Page 1

Nº 55

2010 Ano Santo Compostelán · Año Santo Compostelano · Compostela Holy Year

Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo

2010

Outubro Octubre October

Doce outono Dulce otoño Sweet Autumn


Índice Índice Index Outubro devólvelle a Santiago o costume da choiva. E con el, un par de bos hábitos máis. Un deles é a temporada de abono da Real Filharmonía de Galicia –van xa 15no Auditorio de Galicia, ese imán dos grandes eventos que cumpre 21 anos plantado xunto ao estanque da Música en Compostela. Arredor da súa proposta de alta calidade abala o resto da oferta musical da cidade, que este mes reúne sons tan diversos como Sabina ou Interpol. O mes é tamén propicio para botarse andar polos obradoiros dos artistas plásticos co Roteiro de Creación. Pero non é a única ruta aberta: é xa tempo de volverse larpeiros sen reparo. Na 'Compostela Escondida' o frío incipiente combátese con doces de nomes moi sonoros, regados por un chocolate á taza tan compostelán e tan espeso como a néboa. Octubre le devuelve a Santiago la costumbre de la lluvia. Y con ella, un par de buenos hábitos más. Uno de ellos es la temporada de abono de la Real Filharmonía de Galicia –van ya 15- en el Auditorio de Galicia, ese imán de los grandes eventos que cumple 21 años plantado junto al estanque de la Música en Compostela. Alrededor de su propuesta de alta calidad bascula el resto de la oferta musical de la ciudad, que este mes reúne sonidos tan diversos como Sabina o Interpol. El mes es también propicio para echarse a andar por los talleres de los artistas plásticos con el Roteiro de Creación. Pero no es la única ruta abierta: es ya tiempo de volverse golosos sin reparos. En la 'Compostela Escondida' el frío incipiente se combate con dulces de nombres muy sonoros, regados por un chocolate a la taza tan compostelano y tan espeso como la niebla. October brings back the custom of rain in Santiago. And along with it, a few more good habits. One of them is the Real Filharmonía de Galicia orchestra's regular season (this is its 15th) in the Auditorio de Galicia, that magnet of great events that has been standing beside the Music in Compostela pond for 21 years. Its high-quality programme is the backbone of the city's range of musical events, featuring this month such varied sounds as Sabina or Interpol. This month is also ideal for touring the studios of plastic artists, thanks to the Roteiro de Creación festival. But this is not the only route open: it is time for being unashamedly sweet-toothed. In “Hidden Compostela,” you can keep the incipient autumn chill out with sweet things featuring very sonorous names, washed down with Compostela's traditional drinking chocolate, as thick as the city's mist.

04 11 14 26 30 32 36 45 50

Destacado Destacado Feature

Non faltes...

No te pierdas... Don’t miss...

Axenda Agenda Listings

Museos e exposicións permanentes

Museos y exposiciones permanentes Permanent museums and exhibitions

Plano Plano Map

Exposicións Exposiciones Exhibitions

Compostela escondida Compostela escondida Hidden Compostela

Que facer Qué hacer What to do

Directorios Directorios Directory

Culturall. Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Dirección: Tono Mugico. Coordinación: Yolanda Ferro e Celalba Rivera. Redacción: Turismo de Santiago, Isabel Vega e Trevisani, S.L. Fotos: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo e Matías Ascariz. Tradución: Desmond Joyce. Deseño: 100x100: comunicación + creatividad. Adaptación gráfica: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión: Litonor. D.L.: C-809/2006 Culturall. Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Dirección: Tono Mugico. Coordinación: Yolanda Ferro y Celalba Rivera. Redacción: Turismo de Santiago, Isabel Vega, S.L. Fotos: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo y Matías Ascariz. Traducción: Desmond Joyce. Diseño: 100x100: comunicación + creatividad. Adaptación gráfica: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión: Litonor. D.L.: C-809/2006 Culturall. Santiago de Compostela's complete Culture, Leisure and Tourism Guide. Monthly publication of Santiago de Compostela Tourism. Edited by: Tono Mugico. Coordinated by: Yolanda Ferro and Celalba Rivera. Texts: Turismo de Santiago, Isabel Vega and Trevisani, S.L. Photography: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo and Matías Ascariz. Translation: Desmond Joyce. Design: 100x100: comunicación + creatividad. Map adaptation: Balsa Creatividad Publicitaria. Printed by: Litonor. D.L.: C-809/2006


Destacado Destacado Feature

Todo un clรกsico Todo un clรกsico A Real Classic


Destacado Destacado Feature olve a temporada de concertos da Real Filharmonía de Galicia ao calendario cultural compostelán: entre outubro do 2010 e maio do 2011, 31 concertos, preto de 100 pezas musicais e 40 directores e solistas invitados agardan ao público no Auditorio de Galicia.

V

omienza la temporada de conciertos de la Real Filharmonía de Galicia al calendario cultural compostelano: entre octubre del 2010 y mayo del 2011, 31 conciertos, cerca de 100 piezas musicales y 40 directores y solistas invitados aguardan al público en el Auditorio de Galicia.

C

he season of Real Filharmonía de Galicia concerts returns to Compostela's cultural calendar: from October 2010 to May 2011, 31 concerts, close to 100 musical compositions and 40 invited conductors and soloists await the public in the Auditorio de Galicia.

Outubro devolve ao Auditorio de Galicia o bo hábito de verse enchido xoves e venres ata a bandeira. Comeza a temporada número 15 da Real Filharmonía de Galicia y, ata maio do 2011, 31 concertos, preto de 100 pezas musicais e 40 directores e solistas invitados marcarán o ritmo neste bastión de granito deseñado hai xa 20 anos por Julio e Diego Cano xunto ao Parque da Música en Compostela.

Octubre devuelve al Auditorio de Galicia el sano hábito de llenarse jueves y viernes hasta la bandera. La Real Filharmonía de Galicia abre su temporada número 15 y, hasta mayo del 2011, 31 conciertos, cerca de 100 piezas musicales y 40 directores y solistas invitados marcarán el ritmo en este bastión de granito diseñado hace ya 20 años por Julio y Diego Cano junto al Parque da Música en Compostela.

October revives the Auditorio de Galicia's healthy custom of being filled to the brim on Thursdays and Fridays. The Real Filharmonía de Galicia orchestra begins its 15th season and, through May 2011, 31 concerts, close to 100 musical compositions and 40 invited conductors and soloists will set the rhythm in this granite bastion designed more than 20 years ago by Julio and Diego Cano, alongside the Music in Compostela Park.

Fundada en 1996, a orquestra da cidade é hoxe unha formación con 52 músicos, tres directores Antoni Ros Marbà como director artístico e titular, Maximino Zumalave, director asociado, e Paul Daniel, principal director invitado-, unha excelente crítica nacional e internacional, unha produción de 9 traballos discográficos, un nutrido currículo de xiras e un intenso calendario paralelo á temporada, que inclúe o ciclo de cámara Música na Compañía, os concertos didácticos para os cen-

Fundada en 1996, la orquesta de la ciudad es hoy una formación con 52 músicos, tres directores Antoni Ros Marbà como director artístico y titular, Maximino Zumalave, director asociado, y Paul Daniel, principal director invitado-, una excelente crítica nacional e internacional, una producción de 9 trabajos discográficos, un nutrido currículo de giras y un intenso calendario paralelo a la temporada, que incluye el ciclo de cámara Música na Compañía, los conciertos didácticos para los

Founded in 1996, the city's orchestra is now an ensemble with 52 musicians, three conductors (Antonio Ros Marbà as artistic director and resident conductor, Maximino Zumalave, associate conductor, and Paul Daniel, main invited conductor), national and international critical acclaim, a production of 9 recordings, a long list of tours and an intensive calendar running parallel to the season, including Music in Compostela chamber concerts, educational concerts for local schools and

Real Fillharmonía de Galicia

T


Destacado Destacado Feature tros educativos da bisbarra, e a Escola de Altos Estudos Musicais para a formación dos futuros músicos galegos.

centros educativos de la comarca, y la Escola de Altos Estudos Musicais para la formación de los futuros músicos gallegos.

Tralo concerto inaugural do pasado 24 de setembro, no que Jonathan Webb dirixiu a Misa da Coroación de Mozart, a RFG recibirá a visita de directores coma Juanjo Mena, David Afkham (gañador en 2008 do premio Donatella Flick de directores), Christoph König, Helmuth Rilling, Santiago Serrate, Manuel Hernández Silva, Antoni Witt, Johannes Debus e Carlos Miguel Prieto, entre outros.

Tras el concierto inaugural del pasado 24 de septiembre, en el que Jonathan Webb dirigió la Misa de la Coronación de Mozart, la RFG recibirá a visita de directores como Juanjo Mena, David Afkham (ganador en 2008 del premio Donatella Flick de directores), Christoph König, Helmuth Rilling, Santiago Serrate, Manuel Hernández Silva, Antoni Witt, Johannes Debus y Carlos Miguel Prieto, entre otros.

Entre os solistas da temporada estarán os cellistas Enrico Dindo e Daniel Müller-Schott; os violinistas Amaury Coeytaux, Arabella Steinbacher, Carolin Widman e Patricia Kopatchinskaja; os pianistas Lars Vogt, Joanna MacGregor, Ilona Timchenko, Benedetto Lupo e os irmáns Víctor e Luis del Valle; o viola Roberto Díaz; o trompa David Fernández e o trompeta Hakan Hardenberger. E un habitual, Frank Peter Zimmermann, que un ano máis repetirá concerto coa Filharmonía, nesta ocasión no dobre papel de director e solista.

Entre los solistas de la temporada estarán los chelistas Enrico Dindo y Daniel Müller-Schott; los violinistas Amaury Coeytaux, Arabella Steinbacher, Carolin Widman y Patricia Kopatchinskaja; los pianistas Lars Vogt, Joanna MacGregor, Ilona Timchenko, Benedetto Lupo y los hermanos Víctor y Luis del Valle; el viola Roberto Díaz; el trompa David Fernández y el trompeta Hakan Hardenberger. Y un habitual, Frank Peter Zimmermann, que un año más repetirá concierto con la Filharmonía, en esta ocasión en el doble papel de director y solista.

the Escola de Altos Estudos Musicais to train Galicia's future musicians. After the opening concert on September 24, in which Jonathan Webb conducted Mozart's Coronation Mass, the RFG orchestra will receive the visit of conductors such as Juanjo Mena, David Afkham (winner in 2008 of the Donatella Flick prize for conductors), Christoph König, Helmuth Rilling, Santiago Serrate, Manuel Hernández Silva, Antoni Witt, Johannes Debus and Carlos Miguel Prieto, among others. This season's soloists include the cellists Enrico Dindo and Daniel Müller-Schott; the violinists Amaury Coeytaux, Arabella Steinbacher, Carol Widman and Patricia Kopatchinskaja; the pianists Lars Vogt, Joanna MacGregor, Ilona Timchenko, Benedetto Lupo and the brothers Víctor and Luis del Valle; the viola player Roberto Díaz; the horn player Hakan Hardenberger. And a regular, Peter Zimmermann, who will again perform with the Filharmonía, on this occasion in the double role of conductor and soloist.


Destacado Destacado Feature

Tian Wa Yang

Joanna McGregor

Tamén chegarán invitadas a Orquestra Sinfónica de Navarra, a Sinfónica do Principado de Asturias, a Orquestra Nacional de Porto e a Sinfónica de Galicia. Canto a voces, acompañarán á orquestra santiaguesa os Coros de RTVE, o da Fundación Príncipe de Asturias e o Orfeón Pamplonés, así como as sopranos Marisol Montalvo, Julia Sophie Wagner e Mojca Erdman.

También llegarán invitadas la Orquesta Sinfónica de Navarra, la Sinfónica del Principado de Asturias, la Orquesta Nacional de Porto y la Sinfónica de Galicia. En cuanto a voces, acompañarán a la orquesta santiaguesa los Coros de RTVE, el de la Fundación Príncipe de Asturias y el Orfeón Pamplonés, así como las sopranos Marisol Montalvo, Julia Sophie Wagner y Mojca Erdman.

CONCERTOS DE OUTUBRO O xoves 7 de outubro o titular Ros Marbà conducirá á súa orquestra e ao cellista italiano Enrico Dindo no Concerto para cello núm. 1 de Saint Saens e unha serenata de Mozart. Con este repertorio a Real Filharmonía realizará unha xira española por Pamplona (14 e 15 de outubro) e Valladolid (21 e 22 de outubro).

CONCIERTOS DE OCTUBRE El jueves 7 de octubre el titular Ros Marbà conducirá a su orquesta y al chelista italiano Enrico Dindo en el Concierto para chelo núm. 1 de Saint Saens y una serenata de Mozart. Con este repertorio la Real Filharmonía realizará una gira española por Pamplona (14 y 15 de octubre) y Valladolid (21 y 22 de octubre).

Nos seguintes concertos de outubro o Auditorio recibirá á Orquestra Sinfónica de Navarra con Tian-

En los siguientes conciertos de octubre el Auditorio recibirá a la Orquesta Sinfónica de Navarra con

Enrico Dindo

Other visitors will include the Navarre Symphony Orchestra, the Principality of Asturias Symphony Orchestra, the National Orchestra of Porto and the Galicia Symphony Orchestra. In relation to singers, Santiago's orchestra will be accompanied by the RTVE Choir, the Prince of Asturias Foundation Choir and Pamplona's Orpheón, as well as the sopranos Marisol Montalvo, Julia Sophie Wagner and Mojca Erdmann. OCTOBER CONCERTS On Thursday, October 7, the resident conductor Ros Marbà will conduct his orchestra and the Italian cellist Enrico Dindo in Saint Saens' Concert for cello no. 1 and one of Mozart's serenata. The Real Filharmonía will undertake a special tour with this repertoire, visiting Pamplona (October 14 and 15) and Valladolid (October 21 and 22). In the following October concerts, the Auditorio

07


Destacado Destacado Feature

08

wa Yang ao violín (xoves 14) e á Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música e o seu director Michael Jurowski (venres 22). A RFG volverá ao seu escenario o venres 29 co director Paul Daniel e a pianista Joanna MacGregor.

Tianwa Yang al violín (jueves 14) y a la Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música y su director Michael Jurowski (viernes 22). La RFG volverá a su escenario el viernes 29 con el director Paul Daniel y la pianista Joanna MacGregor.

MOITO POR OÍR En decembro, a Filharmonía levará a escena A voz humana, de Poulenc, coa soprano Marisol Montalvo e a dirección escénica de Ana Vallés de Matarile Teatro. Neste mesmo concerto estrearase o Concerto para violín de Octavio Vázquez. Ás portas do Nadal, o Auditorio de Galicia acollerá a Misa núm. 3 de Bruckner, con Ros Marbá como director e o Orfeón Pamplonés.

MUCHO POR OÍR En diciembre, la Filharmonía llevará a escena La voz humana, de Poulenc, con la soprano Marisol Montalvo y la dirección escénica de Ana Vallés de Matarile Teatro. En este mismo concierto se estrenará el Concierto para violín de Octavio Vázquez. A las puertas de la Navidad, el Auditorio de Galicia acogerá la Misa núm. 3 de Bruckner, con Ros Marbá como director y el Orfeón Pamplonés.

O tradicional Concerto de Reis, con Paul Daniel como director, servirá de inauguración ao 2011. Xa en febreiro Frank Peter Zimmermann dirixirá e interpretará unha selección de pezas para violín de Bach. Tamén en febreiro, coincidindo co 15 aniversario da Real Filharmonía de Galicia, protagonizarán dous concertos Helmut Rilling, director

El tradicional Concierto de Reyes, con Paul Daniel como director, servirá de inauguración al 2011. Ya en febrero Frank Peter Zimmermann dirigirá e interpretará una selección de piezas para violín de Bach. También en febrero, coincidiendo con el 15 aniversario de la Real Filharmonía de Galicia, protagonizarán dos conciertos Helmut Rilling,

will receive the Navarre Symphony Orchestra with the violinist Tianwa Yang (Thursday, October 14) and the Porto Casa da Música Symphony Orchestra and its conductor (Friday, October 22). The RFG orchestra will return to its stage on Friday, October 29, with the conductor Paul Daniel and the pianist Joanna MacGregor. A LOT TO HEAR In December, the Filharmonía will perform Poulenc's La voz humana, with the soprano Marisol Montalvo and Matarile Teatro's Ana Vallés as stage director. This same concert will feature the premiere of Octavio Vázquez's Concert for violin. As Christmas approaches, the Auditorio de Galicia will host Bruckner's Mass no. 3, with Ros Marbà as conductor and Pamplona's Orpheón. The traditional Epiphany Concert, with Paul Daniel as conductor, will mark the beginning of 2011. Then in February, Peter Zimmermann will conduct and perform a selection of Bach's compositions


Destacado Destacado Feature titular entre 1996 e 2000, e Antoni Ros Marbá, director titular dende 2000.

director titular entre 1996 y 2000, y Antoni Ros Marbá, director titular desde 2000.

En marzo a RFG volverá a Bilbao cun monográfico de Mozart; e estreará unha obra de Arriola, pianista e compositor galego cuxas partituras inéditas recuperou hai pouco o Consorcio de Santiago. O ciclo de abono rematará o 26 de maio co Concerto para violín de Sibelius, nas mans de Patricia Kopatchinskaja, e a Sinfonía do Novo Mundo de Dvorák.

En marzo la RFG volverá a Bilbao con un monográfico de Mozart; y estrenará una obra de Arriola, pianista y compositor gallego cuyas partituras inéditas recuperó recientemente el Consorcio de Santiago. El ciclo de abono rematará el 26 de mayo con el Concierto para violín de Sibelius, en las manos de Patricia Kopatchinskaja, y la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorák.

ESTREAS GALEGAS, CICLO DE PIANO E DIDÁCTICOS A temporada contempla estreas de obras como o Concerto para violín de Octavio Vázquez, as Fanfarras Xacobeas de Juan Durán ou unha obra de encargo ao compositor Fernando Buide del Real. E como nas dúas últimas edicións, o ciclo de abono inclúe tres recitais de piano con Alice Sara Ott, Arcadi Volodos e Aldo Ciccolini, que conforman o Ciclo de Piano Ángel Brage.

ESTRENOS GALLEGOS, CICLO DE PIANO Y DIDÁCTICOS La temporada contempla estrenos de obras como el Concierto para violín de Octavio Vázquez, las Fanfarras Xacobeas de Juan Durán y una obra de encargo al compositor Fernando Buide del Real. Y como en las dos últimas ediciones, el ciclo de abono incluye tres recitales de piano con Alice Sara Ott, Arcadi Volodos y Aldo Ciccolini, que conforman el Ciclo de Piano Ángel Brage.

Ademais, a Real Filharmonía continuará coas súas sesións pedagóxicas, grazas as cales máis de 7 mil escolares galegos aproxímanse á música e aos instrumentos no Auditorio; e cos ensaios xerais de acceso libre para todo o público.

Además, la Real Filharmonía continuará con sus sesiones pedagógicas, gracias a las cuales más de 7 mil escolares gallegos se aproximan a la música y sus instrumentos en el Auditorio; y con los ensayos generales de acceso libre para todo el público.

for violin. Also in February, coinciding with the Real Filharmonía de Galicia's 15th anniversary, two concerts will feature Helmut Rilling, resident conductor from 1999 to 2000, and Antoni Ros Marbà, resident conductor since 2000. In March, the RFG orchestra will return to Bilbao with a monographic Mozart concert; and will premiere a composition by Arriola, a Galician pianist and composer whose unpublished scores were recently recovered by Consorcio de Santiago. The regular season will finish on May 26 with Sibelius' Concert for violin, performed by Patricia Kopatchinskaja, and Dvorák's New World Symphony. GALICIAN PREMIERES, PIANO AND EDUCATIONAL CONCERTS The season includes premieres of compositions such as Octavio Vázquez's Concert for violin, Juan Durán's Fanfarras Xacobeas and a commissioned work by the composer Fernando Buide del Real. And the same as the last two years, the regular season will feature three piano recitals by Alice Sara Ott, Arcadi Volodos and Aldo Ciccolini, which make up the Angel Brage Piano Series. Moreover, the Real Filharmonía will continue with its educational sessions, which have introduced more than 7,000 Galician schoolchildren to classical music and instruments in the Auditorio; and with its general rehearsals that are open to the public.

09


Destacado Destacado Feature

OUTUBRO 2010 OCTUBRE 2010 OCTOBER 2010 AUDITORIO DE GALICIA

7 21 h / 9 pm Real Filhamronía de Galicia Antoni Ros Marbà, director / conductor Enrico Dindo, violoncello J. Durán: Fanfarras Xacobeas (estrea absoluta / estreno absoluto / world premiere) C. Saint-Säens: Concerto para violoncello núm. 1, op. 33/ Concert for cello no. 1, op. 33 W. A. Mozart: Serenata núm. 7, KV 250, “Haffner” / Serenade no. 7, KV 250, “Haffner” [10 euros]

14 21 h / 9 pm Orquesta Sinfónica de Navarra Ernest Martínez Izquierdo, director / conductor Tianwa Yang, violín

J. C. Adams: As danzas do presidente, foxtrot para orquestra / Las danzas del presidente, foxtrot para orquesta / The Chairman Dances. P. Sarasate: Fantasía de Romeo y Julieta / Romeo and Juliette Fantasy M. Ravel: Tzigane S. Prokofiev: Sinfonía núm. 5, op. 100/ Symphony no. 5, op. 100 [10 euros]

22 21 h / 9 pm Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música Michael Jurowski, director / conductor S. Prokofiev: Sinfonía núm. 7, op. 131/ Symphony no. 7, op. 131 P. I. Tchaikovski: Sinfonía núm. 3, op. 29/ Symphony no. 3, op. 29 [10 euros]

29 21 h / 9 pm Real Filharmonía de Galicia Paul Daniel, director / conductor Joanna MacGregor, piano F. Buide del Real: Obra de encargo da AEOS e Fundación Autor/ Work Commissioned by AEOS and Fundación Autor J. MacMillan: Concerto para piano núm. 2 / Concert for piano no. 2 W. A. Mozart: Sinfonía núm. 34, KV 338 / Symphony no. 34, KV 338 [10 euros] Entradas / Tickets 50% de desconto para estudantes e xubilados / 50% de descuento para estudiantes y jubilados / 50% discount for students and OAPs. Auditorio de Galicia: Tel: 981 571 026 – 981 573 979. www.auditoriodegalicia.org www.caixagalicia.es. Tel: 902 434 443.

OUTROS CLÁSICOS OTROS CLÁSICOS OTHER CLASSICS

1 21 h / 9 pm. Teatro Principal 'Ópera en familia' Bengala Produccións. Pergolesi: Ópera 'Livietta e Tracollo'

Resonet / Michael Behringer + Marco Ambrosini / Martina Schobersberger + Daniel Oman Gratis / Free.

16 – 23 – 29 – 30 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa das Ánimas – Igrexa da Universidade

13 – 19 – 26 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa da Universidade 'O órgano da Compañía, doutra maneira'

10

Compostela Organum Festival Guillermo Díez Arnaiz / Christopher Hainsworth + Nicolás Planchon / Raúl Prieto / Música Doméstica. Gratis / Free.

29 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa da Universidade 'Espazos Sonoros': Huelgas Ensemble Paul Van Nevel, director / conductor. Estrea en España / Estreno en España / Spanish premiere.


Non faltes No te pierdas Don’t miss

Exposición Exposición Exhibition

Música Música Music

Música Música Music

Cristina García-Rodero: 'Galicia’

Joaquín Sabina

Interpol

CGAC Do 29 de outubro ao 16 de xaneiro de 2011 Del 29 de octubre al 16 de enero de 2011 From October 29 until January 16, 2011

Multiusos Fontes do Sar 9 de outubro: 21 h 9 de octubre: 21 h October 9: 9 pm

Sala Capitol 1 de outubro: 21.30 h. 1 de octubre: 21.30 h. October 1: 9.30 pm.

