Page 1

Nº 56

2010 Ano Santo Compostelán · Año Santo Compostelano · Compostela Holy Year

Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo

2010

Novembro Noviembre November

Adiante! ¡Adelante! Come in!


Audioguías MP3 Descubre a cidade facilmente e ao teu ritmo. O percorrido dicorre polos puntos máis emblemáticos de Santiago. Prezo:12 € Aluguer por 24 horas

Audioguías MP3 Descubre la ciudad fácilmente y a tu ritmo. El recorrido te llevará por los puntos más emblemáticos de Santiago. Precio:12 € Alquiler por 24 horas

Audiowalks MP3 Explore the city conveniently at your own pace. The itinerary will take you around Compostela´s most emblematic sights. Price: €12 Rental for 24 hours

e Where Onde Dónd o al de Turism tr Oficina Cen go tia de San 63 Rúa do Vilar, 5 129 55 1 98 ) T: (+34

Idiomas | Languages: Deutsch English Español Français Italiano Português


Índice Índice Index O outono avanza, pero as portas de Santiago non pechan. Ven, arrima a cancela, empurra as pesadas follas de madeira e asoma: a cidade é cine, castañas, viños e música en novembro. Concertos, escena e gastronomía medran ao calor do fogo e da pedra. Estás na Compostela variopinta, capaz de botar a dobrar as campás pola visita do Papa Bieito XVI e aclamar o 'teatro do terror' de Alice Cooper. A cidade que se entrega ao cine de autor e aos máis exquisitos premios de festivais europeos que exhibe durante case un mes Cineuropa coa mesma paixón que ao albariño e aos bivalvos de temporada. Ou á Salomé do Centro Dramático Galego. Ou ao soul de Paperboy Reed e ás imaxes de dúas das mellores fotógrafas do mundo, que coinciden tralas portas abertas de Compostela. El otoño avanza y las puertas de Santiago no se cierran. Ven, arrima la cancela, empuja las pesadas hojas de madera y asómate: la ciudad es cine, castañas, vinos y música en noviembre. Conciertos, escena y gastronomía crecen al calor del fuego y la piedra. Estás en la Compostela variopinta, capaz de echar al vuelo las campanas por la visita del Papa Benedicto XVI y aclamar el 'teatro del terror' de Alice Cooper. La ciudad que se entrega al cine de autor y los más exquisitos premios de festivales europeos que exhibe durante casi un mes Cineuropa con la misma pasión que al albariño y los bivalvos de temporada. O a la Salomé del Centro Dramático Galego. O al soul de Paperboy Reed y a las imágenes de dos de las mejores fotógrafas del mundo, que coinciden tras las puertas abiertas de Compostela. Autumn continues and Santiago's doors remain open. Come on, close the gate behind you, push open the heavy wooden leaves and peak in: the city is cinema, chestnuts, wine and music in November. Concerts, stage and gastronomy grow in the heat of the fire and stone. You are in diverse Compostela, capable of ringing the bells for the visit of Pope Benedict XVI and acclaiming Alice Cooper's “theatre of terror.” The city that shows the same enthusiasm for auteur cinema and the most exquisite award-winning films from European festivals, which Cineuropa screens during almost a month, as it does for Albariño wine and in-season bivalves. Or for the Galician Drama Centre's “Salome.” Or Paperboy Reed's soul and the images of two of the world's best female photographers, who coincide behind Compostela's open doors.

04 13 16 26 30 32 36 47 50

Destacado Destacado Feature

Non faltes...

No te pierdas... Don’t miss...

Axenda Agenda Listings

Museos e exposicións permanentes

Museos y exposiciones permanentes Permanent museums and exhibitions

Plano Plano Map

Exposicións Exposiciones Exhibitions

Compostela escondida Compostela escondida Hidden Compostela

Que facer Qué hacer What to do

Directorios Directorios Directory

Culturall. Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Dirección: Tono Mugico. Coordinación: Yolanda Ferro e Celalba Rivera. Redacción: Turismo de Santiago, Isabel Vega e Trevisani, S.L. Fotos: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo e Matías Ascariz. Tradución: Desmond Joyce. Deseño: 100x100: comunicación + creatividad. Adaptación gráfica: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión: Litonor. D.L.: C-809/2006 Culturall. Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Dirección: Tono Mugico. Coordinación: Yolanda Ferro y Celalba Rivera. Redacción: Turismo de Santiago, Isabel Vega, S.L. Fotos: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo y Matías Ascariz. Traducción: Desmond Joyce. Diseño: 100x100: comunicación + creatividad. Adaptación gráfica: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión: Litonor. D.L.: C-809/2006 Culturall. Santiago de Compostela's complete Culture, Leisure and Tourism Guide. Monthly publication of Santiago de Compostela Tourism. Edited by: Tono Mugico. Coordinated by: Yolanda Ferro and Celalba Rivera. Texts: Turismo de Santiago, Isabel Vega and Trevisani, S.L. Photography: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo and Matías Ascariz. Translation: Desmond Joyce. Design: 100x100: comunicación + creatividad. Map adaptation: Balsa Creatividad Publicitaria. Printed by: Litonor. D.L.: C-809/2006


Destacado Destacado Feature

Unha manda de concertos Un pu単ado de conciertos Fistful of Concerts


Destacado Destacado Feature n novembro os concertos en Santiago brotan coa choiva, como apetitosos cogomelos. A axenda sorpréndenos cunha ducia de citas memorables de tendencias tan dispares como reconfortantes: dende a música clásica ao rap, do soul ao glam e do folk á electrónica, este mes hai un asento e unha emoción reservados para cada melómano.

E

n noviembre los conciertos en Santiago brotan con la lluvia, como apetitosas setas. La agenda nos sorprende con una docena de citas memorables de tendencias tan dispares como reconfortantes: desde la música clásica al rap, del soul al glam y del folk a la electrónica, este mes hay un asiento y una emoción reservados para cada melómano.

E

In November, concerts in Santiago spring up all over with the rain. The programme surprises us with a dozen memorable events featuring trends that are both diverse and comforting: from classical music to rap, from soul to glam and from folk to electronic music, this month there is a seat and an emotion reserved for every music lover.

Alice Cooper, Eli Paperboy Reed, Real Filharmonía de Galicia, Fito y los Fitipaldis, Greg Dully, M-Clan, Napalm Death, Los Coronas, Berrogüetto, M-Clan, Tote King, Los Delinqüentes… non teñen nada en común, agás que a súa música soará durante novembro, case día tras día, nos escenarios de Compostela.

Alice Cooper, Eli Paperboy Reed, Real Filharmonía de Galicia, Fito y los Fitipaldis, Greg Dully, M-Clan, Napalm Death, Los Coronas, Berrogüetto, M-Clan, Tote King, Los Delinqüentes… no tienen nada en común, excepto que su música sonará durante noviembre, casi día tras día, en los escenarios de Compostela.

Alice Cooper, Eli Paperboy Reed, Real Filharmonía de Galicia, Fito y los Fitipaldis, Greg Dully, M-Clan, Napalm Death, Los Coronas, Berrogüetto, M-Clan, Tote King, Los Delinqüentes… they have nothing in common, except the fact that they will play their music during November, almost day after day, on Compostela's stages.

Alice Cooper

T

Berrogüetto


Destacado Destacado Feature Comecemos coa guinda do mes, o mestre do 'theatre rock', Alice Cooper, que actuará o 27 de novembro no Multiusos Fontes do Sar. Tras máis de 45 anos de lenda, provocador e incombustible, aterra por primeira vez en Galicia coa versión outonal do seu mundialmente aclamado tour 'Theatre of Death'.

Comencemos con la guinda del mes, el maestro del 'theatre rock', Alice Cooper, que actuará el 27 de noviembre en el Multiusos Fontes do Sar. Tras más de 45 años de leyenda, provocador e incombustible, aterriza por primera vez en Galicia con la versión otoñal de su mundialmente aclamado tour 'Theatre of Death'.

Durante a interpretación deste novo e brillante pesadelo, que o mesmo Cooper describe como 'terrores para paralizar aos vivos e horrores para resucitar aos mortos', o 'rocker do cemiterio' percorrerá unha vintena de éxitos de discos que van desde o seu Love It to Death (1971) ata o seu vixésimo quinto álbum de estudo, Along Came the Spider (2008), no que significará un paseo do glam ao heavy

Durante la interpretación de esta nueva y brillante pesadilla, que el mismo Cooper describe como 'terrores para paralizar a los vivos y horrores para resucitar a los muertos', el 'rocker del cementerio' recorrerá una veintena de éxitos de discos que van desde su Love It to Death (1971) hasta su vigésimoquinto álbum de estudio, Along Came the Spider (2008), en lo que significará un paseo del glam al heavy

Alice Cooper

Let us begin with the month's crowning moment, the master of Theatre Rock, Alice Cooper, who will perform on November 27 in the Multiusos Fontes do Sar stadium. After a legendary career of more than 45 years, this provocative and incombustible artist visits Galicia for the first time with the autumn version of his internationally acclaimed Theatre of Death tour. During his performance of a new and brilliant nightmare, which Cooper himself describes as “horrors to paralyse the living and horrors to resurrect the dead,” the “cemetery rocker's” concert will feature hits from records ranging from Love It to Death (1971) to his 25th studio album, Along Came the Spider (2008), and from glam to heavy metal with songs such as I'm Eighteen, School's Out, Under My Wheels, Killer, Billion Dollar Babies, No More Mr. Nice Guy, Only Women Bleed, From the Inside or Poison. Not to be missed, even for those who think that the Alice Cooper who let himself be guillotined and hung on stage should be dead by now. HIS GENERATION'S BEST SOUL BELTER Ten days before Cooper, and with a lot less deaths, Eli “Paperboy” Reed will come to the Sala Capitol as part of the Xacobeo Importa series of concerts. Critics describe him as the best American soul performer of his generation, or even “Boston's answer to Sam Cooke.” With a style that seems to be a continuation of Otis Redding and Wilson Pickett, on November 17 he will perform in Galicia for the first time with his band, The True Loves, recreating the atmosphere of 1950s Harlem soul food sessions and demonstrating why a historical label such as Capitol Records has launched


Destacado Destacado Feature por temas como I'm Eighteen, School's Out, Under My Wheels, Killer, Billion Dollar Babies, No More Mr. Nice Guy, Only Women Bleed, From the Inside o Poison. Imperdible, incluso para quen pense que o Alice Cooper que se deixaba guillotinar e aforcar en escena xa tiña que estar morto. O MELLOR 'SOUL BELTER'DA SÚA XERACIÓN Dez días antes que Coopere con moitas mortes menos, da man do ciclo 'Xacobeo Importa' chegará á Sala Capitol Eli 'Paperboy' Reed, a quen a crítica insiste en sinalar como o mellor intérprete norteamericano de soul da súa xeración ou, aínda máis, a 'resposta de Boston a Sam Cooke'. Cun estilo que parece herdar o oficio de Otis Redding e Wilson Pickett, o 17 de novembro actuará por primeira vez en Galicia coa súa banda, The True Loves, recreando o ambiente das sesións 'soul food' do Harlem dos 50, e demostrando por que un selo histórico como Capitol Records ven de lanzar ao mercado o seu álbum 'Come And Get It'. 'Cancións de herdanza gospel, velocidade psycho-billy con elegancia rock. Temas que incitan ao baile e ao suor'… FESTIVAL MICROFEST Os días 12, 26 e 27 de novembro a Sala Capitol e ARTeria Noroeste acollerán a oitava edición do Microfest, o festival de hip-hop e cultura urbana máis consolidado de Galicia. O primeiro concerto reunirá o 12 na Capitol ao rapeiro andaluz Tote King e ao artista galego Rack Eterno. O 26 comezará unha fin de semana de Microfest non-stop coa actuación do exitoso trío de DJs de Valencia Cookin' Soul, xunto a Mbka,

Eli ‘Paperboy’ Reed

por temas como I'm Eighteen, School's Out, Under My Wheels, Killer, Billion Dollar Babies, No More Mr. Nice Guy, Only Women Bleed, From the Inside o Poison. Imperdible, incluso para quien piense que el Alice Cooper que se dejaba guillotinar y ahorcar en escena ya tenía que estar muerto. EL MEJOR 'SOUL BELTER'DE SU GENERACIÓN Diez días antes que Cooper, y con muchas

his album “Come and Get It.” “Songs of Gospel heritage, psycho-billy speed with rock elegance. Songs that make you dance and sweat...” MICROFEST FESTIVAL On November 12, 26 and 27, Sala Capitol and ARTeria Noroeste will host the 8th Microfest, Galicia's best established hip-hop and urban culture festival. The first concert on November

07


Destacado Destacado Feature El Pablo Ese, 504, Shelar & Erin. Ao día seguinte será a vez de Swan Fyahbwoy -a revelación madrileña da escena reggae/dancehall- e Seis Senseis. Mentres tanto, na sala ARTeria Noroeste terán lugar o venres 26 a proxección e foro do documental “Días de asfalto y tinta. Presente, pasado y futuro de la cultura hip hop” de David Moreu. BERROGÜETTO, FITO E MÁIS O 13 de novembro arrancará no Auditorio de Galicia el ciclo 'Sons da Diversidade', que reúne mes a mes aos talentos das músicas do mundo. Abrirao a recoñecida banda Berrogüetto, que segue revisitando e renovando o folk galego no seu quinto disco, 'Kosmogonías', no que presenta unha nova voz – a de Xabier Díaze novos instrumentos para construír unah reflexión sobre a relación do Home e o Universo. Rack Eterno Tote King

8 in the Sala Capitol will feature the Andalusian rapper Tote King and the Galician artist Rack Eterno. On November 26, a Microfest non-stop weekend will begin with a performance by the successful trio of Valencia DJs Cookin' Soul, along with Mbka, El Pablo Ese, 504, Shelar & Erin. The following day will be the turn of Swan Fyahbwoy (the new Madrid star of the reggae/dancehall scene) and Seis Senseis. Meanwhile, ARTeria Noroeste will host on Friday, November 26, the screening of David Moreu's documentary “Días de asfalto y tinta. Presente, pasado y futuro de la cultura hip hop,” followed by a debate. BERROGÜETTO, FITO AND MORE November 13 sees the beginning, in the

08


Destacado Destacado Feature Por si fose pouco, para quen xa o botara de menos tras tres anos de ausencia, volven o 19 de novembro ao recinto do Sar Fito y los Fitipaldis. A banda bilbaína interpretará os seus éxitos e presentará os temas do seu aclamado traballo 'Antes de que cuente diez', que da tamén nome á xira na que viaxan con La Cabra Mecánica. GRAN CAPITOL Mención aparte merece a sucesión de concertos da sala Capitol en novembro. Ademais dos mencionados, o 4 actuará Greg Dulli, ex-líder da banda de rock alternativo Afghan Whigs, que chegará acompañado de Dave Rosser (Twilight Singers) e Rick Nelson (Polyphonic Spree). O 5 haberá ska arxentino con Los Auténticos Decadentes y No Ve Va a Gustar;

Fito & Fitipaldis

muertes menos, de la mano del ciclo 'Xacobeo Importa' llegará a la Sala Capitol Eli 'Paperboy' Reed, a quien la crítica insiste en señalar como el mejor intérprete norteamericano de soul de su generación o, más aún, la 'respuesta de Boston a Sam Cooke'. Con un estilo que parece heredar los quehaceres de Otis Redding y Wilson Pickett, el 17 de noviembre actuará por primera vez en Galicia con su banda, The True Loves, recreando el ambiente de las sesiones 'soul food' del Harlem de los 50, y demostrando por qué un sello histórico como Capitol Records ha lanzado al mercado su álbum 'Come And Get It'. 'Canciones de herencia gospel, velocidad psychobilly con elegancia rock. Temas que incitan al baile y al sudor'…

Auditorio de Galicia, of the 'Sons da Diversidade' series of concerts, which features, month after month, the best artists of world music. The series begins with the renowned group Berrogüetto, which continues to revive and renew Galician folk on their fifth album, 'Kosmogonías', in which they present a new singer (Xabier Díaz) and new instruments to construct a reflection on the relationship between Man and the Universe. As if this was not enough, for those who were missing them after a three-year absence, Fito and the Fitipaldis return on November 19 to the Sar stadium. The Bilbao band will perform their hits and present songs from their acclaimed CD, 'Antes de que cuente diez', which is also the name of their tour along with La Cabra Mecánica. GRAN CAPITOL Special mention should be made of the series of November concerts in Sala Capitol. In addition to the aforementioned ones, on November 4 Greg Dulli, ex-leader of the alternative rock band Afghan Whigs, will perform along with Dave Rosser (Twilight Singers) and Rick Nelson (Polyphonic Spree). On November 5 there will be Argentinean ska with Los Auténticos Decadentes and No Te Va a Gustar; followed on November 11 by a Heineken Music Selector concert with Surfer Blood and Elodio and Los Seres Queridos. The highlight of November 13 is the concert by Murcia's M-Clan, with their very personal mix of blues, soul, pop and rock; and November 14 is the evening of grind-core and death-metal featuring Napalm Death, Inmolation, Macabre and Waking the Cadaver. And more on November 18: the American pop band The

09


Destacado Destacado Feature seguido o 11 por un concerto Heineken Music Selector con Surfer Blood e Elodio y Los Seres Queridos. O 13 destaca o concerto dos murcianos MClan, con esa mestura persoalísima de blues, soul, pop e rock; e o 14 a noite de grindcore e death-metal que reunirá a Napalm Death, Inmolation, Macabre e Waking the Cadaver. O 18 máis: a bande de pop norteamericana The Pains of Being Pure at Heart, o 19 o rock fronteirizo de Los Coronas e Arizona Baby; o 20 Los Delinqüentes e Tomasito, e o 24 Taxi. Máis versatilidade non se pode pedir. Finalmente, non hai que esquecer o 4, 11 e 25 de novembro tres concertos de abono da Real

Surfer Blood

10

FESTIVAL MICROFEST Los días 12, 26 y 27 de noviembre la Sala Capitol y ARTeria Noroeste acogerán la octava edición del Microfest, el festival de hip-hop y cultura urbana más consolidado de Galicia. El primer concierto reunirá el 12 en la Capitol al rapero andaluz Tote King y al artista gallego Rack Eterno. El 26 comenzará un fin de semana de Microfest non-stop con la actuación del exitoso trío de DJs de Valencia Cookin' Soul, junto a Mbka, El Pablo Ese, 504, Shelar & Erin. Al día siguiente será el turno de Swan Fyahbwoy -la revelación madrileña de la escena reggae/dancehall- y Seis Senseis. Mientras tanto, en la sala ARTeria Noroeste tendrán lugar el viernes 26 la proyección y foro del documental “Días de asfalto y tinta. Presen-

Pains of Being Pure at Heart, on November 19 the frontier rock of Los Coronas and Arizona Baby; on November 20 Los Delinqüentes and Tomasito, and on November 24 Taxi. You could not ask for more versatility. Finally, we should not forget on November 4, 11 and 25 three regular concerts by the Real Filharmonía de Galicia orchestra, which will welcome the conductors Juanjo Mena, David Afkham and Christoph König and, as soloists, the Chilean cellist Roberto Díaz, the German pianist Lars Vogt and the German violinist Arabella Steinbacher. Happy musical November!

