Page 45

45 biraz netameliydi. Sanat, doğası gereği taklitlere kapalı

technology. By definition, art had to be authentic

ve özgün olmalıydı. Hele ki sayısal verilere dönüştürülüp

and preserved from immitation. Given the fact that

artık evlerimize girmiş bilgisayarlarda dilediğimizce

computers have already become household items that

gezinebileceğimiz bir alan olması, beraberinde sanatı yok

display any numeric content among which we can

eden tehlikeleri yanında getirebilirdi. Bu tartışmalar birçok

easily navigate might pose serious threats to destroy

alanda olduğu gibi sanatın sergilenmesine yönelik en

art. These arguments have become exceedingly popular

geçerli mecra olan müzecilikte de özellikle 20’nci yüzyılın

in many fields, particularly in museology which is the

ortalarından sonra ivme kazandı.

primary showcase of art, during the mid 20th century.

“Duvarsız Müzeler Hayal Ediyorum” Sanal müzelerin tarihçesi teknolojinin bu hayale imkan sağladığı yıllardan çok önceye, 20’nci yüzyılın iki büyük ismi Andre Malraux ile Walter Benjamin’in tartışmasına kadar uzanıyor. Benjamin, sanatın dijitalleştirilmesini, sanal olarak kopyalanmasını, tekrarlanmasını sanatın özünü zedeleyecek bir tehlike olarak görüyordu. Malraux ise, fiziksel alanlara hapsedilmiş sanata karşı çıkarak “müzelerin duvarlarının kaldırılmasını” savunuyordu. Bu tartışmanın kazananını bugün hepimiz biliyoruz. 1990’larda sanat içerikli internet sitelerinin sayısının hızla artmasıyla sanat bir ayağını müzenin dışına sarkıtmış oldu. Tamamen özgürlüğünü ilan etmesi içinse fazla beklememize gerek kalmadı. Günümüzde bir kafede oturup akıllı telefonumuzla gezeceğimiz müzelerin sayısı neredeyse fiziksel müzelerle yarışacak hale geldi.

“I dream of unwalled museums” The history of virtual museums goes back a long way, many years ago than the offerings of modern technology, until the discussions of Andre Malraux and Walter Benjamin, the two great names of the 20th century. Benjamin considered digitalizion, virtual copying and repetition of art as a core threat for art itself. On the other hand, Malraux was against imprisonation of art in physical terms, and supported “the unwalling of museums”. Today, the winner of the discussion is obvious. The rapid increase of art-related websites in number during the 1990’s has paved the way for the liberation of art. The rest was pretty fast. Today, the number of virtual museums which we can surf through our smart phones while sipping our coffee has almost overrun conventional museums.

Santigrat Dergisi Sayı 38  
Santigrat Dergisi Sayı 38  

SANTİGRAT DAIKIN TÜRKİYE YAYINIDIR / PUBLISHED BY DAIKIN TURKEY EKİM/OCTOBER - KASIM/NOVEMBER - ARALIK/DECEMBER 2017 SAYI ISSUE 38

Advertisement