Page 1

DAIKIN TÜRKİYE YAYINIDIR / PUBLISHED BY DAIKIN TURKEY

SANTİGRAT OCAK/JANUARY O ŞUBAT/FEBRUARY O MART/MARCH 2014 SAYI/ISSUE 23

GIDADAN GİYİME, ORGANİK YAŞAM KLAVUZU ORGANIC LIFE GUIDE, FROM FOOD TO FABRIC

SEKTÖRDE 10 YILI AŞAN TECRÜBE: DETAYSAL MÜHENDİSLİK A DECADE OF EXPERIENCE: DETAYSAL ENGINEERING

ZENGİN KİME DENİR? WHO IS RICH?

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN... HAPPY NEW YEAR...

DAIKIN VRV IV ISI POMPASI İLE PLUS X 2013 ÖDÜLÜNÜ KAZANDI DAIKIN VRV IV WINS PLUS X 2013 AWARD WITH HEAT PUMP


ÖNSÖZ/FOREWORD :ORLUÖAMAÖBAÑAR�L�ÖBIRÖY�L�ÖGERIDEÖB�RAKT�Kb ZŴMŴ �OH�SEÕŜÕNÕ[ UÕN IFEFGMFSJ ZBLBMBEŴŜŴNŴ[ QFSGPSNBOTŴO Õ[FSJOF ÀŴLUŴŜŴNŴ[ CJS ZŴM PMEV ,FOUTFM E�OÕŲÕN WF OJUFMJLMJ LPOVU QSPKFMFSJOEFLJ BSUŴŲMBSB FL PMBSBL .ÕUFLBCJMJZFU :BTBTŴnOŴO ÀŴLŴŲŴ JOŲBBU TFLU�SÕOÕO CÕZÕNFTJOF EPMBZŴTŴZMB EB JLMJNMFOEJSNF TFLU�SÕOF PMVNMV Z�OEF ZBOTŴEŴ #VOVOZBOŴTŴSB5ÕSLNÕUFBIIJUMFSJ LÕSFTFMFLPOPNJEFEFWBNFEFOPMVNTV[MVLMBSBSBŜNFOZVSUEŴŲŴOEB HÕDÕOÕBSUŴSEŴ#VEVSVN %BJLJOHJCJJISBDBUÀŴŲJSLFUMFSBÀŴTŴOEBO�OFNMJCJSHFMJŲNFPMBSBLIBOFNJ[FLBZEFEJMEJ žLMJNMFOEJSNF TFLU�SÕ ZŴMŴOŴ ZÕ[EF DJWBSŴOEBCÕZÕNFJMFUBNBNMBEŴ:FUFSMJEFŜJMEJBODBL  ZŴMŴOB PMVNMV CFLMFOUJMFSMF CBŲMBNBL JÀJO JZJ CJS[FNJOPMVŲUVSEVžLMJNMFOEJSNFSFLBCFUJOZÕLTFL PMEVŜV CJS TFLU�S PMBSBL �OÕNÕ[EFLJ ZŴMMBSEB UFLOPMPKJWFJOPWBTZPOBEBZBMŴCJSHFMJŲNFH�TUFSFDFLZŴMŴOEBEFWSFZFHJSFDFLPMBOWFCJ[JN�ODÕMÕŜÕOÕ ZBQUŴŜŴNŴ[ TF[POTBM WFSJNMJMJL LSJUFSMFSJ EFCVBSHÕNBOŴEFTUFLMFSOJUFMJLUF %BJLJO5ÕSLJZFPMBSBLnFZÕ[EFPSBOŴOEBCJS CÕZÕNFIFEFGJJMFZPMBÀŴLNŴŲUŴL:ŴMŴZÕ[EFCÕZÕNFPSBOŴWFNJMZPO5-DJSPJMFLBQBUŴZPSV[ 4FLU�SÕOEVSHVOCJSZB[ZBŲBNBTŴOBLBSŲŴOCJ[CV E�OFNEF LMJNB TBUŴŲMBSŴOEB ZÕ[EF nB ZBLŴO CJS BSUŴŲTBŜMBEŴL#VOVOZBOŴTŴSBNFSLF[JTJTUFNMFSEFLJCBŲBSŴHSBGJŜJNJ[HJEFSFLZÕLTFMEJ4POVÀUB�ODFLJZŴMMBSEBPMEVŜVHJCJZŴMŴOEBEBTFLU�SPSUBMBNBTŴOŴO ÀPL Õ[FSJOEF CJS CÕZÕNF PSBOŴOB VMBŲUŴL %BJLJO5ÕSLJZFnOJOÕMLFEFGBBMJZFUH�TUFSFO%BJLJO(MPCBMÀBUŴTŴBMUŴOEBLJŲJSLFUMFSBSBTŴOEBFOIŴ[MŴ CÕZÕZFOŲJSLFULPOVNVOBHFMNJŲPMNBTŴCJ[JNJÀJO BZSŴCJSHVSVSLBZOBŜŴEŴS nUF%BJLJO5ÕSLJZFnZFCBŜMŴPMBO$*4ÕMLFMFSJWF ,V[FZ *SBL QB[BSŴOB Z�OFMJL GBBMJZFUMFSJNJ[J BSUŴSBSBLJISBDBUŴOEBLBULŴTŴZMBIFNTFLU�SEFIFNEF %BJLJOCÕOZFTJOEFBŜŴSMŴŜŴNŴ[ŴEBIBGB[MBIJTTFUUJSFDFŜJ[ #�ZMFDF IFEFGMFEJŜJNJ[ NJMZPO 5- DJSPZB VMBŲBDBL  ZŴMŴ CFLMFOUJMFSJNJ[F CJS BEŴN EBIBZBLMBŲBDBŜŴ[%ÕOPMEVŜVHJCJCVHÕOEFTJ[JŲ PSUBLMBSŴNŴ[ WF ÀBMŴŲNB BSLBEBŲMBSŴNŴ[MB CJSMJLUF ZPMBMBDBL CVHVSVSVCJSMJLUFZBŲBZBDBŜŴ[d

Leaving a hard yet successful year behind‌ 2013 has been a year in which we met all our goals and exceeded our performance expectations. In addition to urban transformation and the increase in quality residence projects, the legislation of the Law of Reciprocity had a positive impact on the growth of construction and therefore the air conditioning sectors. Furthermore, the Turkish contractors reinforced their strength abroad despite global negativities. This has been noted as a significant step in terms of exporters such as Daikin. The air conditioning sector closed the year 2013 with 10 per cent growth. It was hardly sufficient, but founded a fine fround to start 2014 in good hopes. As a highly competitive sector, the air conditioning industry will sustain a technological and innovative development in the coming years. The seasonal efficiency criteria, which will be initiated with our leadership, also support this argument. On behalf of Daikin Turkey, we started 2013 with a growth target of 25 per cent. We are ending the year with 30 per cent growth and 670 million TRY turnover. Despite the stagnant summer that affected the sector, we achieved around 40 per cent increase in air conditioner sales. In addition, our success rate in central heating kept growing as well. Consequently, we reached a success rate quite over the sectoral average in 2013 as in previous years. It is Daikin Turkey’s proud to become the fastest growing company under the umbrella of Daikin Global, which is active in 162 countries. In 2014, we are going to become even more prominent in the sector and under the roof of Daikin by reinforcing our activities targeting the Daikin Turkey affiliate CIS countries and the North Iraq markets. Hereby we will reach our target turnover of 820 million TRY and pace towards our 2015 goals. And as always, we will proudly move along in the company of our dear business partners and colleagues.

)FQCJSMJLUFOJDFHĂ•[FMTFOFMFSFd

Wishing everyone a beautiful year‌

HASAN Ă–NDER DAIKIN TĂœRKÄ°YE CEO

HASAN Ă–NDER DAIKIN TURKEY CEO

3


İÇİNDEKİLER/CONTENTS

EVORA İSTANBUL PROJESİYLE TUZLA’DA YEPYENİ BİR ŞEHİR İNŞA EDEN TEKNİK YAPI’NIN TERCİHİ DE DAIKIN’İN ISITMA MARKASI AIRFEL’DEN YANA OLDU.

10

TEKNİK CONSTRUCTION CHOSE DAIKIN’S HEATING BRAND AIRFEL FOR EVORA ISTANBUL PROJECT, WHICH RISES AS A BRAND NEW TOWN IN TUZLA.

48 DAIKIN VRV IV ISI POMPASI, YENİLİKÇİ TEKNOLOJİSİ, PAZARA LİDERLİK EDEN ETKİNLİĞİ, İŞLEVSELLİĞİ VE ÇEVREYE VERDİĞİ ÖNEMLE, PLUS X 2013 ÖDÜLÜNÜ ALMAYA HAK KAZANDI. DAIKIN VRV IV HEAT PUMP IS AWARDED PLUS X 2013 PRIZE WITH ITS INNOVATIVE TECHNOLOGY, MARKET LEADING EFFECTIVENESS, EFFICIENCY AND ENVIRONMENTAL SENSITIVITY.

32 GALATASARAY BAYAN VOLEYBOL TAKIMI’NA İSMİNİ VEREN DAIKIN TÜRKİYE, “BUZDAN ASLANLAR” KONSEPTİYLE HAZIRLANAN REKLAM FİLMLERİNİ BİR LANSMAN İLE BASINA TANITTI… GIVING ITS NAME TO GALATASARAY WOMEN’S VOLLEYBALL TEAM, DAIKIN TURKEY INTRODUCED THE “ICE LIONESSES” COMMERCIALS THROUGH A LAUNCHING EVENT TO THE PRESS… EKONOMİNİN EN ÖNEMLİ KAVRAMLARINDAN BİRİ OLAN AR-GE, ŞİRKETLERİN GELECEĞİNİ BELİRLİYOR. SEKTÖRÜN LİDER MARKASI DAIKIN, GÜÇLÜ AR-GE’SİYLE FARK YARATIYOR… R&D, ONE OF THE PROMINENT CONCEPTS OF ECONOMY, DETERMINES THE FUTURE OF COMPANIES. THE SECTOR LEADER DAIKIN CREATES DIFFERENCE THROUGH ITS STRONG R&D… 4

78


X İLK DEFA 4 BİN YIL ÖNCE ANTİK BABİL’DE KUTLANAN YILBAŞI İNSANLIK İÇİN YENİ UMUTLAR DEMEK… HER KÜLTÜR BİR BAŞKA KARŞILIYOR YENİ YILI… THE NEW YEAR, WHICH IS CELEBRATED FOR THE FIRST TIME FOUR THOUSAND YEARS AGO IN BABYLON, MEANS NEW HOPES FOR THE MANKIND… EACH CULTURE HAS ITS OWN WAY OF WELCOMING IT… 14 X BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TARAFINDAN İLAN EDİLEN ‘ENERJİ TASARRUFU GÜNÜ’ OCAK AYININ 2’NCİ HAFTASINDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE GÜNDEME GELİYOR. AMAÇ, DAHA VERİMLİ ENERJİ KULLANIMI… ‘THE ENERGY SAVING DAY’, WHICH WAS DECLARED BY THE UNITED NATIONS, IS CELEBRATED ON THE SECOND WEEK OF JANUARY THROUGH A NUMBER OF EVENTS. THE AIM IS A MORE EFFICIENT ENERGY USE… 20 X YAKLAŞIK 150 YIL BOYUNCA DOKUMA FABRİKASI OLARAK HİZMET VEREN FESHANE BİNASININ OSMANLI’NIN EN BÜYÜK SANAYİ TESİSLERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? AFTER SERVING 150 DECADES AS A WEAVING FACTORY, FESHANE IS ONE OF THE EARLIEST INDUSTRIAL FACILITIES OF THE OTTOMANS. 26 X MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI FİGEN ÖZAVCI, TÜRKİYE VE DÜNYANIN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NASIL BİR EKONOMİK SEYİR İZLEYECEĞİNİ SİZ OKUYUCULARIMIZ İÇİN KALEME ALDI… MEKSA INVESTMENT SECURITIES VICE GENERAL MANAGER FİGEN ÖZAVCI EXPLAINED THE ECONOMIC PROGRESS OF TURKEY AND THE WORLD IN NEAR FUTURE FOR OUR READERS… 36 X SEKTÖRDE 10 YILI AŞAN TECRÜBESİYLE ÖNE ÇIKAN DETAYSAL MÜHENDİSLİK’İN KURUCUSU VE SAHİBİ ENGİN ERSOY, ŞİRKETİ HAKKINDAKİ SORULARIMIZI YANITLADI… SHINING OUR WITH A DECADE OF EXPERTISE IN THE SECTOR, DETAYSAL ENGINEERING’S FOUNDER AND OWNER ENGİN ERSOY ANSWERED OUR QUESTIONS ABOUT THE COMPANY… 44 X KİMİNE GÖRE ZENGİNLİK, PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ, MÜHİM OLAN GÖNÜL ZENGİNLİĞİDİR... GÜNÜMÜZDE ZENGİNLİĞİN ÖLÇÜSÜ NEDİR; ZENGİN KİME DENİR SORULARINA YANIT ARADIK… SOME SAY WEALTH CANNOT BE MEASURED WITH MONEY, WHAT’S IMPORTANT IS THE WEALTH OF HEART… WHAT IS THE MEASUREMENT OF WEALTH TODAY; WHO IS RICH? LET US FIND OUT … 56 X GIDADAN GİYİME, KOZMETİKTEN DETERJANA KADAR HER ŞEYİN ORGANİĞİNE RASTLAMAK ARTIK MÜMKÜN. PEKİ, BU ÜRÜNLERİ KİM, NASIL KONTROL EDİYOR; NASIL SERTİFİKALANDIRILIYOR? FROM FOOD TO FABRIC, COSMETIC TO DETERGENT, EVERYTHING IS NOW AVAILABLE IN ORGANIC. BUT HOW AND BY WHOM ARE THESE PRODUCTS CONTROLLED AND CERTIFIED? 72

SANTİGRAT OCAK/JANUARY O ŞUBAT/FEBRUARY O MART/MARCH 2014 SAYI/ISSUE 23

Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi On Behalf of Daikin Air Conditioning Ind. Trade Inc. Hasan Önder Yönetim Yeri Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Hürriyet Mahallesi E-5 Yanyol Üzeri No: 57 Kartal/İstanbul Tel/Phone +90 216 453 27 00 www.santigrat.com.tr santigrat@daikin.com.tr Yazıişleri Müdürü (Sorumlu) Editor in Chief (Mananging) Şule Şentarlı Kreatif Direktör/Cretive Director Belma Kuyucu Editör (Kurumsal) Editor (Corporate) Hülya Dinçer Editör (İçerik) Editor (Content) Salih Akkaya Fotoğraf/Photography Deniz Açıksöz Katkıda Bulunanlar/Contributors Ümmü Taylan, Nuran Savaş, Cihan Demirşevk, Ebru Damran D. Baskı/Printing Aktif Matbaa ve Reklam Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Sefaköy Halkalı Cad. No: 245 Küçükçekmece İstanbul Tel: +90 212 698 93 54 Bu yayının her hakkı saklıdır. Bu dergide legal olarak yayımlanan yazı, makale, fotoğraf, çizgiroman ve illustrasyonların sorumlulukları sahiplerine ait olup, copyright hakları Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.’den yazılı izin almaksızın herhangi bir ortamda çoğaltılması, basılması, referans gösterilmesi ve yayımlanması yasaktır. All rights reserved. The legal responsibility for all the articles, images and illustrations published in this magazine belong to their owners, whereas their copyrights to Daikin Air Conditioning Systems Ind. Trade Inc. Reproduction in whole or part without the written permission of Daikin Air Conditioning Systems Ind. Trade Inc. is strictly prohibited.

Geri dönüşümlü kağıda basılmıştır. / Printed on recycled paper.

5


EKNOLOJฤฐ TECHNOLOGY TEKNOLOJฤฐ TECHNOLOGY TEKNOLOJฤฐ TEKNOLOJฤฐ TEKNOLOJฤฐ TECHNOLOGY TEKNOLOJฤฐ TECHNOLOGY

HNOLOGY

EKNOLOJฤฐ T E K NOL OJฤฐ T E C H N O L O G Y TEKNOLOJฤฐ TECHNOLOGYTE 0LAY3TATIONร–REKORAร–KOร‘UYOR 0LAY3TATIONร–RUNNINGร–FORร–RECORD

$ERECESIร–AYARLANABILIRร–GยบZLร€K $EGREEร–ADJUSTABLEร–GLASSES

@?รณR?MJK?IxXCPCรˆรŠxJICBCQ?Reรณ? QSLSJ?LJ?WR?RGMLร‹MWSLIMLQMJSLSL Q?ReรณP?I?KexPCRGAGDGPK?MLWยšLGLWxXxLx ExJBxPBxยMLWร‹RMNJ?KB?ร‰KGJWMLS ?รณ?L@GPQ?ReรณP?I?KeL?SJ?รณK?We@?รณ?PBeย CLxXBxLW?W?R?K?LJ?KeWJ??`eJK?W?L ร‹ยšxLEJM@?JBCW?WEeLJ?รณK?QeWJ?@S P?I?KeLรŒKGJWMLS@SJ?@GJCACรถGBxรณxLxJxWMPยGAPMQMDRยšSL@MVLC MWSLIMLQMJSGQCGJIร‰ร‹Q??RRCร‹ยšBCLECPGI?JK?W?P?IรˆKGJWML Q?RKeรณReยรตJIร‹รQ??RGLBCร‰รŒร‡@GL?BCRQ?R?Lร‹ย‘GPJCรณGI P?JJeIยšeLCL FeXJeQ?R?LIMLQMJSSLT?LeLeB?CJGLCEC`GPKGรณMJBSย

QRGEK?Rย‘KGWMNTCFGNCPKCRPMNEG@G EoPKCP?F?RQeXJeIJ?PeMJ?LIGรณGJCPGL CL`MIรณGI?WCRCRRGรถGLCPCBCWQCFCP WeJ@GPEoXJxIA?KeBCรถGรณKCBSPSKS QML?CPGWMPยP?รณRePK?AeJ?PEoXxL @MXSJK?BCPCACQGTCMNRGIGFRGW?AeL? EoPCMB?IBCรถGรณRGPC@GJCLCJCIRPMLGI MNRGI?W?PJ?K?oXCJJGIJGWCLGRCILMJMHG @GPEoXJxIxPCRKCWG@?รณ?PBeยย™CKMUCPยš?BeTCPGJCLEoXJxIย‘G`GLBCIPGQR?J QeTe@SJSL?LA?KeQ?WCQGLBCEoXC ECJCLeรณeรถeLIePeJK?QeLe?W?PJ?W?LTC MRMK?RGIMB?I?W?PJ?K?I?@GJGWCRGLC Q?FGNย

The sales amount of the game console PlayStation4, offered for sale in 13 countries, mainly in the UNITED STATES, has made Sony happy. Sony PS4 managed to reach a sales quantity of over 2 million in total. Yet not offered to the whole world exactly, PS4 is believed reach 5 million when it is spread globally. Microsoftโ€™s Xbox One game console was not behind the PS4 by selling 1 million in the first 24 hours. PS4, selling 250 thousand pieces in the first 48 hours in the United Kingdom achieved the title of the fastest-selling console.

I0HONEiLARรNร–ร‘ARJร–KABLOSUNUร–ยฌยบPEร–ATรN $ISPOSEร–OFร–THEร–CHARGERร–CABLESร–OFร–I0HONE MIG?@?รณR?MJK?IxXCPC @?XeRCJCDMLxPCRGAGJCPGLGL F?JGF?XePB?ISJJ?LBeIJ?Pe I?@JMQSXรณ?PHRCILMJMHGQGLC NNJCB?I?WeRQeXI?J?K?Beย NNJCยšeL?JBeรถeWCLGN?RCLRย‘ GFMLCTCG?BEG@GKM@GJ AGF?XJ?PeLeL?PReII?@JMMJK?B?LB?รณ?PHMJ?@GJKCCQ?QeL?B?W?LeWMPยNNJC@SN?RCLRGJC@GPJGIRC ICLBGI?@JMQSXรณ?PHRCILMJMHGQGLGECJGรณRGPGWMPยSKxKIxLMJSPQ??PReI Q?@GR@GPLMIR?B?LI?@JMJ?PJ?SรถP?รณK?B?LRCJCDMLSรณ?PHN?BยšGLCIMW?P?I@?R?PW?BMJBSPSJ?@GJCACIย Apple also could not stay away from the wireless charging technology, which is already used by some of the phone manufacturers, including Nokia. Appleโ€™s new patent is based on the principle of charging the mobile devices such as the iPhone and iPad without wires now. Apple is developing its own wireless charging technology together with this patent. If this becomes possible, the mobile phones will be charged by putting just on a charging pad without meshing around with cables from a fixed point.

6

Replacement of the glasses of eyewear almost every year, which is mostly complained by people with vision ailments such as astigmatism, myopia and hyperopia comes to an end. The researchers managed to invent a new type of eyeglasses featured by electronically optical adjustment, which can change the focus according to the degree of deterioration of the eye and optical requirement. The eyeglasses, called โ€˜ emPower โ€˜, has the auto-focus adjustment capabilities to set the fracture of the light arriving the eye thanks to its glasses having a crystal liquid inside.


Ä° TEKNOLOJÄ° TECHNOLOGY TEKNOLOJÄ° TECHNOLOGY TEKNOLOJÄ° TEKNOLOJ

TECHNOLOGYTEKNOLOJÄ° TECHNOLOGY

EKNOLOJÄ°TEKNOLOJÄ°TECHNOLOGYTECHNOLOGYTEKNOLOJÄ° 0AC -ANĂ–REKORĂ–KĂ?RDĂ? 0AC -ANĂ–BROKEĂ–THEĂ–RECORDS

7INAMPĂ–YOLUNĂ–SONUNAĂ–MĂ?Ă–GELDI )SĂ–7INAMPĂ–ATĂ–THEĂ–ENDĂ–OFĂ–THEĂ–ROAD

þLEGJRCPCšBCW?WeLJ?L?LFC?BECB FMU@xLWCQGLBCWCLGBCLF?RePJ?L?L ?AŠ?LMWSLS MLBP?šLeLxLJx@GL?J?PeLB?L@GPGQGMJ?LGARMPG?MAIxXCPGLC W?LQeReJ?P?IMWL?LBe�SGLLCQWCRIGJGJCPGLGLBC@SJSLBSÜSEoQRCPGBCGARMPG? MAI™?W?LQeReJ?L?AŠ?LMWSLSCL @xWxIMWL?L?@GJGPMWSLL?KeWJ?SGLLCQ CIMPJ?P GR?@ešL?EC`RG�

SLB?LR?KĂˆĂŒWeJoLACBMĂś?LTC@GPBoLCKGLCL`MIGLBGPGJCL NPMEP?KJ?PeLB?L@GPGQGMJ?LGL?KNĂłGKBGJCPBCSLSRSJK?QMPSLSWJ? I?PĂłeI?PĂłeW?Â?GL?KNšeLW?WeKAeQe ‘NPMEP?KeLWCRCPJGGJEGWG EoPKCBGĂśGLBCLBMJ?WeExLACJJCKCW?NeJK?W?A?ĂśeLe?`eIJ?BeÂ?ĂľLRCPLCRA?KG?QeGJIEoX?ĂśPeJ?PeLeLI?N?ReJK?K?QeG`GLCJJCPGLBCLECJCLG W?NeWMPÂ?GL?KNG`GLGKX?I?KN?LW?Qe@?ĂłJ?R?LISJJ?LeAeJ?PĂłGKBG BC?`eII?WL?IJeMJK?QeLeTCNPMEP?KeECJGĂłRGPKCJCPGLCGXGLTCPGJKCQGLGR?JCNCBGWMPJ?PÂ?S?P?B?@MVšeLKxXGIQCPTGQGLGECJGĂłRGPKCI GQRCWCLGAPMQMDRB?GL?KNG`GLBCTPCBCÂ?

The game Pac-Man which was remembered within The Gadget Show broadcasted in the United Kingdom, has been played by reflecting on the the Victoria Dock, which is one of the outstanding buildings in London. During the demonstration, where the authorities of the Guinnes were present, too, PacMan game, reflected on Victoria Dock, was recorded as the largest playable game in the Guinness Book of Records.

Having emerged exactly 15 years ago and being one of the most downloaded programs in an era, Winamp is now facing the problem of the oblivion. AOL, the Publisher of Winamp declared that the program would not be updated because of lack of sufficient GLRCPCQRÂ?FCĂľLRCPLCRAMKKSLGRWGQBMGLERFCGP@CQRDMPRFCGPDGPQR eye pain not to be closed. The users, starting a signature campaign for Winamp are demanding now to have the program open source, and to be allowed to develop it. In the meantime, also Microsoft, wishing to develop the music service of Xbox steps in for Winamp.

7HATS!PPĂ–&ACEBOOKiUĂ–GERIDEĂ–BĂ?RAKTĂ?Ă–Ă–Ă–7HATS!PPĂ–SURPASSESĂ–&ACEBOOK MLW?NeJ?L?P?ĂłRePK?W?EoPCF?RQNN‘CQQCLECP NJ?RDMPKSLB??AC@MMIšSECPGBC@eP?IReÂ?J?AICPPW CQQCLECPšeLGTCLBPMGBNJ?RDMPKJ?PeL?SWESLF?JCECRGPGJKCQGWJCGWGACIeXeĂł?LCQQCLECPQ?T?ĂłeLB?F?RQNN‘ P?IGNJCPGLBCL@GP?BeKoLBCEoXxIxWMPÂ?MLX?K?LJ?PB?GQC CL`MIBxĂłxĂłCK?PSXI?J?L?AC@MMIMJBSÂ?P?ĂłRePK?W? EoPCRCJCDMLJ?PeLB?LQMQW?JKCQ?HJ?ĂłK?QCPTGQJCPGLBCLD?WB?J?L?LISJJ?LeAeJ?PeLWxXBCË˚xF?RQNNCQQCLECPše‘ WxXBCĂŠĂŒÂšG?AC@MMICQQCLECPšeRCPAGFCBGWMPÂ? According to a survey conducted recently, WhatsApp, has left Facebook behind in Messenger platform. In the competition of Messenger, which come to the boil upon BlackBerry Messenger is tailored in accordance with the iOS and Android platforms, WhatsApp seems to be one step ahead of its competitors. Recently, the biggest decline was experienced by Facebook. According to the survey, the users of social messaging services prefer 44 percent WhatsApp Messenger and 35 percent Facebook Messenger.

7

TECHNOL


TEKNOLOJİ TECHNOLOGY TEKNOLOJİ TECHNOLOGY TEKNOLOJİ TEKNOLOJ TEKNOLOJİ TECHNOLOGY TEKNOLOJİ TECHNOLOGY HNOLOGY

TEKNOLOJİ T E K NOL OJİ T E C H N O L O G Y TEKNOLOJİ TECHNOLOGYTE ÖESNEKÖTELEFONÖYÏLÏÖOLACAKÖ ÖWILLÖBEÖTHEÖYEARÖOFÖTHEÖFLEXIBLEÖPHONE

4RANSÖYAÍLARAÖSAVAÑÖBAÑLADÏ 4HEÖWARÖAGAINSTÖTRANSÖFATSÖBEGAN

QLCICIP?LJeGJI?IeJJeRCJCDMLSIeQ?@GPQxPCoLACQSL?L ‘ÉÇÈÏWeJeLB??IeJJeRCJCDMLJ?PeLWxXBCËǚeLeL@xIxJC@GJCLCIP?L?Q?FGNMJ?A?öe R?FKGLGLBC@SJSLBSxLCW MPCCJCIRPMLGIBCTGLGLKM@GJxPxLNJ?LJ?K?@?óI?LeP?KAF?LMM‘BxXCIP?LJ?PB?LQeIeJBeIJ?PeLe?LA?I @xIxJC@GJCLAGF?XJ?P?EGBCLWMJB?B?F?`MID?XJ?ECJGóKCW?ó?LK?Qe ECPCIRGöGLG@CJGPRRGMM‘ÉÇÈÏWeJeLB??IeJJeRCJCDMLQCIRoPxLxLWxXBC ËǚeLeLCQLCICIP?LJeAGF?XJ?PB?LMJSó?A?öeLeoLCQxPBx

eB?TCõJ?`?GPCQG¬­‘xJICBC `MIW?WEeLMJ?LB?K?PReI?LeIJeöeTC I?JNIPGXGT?I?J?PeLeoLJCKCI?K?AeWJ? W?N?WRP?LQW?öJ?PeLEeB?CLBxQRPGQGLBCISJJ?LeKeLeQMLJ?LBePK?IG`GLIMJJ?Pe QeT?BeP?LQW?öJ?PeLEeB?CLBxQRPGQGLBCISJJ?LeKe@xWxIMP?LB?QeLePJ?LBePeJKeóReLA?I@?Xe`MIRxICRGJCL EeB?J?PB?F?J?RP?LQW?ö@SJSL?@GJGWMP ‘RP?LQW?öJ?PeLoXxLxMJSóRSP?L FGBPMHCLGXCCBGJKGóW?öJ?PeL‘Q?öJeI ?`eQeLB?LExTCLJGMJK?BeöeECPCI`CQGWJC@SW?öeISJJ?L?LóGPICRJCPBCL‘@SLSL ?IQGLGI?LeRJ?K?J?PeLeGQRCKGóRGLA?I W?NeJ?L`?JeóK?J?PQMLSASLB?‘RP?LQ W?öJ?PeLISJJ?LeKeLeLFG`@GPóCIGJBC ExTCLJGMJ?K?W?A?öeMPR?W?`eIReS B?RP?LQW?öJ?PeLRxKBCLI?JBePeJK?Qe G`GLšLeLoLxLx?`KeóMJBS

‘J?SLAFGLERFCDGPQRQK?PRNFMLCUGRFCVG@JCQAPCCL?QFMPRRGKC ago, estimates that 40 percent of smartphones will be of foldable screens by 2018. Dr. Ramchan Woo, who is the head of mobile product planning of South Korea’s electronic giant stated that they are ›QGAIMD?RQAPCCLQ@SRRFCPCQFMSJB@CQMKC more progress on the way to foldable devices”. Woo asserted that 40 percent of the smart phone sector in 2018 will consist of devices with flexible display.

ÖSANTIMETREYEÖKADARÖKONUMÖTESPITI $ETECTIONÖOFÖTHEÖPOSITIONÖUPÖTOÖÖCENTIMETERSÖ õPJ?LB?Je@GPDGPK?‘I?N?Je?J?LJ?PB?IMLSKSLSXS@SJSLBSöSLSX LMIR?B?LCLD?XJ?ÈÇQ?LRGKCRPCQ?NK?WJ?EoQRCPCL`GNECJGóRGPGJBGöGLGBSWSPBSCA??TCDGPK?Qe‘ECJGóRGPBGöGACLMPG©G`GN GJCQ?öJeI‘D?@PGI?MRMK?QWMLS‘BCNMJ?K?TCR?PeKQ?L?WGQGLBCWCLG SWESJ?K?J?PeLI?NeQeLe?P?J?K?WeSKSWMPACLMPQCPGQGLGLGJIKMBCJG MJ?LÈÇÇÇ`GNGLGLI?N?Je?J?LJ?PJ?JMI?QWMLTCGJCRGóGKGLGWCLG@GP @MWSR?R?óeK?Qe@CIJCLGWMP FC PGQFDGPKF?Q?LLMSLACBRF?R?AFGNU?QBCTCJMNCBRMQFMU WMSPNMQGRGMLGLAJMQCB?PC?QUGRF?BCTG?RGMLLMRKMPCRF?LÈÇ ACLRGKCRPCQFCMKN?LWCA??TCFMNCQRMMNCLRFCBMMPQMD LCU?NNJGA?RGMLQGLRFCGLBSQRPGCQMDFC?JRF‘D?ARMPW?SRMK?RGML‘ QRMP?EC‘?LB?EPGASJRSPC RFPMSEFRFCG©GAFGN ACLMP‘RFCWBCTCJMNCB ÈÇÇÇAFGN‘UFGAFGQRFC DGPQRKMBCJMDRFCACLMP QCPGCQGQCVNCARCBRMRP?LQKGR MDDDGCJBQJMA?RGML?LBBG?JME GLRM?LCUBGKCLQGML

8

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has embarked to end the use of trans fats in the food industry in order to prevent the embolism and heart attack cases, which are very common in the country. The use of trans fats in the food industry was already limited largely. However, trans fats can be found in some of the foods consumed widely. The FDA had asked the companies to prove the opposite, asserting that the hydrogenated oils, which form the essence of trans fats, are not safe for health. However, as a result of the studies ist has been understood that the use of trans fats could not be safe in any way. This fact paved the way of FDA for the removal of trans fats unequivocally.


Jฤฐ TEKNOLOJฤฐ TECHNOLOGY TEKNOLOJฤฐ TECHNOLOGY TEKNOLOJฤฐ TEKNOLO

TECHNOLOGYTEKNOLOJฤฐ TECHNOLOGY

EKNOLOJฤฐTEKNOLOJฤฐTECHNOLOGYTECHNOLOGYTEKNOLOJฤฐ /BAMAร–NEDENร–I0HONEร–KULLANMรYOR 7HYร–DOESร–/BAMAร–NOTร–USEร–I0HONEร– ?รณI?Le?P?AI@?K?ย‘ExTCLGJGPMJK?BeรถeG`GLGFMLCISJJ?LK?BeรถeLe ?`eIJ?BeยยšBCCLR?EML@?รณR? MJK?IxXCPC@?XeBCTJCRISPSKJ?PeLeL ExTCLJGIECPCI`CQGWJCIPGNRMJSExTCLJGรถCQ?FGNJ?AICPPWRCJCDMLJ?Pe ISJJ?LBeรถe@GJGLGWMPยLA?I@?K?ยšLeL GFMLCยšSExTCLGJGP@SJK?BeรถeG`GLISJJ?LK?BeรถeLeLMPR?W?`eIK?Qeรณ?รณIeLJeรถ?LCBCLMJBSยรตLEGJGXFCS?PBG?L E?XCRCQGLGLF?@CPGLCEoPC@?K? W?NReรถe?`eIJ?K?B?B?LeรณK?LJ?PeLeL R?TQGWCQGWJCJ?AICPPWISJJ?LBeรถeLe @CJGPRRGย

!"$ร–(OTFILEiINร–FIร‘INIร–ยฌEKTI 4HEร–5.)4%$ร–34!4%3ร–PULLEDร–OFFร–THEร–PLUGร–OFร–(OTFILE CE?SNJM?BยšeL?PBeLB?LยšBC@SICX BC MRDGJCยšeLDGรณG`CIGJBGยCJGDF?IJ?PeLe `GรถLCBGรถGECPCI`CQGWJCK?FICKCWGI?W@CBCL MRDGJCFCKI?N?ReJK?WeFCKBC KCPGI?LDGJKCLBxQRPGQGLCยฌยญรร‡ KGJWMLBMJ?PR?XKGL?RoBCKCWGI?@SJ CRRGยรตJJCE?JG`CPGIJCPGL@SJSLBSPK?QeLCBCLGWJCRCJGDF?IIeQMPSLJ?PeWJ? @GPQxPCBGP@MรถSรณ?L MRDGJCย‘CE?SNJM?BยšeLI?BCPGLGN?WJ?รณReTCR?K?KCLCPGรณGKCI?N?ReJBeย After Megaupload, the United States pulls off Hotfile โ€˜s plug as well. Loosing the case on the grounds that it violated the copyrights, Hotfile accepted both being shutdown and the paying a compensation of $ 80 million to American Movie Industry (MPAA). Struggling against the issues of copyright issues for keeping illegal content, Hotfile shared the fate of Megaupload and closed totally to access.

ร–DERECEร–FOTOรRAFร–ยฌEKENร–TOPร–ร–4HEร–TAKINGร–ร–DEGREEร–PHOTOS ?Q?PeKAeG?LLC MS@?ยšLeLECJGรณRGPBGรถG?LMLM?BJeI?KCP?JeRMNย‘ xLW?WeF?T?B?LรŠรร‡BCPCACEoPKCWGQ?รถJ?W?A?IยรŠร‡ร‡EP?K?รถePJeรถeLB?MJ?L?LMLMรŠรร‡BCPCACN?LMP?KGIEoPxLRx`CIKCoXCJJGรถGLC Q?FGNยGF?XeLxXCPGLBCรŽร‰`oXxLxPJxIJxรŠรI?KCP?@SJSLSWMPย ?LMLMF?T?W?DePJ?ReJBeรถeX?K?Lย‘I?KCP?G`GLBCIGGTKCoJ`CPBCTPCWCEGPGWMPTCRMNSLCLWxIQCIRCMJBSรถSWxIQCIJGรถGRCQNGRCBGWMPยS LMIR?B?ย‘รŠรI?KCP?@GPBCLCรณX?K?LJeDMRMรถP?D`CIGWMPยMNSDePJ?RReIR?LQMLP?RSR?K?K?PGQIGLGMPR?B?LI?JBePK?IG`GLย‘?LMLM@GP`S@SI W?PBeKeWJ?B?ISJJ?LeJ?@GJGWMPย

U.S. President Barack Obama announced that he does not use iPhone for it is not reliable. It is known that in some of the State institutions, including mainly the Pentagon in the United States use BlackBerry phones with encrypted security on the grounds of security. But revealing that Obama does not use iPhone because it is not reliable, was a surprise. According to a report in the British newspaper The Guardian Obama said that he uses BlackBerry because of the recommendations of his advisers.

The ball with the camera, called Panono and developed by the designer Rianne Houba, will allow to see the world in 360 degrees from the air. With a weight of 300 grams, Panono is featured with 360 degree panoramic image. The device 36 cameras on with a resolution of 72 MP. When Panono is thrown in the air, the accelerometer inside it is activated and detects the heighst point that the ball reaches. At this point, all the 36 cameras shoot concurrently. In order to eliminate the risk of not being able to catch the ball, Panono can also be used with the help of a rod.

9

TECHNO


ÖDÜL/AWARDS

DAIKIN VRV IV ISI POMPASI İLE PLUS X 2013 ÖDÜLÜNÜ KAZANDI DAIKIN WON THE PLUS X 2013 AWARD WITH VRV IV HEAT PUMP $!)+).Ö626Ö)6Ö)3)Ö0/-0!3) Ö9%.Î,Î+‘ÎÖ4%+./,/*Î3Î Ö 0!:!2!Ö,Î$%2,Î+Ö%$%.Ö%4+Î.,ÎÌÎ ÖÎÐ,%63%,,ÎÌÎÖ6%Ö ‘%62%9%Ö6%2$ÎÌÎ֞.%-,% Ö0,53Ö8Ö֞$£,£.£Ö !,-!9!Ö(!+Ö+!:!.$)Ö&!2+,)Ö3%+4ž2,%2$%.Ö 5:-!. Ö'!:%4%#ÎÖ6%Ö9ž.%4Î#Î,%2Î.Ö"Î2Ö!2!9!Ö '%,%2%+Ö/,5Ð452$5Ì5Ö3%‘Î#ÎÖ+525,Ö$Î++!4,%Ö Î.#%,%9%2%+֞$£,%Ö,!9)+Ö£2£.£Ö3%‘Î9/2Ö "5֞$£,ÖÎ,%Ö$!)+). Ö!2 '%Ö!,!.).$!+ÎÖÎ$$Î!3).)Ö $!Ö+!.)4,!-)ÐÖ/,$5Ö

DAIKIN VRV IV HEAT PUMP, HAS BEEN GRANTED THE PLUS X AWARD FOR 2013 DUE TO ITS INNOVATIVE TECHNOLOGY, EFFECTIVENESS LEADING THE MARKET, FUNCTIONALITY ND IMPORTANCE GIVEN ON ENVIRONMENT. EXPERTS, JOURNALISTS AND MANAGERS FROM DIFFERENT SECTORS COME TOGETHER AND FORM THE SELECTING BOARD THAT CHOOSES CAREFULLY THE PRODUCT TO BE AWARDED. THANKS TO THIS AWARD, DAIKIN HAS PROVEN ITS ASSERTATION IN THE R & D FIELD AS WELL.

10


Q 1MVT9¯EÕMÕUFLOPMPKJ TQPSWFZBŲBNCJÀJNJBMBOMBSŴOEBZFOJMJLÀJMJL JÀJOWFSJMFOEÕOZBOŴOÏOEFHFMFOÏEÕMMFSJOEFOCJSJPMBSBLLBCVMFEJMJZPS 1MVT9 SFLBCFUQJZBTBTŴOEBTPOUFLOPMPKJTJZMFÏOFÀŴLBOÕSÕOMFSFWFSJMJZPS &OZFOJMJLÀJWFFOJZJJŲMFWTFMMJŶJPMBOÕSÕOÕTFÀFOTFÀJDJLVSVM GBSLMŴ FOEÕTUSJTFLUÏSÕOEFOV[NBOMBS CBŶŴNTŴ[UJDBSFUHB[FUFDJMFSJWFÏOEF HFMFOJTJNMFSEFOPMVŲVZPS4FÀJNMFS CVTFÀJDJLVSVMVOCJSLBÀIBGUBTÕSFO QBOFMMFSTPOSBTŴOEBBMEŴŶŴLBSBSMBTPOVÀMBOŴZPS737*7IBWBEBOIBWBZB ŴTŴQPNQBTŴ UJDBSJVZHVMBNBMBSJÀJOUBTBSMBOBOCJSÕSÕO0EBZŴŴTŴUNB TPŶVUNB IBWBMBOEŴSNBWFFOUFHSFCJSÕOJUFEFOTŴDBLTVÕSFUJNJZBQNBLBNB-

DŴZMBEŴŲBSŴEBLJIBWBEBOUFSNBMFOFSKJBMŴS737nOJOTPOOFTMJPMBOCVÕSÕO EBIBJZJTF[POTBMWFSJNMJMJLJÀJOm%FŶJŲLFO4PŶVUVDV4ŴDBLMŴŶŴnUFLOPMPKJTJWF SBIBUMŴŶŴBSUŴSNBLJÀJOEFGSPTUTÕSFTJODFEFWBNMŴŴTŴUNBHJCJCJSÀPLZFOJMJŶF TBIJQ4JTUFNEFWBNMŴPMBSBLTPŶVUNBEFSFDFTJOJUPQMBNHFSFLMJLBQBTJUFZF WFIBWBLPŲVMMBSŴOBHÏSFBZBSMBEŴŶŴJÀJO%FŶJŲLFO4PŶVUVDV4ŴDBLMŴŶŴUFLOPMPKJTJTF[POTBMWFSJNMJMJLUFZÕ[EFBSUŴŲHÏTUFSFCJMJS4JTUFNJOPUPNBUJL NPEVFOTŴDBLHÕOMFSEFIŴ[MŴNÕEBIBMFZFJ[JOWFSFSFLIFS[BNBOSBIBUMŴL TBŶMBSLFO ZŴMJÀFSJTJOEFZÕLTFLWFSJNMJMJLTFWJZFMFSJJÀJOZBQŴMBOEŴSŴMNŴŲ EVSVNEB

Q0LUSÖ8Ö!WARDÖISÖCONSIDEREDÖASÖONEÖOFÖTHEÖWORLDiSÖLEADINGÖAWARDSÖ GIVENÖFORÖINNOVATIONÖINÖTHEÖFIELDSÖOFÖTECHNOLOGY ÖSPORTÖANDÖLIFESTYLEÖ 0LUSÖ8ÖISÖGRANTEDÖTOÖTHEÖCOMPETITIVEÖMARKETÖPRODUCTSÖTHATÖAREÖ FEATUREDÖWITHÖTHEÖLATESTÖTECHNOLOGYÖ4HEÖ3ELECTIONÖ#OMMITTEEÖTHATÖ SELECTSÖTHEÖMOSTÖINNOVATIVEÖPRODUCTÖWITHÖTHEÖBESTÖFUNCTIONALITYÖISÖ FORMEDÖFROMÖSECTORÖEXPERTS ÖINDEPENDENTÖTRADEÖJOURNALISTSÖANDÖ LEADINGÖNAMESÖINÖÖDIFFERENTÖINDUSTRYÖBRANCHESÖ4HEÖSELECTIONSÖ RESULTSÖWITHÖTHEÖDECREEÖOFÖTHISÖSELECTIONÖCOMMITTEEÖAFTERÖTHEÖPANELSÖ TAKINGÖAÖFEWÖWEEKSÖ 626ÖÖ)6ÖAIR TO AIRÖHEATÖPUMPÖISÖAÖPRODUCTÖDESIGNEDÖFORÖCOMMERCIALÖ APPLICATIONSÖ)TÖTAKESÖTHEÖTHERMALÖENERGYÖOFÖTHEÖAIRÖOUTSIDEÖFORÖ

ROOMÖHEATING ÖCOOLING ÖVENTILATION ÖANDÖHOTÖWATERÖPRODUCTIONÖINÖANÖ INTEGRATEDÖUNITÖ4HEÖPRODUCT ÖBEINGÖTHEÖLASTÖGENERATIONÖOFÖ626 ÖHASÖ MANYÖINNOVATIONSÖSUCHÖASÖj6ARIABLEÖ2EFRIGERANTÖ4EMPERATUREkÖ TECHNOLOGYÖFORÖAÖBETTERÖSEASONALÖEFFICIENCYÖANDÖCONTINUOUSÖHEATINGÖ DURINGÖDEFROSTÖTOÖINCREASEÖTHEÖCONVENIENCEÖ3INCEÖTHEÖSYSTEMÖSETSÖ DEGREEÖOFÖCOOLINGÖINÖACCORDANCEÖWITHÖTHEÖTOTALÖREQUIREDÖCAPACITYÖANDÖ THEÖCONDITIONSÖOFÖTHEÖWEATHER ÖTHEÖ6ARIABLEÖ2EFRIGERANTÖ4EMPERATUREÖ TECHNOLOGYÖMAYÖSHOWÖAÖRISEÖOFÖÖPERCENTÖINÖSEASONALÖPRODUCTIVITYÖ 4HEÖAUTOMATICÖMODEÖOFÖTHEÖSYSTEM ÖWHICHÖPROVIDESÖALWAYSÖCOMFORTÖBYÖ ALLOWINGÖFASTÖINTERVENTIONÖONÖHOTÖDAYS ÖISÖCONFIGUREDÖFORÖTHEÖHIGH EFFICIENCYÖLEVELSÖDURINGÖTHEÖYEARÖ

11


"#/03.-"3*/*/µ;&3ŵ/%& .FWTJNPSUBTŴOEB ZBMOŴ[DBCJSB[TPŶVUNBOŴO HFSFLMJPMEVŶVEVSVNMBSEB PEBTŴDBLMŴŶŴIBMJ IB[ŴSEBJTUFOFOEFŶFSFZBLŴOPMBDBLUŴSZBOJ TJTUFNJOWFSJNMJCJSŲFLJMEFÀBMŴŲNBTŴJÀJO PEBWFTPŶVUNBTŴDBLMŴŶŴBSBTŴOEBLÕÀÕLCJS EFŶJŲJLMJLZFUFSMJEJS0UPNBUJLNPEEBTJTUFN TPŶVUNBEFSFDFTJOJŠ$nEFO WBSTBZŴMBOÀBMŴŲNB

TUBOEBSEŴ EBIBZÕLTFLCJSTŴDBLMŴŶBÀŴLBSŴS WFCÏZMFDFB[BMUŴMNŴŲFOFSKJUÕLFUJNJTBŶMBOŴS #VOBCBŶMŴPMBSBLTF[POTBMWFSJNMJMJLÏOFNMJ ÏMÀÕEFBSUBS 737*7ŴTŴQPNQBTŴÏODFLJNPEFMFHÏSFZÕ[EF EBIBB[CJSJODJMFOFSKJUÕLFUJS:BOJZÕ[EF EBIBB[$0ÕSFUJS#VQFSGPSNBOT"WSVQB

#JSMJŶJnOJOIFEFGMFSJOEFUBMFQFUUJŶJ ZÕ[EFEBIBB[$0FNJTZPOV ZÕ[EFEBIB GB[MBZFOJMFOFCJMJSFOFSKJLVMMBOŴNŴWFZÕ[EF EBIBB[CJSJODJMFOFSKJLVMMBOŴNŴOŴLBSŲŴMBNBLMBLBMNBZŴQBZOŴ[BNBOEB"WSVQB#JSMJŶJnOJO UBMFQMFSJOJOÕTUÕOEFCJSCBŲBSŴTFSHJMFNFTJCBLŴNŴOEBOEBÏWHÕZFEFŶFSEJS

/6%2Ö%5Ö./2-3 )NÖTHEÖMIDDLEÖOFÖTHEÖSEASON ÖWHENÖONLYÖAÖLITTLEÖCOOLINGÖISÖNECESSARY ÖTHEÖROOMÖTEMPERATUREÖWILLÖBEÖALREADYÖCLOSEÖTOÖTHEÖDESIREDÖVALUEÖSOÖFORÖEFFICIENTLYÖRUNNINGÖOFÖTHEÖSYSTEM Ö AÖSMALLÖCHANGEÖBETWEENÖTHEÖROOMÖTEMPERATUREÖCOOLINGÖTEMPERATUREÖWILLÖBEÖENOUGHÖ)NÖAUTOMATICÖMODE ÖTHEÖSYSTEMÖRAISESÖTHEÖCOOLINGÖDEGREEÖFROMÖրÖ#ÖDEFAULTÖWORKINGÖ STANDARD ÖTOÖAÖHIGHERÖTEMPERATURE ÖANDÖTHUSÖPROVIDESÖREDUCEDÖENERGYÖCONSUMPTIONÖ!CCORDINGLY ÖTHEÖSEASONALÖEFFICIENCYÖINCREASESÖSIGNIFICANTLYÖ !CCORDINGÖTOÖTHEÖPREVIOUSÖMODEL Ö626Ö)6ÖHEATÖPUMPÖCONSUMESÖÖPERÖCENTÖLESSÖPRIMARYÖENERGYÖ4HATÖIS ÖITÖPRODUCESÖÖPERCENTÖLESSÖ#/ÖÖ4HISÖPERFORMANCEÖDOESÖNOTÖONLYÖ MEETÖTHEÖÖPERCENTÖLESSÖ#/ÖEMISSIONS ÖUSEÖOFÖÖPERCENTÖMOREÖRENEWABLEÖENERGY ÖÖPERCENTÖLESSÖPRIMARYÖENERGYÖCONSUMPTIONÖASÖREQUIREDÖBYÖTHEÖ%UROPEANÖ5NIONÖBUTÖ ALSOÖDUEÖTOÖITSÖSUCCESSÖEXCEEDINGÖTHEÖDEMANDSÖOFÖTHEÖ%UROPEANÖ5NIONÖFORÖÖITÖDESERVESÖPRAISINGÖATÖTHEÖSAMEÖTIMEÖ

#ŵ3¡0,"7"/5"+*7"3

)4Ö(!3Ö-!.9Ö!$6!.4!'%3 4HEÖCONTINUOUSÖHEATINGÖFEATUREÖDURINGÖDEFROSTÖ INÖOUTDOORÖUNITS ÖMAKESÖ626Ö)6ÖTHEÖBESTÖHEATÖ PUMPÖALTERNATIVEÖAMONGÖTHEÖTRADITIONALÖHEATINGÖ ANDÖCOOLINGÖSYSTEMS ÖANDÖITÖISÖREGARDEDÖASÖAÖ REVOLUTIONARYÖNOVELTYÖTHATÖHASÖCREATEDÖAÖNEWÖ STANDARDÖOFÖCOMFORTÖ$EFROSTÖISÖNECESSARYÖTHEÖ MOSTÖWHENÖTHEÖOPENÖAIRÖTEMPERATUREÖISÖBETWEEN Ö €Ö#ÖANDÖրÖ# ÖANDÖTHEÖPROCESSÖCANÖTAKEÖUPÖTOÖÖ MINUTESÖDEPENDINGÖONÖTHEÖSIZEÖOFÖTHEÖSYSTEMÖÖ)NÖTHEÖ PAST ÖDEFROSTINGÖWASÖCAUSINGÖAÖTEMPORARYÖFALLÖOFÖ TEMPERATUREÖINÖTHEÖROOMÖBYÖRUNNINGÖINÖTHEÖOPPOSITEÖ DIRECTIONÖOFÖCOOLINGÖCYCLEÖ626Ö)6ÖCONTINUESÖTOÖ PROVIDEÖAÖCOMFORTABLEÖTEMPERATUREÖOFÖINDOORÖUNITSÖ 4HEÖDEVICEÖPROVIDESÖANÖUNMATCHEDÖSPECIFICÖENERGYÖ FORÖDEFROSTÖHEATÖSTORAGEÖOPERATIONÖ

12

4HEÖNEWÖ626Ö#ONFIGURATORÖMAKESÖPROCESSÖANDÖ SERVICEÖEASIERÖBYÖOFFERINGÖADVANCEDÖSOFTWAREÖ SOLUTIONS ÖANDÖTHUSÖCOMPLETESÖTHEÖTRIOÖOFÖINNOVATIONÖ 4HEÖSOFTWAREÖALLOWSÖREMOTEÖSETTINGÖCONFIGURATIONÖ THATÖCANÖBEÖUSEDÖATÖMANYÖSITESÖ4HATÖIS ÖLESSÖTIMEÖ ISÖSPENTÖINÖTHEÖSITEÖTOÖCONFIGUREÖTHEÖOUTDOORÖUNITÖ 4HANKSÖTOÖITSÖGRAPHICALÖINTERFACE ÖWHICHÖALLOWSÖTHEÖ ENGINEERSÖTOÖASSESSÖTHEÖINÖTHEÖOPERATIONÖDATAÖANDÖ ERRORS ÖTHEÖONGOINGÖMAINTENANCEÖCANÖBEÖCONDUCTEDÖ MOREÖEASILYÖ4HEÖ626Ö#ONFIGURATOR ÖBYÖALLOWINGÖ MANYÖSYSTEMSÖWITHINÖDIFFERENTÖSITES ÖPROVIDEÖTOÖ MANAGEÖTHEMÖALLÖINÖEXACTLYÖTHEÖSAMEÖWAYÖ3OÖTHEÖKEYÖ CUSTOMERSÖCANÖBEÖPROVIDEDÖAÖSIMPLIFIEDÖSERVICEÖ&ORÖ MOREÖINFORMATIONÖABOUTÖ626Ö)6ÖYOUÖCANÖVISITÖ www.vrviv.com.

