Page 1

TEMA 9 A RESTAURACIÓN 1-. a) Despois de ver os vídeos sobre o sistema político da reatauración indica cales son as súas características máis destacadas b) Quen protagoniza o terceiro dos vídeos a que acordo chegan? Por que? http://hisguiti.blogspot.com.es/2011/12/o-sistema-canovista.html

2-. Que fixo Cánovas para impedir os continuos pronunciamentos militares tan habituais en época Isabelina. 3-. Fíxate nos resultados electorais:

• • •

Hai algo que te chame atención? Como se lograban sempre estes resultados? Explica coas tuas palabras en que consiste o encasillado

4-. Explica estas caricaturas


6-. Contesta: • Quen son os caciques? • Que papel político xogaban? • Que medios utilizaban para logralo? Podes axudarte co segundo video sobre o sistema Canovista: http://hisguiti.blogspot.com.es/2011/12/o-sistema-canovista.html

7-. Dende 1890 se recoñece o sufraxio universal, o dereito de asociación, se respecta maís a liberdade de expresión, etc. Podemos considerar o sistema da Restauración como un sistema democrático? Argumenta a túa resposta

8-. Indica as principais diferencias entre os gobernos liberais e os conservadores durante a Restauración. 9-. a) Indica as circustancias que levaron á Guerra de Cuba b) Explica as principais consecuencias que tivo para Espana a Guerra e a perda de Cuba c) Fai o exercicios 8 e 9 da páxina 150 10-. Le o documento 16 (p 142) do libro. Explica os factores que impulsaron o nacionalismo Catalán. Podes ver o video do blog: http://hisguiti.blogspot.com.es/2012/01/catalanismo-nacionalismo-vasc0.html

11-. Despois de ver os vídeos sobreo o nacemento dos nacionalismos (e de ler o libro, claro) contesta • Indica os factores que impulsaron o nacemento do nacionalismo Vasco • Sinala algunhas diferencias entre o nacionalismo Vasco, o Catalán e o Galego http://hisguiti.blogspot.com.es/2012/01/catalanismo-nacionalismo-vasc0.html

12-. Contesta aa preguntas do blog da entrada do Movemento obreiro (Tema 3, post do 24 de novembro de 2012): http://hisguiti.blogspot.com.es/2011/11/movemento-obreiro.html

Actividades unidade 3  

Actividades sobre a restauración

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you