SANTİGRAT DAIKIN TÜRKİYE YAYINIDIR / PUBLISHED BY DAIKIN TURKEY

SANTİGRAT DAIKIN TÜRKİYE YAYINIDIR / PUBLISHED BY DAIKIN TURKEY

İstanbul, Turkey

Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi On Behalf of Daikin Air Conditioning Ind. Trade Inc.

Hasan Önder

Yönetim Yeri

Küçükbakkalköy Mahallesi, Kay›fldağ› Caddesi,

Rönesans Tower No:1 34750 ‹stanbul

Telefon : 0216 453 27 00 (Pbx)

Faks : 0216 671 06 00

www.santigrat.com.tr santigrat@daikin.com.tr

Yazıişleri Müdürü (Sorumlu)

Editor in Chief (Managing)

Şule Şentarlı

Kreatif Direktör/Creative Director

Belma Kuyucu

Editör (Kurumsal) Editor (Corporate)

Hülya Dinçer

Editör (İçerik) Editor (Content)

Salih Akkaya

Fotoğraf/Photography

Deniz Açıksöz

Katkıda Bulunanlar/Contributors

Lale Erol Ulutaş, Nuran Savaş,

Cihan Demirşevk, Ebru Damran D.

Bu yayının her hakkı saklıdır.

www.santigrat.com.tr