"ÀŴLIBWBÕOJUFMFSJOEFCV[ÀÏ[ÕMNFTJTÕSFTJODF EFWBNMŴŴTŴUNBÏ[FMMJŶJ737*7nÕHFMFOFLTFMŴTŴUNB WFTPŶVUNBTJTUFNMFSJJÀJOEFFOJZJŴTŴQPNQBTŴ BMUFSOBUJGJZBQBOSBIBUMŴLUBZFOJCJSTUBOEBSU ZBSBUNŴŲPMBOEFWSJNOJUFMJŶJOEFEJŶFSCJSZFOJMJL PMBSBLLBCVMFEJMJZPS%FGSPTUFOÀPLBÀŴLIBWB TŴDBLMŴŶŴŠ$WFŠ$BSBTŴOEBZLFOHFSFLMJEJSWF JŲMFN TJTUFNJOCÕZÕLMÕŶÕOFCBŶMŴPMBSBLEBLJLBZBLBEBSTÕSFCJMJS %BIBÏODFTJOEFEFGSPTU TPŶVUNBEÏOÕŲÕNÕZMF UFSTZÏOEFJŲMFZFSFLPEBJÀFSJTJOEFHFÀJDJTŴDBLMŴL EÕŲÕŲÕOFTFCFQPMVZPSEV737*7 JÀNFL»OÕOJUFMFSJTŴDBLMŴLTBŶMBNBZBEFWBNFEFSFLSBIBUCJS JÀNFL»OTŴDBLMŴŶŴTBŶMŴZPS$JIB[ EFGSPTUJŲMFNJ JÀJOÏ[FMFOFSKJTBŶMBZBOFŲTJ[CJSŴTŴEFQPMBNB ÏŶFTJOFTBIJQ :FOJ737ZBQŴMBOEŴSŴDŴTŴJMFSJZB[ŴMŴNÀÏ[ÕNMFSJ TVOBSBLJŲMFNJWFIJ[NFUJLPMBZMBŲUŴSŴZPSWFCÏZMFDFZFOJMJLÕÀMÕTÕOÕUBNBNMŴZPS:B[ŴMŴN CJSÀPL TJUFEFLVMMBOŴMBCJMFOV[BLUBOBZBSZBQŴMBOEŴSNB JNL»OŴTBŶMŴZPS:BOJBÀŴLIBWBÕOJUFTJOJZBQŴMBOEŴSNBLJÀJOTJUFEFEBIBB[[BNBOIBSDBOŴZPS .ÕIFOEJTMFSJOPQFSBTZPOWFSJMFSJOJWFIBUBMBSŴOŴ EFŶFSMFOEJSNFMFSJOFPMBOBLTBŶMBZBOHSBGJLBSB ZÕ[ÕTBZFTJOEFEFWBNFEFOCBLŴNEBEBIBLPMBZ ZBQŴMBCJMJZPS737ZBQŴMBOEŴSŴDŴTŴGBSLMŴTJUFMFS JÀFSJTJOEFCJSÀPLTJTUFNFJ[JOWFSFSFLIFQTJOJO UBNBNFOBZOŴŲFLJMEFZÏOFUJMNFTJOFEFPMBOBL TBŶMŴZPS#ÏZMFDFLJMJUNÕŲUFSJMFSFCBTJUMFŲUJSJMNJŲ IJ[NFUTVOBCJMJZPS737*7IBLLŴOEBEBIBGB[MB CJMHJBMNBLJÀJOwww.vrviv.comBESFTJOJ[JZBSFU FEFCJMJSTJOJ[d


9!Ð!-,)&%

YENİ YILDA İNSAN MANZARALARI… SCENES OF NEW YEAR CELEBRATIONS… Î,+Ö$%&!ÖÖ"Î.Ö9),֞.#%Ö!.4Î+Ö"!"Î,i$%Ö+54,!.!.Ö9),"!Ð)ÖÎ.3!.,)+ÖΑÎ.Ö9%.ÎÖ5-54,!2)Ö3Î-'%,Î9/2Ö(%0Ö4%-Î:Ö "Î2Ö3!9&!Ö.%Ö$%Ö/,3!Ö.%Ö$%24Ö4!3! Ö.%Ö!Ð+Ö!#)3) Ö.%Ö$%Ö0!2!3):,)+bÖ9%.ÎÖ9),$!Ö(Α"Î2Î.%Ö9%2Ö9/+Ö$£.9!.).Ö .%2%3Î.$%Ö/,523!.):Ö/,5.b

THE START OF A NEW YEAR, WHICH WAS FIRST CELEBRATED FOUR THOUSAND YEARS AGO IN BABYLON, HAS ALWAYS BEEN THE SYMBOL OF NEW HOPES FOR THE MANKIND. IT IS, AFTER ALL, A BLANK PAGE. NO WORRIES, NO SUFFERINGS, NO POVERTY… NONE OF THEM HAS A PLACE IN THE NEW YEAR… WHEREVER YOU MIGHT BE…

14


Q "OUJLÀBŶMBSEBZFOJZŴM CBIBSŴOHFMJŲJZMFCBŲMŴZPSNVŲ#VHÕOEFOGBSLMŴPMBSBLLVUMBNBMBS PEÏOFNMFSEFHÕOTÕSÕZPSNVŲ0DBLnŴOZFOJZŴMLBCVM FEJMNFTJ3PNB4FOBUPTVnOVO NBSJGFUJ/BTŴMPMNVŲ CVHÕOMFSFHFMNJŲBZSŴCJSNBDFSB(FSÀJ LÕMUÕSEFOLÕMUÕSFZŴMCBŲŴUBSJIJ EFŶJŲJZPS)JOEVMBSJÀJOIFS NFWTJNEÏOÕNÕ .ÕTMÕNBOMBS JÀJO.VIBSSFNBZŴ UBLWJNJO CBŲMBOHŴDŴLBCVMFEJMJZPSųJNEJ GBSLMŴLÕMUÕSMFSFWFFOJMHJOÀ BEFUMFSFCBLBDBŶŴ[ŲÏZMFCJSd /FSFEFZBŲBSTBOŴ[ZBŲBZŴOJZJ

EJMFLMFSMFLBSŲŴMBOŴZPSHFMFDFL 5BUMŴTŴ UV[MVTVEÏSUCBŲŴNBNVS TPGSBMBSEPOBUNBLEBCPMMVLCFSFLFUJTUFŶJOJOJGBEFTJ"LEFOJ[ ÕMLFMFSJOEFOBS )PMMBOEBnEBTJNJUŲFLMJOEFUBUMŴMBS ŵUBMZB 1PMPOZB .BDBSJTUBOnEBZVWBSMBL LFLMFSJZFNFOJOŲBOTHFUJSFDFŶJOFJOBOŴMŴSLFO :VOBOJTUBOnEB CBŲLBCJSCPZVUVWBSCVFŶMFODFMJTPGSBOŴO:ŴMCBŲŴOBÏ[FM JÀJOEFHÕNÕŲWFZBBMUŴOCJSQBSBZMBQJŲJSJMFO7BTTJMPQJUUBBEMŴ LFLIFNLBSŴOEPZVSVZPSIFN EFZŴMŴOŲBOTMŴLJŲJTJOJCFMJSMJZPS &SNFOJTUBOnEBEBBZOŴBEFUWBS

BNBLÕÀÕLCJSGBSLMBŵÀJOFQBSB LPZVMBSBLIB[ŴSMBOBOZJZFDFL CVDPŶSBGZBEBFLNFLPMVZPS BEŴEB%BSJO 6[BLEPŶVnEBJTFFSJŲUFUFSDJI FEJMJZPSŲBOTJŲMFSJOEF&SJŲUF V[VOTPSVOTV[CJSÏNSÕTJNHFMJZPSÀÕOLÕŵTQBOZPMMBSŴO JTFZŴMŴOTPOTBOJZFTJOEF UBOFÕ[ÕNZFNFHFMFOFŶJWBS µ[ÕNMFSJOIFQTJCJUNFMJZFOJ ZŴMBHJSJMNFEFO#VHFMFOFŶJOnMFSJOCBŲŴOEBÕ[ÕN ÕSFUJDJMFSJUBSBGŴOEBOTUPLMBSŴ FSJUNFLJÀJOVZEVTÕSEÕSÕZPS CVHFMFOFŶJ

Q)NÖANCIENTÖAGES ÖTHEÖNEWÖYEARÖSTARTEDÖ WITHÖTHEÖSTARTÖOFÖSPRINGÖ#ONTRARYÖTOÖTODAY Ö THEÖCELEBRATIONSÖUSEDÖTOÖLASTÖELEVENÖDAYSÖ *ANUARYÖÖWASÖACCEPTEDÖTOÖSTARTÖTHEÖNEWÖ YEARÖBYÖTHEÖ2OMANÖSENATEÖ4HEÖHISTORYÖ OFÖITÖISÖAÖUNIQUEÖADVENTUREÖ)NDEED ÖTHEÖ STARTÖOFÖTHEÖNEWÖYEARÖVARIESÖFROMÖCULTUREÖ TOÖCULTUREÖ&ORÖTHEÖ)NDIANS ÖITÖCOINCIDESÖ WITHÖTHEÖCHANGINGÖOFÖSEASON ÖFORÖTHEÖ -USLIMSÖITÖISÖTHEÖMONTHÖOFÖ-OHARRAMÖ 3OÖLETÖUSÖTAKEÖAÖLOOKÖATÖDIFFERENTÖCULTURESÖ ANDÖTHEÖWEIRDESTÖTRADITIONSbÖ7HEREVERÖ YOUÖLIVE ÖTHEÖFUTUREÖISÖANTICIPATEDÖINÖGOODÖ WISHESÖ&ESTIVEÖDINNERSÖFULLÖOFÖALLÖSORTSÖOFÖ FLAVOURSÖAREÖTHEÖSYMBOLÖOFÖTHEÖABUNDANCEÖ WISHÖ7HILEÖPOMEGRENATEÖISÖBELIEVEDÖTOÖ BRINGÖLUCKÖAROUNDÖTHEÖ-EDITERRANEANÖ COUNTRIES ÖSWEETÖDOUGHSÖAREÖEATENÖINÖTHEÖ .ETHERLANDS ÖANDÖROUNDÖCAKESÖAREÖEATENÖ INÖ)TALY Ö0OLANDÖANDÖ(UNGARYÖ)NÖ'REECE Ö THEÖFEASTÖTAKESÖANOTHERÖDIMENSIONÖ4HEÖ 6ASSILOPITTAÖCAKEÖISÖBAKEDÖWITHÖAÖSILVERÖORÖ GOLDÖCOINÖINSIDE ÖNOTÖONLYÖSATISFYINGÖTHEÖ HUNGERÖBUTÖALSOÖPOINTINGÖOUTÖTHEÖLUCKIESTÖ ONEÖOFÖTHEÖYEARÖ3AMEÖTRADITIONÖISÖSEENÖ INÖ!RMENIA ÖBUTÖWITHÖAÖLITTLEÖTWISTÖ4HISÖ TIME ÖBREADÖISÖBAKEDÖWITHÖAÖCOINÖINSTEADÖOFÖ CAKE ÖANDÖITÖISÖNAMEDÖASÖ$ARINÖ)NÖTHEÖ&ARÖ %AST ÖNOODLESÖAREÖTHEÖINDICATORSÖOFÖLUCK Ö FORÖTHEYÖSYMBOLIZEÖAÖLONGÖANDÖHAPPYÖLIFEÖ 4HEÖ3PANISHÖEATÖAÖDOZENÖGRAPESÖINÖTHEÖLASTÖ DOZENÖSECONDSÖOFÖTHEÖYEARÖ!LLÖTHEÖGRAPESÖ SHOULDÖBEÖEATENÖBYÖTHEÖYEARiSÖENDÖ2UMOURÖ HASÖIT ÖTHATÖTHISÖTRADITIONÖWASÖINVENTEDÖ BYÖTHEÖVINEDRESSERSÖINÖTHEÖEARLYÖiSÖTOÖ DEPLETEÖTHEIRÖSTOCKS ÖEVENÖSTILLÖITÖISÖQUITEÖ FASHIONABLEÖAMONGÖTHEÖPEOPLE

15


"-."/-"3,63ų6/%¯,5µ3µ:03d

ŵUBMZBOMBSFTLJ LVMMBOŴMNBZBOFŲZBMBSŴDBNEBO BUNBOŴO ŵTWJÀSFMJMFSZFSFCJSEBNMBLSFNB EBNMBUNBOŴO #PMJWZBMŴMBSFWJOÏOÕOFCŴSBLŴMBO IBTŴSCFCFŶJOŲBOTHFUJSFDFŶJOFJOBOŴZPSMBS ŵOHJMUFSFnEFJTFOJ[JŲMFSJOJZJHJEFDFŶJOEFOFNJO PMNBLJÀJOV[VOCPZMV FTNFSCJSEFMJLBOMŴOŴO LBQŴEBOJÀFSJHJSNFTJOJCFLMFZFDFLTJOJ[d%FMJLBOMŴCJSEFFWIFEJZFTJZMFHFMEJZTF IFMFIFMF LÕÀÕLCJSLÏNÕSQBSÀBTŴHFUJSEJZTFZBŲBEŴOŴ[ TJ[EFOUBMJIMJTJZPLâ:FOJZŴMBÏ[HÕCJSCBŲLB ŵOHJMJ[HFMFOFŶJEFCFLBSLŴ[MBSŴONÕTUBLCFM LPDBMBSŴOŴOJTNJOJOCBŲIBSGJOJÏŶSFONFLJÀJO TVZBZVNVSUBBLŴEÏLNFMFSJ&LWBUPSnEBCPMCPM

HF[NFL ZFOJEFOFZJNMFSFEJONFLJTUFZFOMFS CPŲCBWVMMBSŴOŴEŴŲBSŴÀŴLBSUŴZPS)BUUBCVOVOMB ZFUJONFZJQFMMFSJOEFCBWVMMBSMBFWMFSJOJO ÀFWSFTJOEFUVSBUBOMBSCJMFWBS'JMJQJOMFSnEFCÕZÕNFLJÀJOBDFMFFEFOÀPDVLMBSCPZMBSŴOŴOV[BNBTŴJÀJOIPQMBZŴQ[ŴQMŴZPSMBSUBNTBBUnEFd %BOJNBSLBnEBTFWJMFOBSLBEBŲMBSŴOLBQŴTŴOB UBCBLÀBOBLBUŴMŴQ LŴSŴMŴZPS1VFSUP3JLPnEB TBBUMFSHFDFZBSŴTŴOŴHÏTUFSJODFQFODFSFEFOCJS LPWBTVCPDBFEJMJZPS"NBÀLÏUÕSVIMBSŴFWEFO LPWNBL.FLTJLBMŴMBSBŲLJÀJOLŴSNŴ[Ŵ QBSBJÀJO TBSŴJÀÀBNBŲŴSŴHJZNFOJOJŲFZBSBZBDBŶŴOBJOBOŴZPSMBS)BNJMFMFSJTFQFNCFZJUFSDJIFEJZPS

ŵOBONBZBDBLTŴOŴ[BNB"MNBOMBSEBLVSŲVO EÏLÕZPSMBS ZFOJZŴMEB5ŴQLŴCJ[JNHJCJGBMŴOB EBCBLŴZPSMBS&ŶFSTVEBTPŶVZVQŲFLJMMFOFO LVSŲVOLBMCFWFZBZÕ[ÕŶFCFO[JZPSTBEÕŶÕO PUPNPCJM HFNJWFZBVÀBŶŴBOEŴSŴZPSTBTFZBIBU PMBSBLZPSVNMBOŴZPS%PNV[JTFCPMQBSBMŴCJS ZŴMŴONÕKEFDJTJ)JOEVMBS IFSZFOJNFWTJNJO HFMJŲJZMFZŴMEBEFGBLVUMBNBZBQŴZPSMBSųBOT 5BOSŴÀBTŴnOŴOBZEŴOMŴLFWMFSFHJSFDFŶJOFJOBOEŴLMBSŴOEBOÀPDVLMBSCÕUÕOHFDFLJMEFOZBQUŴLMBSŴCJSGFOFSMFCFLMJZPSMBS:FOJLŴZBGFUMFS EFŶJŲJLIFEJZFMFS OFGJTZJZFDFLMFSHFUJSFDFŶJOF JOBOŴZPSMBSUBOSŴÀBOŴOPOMBSB

WHOÖAREÖWILLINGÖTOÖTRAVELÖANDÖEXPERIENCEÖLEAVEÖTHEIRÖ EMPTYÖLUGGAGESÖOUTSIDEÖ&URTHERMORE ÖSOMEÖTAKEÖ TOURSÖAROUNDÖTHEIRÖHOUSESÖWITHÖTHEIRÖEMPTYÖLUGGAGESÖ )NÖ0HILLIPPINES ÖCHILDRENÖWHOÖCANNOTÖWAITÖTOÖGROWÖ UPÖFASTÖJUMPÖUPÖANDÖDOWNÖATÖMIDNIGHTÖSHARPÖTOÖGETÖ TALLERÖ)NÖ$ANEMARK ÖPLATESÖANDÖBOWLSÖAREÖTHROWNÖONÖ THEÖDOORSÖOFÖBELOVEDÖFRIENDSÖTOÖBEÖSHATTERED¬Ö)NÖ0UERTOÖ 2ICO ÖAÖBUCKETÖOFÖWATERÖISÖPOUREDÖDOWNÖTHEÖWINDOWÖ ATÖMIDNIGHTÖTOÖCHASEÖTHEÖBADÖSPIRITSÖ4HEÖ-EXICANSÖ BELIEVEÖTHATÖREDÖUNDERWEARÖISÖGOODÖFORÖLOVEÖANDÖYELLOWÖ FORÖMONEYÖ4HEÖPREGNANTÖPREFERÖITÖPINKÖ"ELIEVEÖORÖNOT Ö

THEÖ'ERMANSÖALSOÖCASTÖLEADÖINÖTHEÖNEWÖYEARÖ!NDÖJUSTÖ LIKEÖUS ÖTHEYÖTELLÖFORTUNEÖONÖTHATÖTOOÖ7HENÖTHEÖLEADÖ COOLSÖANDÖDRIESÖTOÖLOOKÖLIKEÖAÖHEARTÖORÖRING ÖAÖWEDDINGÖ ISÖPROPHESIZEDÖWHEREASÖAÖSHIPÖORÖPLANEÖSIMILARITYÖ MEANSÖVACATIONÖ0ORKÖISÖTHEÖSYMBOLÖOFÖAÖWEALTHYÖYEARÖ 4HEÖ(INDUSÖCELEBRATEÖFOURÖTIMES ÖONEÖATÖTHEÖSTARTÖOFÖ EACHÖSEASONÖ4HEÖ'ODDESSÖOFÖ,UCKÖISÖBELIEVEDÖTOÖENTERÖ THEÖHOUSESÖWASHEDÖINÖLIGHT ÖSOÖTHEÖCHILDRENÖWAITÖALLÖ NIGHTÖWITHÖAÖLANTERNÖMADEÖOFÖCLAYÖ4HEYÖBELIEVEÖTHATÖ THEÖGODDESSÖWILLÖBRINGÖTHEMÖNEWÖCLOTHES ÖINTERESTINGÖ PRESENTS ÖANDÖLOVELYÖFOODb

'%2-!.3Ö#!34Ö,%!$b 4HEÖ)TALIANSÖTHROWÖOLD ÖUNUSEDÖSTUFFÖOUTÖOFÖTHEIRÖ WINDOWSÖTHEÖ3WISSÖPOURÖAÖDROPÖOFÖCREAMÖONÖTHEÖ FLOORÖTHEÖ"OLIVIANSÖLEAVEÖSTRAWÖDOLLSÖINÖFRONTÖOFÖTHEIRÖ HOUSESÖFORÖLUCKÖ)NÖ%NGLAND ÖYOUÖSHOULDÖWAITÖFORÖAÖ TALL ÖDARKÖYOUNGÖMANÖTOÖENTERÖTHROUGHÖTHEÖDOORÖTOÖ BEÖSUREÖTHATÖTHINGSÖWILLÖGOÖWELLÖINÖTHEÖNEWÖYEARbÖ)FÖ THEÖYOUNGÖMANÖCOMESÖWITHÖAÖGIFT ÖEVENÖBETTERÖWITHÖ AÖPIECEÖOFÖCOAL ÖYOUÖAREÖTHEÖLUCKIESTÖOFÖALLÖ(EREÖISÖ ANOTHERÖ%NGLISHÖTRADITIONÖABOUTÖTHEÖNEWÖYEARÖTHEÖ UNMARRIEDÖGIRLSÖDROPÖEGGÖWHITEÖINÖWATERÖTOÖLEARNÖTHEÖ INITIALSÖOFÖTHEIRÖHUSBAND TO BEÖ)NÖ%CUADOR ÖTHOSEÖ

16


+"10/-"3,"),")":-","3ų*-*:03

¡JOMJMFS LVUMBNBMBSEBOÏODFFWMFSJOJJZJDFUFNJ[MFZJQFTLJZFEBJSOFWBSBTÏLÕQBUŴZPSMBS#JSUP[UBOFTJ CJMFCŴSBLNŴZPSMBS,ŴSHŴOEBSHŴOPMEVLMBSŴBLSBCBMBSMBCBSŴŲŴZPSMBS¡PDVLMBSBLŴSNŴ[Ŵ[BSGMBSŴOJÀJOEF ŲBOTQBSBTŴEBŶŴUŴZPSMBS+BQPOMBSJTFNVUMVMVLWF ŲBOTJÀJOLBQŴMBSŴOŴOÏOÕOFJQBTŴZPS4BBUMFSHFDF ZBSŴTŴOŴHÏTUFSEJŶJOEFJTFLBILBIBMBSMBHÕMNFZF CBŲMŴZPSMBS:FOJZŴMBOBTŴMHJSFSTFOÏZMFHFÀFSNBMVNd/FŲFMJCJSZŴMJÀJOLBILBIBMBSŲBSU "OBEPMVnEBEBEFŶJŲJLZFOJZŴMBEFUMFSJWBS:ŴMCBŲŴ TBCBIŴPMVLUBOFOFSLFOLJNTVHFUJSTF[FOHJO PMBDBŶŴOBJOBOŴMŴZPSNFTFMB%FŶJSNFOEFCVŶEBZMBS ÏŶÕUÕMÕQFWEFLJUÕNVOLBQMBSŴEPMEVSVMVZPS&WJO LBEŴOŴFWJOCFSFLFUJZFSJOEFPMTVOEJZFGBTVMZFUBOFMFSJGŴSMBUŴZPSEVWBSB#VHFDFEFFWFÀŴLBSUŴMBOÏLÕ[ FŶFSTBŶBZBŶŴOŴBUBSTBPZŴMHÕ[FMNBITVMBMŴOBDBL BOMBNŴÀŴLBSŴMŴZPS

JAPANESE WELCOME THE YEAR IN LAUGHTERS

4HEÖ#HINESEÖCLEANÖUPÖTHEIRÖHOUSESÖANDÖTHROWÖ AWAYÖANYTHINGÖOLDÖ.OTÖAÖPIECEÖOFÖDUSTÖISÖLEFTÖ BEHINDÖ4HEYÖMAKEÖUPÖWITHÖTHEÖRESENTFULÖKINS Ö GIVEÖOUTÖLUCKÖMONEYÖINÖREDÖENVELOPESÖTOÖCHILDRENÖ 7HEREASÖTHEÖ*APANESEÖHANGÖROPESÖINÖFRONTÖOFÖ THEIRÖDOORSÖFORÖHAPPINESSÖANDÖLUCKÖ7HENÖTHEÖ CLOCKSÖPOINTÖMIDNIGHT ÖTHEYÖBURSTÖINÖLAUGHTERSÖ !PPARENTLY ÖTHEÖYEARÖCONTINUESÖTHEÖWAYÖITÖSTARTSbÖ 3OÖLAUGHTERSÖAREÖESSENTIALÖFORÖAÖHAPPYÖYEAR

!NATOLIAÖHASÖVARIOUSÖNEWÖYEARÖTRADITIONSÖ 7HOEVERÖBRINGSÖWATERÖFROMÖTHEÖGUTTERÖEARLIESTÖ INÖTHEÖNEWÖYEARiSÖMORNINGÖISÖBELIEVEDÖTOÖBEÖRICH Ö FORÖEXAMPLEÖ&LOURÖISÖGRINDEDÖINÖTHEÖMILLÖTOÖFILLÖ ALLÖTHEÖFLOURÖJARSÖ4HEÖLADYÖOFÖTHEÖHOUSEÖTHROWSÖ BEANSÖONÖTHEÖWALLÖFORÖABUNDANCEÖ7HENÖTHEÖCOW Ö WHOÖISÖTAKENÖINÖTHEÖHOUSEÖONÖTHISÖNIGHT ÖSTEPSÖINÖ WITHÖITSÖRIGHTÖFOOT ÖTHEÖPRODUCTSÖAREÖMEANTÖTOÖBEÖ ABUNDANT

17


!Ì!‘Ö3£3,%-%+Ö%3+ÎÖ"Î2Ö4£2+Ö'%,%.%ÌÎ :ŴMCBŲŴHFMFOFLMFSJOJBOMBUŴSLFOOFÀBNBŶBDŴOEBO OFBMUŴOBLPZVMBOIFEJZFMFSEFOCBITFUUJL(FOFMEF QFLCJMJONFZFOBEFUMFSJEJEJLMFEJL4ÕNFSPMPH .VB[[F[ŵMNJZF¡ŴŶnŴOUBSJIJEFŶJŲUJSFDFLCJSCVMVŲV WBS¡BNBŶBDŴTÕTMFNFOJO5ÕSLHFMFOFŶJPMEVŶVOV CFMJSUJZPSWFÏ[FUMFŲVOMBSŴTÏZMÕZPSo&TLJ 5ÕSLMFSEFZFSJOHÏCFŶJOEFOHÏŶFLBEBSCJSBŶBÀ UBTBWWVSFEJMJZPSWFCVOBmIBZBUBŶBDŴnEFOJMJZPS "ZOŴJOBOÀ4ÕNFSMFSEFEFWBS#JSVDVOEB(ÏL 5BOSŴTŴEVSVZPS5ÕSLMFSEFHÕOFŲLVUTBMBNB5BOSŴ PMBSBLLBCVMFEJMNJZPSŵOBOŴŲBHÏSF HÕOJMFHFDF TÕSFLMJNÕOBLBŲBIBMJOEF"SBMŴLnUBHÕOHFDFZJ

18

ZFOJZPS#VOV5ÕSLMFSm:FOJEFO%PŶVŲ#BZSBNŴn PMBSBLLVUMVZPSMBS5ÕSLJTUBOnEBBLÀBNEJZFCJS BŶBÀWBSCVBŶBÀCBŲLBZFSEFZFUJŲNJZPS"LÀBNŴ HFUJSJQ FWFLPZVZPSMBS"ŶBDŴOBMUŴOŴEBPTFOF 5BOSŴPOMBSBHÕ[FMCJSZBŲBNWFSEJEJZFIFEJZFMFSMF EPOBUŴZPSMBS"ŶBDŴOEBMMBSŴOBQBÀBWSBZBEB LVSEFMFCBŶMBZBSBLFSUFTJZŴMJÀJO5BOSŴnEBOOJZB[ FUUJLMFSJOJ EJMFLMFSJOJCFMJSUJZPSMBS0HÕOMFSEF CÕZÕLCJSCBZSBNZBQŴZPSMBS"JMFMFSUPQMBOŴZPS CÕZÕLMFSWBSTB[JZBSFUFEJMJZPS Ï[FMZFNFLMFS ZFOJMJZPS HÕ[FMFMCJTFMFSHJZJMJZPSp m:FOJEFO%PŶVŲ#BZSBNŴnOŴOHFÀNJŲJFQFZDF

FTLJ¡ŴŶ BŶBÀTÕTMFNFHFMFOFŶJOJO"WSVQBnEB ÀPLTPOSBMBSŴÀŴLUŴŶŴOŴJGBEFFEJZPS(FMFOFŶJO nODŴZÕ[ZŴMEB"MNBOZBnEBPSUBZBÀŴLUŴŶŴOŴ EBIB TPOSB'SBOTBnZBPSBEBOEBEÕOZBZBZBZŴMEŴŶŴOŴEB TÏ[MFSJOFFLMJZPS (FMFOFLMFSÀPLÀFŲJUMJBNBoZFOJZŴMpJOTBOMŴŶŴO PSUBLLÕMUÕSÕ/FSFEFLVUMBOEŴŶŴOŴOÏOFNJ ZPL)BOHJÕMLFEF IBOHJLŴUBEBZBŲBSTBOŴ[ ZBŲBZŴO IBOHJLÕMUÕSEFOCFTMFOJSTFOJ[CFTMFOJO CBŲMBOHŴÀMBSŴO VNVUMBSŴO ZBŲBOBDBLHÕ[FMHÕOMFSJO IBCFSDJTJZFOJZŴM¯[FOMFLBSŲŴMBNBLHFSFL)FS TFGFSJOEFd


!.#)%.4Ö452+)3(Ö42!$)4)/.Ö/&Ö42%%Ö$%#/2!4)/.Ö 7HILEÖTALKINGÖABOUTÖNEWÖYEARÖTRADITIONS ÖWEÖ DIDÖNOTÖYETÖTELLÖANYTHINGÖONÖTREEÖDECORATINGÖORÖ THEÖGIFTSÖUNDERNEATHÖ7EÖPICKEDÖUPÖTHEÖLEASTÖ KNOWNÖONESÖINSTEADÖ4HEÖ3UMEROLOGISTÖ-UAZZEZÖ ÎLMIYE֑ÏÍÖHASÖAÖDISCOVERYÖTOÖCHANGEÖTHEÖCOURSEÖ OFÖHISTORYÖ3HEÖSAYSÖTHATÖDECORATINGÖPINESÖISÖANÖ ANCIENTÖ4URKISHÖTRADITIONÖANDÖADDSÖj4HEÖANCIENTÖ 4URKSÖIMAGINEDÖAÖTREEÖEXTENDINGÖFROMÖTHEÖMIDDLEÖ EARTHÖUPÖTOÖTHEÖSKY ÖANDÖITÖWASÖCALLEDÖTHEÖhTREEÖOFÖ LIFEiÖ4HEÖ3UMERÖPEOPLEÖHADÖTHEÖSAMEÖBELIEFÖ4HEÖ 3KYÖ'ODÖWAITEDÖONÖONEÖENDÖ4HEÖ4URKSÖDEEMEDÖ SUNÖASÖSACRED ÖBUTÖNOTÖAÖGODÖ)TÖWASÖBELIEVEDÖTHATÖ THEÖDAYÖANDÖNIGHTÖWEREÖINÖAÖCONSTANTÖSTRUGGLEÖ /NÖÖ$ECEMBER ÖTHEÖDAYÖBEATSÖTHEÖNIGHTÖ4HEÖ 4URKISHÖCELEBRATEDÖTHISÖASÖhTHEÖ&ESTÖOFÖ2EBIRTHiÖ)NÖ 4URKISTAN ÖTHEREÖISÖAÖTREEÖCALLEDÖASÖWHITEÖPINE ÖITÖ GROWSÖNOWHEREÖELSEÖ)TÖISÖBROUGHTÖINÖTHEÖHOUSEÖANDÖ PRANKEDÖWITHÖGIFTSÖUNDERNEATHÖTOÖTHANKÖTHEÖ'ODÖ

FORÖTHEIRÖGOODÖLIFEÖ/NÖTHEÖBRANCHESÖOFÖTHEÖTREE Ö THEYÖ7RAPÖRIBBONSÖORÖPIECESÖOFÖCLOTHÖTOÖEXPERIENCEÖ THEIRÖWISHESÖTOÖ'ODÖFORTÖHEÖNEXTÖYEARÖ4HEYÖ CELEBRATEÖTHESEÖDAYSÖASÖAÖGREATÖFESTÖ4HEÖFAMILIESÖ COMEÖTOGETHER ÖTHEÖELDERSÖAREÖVISITED ÖSPECIALÖFOODÖ ISÖEATEN ÖNICEÖCLOTHESÖAREÖWORNbk 4HEÖFESTÖOFÖREBIRTHÖDATESÖFARÖBACKÖ4HEÖCULTÖ OFÖDECORATINGÖTREESÖAPPERAEDÖMUCHÖLATERÖINÖ %UROPE ÖSAYS֑ÏÍÖ)TÖSTARTEDÖINÖTHEÖTHÖCENTURYÖ INÖ'ERMANY ÖANDÖSPREADÖAROUNDÖTHEÖWORLDÖ BEGINNINGÖFROMÖ&RANCE 4HEÖTRADITIONSÖVARY ÖBUTÖTHEÖNEWÖYEARÖISÖAÖ COMMONÖCULTUREÖFORÖMANKINDÖ.OÖMATTERÖWHEREÖ ITÖISÖCELEBRATEDÖ7HEREVERÖYOUÖLIVE ÖINÖWHICHÖ COUNTRY ÖCONTINENTÖORÖCULTUREÖYOUÖAREÖFED ÖTHEÖNEWÖ YEARÖISÖTHEÖHARBRINGERÖOFÖNEWÖBEGINNINGS ÖHOPES Ö ANDÖLOVELYÖDAYSÖTOÖLIVEÖ)TÖSHOULDÖBEÖWELCOMEDÖWITHÖ CAREbÖ%VERYÖSINGLEÖTIMEb

19


%+/,/*Î%#/,/'9 YAZI/ ARTICLE : NURAN SAVAŞ

VERİMLİ ENERJİ, TÜKETİCİ VE ÇEVRE DOSTU ENERGY EFFICIENCY SUPPORTS CONSUMPTION AND ENVIRONMENT ž.£-£:$%+ÎÖ£‘Ö!9ÖΑÎ.$%Ö"Î2‘/+֞:%,Ö'£.Ö6!2Ö-%3%,!Ö/#!+Ö!9).).Öi.#ÎÖ(!&4!3).$!Öh%.%2*ÎÖ4!3!225&5Ö '£.£i Ö-!244!Öh4£+%4Î#Î9ÎÖ+/25-!Ö(!&4!3)iÖÎ,%Öh"Î,Î-Ö6%Ö4%+./,/*ÎÖ(!&4!3)iÖ%4+Î.,Î+,%2ÎÖ9!0),)9/2Ö$!(!ÖÎ9ÎÖ "Î2Ö$£.9! Ö$!(!Ö6%2Î-,ÎÖ"Î2Ö%.%2*ÎÖ+5,,!.)-)Ö6%Ö4£+%4Î#ÎÖ(!+,!2).).Ö+/25.-!3)Ö!9.)Ö./+4!$!Ö"Î2,%ÐÎ9/2Ö $!(!ÖÎ9ÎÖ4%+./,/*Î,%2,%Ö£2%4Î,-ÎÐ Ö$!(!Ö!:Ö6%Ö9%.Î,%.%"Î,Î2Ö%.%2*ÎÖ+5,,!.!.Ö#Î(!:,!2!Ö3!(Î0Ö/,-!+ Ö"£4£.Ö 4£+%4Î#Î,%2Î.Ö4%-%,Ö(!++)$)2Ö4!"ÎÎÖ+ÎÖ$!(!ÖÎ9ÎÖ+/25.-5ÐÖ"Î2֑%62%$%Ö9!Ð!-!+Ö$!Ö

THE FOLLOWING THREE MONTHS WILL BE HOSTING MANY SPECIAL DAYS, SUCH AS “THE ENERGY EFFICIENCY DAY” IN THE SECOND WEEK OF JANUARY, “CONSUMER PROTECTION WEEK” AND “SCIENCE AND TECHNOLOGY WEEK” IN MARCH; BRINGING A BETTER WORLD, MORE EFFICIENT USE OF ENERGY AND THE PROTECTION OF CONSUMER RIGHTS TOGETHER. DEVICES EQUIPPED WITH ADVANCED TECHNOLOGIES WHICH USE LESS AND RENEWABLE ENERGY ARE THE RIGHTS OF ALL CONSUMERS. SUCH AS LIVING IN A BETTER PRESERVED ENVIRONMENT…

20


Q&OFSKJLVMMBOŴNŴWFZPŶVOMVLQBSBNFUSFMFSJBTMŴOEBÕMLFOJOHFMJŲNJŲMJL WFCJMJOÀEÕ[FZJOJOÏOFNMJHÏTUFSHFMFSJBSBTŴOEBTŴSBMBOŴZPS5ÕSLJZFnEF ZŴMŴOEBOCFSJPDBLBZŴOŴOJLJODJ IBGUBTŴm&OFSKJ5BTBSSVGV(ÕOÕnPMBSBLÏ[FMHÕOMFSUBLWJNJOEFZFSBMŴZPS¯ODFMFSJBJMFCÕUÀFTJOJLPSVNBL ÕMLFOJOEŴŲBPMBOFOFSKJCBŶŴNMŴMŴŶŴOŴ B[BMNBLHJCJOFEFOMFSMFHÕOEFNF HFMNJŲCVIBGUB"ODBL EÕOZBOŴO IŴ[MBLÕÀÕMEÕŶÕHÕOÕNÕ[EFFOFSKJ UBTBSSVGVOVOTBEFDFJLJMBNCBEBO CJSJOJTÏOEÕSNFLMFZBEBTBMPOEBLJ BWJ[FOJOBNQVMMFSJOJB[BMUNBLMB UBOŴNMBOBNBZBDBLLBEBSÏOFNMJ PMHVTVLBCVMHÏSNÕŲ5BTBSSVGTBEFDFUÕLFUJNBŲBNBTŴOEBEFŶJMBZOŴ [BNBOEBÕSFUJNBŲBNBTŴOEBEBHÏ[FUJMNFTJHFSFLFOCJSLBWSBNPMBSBL EVSVZPSLBSŲŴNŴ[EB#JSZBOEBOLJŲJ CBŲŴOBEÕŲFOFOFSKJUÕLFUJNNJLUBSŴ WFZPŶVOMVŶVHFMJŲNJŲMJŶJOHÏTUFSHFTJPMBSBLEFŶFSMFOEJSJMJSLFO EJŶFS

ZBOEBOZŴMŴOEB#.5ÕLFUJDJ )BLMBSŴ&WSFOTFM#FZBOOBNFTJJMF 5FNNV[UBSJIMJ"#&WSFOTFM5ÕLFUJDJ)BLMBSŴ#JMEJSHFTJnOEFEFUFNFM UÕLFUJDJIBLLŴPMBSBLZFSBMŴZPS)FN FOFSKJZFVMBŲNBLIFNEFTBŶMŴLMŴ CJSÀFWSFEFZBŲBNBLUÕLFUJDJIBLLŴ PMBSBLZFSBMŴZPSIFSJLJCFZBOOBNFEFµTUFMJL5ÕSLJZF IFSJLJCFZBOOBNFZFEFJN[BLPZBOÕMLFMFSEFO %PMBZŴTŴZMBIBLMBSWFTPSVNMVMVLMBS IFNOJIBJUÕLFUJDJZJ IFNÕSFUJDJZJ IFNEFEFWMFUJCBŶMŴZPS&OFSKJOJO WFSJNMJLVMMBOŴNŴEB UÕLFUJDJOJOFO JZJIJ[NFUF FOJZJÀFWSFLPŲVMMBSŴOEB FSJŲNFTJOJTBŶMBNBOŴOZPMVEBZBTBM EÕ[FOMFNFMFSEFOÏUF CJMJNTFMÀBMŴŲNBMBSBZBOJ"S(FnZFEBZBOŴZPS#V OFEFOMFNBSUBZŴOEBnEFOCFSJ LVUMBOBO#JMJNWF5FLOPMPKJ)BGUBTŴ BZSŴCJSÏOFNLB[BOŴZPS#JMJN 4BOBZJWF5FLOPMPKJ#BLBOMŴŶŴEBÕSFUJDJ GJSNBMBSŴO"S(FÀBMŴŲNBMBSŴOŴCJS QSPKFZMFEFTUFLMJZPS

Q4HEÖPARAMETERSÖOFÖENERGYÖUSEÖANDÖ INTENSITYÖAREÖAMONGÖTHEÖSIGNIFICANTÖINDICATORSÖ OFÖTHEÖDEVELOPMENTÖANDÖCONSCIOUSNESSÖLEVELSÖ OFÖAÖNATIONÖ)NÖ4URKEY ÖTHEÖSECONDÖWEEKÖOFÖ *ANUARYÖHASÖBEENÖCELEBRATEDÖASÖj4HEÖ%NERGYÖ 3AVINGÖ$AYkÖSINCEÖÖ!TÖFIRST ÖTHEÖWEEKÖ WASÖDEDICATEDÖTOÖTHEÖSAVINGÖOFÖFAMILYÖBUDGET Ö ANDÖTOÖDECREASINGÖTHEÖINTERNATIONALÖENERGYÖ DEPENDENCYÖ(OWEVER ÖNOWÖTHATÖTHEÖWORLDÖ SEEMSÖTOÖBEÖRAPIDLYÖSHRINKING ÖENERGYÖSAVINGÖ ISÖDEEMEDÖMUCHÖMOREÖTHANÖTURNINGÖOFFÖONEÖ OFÖTHEÖTWOÖLIGHTSÖORÖREDUCINGÖTHEÖNUMBERÖOFÖ LIGHTBULBSÖINÖYOURÖCHANDELIER 3AVINGÖISÖAÖNOTEWORTHYÖCONCEPTÖNOTÖONLYÖ INÖTHEÖSTAGEÖOFÖCONSUMPTION ÖBUTÖDURINGÖ PRODUCTIONÖASÖWELLÖ%NERGYÖCONSUMPTIONÖANDÖ INTENSITYÖPERÖCAPITAÖISÖREGARDEDÖASÖAÖSIGNÖOFÖ DEVELOPMENT ÖANDÖHASÖBEENÖINCLUDEDÖINÖTHEÖ %5Ö5NIVERSALÖ#ONSUMERÖ2IGHTSÖ$ECLARATIONÖ DATEDÖÖ*ULYÖÖASÖAÖPRIMARYÖCONSUMERÖ RIGHTÖBYÖTHEÖ5.Ö#ONSUMERÖ2IGHTSÖ5NIVERSALÖ $ECLARATIONÖOFÖÖ"OTHÖDECLARATIONSÖ ACCEPTÖENERGYÖACCESSÖANDÖAÖHEALTHYÖHABITATÖ ASÖCONSUMERÖRIGHTSÖ4URKEYÖHASÖALSOÖSIGNEDÖ UNDERÖBOTHÖDECLARATIONSÖ4HEREFOREÖTHEÖ ENDÖCONSUMERS ÖTHEÖPRODUCERSÖANDÖTHEÖ STATEÖAREÖALLÖSUBJECTÖTOÖTHESEÖRIGHTSÖANDÖ RESPONSIBILITIESÖ"OTHÖEFFICIENTÖUSEÖOFÖENERGYÖ ANDÖTHEÖCONSUMERÖACCESSÖTOÖTHEÖBESTÖSERVICEÖ ANDÖBESTÖENVIRONMENTALÖCONDITIONSÖAREÖ BASEDÖONÖSCIENTIFICÖSTUDIES ÖINÖOTHERÖTERMSÖ 2$ ÖRATHERÖTHANÖLEGALÖOBLIGATIONSÖ(ENCE Ö THEÖ3CIENCEÖANDÖ4ECHNOLOGYÖWEEK ÖWHICHÖHASÖ BEENÖCELEBRATEDÖSINCEÖ ÖISÖEVENÖMOREÖ IMPORTANTÖ4HEÖ-INISTRYÖOFÖ3CIENCE Ö)NDUSTRYÖ ANDÖ4ECHNOLOGYÖSUPPORTSÖTHEÖ2$ÖWORKSÖOFÖ THEÖPRODUCERSÖTHROUGHÖAÖPROJECT

21


05636.-"3%"5"35*ų*-"$", &OFSKJOJOBLŴMMŴDBLVMMBOŴMNBTŴLPOVTVOEBNFTBKŴOZBZŴMNBTŴJÀJOZBQBDBLÀPLJŲWBS)FNUÕLFUJDJMFSJOIFNEFTPTZBM BMBOEBTÏ[TBIJCJPMBOLJŲJMFSJO TÕSEÕSÕMFCJMJSFOFSKJÕSFUJNJ WFLVMMBOŴNŴLPOVTVOEBJLOBFEJMNFMFSJHFSFLJZPS)FEFGF WBSNBLJÀJOCJSFZ UPQMVN TBOBZJUFNTJMDJMFSJWFZBZFULJMJLBNV LVSVMVŲMBSŴOŴOCVÀBCBZBLBUŴMNBTŴHFSFLJZPS&OFSKJOJOLBQTBNŴOŴEFŶJŲUJSNFZPMVOEBZBQŴMBDBLPMBOFOLÕÀÕLLBULŴEBIJ ÏOFNTJ[PMNB[#VLBQTBNEB&OFSKJWF5BCJJ,BZOBLMBS#BLBOMŴŶŴ:FOJMFOFCJMJS&OFSKJ(FOFM.ÕEÕSMÕŶÕEFCPŲEVSNVZPS

22

nÕODÕ&OFSKJ7FSJNMJMJŶJ)BGUBTŴnOŴOFOÏOFNMJFULJOMJŶJPMBO nJODJ&OFSKJ7FSJNMJŶJ'PSVNVWF'VBSŴ &7' 0DBL UBSJIJOEF808$POWFOUJPO$FOUFSrŵTUBOCVMnEBEÕ[FOMFOJZPS ZŴMŴOEB&OFSKJ7FSJNMJMJŶJ,BOVOVnOVOZÕSÕSMÕŶFHJSNFTJ JMFCJSMJLUFÕMLFNJ[EFZŴMŴOEBOCVZBOBBSBMŴLTŴ[LVUMBOBO &OFSKJ7FSJNMJMJŶJ)BGUBTŴnOŴOFULJOMJŶJCJSLBUEBIBBSUUŴ'VBSEB ZBQŴMBDBLÀFŲJUMJPUVSVNWFQBOFMMFSEFLBNVLVSVNWFLVSVMVŲMBSŴOŴOZÏOFUJDJMFSJ Ï[FMTFLUÏSUFNTJMDJMFSJWFBLBEFNJTZFOMFS CJMHJWFCJMEJSJMFSJOJQBZMBŲBDBL


4&;0/4"-7&3ŵ.-ŵ-ŵ,n

0!..%,Ö3%33)/. 4HEREÖISÖSOÖMUCHÖTOÖ BEÖDONEÖTOÖCONVEYÖTHEÖ MESSAGEÖFORÖWISEÖENERGYÖ USEÖ"OTHÖCONSUMERSÖANDÖ SOCIALÖLEADERSÖNEEDÖTOÖBEÖ CONVINCEDÖFORÖSUSTAINABLEÖ ENERGYÖPRODUCTIONÖANDÖ CONSUMPTIONÖ)NÖORDERÖ TOÖREACHÖTHEÖTARGET Ö INDIVIDUALS ÖSOCIETY Ö INDUSTRIALÖREPRESENTATIVESÖ ANDÖAUTHORIZEDÖPUBLICÖ ORGANIZATIONSÖHAVEÖTOÖ UNITEÖTHEIRÖFORCESÖ%VENÖ THEÖSMALLESTÖCONTRIBUTIONÖ INÖCHANGINGÖTHEÖCONCEPTÖ OFÖENERGYÖISÖIMPORTANTÖ )NÖTHISÖRESPECT Ö4HEÖ -INISTRYÖOFÖENERGYÖANDÖ .ATURALÖ2ESOURCESÖ'ENERALÖ $IRECTORATEÖOFÖ2ENEWABLEÖ %NERGYÖISÖALSOÖACTIVEÖ4HEÖ

THÖ%NERGYÖ%FFICIENCYÖ&ORUMÖ ANDÖ&AIRÖ%6& ÖWHICHÖISÖTHEÖ MOSTÖIMPORTANTÖEVENTÖOFÖ THEÖRDÖ%NERGYÖ%FFICIENCYÖ 7EEK ÖWILLÖTAKEÖPLACEÖ ONÖ Ö*ANUARYÖÖATÖ 7/7Ö#ONVENTIONÖ#ENTER Ö )STANBULÖ7ITHÖTHEÖACTIVATIONÖ OFÖTHEÖ%NERGYÖ%FFICIENCYÖ ,EGISLATIONÖINÖ ÖTHEÖ %NERGYÖ%FFICIENCYÖ7EEKÖ WHICHÖHASÖBEENÖCELEBRATEDÖ SINCEÖÖHASÖGAINEDÖEVENÖ MOREÖSIGNIFICANCEÖ4HEÖ MANAGERSÖOFÖVARIOUSÖPUBLICÖ ORGANIZATIONS ÖPRIVATEÖ SECTORÖREPRESENTATIVESÖ ANDÖACADEMICIANSÖWILLÖBEÖ SHARINGÖTHEIRÖKNOWLEDGEÖANDÖ DECLARATIONSÖATÖTHEÖPANNELSÖ ANDÖSESSIONSÖTHATÖWILLÖBEÖHELDÖ INÖTHEÖFAIR

&WMFSEFLJ FOFSKJ UÕLFUJNJOJO FO CÕZÕL LŴTNŴNFLBOŴTŴUNBTŴJÀJOIBSDBOŴZPS5JQJLCJSFWJOUPQMBNGBUVSBTŴOŴOZÕ[EFnJ ŴTŴUNBTPŶVUNB JÀJO ÏEFOJZPS 5ÕLFUJMFO CV FOFSKJZJ FULJO WF WFSJNMJ LVMMBOBCJMNFLJÀJOCJSEJ[JÏOMFNTŴSBMBNBLNÕNLÕO "NB UFNFM PMBO TFÀUJŶJOJ[ LMJNB LPNCJ HJCJ JLMJNMFOEJSNF DJIB[MBSŴOŴO Ï[FMMJLMFSJEJS #VOEBO CJS ZŴM ÏODF 0DBL nEF "# ÕMLFMFSJOEF mTF[POTBM WFSJNMJMJLn TJTUFNJOF HFÀJMEJ #VHÕO DJIB[MBSŴO Õ[FSJOEFZFSBMBOWFFOFSKJUÕLFUJNÏ[FMMJLMFSJO HÏTUFSFO " # $ LSJUFSMFSJOEFO GBSLMŴ IBUUB [BNBO [BNBO CV LSJUFSMFSJ EBIB BMU LBUFHPSJZF JOEJSFO CJS UBTBSSVG ÏMÀÕN HÏTUFSHFTJ mTF[POTBM WFSJNMJMJLn %BJLJOnJO LMJNBMBSEB FOFSKJ WFSJNMJMJŶJ LPOVTVOEB "# ,POTFZJ OF[EJOEF ZBQUŴŶŴ ÀBMŴŲNBMBSŴOEBCVOEBCÕZÕLQBZŴPMEVŶV CJMJOJZPS "WSVQBnEB TF[POTBM WFSJNMJMJL LSJUFSMFSJOF VZHVO ÕSFUJNF CBŲMBZBO

LMJNB ÕSFUJDJMFSJOEFO CBŲŴOEB HFMJZPS %BJLJOųJNEJTŴSBHFSÀFLFOFSKJUBTBSSVGV TBŶMBZBO TF[POTBMWFSJNMJMJLLSJUFSMFSJOF VZHVO LMJNBMBSŴZMB 5ÕSLJZFnEF EF CV TJTUFNJO ÏODÕTÕ PMNBL :BOJ HFSÀFL FOFSKJ UBTBSSVGVTBŶMBZBOLMJNBMBSÕSFUNFLJÀJO HFSÀFL ZBŲBN LPŲVMMBSŴOEBO IBSFLFU FUNFL HFSFLJZPS ,MJNBMBSŴO FMFLUSJL LVMMBOŴN IFTBQMBNBMBSŴ CVHÕOF LBEBS TBCJU IBWB TŴDBLMŴŶŴOB HÏSF ZBQŴMŴSEŴ 0ZTB LMJNBMBSŴO ŴTŴUŴSLFO EF TPŶVUVSLFO EF EŴŲBSŴEBLJTŴDBLMŴLMBSMB IBWBLPŲVMMBSŴOBHÏSF GBSLMŴ NJLUBSMBSEB FOFSKJ LVMMBOEŴLMBSŴ BSUŴL ZBQŴMBO ÀBMŴŲNBMBSMB PSUBZB LPOEV :FOJ ZŴMMB CJSMJLUF TF[POTBM WFSJNMJMJL WF CVOBCBŶMŴPMBSBLFOFSKJFUJLFUMFSJOEF"# TUBOEBSUMBSŴOŴO VZHVMBOBDBŶŴOŴ EB [BUFO CJMJZPSV[4FLUÏSÕOÏODÕTÕLPOVNVOEBLJ %BJLJO EÕOZBEB PMEVŶV HJCJ 5ÕSLJZFnEF EF TF[POTBM WFSJNMJMJL LSJUFSMFSJOF ÏODÕMÕLFEJZPS

m4&"40/"-&''*$*&/$:n

-OSTÖOFÖTHEÖDOMESTICÖENERGYÖCONSUMPTIONÖ ISÖFORÖSPATIALÖHEATINGÖ!BOUTÖÖPERÖCENTÖ OFÖAÖRANDOMÖHOUSEHOLDÖBILLÖISÖDEDICATEDÖTOÖ HEATINGÖANDÖCOOLINGÖ4HEREÖAREÖAÖNUMBERÖ OFÖPRECAUTIONSÖTHATÖCANÖBEÖTAKENÖFORÖANÖ EFFICIENTÖUSEÖOFÖTHISÖENERGYÖCONSUMPTIONÖ "UTÖTHEÖPRIMARYÖTHINGÖISÖTHEÖFEATURESÖOFÖAIRÖ CONDITIONERSÖANDÖCOMBIÖBOILERSÖ!ÖYEARÖAGO Ö INÖ*ANUARYÖ ÖTHEÖ%5ÖCOUNTRIESÖHAVEÖ STARTEDÖTHEÖERAÖOFÖhSEASONALÖEFFICIENCYiÖ 3EASONALÖEFFICIENCYÖISÖAÖSAVINGÖMEASUREMENTÖ INDICATORÖWHICHÖISÖDIFFERENTÖTHATÖTHEÖ ! Ö" Ö#ÖCRITERIAÖINDICATINGÖTHEÖENERGYÖ CONSUMPTIONÖSPECIFICATIONSÖONÖTHEÖDEVICESÖ $AIKINiSÖEFFORTSÖONÖENERGYÖEFFICIENCYÖINÖAIRÖ CONDITIONERSÖBEFOREÖTHEÖ%5Ö#OUNCILÖAREÖ KNOWNÖTOÖHAVEÖPLAYEDÖANÖIMPORTANTÖPART $AIKINÖISÖTHEÖLEADINGÖAIRÖCONDITIONERÖ PRODUCERÖTHATÖSTARTEDÖPRODUCINGÖINÖLINEÖ

WITHÖTHEÖSEASONALÖEFFICIENCYÖCRITERIAÖINÖ %UROPEÖ.OWÖITÖISÖTIMEÖFORÖINNOVATINGÖ THEÖSYSTEMÖINÖ4URKEYÖWITHÖACTUALÖENERGYÖ EFFICIENTÖAIRÖCONDITIONERSÖTHATÖMATCHÖ THEÖSEASONALÖEFFICIENCYÖCRITERIAÖ2EALÖLIFEÖ CONDITIONSÖAREÖTHEÖSTARTINGÖPOINTÖTOÖPRODUCEÖ AIRÖCONDITIONERSÖOFÖREALÖENERGYÖEFFICIENCYÖ 4HEÖELECTRICITYÖUSAGEÖOFÖAIRÖCONDITIONERSÖ USEDÖTOÖBEÖCALCULATEDÖBASEDÖONÖSTABLEÖAIRÖ TEMPERATURESÖUNTILÖRECENTLYÖ(OWEVER Ö ITÖISÖPROVENÖTHATÖTHEÖAIRÖCONDITIONERSÖUSEÖ DIFFERENTÖAMOUNTSÖOFÖENERGYÖFORÖHEATINGÖANDÖ COOLINGÖDEPENDINGÖONÖTHEÖACTUALÖOUTDOORÖAIRÖ TEMPERATURESÖ3TARTINGÖWITHÖTHEÖNEWÖYEAR Ö SEASONALÖEFFICIENCYÖANDÖ%5ÖENERGYÖLABELINGÖ STANDARDSÖWILLÖCOMEÖINTOÖACTIONÖ!SÖTHEÖ SECTORÖLEADER Ö$AIKINÖWILLÖBEÖPIONEERINGÖTHEÖ SEASONALÖEFFICIENCYÖCRITERIAÖINÖ4URKEYÖASÖINÖ THEÖRESTÖOFÖTHEÖWORLD

