Page 1

26 monumentos contempor‡neos e de autor 16 arquitectos internacionais 1 Premio Pritzker 1 Premio Europeo de Urbanismo 3 Premios Europa Nostra

Cidade Patrimonio da Humanidade 9 prazas barrocas 25 edificios modernistas 27 igrexas hist—ricas 110 g‡rgolas de pedra 170 hect‡reas de casco hist—rico

1 Catedral 74 metros das torres do Obradoiro 4 prazas monumentais 18 capelas da Catedral Cami–o de Santiago Patrimonio da Humanidade

12 15 18 19

200 figuras do P—rtico da Gloria 8.300 metros cadrados de Catedral 10 toneladas na camp‡ maior 68 km/h Ž a velocidade do Botafumeiro 1.500.000 m2 de zonas verdes 5 xard’ns hist—ricos 54 xard’ns urbanos 8 miradoiros naturais 5 premios internacionais ‡ protecci—n medioambiental

conventos e mosteiros claustros fontes monumentais casas nobres e pazos urbanos

11 teatros e auditorios 13 museos 14 bibliotecas e arquivos 15 galer’as de arte 365 d’as de actividade cultural 30 grandes festivais internacionais

100.000 habitantes 1.100 restaurantes, bares e cafetar’as 5 variedades de vi–o con denominaci—n de orixe 80 tipos de peixes 50 tipos de moluscos 188.130 quilos de marisco comercializados ao ano

www.santiagoturismo.com www.santiagoreservas.com


Moito que facer

Santiago de Compostela, capital de Galiza e Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, Ž a meta do Cami–o de Santiago. Peregrinos de todo o mundo visitan as reliquias do ap—stolo Santiago e procuran cada Ano Santo o Xubileu na sœa catedral. Cidade santa, sede episcopal dende hai mil anos e cidade universitaria dende hai m‡is de 500, Santiago de Compostela Ž hoxe unha urbe viva e monumental, din‡mica e segura, feita para pasear.

Percorrer a cidade 1. CENTRO HISTîRICO Catedral. Aberta todos os d’as. 7.30-21 h. Conta unha antiga tradici—n que Santiago o Maior, un dos doce ap—stolos de Cristo, foi sepultado polos seus disc’pulos nun bosque do finis terrae. Tras o milagroso achado das sœas reliquias no sŽculo IX levantouse un santuario, e a partir do ano 1075 a monumental Catedral actual. Esta obra mestra do rom‡nico conserva a sœa estrutura orixinal con aditamentos g—ticos, renacentistas e barrocos. Destacan no seu interior: P—rtico de la Gloria. Mestre Mateo, s. XII. Escenas do Antigo e o Novo Testamento, centradas na Salvaci—n. Altar Maior, Sepulcro e Camar’n do Ap—stolo. Baldaquino barroco e altar de prata, s. XVII. Reliquias de Santiago no mausoleo. Botafumeiro. Maior incensario do mundo. No seu voo acada os 68 km por hora. Nos Anos Santos util’zase todos os d’as; nos demais, s— en solemnidades relixiosas. Capelas. Destacan pola sœa antigŸidade a capela do Salvador e a Corticela, que foi un oratorio independente no s. X. ¥ Museo. Inclœe a visita da cripta, o Tesouro e as Reliquias, o claustro, salas de tapices, salas de arqueolox’a, sala capitular, biblioteca e arquivo. 1 out.-31 maio: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Do e festivos: 10-13.30 h. 1 xu–o-30 set.: 1014 h 16-20 h. Do e festivos: 10-14 h. ¥¥ Tellados. Interese hist—rico-art’stico e unha das mellores vistas da cidade. Entrada polo Pazo de Xelm’rez. Todos os d’as, 10-14 h, 16-20 h.

Praza do Obradoiro Bautizada as’ polos talleres ou obradoiros de canteiros que traballaron na catedral, reœne os principais edificios civ’s e relixiosos da cidade. Fachada do Obradoiro. Obra mestra do Barroco compostel‡n, s. XVII-XVIII. Torres de 74 metros de altura. ¥ Claustro. Un dos maiores de Espa–a. Renacentista, s. XVI. Hostal dos Reis Cat—licos. Hospital e refuxio de peregrinos convertido no s. XX en Parador de cinco estrelas. ¥ Pazo Arcebispal de Xelm’rez. Un dos mellores edificios civ’s do rom‡nico espa–ol, s. XII. Pazo de Raxoi. Neocl‡sico, s. XVIII. Sede do Concello de Santiago. Pazo de San Xerome. Renacentista. Acolle o Reitorado da Universidade de Santiago. Praza das Prater’as A praza sur da Catedral dŽbelles o seu nome aos obradoiros de prateiros situados dende a Idade Media nos baixos do claustro. Fachada rom‡nica da Catedral. S. XII. Rica iconograf’a centrada na vida de Cristo. Torre do Reloxo. Recibe o nome de ÔBerenguelaÕ. Base do s. XIV e remate barroco do s. XVIII. Aloxa a maior camp‡ da Catedral. Casa do Cabido. Pano de pedra de apenas tres metros de fondo, 1758. Casa do De‡n. Casa-pazo, s. XVIII. Alberga a Oficina do Peregrino.

