Page 1


E ti en que (é)tapa estás?

IV CONCURSO DE TAPAS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Válido do 13 ao 29 de maio de 2011 + info en SANTIAGO TURISMO en

BEBIDAS OFICIAIS // BEBIDAS OFICIALES // OFFICIAL DRINKS

www.santiagoetapas.com


O UMIND S N O C AS BEBIDIS OS OFICIA IOS PREM Mテ!S VALEN + info.: pテ。x. 6 // pテ。g. 13 // page 20

+ info en SANTIAGO TURISMO en


ÍNDICE

Condicións // Condiciones // Conditions G GALEGO 4 CASTELLANO C 11

E ENGLISH

18

(é)tapas (é)tapa 1 Praza do Obradoiro

26

(é)tapa 2 Praza de Cervantes

32

(é)tapa 3 Praza de Galicia

38

(é)tapa 4 Praza Roxa

44

(é)tapa 5 Camiño Francés

50

Gastrobingo TapasporteEXPRESS (é)copas Tapas index Mapas /Maps

56 60 64 71


G GALEGO CONDICIÓNS DE USO DO TAPASPORTE O Tapasporte pode recollerse nos seguintes puntos: 1. Oficina municipal de Praza de Galicia, a partir do día 12 de maio, en horario de 12.00 a 15.00 e de 17.00 a 21.00 horas todos os días ata o peche do concurso. 2. Oficina de información turística municipal de Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). 3. Nos hoteis da cidade. 4. Bares de copas da Asoc. Cultural “Cidade Vella” (consulta as (é)copas). 5. En calquera dos establecementos adheridos ao concurso SANTIAGO(é)TAPAS. É persoal e intransferible. Para que o Tapasporte sexa válido deberán cubrirse todos os datos persoais que se solicitan. Non será válido aquel Tapasporte que non estea debidamente cumprimentado.

4

Para poder optar aos premios ou incentivos do Tapasporte, deberán estar selados todos os establecementos adheridos a unha ou máis (é)TAPAS ou rutas especificadas ou adheridas a este evento. O período de vixencia do Tapasporte será o da duración do concurso: do 13 ao 29 de maio. O establecemento estará obrigado a selarlle a súa credencial ao usuario, unha vez que o cliente consuma a tapa ou tapas realizadas para o concurso e efectúe a votación correspondente. GASTROBINGO e BEBIDAS OFICIAIS: coa finalidade de incentivar o consumo das BEBIDAS OFICIAIS do concurso, se o usuario consume, xunto coa tapa a concurso, unha das bebidas oficiais do mesmo, o establecemento selará a correspondente casiña do Tapasporte por duplicado: un selo pola Tapa e outro pola Bebida Oficial. Ademais, o usuario obterá un adhesivo do GASTROBINGO. A validación dos Tapasportes presentados realizarase na oficina de Praza de Galicia, de 12.00 a 15.00 e de 17.00 a 21.00 horas todos os días, entre os días 13 e 30 de maio (ambos inclusive).

santiago(é)tapas. T: 981 56 91 94 // 981 59 23 33


G GALEGO PREMIOS AOS USUARIOS DO TAPASPORTE Premios polo consumo das TAPAS Os usuarios do Tapasporte que o presenten debidamente cumprimentado e selado por todos os establecementos de 1 (é)TAPA, terán dereito a un regalo seguro ata a finalización de stock, a elixir entre: a) editar o seu propio libro coas súas fotos e experiencias de tapas por Santiago (inclúe envío a domicilio do libro impreso e encadernado); b) vale 10 € + producto enogastronómico; c) vale 10 € + calquera das visitas guiadas Compostela Walking Tours (Tour Gastronómico, Visita guiada aos Conventos de Clausura, ás Igrexas, Visita combinada á Cidade Histórica + Cidade da Cultura e Audioguías mp3 en 6 idiomas) promovidas por Turismo de Santiago. As visitas deberán ser solicitadas durante a duración do concurso, non sendo válida a oferta despois do 30 de xuño, e sempre suxeitas á dispoñibilidade e horarios das mesmas. Ademais, todos os usuarios que completen 1 (é)TAPA recibirán unha camiseta “Vivamos como galegos”. Os usuarios do Tapasporte que o presenten debidamente cumprimentado, e selado por todos os establecementos de 2 (é)TAPAS, terán dereito a un regalo seguro ata a finalización de stock: lote de produtos enogastronómicos (torta de Santiago+botella de viño).*** Os usuarios do Tapasporte que o presenten debidamente cumprimentado, e selado por todos os establecementos de 3 (é)TAPAS, terán dereito a un regalo seguro ata a finalización de stock, a elixir entre: a) lote de produtos enogastronómicos especial; b) cea para 2 persoas nun restaurante de Compostela (*), incluíndo “Menú Degustación”, auga e café (non inclúe bodega), valoradas en 40 euros/cea (stock: 17 uds.).*** Unha vez rematado o stock dos premios, os posuidores dun Tapasporte con 3 (é)TAPAS validadas, obterán outro regalo seguro, que poderá ser patrocinado por unha marca comercial, e ata remate de existencias. (*As ceas realizaranse previa reserva, estarán suxeitas a dispoñibilidade e serán válidas ata o 30 de xuño de 2011.) Os usuarios do Tapasporte que o presenten debidamente cumprimentado, e selado por todos os establecementos de 4 (é)TAPAS, terán dereito a un regalo seguro ata a finalización de stock, a elixir entre: a) cea para 2 persoas nun restaurante de Compostela (*), incluíndo “Menú Degustación”, auga e café (non inclúe bodega), valoradas en 60 euros/cea (stock: 30 uds.); ou b) 1 bono Spa para 2 personas (stock: 10 uds.).***

etapas@santiagoturismo.com www.santiagoetapas.com

5


G GALEGO

Unha vez rematado o stock dos premios, os posuidores dun Tapasporte con 4 (é)TAPAS validadas, obterán outro regalo seguro, que poderá ser patrocinado por unha marca comercial, e ata remate de existencias. (*As ceas realizaranse previa reserva, estarán suxeitas a dispoñibilidade e serán válidas ata o 30 de xuño de 2011.) Os usuarios do Tapasporte que o presenten debidamente cumprimentado, e selado por todos os establecementos de 5 (é)TAPAS, terán dereito a un regalo seguro ata a finalización de stock, a elixir entre: a) unha estancia de 1 noite para 2 persoas (*), en calquera dos establecementos Paradores de España, excepto Granada (stock: 10 uds.); ou b) 1 lote de viños valorado en 300 euros + neveira/refrixerador (10 uds.).*** (*As estancias en Paradores realizaranse previa reserva, están suxeitas a dispoñibilidade e exclúen o Parador de Granada. Válidas ata marzo de 2012.) Unha vez rematado o stock dos premios, os posuidores dun Tapasporte con 5 (é)TAPAS validadas, obterán outro regalo seguro, que poderá ser patrocinado por unha marca comercial, e ata remate de existencias.

6

***Ademais, todos os usuarios que completen 2 ou máis (é)TAPAS recibirán unha camiseta “Vivamos como galegos”+ cata + libro de receitas Santiago(é) Tapas 2010. Premios directos ata finalización de stock. As catas realizaranse durante o mes de xuño, data e hora por concretar. Lugar: Parador Hostal dos Reis Católicos (Praza do Obradoiro, s/n) PARA CONSEGUIR OS PREMIOS CORRESPONDENTES A CADA (é)TAPA, DEBERÁ PRESENTARSE O TAPASPORTE UNHA VEZ CONCLUÍDA A (é)TAPA CORRESPONDENTE. NON SE PODERÁN RETIRAR OS PREMIOS CORRESPONDENTES ÁS (é)TAPAS ANTERIORES SE NON SE VALIDOU O TAPASPORTE NO SEU MOMENTO. RUTA GASTROBINGO Premios especiais polo consumo das TAPAS + BEBIDAS OFICIAIS

santiago(é)tapas. T: 981 56 91 94 // 981 59 23 33


G GALEGO

Os usuarios do Tapasporte que o presenten debidamente cumprimentado, e selada por duplicado cada casiña (un selo pola tapa e outro pola bebida oficial) por todos os establecementos da Ruta GASTROBINGO , terán dereito a un regalo seguro ata finalización de stock, a elixir entre: a) unha estancia de 1 noite de hotel para 2 persoas nos establecementos AC Hoteles de España (stock: 10 uds.). As estancias son en réxime de aloxamento e almorzo, realizaranse previa reserva, estarán suxeitas a dispoñibilidade e exclúen os seguintes establecementos: AC Santo Mauro - Madrid, AC Palacio del Retiro - Madrid, AC Palacio de Santa Paula – Granada, AC Baqueira - Naut Aran, AC Nuevo Portil Golf - Huelva e AC Palacio de San Esteban - Salamanca. Válidas ata o 31/12/2011.) b) unha estancia de 1 noite no Pazo de Lestrove (Pousadas de Compostela) para 2 personas, en réxime de aloxamento e almorzo, e incluíndo cea. (Stock: 2 uds.). (A estancia deberá producirse en fin de semana, sempre previa reserva e suxeita a dispoñibilidade, entre o 1 de outubro e o 30 de decembro de 2011.) c) unha estancia de 1 noite no Pazo de Aciveiro (Pousadas de Compostela) para 2 persoas, en réxime de aloxamento e almorzo, e incluíndo cea. (Stock: 2 uds.). (A estancia deberá producirse en fin de semana, sempre previa reserva e suxeita a dispoñibilidade, entre o 1 de outubro e o 30 de decembro de 2011.) d) 1 abono de temporada (2011-2012) para os partidos do Obradoiro CAB no Multiúsos do Sar. (Stock: 2 uds.) O “cartón” do GASTROBINGO O “cartón” do GASTROBINGO poderá ser cumprimentado polos usuarios do Tapasporte que completen a Ruta GASTROBINGO . Este elemento está unido indefectiblemente ao Tapasporte e non será válido se non se presenta dentro do mesmo. Todos aqueles consumidores de tapas que as acompañen con algunha das BEBIDAS OFICIAIS nos establecementos participantes no GASTROBINGO obterán un adhesivo para cumprimentar o “cartón” do GASTROBINGO. Aqueles consumidores que cumprimenten todo o “cartón” GASTROBINGO, e teñan completado ademais a Ruta GASTROBINGO correspondente, participarán nun Sorteo Especial de unha Viaxe para 2 persoas ao Caribe de 1 semana de duración, ofrecida por Travelplan. etapas@santiagoturismo.com www.santiagoetapas.com

7


G GALEGO

(*O premio inclúe: 2 prazas de avión directo ida e volta en clase Turista coa Cía. Air Europa desde Madrid, traslados aeroporto – hotel – aeroporto en destino, estancia en República Dominicana ou Cancún de 7 noites/9 días en hoteis cadea Be Live de 4 estrelas, en réxime de T.I.). Para participar no sorteo é imprescindible presentar o “cartón” do GASTROBINGO completo e ter completado ademais a Ruta GASTROBINGO correspondente. O TAPASPORTE EXPRESS O Tapasporte Express poderá ser cumprimentado por visitantes ou turistas que se atopen aloxados en calquera establecemento hoteleiro da cidade, cunha pernoctación mínima de 1 día. O Tapasporte Express, que conta cun apartado específico no Tapasporte, poderá obterse nos mesmos lugares que este:

8

1. Oficina municipal de Praza de Galicia, a partir do día 12 de maio, en horario de 12.00 a 15.00 e de 17.00 a 21.00 horas todos os días ata o peche do concurso. 2. Oficina de información turística municipal de Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). 3. Nos hoteis da cidade. 4. Bares de copas da Asoc. Cultural “Cidade Vella” (consulta as (é)copas). 5. En calquera dos establecementos adheridos ao concurso SANTIAGO(é)TAPAS. Os usuarios poderán optar a distintos agasallos, sempre que cubran o elemento de participación específico con 5 selos de 5 establecementos distintos, sempre que estes establecementos pertenzan 1 a cada unha das 5 rutas ou (é)TAPAS establecidas. Para que o Tapasporte Express teña validez deberá estar selado polo establecemento hostaleiro no que pernocten ou pola Oficina do Concurso (sita en Praza de Galicia), sempre que acrediten a pernoctación. Para poder optar aos distintos agasallos, deberá presentarse debidamente cuberto en: 1. Na Oficina municipal de Praza de Galicia, a partir do día 13 de maio, en horario de 12.00 a 15.00 e de 17.00 a 21.00 horas todos os días, ata o 30 de maio. santiago(é)tapas. T: 981 56 91 94 // 981 59 23 33


G GALEGO

O período de vixencia do Tapasporte Express será o da duración do concurso: do 13 ao 29 de maio. PREMIOS PARA OS USUARIOS DO TAPASPORTE EXPRESS Os usuarios do Tapasporte Express que o presenten debidamente cumprimentado, e selado por 5 establecementos diferentes, cada un deles pertencente a unha das 5 (é)TAPAS, terán dereito a un regalo seguro ata a finalización de stock, a elixir entre estas 3 opcións: a) un Libro de Receitas Santiago(é)Tapas (50 uds.); b) un plano ilustrado de Santiago de Compostela, editado por Turismo de Santiago (50 uds.) e c) unha das visitas guiadas Compostela Walking Tours (Tour Gastronómico, Visita guiada aos Conventos de Clausura, ás Igrexas, Visita combinada á Cidade Histórica + Cidade da Cultura e Audioguías mp3 en 6 idiomas) promovidas por Turismo de Santiago. As visitas deberán ser solicitadas durante a duración do concurso, non sendo válida a oferta despois do 30 de xuño, e sempre suxeitas á dispoñibilidade e horarios das mesmas. E ADEMAIS, PARA TODOS OS VOTANTES!!!

9

Sorteo entre todo o público participante nas votacións: todas as persoas que voten a súa tapa favorita entrarán nun sorteo de 2 billetes de avión de ida e volta da Compañía Air Berlin a calquera destino europeo ao que opere e suxeito a condicións da compañía. O sorteo realizarase ante notario. Premio patrocinado por Air Berlin. QUERES CREAR O TEU PROPIO LIBRO DE (É)TAPAS? Consigue gratis o teu propio libro do teu "camiño" de tapas por Santiago, coas túas fotos e comentarios. Só tes que completar 1 ruta ou (é)TAPA, e xa é teu! Inclúe envío a domicilio do libro impreso e encuadernado. + info: www.meubook.com (É)TAPAS NO TEU MÓBIL App oficial da IV Edición do Concurso de Tapas de Santiago de Compostela SANTIAGO(é)TAPAS. Toda a información do Concurso: rutas de tapas con xeoposición, bares participantes e listado completo de tapas con fotos e receitas.

etapas@santiagoturismo.com www.santiagoetapas.com


G GALEGO

Tapasporte virtual: podes participar no Concurso co teu smartphone con cámara, a través de códigos QR, e votar as túas tapas favoritas. E para os que só van estar en Santiago uns días: Tapasporte virtual Express. **A App SANTIAGO(é)TAPAS é gratuíta e está dispoñible no App Store e Android Market.

Gústache “tapear” e queres conseguir 5 tapas gratis? Se o si foi a túa resposta, deberías seguir lendo... Por experiencia propia, sabemos que un dos maiores desafíos que encontraredes á hora de participar neste concurso será elixir que tapas degustar entre a variada e coidada selección que un ano máis ofrecerán os restauradores de Santiago de Compostela.

10

Por iso o Grupo de Sistemas Intelixentes da Universidade de Santiago de Compostela, en colaboración con Turismo de Santiago, está a desenvolver un sistema que vos recomendará tapas en función dos vosos perfís e preferencias. Se queres ser un dos primeiros en probar e validar este sistema e ademais recibir 5 tapas de balde, podes encontrar máis información e rexistrarte en: www.gsi.dec.usc.es/santiagoetapas.

DO UMIN CONS OFICIAIS AS BEBIDPREMIOS S O MÁIS VALEN

santiago(é)tapas. T: 981 56 91 94 // 981 59 23 33

ES QUERGUIR E CONSAPAS 5 T IS? GRAT


C CASTELLANO CONDICIONES DE USO DEL TAPASPORTE El Tapasporte puede recogerse en los siguientes puntos: 1. Oficina municipal de Praza de Galicia, a partir del día 12 de mayo, en horario de 12.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas todos los días hasta la finalización del concurso. 2. Oficina de información turística municipal de Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). 3. En los hoteles de la ciudad. 4. En los bares de copas de la Asoc. Cultural “Cidade Vella” (consulta las (é)copas). 5. En cualquiera de los establecimientos adheridos al concurso SANTIAGO(é)TAPAS. Es personal e intransferible. Para que el Tapasporte sea válido deberán cubrirse todos los datos personales que se solicitan. No será válido aquel Tapasporte que no esté debidamente cumplimentado. Para poder optar a los premios o incentivos del Tapasporte, deberán estar sellados todos los establecimientos adheridos a una o más (é)TAPAS o rutas especificadas o adheridas a este evento. El período de vigencia del Tapasporte será el de la duración del concurso: del 13 al 29 de mayo. El establecimiento estará obligado a sellarle su credencial al usuario, una vez que el cliente consuma la tapa o tapas realizadas para el concurso y efectúe la votación correspondiente. GASTROBINGO Y BEBIDAS OFICIALES: con la finalidad de incentivar el consumo de las BEBIDAS OFICIALES del concurso, si el usuario consume, junto con la tapa a concurso, una de las bebidas oficiales del mismo, el establecimiento sellará la correspondiente casilla del Tapasporte por duplicado: un sello por la Tapa y otro por la Bebida Oficial. Además, el usuario obtendrá una pegatina del GASTROBINGO. La validación de los Tapasportes presentados se realizará en la oficina de Praza de Galicia, de 12.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas todos los días, entre el 13 y el 30 de mayo (ambos inclusive).

etapas@santiagoturismo.com www.santiagoetapas.com

11


C CASTELLANO PREMIOS A LOS USUARIOS DEL TAPASPORTE PREMIOS POR EL CONSUMO DE LAS TAPAS Los usuarios del Tapasporte que lo presenten debidamente cumplimentado, y sellado por todos los establecimientos de 1 (é)TAPA, tendrán derecho a un regalo seguro hasta finalización de stock, a elegir entre: a) editar su propio libro con sus fotos y experiencias de tapas por Santiago (incluye envío a domicilio del libro impreso y encuadernado); b) vale 10 € + producto enogastronómico; c) vale 10 € + cualquiera de las visitas guiadas Compostela Walking Tours (Tour Gastronómico, Visita guiada a los Conventos de Clausura, a las Iglesias, Visita combinada a la Ciudad Histórica + Cidade da Cultura y Audioguías mp3 en 6 idiomas) promovidas por Turismo de Santiago. Las visitas deberán ser solicitadas durante la duración del concurso, no siendo válida la oferta después del 30 de junio, y siempre sujetas a la disponibilidad y horarios de las mismas. Además, todos los usuarios que completen 1 (é)TAPA recibirán una camiseta “Vivamos como galegos”.

12

Los usuarios del Tapasporte que lo presenten debidamente cumplimentado, y sellado por todos los establecimientos de 2 (é)TAPAS, tendrán derecho a un regalo seguro hasta finalización de stock: lote de productos enogastronómicos (tarta de Santiago+botella de vino).*** Los usuarios del Tapasporte que lo presenten debidamente cumplimentado, y sellado por todos los establecimientos de 3 (é)TAPAS, tendrán derecho a un regalo seguro hasta finalización de stock, a elegir entre: a) lote de productos enogastronómicos especial; b) cena para 2 personas en un restaurante de Compostela (*), incluyendo “Menú Degustación”, agua y café (no incluye bodega), valoradas en 40 euros/cena (stock: 17 uds.).*** Una vez finalizado el stock de los premios, los poseedores de un Tapasporte con 3 (é)TAPAS validadas, obtendrán otro regalo seguro, que podrá ser patrocinado por una marca comercial, y hasta fin de existencias. (*Las cenas se realizarán previa reserva, estarán sujetas a disponibilidad y serán válidas hasta el 30 de junio de 2011.) Los usuarios del Tapasporte que lo presenten debidamente cumplimentado, y sellado por todos los establecimientos de 4 (é)TAPAS, tendrán derecho a un regalo seguro hasta finalización de stock, a elegir entre: a) cena para 2 personas en un restaurante de Compostela (*), incluyendo “Menú Degustación”, agua y café (no incluye bodega), valoradas en 60 euros/cena (stock: 30 uds.); o b) 1 bono spa para 2 personas (stock: 10 uds.).***

santiago(é)tapas. T: 981 56 91 94 // 981 59 23 33


C CASTELLANO Una vez finalizado el stock de los premios, los poseedores de un Tapasporte con 4 (é)TAPAS validadas, obtendrán otro regalo seguro, que podrá ser patrocinado por una marca comercial, y hasta fin de existencias. (*Las cenas se realizarán previa reserva, estarán sujetas la disponibilidad y serán válidas hasta el 30 de junio de 2011.) Los usuarios del Tapasporte que lo presenten debidamente cumplimentado, y sellado por todos los establecimientos de 5 (é)TAPAS, tendrán derecho a un regalo seguro hasta finalización de stock, a elegir entre: a) una estancia de 1 noche para 2 personas (*), en cualquiera de los establecimientos Paradores de España, excepto Granada (10 uds.); o b) lote de vinos valorado en 300 euros + nevera/refrigerador (10 uds.). *** (*Las estancias en Paradores se realizarán previa reserva, están sujetas a disponibilidad y excluyen el Parador de Granada. Válidas hasta marzo de 2012.) Una vez finalizado el stock de los premios, los poseedores de un Tapasporte con 5 (é)TAPAS validadas, obtendrán otro regalo seguro, que podrá ser patrocinado por una marca comercial, y hasta fin de existencias. ***Además, todos los usuarios que completen 2 o más (é)TAPAS recibirán una camiseta “Vivamos como galegos”+ cata + libro de recetas Santiago(é) Tapas 2010. Premios directos hasta finalización de stock. Las catas se realizarán durante el mes de junio, fecha y hora por concretar. Lugar: Parador Hostal dos Reis Católicos (Praza do Obradoiro, s/n) PARA CONSEGUIR LOS PREMIOS CORRESPONDIENTES A CADA (é)TAPA, DEBERÁ PRESENTARSE EL TAPASPORTE UNA VEZ CONCLUÍDA LA (é)TAPA CORRESPONDIENTE. NO SE PODRÁN RETIRAR LOS PREMIOS CORRESPONDIENTES A LAS (é)TAPAS ANTERIORES SI NO SE VALIDÓ EL TAPASPORTE EN SU MOMENTO. RUTA GASTROBINGO Premios especiales por el consumo de las TAPAS + BEBIDAS OFICIALES