23


¡&73&$ŵ¡¯;µ.-&3

)FSNFWTJNLVMMBOŴDŴTŴOŴOZBOŴOEBPMBOUÕLFUJDJ EPTUV%BJLJO ÕTUÕOUFLOPMPKJLÏ[FMMJLMFSJJMFEÏSU NFWTJNLPOGPSUBTBSSVGÏ[FMMJLMFSJJMFFLPOPNJL LVMMBOŴNPMBOBŶŴTBŶMBZBOÕSÕOMFSMFÀŴLŴZPSUÕLFUJDJOJOLBSŲŴTŴOB4BEFDFÕSFUJNBŲBNBTŴOEBEFŶJM EBIBCJSÀPLBMBOEBÀFWSFDJÀÏ[ÕNMFSÕSFUNFZF EFWBNFEJZPS%BJLJO#VOVOJÀJOEFÀPLDJEEJCJS UFLOPMPKJLÀBMŴŲNBZÕSÕUÕZPS¡FWSFDJÀÏ[ÕNMFSJ JMFEJLLBUÀFLFO%BJLJO5ÕSLJZF MPKJTUJLÀBMŴŲNBMBSŴOEBEBZFŲJMEÏOFNCBŲMBUUŴ5ÕNBMBOMBSEB LBSCPOTBMŴNŴOŴB[BMUNBZŴIFEFGMFZFO%BJLJO 5ÕSLJZF m:FŲJM-PKJTUJLnTJTUFNJJMFVMVTMBSBSBTŴ UBŲŴNBMBSŴOEBLBSB EFOJ[WFUSFOJLBQTBZBOLBSNBZÏOUFNJVZHVMBNBZBCBŲMBEŴ#VÀBMŴŲNBTŴOŴO TPOVÀMBSŴOŴBMNBZBCBŲMBZBO%BJLJO5ÕSLJZF BZ HJCJLŴTBCJSTÕSFEFIFLUBSMŴLPSNBOBMBOŴOŴO LPSVONBTŴOŴTBŶMBNŴŲPMEV %BJLJOnFHÏSFÀFWSFDJÀÏ[ÕNMFSŲJSLFUMFSJO ÏOFNMJHÏSFWMFSJOEFOCJSJTJm&LPEJ[BZOnJMLFTJOF HÏOÕMEFOCBŶMŴPMBOWFTÕSFLMJPMBSBLÕSÕOMFSJOEFLJmZFŲJMnJÀFSJŶJHFMJŲUJSNFZFÀBMŴŲBO%BJLJO ÀFWSF FOFSKJWFWFSJNMJMJLLPOVMBSŴOEBLJIFSUÕSMÕ HFMJŲNFZFÏODÕMÕLFUNFZFEFWBNFEJZPS#V OFEFOMFEJSLJZFOJMFOFCJMJSFOFSKJLBZOBLMBSŴOŴO LVMMBOŴNŴZBOŴOEBCJMJNTFMÀBMŴŲNBMBSB UÕLFUJDJOJOTBŶMŴLMŴCJSÀFWSFEFZBŲBNBIBLLŴOBTBZHŴ HÏTUFSNFLJÀJOLBZOBLBZŴSNBLUBOLBÀŴONŴZPS

%.6)2/.-%.4!,Ö3/,54)/.3 "MXBZTUIFSFCZUIFTJEFPGUIFDPOTVNFS %BJLJO QSFTFOUTZFBSSPVOEDPNGPSUUISPVHIBEWBODF UFDIOPMPHJDBMRVBMJUJFT BOEFDPOPNJDVTBHFUISPVHI TBWJOHGFBUVSFT"UIPSPVHIUFDIOPMPHJDBMFGGPSUJT DPOEVDUFEUPQSFTFOUFOWJSPONFOUBMTPMVUJPOTJO NBOZGJFMETBTXFMMBTUIFQSPEVDUJPOMFWFM4IJOJOH PVUXJUIJUTFDPGSJFOEMZTPMVUJPOT %BJLJO5VSLFZ TUBSUFEBHSFFOFSBJOMPHJTUJDTBTXFMM"JNJOHUPSFEVDF DBSCPOFNJTTJPOJOBMMTUBHFT %BJLJO5VSLFZJOJUJBUFEB DPNCJOFEUSBOTQPSUBUJPONFUIPEXJUIm(SFFO-PHJTUJDn TZTUFN XIJDINFSHFTMBOE TFBBOESBJMUSBOTQPSU5IF SFTVMUTPGUIJTQSPKFDUBSFBMSFBEZWJTJCMF%BJLJO5VSLFZ TBWFEIFDUBSFTPGGPSFTUMBOEJOBTTIPSUBTTJY NPOUIT%BJLJOCFMJFWFTUIBUFOWJSPONFOUBMTPMVUJPOT BSFBNPOHUIFNBKPSNJTTJPOTPGDPNQBOJFT*OMJOF XJUIJUTEFEJDBUJPOUPmFDPEFTJHOnQSJODJQMF %BJLJO DPOTUBOUMZXPSLTUPJNQSPWFUIFmHSFFOnDPOUFOUBOE LFFQTMFBEJOHBMMBEWBODFTJOUIFGJFMETPGFOWJSPONFOU FOFSHZBOEFGGJDJFODZ5IBUJTXIZ OPFYQFOTFJT TQBSFEGSPNUIFGVOETEFEJDBUFEGPSTDJFOUJGJDQSPKFDUT PSUIFDPOTVNFSSJHIUUPMJWFJOBIFBMUIZFOWJSPONFOU BTXFMMBTUIFVTFPGSFOFXBCMFFOFSHZSFTPVSDFT

24


25


-Î-!2Î!2#()4%#452% YAZI/ ARTICLE : NURAN SAVAŞ FOTOĞRAFLAR/ PHOTOS : ALAADDİN SAVAŞ

õ # õ 9 õõ ’

Feshane OUR FIRST STEEL CONSTRUCTION EDIFICE: 9!+,!Ð)+ÖÖ9),Ö"/95.#!Ö$/+5-!Ö&!"2Î+!3)Ö /,!2!+Ö(Î:-%4Ö6%2%.Ö&%3(!.% Ö/3-!.,)i.).Ö %.Ö"£9£+Ö3!.!9ÎÖ4%3Î3,%2Î.$%.Ö"Î2ÎÖ(!,Î‘Ö +)9),!2).$!Ö/,$5+‘!Ö'%.ÎÐÖ"Î2Ö!,!.!Ö9!9),!.Ö 9!0) Ö4!2Î(Î-Î:Î.ÖÎ,+֑%,Î+Ö+/.342£+3Î9/.Ö "Î.!3)Ö/,-!֞:%,,ÎÌÎÖ4!Ð)9/2Ö3£-%2"!.+i).ÖÎ,+Ö .£6%,%2ÎÖ$%Ö"52!$!Ö/,5Ð59/2b

26

FESHANE, WHICH SERVED AS A WEAVING MILL FOR ALMOST 15 DECADES, WAS AMONG THE BIGGEST INDUSTRIAL FACILITIES OF THE OTTOMAN PERIOD. EXTENDING ON A VAST SURFACE ALONG THE COAST OF THE GOLDEN HORN, THE BUILDING IS ALSO THE EARLIEST STEEL CONSTRUCTION EDIFICE OF OUR HISTORY. AND THE SEEDS OF SUMERBANK WERE PLANTED HERE TOO…


Q 'FTIBOF BEŴZMB EB WBLJ PMEVŶV Õ[FSF WBLUJZMF mGFTn JNBMBUŴ JÀJO LVSVMNVŲ )BMJÀ LŴZŴMBSŴOEB V[BOBO CJSLÕMUÕSNJSBTŴųBQLB%FWSJNJJMF CJSMJLUF JŲMFWJOJ ZJUJSFO CJOB V[VO ZŴMMBS CPZVODB LVNBŲ ÕSFUJNJ JÀJO LVMMBOŴMNŴŲ3FTUPSFFEJMFSFLLÕMUÕSFM EFŶFSMFSJ ZBŲBUNB Ï[FMMJŶJ ZÕLMFOFO 'FTIBOF BTMŴOEB CJSÀPL JMLJ CÕOZFTJOEFCBSŴOEŴSŴZPS 'FTIBOF JÀJO 0TNBOMŴnOŴO JML WF FO ÏOFNMJ TBOBZJ UFTJTJ EF EFOFCJMJS ¡ÕOLÕ IFN PSEVOVO JIUJZBDŴOŴ LBSŲŴMBNBL IFN EF JUIBMBUŴO FLPOPNJZF HFUJSEJŶJ ZÕLÕ IBGJGMFUNFL

BNBDŴZMB LVSVMVZPS )JLBZFTJ EF ŲÏZMF0TNBOMŴ1BEJŲBIŴnODJ.BINVE nEB:FOÀFSJ0DBŶŴnOŴLBMEŴSŴS WF ZFSJOF "TBLJSJ .BOTVSFJ .VIBNNFEJZFnZJLVSBS:FOJPSEVZB CBŲMŴL PMBSBL mGFTn TFÀJMJS %PŶBM PMBSBL GFT LVMMBOŴNŴ TJWJM IBML BSBTŴOEBEBIŴ[MBZBZŴMŴSWFFOÀPLSBŶCFU HÏSFO CBŲMŴL IBMJOF HFMJS 'FTIBOF LVSVMVODBZB LBEBS PSEVOVO GFTJIUJZBDŴ5VOVT .ŴTŴSWF"WSVQB ÕMLFMFSJOEFO JUIBM FEJMFSFL LBSŲŴMBOŴS"ODBLCJSTÕSFTPOSBCVJUIBMBU FLPOPNJOJO PMVNTV[ HJEJŲJOJO EF FULJTJZMF TŴLŴOUŴ ZBSBUNBZB CBŲMBS

Q!SÖTHEÖNAMEÖINDICATES ÖTHEÖHISTORICALÖ &ESHANEÖNAMELYÖjTHEÖFEZÖHOUSEk ÖWASÖ FOUNDEDÖFORÖTHEÖPRODUCTIONÖOFÖTARBOOSHÖ ONÖTHEÖCOASTÖOFÖ'OLDENÖ(ORNÖ(AVINGÖ LOSTÖFUNCTIONÖWITHÖTHEÖ(AT Ö2EFORM Ö THEÖBUILDINGÖWASÖUSEDÖTOÖMANUFACTUREÖ FABRICÖFORÖAÖLONGÖWHILEÖ.OWÖTHEÖ BUILDINGÖTAKESÖUNDERÖAÖCULTURALÖMISSIONÖ ANDÖBOASTSÖWITHÖMANYÖFIRSTS &ESHANEÖCANÖEASILYÖBEÖRENOWNEDÖASÖTHEÖ FIRSTÖANDÖTHEÖMOSTÖSIGNIFICANTÖINDUSTRIALÖ FACILITYÖOFÖTHEÖ/TTOMAN ÖFORÖITÖWASÖ FOUNDEDÖWITHÖTHEÖMISSIONÖOFÖMEETINGÖ THEÖNEEDSÖOFÖTHEÖARMYÖANDÖELIMINATINGÖ THEÖECONOMICÖBURDENÖGENERATEDÖBYÖ

THEÖEXPORTÖ(EREÖTHEÖSTORYÖGOESÖINÖ ÖTHEÖ/TTOMANÖ3ULTANÖ-AHMOUDÖ ))ÖABOLISHESÖTHEÖ'UILDÖOFÖ*ANISARIESÖTOÖ BEÖREPLACEDÖBYÖ!SAKIR IÖ-ANSURE IÖ -UHAMMEDIYEÖ4HEÖ6ICTORIOUSÖ3OLDIERSÖ OFÖ-UHAMMAD Ö&EZÖISÖSELECTEDÖASÖTHEÖ HATÖOFÖTHEÖNEWÖARMYÖ%VENTUALLY ÖTHEÖ USEÖOFÖFEZÖHATÖQUICKLYÖSPREADSÖAROUNDÖ THEÖCIVILSÖANDÖBECOMESÖEXTREMELYÖ POPULARÖ5NTILÖTHEÖESTABLISHMENTÖOFÖ &ESHANE ÖTHEÖARMYiSÖFEZÖDEMANDSÖUSEDÖ TOÖBEÖMETÖBYÖTHEÖEXPORTSÖFROMÖ4UNISIA Ö %GYPTÖANDÖTHEÖ%UROPEANÖCOUNTRIESÖ !FTERÖAÖWHILE ÖTHESEÖEXPORTSÖBEGINÖTOÖ CREATEÖAÖBURDENÖTOGETHERÖWITHÖTHEÖ

27


28


FACILITYÖOFÖTHEÖ/TTOMANÖANDÖTHEÖ ERAÖINÖGENERALÖ7ITHÖTHEÖINCREASEDÖ PRODUCTIONÖOUTPUT ÖTHEÖPRODUCTSÖAREÖ OFFEREDÖTOÖTHEÖMARKETÖALONGÖWITHÖTHEÖ ARMYÖANDÖTHEÖCLERKSÖ4HEÖFACTORYÖ GAINSÖHUGEÖSUCCESSÖINÖITSÖFIRSTÖDECADE Ö ANDÖINCREASESÖPRODUCTIONÖBYÖÖ PERÖCENTÖ&URTHERMORE ÖTHEÖPRODUCTSÖ MANUFACTUREDÖHEREÖAREÖNOTÖONLYÖSOLDÖ TOÖTRADESMEN ÖANDÖhFACTORYÖOUTLETSiÖ AREÖFOUNDEDÖFORÖDIRECTÖPUBLICÖSALEÖ 4HEÖVERYÖFIRSTÖBRANCHESÖAREÖOPENEDÖ INÖ6EZNECILER ÖTHEÖ'RANDÖ"AZAAR Ö 4OPHANEÖANDÖ"ESIKTASÖWHICHÖBECOMEÖ THEÖEARLIESTÖSEEDSÖOFÖ3UMERBANKÖINÖ TIME ZŴMŴOB HFMJOEJŶJOEF JTF EÏOFNJO QBEJŲBIŴ 4VMUBO "CEÕMNFDJEnJO GFSNBOŴZMB 'FTIBOF LVSVMVS "NBÀ PSEVOVO GFT WF BCB JIUJZBDŴOŴO LBSŲŴMBONBTŴEŴS#VGFSNBOMBUFNFMJBUŴMBO GBCSJLB HFMFDFL BTŴSEB ÕMLFZJ TBOBZJ BMBOŴOEBGBSLMŴCJSLPOVNBUBŲŴZBDBLUŴS&ZÕQnUFJOŲBFEJMFO'FTIBOFHFSFL ÕSFUJN LBQBTJUFTJ HFSFLTF FLPOPNJL CÕZÕLMÕŶÕJMF0TNBOMŴnOŴOHFSÀFLBOMBNEBJMLUFLTUJMTBOBZJLVSVMVŲVPMVS 0TNBOMŴ %FWMFUJnOJO CÕUÀFTJOEF PMVŲBO EŴŲ UJDBSFU EFOHFTJ[MJŶJOJO ÏOMFONFTJOEFÏOFNMJCJSSPMPZOBS 0MEVLÀB NPEFSO CJS NJNBSJZF TBIJQ PMBO GBCSJLB TBEFDF EPLVNB ÕSFUJNJ ZBQNB[d #PZBNB JŲMFSJ EF CV GBCSJLBEB ZBQŴMNBZB CBŲMBOŴS #ÏZMFDF IFN 0TNBOMŴnOŴO IFN EF EÏOFNJO

JML FOUFHSF TBOBZJ UFTJTJ PMBSBL WBSMŴŶŴOŴ TÕSEÕSÕS µSFUJN LBQBTJUFTJ BSUŴODB TBEFDF PSEVZB WF NFNVSMBSB EFŶJM IBMLBTBUŴMNBTŴJÀJOEFÕSÕOMFSJ QJZBTB TÕSÕMÕS 'BCSJLB JML ZŴMEB CÕZÕL CBŲBSŴ LB[BOŴS WF ÕSFUJNJOJ ZÕ[EF PSBOŴOEB BSUŴSŴS µTUFMJL CVSBEB ÕSFUJMFOMFS TBEFDF UÕDDBSMBSB TBUŴMNBLMB LBMNB[ GBCSJLBEBO IBMLB EJSFLU TBUŴŲ ZBQŴMBCJMNFTJ JÀJO mGBCSJLBTBUŴŲOPLUBMBSŴnLVSVMVSŵMLŲVCFMFS JTF7F[OFDJMFS ,BQBMŴ¡BSŲŴ 5PQIBOF WF #FŲJLUBŲnUB BÀŴMŴS #VOMBS BTMŴOEB 4ÕNFSCBOLnŴO JML OÕWFMFSJOJ EF PMVŲUVSVS

DOWNWARDÖTRENDÖOFÖTHEÖECONOMYÖ)NÖ Ö&ESHANEÖISÖFOUNDEDÖUPONÖTHEÖ DECREEÖOFÖ3ULTANÖ!BDULMECIDÖWITHÖ THEÖMISSIONÖOFÖMEETINGÖTHEÖFEZÖANDÖ GABARDINEÖNEEDSÖOFÖTHEÖARMYÖ(AVINGÖ FOUNDEDÖUPONÖTHEÖDECREE ÖTHEÖFACTORYÖ ISÖDESTINEDÖTOÖCARRYÖTHEÖNATIONÖTOÖAÖ BRANDÖNEWÖINDUSTRIALÖLEVELÖ"UILTÖINÖ THEÖDISTRICTÖOFÖ%YÀP Ö&ESHANEÖBECOMESÖ THEÖFIRSTÖINDUSTRIALÖTEXTILEÖFACILITYÖOFÖ THEÖ/TTOMANÖINÖTERMSÖOFÖPRODUCTIONÖ CAPACITYÖANDÖECONOMICÖVOLUMEÖ!NDÖITÖ PLAYSÖAÖCRUCIALÖPARTÖINÖTHEÖPREVENTIONÖ OFÖFOREIGNÖCOMMERCEÖIMBALANCEÖINÖTHEÖ /TTOMANÖBUDGET 4HEÖFACTORYÖDOESÖNOTÖONLYÖ ŵ-,¡&-ŵ,,0/453µ,4ŵ:0/#ŵ/" MANUFACTUREÖFABRIC ÖBUTÖALSOÖENGAGESÖ ,VSVMVŲV JUJCBSŴZMB 'FTIBOFnEFLJ ZF- INÖDYINGÖINÖITSÖMODERNÖEDIFICE ÖEVOLVINGÖ OJMFNF ÀBMŴŲNBMBSŴ IJÀ CJUNF[ )FN INTOÖTHEÖFIRSTÖINTEGRATEDÖINDUSTRIALÖ

4(%Ö&)234Ö34%%,Ö#/.3425#4)/. !FTERÖTHEÖFOUNDATION ÖTHEÖRENOVATIONÖ WORKSÖOFÖ&ESHANEÖNEVERÖENDÖ4HEÖ EDIFICE ÖTHEÖMACHINERYÖANDÖTHEÖENERGYÖ RESOURCESÖAREÖCONSTANTLYÖRENEWEDÖ 4HANKSÖTOÖTHESEÖRENOVATIONS Ö&ESHANEÖ EVOLVESÖINTOÖAÖMASSIVEÖSTRUCTUREÖ %SPECIALLYÖTHEÖRENOVATIONÖINÖTHEÖGRANDÖ WEAVINGÖHALLÖINÖÖGAINSÖTHEÖBUILDINGÖ AÖPARTICULARÖCHARACTERISTICÖANDÖ ARCHITECTURALÖFEATUREÖ4HEÖBUILDINGÖ GOESÖUNDERÖAÖSERIOUSÖMAINTENANCEÖ DURINGÖTHEÖRENOVATIONSÖ3TEELÖ COLOUMSÖAREÖSPECIALLYÖTRANSPORTEDÖ FROMÖ"ELGIUMÖFORÖREINFORCEMENTÖ ANDÖAREÖINSTALLEDÖINÖTHEÖEIGHTÖ THOUSANDÖSQUAREMETERÖHALLÖ!FTERÖTHISÖ RENOVATION Ö&ESHANEÖENTERSÖAMONGÖ

29


CJOB IFN LVMMBOŴMBO NBLJOFMFS WF FOFSKJ LBZOBLMBSŴ TÕSFLMJ ZFOJMFOJS #V ZFOJMFONFMFS JMF 'FTIBOF EFWBTB CJSZBQŴZBEÏOÕŲÕS¯[FMMJLMFnEF UFTJTJO BOB CJOBTŴ EVSVNVOEBLJ CÕZÕL EPLVNB TBMPOVOEB ZBQŴMBO ZFOJMFNF CJOBZBBZSŴCJSÏOFNWFNJNBSJ Ï[FMMJL LBUBS 4Ï[ LPOVTV CJOB ZFOJMFNF ÀBMŴŲNBMBSŴ LBQTBNŴOEB DJEEJ CJS CBLŴNEBO HFÀJSJMJS :BQŴOŴOHÕÀMFOEJSJMNFTJJÀJO#FMÀJLBnEBO Ï[FMPMBSBLÀFMJLLPMBOMBSHFUJSJMJS CJO NFUSFLBSF CÕZÕLMÕŶÕOEFLJ CV TBMPOB ÀFMJL LPMPOMBS Ï[FOMF NPOUF FEJMJS'FTIBOFCVPOBSŴNEBOTPOSB EÕOZBEBLJ JML ÀFMJL LPOTUSÕLTJZPO ZBQŴÏSOFLMFSEFOCJSJIBMJOFHFMJS .&,5&1-ŵ%0,6."645"-"3* 'FTIBOF 0TNBOMŴ %FWMFUJnOJO TPO EÏOFNMFSJOEF CJMF ZŴMEŴ[Ŵ QBSMBZBO CJS TBOBZJ LVSVMVŲ PMBSBL WBSMŴŶŴOŴ TÕSEÕSÕS#VSBEBEPLVOBOLVNBŲMBS nMÕ ZŴMMBSEB 1BSJT $IJDBHP HJCJ CJSÀPL EÕOZB LFOUJOEF EÕ[FOMFOFO VMVTMBSBSBTŴ GVBSEB BMUŴO NBEBMZB LB[BOŴS "ZOŴ [BNBOEB CJS FŶJUJN LVSVNV Ï[FMMJŶJ EF UBŲŴS 'FTIBOF 'BCSJLBCÕOZFTJOEFZŴMŴOEBBÀŴMBO m4BOBZJ 4ŴCZBO .FLUFCJnOEF ÀPL TBZŴEB EPLVNB VTUBTŴ ZFUJŲJS ųBQLB %FWSJNJnOEFO TPOSB GFT ÕSFUJNJOF TPOWFSJMFO'FTIBOF CVUBSJIUFOTPOSBZŴMTÕSFZMFTBEFDFLVNBŲÕSFUJS

30

0[BNBOLJBEŴZMBo'FTIBOF.FOTVDBU "ųp ZŴMŴOEB o4ÕNFSCBOL %FGUFSEBS 'BCSJLBTŴpOB EÏOÕŲUÕSÕMÕS 'FTIBOFnEFLJ ÕSFUJN ZŴMŴOB LBEBS EFWBN FEFS #V UBSJIUF ŵTUBOCVM #ÕZÕLŲFIJS #FMFEJZFTJnOJO m)BMJÀ WF

THEÖLEAGUEÖOFÖTHEÖWORLDiSÖEARLIESTÖSTEELÖ CONSTRUCTIONS 3#(//,%$Ö7%!6).'Ö-!34%23 &ESHANEÖSURVIVESÖASÖAÖLEADINGÖ INDUSTRIALÖ#ORPORATIONÖEVENÖDURINGÖ

THEÖLATEÖ/TTOMANÖPERIODÖ4HEÖFABRICÖ WOVENÖHEREÖAREÖAWARDEDÖWITHÖGOLDENÖ MEDALÖINÖTHEÖINTERNATIONALÖFAIRSÖ AROUNDÖMANYÖMETROPOLSÖINCLUDINGÖ 0ARISÖANDÖ#HICAGOÖINÖTHEÖiSÖ!TÖ THEÖSAMEÖTIME Ö&ESHANEÖSERVESÖASÖ ANÖEDUCATIONALÖINSTITUTIONÖ-ANYÖ WEAVINGÖMASTERSÖAREÖTRAINEDÖINÖTHEÖ h3ANAYIÖ3ÏBYANÖ-EKTEBIiÖ)NDUSTRIALÖ #HILDRENiSÖ3CHOOL ÖWHICHÖISÖOPENEDÖ WITHINÖTHEÖFACTORYÖINÖÖ4HEÖ PRODUCTIONÖOFÖFEZÖISÖSTOPPEDÖAFTERÖ THEÖ(ATÖ2EFORMÖANDÖTHEREAFTERÖ ONLYÖFABRICÖISÖMANUFACTUREDÖINÖ &ESHANEÖFORÖASÖLONGÖASÖÖYEARSÖ4HEÖ SO CALLEDÖj&ESHANEÖ7EAVINGÖ)NCkÖ ISÖTRANSFORMEDÖINTOÖj3UMERBANKÖ &INANCIALÖ&ACTORYkÖINÖÖ &ABRICATIONÖWORKSÖINÖ&ESHANEÖ CONTINUEÖUNTILÖÖ/NÖTHATÖDATE ÖITÖ ISÖINCLUDEDÖINÖj4HEÖ'OLDENÖ(ORNÖANDÖ %NVIRONSÖ2EGULATIONÖ0ROJECTkÖOFÖTHEÖ -UNICIPALITYÖOFÖ)STANBULÖ4HEÖFACTORYÖ CLOSESÖALTOGETHER ÖANDÖALLÖPARTSÖOFÖTHEÖ FACILITYÖISÖBROKENÖDOWNÖWITHÖTHEÖSOLEÖ EXCEPTIONÖOFÖTHEÖGRANDÖWEAVINGÖHALL &%3(!.%i3Ö.%7Ö$%34).9 4HEÖDESTINYÖOFÖ&ESHANEÖISÖSHAPEDÖ ALONGÖWITHÖTHEÖ'OLDENÖ(ORNÖ4HEÖ FORNERÖ/TTOMANÖSTAR ÖTHEÖVERYÖFIRSTÖ INDUSTRIALÖFACILITYÖANDÖTHEÖFIRSTÖSTEELÖ CONSTRUCTIONÖGAINSÖAÖNEWÖFACADEÖ WITHÖTHEÖRESTORATIONÖANDÖRETURNSÖ


¡FWSFTJOJ %Õ[FOMFNF 1SPKFTJn LBQTBNŴOBBMŴOŴS'BCSJLBUBNBNFOCPŲBMUŴMŴS UFTJTJO CÕZÕL EPLVNB TBMPOV EŴŲŴOEBLJUÕNCÏMÕNMFSJZŴLŴMŴS '&4)"/&n/ŵ/:&/ŵ,"%&3ŵ 'FTIBOFnOJO LBEFSJ EF )BMJÀ JMF CJSMJLUFZFOJEFOŲFLJMMFOJS#JS[BNBOMBS 0TNBOMŴnOŴO ZŴMEŴ[Ŵ JML QBSMBZBO TBOBZJUFTJTJWFJMLÀFMJLLPOTUSÕLTJZPO CJOBTŴ PMBSBL CJMJOFO 'FTIBOF SFTUPSF FEJMFSFL ZFOJ CJS TPMVL CVMVS WF CJOB FTLJ HÏSLFNMJ HÕOMFSJOF EÏOFS 'BCSJLBOŴOCJONFUSFLBSFMJLCÕZÕL EPLVNBTBMPOVBTMŴOBTBEŴLLBMŴOBSBL SFTUPSFFEJMJSWFZŴMŴOEBm¡BŶEBŲ &M4BOBUMBSŴ.Õ[FTJnOFEÏOÕŲUÕSÕMÕS 'BLBUCJSUBMJITJ[MJLZBŲBOŴSWFPZŴMLJ ŲJEEFUMJ ZBŶŴŲMBSŴO BSEŴOEBO CJOBOŴO m$ÕNMF ,BQŴTŴn TVMBS BMUŴOEB LBMŴS #JOB PMEVLÀB CÕZÕL [BSBS HÏSÕS #V TPSVOVO HJEFSJMNFTJ WF ZFOJEFO SFTUPSBTZPOJÀJOV[VOCJSTÕSFCFLMFNFL [PSVOEBLBMŴSHÕ[FMJN'FTIBOF0SJKJOBMJOFVZHVOPMBSBLZŴMŴOEBŵTUBOCVM#ÕZÕLŲFIJS#FMFEJZFTJUBSBGŴOEBOUFLSBSSFTUPSFFEJMFOUBSJIJCJOB 

nEBÀBSŲŴ FŶMFODFWFLÕMUÕSNFSLF[JPMBSBLZFOJEFOLBQŴMBSŴOŴBÀBS #VHÕOLÕ IBMJOF WF LPOVNVOB nEF LBWVŲBO CJOB CV UBSJIUFO TPOSB 'FTIBOF 6MVTMBSBSBTŴ 'VBS ,POHSF WF ,ÕMUÕS .FSLF[J PMBSBL IJ[NFU WFSNFZF CBŲMBS "ÀŴL BMBOMBS WF ZFŲJM BMBOMBS EŴŲŴOEB UPQMBN BMUŴ CÏMÕNF TBIJQ PMBO UBSJIJ CJOBEB nODJ .BINVU 4BMPOV )BMJÀ 4BMPOV #FEFTUFO 4BMPOV 4BEBCBE 4BMPOV -BMF3FTUPSBOCVMVZPS:FŲJMBMBOMBSŴ WF QBSLŴZMB )BMJÀnF BZSŴ CJS IBWB LBUBO 'FTIBOF Ï[FMMJLMF 3BNB[BOnEB ŵTUBOCVM IBMLŴOB HÕ[FM TBBUMFS ZBŲBUNBTŴZMBCJMJOJZPS#JOBOŴOFOÏOFNMJ TBMPOMBSŴOEBOCJSJPMBOnODJ.BINVU 4BMPOVGVBS LPOTFS TFNJOFSWFUPQMBOUŴFULJOMFSJJÀJOUFSDJIFEJMJZPS%JŶFSTBMPOMBSEBJTFGVBS TFSHJ LPLUFZM WF HBMB ZFNFLMFSJ EÕ[FOMFOJZPS #V UBSJIJNFLBOEBIFSZŴMnÕOÕ[FSJOEFGVBS LPOGFSBOTWFLPOTFSHJCJFULJOMJLMFSEÕ[FOMFOJZPS%ÕOÕOGFTWF LVNBŲGBCSJLBTŴCVHÕOVMVTBMWFVMVTMBSBSBTŴEÕ[FZEFQFLÀPLFULJOMJŶFFW TBIJQMJŶJZBQŴZPSd

BACKÖTOÖITSÖDAYSÖOFÖGLORYÖ4HEÖEIGHTÖ THOUSANDÖSQUAREMETERÖGRANDÖWEAVINGÖ HALLÖISÖRESTOREDÖAUTHENTICALLYÖANDÖ ISÖREBORNÖASÖTHEÖh#ONTEMPORARYÖ (ANDICRAFTSÖ-USEUMiÖINÖÖ$UEÖTOÖ ANÖUNFORTUNATEÖEVENT ÖHOWEVER ÖTHEÖ h-AINÖ'ATEiÖOFÖTHEÖBUILDINGÖSUBMERGESÖ AFTERÖTHEÖHEAVYÖRAINFALLÖ4HEÖEDIFICEÖ ISÖGENUINELYÖDAMAGEDÖ4HEÖLOVELYÖ &ESHANEÖHASÖTOÖWAITÖAÖLONGÖTIMEÖFORÖ ANOTHEÖRESTORATIONÖ4HEÖHISTORICALÖ EDIFICEÖISÖAUTHENTICALLYÖRESTOREDÖONCEÖ AGAINÖINÖÖBYÖTHEÖ-UNICIPALITYÖ

OFÖ)STANBUL ÖANDÖREOPENSÖITSÖDOORSÖINÖ ÖASÖAÖSHOPPING ÖRECREATIONALÖANDÖ CULTURALÖCENTER 4HEÖBUILDINGÖGAINSÖTHEÖMODERNÖ FACADEÖINÖ ÖANDÖITÖHASÖBEENÖ SERVINGÖASÖ&ESHANEÖ)NTERNATIONALÖ&AIRÖ #ONGRESSÖANDÖ#ULTURALÖ#ENTERÖEVERÖ SINCEÖ/UTSIDEÖOUTDOORÖSPACESÖANDÖ GREENÖAREAS ÖTHEÖHISTORICALÖEDIFICEÖ ISÖCOMPOSEDÖOFÖSIXÖHALLSÖINCLUDINGÖ 3ULTANÖ-AHMOUDÖ))Ö(ALL Ö4HEÖ'OLDENÖ (ORNÖ(ALL Ö"EDESTENÖ(ALL Ö3ADABADÖ (ALL ÖANDÖ,ALEÖ4ULIP Ö2ESTAURANTÖ 'LAMOURIZINGÖTHEÖ'OLDENÖ(ORNÖWITHÖ ITSÖGREENÖSPACESÖANDÖPARK Ö&ESHANEÖ ISÖFAMOUSÖFORÖTHEÖLOVELYÖRECREATIONALÖ ACTIVITIESÖESPECIALLYÖDURINGÖ2AMADANÖ 4HEÖGRANDÖHALLÖOFÖ3ULTANÖ-AHMOUDÖ))Ö ISÖOPTEDÖFORÖFAIRS ÖCONCERTS ÖSEMINARSÖ ANDÖMEETINGSÖ)NÖTHEÖREMAININGÖ HALLSÖFAIRS ÖEXHIBITIONS ÖCOCKTAILSÖ ANDÖGALAÖDINNERSÖAREÖORGANIZEDÖ4HEÖ HISTORICALÖVENUEÖHOSTSÖOVERÖÖFAIRS Ö CONFERENCESÖANDÖCONCERTSÖTHROUGHOUTÖ THEÖYEARÖ4HEÖFORMERÖFEZÖANDÖFABRICÖ FACTORYÖNOWÖWELCOMESÖMANYÖNATIONALÖ ANDÖINTERNATIONALÖEVENTSb

31


4%+./,/*Î4%#(./,/'9

DAIKIN’İN AYRILMAZ PARÇASI

AR-GE

R & D: AN INTEGRAL PART OF DAIKIN

%+/./-Î.Î.Ö%.֞.%-,ÎÖ+!62!-,!2).$!.Ö"Î2ÎÖ /,!.Ö!2 '% ÖÐÎ2+%4,%2Î.Ö'%,%#%ÌÎ.ÎÖ"%,Î2,Î9/2Ö '£.£-£:ÖÐÎ2+%4,%2ÎÖ2!+Î0,%2Î.Î.֞.£.%Ö '%‘%"Î,-%+ÖΑÎ.Ö#Î2/,!2).).Ö"Î2Ö"ž,£-£.£Ö"5Ö !,!.!Ö!9)2!2!+Ö!2 '%Ö"Î2Î-,%2ÎÖ+5259/2Ö&!2+Ö 9!2!4!#!+Ö£2%4Î-,%2$%Ö"5,5.50 Ö,Î$%2Ö/,-!+Ö Î‘Î.Ö9/Ì5.֑!,)Ð-!,!2Ö9!0),)9/2Ö3%+4ž2£.Ö ,Î$%2Ö-!2+!3)Ö$!)+). Ö'£‘,£Ö!2 '%i3Î9,%Ö "Î,Î.Î9/2

32

R&D BEING ONE OF THE MOST IMPORTANT CONCEPTS IN ECONOMY, DETERMINES THE FUTURE OF COMPANIES. THE COMPANIES OF TODAY, ALLOCATE A PART OF THEIR TURNOVER IN INVESTING R & D UNITS IN ORDER TO GET ONE STEP AHEAD FROM THEIR COMPETITORS. FOR CREATING DISTINGUISHABLE PRODUCTS AND TO BECOME THE LEADER, INTENSIVE STUDIES ARE CARRIED OUT. THE LEADING BRAND NAME DAIKIN IN ITS INDUSTRY IS KNOWN WITH OTS STRONG R & D.


Q4ODAY ÖMANYÖCOMPANIESÖCARRYÖOUTÖSTUDIESÖTOÖ MAINTAINÖANDÖCONSTANTLYÖSTRENGTHENÖTHEIRÖPOSITIONÖ INÖTHEIRÖOWNÖCOMPETITIVEÖMARKETÖ3UCHÖSTUDIESÖAREÖ CARRIEDÖOUTÖEITHERÖTHROUGHÖ2ÖÖ$ÖUNITS ÖWHICHÖTHEYÖ EITHERÖESTABLISHEDÖWITHINÖTHEIRÖOWNÖORGANIZATIONÖORÖ THROUGHÖPURCHASEDÖSERVICESÖ4HEÖTRUTHÖBEHINDÖTHEÖMOSTÖ SUCCESSFULÖOFÖTHEÖCOMPANYÖLEADINGÖTHEÖINDUSTRYÖISÖTHATÖ THEYÖAREÖBACKEDÖUPÖBYÖAÖSTRONGÖ2ÖÖ$ÖUNITÖINÖDESIGNINGÖ THEIRÖPRODUCTSÖ4HEÖPRODUCTS ÖWHICHÖAREÖDESIGNEDÖSO Ö BECOMEÖTHEÖBESTÖSELLERSÖOFÖTHEÖMARKETÖ4HUSÖTHEÖSUCCESSÖ COMESÖSPONTANEOUSLYÖ4HEÖ2ÖÖ$ÖEXPENDITURESÖINÖTHEÖ DEVELOPEDÖCOUNTRIESÖREACHESÖAÖFIGUREÖOFÖBETWEENÖÖTOÖ ÖPERCENTÖOFÖTHEÖGROSSÖDOMESTICÖPRODUCTÖ0ARTICULARLYÖ )SRAEL Ö*APAN Ö3INGAPORE Ö3OUTHÖ+OREA Ö'ERMANYÖ ANDÖTHEÖ.ORDICÖCOUNTRIESÖAREÖKNOWNÖASÖTHEÖCOUNTRIESÖ INVESTINGÖTHEÖHIGHESTÖAMOUNTSÖINÖTHISÖFIELDÖ4HEÖ %UROPEANÖAVERAGEÖFORÖTHISÖFIGUREÖISÖÖPERCENTÖ4URKEY Ö WITHÖANÖ2ÖÖ$ÖINVESTMENTÖSHAREÖAROUNDÖÖPERCENT Ö ISÖOVERÖTHEÖWORLDÖAVERAGEÖ4HEÖGOODÖSIDEÖISÖ4URKEYiSÖ TAKINGÖPLACEÖAMONGÖTHEÖCOUNTRIESÖWITHÖTHEÖFASTESTÖ INCREASEÖINÖ2ÖÖ$ÖINVESTMENTSÖ )NÖRECENTÖYEARSÖSOMEÖCOMPANIESÖSEPARATEÖTHEÖ2ÖÖ $ÖCONCEPTÖINTOÖ2ÖÖ$ÖRESEARCHÖANDÖDEVELOPMENT Ö ANDÖÖ0ÖÖ$ÖPRODUCTÖDEVELOPMENT Ö(OWEVER ÖMANYÖ COMPANIESÖSTILLÖCONTINUEÖBOTHÖACTIVITIESÖUNDERÖTHEÖ NAMEÖOFÖ2ÖÖ$Ö4HISÖDISTINCTIONÖMEANSÖTHATÖWHILEÖ2ÖÖ $ÖFOCUSESÖONÖINNOVATIONÖANDÖTECHNOLOGY ÖTHEÖ0ÖÖ$ÖISÖ ENGAGEDÖINÖDESIGNINGÖINNOVATIVEÖPRODUCTSÖBYÖUSINGÖ NEWÖTECHNOLOGIESÖj2ÖÖ$ÖACTIVITIESkÖISÖANÖINEVITABLEÖ CONCEPTÖINÖCOMPETINGÖFORÖTHEÖLEADERSHIPÖOFÖTECHNOLOGYÖ #OMPANIES ÖWHICHÖDEVELOPÖTHEIRÖPRODUCTSÖWITHOUTÖTHEÖ ACTUALÖ2ÖÖ$ÖACTIVITIES ÖTRYÖTOÖBEÖINÖTHEÖCOMPETITIONÖONLYÖ ONEÖSTEPÖBEHINDÖTHEÖLEADERSÖ!NDÖTHEIRÖACHIEVEMENTSÖ OCCURÖONLYÖATÖTHEIRÖSPEEDÖOFÖFOLLOWINGÖABILITYÖ Q (ÕOÕNÕ[EFCJSÀPLŲJSLFULFOEJSFLBCFUÀJ QJZBTBTŴOEBLJZFSJOJLPSVNBLWFHÕÀMFOEJSNFLJÀJOTÕSFLMJPMBSBLÀBMŴŲNBMBSZBQŴZPS #VGBBMJZFUMFSJOJJTFCÕOZFMFSJOEFLVSEVLMBSŴ WFZBIJ[NFUTBUŴOBMEŴLMBSŴ"S(FCJSJNMFSJZMFZÕSÕUÕZPS4FLUÏSFMJEFSMJLFEFOFOCBŲBSŴMŴŲJSLFUJOBSLBTŴOEBLJHFSÀFL ÕSÕOMFSJOJ HÕÀMÕCJS"S(FCJSJNJOJBSLBMBSŴOBBMBSBL UBTBSMBNŴŲPMNBMBSŴOEBZBUŴZPS#VŲFLJMEF HFMJŲUJSJMFOÕSÕOMFS QB[BSEBFOÀPLTBUBOMBS PMVZPS#ÏZMFDFCBŲBSŴEBLFOEJMJŶJOEFOHFMJZPS(FMJŲNJŲÕMLFMFSEFLJ"S(FIBSDBNBMBSŴ HBZSJTBGJZVSUJÀJIBTŴMBOŴOZÕ[EFJMBnÕ BSBTŴOEBCJSSBLBNŴCVMVZPS#VBMBOBCBŲUB ŵTSBJMPMNBLÕ[FSF+BQPOZB ŵTLBOEJOBWÕMLFMFSJ (ÕOFZ,PSF "MNBOZBWF4JOHBQVS FO ZÕLTFLNJLUBSEBZBUŴSŴNZBQBOÕMLFMFSPMBSBLCJMJOJZPS#VPSBOŴO"WSVQBPSUBMBNBTŴ JTFZÕ[EF5ÕSLJZFZÕ[EFnFZBLŴOCJS"S

(FQBZŴJMFEÕOZBPSUBMBNBTŴOŴOÕ[FSJOEFZFS BMŴZPS"TŴMTFWJOEJSJDJUBSBGJTF5ÕSLJZFnOJO "S(FZBUŴSŴNMBSŴOEBFOIŴ[MŴBSUŴŲHÏTUFSFO ÕMLFMFSBSBTŴOEBZFSBMŴZPSPMNBTŴ 4POZŴMMBSEBCB[ŴŲJSLFUMFS"S(FLBWSBNŴOŴ "S(F "SBŲUŴSNBWF(FMJŲUJSNF WFµS(F µSÕO(FMJŲUJSNF PMBSBLBZŴSŴZPS#VOVOMB CJSMJLUFCJSÀPLŲJSLFUIBMFOIFSJLJGBBMJZFUJ m"S(FnBEŴBMUŴOEBEFWBNFUUJSJZPS#V BZSŴN "S(FnOJOJOPWBTZPOWFUFLOPMPKJZF ZPŶVOMBŲŴSLFOµS(FnOJOZFOJUFLOPMPKJMFSJ LVMMBOBSBLZFOJMJLÀJÕSÕOMFSUBTBSMBNBTŴBOMBNŴOBHFMJZPS"S(FGBBMJZFUMFSJUFLOPMPKJZF MJEFSMJLFUNFZBSŴŲŴOEBWBSPMNBLJÀJOLBÀŴOŴMNB[CJSLBWSBN(FSÀFL"S(FGBBMJZFUMFSJ PMNBLTŴ[ŴOTBEFDFÕSÕOHFMJŲUJSFOŲJSLFUMFS BODBLMJEFSMFSJCJSBEŴNHFSJEFOUBLJQFEFSFL ZBSŴŲUBLBMNBZBÀBMŴŲŴS#BŲBSŴMBSŴJTFUBLJQ IŴ[MBSŴPSBOŴOEBHFSÀFLMFŲJS

33


":3*4&7ŵ:&%&:"1*-"/%* %BJLJOCÕOZFTJOEF"S(FWFµS(FGBBMJZFUMFSJ BZSŴTFWJZFEFZBQŴMBOEŴSŴMNŴŲEVSVNEB #VTFWJZFMFSEFÏODFZFOJUFLOPMPKJMFSWF NBM[FNFMFSHFMJŲUJSJMJSTPOSBTŴOEBCVOVO ÕSÕOMFSFVZHVMBONBTŴJÀJOLPNQPOFOUMFSWF ÕSFUJNNFUPEVÕ[FSJOEFÀBMŴŲŴMŴS/JIBJÕSÕOF VZHVMBNBJÀJOUBTBSŴNWFUFTUMFSJZBQŴMŴS&O TPOPMBSBLEBOJIBJÕSÕOUBTBSMBOŴS %BJLJO"S(FnTJOEFLPNQPOFOUUFLOPMPKJTJ TJTUFNUFLOPMPKJTJWFUFNFMUFLOPMPKJBOB

CJSJNMFSJOJOBMUŴOEBNPUPS LPNQSFTÏS GBO FOFSKJTJTUFNÀÏ[ÕNMFSJ ZFOJMFOFCJMJSFOFSKJ NBM[FNFWFTJNÕMBTZPOHJCJBMUCJSJNMFS CVMVOVZPS#VHÕÀMÕFLJQMFSJOIFSCJSJTÕSFLMJ ZFOJMJLMFSJLPWBMŴZPS)FTBQMBNBMŴUFPSJZFEBZBMŴPQUJNJ[BTZPOMBS EBIBWFSJNMJFŲBOKÏSMFS HJCJ TUBUJLWFEJOBNJLCJMHJTBZBSEFTUFLMJ TBZŴTBMÀÏ[ÕNMFNFMFS TUBUJLWFZBEÕŲFOCJS ÕSÕOEFPMVŲBCJMFDFLEFGPSNBTZPOVOUFTQJUJ HJCJ IBZWBOBOBUPNJMFSJOEFOFTJOMFOFSFL

ZBQŴTBMUBTBSŴNMBS CBZLVŲ ZBSBTBLBOBEŴ GPSNMVGBOHJCJ FOFSKJEÏOÕŲÕNÕOÕEBIB WFSJNMJIBMFHFUJSFOZFOJNBM[FNFMFSWF LJNZBTBMMBS ZFOJTPŶVUVDVBLŴŲLBOMBSHJCJ NFWDVUUFLOPMPKJMFSJOTPSVOMBSŴOŴÀÏ[FSFL EBIBJZJTJOJHFMJŲUJSNFL 3PUBSZLPNQSFTÏS ZFSJOF4XJOHLPNQSFTÏSHJCJ HJ[MJLBMNŴŲ CFLMFOUJMFSJLBSŲŴMBZBOZFOJMJLÀJÕSÕOMFS 737 TJTUFNMFSJCVOBFOJZJÏSOFL BMBOMBSŴOEB ZPŶVOÀBMŴŲNBMBSZÕSÕUÕZPS

3425#452%$Ö).ÖÖ3%0!2!4%Ö,%6%,3Ö 4HEÖ2ÖÖ$ÖANDÖPRODUCTÖDEVELOPMENTÖACTIVITIESÖ WITHINÖ$AIKINÖHAVEÖBEENÖSTRUCTUREDÖALREADYÖINÖÖ DIFFERENTÖLEVELSÖ7ITHINÖTHESEÖLEVELS ÖFIRSTLYÖTHEÖNEWÖ TECHNOLOGIESÖANDÖMATERIALSÖAREÖDEVELOPEDÖTHENÖ THEÖCOMPONENTSÖANDÖMANUFACTURINGÖMETHODSÖAREÖ WORKEDÖOUTÖFORÖTHEÖIMPLEMENTATIONÖOFÖTHEMÖONÖ THEÖPRODUCTSÖ&ORÖTHEÖIMPLEMENTATIONÖONÖTHEÖFINALÖ PRODUCT ÖTHEÖDESIGNSÖANDÖTESTINGÖISÖCARRIEDÖOUTÖ!NDÖ FINALLYÖTHEÖFINALÖPRODUCTÖISÖDESIGNEDÖ )NÖTHEÖ2ÖÖ$ÖOFÖ$AIKIN ÖUNDERÖTHEÖMAINÖUNITSÖOFÖTHEÖ

34

COMPONENTÖTECHNOLOGY ÖSYSTEMÖTECHNOLOGYÖANDÖ THEÖBASEÖTECHNOLOGY ÖTHEREÖAREÖSUB UNITSÖOFÖMOTOR Ö COMPRESSOR ÖFAN ÖPOWERÖSYSTEMÖSOLUTIONS ÖRENEWABLEÖ ENERGY ÖMATERIALÖANDÖSIMULATIONÖ%ACHÖONEÖOFÖTHESEÖ POWERFULÖTEAMSÖCONTINUOUSLYÖCHASEÖINNOVATIONSÖ $AIKINÖCONDUCTSÖINTENSIVEÖSTUDIESÖINÖTHEÖAREASÖOFÖ COMPUTATIONALÖTHEORY BASEDÖOPTIMIZATIONSÖSUCHÖ ASÖMOREÖEFFICIENTÖHEATÖEXCHANGER ÖSTATICÖANDÖ DYNAMICÖCOMPUTER ASSISTEDÖQUANTITATIVEÖANALYSISÖ SUCHÖASÖDETERMINATIONÖOFÖTHEÖDISTORTIONÖTHATÖMAYÖ

OCCURÖINÖAÖSTATICÖORÖFALLINGÖPRODUCT ÖSTRUCTURALÖ DESIGNSÖINSPIREDÖBYÖTHEÖANIMALÖANATOMIESÖ/WL Ö BAT WING SHAPEDÖFAN ÖETC ÖNEWÖMATERIALSÖANDÖ CHEMICALSÖTOÖMAKEÖTHEÖENERGYÖTRANSFORMATIONÖ MOREÖEFFICIENTÖSUCHÖASÖNEWÖREFRIGERANTÖFLUIDS Ö SOLVINGÖTHEÖPROBLEMSÖOFÖTHEÖEXISTINGÖTECHNOLOGIESÖ ANDÖDEVELOPINGÖBETTERÖONESÖLIKEÖ3WINGÖCOMPRESSORÖ INSTEADÖOFÖTHEÖ2OTARYÖCOMPRESSOR ÖINNOVATIVEÖ PRODUCTSÖTHATÖMEETÖTHEÖHIDDENÖEXPECTATIONSÖ626Ö SYSTEMSÖAREÖTHEÖBESTÖEXAMPLE Ö


"3(&n%&#ŵ/,ŵųŵ¡"-*ų*:03 +BQPOZB NFSLF[MJ CV GBBMJZFUMFS +BQPOZBnEB ZBLMBŲŴL CJO EÕOZB HFOFMJOEF JTF UPQMBN CJOF ZBLŴO ÀBMŴŲBO UBSBGŴOEBO HFSÀFLMFŲUJSJMJZPS :BZŴOMBOBO ZŴMMŴL QBUFOU BEFEJ PSUBMBNB CJO nÕ CVMVZPS #V HÕÀMÕ LBESP WF "S(FnZF WFSJMFO ÏOFN TPOVDVOEB %BJLJO TFLUÏSÕOEF IFN UFLOPMPKJ IFN EF QB[BS MJEFSJ LPOVNVOV V[VO ZŴMMBSEŴS TÕSEÕSNF-

ZJ CBŲBSŴZPS %BJLJO 5ÕSLJZF "S(F #JSJNJ %BJLJOnJO +BQPOZB EŴŲŴOEBLJ JML ZBQŴMBONBTŴ PMBO%BJLJO&VSPQFCÕOZFTJOEFLJ&.&"%FTJHO (SPVQnVO CJS ÕZFTJ PMBSBL ÀBMŴŲNBMBSŴOŴ TÕSEÕSÕZPS (SVCB LBUŴMŴNEBO JUJCBSFO ÏODFMJLMF%3 %FTJHO3FWJFX TJTUFNJOFBEBQUF PMBSBL ÕSÕO HFMJŲUJSNF WF HFSÀFLMFŲUJSNF TÕSFÀMFSJOEF %BJLJO BJMFTJOF IŴ[MB FOUFHSBT-

ZPOV TBŶMBZBO %BJLJO 5ÕSLJZF "S(F #JSJNJ CVHÕOHFMJOFOOPLUBEB+BQPOZBnEBLJNFSLF[ "S(FJMFŴTŴUNBÕSÕOMFSJOEFCJSMJLUFQSPKFMFS ZBQNBZB CBŲMBEŴ %BJLJO CVHÕO PMEVŶV HJCJ ZBSŴOEBCJSBEŴNÏOEFPMNBLJÀJO "S(FGFMTFGFTJWFEBIBCBŲBSŴMŴTPOVÀMBSBVMBŲNBLJÀJO "S(FnOJO OBTŴM ZBQŴMNBTŴ HFSFLUJŶJOF EBJS EÕŲÕONFZFEFWBNFEJZPS

2 THOUSAND PEOPLE WORK ENGAGED IN R & D

4HESEÖACTIVITIES ÖCENTEREDÖINÖ*APAN ÖAREÖ CARRIEDÖOUTÖBYÖTOTALÖÖTHOUSANDÖPEOPLE Ö CONSISTINGÖOFÖNEARLYÖAÖTHOUSANDÖINÖ*APAN ÖANDÖ THEÖRESTÖTHROUGHOUTÖTHEÖWORLDÖ4HEÖAVERAGEÖ ANNUALÖNUMBERÖOFÖPATENTSÖPUBLISHEDÖISÖMOREÖ THANÖONEÖTHOUSANDÖÖ!SÖAÖRESULTÖOFÖTHISÖ POWERFULÖSTAFFÖANDÖTHEÖIMPORTANCEÖGIVENÖTOÖ2Ö Ö$ Ö$AIKINÖMANAGESÖTOÖCONTINUEÖITSÖPOSITIONÖ OFÖMARKETÖLEADERÖBPTHÖINÖTHEÖINDUSTRYÖASÖ WELLÖASÖTECHNOLOGYÖFORÖMANYÖYEARSÖ$AIKINÖ 4URKEYiSÖ2ÖÖ$Ö5NIT ÖCONTINUESÖITSÖACTIVITIESÖ ASÖAÖMEMBERÖOFÖTHEÖ%-%!Ö$ESIGNÖ'ROUPÖ UNDERÖ$AIKINÖ%UROPE ÖWHICHÖISÖ$AIKINiSÖFIRSTÖ

STRUCTURINGÖOUTSIDEÖOFÖTHEÖ*APANÖ2ÖÖ$ÖUNITÖ OFÖ$AIKINÖ4URKEYÖHASÖRAPIDLYÖINTEGRATEDÖINTOÖ THEÖFAMILYÖOFÖ$AIKINÖINÖPRODUCTÖDEVELOPMENTÖ ANDÖREALIZATIONÖPROCESSESÖSINCEÖJOININGÖTHEÖ GROUP ÖFIRSTÖOFÖALLÖBYÖADAPTINGÖTHEÖ$2Ö$ESIGNÖ 2EVIEW ÖSYSTEMÖANDÖATÖTHEÖPOINTÖREACHEDÖ TODAY ÖITÖSTARTEDÖ2ÖÖ$ÖPROJECTSÖTOGETHERÖWITHÖ THEÖCENTRALÖ2$ÖUNITÖINÖ*APANÖONÖHEATINGÖ PRODUCTSÖ)NÖORDERÖTOÖSTAYÖONEÖSTEPÖAHEADÖALSOÖ TOMORROWÖASÖITÖISÖTODAY Ö$AIKINÖCONTINUESÖTOÖ THINKÖABOUTÖHOWÖTOÖRUNÖTHEÖ2ÖÖ$ÖACTIVITIESÖFORÖ ACHIEVINGÖMOREÖSUCCESSFULÖRESULTSÖOFÖTHEÖ2ÖÖ$Ö PHILOSOPHYÖÖ

35


%+/./-ĂŽ%#/./-9 YAZI/ ARTICLE : FÄ°GEN Ă–ZAVCI .&,4":"5*3*..&/,6-%&Ĺś&3-&3(&/&-.Âľ%Âľ3:"3%*.$*4* MEKSA INVESTMENT SECURITIES VICE GENERAL MANAGER

EKONOMİDE KEYİFLER NASIL? WHAT’S UP IN ECONOMICS? Q #J[FLPOPNJTUMFSFTPSVMEVŜVOEBDFWBQMBNBLUB FOÀPL[PSMBOEŴŜŴNŴ[LPOVHFOFMEFo&LPOPNJOBTŴM JZJHJEJZPSNV pTPSVTVPMVZPS#�ZMFCJSTPSVHFMEJŜJOEF CJ[MFSJOLBGBTŴOEBIFNFOo,JNFH�SF /FZF H�SF ųBSUMBSOFEJS #VŲBSUMBSBMUŴOEBLJJZJMJLNJ ųBSUMBSEFŜJŲUJŜJOEFJZJLBMBCJMFDFŜJOFZ�OFMJLCJS TPSVNV pŲFLMJOEFV[BZŴQHJEFOCJSTPSVTJMTJMFTJ CFMJSJWFSJZPS:BOJPLBEBSÀPLEFŜJŲLFOWFFULFO WBSLJCJSEFOGB[MBTFOBSZPLBSŲŴNŴ[BÀŴLBCJMJZPS

EPŜBMPMBSBL0ZÕ[EFOCVUÕSTPSVMBSŴOZBOŴUMBSŴOŴ ZFLUFOWFSNFLOFSFEFZTFJNLBOTŴ[d0ZÕ[EFO ÀFŲJUMJEVSVNMBSŴH�[EFOHFÀJSFSFL PMBTŴMŴLMBS EÕOZBTŴOEBCVTPSVOVOFOEPŜSVDFWBCŴOBHFÀNJŲ WFHFMFDFŜJTPSHVMBZBSBLVMBŲNBZBÀBMŴŲBMŴNd )BSFLFUMJHFÀFOTFOFTJOJOJMLZBSŴTŴJÀFSJEF OPUBSUŴSŴNŴEŴŲBSŴEB'&%nJOIBMJIB[ŴSEBUBIWJM BMŴNŴOBEFWBNFEJZPSPMVŲVOFEFOJZMFSBIBUHFÀUJ "ODBLJLJODJZBSŴEBHFSFLJÀFSJEFZÕLTFMFOTPTZBM

FULJMFS HFSFLTFEŴŲBSŴEBÕMLFMFSBSBTŴZBŲBOBO HFSHJOMJLMFS "#%4VSJZF OFEFOJZMFUBOTJZPOV PMEVLÀBZÕLTFLUJžLJODJZBSŴ IFNSFFMTFLU�SIFN QBSBQJZBTBMBSŴBÀŴTŴOEBOPMEVLÀB[PSCJSZBSŴZŴM PMEV:ŴMŴOTPOBZMBSŴOEBCFMMJBSBMŴLMBSEBSBIBUMBNB H�SÕMTFEFHFOFMBOMBNEBIFSBÀŴEBO[PSCJSZŴMEŴ #VZŴMŴZBLMBŲŴLZÕ[EFBSBMŴŜŴOEBFOGMBTZPO ZBLMBŲŴLZÕ[EFDJWBSŴOEBCJSCÕZÕNFSBLBNŴJMF UBNBNMBNBLÕ[FSFZJ[

QThe hardest question that is asked to any economist is usually “How is economics going?â€? Upon such a question, we are left face to face with a long list of questions such as “According to whom? To what? Under which circumstances? Good under current conditions? Or good when the circumstances alter?â€? There are a whole lot of variables and facts that we are subject to numerous scenarios. Which is why there is no shortcut answer to such questions‌ So let us evaluate various conditions and reach an answer by investigating the past and the future in a world of possibilities‌ The first half of the dynamic 2013 has been quite easy due to the credit increase inside and the continued acquisition of bonds by FED abroad. But the tension was rater elevated during the second half because of the raising social impacts inside and the international tension experienced, such as between the USA and Syria. The second half has been rough in terms of real sector and the monetary markets. Despite the occasional relaxation during the last months, overall it has been a hard year in all aspects. We are about to end the year with an inflation rate of 7,5-8 per cent and about 4 per cent of growth rate.

