Page 1

2010 Ano Santo Compostelán · Año Santo Compostelano · Compostela Holy Year

Nº 52

Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo

2010

Xullo Julio July

*Santiago, punto de encontro Santiago, punto de encuentro Santiago, meeting point

*Exposición na Sede Fundación Caixa Galicia


Índice Índice Index Santiago instálase nun verán esplendoroso. Por unha banda, Via Stellae, o V Festival de Música de Compostela e os seus Camiños, volve converter a Santiago no centro dunha programación de máis de 125 concertos coas mellores formacións clásicas do mundo. Por outra, repítese o antigo ritual das celebracións populares e relixiosas en torno ao Apóstolo Santiago, que teñen o seu punto culminante na media noite do 24 de xullo, cun espectáculo de luz e son no que se “queima”, para asombro do mundo, a fachada da Catedral románica máis fermosa de España. A iso hai que engadir o apetitoso cartel musical do Xacobeo, que ven explicar por qué Santiago é un campus stellae: aos refulxentes nomes do festival dos Camiños de Santiago -Marc Minkowski, Andrea Marcon, Fabio Biondi, Jordi Savall, Christophe Rousset, William Christie, Carlos Núñez, Simone Kermes, Magdalena Kozena, Anne Sofie von Otter…- súmanse os de Jean Michel Jarre, Mark Knopfler, Elvis Costello, Diana Krall ou Ben Harper, que protagonizarán concertos irrepetíbeis nas prazas monumentais. Todo para que Santiago volva ser música e fogo, meta eterna e punto de encontro. Santiago se instala en un verano esplendoroso. Por un lado, Via Stellae, el V Festival de Música de Compostela y sus Caminos, vuelve a convertir a Santiago en el centro de una programación de más de 125 con las mejores formaciones clásicas del mundo. Por otro, se repite el antiguo ritual de las celebraciones populares y religiosas en torno al Apóstol Santiago, que tienen su punto culminante en la medianoche del 24 de julio, con un espectáculo de luz y sonido en el que se “quema”, para asombro del mundo, la fachada de la Catedral románica más bella de España. A ello hay que añadir el apetitoso cartel musical del Xacobeo, que viene a explicar por qué Santiago es un campus stellae: a los refugentes nombres del festival de los Caminos de Santiago Marc Minkowski, Andrea Marcon, Fabio Biondi, Jordi Savall, Christophe Rousset, William Christie, Carlos Núñez, Simone Kermes, Magdalena Kozena, Anne Sofie von Otter…- se suman los de Jean Michel Jarre, Mark Knopfler, Elvis Costello, Diana Krall o Ben Harper, que protagonizarán conciertos irrepetibles en las plazas monumentales. Todo para que Santiago vuelva a ser música y fuego, meta eterna y punto de encuentro. Santiago enters a summer of music and fire. On the one hand, Via Stellae, the 5th Compostela and Its Ways Music Festival, returns to make Santiago the centre of a programme with more than a 125 concerts featuring a look at the history of music and the world's best classical groups. On the other hand, the ancient rite continues with its traditional and religious celebrations centred on the Apostle James, culminating on the eve of St. James' Day, at midnight on July 24, with a son et lumière show during which, to everyone's amazement, the façade of Spain's most beautiful Romanesque Cathedral is “burned.” There is also the appealing musical programme of the Xacobeo holy year, which explains why Santiago is a “campus stellae” or field of stars: the shining names of the Ways of St. James festival (Marc Minowski, Andrea Marcon, Fabio Biondi, Jordi Savall, Christophe Rousset, William Christie, Carlos Núñez, Simone Kermes, Magdalena Kozena, Anne Sofie von Otter…) will be joined by those of Jean Michel Jarre, Mark Knopfler, Elvis Costello, Diana Krall or Ben Harper, who will present unrepeatable concerts in the city's monumental squares. All aimed at making Santiago once again music and fire, an eternal destination and meeting place.

04 11 14 26 30 32 36 46 50

Destacado Destacado Feature

Non faltes...

No te pierdas... Don’t miss...