Los usuarios del Tapasporte que lo presenten debidamente cumplimentado, y sellada por duplicado cada casilla (un sello por la tapa y otro por la bebida oficial) por todos los establecimientos de la Ruta GASTROBINGO , tendrán derecho a un regalo seguro hasta finalización de stock, a elegir entre: etapas@santiagoturismo.com www.santiagoetapas.com

13


C CASTELLANO a) una estancia de 1 noche de hotel para 2 personas en los establecimientos AC Hotels de España (stock: 10 uds.). Las estancias son en régimen de alojamiento y desayuno, se realizarán previa reserva, estarán sujetas a disponibilidad y excluyen los siguientes establecimientos: AC Santo Mauro - Madrid, AC Palacio del Retiro - Madrid, AC Palacio de Santa Paula - Granada, AC Baqueira - Naut Aran, AC Nuevo Portil Golf - Huelva y AC Palacio de San Esteban - Salamanca. Válidas hasta el 31/12/2011.) b) una estancia de 1 noche en el Pazo de Lestrove (Pousadas de Compostela) para 2 personas, en régimen de alojamiento y desayuno, e incluyendo cena. (Stock: 2 uds.). (La estancia deberá producirse en fin de semana, siempre previa reserva y sujeta a disponibilidad, entre el 1 de octubre y el 30 de diciembre de 2011.) c) una estancia de 1 noche en el Pazo de Aciveiro (Pousadas de Compostela) para 2 personas, en régimen de alojamiento y desayuno, e incluyendo cena. (Stock: 2 uds.). (La estancia deberá producirse en fin de semana, siempre previa reserva y sujeta a disponibilidad, entre el 1 de octubre y el 30 de diciembre de 2011.) d) 1 abono de temporada (2011-2012) para los partidos del Obradoiro CAB en el Multiúsos do Sar. (Stock: 2 uds.).

14

El “cartón” del GASTROBINGO El “cartón” del GASTROBINGO podrá ser cumplimentado por los usuarios del Tapasporte que completen la Ruta GASTROBINGO . Este elemento está unido indefectiblemente al Tapasporte y no será válido si no se presenta dentro del mismo. Todos aquellos consumidores de las tapas que las acompañen con alguna de las BEBIDAS OFICIALES en los establecimientos participantes en el GASTROBINGO obtendrán un adhesivo para cumplimentar el “cartón” del GASTROBINGO. Aquellos consumidores que cumplimenten todo el GASTROBINGO, y hayan completado además la Ruta GASTROBINGO correspondiente, participarán en el Sorteo Especial de un Viaje para 2 personas al Caribe de 1 semana de duración, ofrecido por Travelplan.* (*El premio incluye: 2 plazas de avión directo ida y vuelta en clase Turista coa Cía. Air Europa desde Madrid, traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en destino, estancia en República Dominicana o Cancún de 7 noches/9 días en hoteles cadena Be Live de 4 estrellas, en régimen de T.I.).

santiago(é)tapas. T: 981 56 91 94 // 981 59 23 33


C CASTELLANO Para participar en el sorteo es imprescindible presentar el “cartón” del Gastrobingo completo y haber realizado además la Ruta GASTROBINGO correspondiente. EL TAPASPORTE EXPRESS El Tapasporte Express podrá ser utilizado por visitantes o turistas que se encuentren alojados en cualquier establecimiento hotelero de la ciudad, con una pernoctación mínima de 1 día. El Tapasporte Express, que cuenta con un apartado específico en el Tapasporte, podrá obtenerse en los mismos lugares que este: 1. En la Oficina municipal de Praza de Galicia, a partir del día 12 de mayo, en horario de 12.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas todos los días hasta la finalización del Concurso el 29 de mayo. 2. Oficina de información turística municipal de Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). 3. En los hoteles de la ciudad. 4. En los bares de copas de la Asoc. Cultural “Cidade Vella” (consulta las (é)copas). 5. En cualquiera de los establecimientos adheridos al concurso SANTIAGO(é)TAPAS. Los usuarios podrán optar a distintos regalos, siempre que cubran el elemento de participación específico con 5 sellos de 5 establecimientos distintos, siempre que estos establecimientos pertenezcan 1 a cada una de las 5 rutas o etapas establecidas. Para que el Tapasporte Express tenga validez deberá estar sellado por el establecimiento hotelero en el que pernocten o por la Oficina del Concurso (sita en Praza de Galicia), siempre que acrediten la pernoctación. Para poder optar a los distintos regalos, deberá presentarse debidamente cubierto en: 1. La Oficina municipal de Praza de Galicia, a partir del día 13 de mayo, en horario de 12.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas todos los días, hasta el 30 de mayo. El período de vigencia del Tapasporte Express será el de la duración del concurso: del 13 al 29 de mayo.

etapas@santiagoturismo.com www.santiagoetapas.com

15


C CASTELLANO PREMIOS PARA LOS USUARIOS DEL TAPASPORTE EXPRESS Los usuarios del Tapasporte Express que lo presenten debidamente cumplimentado, y sellado por 5 establecimientos diferentes, cada uno de ellos perteneciente a una de las 5 (é)TAPAS, tendrán derecho a un regalo seguro hasta finalización de stock, a elegir entre estas 3 opciones: a) un Libro de Recetas Santiago(é)Tapas (50 uds.); b) un plano ilustrado de Santiago de Compostela, editado por Turismo de Santiago (50 uds.); y c) una de las visitas guiadas Compostela Walking Tours (Tour Gastronómico, Visita guiada a los Conventos de Clausura, a las Iglesias, Visita combinada a la Ciudad Histórica + Cidade da Cultura y Audioguías mp3 en 6 idiomas) promovidas por Turismo de Santiago. Las visitas deberán ser solicitadas durante la duración del concurso, no siendo válida la oferta después del 30 de junio, siempre sujetas a disponibilidad y horarios de las mismas. Y ADEMÁS, PARA TODOS LOS VOTANTES!!!

16

Sorteo entre todo el público participante en las votaciones: todas las personas que voten su tapa favorita entrarán en el sorteo de 2 billetes de avión de ida y vuelta de la Compañía Air Berlin a cualquier destino europeo al que opere y sujeto a condiciones de la compañía. El sorteo se realizará ante notario. Premio patrocinado por Air Berlin. ¿QUIERES CREAR TU PROPIO LIBRO DE (É)TAPAS? Consigue gratis tu propio libro de tu "camino" de tapas por Santiago, con tus fotos y comentarios. Sólo tienes que completar 1 ruta o (é)TAPA, y ya es tuyo! Incluye envío a domicilio del libro impreso y encuadernado. + info: www.meubook.com (É)TAPAS EN TU MÓVIL App oficial de la IV Edición del Concurso de Tapas de Santiago de Compostela SANTIAGO(é)TAPAS. Toda la información del Concurso: rutas de tapas con geoposición, bares participantes y listado completo de tapas con fotos y recetas. Tapasporte virtual: puedes participar en el Concurso con tu smartphone con cámara, a través de códigos QR, y votar tus tapas favoritas. Y para los que sólo van a estar en Santiago unos días: Tapasporte virtual Express. **La App SANTIAGO(é)TAPAS es gratuita y está disponible en el App Store y Android Market. santiago(é)tapas. T: 981 56 91 94 // 981 59 23 33


C CASTELLANO ¿TE GUSTA TAPEAR Y QUIERES CONSEGUIR 5 TAPAS GRATIS?

Si el sí ha sido tu respuesta, deberías seguir leyendo... Por experiencia propia, sabemos que uno de los mayores desafíos que encontraréis a la hora de participar en este concurso será elegir qué tapas degustar de entre la variada y cuidada selección que un año más ofrecerán los restauradores de Santiago de Compostela. Por eso el Grupo de Sistemas Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela, en colaboración con Turismo de Santiago, está desarrollando un sistema que os recomendará tapas en función de vuestros perfiles y preferencias. Si quieres ser uno de los primeros en probar y validar este sistema y además recibir 5 tapas gratis, puedes encontrar más información y registrarte en: www.gsi.dec.usc.es/santiagoetapas.

ES QUIEERGUIR CONSAPAS 5 T IS? GRAT

DO CONSUMIENAS LAS BEBID S OFICIALE S LOS PREMIO VALEN MaS!

etapas@santiagoturismo.com www.santiagoetapas.com

17


E ENGLISH TAPASPORTE CONDITIONS The Tapasporte is available at the following points: 1. Municipal office in Praza de Galicia, starting from May 12, from 12 noon to 3 pm and 5 pm to 9 pm, every day until end of competition. 2. Turismo de Santiago´s municipal tourist information office (Rúa do Vilar, 63). 3. In city hotels. 4. In cocktail bars belonging to “Cidade Vella” Cultural Association (see (é)copas). 5. In any establishment attached to the SANTIAGO(é)TAPAS competition. It is personal and non-transferable. Tapasporte will only be valid if all required particulars are filled in. Any Tapasporte that is not fully filled in will not be valid. In order to win any Tapasporte prize or incentive, all the establishments belonging to one or more (é)TAPAS, or specific routes included in this event, must be stamped. The Tapasporte is valid during the period of the competition: from May 13 to 29.

18

The establishment is obliged to stamp the user’s card, once the client has consumed the tapa or tapas prepared for the competition and issued his or her vote. GASTROBINGO and OFFICIAL DRINKS: in order to encourage the consumption of the competition’s OFFICIAL DRINKS, if the user consumes, along with the competing tapa, one of the competition’s drinks, the establishment will stamp the corresponding box of the Tapasporte twice: one stamp for the Tapa and the other for the Official Drink. Moreover, the user will obtain a GASTROBINGO sticker. The presented Tapasportes will be validated in the office in Praza de Galicia, from 12 noon to 3 pm and 5 pm to 9 pm, every day from May 13 to 30 inclusive. PRIZES FOR TAPASPORTE USERS Prizes for consuming TAPAS: Tapasporte users that present their card fully filled in, and stamped by all the establishments of 1 (é)TAPA, will be entitled to a guaranteed prize until end of stock, choosing from among: a) publishing his or her own book with their tapas-related photos and experiences in Santiago (includes binding and santiago(é)tapas. T: 981 56 91 94 // 981 59 23 33


