Page 1

MANUAL DE NORMES GRÀFIQUES Guillem Aubia Jordi Gasull


ÍNDEX 1. SIGNES D’IDENTITAT INDICACIONS RGB / CMYK

3

MARCA BLANC I NEGRE

4

MARCA EN NEGATIU (B/N)

5

MARCA A COLOR SOBRE FONS NEGRE

6

2. PAPERERIA CARTA

7

SOBRE

8

TARGETA PRESENTACIÓ

9

INDICACIONS RGB

INDICACIONS CMYK

R: 35 G: 31 B: 32

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100

R: 236 G: 28 B: 36

C: 0 M: 100 Y: 100 K:0


MARCA BLANC I NEGRE

MARCA EN NEGATIU (B/N)


Registro mercantil de Barcelona: T. 1816, gral. 1220 de la secc. 3ª del Libro de Sociedades, F.1, H. 91975, CIF A-29138294

MARCA A COLOR SOBRE FONS NEGRE CARTA

2.G Photographers S.L. Passeig de Gràcia 229 08006 - Barcelona


SOBRE

TARGETA DE PRESENTACIÓ

Sr. Cartero: Por favor indique con una X la causa de la devolución Desconocido .............................. Rehusado ..................................... Ausente ........................................ Dirección incompleta .............. Marchó sin dejar señas ...........

2g@gmail.com Te l . 9 3 3 0 2 9 2 3 3 Mob. 649 234 433 Passeig de Gràcia 229 08006 - Barcelona

2G MANUAL NORMES GRAFIQUES  

manual de normes grafiques per a la marca 2.G