Axenda Agenda Listings

Museos e exposicións permanentes

Museos y exposiciones permanentes Permanent museums and exhibitions

Plano Plano Map

Exposicións Exposiciones Exhibitions

Compostela escondida Compostela escondida Hidden Compostela

Que facer Qué hacer What to do

Directorios Directorios Directory

Culturall. Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela e do Consorcio de Santiago. Dirección: Tono Mugico. Coordinación: Yolanda Ferro e Celalba Rivera. Redacción: Turismo de Santiago, Isabel Vega e Trevisani, S.L. Fotos: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo e Matías Ascariz. Tradución: Desmond Joyce. Deseño: 100x100: comunicación + creatividad. Adaptación gráfica: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión: Litonor. D.L.: C-809/2006 Culturall. Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela y del Consorcio de Santiago. Dirección: Tono Mugico. Coordinación: Yolanda Ferro y Celalba Rivera. Redacción: Turismo de Santiago, Isabel Vega, S.L. Fotos: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo y Matías Ascariz. Traducción: Desmond Joyce. Diseño: 100x100: comunicación + creatividad. Adaptación gráfica: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión: Litonor. D.L.: C-809/2006 Culturall. Santiago de Compostela's complete Culture, Leisure and Tourism Guide. Monthly publication of Santiago de Compostela Tourism and Santiago Consortium. Edited by: Tono Mugico. Coordinated by: Yolanda Ferro and Celalba Rivera. Texts: Turismo de Santiago, Isabel Vega and Trevisani, S.L. Photography: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo and Matías Ascariz. Translation: Desmond Joyce. Design: 100x100: comunicación + creatividad. Map adaptation: Balsa Creatividad Publicitaria. Printed by: Litonor. D.L.: C-809/2006


Destacado Destacado Feature

Campo de estrelas Campo de estrellas Field of Stars


Destacado Destacado Feature máxica converxencia das Festas do Apóstolo, os concertos do Xacobeo e o V Festival Via Stellae converte este mes de xullo nunha inesquecíbel sucesión de estrelas sobre os escenarios monumentais de Santiago.

A

a mágica convergencia de las Fiestas del Apóstol, los conciertos del Xacobeo y el V Festival Via Stellae convierte este mes de julio en una inolvidable sucesión de estrellas sobre los escenarios monumentales de Santiago.

L

he magical convergence of the “Apóstol” Festival, Xacobeo concerts and 5th Via Stellae Festival makes this month of July an unforgettable succession of stars on Santiago's monumental stages.

O rito é xa coñecido, pero non por iso menos emocionante: na media noite do 24 de xullo, véspera do Día do Apóstolo Santiago, un espectáculo de luz e son proxectado sobre a fachada da Catedral enmudecerá ás máis de 10.000 persoas congregadas na praza do Obradoiro. E logo producirase a asombrosa queima pirotécnica da chamada 'fachada gótica' e o extraordinario despregue de fogos artificiais sobre as torres barrocas, visíbel desde toda a cidade.

El rito es ya conocido, pero no por ello menos emocionante: en la medianoche del 24 de julio, víspera del Día del Apóstol Santiago, un espectáculo de luz y sonido proyectado sobre la fachada de la Catedral enmudecerá a las más de 10.000 personas congregadas en la Plaza del Obradoiro. Y luego se producirá la asombrosa quema pirotécnica de la llamada 'fachada gótica' y el extraordinario depliegue de fuegos artificiales sobre las torres barrocas, visíble desde toda la ciudad.

The rite is well known but just as exciting: at midnight on July 24, the eve of St. James' Day, a son et lumière show projected onto the Cathedral façade will astound 10,000 persons gathered in Plaza del Obradoiro. And this will be followed by the pyrotechnic burning of the so-called “Gothic façade” and a magnificent fireworks display above the baroque towers, visible all over the city.

As Festas do Apóstolo terán comenzado una semana antes, cos seus concertos, celebracións populares e a típica noria da Alameda. Pero o desfile de luminarias arrancará case co mesmo mes de xullo. Preto de 100 portentosos concertos sucederanse este mes nos escenarios da capital de Galicia, facendo estremecer o monte sagrado do fin do mundo no que hai vinte séculos fora enterrado o Apóstolo tras unha viaxe a cabalo entre a lenda e o milagre. Sobre a súa tumba nacerían a catedral e a cidade e brotarían os tesouros que recolle a exposición 'Punto de encontro' da Fundación