Arizona Baby


Destacado Destacado Feature Filharmonía de Galicia, que recibe aos directores Juanjo Mena, David Afkham e Christoph König e, como solistas, ao violista chileno Roberto Díaz, ao pianista alemán Lars Vogt e á violinista alemana Arabella Steinbacher. Feliz novembro musical.

te, pasado y futuro de la cultura hip hop” de David Moreu. BERROGÜETTO, FITO Y MÁS El 13 de noviembre arrancará en el Auditorio de Galicia el ciclo 'Sons da Diversidade', que reúne mes a mes a los talentos de las músicas del mundo. Lo abrirá la reconocida banda Berrogüetto, que sigue revisitando y renovando el folk gallego en su quinto disco, 'Kosmogonías', en el que presenta una nueva voz – la de Xabier Díaz- y nuevos instrumentos para construir una reflexión sobre la relación del Hombre y el Universo. Por si fuera poco, para quienes ya los echaran de menos tras tres años de ausencia, vuelven el 19 de noviembre al recinto del Sar Fito y los Fitipaldis. La banda bilbaína interpretará sus éxitos y presentará los temas de su aclamado trabajo 'Antes de que cuente diez', que da también nombre a la gira en la que viajan con La Cabra Mecánica. GRAN CAPITOL Mención aparte merece la sucesión de conciertos de la sala Capitol en noviembre. Además de los mencionados, el 4 actuará Greg Dulli, ex-líder de la banda de rock alternativo Afghan Whigs, que llegará acompañado de Dave Rosser (Twilight Singers) y Rick Nelson (Polyphonic Spree). El 5 habrá ska argentino con Los auténticos decadentes y No Te Va a Gustar; seguido el 11 por un concierto Heineken Music Selector con Surfer Blood y Elodio y Los Seres Queridos.

Los Auténticos Decadentes

El 13 destaca el concierto de los murcianos M-Clan, con esa mezcla personalísima de blues, soul, pop y rock; y el 14 la noche de grindcore y death-metal que reunirá a Napalm Death, Inmolation, Macabre y Waking the Cadaver. El 18 más: la banda de pop norteamericana The Pains of Being Pure at Heart, el 19 el rock fronterizo de Los Coronas y Arizona Baby; el 20 Los Delinqüentes y Tomasito, y el 24 Taxi. Más versatilidad no se puede pedir. Finalmente, no hay que olvidar el 4, 11 y 25 de noviembre tres conciertos de abono de la Real Filharmonía de Galicia, que recibe a los directores Juanjo Mena, David Afkham y Christoph König y, como solistas, al violista chileno Roberto Díaz, el pianista alemán Lars Vogt y la violinista alemana Arabella Steinbacher. Feliz noviembre musical.

Alice Cooper: 30 € (www.caixagalicia.es e Caixanova) Eli Paperboy Reed: 23 € (www.servinova.com, 902504500, A Reixa Tenda, Discos Gong) Fito & The Fitipaldis: Entrada: 23 € (www.caixagalicia.es, www.ticketmaster.es, 902 15 00 25) Microfest (3 días/days): www.codetickets.com Berrogüetto: 15 € (xubilados e menores de 25 anos 7,5 €). + INFO: Axenda / Agenda / Listings - www.santiagoturismo.com

11


Non faltes No te pierdas Don’t miss

Música Música Music

Cine Cine Cinema

Música Música Music

Real Filharmonía de Galicia Auditorio de Galicia

XXIII Festival Cineuropa

Alice Cooper

4, 11 e 25 de novembro. 21 h 4, 11 y 25 de noviembre. 21 h November 4, 11 and 25. 9 pm

Varios lugares / Several venues Do 10 de novembro ao 3 de decembro Del 10 de noviembre al 3 de diciembre November 10 to December 3

Multiusos Fontes do Sar 27 de novembro. 22 h 27 de noviembre. 22 h November 27. 10 pm

A RFG ofrece no mes de novembro tres concertos de abono, todos eles con directores convidados: Juanjo Mena, David Afkham e Christoph König. Ademais contará coa actuación de solistas de excepcional calidade: o violista chileno Roberto Díaz, o pianista xermano Lars Vogt e a nova violinista alemana Arabella Steinbacher. La RFG ofrece en el mes de noviembre tres conciertos de abono, todos ellos con directores invitados: Juanjo Mena, David Afkham y Christoph König. Además contará con la actuación de solistas de excepcional calidad: el violista chileno Roberto Díaz, el pianista alemán Lars Vogt y la joven violinista alemana Arabella Steinbacher. The RFG orchestra performs three regular concerts during November, all with invited conductors: Juanjo Mena, David Afkham and Christoph König. It will also feature the performance of exceptional soloists: the Chilean cellist Roberto Díaz, the German pianist Lars Vogt and the young German violinist Arabella Steinbacher.

Durante case un mes, a cidade volve converterse, por vixésimo cuarto ano consecutivo, na capital do cine independente e de autor do mundo. Organizado pola Concellaría de Cultura de Santiago, o Festival Cineuropa trae a Santiago estreas recén saídas dos mellores festivais, filmes galardoados no 2010, recompilacións temáticas, pezas de cinematografías pouco expostas comercialmente, ciencia-ficción, documentais e moito máis en ata cinco funcións diarias na cidade histórica. Durante casi un mes, la ciudad vuelve a convertirse, por vigesimocuarto año consecutivo, en la capital del cine independiente y de autor del mundo. Organizado por la Concejalía de Cultura de Santiago, el Festival Cineuropa trae a Santiago estrenos recién salidos de los mejores festivales, filmes galardonados en 2010, recopilaciones temáticas, piezas de cinematografías poco expuestas comercialmente, ciencia-ficción, documentales y mucho más en hasta cinco funciones diarias en la ciudad histórica. During almost an entire month, the city will again become, for the 24th year in a row, the capital of international independent and auteur cinema. Organised by Santiago's Culture Department, the Cineuropa Festival brings to Santiago premieres recently arrived from the best festivals, prize-winning films in 2010, thematic collections, non-commercial films, science-fiction, documentaries and a lot more, with up to five daily screenings in the old town.

O ciclo Xacobeo Importa trae a Compostela a unha das lendas máis lonxevas do hard rock. En activo dende 1964 e cunha traxectoria inigualable, o mestre do 'Theatre Rock' llega con su mundialmente aclamado tour 'Theatre of Death' para interpretar éxitos dos seus 25 álbumes de estudo coma 'Killer', 'Billion Dollar Babies' e 'From the Inside'. El ciclo Xacobeo Importa trae a Compostela a una de las leyendas más longevas del hard rock. En activo desde 1964 y con una trayectoria inigualable, el maestro del 'Theatre Rock' llega con su mundialmente aclamado tour 'Theatre of Death' para interpretar éxitos de sus 25 álbumes de estudio como 'Killer', 'Billion Dollar Babies' o 'From the Inside'. The “Xacobeo Importa” series brings to Compostela one of the oldest legends of hard rock. Performing since 1964 and with an unequalled career, the master of Theatre Rock arrives with his internationally acclaimed “Theatre of Death” tour. He will perform hits from his 25 studio albums, such as “Killer,” “Billion Dollar Babies” or “From the Inside.”

Entrada: 10 € (xubilados e menores de 25 anos: 6 €) Tickets: € 10 (OAPs and under-25s: € 6)

Entrada/Tickets: 30 € (www.caixagalicia.es e Caixanova)

13


Música Música Music

Festas Fiestas Festival

Música Música Music

VIII Microfest

Magosto

Fito & Fitipaldis

Sala Capitol, ARTeria Noroeste 12, 26 e 27 de novembro. Varios horarios 12, 26 y 27 de noviembre. Varios horarios November 12, 26 and 27. Different times

Toda a cidade / todo o mes Toda la ciudad / todo el mes Throughout the city / All month

Multiusos Fontes do Sar 19 de novembro. 20.30 h 19 de noviembre. 20.30 h November 19. 8.30 pm

Santiago acolle a oitava edición do Microfest, o festival de cultura urbana máis consolidado de Galicia que contará con catro dos artistas galegos máis representativos da escena hip hop, xunto a figuras como o rapeio sevillano Tote King ou El Chojín. Completan o programa proxeccións documentais, foros e obradoiros. Santiago acoge la octava edición del Microfest, el festival de cultura urbana más consolidado de Galicia que contará con cuatro de los artistas gallegos más representativos de la escena hip hop, junto a figuras como el rapero sevillano Tote King o El Chojín. Completan el programa proyecciones documentales, foros y talleres. Santiago hosts the 8th Microfest, Galicia's best established urban culture festival, featuring four of the region's most renowned hip-hop artists, along with figures such as the Seville rapper Tote King or El Chojín. The programme also includes documentary screenings, debates and workshops.

Durante todo o mes de novembro, e coa chegada dos primeiros fríos, regresa a tradición das castañas asadas ao lume, acompañadas de viño novo, chourizos caseiros, empanadas e queimada. É o Magosto, a festa popular e pagá que en Galicia celebra a estación do outono á luz das fogueiras, con cancións e antigas lendas. Tamén volven ás rúas os castañeiros cos seus rechamantes fornos en forma de locomotora. Durante todo el mes de noviembre, y con la llegada de los primeros fríos, regresa la tradición de las castañas asadas al fuego, acompañadas de vino nuevo, chorizos caseros, empanadas y queimada. Es el Magosto, la fiesta popular y pagana que en Galicia celebra la estación del otoño a la luz de las hogueras, con canciones y antiguas leyendas. También vuelven a las calles los castañeros con sus llamativos hornos en forma de locomotora. Throughout November, and with the arrival of the first chills, the tradition of roast chestnuts returns, accompanied by new wine, homemade chorizos, pie and “queimada” flamed eau-de-vie. This is the Magosto, Galicia's traditional pagan festival that celebrates the autumn season by the firelight, with songs and old legends. The chestnut-roasters are also back on the streets with their striking trainshaped ovens.

Tres anos despois da súa última visita, a banda bilbaína volve reunirse co público galego para interpretar os seus éxitos e presentar os temas do seu traballo 'Antes de que cuente diez'. O concerto, patrocinado por la Fundación Caixa Galicia, contará con La Cabra Mecánica como banda convidada. Tres años después de su última visita, la banda bilbaína vuelve a reunirse con el público gallego para interpretar sus éxitos y presentar los temas de su trabajo 'Antes de que cuente diez'. El concierto, patrocinado por la Fundación Caixa Galicia, contará con La Cabra Mecánica como banda invitada. Three years after their first visit, the Bilbao band returns to see their Galician fans and performs hits and songs from their CD “Antes de que cuente diez.” The concert, sponsored by Caixa Galicia Foundation, will feature La Cabra Mecánica as the supporting group.

Entradas / Tickets Microfest (3 días/days): www.codetickets.com

14

Entrada/Tickets: 23 € (www.caixagalicia.es, www.ticketmaster.es, 902 15 00 25)


Non faltes No te pierdas Don’t miss

Música Música Music

Cine Cine Cinema

Exposicións Exposiciones Exhibitions

Eli 'Paperboy' Reed

'The Way’

'Espazos propios’

Sala Capitol 17 de novembro. 21.30 h 17 de noviembre. 21.30 h November 17. 9.30 pm

Teatro Principal 8 de novembro. 22 h 8 de noviembre. 22 h November 8. 10 pm

San Martiño Pinario / Cidade da Cultura Ata o 16 de xaneiro de 2011 Hasta el 16 de enero de 2011 Until January 16, 2011

Gospel, soul e rock chegan dende Brooklyn da man de Paperboy Reed e a súa abnda, The True Loves, para o seu primeiro concerto en Galicia. Coa súa poderosa voz, composicións cuidadas e unha presencia escénica electrizante, presentará o seu traballo 'Come and get it' (Capitol Records), para demostrar por qué é considerado xa o mellor 'soul belter' da súa xeneración. Gospel, soul y rock llegan desde Brooklyn de la mano de Paperboy Reed y su banda, The True Loves, para su primer concierto en Galicia. Con su poderosa voz, composiciones cuidadas y una presencia escénica electrizante, presentará su trabajo 'Come and get it' (Capitol Records), para demostrar por qué es considerado ya el mejor 'soul belter' de su generación. Gospel, soul and rock arrives from Brooklyn with Paperboy Reed and his band, The True Loves, for his first concert in Galicia. With his powerful voice, wellprepared compositions and electrifying stage presence, he will present his CD “Come and Get It” (Capitol Records) to demonstrate why he is considered his generation's best soul belter.

Pre-estrea da película escrita e dirixida por Emilio Estévez, e protagonizada polo seu pai, Martin Sheen. Rodado ao longo do Camiño francés, este conmovedor relato de viaxes físicas e espirituais supón o reencontro de ambos coas súas raíces galegas. A produción contou co apoio da Santiago de Compostela Film Commission. Preestreno de la película escrita y dirigida por Emilio Estévez, y protagonizada por su padre, Martin Sheen. Rodado a lo largo del Camino francés, este conmovedor relato de viajes físicos y espirituales supone el reencuentro de ambos con sus raíces gallegas. La producción contó con el apoyo de la Santiago de Compostela Film Commission. Preview of the film written and directed by Emilio Estévez, and starring his father, Martin Sheen. Filmed along the Way of St. James, this moving story of physical and spiritual trips is a reencounter between the two of them and their Galician roots. The production received support from the Santiago de Compostela Film Commission.

A fotógrafa alemá Candida Höfer, cuxo traballo se caracteriza por unha estética conceptual, presenta un proxecto realizado en exclusiva para a programación do Xacobeo 2010, O seu impresionante corpus de imaxes é froito dunha peregrinación a través dos espazos de intercambio cultural, de representación da literatura oral, dos arquivos e das bibliotecas que vertebran o Camiño de Santiago. La fotógrafa alemana Candida Höfer, cuyo trabajo se caracteriza por una estética conceptual, presenta un proyecto realizado en exclusiva para la programación del Xacobeo 2010, Su impresionante corpus de imágenes es fruto de una peregrinación a través de los espacios de intercambio cultural, de representación de la literatura oral, de los archivos y las bibliotecas que vertebran el Camino de Santiago. The German photographer Candida Höfer, whose work is characterised by conceptual aesthetics, presents a project designed exclusively for the Xacobeo 2010 programme. Her impressive collection of images is the result of a pilgrimage by way of spaces of cultural exchange, of representation of oral tradition, of the archives and libraries that form the backbone of the Way of St. James.

Entrada/Tickets: 23 € (www.servinova.com, 902504500, A Reixa Tenda, Discos Gong)

15


10 NOVEMBRO

NOVIEMBRE NOVEMBER

LUNS / LUNES / MONDAY 1 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Animación. ‘Dar no cravo’ Xogo de preguntas e respostas presentado por Simone Negrín. Entrada: 1 €. Juego de preguntas y respuestas presentado por Simone Negrín. Entrada: 1 €. Entertainment. “Dar no cravo” Quiz game presented by Simone Negrín. Tickets: € 1.

AXENDA

AGENDA LISTINGS

22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. ‘Sambas e outras Bossas’ Concerto de Fred Martins. Todos os luns do mes. Entrada: 3 €. Concierto de Fred Martins. Todos los lunes del mes. Entrada: 3 €. Music. “Sambas e outras Bossas.” Concert by Fred Martins. Every Monday during the month. Tickets: € 3.

MARTES / TUESDAY 2 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca da Fundación Caixa Galicia Infantil. ‘Hora do conto’ Sesión de contacontos con Paula Carballeira. Gratuíto. Sesión de cuentacuentos con Paula Carballeira. Gratuito. Children. “Hora do conto” Storytelling session with Paula Carballeira. Free. 19 h / 7 pm. Conservatorio Profesional de Música Música. Recital de piano Paulo Brasil interpreta obras de Villa-Lobos e Liszt. Gratuíto. Paulo Brasil interpreta obras de Villa-Lobos y Liszt. Gratuito. Music. Piano recital Paula Brasil performs works by Villa-Lobos and Liszt. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Novo cine italiano’: ‘Cuando naces… ya no puedes esconderte’ Película de Marco Tullio Giordana. Gratis.

16

Cinema. “Novo cine italiano” series: “Cuando naces... ya no puedes esconderte” Film by Marco Tullio Giordana. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio de Galicia Cine. ‘Curtocircuito +’: ‘Premios Goya 2010’ Proxección das curtametraxes nomeadas aos premios da Academia española este ano. Gratuíto. Proyección de los cortometrajes nominados a los premios de la Academia española este año. Gratuito. Cinema. “Curtocircuito +”: “Goya Awards 2010” Screening of short-listed films for the Spanish Academy awards this year. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. ‘A mina Embala’ Sesión de ritmos angolanos e caboverdianos. Entrada: 3 €. Sesión de ritmos angoleños y caboverdianos. Entrada: 3 €. Music. “A mina Embala” Session of Angolan and Cape Verde rhythms. Tickets: € 3.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 3 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de Astronomía Impartido polo Observatorio Astronómico Ramón Mª Aller para nenos de 5 a 12 anos. Todos os mércores do mes. Gratuíto con inscrición previa. Infantil. Taller de Astronomía Impartido por el Observatorio Astronómico ª para niños de 5 a 12 años. Todos los miércoles del mes. Gratuito con inscripción previa. Children. Astronomy workshop Imparted by the Ramón María Aller Astronomy Observatory for children ages 5 to 12. Every Wednesday during the month. Free after registering. 21 h / 9 pm. Sala Nasa Música. D’Callaos O grupo de flamenco-rock presenta o seu último traballo, ‘El borde donde se termina el mar’. Entrada: 12 €. El grupo de flamenco-rock presenta su último trabajo, ‘El borde donde se termina el mar’. Entrada: 12 €. Music. D’Callaos


The flamenco-rock group presents its latest recording, “El borde donde ser termina el mar.” Tickets: € 12. 21.30 h / 9.30 pm. A Gentalha do Pichel Cine. Cineclube de Compostela Proxección de catro curtas do galego Xurxo González. Gratuíto. Proyección de cuatro cortos del gallego . Gratuito. Cinema. Cineclube de Compostela Screening of four shorts by the Galician filmmaker Xurxo González. Free. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Música. Emilio Rúa O cantante e guitarrista galego repasa o seu último traballo discográfico, ‘Interior’. Entrada: 5 €. El cantante y guitarrista gallego repasa su último tra-

Música. Rafa Fernández Cuarteto Sesión de jazz. Gratuíto. Music. Rafa Fernández Quartet Jazz session. Free.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 4 18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Obradoiros. Iniciación á lectura da banda deseñada Con BD Banda, para maiores de 14 anos. Todos os xoves de mes. Gratuíto con inscrición previa. Talleres. Iniciación a la lectura de cómic Con Banda, para mayores de 14 años. Todos los jueves del mes. Gratuito con inscripción previa. Workshops. Introduction to reading comics With BD Banda, for children over 14. Every Thursday during the month. Free after registering.

(Polyphonic Spree). Tickets: € 18. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Concerto da Real Filharmonía de Galicia Dirixida por Juanjo Mena e co violista Roberto Díaz. Obras de Haydn, Prokofiev e Hindemith. Entrada: 10 € (xubilados e estudantes 6 €). Música. Concierto de la Real Filharmonía de Galicia Dirigida por Juanjo Mena y con el violista Roberto Díaz. Obras de Haydn, Proikofiev y Hindemith. Entrada: 10 € (jubilados y estudiantes 6 €). Music. Concert by Real Filharmonía de Galicia Conducted by Juanjo Mena and featuring the cellist Roberto Díaz. Works by Haydn, Proikofiev and Hindemith. Tickets: € 10 (OAPs and students, € 6).