E ENGLISH postage of printed book); b) € 10 coupon + food and wine product; c) € 10 coupon + any Compostela Walking Tours guided visits (Gastronomy Tour, Guided Tour of Enclosed Convents, Churches, Combined tour to Old Town + City of Culture and mp3 Audio-Guides in 6 languages) promoted by Turismo de Santiago. The tours should be requested during the period of the competition (offer ends on June 30), subject to availability and times of tours. Moreover, all users that complete 1 (é)TAPA will receive a “Vivamos como galegos” t-shirt. Tapasporte users that present their card fully filled in, and stamped by all the establishments of 2 (é)TAPAS, will be entitled to a guaranteed prize until end of stock: batch of food and wine products (Santiago almond cake + bottle of wine).*** Tapasporte users that present their card fully filled in, and stamped by all the establishments of 3 (é)TAPAS, will be entitled to a guaranteed prize until end of stock, choosing from among: a) special batch of food and wine products; b) dinner for 2 persons in a Compostela restaurant (*), worth 40 euros/dinner (stock: 17 units).*** Once the stock of prizes is finished, holders of a Tapasporte with 3 validated (é)TAPAS will receive another guaranteed prize, which may be sponsored by a commercial brand, until end of stock. (*Dinners require prior booking, are subject to availability and will be valid until June 30, 2011). Tapasporte users that present their card fully filled in, and stamped by all the establishments of 4 (é)TAPAS, will be entitled to a guaranteed prize until end of stock, choosing from among: a) dinner for 2 persons in a Compostela restaurant (*), including a “Degustation Menu”, water and coffee (wine not included), worth 60 euros/dinner (stock: 30 units); or b) 1 Spa voucher for 2 persons (stock: 10 units). *** Once the stock of prizes is finished, holders of a Tapasporte with 4 validated (é)TAPAS will receive another guaranteed prize, which may be sponsored by a commercial brand, until end of stock. (*Dinners require prior booking, are subject to availability and will be valid until June 30, 2011). Tapasporte users that present their card fully filled in, and stamped by all the establishments of 5 (é)TAPAS, will be entitled to a guaranteed prize until end of stock, choosing from among: a) 1-night stay for two persons (*) in any “Paradores de España” establishment excluding Granada (10 units); or b) batch of wines worth 300 euros + fridge (10 units). *** (*The stays require prior booking, are subject to availability and will be valid until March, 2012.) etapas@santiagoturismo.com www.santiagoetapas.com

19


E ENGLISH Once the stock of prizes is finished, holders of a Tapasporte with 5 validated (é)TAPAS will receive another guaranteed prize, which may be sponsored by a commercial brand, until end of stock. ***Moreover, all users that complete 2 or more (é)TAPAS will receive a “Vivamos como galegos” t-shirt + tasting + Santiago(é)Tapas 2010 Recipe Book. Direct prizes until end of stock. Tastings will be held during June (time and date to be specified). Venue: Parador Hostal dos Reis Católicos (Praza do Obradoiro, no number). TO OBTAIN THE PRIZES CORRESPONDING TO EACH (é)TAPA, YOU MUST PRESENT YOUR TAPASPORTE AFTER FINISHING THE CORRESPONDING (é)TAPA. YOU CANNOT COLLECT THE PRIZES CORRESPONDING TO PREVIOUS (é)TAPAS IF YOU DID NOT VALIDATE YOUR TAPASPORTE AFTER EACH (é)TAPA. GASTROBINGO ROUTE Special prizes for consuming TAPAS + OFFICIAL DRINKS

20

Tapasporte users that present their card fully filled in, and with every box stamped twice (one stamp for the tapa and the other for the official drink) by all the establishments of the GASTROBINGO Route will be entitled to a guaranteed prize until end of stock, choosing from among: a) a 1-night hotel stay for 2 persons in AC Hoteles de España establishments (stock: 10 units). The stays include bed and breakfast, require prior booking, are subject to availability and exclude the following establishments: AC Santo Mauro - Madrid, AC Palacio del Retiro - Madrid, AC Palacio de Santa Paula Granada, AC Baqueira - Naut Aran, AC Nuevo Portil Golf - Huelva and AC Palacio de San Esteban - Salamanca. Valid until 31/12/2011. b) a 1-night stay in Pazo de Lestrove (Pousadas de Compostela) for 2 persons, including bed and breakfast and dinner (stock: 2 units). (The stay should be chosen for a weekend, requires prior booking and is subject to availability, from October 1 to December 30, 2011). c) a 1-night stay in Pazo de Aciveiro (Pousadas de Compostela) for 2 persons, including bed and breakfast and dinner (stock: 2 units). santiago(é)tapas. T: 981 56 91 94 // 981 59 23 33


E ENGLISH (The stay should be chosen for a weekend, requires prior booking and is subject to availability, from October 1 to December 30, 2011). d) 1 season ticket (2011-2012) for Obradoiro CAB matches in the Multiusos de Sar stadium (stock: 2 units). The GASTROBINGO card The GASTROBINGO card can be filled in by Tapasporte users that complete the GASTROBINGO Route . This initiative is indispensably attached to the Tapasporte and will not be valid if presented alone. All consumers of tapas that accompany them with any of the OFFICIAL DRINKS in establishments participating in the GASTROBINGO , will obtain a sticker to fill in their GASTROBINGO card. Those consumers that fill in all the GASTROBINGO card, and who have also completed the corresponding GASTROBINGO route, will participate in the aforementioned Special Prize Draw for a 1-Week Trip for 2 Person to the Caribbean, offered by Travelplan.* (*The prize includes: 2 return plane tickets in Tourist class with Air Europa from Madrid, airport - hotel - airport transfers in destination, 7-night/9day stay in the Dominican Republic or Cancun in 4-star Be Live hotels, all inclusive.) To participate in the prize draw you must present a full Gastrobingo card and have completed the corresponding GASTROBINGO route. THE EXPRESS TAPASPORTE The Express Tapasporte can be used by visitors or tourists staying in any city hotel, with a minimum of 1 overnight stay. The Express Tapasporte, which has its own special section in the Tapasporte, is available from the same places as the latter: 1. Municipal office in Praza de Galicia, starting from May 12, from 12 noon to 3 pm and 5 pm to 9 pm, every day until end of competition on May 29. 2. Turismo de Santiago´s municipal tourist information office (Rúa do Vilar, 63). 3. In city hotels. 4. In cocktail bars belonging to “Cidade Vella” Cultural Association (see (é)copas). 5. In any establishment attached to the SANTIAGO(é)TAPAS competition. etapas@santiagoturismo.com www.santiagoetapas.com

21


E ENGLISH Users may win different prizes, as long as they cover the special participation section with 5 stamps from 5 different establishments, 1 of which should belong to each of the 5 established routes or stages. The Express Tapasporte will only be valid if stamped by the hotel where the user is staying or by the Competition Office (located in Praza de Galicia), as long as the user certifies the overnight stay. To win the different prizes, it should be presented duly filled in at: 1. The Municipal Office in Praza de Galicia, starting from May 13, from 12 noon to 3 pm and 5 pm to 9 pm any day of the week, until May 30. The Express Tapasporte will be valid during the period of the competition: from May 13 to 29. PRIZES FOR USERS OF EXPRESS TAPASPORTE

22

Users of the Express Tapasporte that present it duly filled in, and stamped by 5 different establishments, one of which should belong to each of the 5 (é) TAPAS, will be entitled to a guaranteed prize until end of stock, choosing from among the following 3 options: a) Santiago(é)Tapas Recipe Book (50 units); b) an illustrated map of Santiago de Compostela, published by Turismo de Santiago (50 units); and c) a Compostela Walking Tours guided visit (Gastronomy Tour, Guided Tour of Enclosed Convents, Churches, Combined tour to the Old Town + City of Culture and mp3 Audio-Guides in 6 languages) promoted by Turismo de Santiago. Tours should be requested during the period of the competition (offer is only valid until June 30), subject to availability and times of tours. ALSO, FOR ALL VOTERS!!! A prize draw among all participants in voting: everyone voting for his or her favourite tapa will enter a prize draw for 2 return plane tickets issued by Air Berlin to any European destination it flies to and subject to the company’s conditions. The prize draw will be held in the presence of a notary. Prize sponsored by Air Berlin. WOULD YOU LIKE TO CREATE YOUR OWN (É)TAPAS BOOK? Win a free book featuring your own tapas "way" around Santiago, with your photos and comments. You only have to complete 1 route or (é)TAPA and the book is yours! Includes postage and binding of printed book. + info: www.meubook.com

santiago(é)tapas. T: 981 56 91 94 // 981 59 23 33


E ENGLISH (É)TAPAS ON YOUR MOBILE Official App of the 4th Santiago de Compostela Tapas Competition SANTIAGO(é)TAPAS. All the information about the Competition: tapas routes with geo-position, participating bars and a complete list of tapas with photos and recipes. Virtual Tapasporte: you can participate in the Competition with your smartphone with camera, by means of QR codes, and vote for your favourite tapas. And for those who will only be in Santiago for a few days: Express virtual Tapasporte. **The SANTIAGO(é)TAPAS App is free and available from the App Store and Android Market. DO YOU LIKE GOING OUT FOR TAPAS AND WOULD YOU LIKE TO OBTAIN 5 FREE TAPAS? IF SO, CONTINUE READING... From our own experience, we know that one of the greatest challenges in this competition is choosing which tapa to sample from the varied, well-presented selection offered one year more by Santiago de Compostela’s restaurateurs. That is why the University of Santiago de Compostela’s Intelligent Systems Group, in collaboration with Turismo de Santiago, is developing a system that will recommend tapas according to your profile and preferences. If you want to be one of the first to try and validate this system, as well as receiving 5 free tapas, you can find more information and register at: www.gsi.dec.usc.es/santiagoetapas.

CONSUMING OFFICIAL R DRINKS, YOUTH R O PRIZES W MORE!

E WOULIKE YOU LTAIN TO OB E 5 FRES? TAPA etapas@santiagoturismo.com www.santiagoetapas.com

23


Horario tapas // Tapas´ availability

Cerrado // Closed

Tapas aptas celíacos avaladas por Celiac Tapas endorsed by

Tapas vexetarianas // Tapas vegetarianas // Vegetarian tapas

24

Tapas con produtos do mar. Maridaxe recomendada: cervexa Estrella Galicia Artesana // Tapas con productos del mar. Maridaje recomendado: cerveza Estrella Galicia Artesana // Tapas with sea products. Recommended pairing: Estrella Galicia Artesana beer Tapas doces // Tapas dulces // Sweet tapas

Gastrobingo

Prezo único Tapas // Precio único Tapas // Tapas single price

santiago(é)tapas. T: 981 56 91 94 // 981 59 23 33


MINDO CONSU FICIAIS SO BEBIDAREMIOS P OS MÁIS VALEN

(é)tapa 1

Praza do Obradoiro

(é)tapa 2

Praza de Cervantes

(é)tapa 3

Praza de Galicia

(é)tapa 4

Praza Roxa

QUERES CONSEGUIR 5 TAPAS GRATIS?

(é)tapa 5

Camiño Francés

WOULD YOU LIKE TO OBTAIN 5 FREE TAPAS? + info.: páx. 10 // pág. 17 // page 23

etapas@santiagoturismo.com www.santiagoetapas.com

25


2

3

26

4

6 5

7

10 11

8 9 12


(é)tapa 1

Praza do Obradoiro 1

ENXEBRE - HOSTAL DOS REIS CATÓLICOS. PRAZA DO OBRADOIRO, S/N

2 AC PALACIO DEL CARMEN. RÚA DAS OBLATAS, S/N

3 ACIO.

RÚA DAS GALERAS, 28

4 ÁNGEL.