Las Fiestas del Apóstol habrán comenzado una semana antes, con sus conciertos, celebraciones populares y la típica noria de la Alameda. Pero el desfile de luminarias arrancará casi con el mismo mes de julio. Cerca de 100 portentosos conciertos se sucederán este mes en los escenarios de la capital de Galicia, haciendo estremecer el monte sagrado del fin del mundo en el que hace veinte siglos fue enterrado el Apóstol tras un viaje a caballo entre la leyenda y el milagro. Sobre su tumba nacerían la catedral y la ciudad, y brotarían los tesoros que recoge la exposición

Jordi Savall

T

The “Apóstol” Festival will have begun a week before, with its concerts, traditional festivities and customary Ferris Wheel in Alameda Park. But the parade of stars will start almost at the very beginning of July. Close to 100 wonderful concerts will be held throughout the month on the Galician capital's stages, shaking up this sacred hill at the end of the earth where, twenty centuries ago, the Apostle was buried after a journey halfway between legend and miracle. His tomb would give rise to the Cathedral and the city, as well as the treasures featured in the Caixa Galicia Foundation's “Punto de encuentro” exhibition, an

Coro Tenebrae


Destacado Destacado Feature Caixa Galicia, un abraiante diálogo das valiosas pezas artísticas da basílica con obras de mestres como Dalí ou Picasso.

'Punto de encuentro' de la Fundación Caixa Galicia, un asombroso diálogo de las valiosas piezas artísticas de la basílica con obras de maestros como Dalí o Picasso.

amazing dialogue between the basilica's valuable artistic objects and works by masters such as Dalí or Picasso.

OS CONCERTOS DO XACOBEO A escalada de praceres musicais do Xacobeo pisa firme o 14 de xullo na Praza da Quintana co concerto do guitarrista californiano Ben Harper. Non ven con The Innocent Criminals, senón coa súa nova banda, Relentless7, coa que interpretará os seus clásicos e todo o rock americano con chisquiños de blues do seu décimo disco 'White lies for dark times'.

LOS CONCIERTOS DEL XACOBEO La escalada de placeres musicales del Xacobeo pisa firme el 14 de julio en la Plaza de la Quintana con el concierto del guitarrista californiano Ben Harper. No viene con The Innocent Criminals, sino con su nueva banda, Relentless7, con la que interpretará sus clásicos y todo el rock americano con pizcas de blues de su décimo disco 'White lies for dark times'.

XACOBEO CONCERTS The Xacobeo's cascade of musical pleasures will resound on July 14 in Plaza de la Quintana, with a concert by the Californian guitarist Ben Harper. He will not be accompanied by The Innocent Criminals but by his new band, Relentless7, with whom he will perform his classics and all the American rock with touches of blues on his tenth album, “White Lies for Dark Times.”

Dous días máis tarde, o mesmo escenario acollerá a desenfadada rumba-pop do asturiano Melendi nun concerto gratuíto; e o 27, a esperada actuación de Elvis Costello e Diana Krall. A parella comparte escenario por primeira vez en Galicia, presentando ela o seu duodécimo traballo, 'Quiet Nights', e el 'Secret, profane & sugarcane', co que regresa á música acústica.

Dos días más tarde, el mismo escenario acogerá la desenfadada rumba-pop del asturiano Melendi en un concerto gratuito; y el 27, la esperada actuación de Elvis Costello y Diana Krall. La pareja comparte escenario por primera vez en Galicia, presentando ella su duodécimo trabajo, 'Quiet Nights', y él 'Secret, profane & sugarcane', con el que regresa a la música acústica.

Two days later, the same stage will host the laidback rumba-pop of Asturias' Melendi in his free concert; and on July 27, the long-awaited performance by Elvis Costello and Diana Krall. The couple will perform together for the first time in Galicia, presenting her twelfth recording, “Quite Nights,” and his return to acoustic music, “Secret, Profane & Sugarcane.”

No habrá tempo de recuperarse: el 28, en el Multiusos do Sar, el ex-líder de Dire Straits, Mark Knopfler, viaja a Santiago para presentar su sexto álbum de estudio en solitario, 'Get Lucky', donde sigue explorando el blues, el rock y el folk para construir 'el mapa de toda una vida'.

There will be no time to get your breath back; on July 28, in the Multiusos do Sar stadium, the ex-leader of Dire Straits, Mark Knopfler, will come to Santiago to present his sixth solo studio album, “Get Lucky,” in which he continues to explore blues, rock and folk to form “the map of an entire lifetime.”