18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Michael Jackson’s This is it’ Película de Kenny Ortega. Gratis. Cinema. “Música en Imaxes” series: “Michael Jackson’s This Is It” Film by Kenny Ortega. Free. 20 h / 8 pm. CSC de Fontiñas Obradoiros. ‘V Obradoiro do Espectador’: Sesión de adestramento Actividade previa á representación da peza ‘Tres’, da compañía de danza Pisando OvosTalleres. ‘V Obradoiro do Espectador’: Sesión de adiestramiento Actividad previa a la representación de la pieza ‘Tres’, de la compañía de danza Pisando Ovos. Workshops. “V Obradoiro do Espectador”: Training session Activity prior to the performance of the choreography “Tres” by the Pisando Ovos dance company.

bajo discográfico, ‘Interior’. Entrada: 5 €. Music. Emilio Rúa The Galician singer and guitarist performs songs from his latest record, “Interio.” Tickets: € 5. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem

21 h / 9 pm. Sala Capitol Música. Greg Dulli + Jane Joyd O líder dos extintos Afghan Whigs acompañado de Dave Rosser (Twilight Singers) e Rick Nelson (Polyphonic Spree). Entrada: 18 €. El líder de los extintos acompañado de () y (). Entrada: 18 €. Music. Greg Dulli + Jane Joyd The leader of the former Afghan Whigs, accompanied by Dave Rosser (Twilight Singers) and Rick Nelson

23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues A Bakin’ Blues Band reinterpreta temas clásicos. Entrada: 3 €. La Bakin’ Blues Band reinterpreta temas clásicos. Entradas: 3 €. Music. Blues Jam Session The Bakin’ Blues Band reinterprets classic songs. Tic-

17


Axenda Agenda Listings kets: € 3.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 5 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Obradoiros. Obradoiro de debuxo e/ou banda deseñada Con Santy Gutiérrez para nenos de 10 a 15 anos. Gratuíto con inscrición previa. Talleres. Taller de dibujo y/o cómic Con Santy Gutiérrez para niños de 10 a 15 años. Gratuito con inscripción previa. Workshops. Drawing and/or comic-strip workshop With Santy Gutiérrez for children ages 10 to 15. Free after registering. 20 h / 8 pm. Sala Capitol Música. Los auténticos decadentes + No te va a gustar Sesión de música ska feita en Arxentina. Entrada: 25 €. Sesión de música ska hecha en Argentina. Entrada: 25 €. Music. Los auténticos decadentes + No te va a gustar Ska music session made in Argentina. Tickets: € 25. 21 h / 9 pm. Sala Nasa Música. The Bellrays A banda californiana presenta o seu último disco, ‘Black Lightning’. Entrada: 15 €. La banda californiana presenta su último disco, ‘’. Entrada: 15 €.

Music. The Bellrays The Californian band presents its latest recording, “Black Lightning.” Tickets: € 15.

SÁBADO / SATURDAY 6 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Un conto de sempre’ Con Títeres Cascanueces para nenos de 5 a 10 anos. Gratuíto. Con Títeres Cascanueces para niños de 5 a 10 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Un conto de sempre” With Títeres Cascanueces for children ages 5 to 10. Free. 21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Diafora Teatro: ‘Salomé’ Unha visión diferente do personaxe bíblico coa actriz Sandra Iglesias. Fins de semana ata o día 14. Entrada: 9 € (socios 5 €). Una visión diferente del personaje bíblico con la actriz . Fines de semana hasta el día 14.

Theatre. Diaforo Teatro: “Salomé” A different vision of the Biblical character with the actress Sandra Iglesias. Weekends until November 14. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Danza. Pisando Ovos: ‘Tres’ Peza que explora a relación de tres mulleres coa súa sexualidade. Ata o día 7.

18

Pieza que explora la relación de tres mujeres con su sexualidad. Hasta el día 7. Dance. Pisando Ovos: “Tres” Choreography that explores three women’s relationship with their sexuality. Until November 7.

DOMINGO / SUNDAY 7 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Diafora Teatro: ‘Salomé’ Ver día 6. Theatre. Diaforo Teatro: “Salomé” See November 6. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Danza. Pisando Ovos: ‘Tres’ Ver día 6. Dance. Pisando Ovos: “Tres” See November 6.

LUNS / LUNES / MONDAY 8 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Animación. ‘Dar no cravo’ Ver día 1. Entertainment. “Dar no cravo” See November 1. 22 h / 10 pm. Teatro Principal Cine. ‘The Way’ Première do filme rodado en 2009 pola familia Sheen no Camiño de Santiago. Première de la película rodada en 2009 por la familia Sheen en el Camino de Santiago. Cinema. “The Way” Premiere of the film shot in 2009 by the Sheen family along the Way of St. James. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. ‘Sambas e outras Bossas’ Ver día 1. Music. “Sambas e outras Bossas” See November 1. 23 h / 11 pm. Pub Borriquita de Belem


Música. Aquarela do Brasil Jam session con Sergio Tannus e Fred Martins. Gratuíto. Jam session con Sergio Tannus y Fred Martins. Gratuíto. Music. Aquarela do Brasil Jam session with Sergio Tannus and Fred Martins. Free.

MARTES / TUESDAY 9 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca da Fundación Caixa Galicia Infantil. ‘Hora do conto’ Sesión do contacontos Celso Sanmartín. Gratuíto. Sesión del cuentacuentos Celso Sanmartín. Gratuito. Children. “Hora do conto” Storytelling session with Celso Sanmartín. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Novo cine italiano’: ‘Il divo’ Película de Paolo Sorrentino. Gratis. Cinema. “Novo cine italiano” series: “Il divo” Film by Paolo Sorrentino. Free. 20.30 h / 8.30 pm. CSC de Conxo Cine. ‘Curtocircuito +’: ‘Premios Goya 2010’ Ver día 2. Cinema. “Curtocircuito +”: “Goya Awards 2010” See November 2. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Música. Nelson Quinteiro O director da compañía Femme Fatale presenta ‘As mans perdidas’. Entrada: 5 €. El director de la compañía Femme Fatale presenta ‘As mans perdidas’. Entrada: 5 €. Music. Nelson Qinteiro The director of the Femma Fatale company presents “As mans perdidas.” Tickets: € 5. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Xoán Curiel O músico galego presenta o seu novo traballo, ‘Nai’. Entrada: 3 €. El músico gallego presenta su nuevo trabajo, ‘Nai’. Entrada: 3 €. Music. Xoán Curiel The Galician musician presents his latest recording, “Nai.” Tickets: € 3.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 10 Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Comeza unha nova edición deste consolidado festival que reúne algúns dos mellores títulos premiados nos certames cinematográficos do mundo. Ata o 3 de decembro. Máis info en: www.santiagoturismo.com. Comienza una nueva edición de este consolidado festival que reúne algunos de los mejores títulos premiados en los principales certámenes cinematográficos del mundo. Hasta el 3 de diciembre. : http://cineuropa.compostelacultura.org/ Cinema. 24th Cineuropa Film Festival This well-established festival returns with some of the best award-wining films from the world’s main film festivals. Until December 3. More info: http//cineuropa.compostelacultura.org/18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de Astronomía Ver día 3. Children. Astronomy Workshop See November 3. 21 h / 9 pm. Sala Nasa Música. Los Salvajes + Los Chavales Sesión de música rock. Entrada: 18 €. Music. Los Salvajes + Los Chavales Rock music session. Tickets: € 18. 21.30 h / 9.30 pm. A Gentalha do Pichel Cine. Cineclube de Compostela Película de Hugo Santiago. Gratis. Cinema. Cineclube de Compostela Film by Hugo Santiago. Free.

nicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Dreamgirls’ Película de Bill Condon. Gratis. Cinema. “Música en Imaxes” series:N “Dreamgirls” Film by Bill Condon. Free. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Animación. ‘As lembranzas’ Contos para adultos con Fátima Fernández. Gratuíto. Cuentos para adultos con Fátima Fernández. Gratuito. Entertainment. “As lembranzas” Stories for adults with Fátima Fernández. Free. 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. Programa ‘ConCiencia’: Samuel Ting A cargo do Premio Nobel de Física 1976. Gratuíto. A cargo del Premio Nobel de Física 1976. Gratuito. Conferences. “ConCiencia” Programme: Samuel Ting Imparted by the Nobel Prize-winner for Physics 1976. Free. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Concerto da Real Filharmonía de Galicia Co director David Afkham e o pianista Lars Vogt.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 11 Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Ver día 10. Cinema. 24th Cineuropa Film Festival See November 10. 18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Obradoiros. Iniciación á lectura da banda deseñada Talleres. Iniciación a la lectura de cómic Ver día 4. Workshops. Introduction to reading comics See November 4. 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comu-

Obras de Haydn, Beethoven e Mozart. Entrada: 10 € (xubilados e estudantes 6 €). Música. Concierto de la Real Filharmonía de Galicia

19


Axenda Agenda Listings Con el director David Afkham y el pianista Lars Vogt. Obras de Haydn, Beethoven y Mozart. Entrada: 10 € (jubilados y estudiantes 6 €). Music. Concert by Real Filharmonía de Galicia With the director David Aftkham and the pianist Lars Vogt. Works by Haydn, Beethoven and Mozart. Tickets: € 10 (OAPs and students, € 6). 21.30 h / 9.30 pm. Sala Capitol Música. Surfer Blood + Elodio y Los seres queridos Concerto Heineken Music Selector. Entrada: 15 €. Music. Surfer Blood + Elodio y Los seres queridos Heineken Music Selector Concert. Tickets: € 15. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 4. Music. Blues Jam Session See November 4.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 12 Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Ver día 10. Cinema. 24th Cineuropa Film Festival See November 10. 21 h / 9 pm. Sala Capitol Música. VIII Microfest: Tote King + Rack Eterno O hip-hop galego de Rack Eterno comparte escenario

co sevillano Tote King. El hip-hop gallego de Rack Eterno comparte escenario con el sevillano .

20

Music. 7th Microfest: Tote King + Rack Eterno Rack Eterno’s Galician hip-hop shares the stage with Seville’s Tote King.

SÁBADO / SATURDAY 13 Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Ver día 10. Cinema. 24th Cineuropa Film Festival See November 10. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Os ratos volven á biblioteca’ Coa Compañía do Trinke Trinke para nenos de 3 a 8 anos. Gratuíto. Con la Compañía do Trinke Trinke para niños de 3 a 8 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Os ratos volven á biblioteca” With Compañía do Trinke Trinke for children ages 3 to 8. Free. 21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Diafora Teatro: ‘Salomé’ Ver día 6. Theatre. Diaforo Teatro: “Salomé” See November 6. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Ciclo ‘Sons da Diversidade’: Berrogüetto Arranca unha nova tempada do ciclo coa actuación deste recoñecido grupo de música folk galego. Entrada: 15 € (xubilados e menores de 25 anos 7,5 €). Arranca una nueva temporada del ciclo con la actuación de este reconocido grupo de música folk gallega. Entrada: 15 € (jubilados y menores de 25 años 7,5 €). Music. “Sons da Diversidade” series: Berrogüetto A new series of concerts begins with a performance by this renowned Galicia folk music group: Tickets: € 15 (OAPs and under-25s: € 7.5). 21.30 h / 9.30 pm. Sala Capitol Música. M Clan Concerto da xira ‘Para no ver el final’. Entrada: 20 €. Concierto de la gira ‘Para no ver el final’. Entrada: 20 €. Music. M Clan Concert included in the “Para no ver el final” tour. Tickets: € 20. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa

Circo. Puncha e Goza Espectáculo de maxia, circo, música e humor. Ata o día 14. Entrada: 9 €. Espectáculo de magia, circo, música y humor. Hasta el día 14. Entrada: 9 €. Circus. Puncha e Goza Show featuring magic, circus, music and humour. Until November 14. Tickets: € 9.

DOMINGO / SUNDAY 14 Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Ver día 10. Cinema. 24th Cineuropa Film Festival See November 10. 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 19 h / 7 pm. Sala Capitol Música. Napalm Death + Inmolation + Macabre + Waking the Cadaver Entrada: 22 €. Music. Napalm Death + Inmolation + Macabre + Walking the Cadaver Tickets: € 22. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Circo. Puncha e Goza Ver día 13. Circus. Puncha e Goza See November 13. 21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Diafora Teatro: ‘Salomé’ Ver día 6. Theatre. Diafora Teatro: “Salomé” See November 6.

LUNS / LUNES / MONDAY 15 Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Ver día 10. Cinema. 24th Cineuropa Film Festival See November 10. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Animación. ‘Dar no cravo’ Ver día 1.


Entertainment. “Dar no cravo” See November 1. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. ‘Sambas e outras Bossas’ Ver día 1. Music. “Sambas e outras Bossas” See November 1. 23 h / 11 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Trío Turnes-García-Legido Concerto e jam de música flamenca. Gratuíto. Concierto y jam de música flamenca. Gratuito. Music. Turnes-García-Legido Trio Flamenco music concert and jam session. Free.

MARTES / TUESDAY 16 Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Ver día 10. Cinema. 24th Cineuropa Film Festival See November 10. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca da Fundación Caixa Galicia Infantil. ‘Hora do conto’ Sesión de contacontos con Yoshihira Hioki. Gratuíto. Sesión de cuentacuentos con Yoshihira Hioki. Gratuito. Children. “Hora do conto” Storytelling session with Yoshihira Hioki. Free. 20 h / 8 pm. Conservatorio Profesional de Música Música. Presentación de ‘Confines’ Ramón Carnota ofrece un concerto con temas de Pepe Evangelista incluídos no CD ‘Confines’. Gratuíto. ofrece un concierto con temas de incluidos en el CD ‘Confines’. Gratuito. Music. Presentation of “Confines” Ramón Carnota gives a concert with songs by Pepe Evangelista included in the CD “Confines.” Free. 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio de Galicia Cine. ‘Curtocircuito +’: ‘Cuba Libre’ Proxección de curtametraxes cubanas. Gratuíto. Proyección de cortometrajes cubanas. Gratuito. Cinema. “Curtocircuito +”: “Cuba Libre” Screening of Cuban short films. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Novo cine italiano’: ‘La desconocida’

Película de Giuseppe Tornatore. Gratis. Cinema. “Novo cine italiano” series: “La desconocida” Film by Giuseppe Tornatore. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Tonecho Castelos & Pablo Esqueira Sesión de música folk. Entrada: 3 €. Music. Tonecho Castelos & Pablo Esqueira Folk music session. Tickets: € 3.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 17 Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Ver día 10. Cinema. 24th Cineuropa Film Festival See November 10. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de Astronomía Ver día 3. Children. Astronomy Workshop See November 3. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Capitol Música. Ciclo ‘Xacobeo Importa’: Eli ‘Paperboy’ Reed Soul da man do recoñecido cantante e guitarrista nor-

teamericano. Entrada: 23 €. Soul de la mano del reconocido cantante y guitarrista norteamericano. Entrada: 23 €. Music. “Xacobeo Importa” series: Eli “Paperboy” Reed Soul by the renowned North American singer and guitarist. Tickets: € 23. 21.30 h / 9.30 pm. A Gentalha do Pichel Cine. Cineclube de Compostela Proxección de ‘Homes’ de John Cassavetes. Gratuíto. Proyección de ‘Maridos’ de . Gratuito. Cinema. Cineclube de Compostela Screening of John Cassavetes’ film “Maridos.” Free. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Música. Ciclo ‘Outonalidades 2010’: Sofía Vitória A cantante portuguesa homenaxea a Chico Buarque e ás súas personaxes femininas. Entrada: 4 €. La cantante portuguesa homenajea a y a sus personajes femeninos. Entrada: 4 €. Music. “Outonalidades 2010” series: Sofía Vitória The Portuguese singer pays tribute to Chico Buarque and his female characters. Tickets: € 4.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 18 Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Ver día 10. Cinema. 24th Cineuropa Film Festival See November 10. 18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Obradoiros. Iniciación á lectura da banda deseñada Talleres. Iniciación a la lectura del cómic Ver día 4. Workshops. Introduction to reading Comic Strips See November 4. 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Rock-Ola’ Película de Antonio de Prada. Gratis. Cinema. “Música en Imaxes” series: “Rock-Ola” Film by Antonio de Prada. Free. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Capitol Música. The Pains of Being Pure at Heart Concerto Heineken Music Selector. Entrada: 18 €.

21


Axenda Agenda Listings Concierto Heineken Music Selector. Entrada: 18 €. Music. The Pains of Being Pure at Heart Heineken Music Selector Concert. Tickets: € 18. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Caribbean Classical Trio Sesión de jazz latino. Gratuíto. Music. Caribbean Classical Trio Latin jazz session. Free. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 4. Music. Blues Jam Session See November 4.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 19 Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Ver día 10. Cinema. 24th Cineuropa Film Festival See November 10. 20.30 h / 8.30 pm. Multiusos do Sar Música. Fito & Fitipaldis + La Cabra Mecánica A banda bilbaína chega a Santiago co seu tour ‘Antes de que cuente diez’. Entrada: 23 €.

The Bilbao group visits Santiago during its “Antes de que cuente diez” tour. Tickets: € 23. 21 h / 9 pm. Sala Capitol Música. Los Coronas & Arizona Baby Xira conxunta destas dúas bandas de rock fronteirizo. Entrada: 15 €. Gira conjunta de estas dos bandas de rock fronterizo. Entrada: 15 €. Music. Los Coronas & Arizona Baby Joint tour by these two frontier rock bands. Tickets: € 15.

SÁBADO / SATURDAY 20

22

12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12.30 h / 12.30 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘Os Bolechas’ Monicreques coa compañía Caramuxo Teatro. Ata o día 22. Entrada: 5 €.

Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Ver día 10. Cinema. 24th Cineuropa Film Festival See November 10. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Como dar a volta ao mundo sen saír do teu barrio’ Con Fran Ínsua. Gratis. Children. “Os sábados, choiva de contos.” “Como dar a volta ao mundo en saír do teu barrio” With Fran Ínsua. Free. 21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Telón Partido: ‘Maltrátame’ Obra sobre o maltrato desde o punto de vista de agresor e vítima. Fins de semana ata o día 28. Entrada: 9 € (socios 5 €). Obra sobre el maltrato desde el punto de vista de agresor y víctima. Fines de semana hasta el día 28. Entrada: 9 € (socios 5 €). Theatre. Telón Partido: “Maltrátame” Play about abuse from the point of view of abuser and victim. Weekends until November 28. Tickets: € 9 (members, € 5). 21 h / 9 pm. Sala Capitol Música. Los Delinqüentes y Tomasito Sesión de ritmos andaluces. Entrada: 20 €. Music. Los Delinqüentes and Tomasito Session of Andalusian rhythms. Tickets: € 20.

La banda bilbaína llega a Santiago con su tour ‘Antes de que cuente diez’. Entrada: 23 €. Music. Fito & Fitipaldis + La Cabra Mecánica

Cinema. 24th Cineuropa Film Festival See November 10.

DOMINGO / SUNDAY 21 Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Ver día 10.

Títeres con la compañía Caramuxo Teatro. Hasta el día 22. Entrada: 5 €. Children. “Escena en familia” series: “Os Bolechas” Puppets with the Caramuxo Teatro company. Until November 22. Tickets: € 5. 21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Telón Partido: ‘Maltrátame’ Ver día 20. Theatre. Telón Partido: “Maltrátame” See November 20.

LUNS / LUNES / MONDAY 22 Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Ver día 10. Cinema. 24th Cineuropa Film Festival See November 10. 11 h / 11 am. ARTeria Noroeste Infantil. Caramuxo Teatro: ‘Os Bolechas’ Función escolar. Ver día 21.


Children. Caramuxo Teatro: “Os Bolechas”ç School performance. See November 21. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Animación. ‘Dar no cravo’ Ver día 1. Entertainment. “Dar no cravo” See November 1. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. ‘Sambas e outras Bossas’ Ver día 1. Music. “Sambas e outras Bossas” See November 1. 23 h / 11 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Aquarela do Brasil Ver día 8. Music. Aquarela do Brasil See November 8.