Da man de Xacobeo, a primeira fotógrafa española en traballar para a recoñecida axencia Mágnum exhibe as súas imaxes sobre Galicia. As fotos, realizadas ao longo de varios anos, retratan de xeito maxistral a identidade e as manifestacións culturais da terra. De la mano de Xacobeo, la primera fotógrafa española en trabajar para la reconocida agencia Mágnum exhibe sus imágenes sobre Galicia. Las fotos, realizadas a lo largo de varios años, retratan de manera magistral la identidad y las diversas manifestaciones culturales de la tierra. The Xacobeo festival presents an exhibition by the first Spanish woman photographer to work for the renowned Magnum agency, featuring images of Galicia. The photos, taken throughout several years, masterfully depict the region's identity and different cultural expressions.

O veterano cantautor chega a Compostela para presentar os temas de 'Vinagre y rosas', un traballo co que se embarcou nunha intensa xira que o levará por toda España e Latinoamérica. O concerto está patrocinado pola Fundación Caixa Galicia e Xacobeo 2010. El veterano cantautor llega a Compostela para presentar los temas de 'Vinagre y rosas', un trabajo con el que se ha embarcado en una intensa gira que le llevará por toda España y Latinoamérica. El concierto está patrocinado por la Fundación Caixa Galicia y Xacobeo 2010. The veteran singer-songwriter visits Compostela to present the songs of “Vinagre y rosas,” a recording with which he has undertaken an extensive tour of Spain and Latin America. The concert is sponsored by the Caixa Galicia Foundation and Xacobeo 2010.

O ciclo 'Xacobeo Importa' trae á agardada banda neoyorkina de indie-rock Interpol, que percorrerá España con concertos propios e como 'teloneira' en dúas das sete datas da xira de U2 'U2 360º Tour'. Considerada como un dos maiores referentes do revival post punk, Interpol presenta o seu carto álbum de estudo (e a súa nova formación) nun espectáculo cargado de intensidad. El ciclo 'Xacobeo Importa' trae a la banda neoyorkina de indie-rock Interpol, que recorrerá España con conciertos propios y como 'telonera' en dos de las siete fechas de la gira de U2, 'U2 360º Tour'. Considerada como uno de los mayores referentes del revival post punk, Interpol presenta su cuarto álbum de estudio (y su nueva formación) en un espectáculo cargado de intensidad. The “Xacobeo Importa” series features the indie-rock band from New York, Interpol, which is touring Spain with its own concerts and to support U2 in two of its seven concerts in its “U2 360º Tour.” Considered one of the best examples of post-punk revival, Interpol presents its fourth studio album (and its new group) in an action-packed show.

Entradas / Tickets: 33 € (www.ticktackticket.com) Gratis / Free

Entradas esgotadas / entradas agotadas / tickets sold out

11


Creación Creación Artistic creation

Cine Cine Cinema

Danza Danza Dance

Roteiro de Creación 2010

Festival AMAL 2010

Compañía Nacional de Danza

Varios lugares / Several venues Do 23 de setembro ao 3 de outubro Del 23 de septiembre al 3 de octubre September 23 to October 3

Teatro Principal e Fundación Araguaney Do 23 ao 30 de outubro Del 23 al 30 de octubre October 23 to 30

Auditorio de Galicia 2 de outubro: 21 h 2 de octubre: 21 h October 2: 9 pm

Por cuarto ano consecutivo, Santiago celebra o seu Roteiro de Creación para lucir e promover os seus espazos de produción e difusión artística. Ás xornadas autoguiadas de portas abertas por máis de 50 obradoiros de artistas, galerías de arte e contedores, súmanse exposicións de produción propia con preto de 80 creadores, a 'Operación Frechazo', cursos, conferencias, instalacións e performances. Por cuarto año consecutivo, Santiago celebra su Roteiro de Creación para lucir y promover sus espacios de producción y difusión artística. A las jornadas autoguiadas de puertas abiertas por más de 50 talleres de artistas, galerías de arte y contenedores, se suman exposiciones de producción propia con cerca de 80 creadores, la 'Operación Flechazo', cursos, conferencias, instalaciones y performances. For the fourth year in a row, Santiago holds its “Roteiro de Creación” to highlight and promote its artistic production and diffusion venues. In addition to selfguided open days in more than 50 artists' studios, art galleries and venues, there will be “Roteiro” exhibitions with close to 80 creators, Operation “Flechazo,” courses, conferences, installations and performances

A Fundación Araguaney celebra a oitava edición do Festival de Cine Internacional Euro Árabe AMAL coa proxección de longametraxes de ficción, curtas ou documentais de autores consagrados e de novos talentos. A iso engade sesións gastronómicas, concertos, obradoiros e un ciclo dedicado aos máis cativos, todas encamiñadas cara a un único obxectivo: achegar a Occidente a realidade do mundo árabe. La Fundación Araguaney celebra la octava edición del Festival de Cine Internacional Euro Árabe AMAL con la proyección de largometrajes de ficción, cortos o documentales de autores consagrados y de nuevos talentos. A ello suma sesiones gastronómicas, conciertos, talleres y un ciclo dedicado a los más pequeños, todas encaminadas hacia un único objetivo: acercar a Occidente la realidad del mundo árabe. The Araguaney Foundation holds the 8th AMAL International Euro-Arab Film Festival, featuring the screening of feature films, shorts and documentaries by well-established and new filmmakers. There will also be gastronomy sessions, concerts, workshops and a series devoted to young ones, all of which has the sole objective of introducing the West to the reality of the Arab world.

O ciclo SCQ Danza, organizado pola concellaría de Cultura e Centros Socioculturais, presenta o traballo dunha das formacións de danza máis reputadas a nivel internacional. Baixo as ordes do seu novo director, Hervé Palito, a Compañía Nacional de Danza ofrecerá a posta en escena de tres pezas, 'Remansos', 'Aksak' e Gnawa'. El ciclo SCQ Danza, organizado por la concellaría de Cultura y Centros Socioculturales, presenta el trabajo de una de las formaciones de danza más reputadas del mundo. Bajo las órdenes de su nuevo director, Hervé Palito, la Compañía Nacional de Danza ofrecerá la puesta en escena de tres piezas, 'Remansos', 'Aksak' y Gnawa. The SCQ Danza series, organised by the Department of Culture and Socio-Cultural Centres, presents the work of the world's most renowned companies. Under its new director, Hervé Palito, the National Dance Company will perform three choreographies, “Remansos,” “Aksak” and “Gnawa.”

+ Info: www.santiagoturismo.com

12

Entradas / Tickets: 7 € Tel: 302 434 443. www.caixagalicia.es


Non faltes No te pierdas Don’t miss

Monicreques Títeres Puppets

Artes Artes Arts

Música Música Music

Galicreques 2010

Feira Galega das Artes Escénicas 2010

'Compostela Organum Festival 2010’

Varios escenarios Several venues Do 2 ao 10 de outubro Del 2 al 10 de octubre October 2 to 10

Varios lugares Several venues Do 18 ao 22 de outubro Del 18 al 22 de octubre October 18 to 22

Igrexa das Ánimas - Igrexa da Universidade 16, 23, 29 e 30 de outubro: 20.30 h October 16, 23, 29 and 30: 8.30 pm

Un ano máis, o Festival Internacional Galicreques, organizado pola Asociación Cultural Barriga Verde, enche a cidade con bonecos e as súas fantásticas historias en es`pectáculos de sala e ao aire libre. Na súa XV edición participan compañías de América Latina, Alemaña, Portugal ou Bulgaria. Un año más, el Festival Internacional Galicreques, organizado por la Asociación Cultural Barriga Verde, llena la ciudad de títeres y sus fantásticas historias en espectáculos de sala y al aire libre. En su XV edición participan compañías de América Latina, Alemania, Portugal o Bulgaria. One year more, the Galicreques International Festival, organised by the Barriga Verde Cultural Association, will fill the city with puppets and their fantastic stories in theatre and outdoor performances. This 15th year features companies from Latin America, Germany, Portugal and Bulgaria.

A XVIII edición da Feira das Artes reúne 21 espectáculos de teatro e danza producidos por compañías galegas e de contrastada calidade. O Auditorio de Galicia volverá funcionar como sede principal, con mesas de debate e unha boa parte do programa de actuacións previstas. La XVIII edición de la Feria de las Artes reúne 21 espectáculos de teatro y danza producidos por compañías gallegas y de contrastada calidad. El Auditorio de Galicia volverá a funcionar como sede principal, con mesas de debate y una buena parte del programa de actuaciones previstas. The 18th Arts Fair features 21 theatre and dance shows produced by Galician companies of renowned quality. The Auditorio de Galicia will again be the main venue, hosting debate forums and a good number of the programmed performances.

Dous órganos históricos protagonizan os catro concertos do ciclo de outono do festival organizado polo Consorcio de Santiago e a Asociación Berenguela. Actuarán os organistas Guillermo Díez Arnaiz, Christopher Hainsworth e Raúl Prieto, ademáis da formación Música Doméstica e o trompetista Nicolás Planchon. Dos órganos históricos protagonizan los cuatro conciertos del ciclo de otoño del festival organizado por el Consorcio de Santiago y la Asociación Berenguela. Actuarán los organistas Guillermo Díez Arnaiz, Christopher Hainsworth y Raúl Prieto, además de la formación Música Doméstica y el trompetista Nicolás Planchon. Two historical organs will be the main feature of the four autumn concerts, in the festival organised by Consorcio de Santiago and the Berenguela Association. The organists Guillermo Díez Arnaiz, Christopher Hainsworth and Raúl Prieto will perform along with the Música Doméstica ensemble and the trumpeter Nicolás Planchon.

Gratis / Free + Info: www.santiagoturismo.com

Entrada gratuíta ata completar aforamento / Entrada gratuita hasta completar aforo / Admission free until full.

13


10 OUTUBRO

OCTUBRE OCTOBER

VENRES / VIERNES / FRIDAY 1 16-21 h / 4-9 pm. IES Rosalía de Castro Eventos didácticos. XI Ciencia en Acción Conferencias, proxeccións, experimentos e actividades lúdicas en torno ao mundo científico. Ata o día 3. Conferencias, proyecciones, experimentos y actividades lúdicas en torno al mundo científico. Hasta el día 3. Educational events. XI Ciencia en Acción Conferences, screenings, experiments and fun activities centred on the world of science. Until October 3.

AXENDA

AGENDA LISTINGS

16.30-19 h / 4.30-7 pm. Praza da Quintana Arte. Roteirio de Creación 2010. ‘Quieto todo el mundo, esto es un retrato’ Retratos con modelos in situ por María Meijide, gañadora do certame Operación Frechazo 2009. Gratuíto. Retratos con modelos por , ganadora del certamen Operación Frechazo 2009. Gratuito. Art. Roteiro de Creación 2010. “Quieto todo el mundo, esto es un retrato” Portraits with in situ models by María Meijide, winner of the Operación Frechazo 2009 competition. Free. 18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de cociña en inglés Para nenos de 6 a 12 anos. Gratuíto con inscrición previa. Infantil. Taller de cocina en inglés Para niños de 6 a 12 años. Gratuito con inscripción previa. Children. Cooking workshop in English For children ages 6 to 12. Free after registering. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Elefante Elegante: ‘In’ Novo espectáculo visual que indaga nas representacións contemporáneas. Ata o día 2. Nuevo espectáculo visual que indaga en las representaciones contemporáneas. Hasta el día 2. Theatre. Elefante Elegante: “In” New visual show that explores contemporary representations. Until October 2. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Infantil. Ciclo ‘Ópera en familia’: ‘Livietta e Traco-

14

llo’ A compañía galega rende homenaxe a cunha ópera cómica inédita en Galicia. La compañía gallega Bengala Produccións rinde homenaje a Pergolesi con una ópera cómica inédita en Galicia. Children. “Ópera en familia”: “Livietta e Tracollo” The Galician company Bengala Produccións pays tribute to Pergolesi, with a comic opera never before performed in Galicia. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Capitol Música. Ciclo ‘Xacobeo Importa’: Interpol A prestixiosa banda estadounidense interpreta o seu último traballo nun único concerto en Galicia. Entradas esgotadas. La prestigiosa banda estadounidense interpreta su último trabajo en un único concierto en Galicia. Entradas agotadas. Music. “Xacobeo Importa”: Interpol The prestigious American band performs songs from its latest recording in its sole concert in Galicia. Tickets sold out.

SÁBADO / SATURDAY 2 Infantil. Festival Internacional Galicreques 2010 O Festival Internacional de Títeres ofrece una semana de espectáculos para toda a familia. Ata o día 10. El Festival Internacional de Títeres ofrece una semana de espectáculos para toda la familia. Hasta el día 10. Children. Galicreques International Festival 2010 The International Puppet Festival presents a week of shows for all the family. Until October 10. +INFO: www.santiagoturismo.com. 9-20.30 h / 9 am-8.30 pm. IES Rosalía de Castro Eventos didácticos. XI Ciencia en Acción Ver día 1. Educational events. XI Ciencia en Acción See October 1. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Contacontos musical’ Con Duende Sico. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Conta-


contos musical” With Duende Sico. Free.

graphies by its previous director, Nacho Duato. Tickets: € 7. Until October 3.

17-22 h / 5-10 pm. Toda a cidade Arte. Roteiro de Creación 2010: ‘Talleres de artistas. Xornadas de portas abertas’

DOMINGO / SUNDAY 3

Arte. Roteiro de Creación 2010: ‘Talleres de artistas. Jornadas de puertas abiertas’ Un mapa permite a los ciudadanos visitar los talleres de los creadores y lugares de difusión de las artes en . Hasta el día 3. Art. Roteiro de Creación 2010: “Artists’ studios. Open days” A map enables those interested to visit the artists’ studios and art venues in Compostela. Until October 3. 17 h / 5 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Pizzicato Teatro: ‘Unha vida de conto’ Montaxe con monicreques, actores e música en vivo. Ata o día 4. Montaje con títeres, actores y música en directo. Hasta el día 4. Children. Pizzicato Teatro: “Unha vida de conto” Production featuring live puppets, actors and music. Until October 4. 16-20 h / 4-8 pm. Centro sociocultural do Ensanche Arte. Roteiro de Creación 2010: ‘Taller Artimanyes’ Curso para adultos con María Calvo. Gratuíto. Art. Roteiro de Creación 2010: “Taller Artimanyes” Course for adults with María Calvo. Free.

Infantil. Festival Internacional Galicreques 2010 Ver día 2. Children. Galicreques International Festival 2010 See October 2. 10-14 h / 10 am-2 pm. IES Rosalía de Castro Eventos didácticos. XI Ciencia en Acción Ver día 1. Educational events. XI Ciencia en Acción See October 1. 11.30 h / 11.30 am. Multicines Compostela Infantil. ‘Domingos de títeres e maxia’: ‘Tempo de maxia’ Espectáculo con Granpedrini e o Mago da Boina. Entrada: 5 €. Espectáculo con Granpedrini y el Mago da Boina. Entrada: 5 €. Children. “Domingos de títeres e maxia”: “Tempo de maxia” Show featuring Granpedrini and Mago da Boina. Tickets: € 5.

20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Elefante Elegante: ‘In’ Ver día 1. Theatre. Elefante Elegante: “In” See October 1. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Danza. Ciclo ‘SCQ Danza’: ‘Remansos / Aksak / Gnawa’ A Compañía Nacional de Danza presenta tres coreografías do seu anterior director, Nacho Duato. Entrada: 7 €. Ata o día 3. La Compañía Nacional de Danza presenta tres coreografías de su anterior director, . Entrada: 7 €. Hasta el día 3. Dance. “SCQ Danza” series: “Remansos / Aksak / Gnawa” The National Dance Company presents three choreo-

12.30 h / 12.30 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Pizzicato Teatro: ‘Unha vida de conto’ Ver día 2. Children. Pizzicato Teatro: “Unha vida de conto” See October 2. 17-22 h / 5-10 pm. Toda a cidade Arte. Roteiro de Creación 2010: ‘Talleres de artistas. Xornadas de portas abertas’ Arte. Roteiro de Creación 2010: ‘Talleres de artistas. Jornadas de puertas abertas’ Ver día 2. Art. Roteiro de Creación 2010: “Artists’ studios. Open days” See October 2. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Danza. Ciclo ‘SCQ Danza’: ‘Remansos / Aksak / Gnawa’ Ver día 2. Dance. “SCQ Danza” series: “Remansos / Aksak / Gnawa” See October 2.

LUNS / LUNES / MONDAY 4 11.30 h / 11.30 am. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2010 ‘Las orejas del pícaro tío conejo’ con Pequeño Teatro de Muñecos (Colombia). Children. Galicreques International Festival 2010 “Las orejas del pícaro tío conejo” with Pequeño Teatro de Muñecos (Colombia). 11.30 h / 11.30 am. ARTeria Noroeste Infantil. Pizzicato Teatro: ‘Unha vida de conto’ Ver día 2. Children. Pizzicato Teatro: “Unha vida de conto” See October 2.

12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band

20-22 h / 8-10 pm. Lugar de Casal Arte. Roteiro de Creación 2010: ‘Curso de modelado ao vivo da figura humana’ Esculturas en arxila con Óscar Aldonza. Ata o día 8. Esculturas en arcilla con . Hasta el día 8. Art. Roteiro de Creación o2010: “Curso de modelado ao vivo da figura humana” Clay sculptures with Óscar Aldonza. Until October 8. 20.30 h / 8.30 pm. Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia

15


Axenda Agenda Listings Cine. Ciclo ‘Novo cine italiano’: ‘No te muevas’ Film de Sergio Castellitto. Gratis. Cinema. “Novo cine italiano” series: “No te muevas” Film by Sergio Castellitto. Free.

20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2010 ‘O asombro’ con Fantoches Baj (Galicia). Children. Galicreques International Festival 2010 “O asombor” with Fantoches Baj (Galicia).

20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2010 ‘El muchas patas volador’ con Pequeño Teatro de Muñecos (Colombia). Children. Galicreques International Festival 2010 “El muchas patas volador” with Pequeño Teatro de Muñecos (Colombia).

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 6

MARTES / TUESDAY 5 11.30 h / 11.30 am. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2010 ‘Alí Babá y los 40 ladrones’ con Xarop Teatre (Valencia). Children. Galicreques International Festival 2010 “Alí Babá y los 40 ladrones” with Xarop Teatre (Valencia). 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca da Fundación Caixa Galicia Infantil. ‘Hora do conto’ Co contacontos Celso Sanmartín. Gratuíto. Con el cuentacuentos Celso Sanmartín. Gratuito. Children. “Hora do conto” With the storyteller Celso Sanmartín. Free. 20-22 h / 8-10 pm. Lugar de Casal Arte. Roteiro de Creación 2010: ‘Curso de modelado ao vivo da figura humana’ Ver día 4. Art. Roteiro de Creación 2010: “Curso de modelado ao vivo da figura humana” See October 4. 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio de Galicia Cine. ‘Curtocircuito +’: ‘Cine Europeo: Short Matters 1’ Proxección das curtas nomeadas aos premios da Academia de Cine Europeo. Gratuíto. Proyección de los cortos nominados a los premios de la Academia de Cine Europeo. Gratuito. Cinema. “Curtocircuito +”: “European Cinema: Short Matters 1” Screening of short films short listed by the European Film Academy. Free.

16

11.30 e 20.30 h / 11.30 am & 8.30 pm. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2010 ‘Viento pequeño’ con La Gotera de la Azotea (Andalucía). Children. Galicreques International Festival 2010 “Viento pequeño” with La Gotera de la Azotea (Andalusia).

Ver día 6. Art. Roteiro de Creación 2010: “Aprendendo a mirar” See October 6. 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Mamma Mia!’ Film de Phyllida Lloyd. Gratis. Cinema. “Música en Imaxes” series: “Mamma Mía!” Film by Phyllida Lloyd. Free. 20-22 h / 8-10 pm. Lugar de Casal Arte. Roteiro de Creación 2010: ‘Curso de modelado ao vivo da figura humana’ Ver día 4. Art. Roteiro de Creación 2010: “Curso de modelado ao vivo da figura humana” See October 4.

17-19 h / 5-7 pm. A Muíña (San Lázaro) Arte. Roteiro de Creación 2010: ‘Aprendendo a mirar’ Curso de pintura impartido por Morquecho. Ata o día 8. Curso de pintura impartido por Morquecho. Hasta el día 8. Art. Roteiro de Creación 2010: “Aprendendo a mirar” Painting course imparted by Morquecho. Until October 8.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 8

20-22 h / 8-10 pm. Lugar de Casal Arte. Roteiro de Creación 2010: ‘Curso de modelado ao vivo da figura humana’ Ver día 4. Art. Roteiro de Creación 2010: “Curso de modelado ao vivo da figura humana” See October 4.

11.30 h / 11.30 am. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2010 ‘A História de um caõ ’ con Beto Hinça Teatro de Marionetas (Brasil). Children. Galicreques International Festival 2010 “A História de um caõ ” with Beto Hinça Puppet Theatre (Brazil).

XOVES / JUEVES / THURSDAY 7

11.30 h / 11.30 am. ARTeria Noroeste Infantil. Kamante Teatro: ‘Que viene el lobo!’ Espectáculo con monicreques gañadora de diversos premios. Ata o día 10. Espectáculo con títeres ganador de diversos premios. Hasta el día 10. Children. Kamante Teatro: “Que viene el lobo!” Prize-winning puppet show. Until October 10.

11.30 e 20.30 h / 11.30 am & 8.30 pm. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2010 ‘Allegro Vivace’ con Teatro Estatal de Marionetas de Varna (Bulgaria). Children. Galicreques International Festival 2010 “Allegro Vivace” with Varna State Puppet Theatre (Bulgaria) 17-19 h / 5-7 pm. A Muíña (San Lázaro) Arte. Roteiro de Creación 2010: ‘Aprendendo a mirar’

21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Real Fiharmonía de Galicia Con Enrico Dindo (violoncello). Entrada: 10 €. Music. Real Filharmonía de Galicia With Enrico Dindo (cello). Tickets: € 10.

17-19 h / 5-7 pm. A Muíña (San Lázaro) Arte. Roteiro de Creación 2010: ‘Aprendendo a mirar’ Ver día 6. Art. Roteiro de Creación 2010: “Aprendendo a


mirar” See October 6. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Un día con Picasso’ Obradoiro para nenos de 6 a 12 anos. Gratuíto con inscrición previa. Taller para niños de 6 a 12 años. Gratuito con inscripción previa. Children. “Un día con Picasso” Workshop for children ages 6 to 12. Free after registering. 20-22 h / 8-10 pm. Lugar de Casal Arte. Roteiro de Creación 2010: ‘Curso de modelado ao vivo da figura humana’ Ver día 4. Art. Roteiro de Creación 2010: “Curso de modelado ao vivo da figura humana” See October 4. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2010 ‘Do Re Mi, Mozart xoga aquí’ con Títeres Cachirulo (Galicia) Children. Galicreques International Festival 2010 “Do Re Mi, Mozart xoga aquí” with Títeres Cachirculo (Galicia) 22 h / 10 pm. Sala Capitol Música. Mike Farris & The Roseland Rhythm Revue Mike Farris e a súa banda estrean en Santiago a súa xira de sete concertos en España. Entrada: 22 €. Mike Farris y su banda estrenan en Santiago su gira de siete conciertos en España. Entrada: 22 €. Music. Mike Farris & The Roseland Rhythm Revue Mike Farris and his band begin their seven-concert Spain tour in Santiago. Tickets: € 22.

SÁBADO / SATURDAY 9 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘De conto en continente’ Con Tarabuleque. Gratuíto. Con Tarabuleque. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “De conto en continente” With Tarabuleque. Free. 17 h / 5 pm. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2010 ‘A girafa que comía estrelas’ con Marionetas, Actores & Objectos (Portugal). Children. Galicreques International Festival 2010 “A girafa que comía estrelas” with Puppets, Actors & Objects (Portugal). 18 h / 6 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Kamante Teatro: ‘Que viene el lobo!’ Ver día 8. Children. Kamante Teatro: “Que viene el lobo!” See October 8.

Introspection into the human soul by this new company. Tickets: € 9 (members: € 5). Weekend until October 17. 22 h / 10 pm. Sala Capitol Música. Kathaarsys Banda galega de metal extremo progresivo. Entrada: 10 €. Banda gallega de metal extremo progresivo. Entrada: 10 €. Music. Kathaarsys Progressive extreme metal band from Galicia. Tickets: € 10. 22 h / 10 pm. Multiusos Fontes do Sar Música. Joaquín Sabina O cantautor volve a Galicia co seu último disco, ‘Vinagre y Rosas’. Entrada: 33 €. El cantautor vuelve a Galicia con su último disco, ‘Vinagre Rosas’. Entrada: 33 €.