Y así llega el remate de mes: mientras las Fiestas del Apóstol concluyen con los fuegos del Campus Univer-

And that brings us to the end of the month: while the “Apóstol” Festival ends with fireworks in the Univer-

Jean Michel Jarre

Ben Harper

Non haberá tempo de se recuperar: o 28, no Multiusos do Sar, o ex-líder dos Dire Straits, Mark Knopfler, viaxa a Santiago para presentar o seu sexto álbum de estudio en solitario, 'Get Lucky', onde segue explorando o blues, o rock e o folk para construír 'o mapa de toda unha vida'. E así chega o remate de mes: mentres as Festas do Apóstolo conclúen cos fogos do Campus Universitario, Jean Michel Jarre fará abalar os cimentos da Praza Mark Knopfler


Destacado Destacado Feature

Elvis Costello

do Obradoiro cun portentoso recital de música electrónica, luces e efectos especiais. É o único concerto da súa xira en España e será gratuíto. VIA STELLAE O V Festival Via Stellae volve facer de Compostela e as rutas de peregrinación o epicentro dunha riquísima programación de 125 concertos –o 90% deles gratuítos, e XX deles en Santiago- que percorren a historia da música da man das mellores formacións clásicas do mundo. O festival, de altísimo recoñecemento en toda Europa, volve reunir a directores e orquestras habituais como Marc Minkowski e Les Musiciens du Louvre, Andrea Marcon e a Orquestra Barroca de Venecia, Fabio Biondi e Europa Galante ou a Mahler Chamber Orchestra. A eles súmanse este ano nomes coma Jordi Savall, Les Talens Lyriques e Christophe Rousset, Les Arts Florissants e William Christie. A nómina de solistas e cantantes inclúe a Anne Sofie von Otter, Magdalena Kozena, John Mark Ainsley, Viktoria Mullova, Roberta Invernizzi, Verónica Cangemi, Mark Padmore… en moitos casos na súa primeira actuación en Galicia. En Via Stellae conflúen Renacemento e vangarda, compositores europeos e galegos, ópera e música de cámara, música sacra e sobre todo concertos únicos en España. O concerto inaugural estrea en Galicia a obra coral xacobea 'The path of miracles' de Joby Tal-

Diana Krall

Melendi

sitario, Jean Michel Jarre hará temblar los cimientos de la Plaza del Obradoiro con un portentoso recital de música electrónica, luces y efectos especiales. Es el único concierto en España de su gira y será gratuito.

sity Campus, Jean Michel Jarre will shake the foundations of Plaza del Obradoiro with his superb recital of electronic music, lights and special effects. This is the only Spanish concert on his tour and will be free.

VIA STELLAE El V Festival Via Stellae vuelve a hacer de Compostela y las rutas de peregrinación el epicentro de una riquísima programación de 125 conciertos –el 90% de ellos gratuitos, y XX en Santiago- que recorren la historia de la música de la mano de las mejores formacioness clásicas del mundo.

VIA STELLAE The 5th Via Stellae Festival once again makes Compostela and its pilgrimage routes the epicentre of an extremely varied programme of 125 concerts (90% are free and XX in Santiago), which present a history of music by the world's best classical groups.

El festival, de altísimo reconocimiento en toda Europa, vuelve reunir a directores y orquestas habituales como Marc Minkowski y Les Musiciens du Louvre, Andrea Marcon y la Orquesta Barroca de Venecia, Fabio Biondi y Europa Galante o la Mahler Chamber Orchestra. A ellos se suma este año nombres como Jordi Savall, Les Talens Lyriques y Christophe Rousset, Les Arts Florissants y William Christie. La nómina de solistas y cantantes incluye a Anne Sofie von Otter, Magdalena Kozena, John Mark Ainsley, Viktoria Mullova, Roberta Invernizzi, Verónica Cangemi, Mark Padmore… en muchos casos en su primera actuación en Galicia.

The festival, highly renowned throughout Europe, again brings together well-known conductors and orchestras such as Marc Minkowski and Les Musiciens du Louvre, Andrea Marcon and the Venice Baroque Orchestra, Fabio Biondi and Europa Galante or the Mahler Chamber Orchestra. They will be joined this year by names such as Jordi Savall, Les Talens Lyriques and Christophe Rousset, Les Arts Florissants and William Christie. The list of soloists and singers features Anne Sofie von Otter, Magdalena Kozena, John Mark Ainsley, Viktoria Mullova, Roberta Invernizzi, Verónica Cangemi, Mark Padmore… many of whom are performing in Galicia for the first time.