MARTES / TUESDAY 23 Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Ver día 10. Cinema. 24th Cineuropa Film Festival See November 10. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca da Fundación Caixa Galicia Infantil. ‘Hora do conto’ Ver dia 9. Children. “Hora do conto” See November 9. 20.30 h / 8.30 pm. Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Novo cine italiano’: ‘Caos calmo’ Película de Antonio Luigi Grimaldi. Gratis. Cinema. “Novo cine italiano” series: “Caos calmo” Film by Antonio Luigi Grimaldi. Free. 20.30 h / 8.30 pm. CSC do Castiñeiriño Cine. ‘Curtocircuito +’: ‘Cuba Libre’ Ver día 16. Cinema. “Curtocircuito +”: “Cuba Libre” See November 16.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 24

Ver día 10. Cinema. 24th Cineuropa Film Festival See November 10. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de Astronomía Ver día 3. Children. Astronomy Workshop See November 3. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Capitol Música. Taxi A banda presenta os temas do seu cuarto traballo, ‘Aquí y ahora’. Entrada: 8 €. La banda presenta los temas de su cuarto trabajo, ‘Aquí y ahora’. Entrada: 8 €. Music. Taxi The band presents songs from its fourth CD, “Aquí y ahora.” Tickets: € 8. 21.30 h / 9.30 pm. A Gentalha do Pichel Cine. Cineclube de Compostela Sesión adicada a Peter Weiss. Proxeccións e mesa redonda. Gratuíto. Sesión dedicada a . Proyecciones y mesa redonda. Gratuito. Cinema. Cineclube de Compostela Session devoted to Peter Weiss. Screenings and round table. Free. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Música. Pel de Noz

Alonso Caxade (acordeón) e Alberto Rodríguez (contrabaixo) ofrecen un concerto de jazz&trad. Entrada: 4 €. (acordeón) y (contrabajo) ofrecen un concierto de jazz&trad. Entrada: 4 €. Music. Pel do Noz Alonso Caxade (accordion) and Alberto Rodríguez (double bass) give a jazz&trad concert. Tickets: € 4.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 25 Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Ver día 10. Cinema. 24th Cineuropa Film Festival See November 10. 18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Obradoiros. Iniciación á lectura da banda deseñada Talleres. Iniciación a la lectura del cómic Ver día 4. Workshops. Introduction to reading Comic Strips See November 4. 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Sweeney Todd’ Película de Tim Burton. Gratis. Cinema. “Música en Imaxes” series: “Sweeney Todd” Film by Tim Burton. Free. 20 h / 8 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Música. Pablo Seoane Concerto de jazz do recoñecido músico compostelán. Gratuíto. Concierto de jazz del reconocido músico compostelano. Gratuito. Music. Pablo Seoane Jazz concert by the renowned Compostela musician. Free. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Concerto da Real Filharmonía de Galicia Dirixido por e coa violinista . Obras de Mozart, Bach e Dutilleux. Entrada: 10 € (xubilados e estudantes 6 €). Música. Concierto de la Real Filharmonía de Galicia Dirigido por y con la violinista . Obras de Mozart, Bach y Dutilleux. Entrada: 10 € (jubilados y estudiantes 6 €).

Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa

23


Axenda Agenda Listings Music. Concert by Real Filharmonía de Galicia Conducted by Christoph König and featuring the violinist Arabella Steinbacher. Works by Mozart, Bach and Dutilleux. Tickets: € 10 (OAPs and students, € 6).

David Moreu. Proyección del documental y foro con Dobleache y David Moreu. Cinema. 8th Microfest: “Días de asfalto y tinta” Screening of documentary and debate with Dobleache and David Moreu. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Taller de disfraces A cargo de TaniaNuria para nenos de 5 a 12 anos. Gratuíto con inscrición previa. A cargo de TaniaNuria para niños de 5 a 12 años. Gratuito con inscripción previa. Children. Fancy dress workshop By TaniaNuria for children ages 5 to 12. Free after registering.

23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 4. Music. Blues Jam Session See November 4.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 26 Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Ver día 10. Cinema. 24th Cineuropa Film Festival See November 10. 12 h / 12 noon. ARTeria Noroeste Cine. VIII Microfest: ‘Días de asfalto y tinta’ Proxección do documental e foro con Dobleache e

21 h / 9 pm. Salón Teatro Teatro. Centro Dramático Galego: ‘Salomé’ O CDG estrea esta obra de Oscar Wilde nunha montaxe dirixida por Carlos Santiago. De venres a domingo ata o 19 de decembro. El CDG estrena esta obra de Oscar Wilde en un montaje dirigido por Carlos Santiago. De viernes a domingo hasta el 19 de diciembre. Theatre. Galician Drama Centre: “Salomé” The CDG premieres this play by Oscar Wilde in a production directed by Carlos Santiago. From Friday to Sunday until December 19. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Capitol Music. 8th Microfest Concert featuring Cookin Soul & Mbaka, El Pablo Ese, 504 and Shelar & Erin (Compostela All Stars).

SÁBADO / SATURDAY 27 Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Ver día 10. Cinema. 24th Cineuropa Film Festival See November 10. 11 h / 11 am. ARTeria Noroeste Obradoiros. VIII Microfest: Composición de letras rap info@microfest.net Talleres. Microfest: Composición de letras rap Actividad impartida por dirigida a los asistentes al , previa en info@microfest.net. Plazas limitadas. Workshops. Microfest: Composing rap lyrics

24

Activity imparted by El Chojin for those attending Microfest, after registering at info@microfest.net. Limited participants. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Contacontos en linguaxe de signos’ A Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia interpreta contos en lingua de signos española. Para nenos de 6 a 12 anos. Gratuíto. Infantil. ‘Los sábados, lluvia de cuentos’: ‘Cuentacuentos en lenguaje de signos’ La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia interpreta cuentos en lengua de signos española. Para niños de 6 a 12 años. Gratuito. Children. “Los sábados, lluvia de cuentos”: “Storytelling in sign language” The Galician Federation of Associations for the Deaf performs stories in Spanish sign language. For children ages 6 to 12. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Centro Dramático Galego: ‘Salomé’ Ver día 26. Theatre. Galician Drama Centre: “Salomé” See November 26. 21 h / 9 pm. Sala Capitol Sesión dobre de rap e reggae dancehall. Sesión doble de rap e reggae dancehall. Music. 8th Microfest: Sawn Fyahbwoy + Seis Senseis Double session featuring rap an dancehall reggae. 21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Telón Partido: ‘Maltrátame’ Ver día 20. Theatre. Telón Partido: “Maltrátame”


See November 20. 22 h / 10 pm. Multiusos do Sar Música. Ciclo ‘Xacobeo Importa’: Alice Cooper A lenda do hard rock norteamericano repasará os mellores temas da súa longa carreira. Entrada: 30 €.

Teatro. Centro Dramático Galego: ‘Salomé’ Ver día 26. Theatre. Galician Drama Centre: “Salomé” See November 26.

22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. ‘Sambas e outras Bossas’ Ver día 1. Music. “Sambas e outras Bossas” See November 1.

21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Telón Partido: ‘Maltrátame’ Ver día 20. Theatre. Telón Partido: “Maltrátame” See November 20.

23 h / 11 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Trío Turnes-García-Legido Ver día 15. Music. Turnes-García-Legido Trio See November 15.

MARTES / TUESDAY 30 Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Ver día 10. Cinema. 24th Cineuropa Film Festival See November 10.

La leyenda del hard rock norteamericano repasará los mejores temas de su larga carrera. Entrada: 30 €. Music. “Xacabeo Importa” series: Alice Cooper The American hard rock legend performs hits from his long career. Tickets: € 30.

LUNS / LUNES / MONDAY 29 DOMINGO / SUNDAY 28 Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Ver día 10. Cinema. 24th Cineuropa Film Festival See November 10. 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12.30 h / 12.30 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘Albízaras’ Monicreques coa compañía Falcatrúa Títeres. Entrada: 5 €. Marionetas con la compañía Falcatrúa Títeres. Entrada: 5 €. Children. “Escena en familia” series: “Albízaras” Puppets with the Falcatrúa Títeres company. Tickets: € 5. 18 h / 6 pm. Salón Teatro

Cine. XXIV Festival de Cine Cineuropa Ver día 10. Cinema. 24th Cineuropa Film Festival See November 10. 20 h / 8 pm. CSC do Ensanche Obradoiros. ‘V Obradoiro do Espectador’: Sesión de adestramento Actividade previa á representación da peza ‘Citizen 2’, da compañía Chévere, os días 3 e 4 de decembroTalleres. ‘V Obradoiro do Espectador’: Sesión de adiestramiento Actividad previa a la representación de la pieza ‘Citizen 2’, de la compañía Chévere, los días 3 y 4 de diciembreWorkshops. “V Obradoiro do Espectador”: Training session Activity prior to the performance of the play “Citizen 2,” by the Chévere company, on December 3 and 4. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Animación. ‘Dar no cravo’ Ver día 1. Entertainment. “Dar no cravo” See November 1.

18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca da Fundación Caixa Galicia Infantil. ‘Hora do conto’ Ver dia 2. Children. “Hora do conto” See November 2. 20.30 h / 8.30 pm. Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Novo cine italiano’: ‘Mi hermano es hijo único’ Película de Daniele Luchetti. Gratis. Cinema. “Novo cine italiano” series: “Mi hermano es hijo único” Film by Daniele Luchetti. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Banda Broa Quinteto galego de música tradicional. Entrada: 3 €. Quinteto gallego de música tradicional. Entrada: 3 €. Music. Banda Broa Galician traditional music quintet. Tickets: € 3. Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com

25


Museos e exposicións permanentes

Museos y exposiciones permanentes Permanent museums and exhibitions MUSEO E TESOURO DA CATEDRAL MUSEO Y TESORO DE LA CATEDRAL CATHEDRAL MUSEUM AND TREASURY. d2 00 Praza do Obradoiro. Tel: 981 569 327. Outubro-maio: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Xuño-setembro: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos (todo o ano), só horario de mañá. O percorrido polo claustro e as súas salas, a cripta do Pórtico da Gloria, a Capela das Reliquias, o Panteón Real e o Tesouro permite coñecer a historia da cidade e do santuario do Apóstolo Santiago grazas á preservación do patrimonio cultural, artístico e documental da Catedral. Octubre-mayo: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Junio-septiembre: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos y festivos (todo el año), sólo horario de mañana. El recorrido por el claustro y sus salas, la cripta del Pórtico de la Gloria, la Capilla de las Reliquias, el Panteón Real y el Tesoro permite conocer la historia de la ciudad y del santuario del Apóstol Santiago gracias a la preservación

26

del patrimonio cultural, artísitico y documental de la Catedral. October-May: Mon-Sat: 10 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June-September: Mon-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sundays and holidays: closed in the afternoon. The tour around the cloister and its rooms, the "Pórtico de la Gloria" crypt, The Relics Chapel, the Royal Pantheon and the Treasury familiarises visitors with the history of the city and of the Apostle James' sanctuary, thanks to the Cathedral's cultural, artistic and documentary heritage. MUSEO DO POBO GALEGO MUSEO DO POBO GALEGO GALICIAN ETHNOGRAPHIC MUSEUM. f3 02 Convento de San Domingos de Bonaval. Tel: 981 583 620. www.museodopobo.es

tura e escultura galegas. Exposicións temporais e visitas pedagóxicas. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Do y festivos: 11-14 h. Entrada libre. Amplia panorámica de la cultura de Galicia a través de salas sobre el mar, los oficios tradicionales, el campo, la indumentaria y la arquitectura popular. Secciones de arqueología, pintura y escultura gallegas. Exposiciones temporales y visitas pedagógicas. Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm. Free entrance. An extensive look at Galician culture by meansof rooms devoted to the sea, traditional trades, the countryside, clothing and traditional architecture. Galician archaeology, painting and sculpture sections. Temporary exhibitions and educational visits.

Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos: 1114 h. Entrada libre. Ampla panorámica da cultura de Galicia a través de salas acerca do mar, os oficios tradicionais, o campo, a indumentaria e a arquitectura popular. Seccións de arqueoloxía, pin-

CGAC - CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA GALICIAN CONTEMPORARY ART CENTRE. e3 03 Ramón María del Valle Inclán s/n.Tel: 981 546 619. www.cgac.org


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

21 set-20 maio: Ma-Do, 11-20 h. 21 maio-20 set: Ma-Do, 12-21 h. Luns pechado. Entrada libre. Nun edificio deseñado por Álvaro Siza amósanse as liñas directrices da arte das últimas décadas mediante retrospectivas, revisións críticas e proxectos específicos de novos creadores, ademais dunha colección propia e a colección ARCO. Ciclos de conferencias, obradoiros de artistas, actividade pedagóxica, biblioteca, libraría e centro de documentación. 21 sept-20 mayo: Ma-Do, 11-20 h. 21 mayo-20 sept: Ma-Do, 12-21 h. Lunes cerrado. Entrada libre. En un edificio diseñado por Alvaro Siza se muestran las líneas directrices del arte de las últimas décadas mediante retrospectivas, revisiones críticas y proyectos específicos de nuevos creadores, además de una colección propia y la colección ARCO. Ciclos de conferencias, talleres de artistas, actividad pedagógica, biblioteca, librería y centro de documentación. Sept 21-May 20: Tue-Sun, 11 am-8 pm. May 21Sept 20: Tue-Sun, 12-9 pm. Monday closed. Free entrance. The building designed by Álvaro Siza plays host to the latest art tendencies by means of retrospective exhibitions, critical reviews and special projects by new creators. Sreries of conferences, artistic workshops, educational activities, library, bookshop and documentation centre. MUSEO DA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL MUSEO DE LA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL GRANELL FOUNDATION MUSEUM. d3 04 Pazo de Bendaña. Praza do Toural. s/n. Tel.: 981 572 124 e 981 576 394. www.fundaciongranell.org. 1 xun-30 set: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto do ano: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Pechado luns e festivos. Reúne pinturas, esculturas e textos do artista Eugenio Granell, chave de entrada do surrealismo en Galicia, que trabou contactos cos máis importantes artistas do movemento durante os longos exilios que asumiu en defensa das súas ideas políticas. O espazo organiza exposicións temporais, obradoiros e visitas didácticas e está aberto a actividades como concertos, teatro, recitais de poesía e conferencias. 1 jun-30 sep: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto del año: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h.

Cerrado lunes y festivos. Reúne pinturas, esculturas y textos del artista Eugenio Granell, llave de entrada del surrealismo en Galicia, que trabó contactos con los más importantes artistas del movimiento durante los largos exilios que asumió en defensa de sus ideas políticas. El espacio organiza exposiciones temporales, talleres y visitas didácticas y está abierto a actividades como conciertos, teatro, recitales de poesía y conferencias. Jun 1-Sept 30: Tue-Sat, 11 am-9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Rest of the year: Tue-Sat, 11 am-2 pm, 4- 9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Closed Monday and holidays. lncludes paintings, sculptures and texts by the artist Eugenio Granell, who introduced surrealism into Galicia and met the movement's most important artists during the long exile he assumed in defence of his political ideas. The museum organises temporary exhibitions, workshops and educational visits and is open to activities such as concerts, theatre, poetry recitals and conferences. MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS MUSEO DE LAS PEREGRINACIONES PILGRIMAGE MUSEUM. e2 05 Casa Gótica. Rúa de San Miguel, 4. Tel.: 981 581 558. www.mdperegrinacions.com Ma-Ve: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. A transcendencia das peregrinacións e do culto a Santiago queda reflectida en coleccións de pintura, escultura, libros de viaxe, indumentaria e ourivaría. Ma-Vi: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. La trascendencia de las peregrinaciones y del culto a Santiago queda reflejada en colecciones de pintura, escultura, libros de viaje, indumentaria y orfebrería. Tue-Fri: 10 am-8 pm. Sat: 10.30 am-1.30 pm 5-8 pm. Sun: 10.30 am-1.30 pm. The significance of pilgrimages and the worship of St. James is reflected in collections of paintings, sculptures, travel books, garments, and gold and silver articles.

Aberto de abril a decembro. Lu-Sa: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Do e festivos: pechado. Recolle o legado cultural da comunidade monástica de Antealtares, fundada no século IX a raíz do descubrimento das reliquias de Santiago. Posúe o primitivo altar do sepulcro, escultura, pintura, ourivaría, ornamentos litúrxicos e documentos. Abierto de abril a diciembre. Lu-Sa: 10.30 13.30 h, 16-19 h. Do y festivos: cerrado. Recoge el legado cultural de la comunidad monástica de Antealtares, fundada en el siglo IX a raiz del descubrimiento de las reliquias de Santiago. Posee el primitivo altar del sepulcro, escultura, pintura, orfebrería, ornamentos litúrgicos y documentos. Open from April to December. Mon-Sat: 10.30 am- 1.30 pm., 4-7 pm. Sunday and public holidays closed. Houses the cultural legacy of the Antealtares monastic community, founded in the 9th century as a result of the discovery of St. James' relics. Features the tomb's original altar, sculpture, gold and silver articles, liturgical ornaments and documents. GALICIA DIXITAL. d2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel.: 981 554 048. Xuño- setembro: Lu-Sa e festivos: 10.30-14 h, 17-20.30 h. Outubro-maio: Lu-Sa e festivos:

MUSEO DE ARTE SACRA MUSEO DE ARTE SACRO SACRED ART MUSEUM. e2 07 Mosteiro de San Paio de Antealtares. Tel: 981 583 127.

27


Exposicións Permanentes Exposiciones Permanentes Permanent Exhibitions 10.30-14 h, 16-20.30 h. Útimos pases: 13 h e 19.30 h. Do: pechado. Escenarios virtuais para realizar un percorrido fascinante polos novos camiños da comunicación plástica e pola Galicia máis moderna. Junio- septiembre: Lu-Sa y festivos: 10.30-14 h, 17-20.30 h. Octubre-mayo: Lu-Sa y festivos: 10.30-14 h, 16-20.30 h. Útimos pases: 13 h e 19.30 h. Do: cerrado. Escenarios virtuales para realizar un recorrido fascinante por los nuevos caminos de la comunicación plástica y por la Galicia más moderna. June-September: Mon-Sat and holidays: 10.30 am-2 pm, 5-8.30 pm. October-May: Mon-Sat and holidays: 10.30 am-2 pm, 4-8.30 pm. Last shows: 1 pm and 7.30 pm. Sunday cl sed. Virtual settings for undertaking a fascinating exploration along the new paths of plastic communication and around cutting-edge Galicia. MUSEO DIOCESANO MUSEO DIOCESANO DIOCESAN MUSEUM. d2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel: 981 583 008. www.museosanmartinpinario.com 1 out-14 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 1530 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-19 h. 1 xul-30 set: Lu-Do, 11-19 h. Aos fabulosos retablos barrocos e os cadeirados do coro da igrexa de San Martiño Pinario engádese a colección visitábel deste mosteiro de orixe beneditina, con interesantes esculturas, obxectos litúrxicos, gravados e outras pezas de moito valor, como a súa imprenta ou a súa antiga botica. 1 oct-14 jun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 1530 jun: Lu-Do: 11-13.30 h, 16-19 h. 1 jul-30 sep: Lu-Do, 11-19 h. A los fabulosos retablos barrocos y las sillerías del coro de la iglesia de San Martiño Pinario, se añade la colección visitable de este monasterio de origen benedictino, con interesantes esculturas, objetos litúrgicos, grabados y otras piezas de gran valor, como su imprenta o su antigua botica. Oct 1-Jun 14: Mon-Sun, 11 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June 15-30: Mon-Sun: 11 am-1.30 pm, 47.30 pm. Jul 1-Sept 30: Mon-Sun, 11 am-7 pm. Apart from fabulous baroque altarpieces and choir stalls from San Martiño Pinario's church, you can also visit this Benedictine monastery's

28

collection, with interesting sculptures, liturgical objects, engravings and other features of great value, such as its pressroom or old pharmacy. MUSEO DE TERRA SANTA MUSEO DE TIERRA SANTA HOLY LAND MUSEUM. e2 12 Convento de San Francisco, s/n. Tel: 981 58 16 00. Aberto todo o ano: 10.30-13.30, 16-19 h. Luns pechado. Un dos claustros do convento franciscano alberga esta exposición permanente de pezas de distintas épocas provenientes de Terra Santa, que permiten coñecer a cultura material do Oriente Próximo e tenden unha ponte cultural entre Santiago e Xerusalén. Abierto todo el año: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Lunes cerrado. En uno de los claustros del convento franciscano se aloja esta exposición permanente de piezas de distintas épocas provenientes de Tierra Santa, que permiten conocer la cultura material del Oriente Próximo y tienden un puente cultural entre Santiago y Jerusalén. Open all year: 10.30-13.30, 16-19 h. Closed Monday. One of the Franciscan convent’s cloisters houses this permanent exhibition featuring Holy Land objects from different periods. These acquaint visitors with the Near East’s material culture and provide a cultural bridge between Santiago and Jerusalem. CASA DA TROIA CASA DE LA TROYA. e3 09 Rúa da Troia, 5. Tel: 981 585 159. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Luns pechado. Recrea o ambiente da típica pensión estudantil do século XIX, inmortalizada polo escritor Pérez Lugín na súa novela homónima. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Lunes cerrado. Recrea el ambiente de la típica pensión estudiantil del siglo XIX, inmortalizada por el escritor Pérez Lugín en su novela homónima. Tu-Sat: 11 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed Monday. Recreates the atmosphere of a typical student boarding house in the 19th century, immortalised by the writer Pérez Lugín in his novel of the same name. MUSEO DO ACIBECHE MUSEO DEL AZABACHE JET STONE MUSEUM. e2 Praza de Cervantes, 12. Tel: 981 552 807.