20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Redrum Teatro: ‘A pensión’ Obra de terror contemporáneo de . Ata o día 10. Obra de terror contemporáneo de Alex Sampayo. Hasta el día 10. Theatre. Redrum Teatro: “A pensión” Contemporary horror play by Alex Sampayo. Until October 10. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2010 ‘Cabaret on strings’ con The Fifth Wheel (Alemaña / Alemania). Children. Galicreques International Festival 2010 “Cabaert on strings” with The Fifth Wheel (Germany). 21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Brisa Teatro: ‘Condena perpetua’ Introspección na alma humana a cargo desta nova compañía. Entrada: 9 € (socios 5 €). Fin de semana ata o día 17. Introspección en el alma humana a cargo de esta nueva compañía. Entrada: 9 € (socios 5 €). Fin de semana hasta el día 17. Theatre. Brisa Teatro: “Condena perpetua”

Music. Joaquín Sabina The singer-songwriter returns to Galicia with his latest record, “Vinagre y Rosas.” Tickets: € 33.

DOMINGO / SUNDAY 10 Infantil. Festival Internacional Galicreques 2010 Ver día 2. Children. Galicreques International Festival 2010 See October 2. 11.30 h / 11.30 am. Multicines Compostela Infantil. ‘Domingos de títeres e maxia’: ‘Contos para escagarriñarse’

17


Axenda Agenda Listings La compañía de danza creada por el bailarín y coreógrafo israelí ‘Shakuff / Carlos & Me’. Dance. “SCQ Danza” series: Projects in Movement The dance company created by the Israeli dancer and choreographer Sharon Fridman presents “Shakuff / Carlos & Me.” Entradas / Tickets: 3-7 €.

Espectáculo de monicreques con Ghazafelhos. Entrada: 5 €. Espectáculo de títeres con Ghazafelhos. Entrada: 5 €. Children. “Domingos de títeres e maxia”: “Contos para escagarriñarse” Puppet show with Ghazafelhos. Tickets: € 5. 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12.30 h / 12.30 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Kamante Teatro: ‘Que viene el lobo!’ Ver día 8. Children. Kamante Teatro: “Que viene el lobo!” See October 8. 18 h / 6 pm. Salón Teatro Teatro. Redrum Teatro: ‘A pensión’ Ver día 9. Theatre. Redrum Teatro: “A pensión” See October 9. 21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Brisa Teatro: ‘Condena perpetua’ Ver día 9. Theatre. Brisa Teatro: “Condena perpetua” See October 9.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 13

Recital de música barroca. Gratuito. Music. “O órgano da Compañía, doutra maneira” series: Resonet Baroque music recital. Free. 21.30 h / 9.30 pm. Salón Teatro Espectáculo. Ciclo ‘ST Música Presente’: Bruma A compañía pontevedresa mestura circo, teatro e danza tradicional, clásica e contemporánea. La compañía pontevedresa mezcla circo, teatro y danza tradicional, clásica y contemporánea. Show. “ST Música Presente” series: Bruma The Pontevedra company combines circus, theatre and traditional, classical and contemporary dance.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 14 9.30-20.30 h / 9.30 am-8.30 pm. Hostal dos Reis Católicos Conferencias. VIII Congreso Internacional de Estudios Jacobeos Ver día 13. Conferences. 7th International Congress on Jacobean Studies See October 13. 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Hairspray’ Film de Adam Shankman. Gratis. Cinema. “Música en Imaxes” series: “Hairspray” Film by Adam Shankman. Free.

10.30-20.30 h / 10.30 am-8.30 pm. Hostal dos Reis Católicos Conferencias. VIII Congreso Internacional de Estudios Jacobeos ‘Peregrino, ruta e meta nas peregrinationes maiores’. Ata o día 15. ‘Peregrino, ruta y meta en las peregrinationes maiores’. Hasta el día 15. Conferences. 7th International Congress on Jacobean Studies “Pilgrim, route and destination in the peregrinationes maiores.” Until October 15.

20.30 h / 8.30 pm. Igrexa da Universidade Música. Ciclo ‘Espazos Sonoros’: Oh! Trío Melodías tradicionais galegas. Gratuíto. Melodías tradicionales gallegas. Gratuito. Music. “Espazos Sonoros” series: Oh! Trio Traditional Galician melodies. Free.

20.30 h / 8.30 pm. Igrexa da Universidade Música. Ciclo ‘O órgano da Compañía, doutra maneira’: Resonet Recital de música barroca. Gratuíto.

21 h / 9 pm. Teatro Principal Danza. Ciclo ‘SCQ Danza’: Projects in Movement A compañía de danza creada polo coreógrafo israelí Sharon Fridman presenta ‘Shakuff / Carlos & Me’.

18

21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Orquesta Sinfónica de Navarra Con Tianwa Yang (violin). Entrada: 10 €. Music. Navarre Symphony Orchestra With Tianwa Yang (violin). Tickets: € 10.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 15 9.30-20.30 h / 9.30 am-8.30 pm. Hostal dos Reis Católicos Conferencias. VIII Congreso Internacional de Estudios Jacobeos Ver día 13. Conferences. 7th International Congress on Jacobean Studies See October 13. 18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de xogos medioambientais: ‘Fauna galega’ Para nenos de 6 a 12 anos. Gratuíto con inscrición previa. Infantil. Taller de juegos medioambientales: ‘Fauna gallega’ Para niños de 6 a 12 años. Gratuito con inscripción previa. Children. Workshop of environmental games: “Galician fauna” For children ages 6 to 12. Free after registering. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. A Producións Artísticas: ‘Alicia & Alicia’ Montaxe baseada no clásico de Lewis Carroll. Ata o día 16. Montaje basado en el clásico de . Hasta el día 16. Theatre. A Producións Artísticas: “Alicia & Alicia” Production based on the Lewis Carroll classic. Until October 16. 21 h / 9 pm. Sala Capitol Música. Rosana A cantautora canaria interpreta o seu último disco, ‘A las buenas y a las malas’.


La cantautora canaria interpreta su último disco, ‘A las a las malas’. Music. Rosana The Canary Island singer-songwriter performs his latest record, “A las buenas y a las malas.” Entrada / Tickets: 25 €. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Talía Teatro: ‘Volpone’ Comedia que retrata satíricamente á nobreza reflexionando sobre a corrupción. Comedia que retrata satíricamente a la nobleza reflexionando sobre la corrupción. Theatre. Talía Teatro: “Volpone” Comedy that is a satyrical depiction of nobility, reflecting on corruption.

SÁBADO / SATURDAY 16 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Pequetecontas’ Con Títeres Titirimaña. Gratuíto. Con Títeres Titirimaña. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Pequetecontas” With Títeres Titirimaña. Free. 19.30 h / 7.30 pm. Museo do Pobo Galego Música. ‘Olladas sobre o museo: A música’ Un recital conmemora as Xornadas Europeas do Patrimonio. Gratuíto. Un recital conmemora las Jornadas Europeas del Patrimonio. Gratuito. Music. “Olladas sobre o museo: A música” A recital commemorating the European Seminar on Heritage. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. A Producións Artísticas: ‘Alicia & Alicia’ Ver día 15. Theatre. A Producións Artísticas: “Alicia & Alicia” See October 15. 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa das Ánimas Música. ‘Compostela Organum Festival’ Concerto do organista Guillermo Díez Arnaiz. Gratuíto. Concierto del organista Guillermo Díez Arnaiz. Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival” Concert by the organist Guillermo Díez Arnaiz. Free.

21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Brisa Teatro: ‘Condena perpetua’ Ver día 9. Theatre. Brisa Teatro: “Condena perpetua” See October 9. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Teatro. Teatro de la Abadía: ‘Fin de partida’ Unha das obras esenciais de Samuel Beckett dirixida por Krystian Lupa, Premio Europa de Teatro 2009. Entrada: 12 €. Ata o día 17. Una de las obras esenciales de dirigida por , Premio Europa de Teatro 2009. Entrada: 12 €. Hasta el día 17. Theatre. Teatro de la Abadía: “Fin de partida” One of Samuel Beckett’s essential plays directed by Krystian Lupa, Europe Theatre Prize 2009. Tickets: € 12. Until October 17. 22 h / 10 pm. Sala Capitol Música. Sôber A banda española rock duro regresa aos escenarios tras 5 anos de ausencia. Entrada: 20 €. La banda española de rock duro regresa a los escenarios tras 5 años de ausencia. Entrada: 20 €. Music. Sôber The Spanish hard-rock group returns to the stage after a 5-year absence. Tickets: € 20.

DOMINGO / SUNDAY 17 11.30 h / 11.30 am. Multicines Compostela Infantil. ‘Domingos de títeres e maxia’: ‘Experimentos máxicos’ Espectáculo do Mago Vituco & Jessica. Entrada: 5 €. Espectáculo del Mago Vituco & Jessica. Entrada: 5 €. Children. “Domingos de títeres e maxia”: “Experimentos máxicos” Show by Mago Vituco & Jessica. Tickets: € 5.

Títeres para niños a partir de 5 años. Children. Danthea Teatro: “As aventuras de Polichinela e a galiña negra” Puppets for children over 5. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Teatro. Teatro de la Abadía: ‘Fin de partida’ Ver día 16. Theatre. Teatro de la Abadía: “Fin de partida” See October 16. 21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Brisa Teatro: ‘Condena perpetua’ Ver día 9. Theatre. Brisa Teatro: “Condena perpetua” See October 9.

LUNS / LUNES / MONDAY 18 12.45 h / 12.45 pm. Auditorio de Galicia Espectáculos. Feira Galega das Artes Escénicas: Acto de apertura Fallo dos premios Álvaro Cunqueiro, Manuel María e Barriga Verde 2010. Fallo de los premios Álvaro Cunqueiro, Manuel María y Barriga Verde 2010. Shows. Galician Stage Arts Fair: Opening event Decision regarding the winners of the Álvaro Cunqueiro, Manuel María and Barriga Verde 2010 prizes. 16 h / 4 pm. Auditorio de Galicia Teatro. Feira Galega das Artes Escénicas: ‘Na meta (sálvese quen poida)’ Comedia negra sobre o éxito e o fracaso con Ónfalo Teatro. Comedia negra sobre el éxito y el fracaso con Ónfalo Teatro. Theatre. Galician Stage Arts Fair: “Na meta (sálva-

12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12.30 h / 12.30 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Danthea Teatro: ‘As aventuras de Polichinela e a galiña negra’ Monicreques para nenos a partir de 5 anos.

19


Axenda Agenda Listings se quen poida)” Black comedy about success and failure with Ónfalo Teatro. 18.30 h / 6.30 pm. Sala Capitol Danza. Feira Galega das Artes Escénicas: ‘Hildegard’ Obra de Juan Dolores Caballero para Teatro del Velador. Dance. Galician Stage Arts Fair: “Hildegard” Play by Juan Dolores Caballero for Teatro del Velador.” 20.15 h / 8.15 pm. Teatro Principal Teatro. Feira Galega das Artes Escénicas: ‘A nona’ Teatro de actor con Teatro do Morcego. Theatre. Galician Stage Arts Fair: “A nona” Actor theatre with Teatro do Morcego. 23.15 h / 11.15 pm. Salón Teatro Teatro. Feira Galega das Artes Escénicas: ‘Homes… mulleres: O paraíso terreal’ Con Teatro de Ningures. Theatre. Galician Stage Arts Fair: “Homes… mulleres: O paraíso terreal” With Teatro de Ningures.

MARTES / TUESDAY 19 10.30 h / 10.30 am. Auditorio de Galicia Infantil. Feira Galega das Artes Escénicas: ‘Botazz! O swing do jazz’ Monicreques coa compañía Galitoon. Títeres con la compañía Galitoon. Children. Galician Stage Arts Fair: “Botazz! O swing do jazz” Puppets with the Galitoon company. 12 h / 12 noon. ARTeria Noroeste Infantil. Feira Galega das Artes Escénicas: ‘La casa del abuelo’ Monicreques coa compañía La Rous.

Títeres con la compañía La Rous. Children. Galician Stage Arts Fair: “La casa del abuelo” Puppets with the company La Rous. 13.05 h / 1.05 pm. ARTeria Noroeste Danza. Feira Galega das Artes Escénicas: DLoira Showcase de danza titulado ‘Tulipanes’. Dance. Galician Stage Arts Fair: DLoira Dance showcase entitled “Tulipanes.” 16.30 h / 4.30 pm. Aula de Cultura Caixa Galicia Teatro. Feira Galega das Artes Escénicas: ‘A filla de Woody Allen’ Obra creada e dirixida por Santiago Cortegoso. Obra creada y dirigida por Santiago Cortegoso. Theatre. Galician Stage Arts Fair: “A filla de Woody Allen” Play created and directed by Santiago Cortegoso. 18 h / 6 pm. Sala Capitol Teatro. Feira Galega das Artes Escénicas: ‘Cásting (a comedia)’ Divertida obra sobre as mil probas da vida coa compañía Lagarta Lagarta. Divertida obra sobre las mil pruebas de la vida con la compañía Lagarta Lagarta. Theatre. Galician Stage Arts Fair: “Cásting (a comedia)” An amusing play about the countless trials in life with the Lagarta Lagarta company. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca da Fundación Caixa Galicia Infantil. ‘Hora do conto’ Coa contacontos Paula Carballeira. Gratuíto. Con la cuentacuentos Paula Carballeira. Gratuito. Children. “Hora do conto” With the storyteller Paula Carballeira. Free. 20.15 / 8.15 pm. Teatro Principal Danza. Feira Galega das Artes Escénicas: ‘Sólodos’ Espectáculo de SÓLODOSneodans. Espectáculo de SÓLODOSneodans. Dance. Galician Stage Arts Fair: “Sólodos” Show by SÓLODOSneodans. 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa da Universidade Música. Ciclo ‘O órgano da Compañía, doutra maneira’: Michael Behringer + Marco Ambrosini Improvisación con órgano, gaita renacentista, frauta

20

armónica e nyckelharpa. Gratuíto. Improvisación con órgano, gaita renacentista, flauta armónica y nyckelharpa. Gratuito. Music. “O órgano da Compañía, doutra maneira”: Michael Behringer + Marco Ambrosini Improvisation featuring organ, Renaissance bagpipe, harmonic flute and nyckelharpa. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Centro Sociocultural de Vite Cine. ‘Curtocircuito +’: ‘Cine Europeo: Short Matters 1’ Ver día 5. Cinema. “Curtocircuito +”: “European Film: Short Matters 1” See October 5. 23.15 h / 11.15 pm. Salón Teatro Teatro. Feira Galega das Artes Escénicas: ‘O incerto señor Don Hamlet’ Con Sarabela Teatro. Theatre. Galician Stage Arts Fair: “O incerto señor Don Hamlet” With Sarabela Teatro.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 20 10.30 h / 10.30 am. Auditorio de Galicia Infantil. Feira Galega das Artes Escénicas: ‘Frankenstein’ Con Ghazafelhos. Children. Galician Stage Arts Fair: “Frankenstein” With Ghazafelhos. 12.15 h / 12.15 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Feira Galega das Artes Escénicas: ‘O día que chegou una nube e choveu’ Monicreques con Trompicallo. Títeres con Trompicallo. Children. Galician Stage Arts Fair: “O día que chegou una nube a choveu” Puppets with Trompicallo. 12.50 h / 12.50 pm. ARTeria Noroeste Danza. Feira Galega das Artes Escénicas: Entremans Showcase de danza titulado ‘Sí quiero’. Dance. Galician Stage Arts Fair: Entremans Dance showcase entitled “Sí quiero.” 16.30 h / 4.30 pm. Aula de Cultura Caixa Galicia Teatro. Feira Galega das Artes Escénicas: ‘Ordem e


progresso’ Obra de Carlos Blanco. Theatre. Galician Stage Arts Fair: “Ordem e progresso” Play by Carlos Blanco. 18.30 h / 6.30 pm. Sala Capitol Teatro. Feira Galega das Artes Escénicas: ‘Memoria de Helena e María’ Con Teatro do Atlántico. Theatre. Galician Stage Arts Fair: “Memoria de Helena e María” With Teatro do Atlántico. 20.15 h / 8.15 pm. Teatro Principal Teatro. Feira Galega das Artes Escénicas: ‘In’ Con Elefante Elegante. Theatre. Galician Stage Arts Fair: “In” With Elefante Elegante. 23.15 h / 11.15 pm. Salón Teatro Teatro. Feira Galega das Artes Escénicas: ‘Volpone’ Con Talía Teatro. Theatre. Galician Stage Arts Fair: “Volpone” With Talía Teatro.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 21 12 h / 12 noon. Auditorio de Galicia Infantil. Feira Galega das Artes Escénicas: ‘Mensaxe sen botella’ Con Caramuxo Teatro. Children. Galician Stage Arts Fair: “Mensaxe sen botello” With Caramuxo Teatro. 12.50 h / 12.50 pm. ARTeria Noroeste Danza. Feira Galega das Artes Escénicas: Janet Novás Showcase de danza titulado ‘Cara pintada, el salto de la rana y otras pequeñas historias’. Dance. Galician Stage Arts Fair: Janet Novás Dance showcase entitled “Cara pintada, el salto de la rana y otras pequeñas historias.” 16 h / 4 pm. Auditorio de Galicia Teatro. Feira Galega das Artes Escénicas: ‘Del maravilloso mundo de los animales: los corderos’ Obra de Daniel Veronese para Histrión Teatro. Theatre. Galician Stage Arts Fair: “Del maravilloso mundo de los animales: los corderos”

Play by Daniel Veronese for Histrión Teatro. 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘El cantante’ Film de Leon Ichaso. Gratis. Cinema. “Música en Imaxes” series: “El cantante” Film by Leon Ichaso. Free. 18.30 h / 6.30 pm. Sala Capitol Danza. Feira Galega das Artes Escénicas: La Macana Espectáculo de danza titulado ‘Shure PG48’. Dance. Galician Stage Arts Fair: La Macana Dance show entitled “Shure PG48.” 20.15 h / 8.15 pm. Teatro Principal Teatro. Feira Galega das Artes Escénicas: ‘Un cranio furado’ Obra de Quico Cadaval con Producións Teatrais Excéntricas. Theatre. Galician Stage Arts Fair: “Un cranio furado” Play by Quico Cadaval with Producións Teatrais Excéntricas. 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa da Universidade Música. Ciclo ‘Espazos Sonoros’: Huelgas Ensemble O grupo dirixido por Paul Van Nevel estrea en España una produción pertencente do seu ciclo de retratos musicais de pintores do Renacemento. Gratuíto. El grupo dirigido por estrena en España una producción de su ciclo de retratos musicales de pintores del Renacimiento. Gratuito. Music. “Espazos Sonoros” series: Huelgas Ensemble The group directed by Paul Van Nevel premieres in Spain a production from its series of musical portraits of Renaissance painters. Free. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Música. The Last Minute Experience Sesión de jazz con Carlos López. Sesión de jazz con Carlos López. Music. The Last Minute Experience Jazz session with Carlos López. 23.15 h / 11.15 pm. Salón Teatro Teatro. Feira Galega das Artes Escénicas: ‘Circo á feira, racións de novo circo galego’

Con Lusco e Fusco, Arrepentimientos de Padrón, Roces e Goces, Duelirium e Almacabra teatro-circo. Con Lusco e Fusco, Arrepentimientos de Padrón, Roces e Goces, Duelirium y Almacabra teatro-circo. Theatre. Galician Stage Arts Fair: “Circo á feira, racións de novo circo galego” With Lusco and Fusco, Arrepentimientos de Padrón, Roces and Goces, Duelirium and Almacabra theatre-circus.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 22 18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de xogos medioambientais: ‘Electricidade e magnetismo’ Para nenos de 6 a 12 anos. Gratuíto con inscrición previa. Infantil. Taller de juegos medioambientales: ‘Electricidad y magnetismo’ Para niños de 6 a 12 años. Gratuito con inscripción previa. Children. Workshop of environmental games: “Electricity and magnetism” For children ages 6 to 12. Free after registering. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Orquestra Sinfónica do Porto Con Michael Jurowski (director). Entrada: 10 €. Music. Orchestra Sinfónica do Porto With Michael Jurowski (conductor). Tickets: € 10. 21.30 h / 9.30 pm. Salón Teatro Música. Ciclo ‘ST Música Presente’: Silvia Penide A cantante coruñesa presenta o seu cuarto traballo de estudio, ‘Las Erres Dobles’. La cantante coruñesa presenta su cuarto trabajo de estudio, ‘Las Erres ’. Music. “ST Música Presente” series: Silvia Penide The Coruña singer presents her fourth studio

21


Axenda Agenda Listings album, “Las Erres Dobles.”

SÁBADO / SATURDAY 23 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘O fabuloso conto da biblioteca’ Para nenos de 3 a 8 anos. Gratuíto. Para niños de 3 a 8 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “O fabuloso conto da biblioteca” For children ages 3 to 8. Free. 19 h / 7 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Ficción Comeza o festival de cine árabe coa longametraxe ‘Zindeeq’ (Palestina). Gratuíto. Comienza el festival de cine árabe con el largometraje ‘Zindeeq’ (Palestina). Gratuito. Cinema. Amal Festival 2010: Fiction Official Section The Arab film festival begins with the feature film “Zindeeq” (Palestine). Free.

con invitación. Music. Amal Festival 2010: Fathy Salama Concert by the Egyptian musician and composer. Free with invitation.

DOMINGO / SUNDAY 24 11.30 h / 11.30 am. Multicines Compostela Infantil. ‘Domingos de títeres e maxia’: ‘O poliño feo’ Con Viravolta Títeres. Entrada: 5 €.

22 h / 10 pm. Sala Capitol Música. Festival Amal 2010: Fathy Salama Concerto do músico e compositor exipcio. Gratuíto con invitación. Concierto del músico y compositor egipcio. Gratuito

22

19 h / 7 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Ficción Proxección de 3 curtas. Entrada: 1 €. Proyección de 3 cortos. Entrada: 1 €. Cinema. Amal Festival 2010: Fiction Official Section Screening of 3 shorts. Tickets: € 1. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Ficción ‘Un musulman moderno’. Entrada: 2 €. Cinema. Amal Festival 2010: Fiction Official Section “Un musulman moderno.” Tickets: € 2.

20.30 h / 8.30 pm. Igrexa das Ánimas Música. ‘Compostela Organum Festival’ Concerto do organista Christopher Hainsworth e Nicolás Planchon (trompeta). Gratuíto. Concierto del organista Christopher Hainsworth y Nicolás Planchon (trompeta). Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival” Concert by the organist Christopher Hainsworth and Nicolás Planchon (trumpet). Free. 21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Teatro Aparte: ‘Caperucita sola’ Primeiro espectáculo desta compañía de nova creación. Entrada: 9 € (socios 5 €). Fin de semana ata o día 31. Primer espectáculo de esta compañía de nueva creación. Entrada: 9 € (socios 5 €). Fin de semana hasta el día 31. Theatre. Teatro Aparte: “Caperucita sola” First show by this newly formed company. Tickets: € 9 (members: € 5). Weekend until October 31.

Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Documental ‘China todavía está lejos’ (Francia/Arxelia). Gratuíto. ‘China todavía está lejos’ (Francia/Argelia). Gratuito. Cinema. Amal Festival 2010: Documentary Official Section “China todavía está lejos” (France/Algeria). Free.

21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Teatro Aparte: ‘Caperucita sola’ Ver día 23. Theatre. Teatro Aparte: “Caperucita sola” See October 23. 22.30 h / 10.30 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Ficción ‘Harragas’. Entrada: 2 €. Cinema. Amal Festival 2010: Fiction Official Section “Harragas.” Tickets: € 2. Children. “Domingos de títeres e maxia”: “O poliño feo” With Viravolta Títeres. Tickets: € 5. 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 17 h / 5 pm. Fundación Araguaney

LUNS / LUNES / MONDAY 25 11-13 h / 11 am-1 pm. Fundación Araguaney Cine. Festival Amal 2010: Ciclo de Cine Infantil Curtametraxes amenizadas por unha contacontos. Gratuíto. Ata o día 29. Cortometrajes amenizados por una cuentacuentos. Gratuito. Hasta el día 29. Cinema. Amal Festival 2010: Season of Children’s Films Short films accompanied by a storyteller. Free. Until October 29.