RÚA DE SAN CLEMENTE, 6

5 EL PATIO. RÚA DO FRANCO, 33

6 O CELME DO CARACOL. RÚA DA RAÍÑA, 22

1

7 A CASA DO MEDIO. RÚA DA RAÍÑA, 20

8 LOS CARACOLES.

RÚA DA RAÍÑA, 14

9 CENTRAL.

RÚA DA RAÍÑA, 15

10 SAN JAIME.

RÚA DA RAÍÑA, 4

11 O BEIRO.

RÚA DA RAÍÑA, 3

12 AIRAS NUNES. RÚA DO VILAR, 17

27


saída

13

14

15

16

17

18

19

20

1 p. 64

83. Zamburiña encostrada en torresmo sobre carriza de Irlanda

84. A tapa do 800 aniversario

ENXEBRE- HOSTAL DOS REIS CATÓLICOS 13.30h – 16.00h 20.30h – 23.00h CUÑO 1

cuño 2

2

36. Tosta de polbo con queixo San Simón

37. Merenda no convento

AC PALACIO DEL CARMEN 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h

3

16. Sardiña do cocido

17. Ovo de mar

18. Salpicón de polbo

ACIO 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h Dom, Mar noite // Dom, Mar noche // Sun, Tue night

cuño 1

Horario tapas // Tapas´ availability Cerrado // Closed

cuño 2

Tapa con produtos do mar. Maridaxe recomendada: Estrella Galicia Artesana


21

22

23

24

25

26

27

28

29 4 p. 64

64. Ovo de paspallás en masa de follas de crocante de xamón

65. Queixo do país sobre tosta de raxo

ÁNGEL 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h cuño 1

Lun // Mon

cuño 2

5

94. Tosta borracha de rixóns e nube de pirixel con crema de azafrán

EL PATIO 13.00h – 15.00h 20.00h – 00.00h

6

79. Ravioli de amorodos e foie

80. Paquetiños de polo

O CELME DO CARACOL 13:00 - 15:00 20:30 - 23:00 cuño 1

Tapas celíacos

cuño 2

Tapas vexetarianas

Dom noite, Lun // Dom noche, Lun // Sun night, Mon Tapas doces

Gastrobingo


saída

13

14

15

16

17

18

19

20

7 p. 64 81. Homenaxe á ensalada rusa 82. Sopa de sandía con crocante de xamón serrano

A CASA DO MEDIO 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h Mar // Tue

cuño 1

cuño 2

8

42. Luriña preñada de mar

43. Pelotiñas de grelo e touciño entrefebrado

LOS CARACOLES 13.00h – 15.00h 20.00h – 00.00h Mar // Tue

cuño 1

cuño 2

9

30. Bacallau con salsa de viño do Porto e pasas

31. Ás de polo con dúas cremas

CENTRAL 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h Dom // Sun

Horario tapas // Tapas´ availability Cerrado // Closed

Tapa con produtos do mar. Maridaxe recomendada: Estrella Galicia Artesana


21

22

23

24

25

26

27

28

29 10 p. 64

32. Paspallás sobre niño de palla

33. Chusco da avoa

SAN JAIME 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h cuño 1

Lun // Mon

cuño 2

11

110. Croteke

O BEIRO 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h

cuño 1

cuño 2

Dom noite, Lun // Dom noche, Lun // Sun night, Mon

12

108. Vasiño de melón

109. Caramelo de queixo San Simón

AIRAS NUNES 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h cuño 1

Tapas celíacos

cuño 2

Tapas vexetarianas

Tapas doces

Gastrobingo


6

32

12

8 9 10

11 1


(é)tapa 2 Praza de Cervantes

1 TAFONA.

RÚA DA VIRXE DA CERCA, 7

5

4

2 REPÚBLICA.

RÚA DAS CASAS REAIS, 29

3 BICOCA.

RÚA DE ENTREMUROS, 4

4 LA BODEGUILLA DE SAN ROQUE. RÚA DE SAN ROQUE, 13

5 GARUM. PRACIÑA DAS PENAS, 1

6 BROA.

PRAZA DE SAN MIGUEL DOS AGROS, 9

7 LA FLOR.

RÚA DAS CASAS REAIS, 25

7 3 2

8 O CURRO DA PARRA. RÚA TRAVESA, 20

9 CASA PEPE.

PRAZA DE SANTO AGOSTIÑO, 5

10 PAZO DE ALTAMIRA. RÚA DAS AMEAS, 9

11 ABASTOS 2.0

RÚAS DAS AMEAS, C13-18

12 A CURTIDORÍA.

RÚA DA CONGA, 2-3

33


saída

13

14

15

16

17

18

19

20

1 p. 64

97. Llámparas á galega

TAFONA

98. Orella de porco bañada co seu arroz socarrat

99. Tosta con xeado de crema de augardente

13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h Dom noite, Lun // Dom noche, Lun // Sun night, Mon

cuño 1

cuño 2

2

38. Mexillóns tigre

39. Ameixas á mariñeira

REPÚBLICA 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h Lun // Mon

3

40. Sorpresa de pataca con polbo

41. Crocante de queixo e marmelo

BICOCA 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h Lun // Mon

Horario tapas // Tapas´ availability Cerrado // Closed

Tapa con produtos do mar. Maridaxe recomendada: Estrella Galicia Artesana


21

22

23

24

25

26

27

28

29 4 p. 64

14. Lacón con grelos e a súa pataca no timbal co seu crocante

LA BODEGUILLA DE SAN ROQUE 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h cuño 1

cuño 2

5

55. Bocado doce de vieira

56. Mexillón tigre

Garum 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h

cuño 1

cuño 2

Noites Dom, Lun // Noches Dom, Lun // Nights Sun, Mon

6

5. Espeto crocante de zamburiñas con maionesa de mandarina

BROA 13.30h – 16.00h 21.00h – 00.00h cuño 1

Tapas celíacos

cuño 2

Tapas vexetarianas

Noites Dom, Mar // Noches Dom, Mar // Nights Sun, Tue Tapas doces

Gastrobingo


saída

13

14

15

16

17

18

19

20

7 p. 64

100. París-Texas

LA FLOR 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h Dom // Sun

8

25. Bloody Mary made in Galicia 26. Mexillón en infusión de touciño

O CURRO DA PARRA 13.00h – 15.30h 20.30h – 23.30h Dom noite, Lun // Dom noche, Lun // Sun night, Mon

9

75. Abastos

76. A Praza

CASA PEPE 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h

cuño 1

Horario tapas // Tapas´ availability Cerrado // Closed

cuño 2

Tapa con produtos do mar. Maridaxe recomendada: Estrella Galicia Artesana


21

22

23

24

25

26

27

28

29 10 p. 64

85. Torta de escalibada con queixo de cabra acaramelado

86. Empanamilla

87. Pincho de carne con crocante de pataca

PAZO DE ALTAMIRA 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h Lun // Mon

11

101. Sesión vermú

ABASTOS 2.0 12.00h – 15.00h 19.00h – 22.00h Sab noite, Dom, Lun // Sab noche, Dom, Lun // Sat night, Sun, Mon

12

4. Octonori empanada

A CURTIDORÍA 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h Dom, Mar noite // Dom, Mar noche // Sun, Tue night Tapas celíacos

Tapas vexetarianas

Tapas doces

Gastrobingo


12

11 10

3

4 38

2

1

5


1 DESCORCHE.

RÚA DO HÓRREO, 96

2 RENO.

RÚA DO DOUTOR TEIXEIRO, 28

3 CANEY.

RÚA DE ALFREDO BRAÑAS, 5

9

4 CRIOLLA. 8 7 6

RÚA MONTERO RÍOS, 10

5 LIZARRÁN.

RÚA DAS ORFAS, 25

6 M* CAFÉ E COPAS.

RÚA DA FONTE DE SANTO ANTONIO, 15

7 TRÁNSITO DOS GRAMÁTICOS.

TRÁNSITO DOS GRAMÁTICOS, 1

8 A COVA DO FEO.

RÚA DO CARDEAL PAYÁ, 5

9 OBRADOIRO DO XANTAR. RÚA NOVA, 39

10 NEGREIRA "O PATATA". RÚA DO VILAR, 75

11 PORTA FAXEIRA.

RÚA DO FRANCO, 50

12 CALDERÓN.

RÚA DA CARREIRA DO CONDE, 8

39


saída

13

14

15

16

17

18

19

20

1 p. 64

19. Falsa empanada de millo e navalla

DESCORCHE 13.00h – 15.30h 20.00h – 23.30h Dom, Lun // Sun, Mon

cuño 1

cuño 2

2

69. Crocante de lagostino

70. Solombo vermello

RENO 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h Dom // Sun

3

66. De Galicia mar (crema de mexillóns, renxente de mexillóns e o seu aceite)

67. Cacheiramazá (laminado de cacheira con vinagreta de mazá e soia)

CANEY 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h

Horario tapas // Tapas´ availability Cerrado // Closed

Tapa con produtos do mar. Maridaxe recomendada: Estrella Galicia Artesana


21

22

23

24

25

26

27

28

29


saĂ­da

13

14

15

16

17

18

19

20


21

22

23

24

25

26

27

28

29 4 p. 64

50. Bacallau á biscaíña estilo Criolla

51. Queixo á prancha

52. Paixón de chocolate

CRIOLLA 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h cuño 1

cuño 2

Dom noite // Dom noche // Sun night

5

71. Bocadillo de luriña con queixo Tetilla e ali-oli

72. Espeto de polo, cirolas e dátiles ao Pedro Ximénez

73. Espeto de champiñóns, piña e solombo de porco

Lizarrán 12.00h – 17.00h 19.00h – 00.00h

6

111. Lolita

112. Galician cheescake (minitartaleta de queixo de Arzúa con marmelo)

M* CAFÉ E COPAS 12.00h – 00.00h cuño 1

Tapas celíacos

Dom // Sun

cuño 2

Tapas vexetarianas

Tapas doces

Gastrobingo


saída

13

14

15

16

17

18

19

20

7 p. 64 27. Vasiño de atún vermello e crema de tomate

28. Terrinato ye-yé

29. Ravioli de lamprea

TRÁNSITO DOS GRAMÁTICOS 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h Noites Lun, Mar // Noches Lun, Mar // Mon, Tue nigths

cuño 1

cuño 2

8

74. Vox pulpoli

A COVA DO FEO 12.30h – 16.00h 20.30h – 23.30h Dom noite, Lun // Dom noche, Lun // Sun night, Mon