Lu e Me-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes pechado. Con pezas antigas e vangardistas de mestres acibecheiros composteláns, o museo repasa a tradición da acibecharía en Santiago, a orixe deste mineral fósil e a súa utilización como amuleto polas súas propiedades curativas e máxicas. Lu y Mi-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes cerrado. Con piezas antiguas y vanguardistas de maestros azabacheros compostelanos, el museo repasa la tradición de la azabachería en Santiago, el origen de este mineral fósil y su utilización como amuleto por sus propiedades curativas y mágicas. Mon and Wed-Sat: 11 am-2 pm, 4.30-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed Tuesday. The museum explains the tradition of jet-stone jewellery in Santiago, the origin of this mineral fossil and its use as a charm due to its curative and magical properties, featuring articles made by Compostela's master jet-stone workers. MUSEO DA COLEXIATA DE SAR MUSEO DE LA COLEGIATA DE SAR COLLEGIATE CHURCH OF SAR MUSEUM. d4 08 Colexiata de Santa María a Real de Sar. Tel: 981 562 891.


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos pechado. Pezas de valor histórico e documental, ourivaría, obxectos litúrxicos do Barroco compostelán e restos arqueolóxicos do antigo claustro románico exhíbense nesta igrexa fundada no século XII. Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos cerrado. Piezas de valor histórico y documental, orfebrería, objetos litúrgicos del Barroco compostelano y restos arqueológicos del antiguo claustro románico se exhiben en esta iglesia fundada en el siglo Xll. Mon-Sat: 10 am-1 pm, 4-7 pm. Closed Sunday. ltems of historical and documentary value, gold and silver articles, liturgical objects from Compostela's baroque period and archaeological remains from the old Romanesque cloister of this church founded in the 12th century. MUSEO DE HISTORIA NATURAL LUIS IGLESIAS LUIS IGLESIAS NATURAL HISTORY MUSEUM. c2 10 Avda. das Ciencias, s/n. Campus Sur Universitario: 981 563 000, extensión 14202. www.usc.es/museohn. Aberto todo o ano (agás agosto). Lu-Ve: 10-13 h, 17-19 h. Creado no curso 1840-41, constitúe o conxunto de patrimonio histórico científico máis importante de Galicia. A través das súas coleccións pódese facer un percorrido polo labor dos máis sobranceiros científicos galegos, desde o século XIX ata actualidade. Abierto todo el año (excepto agosto). Lu-Vi: 10- 13 h, 17-19 h. Creado en el curso 1840-41, constituye el conjunto de patrimonio histórico científico más importante de Galicia. A través de sus colecciones puede hacerse un recorrido por la labor de los más destacados científicos gallegos, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Open all year (except August). Mon-Fri: 10 am-1 pm, 5-7 pm. Established in the 1840-41 academic year, it is Galicia's most important scientific heritage. Its collections highlight the work of the most outstanding Galician scientists from the 19th century to the present. MUSEO DE ANESTESIOLOXÍA MUSEO DE ANESTESIOLOGÍA ANESTHESIOLOGOY MUSEUM. b3 Facultade de Medicina da USC. Rúa de San Francisco. Tel: 981 563 100, ext. 12239.

Lu-Ve: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado á evolución da Medicina en Santiago e Galicia, a través da exposición de instrumental antigo. Lu-Vi: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado a la evolución de la Medicina en Santiago y Galicia, a través de la exposición de instrumental antiguo. Mon-Fri: 8.30 am - 9 pm. Free entrance. Monographic museum devoted to the development of Medicine in Santiago and Galicia, featuring an exhihition of old instruments. MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA MUSEO PEDAGÓGICO DE GALICIA GALICIAN PEDAGOGIC MUSEUM. g4 11 Rúa de San Lázaro, 107. Tel: 981 540 155. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, luns e festivos pechado. Entrada libre. Centro da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudar e difundir todas as expresións educativas que poñan de manifesto a variedade do patrimonio pedagóxico de Galicia. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, lunes y festivos cerrado. Entrada libre. Centro de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudiar y difundir todas las expresiones educativas que pongan en manifiesto la variedad del patrimonio pedagógico de GaIicia. Tue-Sat: 10 am-2 pm ,4-8 pm. Closed Monday, Sunday and public holidays. Free entrance. Centre dependent on the Xunta de Galicia's Department of Education and University Regulation, designed to restore, study and disseminate all the educational expressions highlighting the variety of Galicia's pedagogic heritage.

Mon-Sun: 10 am-8 pm. Closed temporarily. The permanent exhibition “Presences and Essences of a Culture” familiarises us with Galician traditions. MUSEO DE ANTROPOLOXÍA E ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO “SOTELO BLANCO” ANTHROPOLOGICAL AND ETHNOLOGICAL MUSEUM. San Marcos, 77. Tel: 981 582 571. www.fundacionsoteloblanco.org Lu-Ve: 9-14 h. Pechado en agosto. Recupera e conserva os utensilios tradicionais do modo de vida dos campesiños da Galicia interior. Lu-Vi: 9-14 h. Cerrado en agosto. Recupera y conserva los utensilios tradicionales del modo de vida de los campesinos de la Galicia interior. Mon-Fri: 9 am-2 pm. Closed in August. The museum restores and preserves traditional implements used by peasant farmers in inland

PAVILLÓN DE GALICIA PABELLÓN DE GALICIA GALICIA PAVILION San Lázaro s/n. Tel: 981 557 359. Lu-Do: 10-20 h. Pechado temporalmente. A exposición permanente «Presenzas e esencias dunha cultura» achéganos ás tradicións galegas. Lu-Do: 10-20 h. Cerrado temporalmente. La exposición permanente “Presencias y esencias de una cultura” nos acerca a las tradiciones gallegas.

29


INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION MIRADOIROS / MIRADORES / VIEWPOINTS RUTAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED ROUTES: RUTA MONUMENTAL / MONUMENTAL ROUTE (3 h aprox.) Catedral e principais monumentos, rúas e prazas da cidade histórica. Visita audioguiada dispoñíbel en mp3 nos puntos de venda Compostur. Catedral y principales monumentos, calles y plazas de la ciudad histórica. Visita audioguiada disponible en mp3 en los puntos de venta Compostur. Cathedral and main monuments, streets and squares in the old town. Audioguided visit available in mp3 at Compostur points of sale. RUTA PANORÁMICA / PANORAMIC ROUTE (3 h aprox.) Arrodea a cidade histórica por parques e xardíns, con panorámicas da zona monumental, monumentos e arquitecturas contemporáneas de autor. Rodea la ciudad histórica por parques y jardines, con panorámicas de la zona monumental, monumentos y arquitecturas contemporáneas de autor. A tour around the parks and gardens bordering the old town, with views of the monumental quarter, monuments and singular contemporary architectures. OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION OFFICES Turismo de Santiago (lncolsa) Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Información Turística Municipal (aeroporto) / Oficina de Información Turística Municipal (aeropuerto) / Municipal Tourist Information Office (airport) (fóra do mapa / fuera mapa / off map) Oficina de Información Turística Municipal* / Municipal Tourist Information Office* e2 **só tempada alta / sólo temporada alta / only peak season Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) e Camiños de Santiago (Xacobeo) / Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) y Caminos de Santiago (Xacobeo) / Galicia Tourist Information Office (Turgalicia) and Ways of St. James Information Office (Xacobeo) d2 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 PUNTOS DE VENDA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / PUNTOS DE VENTA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / OFFICIAL BOOKING CENTRE POINTS OF SALE AT:* Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 Viajes Viloria / Viajes Viloria Travel Agency c3 *ver derradeira páxina / ver última página / see last page TREN TURÍSTICO / TOURIST TRAIN e2, d2 Tíckets á venda no punto de saída / Tickets a la venta en el punto de salida / Tickets on sale at departure points. EXCURSIÓNS POR GALICIA / EXCURSIONES POR GALICIA / SIGHTSEEING TOURS AROUND GALICIA Puntos de saída / Puntos de salida: / Departure points: c3, h5 Tíckets á venda en Central de Reservas Oficial e nos puntos de saída / Tickets a la venta en Central de Reservas Oficial y en los puntos de salida / Tickets on sale at Official Booking Centre and departure points SERVIZO DE BUSES AO AEROPORTO / SERVICIO DE BUSES AL AEROPUERTO / BUS SERVICE TO AIRPORT Praza de Galicia (voos Ryanair / vuelos Ryanair / Ryanair flights) c3 Doutor Teixeiro c3 Avenida de Lugo b4 Estación de Autobuses / Bus Station g3 Zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall Area (fóra do mapa / fuera mapa / off map)

PRINCIPAIS INSTITUCIÓNS CULTURAIS / PRINCIPALES INSTITUCIONES CULTURALES / MAIN CULTURAL INSTITUTIONS MUSEOS MUSEUMS 00 Museo da Catedral d2

Pazo de Xelmírez d2

12 Museo de Terra Santa e2

SALAS DE EXPOSICIÓNS SALAS DE EXPOSICIONES / EXHIBITION HALLS

19 Zona ‘C’ e3 20 Centro Social Caixanova e2


00

20

19


Exposicións Exposiciones Exhibitions

Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programme subject to modifications and time changes. Updated information at: www.SantiagoTurismo.com

Exposicións Temporais

Exposiciones Temporales Temporary Exhibitions

November 7. Show featuring masterpieces belonging to Santiago Cathedral and the Foundation itself, establishing a dialogue between religious art and modern art. Includes paintings by Dalí or Picasso and outstanding works from the Cathedral Chapter's collection.

AUDITORIO DE GALICIA. d2 12 Horario: L-D: 10-14 h, 16-20 h. Open: Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm.

FUNDACIÓN CAIXA GALICIA. d3 17 Horario: L-V: 12-14 h., 16-21 h. Sábados, domingos, festivos: 12-21 h. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 4-9 pm. Sat, Sun and public holidays: 12-9 pm. ‘Santiago, punto de encontro’. Ata o 7 de novembro. Montaxe que reúne obras mestras da catedral de e da propia Fundación, establecendo un diálogo entre as artes sacras e as artes modernas. Inclúe obras de ou e pezas destacadas dos fondos do Cabido . ‘Santiago, punto de encuentro’. Hasta el 7 de noviembre. que reúne obras de la catedral de de la propia Fundación, un diálogo entre las artes sacras las artes modernas. obras de Dalí o de los fondos del . “Santiago, punto de encuentro.” Until

32

ción dos aeroportos españois. ‘Colección AENA’. Del 25 de noviembre al 30 de enero de 2011. Exposición de arte contemporáneo con fondos perteneciente a la Fundación de los aeropuertos españoles. “Colección AENA.” From November 25 to January 30, 2011. Contemporary art exhibition featuring works belonging to the Spanish airports’ Foundation.

‘Colección AENA’. Do 25 de novembro ao 30 de xaneiro de 2011. Exposición de arte contemporánea cos fondos pertencentes á Funda-

‘Outumuro LOOKS. Vinte anos fotografiando moda’. Ata o 12 de decembro. Testemuño gráfico de dúas décadas de traballo (1990-2010) do recoñecido fotógrafo Manuel Outumuro realizado para diversas publicacións, entidades, organismos e deseñadores do ámbito da moda. ‘Outumuro LOOKS. Veinte años fotografiando moda’. Hasta el 12 de diciembre. Testimonio gráfico de dos décadas de trabajo (19902010) del reconocido fotógrafo Manuel Outumuro realizado para diversas publicaciones, entidades, organismos y diseñadores del ámbito de la moda. “Outumuro LOOKS. Veinte años fotografian-


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

do moda.” Until December 12. Graphic testimony of two decades’ work (1990-2010) by the renowned photographer Manuel Outumuro for fashion publications, entities and designers.

for the renowned Magnum agency, featuring images of Galicia masterfully depicting the region’s identity and different cultural expressions.

Horario: L-V: 18-21.30 h. S, D, festivos: 11-14 h. Open: Mon-Fri: 6-9.30 pm. Sat, Sun and holidays: 11 am-2 pm.

SAN MARTIÑO PINARIO. d2-e2 Horario: Ma-D: 10-14, 16-20.30 h. Open: Tue-Sun: 10 am-2 pm, 4-8.30 pm.

‘El Pórtico de la Gloria. Misterio y sentido’. Ata o 31 de decembro. Durante todo o Ano Santo, esta mostra desvela os detalles do monumental conxunto escultórico do século XII que preside a entrada occidental da Catedral, actualmente en proceso de restauración. ‘El Pórtico de la Gloria. Misterio y sentido’. Hasta el 31 de diciembre. Durante todo el Año Santo, esta muestra desvela los detalles del monumental conjunto escultórico del siglo XII que preside la entrada occidental de la Catedral, actualmente en proceso de restauración. “El Pórtico de la Gloria. Misterio y sentido.” Until December 31. During the entire Holy Year, this exhibition reveals the details of the monumental 12th-century sculpture dominating the Cathedral’s west entrance; it is currently being restored.

‘Espazos propios’. Ata o 16 de xaneiro de 2011. Candida Höfer, fotógrafa de fama internacional, retrata os lugares de intercambio cultural da ruta xacobea nunha exposición ideada en exclusiva para Xacobeo 2010. ‘Espacios propios’. Hasta el 16 de enero de 2011. Candida Höfer, fotógrafa de fama internacional, retrata los lugares de intercambio cultural de la ruta jacobea en una exposición idea-

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA. d2 03 Horario: Ma-D: 12-21 h. Open: Tue-Sun: 12 noon-9 pm.

COLEXIO DE FONSECA. d2 15 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm.

‘Galicia’. Ata o 16 de xaneiro de 2011. A exhibe as súas imaxes sobre Galicia, que retratan de xeito maxistral a identidade e as manifestacións culturais da terra.

‘Galicia’. Hasta el 16 de enero de 2011. La primera fotógrafa española en trabajar para la reconocida agencia Mágnum exhibe sus imágenes sobre Galicia, que retratan de manera magistral la identidad y las diversas manifestaciones culturales de la tierra. ‘Galicia’. Until January, 26 2011. Exhibition by the first Spanish woman photographer to work

da en exclusiva para Xacobeo 2010. “Espacios propios.” Until January 16, 2011. Candida Höfer, an internationally renowned photographer, depicts places of cultural exchange along the Jacobean pilgrimage route, in an exhibition designed exclusively for Xacobeo 2010.

‘Biodiversidade e coleccións de historia natural’. Do 9 de novembro ao 12 de decembro. A biodiversidade desde unha perspectiva novidosa que pretende concienciar sobre o valor do coñecemento e a preservación da natureza. ‘Biodiversidade e coleccións de historia natural’. Del 9 de noviembre al 12 de diciembre. La biodiversidad desde una perspectiva novedosa que pretende concienciar sobre el valor del conocimiento y la preservación de la naturaleza. “Biodiversidade e coleccións de historia natural.” From November 9 to December 12. Biodiversity from a new perspective, aimed at raising awareness about the value of knowledge and nature conservation.

CENTRO SOCIAL CAIXANOVA. e2 20

IGREXA DA UNIVERSIDADE.d3 18 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h.

33


Exposicións Temporais Exposiciones Temporales Temporary Exhibitions Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Sucesores de Pedro en Galicia’. Do 2 ao 28 de novembro. Percorrido cronolóxico polas visitas dos pontífices Dámaso I, Xoán XXIII, Xoán Pablo II e Bieito XVI a Galicia e Compostela. ‘Sucesores de Pedro en Galicia’. Del 2 al 28 de noviembre. Recorrido cronológico por las visitas de los pontífices I, XXIII, II y XVI a Galicia y . “Sucesores de Pedro en Galicia.” From November 2 to 28. A chronological look at the visits of Popes Damasus, John XXIII, John Paul II and Benedict XVI to Galicia and Compostela. IGREXA SAN DOMINGOS DE BONAVAL Horario: Lu-V: 10-13, 16-20 h. Sa: 10-13, 16-19 h. Open: Mon-Fri: 10 am-1 pm, 4-8 pm. Sat: 10 am-1 pm, 4-7 pm. ‘Bosque 3050’. Ata o 9 de xaneiro de 2011. O artista ourensano Xurxo Oro Claro presenta unha montaxe escultórica que escenifica un bosque imaxinario. ‘Bosque 3050’. Hasta el 9 de enero de 2011. El artista ourensano Xurxo Oro Claro presenta un montaje escultórico que escenifica un bosque imaginario. “Bosque 3050.” Until January 9, 2011. The Ourense artist Xurxo Oro Claro presents a sculptural installation depicting an imaginary forest. FUNDACIÓN TORRENTE BALLESTER. d2 16 Horario: M-V: 11-14 h, 17-20.30 h. Sa-Do: 11-14 h. Open: Tue-Fri: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sat Sun: 11 am-2 pm. Gravados italianos do século XVIII. Do 2 ao 30 de novembro. Exposición organizada polo Xacobeo 2010. Grabados italianos del siglo XVIII. Del 2 al 30 de noviembre. Exposición organizada por

34

el Xacobeo 2010. Italian engravings from the 18th century. From November 2 to 30. Exhibition organised by Xacobeo 2010.

bro. Mostra organizada por Salesianos, Jóvenes y Desarrollo e o Centro Don Bosco que reúne diversos obxectos culturais dos cinco continentes.

BIBLIOTECA FUNDACIÓN CAIXA GALICIA.d3 17 Horario: L-V: 16.30-20.30 h. S: 11-14 h. Open: Mon-Fri: 4.30-8.30 pm. Sat: 11 am-2 pm. ‘Máis que auga’. Do 3 ao 30 de novembro. Exposición fotográfica itinerante que reúne curiosas imaxes en relación coa auga. ‘Más que agua’. Del 3 al 30 de noviembre. Exposición fotográfica itinerante que reúne curiosas imágenes en relación con el agua. “Más que agua.” From November 3 to 30. Travelling photography exhibition featuring curious images related to water.

