Page 1

El oro de los sueños José María Merino

NOME

GRUPO


CAPÍTULOS I E II 1-. Indica algúns datos que che permitan situar a acción en América

2-. Intenta situar a historia no tempo. Argumenta a túa resposta

CAPÍTULOS III Y IV 3-. Indica verdadeiro uo falso. O avó de Miguel é frade. Miguel ten medo da Inquisición. Miguel é metade indio metade branco. O avó dalle a Miguel un amuleto de ouro antes de partir. Miguel xa vira o mar moitas veces. O rapaz díxolle a Miguel que non roubara nada. Miguel sabe xogar ás cartas.

V F ❒❒ ❒❒ ❒❒ ❒❒ ❒❒ ❒❒ ❒❒

4-. Contesta a) ¿Que significan as palabras do avó "Tú también tienes dos mitades dentro de tu corazón, eres de la familia de los hijos del sol pero también de la nuestra, que viene del maíz”?

b) Que tipo de barcos usan na expedición? Que caracterísitcas teñen?


CAPÍTULOS V E VI 5-. Contesta a) Como se organizaba unha expedición de conquista nesa época?

b) Que son as "capitulacións" das que se fala neste capítulo?

CAPÍTULOS VII E VIII 6-. Contesta a) Que obxectivo ten a expedición?

b) Quen son Lucía e Ginés? Cal é o seu traballo durante a viaxe?

c) Para que se usaban os cans?


CAPÍTULOS IX E X 7-. Contesta a) Que é un cacique indio?

b ) Como logra o Adiantado a rendición do cacique?

CAPÍTULOS XI Y XII 8-. Contesta a) Como foi posible que tan poucos conquistadores derrotasen a tantos indios na batalla? Con que vantaxes contaban? Indica as armas que usaban os españois. Cres que iso mesmo puido pasar noutros momentos da conquista?

b) Por que cres que non aceptan a Ana como capitana da expedición? Cres que sería habitual naquela época que unha muller se puxese ao mando duns soldados? Cal era o papel da muller?


CAPÍTULOS XIII Y XIV 9-. Pon en orde as seguintes frases para explicar o contenido do capítulo XIII.      

Eran xente pobre e boa. Dixéronlles que preto de aí vivía unha señora moi importante. A noticia sorprendeu a todos. O grupo dividiuse. Algúns seguiron a dona Ana e outros decidiron volver ao barco. Ginés volveu desaparecer, pero regresou con dona Ana moi arrepentido. Un día, chegaron a un gran poboado cunha pirámide alta. Alí coñecerona unha anciá que era a persoa máis importante do lugar. Camiñaron baixo a chuvia ata encontrar os primeiros poboados. A muller contoulles a historia dun home que tamén veu a buscar o ouro, pero que ese ouro non existía.

10-. Contesta ás preguntas. a) Dona Ana propón seguir a viaxe cara ao sur, por que?

b) Que fan don Demetrio e os seus homes? Por que o fan? Que consecuencias ten a súa acción?

CAPÍTULOS XV e XVI 11-. Elixe a frase que mellor resuma o contido de cada capítulo. Capítulo XV  Ana, Lucía, Juan e Miguel están prisioneiros pero Ginés axúdalles a escapar.  Ana e Lucía teñen que casar, e Juan e Miguel van ser escravos dos indios.  Ginés prepara a fuxida de Juan e Miguel. Capítulo XVI  Juan e Miguel foxen nunha barca polo río.  Juan e Miguel conseguen escapar. Miguel ponse enfermo e o seu avó axúdalle soños.  Juan e Miguel foxen, e afástanse do poboado indio.


12-. Contesta b) De quen pode ser o esqueleto e as xoias que atopan no alpendre?

CAPÍTULOS XVII e XVIII 13-. Decide si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. 1. Á maña seguinte, Miguel descubrió que Juan non era un rapaz. 2. Sen medo, cahegaronse ó corpo do home, pero non atoparon nada. 3. Miguel dille a Juan que vai respetar sempre o seu segredo. 5. Cando Santiago viu as perlas e as xoias púsose a rir. 6. Frei Bavón deixou a Miguel e Juan levándose as xoias na barca

VF ❒❒ ❒❒ ❒❒ ❒❒ ❒❒

14-. Juan di que se vestiu de rapaz porque "nesta vida, todo é menos difícil cando se é home". a) Estás de acordo con esta afirmación? Por que? Ti terías feito o mesmo?

CAPÍTULOS XIX e XX

15-.Contesta a) Por que frei Bavón non quería a Miguel?

b) Por qué se abrazan o cacique e o padriño?


CAPÍTULOS XXI e XXII 16-. Contesta a) Quen é en realidade o cacique?

b) Qué ven Miguel e os seus amigos no cando chegan onde deixaran o barcos?

Capítulos XXIII e XXIV 17-. Relaciona. 1. Miguel 2. Juan(a) 3. Ginés 4. Lucía 5. Ana

a. quere entrar nun convento. b. volve a España co seu tío. c. invirte todo o diñeiro nunha nova empresa. d. acompaña a dona Ana nunha nova aventura. e. volve a casa coa súa familia. f. acompaña a Miguel á sua casa.

ACTIVIDADES FINAIS

18-. Imaxina que pasou un mes dende que Juana e Miguel se separaron. Recorda que prometeron escribirse. Elixe un dos dous personaxes e escríbelle unha carta ao outro.

19-. Repasa as mencións que se fan á evanxelización (páx. 7, 92), a crueldade da Conquista (Cap. XI e XII), á persecución da honra e a riqueza (páx. 55-57), a ambición do ouro (pp 20, 112-113, Cap. XVIII e XIX), a opinión de Fray Bernardino (páx. 20). Escribe 5 argumentos a favor e en contra da conquista.

Guia lectura 14  
Guia lectura 14  
Advertisement