9

20. Provolone ao ourego

21. Espirais de salmón afumado en salsa de manteiga

Obradoiro do Xantar 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h Lun // Mon

cuño 1

cuño 2

Horario tapas // Tapas´ availability Cerrado // Closed

Tapa con produtos do mar. Maridaxe recomendada: Estrella Galicia Artesana


21

22

23

24

25

26

27

28

29 10 p. 64

34. Vol-au-vent de crema de verduras, xamón e queixo de Ulloa

35. Empanada de vieira

NEGREIRA "O PATATA" 13:00h – 15.30h 21.00h – 23.00h cuño 1

Mér // Mié // Wed

cuño 2

11

77. Navalla con recheo sazonada con “arte e sana”

78. Laconada

Porta Faxeira 13:00h - 15:00h 20:30h - 23:00h cuño 1

cuño 2

12

91. Esqueleto de empanada

92. Bonito de caña 93. A que recende a primavera?

Calderón 12:00h - 16:00h 20:00h - 00:00h cuño 1

Tapas celíacos

Dom // Sun

cuño 2

Tapas vexetarianas

Tapas doces

Gastrobingo


11 12

10

7 9 8 6 4

44

3

1

5

2


(é)tapa 4

Praza Roxa

1

TRYP SANTIAGO - TORRES DE COMPOSTELA. RÚA DO RESTOLLAL, 24

2

LA CORDORNIZ. RÚA DE ALFREDO BRAÑAS, 15

3

A VIÑA DE XABI. RÚA DE FERNANDO III O SANTO, 4

4

VIVACCE. RÚA DE RAMÓN CABANILLAS, 13

5

LA CAVITA. RUA DE SAN PEDRO DE MEZONZO, 9

6

LEAL. RÚA DE SAN PEDRO DE MEZONZO, 5

7

CASTELAO. RÚA NOVA DE ABAIXO, 7

8

RINCÓN DE GURPEGUI. RÚA DE FREI ROSENDO SALVADO, 13-15

9

BARRIGOLA. AVENIDA DE FERROL, 54

10 A QUINTA DA AUGA – Q CAFÉ.

PASEO DA AMAÍA, 23B BRANDÍA, VIDÁN

11 MERA.

RÚA DE SEMPRE EN GALIZA, 9

12 O FERRO.

RÚA DE SEMPRE EN GALIZA, 1

45


saída

13

14

15

16

17

18

19

20

1 p. 64

47. Ravioli de fazula de peixe sapo e foie

48. Tosta de arroz á cubana

TRYP SANTIAGO - TORRES DE COMPOSTELA 11:30h - 15:30h 19:30 - 23:00h

2

49. Mexillón á deriva

LA CODORNIZ 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h Dom // Sun

3

61. Cigala ao espeto

62. Empanadiña A Viña enchida 63. Taco de bacallau con pel de foie e mazá confeitada de oliva negra e o seu pilpil

A VIÑA DE XAVI 13.00h – 16.00h 20.00h – 00.00h Dom, Lun mañá // Dom, Lun mañana // Sun, Mon morning

cuño 1

Horario tapas // Tapas´ availability Cerrado // Closed

cuño 2

Tapa con produtos do mar. Maridaxe recomendada: Estrella Galicia Artesana


21

22

23

24

25

26

27

28

29 4 p. 64

59. Boliño Vivacce

60. Tosta de salmón con laranxa

VIVACCE 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h

cuño 1

cuño 2

Dom mañá // Dom mañana // Sun morning

5

12. Falso tartar de mexillón de Galicia coa súa gelée, saquiño de cogombro e bastón de grelos

La Cavita 13:00h - 15:00h 20:30h - 23:00h Dom // Sun

6

68. Timbal de bacallau á biscaíña

LEAL 13:00h- 15:00 h 20:30h - 23:00h

cuño 1

Tapas celíacos

cuño 2

Tapas vexetarianas

Dom, Lun mañá // Dom, Lun mañana // Sun, Mon morning Tapas doces

Gastrobingo


saída

13

14

15

16

17

18

19

20

7 p. 64 22. Bocadillo de luras

23. Polo con ostra

24. Croquetas de lima e framboesa

CASTELAO 13:00h- 15:30 h 20:30h - 23:30h Dom // Sun

cuño 1

cuño 2

8

6. Tartar de atún

7. Cabaciñas con cogomelos

8. Pincho de queixo de rulo con anchoas

Rincón de Gurpegui 13:00h - 15:00h 20:30h - 23:00h Dom noite // Dom noche // Sun night

cuño 1

cuño 2

9

15. O tamborileiro ten fame

Barrigola 13:00h - 15:00h 20:30h - 23:00h Dom // Sun

Horario tapas // Tapas´ availability Cerrado // Closed

Tapa con produtos do mar. Maridaxe recomendada: Estrella Galicia Artesana


21

22

23

24

25

26

27

28

29 10 p. 64

57. Milfollas de bacallau con paté de olivas 58. Ravioli crocante de lacón negras e vinagreta de tomate seco prensado e chourizo con salsa fría de chícharos á menta

A QUINTA DA AUGA - Q CAFÉ 13:00h - 15:00h 20:30h - 23:00h

10 11

113. Pastel de salmón con salsa tártara

mERA 13:00h - 15:00h 20:30h- 23:00h Dom // Sun

10 12

53. Luriña enchida de cebola 54. Espeto de solombo de porco confeitada e cremoso de pataca con zamburiña e escuma de violeta bitter e pistacho

O FERRO 13:00h - 15:00h 20:30h - 23:00h cuño 1

Tapas celíacos

Lun // Mon

cuño 2

Tapas vexetarianas

Tapas doces

Gastrobingo


12 10 11 9

1 CASA LORENZO. ROTONDA DO AEROPORTO, S/N, LAVACOLLA 8

2 HOTEL HUSA SANTIAGO APÓSTOL. COSTA DE SAN MARCOS, 1 3 PEDRA SANTA. COSTA DE SAN MARCOS, 18 4 PUERTA DEL CAMINO. RÚA DE MIGUEL FERRO CAAVEIRO, S/N 5 LA BODEGUILLA DE SAN LÁZARO. RÚA DE SAN LÁZARO, 104 6 MESÓN DE LÁZARO. RÚA DE SAN LÁZARO, 73 7 GASTHOF - ÁREA CENTRAL. CENTRO COMERCIAL ÁREA CENTRAL 8 EL OLIVO. RÚA DA RAXEIRA, 50

11 LA BARRIKA. RÚA DE SAN PEDRO, 21 12 O CATRO. RÚA DE SAN PEDRO, 4

DA SF ON TES

10 RÚA. RÚA DE SAN PEDRO, 24

DO S

AR

9 O AFIADOR. RÚA DE SAN PEDRO, 28

⁄A

50

R


(é)tapa 5

Camiño Francés

51

L UB ED AD RÚ

ÍN

7

6 5 4

3 2 1


saída

13

14

15

16

17

18

19

20

1 p. 64 95. Tosta de millo e xouba de Rianxo

96. Rulo de leitón confeitado con salsa de mazá

CASA LORENZO 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h

2

1. Milfollas de magret, mazá Granny Smith, salsa de cereixas e o noso segredo de Estrella Galicia

2. Picantón

3. Vasiño de sopa de chocolate branco con espada de froitas

HOTEL HUSA SANTIAGO APÓSTOL 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h

3

106. Crocante de cabaciña e cola de gambón sobre tosta de queixo Ulloa e ibérico

PEDRA SANTA 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h Dom // Sun

cuño 1

Horario tapas // Tapas´ availability Cerrado // Closed

cuño 2

Tapa con produtos do mar. Maridaxe recomendada: Estrella Galicia Artesana


21

22

23

24

25

26

27

28

29 4 p. 64

44. Pescada sobre emulsión de 45. Cordeiro 63º coa súa pel chícharos, ceboliñas ao tomiño crocante, requeixo con noces limoeiro e pataca confeitada garapiñadas en mel e milfollas de pataca afumada

46. Tortiña de Santiago con mirabeis, zume de limón e crema xeada de iogur

PUERTA DEL CAMINO 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h cuño 1

cuño 2

5

13. Tosta de pan de millo con pisto de Herbón e xamón

LA BODEGUILLA DE SAN LÁZARO 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h cuño 1

Dom // Sun

cuño 2

6

104. Mexillóns en escabeche de perdiz

105. Xoubiñas de Rianxo mariñadas en vinagreta de chalota

MESÓN DE LÁZARO 12.00h – 15.00h 20.00h – 23.30h Sab // Sat Tapas celíacos

Tapas vexetarianas

Tapas doces

Gastrobingo


saída

13

14

15

16

17

18

19

20

7 p. 64

107. Minihamburguesa 4x4

Gasthof - Área central 13:00h- 15:00h 20:30h - 23:00h cuño 1

cuño 2

8

88. Cousiñas de El Olivo

89. Roliños de chacina El Olivo 90. Pedras de trigo con tenreira picada

EL OLIVO 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h Dom // Sun

cuño 1

cuño 2

9

9. Homenaxe á montaña galega: cazola de ragout de xabaril con castañas estufadas e perfumada con trompetas da morte

O Afiador 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h

cuño 1

Horario tapas // Tapas´ availability Cerrado // Closed

cuño 2

Tapa con produtos do mar. Maridaxe recomendada: Estrella Galicia Artesana


21

22

23

24

25

26

27

28

29 10 p. 64

102. Xirasol de ensaladiña

103. Bocadiño de salmón

RÚA 13.30h – 16.00h 20.30h – 00.00h

cuño 1

cuño 2

Dom noite, Lun // Dom noche, Lun // Sun night, Mon

11

10. Lembrando o mar (tosta de paté de polbo caseiro sobre unha lámina de salmón afumado cun mexillón en escabeche)

LA BARRIKA 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h cuño 1

Lun // Mon

cuño 2

12

11. Ensalada da nosa ría

O CATRO 13.00h – 15.00h 20.30h – 23.00h cuño 1

Tapas celíacos

Dom // Sun

cuño 2

Tapas vexetarianas

Tapas doces

Gastrobingo


! AS ! T L S RI CIA U E T P AL 'S S I C T PE RIS S U E O T

Tapasporte

5 selos de 5 establecementos, cada un deles pertencente a unha das 5 (é)TAPAS Selo DO hotel / Oficina Praza de Galicia SeLLo DEL hotel / Oficina PLaza de Galicia Stamp of hotel / Office in Praza de Galicia

Selo do establecemento SeLLo DEL ESTABLECIMIENTO Establishment stamp

Selo do establecemento SeLLo DEL ESTABLECIMIENTO Establishment stamp

* Consulta condicións de participación e premios en páx. 8

(é)tapa 1 Praza do Obradoiro

(é)tapa 2 Praza de Cervantes


Se só vas a estar uns días en Santiago, tamén hai premios para ti!

SI SÓLO VAS A ESTAR UNOS DÍAS EN SANTIAGO, TAMBIÉN HAY PREMIOS PARA TI

5 sellos de 5 establecimientos, cada uno de ellos perteneciente a una de las 5 (é)TAPAS

If you are only going to be a few days in Santiago, there are also prizes for you!

5 STAMPS FROM 5 different establishments, each belonging to a different one of the 5 (é)TAPAS

Selo do establecemento SeLLo DEL ESTABLECIMIENTO Establishment stamp

Selo do establecemento SeLLo DEL ESTABLECIMIENTO Establishment stamp

Selo do establecemento SeLLo DEL ESTABLECIMIENTO Establishment stamp

* Consulta condiciones de participación y premios en pág. 15 * See conditions for participating and prizes on p. 21

(é)tapa 3 Praza de Galicia

(é)tapa 4 Praza Roxa

(é)tapa 5 Camiño Francés


1

2

3 58 4 5

6


(é)copas Promovido por: Promoted by:

9 8 7

1 ATLÁNTICO.

RÚA DA FONTE DE SAN MIGUEL

2 CASA DAS CRECHAS. VÍA SACRA, 3

3 METATE.

59

TRAVESA SAN PAIO DE ANTEALTARES, S/N

4 BORRIQUITA DE BELEM.

SAN PAIO DE ANTEALTARES, 22

5 MODUS VIVENDI.

PRAZA DE FEIXÓ, 1

6 MOMO... A RÚA.

RÚA DA VIRXE DA CERCA, 23

7 ULTRAMARINOS.

RÚA DAS CASAS REAIS, 34

8 O CURRUNCHO.

RÚA DE ENTREMUROS, 12

9 FRAGGLE ROCK.

RÚA DAS RODAS, 17


co teu tapasporte os mellores da combinados A! L L E V E CIDAD

E pola noite...

combinados la

(é)copas

23.00 - 1.00 h. Presentando o teu Tapasporte, poderás gozar dos mellores combinados da CIDADE VELLA por só 3,5 €!* *Prezo especial para os participantes en Santiago(é)tapas, presentando o Tapasporte no horario estabelecido.