Praza da Quintana Praza barroca dividida en dœas zonas: arriba, Quintana de Vivos; abaixo, Quintana de Mortos, lugar de enterramentos ata 1780. Porta Santa. S— se abre nos Anos Santos. ¥ Mosteiro de San Paio de Antealtares. Fundado no s. X. Edificio actual barroco. Alberga monxas beneditinas de clausura. Museo de Arte Sacro. LuÐSa: 10.30Ð13.30 h, 16-19 h. Casa da Conga e Casa da Parra. Vivendas barrocas, s. XVIII.

Prazas da Inmaculada e da Acibechar’a A Acibechar’a debe o seu nome aos obradoiros nos que se traballaba o acibeche, e constitœe o punto final dos cami–os FrancŽs, InglŽs e do Norte. Fachada norte da Catedral. Barrocaneocl‡sica. * Mosteiro de San Marti–o Pinario. Fundado no s. X. Edificio actual barroco. Vinte mil metros cadrados, segundo maior mosteiro de Espa–a. Igrexa visit‡bel e Museo Diocesano.1 out-14 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 1530 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-19 h. 1 xul-30 set: Lu-Do, 11-19 h.

Outros lugares de interese ¥ Colexio de Fonseca. Renacentista, 1522, sede da biblioteca universitaria. Igrexa e convento de San Francisco. Convento g—tico, reformado no s. XVII. Funciona como hotel. Igrexa do s. XVIII. Rœas. ƒ moi recomend‡bel cami–ar sen rumbo pola Rœa do Vilar e a Rœa Nova, flanqueadas por soportais e casas se–oriais; O Franco e A Ra’–a, cheas de restaurantes e bares; e o eixo Orfas-Caldeirar’a-Preguntoiro, tradicional percorrido comercial. ¥¥ Parque da Alameda. S. XIX. Ofrece unha magn’fica vista da cidade hist—rica, especies ornamentais, carballeira, capelas, fontes e esculturas. ¥ Pazo de Benda–a. Casa barroca, sede da Fundaci—n Granell.1 xun-30 set: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto do ano: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Pechado luns e festivos. Igrexa de Santa Mar’a SalomŽ. S. XII. Reconstruci—n barroca, portada rom‡nica. Igrexa de San Fiz de Solovio. S. XII. Reconstruci—n barroca, portada rom‡nica. ¥¥ Facultade de Xeograf’a e Historia. Neocl‡sica. Cubertas visit‡beis. Praza de Abastos. No mercado principal exp—–ense pescados e mariscos frescos, carnes, froitas, verduras, flores e queixos nun edificio monumental do s. XX. LuÐSa: 8Ð14 h. ¥ Museo das Peregrinaci—ns. Ocupa a Casa G—tica e mostra a transcendencia das peregrinaci—ns. MaÐVe: 10Ð20 h. Sa: 10.30Ð13.30 h, 17Ð20 h. Do: 10.30Ð13.30 h.

Gastronom’a

3. OUTROS SANTIAGOS

2. SAN DOMINGOS DE BONAVAL E BARRIO DE SAN PEDRO Os barrios de San Domingos de Bonaval e San Pedro compo–en unha zona de arte, historia, paisaxe, tradici—n popular e arquitectura contempor‡nea. ¥ Convento de San Domingos de Bonaval e Museo do Pobo Galego. Museo etnogr‡fico de Galiza. Salas dedicadas ao mar, ao campo, aos oficios e ‡ arquitectura popular. Igrexa g—tica. MaÐSa: 10Ð14 h, 16Ð20 h. Do e festivos: 11Ð14 h. Entrada libre. ¥ CGAC. Arte contempor‡nea nun edificio de çlvaro Siza. Visitas guiadas gratu’tas. 21 set-20 maio: Ma-Do, 11-20 h. 21 maio-20 set: Ma-Do, 12-21 h. Entrada libre. ¥¥ Parque de San Domingos de Bonaval. Combina a antiga horta dominica, unha carballeira e un antigo cemiterio en terrazas dese–adas por çlvaro Siza e Isabel Aguirre. Vistas imprescind’beis da cidade. Barrio de San Pedro. òltimo tramo do Cami–o antes de entrar pola Porta do Cami–o ‡ cidade hist—rica. Casas tradicionais, gastronom’a e vellas tabernas.