36


'&% ";"-5*."(ž%&34&d #VZŴMŴ '&%nJOUBIWJMBMŴNŴOŴB[BMUNBZPMVOB HJUNFTJEVSVNVOEBHFMJŲNFLUFPMBOÕMLFMFSJO CVOBIB[ŴSPMVQ PMNBEŴŜŴOŴBOMBNBLPOVTVOEB ZBQŴMNŴŲCJSUFTUPMBSBLEÕŲÕOFCJMJSTJOJ[;JSB '&%nJOÀŴLŴŲT�ZMFNJJMFCJSMJLUFUÕNHFMJŲNFLUF PMBOÕMLFMFSJOOBTŴMUFMBŲMBOEŴŜŴOŴH�SEÕL#V ÕMLFMFSEFLJFLPOPNJZ�OFUJNMFSJOJO NFSLF[ CBOLBMBSŴOŴOWFE�WJ[BÀŴLQP[JTZPOVPMBO ŲJSLFUMFSJOCJSBOEBOFLBEBSQBOJLPMEVŜVOV IFQCJSMJLUFJ[MFEJL #VBÀŴEBOCBLUŴŜŴNŴ[EBZŴMŴOBIB[ŴSMŴL

ZBQŴMNBTŴBOMBNŴOEBBUŴMNBTŴHFSFLFOBEŴNMBSŴOWF�OMFNMFSJOHFDJLUJSJMNFNFTJJÀJOVZBSŴ OJUFMJŜJOEFZEJCVT�ZMFN(FMJŲNFLUFPMBO CJSÀPLÕMLFNFSLF[CBOLBTŴGBJ[PSBOMBSŴOŴ ZÕLTFMUUJžÀFSJEFCJ[JN.FSLF[#BOLBNŴ[LVMMBOEŴŜŴSFGFSBOTGBJ[JOJWFTŴLŴMBŲUŴSNBZBQUŴŜŴ HÕOTBZŴTŴOŴZÕLTFMUUJ1FLJ CVZFUFSMJNJ '&% UBIWJMBMŴNŴOŴB[BMUNBZBCBŲMBEŴŜŴBOEBUBTBSSVG PSBOŴZÕLTFL DBSJBÀŴŜŴB[WFZBPMNBZBOMBS E�WJ[SF[FSWJLVWWFUMJPMBOMBS �[FMTFLU�SCPSÀMVMVŜVV[VOWBEFMJPMBOMBSFOB[FULJMFOFDFLMFS

BSBTŴOEBZFSJOJBMEŴ%JŜFSUBSBGUBOCJ[JNHJCJ DBSJBÀŴŜŴPMBO UBTBSSVGPSBOMBSŴEÕŲÕL �[FM TFLU�SÕOLŴTBWBEFCPSÀMVMVŜVZÕLTFL ZÕLTFL LSFEJIBDNJOFTBIJQÕMLFMFSEBIBGB[MBFULJMFOFDFLÕMLFLPOVNVOEBLFOEJOFZFSCVMEV&LPOPNJZ�OFUJNJOJOUBTBSSVGVUFŲWJLFEFO #&4nF EFWMFULBULŴTŴHJCJ BEŴNMBSŴ LSFEJCÕZÕNFTJOJ TŴOŴSMBOEŴSNBTŴ UBLTJUTBZŴTŴOŴOB[BMUŴMNBTŴ WF .FSLF[#BOLBTŴnOŴOEPMBSFVSPTFQFUJOJCFMMJ CJSCBOUBSBMŴŜŴOEBUVUNBZBÀBMŴŲNBTŴ ZŴMŴOBIB[ŴSMŴLUŴS

WHAT IF FED GOES IN TAPERING‌ This year can be regarded as a test to find out whether the developing nations are ready for a possible tapering of bond acquisition by FED. After all we have witnessed the anxiety of all developing countries with FED’s exit declaration. We have seen the panic of the economic managements, central banks and companies with foreign exchange debit in these countries. In this respect, this announcement has been a warning in terms of the steps that need to be taken

and the precautions that should not be delayed as a preparation for 2014. The central banks of many developing countries increased the interest rates. 4HEÖ4URKISHÖ#ENTRALÖ"ANKÖRAISEDÖTHEÖREFERENCEÖ interest and the number of days of shrinkage. And would that be enough? With the FED’s decrease of bond acquisition, those with high savings, little or no budget deficit, with a strong exchange reserve or with long term private sector debts have become the ones who would be the least affected. On the other

hand, countries like us with budget deficit, little savings, short term private sector debt and high credit volume have become the ones that would be highly impacted. The steps taken by the economic management to encourage savings (such as the state’s contribution to BES), the limiting of credit growth (decrease of the number of installment) and THEÖ#ENTRALÖ"ANKiSÖEFFORTSÖTOÖLIMITÖTHEÖDOLLAR EUROÖ basket within a certain band are all preparations for 2014.

37


:&/Ĺľ"3(Âľ."/-"3"3"/*:03

4POHFMFOWFSJBLŴŲŴOBCBLUŴžŴNŴ[EB'&% BSUŴLUBIWJMB[BMUŴNŴOBÀPLZBLŴO"ODBLQBSB QJZBTBMBSŴOEBWFSFFMTFLU�SEFCÕZÕLCJSEBMHB ZBSBUNBEBO CJ[JNQJZBTBEJMJOEFmIBWVÀnEJZF UBCJSFUUJžJNJ[CJSBSHÕNBOCVMNBZBÀBMŴŲŴZPSMBSų�ZMF�SOFLWFSFMJN"#%FLPOPNJTJOEF JŲTJ[MJLZÕ[EFnFEÕŲÕODFZFLBEBSGBJ[PSBOMBSŴ EÕŲÕLUVUVMBDBLŲFLMJOEFLJCJSUBBIIÕUUBIWJM B[BMUŴNŴOŴOZBSBUBDBžŴEBMHBZŴEBIBNJOJNBMJ[FFEFDFLUJS5BBIIÕUTÕ[QJZBTBCFLMFOUJTJPMBO NJMZBSEPMBSMŴLB[BMUŴNZFSJOFNJMZBS EPMBSWFZBÕ[FSJCJSB[BMUŴNSFFMTFLU�SWFQBSB QJZBTBMBSŴOŴTBSTBDBLUŴS :BLMBŲŴLBZOŴUBSJIBSBMŴžŴOEBJÀFSJEF.BSU ZFSFMTFÀJNMFSJZBQŴMŴZPSPMBDBL"SEŴOEBO5FNNV[$VNIVSCBŲLBOMŴžŴTFÀJNJ WBS)B[JSBOnUFJTFHFOFMTFÀJNMFSd:FSFM TFÀJNMFSJMF'&%nJOÀŴLŴŲŴCBŲMBUBDBžŴUBSJIJO ÀBLŴŲNBPMBTŴMŴžŴGB[MBd#J[JNBÀŴNŴ[EBOJML ÀFZSFLIFNJÀFSJEFTFÀJNOFEFOJZMFCÕUÀF SBLBNMBSŴOEB IFNEFEŴŲBSŴEB'&%OFEFOJZMF CJSNJLUBSHFSHJOHFÀFCJMJS,ŴTBDB�[FUMFZFDFL PMVSTBLLSFEJEFSFDFMFOEJSNFLVSVMVŲMBSŴOŴO TPOE�OFNEFZŴMŴJÀJO5ÕSLJZFBÀŴTŴOEBO SJTLH�SEÕžÕWFBMUŴOŴÀJ[FSFLCFMJSUUJžJLBZŴU EŴŲŴFLPOPNJ LSFEJCÕZÕNFTJ TJZBTJSJTLMFS DBSJBÀŴL TFSNBZFBLŴNMBSŴOBLBSŲŴLŴSŴMHBOMŴLHJCJIVTVTMBSÀPL�OFNUBŲŴZPS#J[CVZŴM BMNBZBCBŲMBEŴžŴNŴ[UFECJSMFSJZŴMŴOEB EFWBNFUUJSFCJMJSTFLTBOEŴžŴNŴ[LBEBS[PSCJS ZŴMPMNBZBCJMJSd;JSB'&%nJOCVLBSBSŴOŴNJOJL BEŴNMBSŲFLMJOEFHFSÀFLMFŲNFTJCFLMFOJZPSd

NEW ARGUMENTS WANTED The recent data flow hints that FED is now on the verge of bond tapering. However, they are searching for an argument what we call “carrot� in the market language to prevent a drastic wave in the monetary markets and the real sector. Let us explain with an example: A warranty that the interest rates would be kept low until the unemployment rate would go as low as 5 per cent in the US economy would minimalize the wave resulted by the bond tapering. A tapering of 20 billion

38

dollars or more instead of a 10 billion dollar tapering as anticipated by the market would afflict the real sector and the monetary markets. Almost simultaneously, the regional elections of March 2014 will take place, to be followed by the July 2014 election of the Head of Republic. And general elections are due on June 2014‌ It is highly probable that the regional elections and the date of FED’s exit will coincide. For us, the first quarter can be rather tense in respect to budget

statistics due to the elections and the FED abroad. In brief, the points such as underground economy, credit growth, political risks, the budget deficit, sensitivity to capital currents, which are regarded risky and emphasized by the credit rating organizations recently for Turkey in 2014 are critically important. In case the precautions that were taken in this year can be carried on in 2014, this may not be a year as hard as it seems. Indeed, FED is expected to carry on this decision in tiny steps‌


%0-"37&"-5*/

5ÕN CV LBSNBŲBEB LVS DFQIFTJOEF EPMBSŴO ZÕLTFMJŲJ JÀJO BSLBTŴOEB IBGJG CJS'&%SÕ[HBSŴPMEVŜVOVBODBLJÀFSJEFFOGMBTZPOWFEŴŲUJDBSFUIBDNJNJ[ OFEFOJJMFZÕLTFMJŲJO�OÕOEF.FSLF[ #BOLBTŴ FOHFMJ PMEVŜVOV VOVUNBZŴO %PMBSLVSVOVOCFMMJCJSCBOUBSBMŴŜŴOEBTUBCJMJ[FPMNBTŴIFNJISBDBUÀŴIFN EFFOGMBTZPOEBCFLMFOUJZ�OFUJNJBEŴOB�OFNUBŲŴZPS

"MUŴO ZŴMŴCPZVODB'&%nJOUBIWJM B[BMUŴNŴOŴ GJZBUMBZBSBL HFSJ ÀFLJMEJ '&% ÀŴLŴŲB CBŲMBEŴŜŴ BOEB EÕOZBEB POTBMUŴOJÀJOEÕŲÕŲÕOCJUUJŜJZFSPMBDBŜŴOŴUBINJOFEJZPSVNžÀFSJEFHSBN BMUŴOEB EPMBSŴO P BO CVMVOEVŜV LPOVNÀPL�OFNMJ0OTWFEPMBSZÕLTFMJZPSJTFP[BNBOHSBNBMUŴOŴOZÕLTFMJŲJ EFLBÀŴOŴMNB[PMBDBLUŴS(�SEÕŜÕOÕ[ HJCJFLPOPNJEFIJÀCJSŲFZTJZBIZBEB

CFZB[EFŜJM)FS[BNBOHSJd&LPOPNJMFSLSJ[MFSFIB[ŴSMŴLMŴJTFMFSCFZB[B ZBLŴOBNBBTMBCFZB[EFŜJMd)B[ŴSMŴLTŴ[FLPOPNJMFSTJZBIBEBIBZBLŴOBMBOBHFÀFSd#J[ŲVBOHSJC�MHFEFZJ[d #FZB[BZBLŴOBMBOBHFÀNFNJ[JÀJOTŴLŴ CJSŲFLJMEFBMEŴŜŴNŴ[UFECJSMFSJVZHVMBNBNŴ[HFSFLJZPSZŴMŴOŴOIFQJNJ[JÀJOZŴMŴOEBOEBIB�OH�SÕMFCJMJSCJSZŴMPMNBTŴOŴEJMFSJN %0--"3"/%(0-% Keep in mind that in all this chaos, the increase of dollar is backed by a slight FED breeze, which is fronted by the #ENTRALÖ"ANKÖBECAUSEÖOFÖTHEÖINFLATIONÖ and our international trade volume. The stabiliztion of the dollar currency within a certain band is crucial in terms of the exporter and the management of inflation expectations. Gold has withdrawn during 2013 by pricing the FED’s bond tapering. As FED started exit, I expect the end of the global decrease for gold ounce. Domestically, the position of dollar for the gold gram is important. When the ounce and dollar raise, then the raise of gold in grams would be inevitable. As you can see, there is no black or white in economics. It is always grey‌ When the economies are ready for crises, it is whitish, but never quite white‌ The unprepared economies are closer to black‌ We are for now in the grey zone‌ We need to carefully apply the precautions taken to enter the whitish zone. I wish that 2014 would be more predictable for all than 2013.

39


%+/,/*Î%#/,/'9

DÜNYANIN GÜNDEMİNDEKİ İLİŞKİ:

SU VE ENERJİ

HOT PAIR OF THE GLOBAL AGENDA: WATER AND ENERGY HER YIL 22 MART ‘DÜNYA SU GÜNÜ’ OLARAK KUTLANIYOR "Î2,%Ð-ÎÐÖ-Î,,%4,%2Ö+!2!2)9,!Ö£9%Ö£,+%,%2Ö"5Ö '£.£ Ö$£.9!$!+ÎÖ35Ö+!9.!+,!2)ÖÎ,%ÖÎ,'Î,ÎÖ3/-54Ö ‘!,)Ð-!,!2)Ö4%Ð6Î+Ö%4-%9%Ö!9)2-)Ð,!2ÖÖi$%.Ö"5Ö 9!.!Ö3/-54Ö"Î2Ö4%-!Ö"%,Î2,%.Î9/2Ö6%Ö4£-Ö$£.9!Ö "Î2,Î+4%Ö$£Ð£.£9/2Ö£:%2Î.$%ÖÖÖ-!24Öi£.Ö 4%-!3)ÖÎ3%Öh35Ö6%Ö%.%2*ÎiÖÖ

40

EVERY YEAR, 22 MARCH IS CELEBRATED AS ‘WORLD WATER DAY’ AS DECREED BY THE UNITED NATIONS. THE MEMBER COUNTRIES DEDICATE THIS DATE TO ENCOURAGE CONCRETE PROJECTS ABOUT THE GLOBAL WATER RESOURCES. EVER SINCE 1995, A PARTICULAR THEME IS SELECTED FOR THE ENTIRE WORLD TO THINK UPON. THE THEME OF 22 MARCH 2014 IS ‘WATER AND ENERGY’…


Q %ÕOZBEBEJOTBWBŲMBSŴ QFUSPM TBWBŲMBSŴ V[BZTBWBŲMBSŴZBŲBOŴS NŴCJMJONF[BNBTVTBWBŲMBSŴ ZBŲBONBPMBTŴMŴŜŴBTMBH�[BSEŴ FEJMFNF[,ÕSFTFMŴTŴONB JLMJN EFŜJŲJLMFSJHJCJOFEFOMFSMF TÕSFLMJZBQŴMBOBSBŲUŴSNBMBSŴO TPOVÀMBSŴPMEVLÀBÕSLÕUÕDÕ "ÀŴLMBOBOIFSSBQPSEÕOZBOŴOCÕZÕLC�MÕNÕOÕOIŴ[MB À�MMFŲFDFŜJOEFO CJSÀPLÕMLFOJO

TVGBLJSJIBMJOFHFMFDFŜJOEFOWF UFNJ[TVZBVMBŲBNBZBOJOTBO TBZŴTŴOŴOIŴ[MBBSUBDBŜŴOEBO T�[FEJZPS%PMBZŴTŴZMBLJNJMFSJOFH�SFmBSUŴSŴMBNBZBOLŴUCJS LBZOBLnPMBSBLEFŜFSMFOEJSJMFO UBUMŴTVLBZOBLMBSŴOŴEPŜSVLVMMBONBL LPSVNBLWFTÕSEÕSÕMFCJMJSLVMMBOŴNŴOZBOŴTŴSBEPŜSV Z�OFUNFLWFQBZMBŲNBL�OFNMJ CJSLŴTUBT

QIt is not known whether the world will witness reliogious, oil or space wars, but the possibility of water WARSĂ–ISĂ–INEVITABLEĂ–4HEĂ–RESULTSĂ–OFĂ–THEĂ–CONTINUOUSĂ–STUDIESĂ–ONĂ– GLOBALĂ–WARMING Ă–CLIMATEĂ–CHANGESĂ–ETCĂ–AREĂ–QUITEĂ–SCARYĂ–%ACHĂ– declared report talks about rapid global desertification, water poverty and a tremendous increase of the number OFĂ–PEOPLEĂ–WITHĂ–NOĂ–WATERĂ–ACCESSĂ–!SĂ–AĂ–RESULT Ă–AĂ–SMART Ă– sustainable use and the protection of the fresh water resources, which is regarded as a ‘unenhanceable rare resource’, and its rightful management and sharing is of CRITICALĂ–IMPORTANCE

SU YOKSA HAYAT DA YOK

5FNJ[TVLBZOBLMBSŴOBVMBŲŴN ÀBŜŴNŴ[ŴOFOCÕZÕLTPSVOMBSŴOŴOCBŲŴOEBHFMJZPS¥FŲJUMJVMVTMBSBSBTŴT�[MFŲNFMFSEFTVZVOCJSIBL PMBSBLZFSBMNBTŴJÀJOV[VOZŴMMBSEŴSUBSUŴŲNBZBEFWBNFEJMJZPS)FQCJSMJLUFNFWDVUTVLBZOBLMBSŴOŴOOBTŴMZ�OFUJMFDFŜJ UFNJ[TV LBZOBLMBSŴOŴOOBTŴMLPSVOBDBŜŴ OBTŴMQBZMBŲŴMBDBŜŴLPOVTVOBLBGBZPSVMVZPS4VZVONÕMLJZFUJJTFUBSUŴŲNBMBSŴOPEBLOPLUBTŴOŴ PMVŲUVSVZPS#VSBEBUBSUŴŲŴMBONÕMLJZFUHFSÀFLLJŲJMFS EFWMFUMFSZBEBCÕZÕLŲJSLFUMFSJOIFQTJOJCJSMJLUFLBQTŴZPS %ÕOZBEBJOTBOMBSWFEJŜFSDBOMŴMBSŴOUFNFMJIUJZBÀMBSŴJÀJOLVMMBOBCJMFDFLMFSJUBUMŴTVLBZOBLMBSŴOBGJ[JLTFM FLPOPNJL TJZBTJOFEFOMFSMFIBMJIB[ŴSEBVMBŲBNBZBONJMZBSEBOGB[MBJOTBOWFZJOFUFNJ[MJLBNBÀMŴTVLVMMBOBNBZBONJMZBSJOTBOCVMVOVZPS :BŲBNLBZOBŜŴTV IFSHFÀFOHÕOEBIBGB[MBLJSMFOJZPSWFUÕLFOJZPS%ÕOZBHFOFMJOEFCJSTVLSJ[JLFOEJOJIJTTFUUJSJZPS,FOUMFŲNF OÕGVTBSUŴŲŴ ÀFWSFLJSMJŜJHJCJGBLU�SMFS [BUFOTŴOŴSMŴPMBOUBUMŴTVLBZOBLMBSŴOBVMBŲŴNŴIFSHÕOEBIBEB[PSMBŲUŴSŴZPS,JŲJ CBŲŴOBEÕŲFOUBUMŴTVNJLUBSŴZTBHJEFSFLB[BMŴZPS

./Ă–7!4%2Ă–./Ă–,)&% Access to clean water resources is among THEĂ–MAJORĂ–PROBLEMSĂ–OFĂ–OURĂ–AGEĂ–$ISCUSSIONSĂ– have been ongoing since long years for the inclusion of water as a human right in INTERNATIONALĂ–CONTRACTSĂ–"RAINSTORMINGĂ–ISĂ– conducted on how to manage the available water resources, how to protect and share CLEANĂ–WATERĂ–RESOURCESĂ–4HEĂ–OWNERSHIPĂ–OFĂ–

WATERĂ–ISĂ–ATĂ–THEĂ–COREĂ–OFĂ–ALLĂ–ARGUMENTSĂ–4HEĂ– sense of ownership includes not just real people, but nations and multinational COMPANIESĂ–ASĂ–WELLĂ–!ROUNDĂ–THEĂ–WORLD Ă–MOREĂ– THANĂ– Ă–BILLIONĂ–PEOPLEĂ–HAVEĂ–NOĂ–ACCESSĂ–TOĂ–FRESHĂ– water resources, which is essential for basic organic needs, due to physical, economical or political reasons; and around 2,6 billion with

NOĂ–ACCESSĂ–TOĂ–WATERĂ–FORĂ–CLEANINGĂ–PURPOSESĂ– The source of life gets polluted and rare with EVERYĂ–DAYĂ–4HEĂ–WORLDĂ–ISĂ–UNDERGOINGĂ–AĂ–WATERĂ– CRISISĂ–&ACTORSĂ–SUCHĂ–ASĂ–URBANISM Ă–INCREASINGĂ– population and pollution make it even harder to access the already scarce fresh water RESOURCESĂ–4HEĂ–AMOUNTĂ–OFĂ–FRESHĂ–WATERĂ–PERĂ– CAPITAĂ–ISĂ–ALSOĂ–DECREASING

41


KĂœRESEL DĂœNYANIN KĂœRESEL SORUNLARI

%Ă•OZBEBLJTVTPSVOVUPQMVNMBSĹ´OUFLCBŲMBSĹ´OBĂ€Ă?[FCJMFDFLMFSJ CPZVUVĂ€PLUBOBŲNŴŲEVSVNEB,Ă•SFTFMMFŲFOEĂ•OZB CVTPSVOV Ă€Ă?[NFLJĂ€JOPSUBLQPMJUJLBMBSĂ•SFUNFL[PSVOEBžŲUFCVOFEFOMFEJSLJ.BSUUBSJIJ ZĹ´MĹ´OEB#JSMFŲNJŲ.JMMFUMFS(FOFM ,VSVMVnOEBm%Ă•OZB4V(Ă•OĂ•nPMBSBLJMBOFEJMEJ5FLMJGJMLLF[ nEF#SF[JMZBnOĹ´O3JPEF+BOFJSPLFOUJOEFZBQĹ´MBO#JSMFŲNJŲ .JMMFUMFSÂĄFWSFWF,BMLĹ´ONB,POGFSBOTĹ´nOEB 6/$&% HĂ•OEFNFHFUJSJMEJ#BŲMBOHĹ´Ă€UB#.nOJOTVBMBOĹ´OEBĂ€BMŴŲNBMBSZBQBO GBSLMĹ´ LVSVMVŲMBSĹ´ m%Ă•OZB 4V (Ă•OĂ•nOEF ZBQĹ´MBDBL VMVTMBSBSBTĹ´ FULJOMJLMFSJLPPSEJOFFEFSLFO nEFOCFSJCVHĂ?SFW#.6/ 8BUFSnĹ´O žÀJMFCJMJS TV LBZOBLMBSĹ´ WF TV ZBŲBNĹ´OĹ´ EFTUFLMFZFO CB[Ĺ´TJWJMUPQMVNLVSVMVŲMBSĹ´EBm%Ă•OZB4V(Ă•OĂ•nOĂ• Ă€BŜŴNĹ´[Ĺ´O Ă?ODFMJLMJTVTPSVOMBSĹ´OBEJLLBUĂ€FLNFLJĂ€JOJZJCJSGĹ´STBUPMBSBL EFĹśFSMFOEJSJZPS

GLOBAL PROBLEMS OF A GLOBAL WORLD

The world’s water problem is since long too big to be solved alone. The global world has to develop shared policies to overcome this problem. This is why the date 22 March was declared as ‘World Water Day’ at the United Nations General Assembly in 1993. The offer was first pronounced at the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) in 1992 in Rio de Janeiro, Brasil. At first,

various UN organizations that were conducting water projects coordinated the international events to take place on ‘World Water Day’. Since 2003, this is the duty of UN-Water. Certain non-governmental organizations which support the drinking water resources and water life regard the ‘World Water Day’ as a fine opportunity to highlight the current water problems.

467&&/&3+Ĺľ

%ÕOZB4V(ÕOÕnÕOBOB UFNBTŴm4VWF&OFSKJnPMBSBL CFMJSMFOEJ#VZŴMLJÀBMŴŲNB #.4ŴOBJ,BMLŴONB¯SHÕUÕ 6/*%0 WF#.6/8BUFS UBSBGŴOEBOLPPSEJOFFEJMJZPS )BUUBÀBMŴŲNBZBIB[ŴSMŴLPMBSBL&ZMÕMnEF4UPDLIPMN 4V4FNJOFSJHFSÀFLMFŲUJSJMEJ #ÕUÕOFOFSKJUÕSMFSJOJOÕSFUJN WFJMFUJNUFNFMHJSEJTJOJ PMVŲUVSVZPSTV%PMBZŴTŴZMB OBTŴMWFOFLBEBSUÕLFUJMEJŜJ BZSŴCJS�OFNLB[BOŴZPS 4BEFDFUÕLFUJNEFŜJMÕSFUJN BŲBNBTŴOEBEBTVZVOOBTŴMWF OFLBEBSLVMMBOŴMEŴŜŴOŴJ[MJZPS CJSÀPLÕMLF&ŜFSHFMFDFŜJNJ[J JTUJZPSTBL EÕOZBEBLJCÕZÕL ŲJSLFUMFSJOZFOJÀFWSFDJWF HFSÀFLÀJÕSFUJNNPEFMMFSJOFZ�OFMNFMFSJTBŜMBONBL [PSVOEB

42

WATER AND ENERGY

The theme of the World Water Day 2014 has been decided as ‘Water and Energy’. This year’s Project is coordinated by the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) and UN-Water. As a preliminary session, a Water Seminar was organized in Stockholm on 4 September 2013. Water is the primary input for the production

and transmission of all energy sources. Therefore, it is important how and how much it is used. Many nations track the use of water not only during consumption, but also during production. If we desire a future, the global companies have to be directed towards new, ecologic, and realistic production models.


46:6/":",Ĺľ;Ĺľ

FOOTSTEPS OF WATER

m4VZVOBZBLJ[JnLBWSBNŴIFOÕ[HÕOMÕLZBŲBNŴNŴ[BHJSFNFEJ#VLBWSBN UÕN ÕSFUJN WF UÕLFUJN TÕSFÀMFSJOEF LVMMBOŴMBO UPQMBN TV NJLUBSŴOŴ JGBEF FEJZPS 4VZV TBEFDF TFC[F ZŴLBSLFO UFNJ[MJL ZBQBSLFO CBIÀFZJTVMBSLFOEFŜJMUÕLFUUJŜJNJ[IFSÕSÕOÕOÕSFUJNJOEFEFLVMMBOŴZPSV[0SNBOWF4VžŲMFSJ#BLBOMŴŜŴ4V:�OFUJNJ(FOFM.ÕEÕSMÕŜÕ UÕN ÕSFUJN WF UÕLFUJN TÕSFÀMFSJOEF LVMMBOŴMBO UPQMBN TV NJLUBSŴOŴ JGBEFFEFOmTVZVOBZBLJ[JnLPOVTVOEBJMLFŜJUJNÀBMŴŲNBTŴOŴ0DBLnEFCBŲMBUUŴ4VBZBLJ[JOJOCJSGJODBO TBEFLBIWFEF CJSQBLFUQBUBUFTDJQTJOEF CJS QPSTJZPO QFZOJSEF  CJS IBNCVSHFSEF CJO CJSQBNVLMVUJŲ�SUUFCJO CJS ÀJGUEFSJBZBLLBCŴEBJTFCJOMJUSFPMEVŜVTBQUBONŴŲ ZBQŴMBO ÀBMŴŲNBMBSEB 5ÕSLJZF JÀJO IFTBQMBOBO TV BZBL J[J NJLUBSŴ LJŲJ CBŲŴOB ZŴMEB CJONFUSFLÕQWFCVNJLUBSEÕOZBPSUBMBNBTŴOEBOZÕ[EFGB[MB(FMFDFLOFTJMMFSJÀJOEBIBJZJ CJSHFMFDFLQFŲJOEFZTFL ŲJNEJLVMMBOŴNMBSŴNŴ[ŴUFLSBS H�[EFOHFÀJSNF[BNBOŴd

The concept of ‘footsteps of water’ COULDĂ–NOTĂ–YETĂ–ENTERĂ–OURĂ–DAILYĂ–LIVESĂ– It is a term used to indicate the total amount of water used for all PRODUCTIONĂ–ANDĂ–CONSUMPTIONĂ–STAGESĂ– We use water not only to wash vegetables, clean our houses or water our plants, but to produce everything WEĂ–CONSUMEĂ– The Ministry OFĂ–&ORESTĂ–ANDĂ– Water Affairs Water Management Directorate started the

first educative project on the ‘footsteps of water’ which indicates the total amount of water used in all stages of production and consumption in *ANUARYĂ–Ă–3TUDIESĂ–SHOWĂ–THATĂ–THEĂ– FOOTSTEPSĂ–OFĂ–WATERĂ–ISĂ–MEASUREDĂ–Ă–FORĂ– AĂ–CUPĂ–OFĂ–REGULARĂ–COFFEEĂ–ISĂ–Ă–LITERSĂ–FORĂ– AĂ–BAGĂ–OFĂ–CHIPS Ă–Ă–LITERSĂ–FORĂ–AĂ–PORTIONĂ– OFĂ–CHEESE Ă–Ă–LITERSĂ–FORĂ–AĂ–HAMBURGER Ă– Ă–LITERSĂ–FORĂ–AĂ–COTTONĂ–SHIRT Ă–ANDĂ– Ă–LITERSĂ–FORĂ–AĂ–PAIRĂ–OFĂ–LEATHERĂ–GLOVESĂ– The footsteps of water calculated FORĂ–4URKEYĂ–ISĂ–Ă–CUBICĂ–METERSĂ–PERĂ– CAPITAĂ–ANNUALLY Ă–WHICHĂ–ISĂ–Ă–PERĂ–CENTĂ– OVERĂ–THEĂ–WORLDĂ–AVERAGEĂ–)FĂ–WEĂ–AREĂ– hoping for a better future for the next generations, it is time to reconsider our consumptions‌

43


2ž0/24!*).4%26)%73

A SINIFI SATIŞ VE A SINIFI SERVİS İLE HİZMETTEYİZ A CLASS SALES AND A CLASS SERVICE 3%+4ž2$%ÖÖ9),)Ö!Ð!.Ö4%#2£"%3Î9,%֞.%֑)+!.Ö $%4!93!,Ö-£(%.$Î3,Î+ ÖÖ9),).$!.Ö"%2ÎÖ$!)+).Ö 4£2+Î9%Ö"!9ÎÎÖ/,!2!+Ö(Î:-%4Ö6%2Î9/2Ö+!,Î4%Ö 6%Ö'£6%.Ö£:%2Î.%Ö+525,5Ö(Î:-%4Ö!.,!9)Ð)ÖÎ,%Ö (%2Ö3%.%֑)4!9)Ö9£+3%,4%.ÖÐÎ2+%4 ÖÖ9),).$!Ö -!2-!2!Ö"ž,'%3Îi.$%Öi£.#£Ö/,-!Ö"!Ð!2)3)Ö 'ž34%2$Î RENOWNED IN THE SECTOR WITH OVER A DECADE OF EXPERTISE, DETAYSAL ENGINEERING HAS BEEN SERVING AS DAIKIN TURKEY DEALER SINCE 2011. RAISING THE STANDARDS EVERY YEAR WITH ITS SERVICE NOTION BASED ON QUALITY AND CONFIDENCE, THE COMPANY SUCCESSFULLY RANKED FOURTH IN THE MARMARA REGION IN 2012. Q ZŴMŴOEBŲBIŴTŲJSLFUJPMBSBL LVSVMBO&STB,MJNB ZŴMŴOEB %FUBZTBM.ÕIFOEJTMJLŵLMJNŵOŲ4BO 5JD4BO-UEųUJPMBSBLIJ[NFUMFSJOFEFWBNFUUJųJSLFU TFLUÏSEFLJ ZŴMMŴLCJSUFDSÕCFTJZMFÏOFNMJCJS LPOVNBTBIJQ%BJLJOnJO"JSGFMnJTBUŴO BMBSBL5ÕSLJZFnZFHJSNFTJZMFCJSMJLUF %BJLJO5ÕSLJZFCBZJTJPMBSBLIJ[NFU WFSNFZFCBŲMBZBO%FUBZTBM.ÕIFOEJTMJL LPOVTVOEBV[NBOFLJCJZMFEÕ[FOMJCJSCÕZÕNFHÏTUFSJZPS%BJLJO JMFÀBMŴŲNBZŴFOCBŲŴOEBOCFSJIBZBM

44

FUUJŶJOJTÏZMFZFO%FUBZTBM.ÕIFOEJTMJLŲJSLFUJOJOLVSVDVTVWFTBIJCJ &OHJO&STPZ 4BOUJHSBUEFSHJTJOJO TPSVMBSŴOŴZBOŴUMBEŴ %FUBZTBM.ÕIFOEJTMJLIBLLŴOEB bilgi verir misiniz? %FUBZTBM.ÕIFOEJTMJLZŴMŴOEB LVSVMEV#VOEBOÏODF&STB,MJNB PMBSBLLVSVNTBMŲJSLFUMFSFÏ[FMTFSWJT PMBSBLIJ[NFUWFSJZPSEVL"TMŴOEB TFLUÏSEFLJJŲUFDSÕCFNJ[ZŴMŴ BŲBOCJSTÕSFZFLBSŲŴMŴLHFMJZPS#J[ &STB,MJNBPMBSBLEFWMFUEBJSFMFSJ 

Q%STABLISHEDÖINÖÖASÖ AÖPROPRIETORSHIP Ö%RSAÖ!IRÖ #ONDITIONINGÖCARRIEDÖONÖITSÖ SERVICESÖWITHÖTHEÖNAMEÖ$ETAYSALÖ %NGINEERINGÖ!IRÖ#ONDITIONING Ö #ONSTRUCTIONÖ)NDÖ4RADEÖ#OÖ ,TDÖFROMÖÖONWARDSÖ4HEÖ COMPANYÖENJOYSÖAÖMAJORÖROLEÖ

INÖTHEÖSECTORÖWITHÖAÖDECADEÖ OFÖEXPERTISEÖ7ITHÖ$AIKINiSÖ ACQUIITIONÖOFÖ!IRFELÖANDÖENTRANCEÖ INÖTHEÖ4URKISHÖMARKET Ö$ETAYSALÖ %NGINEERINGÖSTARTEDÖTOÖACTÖASÖ AÖDEALERÖOFÖ$AIKINÖ4URKEY ÖANDÖ HASÖBEENÖCONSTANTLYÖIMPROVINGÖ EVERÖSINCEÖ%NGINÖ%RSOY ÖTHEÖ


IPMEJOH IBTUBOFHJCJLVSVNTBMMBŲNŴŲ LVSVNWFLVSVMVŲMBSBCBLŴNWFBSŴ[B UBNJSLPOVMBSŴOEBIJ[NFUWFSFSFL UFDSÕCFNJ[JBSUŴSEŴL#VEÏOFNEF LBSŲŴMŴLMŴHÕWFOJMJŲLJTJHFMJŲUJSEJŶJNJ[ ŲJSLFUMFSCJ[JNCVHÕOLÕNÕŲUFSJQPSUGÏZÕNÕ[ÕPMVŲUVSEV%FUBZTBM.ÕIFOEJTMJLŲJSLFUJOJLVSEVŶVNV[EBNFWDVU

QPSUGÏZJMFZPMVNV[BEFWBNFUUJL ZŴMŴOEB4BOLP)PMEJOHÀBUŴTŴBMUŴOEB IJ[NFUWFSFO.JUTVCJTIJnOJOCBZJMJŶJWF TFSWJTMJŶJOJBMBSBLJŲMFSJNJ[JZÕ[EF PSBOŴOEBHFOJŲMFUUJLZŴMŴOEBCJMEJŶJOJ[HJCJEÕOZBEFWJ%BJLJO 4BOLP )PMEJOHnEFO"JSGFMnJTBUŴOBMEŴ#J[EF EÕOZBNBSLBTŴ%BJLJOJMFÀBMŴŲNBZŴUFS-

FOUNDERÖANDÖOWNERÖOFÖ$ETAYSALÖ %NGINEERING ÖSAYSÖHEÖHASÖBEENÖ DREAMINGÖOFÖCOLLABORATINGÖWITHÖ $AIKINÖ%RSOYÖANSWEREDÖTHEÖ QUESTIONSÖOFÖ3ANTIGRADÖMAGAZINE Could you introduce Detaysal Engineering to us? $ETAYSALÖ%NGINEERINGÖWASÖ

ESTABLISHEDÖINÖÖ0REVIOUSLY Ö WEÖWEREÖGIVINGÖPRIVATEÖSERVICEÖ TOÖCORPORATIONSÖASÖ%RSAÖ!IRÖ #ONDITIONINGÖ)NÖFACT ÖWEÖHAVEÖ OVERÖAÖDECADEÖOFÖSECTORALÖ EXPERTISEÖ)NÖBEHALFÖOFÖ%RSAÖ!IRÖ #ONDITIONING ÖWEÖDEEPENEDÖ OURÖEXPERTISEÖBYÖPROVIDINGÖ

45


MAINTENANCEÖANDÖREPAIRÖSERVICESÖ TOÖCORPORATIONSÖANDÖCORPORATEÖ ORGANIZATIONSÖSUCHÖASÖSERVINGÖ PUBLICÖOFFICES ÖHOLDINGS ÖANDÖ HOSPITALSÖ4HEÖCOMPANIESÖWEÖHAVEÖ BUILTÖMUTUALÖTRUSTÖHAVEÖBECOMEÖOURÖ CURRENTÖCLIENTELEÖ7HENÖ$ETAYSALÖ %NGINEERINGÖWASÖFOUNDED ÖWEÖ CONTINUEDÖWITHÖOURÖEXISTINGÖCLIENTÖ PORTFOLIOÖ)NÖ ÖWEÖEXPANDEDÖ OURÖBUSINESSÖBYÖÖPERÖCENTÖWITHÖ THEÖACQUISITIONÖOFÖTHEÖDEALERSHIPÖ ANDÖSERVICESÖOFÖ-ITSUBISHI ÖWHICHÖ WASÖACTINGÖUNDERÖTHEÖROOFÖOFÖ 3ANKOÖ(OLDINGÖ!SÖYOUÖKNOW Ö THEÖWORLDÖGIANTÖ$AIKINÖACQUIREDÖ !IRFELÖFROMÖ3ANKOÖ(OLDINGÖINÖ Ö ANDÖWEÖWANTEDÖTOÖWORKDÖWITHÖTHEÖ WORLDÖBRANDÖ$AIKINÖ.ATURALLY Ö WEÖKNEWÖ$AIKINÖFROMÖTHEÖSECTORÖ /URÖBUSINESSÖPARTNERSÖALSOÖKNEWÖ $AIKINÖWELLÖ4HEREFORE ÖWEÖDIDÖ NOTÖLIVEÖANYÖDIFFICULTIESÖINÖBRANDÖ PROMOTIONÖORÖSALES ÖITÖGOTÖEASIERÖFORÖ USÖINÖFACT How was the process after being a dealer of Daikin Turkey? 3OONÖAFTERÖTHEÖACQUISITION Ö FOLLOWINGÖTHEÖREPLACEMENTÖOFÖ -ITSUBISHIÖSIGNBOARDÖWITHÖ$AIKINiSÖ INÖ*ULYÖ ÖOURÖCOMPANYÖPASSEDÖ AÖSERIESÖOFÖTRAININGSÖANDÖTESTS ÖTOÖ

46

GAINÖTHEÖRIGHTÖOFÖSERVINGÖASÖAÖ#ÖCLASSÖ PROFESSIONALÖDEALERÖSERVICEÖ7EÖSELLÖ #HILLERS Ö!IRÖ#ONDITIONINGÖ#ENTRALÖ 3YSTEMS Ö&ANCOILS Ö!LTERMAS Ö 626Ö3YSTEMS Ö-ULTIÖ3YSTEMS Ö ANDÖ3PLITÖ3YSTEMSÖ7EÖENJOYÖTHEÖ ADVANTAGESÖOFÖWORKINGÖWITHÖAÖ BRANDÖOFÖVASTÖBRANDÖKNOWLEDGE Ö TECHNOLOGICALÖADVANCESÖANDÖAÖ WIDEÖPRODUCTÖRANGEÖ!SÖAÖRESULT Ö WEÖRANKEDÖFOURTHÖINÖPRIVATEÖSALESÖ INÖTHEÖ-ARMARAÖ2EGIONÖINÖÖASÖ $ETAYSALÖ%NGINEERINGÖ/URÖOVERALLÖ ÖTURNOVERÖWASÖÖMILLIONÖÖ THOUSANDÖ429Ö7EÖPROVIDEÖSERVICESÖ WITHÖOURÖINHOUSEÖTEAMÖ/URÖÖ PROFESSIONALÖEXPERTSÖWORKÖINÖTHEÖ SERVICEÖDEPARTMENTÖ)NÖADDITION Ö WEÖREALIZEÖFRUITFULÖBUSINESSESÖWITHÖ OURÖTHREEÖSALESÖREPRESENTATIVESÖANDÖ ANÖENGINEER How can you evaluate the sector through the eyes of the consumer? 4OÖBEÖHONEST ÖTHEÖCONSUMERÖ DOESÖNOTÖKNOWÖMUCHÖABOUTÖTHEÖ SPECIFICATIONSÖOFÖAIRÖCONDITIONERSÖ INÖGENERAL ÖBUTÖONLYÖEXPECTÖCOOLINGÖ !SÖ$ETAYSALÖ%NGINEERING ÖWEÖHAVEÖ AÖHIGHLYÖSENSITIVEÖAPPROACHÖTOÖ THAT ÖANDÖWEÖTRYÖTOÖINFORMÖASÖMUCHÖ ASÖPOSSIBLEÖ7EÖTRYÖTOÖSHOWÖHOWÖ LITTLEÖENERGYÖISÖCONSUMEDÖBYÖOURÖ

PRODUCTSÖCOMPAREDÖWITHÖTHEIRÖ COUNTERPARTSÖ7EÖALSOÖTELLÖINÖDETAILÖ THEÖQUALITIESÖANDÖDIFFERENCESÖOFÖOURÖ PRODUCTSÖINÖCOMPARISONÖWITHÖOTHERÖ BRANDSÖ!LLÖTHESEÖEFFORTSÖÖANDÖOURÖ SENSITIVITYÖTOÖINFORMÖRETURNÖASÖAÖ VALUABLEÖREFERENCE How do you answer customer expectations as a Daikin dealer? &IRSTÖOFÖALL Ö)ÖBELIEVEÖWEÖANALYZEÖTHEÖ EXPECTATIONSÖOFÖOURÖCUSTOMERSÖVERYÖ WELLÖ!FTERÖALL ÖWEÖAREÖCONSUMERSÖ TOOÖANDÖWEÖKNOWÖOURÖOWNÖ EXPECTATIONSÖFROMÖAÖGOODÖPRODUCTÖ !SÖTHEÖEXPECTATIONSÖAREÖSHARED Ö WEÖCANÖPERCEIVEÖOURÖCUSTOMERSiÖ EXPECTATIONSÖANDÖDEMANDSÖ)NÖTHISÖ RESPECT ÖWEÖAREÖWORKINGÖTOÖPROVIDEÖ !ÖCLASSÖSALESÖANDÖ!ÖCLASSÖSERVICEÖ 7EÖHAVEÖVERYÖGOODÖRELATIONSHIPSÖ INÖOURÖTEAMÖ7EÖMAKEÖWEEKLYÖ MEETINGSÖWITHÖOURÖSERVICEÖ PERSONNELÖREGULARLY ÖEMPHASIZEÖ THEÖGREATNESSÖOFÖTHEÖBRANDÖWEÖ REPRESENT ÖANDÖTHEÖEXPECTATIONSÖ OFÖOURÖCUSTOMERS ÖWHICHÖRETURNÖASÖ ANÖAVERAGEÖOFÖÖ429ÖTIPÖTOÖOURÖ HIGHLYÖMOTIVATEDÖANDÖRESPONSIBLEÖ TEAMÖ3O ÖOURÖSTAFFÖGETSÖTHEÖRETURNÖ OFÖTHEIRÖEFFORTS What are the advantages of being the dealer of Daikin Turkey?

/NÖBEHALFÖOFÖ$ETAYSALÖ%NGINEERING Ö WEÖENJOYÖTHEÖPRIVILIGEÖOFÖ COLLABORATINGÖWITHÖ$AIKINÖBRANDÖ 4HEÖVASTNESSÖANDÖTHEÖQUALITYÖOFÖTHEÖ PRODUCTÖLINEÖBUILDSÖUPÖOURÖ SELF CONFIDENCE ÖWHICHÖISÖREFLECTEDÖ ONÖOURÖWORKÖ$AIKINÖALSOÖSETSÖ ANÖEXAMPLEÖTOÖTHEÖSECTORÖINÖTERMSÖ OFÖTRAININGÖ4HEÖE POINTÖTRAININGSÖ MAKEÖAÖHUGEÖCONTRIBUTIONÖINÖUSÖ ANDÖOURÖSTAFF Why did you prefer Daikin Turkey? 7HENÖTHEÖKIDSÖSTARTÖPLAYINGÖSOCCER Ö "ARCELONAÖISÖTHEIRÖDREAMÖTEAMÖ 4HEYÖALWAYSÖDREAMÖOFÖPLAYINGÖ THEREÖANDÖBEÖAÖSTARÖ7HENÖ)ÖFIRSTÖ STARTEDÖTHISÖJOB Ö$AIKINÖBRANDÖWASÖ MYÖBIGÖDREAMÖ.OWÖ)ÖAMÖGRATEFULÖ TOÖBEÖREPRESENTINGÖAÖWORLDÖSTARÖ BRANDÖ)ÖWOULDÖLIKEÖTOÖTHANKÖ 4ANER֞ZDOÍANÖWHOÖBELIEVEDÖ INÖUSÖTOÖREALIZEÖOURÖDREAM What are your sectoral provisions for 2014? 7EÖHAVEÖHIGHÖEXPECTATIONSÖFORÖ THEÖYEARÖÖ/URÖPROVISIONÖISÖ THATÖAFTERÖTHEÖSTAGNANCYÖOFÖ ÖTHEÖDELAYEDÖPROJECTSÖWILLÖ BEÖACTIVATEDÖINÖÖ7EÖAREÖ RECONSIDERINGÖOURÖPROJECTSÖANDÖ INFRASTRUCTUREÖINÖTHATÖREGARDÖANDÖ AREÖGETTINGÖPREPAREDÖ


DJIFUUJL%BJLJOnJUBCJJLJTFLUÏSEFOCJMJZPSEVL#J[JNÀBMŴŲUŴŶŴNŴ[LVSVMVŲMBS EB%BJLJOnJJZJUBOŴZPSEV%PMBZŴTŴZMB NBSLBUBOŴUŴNŴOEBWFTBUŴŲŴOEBIJÀCJS TPSVOZBŲBNBEŴŶŴNŴ[HJCJJŲMFSJNJ[EF LPMBZMBŲUŴ Daikin Türkiye bayisi olduktan TPOSBŲJSLFUJOJ[JÀJOTÕSFÀOBTŴM devam etti? 4BUŴOBMNBTÕSFDJOEFOIFNFOTPOSB 5FNNV[JUJCBSJJMF.JUTVCJTIJ UBCFMBTŴOŴOJOEJSJMFSFL%BJLJOUBCFMBTŴOŴOUBLŴMNBTŴOŴOBSEŴOEBO ŲJSLFUJNJ[ ÀFŲJUMJFŶJUJNMFSEFOWFUFTUMFSEFO HFÀUJLUFOTPOSB$TŴOŴGŴQSPGFTZPOFM CBZJTFSWJTJPMBSBLIJ[NFUWFSNFZF IBLLB[BOEŴ$IJMMFS ,MJNB4BOUSBMMFSJ 'BODPJM "MUFSNB 7374JTUFNMFSJ .VMUJ4JTUFNMFSJ 4QMJU4JTUFNMFSCJ[JN TBUŴŲŴOŴZBQUŴŶŴNŴ[ÕSÕOMFSEJS.BSLB CJMJOJSMJŶJ UFLOPMPKJLÕTUÕOMÕLMFSJ ZÕLTFLWFÕSÕOZFMQB[FTJHFOJŲPMBO CJSNBSLBJMFÀBMŴŲNBOŴOBWBOUBKMBSŴOŴ ZBŲŴZPSV[#VOVOEBCJSTPOVDVPMBSBL ZŴMŴOEB%FUBZTBM.ÕIFOEJTMJL PMBSBL.BSNBSB#ÏMHFTJnOEFCJSFZTFM TBUŴŲMBSEBnÕODÕPMEVLZŴMŴUPQMBNDJSPNV[JTFNJMZPOCJO5- PMBSBLHFSÀFLMFŲUJ4FSWJTIJ[NFUMFSJOJ LFOEJCÕOZFNJ[EFLVSEVŶVNV[CJS

FLJQMFWFSJZPSV["MBOMBSŴOEBV[NBO TPOEFSFDFQSPGFTZPOFMIBSFLFUFEFO QFSTPOFMJNJ[TFSWJTCÏMÕNÕOEF HÏSFWZBQŴZPS#VOBFLPMBSBLPGJTJNJ[EFTBUŴŲUFNTJMDJNJ[ NBLJOF NÕIFOEJTJNJ[MFCJSMJLUFHÕ[FMJŲMFSF JN[BBUŴZPSV[ 5ÕLFUJDJHÏ[ÕJMFTFLUÏSÕEFŵFSMFOdirebilir misiniz? %PŶSVTVOVTÏZMFNFLHFSFLJSTF UÕLFUJDJOJOHFOFMPMBSBLLMJNBDJIB[MBSŴOŴO Ï[FMMJLMFSJOJZFUFSJODFCJMNFEJŶJOJ o4BEFDFCJ[JTPŶVUTVOpEFEJŶJOJTÏZMFZFCJMJSJ[#J[ %FUBZTBM.ÕIFOEJTMJL PMBSBLCVLPOVEBÀPLIBTTBTCJSUVUVN JÀJOEFZJ[ FMJNJ[EFOHFMEJŶJODFCJMHJMFOEJSNFZFÀBMŴŲŴZPSV[4BUŴOBMEŴLMBSŴ ÕSÕOMFSJNJ[JOEJŶFSNBSLBMBSŴOÕSÕOMFSJOFHÏSFBTMŴOEBOFLBEBSB[FOFSKJ UÕLFUUJŶJOJHÏTUFSNFZFÀBMŴŲŴZPSV[ ,F[BÕSÕOMFSJNJ[JOEJŶFSNBSLBMBSMB LŴZBTMBOFEFOMJLBMJUFMJPMEVŶVOV BSBMBSŴOEBLJGBSLMBSŴFOJODFEFUBZŴOB LBEBSBOMBUŴZPSV[#J[JNCVÀBCBNŴ[ CJMHJMFOEJSNFJÀJOHÏTUFSEJŶJNJ[ IBTTBTJZFUŲJSLFUJNJ[FÀPLEFŶFSMJCJS SFGFSBOTPMBSBLHFSJEÏOÕZPS .ÕŲUFSJCFLMFOUJMFSJOJ%BJLJOCBZJTJPMBSBLOBTŴMLBSŲŴMŴZPSTVOV[ ¯ODFMJLMFNÕŲUFSJMFSJNJ[JOCFL-

MFOUJMFSJOJÀPLJZJBOBMJ[FUUJŶJNJ[J EÕŲÕOÕZPSVN4POVÀUBCJ[EF NÕŲUFSJZJ[JZJCJSÕSÕOBMEŴŶŴNŴ[EB OBTŴMCJSCFLMFOUJJÀJOEFPMEVŶVNV[V CJMJZPSV[#FLMFOUJMFSPSUBLPMEVŶVOB HÏSFLFOEJCFLMFOUJMFSJNJ[EFOZPMB ÀŴLBSBLNÕŲUFSJMFSJNJ[JOCJSÕSÕOEFO OFCFLMFEJŶJOJ UBMFQMFSJOJBOMBZBCJMJZPSV[#VBNBÀMB"TŴOŴGŴTBUŴŲWF "TŴOŴGŴCJSTFSWJTIJ[NFUJJMFJŲJNJ[J ZBQNBLÕ[FSFZPMBÀŴLŴZPSV[&LJCJNJ[MFBSBNŴ[EBÀPLJZJCJSJMFUJŲJNWBS 4FSWJTQFSTPOFMJNJ[MFEÕ[FOMJPMBSBL IBGUBMŴLUPQMBOUŴMBSZBQŴZPS TBUUŴŶŴNŴ[ NBSLBOŴOOFLBEBSCÕZÕLPMEVŶVOVWF NÕŲUFSJMFSJNJ[JOCFLMFOUJMFSJOJOOFMFS PMBCJMFDFŶJOJTPOEFSFDFJZJWVSHVMVZPSV[#VEBNPUJWBTZPOVWFTPSVNMVMVL BOMBZŴŲŴUBNPMBOFLJCJNJ[FPSUBMBNBTŴ BZEBCJO5-nZFEFOLHFMFOCJSCBIŲJŲ PMBSBLEÏOÕZPS#ÏZMFDFQFSTPOFMJNJ[EFFNFLMFSJOJOLBSŲŴMŴŶŴOŴBMNŴŲ PMVZPS %BJLJO5ÕSLJZFCBZJMJŵJWFÕSÕOMFSJ ŲJSLFUJOJ[FOFHJCJBWBOUBKMBSTBŵMŴyor? %FUBZTBM.ÕIFOEJTMJLPMBSBL%BJLJO NBSLBTŴZMBÀBMŴŲNBLCJ[FÀPLGBSLMŴ CJSIBWBLBUŴZPSµSÕOZFMQB[FTJOJO HFOJŲMJŶJWFLBMJUFTJCJ[JNJÀJOGBSLMŴ

CJSÏ[HÕWFOEVZHVTVOVOPMVŲNBTŴOŴ TBŶMŴZPS#VEBZBQUŴŶŴNŴ[JŲFZBOTŴZPS UBCJJd%BJLJOFŶJUJNLPOVTVOEBEB TFLUÏSÕOÏSOFLBMEŴŶŴCJSZBQŴZBTBIJQ FOPLUBFŶJUJNMFSJCJ[FWFQFSTPOFMJNJ[FÏOFNMJLBULŴMBSTBŶMŴZPS Neden Daikin Türkiye’yi tercih ettiniz? ¡PDVLMBSUPQPZOBNBZBCBŲMBEŴŶŴOEB #BSTFMPOBPOMBSJÀJOIFS[BNBOmSÕZB UBLŴNŴnEŴS0UBLŴNEBPZOBNBLWF UBLŴNŴOZŴMEŴ[MBSŴOEBOCJSJPMNBL POMBSŴOIBZBMMFSJOJTÕTMFS#FOEFCV JŲFJMLCBŲMBEŴŶŴNEB%BJLJONBSLBTŴEB CFOJNJÀJOCJSSÕZBZEŴųJNEJ"MMBInB ŲÕLÕSMFSPMTVOLJ CÏZMFEÕOZBZŴMEŴ[Ŵ PMNVŲCJSNBSLBOŴOUFNTJMDJMJŶJOJ ZBQŴZPSVN#FOJNIBZBMMFSJNJHFSÀFLMFŲUJSNFNBŲBNBTŴOEBCJ[FJOBOBSBL CÕZÕLLBULŴMBSTBŶMBZBO5BOFS ¯[EPŶBOnBUFŲFLLÕSFUNFLJTUJZPSVN ZŴMŴTFLUÏSÏOHÏSÕMFSJOJ[ neler? ZŴMŴJÀJOCFLMFOUJMFSJNJ[ZÕLTFL ZŴMŴOŴOEVSHVOHFÀNFTJ ZBQŴMNBZBOWFCFLMFUJMFOQSPKFMFSJO ZŴMŴOEBIBZBUBHFÀFDFŶJZÏOÕOEFCJS ÏOHÏSÕNÕ[WBS#J[EFÀBMŴŲNBMBSŴNŴ[Ŵ WFBMUZBQŴNŴ[ŴCVEPŶSVMUVEBHÏ[EFO HFÀJZPSWFCVOBHÏSFIB[ŴSMBOŴZPSV[

47


02/*%02/*%#4

EVORA İSTANBUL, DOĞA DOSTU AIRFEL PANEL RADYATÖRLER İLE ISINACAK EVORA ISTANBUL WILL WARM UP BY ECO-FRIENDLY AIRFEL PANEL RADIATORS 3/Ì54-!$!+ÎÖÎ$$Î!3).)Ö!)2&%,Ö-!2+!3)ÖÎ,%Ö)3)4-!9!Ö $!Ö4!Ð)9!.Ö$!)+). ÖÎ.Ð!!4Ö3%+4ž2£.£.֞.$%Ö'%,%.Ö ÐÎ2+%4,%2Î.Î.֑ž:£-Ö/24!Ì)Ö/,-!9!Ö$%6!-Ö%$Î9/2Ö %6/2!ÖÎ34!."5,Ö02/*%3Î9,%Ö45:,!i$!Ö9%09%.ÎÖ"Î2Ö Ð%(Î2ÖÎ.Ð!Ö%$%.Ö4%+.Î+Ö9!0)i.).Ö4%2#Î(ÎÖ$%Ö$!)+).iÎ.Ö )3)4-!Ö-!2+!3)Ö!)2&%,i$%.Ö9!.!Ö/,$5Ö%6/2!Ö Î34!."5,Ö3!+Î.,%2Î Ö$/Ì!Ö$/345Ö!)2&%,Ö+/-0!+4Ö 6%.4Î,,ÎÖ0!.%,Ö2!$9!4ž2ÖÎ,%Ö)3).-!Ö+/.&/25.5Ö 9!Ð!9!#!+Ö

QDünya iklimlendirme devi Daikin, TPŶVUNBEBPMEVŶVHJCJŴTŴUNBEB TVOEVŶVÀÏ[ÕNMFSMFEF5ÕSLJZFnOJO ÏOEFHFMFOJOŲBBUQSPKFMFSJOFIJ[NFU WFSJZPS(BZSJNFOLVMTFLUÏSÕOÕO ÏOEFHFMFOŲJSLFUMFSJOEFO5FLOJL :BQŴ 5V[MBnEBZBQŴNŴOBEFWBNFUUJŶJ

48

CARRYING ITS EXPERTISE IN COOLING IN THE FIELD OF HEATING WITH ITS AIRFEL BRAND, DAIKIN CONTINUES TO BE THE SOLUTION PARTNER OF PROMINENT $0/4536$5*0/$0.1"/*&45&,/ŵ,:"1* 8)*$) HAS BUILT A BRAND NEW TOWN IN TUZLA WITH EVORA ISTANBUL PROJECT, ALSO PREFERED DAIKIN’S HEATING BRAND AIRFEL. EVORA ISTANBUL RESIDENTS WILL ENJOY THE COMFORT AND WARMTH OF ECO-FRIENDLY AIRFEL COMPACT VENTILE PANNEL RADIATORS.