Presentando tu Tapasporte, podrás disfrutar de los mejores combinados de la CIDADE VELLA por solo 3,5 €!* *Precio especial para los participantes en Santiago(é)tapas, presentando el Tapasporte en el horario establecido.

By presenting your Tapasporte, you can enjoy the best cocktails in the OLD TOWN for only € 3.50!*

E tamén // Y también // And also:

Exhibición Gin-tonics Schweppes & Premium Gins Exhibición Gin-tonics Schweppes & Premium Gins

Gin & tonic demo Schweppes & Premium Gins

*Special price for participants in Santiago(é) tapas, presenting their Tapasporte at the established times.

non o perdas no te lo pierdas don't miss it Horario copas // Copas´ availability

Cerrado // Closed

-tonic ! in-tonic Gin G ! hibitions xhibitions ex e


Con tu tapasporte los mejores de combinados vella la cidade ja)! (ciudad vie

Y por la noche... (é)copas

ATLÁNTICO Flores de otro mundo

Xenebra Premium, xarope de violetas, flores naturais e aroma de lima // Ginebra Premium, sirope de violetas, flores naturales y aroma de lima // Premium gin, violet syrup, natural flowers and lime aroma.

Exhibición Gin-tonics ATLÁNTICO Mér Mié Wed 18 Mai // May Sáb Sat 28 Mai// May CASA DAS CRECHAS Zanfonha Fukushima

Midori (licor xaponés), zume de lima, xarope de melón, terminado de cervexa // Midori (licor japonés), zumo de lima, sirope de melón, terminado de cerveza // Midori (Japanese liquor), lime juice, melon syrup, beer finís.

METATE Café do Brasil

Café, licor de coco, copos de coco, nata montada e xarope de coco // Café, licor de coco, copos de coco, nata montada y sirope de coco // Coffee, coconut liqueur, whipped cream and coconut syrup.

BORRIQUITA DE BELEM Domingo / Sunday Rosa do deserto

Xenebra, zume de arandos, zume de lima, xarope de mandarina, xarope de rosas // Ginebra, zumo de arándanos, zumo de lima, sirope de mandarina, sirope de rosas // Gin, blackcurrant juice, lime juice, tangerine syrup, rose syrup.


WITH YOUR TE TAPASPOR T S E B E TH S IN THE COCKTAIL LLA VE E D CIDA )! (OLD TOWN

MODUS VIVENDI

And at night... (é)copas MODUS VIVENDI Cool Modus

Zume de laranxa, canela, ron, xeo picado, azucre moreno // Zumo de naranja, canela, ron, hielo picado, azúcar moreno // Orange juice, cinnamon, rum, crushed ice, brown sugar.

MOMO… A RÚA Caipirinha de cachaça

Lima, azucre moreno, cachaça, xeo // Lima, azúcar moreno, cachaça, hielo // Lime, brown sugar, cachaça, ice.

Exhibición Gin-tonics MOMO... A RÚA Sáb Sat 14 Mai// May

ULTRAMARINOS Amorodoroska

Amorodo, zume de limón, azucre, vodka e xeo // Fresa, zumo de limón, azúcar, vodka y hielo // Strawberry, lemon juice, sugar, vodka and ice.

O CURRUNCHO Spritz

Aperol, cava, soda, xeo, roda de laranxa, oliva // Aperol, cava, soda, hielo, rodaja de naranja, aceituna // Aperol, cava, soda, ice, orange slice, olive.

FRAGGLE ROCK Margarita de amorodo

Tequila, triplo seco, zume de amorodo natural, zume de limón // Tequila, triple seco, zumo de fresa natural, zumo de limón // Tequila, triple dry, natural strawberry juice, lemon juice.


AS TAPAS CON: ESTÁN FEITAS COU PRODUTOS DO MAR. MARIDAXE RECOMENDADA CON CERVEXA ESTRELLA GALICIA ARTESANA LAS TAPAS CON: ESTÁN HECHAS CON PRODUCTOS DEL MAR. MARIDAJE RECOMENDADO CON CERVEZA ESTRELLA GALICIA ARTESANA TAPAS WITH: ARE MADE OF SEA PRODUCTS. RECOMMENDED PAIRING WTIH ESTRELLA GALICIA ARTESANA BEER


Tapas index 2

HUSA SANTIAGO APÓSTOL 1. Milfollas de magret, mazá Granny Smith, salsa de cereixas e o noso segredo de Estrella Galicia // Milhojas de magret, manzana Granny Smith, salsa de cerezas y nuestro secreto de Estrella Galicia // Magret mille-feuille, Granny Smith apple, cherry sauce and our Estrella Galicia secret 2. Picantón // Picantón // Spicey 3. Vasiño de sopa de chocolate branco con espada de froitas // Vasito de sopa de chocolate blanco con espada de frutas // Little glass of white chocolate soup with fruit skewer

12

A CURTIDORÍA 4. Octonori empanada // Octonori empanada // Octo-Nori Pie

6

BROA 5. Espeto crocante de zamburiñas con maionesa de mandarina // Brocheta crujiente de zamburiñas con mayonesa de mandarina // Crispy variegated scallop skewer and tangerine mayonnaise

8

RINCÓN DE GURPEGUI 6. Tartar de atún // Tartar de atún // Tuna tartar 7. Cabaciñas con cogomelos // Calabacines con setas // Courgettes and mushrooms 8. Pincho de queixo de rulo con anchoas // Pincho de queso de rulo con anchoas // Goat cheese and anchovy snack

9

O AFIADOR 9. Homenaxe á montaña galega: cazola de ragout de xabaril con castañas estufadas e perfumada con trompetas da morte // Homenaje a la montaña gallega: cazuela de ragout de jabalí con castañas estofadas y perfumada con trompetas de la muerte // Tribute to the Galician Mountains: casserole of boar ragout with stewed chestnuts and perfumed with horns of plenty

11

LA BARRIKA 10. Lembrando o mar (tosta de paté de polbo caseiro sobre unha lámina de salmón afumado cun mexillón en escabeche) // Recordando el mar (tosta de paté de pulpo casero sobre una lamina de salmón ahumado con un mejillón en escabeche) // Remembering the sea (toastie of homemade octopus pâté on slice of smoked salmon with mussel in pickle)

12

O CATRO 11. Ensalada da nosa ría // Ensalada de nuestra ría // Salad from our coast

5

LA CAVITA 12. Falso tartar de mexillón de Galicia coa súa gelée, saquiño de cogombro e bastón de grelos // Falso tartar de mejillón de Galicia con su gelée, saquito de pepino y bastón de grelos // False Galician mussel tartar with gelée, cucumber pouch and turnip-top stick

64

Tapa con produtos do mar. Maridaxe recomendada: Estrella Galicia Artesana

Tapas celíacos

Tapas vexetarianas

Tapas doces


Tapas index 5

LA BODEGUILLA DE SAN LÁZARO 13. Tosta de pan de millo con pisto de Herbón e xamón // Tosta de pan de maíz con pisto de Herbón y jamón // Toasted cornbread with Herbón pepper and ham ratatouille

4

LA BODEGUILLA DE SAN ROQUE 14. Lacón con grelos e a súa pataca no timbal co seu crocante // Lacón con grelos y su patata en el timbal con su crujiente // Ham foreleg with turnip tops and potatoes in pie with crisp

9

BARRIGOLA 15. O tamborileiro ten fame // “O tamborileiro ten fame” // “O tamborileiro ten fame” (The drummer is hungry)

3

ACIO 16. Sardiña do cocido // Sardina del cocido // Stew sardine 17. Ovo de mar // Huevo de mar // Sea egg 18. Salpicón de polbo // Salpicón de pulpo // Octopus salad

1

DESCORCHE 19. Falsa empanada de millo e navalla // Falsa empanada de maíz y navaja // False corn and razor clam pie

9

OBRADOIRO DO XANTAR 20. Provolone ao ourego // Provolone al orégano // Oregano-flavoured provolone 21. Espirais de salmón afumado en salsa de manteiga // Espirales de salmón ahumado en salsa de mantequilla // Spiral smoked salmon in butter sauce

7

CASTELAO 22. Bocadillo de luras // Bocadillo de calamares // Squid sandwich 23. Polo con ostra // Pollo con ostra // Chicken and oyster 24. Croquetas de lima e framboesa // Croquetas de lima y frambuesa // Lime and raspberry croquettes

8

O CURRO DA PARRA 25. Bloody Mary made in Galicia // Bloody Mary made in Galicia // Bloody Mary made in Galicia 26. Mexillón en infusión de touciño // Mejillón en infusión de panceta // Mussel in bacon infusion

7

TRÁNSITO DOS GRAMÁTICOS 27. Vasiño de atún vermello e crema de tomate // Chupito de atún rojo y crema de tomate // Shot of red tuna and tomato cream 28. Terrinato ye-yé // Terrinato ye-yé // Trendy terrine 29. Ravioli de lamprea // Ravioli de lamprea // Lamprey ravioli

9

CENTRAL 30. Bacallau con salsa de viño do Porto e pasas // Bacalao con salsa de Oporto y pasas // Cod with Port and raisin sauce 31. Ás de polo con dúas cremas // Alitas de pollo con dos cremas // Chicken wings with two creams

65


Tapas index 10

SAN JAIME 32. Paspallás sobre niño de palla // Codorniz sobre nido de paja // Quail on straw nest 33. Chusco da avoa // Chusco de la abuela // Grandmother’s bread roll

10

NEGREIRA “O PATATA” 34. Vol-au-vent de crema de verduras, xamón e queixo de Ulloa // Vol-au-vent de crema de verduras, jamón y queso de Ulloa // Vol-au-vent of cream of vegetables, ham and Ulloa cheese 35. Empanada de vieira // Empanada de vieira // Scallop pie

2

AC PALACIO DEL CARMEN 36. Tosta de polbo con queixo San Simón // Tosta de pulpo con queso San Simón // Octopus toastie with San Simón cheese 37. Merenda no convento // Merienda en el convento // Snack in the convent

2

REPÚBLICA 38. Mexillóns tigre // Mejillones tigre // Tiger mussels 39. Ameixas á mariñeira // Almejas a la marinera // Clams marinière

3

BICOCA 40. Sorpresa de pataca con polbo // Sorpresa de patata con pulpo // Potato surprise and octopus 41. Crocante de queixo e marmelo // Crujiente de queso y membrillo // Cheese crisp and quince

8

LOS CARACOLES 42. Luriña preñada de mar // Chipirón preñado de mar // Sea-Filled cuttlefish 43. Pelotiñas de grelo e touciño entrefebrado // Pelotitas de grelo y panceta // Little balls of turnip tops and bacon