‘H2O libros’. Do 3 ao 30 de novembro. Mostra bibliográfica co tema da auga. ‘H2O libros’. Del 3 al 30 de noviembre. Muestra bibliográfica con el tema del agua. “H2O libros.” From November 3 to 30. Bibliographic exhibition centred on water. SEMINARIO MAIOR. d2 Horario: Lu-V: 9-14 h, 18-21 h. Sa: 9-14 h. Open: Mon-Fri: 9 am-2 pm, 6-9 pm. Sat: 9 am-2 pm. ‘Raíces’. Do 22 de novembro ao 3 de decem-

‘Raíces’. Del 22 de noviembre al 3 de diciembre. Muestra organizada por Salesianos, Jóvenes y Desarrollo y el Centro Don Bosco que reúne diversos objetos culturales de los cinco continentes. “Raíces.” From November 22 to December 3. Exhibition organised by Salesianos, Jóvenes y Desarrollo and Centro Don Bosco, featuring different cultural objects from the five continents. GALERÍA TRINTA. e3 Horario: L-V: 12.30-14.30 h, 17.30-21 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12.30-2.30 pm, 5.30-9 pm. Saturday: by appointment. Alicia Martín. Do 4 de novembro ao 12 de decembro. A artista madrileña, cuxa obra xira recorrentemente en torno ao libro, presenta unha colección de fotografías e esculturas. Alicia Martín. Del 4 de noviembre al 12 de diciembre. La artista madrileña, cuya obra gira recurrentemente en torno al libro, presenta una colección de fotografías y esculturas. Alicia Martín. From November 4 to December 12. The Madrid artist, whose work is


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

mainly centred on the book, presents a collection of photographs and sculptures. GALERÍA JOSÉ LORENZO. d3 Horario: L-S: 11.30-14.30 h, 17.30-21 h. D: 11.30-14 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-2.30 pm, 5.30-9 pm. Sun: 11.30 am-2 pm. ‘Eugenio e Mario Granell’. Ata o 20 de novembro. Mostra sobre o surrealismo pictórico centrada nos irmáns Granell. ‘Eugenio y Mario Granell’. Hasta el 20 de noviembre. Muestra sobre el surrealismo pictórico centrada en los hermanos Granell. “Eugenio y Mario Granell.” Until November 20. Exhibition about pictorial surrealism centred on the Granell brothers.

bro. Primeira exposición en España deste destacado artista brasileiro, cuxas esculturas se moven entre o minimalismo e o conceptualismo. Irán do Espírito Santo. Hasta el 11 de noviembre. Primera exposición en España de este destacado artista brasileño, cuyas esculturas se mueven entre el minimalismo y el conceptualismo. “Irán do Espírito Santo.” Until November 11. First exhibition in Spain by this outstanding Brazilian sculptor. ‘Contramundo’. Do 18 de novembro ao 5 de xaneiro de 2011. O escultor lisboeta Rui Cha-

GALERÍA SCQ. c3 Horario: L-V: 12-14 h, 18-21.30 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 6-9.30 pm. Saturday: by appointment.

fes, fortemente influído pola estética do Romanticismo alemán, presenta as súas últimas obras. ‘Contramundo’. Del 18 de noviembre al 5 de enero de 2011. El escultor lisboeta Rui Chafes, fuertemente influido por la estética del Romanticismo alemán, presenta sus últimas obras. “Contramundo.” From November 18 to January 5, 2011. The Lisbon sculptor Rui Chafes, strongly influenced by the aesthetics of German Romanticism, presents his latest works. GALERÍA ESPACIO 48. d3 Horario: L-V: 12.30-14 h, 18.30-21 h. Open: Mon-Fri: 12.30-2 pm, 6.30-9 pm. Vivián. Ata o 9 de decembro. Mostra do traballo do consolidado artista compostelano. Vivián. Hasta el 9 de diciembre. Muestra del trabajo del consolidado artista compostelano. Vivián. Until December 9. Exhibition featuring work by this consolidated Compostela artist. COAG (Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia). d2 14 Horario: L-V: 11-21 h. Open: Mon-Fri: 10 am-9 pm. ‘Operación Frechazo Finalistas’. Ata o 8 de novembro. Exposición colectiva dos finalistas do certame Operación Frechazo 2009: J. Méndez, Tita Fraga, Soledad Mato e Mónica Fraga. ‘Operación Frechazo Finalistas’. Hasta el 8 de noviembre. Exposición colectiva de los finalistas del certamen Operación Frechazo 2009: J. Méndez, Tita Fraga, Soledad Mato y Mónica Fraga. “Operación Frechazo Finalistas.” Until November 8. Collective exhibition by shortlisted artists from the Operación Frechazo 2009 competition: J. Méndez, Tita Fraga, Soledad Mato and Mónica Fraga.

Irán do Espírito Santo. Ata o 11 de novem-

35


Compostela Escondida Hidden Compostela

Portas de Compostela Puertas de Compostela Compostela Doors 36


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

A L T

s portas exteriores dos edificios históricos composteláns forman unha parte importante do seu carácter e, por extensión, do de toda a cidade.

as puertas exteriores de los edificios históricos compostelanos forman una parte importante de su carácter y, por extensión, del de toda la ciudad.

he exterior doors of Compostela's historic buildings are an important part of its character and, by extension, of the entire city's.

P

Forma & Función: porta con paso de entrada que permite o aporte de luz e ventilación ao soto. Forma & Función: puerta con paso de entrada que permite el aporte de luz y ventilación al sótano. Shape & Function: door with bottom opening, providing light and ventilation for the basement.

37


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela POR QUE SON IMPORTANTES AS PORTAS E AS PORTAS HISTÓRICAS? A importancia dunha porta histórica derívase dunha serie de factores, como a súa forma e deseño, modo de apertura, materiais e detalles da construción, o acabado, a presenza e porte das aldrabas, o uso de claraboias de vidro e lumieiras, e outras características asociadas, tales como pasos de entrada e cancelas, etc. As portas históricas contribúen substancialmente ao carácter e a integridade física da maioría de edificios históricos. Polo xeral, son un importante elemento non só do deseño do edificio, senón tamén da súa impermeabilización e a súa seguridade: o seu estilo, detalles e accesorios axúdanos a entender cando un edificio foi construído ou modificado, e como foi utilizado. Pero ademais as portas históricas moi a miúdo teñen tamén importancia simbólica ou ritual e, incluso, puramente decorativa.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS PUERTAS Y LAS PUERTAS HISTÓRICAS? La importancia de una puerta histórica se deriva de una serie de factores, como su forma y diseño, modo de apertura, materiales y detalles de la construcción, el acabado, la presencia y porte de las aldabas, el uso de claraboyas de vidrio y tragaluces, y otras características asociadas, tales como pasos de entrada y cancelas, etc. Las puertas históricas contribuyen substancialmente al carácter y la integridad física de la mayoría de edificios históricos. Por lo general, son un importante elemento no sólo del diseño del edificio, sino también de su impermeabilización y su seguridad: su estilo, detalles y accesorios nos ayudan a entender cuándo un edificio fue construido o modificado, y cómo fue utilizado. Pero además las puertas históricas muy a menudo tienen también importancia simbólica o ritual e, incluso, meramente decorativa.

WHY ARE DOORS AND HISTORIC DOORS SO IMPORTANT? A historic door's importance is based on a series of factors, such as its shape and design, way of opening, materials and construction details, finish, the presence and size of door knockers, the use of glass skylights, and other related features, such as bottom openings and gates, etc. Historic doors make an important contribution to the character and physical integrity of most historic buildings. In general, they are an important element not only in a building's design but also in its waterproofing and security: their style, details and accessories help us to understand when a building was built or modified, and how it was used. Furthermore, historic doors are often important symbolically or ritually, or even simply as decoration.

38


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela FORMAS DE ENTRADA Aínda que ás veces o tamaño e localización das portas parece ser azaroso e responder unicamente a cuestións funcionais, o certo é que na maioría dos casos as portas son coidadosamente planeadas e a súa situación escollida atendendo ao deseño do edificio no seu conxunto. As proporcións das portas e a súa colocación están relacionadas coas dimensións totais do edificio e a disposición doutros elementos, como por exemplo as fiestras. Hai moitas formas e tamaños de portas históricas, desde as simples aberturas rectangulares ata elaborados tipos de arcos, marcos e contornas.

FORMAS DE ENTRADA Aunque a veces el tamaño y localización de las puertas parece ser azaroso y responder únicamente a cuestiones funcionales, lo cierto es que en la mayoría de los casos las puertas son cuidadosamente planeadas y su ubicación escogida atendiendo al diseño del edificio en su conjunto. Las proporciones de las puertas y su colocación están relacionadas con las dimensiones totales del edificio y la disposición de otros elementos, como por ejemplo las ventanas. Hay muchas formas y tamaños de puertas históricas, desde las simples aberturas rectangulares hasta elaborados tipos de arcos, marcos y contornos.

ENTRANCE SHAPES Although the size and location of doors sometimes appears to be random and merely a matter of function, the truth is that in most cases doors are carefully planned and their location is chosen according to the design of the building as a whole. The proportions of doors and their position are related to the building's overall size and the layout of other elements such as, for example, windows. Historic doors come in many shapes and sizes, from simple rectangular openings to elaborate types of arches, frames and borders.

39


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela MATERIAIS, COLORES E DESEÑO Os materiais e a construción das portas poden revelar moito sobre a tradición carpinteira local, as modas da época e o estatus monumental ou o uso do edificio. O material predominante das portas tradicionais de Compostela é a madeira de castiñeiro e o acabado lacado ou esmaltado. Aínda que poden verse algunhas portas de madeira na súa cor natural, a normativa actual prohibe explicitamente este acabado nas sucesivas reparacións ou reposicións. As cores que máis predominan nas portas históricas de Santiago son o así chamado “verde Compostela”, o marrón escuro e o branco, seguidos polo vermello, o azul intenso e outras cores menos habituais.

MATERIALES, COLORES Y DISEÑO Los materiales y la construcción de las puertas puede revelar mucho sobre la tradición carpintera local, las modas de la época y el estatus monumental o el uso del edificio. El material predominante de las puertas tradicionales de Compostela es la madera de castaño y el acabado lacado o esmaltado. Aunque pueden verse algunas puertas de madera en su color natural, la normativa actual prohíbe explícitamente este acabado en las sucesivas reparaciones o reposiciones. Los colores que más predominan en las puertas tradicionales de Santiago son el así llamado “verde Compostela”, el marrón oscuro y el blanco, seguidos por el bermellón, el azul intenso y otros colores menos habituales.

MATERIALS, COLOURS AND DESIGN Door materials and construction can reveal a lot about the local carpentry tradition, the trends of the period and a building's monumental status or use. The predominant material of Compostela's traditional doors is chestnut with a lacquered or enamel finish. Although you can still see some wooden doors in their natural colour, current regulations explicitly forbid this finish in successive repairs or replacements. The most predominant colours of Santiago's traditional doors are so-called “Compostela green,” dark brown and white, followed by scarlet, light blue and other less common colours.

40


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela Unha das formas máis xenuinamente compostelás é a das portas de dobre folla vertical, que poderían ser consideradas como un tipo de portas con postigo: permiten o paso de luz e a ventilación pero impiden o paso de animais, persoas e nenos, definindo un espazo semipúblico, ou antes ben, semiprivado. Una de las formas más tradicionales de Compostela es la de las puertas de doble hoja vertical, que podrían ser consideradas como un tipo de puertas con postigo: permiten el paso de luz y la ventilación pero impiden el paso de animales, personas y niños, definiendo un espacio semipúblico, o antes bien, semiprivado. One of Compostela's most traditional shapes is that of double vertical-leaf doors, which may be considered a type of door with a wicket: they allow light and ventilation to enter while keeping animals, people and children out, defining a semi-public, or semi-private, space.

As cancelas cumpren esa mesma función, aínda que son funcionalmente redundantes no caso das portas de dobre folla vertical e nas portas con postigo.

Las cancelas cumplen esa misma función, aunque son funcionalmente redundantes en el caso de las puertas de doble hoja vertical y en las puertas con postigo.

Gates play the same role, although they are functionally redundant in the case of doors with a double vertical leaf and doors with a wicket.

41


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela O uso de metal nas portas históricas máis antigas é raro. O século XX viu un aumento do uso de metal nas portas, en particular en aliaxes como o bronce. A progresiva incorporación do metal e a conseguinte maior complexidade construtiva, contribuían tanto á fortaleza e seguridade como á calidade decorativa do portal. No século XX aparecen tamén claraboias e lumieiras, grazas á maior altura que adquiren as plantas das vivendas das familias acomodadas, que permiten a entrada de luz e/ou a ventilación do interior sen minguar nin o máis mínimo a seguridade ou privacidade que comporta toda boa porta. A introdución do cristal permite ademais incrementar as posibilidades decorativas das portas. El uso de metal en las puertas históricas más antiguas es raro. El siglo XX vio un aumento del uso de metal en las puertas, en particular en aleaciones como el bronce. La progresiva incorporación del metal y la consiguiente mayor complejidad constructiva, contribuían tanto a la fortaleza y seguridad como a la calidad decorativa del portal. En el siglo XX aparecen también claraboyas y tragaluces, gracias a la mayor altura que adquieren las plantas de las edificaciones de las familias acomodadas, que permiten la entrada de luz y/o la ventilación del interior sin mermar ni los más mínimo la seguridad o privacidad que comporta toda buena puerta. La introducción del cristal permite además incrementar las posibilidades decorativas de las puertas. The use of metal in older historic doors is rare. The 20th century saw an increase in the use of metal in doors, particularly alloys such as bronze. The progressive incorporation of metal and, consequently, the greater constructive complexity contributed both to the strength and security, as well as the decorative quality, of the entrance. In the 20th century, skylights also appeared thanks to the greater height of wealthy families' buildings. This allowed light and ventilation to enter, without compromising in the slightest the security and privacy provided by all good doors. The introduction of glass likewise increased the possibilities for decorating doors.

42


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela MÉTODO DE APERTURA En tanto que compoñente móbil do edificio, a porta ten un impacto na aparencia do edificio, que cambia nas súas posicións aberta e pechada. Polo tanto, o método e sentido da apertura son tamén características importantes dunha porta histórica.

MÉTODO DE APERTURA En tanto que componente móvil del edificio, la puerta tiene un impacto en la apariencia del edificio, que cambia en sus posiciones abierta y cerrada. Por lo tanto, el método y sentido de la apertura son también características importantes de una puerta histórica.

METHOD OF OPENING As a mobile component of a building, the door has an impact on its appearance, which changes according to the door's open and closed positions. Therefore, the method and direction of opening are also important features of a historic door.

P 43


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

44


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

Portas de Compostela Puertas de Compostela Compostela Doors

P

45


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

Oficina Municipal da Cidade Histórica e de Rehabilitación Praza de Cervantes, 5 T: (+34) 981 54 24 37 Póster “Portas de Compostela” á venda en: Turismo de Santiago Rúa do Vilar, 63 T: (+34) 981 555 129 www.santiagoturismo.com info@santiagoturismo.com

Oficina Municipal de la Ciudad Histórica y de Rehabilitación Praza de Cervantes, 5 T: (+34) 981 54 24 37 Póster “Portas de Compostela” a la venta en: Turismo de Santiago Rúa do Vilar, 63 T: (+34) 981 555 129 www.santiagoturismo.com info@santiagoturismo.com

Old Town and Restauration Municipal Office Praza de Cervantes, 5 T: (+34) 981 54 24 37 “Portas de Compostela” (Compostela Doors) poster on sale at: Turismo de Santiago Rúa do Vilar, 63 T: (+34) 981 555 129 www.santiagoturismo.com info@santiagoturismo.com

46


Que Facer Qué hacer What to do VISITAS GUIADAS / VISITAS GUIADAS / GUIDED TOURS

Guided tour around the old town by means of a practical MP3 audio-guide, which is easy to use and enables you to customise your visit or repeat it as often as you wish. Available in Spanish, English, German, ltalian, French and Portuguese.

Unha marca de: Una marca de: A brand of:

Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Coñece paseando o máis destacado de Santiago e os seus recunchos máis ocultos, da man dun guía profesional. [Visitas temáticas dispoñibles para grupos baixo petición] Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Conoce paseando lo más destacado de Santiago y sus rincones más ocultos, de la mano de un guía profesional. [Visitas temáticas disponibles para grupos bajo petición] Architecture, heritage, gastronomy, convents... Discover Santiago´s attractions and secret spots with a professional guide. [Thematic guided tours available for groups on request] + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoTurismo.com

Audioguía / Audioguía / Audiowalk Visita á cidade histórica a través dun cómodo sistema de audioguía mp3 que poderás manexar con facilidade, dosificando os tempos da visita ao teu gusto ou repetíndoa tantas veces como queiras. Dispoñíbel en castelán, inglés, alemán, italiano, francés e portugués. Visita a la ciudad histórica a través de un cómodo sistema de audioguía mp3 que podrás manejar con facilidad, dosificando los tiempos de la visita a tu gusto o repitiéndolo cuantas veces quieras. Disponible en español, inglés, alemán, italiano, francés y portugués.

Tamén dispoñíbeis en / También disponibles en / Also available at Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre

anos: gratis. Nenos de 4 a 12 anos: 3 €. Salidas: Praza do Obradoiro. Días y horarios: TEMPORADA ALTA*: todos los días, salidas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: lunes a domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 19 h. T. BAJA*: viernes, sábados y domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 18 h. * Horarios sujetos a modificaciones: consultar. Idiomas: Guía acompañante en español e inglés. Precio: Adultos: 5 €; Niños de 0 a 3 años: gratis. Niños de 4 a 12 años: 3 €. Starting point: Obradoiro Square. Days and times: HIGH SEASON*: every day, departures every hour, from 11 am to 8 pm. MID-SEASON*: Mon to Sun departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 7 pm. LOW SEASON*: Fri, Sat and Sun, departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 6 pm. * Times subject to modifications: consult. Languages: Tourguide in English and Spanish. Price: Adults: € 5; Children ages 0 to 3: free. Children ages 4 to 12: € 3.

Tel 902 190 160 / (+34) 981 568 521. www.SantiagoTurismo.com Voos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, sendeirismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alugamento de bicicletas, spa... Vuelos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, senderismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alquiler de bicicletas, spa... Light aircraft flights, Active Tourism (rafting, canyoning, trekking, hydrospeed, canoe routes, bungee jumping, paintball...), bike rental, spa...