&WPSBŵTUBOCVMQSPKFTJOEF%BJLJOnJO ŴTŴUNBEBLJNBSLBTŴ"JSGFMnJUFSDJIFUUJ ŵTUBOCVMnVOFOCÕZÕLZBŲBNQSPKFMFSJOEFOCJSJPMBSBL5V[MBnEBZÕLTFMFO &WPSBŵTUBOCVM ZFŲJMUFLOPMPKJJMF ÕSFUJMFO"JSGFMLPNQBLUWFOUJMMJQBOFM SBEZBUÏSJMFŴTŴOBDBL

Q5IFHMPCBMBJSDPOEJUJPOJOHHJBOU%BJLJOTFSWFT5VSLFZnTQSPNJOFOU DPOTUSVDUJPOQSPKFDUTXJUIJUTIFBUJOHTPMVUJPOTBTXFMMBTDPPMJOH 5FLOJL:BQŴ POFPGUIFMFBEJOHDPNQBOJFTPGUIFSFBMFTUBUFTFDUPS TFMFDUFE%BJLJOnTIFBUJOHCSBOE"JSGFMGPSUIF&WPSB*TUBOCVM1SPKFDU XIJDIJTVOEFSDPOTUSVDUJPOJO5V[MB3JTJOHVQBTPOFPGUIFCJHHFTU SFTJEFODFQSPKFDUTPG*TUBOCVM &WPSB*TUBOCVMXJMMCFIFBUFEXJUI"JSGFMDPNQBDUWFOUJMFQBOOFMSBEJBUPSTQSPEVDFECZHSFFOUFDIOPMPHZ


%&7130+&%&¡&73&$ŵ,0/'03"/-":*ų*

5FLOJL:BQŴHÕWFODFTJZMF 5V[MBnOŴOFOZÕLTFLUFQFTJOEF LPOVNMBOBO&WPSBŵTUBOCVM CÕZÕLÀPŶVOMVŶVEFOJ[NBO[BSBMŴ CJOLPOVU UJDBSFUWFBMŴŲWFSJŲ CÏMHFMFSJJMFŵTUBOCVMnVOJÀJOEF ZFQZFOJCJSŲFIJSPMBSBLZÕLTFMJZPSEÏOÕNBSB[JÕ[FSJOEF CJOLJŲJZFFWTBIJQMJŶJZBQBDBL CMPLUBOWFCÏMHFEFOPMVŲBO CVEFWQSPKF IFSEFUBZŴJMFZFOJ CJSLPOGPSBOMBZŴŲŴTVOVZPS&WPSB ŵTUBOCVMTBLJOMFSJ FTUFUJLHÏSÕOÕNÕOEFOZÕLTFLWFSJNMJMJŶJOF LBEBSIFSBŲBNBEBZFŲJMUFLOPMPKJ JMFÕSFUJMNJŲCJOBEFU%BJLJOnJO "JSGFMNBSLBMŴLPNQBLUWFOUJMMJ QBOFMSBEZBUÏSÕJMFŴTŴONBOŴOLPOGPSVOVEBZBŲBZBDBL

%#/,/')#Ö#/-&/24Ö#/.#%04Ö&/2Ö4(%Ö'2%!4Ö02/*%#4 "UILTÖONÖTHEÖHIGHESTÖHILLÖOFÖ4UZLAÖ BYÖ4EKNIKÖ9APÏ Ö%VORAÖ)STANBULÖ RISESÖASÖAÖBRANDÖNEWÖTOWNÖWITHINÖ )STANBULÖWITHÖAÖTOTALÖOFÖMOSTLYÖ SEAÖPANORAMICÖ ÖRESIDENCES Ö COMMERCIALÖANDÖSHOPPINGÖAREASÖ

4HEÖGREATÖPROJECTSÖEXPANDSÖONÖAÖ LANDÖOFÖÖACRESÖANDÖCONSISTSÖOFÖÖ BLOCKSÖANDÖÖZONESÖWHICHÖWILLÖHOSTÖ ÖTHOUSANDÖPEOPLE ÖOFFERINGÖAÖNEWÖ COMFORTÖCONCEPTÖWITHÖEACHÖDETAILÖ 4HEÖHABITANTSÖOFÖ%VORAÖ)STANBULÖ

WILLÖENJOYÖTHEÖHEATINGÖCOMFORTÖOFÖ ÖTHOUSANDÖ$AIKINÖ!IRFELÖCOMPACTÖ VENTILEÖPANNELÖRADIATORS ÖENTIRELYÖ PRODUCEDÖBYÖGREENÖTECHNOLOGYÖ FROMÖTHEÖESTHETICÖOUTLOOKÖTOÖHIGHÖ EFFICIENCY

;ŵ3,0/:6.,"1-"."5&,/0-0+ŵ4ŵ

ZYRCONIUM COATING TECHNOLOGYGREAT PROJECT ÖPERÖCENTÖANDÖTHEÖAMOUNTÖOFÖPHOSPHATEÖ 2EPRESENTINGÖTHEÖNEWÖHEATINGÖSYSTEMSÖ WITHINÖTHEÖWASTEÖWATERÖISÖREDUCEDÖ"YÖ TREND Ö$AIKINÖ!IRFELÖCOMPACTÖVENTILEÖ THEÖREDUCTIONÖOFÖPROCESSÖSTAGESIÖWATERÖ PANNELÖRADIATORSÖDRAWÖATTENTIONÖWITHÖ ANDÖELECTRICITYÖENERGYÖAREÖSAVEDÖ$URINGÖ HIGHÖHEATINGÖPOWER ÖSENSITIVEÖREGULATORÖ THEÖPRODUCTIONÖOFÖ!IRFELÖRADIATORS Ö MODIFICATION ÖÖTHERMOSTATICÖCONTROLÖ CATAPHORESEÖDYEÖTECHNOLOGY ÖWHICHÖISÖTHEÖ ANDÖESTHETICÖLOOKÖ4HEÖUNDERFEDÖ!IRFELÖ MOSTÖSUITABLEÖDYEÖTECHNOLOGYÖDEVELOPEDÖ COMPACTÖVENTILEÖPANNELÖRADIATORSÖAREÖTHEÖ FORÖCORROSION ÖISÖUSEDÖ4HEÖWATER BASEDÖ MOSTÖADAPTEDÖRADIATORÖTYPEÖFORÖCLASSICÖ CATAPHORESEÖTECHNOLOGYÖMAKESÖECO INSTALLMENTSÖ4HEÖSPECIALÖCONNECTIONÖ FRIENDLYÖPRODUCTIÏNÖPOSSIBLEÖ0RODUCEDÖINÖ SYSTEMÖINSIDEÖMAKEÖTHEÖINSTALLMENTÖOFÖ LINEÖWITHÖ43Ö%.ÖÖSTANDARDSÖATÖ$AIKINÖ PIPESÖFROMÖTHEÖFLOORÖANDÖONÖONEÖSIDEÖ 4URKEYÖ(ENDEKÖFACTORYÖTOÖPERFORMÖWITHÖ POSSIBLEÖ4HEÖDIRECTIONÖOFÖCONNECTIONÖCANÖ HIGHÖEFFICIENCY Ö!IRFELÖCOMBIÖBOILERSÖMEETÖ BEÖFROMÖTHEÖLEFTÖORÖTHEÖRIGHTÖDEPENDINGÖ THEÖAUDIENCEÖWITHÖÖYEARSÖGUARANTEEÖ ONÖTHEÖINSTALLMENTÖCONDITIONSÖ4HEÖECO FRIENDLYÖ!IRFELÖCOMBIÖBOILERSÖAREÖPRODUCEDÖ 0ERFORMINGÖSAFELYÖWITHÖAÖHIGHÖRESISTANCEÖ OFÖÖBARSÖOPERATIONÖANDÖÖBARSÖTESTÖ BYÖUSINGÖGREENÖZYRCONIUMÖCOATINGÖ PRESSURE Ö!IRFELÖRADIATORSÖAREÖAVAILABLEÖ TECHNOLOGY ÖELIMINATINGÖHEAVYÖMETALSÖ INÖSIXÖDIFFERENTÖLEVELSÖANDÖAÖWIDEÖPRODUCTÖ SUCHÖASÖNICKEL ÖZINCÖANDÖMANGANESEÖ4HEÖ RANGE WASTEÖMUDÖPRODUCTIONÖISÖELIMINATEDÖBYÖ

*TŴUNBTJTUFNMFSJOEFLJZFOJUSFOEJZBOTŴUBO%BJLJOnJO "JSGFM NBSLBMŴLPNQBLUWFOUJMMJQBOFMSBEZBUÏSMFSJZÕLTFLŴTŴMHÕÀ IBTTBTSFHMBKBZBSŴ UFSNPTUBUJLLPOUSPMWFFTUFUJLHÏSÕOÕNÕZMF EJLLBUÀFLJZPS;FNJOEFOCFTMFNFMJWFLMBTJLUFTJTBUCBŶMBOUŴ TJTUFNMFSJJÀJOFOVZHVOSBEZBUÏSUJQJPMBO"JSGFMLPNQBLUWFOUJMMJQBOFMSBEZBUÏSMFS BZSŴDB JÀJOEFLJÏ[FMCBŶMBOUŴTJTUFNJ UFTJTBU CPSVMBSŴOŴOBMUUBOWFUFLZÏOEFOCBŶMBONBTŴOBPMBOBLWFSJZPS #BŶMBOUŴZÏOÕ UFTJTBULPŲVMMBSŴOBHÏSFTBŶZBEBTPMUBSBGUBO ZBQŴMBCJMJZPS:FŲJMUFLOPMPKJMJ[JSLPOZVNLBQMBNBUFLOPMPKJTJLVMMBOŴMBSBLEPŶBEPTUVPMBDBLŲFLJMEFÕSFUJMFOUÕN"JSGFM LPNCJMFSEFOJLFM ÀJOLPWFNBOHBOHJCJBŶŴSNFUBMMFSFMJNJOF FEJMJZPS0MVŲBOBUŴLÀBNVSNJLUBSŴZÕ[EFPSBOŴOEBEÕŲÕSÕMÕZPSWFBUŴLTVJÀFSJTJOEFLJGPTGBUNJLUBSŴB[BMUŴMŴZPS1SPTFT BŲBNBMBSŴOŴOB[BMUŴMNBTŴJMFTVWFFMFLUSJLFOFSKJTJOEFOUBTBSSVG TBŶMBOŴZPS "JSGFMSBEZBUÏSMFSJOEFLPSP[ZPOJÀJOHFMJŲUJSJMNJŲFOVZHVO CPZBUFLOPMPKJTJPMBOLBUBGPSF[CPZBUFLOPMPKJTJLVMMBOŴMŴZPS ,BUBGPSF[UFLOPMPKJTJTVCB[MŴTJTUFNPMNBTŴTBZFTJOEFÀFWSFZF EVZBSMŴÕSFUJNPMBOBŶŴUBOŴZPS:ÕLTFLWFSJNMJÀBMŴŲBDBL ŲFLJMEF 54&/TUBOEBSEŴOBVZHVO PMBSBL)FOEFLnUFLJ%BJLJO5ÕSLJZF GBCSJLBTŴOEBÕSFUJMFO"JSGFMLPNCJMFS ZŴMMŴLHBSBOUJTÕSFTJJMF UÕLFUJDJOJOCFŶFOJTJOFTVOVMVZPS CBSnMŴLJŲMFUNFWFCBSnMŴLUFTU CBTŴODŴJMFZÕLTFLCBTŴODBLBSŲŴ EBZBOŴLMŴWFHÕWFOMJCJSŲFLJMEF ÀBMŴŲBO"JSGFMSBEZBUÏSMFSJO HFOJŲ ÕSÕOHSVCVJMFGBSLMŴZÕLTFLMJL TFÀFOFŶJCVMVOVZPS

49


+£,4£2#5,452% YAZI VE FOTOĞRAFLAR / ARTICLE AND PHOTOS: ALAADDİN SAVAŞ

EGE’NİN ÖZGÜN KIŞ FESTİVALİ THE ORIGINAL AEGEAN WINTER FESTIVAL $%6%Ö'£2%Ð,%2Î Ö%'%Ö6%Ö!+$%.Î:iÎ.Ö%.Ö'ž:$%Ö+)ÐÖ%Ì,%.#%3ÎbÖÎ:-Î2iÎ. Ö!9$).i). Ö-5Ì,!i.).Ö .%2%$%93%Ö"£4£.ÖÎ,‘%Ö6%Ö+ž9,%2Î.$%Ö$%6%Ö'£2%ÐÎÖ$£:%.,%.Î9/2Ö!24)+Ö'%,%.%+3%,Ö(!,%Ö'%,%.Ö "5Ö%4+Î.,Î+Ö9%2,ÎÖ6%Ö9!"!.#)Ö452Î34,%2Î.Ö$%Ö"£9£+ÖÎ,'Î3Î.Î֑%+Î9/2Ö'£2%Ð,%2Ö+)ÐÖ!9,!2).$!Ö 9!0),)9/2Ö!-!Ö(!:)2,)+,!2Ö"£4£.Ö"Î2Ö9),!Ö9!9),)9/2Ö

CAMEL WRESTLING, ONE OF THE MOST POPULAR WINTER PASTIME OF THE AEGEAN AND THE MEDITERRANEAN REGION… CAMEL WRESTLINGS ARE ARRANGED IN ALMOST ALL TOWNS AND VILLAGES OF IZMIR, AYDIN AND MUGLA. BEING A TRADITION NOW, THIS EVENT ATTRACTS HUGE LOCAL AND FOREIGN TOURISTS. WRESTLING IS DONE IN WINTER TIMES, BUT PREPARATIONS TAKES A WHOLE YEAR. 50


Q4BSŴCJSLŴŲHÕOFŲJŴTŴUŴZPSPSUBMŴŶŴųFISJOIFNFO EŴŲŴOEBLJ CÕZÕL EÕ[MÕLUFO DPŲLVMV TFTMFS ZBOLŴMBOŴZPS 4QPS TBIBTŴOŴ BOEŴSBO EÕ[MÕŶÕO PSUBTŴOEB EBWVM [VSOB IJÀ EVSNBEBO ,ÏSPŶMV UÕSLÕMFSJÀBMŴZPS%Õ[MÕŶÕÀFWSFMFZFOUFMMFSJOEŴŲŴOEBLBEŴO FSLFL ÀPDVLMBSEBOPMVŲBONFSBLMŴ LFZJGMJ DPŲLVMVCJSLBMBCBMŴLLŴŲQJLOJŶJOFHFMNJŲ HJCJ5FMMFSJOHFSJTJOEFNBTBMBSLVSVMNVŲ NBOHBMMBSEBOZÕLTFMFOTVDVLLPLVTVTBSNŴŲPSUBMŴŶŴ )FNFOZBOŴOEBTFZZBSUF[HBIMBSEBOLBOHBMLBOHBMEFWFTVDVLMBSŴTBSLŴZPS TBUŴMNBZŴCFLMFZFO 5VIBGCJSUF[BUTFSHJMJZPSCVEVSVN#JSB[V[BLUB BŶ[ŴOEBOLÏQÕLMFSTBÀBSBLTBCŴSTŴ[MŴLMBHÕSFŲJO CBŲMBNBTŴOŴCFLMFZFOEFWFMFSWFTBIJQMFSJâ5ÕN CJSZB[WFTPOCBIBSCVŲFOMJLJÀJOIB[ŴSMBONŴŲMBS %FWFMFSJO IFQTJ BZSŴ BZSŴ TÕTMFONJŲ HÏSÕ-

DÕZF ÀŴLNBZŴ CFLMJZPS "[ TPOSB EBWVM [VSOBZB DB[HŴSŴO TFTJ EF FLMFOJZPS ¡FŲJU ÀFŲJU NBOJMFS FŲMJŶJOEF CBŲMŴZPS UBOŴUNBZB HÕSFŲÀJ EFWFMFSJ "EŴ TÏZMFOFO EFWF NBŶSVS WF FNJO BEŴNMBSMB HJSJZPS HÕSFŲBMBOŴOB4BIJQMFSJTŴLŴTŴLŴUVUVZPS ZVMBSŴOEBO0OMBSEBBZOŴNBŶSVSJGBEFZMFCBLŴZPSMBSFUSBGMBSŴOB

Q!ÖYELLOWÖWINTERÖSUNÖWARMSÖTHEÖATMOSPHEREÖ %NTHUSIASTICÖSOUNDSÖECHOÖFROMÖTHEÖVASTÖPLAINÖ JUSTÖOUTSIDEÖOFÖTHEÖCITYÖ)NÖTHEÖMIDDLEÖOFÖTHEÖ PLAIN ÖWHICHÖISÖSIMILARÖTOÖAÖSPORTSÖFIELD ÖTHEÖ DRUMSÖANDÖCLARIONSÖPLAYÖNONSTOPÖ+ºROÍLUÖFOLKÖ SONGSÖ/UTSIDEÖOFÖTHEÖFENCEÖSURROUNDINGÖTHEÖ PLAIN ÖCURIOUS ÖTHEÖPLEASANT ÖANÖENTHUSIASTICÖ CROWDÖCONSISTINGÖOFÖMEN ÖWOMEN ÖANDÖKIDSÖLOOKÖ LIKEÖASÖIFÖTHEYÖCAMEÖFORÖAÖWINTERÖPICNICÖ"EHINDÖ THEÖWIREÖMESH ÖTABLESÖAREÖSET ÖSAUSAGEÖSMELLSÖ RISINGÖFROMÖTHEÖGRILLSÖFILLEDÖTHEÖAIRÖ2IGHTÖNEXTÖ TOÖIT ÖTHEREÖAREÖCOILSÖOFÖCAMELÖSAUSAGESÖHANGINGÖ INÖTHEÖDUGOUTÖFORÖSALEÖ4HISÖREFLECTSÖAÖSTRANGEÖ CONTRASTÖ!ÖLITTLEÖAHEAD ÖTHEREÖAREÖCAMELSÖ ANDÖTHEIRÖOWNERSÖWAITINGÖTOÖSTARTÖWRESTLINGÖ BYÖDISPERSINGÖFOAMSÖFROMÖTHEIRÖMOUTHSÖ4HEYÖ AREÖPREPAREDÖTHEÖWHOLEÖSUMMERÖANDÖAUTUMNÖ FORÖTHISÖFESTIVALÖ!LLÖTHEÖCAMELS ÖEMBELLISHEDÖ DIFFERENTLY ÖWAITINGÖTOÖBEÖSHOWCASEDÖ!FTERÖAÖ

WHILE ÖTHEÖSOUNDÖOFÖTHEÖANNOUNCERÖISÖADDEDÖ TOÖTHEÖSOUNDSÖOFÖDRUMSÖANDÖCLARIONSÖ(EÖ STARTSÖTHEÖINTRODUCTIONÖOFÖTHEÖWRESTLERÖCAMELSÖ WITHÖVARIOUSÖSHORTÖPOEMSÖ4HEÖINTRODUCEDÖ CAMEL ÖPROUDLYÖANDÖCONFIDENTLYÖSTEPSÖINTOÖTHEÖ WRESTLINGÖAREAÖ/WNERSÖAREÖKEEPINGÖTIGHTLYÖ THEIRÖLEASHESÖ4HEYÖAREÖALSOÖLOOKINGÖAROUNDÖ WITHÖTHEÖSAMEÖPROUDÖ

#"ų,"#ŵ3µ-,&%&:0, %FWF EÕOZBOŴO CJSÀPL ÕMLFTJOEF ZFUJŲUJSJMJZPS :B ZÕL IBZWBOŴ PMBSBL LVMMBOŴMNBL JÀJO ZB EB FUJOEFO ZBSBSMBONBL JÀJO 5ÕSLJZF EŴŲŴOEB HÕSFŲUJSJMEJLMFSJCBŲLBCJSÕMLFZPL%FWFHÕSFŲMFSJ &HFWF"LEFOJ[CÏMHFTJOFÏ[HÕ FŶMFODFMJCJSLŴŲ PZVOV,BTŴN BSBMŴL PDBL ŲVCBUWFNBSUBZMBSŴOEB ZBQŴMŴZPS (ÕSFŲMFSJO HFÀNJŲJ ZŴMEBO

IT IS NOT IN ANY OTHER COUNTRY #AMELÖISÖGROWNÖINÖMANYÖCOUNTRIESÖAROUNDÖTHEÖ WORLDÖ%ITHERÖFORÖUSINGÖASÖAÖBEASTÖOFÖBURDEN Ö ORÖINÖORDERÖTOÖUSEÖITSÖFLESHÖ4HEREÖISÖNOÖOTHERÖ COUNTRYÖEXCEPTÖ4URKEYÖWHEREÖTHEYÖWRESTLEÖ #AMELÖWRESTLINGÖISÖANÖAMUSINGÖWINTERÖGAMEÖ PECULIARÖTOÖTHEÖ!EGEANÖANDÖ-EDITERRANEANÖ REGIONSÖ4HEYÖAREÖHELDÖINÖ.OVEMBER Ö$ECEMBER Ö *ANUARY Ö&EBRUARYÖANDÖ-ARCHÖ4HEÖPASTÖOFÖTHEÖ WRESTLINGÖGOESÖBACKÖTOÖMOREÖTHANÖÖYEARSÖ)NÖ

GB[MB 0 EÏOFN ŵ[NJSnEFO "ZEŴO ZÏOÕOF HFMFO LFSWBOMBS FTLJ BEŴ ,BSBQŴOBS PMBO ŵODJSMJPWB EB LPOBLMBSNŴŲ :ÕL CFLMFSLFO CJSCJSMFSJZMF PZOBZBOWFEPSVNEFOJMFOEFWFZBWSVMBSŴ LFSWBODŴMBSŴOEJLLBUJOJÀFLJZPS%FWFTBIJQMFSJÏODFLFOEJ BSBMBSŴOEB FŶMFONFL JÀJO LÕÀÕL JEEJBMBSMB EFWF HÕSFŲUJSNFZFCBŲMŴZPSMBS4POSB TBLJOHFÀFOLŴŲ HÕOMFSJOJO FŶMFODFTJ PMBSBL CFOJNTFOJZPS ZÏSF IBMLŴ UBSBGŴOEBO "ZEŴOnŴO ŵODJSMJPWB JMÀFTJOEF ZŴMEŴSIFSPDBLBZŴOŴOJMLQB[BSŴZBQŴMŴSEFWF HÕSFŲMFSJ (ÕOÕNÕ[EF FO ÀPL JMHJ UPQMBZBO GFTUJWBMMFSBSBTŴOEBZFSBMBO4FMÀVL%FWF(ÕSFŲMFSJ 'FTUJWBMJJTFÀPLTBZŴEBZBCBODŴUVSJTUUBSBGŴOEBO JMHJZMF J[MFOJZPS (ÕOÕNÕ[EF ZÏSFTFM CJS FŶMFODFEFOÏUFUVSJTUJLBNBÀMBÀPLTBZŴEBEFWFHÕSFŲJ GFTUJWBMJZBQŴMŴZPS

THOSEÖTIMES ÖTHEÖCARAVANSÖCOMINGÖFROMÖÎZMIRÖ TOWARDSÖ!YDINÖUSEDÖTOÖSTOPÖOVERÖINÖÎNCIRLIOVAÖ WHICHÖWASÖCALLEDÖ+ARAPÏNARÖPREVIOUSLYÖ7HILEÖ WAITINGÖLOADS ÖTHEÖCAMELÖCUBSÖCALLEDÖDORUM Ö WHICHÖWEREÖPLAYINGÖWITHÖEACHÖOTHER ÖATTRACTEDÖ THEÖATTENTIONÖOFÖTHEÖCARAVANÖPEOPLEÖ#AMELÖ OWNERSÖSTARTEDÖTOÖMAKEÖTHEÖCAMELSÖWRESTLEÖ FORÖFUNÖAMONGÖTHEMSELVESÖBETTINGÖFORÖSMALLÖ AMOUNTSÖ4HENÖITÖWASÖADOPTEDÖBYÖTHEÖPEOPLEÖOFÖ THEÖREGIONÖASÖANÖAMUSEMENTÖOFÖTHEÖSILENTÖWINTERÖ DAYSÖ4HEÖCAMELÖWRESTLINGÖISÖARRANGEDÖONÖTHEÖ FIRSTÖ3UNDAYÖOFÖ*ANUARYÖOFÖEVERYÖYEARÖFORÖÖ YEARSÖINÖÎNCIRLIOVAÖCOUNTYÖOFÖ!YDÏNÖ4ODAY Ö 3ELCUKÖ#AMELÖ7RESTLINGÖ&ESTIVAL ÖWHICHÖISÖONEÖOFÖ THEÖMOSTÖATTRACTINGÖFESTIVALSÖISÖBEINGÖWATCHEDÖ ATTENTIVELYÖBYÖMANYÖFOREIGNÖTOURISTSÖASÖWELLÖ 4ODAY ÖAÖLARGEÖNUMBERÖOFÖCAMELÖWRESTLINGÖ &ESTIVALSÖAREÖARRANGEDÖFORÖTOURISTICÖPURPOSESÖ BESIDESÖBEINGÖAÖLOCALÖENTERTAINMENTÖ

51


(µ3&ų¡ŵ%&7&-&3 ¯ODFMFSJIJÀCJSÀŴLBSHÏ[FUNFLTJ[JO ÕOTBMNBLBNBDŴZMBZBQŴMŴSNŴŲHÕSFŲMFS)BMLUBSBGŴOEBOÀPLCFOJNTFOJODFÏ[FMFŶJUJMFOWF oUÕMÕpEFOJMFOFSLFLEFWFMFSZFUJŲUJSJMNFZF CBŲMBONŴŲ5FLIÏSHÕÀMÕEJŲJmZP[nEFWFZMF ÀJGUIÏSHÕÀMÕmCVIVSnBEŴWFSJMFOFSLFLEFWFMFSJOÀJGUMFŲNFTJOEFONFZEBOBHFMFOFSLFL EFWFMFSFEFOJZPSoUÕMÕpd(ÕSFŲNFZF

CBŲMBNBTŴJÀJOZBŲŴOBHFMNFTJHFSFLJZPS WFZBŲŴOBLBEBSEBHÕSFŲFCJMJZPSMBS /PSNBMBŶŴSMŴLMBSŴLJMPHSBNPMBO UÕMÕMFSJZJCJSCBLŴNMBCJOLJMPZBLBEBS ÀŴLBCJMJZPS(ÕSFŲFIB[ŴSMBOBDBLEFWFMFS ZB[CPZVODBCVŶEBZ BSQB ZVMBG Õ[ÕN CVSÀBLHJCJZJZFDFLMFSMFCFTJZFÀFLJMJZPS (ÕSFŲÀJEFWFMFSTPOCBIBSEBHFMJŲJS EJŲJMFSJ-

OJEJŶFSFSLFLEFWFMFSEFOLŴTLBOEŴLMBSŴJÀJO EFLŴŲBEPŶSVLŴ[NBZBCBŲMBSMBS,Ŵ[NBZBCBŲMBZBOEFWFMFSmIBWVUnMBOŴS)BWVU EFWFOJOHÕSFŲUFPMNB[TBPMNB[ŴEŴS¯[FM ZBQUŴSŴMŴSWFEFWF HÕSFŲTŴSBTŴOEBCVOVOMB JUFSSBLJCJOJ)BWVUTV[EFWFHÕSFŲFNF[ "Ŷ[ŴOEBOLÏQÕLMFSHFMNFZFCBŲMBZBOEFWF BSUŴLHÕSFŲFIB[ŴSEŴS

WRESTLER CAMELS )NÖTHEÖPAST ÖWRESTLINGÖWASÖJUSTÖFORÖGAININGÖ FAME ÖWITHOUTÖANYÖINTERESTÖ!SÖPEOPLEÖ LIKEDÖIT ÖMALEÖCAMELS ÖCALLEDÖjTÀLÀkÖ STARTEDÖTOÖBEÖGROWNÖANDÖTRAINEDÖSPECIALLYÖ j4ÀLÀkÖISÖTHEÖTERMÖFORÖTHEÖMALEÖCAMELS Ö WHICHÖAREÖBORNÖFROMÖTHEÖCOUPLINGÖOFÖAÖ DROMEDARYÖFEMALEÖANDÖAÖMALEÖBACTRIANUSÖ&ORÖSTARTINGÖTOÖWRESTLEÖTHEYÖNEEDÖTOÖ REACHÖTHEÖAGEÖOFÖ ÖANDÖTHEYÖCANÖWRESTLEÖ

52

UNTILÖTHEYÖAREÖÖYEARSÖOLDÖ4HEÖjTÀLÀkÖ WHICHÖNORMALLYÖWEIGHSÖAROUNDÖ Ö KILOGRAMS ÖCANÖREACHÖTHOUSANDÖmÖTHOUSANDÖANDÖÖKILOSÖTHROUGHÖAÖGOODÖCAREÖ 7RESTLINGÖCAMELSÖAREÖPREPAREDÖDURINGÖTHEÖ SUMMERÖBYÖBEINGÖFEDÖWITHÖWHEAT ÖBARLEY Ö OATS ÖGRAPESÖ4HEÖWRESTLINGÖCAMELSÖDEVELOPSÖINÖTHEÖFALLÖANDÖBECAUSEÖTHEYÖGRUDGEÖ THEIRÖFEMALESÖFROMÖOTHERÖMALEÖCAMELS Ö

THEYÖBEGINÖTOÖBEÖANGRIERÖTOWARDÖTHEÖWINTERÖ4HEÖCAMELÖWHICHÖSTARTSÖGETTINGÖANGRY Ö ISÖjHAVUTTEDkÖ(AVUTÖISÖINDISPENSABLEÖFORÖ AÖCAMELÖINÖWRESTLINGÖ)TÖISÖMANUFACTUREDÖ SPECIALLYÖANDÖTHEÖCAMELÖPUSHESÖITSÖOPPONENTÖWITHÖITÖ4HEÖCAMELÖCANNOTÖWRESTLEÖ WITHOUTÖjHAVUTkÖ7HENÖTHEÖCAMELÖSTARTSÖ DISPERSINGÖFOAMSÖFROMÖITSÖMOUTHÖISÖREADYÖ TOÖWRESTLEÖ


DAVUL, ZURNA VE CAZGIR ųFOMJLMFSJOHÕSFŲÀJEFWFMFSLBEBSWB[HFÀJMNF[MFSJ EBWVM [VSOBWFDB[HŴSEŴS(ÕSFŲÀJEFWFMFS HÕSFŲUFOÏODFNFZEBOEBLJDB[HŴSUBSBGŴOEBONBOJMFSMFBOPOTFEJMJS#ÏZMFDFIFN TFZJSDJZF IFNEFSBLJQMFSJOFUBLEJNFEJMJSMFS$B[HŴSEFWFMFSJOBEMBSŴOŴ HFMEJLMFSJZÏSFZJ Ï[FMMJLMFSJOJ IBOHJLBUFHPSJEFHÕSFŲFDFLMFSJOJNBOJMFSMFTÕTMFZFSFL JMBOFEFS(ÕOÕO FOSFOLMJLJŲJTJPMBODB[HŴS HÕSFŲCJUJODFZFLBEBSFTQSJMFS NBOJMFSMFUBLEJNDJPMBSBLTÕSEÕSÕSHÏSFWJOJ:BLMBŲŴL EBLJLBTÕSFOIFSHÕSFŲJOTPOVDVOVEBCJSTQPSTQJLFSJHJCJ EVZVSNBLPOVOJŲJEJS%BWVM[VSOBOŴOÏOFNJEFÀPLCÕZÕLUÕS¡ÕOLÕTBEFDFJ[MFZJDJZJDPŲUVSVQ ŲFOMJLPMEVŶVOVJMBO FUNFLJÀJOÀBMNB[$PŲLVZVHÕÀMFOEJSNFLJÀJOUÕNIŴ[MBSŴZMB ,ÏSPŶMVUÕSLÕMFSJÀBMBSMBS¡ÕOLÕCVTFTJEVZBOEFWFMFSDPŲBS WFSBLJCJZMFEBIBJZJHÕSFŲZBQBDBLIBMFHFMJS

DRUM, CLARION AND ANNOUNCER ,IKEÖTHEÖWRESTLERÖCAMELSÖDRUM ÖCLARIONÖANDÖANNOUNCERÖAREÖALSOÖ INDISPENSABLEÖFORÖTHEÖFESTIVALSÖ4HEÖWRESTLERÖCAMELSÖAREÖANNOUNCEDÖ BYÖTHEÖANNOUNCERÖTHROUGHÖPOEMSÖBEFOREÖTHEYÖSTARTÖWRESTLINGÖ3OÖTHEYÖ AREÖINTRODUCEDÖTOÖBOTHÖTHEÖAUDIENCE ÖASÖWELLÖASÖTOÖTHEÖCOMPETITORSÖ 4HEÖANNOUNCERÖANNOUNCESÖTHEÖNAMES ÖTHEÖREGIONÖTHEYÖCOMEÖFROM Ö THEIRÖCHARACTERISTICS ÖANDÖCATEGORIESÖOFÖTHEÖCAMELSÖBYÖBEAUTIFYINGÖWITHÖ POEMSÖ4HEÖANNOUNCER ÖWHOÖISÖTHEÖMOSTÖCHARMINGÖPERSONÖOFÖTHEÖDAY Ö CONTINUESÖHISÖDUTYÖWITHÖJOKESÖANDÖPOEMSÖUNTILÖTHEÖENDÖOFÖTHEÖWRESTLINGÖ ASÖANÖINTRODUCERÖ!LSOÖANNOUNCINGÖTHEÖRESULTÖOFÖEACHÖWRESTLING ÖWHICHÖ TAKESÖ ÖMINUTESÖISÖHISÖDUTYÖ4HEÖDRUMÖANDÖCLARIONÖAREÖALSOÖOFÖ UTMOSTÖIMPORTANCEÖ"ECAUSEÖTHEYÖAREÖNOTÖPLAYEDÖONLYÖFORÖINFLAMINGÖ THEÖAUDIENCE ÖANDÖTOÖPROCLAIMÖTHEÖFESTIVITYÖ4HEYÖPLAYÖ+ºROÍLUÖSONGSÖ WITHÖFULLÖSPEEDÖTOÖSTRENGTHENÖTHEÖENTHUSIASMÖ"ECAUSEÖTHEÖCAMELSÖ HEARINGÖTHISÖSOUNDÖAREÖWARMEDÖUPÖANDÖWRESTLEÖBETTERÖ

53


%&/(ŵ%&/(ŵ/& (ÕSFŲMFS BZBL PSUB CBŲBMUŴ WF CBŲ PMNBL Õ[FSFLBUFHPSJMFSFBZSŴMŴS(ÕSFŲBZBLEFWFMFSJOEFOCBŲMBZŴQTŴSBZMBPSUB CBŲBMUŴ CBŲB EPŶSVHJEFS)FSEFWFLFOEJLBUFHPSJTJOEF HÕSFŲNFL [PSVOEBEŴS %FWFMFS ZBQUŴLMBSŴ HÕSFŲF HÏSF JTJN BMŴSMBS 4BŶEBO HÕSFŲFO EFWFMFSFTBŶDŴ TPMEBOHÕSFŲFOFTPMDV BZBL PZVOMBSŴZBQBSBLSBLJCJOJOBZBŶŴOBÀFOHFM

BUŴQ PUVSBO EFWFMFSF ÀFOHFMDJ SBLJCJOJO CBŲŴOŴ EÏŲÕOÕO BMUŴOB BMŴQ PUVSBOB CBŶDŴ SBLJCJOJZŴLNBLWFLBÀŴSNBLJÀJOZBOZBOB HFMJQ JUUJSFO WF CBŲŴZMB BZBLMBSŴOŴ ZPLMBZBO EFWFMFSF UFLÀJ EFOJS #VOMBSŴO JÀJOEF FONBLCVMPMBOŴUFLÀJEFWFMFSJOHÕSFŲJEJS #VOMBSSBLJQMFSJOJZBZŴLBSZBIVULBÀŴSŴSMBS (BMJQ EFWFMFSEF CJS CÏCÕSMFONF TF[JMJS WF

EÏSU BZBŶŴOŴ CJS BSBZB HFUJSFSFL EÏŶÕOÕS CBŲŴEJL IBŲNFUMFUFSLFEFSBMBOŴ[BGFSJOJO TJNHFTJ PMBSBL IBWVUVOB BUŴMNBTŴ HFMFOFL PMBO IBMŴZŴ HVSVSMB UBŲŴZBSBLd #V BSBEB HÕSFŲÏODFTJCÕUÕOEFWFMFSJOBŶŴ[MBSŴCBŶMBOŴS ¡ÕOLÕ BŶŴ[MBSŴOEBO LÏQÕLMFS TBÀBO LŴ[HŴOEFWFMFSJO IFSBOSBLJQMFSJOJŴTŴSNBTŴNÕNLÕOEÕS

EQUIVALENT TO EQUIVALENT 4HEÖWRESTLESÖAREÖDIVIDEDÖINTOÖCATEGORIES Ö WHICHÖAREÖCALLEDÖjFEETk ÖjMEDIUMk ÖjLOWERÖ HEADkÖANDÖjHEADkÖ7RESTLINGÖSTARTSÖINÖTHEÖ ORDERÖOFÖFEET ÖMEDIUM ÖLOWERÖHEADÖANDÖ HEADÖCATEGORIESÖ%ACHÖCAMELÖHASÖTOÖWRESTLEÖ INÖITSÖOWNÖCATEGORYÖ4HEÖCAMELSÖAREÖ NAMEDÖAFTERÖTHEIRÖWRESTLINGÖ4HEÖCAMELSÖ ATTACKINGÖFROMÖRIGHTÖAREÖCALLEDÖRIGHTISTÖ THOSEÖATTACKINGÖFROMÖLEFTÖAREÖCALLEDÖLEFTISTÖ THOSEÖMAKINGÖTOEÖTRICKSÖANDÖHOOKSÖTHEÖ

54

OPPONENTÖLEGÖAREÖCALLEDÖHOOKERÖTHEÖONES Ö WHICHÖGRASPÖTHEÖOPPONENTiSÖHEADÖUNDERÖITSÖ BOSOMÖANDÖSITTINGÖONÖITÖAREÖCALLEDÖBINDERÖ THOSEÖCAMELSÖCOMINGÖANDÖPUSHINGÖTHEÖ OPPONENTÖSIDE BY SIDEÖANDÖKICKINGÖTHEÖ OPPONENTiSÖFEETÖWITHÖTHEIRÖHEADSÖINÖORDERÖ TOÖBLOWÖDOWNÖORÖTOÖCAUSEÖTHEMÖESCAPEÖAREÖ CALLEDÖTAPPERÖ4HEÖMOSTÖFAVORITEÖONEÖISÖ THEÖWRESTLINGÖOFÖTHEÖTAPPERSÖ4HEYÖEITHERÖ BLOWÖDOWNÖTHEIRÖOPPONENTSÖORÖTOÖCAUSEÖ

THEMÖESCAPEÖ4HEÖWINNINGÖCAMELSÖSHOWÖANÖ ARROGANCEÖANDÖTHEYÖCHEERÖUPÖBYÖBRINGINGÖ FOURÖFEETÖTOGETHERÖANDÖLEAVESÖTHEÖFIELDÖ VICTORIOUSLYÖWITHÖTHEÖHEADÖUPÖ(EÖPROUDLYÖ CARRIESÖTHEÖCARPETÖWHICHÖISÖPUTÖONÖITSÖHAVUTÖ ASÖAÖTRADITIONSÖ-EANWHILE ÖTHEÖMOUTHSÖOFÖ ALLÖCAMELSÖAREÖBOUNDÖBEFOREÖTHEÖWRESTLINGÖ "ECAUSEÖCAMELSÖSCATTERINGÖFOAMSÖFROMÖ THEIRÖMOUTHSÖBECAUSEÖOFÖANGERÖMAYÖBITEÖ THEÖOPPONENTSÖ


9!Ð!-,)&% YAZI/ ARTICLE : PERİ ÖZTÜRK

AH BİR ZENGİN OLSAM!... IF I WERE A RICH MAN!... +Î-Î.%Ö'ž2%Ö:%.'Î.,Î+ Ö0!2!9,!֞,‘£,%-%: Ö -£(Î-Ö/,!.Ö'ž.£,Ö:%.'Î.,ÎÌÎ$Î2Ö 3#(/0%.(!5%2i!Ö'ž2%Ö-54,5Ö/,-!+ÖΑÎ.Ö0!2!9!Ö ,£:5-Ö9/+452Ö-%3%,!Ö(!44!Ö£.,£Ö&Î,/:/& Ö $£.9!.).Ö%.Ö9/+35,ÖÎ.3!.).) Ö0!2!$!.Ö"!Ð+!Ö "Î2ÖÐ%9ÎÖ/,-!9!.ÖÎ.3!.Ö/,!2!+Ö4!2Î&Ö%$%2Ö ‘Î.,Î,%2ÖÎ3%Ö0!2!9)Ö$%.Î:Ö3595.!Ö"%.:%4Î2 Ö Î‘4Î+‘%Ö$!(!֑/+Ö353!4)2Ö$%2,%2b

56

SOME SAY WEALTH CANNOT BE MEASURED BY MONEY; AN OPEN HEART IS WHAT MATTERS. ACCORDING TO SCHOPENHAUER FOR INSTANCE, MONEY IS NOT ESSENTIAL FOR HAPPINESS. IN FACT, THE FAMOUS PHILOSOPHER CLAIMS THAT A MAN WITH NOTHING BUT MONEY IS THE WORLD’S POOREST MAN. WHEREAS THE CHINESE RESEMBLE MONEY TO SEA WATER, SAYING THE MORE YOU DRINK, THE THIRSTIER YOU WILL BE…


Q ;FOHJOMJLNBOFWJZBUUBNŴEŴS QBSBEBNŴEŴSUBSUŴŲNBTŴV[BSHJEFSFMCFUUF"NBÏOÕOF LPOBOCJSÀVWBMQBSBZBIBZŴSEJZFDFLCJSCBCBZJŶJUCVMNBLEB IFMFCVÀBŶEB FQFZ[PSâ "ÀŴLLPOVŲBMŴN)FSLFT[FOHJOPMNBLJTUFSâ 1FLJ [FOHJO LJNF EFOJS -ÕLT CJS ZBŲBN TÕSNFL JÀJO LBÀ MJSB IBSDBNBL HFSFLJS ŵOHJMUFSFnEFZBQŴMBOCJSBSBŲUŴSNB JOTBOMBSŴOLFOEJMFSJOJHFSÀFLBOMBNEB[FOHJOIJTTFUNFTJJÀJOFOB[NJMZPOTUFSMJOF ZBLMBŲŴLNJMZPOMJSB TBIJQPMNBMBSŴHFSFLUJŶJOJ PSUBZBLPZEVŵOHJMUFSFnEFGBBMJZFUHÏTUFSFO#BSDMBZT8FBMUIJTJNMJÏ[FMZBUŴSŴNCBOLBTŴOŴOZBLMBŲŴLNJMZPOTUFSMJO NJMZPO5- OBLJUQBSBZBTBIJQPMBONÕŲUFSJMFSJ BSBTŴOEBZBQUŴŶŴBSBŲUŴSNBEBZB[MŴLMBSB IŴ[MŴBSBCBMBSBWFZVSUEŴŲŴOEBTŴLTŴLTFZBIBU FUNFJNLBOŴOBTBIJQPMBOCVJOTBOMBSŴO Ï[FMBŲÀŴMBSŴ Ï[FMKFUMFSJPMNBEŴŶŴJÀJOLFOEJMFSJOJoZFUFSJODF[FOHJOIJTTFUNFEJLMFSJpCFMJSUJMEJ ;FOHJOMJŶJOBMUMJNJUJJTFNJMZPOEPMBSNJMZPOEPMBSŴOŴ[ZPLTBPSUBTŴOŴGÕZFTJTJOJ[ #JSEFVMUSB[FOHJOMFSEJZFBEMBOEŴSŴMBOCJSÕTUUBCBLBWBSLJZBUŴOŴ[ŴO ZBMŴOŴ[ŴO VÀBŶŴOŴ[ŴO IFMJLPQUFSJOJ[JOPMNBTŴCJMFZFUNJZPS#VOMBSBTBIJQEFŶJMTFOJ[ PUBCBLBEB[BUFO ZFSJOJ[ZPL#VOMBSEBOEBIBÏOFNMJTJEPNBUFTJOTJ[JOCBIÀFOJ[EFTJ[JOJÀJOÕSFUJMNFTJ HFSFLJS,F[BFUJO TÕUÕOWFQFZOJSJOEFd :BQŴMBOCJSIFTBCBHÏSF CJSJOTBONJMZPOEPMBSBLBEBSPMBOQBSBZŴLFOEJCBŲŴOBJEBSF FEFCJMJZPSNVŲ NJMZPO EPMBSŴO Õ[FSJOF ÀŴLUŴLÀB NVIBTFCFDJ GJOBOTNBODŴ CBOLBDŴWFBWVLBUMBSPSEVTVHFSFLJZPSNVŲ:BOJ[FOQ)TÖISÖAÖLONGÖDEBATEÖWHETHERÖWEALTHÖ HJOMJLÏZMFLPMBZCJSŲFZEFŶJM LIESÖINÖTHEÖSOULÖORÖTHEÖMONEYÖ9ETÖITÖISÖ )FSLFTJONBMVNV ÕOMÕGJOBOTEFSHJTJ'PSCFTnŴOIFSZŴMEÕ[FOMFEJŶJ ALMOSTÖIMPOSSIBLEÖTOÖFINDÖAÖMANÖTOÖDENYÖ NFSBLMBCFLMFOFOoEÕOZBOŴOFO[FOHJOBEBNMBSŴpMJTUFTJBÀŴLMBOEŴ AÖSACKÖFILLEDÖWITHÖMONEYÖINÖTHISÖAGEÖ (FÀFOZŴMPMEVŶVHJCJCVZŴMEBEÕOZBOŴOFO[FOHJOJNJMZBSEPMBSMŴL ,ETiSÖBEÖHONESTÖEVERYONEÖWOULDÖLOVEÖTOÖ TFSWFUJZMF.FLTJLBMŴUFMFLPNJOÕLBTZPOEFWJ$BSMPT4MJNPMEVŵLJOBEÖRICH DJMJŶJ NJMZBS EPMBSMŴL NBM WBSMŴŶŴZMB .JDSPTPGUnVO LVSVDVTV #JMM "UTÖWHOÖISÖAÖWEALTHYÖMANÖ(OWÖMUCHÖ (BUFTBMEŴŵTQBOZPMQFSBLFOEFEFWJ;BSBnOŴOTBIJCJ"NBODJP0SUFHB SHOULDÖYOUÖSPENDÖTOÖLIVEÖINÖLUXURYÖ!Ö JTFnÕODÕTŴSBEB RESEARCHÖCONDUCTEDÖINÖ%NGLANDÖSTATEDÖ -JTUFEF 5ÕSLJZF EPMBSNJMZBSEFSJJMFCJSÀPL0SUBEPŶVWF,V[FZ THATÖPEOPLEÖNEEDÖATÖLEASTÖÖMILLIONÖ "GSJLBÕMLFTJOJHFSJEFCŴSBLUŴ5ÕSLJZFnOJOFO[FOHJOMFSMJTUFTJOEFJML POUNDSÖAROUNDÖÖMILLIONÖ4URKISHÖ TŴSBEBZFSBMBO'FSJUųBIFOL EÕOZBMJTUFTJOFCVZŴMNJMZBSEPMBSLIRAS ÖTOÖFEELÖRICHÖENOUGHÖ4HEÖSTUDYÖ MŴLTFSWFUJJMFnJODJTŴSBEBOHJSEJ4FNBIBU4FWJN"STFM NJMZBS WASÖREALIZEDÖWITHÖTHEÖPARTICIPATIONÖ EPMBSMŴLTFSWFUJZMFEÕOZBOŴOFO[FOHJOMFSJBSBTŴOEBnÕODÕTŴSBEB OFÖTHEÖ"RITISHÖ"ARCLAYSÖ7EALTHÖPRIVATEÖ INVESTMENTÖBANKÖCLIENTSÖWITHÖ ÖMILLIONÖ POUNDSÖ ÖMILLIONÖ429 ÖCASHÖ4HESEÖ PEOPLEÖHADÖSUMMERÖHOUSES ÖFASTÖCARSÖ ANDÖAÖWHOLEÖLOTÖOFÖTRAVELÖOPPORTUNITIESÖ ABROAD ÖYETÖTHEYÖDIDÖNOTÖFEELÖjRICHÖ ENOUGHkÖASÖTHEYÖDIDÖNOTÖHAVEÖPRIVATEÖ CHEFSÖORÖJETS 4HEÖBOTTOMÖLIMITÖOFÖWEALTHÖISÖÖMILLIONÖ DOLLARSÖ7HENÖYOUÖDOÖNOTÖHAVEÖAÖMILLIONÖ DOLLAR ÖYOUÖAREÖJUSTÖAÖMIDDLEÖCLASSÖ 4HEREÖISÖANOTHERÖCLASSÖCALLEDÖTHEÖULTRAÖ RICH ÖANDÖYOUÖNEEDÖEVENÖMOREÖTHANÖ AÖYACHT ÖCOASTALÖMANOR ÖAIRPLANEÖORÖ HELICOPTERÖTOÖENTERÖ9OUÖHAVEÖNOÖPLACEÖ AMONGÖTHEMÖUNLESSÖYOUÖHAVEÖTHEÖABOVEÖ %VENÖMOREÖIMPORTANTÖTHANÖTHAT ÖYOURÖ