17 h / 5 pm. Fundación Araguaney Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Documental Proxección de 3 curtas. Gratuíto. Proyección de 3 cortos. Gratuito. Cinema. Amal Festival 2010: Documentary Official Section Screening of 3 shorts. Free. 19 h / 7 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Ficción Proxección de 3 curtas. Entrada: 1 €. Proyección de 3 cortos. Entrada: 1 €. Cinema. Amal Festival 2010: Fiction Official Section Screening of 3 shorts. Tickets: € 1. 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio de Galicia Cine. ‘Curtocircuito +’: ‘Cine Europeo: Short Matters 2’ Proxección das curtas nomeadas aos premios da Academia de Cine Europeo. Gratuíto. Proyección de los cortos nombrados a los premios de la Academia de Cine Europeo. Gratuito. Cinema. “Curtocircuito +”: “European Film: Short Matters 2” Screening of short films short listed by the European Film Academy.

Films See October 25. 17 h / 5 pm. Fundación Araguaney Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Documental Proxección de 2 documentais. Gratuíto. Proyección de 2 documentales. Gratuito. Cinema. Amal 2010 Festival: Documentary Official Section Screening of 2 documentaries. Free. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca da Fundación Caixa Galicia Infantil. ‘Hora do conto’ Co contacontos Celso Sanmartín. Gratuíto. Con el cuentacuentos Celso Sanmartín. Gratuito. Children. “Hora do conto” With the storyteller Celso Sanmartín. Free. 19 h / 7 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Ficción Proxección de 3 curtas. Entrada: 1 €. Proyección de 3 cortos. Entrada: 1 €. Cinema. Amal Festival 2010: Fiction Official Section Screening of 3 shorts. Tickets: € 1.

20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Ficción ‘Impunidad’. Entrada: 2 €. Cinema. Amal Festival 2010: Fiction Official Section “Impunidad.” Tickets: € 2.

20.30 h / 8.30 pm. Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Novo cine italiano’: ‘Las llaves de la casa’ Film de Gianni Amelio. Gratis. Cinema. “Novo cine italiano” series: “Las llaves de la casa” Film by Gianni Amelio. Free.

22.30 h / 10.30 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Ficción ‘¿Te acuerdas de Adil?’. Entrada: 2 €. Cinema. Amal Festival 2010: Fiction Official Section. “¿Te acuerdas de Adil?” Tickets: € 2.

20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Ficción ‘Los olvidados de Cassis’. Entrada: 2 €. Cinema. Amal Festival 2010: Fiction Official Section “Los olvidados de Cassis.” Tickets: € 2.

MARTES / TUESDAY 26

20.30 h / 8.30 pm. Igrexa da Universidade Música. Ciclo ‘O órgano da Compañía, doutra maneira’: Martina Schobersberger + Daniel Oman Recital de órgano, guitarra eléctrica e música de ordenador. Gratuíto.

11-13 h / 11 am-1 pm. Fundación Araguaney Cine. Festival Amal 2010: Ciclo de Cine Infantil Ver día 25. Cinema. Amal Festival 2010: Season of Children’s

Recital de órgano, guitarra eléctrica y música por ordenador. Gratuito. Music. “O órgano da Compañía, doutra maneira”: Martina Schobersherger + Daniel Oman Recital featuring organ, electric guitar and computer-generated music. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Centro Sociocultural do Castiñeiriño Cine. ‘Curtocircuito +’: ‘Cine Europeo: Short Matters 2’ Ver día 25. Cinema. “Curtocircuito +”: “European Film: Short Matters 2” See October 25. 22.30 h / 10.30 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Ficción ‘El tiempo restante’. Entrada: 2 €. Cinema. Amal Festival 2010: Fiction Official Section “El tiempo restante.” Tickets: € 2.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 27 11-13 h / 11 am-1 pm. Fundación Araguaney Cine. Festival Amal 2010: Ciclo de Cine Infantil Ver día 25. Cinema. Amal Festival 2010: Season of Children’s Films See October 25. 17 h / 5 pm. Fundación Araguaney Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Documental Proxección de 2 documentais. Gratuíto. Proyección de 2 documentales. Gratuito. Cinema. Amal Festival 2010: Documentary Official Section Screening of 2 documentaries. Free. 19 h / 7 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Ficción Proxección de 3 curtas. Entrada: 1 €. Proyección de 3 cortos. Entrada: 1 €. Cinema. Amal Festival 2010: Fiction Official Section Screening of 3 shorts. Tickets: € 1. 19.30 h / 7.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal

23


Axenda Agenda Listings Eventos literarios. ‘Sempre en Galiza’ Presentación da obra de Castelao en versión portuguesa da Asociación Galega da Lingua. Gratuíto. Presentación de la obra de Castelao en versión portuguesa de la Asociación Galega da Lingua. Gratuito. Literary events. “Sempre en Galiza” Presentation of Castelao’s book in Portuguese by the Galician Language Association. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Ficción ‘Shooting Muhamad’. Entrada: 2 €. Cinema. Amal Festival 2010: Fiction Official Section “Shooting Muhamad.” Tickets: € 2. 22.30 h / 10.30 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Ficción ‘Mascaradas’. Entrada: 2 €. Cinema. Amal Festival 2010: Fiction Official Section “Mascaradas.” Tickets: € 2.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 28 11-13 h / 11 am-1 pm. Fundación Araguaney Cine. Festival Amal 2010: Ciclo de Cine Infantil Ver día 25. Cinema. Amal Festival 2010: Season of Children’s Films See October 25. 17 h / 5 pm. Fundación Araguaney Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Documental Proxección de 2 documentais. Gratuíto. Proyección de 2 documentales. Gratuito. Cinema. Amal Festival 2010: Documentary Official Section Screening of 2 documentaries. Free. 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Take the Lead (Déixate levar)’ Film de Liz Friedlander. Gratuíto. Cinema. “Música en Imaxes” series: “Take the Lead (Déixate levar)” Film by Liz Friedlander. Free.

24

18.30 h / 6.30 pm. Museo do Pobo Galego Encontros. ‘Café da memoria: As mulleres do mar’ Diálogo con café na qu maiores que relatan as súas vivencias. Gratuíto. Charla con café en la que los mayores relatan sus . Gratuito. Encontros. “Café da memoria: As mulleres do mar” Chat with coffee in which elderly ones relate their experiences. Free. 19 h / 7 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Ficción Proxección de 2 curtas. Entrada: 1 €. Proyección de 2 cortos. Entrada: 1 €. Cinema. Amal Festival 2010: Fiction Official Section Screening of 2 shorts. Tickets: € 1. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Teatro do Noroeste: ‘Historias peregrinas’ Comedia sobre a vida, da aparencia e da realidade, da razón e o absurdo. Ata o día 31. Comedia sobre la vida, de la apariencia y de la realidad, de la razón y el absurdo. Hasta el día 31. Teatro. Teatro do Noroeste: “Historias peregrinas” Comedy about life, appearance and reality, reason and absurdity. Until October 31.

20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Ficción ‘El cuentacuentos’. Entrada: 2 €. Cinema. Amal Festival 2010: Fiction Official Section “El cuentacuentos.” Tickets: € 2. 22.30 h / 10.30 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Ficción ‘El mensajero’. Entrada: 2 €. Cinema. Amal Festival 2010: Fiction Official Section “El mensajero.” Tickets: € 2.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 29 11-13 h / 11 am-1 pm. Fundación Araguaney Cine. Festival Amal 2010: Ciclo de Cine Infantil Ver día 25. Cinema. Amal Festival 2010: Season of Children’s Films See October 25. 12 h / 12 noon. Igrexa da Universidade Música. ‘Compostela Organum Festival’ Concerto pedagóxico do organista Raúl Prieto. Gratuíto. Concierto pedagógico del organista Raúl Prieto. Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival” Educational concert by the organist Raúl Prieto. Free. 17 h / 5 pm. Fundación Araguaney Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Documental Proxección de 2 documentais. Gratuíto. Proyección de 2 documentales. Gratuito. Cinema. Amal Festival 2010: Documentary Official Section Screening of 2 documentaries. Free. 19 h / 7 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Ficción Proxección de 3 curtas. Entrada: 1 €. Proyección de 3 cortos. Entrada: 1 €. Cinema. Amal Festival 2010: Fiction Official Section Screening of 3 shorts. Tickets: € 1.


20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Teatro do Noroeste: ‘Historias peregrinas’ Ver día 28. Theatre. Teatro do Noroeste: “Historias peregrinas” See October 28. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Ficción ‘Dejando el rosa a un lado’. Entrada: 2 €. Cinema. Amal Festival 2010: Fiction Official Section “Dejando el rosa a un lado.” Tickets: € 2. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Real Filharmonía de Galicia Con Joanna MacGregor (piano). Entrada: 10 €. Music. Real Filharmonía de Galicia With Joanna MacGregor (piano). Tickets: € 10. 22.30 h / 10.30 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2010: Sección Oficial Ficción ‘Secretos enterrados’. Entrada: 2 €. Cinema. Amal Festival 2010: Fiction Official Section “Secretos enterrados.” Tickets: € 2.

SÁBADO / SATURDAY 30 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Contacontos en linguaxe de signos’ A Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia interpreta contos en lingua de signos española para nenos. Gratuíto. Infantil. ‘Los sábados, lluvia de cuentos’: ‘Cuentacuentos en lenguaje de signos’ La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia interpreta cuentos en lengua de signos española para niños. Gratuito. Children. “Los sábados, lluvia de cuentos”: “Cuentacuentos en languaje de signos” The Galician Federation for the Deaf performs stories in sign language for children. Free. 20 h / 8 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2010: Gala de clausura Clausura da VIII edición do Festival de Cine EuroÁrabe. Gratuíto con invitación.

Clausura de la VIII edición del Festival de Cine Euro-Árabe. Gratuito con invitación. Cinema. Amal Festival 2010: Closing event Closing event of the 7th Euro-Arab Film Festival. Free with invitation. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Teatro do Noroeste: ‘Historias peregrinas’ Ver día 28. Theatre. Teatro do Noroeste: “Historias peregrinas” See October 28. 20.30 h / 8.30 pm. Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Novo cine italiano’: ‘Domicilio privado’ Film de Saverio Costanzo. Gratis. Cinema. “Novo cine italiano” series: “Domicilio privado” Film by Saverio Costanzo. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa da Universidade Música. ‘Compostela Organum Festival’ Concerto de clausura con Música Doméstica, dirixida por Luis Lupiañez. Gratuíto.

21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Teatro Aparte: ‘Caperucita sola’ Ver día 23. Theatre. Teatro Aparte: “Caperucita sola” See October 23.

DOMINGO / SUNDAY 31 11.30 h / 11.30 am. Multicines Compostela Infantil. ‘Domingos de títeres e maxia’: ‘Pequeno Circo Máxico’ Co mago Cayetano Lledó. Entrada: 5 €. Con el mago Cayetano Lledó. Entrada: 5 €. Children. “Domingos de títeres e maxia”: “Pequeno Circo Máxico” With the magician Cayetano Lledó. Tickets: € 5. 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 18 h / 6 pm. Salón Teatro Teatro. Teatro do Noroeste: ‘Historias peregrinas’ Ver día 28. Theatre. Teatro do Noroeste: “Historias peregrinas” See October 28. 21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Teatro Aparte: ‘Caperucita sola’ Ver día 23. Theatre. Teatro Aparte: “Caperucita sola” See October 23.

Concierto de clausura con Música Doméstica, dirigida por Luis Lupiañez. Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival” Closing concert with Música Doméstica, conducted by Luis Lupiañez. Free.

Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com

25


Museos e exposicións permanentes

Museos y exposiciones permanentes Permanent museums and exhibitions MUSEO E TESOURO DA CATEDRAL MUSEO Y TESORO DE LA CATEDRAL CATHEDRAL MUSEUM AND TREASURY. d2 00 Praza do Obradoiro. Tel: 981 569 327. Outubro-maio: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Xuño-setembro: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos (todo o ano), só horario de mañá. O percorrido polo claustro e as súas salas, a cripta do Pórtico da Gloria, a Capela das Reliquias, o Panteón Real e o Tesouro permite coñecer a historia da cidade e do santuario do Apóstolo Santiago grazas á preservación do patrimonio cultural, artístico e documental da Catedral. Octubre-mayo: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Junio-septiembre: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos y festivos (todo el año), sólo horario de mañana. El recorrido por el claustro y sus salas, la cripta del Pórtico de la Gloria, la Capilla de las Reliquias, el Panteón Real y el Tesoro permite conocer la historia de la ciudad y del santuario del Apóstol Santiago gracias a la preservación

26

del patrimonio cultural, artísitico y documental de la Catedral. October-May: Mon-Sat: 10 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June-September: Mon-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sundays and holidays: closed in the afternoon. The tour around the cloister and its rooms, the "Pórtico de la Gloria" crypt, The Relics Chapel, the Royal Pantheon and the Treasury familiarises visitors with the history of the city and of the Apostle James' sanctuary, thanks to the Cathedral's cultural, artistic and documentary heritage. MUSEO DO POBO GALEGO MUSEO DO POBO GALEGO GALICIAN ETHNOGRAPHIC MUSEUM. f3 02 Convento de San Domingos de Bonaval. Tel: 981 583 620. www.museodopobo.es

tura e escultura galegas. Exposicións temporais e visitas pedagóxicas. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Do y festivos: 11-14 h. Entrada libre. Amplia panorámica de la cultura de Galicia a través de salas sobre el mar, los oficios tradicionales, el campo, la indumentaria y la arquitectura popular. Secciones de arqueología, pintura y escultura gallegas. Exposiciones temporales y visitas pedagógicas. Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm. Free entrance. An extensive look at Galician culture by meansof rooms devoted to the sea, traditional trades, the countryside, clothing and traditional architecture. Galician archaeology, painting and sculpture sections. Temporary exhibitions and educational visits.

Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos: 1114 h. Entrada libre. Ampla panorámica da cultura de Galicia a través de salas acerca do mar, os oficios tradicionais, o campo, a indumentaria e a arquitectura popular. Seccións de arqueoloxía, pin-

CGAC - CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA GALICIAN CONTEMPORARY ART CENTRE. e3 03 Ramón María del Valle Inclán s/n.Tel: 981 546 619. www.cgac.org


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

21 set-20 maio: Ma-Do, 11-20 h. 21 maio-20 set: Ma-Do, 12-21 h. Luns pechado. Entrada libre. Nun edificio deseñado por Álvaro Siza amósanse as liñas directrices da arte das últimas décadas mediante retrospectivas, revisións críticas e proxectos específicos de novos creadores, ademais dunha colección propia e a colección ARCO. Ciclos de conferencias, obradoiros de artistas, actividade pedagóxica, biblioteca, libraría e centro de documentación. 21 sept-20 mayo: Ma-Do, 11-20 h. 21 mayo-20 sept: Ma-Do, 12-21 h. Lunes cerrado. Entrada libre. En un edificio diseñado por Alvaro Siza se muestran las líneas directrices del arte de las últimas décadas mediante retrospectivas, revisiones críticas y proyectos específicos de nuevos creadores, además de una colección propia y la colección ARCO. Ciclos de conferencias, talleres de artistas, actividad pedagógica, biblioteca, librería y centro de documentación. Sept 21-May 20: Tue-Sun, 11 am-8 pm. May 21Sept 20: Tue-Sun, 12-9 pm. Monday closed. Free entrance. The building designed by Álvaro Siza plays host to the latest art tendencies by means of retrospective exhibitions, critical reviews and special projects by new creators. Sreries of conferences, artistic workshops, educational activities, library, bookshop and documentation centre. MUSEO DA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL MUSEO DE LA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL GRANELL FOUNDATION MUSEUM. d3 04 Pazo de Bendaña. Praza do Toural. s/n. Tel.: 981 572 124 e 981 576 394. www.fundaciongranell.org. 1 xun-30 set: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto do ano: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Pechado luns e festivos. Reúne pinturas, esculturas e textos do artista Eugenio Granell, chave de entrada do surrealismo en Galicia, que trabou contactos cos máis importantes artistas do movemento durante os longos exilios que asumiu en defensa das súas ideas políticas. O espazo organiza exposicións temporais, obradoiros e visitas didácticas e está aberto a actividades como concertos, teatro, recitais de poesía e conferencias. 1 jun-30 sep: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto del año: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h.

Cerrado lunes y festivos. Reúne pinturas, esculturas y textos del artista Eugenio Granell, llave de entrada del surrealismo en Galicia, que trabó contactos con los más importantes artistas del movimiento durante los largos exilios que asumió en defensa de sus ideas políticas. El espacio organiza exposiciones temporales, talleres y visitas didácticas y está abierto a actividades como conciertos, teatro, recitales de poesía y conferencias. Jun 1-Sept 30: Tue-Sat, 11 am-9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Rest of the year: Tue-Sat, 11 am-2 pm, 4- 9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Closed Monday and holidays. lncludes paintings, sculptures and texts by the artist Eugenio Granell, who introduced surrealism into Galicia and met the movement's most important artists during the long exile he assumed in defence of his political ideas. The museum organises temporary exhibitions, workshops and educational visits and is open to activities such as concerts, theatre, poetry recitals and conferences. MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS MUSEO DE LAS PEREGRINACIONES PILGRIMAGE MUSEUM. e2 05 Casa Gótica. Rúa de San Miguel, 4. Tel.: 981 581 558. www.mdperegrinacions.com Ma-Ve: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. A transcendencia das peregrinacións e do culto a Santiago queda reflectida en coleccións de pintura, escultura, libros de viaxe, indumentaria e ourivaría. Ma-Vi: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. La trascendencia de las peregrinaciones y del culto a Santiago queda reflejada en colecciones de pintura, escultura, libros de viaje, indumentaria y orfebrería. Tue-Fri: 10 am-8 pm. Sat: 10.30 am-1.30 pm 5-8 pm. Sun: 10.30 am-1.30 pm. The significance of pilgrimages and the worship of St. James is reflected in collections of paintings, sculptures, travel books, garments, and gold and silver articles.

Aberto de abril a decembro. Lu-Sa: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Do e festivos: pechado. Recolle o legado cultural da comunidade monástica de Antealtares, fundada no século IX a raíz do descubrimento das reliquias de Santiago. Posúe o primitivo altar do sepulcro, escultura, pintura, ourivaría, ornamentos litúrxicos e documentos. Abierto de abril a diciembre. Lu-Sa: 10.30 13.30 h, 16-19 h. Do y festivos: cerrado. Recoge el legado cultural de la comunidad monástica de Antealtares, fundada en el siglo IX a raiz del descubrimiento de las reliquias de Santiago. Posee el primitivo altar del sepulcro, escultura, pintura, orfebrería, ornamentos litúrgicos y documentos. Open from April to December. Mon-Sat: 10.30 am- 1.30 pm., 4-7 pm. Sunday and public holidays closed. Houses the cultural legacy of the Antealtares monastic community, founded in the 9th century as a result of the discovery of St. James' relics. Features the tomb's original altar, sculpture, gold and silver articles, liturgical ornaments and documents. GALICIA DIXITAL. d2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel.: 981 554 048. Xuño- setembro: Lu-Sa e festivos: 10.30-14 h, 17-20.30 h. Outubro-maio: Lu-Sa e festivos:

MUSEO DE ARTE SACRA MUSEO DE ARTE SACRO SACRED ART MUSEUM. e2 07 Mosteiro de San Paio de Antealtares. Tel: 981 583 127.

27


Exposicións Permanentes Exposiciones Permanentes Permanent Exhibitions 10.30-14 h, 16-20.30 h. Útimos pases: 13 h e 19.30 h. Do: pechado. Escenarios virtuais para realizar un percorrido fascinante polos novos camiños da comunicación plástica e pola Galicia máis moderna. Junio- septiembre: Lu-Sa y festivos: 10.30-14 h, 17-20.30 h. Octubre-mayo: Lu-Sa y festivos: 10.30-14 h, 16-20.30 h. Útimos pases: 13 h e 19.30 h. Do: cerrado. Escenarios virtuales para realizar un recorrido fascinante por los nuevos caminos de la comunicación plástica y por la Galicia más moderna. June-September: Mon-Sat and holidays: 10.30 am-2 pm, 5-8.30 pm. October-May: Mon-Sat and holidays: 10.30 am-2 pm, 4-8.30 pm. Last shows: 1 pm and 7.30 pm. Sunday cl sed. Virtual settings for undertaking a fascinating exploration along the new paths of plastic communication and around cutting-edge Galicia. MUSEO DIOCESANO MUSEO DIOCESANO DIOCESAN MUSEUM. d2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel: 981 583 008. www.museosanmartinpinario.com 1 out-14 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 1530 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-19 h. 1 xul-30 set: Lu-Do, 11-19 h. Aos fabulosos retablos barrocos e os cadeirados do coro da igrexa de San Martiño Pinario engádese a colección visitábel deste mosteiro de orixe beneditina, con interesantes esculturas, obxectos litúrxicos, gravados e outras pezas de moito valor, como a súa imprenta ou a súa antiga botica. 1 oct-14 jun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 1530 jun: Lu-Do: 11-13.30 h, 16-19 h. 1 jul-30 sep: Lu-Do, 11-19 h. A los fabulosos retablos barrocos y las sillerías del coro de la iglesia de San Martiño Pinario, se añade la colección visitable de este monasterio de origen benedictino, con interesantes esculturas, objetos litúrgicos, grabados y otras piezas de gran valor, como su imprenta o su antigua botica. Oct 1-Jun 14: Mon-Sun, 11 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June 15-30: Mon-Sun: 11 am-1.30 pm, 47.30 pm. Jul 1-Sept 30: Mon-Sun, 11 am-7 pm. Apart from fabulous baroque altarpieces and choir stalls from San Martiño Pinario's church, you can also visit this Benedictine monastery's

28

collection, with interesting sculptures, liturgical objects, engravings and other features of great value, such as its pressroom or old pharmacy. MUSEO DE TERRA SANTA MUSEO DE TIERRA SANTA HOLY LAND MUSEUM. e2 12 Convento de San Francisco, s/n. Tel: 981 58 16 00. Aberto todo o ano: 10.30-13.30, 16-19 h. Luns pechado. Un dos claustros do convento franciscano alberga esta exposición permanente de pezas de distintas épocas provenientes de Terra Santa, que permiten coñecer a cultura material do Oriente Próximo e tenden unha ponte cultural entre Santiago e Xerusalén. Abierto todo el año: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Lunes cerrado. En uno de los claustros del convento franciscano se aloja esta exposición permanente de piezas de distintas épocas provenientes de Tierra Santa, que permiten conocer la cultura material del Oriente Próximo y tienden un puente cultural entre Santiago y Jerusalén. Open all year: 10.30-13.30, 16-19 h. Closed Monday. One of the Franciscan convent’s cloisters houses this permanent exhibition featuring Holy Land objects from different periods. These acquaint visitors with the Near East’s material culture and provide a cultural bridge between Santiago and Jerusalem. CASA DA TROIA CASA DE LA TROYA. e3 09 Rúa da Troia, 5. Tel: 981 585 159. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Luns pechado. Recrea o ambiente da típica pensión estudantil do século XIX, inmortalizada polo escritor Pérez Lugín na súa novela homónima. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Lunes cerrado. Recrea el ambiente de la típica pensión estudiantil del siglo XIX, inmortalizada por el escritor Pérez Lugín en su novela homónima. Tu-Sat: 11 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed Monday. Recreates the atmosphere of a typical student boarding house in the 19th century, immortalised by the writer Pérez Lugín in his novel of the same name. MUSEO DO ACIBECHE MUSEO DEL AZABACHE JET STONE MUSEUM. e2 Praza de Cervantes, 12. Tel: 981 552 807.