Santiago Ž a capital da gastronom’a atl‡ntica. Dende o seu mercado, a Praza de Abastos, ofrece produtos acabados de sa’r do mar e da horta: m‡is de 80 tipos de peixe, 50 clases de moluscos e carnes que se preparan de xeito moi natural para conservar a sœa alt’sima calidade.

Santiago Ž moito m‡is que o seu centro hist—rico. Hai que aventurarse a descubrir monumentos, pintorescas rœas populares, edificios de dese–o, sedutoras tendas e atractivos miradoiros. ¥¥ Barrio de Belv’s. Estupenda panor‡mica da cidade vella. Convento das dominicas. Parque con vistas. Centro sociocultural A Trisca, obra de John Hejduk. ¥ Colexiata de Sar. Rom‡nica, s. XII. Impresionante inclinaci—n de muros e columnas. Pequeno museo no seu claustro rom‡nico. LuÐSa: 10Ð13 h, 16Ð19 h. Ensanche. Grande ‡rea de expansi—n da cidade, s. XX. Tendas, moda galega, cafŽs e restaurantes. Parlamento de Galiza (rœa do H—rreo). ¥¥ Campus universitarios. O Campus Sur naceu nos anos 30 como Çcidade xard’nÈ. No Campus Norte destacan as Facultades de Xornalismo e Filolox’a e o Auditorio de Galiza. Arquitectura contempor‡nea. Arquitectos de fama internacional enriquecen a imaxe da cidade: John Hejduk, J.P. Kleihues, çlvaro Siza, Manuel Gallego Jorreto, Giorgio Grassi, Jean Nouvel, Arata Isozaki, Peter Eisenman, CŽsar Portela, etc. ¥¥ Parques e miradoiros. A sœa topograf’a ondulada dota a Santiago de miradoiros naturais como a Alameda, San Domingos de Bonaval, Belv’s, o parque de Galeras, a Granxa do Xesto e o parque de Carlomagno.

Os m‡is de mil bares, restaurantes e mes—ns permiten elixir entre coci–a tradicional e coci–a de autor, galega ou internacional, menœs de degustaci—n, menœs do d’a, pratos combinados, raci—ns e tapas. Son imprescind’beis os mariscos, o polbo ‡ feira, o queixo de tetilla, a torta de Santiago e os vi–os galegos, como Albari–o e Ribeiro. No inverno destacan o cocido, o caldo galego e as filloas recheas. E moitas outras delicias, como doces monacais, vi–os, augardentes, embutidos e queixos, vŽndense listos para levar. Directorio dispo–’bel nas oficinas municipais de turismo.

Toda a informaci—n en www.SantiagoTurismo.com

(¥): Museos e colecci—ns visit‡beis. (¥¥): Vistas.

design: Taller DD_ 07/10

Santiago Ž grande

Visitas guiadas: Compostela Walking Tours Ð Marca de Turismo de Santiago: Santiago monumental en inglŽs Arquitectura contempor‡nea Conventos de clausura Igrexas Tour nocturno Tour gastron—mico Talleres de artistas Oficios tradicionais Audiogu’as en mp3 Outras visitas Visitas da zona hist—rica en espa–ol Cubertas da Catedral Patrimonio universitario Tren tur’stico Paseos autoguiados Monumental Panor‡mico Conventos de clausura Igrexas Parques e xard’ns Miradoiros Fotogr‡fico

Directorio Turismo de Santiago de Compostela Oficina Central de Informaci—n Tur’stica Municipal Rœa do Vilar, 63. Tel: (+34) 981 555 129 Aberta todo o ano. Inverno: Lu-Ve, 9-19 h. Sa-Do e festivos, 9-14, 16-19 h. Semana Santa-ver‡n: Todos os d’as, 921 h. info@santiagoturismo.com

www.santiagoturismo.com Excursi—ns Compostela Visi—n De xu–o a setembro: R’as Baixas, Costa da Punto de Informaci—n Tur’stica Morte D‡rsena de Autobuses Xo‡n XXIII. M‡is destinos baixo petici—n Tel: (+34) 981 576 698 Outros produtos Aberta todo o ano. Semana Santa Ð out: Voos tur’sticos en avioneta todos os d’as, 9-18 h. Inverno: todos os Spas e balnearios d’as, 9.30-14 h, 16-18 h. Turismo activo Golf Cami–o de Santiago Urxencias: 112

M‡is informaci—n: Touroperador Oficial de Santiago de Compostela: (+34) 902 190 160 www.santiagoreservas.com

Santiago é grande. Flyer. Galego  

Dirixido aos turistas que visitan Santiago. Distribúese nas oficinas municipais de turismo, onde se entrega xunto co plano-guía. É unha brev...

Santiago é grande. Flyer. Galego  

Dirixido aos turistas que visitan Santiago. Distribúese nas oficinas municipais de turismo, onde se entrega xunto co plano-guía. É unha brev...

Advertisement