TOMATOESÖNEEDÖTOÖBEÖCULTIVATEDÖINÖYOURÖ OWNÖYARDÖSPECIALLYÖFORÖYOUÖ*USTÖLIKEÖTHEÖ MEAT ÖTHEÖMILK ÖANDÖTHEÖCHEESEb )TÖISÖCALCULATEDÖTHATÖMANÖCANÖMANAGEÖ HISÖMONEYÖONÖHISÖOWNÖUNTILÖÖMILLIONÖ DOLLARSÖ"EYONDÖTHATÖLIMIT ÖHEÖWOULDÖ NEEDÖANÖARMYÖOFÖACCOUNTANTS ÖFINANCIALÖ CONSULTANTS ÖBANKERSÖANDÖLAWYERSÖ "EINGÖRICHÖISÖNOTÖEASYÖAFTERÖALLb 4HEÖPOPULARÖANDÖMUCHÖANTICIPATEDÖ j7ORLDiSÖ7EALTHIESTÖ-ENkÖLISTÖBYÖ THEÖCELEBRATEDÖFINANCEÖMAGAZINEÖ &ORBESÖWASÖANNOUNCEDÖAÖWHILEÖAGOÖ !SÖINÖTHEÖPREVIOUSÖYEAR ÖTHEÖ-EXICANÖ TELECOMMUNICATIONÖGIANTÖ#ARLOSÖ3LIMÖ RANKEDÖFIRSTÖWITHÖHISÖÖBILLIONÖDOLLARÖ WEALTHÖ-ICROSOFTiSÖFOUNDERÖ"ILLÖ'ATESÖ CAMEÖSECONDÖWITHÖHISÖÖBILLIONÖDOLLARSÖ !MANCIOÖ/RTEGA ÖTHEÖOWNERÖOFÖTHEÖ 3PANISHÖRETAILÖLEADERÖ:ARAÖISÖINÖTHEÖ THIRDÖPLACE )NÖTHEÖLIST Ö4URKEYÖLEFTÖMAYÖ-IDDLEÖ %ASTERNÖANDÖ.ORTHÖ!FRICANÖNATIONSÖ BEHINDÖWITHÖÖDOLLARÖBILLIONAIRESÖ 4HEÖ4URKISHÖNUMBERÖONEÖOFÖTHEÖLIST Ö &ERITÖÐAHENKÖISÖLISTEDÖONÖRANKÖÖ INÖTHEÖGLOBALÖLISTÖWITHÖHISÖ ÖBILLIONÖ DOLLARSÖWEALTHÖ3EMAHATÖ3EVIMÖ!RSELÖ CAMEÖRDÖWITHÖHERÖ ÖBILLIONÖDOLLARSÖ AMONGÖTHEÖRICHÖPEOPLEÖOFÖTHEÖWORLD

57


;&/(ŵ/ŵ/."-*d 1FLJ [FOHJO PMNBL OBTŴM CJS ŲFZ %ÕOZBOŴO FO [FOHJO BEBNMBSŴ IBOHJ FWMFSEF ZBŲŴZPS OBTŴM QBSBIBSDŴZPS %ÕOZBOŴOFO[FOHJOBEBNŴOEBOCJSJPMBO4VVEJ1SFOT&M7FMJE#JO FŲJWFLBMBCBMŴLÀBMŴŲBOLBESPTVZMBCJSMJLUF3JZBEnEB PEBMŴ EVEBL VÀVLMBUBO CJS TBSBZEB ZBŲŴZPS 4BSBZŴOŴOHBSBKŴOEBPOMBSDBBSBCBTŴPMBO1SFOTnJO JLJ EF VÀBŶŴ WBS 1SFOT BZSŴDB NJMZPO EPMBSMŴL CJS ZBUŴO EB TBIJCJ %ÕOZBOŴO FO [FOHJO nJODJJTNJPMBO)JOUMJJŲBEBNŴ.VLFTI"NCBOJ NJMZBSEPMBSEFŶFSJOEFPMBO"OUJMMBBEŴWFSJMFO

 LBUMŴ CJS HÏLEFMFOEF PUVSVZPS ,VMFOJO IJÀCJSLBUŴEJŶFSJOFCFO[FNJZPS(ÏSLFNMJZBQŴEB BWJ[FMFSMF LBQMŴ CÕZÕL CJS CBMP TBMPOV TBŶMŴL LVMÕCÕ KJNOBTUJLTBMPOV EBOTTUÕEZPTV LPOVL PEBMBSŴ ÀPL TBZŴEB EJOMFONF PEBTŴ  LJŲJMJL TJOFNBTBMPOV LBUCBIÀFMFSJ BEFUIFMJLPQUFS QJTUJ BSBÀMŴLEBPUPQBSLCVMVOVZPS0MBŶBOÕTUÕ ŲBUBGBUMŴCJSIBZBUEFŶJMNJ )BZBMFUNFTJ CJMFHÕ[FMâ 'BLBU CÕUÕO [FOHJOMFS BZOŴ ŲFLJMEF ZBŲBNŴZPS .FTFMBIJTTFTFOFEJZBUŴSŴNDŴTŴ8BSSFO#VGGFUU

IBMB ZŴMŴOEB TBUŴO BMEŴŶŴ CJO EPMBSMŴL FWJOEF PUVSVZPS 8BSSFO CJS ZFSF HJUNFL JÀJO ŲPGÏSLVMMBONŴZPS¯ŶMFZFNFLMFSJOJTŴLTŴLLFOEJLVMMBOEŴŶŴBSBCBTŴZMBHJUUJŶJ.D%POBMETnUBZJZPS ųBUBGBUUBO IPŲMBONBZBO [FOHJOMFSEFO CJSJ EF #JMM (BUFT %PMBS NJMZBSEFSJ EÕOZBOŴO FO QBIBMŴFWMFSJOEFOCJSJOEFPUVSNBTŴOBLBSŲŴOCJS ZBUŴ LFOEJTJOFBJUÏ[FMCJSKFUJZPL-ÕLTQBSUJMFSF UFŲSJG FUNFZFO (BUFT EÕOZBOŴO FO [FOHJO JLJODJBEBNŴPMNBTŴOBSBŶNFOHÕOEFTBBUÀBMŴŲŴZPSWFTBOJZFEFEPMBSLB[BOŴZPS

#JMM(BUFT

4VVEJ1SFOT&M7FMJE#JO

4(%Ö2)#(Ö-!.i3Ö7%!,4(b 3O ÖHOWÖISÖITÖLIKEÖTOÖBEÖWEALTHYÖ7HEREÖDOÖTHEÖRICHESTÖ MENÖOFÖTHEÖWORLDÖLIVE ÖHOWÖDOÖTHEYÖSPENDÖ4HEÖ3AUDIÖ 0RINCEÖ!LÖ6ALIDÖ"IN ÖWHOÖISÖONEÖOFÖTHEÖTENÖWEALTHIESTÖ MENÖOFÖTHEÖWORLD ÖLIVESÖWITHÖHISÖWIFEÖANDÖAÖHUGEÖARMYÖ OFÖPERSONNELÖINÖAÖMINDBLOWINGÖÖROOMÖPALACEÖ INÖ2IYADÖ(EÖHASÖTENSÖOFÖCARSÖINÖHISÖCOURTÖGARAGEÖ INÖADDITIONÖTOÖTWOÖPLANESÖANDÖAÖÖMILLIONÖDOLLARÖ YACHTÖ4HEÖ)NDIANÖBUSINESSMANÖANDÖTHEÖWORLDiSÖ FIFTHÖRICHESTÖMANÖ-UKESHÖ!MBANIÖRESIDESÖINÖHISÖÖ STOREYÖSKYSCRAPERÖj!NTILLAkÖOFÖÖBILLIONÖDOLLARSÖ.OTÖ

58

AÖSINGLEÖSTOREYÖOFÖTHEÖTOWERÖRESEMBLESÖANOTHERÖ4HEÖ MAGNIFICIENTÖEDIFICEÖBOASTSÖAÖVASTÖBALLROOMÖWITHÖ LOTSÖOFÖCHANDELIERS ÖAÖWELLNESSÖCLUB ÖAÖGYM ÖAÖDANCEÖ STUDIO ÖGUESTÖROOMS ÖMANYÖRESTÖROOMS ÖAÖTHEATREÖ OFÖÖSEATS ÖFLOORÖGARDENS ÖTHREEÖHELIPORTS ÖANDÖAÖ PARKINGÖPLACEÖFORÖÖCARSÖ!INiTÖTHATÖAÖGLORIOUSÖLIFEÖ %VENÖTHEÖIMAGINATIONÖOFÖITÖISÖLOVELY "UTÖNOTÖALLÖTHEÖRICHÖLIVEÖTHISÖWAYÖ&ORÖINSTANCE ÖTHEÖ STOCKÖINVESTORÖ7ARRENÖ"UFFETTÖSTILLÖLIVESÖINÖHISÖÖ THOUSANDÖDOLLARÖHOUSEÖWHICHÖHEÖBOUGHTÖINÖÖ(EÖ

DOESÖNOTÖEMPLOYÖAÖDRIVERÖTOÖDRIVEÖHIMÖAROUNDÖANDÖ EATSÖHISÖLUNCHÖATÖ-C$ONALDS ÖTOÖWHEREÖHEÖDRIVESÖ HIMSELFÖ"ILLÖ'ATESÖISÖANOTHERÖRICHÖMANÖWHOÖDOESÖ NOTÖFANCYÖEXTRAVAGANCESÖ4HEÖDOLLARÖBILLIONAIREÖ MIGHTÖBEÖLIVINGÖINÖONEÖOFÖTHEÖMOSTÖEXPENSIVEÖHOUSESÖ OFÖTHEÖWORLD ÖBUTÖHEÖNEITHERÖHASÖAÖYACHTÖORÖAÖPRIVATEÖ JETÖ'ATESÖDOESÖNOTÖATTENDÖJET SETÖPARTIES ÖTOOÖ!NDÖ DESPITEÖBEINGÖTHEÖSECONDÖRICHESTÖMANÖOFÖTHEÖWORLD Ö HEÖ7ORKSÖÖHOURSÖAÖDAY ÖEARNINGÖÖDOLLARDSÖPERÖ SECOND


5656.-6;&/(ŵ//&:&#ŵ/&3

5VUVNMV [FOHJOMFSJO IBSDBNBMBSŴ HFSÀFLUFO JMHJOÀ %ÕOZBOŴO FO [FOHJO nJODJ BEBNŴ PMBO *,&" NPCJMZB QFSBLFOEF [JODJSJOJO LVSVDVTV *OHWBS,BNQSBEEBDJNSJ[FOHJOMFSEFO #ÕZÕL TFSWFUJOF SBŶNFO IBMB FTLJ NPEFM CJS 7PMWP LVMMBOBO ,BNQSBE IJÀCJS[BNBOCJSJODJTŴOŴG VÀBLZPMDVMVŶVOVUFSDJIFUNFNJŲ#V UVUVNMV UBWŴSMBSŴOŴ ÀBMŴŲBOMBSŴOB EB BŲŴMBNBZB ÀBMŴŲBO ,BNQSBE ÏSOFŶJO QFSTPOFMJOEFOCPŲLBŶŴUMBSŴOIFSJLJ UBSBGŴOŴEBLVMMBONBTŴOŴJTUJZPSNVŲ &MCFUUFEÕOZBOŴOFO[FOHJOLJŲJMFSJOEFOCJSJPMBO,BNQSBE QBSBTŴOŴOWF HÕDÕOÕO TBŶMBEŴŶŴ OJNFUMFSF EF TBIJQ CVMVOVZPS "NB JNBKŴOŴ [FEFMFNFNFL JÀJO CVOMBSEBO TÏ[ FUNJZPS :PLTB ,BNQSBEnŴO ŵTWJÀSFnEF WJMMBTŴ ŵTWFÀnUF NÕMLÕ WF 'SBOTBnEB Õ[ÕN CBŶMBSŴCVMVOVZPS#JSLBÀZŴMEŴSMÕLT "MNBOPUPNPCJMJ1PSTDIFnZFCJOEJŶJOJEFTÏZMFNFLMB[ŴN

*OHWBS,BNQSBE 8)"5%0&45)&5)3*'5:3*$)3*%&

4HEÖTHRIFTYÖMENÖOFÖMEANSÖREALLYÖ HAVEÖFASCINATINGÖEXPENDITURESÖ4HEÖ FOUNDERÖOFÖ)+%!ÖFURNITUREÖRETAILÖ CHAINÖ)NGVARÖ+AMPRAD ÖWHOÖISÖALSOÖ THEÖWORLDiSÖTHÖRICHESTÖGUY ÖISÖONEÖOFÖ THEÖPENNYÖPINCHERÖWELL OFFSÖ$ESPITEÖ HISÖHUGEÖWEALTH ÖHEÖSTILLÖDRIVESÖANÖ

OLDÖ6OLVOÖ ÖANDÖHEÖHASÖNEVERÖ FLOWNÖINÖTHEÖFIRSTÖCLASSÖ!IMINGÖTOÖ INSPIREÖHISÖEMPLOYEESÖBYÖHISÖTHRIFTYÖ MANNERS Ö+AMPRADÖREQUIRESÖTHEMÖ TOÖUSEÖBOTHÖSIDESÖOFÖBLANKÖSHEETSÖ "EINGÖONEÖOFÖTHEÖRICHESTÖMENÖOFÖTHEÖ WORLD ÖHEÖENJOYSÖTHEÖPRIVILIGESÖOFÖHISÖ

MONEYÖANDÖPOWERÖYETÖNEVERÖTALKSÖ ABOUTÖTHESEÖINÖORDERÖNOTÖTOÖRUINÖHISÖ IMAGEÖ(OWEVER ÖHEÖHASÖAÖVILLAÖINÖ 3WITZERLAND ÖESTATESÖINÖ3WEDENÖANDÖ VINEYARDSÖINÖ&RANCEÖ!NDÖHEÖHASÖ BEENÖDRIVINGÖAÖLUXURIOUSÖ0ORSCHEÖ SINCEÖAÖCOUPLEÖOFÖYEARS

59


3ŵ4,"-"#ŵ-ŵ3.ŵ4ŵ/ŵ;

1FLJ [FOHJO PMNBOŴO GPSNÕMÕ OF ¡JOMJ CJS BSBŲUŴSNBŲJSLFUJOJOCFŲZŴMMŴLTÕSFÀJÀFSJTJOEF "#% )JOEJTUBO ¡JO WF ÀFŲJUMJ "WSVQB ÕMLFMFSJOEFLJ [FOHJO LJŲJMFSMF HÏSÕŲFSFL IB[ŴSMBEŴŶŴ CJS BSBŲUŴSNB TPOVDVOEB NJMZBSEFSMFSJ EJŶFS JOTBOMBSEBOBZŴSBOÕÀUFNFMÏ[FMMJLPMEVŶVOV PSUBZBÀŴLUŴ"SBŲUŴSNBZBHÏSF [FOHJOMJŶJOJML TŴSSŴ LBZCFUNFLUFO LPSLNBNBL .JMZBSEFSMFS UFSDJIMFSJOEF ZBOŴMTBMBS CJMF IBUBMBSŴOEBO EFSTBMŴQZPMMBSŴOBEFWBNFUUJLMFSJOJJGBEFFEJZPS #V JOTBOMBS LÏUÕ EFOFZJNMFSJO HFMFDFŶF ZÏOFMJL JZJNTFSMJLMFSJOJ FULJMFNFTJOF EF J[JO WFSNJZPS

;FOHJOMJŶJOJLJODJCÕZÕLHFSFŶJ ZFOJHFMJSLBZOBLMBSŴ FMEF FUNFL JÀJO TPSVOMBSB ZBSBUŴDŴ CJS ŲFLJMEF ZBLMBŲNBL "SBŲUŴSNBEB HÏSÕŲMFSJOF ZFS WFSJMFO CJS QFUSPM ŲJSLFU ZÏOFUJDJTJ ZŴMMBS ÏODF TBIJQ PMEVŶV CFO[JO JTUBTZPOMBSŴOŴ EBIB JZJOBTŴMLVMMBOBDBLMBSŴÕ[FSJOFLBGBZPSEVLMBSŴOŴBOMBUNŴŲŵOTBOMBSŴOIFNCFO[JOMFSJOJEPMEVSVQ IFN EF BMŴŲWFSJŲ ZBQBCJMFDFLMFSJ ZFSMFS UBTBSMBZBOZÏOFUJDJOJOCVGJLSJJMLCBŲMBSEBHFSFLTJ[ CVMVONVŲ "ODBL ŲJNEJ BMŴŲWFSJŲ ZBQŴMNBZBOCFO[JOJTUBTZPOVOFSFEFZTFZPLd ,VMBŶB CJSB[ HBSJQ HFMTF EF NJMZBSEFSMFSJO EJLLBUÀFLFOÕÀÕODÕÏ[FMMJLMFSJ EPŶSVFWMJMJL-

MFS ZBQNBMBSŴ :BOJ SJTLMJ HJSJŲJNMFSJOEF FŲMFSJOEFOJTUFEJLMFSJEFTUFŶJBMBSBLZÕLTFMNFMFSJ 1FLJ ZB [FOHJO PMNBZBOMBS #. ,BMLŴONB 1SPHSBNŴnOŴOSBQPSVOBHÏSF EÕOZBOÕGVTVOVO ZÕ[EF nJ EÕOZBEBLJ UPQMBN TFSWFUJO ZÕ[EF nJOFTBIJQ%ÕOZBOŴOFO[FOHJOBEBNŴOŴOTFSWFUJUSJMZPOEPMBSUVUVZPS#VSBLBN EÕOZB OÕGVTVOVO ZÕ[EF nJOJ PMVŲUVSBO FO ZPLTVMNJMZBSJOTBOŴOZŴMMŴLHFMJSJOFUFLBCÕM FEJZPS%ÕOZBOŴOFO[FOHJOLJŲJTJOJOTFSWFUJ FOZPLTVMÕMLFOJONJMMJIBTŴMBHFMJSJUPQMBNŴOŴBŲŴZPS(ÏSÕOFOPLJVÀVSVNIFSHFÀFOHÕO EBIBGB[MBEFSJOMFŲJZPSâ

"NBODJP0SUFHB

$BSMPT4MJN

#/5,$Ö9/5Ö4!+%Ö2)3+3 3O ÖWHATÖISÖTHEÖFORMULAÖOFÖBECOMINGÖRICHÖ4HEÖ STUDYÖOFÖAÖ#HINESEÖRESEARCHÖCOMPANY ÖWHICHÖ WASÖCONDUCTEDÖOVERÖAÖPERIODÖOFÖFIVEÖYEARSÖBYÖ INTERVIEWINGÖTHEÖRICHÖINÖTHEÖ53! Ö)NDIA Ö#HINAÖ ANDÖMULTIPLEÖ%UROPEANÖCOUNTRIESÖHIGHLIGHTEDÖ THREEÖPRINCIPALÖDISTINCTIONSÖOFÖTHEÖRICHÖFROMÖTHEÖ RESTÖOFÖTHEÖWORLDÖ!CCORDINGÖTOÖTHEÖSTUDY ÖTHEÖFIRSTÖ CONDITIONÖFORÖBEINGÖWEALTHYÖISÖTOÖBEÖUNAFRAIDÖTOÖ LOSEÖ%VENÖWHENÖTHEYÖAREÖWRONGED ÖTHEÖBILLIONAIRESÖ LEARNÖFROMÖTHEIRÖMISTAKESÖANDÖCARRYÖONÖ4HEYÖ DOÖNOTÖLETÖTHEIRÖBADÖEXPERIENCESÖTOÖAFFECTÖTHEIRÖ OPTIMISMÖFORTÖHEÖFUTURE

60

4HEÖSECONDÖRULEÖOFÖWEALTHÖISÖTOÖAPPROACHÖPROBLEMSÖ INÖAÖCREATIVEÖWAYÖTOÖOBTAINÖMOREÖMEANSÖOFÖINCOMEÖ !NÖOILÖCOMPANYÖEXECUTIVEÖINÖTHEÖSTUDYÖEXPLAINEDÖ THEIRÖBRAINSTORMINGÖONÖHOWÖTOÖUSEÖTHEIRÖGASÖ STATIONSÖMOREÖEFFECTIVELYÖYEARSÖAGOÖ(ISÖIDEAÖOFÖ DESIGNINGÖAÖSHOPPINGÖPOINTÖWHEREÖPEOPLEÖCOULDÖ TANKÖANDÖSHOPÖATÖTHEÖSAMEÖTIMEÖWASÖCONSIDEREDÖ USELESSÖATÖFIRSTÖ9ETÖNOW ÖTHEREÖAREÖLITERALLYÖNOÖGASÖ STATIONSÖWITHOUTÖAÖSHOPPINGÖPLACEÖ)TÖMAYÖSOUNDÖ AÖLITTLEÖWEIRD ÖBUTÖTHEÖTHIRDÖSTRIKINGÖFEATUREÖOFÖTHEÖ RICHÖISÖTHEIRÖSUCCESSFULÖMARRIAGESÖ)NÖOTHERÖWORDS Ö THEÖFACTÖTHATÖTHEYÖCANÖGETÖTHEÖMUCHÖNEEDEDÖSUPPORTÖ

FORÖRISKYÖENTREPRENEURSHIPSÖFROMÖTHEIRÖSPOUSESÖ !NDÖWHATÖABOUTÖTHEÖNOT RICHÖ!CCORDINGÖTOÖTHEÖ 5.Ö$EVELOPMENTÖ0ROGRAMiSÖREPORT ÖÖPERÖCENTÖ OFÖWORLDÖPOPULATIONÖOWNSÖÖPERÖCENTÖOFÖTHEÖTOTALÖ GLOBALÖWEALTHÖ4HEÖSUMÖOFÖTHEÖWEALTHÖOFÖTHEÖWORLDiSÖ RICHESTÖÖMENÖEQUALSÖ ÖTRILLIONÖDOLLARS ÖWHICHÖ ISÖTHEÖEQUIVALENTÖOFÖTHEÖANNUALÖINCOMEÖOFÖÖBILLIONÖ PEOPLE ÖORÖINÖOTHERÖWORDSIÖÖPERÖCENTÖOFÖTHEÖWORLDÖ POPULATIONÖ4HEÖWEALTHÖOFÖTHEÖWORLDiSÖRICHESTÖTHREEÖ MENÖEXCEEDSÖTHEÖGROSSÖNATIONALÖINCOMEÖOFÖTHEÖ POORESTÖÖCOUNTRIESÖ!NDÖITÖSEEMSÖTHATÖTHEÖGAPÖ WIDENSÖEVERYÖDAYb


Ö$!)+).Ö(!"%2,%2$!)+).Ö.%73 KAYNAK YARIŞMASI’NDA TÜRKİYE FARKI! The difference in resource competition in Turkey! 2AHIMEÖ+ARATAÑ Ö%RKANÖ!YDÏNÖVEÖ&EVZIÖ$EMIRiDENÖOLUÑANÖ$AIKINÖ4ÀRKIYEÖ+AYNAKÖ4AKÏMÏ ÖILKÖKEZÖKATÏLDÏÍÏÖVEÖ$ÀNYAÖ+AYNAKÖ /LIMPIYATLARÏiNAÖHAZÏRLÏKÖNITELIÍIÖTAÑÏYANÖ$AIKINÖ%UROPE 0RE/LYMPICSiTEÖBÀYÀKÖBAÑARÏÖELDEÖETTIÖ"UÖYÏLÖiÀNCÀSÀ֑EKÖ#UMHURIYETIiNDEÖ DÀZENLENÖ$AIKINÖ%UROPE 0RE/LYMPICSiTEÖ(ENDEKÖFABRIKANÏNÖMAVIÖYAKALÏÖ¬ALÏÑANLARÏNDANÖ2AHIMEÖ+ARATAÑÖGENELÖKLASMANDAÖiINCIÖOLURKENÖ BAYANLARDAÖBIRINCILIÍIÖKIMSELEREÖKAPTÏRMADÏÖ&EVZIÖ$EMIRÖISEÖGENELÖKLASMANDAÖiUNCU ÖERKEKLERDEÖISEÖiUNCUÖOLMAYÏÖBAÑARDÏÖ9ARÏÑMAYAÖ ILKÖKEZÖKATÏLMALARÏNAÖRAÍMENÖUZMANLARDANÖ¬OKÖOLUMLUÖYORUMLARÖALANÖTAKÏM ÖGELECEKÖOLIMPIYATLARDAÖÑIMDIDENÖRAKIPLERINÖKORKULUÖRÀYASÏÖ HALINEÖGELDIÖ$ÀNYAÖ+AYNAKÖ/LIMPIYATLARÏÖ*APONYAiDAÖGER¬EKLEÑTIRILIYORÖ

%BJLJO5VSLFZ8FMEJOH5FBN DPOTJTUJOHPG3BIJNF,BSBUBŲ &SLBO"ZEŴO BOE'FW[J%FNJSIBTBDIJFWFEHSFBUTVDDFTTJO%BJLJO&VSPQF1SF0MZNQJDT XIJDIJTMJLFBQSFMJNJOBSZQIBTFPGUIF8PSME0MZNQJDTGPS8FMEJOHBOE XIFSFUIFUFBNQBSUJDJQBUFEGPSUIFGJSTUUJNF*OUIFSEBOOVBM%BJLJO &VSPQF XIJDIXBTIFMEJOUIF$[FDI3FQVCMJDUIJTZFBS 3BIJNF,BSBUBŲ GSPNUIFCMVFDPMMBSFNQMPZFFTPGUIF)FOEFL'BDUPSZCFDBNFUIFGJGUIJOUIF PWFSBMMTUBOEJOHT XIFSFBTTIFXPOUIFGJSTUQMBDF'FW[J%FNJSCFDBNFUI JOUIFPWFSBMMTUBOEJOHT XIJMFIFXBTUIJOUIFNFOnTDBUFHPSZ%FTQJUFPG QBSUJDJQBUJOHJOUIFDPNQFUJUJPOGPSUIFGJSTUUJNF UIFUFBNSFDFJWFEQPTJUJWF DPNNFOUTGSPNUIFFYQFSUT BMSFBEZIBTCFDPNFUIFTDPVSHFPGUIFDPNQFUJ UPSTGPSGVUVSF0MZNQJDT5IFXPSME8FMEJOH0MZNQJDTJTIFMEJO+BQBO

HENDEK FABRİKA ÇALIŞANINDAN MASA TENİSİ BAŞARISI Success of the Hendek factory employees in table tennis 3AKARYAÖÎLÖ'EN¬LIKÖ3PORÖ-ÀDÀRLÀÍÀÖTARAFÏN DANÖ+ASÏMÖAYÏNDAÖBAÑLATÏLANÖ-ASAÖ4ENISIÖ 4URNUVASÏiNAÖ(ENDEKÖFABRIKADANÖKATÏLANÖ !YKUTÖÎÑLERÖVEÖEKIPÖARKADAÑLARÏÖBAÑARÏYAÖKOÑU YORÖ(ERÖBIRIÖ!DAPAZARÏÖILIÖVEÖ(ENDEKÖIL¬ESINDEÖ DERECELEREÖGIRMIÑÖÖKIÑIDENÖOLUÑANÖEKIP ÖYAP TÏKLARÏÖIKIÖTAKÏMÖKARÑÏLAÑMASÏNÏÖDAÖKAZANMAYÏÖ BAÑARDÏÖ4URNUVAÖIKIÖAYÖDAHAÖDEVAMÖEDECEKbÖ

62

"ZLVUŵŲMFSBOEIJTUFBNNBUFTQBSUJDJQBUJOHJO UIFUBCMFUFOOJTUPVSOBNFOUXIJDITUBSUFECZ 4BLBSZB1SPWJODJBM%JSFDUPSBUFPG:PVUIBOE 4QPSUTJO/PWFNCFSSVOGPSTVDDFTT5IFUFBN DPOTJTUJOHPGQFPQMFXIPXPOQSJ[FTJO)FO EFL$PVOUZBOE"EBQB[BSJ1SPWJODF NBOBHFE UPXJOUIFUXPUFBNNBUDIFT5IFUPVSOBNFOU XJMMDPOUJOVFGPSUXPNPSFNPOUIT


VOLEYBOL TURNUVASINDA HENDEK FABRİKA DAMGASI Hendek factory’s mark in the volleyball tournament

PDS Team- 6S faaliyetlerine devam ediyor PDS Team-6S continues its activities 0$3ÖEKIBININÖORGANIZEÖETTIÍIÖ3ÖFAALIYET LERIÖKAPSAMÏNDAÖTÀMÖBIRIMLEREÖEÍITIMÖ VERILMEYEÖVEÖBIRIMLERLEÖUYGULAMALARÖ YAPÏLMAYAÖDEVAMÖEDILIYORÖ+ASÏMÖAYÏN DAÖBIRIMLERÖALDÏKLARÏÖEÍITIMLERÖSONRASÏÖ 3 !YÏKLAMAÖVEÖ3 3ÏRALAMAÖFAALIYETLERIÖ YAPTÏÖ!RALÏKÖAYÏNDAÖDAÖ3ÖFAALIYETLERIÖ DEVAMÖETTIÖ (ENDEKÖIL¬EÖGENELINDEÖÖKURUMÖVEÖKURULUÑLARÖARASÏÖYAPÏLANÖ(ENDEKÖ+AYMAKAMLÏÍÏÖ#UM HURIYETÖ6OLEYBOLÖ4URNUVASÏiNAÖ(ENDEKÖFABRIKAÖDAÖKATÏLDÏÖ4AKÏM ÖYAPTÏÍÏÖIKIÖKARÑÏLAÑMA YÏÖDAÖGALIBIYETÖILEÖSONU¬LANDÏRDÏÖÖ )FOEFLGBDUPSZQBSUJDJQBUFEBMTPJOUIF3FQVCMJD7PMMFZCBMM5PVSOBNFOUBNPOHUIFJO TUJUVUJPOTBOEPSHBOJ[BUJPOTBDSPTT)FOEFL$PVOUZPSHBOJ[FECZ)FOEFL(PWFSOBSBUF 5IFUFBNXPOUIFUXPNBUDIFTUIFZQMBZFE

8JUIJOUIFTDPQFPG4BDUJWJUJFTPSHBOJ[FE CZUIF1%4UFBN UIFUSBJOJOHBDUJWJUJFT BOEJNQMFNFOUBUJPOTJOBMMVOJUTDPOUJOVF "GUFSUIFJSUSBJOJOHJO/PWFNCFS UIFVOJUT IBWFQFSGPSNFEUIF4&YUSBDUJPOBOE 44FRVFODJOHBDUJWJUJFT*O%FDFNCFS UIF 4BDUJWJUJFTDPOUJOVFE

YABANCI MISAFİRLER AĞIRLANDI The foreign guests were hosted $AIKINiINÖYÏLDAÖBIRÖGER¬EKLEÑTIRDIÍIÖj'REENÖ(EARTÖ&ACTORYÖ Ö!VRUPA֑EVREÖ+ONFERANSÏkÖÖBUÖYÏLÖ(ENDEKÖFABRIKADAÖ Ö+ASÏMÖTARIHLERINDEÖGER¬EKLEÑTIRILDIÖÖÀLKEDEKIÖÖ FABRIKADANÖ4ESISÖ-ÀDÀRLERIÖVE֑EVREÖ9ºNETIMÖ3ISTEMIÖ3O RUMLULARÏNÏNÖKATÏLDÏÍÏÖKONFERANSTAÖj‘EVREÖVEÖÎÑÖ'ÀVENLIÍIkÖ KONULARÏÖELEÖALÏNDÏÖ&ABRIKA ÖORGANIZASYONÖBOYUNCAÖTÀMÖ KATÏLÏMCÏLARDANÖOLUMLUÖYORUMLARÖALDÏÖ %BJLJOnTZFBSMZo(SFFO)FBSU'BDUPSZ&VSPQFBO&OWJSPO NFOU$POGFSFODFpXBTIFMEPO/PWFNCFSUIJTZFBS BU)FOEFLGBDUPSZ5IFGBDJMJUZNBOBHFSTBOEFYFDVUJWFT PG&OWJSPONFOUBM.BOBHFNFOU4ZTUFNGSPNGBDUPSJFT JODPVOUSJFT BUUFOEFEUIF$POGFSFODF XIFSFoFOWJSPO NFOUBOETBGFUZpJTTVFTXFSFEJTDVTTFE5IFGBDUPSZSF DFJWFEQPTJUJWFDPNNFOUTGSPNBMMQBSUJDJQBOUTUISPVHI PVUUIFPSHBOJ[BUJPO

63


MALEZYA’DAKİ DAIKIN O.Y.L. FABRİKASINDA SUNUM Presentation in the Daikin O.Y.L. factory in Malaysia $AIKINÖ"AYILERIÖ3ATÏÑÖ"ºLÀMÀ Ö Ö+ASÏMÖTARIHLERIÖARASÏNDAÖ$AIKINÖ/9,Ö FABRIKASÏNDAYDÏÖ-ALEZYAiDAÖGER¬EKLEÑTIRILENÖ"RANDÖ5NIFICATIONÖ-EETINGiEÖ $AIKINÖ4ÀRKIYEiYIÖTEMSILENÖ4ANER֞ZDOÍANÖVEÖ!RIFÖ%RCANÖ$URSUNÖKATÏLDÏÖ 4OPLANTÏDA Ö$AIKINÖ4ÀRKIYEÖOLARAKÖ/9,iDENÖSATÏNÖALÏNANÖÀRÀNLERÖHAKKÏNDAÖ BIRÖSUNUMÖYAPANÖEKIP ÖBAYILERÖVEÖPAZARÏNÖBEKLENTILERIÖHAKKÏNDAÖBILGIÖ VERDIÖ

5IF4BMFT%FQBSUNFOUPG%BJLJOEFBMFSTXFSFBU%BJLJO0:-GBDUPSZPO/PWFNCFS5BOFS¯[EPŶBOBOE"SJG&SDBO%VSTVO SFQSFTFOU JOH%BJLJO5VSLFZ QBSUJDJQBUFEJOUIF#SBOE6OJGJDBUJPO.FFUJOHJO.BMBZTJB%VSJOHUIFNFFUJOH UIFUFBNEFMJWFSJOHBBQSFTFOUBUJPOPO UIFQSPEVDUTQVSDIBTFEGSPN0:- QSPWJEFEJOGPSNBUJPOBCPVUUIFFYQFDUBUJPOTPGUIFEFBMFSTBOEUIFNBSLFU

VOLEYBOLA DAIKIN DESTEĞİ SÜRÜYOR Daikin’s support to volleyball continues $AIKIN ÖVOLEYBOLAÖDESTEÍINIÖ SÀRDÀRÀYORÖiÀNCÀÖLIGTEÖ OYNAYANÖ9ENIÖ(ENDEKÖ "AYANÖ6OLEYBOLÖ4AKÏMÏiNÏNÖ DAÖSPONSORUÖOLANÖ$AIKINÖ 4ÀRKIYE ÖBºYLECEÖKADÏNÖ SPORUNAÖVERDIÍIÖDESTEÍIÖ 3AKARYAiYAÖDAÖTAÑÏMÏÑÖOLDUÖ Daikin continues to TVQQPSUWPMMFZCBMM #FJOHUIFTQPOTPSPGUIF /FX)FOEFL8PNFOnT 7PMMFZCBMM5FBNQMBZJOHJO the third League, Daikin Turkey has moved so the TVQQPSUUPUIFTPXPNFO TQPSUUP4BLBSZB

64


(!"%2.%73

YILDIZLI SOHBETLER DEVAM EDİYOR! STAR CHATS CONTINUES! 9),$):Ö4%+.Î+Ö£.Î6%23Î4%3ÎÖ-!+Î.%Ö&!+£,4%3ÎÖ6%Ö9),$):Ö(!"%2ÖÎÐ"Î2,ÎÌÎ9,%Ö(!:)2,!.!.Öj$%23Ö !2!3)Ö#%/i,!2,!Ö3/("%4kÖ%4+Î.,ÎÌÎÖ9),$):Ö4%+.Î+Ö£.Î6%23Î4%3ÎÖ/$Î4/295-Ö3%2'ÎÖ3!,/.5i.$!Ö '%2‘%+,%Ð4ÎÖ9/Ì5.Ö"Î2Ö+!4),)-).Ö/,$5Ì5Ö%4+Î.,Î+4% Ö$!)+).Ö4£2+Î9%Ö#%/i35Ö(!3!.֞.$%2 Ö $%.%9Î-,%2Î.ÎÖ"ž,£-֞Ì2%.#Î,%2Î9,%Ö0!9,!Ð4)Ö

THE ACTIVITY OF “CHATS WITH CEOs IN THE BREAKS”, PREPARED IN COOPERATION OF MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY AND YILDIZ HABER TOOK PLACE IN THE AUDITORIUM EXHIBITION HALL OF YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY. WITH AN INTENSE PARTICIPATION IN THE EVENT, HASAN ÖNDER, THE CEO OF DAIKIN TURKEY SHARED SOME OF HIS EXPERIENCES WITH THE STUDENTS OF THE DEPARTMENT. Q:ŴMEŴ[)BCFSWF:ŴMEŴ[5FLOJLµOJWFSTJUFTJnOJOJŲCJSMJŶJJMF IB[ŴSMBOBO o%FST "SBTŴ $FPnMBSMB 4PICFUp FULJOMJŶJOEF EFOFZJN WF HÏSÕŲMFSJOJ ÏŶSFODJMFSMF QBZMBŲBO %BJLJO 5ÕSLJZF $&0nTV)BTBO¯OEFS TBEFDFWFnÕODÕTŴOŴGMBSŴOEFŶJM WF nODJTŴOŴGMBSŴOEBJMHJPEBŶŴPMEV,FOEJÏŶSFODJMJŶJOEFO NF[VOJZFUTPOSBTŴJŲUFDSÕCFMFSJOEFO JŲIBZBUŴOEBLJJOJŲÀŴLŴŲMBSEBOEFUBZMŴCJSŲFLJMEFTÏ[FEFO)BTBO¯OEFS ÏŶSFODJMFSF JŲCBŲWVSVTVTŴSBTŴOEBLBSŲŴEBLJLJŲJZJFULJMFNFOJOQÕGOPLUBMBSŴOŴEBBOMBUUŴ:ŴMEŴ[5FLOJLµOJWFSTJUFTJnOJONÕIFOEJTMJLJNLBOMBSŴBÀŴTŴOEBOÀPLŲBOTMŴPMEVŶVOVWVSHVMBZBO)BTBO¯OEFS ZBCBODŴEJMJOOFEFOMJÏOFNMJPMEVŶVOVEBCFMJSUUJ ,POVŲNBOŴOBSEŴOEBOÏŶSFODJMFSJOTPSVMBSŴOŴZBOŴUMBZBO)BTBO¯OEFS LBUŴMŴNDŴMBSBWFPSHBOJ[BTZPOVZBQBOMBSBUFŲFLLÕSFEFSFL TBMPOBWFEBFUUJ

65

Q(ASAN֞NDER ÖTHEÖ#%/ÖOFÖ$AIKINÖ 4URKEY ÖSHARINGÖHISÖEXPERIENCESÖ WITHÖTHEÖSTUDENTSÖOFÖTHEÖDEPARTMENTÖ WITHINÖTHEÖSCOPEÖOFÖTHEÖACTIVITYÖOFÖ j#HATSÖWITHÖ#%/SÖINÖTHEÖ"REAKSk Ö PREPAREDÖINÖCOOPERATIONÖOFÖ -ECHANICALÖ%NGINEERINGÖ&ACULTYÖ OFÖ9ILDIZÖ4ECHNICALÖ5NIVERSITYÖ ANDÖ9ILDIZÖ(ABER ÖATTRACTEDÖTHEÖ ATTENTIONÖOFÖNOTÖONLYÖTHEÖSTUDENTSÖ OFÖRDÖANDÖTHÖGRADESÖBUTÖALSOÖ THEÖSTÖANDÖNDÖONESÖ'IVINGÖ DETAILEDÖEXPLANATIONSÖONÖHISÖ STUDYINGÖPERIOD ÖPOSTÖGRADUATEÖ

WORKÖEXPERIENCES ÖUPSÖANDÖDOWNSÖ INÖTHEÖPROFESSIONALÖLIFE Ö(ASANÖ žNDERÖEXPLAINEDÖTHEÖTRICKSÖFORÖ INFLUENCINGÖTHEÖINTERVIEWERÖDURINGÖ AÖJOBÖAPPLICATIONÖTOÖSTUDENTSÖ %MPHASIZINGÖTHATÖ9ILDIZÖ4ECHNICALÖ 5NIVERSITYiSÖFACILITIESÖINÖTERMSÖOFÖ ENGINEERINGÖAREÖVERYÖLUCKY ÖHEÖALSOÖ HIGHLIGHTEDÖTHEÖIMPORTANCEÖOFÖTHEÖ FOREIGNÖLANGUAGEÖ!NSWERINGÖTHEÖ QUESTIONSÖFROMÖSTUDENTSÖAFTERÖHISÖ SPEECH Ö(ASAN֞NDERÖTOOKÖLEAVEÖ AFTERÖTHANKINGÖTHEÖPARTICIPANTSÖANDÖ ORGANIZATORSÖOFÖTHEÖEVENTÖ


/4/-/"Î,!54/-/"),% YAZI/ ARTICLE : CİHAN DEMİRŞEVK

JAPON DEVLERİNDEN GÜÇ GÖSTERİSİ A TOUR DE FORCE OF JAPANESE GIANTS

43’ÜNCÜ TOKYO MOTOR FUARINDA ÜNLÜ -!2+!,!2Ö'ž6$%Ö'ž34%2Î3ÎÖ9!04)ÖÖÖ+!3)-Ö mÖÖ!2!,)+Ö4!2Î(,%2ÎÖ!2!3).$!Ö$£:%.,%.%.Ö 4/+9/Ö-/4/2Ö3(/7Öi%Ö$!-'!Ö652!.Ö ÐÎ2+%4,%2ÖÎ3%Ö*!0/.Ö$%6,%2ÎÖ/,$5 Q +BQPONBSLBMBSŴOHÏWEFHÏTUFSJTJOFEÏOÕŲFO 5PLZP 0UPNPCJM 'VBSŴnOB "WSVQBMŴ ÕSFUJDJMFS EF HFOJŲCJSLBUŴMŴNHÏTUFSEJ5PLZPnEBJMLLF[TFSJ ÕSFUJN WFSTJZPOV TFSHJMFOFO )POEBnOŴO LÕÀÕL ŲFIJS 467nV 7F[FM GVBSŴO EJLLBU ÀFLFO NPEFMMFSJOEFO PMEV +B[[ JMF BZOŴ QMBUGPSNV QBZMBŲBO 7F[FM TQPSUJG IBUMBSŴ WF CÕZÕL LBSEFŲJ $37nZJ BOŴNTBUBOUBTBSŴNŴZMBCVTFHNFOUUF)POEBnOŴO JEEJBMŴPMEVŶVOVHÏTUFSEJ'VBSEBIJCSJUWFSTJZPOVTFSHJMFOFO7F[FMnJO+BQPOZBnEBLJTBUŴŲŴOBÏOÕNÕ[EFLJ BZ "WSVQBnEB JTF nUF CBŲMBOBDBL m7F[FMnEF )POEBnOŴO ZFOJ HFMJŲUJSEJŶJ WF MUIBDJNMJ UVSCPCFTMFNFMJCFO[JOMJNPUPSTFÀF-

66

THE FAMOUS BRANDS SHOWED THEIR POWER IN AT THE 43RD TOKYO MOTOR FAIR. JAPANESE GIANTS PUT ON THEIR MARKS IN THE TOKYO MOTOR SHOW HELD BETWEEN 20 NOVEMBER – 1 DECEMBER, 2013.

OFLMFSJPMBDBL5PLZPnEB)POEBLÕÀÕL467nVLBEBSLÕÀÕLmDBCSJPnTV4JMFCÕZÕLTÕLTFZBQUŴ 5BNCJSLFZJGPUPNPCJMJPMBSBLUBTBSMBOBO4 )POEBnOŴO 4 NPEFMJOJO ZFSJOF HFÀNFTJ CFLMFOJZPS NFUSF V[VOMVŶVOEBLJ LPOTFQU PUPNPCJMEF TFSJ ÕSFUJN CBŲMBEŴŶŴ [BNBO LÕÀÕL IBDJNMJ UVSCP CFO[JOMJ NPUPSMBSŴO LVMMBOŴMNBTŴ QMBOMBOŴZPS )POEBnOŴO 5PLZP 'VBSŴnOEBLJ CJS EJŶFS TÕSQSJ[JZTF +BQPO ÕSFUJDJOJO TÕQFS TQPS PUPNPCJM TŴOŴGŴOEBLJ UFNTJMDJTJ /49nJO LPOTFQU WFSTJZPOVZEVMU UVSCPCFTMFNFMJ7CFO[JOMJ NPUPSWFFMFLUSJLNPUPSVOVCJSMJLUFLVMMBOBOTÕQFSTQPSDVCFZHJSJBŲBOHÕDÕZMF)POEBnOŴO

"WSVQBMŴMBSBDFWBCŴOŴZBOTŴUŴZPS%ÏSUUFLFSMFLUFOÀFLJŲMJ/49nJOÕSFUJNJOJOnUFCBŲMBOBDBL )POEBnOŴO EŴŲŴOEB 5PLZPnEB ÀPL LPOVŲVMBOMBSEBO CJSJ EF .JUTVCJTIJ PMEV 'VBSEB .JUTVCJTIJ $PODFQU ($1)&7 $PODFQU 931)&7 WF $PODFQU"3[JZBSFUÀJMFSJOJMHJPEBŶŴPMEV.JUTVCJTIJ .PUPSTnVO ZFOJ KFOFSBTZPO CÕZÕL 467 BSBDŴ $PODFQU($1)&7 QMVHJOIJCSJUUFLOPMPKJTJJMF EPOBUŴMNŴŲ $POTFQU 931)&7 JTF IBGJGMFUJMNJŲ 1)&7 UFLOPMPKJTJ JMF EPOBUŴMNŴŲ CJS LPNQBLU 467 4QPS DPVQF HÏSÕOÕNÕOÕ BOEŴSBO JEEJBMŴ UBTBSŴNŴ WF TFSJ TÕSÕŲ QFSGPSNBOTŴ JMF $PODFQU 931)&7PMEVLÀBEJLLBUÀFLUJ


QTokyo Motor Show, which became a show AREAÖOFÖTHEÖPOWERÖOFÖ*APANESEÖBRANDS ÖTHEÖ %UROPEANÖMANUFACTURERSÖATTENDEDÖALSOÖINÖAÖ WIDEÖRANGEÖ(ONDAiSÖSMALLÖCITYÖ356Ö6EZEL ÖOFÖ WHICHÖTHEÖVERSIONÖOFÖSERIALÖPRODUCTIONÖWASÖ EXHIBITEDÖTHEÖFIRSTÖTIMEÖINÖ4OKYO ÖWASÖONEÖOFÖ THEÖMODELSÖATTRACTINGÖTHEÖATTENTIONÖINÖTHEÖ EXHIBITIONÖ6EZEL ÖSHARINGÖTHEÖSAMEÖPLATFORMÖ WITHÖ*AZZ ÖANDÖREMINDINGÖITSÖBIGÖBROTHERÖ#2 6Ö WITHÖTHEÖSPORTYÖLINESÖINÖITSÖDESIGN ÖSHOWEDÖTHATÖ (ONDAÖISÖAMBITIOUSÖINÖTHISÖSEGMENTÖ4HEÖSALEÖ OFÖTHEÖHYBRIDÖVERSIONÖOFÖTHEÖFAIRÖEXHIBITEDÖ6EZELÖ INÖ%UROPEÖNEXTÖMONTHÖONÖTHEÖ*APANÖINÖÖ

$EVELOPEDÖBYÖ(ONDAiSÖNEWÖINÖÖANDÖhÖ6EZELÖ ÖLITERÖTURBOCHARGEDÖPETROLÖENGINEÖOPTIONSÖ WILLÖBEÖVOLUMINOUSÖ)NÖ4OKYO Ö(ONDAiSÖSMALLÖ 356 ÖSOÖSMALLÖAÖBIGÖHITÖWITHÖhÖCONVERTIBLE Ö3Ö $ESIGNEDÖASÖAÖCOMPLETEÖPLEASUREÖCAR Ö3 Ö (ONDAiSÖ3ÖISÖEXPECTEDÖTOÖREPLACEÖTHEÖMODELÖ ÖMETREÖCONCEPTÖCAR ÖWHENÖITÖSTARTEDÖTHEÖ MASSÖPRODUCTIONÖOFÖSMALLÖVOLUMEÖTURBOÖPETROLÖ ENGINESÖISÖSCHEDULEDÖTOÖBEÖUSEDÖ(ONDAiSÖ4OKYOÖ FAIR ÖANOTHERÖREPRESENTATIVEÖOFÖTHEÖ*APANESEÖ MANUFACTURERiSÖSUPERÖSPORTSÖCARÖCLASS ÖSURPRISEÖ .38iSÖCONCEPTÖÖL ÖTURBOCHARGEDÖ6ÖPETROLÖ ENGINEÖANDÖTHEÖELECTRICÖMOTORÖWITHÖTHEÖPOWERÖOFÖ

3UPERÖSPORTSMANÖÖHORSESÖTHATÖUSESÖEXCESSÖ REFLECTSÖ(ONDAiSÖANSWERÖTOÖTHEÖ%UROPEANSÖ&OURÖ WHEEL DRIVEÖ.38iSÖPRODUCTIONÖWILLÖSTARTÖINÖ /NEÖOFÖ(ONDAiSÖWASÖVERYÖTALKÖINÖ4OKYOÖEXCEPTÖFORÖ -ITSUBISHIÖ!TÖTHEÖ-ITSUBISHIÖ#ONCEPTÖ'# 0(%6 Ö #ONCEPTÖ82 0(%6ÖANDÖ#ONCEPTÖWASÖTHEÖFOCUSÖOFÖ INTERESTÖOFÖVISITORSÖOFÖ!2Ö-ITSUBISHIÖ-OTORSiSÖNEWÖ GENERATIONÖOFÖBIGÖ356ÖVEHICLEÖ#ONCEPTÖ'# 0(%6 Ö PLUG INÖHYBRIDÖTECHNOLOGYÖ#ONSEPTÖ82 0(%6 Ö THEÖDOWNSIZEDÖ0(%6ÖTECHNOLOGYÖEQUIPPEDÖ WITHÖAÖCOMPACTÖ356Ö3PORTSÖCOUPEÖAPPEARANCEÖ REMINISCENTÖOFÖTHEÖAMBITIOUSÖDESIGNÖANDÖDRIVINGÖ PERFORMANCEÖWITHÖ#ONCEPTÖ82 0(%6ÖISÖNOTED

67


50:05"n%"/#ŵ3ŵ-,d 5PZPUB 5PLZPnEBo4ÕSEÕSÕMFCJMJS(FMFDFLpWJ[ZPOVZMBQJZBTBZB TÕSNFLÕ[FSFUBTBSMBEŴŶŴLPOTFQUPUPNPCJMMFSJZMFHÏ[EPMEVSEV 5PZPUB FŶMFODFMJPUPNPCJM'7WFZBLŴUIÕDSFMJIJCSJUBSBÀ'$7 JMF[JZBSFUÀJMFSJOJOLBSŲŴTŴOBÀŴLUŴ'7 EJŶFSPUPNPCJMMFSEFO GBSLMŴPMBSBLEJSFLTJZPOTJNJEJLVMMBONBLZFSJOFTÕSÕDÕOÕOWÕDVU IBSFLFUMFSJJMFHJEJMFDFLZÏOÕCFMJSMJZPS'7 BZOŴ[BNBOEBTÕSÕŲ FTOBTŴOEBEJŶFSBSBÀMBSWFUSBGJLBMUZBQŴTŴJMFCBŶMBOUŴLVSVZPS '7LPOTFQUJOFFOUFHSFFEJMFOo5PZPUB,BMQ1SPKFTJpJTFPUPNPCJM WFTÕSÕDÕBSBTŴOEBEVZHVTBMCJSCBŶŴOLVSVMNBTŴOŴTBŶMBSLFO TFT WFHÏSÕOUÕUBOŴNB TÕSÕDÕOÕOÏODFLJTÕSÕŲHFÀNJŲJOJHÏ[ÏOÕOEF CVMVOEVSBSBLHJEJMFDFLOPLUBJMFJMHJMJBMUFSOBUJGSPUBÏOFSNFHJCJ UFLOPMPKJMFSJLVMMBOŴDŴZBVMBŲUŴSŴZPS5PZPUB'7nZJCVUFLOPMPKJZMF EPOBUŴSLFO'$7nZJEFVOVUNBNŴŲZŴMŴOEBOCFSJZBLŴUIÕDSFMJ IJCSJUBSBÀÕ[FSJOEFÀBMŴŲBOWFLFOEJCÕOZFTJOEFIJESPKFOZBLŴU IÕDSFTJOJWFZÕLTFLCBTŴOÀMŴIJESPKFOUBOLŴOŴHFMJŲUJSFO5PZPUB HFMFOFLTFMJÀUFOZBONBMŴNPUPSQFSGPSNBOTŴOBFŲEFŶFS'$7

LPOTFQUJOJ5PLZPnEBUBOŴUUŴ-JUSFCBŲŴOB L8JMFEÕOZBOŴOFO ZÕLTFLHÕÀZPŶVOMVŶVOBTBIJQPMBO'$7 JMLIJESPKFOZBLŴUIÕDSFMJ LBQŴMŴTFEBOPUPNPCJMPMBDBL'$7,POTFQU CJSEFQPZBLŴUJMFPSUBMBNBCJS+BQPOBJMFTJOJOCJSIBGUBMŴLFMFLUSJLJIUJZBDŴOŴLBSŲŴMBZBDBLFOFSKJÕSFUJZPS1JMMFSJOEBZBOŴLMŴMŴŶŴWFHÕWFOMJŶJCBŲUBPMNBL Õ[FSF NBMJZFUB[BMUNBLPOVMBSŴOEBEBBSBŲUŴSNBMBSŴOBEFWBN FEFO5PZPUB HFMFOFLTFMJÀUFOZBONBMŴNPUPSMBSŴOQFSGPSNBOTMBSŴOBFŲEFŶFSTFEBOZBLŴUIÕDSFMJIJCSJUBSBDŴOŴZŴMŴOEB+BQPOZB "#%WF"WSVQBQB[BSŴOBTVOBDBL TOYOTA IN A FIRST ... 4OYOTA ÖWITHÖAÖjSUSTAINABLEÖFUTUREkÖINÖ4OKYO ÖDE SIGNEDÖTOÖLAUNCHÖTHEÖCONCEPTÖCARSÖOFÖTHEÖEYEÖ4OYOTAÖ FUELÖCELLÖHYBRIDÖVEHICLE ÖFUNÖCARÖWITHÖVISITORSÖANDÖTHEÖ &6ÖAPPEAREDÖ&#6Ö5NLIKEÖOTHERÖCARS ÖTHEÖSTEERINGÖ WHEELÖ&6 ÖINSTEADÖOFÖUSINGÖTHEÖDRIVERiSÖBODYÖMOVE MENTSÖANDÖTHEÖDIRECTIONÖOFÖTHEÖDESTINATIONÖ7HILEÖ DRIVINGÖATÖTHEÖSAMEÖTIME ÖOTHERÖTOOLSÖANDÖ&6ÖTRAFFICÖ WITHÖTHEÖENGINEÖ&6ÖCONCEPTÖISÖINTEGRATEDÖINÖTHEÖCARÖ ANDÖDRIVEÖj4OYOTAÖ(EARTÖ0ROJECTkÖESTABLISHMENTÖOFÖ ANÖEMOTIONALÖBONDÖBETWEENÖTHEÖAUDIOÖANDÖIMAGEÖ RECOGNITION ÖCONSIDERINGÖTHEÖPREVIOUSÖDRIVINGÖHISTORYÖ DESTINATIONÖPOINTÖDRIVE RELATEDÖTECHNOLOGIESÖSUCHÖ ASÖALTERNATIVEÖROUTEÖSUGGESTIONÖTOÖTHEÖUSERÖ4OYOTA Ö TOO ÖTHISÖSTATE OF THE !RTÖ&#6Ö&6ÖREMEMBEREDÖ 3INCEÖ ÖFUEL CELLÖHYBRIDÖVEHICLEÖTHATÖRUNSÖONÖITSÖ OWNÖHYDROGENÖFUELÖCELLÖANDÖHYDROGENÖTANKÖANDÖHIGHÖ PRESSUREÖDEVELOPEDÖBYÖ4OYOTA ÖISÖEQUIVALENTÖTOÖTHEÖ PERFORMANCEÖOFÖTHEÖTRADITIONALÖINTERNALÖCOMBUSTIONÖ ENGINEÖINTRODUCEDÖINÖ4OKYOÖCONCEPTÖ&#6Ö4HEÖHIGHESTÖ INÖTHEÖWORLDÖWITHÖAÖÖK7ÖPERÖLITERÖPOWERÖDENSITYÖOFÖ &#6 ÖITÖWILLÖBEÖTHEÖFIRSTÖ DOORÖSEDAN ÖHYDROGENÖFUELÖ CELLÖCARÖ&#6Ö#ONCEPT ÖWITHÖAÖTANKÖOFÖFUELÖTOÖMEETÖTHEÖ NEEDSÖOFÖTHEÖAVERAGEÖ*APANESEÖFAMILYÖAÖWEEKiSÖWORTHÖ OFÖELECTRICITYÖPRODUCINGÖENERGYÖ4HEÖDURABILITYÖANDÖ SAFETYÖOFÖBATTERIESÖINCLUDING ÖCOSTÖREDUCTIONÖANDÖ RESEARCHÖONÖISSUESÖOFÖONGOINGÖTRADITIONALÖINTERNALÖ COMBUSTIONÖENGINESÖPERFORMANCEÖEQUIVALENTÖSEDANÖ 4OYOTAÖFUELÖCELLÖHYBRIDÖVEHICLEÖINÖ*APAN ÖTHEÖ5NITEDÖ 3TATESÖANDÖTHEÖ%UROPEANÖMARKETÖBYÖÖ