En Via Stellae confluyen Renacimiento y vangardia, compositores europeos y gallegos, ópera y música de cámara, música sacra y sobre todo conciertos únicos en España. El concierto inaugural estrena en Galicia la

Via Stellae combines Renaissance and vanguard, European and Galician composers, opera and chamber music, sacred music and, above all, the only concerts of their kind in Spain. The opening concert will

07


Destacado Destacado Feature bot. Tamén escoitaremos por primeira vez a ópera 'Agrippina' de Haendel, dirixida por Davide Livermore; 'Orlando Furioso' de Vivaldi e dúas óperas-ballet de Rameau; e veremos o espectáculo de mimo, danza e maxia baseado nas óperas de Grêtry 'A bela e a besta', en colaboración co histórico Centro de Música Barroca de Versalles. A programación do 2010 reedita propostas de éxito como os 'Concertos Express' -30 minutos de música nos fermosos claustros de Santiago-; 'Via Stellae 20/21' -música contemporánea e compositores galegos-, 'Música e arte', que combina concertos e visitas guiadas nos monasterios e igrexas do Camiño. E volve 'Off Stellae', un ciclo de concertos moi orixinais: sesións golfas de música a media noite no Mercado, o encontro de Jordi Savall e Carlos Núñez, cancións de cine, cabaré, un concerto con música celta e de Vivaldi ou, como novidade absoluta, unha sesión discoteca con cantantes de ópera, unha orquestra barroca e dous DJs nun espectáculo para público sen prexuízos. Por se fose pouco, este ano nace a Academia Contemporánea Via Stellae, cun curso impartido e dirixido por destacados docentes, que remata para os alumnos coa invalorábel experiencia de interpretar en catro concertos unha obra emblemática do século XX, 'A historia do soldado' de Stravinski.

Tickets / Info: www.viastellae.es Tine Thing Helseth

08

obra coral jacobea 'The path of miracles' de Joby Talbot. También escucharemos por primera vez la ópera 'Agrippina' de Haendel, dirigida por Davide Livermore; 'Orlando Furioso' de Vivaldi y dos óperas-ballet de Rameau; y veremos el espectáculo de mimo, danza y magia basado en las óperas de Grêtry 'La bella y la bestia', en colaboración con el histórico Centro de Música Barroca de Versalles. La programación de 2010 reedita propuestas de éxito como los 'Conciertos Express' -30 minutos de música en los hermosos claustros de Santiago-; 'Via Stellae 20/21' -música contemporánea y compositores gallegos-, y 'Música y arte', que combina conciertos y visitas guiadas en los monasterios e iglesias del Camino. Y vuelve 'Off Stellae', un ciclo de conciertos muy originales: sesiones golfas de música a medianoche en el Mercado, el encuentro de Jordi Savall y Carlos Núñez, canciones de cine, cabaré, un concierto con música celta y de Vivaldi o, como novedad absoluta, una sesión discoteca con cantantes de ópera, una orquesta barroca y dos DJs en un espectáculo para público sin prejuicios. Por si fuese poco, este año nace la Academia Contemporánea Via Stellae, con un curso impartido y dirigido por destacados docentes, que concluirá para los alumnos con la invalorable experiencia de interpretar en cuatro conciertos una obra emblemática del siglo XX, 'La historia del soldado' de Stravinski.

Anne Sofie Von Otter

be the Galician premiere of Joby Talbot's Jacobean choir composition “The Path of Miracles.” We will also hear for the first time Handel's opera “Agrippina,” conducted by Davide Livermore; Vivaldi's “Orlando Furioso” and two ballet-operas by Rameau; and we will see the mime, dance and magic show based on Grêtry's operas “Beauty and the Beast,” in collaboration with the historical Baroque Music Centre of Versailles. The 2010 programme repeats successful initiatives such as “Express Concerts” (30 minutes of music in Santiago's beautiful cloisters), “Via Stellae 20/21” (contemporary music and Galician composers) and “Music and Art,” which combines concerts and guided tours in monasteries and churches along the Way of St. James. And the original series of concerts called “Off Stellae” will also return: wacky music sessions at midnight in the Market, an encounter between Jordi Savall and Carlos Núñez, movie songs, cabaret, a concert with Celtic and Vivaldi music or, for the first time, a disco session featuring opera singers, a baroque orchestra and two DJs in a show for an audience with an open mind. And as if this was not enough, this year sees the beginning of the Via Stellae Contemporary Academy, with a course imparted and organised by outstanding instructors. It will end, for its students, with the invaluable experience of performing in four concerts an emblematic 20th-century work, Stravinsky's “The Soldier's Tale.” Marc Minkowski


