Page 11

11 u Ray Kurzweil ismi sizin için çok bir şey ifade etmiyor

u The name Ray Kurzweil may not mean much to you.

olabilir. Ancak teknoloji dünyası kendisini Tekno-

But in the world of technology, he is acclaimed as

Nostradamus olarak değerlendiriyor. Öyle ki, dünyanın

the Techno-Nostradamus, to such an extent that the

en önemli gelecek bilimcilerinden olan Ray Kurzweil’in

predictions of the great futurist has even attracted

öngörüleri Google’ın bile dikkatini çekti. 2012 yılında

the interest of Google. Bill Gates has even called him,

Google’a baş mühendis olan Kurzweil için Bill Gates’in,

Google’s chief engineer since 2012, “the brightest

“Yaşayan en zeki gelecek bilimci” dediği biliniyor.

futurist alive”. Some of the titles published by Kurzwell,

Yapay zeka çalışmaları ile teknoloji ve bilim dünyasında

who is accepted as a genius in the world of technology

dahi olarak tanınan Kurzweil’in ‘Spiritüel Makineler Çağı’, ‘Zihninizi nasıl oluşturursunuz’ ve Bestseller olan ‘The Singularity is Near (Tekillik Yakın) kitapları mevcut. Kuzweil,

and science with his studies on artificial intelligence, include ‘The Age of Spiritual Machines’, ‘How to Create A Mind’, and the bestseller ‘The Singularity is

Beyaz Saray’dan ‘National Medal of

Near’. He is literally a genius, who is

Technology’ madalyası alan, 16 farklı

awarded by the White Palace with the

üniversiteden fahri doktorası bulunan,

‘National Medal of Technology’, holds

Forbes dergisi tarafından ‘En Büyük

honorary PhD’s in 16 universities,

Düşünce Makinesi’ ilan edilen, bilgisayar ile ilk müzik bestesini yapan, görme engelliler için okuma makinesini ve scanner’ı icat eden kelimenin tam anlamıyla bir dahi.

is declared ‘the Greatest Thinking Machine’ by the Forbes, realized his first musical composition in computer, invented a reading machine for the visually disabled and

İnsanlığın biyolojik olmayan yaşama (non-biological life)

the scanner. Trying to explain man’s transition into

geçişini izah etmeye çalışan Kurzweil, ölümün trajik bir

non-biological life, Kurzweil says we can develop cures

hastalık olduğunu kabul edersek ölümsüzlüğü sağlayacak

and ways to ensure immortality if we accept death is

tedavileri bulabilir, yöntemleri geliştirebiliriz diyor. İşte

nothing more than a tragic disease. Here are some of

Edison’un yerini alacak deha olarak değerlendirilen Ray

the predictions by Edison’s successor Ray Kurzweil, that

Kurzweil’in kimine göre korkunç, kimine göre ise umut

can be horrifying for some, and encouraging for others…

verici tahminleri... NANOROBOTLAR BEYİNLERİMİZE YERLEŞECEK Kurzweil, 2015 yılında verdiği seminerlerden birinde sinir sistemi içine yerleştirilecek nanorobotlar sayesinde tam bir sanal gerçeklik yaşayacağımızı iddia ediyor. Başka bir deyişle beynimiz bir ‘bulut’a bağlı olacak. Kurzweil’e göre; nasıl kablosuz ağ ile internete bağlanıyorsak, bulut vasıtasıyla neokorteks’imizi genişletmek mümkün olacak ve bu sayede temelde bir Matrix’te yaşayacağız. Sinir sistemine yerleştirilen nanotobotların insanın doğal bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı olan mücadelesine destek vereceğini, kanser gibi herhangi bir hastalığını yenmenin de mümkün olacağını söylüyor. Kısacası, nanorobotlar ölümü yenmenin de yollarından biri olacak! Nanorobotlar sadece sağlık ya da tedavi alanında değil hayatın her alanında bizim bir parçamız olacak. ‘Cyborg’laşmamızın bizleri daha az insan yapacağı görüşünün aksine daha çok insan yapacağı görüşünde Kurzweil. İnsanların mantık limitlerinin artmasının duygusal kazanımlarını da arttıracağını düşünüyor.

NANOROBOTS ARE GOING TO SETTLE INSIDE OUR BRAINS In one of his seminars of 2015, Kurzweil claims that we are going to experience virtual reality fully with nanorobots that will be placed inside the nervours system. In other words, our brains will be connected to a ‘cloud’. Kurzweil says, the neocortex will be made expandable by using the cloud, just like the way we get online, leading us to live in a kind of Matrix. He also says the nanorobots inside the nervous system will support the human immune system in fighting against diseases, eventually making it possible to cure cancer. In a nutshell, with the help of nanorobots we will overcome death. And not only in medicine or healing, practically in every life field will nanorobots become an integral part of ourselves. Contrary to the widely accepted approach that becoming ‘cyborg’s will make us less human, Kurzweil believes in the opposite. He believes that extending the limits of ration will enhance emotional gains as well.

Santigrat Dergisi Sayı 33  

DAIKIN TÜRKİYE YAYINIDIR / PUBLISHED BY DAIKIN TURKEY TEMMUZ/JULY AĞUSTOS/AUGUST EYLÜL/SEPTEMBER 2016 SAYI ISSUE 33

Santigrat Dergisi Sayı 33  

DAIKIN TÜRKİYE YAYINIDIR / PUBLISHED BY DAIKIN TURKEY TEMMUZ/JULY AĞUSTOS/AUGUST EYLÜL/SEPTEMBER 2016 SAYI ISSUE 33

Advertisement