Lu e Me-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes pechado. Con pezas antigas e vangardistas de mestres acibecheiros composteláns, o museo repasa a tradición da acibecharía en Santiago, a orixe deste mineral fósil e a súa utilización como amuleto polas súas propiedades curativas e máxicas. Lu y Mi-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes cerrado. Con piezas antiguas y vanguardistas de maestros azabacheros compostelanos, el museo repasa la tradición de la azabachería en Santiago, el origen de este mineral fósil y su utilización como amuleto por sus propiedades curativas y mágicas. Mon and Wed-Sat: 11 am-2 pm, 4.30-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed Tuesday. The museum explains the tradition of jet-stone jewellery in Santiago, the origin of this mineral fossil and its use as a charm due to its curative and magical properties, featuring articles made by Compostela's master jet-stone workers. MUSEO DA COLEXIATA DE SAR MUSEO DE LA COLEGIATA DE SAR COLLEGIATE CHURCH OF SAR MUSEUM. d4 08 Colexiata de Santa María a Real de Sar. Tel: 981 562 891.


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos pechado. Pezas de valor histórico e documental, ourivaría, obxectos litúrxicos do Barroco compostelán e restos arqueolóxicos do antigo claustro románico exhíbense nesta igrexa fundada no século XII. Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos cerrado. Piezas de valor histórico y documental, orfebrería, objetos litúrgicos del Barroco compostelano y restos arqueológicos del antiguo claustro románico se exhiben en esta iglesia fundada en el siglo Xll. Mon-Sat: 10 am-1 pm, 4-7 pm. Closed Sunday. ltems of historical and documentary value, gold and silver articles, liturgical objects from Compostela's baroque period and archaeological remains from the old Romanesque cloister of this church founded in the 12th century. MUSEO DE HISTORIA NATURAL LUIS IGLESIAS LUIS IGLESIAS NATURAL HISTORY MUSEUM. c2 10 Avda. das Ciencias, s/n. Campus Sur Universitario: 981 563 000, extensión 14202. www.usc.es/museohn. Aberto todo o ano (agás agosto). Lu-Ve: 10-13 h, 17-19 h. Creado no curso 1840-41, constitúe o conxunto de patrimonio histórico científico máis importante de Galicia. A través das súas coleccións pódese facer un percorrido polo labor dos máis sobranceiros científicos galegos, desde o século XIX ata actualidade. Abierto todo el año (excepto agosto). Lu-Vi: 10- 13 h, 17-19 h. Creado en el curso 1840-41, constituye el conjunto de patrimonio histórico científico más importante de Galicia. A través de sus colecciones puede hacerse un recorrido por la labor de los más destacados científicos gallegos, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Open all year (except August). Mon-Fri: 10 am-1 pm, 5-7 pm. Established in the 1840-41 academic year, it is Galicia's most important scientific heritage. Its collections highlight the work of the most outstanding Galician scientists from the 19th century to the present. MUSEO DO COLEXIO MÉDICO MUSEO DEL COLEGIO MÉDICO MEDICAL ASSOCIATION MUSEUM. b3 Rúa de San Pedro de Mezonzo, 41.Tel.: 981 595 562.

Lu-Ve: 9-15 h. Pechado agosto. Entrada libre. Museo monográfico dedicado á evolución da Medicina en Santiago e Galicia, a través da exposición de instrumental antigo. Lu-Vi: 9-15 h. Cerrado agosto. Entrada libre. Museo monográfico dedicado a la evolución de la Medicina en Santiago y Galicia, a través de la exposición de instrumental antiguo. Mon-Fri: 9 am-3 pm. Closed August. Free entrance. Monographic museum devoted to the development of Medicine in Santiago and Galicia, featuring an exhihition of old instruments. MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA MUSEO PEDAGÓGICO DE GALICIA GALICIAN PEDAGOGIC MUSEUM. g4 11 Rúa de San Lázaro, 107. Tel: 981 540 155. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, luns e festivos pechado. Entrada libre. Centro da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudar e difundir todas as expresións educativas que poñan de manifesto a variedade do patrimonio pedagóxico de Galicia. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, lunes y festivos cerrado. Entrada libre. Centro de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudiar y difundir todas las expresiones educativas que pongan en manifiesto la variedad del patrimonio pedagógico de GaIicia. Tue-Sat: 10 am-2 pm ,4-8 pm. Closed Monday, Sunday and public holidays. Free entrance. Centre dependent on the Xunta de Galicia's Department of Education and University Regulation, designed to restore, study and disseminate all the educational expressions highlighting the variety of Galicia's pedagogic heritage.

Mon-Sun: 10 am-8 pm. Closed temporarily. The permanent exhibition “Presences and Essences of a Culture” familiarises us with Galician traditions. MUSEO DE ANTROPOLOXÍA E ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO “SOTELO BLANCO” ANTHROPOLOGICAL AND ETHNOLOGICAL MUSEUM. San Marcos, 77. Tel: 981 582 571. www.fundacionsoteloblanco.org Lu-Ve: 9-14 h. Pechado en agosto. Recupera e conserva os utensilios tradicionais do modo de vida dos campesiños da Galicia interior. Lu-Vi: 9-14 h. Cerrado en agosto. Recupera y conserva los utensilios tradicionales del modo de vida de los campesinos de la Galicia interior. Mon-Fri: 9 am-2 pm. Closed in August. The museum restores and preserves traditional implements used by peasant farmers in inland Galicia.

PAVILLÓN DE GALICIA PABELLÓN DE GALICIA GALICIA PAVILION San Lázaro s/n. Tel: 981 557 359. Lu-Do: 10-20 h. Pechado temporalmente. A exposición permanente «Presenzas e esencias dunha cultura» achéganos ás tradicións galegas. Lu-Do: 10-20 h. Cerrado temporalmente. La exposición permanente “Presencias y esencias de una cultura” nos acerca a las tradiciones gallegas.

29


INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION MIRADOIROS / MIRADORES / VIEWPOINTS RUTAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED ROUTES: RUTA MONUMENTAL / MONUMENTAL ROUTE (3 h aprox.) Catedral e principais monumentos, rúas e prazas da cidade histórica. Visita audioguiada dispoñíbel en mp3 nos puntos de venda Compostur. Catedral y principales monumentos, calles y plazas de la ciudad histórica. Visita audioguiada disponible en mp3 en los puntos de venta Compostur. Cathedral and main monuments, streets and squares in the old town. Audioguided visit available in mp3 at Compostur points of sale. RUTA PANORÁMICA / PANORAMIC ROUTE (3 h aprox.) Arrodea a cidade histórica por parques e xardíns, con panorámicas da zona monumental, monumentos e arquitecturas contemporáneas de autor. Rodea la ciudad histórica por parques y jardines, con panorámicas de la zona monumental, monumentos y arquitecturas contemporáneas de autor. A tour around the parks and gardens bordering the old town, with views of the monumental quarter, monuments and singular contemporary architectures. OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION OFFICES Turismo de Santiago (lncolsa) Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Información Turística Municipal (aeroporto) / Oficina de Información Turística Municipal (aeropuerto) / Municipal Tourist Information Office (airport) (fóra do mapa / fuera mapa / off map) Oficina de Información Turística Municipal* / Municipal Tourist Information Office* e2 **só tempada alta / sólo temporada alta / only peak season Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) e Camiños de Santiago (Xacobeo) / Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) y Caminos de Santiago (Xacobeo) / Galicia Tourist Information Office (Turgalicia) and Ways of St. James Information Office (Xacobeo) d2 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 PUNTOS DE VENDA COMPOSTUR EN:* / PUNTOS DE VENTA COMPOSTUR EN:* / COMPOSTUR POINTS OF SALE AT:* Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 Viajes Viloria / Viajes Viloria Travel Agency c3 *ver derradeira páxina / ver última página / see last page TREN TURÍSTICO / TOURIST TRAIN e2, d2 Tíckets á venda no punto de saída / Tickets a la venta en el punto de salida / Tickets on sale at departure points. EXCURSIÓNS POR GALICIA / EXCURSIONES POR GALICIA / SIGHTSEEING TOURS AROUND GALICIA Puntos de saída / Puntos de salida: / Departure points: c3, h5 Tíckets á venda en Compostur e nos puntos de saída / Tickets a la venta en Compostur y en los puntos de salida / Tickets on sale at Compostur and departure points SERVIZO DE BUSES AO AEROPORTO / SERVICIO DE BUSES AL AEROPUERTO / BUS SERVICE TO AIRPORT Praza de Galicia (voos Ryanair / vuelos Ryanair / Ryanair flights) c3 Doutor Teixeiro c3 Avenida de Lugo b4 Estación de Autobuses / Bus Station g3 Zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall Area (fóra do mapa / fuera mapa / off map)

PRINCIPAIS INSTITUCIÓNS CULTURAIS / PRINCIPALES INSTITUCIONES CULTURALES / MAIN CULTURAL INSTITUTIONS MUSEOS MUSEUMS 00 Museo da Catedral d2

Pazo de Xelmírez d2

12 Museo de Terra Santa e2

SALAS DE EXPOSICIÓNS SALAS DE EXPOSICIONES / EXHIBITION HALLS

19 Zona ‘C’ e3 20 Centro Social Caixanova e2


00

20

19


Exposicións Exposiciones Exhibitions

Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programme subject to modifications and time changes. Updated information at: www.SantiagoTurismo.com

Exposicións Temporais Exposiciones Temporales Temporary Exhibitions

FUNDACIÓN CAIXA GALICIA. d3 17 Horario: L-V: 12-14 h., 16-21 h. Sábados, domingos, festivos: 12-21 h. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 4-9 pm. Sat, Sun and public holidays: 12-9 pm. ‘Santiago, punto de encontro’. Ata o 1 de novembro. Montaxe que reúne obras mestras da catedral de e da propia Fundación, establecendo un diálogo entre as artes sacras e as artes modernas. Inclúe obras de ou e pezas destacadas dos fondos do Cabido . ‘Santiago, punto de encuentro’. Hasta el 1 de noviembre. que reúne obras de la catedral de de la propia Fundación, un diálogo entre las artes sacras las artes modernas. obras de Dalí o de los fondos del . “Santiago, punto de encuentro.” Until November 1. Show featuring masterpieces belonging to Santiago Cathedral and the Foundation itself, establishing a dialogue between religious art and modern art. Includes paintings

32

by Dalí or Picasso and outstanding works from the Cathedral Chapter's collection. AUDITORIO DE GALICIA. d2 12 Horario: L-D: 10-14 h, 16-20 h. Open: Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm. ‘Outumuro LOOKS. Vinte anos fotografiando moda’. Ata o 12 de decembro. Testemuño gráfico de dúas décadas de traballo (1990-2010) do recoñecido fotógrafo Manuel Outumuro realizado para diversas publicacións, entidades, organismos e deseñadores do ámbito da moda. ‘Outumuro LOOKS. Veinte años fotografiando moda’. Hasta el 12 de diciembre. Testimonio gráfico de dos décadas de trabajo (19902010) del reconocido fotógrafo Manuel Outu-

muro realizado para diversas publicaciones, entidades, organismos y diseñadores del ámbito de la moda. “Outumuro LOOKS. Veinte años fotografiando moda.” Until December 12. Graphic testimony of two decades’ work (1990-2010) by the renowned photographer Manuel Outumuro for fashion publications, entities and designers. CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA. d2 03 Horario: Ma-D: 11-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-8 pm. ‘Afro Modern’. Ata o 10 de outubro. Organizada pola Tate Liverpool, primeira exposición na que se analiza polo miúdo a repercusión da cultura africana na arte contemporánea. ‘Afro Modern’. Hasta el 10 de octubre. Organizada por la Tate Liverpool, primera exposición en la que se analiza en detalle la repercusión de la cultura africana en las artes contemporáneas. “Afro Modern.” Until October 10. Organised by the Tate Liverpool, it is the first exhibition to analyse in detail the influence of African culture on contemporary arts. MUSEO DO POBO GALEGO. f3 02 Horario: M-S: 10-14 h, 16-20 h. Domingos festivos: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sunday and public holidays: 11 am-2 pm.


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

'Os inuit, pobos do Ártico. O legado e a visión de Vilhjálmur Stefansson'. Ata o 31 de outubro. Documentos gráficos e bibliográficos que resumen os estudos do antropólogo islandés nas súas estadías ao noroeste de Norteamérica (1907-1918). ‘Los inuit, pueblos del Ártico. El legado y la visión de Vilhjálmur Stefansson’. Hasta el 31 de octubre. Documentos gráficos y bibliográficos que resumen los estudios del antropólogo islandés en sus estadías al noroeste de Norteamérica (1907-1918). “Los inuit, pueblos del Ártico. El legado y la visión de Vilhjálmur Stefansson.” Until October 31. Graphic and bibliographic documents that summarise the Icelandic anthropologist’s research during his stay in the northwest region of North America (1907-1918). SAN MARTIÑO PINARIO. d2-e2 Horario: Ma-D: 10-14, 16-20.30 h. Open: Tue-Sun: 10 am-2 pm, 4-8.30 pm. ‘Compostela y Europa: La historia de Diego Gelmírez’. Ata o 15 de outubro. Mostra itinerante, que percorrerá París, Roma e Santiago, na que se amosa a traxectoria vital do arcebispo compostelán e a súa influencia na arte do século XII. ‘Compostela y Europa: La historia de Diego Gelmírez’. Hasta el 15 de octubre. Muestra itinerante, que recorrerá París, Roma y Santiago, en la que se refleja la trayectoria vital del arzobispo compostelano y su influencia en el arte del siglo XII. “Compostela y Europa: La historia de Diego Gelmírez.” Until October 15. Travelling exhibition, which will visit Paris, Rome and Santiago, featuring the life course of this Compostela archbishop and his influence on 12th century art. COLEXIO DE FONSECA. d2 15 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Tesoros privados’. Ata o 24 de outubro. Exposición de xoiaría artesanal galega, na que preto de 40 autores mostran unhas 200 pezas heteroxéneas, onde se mesturan os deseños máis tradicionais con propostas máis sofisticadas, con-

temporáneas e arriscadas. ‘Tesoros privados’. Hasta el 24 de octubre. Exposición de joyería artesanal gallega, en la que cerca de 40 autores muestran unas 200 piezas heterogéneas, donde se mezclan los diseños más tradicionales con propuestas más sofisticadas, contemporáneas y arriesgadas. “Tesoros privados.” Until October 24. Exhibition of artisanal Galician jewellery, in which close to 40 artisans display 200 pieces, from the most traditional designs to bold contemporary proposals.

Ballester coas ilustracións orixinais de Maravillas Delgado. ‘Doménica’. Hasta el 1 de noviembre. Muestra sobre la novela póstuma de Gonzalo Torrente Ballester con las ilustraciones originales de Maravillas Delgado. “Doménica.” Until November 1. Exhibition on Gonzalo Torrente Ballester’s posthumous novel, with original illustrations by Maravillas Delgado.

IGREXA DA UNIVERSIDADE.d3 18 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm.

CENTRO SOCIAL CAIXANOVA. e2 20 Horario: L-V: 18-21.30 h. S, D, festivos: 11-14 h. Open: Mon-Fri: 6-9.30 pm. Sat, Sun and holidays: 11 am-2 pm.

‘Santiago, el viaje continúa’. Ata o 10 de outubro. Mostra audiovisual dirixida a público infantil que trata sobre a orixe, o significado, as lendas e as tradicións do Camiño de Santiago. ‘Santiago, el viaje continúa’. Hasta el 10 de octubre. Muestra audiovisual dirigida a público infantil que trata sobre el origen, significado, las leyendas y las tradiciones del Camino de Santiago. “Santiago, el viaje continúa.” Until October 10. Audiovisual exhibition aimed at children, dealing with the origin, meaning, legends and traditions of the Way of St. James.

‘Hijos del Océano’. Ata o 24 de outubro. O fotógrafo Javier Teniente aborda a forma de vida dos pescadores artesanais do mundo a través de espectaculares imaxes. ‘Hijos del Océano’. Hasta el 24 de octubre. El fotógrafo Javier Teniente aborda la forma de vida de los pescadores artesanales del mundo a través de espectaculares imágenes.

FUNDACIÓN TORRENTE BALLESTER. d2 16 Horario: M-V: 12-14 h, 17.30-20.30 h. Open: Tue-Fri: 12 noon-2 pm, 5.30-8.30 pm. ‘Doménica’. Ata o 1 de novembro. Mostra sobre a novela póstuma de Gonzalo Torrente “Hijos del Océano.” Until October 24. The photographer Javier Teniente takes a look at the lifestyle of artisanal fishermen around the world, by means of spectacular images. ‘El Pórtico de la Gloria. Misterio y sentido’. Ata o 31 de decembro. Durante todo o Ano Santo, esta mostra desvela os detalles do monumental conxunto escultórico do século XII que preside a entrada occidental da Catedral, actualmente en proceso de restauración. ‘El Pórtico de la Gloria. Misterio y sentido’.

33


Exposicións Temporais Exposiciones Temporales Temporary Exhibitions Hasta el 31 de diciembre. Durante todo el Año Santo, esta muestra desvela los detalles del monumental conjunto escultórico del siglo XII que preside la entrada occidental de la Catedral, actualmente en proceso de restauración. “El Pórtico de la Gloria. Misterio y sentido.” Until December 31. During the entire Holy Year, this exhibition reveals the details of the monumental 12th-century sculpture dominating the Cathedral’s west entrance; it is currently being restored.

Manuel Ortiz Pereira. Ata o 14 de outubro. O escultor galego expón diversas pezas da súa colección. Manuel Ortiz Pereira. Hasta el 14 de octubre. El escultor gallego expone diversas piezas de su colección. Manuel Ortiz Pereira. Until October 14. The Galician sculptor exhibits different works from his collection.

CENTRO SOCIOCULTURAL CAIXA GALICIA. c2 Horario: L-V: 11-14 h. Open: Mon-Fri:11 am-2 pm.

‘Ojo X Ojo’. Ata o 25 de outubro. Pintura contemporánea do artista multidisciplinar leonés Daniel Verbis. ‘Ojo X Ojo’. Hasta el 25 de octubre. Pintura contemporánea del artista multidisciplinar leonés Daniel Verbis. “Ojo X Ojo.” Until October 25. Contemporary painting by the multidisciplinary León artist Daniel Verbis.

BIBLIOTECA FUNDACIÓN CAIXA GALICIA.d3 17 Horario: L-V: 16.30-20.30 h. S: 11-14 h. Open: Mon-Fri: 4.30-8.30 pm. Sat: 11 am-2 pm.

GALERÍA SCQ. c3 Horario: L-V: 12-14 h, 18-21.30 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 6-9.30 pm. Saturday: by appointment.

‘Universo Galimatías’. Do 1 ao 30 de outubro. Exposición bibliográfica para os máis cativos. ‘Universo Galimatías’. Del 1 al 30 de octubre. Exposición bibliográfica para los más pequeños. “Universo Galimatías.” From October 1 to 30. Bibliographic exhibition for children.

BIBLIOTECA PÚBLICA ÁNXEL CASAL. e2 Horario: L-V: 8:30-21 h. S:10-14 h. Open: Mon-Fri: 8.30 am-9 pm. Sat: 10 am-2 pm.

34

‘Ao pé do prelo’. Ata o 3 de outubro. ‘Ao pé do prelo’. Hasta el 3 de octubre. Homenaje al artista gallego Luís Seoane a través de 300 de sus piezas, entre libros, catálogos de exposiciones, cartapacios de grabados y colaboraciones con otros artistas. “Ao pé do prelo.” Until October 3. Tribute to the Galician artist Luís Seoane featuring almost 300 items, including books, exhibition catalogues, folders of engravings and collaborative works with other artists. GALERÍA TRINTA. e3 Horario: L-V: 12.30-14.30 h, 17.30-21 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12.30-2.30 pm, 5.30-9 pm. Saturday: by appointment.

Helena Segura-Torrella. Ata o 3 de outubro. Mostra do traballo recente desta fotógrafa artística afincada en Ferrol. Helena Segura-Torrella. Hasta el 3 de octubre. Muestra del trabajo reciente de esta fotógrafa artística afincada en Ferrol. Helena Segura-Torrella. Until October 3. Exhibition featuring recent work by this artistic photographer who lives in Ferrol.

‘Libros + Libros’. Do 4 ao 30 de outubro. Mostra de novidades bibliográficas. ‘Libros + Libros’. Del 4 al 30 de octubre. Muestra de novedades bibliográficas. “Libros + Libros.” From October 4 to 30. Exhibition featuring bibliographic novelties.

CASA DA PARRA. d2 13 Horario: Ma-S: 11-14 h, 16-20 h. Do: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm.

‘Xacobeo 2010’. Do 15 ao 31 de outubro. Exposición de pintura e escultura do grupo Gárdena de artistas de Navarra. ‘Xacobeo 2010’. Del 15 al 31 de octubre. Exposición de pintura y escultura del grupo Gárdena de artistas de Navarra. “Xacobeo 2010.” From October 15 to 31. Painting and sculpture exhibition by the Gárdena group of Navarre artists.

Irán do Espírito Santo. Ata o 11 de novembro. Primeira exposición en España deste destacado artista brasileiro, cuxas esculturas se moven entre o minimalismo e o conceptualismo. Irán do Espírito Santo. Hasta el 11 de noviembre. Primera exposición en España de este destacado artista brasileño, cuyas esculturas se mueven entre el minimalismo y el conceptualismo. “Irán do Espírito Santo.” Until November 11. First exhibition in Spain by this outstanding Brazilian sculptor, whose sculptures lie halfway bet-


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

ween minimalism and conceptualism.

ger y marcarse su propia 'hoja de ruta' en el mapa del Roteiro de Creación. “Feuille de route.” Until October 3. Collective exhibition featuring works by artists participating in this year's event. The visit will enable the public to prepare their own “road map” around the “Roteiro de Creación” plan. COAG (Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia). d2 14 Horario: L-V: 110-21 h. Open: Mon-Fri: 10 am-9 pm.

GALERÍA ESPACIO 48. d3 Horario: L-V: 12.30-14 h, 18.30-21 h. Open: Mon-Fri: 12.30-2 pm, 6.30-9 pm. Vivián. Do 21 de outubro ao 9 de decembro. Mostra do traballo do consolidado artista compostelano. Vivián. Del 21 de octubre al 9 de diciembre. Muestra del trabajo del consolidado artista compostelano. Vivián. From October 21 to December 9. Exhibition featuring work by this consolidated Compostela artist.