68


.";%"n/*/&-&,53ŵ,-ŵ)ŵ#3ŵ5ŵ )JCSJUBSBÀUFLOPMPKJTJOEF5PZPUBUFL EFŶJM.B[EBEB5PLZPnEB4,:"$5*7( NPUPSVOBTBIJQFMFLUSJLMJIJCSJUBSBDŴOŴ UBOŴUUŴ5ÕNBSBÀMBSŴOŴZFOJUFLOPMPKJMFSMF CVMVŲUVSBO.B[EBBZSŴDBEPŶBMHB[WF QFUSPMMFÀBMŴŲBOJLJMJZBLŴUTJTUFNJOFTBIJQ .B[EB4,:"$5*7$/(BSBÀMBSŴOŴTFSHJMFEJ#VOVOMBCJSMJLUF HFMJŲNJŲHÕWFOMJL UFLOPMPKJMFSJOFTBIJQ.B[EB"47JMF [JZBSFUÀJMFSHFMFDFŶJOŲFIJSMJBSBDŴOBHÏ[

BUNBGŴSTBUŴCVMEV5PLZPnEBLPOTFQUBSBÀMBSŴOŴUBOŴUBONBSLBMBSEBOCJSJEF4VCBSV PMEV7J[JW&WPMVUJPOWF$SPTT4QPSU%FTJOH LPOTFQUMFSJOJOZBOŴTŴSBÏOÕNÕ[EFLJZŴM ÕSFUJNFHFÀFDFLZFOJOFTJM4QPSUT5PVSFS NPEFMJ-FWPSHnVOQSPUPUJQJOJTFSHJMFZFO 4VCBSVnOVO-FWPSHnV TFÀLJOWFŲŴLUBTBSŴNŴZMBÏOQMBOBÀŴLŴZPSMJUSF:BUBZ ,BSŲŴ4JMJOEJSMJEJSFLFOKFLTJZPOUVSCP o%*5pNPUPSVOBTBIJQ"ZSŴDBZFOJOFTJM

&ZF4JHIUnMBCFSBCFSJMBWFFEJMNJŲQFLÀPL HÕWFOMJLGPOLTJZPOVWFEJSFLTJZPOEFTUFL LPOUSPMÕEFCVMVOVZPS/JTTBOEBFWTBIJCJ PMNBOŴOBWBOUBKŴOŴJZJLVMMBOBOMBSEBO PMEV'VBSEBFMFLUSJLMJBSBÀLPOTFQUJJMF CPZHÏTUFSFO/JTTBOJMHJOÀCJSUBTBSŴNB TBIJQ#MBEF(MJEFSNPEFMJOJ[JZBSFUÀJMFSF BÀUŴ:JOF/JTTBOnŴOo3BLJQTJ[pTMPHBOŴ JMFUBOŴUŴMBO(53/JTNPFOÀPLJMHJHÏSFO LPOTFQUBSBÀMBSŴOEBOCJSJPMEV

HASÖBEENÖINTRODUCINGÖTHEÖCONCEPTÖVEHICLES Ö 3UBARUÖ/BSERVATIONÖOFÖ6ISUALÖ%VOLUTIONÖ ANDÖ#ROSSÖWILLÖBEÖPUTÖINTOÖPRODUCTIONÖNEXTÖ YEAR ÖASÖWELLÖASÖ3PORTÖ$ESINGÖCONCEPTSÖTOÖ AÖNEWÖGENERATIONÖOFÖ3PORTSÖ4OURERÖMODELÖ EXHIBITSÖAÖPROTOTYPEÖOFÖ,EVORGÖ3UBARUÖ ,EVORG ÖEXCLUSIVEÖANDÖSTYLISHÖDESIGNÖTOÖ THEÖFOREÖ LITERÖHORIZONTALLYÖOPPOSEDÖ #YLINDERÖDIRECTÖINJECTIONÖTURBOÖENGINEÖ j$)4kÖ)NÖADDITION ÖAÖNEWÖGENERATIONÖHASÖ

BEENÖADDEDÖWITHÖMANYÖSECURITYÖFUNCTION Ö %YE3IGHTÖANDÖSTEERINGÖSUPPORTÖCONTROLÖ .ISSANÖALSOÖHASÖTHEÖADVANTAGEÖOFÖBEINGÖ AÖGOODÖHOSTÖANDÖ!NGELAÖ!TÖTHEÖELECTRICÖ VEHICLEÖCONCEPTÖWITHÖANÖINTERESTINGÖDESIGNÖ ASPECTÖTHATÖHASÖOPENEDÖTOÖVISITORSÖOFÖTHEÖ .ISSANÖ"LADE'LIDERÖMODELÖ3TILL Ö.ISSANiSÖ j5NBEATABLEkÖSLOGANÖWASÖINTRODUCEDÖWITHÖ THEÖ'4 2Ö.ISMOÖBECAMEÖONEÖOFÖTHEÖMOSTÖ INTERESTINGÖCONCEPTÖVEHICLES

MAZDA’S ELECTRIC COOKING (YBRIDÖVEHICLEÖTECHNOLOGYÖ4OYOTAÖANDÖ -AZDAÖINÖ4OKYOÖNOTÖONLYÖHASÖINTRODUCEDÖ HYBRIDÖELECTRICÖVEHICLEÖENGINEÖ3+9!#4)6 'Ö#OMBININGÖALLÖTHEÖTOOLSÖOFÖTHEÖNEWÖ TECHNOLOGIES Ö-AZDAÖALSOÖHASÖNATURALÖGASÖ ANDÖOILÖRUNNINGÖDUALÖFUELÖSYSTEMÖ-AZDAÖ 3+9!#4)6 #.'ÖVEHICLESÖ(OWEVER ÖTHEÖ ADVANCEDÖSECURITYÖTECHNOLOGIESÖWITHÖTHEÖ CITYÖOFÖTHEÖFUTUREÖTOOLÖÖ!36 -AZDAÖVISI TORSÖBROWSEÖ)NÖ4OKYO ÖONEÖOFÖTHEÖBRANDSÖ

69


70-70 70-,48"(&/7&%ŵŷ&3-&3ŵd 'VBS+BQPOZBnEBPMVODB"WSVQBMŴPUPNPCJMÕSFUJDJMFSJ EBIBB[PUPNPCJMMFLBUŴMTBMBSEB.JOJ 7PMWP 7PMLTXBHFOWF.FSDFEFTJEEJBMŴNPEFMMFSJZMFÏOF ÀŴLBOJTJNMFSPMEV.FSDFEFTnJOBEFUÕSFUJMFDFL ZFOJLPOTFQUBSBDŴ4-4".((5FOGJZBLBMŴ"WSVQBMŴ PMEV#JSEJŶFS"MNBO 7PMLTXBHFO 9-JMFGVBSEBZFS BMEŴ0MEVLÀBSBEJLBMÀJ[HJMFSFTBIJQ9- %ÕOZBOŴO FOZÕLTFLZBLŴUWFSJNJOFTBIJQBSBDŴPMBSBLHÏTUFSJMJZPS.JOJJTF .JOJ$PPQFS4LPOTFQUJOJUBOŴUUŴ4BSŴ WFTJZBISFOHJOLPNCJOFFEJMEJŶJBSBÀIJÀPMNBEŴŶŴ LBEBSHÕÀMÕCJSNPUPSMBHFMJZPS"SUŴL"WSVQBMŴTBZŴMNBTBEBLÏLFOJ"WSVQBMŴPMBO"VEJEFGVBSEBZFOJMFONJŲBSBDŴZMBCPZHÏTUFSEJŵMLLF[nEFCJSCBŲLB $PODFQU$PVQFIJCSJUNPEFMJOJUBOŴUBO7PMWPBZOŴ JTNFTBIJQZFOJMFONJŲWFSTJZPOVJMFGVBSEBZFSBMEŴ

70


VOLVO, VOLKSWAGEN AND OTHERS. 7HENÖITÖCOMESÖTOÖ%UROPEANÖCARÖMANUFAC TURERSÖINÖ*APANÖLESSÖTHANÖFAIR ÖCAR Ö Ö-INI Ö 6OLVO Ö6OLKSWAGEN ÖANDÖ-ERCEDESÖWASÖTHEÖ PROMINENTÖNAMESÖOFÖAMBITIOUSÖMODELSÖ4HEÖ NEWÖCONCEPTÖVEHICLEÖTHATÖWILLÖBEÖPRODUCEDÖ FORÖ-ERCEDESÖ3,3Ö!-'ÖTHEÖÖ'4 ÖTHEÖ SWAGGERINGÖ%UROPEANÖ4HEÖOTHERÖTOOKÖPLACEÖ

ATÖTHEÖCOUNTYÖFAIRÖWITHÖ'ERMAN Ö6OLKSWA GEN Ö8,Ö0RETTYÖRADICAL ÖONEÖOFÖTHEÖWORLDiSÖ HIGHESTÖFUELÖEFFICIENCYÖWITHÖTHEÖLINESÖYOUÖ HAVEÖTOOLÖ8,Ö-INI Ö-INIÖ#OOPERÖ3 ÖINTRO DUCEDÖTHEÖCONCEPTÖ9ELLOWÖANDÖBLACKÖCOLORÖ ISÖCOMBINEDÖWITHÖAÖMOTORÖVEHICLEÖISÖSTRONG ERÖTHANÖEVERÖ4HEÖORIGINÖOFÖTHEÖ%UROPEANÖ #ONTINENTALÖISÖNOÖLONGERÖREALLYÖTHEÖ!UDIÖ ALSOÖSHOWEDÖUPÖATÖTHEÖREFURBISHEDÖTOOLÖ&ORÖ THEÖFIRSTÖTIMEÖINÖ ÖANOTHERÖ#ONCEPTÖ #OUPEÖHYBRIDÖMODELÖTHATÖIDENTIFIESÖWITHÖTHEÖ RENOVATEDÖVERSIONÖTHATÖHASÖTHEÖSAMEÖNAMEÖ ASÖTHEÖ6OLVOÖTOOKÖPARTÖINÖTHEÖFAIRÖ

71


%+/,/*Î%#/,/'9 YAZI/ ARTICLE : NEHİR TEKİN

ORGANİK YAŞAM KLAVUZU A GUIDE TO ORGANIC LIFE 0/0£,%2,ÎÌÎÖ'£.Ö'%‘4Î+‘%Ö!24!.Öj/2'!.Î+kÖ +!62!-)9,!Ö(!9!4).Ö(%2Ö!,!.).$!Ö +!2)Ð),!Ð)9/25:Ö')$!$!.Ö'Î9Î-% Ö+/:-%4Î+4%.Ö $%4%2*!.!Ö+!$!2Ö(%2ÖÐ%9Î.Ö/2'!.ÎÌÎ.%Ö 2!34,!-!+Ö!24)+Ö-£-+£.Ö+!62!-Ö"5Ö $%.,ÎÖ'%.ÎÐ,%9Î.#%Ö"5Ö£2£.,%2ÎÖ+Î- Ö.!3),Ö +/.42/,Ö%$Î9/2Ö.!3),Ö3%24Î&Î+!,!.$)2),)9/2Ö 6%Ö$%.%4Î-Ö-%+!.Î:-!3)Ö.%Ö+!$!2Ö3!Ì,)+,)Ö ÎÐ,Î9/2Ö'Î"ÎÖ3/25,!2֞.%֑)+)9/2ÖÎÐ4%Ö-%2!+Ö %$Î,%.Ö9!.)4,!2

72

WE BUMP INTO THE EVER SO POPULAR “ORGANIC” CONCEPT IN EVERY AREA OF LIFE. ORGANIC IS EVERYWHERE FROM FOOD TO FASHION, COSMETIC AND DETERGENT… INEVITABLY SOME QUESTIONS COME TO MIND SUCH AS WHO IS CONTROLLING SUCH A VAST RANGE OF CONCEPT, AND HOWCAN IT BE CONTROLLED AND CERTIFIED? AND HERE ARE THE ANSWERS…


Q #JSTÕQFSNBSLFUUFTJOJ[ BMŴŲWFSJŲ BOŴOEBSFZPOEBHÏSEÕŶÕOÕ[IFS ŲFZJOFLTUSBCJSEFPSHBOJŶJPMEVŶVOVGBSLFEJZPSTVOV[4ÕU ZVNVSUB ZPŶVSU OPIVU FLNFL FU IBUUB UTIJSUZBEBEFUFSKBOµ[FSJOEF PSHBOJLZB[BOMBSJMFZB[NBZBOMBS BSBTŴOEBLJJMLHÏ[FÀBSQBOŲFZ GJZBUMBSŴ,BSBSTŴ[MŴLBOŴOEBŲV TPSVMBSBLMŴOŴ[EBOHFÀFCJMJS ?Ö-PE?LGIÖL?QÍJÖ@GPÖÏCWBGPÖ "CLCKCIRCÖD?WB?ÖT?P Ö @Ö"GËCPJCPGWJCÖ?P?QÍLB?ÖD?PIÖ WMI Ö-PE?LGIÖBGWCÖLGWCÖD?XJ?Ö N?P?ÖTCPCWGK AÖ7?ÖFCNQGLGÖMPE?LGIÖ?JK?IÖ ECPCIGWMPÖW?ÖB?ÖFGªÖ@GPGLG Ö 4CÖ@SL?ÖN?P?ÖB?W?LK?X×Ö 7JLJQFEJB PSHBOJLUBOŴNŴJÀJO 

oDBOMŴCJSŲFZJOQBSÀBTŴWFZBPOEBO NFZEBOBHFMNJŲCJSŲFZJBOMBUNBL JÀJOLVMMBOŴMŴSpEJZPSWFoLBSCPOJÀFSFOIFSIBOHJCJSCJMFŲJLp PMEVŶVOVFLMJZPS#VUBOŴNMBNBZB HÏSFDBOMŴPSHBOJ[NBMBSBJMJŲLJOZB EBDBOMŴPSHBOJ[NBEBOFMEFFEJMFO IFSŲFZPSHBOJLâ0SHBOJLJCBSFTJ CVMVOBOLVUVEBLJTÕUJMFEJŶFSTÕU BSBTŴOEBCJSGBSLZPL ¡ÕOLÕIFSJLJTÕUJOFL LPZVO LFÀJHJCJDBOMŴMBSEBOTBŶŴMŴZPS #JMFŲFOMFSJOEFOCJSJPMBOMBLUP[JTF LBSCPOJÀFSJZPS4POVÀPMBSBLHFOFMPMBSBLoTÕUpPSHBOJLCJSHŴEBâ 1FLJOJZFCJSLVUVEBoPSHBOJLp JCBSFTJZFSBMŴSLFOEJŶFSJOEFZPL ŵŲUFCVOPLUBEBoPSHBOJLUBSŴNp HJSJZPSJŲJOJÀJOF

Q3UPPOSEÖYOUÖAREÖINÖ SÀPERMARKET ÖANDÖYOUÖNOTICEÖTHATÖ EVERYTHINGÖYOUÖSEEÖONÖTHEÖSHELVESÖ HASÖANÖORGANICÖVERSIONÖ-ILK ÖEGGS Ö YOGHURT ÖBEANS ÖBREAD ÖMEAT ÖEVENÖ T SHIRTÖORÖDETERGENTbÖ4HEÖPRIMARYÖ DIFFERENCEÖBETWEENÖTHEÖTWOÖAREÖ THEIRÖPRICESÖ$URINGÖDECISION MAKINGÖPROCESS ÖTHESEÖMAYÖCROSSÖ YOURÖMIND ?Ö5F?RÖGQÖMPE?LGAÖ CRRCPÖEGTCÖ GRÖ?ÖRPW

@Ö'ÖA?LÖQCCÖLMÖBGDDCPCLACÖ @CRUCCLÖRFCÖRUM Ö5FWÖQFMSJBÖ'Ö N?WÖKMPCÖDMPÖMPE?LGA AÖ CRRCPÖ@SWÖ?JJÖMPE?LGAÖMPÖ LMLC ÖLBÖ'ÖF?TCÖLMÖQSAFÖ KMLCW× 7IKIPEDIAÖDEFINESÖORGANICÖASÖjAÖ PARTÖOFÖAÖLIVINGÖTHINGÖORÖANYTHINGÖ DERIVEDÖFROMÖITkÖANDÖADDSÖTHATÖjITÖ ISÖANYÖCOMPOSITEÖINCORPORATINGÖ CARBONkÖ!CCORDINGÖTOÖTHISÖ DEFINITION ÖANYTHINGÖTHATÖISÖRELATEDÖ TOÖORÖOBTAINEDÖFROMÖAÖLIVINGÖ ORGANISMÖISÖCLASSIFIEDÖASÖORGANICÖ )NÖTHATÖCASE ÖTHEREÖISÖNOÖDIFFERENCEÖ BETWEENÖTHEÖSO CALLEDÖORGANICÖANDÖ THEÖREGULARÖMILK ÖASÖBOTHÖCOMEÖFROMÖ COW ÖSHEEPÖORÖGOATÖ!NDÖLACTOSE Ö WHICHÖISÖONEÖOFÖITSÖCOMPONENTS Ö INCORPORATEÖCARBONÖ4HEREFORE Ö jMILKkÖISÖORGANICÖBYÖDEFINITIONÖ 3O ÖWHYÖISÖITÖCALLEDÖjORGANICkÖONÖ ONEÖOFÖTHEÖBOXESÖANDÖNOTÖONÖTHEÖ OTHERÖ(ERE ÖTHEÖNOTIONÖOFÖjORGANICÖ AGRICULTUREkÖENTERSÖTHEÖ0ICTURE

73


,ŵ.:"4"-:0, "5*,:0, 0SHBOJLUBSŴN UÕNDBOMŴMBSBWFÀFWSFZFEPTU ÕSFUJNTJTUFNMFSJOJJÀFSFOZFUJŲUJSJDJMJLUF JOTBOBWFÀFWSFZF[BSBSMŴTFOUFUJLLJNZBTBM JMBÀ IPSNPO BOUJCJZPUJL HÕCSFWFZBQBZZPMMB ÕSFUJMFONBEEFMFSJOLVMMBOŴMNBEŴŶŴ ZBEBÀPL TŴOŴSMŴNJLUBSMBLVMMBOŴMEŴŶŴ CJSUBSŴNZÏOUFNJPMBSBLUBOŴNMBOŴZPS6ZHVOFLJNEJLJN ZÏOUFNMFSJOJOLVMMBOŴMEŴŶŴ (%0PMBSBLCJMJOFO oHFOFUJŶJEFŶJŲUJSJMNJŲPSHBOJ[NBpMBSŴOEBLVMMBOŴNŴOBJ[JOWFSJMNFEJŶJCVUBSŴNZÏOUFNJOEF UPQSBLWFTVLBZOBLMBSŴOŴOLBMJUFTJLPSVOVSLFO WFSJNMJMJLBSUŴZPS0SHBOJLÕSFUJNZBQŴMBDBL

BSB[JOJOHFMFOFLTFMÕSFUJNZBQŴMBOCÏMHFMFSEFO JŲMFLBOBZPMMBSEBO BŶŴSTBOBZJUFTJTMFSJOEFO NBEFOJŲMFUNFMFSJOEFOLFOUTFMBUŴLMBSŴO UPQMVPMBSBLCŴSBLŴMEŴŶŴBMBOMBSEBO LJSMFUJDJ BUŴLMBSJÀFSFOBLBSTVWFZFSBMUŴTVMBSŴOEBO FULJMFONFZFDFLCJSNFTBGFEFPMNBTŴHFSFLJZPS 5PQSBLUBNJLSPPSHBOJ[NBMBS TPMVDBOMBSWFEJŶFSDBOMŴPSHBOJ[NBMBSŴOZBŲBNBTŴOBJ[JOWFSJMJZPSZBOJUPQSBŶŴOCJZPMPKJLBLUJWJUFTJLPSVOVZPS#VHJCJCJZPMPKJLVOTVSMBSEJLLBUFBMŴOEŴŶŴ JÀJOoCJZPMPKJLUBSŴNpPMBSBLEBHFÀJZPS;BSBSMŴ CÏDFLMFSJÀJOCJULJTFMLÏLFOMJJMBÀMBS ZBQŴŲLBO

TJOFLLBŶŴEŴHJCJNÕDBEFMFZÏOUFNMFSJLVMMBOŴMŴZPS#ÏZMFMJLMFEFUPQSBLWFTVLBZOBLMBSŴ CJSTPOSBLJÕSFUJNEFLFOEJOJZFOJMFZFCJMJZPS POBSBCJMJZPSEPMBZŴTŴZMBoZFOJMFOFCJMJSUBSŴNp BOMBNŴLB[BOŴZPS 5ÕNCVZÏOUFNMFS ZBZHŴOPMBSBLVZHVMBOBO ZPŶVOUBSŴNTBMÕSFUJNFHÏSFEBIBB[WFEBIB ZÕLTFLNBMJZFUMFÕSÕOFMEFFEJMNFTJOJTBŶMŴZPS ŵŲUFCVOFEFOMFEFNBSLFUUFHÏSNÕŲPMEVŶVOV[ TÕU EJŶFSLVUVMBSEBLJTÕUMFSMFBZOŴJÀFSJŶFTBIJQ PMTBEBÕSFUJNŲFLMJOEFOEPMBZŴoPSHBOJLpWF EBIBQBIBMŴ

./Ö#(%-)#!,3 Ö./Ö7!34%3Ö /RGANICÖAGRICULTUREÖISÖDEFINEDÖASÖAÖMETHODÖOFÖ CULTIVATIONÖWHICHÖCONSISTSÖOFÖECO FRIENDLYÖPRODUCTIONÖ SYSTEMS ÖANDÖMAKESÖNOÖORÖVERYÖLITTLE ÖUSEÖOFÖ PESTICIDES ÖHORMONES ÖANTIBIOTICS ÖFERTILIZERSÖORÖ ARTIFICIALÖMATERIALSÖTHATÖHARMÖTHEÖHUMANÖORÖTHEÖ ENVIRONMENTÖ4HANKSÖTOÖTHISÖAGRICULTURALÖMETHOD Ö WHEREÖAPPROPRIATEÖPLANTATIONÖTECHNIQUESÖAREÖUSEDÖ ANDÖNOÖ'-/ÖjGENETICALLYÖMODIFIEDÖORGANISMk ÖISÖ ALLOWED ÖTHEÖQUALITYÖOFÖSOILÖANDÖWATERÖISÖMAINTAINEDÖ

74

ANDÖEFFICIENCYÖISÖINCREASEDÖ4HEÖORGANICÖPRODUCTIONÖ FIELDÖHASÖTOÖBEÖREMOTEÖENOUGHÖFROMÖTRAIDITIONALÖ AGRICULTUREÖZONES ÖBUSYÖHIGHWAYS ÖHEAVYÖINDUSTRYÖ FACILITIES ÖMININGÖENTERPRISES ÖURBANÖWASTES ÖPOLLUTEDÖ RIVERSÖANDÖUNDERGROUNDÖWATERÖ-ICROORGANISMS Ö WORMSÖANDÖOTHERÖORGANISMSÖAREÖALLOWEDÖTOÖSURVIVEÖ INÖTHEÖEARTHÖTOÖPROTECTÖTHEÖBIOLOGICÖACTIVITYÖOFÖTHEÖSOILÖ 4AKINGÖALLÖTHESEÖINTOÖCONSIDERATION ÖITÖISÖREFERREDÖ TOÖASÖjBIOLOGICALÖAGRICULTUREkÖ&ORÖHARMFULÖBUGS Ö

VEGETALÖPESTICIDESÖANDÖOTHERÖPREVENTIVEÖACTIONSÖSUCHÖ ASSTICKYÖFLYPAPERÖAREÖUSEDÖ!SÖAÖRESULT ÖTHEÖEARTHÖ ANDÖWATERÖRESOURCESÖCANÖBEÖRENEWEDÖINÖTHEÖNEXTÖ PRODUCTION ÖMAKINGÖITÖjRENEWEABLEÖAGRICULTUREkÖ !LLÖTHESEÖMETHODSÖBRINGÖLESSÖPRODUCTSÖANDÖMOREÖ COSTSÖCOMPAREDÖTOÖTHEÖPOPULARÖINTENSEÖAGRICULTURALÖ PRODUCTIONÖ4HISÖISÖWHYÖTHEÖMILKÖYOUÖSAWÖINÖTHEÖ MARKETÖISÖjORGANICkÖANDÖMOREÖEXPENSIVEÖTHANÖTHEÖ REGULAR ÖDESPITEÖTHEÖSAMEÖCONTENT


)&3o03("/ŵ,p&(µ7&/&#ŵ-ŵ3.ŵ:ŵ; 

,POUSPMWFTFSUJGJLBTZPO PSHBOJLUBSŴNŴOÏOFNMJCBTBNBLMBSŴOEBOCJSJ#JSÕSÕOÕOPSHBOJLPMBSBLTBUŴMBCJMNFTJJÀJOPSHBOJLÕSÕOTFSUJGJLBTŴOBTBIJQPMNBTŴHFSFLJZPS#VOPLUBEBo0SHBOJLpJCBSFTJPMBOIFSŲFZFHÕWFOFCJMJSNJZJ[ )FQTJHFSÀFL CJSTFSUJGJLBTZPOBTBIJQNJ HJCJTPSVMBSHFMJZPSBLMBŵÀJOJ[SBIBUPMTVOTFSUJGJLBTJTUFNJÕSÕOMFSJOPSHBOJLTUBOEBSUMBSBHÏSF ÕSFUJMEJŶJOJO JŲMFOEJŶJOJO QBLFUMFOEJŶJOJO HBSBOUJTJ :BOJ 5BSŴN WF ,ÏZ ŵŲMFSJ #BLBOMŴŶŴnOŴO P ÕSÕOF TFSUJGJLB WFSEJŶJOF EBJSBNCMFNJWBSTBPÕSÕOPSHBOJLEFNFLPMVZPS4Ï[MFŲNFMJ ÀJGUÀJMFS CBIÀFMFSJOEF WF UBSMBMBSŴOEB IJÀCJS ŲFLJMEF TFOUFUJL LJNZBTBM JMBÀ IPSNPO WF HÕCSF LVMMBONBNBZŴ JN[BMBEŴLMBSŴ TÏ[MFŲNFMFSMF oPSHBOJL UBSŴN ZBQBDBLMBSŴOŴp UBBIIÕU FEJZPSMBS5BSŴNWF,ÏZŵŲMFSJ#BLBOMŴŶŴUBSBGŴOEBOEFOFUMFNFZFULJTJ WFSJMFO VMVTMBSBSBTŴ CBŶŴNTŴ[ EFOFUMFNF GJSNBMBSŴ ŲBSUMBSB VZHVO PMBSBL ÕSFUJNJ ZBQŴMBO PSHBOJL ÕSÕOMFSJ EFOFUMJZPS WF TFSUJGJLBMBOEŴSŴZPS,POUSPMWFTFSUJGJLBTZPOZBQBOLVSVMVŲMBS ÕSÕOMFSJOJPSHBOJLPMNBEŴŶŴIBMEF PSHBOJLHJCJHÏTUFSFSFLTBUBOLJŲJWFZBŲJSLFUMFSJUFTQJUFEJZPSWFCVLJŲJMFSF5BSŴN#BLBOMŴŶŴ UBSBGŴOEBO ZBQUŴSŴNMBS VZHVMBOŴZPS :JOF EF TBEFDF CFMMJ [BNBOMBSEBEFOFUJNFEBZBOBOTFSUJGJLBTZPOJŲMFNMFSJZMFPSHBOJLÕSFUJNLPOUSPMÕZBQNBLCBŲBSŴMŴTPOVÀMBSTBŶMBNBZBCJMJS 0OFEFOMFUFSDJIMFSJOÏOQMBOBÀŴLBSŴMEŴŶŴWFTBZEBNJ[MFOFCJMJSMJMJLTJTUFNMFSJZMFUÕLFUJDJZJEFOFUJNNFLBOJ[NBTŴJÀJOFBMBO VZHVMBNBMBSCJSBOÏODFIJ[NFUFBMŴONBMŴ%PMBZŴTŴZMBCVTJTUFNJOPUVSBCJMNFTJJÀJOTJ[TJ[PMVO FEJOEJŶJOJ[PSHBOJLÕSÕOÕO TFSJOVNBSBTŴOEBOÕSÕOÕOFWSFMFSJOJWFOFLBEBSPSHBOJLPMVQ PMNBEŴŶŴOŴBSBŲUŴSŴO#ÏZMFMJLMFUÕLFUJDJEFOFUJNNFLBOJ[NBTŴ TBZFOJ[EFTJTUFNÀPLEBIBJZJJŲMFZFDFLUJSWFNBSLFUBMŴŲWFSJŲJOJ[TŴSBTŴOEBBLMŴOŴ[EBOHFÀFOo%JŶFSMFSJZMFBSBTŴOEBGBSLZPL 0SHBOJLEJZFOJZFGB[MBQBSBWFSFZJN pTFÀFOFŶJLFTJOMJLMFPSUBEBOLBMLBDBLUŴS

IS “ORGANIC” ALWAYS TRUSTWORTHY?

#ONTROLÖANDÖCERTIFICATIONÖAREÖCRUCIALÖSTEPSÖFORÖ ORGANICÖAGRICULTUREÖ!ÖPRODUCTÖCANÖBEÖSOLDÖASÖ ORGANICÖONLYÖIFÖITÖISÖACCORDINGLYÖCERTIFIEDÖ3O ÖCANÖ WEÖTRUSTÖINÖANYTHINGÖTHATÖISÖLABELEDÖASÖjORGANICkÖ !REÖALLÖJUSTLYÖCERTIFIEDÖ+EEPÖCALMÖTHEÖSYSTEMÖOFÖ CERTIFICATIONÖGUARANTEESÖTHEÖORGANICÖPRODUCTIONÖANDÖ PACKAGINGÖSTANDARDSÖ)NÖOTHERÖWORDS ÖTHEÖ-INISTRYÖ OFÖ!GRICULTUREÖLABELÖONÖTHEÖPRODUCTÖMEANSÖTHATÖITÖ ISÖORGANICÖ#ONTRACTEDÖFARMERSÖGUARANTEEÖTHATÖ THEYÖWILLÖCONDUCTÖORGANICÖFARMINGÖINÖTHEIRÖFIELDS Ö WITHOUTÖUSINGÖANYÖSYNTHETICÖCHEMICALS ÖHORMONESÖ

ORÖFERTILIZERSÖ)NTERNATIONALÖAUDITINGÖCOMPANIESÖ AREÖAUTHORIZEDÖBYÖTHEÖ-INISTRYÖOFÖ!GRICULTUREÖTOÖ CONTROLÖANDÖCERTIFYÖTHEÖORGANICÖGOODSÖPRODUCEDÖ INÖLINEÖWITHÖTHEÖREQUIREMENTSÖ0EOPLEÖORÖ COMPANIESÖTHATÖMARKETÖFAKEÖORGANICÖ PRODUCTSÖAREÖDETERMINEDÖBYÖTHEÖCONTROLÖANDÖ CERTIFICATIONÖORGANIZATIONSÖANDÖAREÖSENTENCEDÖ BYÖTHEÖ-INISTRYÖOFÖ!GRICULTUREÖ%VENÖSTILL Ö THEÖCONTROLÖOFÖORGANICÖPRODUCTIONÖBASEDÖ ONÖOCCASIONALÖCHECKSÖANDÖCERTIFICATIONSÖ CANÖBEÖUNSUCCESSFULÖFROMÖTIMEÖTOÖTIMEÖ

(ENCE ÖARRANGEMENTSÖTHATÖINCLUDEÖTHEÖCONSUMERÖ INÖTHEÖCONTROLÖMECHANISMÖTHROUGHÖTRANSPARENTÖ TRACKINGÖSYSTEMSÖNEEDÖTOÖBEÖINITIATEDÖASÖ SOONÖASÖPOSSIBLEÖ3OÖITÖISÖRECOMMENDEDÖ TOÖCHECKÖTHEÖSERIALÖNUMBER ÖTHEÖPHASESÖ ANDÖTHEÖEXTENTÖOFÖTHEÖORGANICÖPRODUCTSÖ THATÖYOUÖPURCHASEÖ4HEÖCONSUMERÖCONTROLÖ MECHANISMÖWILLÖHELPÖTHEÖSYSTEMÖTOÖFUNCTIONÖ MUCHÖEFFECTIVELY ÖELIMINATINGÖYOURÖMARKETÖ DILEMMAÖOFÖj7HYÖPAYÖMOREÖFORÖTHEÖSAMEÖ STUFFkÖONCEÖANDÖFORÖALL

75


/&%&/03("/ŵ,5µ,&5.&-ŵ:ŵ; 

q#VHÕOQFLÀPLCJMJNTFMBSBŲUŴSNBUBSŴNTBM ÕSFUJNEFLVMMBOŴMBOLJNZBTBMJMBÀMBSŴOTBŶMŴŶB PMVNTV[FULJMFSJOJPSUBZBLPZEV,JNZBTBM JMBÀMBS BOUJCJZPUJLMFSLBOTFSCBŲUBPMNBLÕ[FSFQFLÀPLIBTUBMŴŶŴOLBQŴTŴOŴBSBMŴZPS q0SHBOJLÕSÕOMFSEFEBIBÀPLWJUBNJO NJOFSBM WFEPŶBMBOUJPLTJEBOWBSEŴS0SHBOJLÕSÕOMFS CBŶŴŲŴLMŴŶŴHÕÀMFOEJSJS q%PŶBMLBZOBLMBSŴOTÕSEÕSÕMFCJMJSCJÀJNEFLVMMBOŴMNBTŴZMBWFFLPMPKJLÕSFUJNUÕLFUJNEÏOHÕTÕZMFJÀJOEFZBŲBEŴŶŴNŴ[FLPTJTUFNJLPSVSV[ q#JZPMPKJLÀFŲJUMJMJŶJLPSVZBSBLZFSFMUÕS ÀFŲJU WFMF[[FUMFSJOQB[BSŲBOTŴCVMNBTŴOŴTBŶMBSŴ[ q¡PDVLMBSŴNŴ[WFHFMFDFLLVŲBLMBSJÀJOTBŶMŴLMŴ CJSEÕOZBEBZBŲBNBWFTBŶMŴLMŴCFTMFONFIBLLŴOŴOTBWVOVMNBTŴOŴLBULŴEBCVMVOVSV[ q,ŴSTBMEBFLPMPKJL TÕSEÕSÕMFCJMJSZBŲBN NPEFMMFSJOJ SFGBIWFJTUJIEBNŴEFTUFLMFNJŲ PMVSV[

7(9Ö#/.35-%Ö/2'!.)#Ö qÖ.UMEROUSÖSTUDIESÖPOINTÖOUTÖTHATÖTHEÖCHEMICALSÖ USEDÖINÖAGRICULTURALÖPRODUCTIONÖDAMAGESÖTHEÖ HEALTHÖ#HEMICALSÖANDÖANTIBIOTICSÖPAVEÖTHEÖWAYÖTOÖAÖ NUMBERÖOFÖDISEASESÖINCLUDINGÖCANCER qÖ/RGANICÖPRODUCTSÖEMBODYÖMOREÖVITAMINS Ö MINERALSÖANDÖNATURALÖANTIOXIDANTSÖ4HEYÖALSOÖ REINFORCEÖTHEÖIMMUNEÖSYSTEM qÖ3USTAINABLEÖUSEÖOFÖNATURALÖRESOURCESÖANDÖTHEÖ ECOLOGICALÖPRODUCTION CONSUMPTIONÖCHAÑNÖSAVESÖ

76

THEÖECOSYSTEMÖ q"IOLOGICALÖDIVERSITYÖISÖPRESERVEDÖANDÖLOCALÖTASTES Ö VARIETIESÖANDÖPRODUCTSÖHAVEÖAÖCHANCEÖTOÖARRIVEÖTHEÖ MARKETÖ qÖ!ÖCONTRIBUTIONÖISÖMADEÖINÖTHEÖRIGHTÖTOÖLIVINGÖINÖAÖ HEALTHYÖENVIRONMENTÖANDÖHEALTHYÖNUTRITIONÖFORÖOURÖ CHILDRENÖANDÖTHEÖNEXTÖGENERATIONSÖ qÖ%COLOGICAL ÖSUSTAINABLEÖLIFEÖMODELS ÖWELL BEINGÖANDÖ EMPLOYMENTÖAREÖALSOÖENCOURAGEDÖINÖTHEÖVILLAGES


03("/ŵ,0-.";4"0-.";µ3µ/-&3

)FNÀFWSFJÀJOIFNEFTBŶMŴLMŴCJSZBŲBNJÀJO PSHBOJLÕSÕOLVMMBONBMŴZŴ["NBCVÕSÕOMFS CJSB[QBIBMŴCVOBQBSBEBZBONB[EJZPSTBOŴ[ FMFNFZBQBCJMJSTJOJ[µSÕOMFSJNFWTJNJOEF UÕLFUNFLEFCJSÀÏ[ÕNµ[ÕN ŲFGUBMJ CJCFS EPNBUFTHJCJLBCVŶVJODFWFIBTTBTHŴEBMBSEB UBSŴNJMBDŴEBIBÀPLLVMMBOŴMŴZPS%PMBZŴTŴZMB PSHBOJŶJOJCVMBNŴZPSTBOŴ[ LBWVO LBSQV[ UVSVOÀHJMHJCJTFSULBCVLMVHŴEBMBSBZÏOFMNFLUFGBZEBWBS

3).%Ö15!Ö./.Ö/2'!.)#3 /RGANICÖPRODUCTSÖAREÖESSENTIALÖBOTHÖFORÖTHEÖ ENVIRONMENTÖANDÖAÖHEALTHYÖLIFEÖ"UTÖIFÖYOUÖFINDÖTHEMÖ AÖLITTLEÖTOOÖEXPENSIVE ÖMAKEÖAÖSELECTIONÖ!NOTHERÖ GOODÖALTERNATIVEÖISÖTOÖCONSUMEÖTHEÖPRODUCTSÖINÖ THEIRÖSEASONÖ0ESTICIDESÖAREÖMOREÖOFTENÖUSEDÖINÖ VEGETATIONSÖWITHÖTHINNERÖSKIN ÖSUCHÖASÖGRAPES Ö PEACHES ÖPEPPERS ÖANDÖTOMATOESÖ3OÖIFÖYOUÖCANNOTÖ FINDÖTHEÖORGANIC ÖBETTERÖCONSUMEÖTHEÖONESÖWITHÖ THICKÖSKIN ÖSUCHÖASÖMELON ÖWATERMELONÖORÖCITRUSqÖ !ÖCONTRIBUTIONÖISÖMADEÖINÖTHEÖRIGHTÖTOÖLIVINGÖINÖAÖ HEALTHYÖENVIRONMENTÖANDÖHEALTHYÖNUTRITIONÖFORÖOURÖ CHILDRENÖANDÖTHEÖNEXTÖGENERATIONSÖ

77


(!"%2.%73

ASLAN GİBİ TAKIM OLDUK! WE ARE A TEAM OF LIONESSES! '!,!4!3!2!9Ö"!9!.Ö6/,%9"/,Ö4!+)-)i.!ÖÎ3-Î.ÎÖ6%2%.Ö $!)+).Ö4£2+Î9% Öj"5:$!.Ö!3,!.,!2kÖ+/.3%04Î9,%Ö (!:)2,!.!.Ö2%+,!-Ö&Î,-,%2Î.Î.Ö"!3).Ö,!.3-!.)Ö Ö+!3)-i$!Ö9!0),$)Ö'!,!4!3!2!9Ö30/2Ö+5,£"£ÖÎ#2!Ö +525,5Ö"!Ð+!.)Ö,£4&ÎÖ!2)"/Ì!. Ö$!)+).Ö4£2+Î9%Ö "!Ð+!.Ö9!2$)-#)3)Ö4!+!95+)Ö+!-%+!7! Ö'%.%,Ö-£$£2Ö 9!2$)-#)3)Ö45.!Ö'£,%.‘Ö6%Ö'!,!4!3!2!9Ö$!)+).Ö"!9!.Ö 6/,%9"/,Ö4!+)-)i.).Ö+!4),)Ì)Ö"!3).Ö4/0,!.4)3)Ö6/,,%9Ö (/4%,i$%Ö'%2‘%+,%Ð4ÎÖ

78

THE NEW “ICE LIONESSES” COMMERCIAL OF DAIKIN TURKEY, WHICH GAVE ITS NAME TO GALATASARAY WOMEN’S VOLLEYBALL TEAM, MADE ITS PRESS LAUNCH ON 14 NOVEMBER. THE PRESS MEETING TOOK PLACE AT VOLLEY HOTEL WITH THE PRESENCE OF GALATASARAY "5)-&5*$$-6#$&0-µ5'ŵ"3*#0ŷ"/ %"*,*/ TURKEY VICE PRESIDENT TAKAYUKI KAMEKAWA, VICE GENERAL. MANAGER TUNA GÜLENÇ AND GALATASARAY DAIKIN WOMEN’S VOLLEYBALL TEAM.


Q (BMBUBTBSBZnŴONÕDBEFMFDJSVIVOVTJNHFMFZFOm"TMBOn LBSBLUFSJJMFEÕOZBJLMJNMFOEJSNFQB[BSŴOŴOMJEFS NBSLBTŴ%BJLJOnJOLMJNBMBSŴEÕŲÕOÕMFSFLPMVŲUVSVMBO o#V[EBO"TMBOMBSpLPOTFQUJ (BMBUBTBSBZ%BJLJO#BZBO 7PMFZCPM5BLŴNŴJÀJOCJSTMPHBOPMEV(BMBUBTBSBZnŴO UÕNCSBOŲMBSŴBSBTŴOEBLJTJOFSKJZJWVSHVMBZBOSFLMBN GJMNMFSJTF[POVNBÀMBSŴ "WSVQBŲBNQJZPOB MBSŴWF1MBZPGGNBÀMBSŴJÀJOÏ[FMPMBSBLIB[ŴSMBOEŴ¡F LJNMFSEFGVUCPMUBLŴNŴOŴOLBMFDJTJ'FSOBOEP.VTMFSB CBTLFUCPMUBLŴNŴTQPSDVMBSŴOEBO&OHJO"UTÕSWFWPMFZ CPMUBLŴNŴOŴOCBŲBSŴMŴTNBÀÏSÕ4BPSJ,JNVSBSPMBMEŴ 5BOŴUŴNUPQMBOUŴTŴOEBTQPOTPSMVŶBJMJŲLJOCJSEFŶFSMFO EJSNFZBQBO%BJLJO5ÕSLJZF(FOFM.ÕEÕS:BSEŴNDŴTŴ 5VOB(ÕMFOÀ o%BJLJO5ÕSLJZFPMBSBL(BMBUBTBSBZ#BZBO 7PMFZCPM5BLŴNŴJTJNTQPOTPSMVŶVNV[VOJMLZŴMŴOEB "WSVQBųBNQJZPOMBS-JHJnOEFNÕDBEFMFFEJQ 'JOBM 'PVSnBFWTBIJQMJŶJZBQUŴLŵLJODJTFOFNJ[EFEÕOZBDB ÕOMÕZŴMEŴ[MBSŴUBLŴNŴNŴ[BLB[BOEŴSBSBLųBNQJZPOMBS -JHJnOEF[JSWFZJIFEFGMFEJL5FNFMIFEFGJNJ[HFSFLNJMMJ

UBLŴNMBS HFSFLLVMÕQMFSEÕ[FZJOEFCVEFSFDFCBŲBSŴMŴ PMEVŶVNV[WPMFZCPMTQPSVOBPMBOJMHJZJBSUŴSNBL WPMFZCPMVOÕMLFNJ[EFLJWF(BMBUBTBSBZDBNJBTŴJÀF SJTJOEFLJQPQÕMBSJUFTJOFLBULŴEBCVMVONBLµSFUUJŶJ NJ[QSPKFMFSEPŶSVMUVTVOEBTQPOTPSMVŶVNV[VOIFN %BJLJONBSLBTŴOBIFNEF(BMBUBTBSBZ#BZBO7PMFZCPM 5BLŴNŴnOBEFŶFSLBUNBTŴJÀJOÀBMŴŲŴZPSV[(BMBUBTBSBZ %BJLJO#BZBO7PMFZCPM5BLŴNŴnOBDBNJBNŴ[EBWFUBSBG UBSMBSŴNŴ[BSBTŴOEBJMHJWFEFTUFŶJBSUŴSNBTŴOŴVNEVŶV NV[CVGJMNMFSJOIB[ŴSMBONBTŴOEBCJ[MFSFEFTUFLWFSFO TQPSDVMBSŴNŴ[B (BMBUBTBSBZ4QPS,VMÕCÕnOF EFŶFSMJ CBŲLBOŴµOBM"ZTBMnB :ÏOFUJN,VSVMVµZFTJ.FINFU $JCBSBnZBWFŵDSB,VSVMV#BŲLBOŴ-ÕUGJ"SŴCPŶBOnBCJS LF[EFTJ[MFSJOIV[VSVOEBUFŲFLLÕSFUNFLJTUFSJN (BMBUBTBSBZ4QPS,VMÕCÕOÕOUÕNCSBOŲMBSŴZMBCJ[F WFUBLŴNŴNŴ[BWFSEJŶJEFTUFLTBZFTJOEFLFOEJNJ[JCV CÕZÕLDBNJBOŴOCJSQBSÀBTŴPMBSBLIJTTFEJZPS m#V[EBO "TMBOMBSnŴNŴ[BTQPOTPSPMNBLUBOCÕZÕLCJSNVUMVMVLWF HVSVSEVZVZPSV[pEFEJ

Q5NITINGÖTHEÖj,IONkÖASÖTHEÖSYMBOLÖ OFÖ'ALATARASAYiSÖCHALLENGINGÖSPIRITÖ ANDÖTHEÖGLOBALÖAIRÖCONDITIONINGÖ LEADERÖ$AIKINiSÖPRODUCTS ÖTHEÖj)CEÖ ,IONNESSESkÖCONCEPTÖISÖTHEÖNEWÖSLOGANÖ FORÖ'ALATASARAYÖ$AIKINÖ7OMENiSÖ 6OLLEYBALLÖ4EAMÖ4HEÖCOMMERCIALSÖ WHICHÖEMPHASIZEÖTHEÖSYNERGYÖAMONGÖ ALLÖATHLETICÖBRANCHESÖOFÖ'ALATASARAYÖ WASÖSPECIALLYÖPREPAREDÖFORÖTHEÖLEAGUEÖ OFÖ ÖSEASON ÖTHEÖ%UROPEANÖ #HAMPIONSHIPÖANDÖ0LAY /FFÖGAMESÖ $URINGÖTHEÖSHOOTING Ö&ERNANDOÖ -USLERA ÖTHEÖGOALKEEPERÖOFÖTHEÖSOCCERÖ TEAM ÖTHEÖBASKETBALLÖPLAYERÖ%NGINÖ!TSÀRÖ ANDÖ3AORIÖ+IMURA ÖTHEÖSUCCESSFULÖHITTERÖ OFÖTHEÖVOLLEYBALLÖTEAMÖTOOKÖPART -AKINGÖANÖEVALUATIONÖOFÖTHEÖ SPONSORSHIPÖATÖTHEÖPRESSÖMEETING Ö $AIKINÖ4URKEYÖ6ICEÖ'ENERALÖ-ANAGERÖ 4UNAÖ'ÀLEN¬ÖSAIDÖj/NÖTHEÖFIRSTÖYEARÖ OFÖ$AIKINÖ4URKEYÖNAMEÖSPONSORSHIPÖPFÖ 'ALATASARAYÖ7OMENiSÖ6OLLEYBALLÖ4EAM Ö WEÖPLAYEDÖINÖTHEÖ%UROPEANÖ#HAMPIONSÖ ,EAGUEÖANDÖHOSTEDÖ&INALÖ&OURÖ/NÖOURÖ SECONDÖYEAR ÖWEÖAIMEDÖFORÖTHEÖTOPÖANDÖ GAINEDÖWORLDÖSTARSÖTOÖOURÖTEAMÖ/URÖ PRIMARYÖMISSIONÖISÖTOÖTRIGGERÖINTERESTÖINÖ VOLLEYBALL ÖWHICHÖWEÖAREÖSOÖSUCCESSFULÖ BOTHÖATÖTHEÖLEVELÖOFÖNATIONALÖTEAMSÖ ANDÖCLUBS ÖANDÖTOÖCONTRIBUTEÖINÖTHEÖ POPULARITYÖOFÖVOLLEYBALLÖINÖOURÖNATIONÖ ANDÖ'ALATASARAYÖSOCIETYÖ4HROUGHÖ OURÖPROJECTS ÖWEÖAREÖWILLINGÖTOÖMAKEÖ AÖCONTRIBUTIONÖTOÖTHEÖ$AIKINÖBRANDÖ ANDÖ'ALATASARAYÖ7OMENiSÖ6OLLEYBALLÖ 4EAMÖBYÖOURÖSPONSORSHIPÖ)ÖWOULDÖLIKEÖ TOÖTHANKÖOURÖATHLETES Ö'ALATASARAYÖ !THLETICÖ#LUB ÖITSÖESTEEMEDÖPRESIDENTÖ £NALÖ!YSAL Ö-EMBERÖOFÖ"OARDÖ-EHMETÖ #IBARAÖANDÖ#%/Ö,ÀTFIÖ!RÏBOÍANÖONCEÖ AGAINÖONÖYOURÖPRESENCEÖFORÖTHEIRÖ SUPPORTÖONÖTHEÖMAKINGÖOFÖTHESEÖFILMS Ö WHICHÖWEÖHOPEÖTOÖINDUCEÖINTERESTÖ ANDÖSUPPORTÖFORÖ'ALATASARAYÖ$AKINÖ 7OMENiSÖ6OLLEYBALLÖ4EAMÖBOTHÖINÖOURÖ SOCIETYÖANDÖAMONGÖOURÖSUPPORTERSÖ 4HANKSÖTOÖTHEÖSUPPORTÖGIVENÖTOÖUSÖANDÖ OURÖTEAMÖBYÖ'ALATASARAYÖ!THLETICÖ#LUBÖ WITHÖALLÖITSÖBRANCHES ÖWEÖFEELÖAÖPARTÖOFÖ THISÖGREATÖSOCIETY ÖANDÖAREÖHAPPYÖANDÖ PROUDÖTOÖBEÖTHEÖSPONSORÖOFÖOURÖj)CEÖ ,IONESSESk

79


PROJE/PROJECT

DAIKIN, YURTDIĹžI PROJELERLE DE ADINDAN SĂ–Z ETTÄ°RÄ°YOR. DAIKIN IS ACCLAIMED FOR INTERNATIONAL PROJECTS AS WELL. ĂŽ.Ă?!!4Ă–3%+4ž2ÂŁ.ÂŁ.Ă–9/ĂŒ5.Ă–/,$5ĂŒ5Ă–"ž,'%,%2$%Ă– -54,!+!Ă–$!)+).Ă–ĂŽ:,%2).%Ă–2!34,!.)9/2Ă– !:%2"!9#!. Ă–+5:%9Ă–)2!+Ă–6%Ă–+!:!+ĂŽ34!.i$!+ĂŽĂ– 3/.Ă–$%2%#%֞.%-,ĂŽĂ–Ă–02/*%Ă–$%Ă–"5.,!2Ă–!2!3).$!Ă– -ÂŁ(%.$ĂŽ3,ĂŽ+Ă–3ĂŽ34%-,%2ĂŽĂ–Ă–6%Ă–9524$)Ă?)Ă–02/*%,%2Ă– "ž,ÂŁ-ÂŁĂ–+//2$ĂŽ.!39/.5Ă–ĂŽ,%Ă–3/.5‘,!.$)2),!.Ă– "5Ă–02/*%,%2Ă–$!)+).Ă–4%+./,/*ĂŽ3ĂŽ.ĂŽĂ–4%-3ĂŽ,Ă– %$ĂŽ9/2

"--"306/%8)&3&5)&$0/4536$5*0/4&$503*4 )*()-:"$5*7& 5)&3&*4"-8":4"."3,0'%"*,*/ 5)3&&130+&$540'4*(/*'*$"/5*.1035"/$&*/ ";&3#&*+"/ /035)*3"2"/%,";",)45"/"3& */$-6%&%$003%*/"5&%#:5)&&/(*/&&3*/( 4:45&.4"/%*/5&3/"5*0/"-130+&$54 %&1"35.&/54 5)&4&130+&$543&13&4&/5%"*,*/ 5&$)/0-0(:

#",¾ "7361"0:6/-"3*n/"%"*,*/ž-&)";*3-"/*:03 ZŴMŴOEBZBQŴMBDBL"WSVQB0ZVOMBSŴnOB"[FSCBZDBOnŴOCBŲLFOUJ#BLÕFWTBIJQMJŜJZBQBDBL#VSBEBLJTQPSDVMBSŴOLPOBLMBZBDBŜŴPMJNQJZBUL�ZÕOÕO ŴTŴUNBWFTPŜVUNBTŴOEBBŜŴSMŴLMŴPMBSBL%BJLJO737LVMMBOŴMŴZPS5PQMBNEBCJOJÀÕOJUFWFEŴŲÕOJUFOJOLVMMBOŴMEŴŜŴQSPKFEFLJŲJMJLNPOUBKFLJCJÀBMŴŲŴZPSCMPŜVOnJOEFLVMMBOŴMBO%BJLJO737 EJTUSJCÕU�SMFSEFO/&1&OHJOFFSJOHUBSBGŴOEBOTBŜMBOŴZPS

BAKU, PREPARING THE EUROPEAN GAMES WITH DAIKIN Baku, the capital of Azerbaijan, will host the Europe Games to be held in 2015. In the heating and cooling of the Olympic Village, where the will be accommodated, mainly Daikin VRV is be used. In the project, where A total of 3 thousand 200 indoor unit installations and 336 outdoor units are used, project team 150 people are engaged. Daikin VRV, used in 8 of the 12 blocks, are provided by NEP Engineering, one of the distributors.

80


,6;&:*3",)*;-"#Âľ:Âľ:03 CJONFUSFLBSFMJLLBQBMĹ´BMBOĹ´ZMB,V[FZ *SBLnĹ´OFOCĂ•ZĂ•LSF[JEBOT"7.QSPKFMFSJOEFO CJSJPMBSBLLBCVMFEJMFO1BSL(VMBO LPOGPSJĂ€JO %BJLJOnJUFSDJIFUUJ3Ă?OFTBOTĹľOŲBBUUBSBGĹ´OEBO HFSĂ€FLMFŲUJSJMFOQSPKFJMFIFSCJSJLBUUBO PMVŲBOSF[JEBOTWFPGJTLVMFMFSJOJOZBOĹ´TĹ´SB

C�MHFOJOFOCÕZÕL"7.nTJEFIBZBUBHFÀNJŲ PMBDBL#VLBQTBNEBLVMMBOŴMBO)JHI "NCJFOU737EŴŲÕOJUF JÀÕOJUFEJTUSJCÕU�S ,POGPS&OHJOFFSJOHUBSBGŴOEBOTBŜMBOŴZPS "SUBOQFUSPMJISBDBUŴZMB,V[FZ*SBLC�MHFTJÀPL IŴ[MŴCJSŲFLJMEFHFMJŲJZPS*.'SBQPSMBSŴOBH�SF

*SBL�OÕNÕ[EFLJZŴMCPZVODBFLPOPNJTJFO GB[MBCÕZÕZFDFLÕMLFEFOCJSJTJPMBSBLLBCVM H�SÕZPS#VWFSJMFSMF%BJLJO5ÕSLJZFEJTUSJCÕU�SMFSJZMFQB[BSEBLJZFSJOJTBŜMBNMBŲUŴSBSBL BMEŴŜŴQSFTUJKMJQSPKFMFSMFNBSLBBMHŴTŴOŴIFSHÕO EBIBEBHÕÀMFOEJSJZPS

./24(%2.Ă–)2!1Ă–)3Ă–'2/7).'Ă–2!0)$,9 Park Gulan, which considered to be one of the LARGESTĂ–RESIDENTIALĂ–Ă–3(/00).'Ă–-!,,Ă–PROJECTSĂ–INĂ– northern Iraq with a covered area of 182 thousand 490 sqm, preferred Daikin for the comfort. In the PROJECT Ă–PERFORMEDĂ–BYĂ–2ÂşNESANSĂ–ĂŽNĂ‘AAT Ă–BESIDESĂ–THEĂ– residential and office towers, each one consisting of

21-storeys, the largest shopping center in the region will be opened as well. The 242 High Ambient VRV outdoor units, 740 indoor units are provided by the Distributor Konfor Engineering. Due to the increasing oil exports, the Northern Iraq Region is developing very quickly. According to the IMF reports, Iraq is

one of the 2 countries, of which the economy will grow during the next 5 years. According to such data, Daikin strengthens its position in the market through the distributors in Turkey and through the prestigious projects, it reinforces the brand perception every day.