4

PUERTA DEL CAMINO 44. Pescada sobre emulsión de chícharos, ceboliñas ao tomiño limoeiro e pataca confeitada // Merluza sobre emulsión de guisantes, cebollitas al tomillo limonero y patata confitada // Hake on emulsion of peas, lemon thyme-flavoured spring onions and crystallised potato 45. Cordeiro 63º coa súa pel crocante, requeixo con noces garapiñadas en mel e milfollas de pataca afumada // Cordero 63º con su piel crujiente, requesón con nueces garrapiñadas en miel y milhojas de patata ahumada // 63º Lamb with its crispy skin, cottage cheese with honey-coated walnuts and smoked potato millefeuille 46. Tortiña de Santiago con mirabeis, zume de limón e crema xeada de iogur // Tartita de Santiago con mirabeles, jugo de limón y crema helada de yogur // Small almond cake with mirabelle plums, lemon juice and frozen yoghurt cream

1

TRYP SANTIAGO (TORRES DE COMPOSTELA) 47. Ravioli de fazula de peixe sapo e foie // Ravioli de carrillera de rape y foie // Ravioli of angler cheek and foie 48. Tosta de arroz á cubana // Tosta de arroz a la cubana // Toast and cuban-style rice

66


Tapas index 2

LA CODORNIZ 49. Mexillón á deriva // Mejillón a la deriva // Drifting mussel

4

CRIOLLA 50. Bacallau á biscaíña estilo Criolla // Bacalao a la vizcaína estilo Criolla // “Criolla”style biscay cod 51. Queixo á prancha // Queso a la plancha // Grilled cheese 52. Paixón de chocolate // Pasión de chocolate // Chocolate passion

12

O FERRO 53. Luriña enchida de cebola confeitada e cremoso de pataca violeta // Chipirón relleno de cebolla confitada y cremoso de patata violeta // Cuttlefish stuffed with crystallised onion and violet potato cream 54. Espeto de solombo de porco con zamburiña e escuma de bitter e pistacho // Brocheta de solomillo de cerdo con zamburiña y espuma de bitter y pistacho // Pork sirloin skewer with variegated scallop and bitter and pistachio foam

5

GARUM 55. Bocado doce de vieira // Bocado dulce de vieira // Sweet scallop snack 56. Mexillón tigre // Mejillón tigre // Tiger mussel

10

A QUINTA DA AUGA 57. Milfollas de bacallau con paté de olivas negras e vinagreta de tomate seco // Milhojas de bacalao con paté de aceitunas negras y vinagreta de tomate seco // Cod millefeuille with black olive pâté and dried tomato vinaigrette 58. Ravioli crocante de lacón prensado e chourizo con salsa fría de chícharos á menta // Ravioli crujiente de lacón prensado y chorizo con salsa fría de guisantes a la menta // Crispy ravioli of pressed ham foreleg and chorizo with cold mint-flavoured pea sauce

4

VIVACCE 59. Boliño Vivacce // Bollito Vivacce // Vivacce bread roll 60. Tosta de salmón con laranxa // Tosta de salmón con naranja // Salmon toastie with orange

3

A VIÑA DE XABI 61. Cigala ao espeto // Brocheta de cigala // Norway lobster skewer 62. Empanadiña A Viña enchida de foie e mazá confeitada // Empanadilla A Viña rellena de foie y manzana confitada // A Viña pie filled with foie and crystallised apple 63. Taco de bacallau con pel de oliva negra e o seu pilpil // Taco de bacalao con piel de aceituna negra y su pilpil // Piece of cod covered in black olive and pil-pil sauce

4

ÁNGEL 64. Ovo de paspallás en masa de follas de crocante de xamón // Huevo de codorniz en hojaldre de crocante de jamón // Quail egg on ham crisp puff pastry 65. Queixo do país sobre tosta de raxo // Queso del país sobre tosta de lomo // Galician cheese on loin toastie Tapa con produtos do mar. Maridaxe recomendada: Estrella Galicia Artesana

Tapas celíacos

Tapas vexetarianas

Tapas doces

67


Tapas index

68

3

CANEY 66. De Galicia mar (crema de mexillóns, renxente de mexillóns e o seu aceite) // De Galicia mar (crema de mejillones, crujiente de mejillones y su aceite) // From the Galician Sea (cream of mussels, mussel crisp and mussel oil) 67. Cacheiramazá (laminado de cacheira con vinagreta de mazá e soia) // Cacheiramazá (laminado de “cacheira” con vinagreta de manzana y soja) // “Cacheiramazá” (slice of pig’s head with apple and soy vinaigrette)

6

LEAL 68. Timbal de bacallau á biscaíña // Timbal de bacalao a la vizcaína // Biscay-style cod pie

2

RENO 69. Crocante de lagostino // Crujiente de langostino // Shrimp crisp 70. Solombo vermello // Solomillo rojo // Red sirloin

5

LIZARRÁN 71. Bocadillo de luriña con queixo Tetilla e ali-oli // Bocadillo de chipirón con queso Tetilla y ali-oli // Cuttlefish sandwich with Tetilla cheese and garlic sauce 72. Espeto de polo, cirolas e dátiles ao Pedro Ximénez // Pintxo de pollo, ciruelas y dátiles al Pedro Ximénez // Tapa of chicken, prunes and dates in Pedro Ximénez sauce 73. Espeto de champiñóns, piña e solombo de porco // Pintxo de champiñones, piña y solomillo de cerdo // Tapa of mushrooms, pineapple and pork sirloin

8

A COVA DO FEO 74. Vox pulpoli // Vox pulpoli // Vox pulpoli

9

CASA PEPE 75. Abastos // Abastos // “Abastos” 76. A Praza // La Plaza // “A Praza”

11

PORTA FAXEIRA 77. Navalla con recheo sazonada con “Arte(e)sana” // Navaja rellena marinada con “Arte(e)sana” // Razor clam marinated with “Arte(e)sana” 78. Laconada // Laconada // Ham foreleg stew

6

O CELME DO CARACOL 79. Ravioli de amorodos e foie // Ravioli de fresas y foie // Strawberry and foie ravioli 80. Paquetiños de polo // Paquetillos de pollo // Chicken paquets

7

A CASA DO MEDIO 81. Homenaxe á ensalada rusa // Homenaje a la ensaladilla rusa // Tribute to russian salad 82. Sopa de sandía con crocante de xamón serrano // Sopa de sandía con crujiente de jamón serrano // Water melon soup with cured ham crisp

1

ENXEBRE - PARADOR HOSTAL DOS REIS CATÓLICOS 83. Zamburiña encostrada en torresmo sobre carriza de Irlanda // Zamburiña encostrada en torrezno sobre musgo de Irlanda // Variegated covered in pork rind on Irish moss


Tapas index 84. A tapa do 800 Aniversario // La tapa del 800 Aniversario // Tapa of the 800th Anniversary 10

PAZO DE ALTAMIRA 85. Torta de escalibada con queixo de cabra acaramelado // Torta de escalibada con queso de cabra caramelizado // Escalivada tortilla with crystallised goat cheese 86. Empanamilla // Empanamilla // “Empanamilla” pie 87. Pincho de carne con crocante de pataca // Pintxo de carne con crujiente de patata // Meat snack with potato crisp

8

EL OLIVO 88. Cousiñas de El Olivo // Cositas de El Olivo // El Olivo matters 89. Roliños de chacina El Olivo // Rollitos de cecina El Olivo // El Olivo little rolls of cured beef 90. Pedras de trigo con tenreira picada // Piedras de trigo con ternera picada // Wheat stones and minced beef

12

CALDERÓN 91. Esqueleto de empanada // Esqueleto de empanada // Pie skeleton 92. Bonito de caña // Bonito de caña // Rod-and-hook bonito 93. A que recende a primavera? // ¿A qué huele la primavera? // What does spring smell like?

5

EL PATIO 94. Tosta borracha de rixóns e nube de pirixel con crema de azafrán // Tosta borracha de chicharrón y nube de perejil con crema de azafrán // Tipsy pork scratchings toastie and parsley cloud with saffron cream

1

CASA LORENZO 95. Tosta de millo e xouba de Rianxo // Tosta de maíz y xouba de Rianxo // Corn toast and Rianxo sardine 96. Rulo de leitón confeitado con salsa de mazá // Rulo de lechón confitado con salsa de manzana // Sucking pig roll with apple sauce

1

TAFONA 97. Llámparas á galega // Llámparas a la gallega // Galician-style limpets 98. Orella de porco glaseada co seu arroz socarrat // Oreja de cerdo glaseada con su arroz socarrat // Pig’s ear glazed with rice “socarrat” 99. Tosta con xeado de crema de augardente // Torrija con helado de crema de orujo // French toast with cream of eau-de-vie ice-cream

7

LA FLOR 100. París-Texas // París-Texas // Paris-Texas

11

ABASTOS 2.0 101. Sesión vermú // Sesión vermú // Vermouth session

Tapa con produtos do mar. Maridaxe recomendada: Estrella Galicia Artesana

Tapas celíacos

Tapas vexetarianas

Tapas doces

69


Tapas index 10

RÚA 102. Xirasol de ensaladiña // Girasol de ensaladilla // Salad sunflower 103. Bocadiño de salmón // Bocadito de salmón // Salmon snack

6

MESÓN DE LÁZARO 104. Mexillóns en escabeche de perdiz // Mejillones en escabeche de perdiz // Mussels in partridge pickle 105. Xoubiñas de Rianxo mariñadas en vinagreta de chalota // Xoubiñas de Rianxo marinadas en escabeche de chalota // Small Rianxo sardines marinated in wild onion vinaigrette

3

PEDRA SANTA 106. Crocante de cabaciña e cola de gambón sobre tosta de queixo Ulloa e ibérico // Crujiente de calabacín y cola de gambón sobre tosta de queso Ulloa e ibérico // Courgette crisp and prawn tail on Ulloa cheese and Iberian ham toastie

7

GASTHOF - ÁREA CENTRAL 107. Minihamburguesa 4x4 // Minihamburguesa 4x4 // Mini-hamburger 4X4

12

AIRAS NUNES 108. Vasiño de melón // Chupito de melón // Melon shot 109. Caramelo de queixo San Simón // Caramelo de queso San Simón // San Simón cheese sweet

11

O BEIRO 110. Croteke // Croteke // Croteke

6

M* CAFÉ E COPAS 111. Lolita // Lolita // Lolita 112. Galician cheescake (minitartaleta de queixo de Arzúa con marmelo) // Galician cheescake (minitartaleta de queso de Arzúa con membrillo) // Galician cheesecake (mini-tartlet of Arzúa cheese and quince)

11

MERA 113. Pastel de salmón con salsa tártara // Pastel de salmón con salsa tártara // Salmon pie with tartar sauce

70

Tapa con produtos do mar. Maridaxe recomendada: Estrella Galicia Artesana

Tapas celíacos

Tapas vexetarianas

Tapas doces


(é)tapa 1

Praza do Obradoiro

(é)tapa 2

Praza de Cervantes 71

(é)tapa 3

Praza de Galicia

(é)tapa 4

Praza Roxa

(é)tapa 5

Camiño Francés


SF ON TES

DO S

AR

L UB ED AD RÚ ÍN


Tapasporte 2011  

Santiago(e)Tapas: IV Concurso de Tapas de Santiago de Compostela

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you