EXPOSICIÓNS DO ROTEIRO DE CREACIÓN EXPOSICIONES DEL ROTEIRO DE CREACIÓN “ROTEIRO DE CREACIÓN” EXHIBITIONS GALERÍA METRO. d3 Horario: L-V: 11-14 h, 17-21 h. S: previa cita. Open: Mon-Fri: 11 am-2 pm, 5-9 pm. Sat: by appointment. ‘Feuille de route’. Ata o 3 de outubro. Exposición colectiva dos artistas participantes no Roteiro. Visitándoa, o público poderá seleccionar e marcar a súa propia 'folla de ruta' no mapa do Roteiro de Creación. ‘Feuille de route’. Hasta el 3 de octubre. Exposición colectiva de los artistas participantes en esta edición. Visitándola, el público podrá esco-

‘Coups de coeur’. Ata o 4 de outubro. Exposición colectiva que amosa por primeira vez en Galicia as obras dos artistas gañadores do Parcours d’Artistes de Saint-Gilles de Bruxelas, elixidos polo seu público ‘Coups de coeur’. Hasta el 4 de octubre. Exposición colectiva que muestra por primera vez en Galicia las obras de los artistas gana- dores del Parcours d’Artistes de Saint-Gilles de Bruselas, elegidos por el público. “Coups de coeur.” Until October 4. Collective exhibition, displaying for the first time in Galicia works by prize-winning artists from Parcours d’Artistes de Saint-Gilles (Belgium), chosen by the public. ‘Operación Frechazo Finalistas’. Do 14 de outubro ao 8 de novembro. Exposición colectiva dos finalistas do certame Operación Frechazo 2009: J. Méndez, Tita Fraga, Soledad Mato e Mónica Fraga. ‘Operación Frechazo Finalistas’. Del 14 de octubre al 8 de noviembre. Exposición colectiva de los finalistas del certamen Operación Flechazo 2009: J. Méndez, Tita Fraga, Soledad Mato y Mónica Fraga. “Operación Frechazo Finalistas.” From October 14 to November 8. Collective exhibition by short-listed artists from the Operación Flechazo 2009 competition: J. Méndez, Tita Fraga, Soledad Mato and Mónica Fraga. GALERÍA SABOR A MENTA. d3 Horario: L-V: 17-21 h. Sábado: 12-14 h. Open: Mon-Fri: 7-9 pm. Saturday: 12 noon-2 pm. ‘Campus Stellae’. Ata o 3 de outubro. Exposición colectiva de obras con luz reunidas arredor

da lenda que acompaña ao nome ‘Campus Stellae’, campo de estrelas. ‘Campus Stellae’. Hasta el 3 de octubre. Exposición colectiva de obras con luz reunidas alrededor de la leyenda que acompaña al nombre ‘Campus Stellae’, campo de estrellas. “Campus Stellae.” Until October 3. Collective exhibition featuring works with light, centred on the legend accompanying the name “Campus Stellae,” field of stars. GALERÍA SARGADELOS. d3 Horario: L-V: 10.30-14 h, 16.30-20.30 h. S: 10.30-14 h. Open: Mon-Fri: 10.30 am-2 pm, 4.30-8.30 pm. Sat: 10.30 am-2 pm. ‘Le Reste du Cabaret’. Do 7 ao 31 de outubro. Exposición colectiva de diversos artistas participantes do obradoiro creativo “Be Sexy, ok?” do CGAC. ‘Le Reste du Cabaret’. Del 7 al 31 de octubre. Exposición colectiva de diversos artistas participantes del taller creativo "Be Sexy, ok?" del CGAC. “Le Reste du Cabaret.” From October 7 to 31. Collective exhibition by different artists participating in the CGAC’s workshop “Be Sexy, OK?” BARES + PUBS DE COMPOSTELA ‘O inconsciente en Polaroid’. Ata o 31 de outubro. Exposición fotográfica itinerante de imaxes polaroid. ‘O inconsciente en Polaroid’. Hasta el 31 de octubre. Exposición fotográfica itinerante de imágenes polaroid. “O inconsciente en Polaroid.” Until October 31. Travelling photography exhibition featuring Polariod images. COLECTIVO CULTURAL Nº 313. CAFÉ BAR O 13 ‘Subido a una silla, antes de grande’. Ata o 31 de outubro. Mostra en torno á cadeira para nenos e a súa significación na primeira infancia. ‘Subido a una silla, antes de grande’. Hasta el 31 de octubre. Muestra en torno a la silla para niños y su significado en la primera infancia. “Subido a una silla, antes de grande.” Until October 31. Exhibition centred on the child chair and its meaning in early childhood.

35


Compostela Escondida Hidden Compostela

Santiago Larpeiro Sweet-toothed Santiago 36


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

S S S

antiago é una cidade larpeira, que aínda goza das doces receitas ancestrais, traídas hai séculos polas ordes relixiosas, e dunha longa tradición chocolateira, vida de América e transferida a Europa grazas á contribución do Camiño. Que mellor opción para un chuvioso día de outono que refuxiarse nestes establecementos e saborear, paseniño, as súas especialidades?

antiago es una ciudad golosa, que disfruta todavía de las dulces recetas ancestrales, traídas hace siglos por las órdenes religiosas, y de una larga tradición chocolatera, venida de América y transferida a Europa gracias a la contribución del Camino. ¿Qué mejor para disfrutar de un lluvioso día de otoño que refugiarse en estos establecimientos y saborear, con la debida calma, sus especialidades? antiago is a sweet-toothed city. It still enjoys sweet ancestral recipes, brought centuries ago by religious orders, and a long chocolate-making tradition, originally from America and spread throughout Europe thanks to the Way of St. James. What better way of enjoying a rainy autumn day by taking refuge in these establishments and savouring, with all the time in the world, their specialities?

CHOCOLAT FACTORY Praza do Toural, 10. T: 981 563 871 10.00 - 15.00 |16.00 - 22.00 h Sa: 10.00 - 22.00 h Do_Su: 11.00 - 15.00 | 17.00 - 21.00 h www.chocolatfactory.com

Chocolate e nada máis que chocolate, de todas as formas, sabores e tamaños posibles... Todo un mundo arredor do “ouro negro”, cunha presentación, deseño e atención inmellorables. Todos os produtos desta irresistible fábrica de chocolate instalada en Barcelona, son obra do maître chocolatier Michel Laline e o seu equipo. Chocolate y nada más que chocolate, de todas las formas, sabores y tamaños posibles... Todo un mundo alrededor del “oro negro”, con una presentación, diseño y atención inmejorables. Todos los productos de esta irresistible fábrica de chocolate instalada en Barcelona, son obra del maître chocolatier Michel Laline y su equipo. Chocolate and nothing but chocolate, in all possible shapes, flavours and sizes… An entire universe centred on “black gold,” with unbeatable presentation, design and service. All the products of this irresistible Barcelona-based chocolate factory are made by the maître chocolatier Michel Laline and his team.

CONCHA DE SANTIAGO CONCHA DE SANTIAGO SANTIAGO SHELL A famosa vieira que é símbolo de Compostela, convertida nunha auténtica escultura de chocolate, é un exemplo da calidade deste establecemento, e tamén un tributo a unha cidade de gran tradición chocolateira. La famosa vieira que es símbolo de Compostela, convertida en una auténtica escultura de chocolate, es un ejemplo de la calidad de este establecimiento, y también un tributo a una ciudad de larga tradición chocolatera. The famous scallop shell, which is the symbol of Compostela, turned into a genuine chocolate sculpture, is an example of this establishment's quality; it is also a tribute to the city's long chocolate-making tradition. Fotos: Juan Balsa, Suso Rivas

37


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela AIRAS NUNES Rúa do Vilar, 17. T: 981 582 516 10.30 - 14.30 | 17.00 - 21.00 h Do_Su: 11.00 - 14.30 h

Tranquila cafetería libre de fume en pleno corazón do casco histórico. Ademais da súa suculenta repostería, incluídas as tortiñas de infinitas combinacións, ten chocolate á taza, carta de xeados e, para comer, bufete libre. Tranquila cafetería libre de humo en pleno corazón del casco histórico. Además de su suculenta repostería, incluidas las tortitas de infinitas combinaciones, tiene chocolate a la taza, carta de helados y, para comer, bufé libre. Peaceful, smoke-free cafeteria right in the centre of the old town. Apart from its succulent desserts, including pancakes featuring infinite combinations, it has drinking chocolate, a range of ice-creams and, for eating, a set price buffet.

TORTA DE CHOCOLATE TARTA DE CHOCOLATE CHOCOLATE CAKE De chocolate, de queixo, de mousse de chocolate, de chocolate con queixo… o Airas destaca polas súas tortas e tortiñas, caseiras e exquisitas! De chocolate, de queso, de mousse de chocolate, de chocolate con queso… el Airas destaca por sus tartas y por sus tortitas, caseras y ¡exquisitas! Made with chocolate, cheese, chocolate mousse, chocolate and cheese… The Airas stands out because of its exquisite cakes and its pancakes: homemade and delicious!

METATE Travesa de Antealtares, s/n. T: 981 581 916 19.00 - 03.00 h

Un dos locais con máis historia de Santiago, situado nunha antiga fábrica de chocolate, da que conserva instrumentos e máquinas. Unha tranquila cafetería, que invita á conversación. Ideal para tomar un chocolate quente despois dun paseo pola zona vella nunha tarde de outono. Uno de los locales con más historia de Santiago, situado en una antigua fábrica de chocolate, de la que conserva instrumentos y máquinas. Una cafetería tranquila, que invita a la conversación. Ideal para tomarse un chocolate caliente tras un paseo por la zona vieja en una tarde de otoño. One of Santiago's most historical establishments, located in a former chocolate factory, some of whose utensils and machines still exist. A peaceful cafeteria, ideal for conversing. The best place for enjoying drinking chocolate after an autumn afternoon stroll around the old town.

CHOCOLATE Á TAZA CHOCOLATE A LA TAZA DRINKING CHOCOLATE Antano elaborado en múltiples obradoiros e mesmo en domicilios particulares aos que se desprazaban os mestres chocolateiros, o chocolate é toda unha tradición na cidade. Consúmese “á taza”, e ademais de no Metate, pode degustarse, quentiño e acompañado de churros, nunha morea de cafeterías. Antaño elaborado en múltiples obradores e incluso en domicilios particulares a los que se desplazaban los maestros chocolateros, el chocolate es toda una tradición en la ciudad. Se consume “a la taza”, y además de en el Metate, puede degustarse, calentito y acompañado de churros, en un sinfín de cafeterías. Formerly made in numerous workshops and even in private homes, which were visited by master chocolatemakers, chocolate has a long tradition in the city. It is consumed as a drink (“a la taza”); apart from in the Metate, it can be enjoyed nice and hot, accompanied by “churros” (fritters), in a great many cafeterias.

38


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela MERCEDES MORA -CASA MORARúa do Vilar, 50. T: 981 565 724 Frei Rosendo Salvado, 11. T: 981 938 862 10.00 - 21.30 h

Pastelería “de cabeceira”, fundada en 1924. Todo tipo de chocolates e bombóns, incluídas as famosas Bágoas de Compostela, turróns, bolos e repostería artesá... Ambos locais dispoñen de cafetería, para gozar de xeados, cafés e chocolates “á taza”. Pastelería “de cabecera”, fundada en 1924. Todo tipo de chocolates y bombones, incluidas las famosas Bágoas de Compostela, turrones, bollería y repostería artesana... Ambos locales disponen de cafetería, para disfrutar de helados, cafés y chocolates a la taza. A family cake shop, founded in 1924. All kinds of chocolate and chocolates, including the famous Bágoas de Compostela, nougats, cakes and traditionally made desserts… Both establishments have a cafeteria, where you can enjoy ice-cream, coffee and drinking chocolate.

TORTA DE SANTIAGO TARTA DE SANTIAGO SANTIAGO'S ALMOND CAKE O doce compostelán por excelencia, cuxa orixe remóntase cando menos ao s. XVI. Atoparala en todas as reposterías e panaderías: Las Colonias -a máis antiga da cidade-, Tábora, Herrma… Á Casa Mora atribúeselle o mérito da incorporación da Cruz de Santiago como motivo decorativo. El dulce compostelano por excelencia, cuyo origen se remonta cuando menos al s. XVI. Lo encontrarás en todas las reposterías y panaderías: Las Colonias - la más antigua de la ciudad-, Tábora, Herrma… A la Casa Mora se le atribuye el mérito de la incorporación de la Cruz de Santiago como motivo decorativo. Compostela's cake par excellence, whose origin goes back to at least the 16th c. You will find it in all cake shops and bakeries: Las Colonias (the oldest one in the city), Tábora, Herrma… Casa Mora is credited with adding the Cross of St. James as a decorative motif.

39


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela XOCOÁTEL Rosalía de Castro, 3. T: 881 972 365 10.30 - 14.30 | 17.00 - 21.00 h Do_Su: 11.00 - 14.30 h www.xocoatel.es

Tenda especializada en todo tipo de pequenas xoias para o padal feitas de chocolate. Selección das mellores marcas locais, nacionais e internacionais e especial atención a diabéticos, celíacos e alérxicos. Chocolate “á taza” para consumir in situ ou para levar e aluguer de fontes de chocolate. Tienda especializada en todo tipo de pequeñas joyas para el paladar hechas de chocolate. Selección de las mejores marcas locales, nacionales e internacionales y especial atención a diabéticos, celíacos y alérgicos. Chocolate a la taza para consumir in situ o para llevar y alquiler de fuentes de chocolate. Shop specialising in all kinds of small chocolate gems for the palate. A selection of the best local, national and international brands, and special products for diabetics, celiacs and allergy sufferers. Drinking chocolate for consuming in situ or for taking away, and chocolate fountains for hire.

BERENGUELAS DE COMPOSTELA BERENGUELAS DE COMPOSTELA BERENGUELAS DE COMPOSTELA Trufas con forma de campás –a Berenguela é a máis coñecida das campás da Catedral- elaboradas por un obradoiro local e coidadosamente empaquetadas para levar. Trufas con forma de campanas –la Berenguela es la más conocida de las campanas de la Catedral- elaboradas por un obrador local y cuidadosamente empaquetadas para llevar. Bell-shaped truffles (the Berenguela is the name of the Cathedral's best-known bell) made locally and carefully packed for taking away.

SUEVIA - LA ESTRELLA Praza de Vigo, 1. T: 981 596 055 Xeneral Pardiñas, 15. T: 981 566 199 Rúa de San Pedro, 111. T: 981 564 278 9.30 -15.00 | 17.00 - 21.00

Entre as súas especialidades están a torta de Santiago e a Xacobea, ademais de todo tipo de boliños e melindres. Entre sus especialidades se encuentran la Tarta de Santiago y la Xacobea, además de todo tipo de bollitos y melindres. Its specialities include Santiago's almond cake and “Xacobea,” as well as all kinds of cakes and “melindres” (aniseedflavoured doughnuts).

XACOBEA XACOBEA XACOBEA Aínda que ten parecidos ingredientes aos da rosca de Pascua, a Xacobea resulta menos seca, grazas á incorporación de xarope na característica cuadrícula. Aunque tiene parecidos ingredientes a la rosca de Pascua, la Xacobea resulta mucho más jugosa, gracias a la incorporación de almíbar en su característico ajedrezado. Although its ingredients are similar to those of king cake, the “Xacobea” is a lot juicier thanks to the addition of syrup in its characteristic chequered pattern.

40


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela MOSTEIRO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES Antealtares, 23. T: 981 58 31 27 | 981 56 06 23 9.00 - 13.00 | 15.30 - 19.00 h

Dous conventos de clausura ofrecen deliciosos doces de elaboración propia. Trátase do Mosterio de Antealtares, e do Convento de Belvís. No primeiro caso, as beneditinas elaboran amendoados, tortas de Santiago e pastas de té -dispoñibles todos os días en horario de torno- e tamén outras sobremesas, como o brazo de xitano -por encargo-. Pola súa parte, as dominicas de Belvís fan por encargo amendoados, mantecados e torta de Santiago, e venden ao momento pastas de té. Dos conventos de clausura ofrecen deliciosos dulces de elaboración propia. Se trata del Monasterio de Antealtares, y del Convento de Belvís. En el primer caso, las benedictinas elaboran almendrados, Tartas de Santiago y pastas de té -disponibles todos los días en horario de torno- y también otros postres, como el brazo de gitano -por encargo-. Por su parte, las dominicas de Belvís hacen por encargo almendrados, mantecados y Tarta de Santiago, y venden al momento pastas de té. Two enclosed convents offer delicious sweet things made by the nuns, namely the Monastery of Antealtares and Convent of Belvís. In the case of the former, the Benedictine nuns make almond biscuits, Santiago's almond cake and cookies (available every day during the time the revolving window is open) as well as other desserts that have to be ordered, such as swiss roll (“brazo de gitano”). On the other hand, the Dominican nuns cook delicious desserts, which can be ordered (almond biscuits, “mantecados,” Santiago's almond cake) or can be bought (biscuits) whenever the revolving window is functioning.

CONVENTO DE SANTA MARÍA DE BELVÍS Belvís, 2. T: 981 58 76 70 9.30 - 12.00 | 16.15 - 18.00 h

DELICIAS MONACAIS: AMENDOADOS DELICIAS MONACALES: ALMENDRADOS CONVENT DELIGHTS: ALMOND BISCUITS Á repostería conventual débelle Compostela, sen dúbida, o apartado máis doce do seu receitario. Coas ordes relixiosas chegaron á cidade receitas de améndoas e xemas, tradicións foráneas que deron lugar a especialidades como á torta de Santiago, ou estes exquisitos amendoados. A la repostería conventual le debe Compostela, sin duda, el apartado más dulce de su recetario. Con las órdenes religiosas llegaron a la ciudad recetas de almendras y yemas, tradiciones foráneas que dieron lugar a especialidades como la Tarta de Santiago, o estos exquisitos almendrados. The sweetest part of Compostela's recipes is undoubtedly due to convent baking. Religious orders came to the city with almond and egg-yolk recipes, foreign traditions that gave rise to specialities such as Santiago's almond cake, or these exquisite almond biscuits.

41


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela EL CORAL Doutor Teixeiro, 32. T: 981 562 010 9.30 - 14.30 | 16.30 - 21.00 h Do_Su: 9.30 - 15.00 | 17.00 - 20.30 h

Todo un clásico: pastelería familiar con produción 100% artesanal de altísima calidade. Bolos e repostería, chocolates de elaboración propia -tanto en forma dos máis variados bombóns como en pastillas-. De factura propia son tamén os exóticos xeados. Dispón de mesas no local. Todo un clásico: pastelería familiar con producción 100% artesanal de altísima calidad. Bollería y repostería, chocolates de elaboración propia -tanto en forma de los más variados bombones como en tabletas-. De factura propia son también los exóticos helados. Dispone de mesas en el local. A real classic: a family cake shop featuring 100% artisanal production of the highest quality. Cakes and desserts, as well as their own chocolates and chocolate bars. They also make exotic ice-creams; there are tables inside.

POLVORÓNS ARTESÁNS POLVORONES ARTESANOS TRADITIONALLY MADE “POLVORONES” Un exquisito bocado con sabor a Nadal dispoñible todo o ano e moi apto para levar pola súa longa conservación, ao igual que a reputada torta de Santiago de El Coral: elaborada a diario e en pequenas cantidades, é conveniente reservala ou encargala con antelación. Un exquisito bocado de sabor navideño, disponible todo el año y muy apto para llevar por su larga conservación, al igual que la reputada Tarta de Santiago de El Coral: elaborada a diario y en pequeñas cantidades, es conveniente reservarla o encargarla con antelación. An exquisite almond treat with a Christmas flavour, available all year round and great for taking away since they last a long time, the same as El Coral's renowned “Tarta de Santiago” (almond cake): made daily and in small quantities, it is best to order in advance.

PECADOS DE COMPOSTELA Cantón do Toural, 5. T: 981 589 677 11.00 - 22.00 h www.pecadosdecompostela.com

Tenda “made in Santiago” con moita proxección, Pecados é “un lugar onde pecar non ten castigo e saír sen pecar non ten perdón”. Packs de “pecados” personalizados e creativos, con todo tipo de lambetadas e doces. Tienda “made in Santiago” con mucha proyección, Pecados es “un lugar donde pecar no tiene castigo y salir sin pecar no tiene perdón”. Packs de “pecados” personalizados y creativos, con todo tipo de golosinas y dulces. A well-known shop “made in Santiago,” Pecados (which means Sins) “is a place where sinning is not punished and leaving without sinning is unforgivable.” Packs of personalised and creative “sins,” with all kinds of sweets and cakes.

VARIADO DE PECADOS SURTIDO DE PECADOS ASSORTED SINS Sete botes de lambetadas variadas, un por cada día da semana: luns, preguiza… venres, luxuria… sábado, gula… Unha divertida e orixinal forma de pecar nunha Cidade Santa como Santiago. Siete botes de golosinas variadas, uno por cada día de la semana: lunes, pereza… viernes, lujuria… sábado, gula… Una divertida y original forma de pecar en una Ciudad Santa como Santiago. Seven containers with a variety of sweets, one for each day of the week: Monday, sloth…. Friday, lust… Saturday, gluttony… An amusing and original way of sinning in a Holy City such as Santiago.

42


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela A TROIA A Troia, 8. T: 981 587 159 10.00 - 15.30 | 17.30 - 21.00 h www.atroia.com

Variedade de pan, galletas, pastas e tortas caseiras elaborados no seu obradoiro de forma artesanal, sen conservantes nin colorantes. A Troia é máis que unha tenda: é unha aposta de Bernarda, que conseguiu que mercar alí sexa moito máis que adquirir un produto. Variedad de panes, galletas, pastas y tartas caseras elaborados en su obrador de forma artesanal, sin conservantes ni colorantes. A Troia es más que una tienda: es una apuesta de Bernarda, que ha conseguido que comprar allí sea mucho más que adquirir un producto. A variety of loaves, biscuits, cookies and cakes baked in traditional style in its own oven, without any preservatives or colouring. A Troia is more than a shop: it is a personal commitment by Bernarda, who has made a visit to the shop a lot more than just shopping.

GALLETAS CASEIRAS GALLETAS CASERAS HOMEMADE BISCUITS Especiais para tomar nos grises días de outono, ao calor dunha típica taza de chocolate compostelán: de té matcha, de café con laranxa, de chocolate e laranxa ao xenxibre… Imposible comer só unha. Especiales para tomar en los grises días de otoño, al calor de una típica taza de chocolate compostelano: de té matcha, de café con naranja, de chocolate y naranja al jengibre… Imposible comer sólo una. Special biscuits for eating on grey autumn days, accompanied by a hot cup of Compostela's traditional drinking chocolate: made with Match tea, coffee and orange, chocolate, and ginger-flavoured orange… Impossible to eat just one.

43


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela CASAL COTÓN CHOCOLAT O Franco, 51. T: 981 88 82 46 10.30 - 21.00 h

Ademais de larpeira, esta tenda de chocolates galega é realmente bonita, e está dedicada integramente ao derivado do cacao: bombóns, pastillas, cremas, licores… Además de golosa, esta tienda de chocolates gallega es realmente bonita, y está dedicada íntegramente al derivado del cacao: bombones, tabletas, cremas, licores… Apart from sweet, this Galician chocolate shop is really cute, and is entirely devoted to cacao products: chocolates, bars, creams, liqueurs...

MÚSICOS DE COMPOSTELA MÚSICOS DE COMPOSTELA MÚSICOS DE COMPOSTELA Bombóns especiais con pasas, pistachos, laranxa, noces… Tamén moi demandados son os sorprendentes bombóns recheos de queixo azul, ou as castañas de chocolate recheas de crema de augardente. Bombones especiales con pasas, pistachos, naranja, nueces… También muy demandados son los sorprendentes bombones rellenos de queso azul, o las castañas de chocolate rellenas de crema de orujo. Special chocolates with raisins, pistachios, orange, walnuts… Also very popular are its surprising chocolates filled with blue cheese, or chocolate chestnuts filled with cream of eau-de-vie.

44


Que Facer Qué hacer What to do VISITAS GUIADAS / VISITAS GUIADAS / GUIDED TOURS

cal MP3 audio-guide, which is easy to use and enables you to customise your visit or repeat it as often as you wish. Available in Spanish, English, German, ltalian, French and Portuguese.

10.30 am. Duration: 2h 30min. Starting point: Turismo de Santiago Main Office, 63 Rúa do Vilar. Price: € 10.

Unha marca de: Una marca de: A brand of:

Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Coñece paseando o máis destacado de Santiago e os seus recunchos máis ocultos, da man dun guía profesional. Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Conoce paseando lo más destacado de Santiago y sus rincones más ocultos, de la mano de un guía profesional. Architecture, heritage, gastronomy, convents... Discover Santiago´s attractions and secret spots with a professional guide. + Info & Reserv: Compostur Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoReservas.com

Audioguía / Audioguía / Audiowalk Visita á cidade histórica a través dun cómodo sistema de audioguía mp3 que poderás manexar con facilidade, dosificando os tempos da visita ao teu gusto ou repetíndoa tantas veces como queiras. Dispoñíbel en castelán, inglés, alemán, italiano, francés e portugués. Visita a la ciudad histórica a través de un cómodo sistema de audioguía mp3 que podrás manejar con facilidad, dosificando los tiempos de la visita a tu gusto o repitiéndolo cuantas veces quieras. Disponible en español, inglés, alemán, italiano, francés y portugués. Guided tour around the old town by means of a practi

Visita guiada aos conventos de clausura / Visita guiada a los conventos de clausura / Guided visit to enclosed convents Un percorrido guiado polos lugares da contemplación e o silencio. Santiago conta cun inxente patrimonio, entre o que destacan os conventos de clausura. Días e horarios: T. ALTA: (1 xuño a 31 outubro): todos os venres (bilingüe español / inglés), ás 10.30h. Duración: 2 h 30 min Punto de saída: oficina principal de Turismo de Santiago, Rúa do Vilar 63. Prezo: 10 €. Un recorrido guiado por los lugares de la contemplación y el silencio. Santiago cuenta con un ingente patrimonio, entre el que destacan los conventos de clausura. Días y horarios: T. ALTA: (1 junio a 31 octubre): todos los viernes (bilingüe español / inglés), a las 10.30h. Punto de salida: oficina principal de Turismo de Santiago, Rúa do Vilar 63. Precio: 10 €. A guided tour around sites of contemplation and silence. Santiago's abundant heritage features enclosed convents. Days and times: HIGH SEASON: (June 1st to October 31th): every Friday (bilingual Spanish / English), at

Tour gastronómico / Tour gastronómico / Gastronomy tour A visita discorre por tendas de alimentación tradicionais e percorre o moi auténtico e popular Mercado de Abastos, que é a un tempo un conxunto monumental e o segundo lugar máis visitado logo da Catedral. Remata cunha degustación de produtos 100% galegos. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: T. BAIXA 09-10 (Nov-Semana Santa): bilingüe ESP/ING, Sáb, 11 h. SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Xov 1 e Sáb 3 abril, 11:00 h. La visita discurre por tiendas de alimentación tradicionales y recorre el muy auténtico y popular Mercado de Abastos, que es a la vez un conjunto monumental y el segundo lugar más visitado después de la Catedral. Termina con una degustación de productos 100% gallegos. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: T. BAJA 09-10 (Nov-Semana Santa): bilingüe ES/IN, sáb, 11.00 h. SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Jue 1 y Sáb 3 abril, 11:00 h. The tour goes around traditional grocer's shops and visits the very genuine and popular “Mercado de Abastos” (Food Market), which is also a monumental site and the second-most visited place after the Cathedral. The visit ends with a tasting of 100% Galician products. Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: LOW SEASON 09-10 (NovHoly Week): bilingual Spanish/English, Sat, 11 am. HOLY WEEK: bilingual ENG/SPA, Thu 1 and Sat 3 April, 11:00 am.