035""4:"n%"%"*,*/ž;-&3žd ,B[BLJTUBOHFSFLNJMMJHFMJSJHFSFLTF ZFOJZBUŴSŴNMBSŴJMF0SUB"TZBnOŴO FOCÕZÕLQB[BSMBSŴOEBOTBZŴMŴZPS ¯[FMMJLF&YQPWFZFOJCBŲLFOU "TUBOBnEBZBQŴMBDBLPMBOZBUŴSŴNMBSEJLLBUÀFLJZPS¾MLFEFIBWB TŴDBLMŴŜŴOŴOEÕŲÕLPMNBTŴTFCFCJZMF "7.nMFSFÀPLGB[MBJIUJZBÀEVZVMVZPS"MNBUZ "MNB"UB nOŴOFOCÕZÕL "7.[JODJSJPMBO.FHB1BSLEBCV JIUJZBDBZ�OFMJLPMBSBLUBTBSMBOEŴ 1SPKFEF%BJLJOÕSÕOMFSJUFSDJIFEJMEJ 5PQMBNEB.8TPŜVUNBHÕDÕZMF ZÕLTFLWFSJNMJDIJMMFS GBODPJM WFLMJNBTBOUSBMJLVMMBOŴMBO.FHB 1BSL"7. �OFNMJCJSSFGFSBOTOJUFMJŜJUBŲŴZPS

$!)+).i3Ă–&//402).43Ă–).Ă–#%.42!,Ă–!3)! Kazakhstan, due to both its national income and its new investments is considered as one of the largest markets in Central Asia. Especially Expo 2017 and the investments in the new capital Astana attract attentions. Since the temperature is low INĂ–THEĂ–COUNTRY Ă–THEĂ–MALLSĂ–AREĂ–OFĂ–HIGHĂ–REQUIREMENTĂ–INĂ–THEĂ–COUNTRYĂ–-EGAĂ–0ARK Ă–WHICHĂ–ISĂ–THEĂ–LARGESTĂ–3(/00).'Ă–-!,,Ă–CHAINĂ–INĂ– Almaty (Alma Ata), is also designed for this requirement. Daikin products were preferred in the Project. Mega Park Mall, using a total of 7.5 MW cooling power, with 5 high-efficiency chillers, 1000 fancoils and 54 air conditioning plants is an important reference.

81


9!Ð!-,)&% YAZI/ ARTICLE : EBRU DAMRAN DEMİRŞEVK

UNUTMAK YA DA UNUTMAMAK: HAFIZA TO FORGET OR NOT TO FORGET: THE MEMORY :Î(.Î-Î:Î.Ö.!3),ÖÎÐ,%$ÎÌÎ.%Ö$!Î2Ö-£4(ÎÐÖ"Î2Ö9/,#5,5Ì!Ö6!2Ö-)3).):Ö"%9.Î-Î:Î.Ö!2ÐÎ6Î.$%Ö 3/.35:!Ö+!$!2Ö+!,!.Ö!.),!2)-):Ö9!Ö$!Ö£‘Ö3!.Î9%ÖΑÎ.$%Ö5.5445Ì5-5:Ö"Î,'Î,%2Ö(!.'Î,%2Î.ÎÖ 3!+,!-!+Ö(!.'Î,%2Î.ÎÖ5.54-!+ÖÎ34Î9/235.5:Ö(%2ÖÐ%9ÎÖ5.54-!+Ö-£-+£.+%. Ö"Î3Î+,%4%Ö "Î.-%9ÎÖ.%$%.Ö5.54-!9):ÖÎÐ4%Ö(!&):!.).Ö"Î,Î.%. Ö"Î,Î.-%9%.Ö%.4%2%3!.Ö9ž.,%2Îb

ARE YOU UP FOR A MIND-BLOWING JOURNEY ON THE FUNCTION OF OUR MIND? THE MEMORIES KEPT ETERNALLY IN THE ARCHIVE OF OUR BRAIN, OR INFORMATION SIMPLY FORGOTTON WITHIN THREE SECONDS… WHICH ONES DO YOU WANT TO KEEP AND WHICH DO YOU WANT TO FORGET? HOW COME WE NEVER FORGET RIDING A BIKE WHEN EVERY MEMORY SEEMS TO FADE IN TIME? HERE ARE THE KNOWN, UNKNOWN AND INTERESTING ASPECTS OF THE MEMORY… Q )BZBUŴNŴ[EBCFMLJEFIJÀEFŶFSJPMNBZBOCJMHJMFSCJSÏNÕS[JIOJNJ[JOCJSLÏŲFTJOEFZFSLBQMBSLFOZBŲBNŴNŴ[ŴOFOÏOFNMJBOMBSŴ FOEFŶFSMJOFTOFMFSJZBEBPBOEBIBZBUJCJSÏOFNFTBIJQPMBOUFMFGPOOVNBSBTŴOŴCJSBOEBVOVUBCJMJSJ[0NVSHBNŴ[ŴOIFNFOÕ[FSJOEFCVMVOBO LBGBUBTŴNŴ[ŴOJÀFSJTJOEFLJHSBNMŴLCFZOJNJ[JOOFMFSJTBLMBZBDBŶŴOFMFSJTJMFDFŶJCJSCJMJONF[PMTBEB CJSUBLŴN ZÏOUFNMFSMF POV HFMJŲUJSNFL NÕNLÕO #V ZÏOUFNMFSF HFÀNFEFO IFNFOÏODFTJOEFÀPLCJMJONFZFOMJEFOLMFNPMBOIBGŴ[BZŴLFŲGFUNFZFOFEFSTJOJ[ 

82

Q )TÖISÖNOTÖRAREÖTHATÖWEÖKEEPÖ UTTERLYÖMEANINGLESSÖINFORMATIONÖ INÖOURÖMEMORYÖFORÖLIFE ÖANDÖ FORGETÖTHEÖMOSTÖIMPORTANTÖ MOMENTS ÖOBJECTSÖORÖAÖPHONEÖ NUMBERÖTHATÖISÖAÖMATTERÖOFÖ LIFEÖANDÖDEATHÖINÖANÖINSTANTÖ !LTHOUGHÖITÖISÖUNCLEARÖWHATÖ ISÖTOÖBEÖPRESERVEDÖANDÖWHATÖ

ISÖTOÖBEÖDELETEDÖÖBYÖTHEÖÖ GRAMSÖOFÖMEMORYÖRIGHTÖABOVEÖ OURÖSPINEÖANDÖINSIDEÖOURÖSKULL Ö THEREÖAREÖSEVERALÖMETHODSÖFORÖ DEVELOPMENTÖ"EFOREÖWEÖGETÖINTOÖ THESEÖTECHNIQUES ÖWHATÖABOUTÖ DISCOVERINGÖTHEÖEQUATIONÖWITHÖ MULTIPLEÖVARIABLES ÖAKAÖTHEÖ MEMORY


)"'*;"/&%ŵ3 #JSPSHBOJ[NBOŴOCJMHJZJÏODFEFQPMBNBWFTPOSBTŴOEBHFSJÀBŶŴSNB ZFUFOFŶJOF QTJLPMPKJEF IBGŴ[B EFOJZPS #V CBTJU TÏ[DÕL ÏŶSFOJMFOJ BLŴMEBUVUVZPS JIUJZBÀEVZVMEVŶVOEBPSUBZBÀŴLBSŴZPSIBUUBDBOMBOEŴSŴZPS )BGŴ[BZB EBIB CJMJNTFM BÀŴEBO ZBLMBŲŴSTBL /ÏSPOMBS BSBTŴ CBŶMBOUŴMBSEBOPMVŲBOEFQPMBONŴŲCJSQBUFSOPMBOCFMMFL CFZJOEFLJ ZÕ[ NJMZBSMBSDB OÏSPOVO IFS CJSJZMF CBŶMBOUŴ LVSBCJMJZPS "LMŴOŴ[B HFMFCJMFDFL IFS ŲFZ CV BŶ JÀFSJTJOEFLJ CBŶMBOUŴMBSEBO FULJMFOJZPSd 4J[VZVSLFOZBEBCVZB[ŴZŴPLVSLFOCFZOJOJ[JOLŴWSŴNMBSŴBSBTŴOEBLJNJMZBSMBSDBOÏSPOIBSFLFUFEJZPS#VOÏSPOIBSFLFUMFSJTJ[FCFMLJ ÀPDVLMVŶVOV[EBLJFOÏOFNTJ[EFOFZJNMFSJIBUŴSMBUBCJMJSCFMLJEFÕÀ EBLJLBÏODFÏŶSFOEJŶJOJ[LÕÀÕLCJSCJMHJZJVOVUUVSBCJMJS)BUŴSMBNBL ZBEBVOVUNBLIFSŲFZIBGŴ[BOŴ[ŴOFMJOEFd"TMŴOEBIBOHJCJMHJOJOLBMŴDŴPMBDBŶŴIBOHJTJOJOVOVUVMBDBŶŴCJSB[TJ[FWFZBŲBEŴŶŴOŴ[EFOFZJNMFSJIBGŴ[BOŴ[BOBTŴMLPEMBEŴŶŴOŴ[B CBŶMŴ)BGŴ[B EVZVTBM LŴTBTÕSFMJWFV[VOTÕSFMJPMNBLÕ[FSFÕÀBOBTŴOŴGBBZSŴMŴZPS#JS OFTOFZJBMHŴMBEŴLUBOTPOSBJML NJMJTBOJZF JÀFSJTJOEF EFWSFEF PMBOŴOB EVZVTBM IBGŴ[B EFOJZPS #JS OFTOFZF CJS JLJ TBOJZF CBLŴZPSTVOV[ P LBEBS 4POSBTŴOEB P OFTOF IBLLŴOEB IJÀCJS ŲFZ IBUŴSMBNŴZPSTVOV[d "NB EVZVTBM IBGŴ[BJMFFMEFFEJMFOCJMHJLŴTBTÕSFMJIB-

GŴ[BZBJMFUJMJSTFEVSVNEFŶJŲJZPS,ŴTBTÕSFMJIBGŴ[B IBUŴSMBNBZBÀBMŴŲNBEBOCJSLBÀTBOJZFJÀFSJTJOEFCB[FOCJSEBLJLBZBLBEBSHFSJÀBŶSŴMBCJMNFZJNÕNLÕOLŴMŴZPS,ŴTBTÕSFMJIBGŴ[BEBEB CJMHJMFSJUVUNB TÕSFTJTBOJZFEFOEBIBLŴTBPMTBEBCJMHJOJOÀPLLÕÀÕLCJSCÏMÕNÕ ZJOFEFIBGŴ[BEBLBMŴZPS5FMFGPOSFICFSJOFCBLŴQPOVNBSBZŴBSBEŴŶŴOŴ[ [BNBO OVNBSB [JIOJOJ[EF UFLSBSMBOŴZPS /VNBSBZMB LPOVŲUVLUBOTPOSBZFUFSJODFUFLSBSMBNBZŴQV[VOTÕSFMJCFMMFŶFHFÀJSNFEJŶJNJ[EF LŴTBTÕSFMJCFMMFLUFIFNFOVOVUVWFSJZPS5FLSBSMBOEŴŶŴOEB JTF V[VOTÕSFMJCFMMFLJŲCBŲŴOBHFÀJZPSTBOJZFEFOCBŲMBZŴQCFMLJ UÕNZBŲBNŴOŴ[CPZVODBBLŴMEBLBMBCJMJZPS IBUUBHFSJLBMBOIBZBUŴOŴ[EBPOVNBSBZBHFSFLLBMNBTBCJMF[JIOJOJ[EFCFODJMDFZFSLBQMBZBCJMJZPS6[VOTÕSFMJIBGŴ[BEBPMBOCJMHJMFSÀPŶV[BNBOIBUŴSMBOTBEB CB[FOIBUŴSMBOBNBZBCJMJZPS"NBCVUBNBNFOVOVUVMEVŶVOVOCFMJSUJTJEFEFŶJM)BGŴ[B[PSMBOEŴŶŴOEB ZFOJEFOIBUŴSBHFMJZPS0ZTBLŴTBTÕSFMJCFMMFLUF CÏZMF CJS PMBTŴMŴL ZPL #BŲMBOHŴÀUB CJMHJZJ JZJ ÏŶSFONFL IBUŴSMBNB WF HFSJ HFUJSNFZJLPMBZMBŲUŴSŴZPS¯ŶSFOJMFDFL NBM[FNFOJO BOMBNMŴ PMNBTŴ WF LPMBZ ÀBŶSŴŲŴN ZBQŴMBCJMNFTJ EF IBUŴSMBNB WFHFSJÀBŶŴSNBZŴLPMBZMBŲUŴSŴZPS1FLJ VOVUNBNBL ZB EB EBIB JZJ ÏŶSFOFCJMNFLJÀJOZÏOUFNMFSOFMFS 

7(!4Ö)3Ö-%-/29 -EMORYÖISÖTHEÖNAMEÖGIVENÖTOÖ THEÖGIFTÖOFÖSTORINGÖANDÖRECALLINGÖ THEÖKNOWLEDGEÖBYÖANÖORGANISMÖ INÖPSYCHOLOGYÖ4HISÖSIMPLEÖ WORDÖSIGNIFIESÖKEEPINGÖWHATÖ ISÖLEARNEDÖINÖMIND ÖFINDINGÖITÖ WHENEVERÖNEEDED ÖEVENÖREVIVINGÖ ITÖ3CIENTIFICALLY ÖMEMORYÖISÖ AÖPATTERNÖOFÖSTORAGEÖWHICHÖ ISÖCOMPOSEDÖOFÖINTERNEURALÖ CONNECTIONS ÖANDÖISÖABLEÖTOÖ COMMUNICATEÖWITHÖEACHÖONEÖOFÖ HUNDREDSÖOFÖBILLIONSÖOFÖNEURONSÖ INÖTHEÖBRAINÖ!NYTHINGÖYOUÖ CANÖIMAGINEÖISÖEFFECTEDÖBYÖ THESEÖNETWORKÖCONNECTIONSÖ "ILLIONSÖOFÖNEURONSÖINSIDEÖ YOURÖBRAINÖGETÖACTIVATEDÖASÖ YOUÖAREÖSLEEPING ÖORÖREADINGÖ THISÖARTICLEÖ4HESEÖNEURONICÖ MOVEMENTSÖMIGHTÖREMINDÖYOUÖOFÖ

THEÖLEASTÖSIGNIFICANTÖCHILDHOODÖ EXPERIENCES ÖORÖMAKEÖYOUÖFORGETÖ AÖTINYÖBITÖOFÖINFORMATIONÖYOUÖ HAVEÖLEARNEDÖAÖFEWÖMINUTESÖAGOÖ 4OÖREMEMBERÖORÖTOÖFORGET ÖALLÖISÖ UPÖTOÖYOURÖMEMORYb !SÖAÖMATTERÖOFÖFACT ÖWHATÖ DECIDESÖWHICHÖKNOWLEDGEÖWOULDÖ BEÖPERMANENTÖORÖTEMPORARYÖISÖ UPÖTOÖYOUÖANDÖHOWÖYOUÖENCODEÖ YOURÖEXPERIENCESÖINÖYOURÖ MEMORY ÖTOÖAÖCERTAINÖEXTENTÖ -EMORYÖISÖDIVIDEDÖINÖTHREEÖ CATEGORIESÖASÖSENSORY ÖSHORTÖ TERMÖANDÖLONGÖTERMÖ4HEÖPHASEÖ THATÖISÖACTIVATEDÖDURINGÖTHEÖ FIRSTÖ ÖMILISECONDSÖAFTERÖ ANÖOBJECTÖISÖPERCEIVEDÖISÖCALLEDÖ SENSORYÖMEMORYÖ 9OUÖONLYÖLOOKÖATÖTHEÖOBJECTÖFORÖ AÖSECONDÖORÖTWOÖ!FTERÖTHAT Ö

YOUÖDOÖNOTÖRECALLÖAÖSINGLEÖTHINGÖ ABOUTÖITbÖ"UTÖITÖISÖAÖDIFFERENTÖ CASEÖIFÖTHISÖSENSORYÖMEMORYÖISÖ TRANSFEREDÖTOÖTHEÖSHORTÖTERMÖ MEMORYÖ3HORTÖTERMÖMEMORYÖ ENABLESÖRECALLINGÖWITHINÖAÖ COUPLEÖOFÖSECONDS ÖSOMETIMESÖ UPÖTOÖONEÖMINUTEÖ4HOUGHÖTHISÖ PHASEÖOFÖMEMORYÖKEEPSÖTHEÖ INFORMATIONÖFORÖLESSÖTHANÖÖ SECONDS ÖAÖVERYÖTINYÖPORTIONÖSTILLÖ REMAINSÖ 7HENÖYOUÖSEARCHÖTHEÖYELLOWÖ PAGESÖFORÖAÖCERTAINÖNUMBER ÖITÖ ISÖRECALLEDÖINÖYOURÖMINDÖ)NÖCASEÖ WEÖDOÖNOTÖREPEATÖTHEÖNUMBERÖTOÖ BEÖTRANSFEREDÖTOÖTHEÖLONGÖTERMÖ MEMORY ÖITÖGETSÖLOSTÖINÖTHEÖSHORTÖ TERMÖMEMORYÖINSTANTLYÖ7HENÖ REPETITIONSÖAREÖMADE ÖLONGÖTERMÖ MEMORYÖGETSÖINÖCHARGEÖ)TÖCANÖ

THENÖBEÖPRESERVEDÖINÖMEMORYÖ FORÖAÖMEREÖÖSECONDSÖTOÖEVENÖAÖ LIFETIME ÖANDÖEGOISTICALLYÖCOVERÖ SPACEÖINÖYOURÖMINDÖEVENÖTHOUGHÖ ITÖISÖNOÖMOREÖNEEDED 4HOSEÖTHATÖAREÖKEPTÖINÖLONGÖ TERMÖMEMORYÖAREÖUSUALLYÖ REMEMBERED ÖBUTÖNOTÖ NECESSARILYÖALWAYSÖ (OWEVER ÖTHISÖISÖNOTÖANÖ INDICATIONÖOFÖTOTALÖLOSSÖ4HEÖ MEMORYÖCOMESÖBACKÖWHENÖTRIEDÖ HARDÖ4HISÖISÖNOTÖAÖPOSSIBILITYÖ FORÖSHORTÖTERMÖMEMORYÖ ,EARNINGÖSOMETHINGÖWELLÖEASESÖ REMEMBRANCEÖANDÖRECALLINGÖ -EANINGFULÖKNOWLEDGEÖANDÖ EASEÖOFÖASSOCIATIONÖALSOÖHELPSÖ THEÖPROCESSÖ3O ÖWHATÖAREÖTHEÖ TECHNIQUESÖFORÖNOTÖFORGETTINGÖ ANDÖBETTERÖLEARNINGÖ

83


5.54-!-!+Ö-£-+£.Ö-£Ö #BŲŴOŴ[EBO HFÀFO IFS PMBZ BMHŴMBOBO IFS OFTOF ZB EB LJŲJ NVUMBLB CFMMFŶJOJ[EF CJS J[CŴSBLŴZPS#VJ[MFSZBSEŴNŴZMBEBPMBZMBS OFTOFMFS ZB EB LJŲJMFS TPOSBLJ EÏOFNMFSEF IBUŴSMBOBCJMJZPS#FMMFLJ[MFSJCJSTÕSFTPOSB BMŴŲLBOMŴLMBSŴ PMVŲUVSVZPS )JÀCJS ŲFLJMEF IBUŴSMBNB ÀBCBTŴOB WF EÕŲÕONFZF HFSFL EVZVMNBEBOZBQŴMBOPUPNBUJLEBWSBOŴŲMBSB EB BMŴŲLBOMŴL EFOJZPS :ÕSÕNFL CJTJLMFUF CJONFL ZB EB ZÕ[NFL HJCJ EBWSBOŴŲMBS )BGŴ[B ÀPL ÀPL [BZŴGMBTB EB CV HJCJ UFNFM JŲMFWMFS VOVUVMNVZPS "NB ZBŲ HFÀUJLÀF IBGŴ[BEBJTUFSJTUFNF[[BZŴGMŴZPSWFLPEMBONŴŲCJSUBLŴNCJMHJMFSJIBUŴSMBNBLEBIBMJZMF [PSMBŲŴZPS:ŴMMBSBNFZEBOPLVZBOIBGŴ[BZB TBIJQPMNBOŴOZPMVJTFCJSUBLŴNJQVÀMBSŴOEBOHFÀJZPS ,0%-":*/ 5&,3"3-":*/ 6OVULBOMŴLMB TBWBŲNBOŴO FO JZJ ZPMV HÏSNF EVZVTVEBO

)3Ö)4Ö0/33)",%Ö./4Ö4/Ö &/2'%4Ö %VERYÖEVENTÖYOUÖEXPERIENCE Ö EVERYÖOBJECTÖORÖPERSONÖYOUÖ PERCEIVEÖDEFINITELYÖLEAVESÖAÖ TRACEÖINÖYOURÖMEMORYÖ4HANKSÖ TOÖTHESEÖTRACES ÖITÖBECOMESÖ POSSIBLEÖTOÖREMEMBERÖTHEÖ EVENTS ÖOBJECTSÖORÖPERSONSÖLATERÖ ONÖ-EMORYÖMARKSÖFORMÖHABITSÖ INÖTIMEÖ(ABITÖISÖTHEÖNAMEÖ USEDÖTOÖDESCRIBEÖAUTOMATICÖ BEHAVIOURÖTHATÖISÖPERFORMEDÖ WITHOUTÖSTRIVINGÖTOÖREMEMBERÖ ORÖTHINKING ÖSUCHÖASÖWALKING Ö CYCLINGÖORÖSWIMMINGbÖ%VENÖ WHENÖTHEÖMEMORYÖFADES ÖTHESEÖ TYPESÖOFÖBASICÖFUNCTIONSÖAREÖ NOTÖFORGOTTENÖ9ETÖMEMORYÖ WEAKENSÖASÖTHEÖYEARSÖGOÖ BY ÖCAUSINGÖDIFFICULTIESÖINÖ REMEMBERINGÖONCEÖENCODEDÖ KNOWLEDGEÖ!NDÖTHEÖPATHÖTOÖAÖ MEMORYÖWHICHÖDEFIESÖTHEÖYEARSÖ PASSESÖTHROUGHÖCERTAINÖCLUES %.#/$%Ö!.$Ö2%0%!4Ö4HEÖ BESTÖWAYÖTOÖFIGHTÖAMNESIAÖISÖ

84

GETTINGÖHELPÖFROMÖTHEÖEYESIGHTÖ 0ATÖATTENTIONÖTOÖESTABLISHÖAÖ CORRELATIONÖWITHÖTHEÖNAMEÖOFÖ AÖRECENTLYÖMETÖPERSONÖWITHÖANÖ ATTENTION GRABBINGÖIMAGERYÖ OFÖHISÖ2EMEMBERÖTHEÖBRACESÖOFÖ *OHNÖONÖYOURÖENCOUNTER ÖANDÖ ENCODEÖHIMÖINÖYOURÖMEMORYÖ ASÖj*OHNÖTHEÖ"RACESkÖ4HUS Ö YOUÖCANÖEASILYÖRECALLÖHISÖNAMEÖ NEXTÖTIMEÖYOUÖMEETÖ!NOTHERÖ METHODÖISÖTOÖUSEÖHISÖNAMEÖ FREQUENTLYÖTHROUGHOUTÖYOURÖ CONVERSATIONÖ$IDÖYOUÖKNOWÖ THATÖ.APOLEONÖCOULDÖNOTÖ REMEMBERÖTHEÖNAMESÖOFÖTHEÖ PEOPLEÖHEÖWASÖINTRODUCEDÖ4OÖ PREVENTÖHISÖLACKÖOFÖMEMORY ÖHEÖ ISÖSAIDÖTOÖREPEATÖTHEIRÖNAMESÖ SILENTLYÖINÖHISÖMIND %.#)0(%2Ö#IPHERINGÖ DECREASESÖYOURÖFORGETFULNESSÖ TOÖAÖCERTAINÖEXTENTÖ9OUÖCANÖ USEÖYOURÖANNIVERSARYÖFORÖ YOURÖE MAILÖORÖCREDITÖCARDÖ PASSWORDÖ#ERTAINLY ÖTHEÖ SIMPLERÖAÖPASSWORDÖIS ÖTHEÖ

EASIERÖITÖISÖFORÖHACKERSbÖ)FÖ YOUÖAREÖTOÖUSEÖYOURÖBIRTHDAYÖ ASÖPASSWORD ÖUSEÖITÖINÖTHEÖ SENTENCEÖFORMÖ)7")Ö COULDÖSTANDÖFORÖj)ÖWASÖBORNÖINÖ k '2/50Ö)4Ö50Ö'ROUPÖTHINGSÖ TOGETHERÖTOÖEXTENDÖTHEÖBORDERSÖ OFÖSHORTÖTERMÖMEMORYÖ 'ROUPINGÖAÖSEVENÖDIGITÖNUMBERÖ INÖTWOÖORÖTHREEÖDIGITÖNUMBERSÖ EASESÖREMEMBRANCE !ÖPHONEÖNUMBERÖSUCHÖASÖ ÖISÖEASIERÖTOÖRECALLÖ

WHENÖGROUPEDÖASÖ  %8%2#)3%Ö2%'5,!2,9Ö /XYGENÖISÖONEÖOFÖTHEÖBESTÖTHINGSÖ FORÖMEMORYÖ4RYÖTOÖGOÖFORÖAÖ WALKÖ ÖMINUTESÖDAILYÖFORÖ AÖMINIMUMÖOFÖÖDAYSÖAÖWEEKÖ .EVERÖUSEÖVEHICLESÖFORÖSHORTÖ DISTANCES 3,%%0Ö7%,,Ö!ÖGOODÖANDÖ SOUNDÖSLEEPÖISÖCRUCIALÖ!NÖ AVERAGEÖOFÖHOURSÖOFÖSLEEPÖ WOULDÖHELPÖCORROBORATINGÖ RECENTÖLEARNINGS '%4Ö!#4)6%Ö$ECREASEÖTHEÖ TIMEÖSPENTÖFORÖPASSIVEÖFACILITIESÖ SUCHÖASÖWATCHINGÖ46Ö3OLVEÖ PUZZLESÖANDÖPLAYÖMINDÖGAMESÖ INSTEADÖ ,%!2.Ö.%7Ö4().'3Ö+EEPÖ INÖMINDÖTHATÖEACHÖNEWÖ KNOWLEDGEÖANDÖABILITYÖISÖANÖ EXERCISEÖFORÖTHEÖMEMORYÖ.EWÖ SPORTS ÖHOBBIES ÖRESEARCHÖ FIELDS ÖAMUSINGLYÖCHALLENGINGÖ PROBLEMS ÖMEMORIZEDÖPOEMSÖ ANDÖNEWÖLANGUAGESÖAREÖTHEÖ STRONGESTÖVITAMINS


ZBSEŴNBMNBL4J[TJ[PMVO JTJNMFSJOIBGŴ[BOŴ[EBZFSFUNFTJJÀJO UBOŴŲUŴŶŴOŴ[LJNTFOJOJTNJOJ POVOEJLLBUÀFLJDJHÏSTFMCJSZBOŴZMB CBŶEBŲUŴSŴOâ$BOnMBUBOŴŲUŴŶŴOŴ[EBPOVOEJŲJOEFLJUFMMFSJVOVUNBZŴO WFoUFMMJ$BOpEJZFCFMMFŶJOJ[FLBZEFEJO#ÏZMFMJLMFJLJODJLF[LBSŲŴMBŲUŴŶŴOŴ[EB JTNJLPMBZDBBLMŴOŴ[BHFMFDFLUJS:BEBLPOVŲNBJÀJOEF JTNJOJ TŴL TŴL LVMMBOŴO /BQPMZPOnVO ZFOJ UBOŴŲUŴSŴMEŴŶŴ JOTBOMBSŴO BEMBSŴOŴ CFMMFŶJOEF UVUBNBEŴŶŴOŴ CJMJZPS NVTVOV[ )BUŴSMBNBLUB [PSMVLÀFLFO/BQPMZPO CVOVÏOMFNFLJÀJOZFOJUBOŴŲUŴŶŴLJŲJMFSJO BEMBSŴOŴJÀJOEFOTFTTJ[DFUFLSBSFEFSNJŲ ųŵ'3&-&:ŵ/ųJGSFMFSVOVULBOMŴŶŴOŴ[ŴCJSÏMÀÕEFB[BMUŴS&QPTUBZB EBLSFEJLBSUŴŲJGSFOJ[JTJ[JOJÀJOFOÏOFNMJHÕOMFSEFOCJSJOJZBQBCJMJSTJOJ[ &MCFUUF OF LBEBS LPMBZ CJS ŲJGSF TFÀFSTFOJ[ IBDLFSnMFSJO JŲJOJ P LBEBS LPMBZMBŲUŴSNŴŲ PMVSTVOV[ %PŶVN UBSJIJOJ[J EBIJ ŲJGSF ZBQBDBLTBOŴ[ DÕNMF ŲFLMJOEF ZBQNBOŴ[EB GBZEB WBS o#FO nEFŵTUBOCVMnEBEPŶEVNpDÕNMFTJOJ#J%ŲFLMJOEF ŲJGSFMFZFCJMJSTJOJ[

,µ.&-&:ŵ/,ŴTBTÕSFMJCFMMFŶJOTŴOŴSMBSŴOŴHFMJŲUJSNFLJÀJOOFTOFMFSJHSVQMBZŴOZBEBLÕNFMFZJO¯SOFŶJOSBLBNMŴCJSOVNBSBZŴZB JLJŲFSZBEBÕÀFSSBLBNMŴHSVQMBNB IBUŴSMBNBZŴEBIBLPMBZTBŶMBS HJCJCJSUFMFGPOOVNBSBTŴOŴCJÀJNJOEFLÕNFMFNFLIBUŴSMBNBZŴLPMBZMBŲUŴSŴS )&3(µ/&(;&34ŵ;:"1*/)BGŴ[BZBFOJZJHFMFOŲFZMFSEFOCJSJ PLTJKFOEJS(ÕOEFEBLJLB IBGUBEBFOB[HÕOBÀŴLIBWBEB ZÕSÕNFZFÀBMŴŲŴO,ŴTBNFTBGFMFSEFUBŲŴULVMMBONBZŴO 6:,6:"%ŵ,,"5ŵZJWFLBMJUFMJVZLVEBÏOFNMJ0SUBMBNBTBBU LBMJUFMJVZLVZFOJÏŶSFOJMFOMFSJOQFLJŲUJSJMNFTJOFZBSEŴNDŴPMVS ",5ŵ'0-6/5FMFWJ[ZPOTFZSFUNFLHJCJQBTJGGBBMJZFUMFSJB[BMUŴO 0OVOZFSJOFCVMNBDBÀÏ[ÕO [JIJOHFMJŲUJSJDJPZVOMBSPZOBZŴO :&/ŵų&:-&3¯ŷ3&/ŵ/6OVUNBZŴOLJIFSZFOJCJMHJWFCFDFSJCJSFS CFMMFL FH[FSTJ[JEJS :FOJ TQPSMBS IPCJMFS BSBŲUŴSNB BMBOMBSŴ IFZFDBOMŴWF[FWLMJQSPCMFNMFS F[CFSMFOFOZFOJŲJJSMFSWFZFOJEJMMFSCFZOJOJ[JÀJOFOHÕÀMÕWJUBNJOMFSEJS

85


MĂœZÄ°K sinema fair agenda MĂœZÄ°K agenda kitap sinema ajanda k i t a p kitap sinema ajan ajanda k i t a p inema b ook F U A R MUSIC cinema b ook F U A R mĂźzik cinema b ook F

MĂœZÄ°K sinema agenda kitap sinema

fair

h"AĂ?Ă?MSĂ?ZĂ–FILMLERiĂ–CANDĂ?RbĂ–Ă–Ă–,OVELYĂ–h)NDIESib

h,EYLAiN�NÖ%VIiÖTURNEDEÖÖ h,EYLAiSÖ(OUSEiÖONÖTOUR xJDx GT?LCJGšLGL?WLe?BJePMK?LeLB?LSW?PJ?L?P?ICBGK?@?LR?P?DeLB?LQ?FLCWCIML?L ™ CWJ?šLeLTGšGQGKJGMWSL‘GW?RPM ?PCR?P?DeLB?LQCPEGJCLKCWCBCT?KCBGWMP�WSL‘A?I ?WeLB?þQR?L@SJ‘LI?P?‘?XG?ESQ?‘ ?WQCPG TCIQ?P?WšB?RGW?RPMQCTCPJCPJC@SJ?ó?A?I� WSL‘ËWeJBePQCPEGJCLKC@?ó?PeQeEoQRCPGWMP�

ĂˆĂŠÂšxLAxĂľDĂľQR?L@SJJSQJ?P?P?Qe?ĂśeKQeXGJKJCPCQRGT?JG‘ ĂˆĂŠÂŠĂ‰ĂŠĂ´S@?RĂ‰Ă‡ĂˆĂ‹ÂšBCW?NeJ?A?IÂ?CQRGT?J‘ÉÎĂ´S@?RÉ?PR Ă‰Ă‡ĂˆĂ‹ÂšBCLI?P?TCĂľXKGPšBCRCIP?PJ?L?A?IÂ?GLCK?QCTCPJCPGL FCWCA?LJ?@CIJCBGĂśGDCQRGT?J‘DGJKJCPGD?PIJeTCExLACJRCK?J?P ?JReLB?RMNJSWMPÂ?xPIGWCšBCL eQ?J?PoJxKxšLBCGQCWxXJCPAC ECL`WoLCRKCLG@GP?P?W?RMNJ?K?W?BCT?KCBGWMPÂ?CQRGT?J I?NQ?KeLB??RoJWCJCPTC`CĂłGRJGCRIGLJGIJCPECP`CIJCĂłGWMPÂ? The 13th If Istanbul International Indie Film Festival will take place on 13-23 February 2014. The festival will be repeated on 27 February and 2 March in Ankara and Izmir respectively. Waited by the movie fans in anticipation, the festival brings movies together under various actual themes. In the Turkey Short Films section, hundreds of young directors will come together. Workshops and various activities will also take place within the festival,.

Adaptation of the ZĂźlfĂź Livaneli’s novel of the same title and staged by Nedim Saban, ‘Leyla’s House’ is presented by Tiyatro Kare. The play will be on stage in Istanbul, Ankara, Gazi Magusa, Kayseri and Aksaray during January on its fourth year.

0EPEEiNINĂ–DĂ€NYASĂ?NAĂ–HOĂ‘Ă–GELDINIZĂ–Ă–7ELCOMEĂ–TOĂ–0EPEEiSĂ–WORLD CPCBCWQCKGJJG`GXEGI?FP?K?LeXBGWC@GJCACĂśGKGXCNCC‘ĂľQR?L@SJ MR?LAeoQRCPGCPICXGšLBCKGLGIBMQRJ?PeWJ?@SJSĂł?A?IÂ?xĂłWCPG #GXEGGJKRxBWMQSšLSLW?P?RReĂśeGJIxPI`GXEGI?FP?K?LeCNCC‘ RxKCNCCšAGKGLGIBMQRJ?PeWJ?BMW?QeW?CĂśJCLKCWCF?XePÂ?CNCCšLGL BxLW?QeLeXGW?PCRCBGN‘CNCCšWJCMWSLJ?PMWL?K?ITCĂł?PIeJ?PQoWJCKCIGQRCPKGQGLGX—X?K?LĂ?Ă´S@?RĂ‰Ă‡ĂˆĂ‹??RĂˆĂŒÂ?ÇǚBCQGXBC MQR?LAeoQRCPGCPICXGšLBCMJSLÂ? Pepee, who has almost become our national cartoon hero, is meeting FGQJGRRJC?BKGPCPQ?R QR?L@SJMQR?LAeFMUCLRCPÂ?PC?RCB@WRFC xĂłWCPGLGK?RCBGJKQRSBGM‘RFCDGPQRSPIGQFA?PRMMLAF?P?ARCP Pepee is ready to ball with its young friends. If you would like to visit CNCCšQUMPJB‘NJ?W?LBQGLERMECRFCP‘@C?RMQR?LAeFMUCLRCPML 9 February 2014 at 3 pm.

86


MĂœZÄ°K sinema F U A Rfair MĂœZÄ°K sinema agenda fair cinema boo K sinema fair agenda kitap sinema ajanda nda k i t a p cinema b ook k i t a p MUSICag kitap

F U A R MUSIC MUSIC cinema b ook MUSIC kitap sinema ajanda F U A R sinema $IKKATĂ–-UTFAKTAĂ–ÂŹOCUKĂ–VARbĂ–Ă–Ă–"EWAREĂ–+IDĂ–INĂ–THEĂ–KITCHENb SRD?ĂśeLKGLGIKCP?IJeJ?PeLeGJEGL` TCICWGDJG@GPBCLCWGK@CIJGWMPÂ? xPIGWCšLGLCLI?NQ?KJeWGWCACI G`CACICĂśGRGKKCPICXJCPGLBCLMJ?L SRD?I?L?RJ?PeI?BCKGQGÂŹ­ ECJCACĂśGLW?P?ReAeĂłCDJCPGG`GL@GP UMPIQFMNF?XePJ?KeĂłÂ?ĂˆĂ?A?IĂ‰Ă‡ĂˆĂ‹ Q??RĂˆĂ?’ÇǚB?šLeL?QJ?IšR?IG KCPICXGLBCW?NeJ?A?ICĂśJCLACJG`?JeĂłK?W?ĂŒÂŠĂ?W?Ăł?P?QeĂˆĂ‹`MASII?ReJ?A?IÂ?WPeLReJe@GJEGG`GL?BPCQÂ’ UUUÂ?KQ?Â?AMKÂ?RPÂŁSRD?IŠ?L?RJ?Pe The little kitchen fans are invited to an interesting and fun experience. Kitchen Arts Academy (MSA), the profound center of education on cuisine, prepared a workshop for the creative chefs of the future. The entertaining event that will take place on 18 January 2014 at 4 pm at Maslak center is designed for 14 children from ages 5-9. For detailed information: UUUÂ?KQ?Â?AMKÂ?RPÂŁSRD?IŠ?L?RJ?Pe

3ARKIS Ă–SUĂ–IÂŹINDEĂ–SULUBOYAĂ–ATÂşLYESIĂ–Ă–3ARKIS Ă–WATERCOLOURĂ–WORKSHOPĂ–INĂ–WATER I@?LI?L?R#?ĂśB?Ăł?L?RRoJWCQGšLBC`MASIJ?PeFCKCĂśJCLBGPCACIFCKCĂśGRCACI@GP?RoJWC`?JeĂłK?QeT?PÂ? #?JeĂłK?W?Ă?ÂŠĂˆĂ‰W?Ăł?P?Qe`MASIJ?P‘CĂśGRKCLJCPEoXCRGKGLBCI?ReJeWMPÂ?A?ITCĂ´S@?RĂ‰Ă‡ĂˆĂ‹ÂšBCFCPASK?PRCQG RCIP?PJ?L?A?I`?JeĂłK?B?`MIGJEGL`@GPRCILGISWESJ?L?A?IÂ?CILGI‘P?LQ?šB?W?Ăł?W?LĂľQR?L@SJBMĂśSKJSQ?L?R`e ?PIGQ?@SLW?LR?P?DeLBCLECJGĂłRGPGJKGĂłÂ? Akbank MLRCKNMP?PWPR Atelier presents an entertaining and educating workshop for the children. The workshop is designed for children of 6-12 age group under the surveillance of teachers. At the workshop, which will take place during January and February 2014, a rather interesting technique developed by the Istanbul born French artist Sarkis Zabunyan will be used.

87


MĂœZÄ°K sinema fair agenda MĂœZÄ°K agenda kitap sinema ajanda k i t a p kitap sinema ajan ajanda k i t a p inema b ook F U A R MUSIC cinema b ook F U A R mĂźzik cinema b ook F

MĂœZÄ°K sinema agenda kitap sinema

fair

!NDREAĂ–"OCELLI Ă–ĂŽSTANBULiAĂ–GELIYOR !NDREAĂ–"OCELLIĂ–COMESĂ–TOĂ–)STANBUL

3EKTÂşRĂ–ĂŽTALYAiDAĂ–BULUĂ‘UYOR 3ECTORALĂ–UNIONĂ–INĂ–)TALY

JGKNGW?RWSLJ?PeTCxLW? SN?Qe?`eJeĂłeLB?B?Q?FLC?J?L‘ BxLW?LeLCLxLJxRCLMPJ?PeLB?LLBPC?MACJJG?IDešLeL ÉǚLAGISPSJSĂłWeJeG`GLĂľQR?L@SJš?ECJGWMPÂ??CQRPMMACJJG‘ĂľQR?L@SJ IMLQCPGLBCCLxLJxĂľR?JW?LTCSJSQJ?P?P?QeMNCP?J?PB?LIJ?QGI ?PW?J?PeLW?LeQeP?QML?J@xKx› MTCGLMPRMDGLMÂœB?LB?Ăł?PIeJ?P QCQJCLBGPCACIÂ?MQRPMBSARGMLR?P?DeLB?LMPE?LGXCCBGJCL LBPC?MACJJGIMLQCPG“ÉÉĂ´S@?RĂ‰Ă‡ĂˆĂ‹SK?PRCQGExLx‘Q??R ÉÇÂ?ÊǚB?9JICPNMPRQPCL?šB?ECP`CIJCĂłCACIÂ?

Ê�šSLASJSQJ?P?P?Qe QeRK?‘MÜSRK?‘

JGK?‘ ?T?J?LBePK?‘?JeReKTCSPeRK?S?PeMQRP?MLTCELMVNMAMKDMPRQCIRoPxLoLCKJGK?PI?J?PeLe@SJSĂłRSP?A?IÂ?GJ?LMšB?ĂˆĂ?ÂŠĂ‰Ăˆ?PRĂ‰Ă‡ĂˆĂ‹ R?PGFJCPG?P?QeLB?KGQ?DGPJCPGLG?ĂśePJ?W?A?I MJ?LDS?PB?‘QCIRoPxLCLQMLWCLGJGIJCPGTC xPxLJCPGEoPxAxWC`eI?A?IÂ?

The world famous tenor Andrea Bocelli, who also took stage ?RRFCMNCLGLEMDJWKNGA?KCQ?LBRFCMPJBSN‘AMKCQ to Istanbul fort he 20th anniversary of TEMA Foundation. In his Istanbul concert, Maestro Bocelli will perform songs from his latest albĂźm “Love in Portofinoâ€? as well as classical arias of famous Italian and international operas. Organized by the Most Production, the Andrea Bocelli concert will take place on 22 February 2014 Saturday at 8.30 pm at Ulker Sports Arena.

FCÊ�RF LRCPL?RGML?J C?RGLE‘MPR MMJGLE‘GPMLBGRGMLGLE‘ QMJ?RGML?LB ?RCPCDGLGLE?GPMQRP? MLTCELMVNMAMKUGJJ@PGLERFCK?HMP brands of the sector together. The fair will open its doors on 18-21 March 2014 in Milan to promote the latest innovations and products of the sector.

j&ETTAHĂ–#ANĂ–!KUSTIKkĂ–YOLLARDAĂ–Ă–Ă–j&ETTAHĂ–#ANĂ–!COUSTICkĂ–ONĂ–THEĂ–ROAD 9`xLAxQMJM?J@xKx ›?J?LJ?PSKFSPGWCRGÂœLG W?WeKJ?W?LCRR?F ?L‘ISQRGINPMHCQGGJC xPIGWCRSPLCQGLBC” ?L?R`eLeLP?JeI Ă‰Ă‡ĂˆĂŠÂšBC@?ĂłJ?BeĂśe RSPLC‘?PRĂ‰Ă‡ĂˆĂ‹ÂšBC R?K?KJ?L?A?IÂ?Ă‰ĂŒ GJGI?NQ?W?LRSPLC G`GLQ?L?R`eoXCJ@GP PCNCPRS?PTCQ?FLC R?Q?PeKeF?XePJ?BeÂ?

88

Following his third solo albĂźm “Yalanlar SKFSPGWCRGÂœÂŹFC Republic of Lies), Fettah ?LGQMLSPICWRMSPUGRF his Acoustic Project. The tour started on December 2013 and will continue until March 2014. Fort he tour that will cover 25 cities, a special repertoire and stage are designed for the musician.


MรœZฤฐK sinema F U A Rfair MรœZฤฐK sinema agenda fair cinema boo K sinema fair agenda kitap sinema ajanda nda k i t a p cinema b ook k i t a p MUSICag kitap

F U A R MUSIC MUSIC cinema b ook MUSIC kitap sinema ajanda F U A R sinema h+ร€STร€Mร–OYNAMรYORUMi h)iMร–DONE ร–)ร–WONiTร–PLAYiร–

h2ASATHANEiร–FOTOรRAFร–TUTKUNLARรNรร–BEKLIYORร– h2ASATHANEiร–AWAITSร–PHOTOGRAPHYร–FANS

MRMรถP?DQ?L?R`eQe?X oIRCLRxPIยšxL ย› xQRxKMWL?KeWMPSKยœGQGKJGDMRMรถP?D QCPEGQGร‰รรดS@?Rร‰ร‡รˆร‹ยšBCI?B?P

?BGP ?Q9LGTCPQGRCQGCX?L ?Q xXCQGยšLBCEoPxJC@GJGPยGPQxPCBGP BCT?KCBCLQCPEGย‘?PJ?@?รณeยšLe ?LJ?ReWMPย?PJ?@?รณeยšLB?@GL?B?L`MI F?W?Reย‘GLQ?Leย‘GLQ?LF?JJCPGLG?LJ?RK?I G`GLWMJ`eIKeรณDMRMรถP?D`eยeIeKB?L oLACIGรWeJJeI`?JeรณK?ย‘QGW?F@CW?X MJ?P?IWCP?JeWMPQCPEGBCยMLP?B? WeIeKQxPCAGLBCW?รณ?L?LJ?Pe`MID?PIJe @GPRCILGIJCW?P?RKeรณWCLGBCLย

รตQR?L@SJMBCPLย‘?P@?P?TC?DCP?P?LยšeLรˆรรรยšB?LExLxKxXC QMLBoLCKMPR?IxPCRGKJCPGLBCL@GPPCRPMQNCIRGDQSLSWMPย?รณ?KeL CLIx`xIN?P`?J?PeLB?LEoIWxXxLxLBCPGLJGIJCPGLCSX?L?LECLGรณ@GP QNCIRPSKB?`?Jeรณ?L?P?LJ?Pย‘?LJ?ReWeBCLCWQCJ@GPW?IJ?รณeKJ?XCLEGLJCรณRGPGPICLBMรถ?ย‘@GJGKTCCQRCRGรถGLQeLePJ?PeLeQGJGIJCรณRGPCL@GP@xRxLJxI DGIPGLGEoPQCJJCรณRGPGWMPยร‰ร‡รˆรŠยšBC?`eJ?LQCPEGร‰รŽGQ?Lร‰ร‡รˆร‹ยšCI?B?P รตQR?L@SJMBCPLยšBCEoPxJC@GJGPย

Istanbul Modern presents a retrospective of the recent (from 1999 onwards) co-productions of Barbara and Zafer Baran. Working on a wide spectrum from the tiniest life parts to the depths of the sky, the Barans enrich their tale by an experimental approach, and visualize an idea of wholeness which deletes the lines of nature, science and esthetics. The exhibition which opened in 2013 can be visited at Istanbul Modern until 27 April 2014.

-ILYONร–DOLARLรKร–TEKNELERร–ร–ร–ร–-ILLIONร–DOLLARร–BOATSร– The exhibition โ€œIโ€™m done, I wonโ€™t playโ€ @WRFCNFMRM?PRGQR?X oIRCLRxPIGQ open for visit until 28 February 2014 at Kadir has Rezan Has Museum. In the exhibition which has been on display for a while now, the artist tells tales of lives, people and positions of ?PJ?@?รณeย‘P?RFCPRF?LGRQ@SGJBGLEQย The six years of work before the destruction is presented in black and White. The happenings during the destruction has been revived through a unique technique.

TP?QW?M?RFMUร‰ร‡รˆร‹CLGXP?`J?Peย‘IGNK?LJ?PeTCIQCQS?PJ?PeS?PeยšLeLF?XePJeIJ?PeBCT?KCBGWMPยCIRoPรณGPICRJCPGLGLW?Le QeP?BCLGXRSRISLJ?PeLeLB?GJEGQG`CICLDS?Pย‘รˆร‹ยฉร‰รŠรดS@?Rร‰ร‡รˆร‹ยšBC รตQR?L@SJCรณGJIoWยšBCVNMCLRCP?BPCQGLBCECP`CIJCรณCACIย CPWeJMJBSรถSEG@G@SWeJB?DS?P?XGW?PCR`G?IeLeLeLMJK?Qe@CIJCLGWMPย GJWMLBMJ?PJeIRCILCJCPGLQCPEGJCLCACรถGDS?PeLQCIRoPG`GLBMNGLECRIGQG W?P?RK?Qe@CIJCLGWMPย Eurasia Boat Show 2014 Marine Equipments and Accessories Fair is counting down. The fair which attracts sectoral companies as well as marine fans will take place on 14-23 Februart 2014 at

QR?L@SJCรณGJIoWVNMCLRCPยQSQS?Jย‘?FSECN?PRGAGN?RGMLGQ anticipated again this year. The fair where million dollar boats will be displayed will fire up the sector.

89


MĂœZÄ°K sinema fair agenda MĂœZÄ°K agenda kitap sinema ajanda k i t a p kitap sinema ajanda ajanda k i t a p inema b ook F U A R MUSIC cinema b ook F U A R mĂźzik cinema b o o k

MĂœZÄ°K sinema agenda kitap sinema

fair

9Ă?LĂ?NĂ–ILKĂ–KITAPĂ–BULUĂ‘MASĂ?Ă–/RHANĂ–+EMALĂ–ANĂ?SĂ?NAĂ– 4HEĂ–FIRSTĂ–BOOKĂ–UNIONĂ–OFĂ–THEĂ–YEARĂ–ISĂ–FORĂ–THEĂ–MEMORYĂ–OFĂ–/RHANĂ–+EMAL SQCLCĂˆĂ‹ÂŠĂˆĂ?A?IĂ‰Ă‡ĂˆĂ‹ R?PGFJCPG?P?QeLB?9B?L?JSQJ?P?P?QeS?PTC MLEPC CPICXGšLBCBxXCLJCLCACI#SISPMT?ΚLAG GR?NS?PeCBC@GW?ReKeXeL`MIBCĂśCPJGGQKGPF?L

CK?JšG`CĂłGRJGCRIGLJGIJCPJC?LK?W?F?XePJ?LeWMPÂ??X?PeLBMĂśSKSLSLĂˆĂ‡Ă‡ÂšxLAxWeJeBMJ?WeQeWJ?@GP BGXGQoWJCĂłG‘N?LCJTCQCPEGGJC@GP ›PF?L CK?JĂˆĂ‡Ă‡ÂšxLAx?ĂłeLB? CKNMXWSKSÂœI?NQ?KeLB?KCKJCICRGB?L?šB??LeJ?A?IÂ? Çukurova 7th Book Fair, which will take place on 14-19 January 2014 at TĂœYAP Adana International Fair and MLEPCQQCLRCP‘UGJJAMKKCKMP?RCPF?L CK?J‘RFCPCQNCARCBLMTCJGQR‘RFPMSEF?LSK@CPMDCTCLRQÂ?LFGQ 100th anniversary, the writer will be commemorated through interviews, panels and exhibitions within the context of “Orhan Kemal turns 100 Symposiumâ€? in his hometown Adana.

!$!.!Ă–)(3Ă– Ă–GĂ€NĂ–SAYĂ?YORĂ– #OUNTDOWNĂ–FORĂ–!$!.!Ă–)(3Ă–

QeRK?‘QMĂśSRK?‘F?T?J?LBePK?TC BMĂś?JE?XRCILMJMHGJCPGLBCIGWCLGJGITCECJGĂłKCJCPG@GP?P?B?EoPKC DePQ?ReLeQSL?L@oJECLGLTCQCIRoPxL CLBGII?R`CICLDS?PJ?Pe?P?QeLB? WCP?J?LB?L? Ă‰Ă‡ĂˆĂ‹ÂšxL@S WeJIGoXCJ@oJxKx™xLCĂłLCPHGQGšLC ?WPeJBeÂ?CLGJCLC@GJGPCLCPHGI?WL?IJ?PeL?BGII?R`CICACIMJ?L B?L?Ă?šGLAG QeRK?‘MĂśSRK?‘ ?T?J?LBePK?‘MĂś?JE?X CILMJMHGQG‘CQGQ?RTC?JeReKS?PeĂˆĂŠÂŠĂˆĂ?Ă´S@?RĂ‰Ă‡ĂˆĂ‹ÂšBC ?`eJ?A?IÂ?9B?L?JSQJ?P?P?QeS?PTC MLEPCKCPICXGLBCIGDS?P?I?ReJeKeLWMĂśSLMJK?Qe@CIJCLGWMPÂ? The advances and innovations in heating, cooling, air conditioning and natural gas technologies are presented together at Adana IHS 2014, the prominent fair of the region and the sector, which dedicates its special theme to Solar Energy this year. Drawing attention to renewable energy PCQMSPACQ‘RFCĂ?RFB?L? C?RGLE‘MMJGLE‘GPMLBGRGMLGLE‘ Natural Gas Technology, Installment and Isolation Fair will be open through 13-16 February 2014. A huge participation is anticipated to the fair at TĂœYAP Adana International Fair ?LBMLEPCQQCLRCPÂ?

90

-OSKOVAiDAĂ–ENERJIĂ–FUARĂ? -OSCOWĂ–ENERGYĂ–FAIR SQW?šLeL?ĂłICLRGMQIMT?CLCPHG‘eQeTC F?T?J?LBePK?QCIRoPxG`GLoLCKJGSJSQJ?P?P?Qe DS?P?CTQ?FGNJGĂśGW?N?A?IÂ? Ă‹ŠÎĂ´S@?RĂ‰Ă‡ĂˆĂ‹ÂšBCW?NeJ?A?IOS?ŠFCPK MQAMUš?eQeRK?‘QS‘QeFFGRCILMJMHGJCPG‘IJGK?‘ F?T?J?LBePK?TCF?TSXJ?Pe‘Q?SL?J?PTCQN? CIGNK?LJ?PexPCRCLDGPK?J?PI?ReJeWMPÂ?WPeLRe G`GLwww.aquatherm-moscow.ru/en?BPCQGLG XGW?PCRCBC@GJGPQGLGXÂ?

The Russian capital Moscow is hosting a major energy, heating and air conditioning fair on 4-7 February 2014. The Aqua-Therm Moscow is participated by heating, water, health Technologies, air conditioning, pool, sauna and spa equipment companies. For more information visit www.aquatherm-moscow.ru/en.


Santigrat Dergisi Sayı:23  
Santigrat Dergisi Sayı:23  

OCAK/JANUARY - ŞUBAT/FEBRUARY - MART/MARCH 2014 SAYI/ISSUE 23

Advertisement