Tren turístico / Tren Turístico / Tourist train Saídas: Praza do Obradoiro. Días e horarios: TEMPORADA ALTA*: todos os días, saídas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: luns a domingos, saídas cada hora de 11 h. a 13 h. e de 16 h. a 19 h. T. BAIXA*: venres, sábados e domingos, saídas cada hora de 11 h a 13 h e das 16 h a 18 h. * Horarios suxeitos a modificacións: consultar. Idiomas: Guía acompañante en castelán e inglés. Prezo: Adultos: 5 €. Nenos de 0 a 3

Queimada Galega Queimada Galega co "conxuro máxico", que afasta os malos espíritos, e música tradicional galega en vivo. Unha experiencia inesquecíbel e con toda a esencia das tradicións de Galicia. Lugar: Lar das Meigas (Rúa do Vilar, 47). Días e horarios: sábados, 20.00 h. Queimada Galega con el "conxuro máxico", que aleja los malos espíritus, y música tradicional gallega en vivo. Una experiencia inolvidable y con toda la esencia de las tradiciones de Galicia. Lugar: Lar das Meigas (Rúa do Vilar, 47). Días e horarios: sábados, 20.00 h. Galician 'Queimada' featuring the 'magic spell', to keep the evil spirits away, as well as live traditional Galician music. An unforgettable experience featuring all the essence of Galician traditions. Place: Lar das

47


Que Facer Qué hacer What to do Meigas (Rúa do Vilar, 47). Days and time: Saturdays, 8 pm. + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela Official Booking Centre. Tel: 902 190 160 / (+34) 981 568 521. www.SantiagoTurismo.com

Reservas Oficial de Santiago de Compostela. (ver derradeira páxina). VISITAS EN ESPAÑOL Del 1 abr al 15 oct: todos los días a las 12 h y 18 h. Del 16 oct al 31 mar: todos los días a las 12 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 10€. Organiza: Asoc. Prof. GuíasTurísticos de Galicia. Más info y reservas: Individuales: tel. 981 569 890; Grupos: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela. (ver última página). GUIDED TOURS IN SPANISH From Apr 1st to Oct 15th: every day at 12 noon and 6 pm. From Oct 16th Mar 31st: everyday at 12 noon. Startingpoint: Praza das Praterías. Price: € 10. Organizer: Galician Association of Professional Tourist Guides. More info and bookings: Individuals: tel. 981 569 890, Groups: Santiago de Compostela Official Booking Centre. (see last page)

Visita guiada á cidade histórica / Visita guiada a la ciudad histórica / Guided tour around the old town Descubrirás a esencia da cidade no seguinte percorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán e Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador dos Reis Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Mosteiro de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. Descubrirás la esencia de la ciudad en el siguiente recorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán y Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Monasterio de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. You will discover the city's essence in the following itinerary: Praterías Square; Casa do Deán and Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Obradoiro Square; Colexio de San Xerome; Pazo de Raxoi; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; lnmaculada Square; Casa da Troia; Monastery of San Paio de Antealtares; Quintana Square; Cathedral. VISITAS EN ESPAÑOL Do 1 de abril ao 15 out.: todos os días ás 12 h e 18 h. Do 16 out. ao 31 mar.: todos os días ás 12 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 10€. Organiza: Asoc. Prof. Guías Turísticos de Galicia. Máis info e reservas: Individuais: tel. 981 569 890; Grupos: Central de

48

Visita ao patrimonio histórico da Universidade / Visita al patrimonio histórico de la Universidad / Visit to University historic heritage USC Tours

+ Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoTurismo.com Ruta guiada polos edificios históricos máis significativos da Universidade de Santiago para coñecer a histo-

ria desta institución de orixe medieval. Días e horarios (out-maio): lun a ven ás 12.00 e 16.30 h. sáb: 12.00 h. (outras datas e horarios a petición, cun mín. 15 pax). Idiomas: castelán, inglés, galego e portugués (outros idiomas a petición). Duración: 1 h 30 min aprox. Punto de saída: Claustro de Fonseca. Prezo: 7 €. Ruta guiada por los edificios históricos más significativos de la Universidad de Santiago para conocer la historia de esta institución de origen medieval. Días y horarios (oct-mayo): lun a vie a las 12.00 y 16.30 h. sáb: 12.00 h. (otras fechas y horarios a petición, con mín. 15 pax). Idiomas: Español, Inglés, Gallego y Portugués (otros idiomas bajo petición). Duración: 1h30min aprox. Punto de salida: Claustro de Fonseca. Precio: 7 €. Guided tour around the most significant university buildings, exploring the institution's histoty from its origin in the Middle Age. Days and times (Oct-May): Mon to Fri at 12:00 am and 4.30 pm. Sat: 12:00 am (other dates and times on request with a minimumof 15 persons). Languages: Spanish, English, Galician and Portuguese (others languages: on request). Duration: 1h 30min approx. Starting point: Fonseca Cloister. Price: € 7.

Excursións por Galicia / Excursiones por Galicia / Tours around Galicia Goza de fermosas paisaxes de Galicia en excursións dun día dende Santiago. Disfruta de hermosos paisajes de Galicia en excursiones de un día desde Santiago. Enjoy Galicia´s beautiful scenery during one-day trips from Santiago.


Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160

+ Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoTurismo.com Excursións operadas por Art Natura Excursiones operadas por ArtNatura Tours operated by Art Natura. EXCURSIÓNS A MEDIDA POR GALICIA O servicio inclúe un vehículo e acompañamento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Baixas. Costa da Morte e Fisterra. A Coruña e Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda e Tui. Ribeira Sacra. EXCURSIONES A MEDIDA POR GALICIA El servicio incluye un vehículo y acompañamiento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Bajas. Costa da Morte y Fisterra. A Coruña y Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda y Tui. Ribeira Sacra. CUSTOMISED PRIVATE TOURS AROUND GALICIA A customised service that includes vehicle and an oficial guide-driver that will accompany you during the route. From € 210. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Low Estuaries. Costa da Morte & Fisterra. A Coruña & High Estuaries. Ribeiro. Baiona. A Guarda & Tui. Ribeira Sacra.

Excursións operadas por Viajes Atlántico Excursiones operadas por Viajes Atlántico Tours operated by Viajes Atlántico EXCURSIÓNS POR GALICIA Todos os días da semana. Excursións diarias desde Santiago (inclúe comida e guía acompañante). Precio: 55 €. Rías Baixas. Rías Altas. Fisterra. Ourense e Ribeira Sacra. Vigo e Portugal. Etc. Venda: Oficina Cen-

tral de Turismo de Santiago (reserva: 5,50 €). EXCURSIONES POR GALICIA Todos los días de la semana. Excursiones diarias desde Santiago (incluye comida y guía acompañante). Precio: 55 €. Rías Baixas. Rías Altas. Fisterra. Ourense y Ribeira Sacra. Vigo y Portugal. Etc. Venta: Oficina Central de Turismo de Santiago (reserva: 5,50 €). SIGHTSEEING TOURS AROUND GALICIA Every day of the week. Daily excursions from Santiago (includes lunch andaccompanying guides). Price: € 55. High Estuaries. Low Estuaries. Fisterra. Ourense and Ribeira Sacra. Vigo and Portugal. Etc. On sale at: Turismo de Santiago Main Office (reservation: € 5.50)

Especial peregrinos / Especial peregrinos / Pilgrim special + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoTurismo.com O CAMIÑO DE SANTIAGO A PÉ Propoñémosche unha experiencia inesquecible: facer o Camiño a pé, aloxándote en hoteis de 3*, con guía acompañante y autocar de apoio para levar a equipaxe e trasladarte ao finalizar a etapa ao aloxamento, coa cea preparada todas as noites... Duración: 9 días / 8 noites. Saídas: do 03 ao 11 de setembro; do 08 ao 16 de outubro; do 29 de otubro ao 06 de novembro; do 03 ao 11 de decembro. Punto de partida: Astorga. EL CAMINO DE SANTIAGO A PIE Te proponemos una experiencia inolvidable: hacer el Camino a pie, alojándote en hoteles de 3*, con guía acompañante y autocar de apoyo para llevar el equipaje y trasladarte al finalizar la etapa al alojamiento, con la cena preparada todas las noches... Duración: 9 días / 8 noches. Salidas: del 03 al 11 de septiembre; del 08 al 16 de octubre; del 29 de octubre al 06 de noviembre; del 03 al 11 de diciembre. Punto de partida: Astorga. THE WAY OF ST. JAMES ON FOOT We offer you an unforgettable experience by undertaking the Way of St. James on foot, staying in 3* hotels to get a good rest after each stage, with accompanying guide so as not to miss any details about the sights along the way, with a support coach to carry your luggage and take you to your accommodation at the end of each sta-

ge, with dinner waiting for you every evening… Duration: 9 days / 8 nights. Departures: September 3rd to 11th; October 08th to 16th October 29th to November 6th, December 03rd to 11th. Starting point: Astorga.

O CAMIÑO DE SANTIAGO EN BICICLETA Unha experiencia inesquecíbel, con aloxamento en hoteis de 3*, media pensión, 2 guías acompañantes e bicicleta último modelo. Duración: 9 días/8 noites. Saídas: do 03 ao 11 de setembro; do 08 ao 16 de outubro; do 29 de outubro ao 06 de novembro; do 03 ao 11 de decembro. Punto de partida: León. EL CAMINO DE SANTIAGO EN BICICLETA Una experiencia inolvidable, con alojamiento en hoteles de 3* media pensión, 2 guías acompañantes y bicicleta último modelo. Duración: 9 días/8 noches. Salidas: del 03 al 11 de septiembre; del 08 al 16 de octubre; del 29 de octubre al 06 de noviembre; del 03 al 11 de diciembre. Punto de partida: León. THE WAY OF ST. JAMES BY BIKE An unforgettable experience featuring accommodation in 3* hotels half board, 2 accompanying guides and latest-model bike. Duration: 9 days/8 nights. Departures: September 3rd to 11th, October 08th to 16th, October 29th to November 6th, December 03rd to 11th. Starting point: León

49


D Directorios Directorios Directory Cultura Cultura Culture Referencias mapa Referencias mapa Map references

ARTeria Noroeste. Parque Vista Alegre. Rúa das Salvadas, 2A. e1 Arquinauta. Santo Agostiño, 6. e3 Auditorio da Universidade. Avenida de Vigo. Campus Sur. 981 563 100. b1 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións. (+34) 981 552 290. f1 12 Aula de Cultura de Caixa Galicia. Carreira do Conde, 18. (+34) 981 580 891. c3 Biblioteca Caja Madrid. Casas Reais, 14. (+34) 981 571 347. e3 Biblioteca Pública Ánxel Casal. Avenida de Xoán XXIII, s/n (+34) 881 999 416. e2 Casa da Parra. Praza da Quintana. (+34) 981 585 809. d2 13 Casa da Troia. Troia, 5. (+34) 981 585 159. e3 09 Casa das Asociacións. Avda. De Vilagarcía, 43. (+34) 981 542 350. b3 Casino de Santiago. Rúa do Vilar, 35. (+34) 981 577 503. d3 Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Valle Inclán, s/n. (+34) 981 546 619. e3 03 Centro Social Caixanova. Praza de Cervantes, 17. (+34) 902 922 461. e2 20 Colexio de Arquitectos (COAG). Casa da Conga. Praza da Quintana, 1. (+34) 981 580 100. d2 14 Colexio de Fonseca. Praza de Fonseca, s/n. (+34) 981 563 100. d2 15 Factoría Compostela. Rúa da Conga, 9. (+34) 981 55 78 53. d2 Fundación Araguaney. Alfredo Brañas, 5. (+34) 981 559 600. c3 Fundación Caixa Galicia. Rúa do Vilar, 19. (+34) 981 552 577. d2 17 Fundación Eugenio Granell. Pazo de Bendaña. Praza do Toural. (+34) 981 572 124. d3 04 Fundación Torrente Ballester. Rúa do Vilar, 7. (+34) 981 552 304. d2 16 Galería Auriol Arte. Rúa República de El Salvador, 2. (+34) 981 561 764. c3 Galería Citania. Algalia de Abaixo, 39. (+34) 981 589 385. e2 Galería Durán. Montero Ríos, 18. (+34) 981 577 158. c3 Galería Espacio 48. Rúa do Vilar, 48. (+34) 981 575 568. d3 Galería Goran Govorcin Contemporary. Campo do Cruceiro do Gaio, 17. (+34) 981 590 478. c1 Galería Paloma Pintos. Xelmírez, 25. (+34) 981 576 239. d3 Galería Sabor a Menta. Rúa Xelmírez, 12. (+34) 881 031 811. d3 Galería SCQ. Pérez Costanti, 12. (+34) 981 579 946. c3 Galería José Lorenzo. Travesa do Franco, 6. (+34) 981 587 433. d2 Galería José Lorenzo 2. Praza do Toural, 9. (+34) 981 587 433. d3 Galería Metro. Rúa Nova, 24. (+34) 881 031 479. d3 Galería Sargadelos. Rúa Nova, 16. (+34) 981 581 905. d3 Galería Sol & Bartolomé. San Francisco, 30. (+34) 981 575 085. e2 Galería Trinta. Virxe da Cerca, 24. (+34) 981 584 623. e3 Galicia Dixital Exposición/Exhibition. San Martiño Pinario. (+34) 981 554 048. d2 06 Galyarte. Xelmírez, 12. (+34) 881 03 18 11. d3 Igrexa da Universidade. Praza da Universidade. (+34) 981 563 100. d3 18 Librería Aenea. Rúa dos Irmáns Rey Alvite, 5. (+34) 981 572 567. c4 Multiusos Fontes do Sar. Diego Bernal, s/n. (+34) 981 568 160. e4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Museo da Colexiata do Sar. Sar (+34) 981 583 127. d4 08 Museo das Peregrinacións. San Miguel, 4. (+34) 981 581 558. e2 05

50

Museo de Arte Sacra. Monasterio de San Paio de Antealtares. (+34) 981 583 127. e2 07 Museo de Antropoloxía e Etnografía Sotelo Blanco. San Marcos, 77. (+34) 981 582 571. Museo de Historia Natural. Fac. de Química. Avda. das Ciencias. Campus Sur. (+34) 981 563 100. c2 10 Museo de Terra Santa. Convento de San Francisco. (+34) 981 581 600. e2 12 Museo Diocesano. Praza da Inmaculada. (+34) 981 572 300. d2 Museo do Acibeche. Praza de Cervantes, 12. (+34) 981 552 807. Museo do Colexio Médico. San Pedro de Mezonzo, 41.(+34) 981 595 562. Museo do Pobo Galego. Convento de San Domingos de Bonaval. (+34) 981 583 620. e3 02 Museo Pedagóxico de Galicia. San Lázaro, 107. (+34) 981 540 155. g4 11 Museo e Tesouro de la Catedral. Praza do Obradoiro. (+34) 981 560 527. d2 00 Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Miguel Ferro Caaveiro . (+34) 981 519 988. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pavillón de Galicia. San Lázaro. (+34) 981 557 359. Pazo de Xelmírez. Praza do Obradoiro. (+34) 981 552 985. d2 01 Sala Capitol. Concepción Arenal, 5. (+34) 981 574 399. d3 Sala Nasa. San Lourenzo, 51 -53, (+34) 981 573 998. c1 Sala Santart. Ruela de Brión, 5. (+34) 981 592 665. b4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Salón Teatro. Rúa Nova, 34. 981 581 111. d3 Teatro Principal. Rúa Nova, 22. 981 542 347 (ofic.) / 981 542 349 (tickets). d3 Zona 'C'. Bonaval, 1. e3 19

Gastronomía Gastronomía Gastronomy Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L.

Mariscarías / Marisquerías / Seafood Restaurants

Ambiente de viños e cervexas, tapas e racións Ambiente de vinos y cervezas, tapas y raciones Wine and beer atmosphere, "tapas" and portions A Taberna do Bispo. Franco, 37 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 045. d3 Casa Rosalía. Franco, 10 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 441. d2 El Patio. Franco, 33 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 747 d3


Abellá. Franco, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 O'42. Franco, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 009. d3 María Castaña. Raíña, 19 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 560 137. d3 Ventosela. Raíña, 28 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 669 942 206. d3 O Gato Negro. Raíña [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 583 105. d3 Trafalgar. Travesa do Franco, 1 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Orella. Raíña, 21 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 A Casa do Medio. Raíña, 18. [cidade histórica / c. hca. / old town]. d2 Caracoles. Raíña, 14 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 561 498. d2 Sant Yago. Raíña, 12 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 444. d2 Central. Raíña, 15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 583 664. d2 San Jaime. Raíña, 4. [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Vinoteca O Beiro. Raíña, 3 [cidade histórica / hca. / old town]. (+34) 981 581 370. d2 Negreira ("O Pataca"). Rúa do Vilar, 77 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 580 740. d2 O'Filandón. Acibechería, 6 [cidade hca. / ciudad hca. / old town].(+34) 981 572 738. e2 Bierzo Enxebre. Troia, 10 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 909. e2 A Despensa da Troia. Troia, 9 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 554 546. e2 Forest. Abril Ares, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 811. e2 Casa Felisa. Porta da Pena, 5 [cidadehca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 582 602. e2 Bodeguilla de San Roque. San Roque, 13 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 564 379. e2 Garum. Praciña das Penas, 1 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 062 631. e2 Casa Pepe. Pescadería Vella [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Belgo Mejillones. Rúa Travesa, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 881 259 030. e3 Gamela. Oliveira, 5 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 587 025. e3 República. Casas Reais, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 Bicoca. Entremuros, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 Sushi Petiscos. Aller Ulloa, 7 (Porta do Camiño) [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 368. e3 O Catro. Rúa de San Pedro, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 103 794. e3 O Dezaseis. Rúa de San Pedro, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 633. e3 La Barrika. Rúa de San Pedro, 21 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 309. e3 Terrazas bares Rúa de San Clemente / Pavement bars in Rúa de San Clemente [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Agarimo. Preguntoiro, 2 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 573 094 Obradoiro do Xantar. Rúa Nova, 39 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3 Yunque. Rúas das Orfas, 27 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 947. d3 Lizarrán. Orfas, 25 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 577 684. d3 Tapería Senra. Senra, 4 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 576 134. c3 Iacobus. Acibechería, 5 [cidade histórica / c. histórica / old town]. e2 Merlego. Angustia, 22 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 572 975. f3 Bodega Abrigadoiro. Carreira do Conde, 5 [z. centro / central area]. (+34) 981 563 163. c2 Descorche. Hórreo, 96 [zona centro / central area]. (+34) 881 976 012. c3 Reno. Doutor Teixeiro, 28 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 018. c3 Cervecería Internacional. Montero Ríos, 38-b [z. centro / c. area]. (+34) 981 563 496. c3 Mesón Caney. Alfredo Brañas, 5 [zona centro / central area]. (+34) 981 559 600. c3 Cervecería La Marmita. Alfredo Brañas, 7 [zona centro / central area]. c3 La Codorniz. Alfredo Brañas, 15 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 173. c3 Cava de Saint James. República de El Salvador, 28 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 745. c3 Atalaya. Rosalía de Castro, 53 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 592 740. b2 Tapería Castelao. Rúa Nova de Abaixo, 7 [z. centro / central area]. (+34) 881 976 005. b2 La Viura. Rúa Nova de Abaixo, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 939 259. c2 A Viña de Xabi. Fernando III o Santo, 4 [z. centro / central area]. (+34) 981 940 071. b3

Vivacce. Ramón Cabanillas, 13 [zona centro / central area]. (+34) 665 805 586. b3 La Cavita. San Pedro de Mezonzo, 9 [z. centro / central area]. (+34) 981 93 50 98. b3 Latino. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 063. b3 A Colleita. Avenida de Ferrol, 11 [cidade / ciudad / the city]. b2 Barrigola. Avenida de Ferrol, 54 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 978 880. b2 Bodeguilla de San Lázaro. San Lázaro, 104 [zona Palacio de Congresos / zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 607. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Cociña galega Cocina gallega Galician Cuisine San Clemente. San Clemente, 6 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 565 426. d2 Carretas. Carretas, 21 [c. histórica / c. histórica / old town]. (+34) 981 563 111. d2 Asesino. Praza de Universidade, 16 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 568. d3 Tránsito dos Gramáticos. Tránsito dos Gramáticos, 1 [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 572 640. d3 Don Gaiferos. Rúa Nova, 23 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 894. d3 Ribadavia. O Franco, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 902. d2 El Cayado. O Franco, 20 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 587 861. d2 A Barrola I & II. O Franco, 29 & 41 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 999. d2 El Franco. O Franco, 28 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 588 814. d2 Casa Elisa. O Franco, 36-38 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 112. d3 Xantares. O Franco, 40 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 198. d3 Porta Faxeira. O Franco, 50 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 840. d3 El Pasaje. O Franco, 54 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 557 081. c3 El Submarino. O Franco, 49 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 428. d3 O Celme do Caracol. A Raíña, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 746. d2 Sexto II. A Raíña, 23 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 560 524. d3 Camilo. A Raíña, 24 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 58 45 93. d2 Ángel. San Clemente, 6 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 392. d2 O Picho da Cerca. Virxe da Cerca, 27 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 569 350. e3 Domínguez. Sar, 102 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 565 477. d4 Enxebre. Parador Hostal Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 050 527. d2 Restaurante dos Reis. Parador Hostal dos Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 200. d2 Raxoi. Raxoi, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 190. d2 Casal do Cabildo. Rúa de San Pedro, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 057. e3 La Casa de la Marquesa. Costa de San Domingos de Bonaval [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 573 958. e3 Sushi Bonaval. Rúa do Medio, 1-2 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 883. e3 Don Quijote. Galeras, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 859. d1 La Tacita de Juan. Hórreo, 31 [zona centro / central area]. (+34) 981 562 041. c3 Vilas. Rosalía de Castro, 88 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 000. b2 Mesón Ferradura. Rosalía de Castro, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 589 120. c2 Green. Montero Ríos, 16 [zona centro / central area]. (+34) 981 580 976. c3 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. (+34) 981 554 356. c3 Fornos. Hórreo, 24 [zona centro / central area]. (+34) 981 565 721. c3 El Bocalino. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. (+34) 981 566 482 c3 Paz Nogueira. Castiñeiriño, 14-16 [periferia / outskirts]. (+34) 981 592 016. b5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Monterrey. Fontiñas, 82 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 587 557. g4 Mesón de Lázaro. San Lázaro, 73 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 525. g4 (fóra