45


Que Facer Qué hacer What to do The visit ends in a club, with a popular “queimada” (flamed eau-de-vie). Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: HOLY WEEK: Fri 2 and Sat 3 April., 10:30 pm. HIGH SEASON (June 1st to October 31th): every Friday and Saturday, at 10:30 pm. Languages: Spanish. English on request with a minimum of 15 persons. Price: € 12.

Visita guiada ás igrexas / Visita guiada a las iglesias / Churches tour Santiago de Compostela conta cun abafante total de 30 igrexas históricas. O seu número e importancia testemuñan o protagonismo de Santiago de Compostela como un dos principais destinos relixiosos de Europa desde a Idade Media ata a actualidade. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: TEMPORADA ALTA (1 xuño a 31 outubro): mércores (español / inglés), 11: 00 h. Prezo: 10€. Santiago de Compostela cuenta con un abrumador total de 30 iglesias históricas. Su número e importancia dan cuenta del protagonismo de Santiago de Compostela como uno de los principales destinos religiosos de Europa desde la Edad Media hasta la actualidad. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: TEMPORADA ALTA (1 junio a 31 octubre): miércoles (español / inglés), 11:00 h. Precio: 10 €. Santiago de Compostela has an amazing total of 30 historic churches. Their number and importance reflect Santiago de Compostela's prominence as one of Europe's main religious destinations from the Middle Ages to the present. Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: HIGH SEASON (June 1 to October 31): Wednesday (Spanih / English), 11 am. Price: € 10.

46

Tour nocturno / Tour nocturno / Nocturnal tour Agora tamén podes descubrir os principais atractivos de Santiago pola noite, fóra dos horarios turísticos habituais, co encanto engadido de ver a cidade iluminada, entrar nos silenciosos claustros do Hostal dos Reis Católicos e coñecer algunhas das zonas máis animadas da vida nocturna. A visita remata nun pub, cunha popular queimada. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: SEMANA SANTA: Ven 2 e Sáb 3 abril, 22:30 h. T. ALTA (1 xuño a 31 outubro): venres e sábados, ás 22.30 h. Idiomas: Español. Inglés so baixo petición (mínimo 15 pax). Prezo: 12 €. Ahora también puedes descubrir los principales atractivos de Santiago por la noche, fuera de los horarios turísticos habituales, con el atractivo añadido de ver la ciudad iluminada, entrar en los silenciosos claustros del Hostal dos Reis Católicos y conocer las zonas de vida nocturna más animadas. La visita termina en un pub, con una popular queimada. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: SEMANA SANTA: Vie 2 y Sáb 3 abril, 22:30 h. T. ALTA (1 junio-31 octubre): todos los viernes y sábados, a las 22.30 h. Idiomas: Español. Inglés sólo bajo petición (mínimo 15 pax). Precio: 12 €. Now you can also discover Santiago's main attractions at night, after normal tourist hours, with the added attraction of seeing the city lit up, entering the Hostal dos Reis Católicos' silent cloisters and getting to know the areas with the liveliest nightlife.

Tamén dispoñíbeis en Compostur / También disponibles en Compostur / Also available at Compostur Tel 902 190 160 / (+34) 981 568 521. www.SantiagoReservas.com Voos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, sendeirismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alugamento de bicicletas, spa... Vuelos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, senderismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alquiler de bicicletas, spa... Light aircraft flights, Active Tourism (rafting, canyoning, trekking, hydrospeed, canoe routes, bungee jumping, paintball...), bike rental, spa...

Tren turístico / Tren Turístico / Tourist train Saídas: Praza do Obradoiro. Días e horarios: TEMPORADA ALTA*: todos os días, saídas cada hora


Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoReservas.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoReservas.com. Tel. 902 190 160. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoReservas.com. Tel. 902 190 160

de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: luns a domingos, saídas cada hora de 11 h. a 13 h. e de 16 h. a 19 h. T. BAIXA*: venres, sábados e domingos, saídas cada hora de 11 h a 13 h e das 16 h a 18 h. * Horarios suxeitos a modificacións: consultar. Idiomas: Guía acompañante en castelán e inglés. Prezo: Adultos: 5 €. Nenos de 0 a 3 anos: gratis. Nenos de 4 a 12 anos: 3 €. Salidas: Praza do Obradoiro. Días y horarios: TEMPORADA ALTA*: todos los días, salidas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: lunes a domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 19 h. T. BAJA*: viernes, sábados y domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 18 h. * Horarios sujetos a modificaciones: consultar. Idiomas: Guía acompañante en español e inglés. Precio: Adultos: 5 €; Niños de 0 a 3 años: gratis. Niños de 4 a 12 años: 3 €. Starting point: Obradoiro Square. Days and times: HIGH SEASON*: every day, departures every hour, from 11 am to 8 pm. MID-SEASON*: Mon to Sun departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 7 pm. LOW SEASON*: Fri, Sat and Sun, departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 6 pm. * Times subject to modifications: consult. Languages: Tourguide in English and Spanish. Price: Adults: € 5; Children ages 0 to 3: free. Children ages 4 to 12: € 3.

Queimada Galega con el "conxuro máxico", que aleja los malos espíritus, y música tradicional gallega en vivo. Una experiencia inolvidable y con toda la esencia de las tradiciones de Galicia. Lugar: Lar das Meigas (Rúa do Vilar, 47). Días e horarios: sábados, 20.00 h. Galician 'Queimada' featuring the 'magic spell', to keep the evil spirits away, as well as live traditional Galician music. An unforgettable experience featuring all the essence of Galician traditions. Place: Lar das Meigas (Rúa do Vilar, 47). Days and time: Saturdays, 8 pm. + Info & Reserv: Compostur. Tel: 902 190 160 / (+34) 981 568 521. www.SantiagoReservas.com

Visita guiada á cidade histórica / Visita guiada a la ciudad histórica / Guided tour around the old town

Queimada Galega Queimada Galega co "conxuro máxico", que afasta os malos espíritos, e música tradicional galega en vivo. Unha experiencia inesquecíbel e con toda a esencia das tradicións de Galicia. Lugar: Lar das Meigas (Rúa do Vilar, 47). Días e horarios: sábados, 20.00 h.

Descubrirás a esencia da cidade no seguinte percorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán e Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador dos Reis Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Mosteiro de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. Descubrirás la esencia de la ciudad en el siguiente recorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán y Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador de los Reyes

Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Monasterio de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. You will discover the city's essence in the following itinerary: Praterías Square; Casa do Deán and Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Obradoiro Square; Colexio de San Xerome; Pazo de Raxoi; HostalParador de los Reyes Católicos; lnmaculada Square; Casa da Troia; Monastery of San Paio de Antealtares; Quintana Square; Cathedral. VISITAS EN ESPAÑOL Do 1 de abril ao 15 out.: todos os días ás 12 h e 18 h. Do 16 out. ao 31 mar.: todos os días ás 12 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 10€. Organiza: Asoc. Prof. Guías Turísticos de Galicia. Máis info e reservas: Individuais: tel. 981 569 890; Grupos: Compostur (ver derradeira páxina). VISITAS EN ESPAÑOL Del 1 abr al 15 oct: todos los días a las 12 h y 18 h. Del 16 oct al 31 mar: todos los días a las 12 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 10€. Organiza: Asoc. Prof. GuíasTurísticos de Galicia. Más info y reservas: Individuales: tel. 981 569 890; Grupos: Compostur (ver última página). GUIDED TOURS IN SPANISH From Apr 1st to Oct 15th: every day at 12 noon and 6 pm. From Oct 16th Mar 31st: everyday at 12 noon. Startingpoint: Praza das Praterías. Price: € 10. Organizer: Galician Association of Professional Tourist Guides. More info and bookings: Individuals: tel. 981 569 890, Groups: Compostur (see last page) VISITAS EN INGLÉS / VISITAS EN INGLÉS / TOURS IN ENGLISH

+ Info & Reserv: Compostur Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 T. MEDIA (fin S. Santa - 31 Maio): Mar e Dom, 13:00 h. T. ALTA (1 Xuñ-31 Oct): Mar e Sáb, 13:00 h. Prezo: 10 €. T. MEDIA (fin S. Santa - 31 Mayo): Mar y Dom, 13:00 h. T. ALTA (1 Jun-31 Oct): Mar e Sáb, 13:00 h. Precio: 10 €.

47


Que Facer Qué hacer What to do MID-SEASON (Holy Week - May 31st): Sun & Tue, 1 pm. HIGH SEASON (June 1st - Oct 31st): Tue & Sat, 1 pm. Price: € 10.

Español, Inglés, Gallego y Portugués (otros idiomas bajo petición). Duración: 1h30min aprox. Punto de salida: Claustro de Fonseca. Precio: 7 €. Guided tour around the most significant university buildings, exploring the institution's histoty from its origin in the Middle Age. Days and times (Oct-May): Mon to Fri at 12:00 am and 4.30 pm. Sat: 12:00 am (other dates and times on request with a minimumof 15 persons). Languages: Spanish, English, Galician and Portuguese (others languages: on request). Duration: 1h 30min approx. Starting point: Fonseca

Visita ao patrimonio histórico da Universidade / Visita al patrimonio histórico de la Universidad / Visit to University historic heritage USC Tours

+ Info & Reserv: Compostur Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoReservas.com Ruta guiada polos edificios históricos máis significativos da Universidade de Santiago para coñecer a historia desta institución de orixe medieval. Días e horarios (out-maio): lu a ven ás 12.00 e 16.30 h. sáb: 12.00 h. (outras datas e horarios a petición, cun mín. 15 pax). Idiomas: castelán, inglés, galego e portugués (outros idiomas a petición). Duración: 1 h 30 min aprox. Punto de saída: Claustro de Fonseca. Prezo: 7 €. Ruta guiada por los edificios históricos más significativos de la Universidad de Santiago para conocer la historia de esta institución de origen medieval. Días y horarios (oct-mayo): lu a vie a las 12.00 y 16.30 h. sáb: 12.00 h. (otras fechas y horarios a petición, con mín. 15 pax). Idiomas:

48

Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Baixas. Costa da Morte e Fisterra. A Coruña e Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda e Tui. Ribeira Sacra. EXCURSIONES A MEDIDA POR GALICIA El servicio incluye un vehículo y acompañamiento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Bajas. Costa da Morte y Fisterra. A Coruña y Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda y Tui. Ribeira Sacra. CUSTOMISED PRIVATE TOURS AROUND GALICIA A customised service that includes vehicle and an oficial guide-driver that will accompany you during the route. From € 210. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Low Estuaries. Costa da Morte & Fisterra. A Coruña & High Estuaries. Ribeiro. Baiona. A Guarda & Tui. Ribeira Sacra.

Excursións por Galicia / Excursiones por Galicia / Tours around Galicia Goza de fermosas paisaxes de Galicia en excursións dun día dende Santiago. Disfruta de hermosos paisajes de Galicia en excursiones de un día desde Santiago. Enjoy Galicia´s beautiful scenery during one-day trips from Santiago. + Info & Reserv: Compostur Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoReservas.com Excursións operadas por Art Natura Excursiones operadas por ArtNatura Tours operated by Art Natura. EXCURSIÓNS A MEDIDA POR GALICIA O servicio inclúe un vehículo e acompañamento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €.

Excursión operadas por Viajes Viloria Excursiones operadas por Viajes Viloria Tours operated by Viajes Viloria RÍAS BAIXAS T. ALTA: (1 Xuñ-30 Set): Mér, Ven, Dom. Precio: 45 €. Inclúe travesía en barco. T. ALTA: (1 Jun-30 Sep): Mie, Vie, Dom. Precio: 45 €. Incluye travesía en barco. HIGH SEASON: (1 June-30 Sept.): Wed, Fri, Sun. Price: € 45. Includes boat trip. FISTERRA-COSTA DA MORTE T. ALTA (1Xun-30 Set): Mar, Xo, Sáb. Precio: 40 €.


Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoReservas.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoReservas.com. Tel. 902 190 160. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoReservas.com. Tel. 902 190 160

T. ALTA (1 Jun-30 Sep): Mar, Jue, Sáb. Precio: 40 €. HIGH SEASON: (1June-30 Sept.): Tue, Thu, Sat. Price:

Excursións operadas por Viajes Atlántico Excursiones operadas por Viajes Atlántico Tours operated by Viajes Atlántico EXCURSIÓNS POR GALICIA Todos os días da semana. Excursións diarias desde Santiago (inclúe comida e guía acompañante). Precio: 55 €. Rías Baixas. Rías Altas. Fisterra. Ourense e Ribeira Sacra. Vigo e Portugal. Etc. Venda: Oficina Central de Turismo de Santiago (reserva: 5,50 €). EXCURSIONES POR GALICIA Todos los días de la semana. Excursiones diarias desde Santiago (incluye comida y guía acompañante). Precio: 55 €. Rías Baixas. Rías Altas. Fisterra. Ourense y Ribeira Sacra. Vigo y Portugal. Etc. Venta: Oficina Central de Turismo de Santiago (reserva: 5,50 €). SIGHTSEEING TOURS AROUND GALICIA Every day of the week. Daily excursions from Santiago (includes lunch andaccompanying guides). Price: € 55. High Estuaries. Low Estuaries. Fisterra. Ourense and Ribeira Sacra. Vigo and Portugal. Etc. On sale at: Turismo de Santiago Main Office (reservation: € 5.50)

O CAMIÑO DE SANTIAGO A PÉ Propoñémosche unha experiencia inesquecible: facer o Camiño a pé, aloxándote en hoteis de 3*, con guía acompañante y autocar de apoio para levar a equipaxe e trasladarte ao finalizar a etapa ao aloxamento, coa cea preparada todas as noites... Duración: 9 días / 8 noites. Saídas: do 03 ao 11 de setembro; do 08 ao 16 de outubro; do 29 de otubro ao 06 de novembro; do 03 ao 11 de decembro. Punto de partida: Astorga. EL CAMINO DE SANTIAGO A PIE Te proponemos una experiencia inolvidable: hacer el Camino a pie, alojándote en hoteles de 3*, con guía acompañante y autocar de apoyo para llevar el equipaje y trasladarte al finalizar la etapa al alojamiento, con la cena preparada todas las noches... Duración: 9 días / 8 noches. Salidas: del 03 al 11 de septiembre; del 08 al 16 de octubre; del 29 de octubre al 06 de noviembre; del 03 al 11 de diciembre. Punto de partida: Astorga. THE WAY OF ST. JAMES ON FOOT We offer you an unforgettable experience by undertaking the Way of St. James on foot, staying in 3* hotels to get a good rest after each stage, with accompanying guide so as not to miss any details about the sights along the way, with a support coach to carry your luggage and take you to your accommodation at the end of each stage, with dinner waiting for you every evening… Duration: 9 days / 8 nights. Departures: September 3rd to 11th; October 08th to 16th October 29th to November 6th, December 03rd to 11th. Starting point: Astorga.

O CAMIÑO DE SANTIAGO EN BICICLETA Unha experiencia inesquecíbel, con aloxamento en hoteis de 3*, media pensión, 2 guías acompañantes e bicicleta último modelo. Duración: 9 días/8 noites. Saídas: do 03 ao 11 de setembro; do 08 ao 16 de outubro; do 29 de outubro ao 06 de novembro; do 03 ao 11 de decembro. Punto de partida: León. EL CAMINO DE SANTIAGO EN BICICLETA Una experiencia inolvidable, con alojamiento en hoteles de 3* media pensión, 2 guías acompañantes y bicicleta último modelo. Duración: 9 días/8 noches. Salidas: del 03 al 11 de septiembre; del 08 al 16 de octubre; del 29 de octubre al 06 de noviembre; del 03 al 11 de diciembre. Punto de partida: León. THE WAY OF ST. JAMES BY BIKE An unforgettable experience featuring accommodation in 3* hotels half board, 2 accompanying guides and latest-model bike. Duration: 9 days/8 nights. Departures: September 3rd to 11th, October 08th to 16th, October 29th to November 6th, December 03rd to 11th. Starting point: León

Especial peregrinos / Especial peregrinos / Pilgrim special + Info & Reserv: Compostur Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoReservas.com

49


D Directorios Directorios Directory Cultura Cultura Culture Referencias mapa Referencias mapa Map references

ARTeria Noroeste. Parque Vista Alegre. Rúa das Salvadas, 2A. e1 Arquinauta. Santo Agostiño, 6. e3 Auditorio da Universidade. Avenida de Vigo. Campus Sur. 981 563 100. b1 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións. (+34) 981 552 290. f1 12 Aula de Cultura de Caixa Galicia. Carreira do Conde, 18. (+34) 981 580 891. c3 Biblioteca Caja Madrid. Casas Reais, 14. (+34) 981 571 347. e3 Biblioteca Pública Ánxel Casal. Avenida de Xoán XXIII, s/n (+34) 881 999 416. e2 Casa da Parra. Praza da Quintana. (+34) 981 585 809. d2 13 Casa da Troia. Troia, 5. (+34) 981 585 159. e3 09 Casa das Asociacións. Avda. De Vilagarcía, 43. (+34) 981 542 350. b3 Casino de Santiago. Rúa do Vilar, 35. (+34) 981 577 503. d3 Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Valle Inclán, s/n. (+34) 981 546 619. e3 03 Centro Social Caixanova. Praza de Cervantes, 17. (+34) 902 922 461. e2 20 Colexio de Arquitectos (COAG). Casa da Conga. Praza da Quintana, 1. (+34) 981 580 100. d2 14 Colexio de Fonseca. Praza de Fonseca, s/n. (+34) 981 563 100. d2 15 Factoría Compostela. Rúa da Conga, 9. (+34) 981 55 78 53. d2 Fundación Araguaney. Alfredo Brañas, 5. (+34) 981 559 600. c3 Fundación Caixa Galicia. Rúa do Vilar, 19. (+34) 981 552 577. d2 17 Fundación Eugenio Granell. Pazo de Bendaña. Praza do Toural. (+34) 981 572 124. d3 04 Fundación Torrente Ballester. Rúa do Vilar, 7. (+34) 981 552 304. d2 16 Galería Auriol Arte. Rúa República de El Salvador, 2. (+34) 981 561 764. c3 Galería Citania. Algalia de Abaixo, 39. (+34) 981 589 385. e2 Galería Durán. Montero Ríos, 18. (+34) 981 577 158. c3 Galería Espacio 48. Rúa do Vilar, 48. (+34) 981 575 568. d3 Galería Goran Govorcin Contemporary. Campo do Cruceiro do Gaio, 17. (+34) 981 590 478. c1 Galería Paloma Pintos. Xelmírez, 25. (+34) 981 576 239. d3 Galería Sabor a Menta. Rúa Xelmírez, 12. (+34) 881 031 811. d3 Galería SCQ. Pérez Costanti, 12. (+34) 981 579 946. c3 Galería José Lorenzo. Travesa do Franco, 6. (+34) 981 587 433. d2 Galería José Lorenzo 2. Praza do Toural, 9. (+34) 981 587 433. d3 Galería Metro. Rúa Nova, 24. (+34) 881 031 479. d3 Galería Sargadelos. Rúa Nova, 16. (+34) 981 581 905. d3 Galería Sol & Bartolomé. San Francisco, 30. (+34) 981 575 085. e2 Galería Trinta. Virxe da Cerca, 24. (+34) 981 584 623. e3 Galicia Dixital Exposición/Exhibition. San Martiño Pinario. (+34) 981 554 048. d2 06 Galyarte. Xelmírez, 12. (+34) 881 03 18 11. d3 Igrexa da Universidade. Praza da Universidade. (+34) 981 563 100. d3 18 Librería Aenea. Rúa dos Irmáns Rey Alvite, 5. (+34) 981 572 567. c4 Multiusos Fontes do Sar. Diego Bernal, s/n. (+34) 981 568 160. e4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Museo da Colexiata do Sar. Sar (+34) 981 583 127. d4 08 Museo das Peregrinacións. San Miguel, 4. (+34) 981 581 558. e2 05

50

Museo de Arte Sacra. Monasterio de San Paio de Antealtares. (+34) 981 583 127. e2 07 Museo de Antropoloxía e Etnografía Sotelo Blanco. San Marcos, 77. (+34) 981 582 571. Museo de Historia Natural. Fac. de Química. Avda. das Ciencias. Campus Sur. (+34) 981 563 100. c2 10 Museo de Terra Santa. Convento de San Francisco. (+34) 981 581 600. e2 12 Museo Diocesano. Praza da Inmaculada. (+34) 981 572 300. d2 Museo do Acibeche. Praza de Cervantes, 12. (+34) 981 552 807. Museo do Colexio Médico. San Pedro de Mezonzo, 41.(+34) 981 595 562. Museo do Pobo Galego. Convento de San Domingos de Bonaval. (+34) 981 583 620. e3 02 Museo Pedagóxico de Galicia. San Lázaro, 107. (+34) 981 540 155. g4 11 Museo e Tesouro de la Catedral. Praza do Obradoiro. (+34) 981 560 527. d2 00 Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Miguel Ferro Caaveiro . (+34) 981 519 988. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pavillón de Galicia. San Lázaro. (+34) 981 557 359. Pazo de Xelmírez. Praza do Obradoiro. (+34) 981 552 985. d2 01 Sala Capitol. Concepción Arenal, 5. (+34) 981 574 399. d3 Sala Nasa. San Lourenzo, 51 -53, (+34) 981 573 998. c1 Sala Santart. Ruela de Brión, 5. (+34) 981 592 665. b4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Sala Yago. Rúa do Vilar, 51. (+34) 981 589 288. d3 Salón Teatro. Rúa Nova, 34. 981 581 111. d3 Teatro Principal. Rúa Nova, 22. 981 542 347 (ofic.) / 981 542 349 (tickets). d3 Zona 'C'. Bonaval, 1. e3 19

Gastronomía Gastronomía Gastronomy Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L.