51


Directorios Directorios Directory mapa / fuera mapa / off map) A Casa da Viña. San Lázaro, 54 [periferia / otskirts]. (+34) 680 448 975.g4 (fóra mapa/ fuera mapa / off map) Sushi Doña Ana. Rúa de San Lázaro, 85 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 390 g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Finca. San Lázaro, 103 [periferia / outskirts]. (+34) 981 580 361. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Husa Santiago Apóstol. Costa de San Marcos, 1 [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 680 625 735. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pedra Santa. Costa de San Marcos, 18 [periferia / outskirts]. (+34) 981 557 415. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Sexto. San Marcos. A Grela [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 507. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) San Paio. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 205. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Ruta Jacobea. Lavacolla, 41 [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 211. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Lorenzo. Sabugueira, s/n. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 326. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Adrán. San Xoán de Calo. Teo [5 km]. (+34) 981 570 000. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Roberto. San Xulián de Sales, 17. Vedra [10 km] (+34) 981 511 769. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Villa Verde. Lugar de Figueiredo, 10. Ponte Ulla [10 km]. (+34) 981 512 652. (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Churrascarías e carnes e peixes á brasa Churrasquerías y carnes y pescados a la brasa Steak houses and barbecued meat and fish

Los Sobrinos del Padre Benito. San Miguel, 7. (+34) 981 583 566. e2 Mesón do Pulpo. Vista Alegre, 57 (+34) 981 586 416. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pulpería Fuentes. Campo de Conxo, 5. (+34) 981 521 007. (fóra mapa / f. mapa / off map) Bodegón Concheiros. Fonte dos Concheiros, 2A.[cidade. / ciudad / the city]. (+34) 981 588 690. g3

San Clodio. Rúa de San Pedro, 26 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 997. e3 Quitapenas II. Sar, 80 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 938 433. d4 A Cova do Feo. Rúa do Cardeal Payá, 5 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 675 660 035. d3 La Criolla. Montero Ríos, 10 [zona centro / central area]. (+34) 981 586 940. c3 Parrillada Argentina. Rosalía de Castro, 12 [z. centro / central area]. (+34) 981 586 071. c2 Parrillada 9 de julio. Santiago de Chile, 27 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 685. b3 A Taverna do Ensanche. Santiago de Chile, 12 [z. centro / c. area]. (+34) 981 590 788. b2 Gonzaba. Rúa Nova de Abaixo, 17 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 874. b2 A Costela de Román. San Pedro de Mezonzo, 26. [z. centro / c. area]. (+34) 981 598 811. b3 O Almacén. Sarela de Abaixo, 25 [periferia / outskirts]. (+34) 981 530 393. d1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) A Grella. Rúa do 25 de Xullo, 35. Camping As Cancelas. [cidade / ciudad / the city ]. (+34) 981 580 266. h4

Cociña española Cocina española Spanish Cuisine

Comida ecolóxica Comida ecológica Ecologic food

Pulperías Pulperías Octopus taverns

Rincón de Gurpegui. Frei Rosendo Salvado, 15 [z. centro / central area]. (+34) 981 598 178. b2 Asador Castellano. Rúa Nova de Abaixo, 2 [z. centro / central area]. (+34) 981 590 357. c2

Restaurantes 'in': nova cociña galega e española Restaurantes 'in': nueva cocina gallega y española In' Restaurants: New Galician and Spanish Cuisine Casa Marcelo. Rúa Hortas, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 580. d2 MICHELIN Ana. Sar, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 792. d4 Escoffier. Avenida de Ferrol, 7 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 523 005. b3 El Mercadito. Galeras, 18 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 574 239. d1 Acio. Galeras, 28 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 577 003. d1 Pedro Roca. Domingo García Sabell, 1 [cidade / cdad. / the city]. (+34) 981 585 776. d1 AC Palacio del Carmen. Hotel AC. Oblatas, s/n [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 552 444. c1 Abastos 2.0. Mercado de Abastos, casetas 13-18 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 576 145. e3 Tafona. Virxe da Cerca, 7 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 923. e3

52

A Curtidoría. Rúa da Conga, 2-3 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 342. d3 Broa. San Miguel dos Agros, 9. [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 779. e2 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. c3 Boga. Rúa dos Feáns, local 3B [zona centro / central area]. (+34) 981 592 227. b2 De Profundis. Hotel Monumento San Francisco. Campiño de San Francisco, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 634. e2 Azabache. Hotel NH. Avda. Burgo das Nacións, s/n [cidade / cdad. / the city]. 902 115 116. f1 El Olivo. Rúa da Raxeira, 50 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 660 327 669. f4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Madam Ragú. Avda. de Ferrol, 17 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 976 741. b3 De Carmen. As Arribadas, 9 [periferia / outskirts]. (+34) 981 943 858. b2 (fóra mapa / fuera mapa / off map) A Quinta da Auga.Paseo da Amaía, 23B. Brandía, Vidán. [periferia / outskirts]. (+34)981 534 636. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa dos Albardonedo. Rúa de Muros, 112 - Roxos. (+34) 981 815 967. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Comarca 54. San Clemente, 11 [c. hca./ c. hca. / old town]. (+34) 981 104 586. c2

Chineses Chinos Chinese food Palacio Oriental. Fernando III o Santo, 11 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 428. b3 Imperial. Rosalía de Castro, 100 [zona centro / central area]. (+34) 981 597 626. b2 China Ming. Avenida Romero Donallo, 25 [z. centro / central area]. (+34) 981 593 673. b3

Kebabs Kebabs Kebabs Istambul Dönner Kebap. Rosalía de Castro, 5 [zona centro / central area]. c2 Asia Express. Rúa do Vilar, 81[cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Nevroz Döner Kebap. Cantón do Toural [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. c3 Nevroz Dönner Kebap. Rúa de San Pedro [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. e3 Beritan. Ruela dos Feáns, 2 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 109 . b2

Brasileiros Brasileños Brazilian food O´Rodicio. Carretera Santiago a Noia. A Barcia, 19 [periferia / outskirts]. (+34) 981 537 372. a1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)


Italianos Italianos ltalian food Gambrinus. Pza. de Fonseca, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 020. d2 Tivolino. Galeras, 9 [ciudad / the city].(+34) 981 577 108. d1 Góndola II. Diego de Muros, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 596 446. b3 La Tagliatella. Frei Rosendo Salvado, 10 [z. centro / city centre]. (+34) 881 939 822. b2 Dolce Vita. Rosalía de Castro, 98 [zona centro / city centre]. (+34) 664 773 157. b2

Grego Griego Greek food Góndola I. Santiago del Estero, 7 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 348. b2

Filipino Filipino Philippine food Las Cien Islas. Avda. Vilagarcía, 2, semisótano [zona centro / central area]. 881 976 390 / 881 976 391 (servizo a domicilio / serv. a domicilio / takeaway phone number). b2

Indio Indio Indian food Punjabi Food. Fernando III o Santo, 37 [z. centro / central area]. (+34) 666 681 270. b3

Gasthof. Centro Comercial Área Central, local 22 [ciudad / the city]. (+34) 981 560 426. g4 Pizza Grill. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 588 546. g4 McDonald´s. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 554 132. g4 McDonald´s. Praza de España, s/n [periferia / outskirts]. (+34) 981 554 132. h2 Burguer King. Senra, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 574 031. c3 Mister Burguer. Santiago de Chile, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 547. b2 Mac Burger. Santiago de Chile, 22 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 039. b3 Frankfurt. Rúa Nova de Abaixo [zona centro / central area]. (+34) 981 597 599. c2 Galeón. Alfredo Brañas, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 599 017. b3 Galeón Toural. Cantón do Toural, 4 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 599 017. d3 Bocalino Eleuvepizza. Santa Marta de Arriba, 2 [zona centro]. (+34) 981 534 647. b2 Casa Elena. Praza de Mazarelos, 12 [cidade histórica]. (+34) 981 581 114. d3

A noite La noche The night Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L.

Crêpes Crêpes Crêpes Crêperie Cre-Cotté. Praza da Quintana, 1- 1º [c. hca. / old town]. (+34) 981 577 643. d2

Música folk galega frecuente Música folk gallega frecuente Frequent Galician folk music Wi-Fi

Menús a bo prezo Menús asequibles Reasonably priced menus Casa Manolo. Pza. de Cervantes [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 582 950. e2 Entre-Rúas. Entrerrúas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 108. d3 A Tulla. Entrerrúas, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 580 889. d3 Caamaño Bar. Cruceiro do Gaio, 8 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 561 677. c2 Suso. Rúa do Vilar, 65 [c. histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 586 611. d3 Marte. Rodrigo de Padrón, 11 [c. histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 905. d2 Las Vegas. Rodrigo de Padrón, 9 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 988. d2 Rey David. Alfredo Brañas, 25 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 114. b3 Casa Román. San Pedro de Mezonzo, 26 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 522. b3 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [c. hca. / old town]. (+34) 981 582 516. d3 CGAC. Ramón M. Valle Inclán [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 546 624. e3 Auditorio de Galicia. Avda. Burgo das Nacións, sn [cdad / the city]. (+34) 981 554 366. f3 Rúa Nova. Rúa Nova, 36 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 566 980. d3 Granxa do Xesto. Parque da Granxa do Xesto, sn [periferia / outskirts]. (+34) 620 642 254. e1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Comida rápida e para levar Comida rápida y para llevar Fast food and take away Pizza Polo. Casas Reais, 27 [c. hca. / old town]. (+34) 981 587 272 / (+34) 981 585 656. e3 Pizza Móvil. Orfas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 355. d3 Pizza Móvil. San Pedro de Mezonzo, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 300. b3 Pizza Móvil. Praza de Vigo, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 553 232. b2 Pizza Hut. Romero Donallo, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 211. b3 Telepizza. Avenida Rosalía de Castro, 126 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 525 619. b2 Pizza Piccolo. Frei Rosendo Salvado, 24 [z. centro / central area]. (+34) 981 595 655. b3 Pizza Móvil. Centro Comercial Área Central [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 560 909. g4 Quick. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. h4

Cafés, infusións, chocolates e licores de primeira hora Cafés, infusiones, chocolates y licores de primera hora Coffee, herbal tea, hot chocolate and liqueurs from early on Casino. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 35 [cidade histórica / c. hca. / old town]. 981 577 503. d3 Vaová Gin-Bar. Algalia de Arriba, 18. [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 610 358 461 .e2 Café Iacobus. Caldeirería, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Derby. Rúa das Orfas, 29 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Conga. Wi-Fi. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Literarios. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Café Santiagués. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Recantos. Wi-Fi. San Miguel [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Carrilana. San Paio de Antealtares, 16 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. b3 Metate. San Paio de Antealtares [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Terrazas en S. Paio de Antealtares / Pavement cafés in San Paio de Antealtares [c. hca./old town]. d2 Terrazas de Avda. de Figueroa / Pavement cafés in Avenida de Figueroa [c. hca. / old town]. c2 Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Garigolo. Wi-Fi. Praciña da Algalia de Arriba [cidade histórica / c. hca. / old town]. e2 Bonche. Rosalía de Castro, 128 [zona centro / central area]. b2 Terraza Hostal Reyes Católicos. Praza do Obradoiro [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Terraza-Jardín Hotel Costa Vella. Porta da Pena, 17 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e2

Clásicos composteláns Clásicos compostelanos Compostela classics Galo D´Ouro. Conga, 14-15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Borriquita de Belem. San Paio de Antealtares, 22 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Casa das Crechas. Vía Sacra, 3. [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2

53


Directorios Directorios Directory Modus Vivendi. Praza de Feixóo, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Pepa a Loba. Castro, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Atlántico. Fonte de San Miguel, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Paraíso Perdido. Antealtares, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Momo... a rúa. Virxe da Cerca, 23 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Dado Dadá Jazz Club. Alfredo Brañas, 19 [zona centro / central area]. b3

Ritmos latinos Ritmos latinos Latin rhythms Conga 8. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town] . d2 Guayaba. Nova de Abaixo, 26 [zona centro/ central area]. b2

A partir de trinta e tantos A partir de 30 y tantos 30-odd and older Discoteca Don Juan. Alfredo Brañas, 29 [zona centro/ central area]. b3 Sabáh. Doutor Teixeiro, 10 [zona centro / central area]. c3

Alternativos Alternativos Alternative clubs Tarasca. Entremuros, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Avante. Cantón de San Bieito, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Bar-tolo. Rúa da Troia [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Embora. Tras San Fiz de Solovio, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Pubs que preparan queimadas Pubs que preparan queimadas Clubs that prepare "queimada" (flamed eau-de-vie)

Forum. Rúa Travesa, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Coffee Pop. Wi-Fi. Rúa de San Pedro, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

*Fonte Sequelo. Xelmírez, 24 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 *Retablo. Rúa Nova,13 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 564 851. d3 *Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 629 635 451. d3 *Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 617 082 447. e2 Calderería. Caldeirería, 26 [ cidade hca / ciudad hca / old town]. (+34) 981 573 625. d3 * Reservar con antelación / Order in advance.

As Dúas. Rúa da Oliveira, 3 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 669 440 436. e3

Especial Wi-Fi Especial Wi-Fi Wi-Fi Specials

Gais Gays Gays

Música temática Música temática Thematic music Bolengo. Wi-Fi. Ramón Cabanillas, 17-19 [zona centro / central area]. b3 Tupperware Café. Wi-Fi. Frei Rosendo Salvado, 28 [zona centro/ central area]. b3 Krooner. República Arxentina, 48 [zona centro / central area]. b3 A Reixa. Tras Salomé, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 A Medusa. Praza de Salvador Parga, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Camalea. Praza de San Martiño, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Cachán. Loureiros, 16 [cidade hca./ ciudad hca. / old town]. e2 Matadero. Praza do Matadoiro, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 La Radio. Praza San Fiz de Solovio, 6 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Para marchosos Para marchosos Lively clubs Retablo. Rúa Nova, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. 981 564 851. d3 Capitol. Concepción Arenal, 5 [zona centro / central area]. d3 Sónar. Rúa de Mazarelos 4-5 [c. histórica / old town]. d3 Leblón Meia. Rúa das Ameas, [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Quintana Sur. Praza da Quintana, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Meia. Algalia de Abaixo, 22 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Ultramarinos. Casas Reais, 34 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Garoa. Rodrigo de Padrón [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Yacaré. Santiago de Chile, 15 [zona centro / central area]. b3 Ruta. Pérez Costanti, 4 [zona centro / central area]. c3 Discoteca Liberty. Alfredo Brañas, 6 [zona centro /central area]. c3 Discoteca Apolo. Santiago del Estero, 8 [zona centro / central area]. c2 La Catedral. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. b3 Gabanna. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. b3 Charlotte. Fernado III o Santo, 1 [zona centro / central area]. b3 Moon Music Club. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3

54

Deluxe. Santiago de Chile, 31 [zona centro / central area]. b3 Blaster. República Arxentina, 6 [zona centro / central area]. c3 Maycar. Doutor Teixeiro, 5 [zona centro / central area]. c3

El Nido de Cuco. Virxe da Cerca, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. Lembranza. Montero Ríos, 39 [zona centro / central area]. c3 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións, s/n [cidade / ciudad / the city]. f1 Sport. República Arxentina, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 283. b3 Rock Café Santiago. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Fusión. Frei Rosendo Salvado, 9 [zona centro / central area]. (+34) 981 938 687. b2 Astra I. Santiago de Chile, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 595 510. b2 M* Café e Copas. Fonte de Santo Antonio [c. hca. / c. hca. / old town]. 981 572 559. d3

Karaokes Makumba. Frei Rosendo Salvado, 16 [zona centro /central area]. b2 Manhattan. Alfredo Brañas, 18 [zona centro / central area]. c3


OFICINAS DE TURISMO TOURIST OFFICES Oficina Central de Información Turística Municipal. Turismo de Santiago Municipal Tourist Main Office. Turismo de Santiago Rúa do Vilar, 63 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 555 129 www.santiagoturismo.com info@santiagoturismo.com Aberta todo o ano. Inverno: Lu-Ve, 9-19 h. Sa-Do e festivos, 9-14, 16-19 h. Semana Santa-verán: Todos os días, 9-21 h Abierta todo el año. Invierno: Lu-Vi, 9-19 h. Sa-Do y festivos, 9-14, 16-19 h. Semana Santa-verano: Todos los días, 9-21 h. Open all year. Winter: Mon-Fri, 9 am-7 pm. Sat-Sun and holidays, 9 am-2 pm, 4-7 pm. Easter-summer: Every day, 9 am-9 pm. Punto de Información Turística Tourist Office Dársena de autobuses Xoán XXIII. Tel. (+34) 981 576 456 Aberta todo o ano. Lu-Do e festivos: 9-14 h., 16-19 h. Abierta todo el año. Lu-Do y festivos: 9-14 h., 16-19 h. Open all year. Mon-Sun and holidays: 9 am-2 pm, 4-7 pm. Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela's Official Reservation Center Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 Fax: (+34) 981 572 736 www.SantiagoReservas.com info@SantiagoReservas.com

Oficina de Acollida ao Peregrino Oficina de Acogida al Peregrino Pilgrim Reception Office Rúa do Vilar, 1 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 568 846 www.archicompostela.org Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do e festivos: 1014 h., 16-20 h. Abr-out: Todos os días, 9-21 h. Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do y festivos: 1014 h., 16-20 h. Abr-oct: Todos los días, 9-21 h. Nov-Apr: Mon-Sat: 10 am-8 pm. Sun and holidays: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Apr-Oct: 9 am – 9 pm. Oficina de Turismo de Galicia (Turgalicia) Galician Tourist Information Office (Turgalicia) Rúa do Vilar, 30 - 32 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 584 081 / 902 332 010 www.turgalicia.es Lu-Ve: 10-20 h. Sa: 11-14 h, 17-19 h. Do e festivos: 11-14 h. Lu-Vi: 10-20 h. Sa: 11-14 h., 17-19 h. Do y festivos: 11-14 h. Mon - Fri: 10 am-8 pm. Sat: 11 am-2 pm, 57 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm.


Culturall. Nº 56 Novembro 2010  

Toda a axenda mensual de Santiago de Compostela: cultura, lecer e turismo. Nº 56, Novembro 2010. Toda la agenda mensual de Santiago de Compo...

Culturall. Nº 56 Novembro 2010  

Toda a axenda mensual de Santiago de Compostela: cultura, lecer e turismo. Nº 56, Novembro 2010. Toda la agenda mensual de Santiago de Compo...

Advertisement