Mariscarías / Marisquerías / Seafood Restaurants

Ambiente de viños e cervexas, tapas e racións Ambiente de vinos y cervezas, tapas y raciones Wine and beer atmosphere, "tapas" and portions A Taberna do Bispo. Franco, 37 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 045. d3 Casa Rosalía. Franco, 10 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 441. d2 El Patio. Franco, 33 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 747 d3


Abellá. Franco, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 O'42. Franco, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 009. d3 María Castaña. Raíña, 19 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 560 137. d3 Ventosela. Raíña, 28 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 669 942 206. d3 O Gato Negro. Raíña [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 583 105. d3 Trafalgar. Travesa do Franco, 1 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Orella. Raíña, 21 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 A Casa do Medio. Raíña, 18. [cidade histórica / c. hca. / old town]. d2 Caracoles. Raíña, 14 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 561 498. d2 Sant Yago. Raíña, 12 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 444. d2 Central. Raíña, 15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 583 664. d2 San Jaime. Raíña, 4. [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Vinoteca O Beiro. Raíña, 3 [cidade histórica / hca. / old town]. (+34) 981 581 370. d2 Negreira ("O Pataca"). Rúa do Vilar, 77 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 580 740. d2 O'Filandón. Acibechería, 6 [cidade hca. / ciudad hca. / old town].(+34) 981 572 738. e2 Bierzo Enxebre. Troia, 10 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 909. e2 A Despensa da Troia. Troia, 9 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 554 546. e2 Forest. Abril Ares, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 811. e2 Casa Felisa. Porta da Pena, 5 [cidadehca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 582 602. e2 Bodeguilla de San Roque. San Roque, 13 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 564 379. e2 Garum. Praciña das Penas, 1 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 062 631. e2 Casa Pepe. Pescadería Vella [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Belgo Mejillones. Rúa Travesa, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 881 259 030. e3 Gamela. Oliveira, 5 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 587 025. e3 República. Casas Reais, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 Bicoca. Entremuros, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 Sushi Petiscos. Aller Ulloa, 7 (Porta do Camiño) [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 368. e3 O Catro. Rúa de San Pedro, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 103 794. e3 O Dezaseis. Rúa de San Pedro, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 633. e3 La Barrika. Rúa de San Pedro, 21 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 309. e3 Terrazas bares Rúa de San Clemente / Pavement bars in Rúa de San Clemente [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Agarimo. Preguntoiro, 2 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 573 094 Obradoiro do Xantar. Rúa Nova, 39 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3 Yunque. Rúas das Orfas, 27 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 947. d3 Lizarrán. Orfas, 25 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 577 684. d3 Tapería Senra. Senra, 4 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 576 134. c3 Iacobus. Acibechería, 5 [cidade histórica / c. histórica / old town]. e2 Merlego. Angustia, 22 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 572 975. f3 Bodega Abrigadoiro. Carreira do Conde, 5 [z. centro / central area]. (+34) 981 563 163. c2 Descorche. Hórreo, 96 [zona centro / central area]. (+34) 881 976 012. c3 Reno. Doutor Teixeiro, 28 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 018. c3 Cervecería Internacional. Montero Ríos, 38-b [z. centro / c. area]. (+34) 981 563 496. c3 Mesón Caney. Alfredo Brañas, 5 [zona centro / central area]. (+34) 981 559 600. c3 Cervecería La Marmita. Alfredo Brañas, 7 [zona centro / central area]. c3 La Codorniz. Alfredo Brañas, 15 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 173. c3 Cava de Saint James. República de El Salvador, 28 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 745. c3 Atalaya. Rosalía de Castro, 53 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 592 740. b2 Tapería Castelao. Rúa Nova de Abaixo, 7 [z. centro / central area]. (+34) 881 976 005. b2 La Viura. Rúa Nova de Abaixo, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 939 259. c2 A Viña de Xabi. Fernando III o Santo, 4 [z. centro / central area]. (+34) 981 940 071. b3

Vivacce. Ramón Cabanillas, 13 [zona centro / central area]. (+34) 665 805 586. b3 La Cavita. San Pedro de Mezonzo, 9 [z. centro / central area]. (+34) 981 93 50 98. b3 Latino. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 063. b3 A Colleita. Avenida de Ferrol, 11 [cidade / ciudad / the city]. b2 Barrigola. Avenida de Ferrol, 54 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 978 880. b2 Bodeguilla de San Lázaro. San Lázaro, 104 [zona Palacio de Congresos / zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 607. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Cociña galega Cocina gallega Galician Cuisine San Clemente. San Clemente, 6 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 565 426. d2 Carretas. Carretas, 21 [c. histórica / c. histórica / old town]. (+34) 981 563 111. d2 Asesino. Praza de Universidade, 16 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 568. d3 Tránsito dos Gramáticos. Tránsito dos Gramáticos, 1 [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 572 640. d3 Don Gaiferos. Rúa Nova, 23 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 894. d3 Ribadavia. O Franco, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 902. d2 El Cayado. O Franco, 20 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 587 861. d2 A Barrola I & II. O Franco, 29 & 41 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 999. d2 El Franco. O Franco, 28 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 588 814. d2 Casa Elisa. O Franco, 36-38 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 112. d3 Xantares. O Franco, 40 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 198. d3 Porta Faxeira. O Franco, 50 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 840. d3 El Pasaje. O Franco, 54 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 557 081. c3 El Submarino. O Franco, 49 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 428. d3 O Celme do Caracol. A Raíña, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 746. d2 Sexto II. A Raíña, 23 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 560 524. d3 Camilo. A Raíña, 24 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 58 45 93. d2 Ángel. San Clemente, 6 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 392. d2 O Picho da Cerca. Virxe da Cerca, 27 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 569 350. e3 Domínguez. Sar, 102 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 565 477. d4 Enxebre. Parador Hostal Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 050 527. d2 Restaurante dos Reis. Parador Hostal dos Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 200. d2 Raxoi. Raxoi, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 190. d2 Casal do Cabildo. Rúa de San Pedro, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 057. e3 La Casa de la Marquesa. Costa de San Domingos de Bonaval [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 573 958. e3 Sushi Bonaval. Rúa do Medio, 1-2 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 883. e3 Don Quijote. Galeras, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 859. d1 La Tacita de Juan. Hórreo, 31 [zona centro / central area]. (+34) 981 562 041. c3 Vilas. Rosalía de Castro, 88 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 000. b2 Mesón Ferradura. Rosalía de Castro, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 589 120. c2 Green. Montero Ríos, 16 [zona centro / central area]. (+34) 981 580 976. c3 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. (+34) 981 554 356. c3 Fornos. Hórreo, 24 [zona centro / central area]. (+34) 981 565 721. c3 El Bocalino. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. (+34) 981 566 482 c3 Paz Nogueira. Castiñeiriño, 14-16 [periferia / outskirts]. (+34) 981 592 016. b5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Monterrey. Fontiñas, 82 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 587 557. g4 Mesón de Lázaro. San Lázaro, 73 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 525. g4 (fóra

51


Directorios Directorios Directory mapa / fuera mapa / off map) Doña Ana. Rúa de San Lázaro, 85 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 390 g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Finca. San Lázaro, 103 [periferia / outskirts]. (+34) 981 580 361. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Husa Santiago Apóstol. Costa de San Marcos, 1 [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 680 625 735. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pedra Santa. Costa de San Marcos, 18 [periferia / outskirts]. (+34) 981 557 415. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Sexto. San Marcos. A Grela [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 507. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) San Paio. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 205. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Ruta Jacobea. Lavacolla, 41 [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 211. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Lorenzo. Sabugueira, s/n. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 326. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Adrán. San Xoán de Calo. Teo [5 km]. (+34) 981 570 000. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Roberto. San Xulián de Sales, 17. Vedra [10 km] (+34) 981 511 769. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Villa Verde. Lugar de Figueiredo, 10. Ponte Ulla [10 km]. (+34) 981 512 652. (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Pulperías Pulperías Octopus taverns Los Sobrinos del Padre Benito. San Miguel, 7. (+34) 981 583 566. e2 Mesón do Pulpo. Vista Alegre, 57 (+34) 981 586 416. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pulpería Fuentes. Campo de Conxo, 5. (+34) 981 521 007. (fóra mapa / f. mapa / off map) Bodegón Concheiros. Fonte dos Concheiros, 2A.[cidade. / ciudad / the city]. (+34) 981 588 690. g3

Broa. San Miguel dos Agros, 9. [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 779. e2 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. c3 Boga. Rúa dos Feáns, local 3B [zona centro / central area]. (+34) 981 592 227. b2 De Profundis. Hotel Monumento San Francisco. Campiño de San Francisco, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 634. e2 Azabache. Hotel NH. Avda. Burgo das Nacións, s/n [cidade / cdad. / the city]. 902 115 116. f1 El Olivo. Rúa da Raxeira, 50 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 660 327 669. f4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Madam Ragú. Avda. de Ferrol, 17 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 976 741. b3 De Carmen. As Arribadas, 9 [periferia / outskirts]. (+34) 981 943 858. b2 (fóra mapa / fuera mapa / off map) A Quinta da Auga.Paseo da Amaía, 23B. Brandía, Vidán. [periferia / outskirts]. (+34)981 534 636. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa dos Albardonedo. Rúa de Muros, 112 - Roxos. (+34) 981 815 967. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Churrascarías e carnes e peixes á brasa Churrasquerías y carnes y pescados a la brasa Steak houses and barbecued meat and fish San Clodio. Rúa de San Pedro, 26 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 997. e3 Quitapenas II. Sar, 80 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 938 433. d4 A Cova do Feo. Rúa do Cardeal Payá, 5 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 675 660 035. d3 La Criolla. Montero Ríos, 10 [zona centro / central area]. (+34) 981 586 940. c3 Parrillada Argentina. Rosalía de Castro, 12 [z. centro / central area]. (+34) 981 586 071. c2 Parrillada 9 de julio. Santiago de Chile, 27 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 685. b3 A Taverna do Ensanche. Santiago de Chile, 12 [z. centro / c. area]. (+34) 981 590 788. b2 Gonzaba. Rúa Nova de Abaixo, 17 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 874. b2 A Costela de Román. San Pedro de Mezonzo, 26. [z. centro / c. area]. (+34) 981 598 811. b3 O Almacén. Sarela de Abaixo, 25 [periferia / outskirts]. (+34) 981 530 393. d1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) A Grella. Rúa do 25 de Xullo, 35. Camping As Cancelas. [cidade / ciudad / the city ]. (+34) 981 580 266. h4

Cociña española Cocina española Spanish Cuisine Rincón de Gurpegui. Frei Rosendo Salvado, 15 [z. centro / central area]. (+34) 981 598 178. b2 Asador Castellano. Rúa Nova de Abaixo, 2 [z. centro / central area]. (+34) 981 590 357. c2

Comida ecolóxica Comida ecológica Ecologic food Comarca 54. San Clemente, 11 [c. hca./ c. hca. / old town]. (+34) 981 104 586. c2

Chineses Chinos Chinese food Restaurantes 'in': nova cociña galega e española Restaurantes 'in': nueva cocina gallega y española In' Restaurants: New Galician and Spanish Cuisine Casa Marcelo. Rúa Hortas, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 580. d2 MICHELIN Ana. Sar, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 792. d4 Escoffier. Avenida de Ferrol, 7 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 523 005. b3 El Mercadito. Galeras, 18 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 574 239. d1 Acio. Galeras, 28 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 577 003. d1 Pedro Roca. Domingo García Sabell, 1 [cidade / cdad. / the city]. (+34) 981 585 776. d1 AC Palacio del Carmen. Hotel AC. Oblatas, s/n [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 552 444. c1 Abastos 2.0. Mercado de Abastos, casetas 13-18 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 576 145. e3 Tafona. Virxe da Cerca, 7 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 923. e3 A Curtidoría. Rúa da Conga, 2-3 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 342. d3

52

Palacio Oriental. Fernando III o Santo, 11 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 428. b3 Imperial. Rosalía de Castro, 100 [zona centro / central area]. (+34) 981 597 626. b2 China Ming. Avenida Romero Donallo, 25 [z. centro / central area]. (+34) 981 593 673. b3

Kebabs Kebabs Kebabs Istambul Dönner Kebap. Rosalía de Castro, 5 [zona centro / central area]. c2 Asia Express. Rúa do Vilar, 81[cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Nevroz Döner Kebap. Cantón do Toural [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. c3 Nevroz Dönner Kebap. Rúa de San Pedro [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. e3 Beritan. Ruela dos Feáns, 2 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 109 . b2

Brasileiros Brasileños Brazilian food O´Rodicio. Carretera Santiago a Noia. A Barcia, 19 [periferia / outskirts]. (+34) 981 537 372. a1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)


Italianos Italianos ltalian food Gambrinus. Pza. de Fonseca, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 020. d2 Tivolino. Galeras, 9 [ciudad / the city].(+34) 981 577 108. d1 Góndola II. Diego de Muros, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 596 446. b3 La Tagliatella. Frei Rosendo Salvado, 10 [z. centro / city centre]. (+34) 881 939 822. b2 Dolce Vita. Rosalía de Castro, 98 [zona centro / city centre]. (+34) 664 773 157. b2

Grego Griego Greek food Góndola I. Santiago del Estero, 7 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 348. b2

Filipino Filipino Philippine food Las Cien Islas. Avda. Vilagarcía, 2, semisótano [zona centro / central area]. 881 976 390 / 881 976 391 (servizo a domicilio / serv. a domicilio / takeaway phone number). b2

Indio Indio Indian food Punjabi Food. Fernando III o Santo, 37 [z. centro / central area]. (+34) 666 681 270. b3

Gasthof. Centro Comercial Área Central, local 22 [ciudad / the city]. (+34) 981 560 426. g4 Pizza Grill. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 588 546. g4 McDonald´s. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 554 132. g4 McDonald´s. Praza de España, s/n [periferia / outskirts]. (+34) 981 554 132. h2 Burguer King. Senra, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 574 031. c3 Mister Burguer. Santiago de Chile, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 547. b2 Mac Burger. Santiago de Chile, 22 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 039. b3 Frankfurt. Rúa Nova de Abaixo [zona centro / central area]. (+34) 981 597 599. c2 Galeón. Alfredo Brañas, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 599 017. b3 Galeón Toural. Cantón do Toural, 4 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 599 017. d3 Bocalino Eleuvepizza. Santa Marta de Arriba, 2 [zona centro]. (+34) 981 534 647. b2 Casa Elena. Praza de Mazarelos, 12 [cidade histórica]. (+34) 981 581 114. d3

A noite La noche The night Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L.

Crêpes Crêpes Crêpes Crêperie Cre-Cotté. Praza da Quintana, 1- 1º [c. hca. / old town]. (+34) 981 577 643. d2

Menús a bo prezo Menús asequibles Reasonably priced menus Casa Manolo. Pza. de Cervantes [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 582 950. e2 Entre-Rúas. Entrerrúas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 108. d3 A Tulla. Entrerrúas, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 580 889. d3 Caamaño Bar. Cruceiro do Gaio, 8 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 561 677. c2 Suso. Rúa do Vilar, 65 [c. histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 586 611. d3 Marte. Rodrigo de Padrón, 11 [c. histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 905. d2 Las Vegas. Rodrigo de Padrón, 9 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 988. d2 Rey David. Alfredo Brañas, 25 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 114. b3 Casa Román. San Pedro de Mezonzo, 26 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 522. b3 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [c. hca. / old town]. (+34) 981 582 516. d3 CGAC. Ramón M. Valle Inclán [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 546 624. e3 Auditorio de Galicia. Avda. Burgo das Nacións, sn [cdad / the city]. (+34) 981 554 366. f3 Rúa Nova. Rúa Nova, 36 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 566 980. d3 Granxa do Xesto. Parque da Granxa do Xesto, sn [periferia / outskirts]. (+34) 620 642 254. e1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Comida rápida e para levar Comida rápida y para llevar Fast food and take away Pizza Polo. Casas Reais, 27 [c. hca. / old town]. (+34) 981 587 272 / (+34) 981 585 656. e3 Pizza Móvil. Orfas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 355. d3 Pizza Móvil. San Pedro de Mezonzo, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 300. b3 Pizza Móvil. Praza de Vigo, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 553 232. b2 Pizza Hut. Romero Donallo, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 211. b3 Telepizza. Avenida Rosalía de Castro, 126 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 525 619. b2 Pizza Piccolo. Frei Rosendo Salvado, 24 [z. centro / central area]. (+34) 981 595 655. b3 Pizza Móvil. Centro Comercial Área Central [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 560 909. g4 Quick. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. h4

Música folk galega frecuente Música folk gallega frecuente Frequent Galician folk music Wi-Fi

Cafés, infusións, chocolates e licores de primeira hora Cafés, infusiones, chocolates y licores de primera hora Coffee, herbal tea, hot chocolate and liqueurs from early on Casino. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 35 [cidade histórica / c. hca. / old town]. 981 577 503. d3 Vaová Gin-Bar. Algalia de Arriba, 18. [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 610 358 461 .e2 Café Iacobus. Caldeirería, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Derby. Rúa das Orfas, 29 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Conga. Wi-Fi. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Literarios. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Café Santiagués. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Recantos. Wi-Fi. San Miguel [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Carrilana. San Paio de Antealtares, 16 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. b3 Metate. San Paio de Antealtares [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Terrazas en S. Paio de Antealtares / Pavement cafés in San Paio de Antealtares [c. hca./old town]. d2 Terrazas de Avda. de Figueroa / Pavement cafés in Avenida de Figueroa [c. hca. / old town]. c2 Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Garigolo. Wi-Fi. Praciña da Algalia de Arriba [cidade histórica / c. hca. / old town]. e2 Bonche. Rosalía de Castro, 128 [zona centro / central area]. b2 Terraza Hostal Reyes Católicos. Praza do Obradoiro [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Terraza-Jardín Hotel Costa Vella. Porta da Pena, 17 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e2

Clásicos composteláns Clásicos compostelanos Compostela classics Galo D´Ouro. Conga, 14-15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Borriquita de Belem. San Paio de Antealtares, 22 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Casa das Crechas. Vía Sacra, 3. [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2

53


Directorios Directorios Directory Modus Vivendi. Praza de Feixóo, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Pepa a Loba. Castro, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Atlántico. Fonte de San Miguel, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Paraíso Perdido. Antealtares, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Momo... a rúa. Virxe da Cerca, 23 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Dado Dadá Jazz Club. Alfredo Brañas, 19 [zona centro / central area]. b3

Ritmos latinos Ritmos latinos Latin rhythms Conga 8. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town] . d2 Guayaba. Nova de Abaixo, 26 [zona centro/ central area]. b2

A partir de trinta e tantos A partir de 30 y tantos 30-odd and older Discoteca Don Juan. Alfredo Brañas, 29 [zona centro/ central area]. b3 Sabáh. Doutor Teixeiro, 10 [zona centro / central area]. c3

Alternativos Alternativos Alternative clubs Tarasca. Entremuros, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Avante. Cantón de San Bieito, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Bar-tolo. Rúa da Troia [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Embora. Tras San Fiz de Solovio, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Pubs que preparan queimadas Pubs que preparan queimadas Clubs that prepare "queimada" (flamed eau-de-vie)

Forum. Rúa Travesa, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Coffee Pop. Wi-Fi. Rúa de San Pedro, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

*Fonte Sequelo. Xelmírez, 24 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 *Retablo. Rúa Nova,13 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 564 851. d3 *Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 629 635 451. d3 *Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 617 082 447. e2 Calderería. Caldeirería, 26 [ cidade hca / ciudad hca / old town]. (+34) 981 573 625. d3 * Reservar con antelación / Order in advance.

As Dúas. Rúa da Oliveira, 3 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 669 440 436. e3

Especial Wi-Fi Especial Wi-Fi Wi-Fi Specials

Gais Gays Gays

Música temática Música temática Thematic music Bolengo. Wi-Fi. Ramón Cabanillas, 17-19 [zona centro / central area]. b3 Tupperware Café. Wi-Fi. Frei Rosendo Salvado, 28 [zona centro/ central area]. b3 Krooner. República Arxentina, 48 [zona centro / central area]. b3 A Reixa. Tras Salomé, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 A Medusa. Praza de Salvador Parga, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Camalea. Praza de San Martiño, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Cachán. Loureiros, 16 [cidade hca./ ciudad hca. / old town]. e2 Matadero. Praza do Matadoiro, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 La Radio. Praza San Fiz de Solovio, 6 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Para marchosos Para marchosos Lively clubs Retablo. Rúa Nova, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. 981 564 851. d3 Capitol. Concepción Arenal, 5 [zona centro / central area]. d3 Sónar. Rúa de Mazarelos 4-5 [c. histórica / old town]. d3 Leblón Meia. Rúa das Ameas, [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Quintana Sur. Praza da Quintana, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Meia. Algalia de Abaixo, 22 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Ultramarinos. Casas Reais, 34 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Garoa. Rodrigo de Padrón [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Yacaré. Santiago de Chile, 15 [zona centro / central area]. b3 Ruta. Pérez Costanti, 4 [zona centro / central area]. c3 Discoteca Liberty. Alfredo Brañas, 6 [zona centro /central area]. c3 Discoteca Apolo. Santiago del Estero, 8 [zona centro / central area]. c2 La Catedral. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. b3 Gabanna. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. b3 Charlotte. Fernado III o Santo, 1 [zona centro / central area]. b3 Moon Music Club. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3

54

Deluxe. Santiago de Chile, 31 [zona centro / central area]. b3 Blaster. República Arxentina, 6 [zona centro / central area]. c3 Maycar. Douctor Teixeiro, 5 [zona centro / central area]. c3

El Nido de Cuco. Virxe da Cerca, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. Lembranza. Montero Ríos, 39 [zona centro / central area]. c3 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións, s/n [cidade / ciudad / the city]. f1 Sport. República Arxentina, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 283. b3 Rock Café Santiago. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Fusión. Frei Rosendo Salvado, 9 [zona centro / central area]. (+34) 981 938 687. b2 Astra I. Santiago de Chile, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 595 510. b2 M* Café e Copas. Fonte de Santo Antonio [c. hca. / c. hca. / old town]. 981 572 559. d3

Karaokes Makumba. Frei Rosendo Salvado, 16 [zona centro /central area]. b2 Manhattan. Alfredo Brañas, 18 [zona centro / central area]. c3


OFICINAS DE TURISMO TOURIST OFFICES Oficina Central de Información Turística Municipal. Turismo de Santiago Municipal Tourist Main Office. Turismo de Santiago Rúa do Vilar, 63 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 555 129 www.santiagoturismo.com info@santiagoturismo.com Aberta todo o ano. Inverno: Lu-Ve, 9-19 h. Sa-Do e festivos, 9-14, 16-19 h. Semana Santa-verán: Todos os días, 9-21 h Abierta todo el año. Invierno: Lu-Vi, 9-19 h. Sa-Do y festivos, 9-14, 16-19 h. Semana Santa-verano: Todos los días, 9-21 h. Open all year. Winter: Mon-Fri, 9 am-7 pm. Sat-Sun and holidays, 9 am-2 pm, 4-7 pm. Easter-summer: Every day, 9 am-9 pm. Punto de Información Turística Tourist Office Dársena de autobuses Xoán XXIII. Tel. (+34) 981 576 456 Aberta todo o ano. Lu-Do e festivos: 9-14 h., 16-19 h. Abierta todo el año. Lu-Do y festivos: 9-14 h., 16-19 h. Open all year. Mon-Sun and holidays: 9 am-2 pm, 4-7 pm. Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela's Official Reservation Center Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 Fax: (+34) 981 572 736 www.SantiagoReservas.com info@SantiagoReservas.com

Oficina de Acollida ao Peregrino Oficina de Acogida al Peregrino Pilgrim Reception Office Rúa do Vilar, 1 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 568 846 www.archicompostela.org Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do e festivos: 1014 h., 16-20 h. Abr-out: Todos os días, 9-21 h. Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do y festivos: 1014 h., 16-20 h. Abr-oct: Todos los días, 9-21 h. Nov-Apr: Mon-Sat: 10 am-8 pm. Sun and holidays: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Apr-Oct: 9 am – 9 pm. Oficina de Turismo de Galicia (Turgalicia) Galician Tourist Information Office (Turgalicia) Rúa do Vilar, 30 - 32 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 584 081 / 902 332 010 www.turgalicia.es Lu-Ve: 10-20 h. Sa: 11-14 h, 17-19 h. Do e festivos: 11-14 h. Lu-Vi: 10-20 h. Sa: 11-14 h., 17-19 h. Do y festivos: 11-14 h. Mon - Fri: 10 am-8 pm. Sat: 11 am-2 pm, 57 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm.


Culturall. Nº 55 Outubro 2010  

Toda a axenda mensual de Santiago de Compostela: cultura, lecer e turismo. Nº 55, Outubro 2010. Toda la agenda mensual de Santiago de Compos...

Culturall. Nº 55 Outubro 2010  

Toda a axenda mensual de Santiago de Compostela: cultura, lecer e turismo. Nº 55, Outubro 2010. Toda la agenda mensual de Santiago de Compos...

Advertisement