Destacado Destacado Feature

XULLO / JULIO/ JULY 2010: A axenda dos imprescindíbeis La agenda de los imprescindibles Programme of must-see concerts

5 21 h. / 9 pm. San Martiño Pinario Via Stellae. Tenebrae coro, Nigel Short Joby Talbot: “The path of miracles”. Debut e estrea en Galicia. Debut y estreno en Galicia. Debut and premiere in Galicia.

6 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal 20:30 Vía Stellae. Le Schlemil Théâtre, Cécile Roussat, Julien Lubek, Ensemble Contraste 'A bela e a besta'. 'La bella y la bestia'. 'Beauty and the Beast” Premiere en España. Premiere in Spain

Premiere en Galicia / Premiere in Galicia Auditorio de Galicia 20:30

14 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio de Galicia Via Stellae. Les Musiciens du LouvreGrennoble, Marc Minkowski, Anne Sofie von Otter, Antoine Tamestit 'Berlioz e o mito’ 22.30 h / 10.30 pm. Praza da Quintana Ben Harper + Relentless7 Entradas/ tickets: El Corte Inglés

7

16

20.30 h / 8.30 pm. San Domingos de Bonaval Vía Stellae. Jordi Savall, Andrew LawrenceKing, Pedro Estevan, Carlos Núñez 'Lamentos e folías célticas, das fisterras atlánticas ao novo mundo'.

20 h / 8 pm. Teatro Principal. Via Stellae. Europa Galante, Fabio Biondi, Davide Livermore, Controluce teatro de sombras, Ann Hallenberg, Lorenzo Regazzo, Veronica Cangemi, Jose Maria Lo Monaco, Xavier Sabata, Ugo Guagliardo, Milena Storti, Davide Malvestia Haendel: 'Agrippina' Opera. Premiere en Galicia / Premiere in Galicia

12 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio de Galicia Via Stellae. Les Arts Florissants, William Christie, Alain Buet, Sophie Karthauser, Emmanuelle de Negri, Ed Lyon. 'Rameau, a ópera-ballet: Anacreonte e Pigmalión'

19 20 h / 8 pm. Teatro Principal Via Stellae. Orquestra Barroca de Venecia, Andrea Marcon, Marie-Nicole Lemieux, Marina Pridenskaya, Romina Basso, Inga Kalna, Martín Oro, Luca Tittoto, David D. Q. Lee Vivaldi: 'Orlando Furioso' Premiere en Galicia / Premiere in Galicia

20 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Via Stellae. Simone Kermes, Le Musiche Nove, Claudio Osele 'Diálogos: cabaré á antiga'.

22.30 h / 10.30 pm. Praza da Quintana Melendi Gratis / Free

09


Destacado Destacado Feature

XULLO / JULIO/ JULY 2010: A axenda dos imprescindíbeis La agenda de los imprescindibles Programme of must-see concerts 23 h / 11 pm. Praza dos Bombeiros Vis Stellae. O'Stravaganza, Dolce&Tempesta, Stefano Demicheli, Youenn Le Berre 'A noite folk: Fantasía irlandesa sobre Vivaldi e as músicas célticas irlandesas'.

Barroca de Venecia, Andrea Marcon 'Tornar voglio: arias de ópera de Vivaldi' 22 h / 10 pm. Multiusos do Sar Mark Knopfler

22 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio de Galicia Via Stellae. Mahler Chamber Orchestra, Tugan Sokhiev, Viktoria Mullova 'O sinfonismo eslavo'

23 23 h / 11 pm. Sala Capitol. Via Stellae. Simone Kermes, Dolce&Tempesta, Stefano Demicheli, Davide Livermore, Yodah – McVictor DJ 'Disco-Barroco: Se Haendel e Vivaldi levantasen a cabeza...'

27 22.30 h / 10.30 pm. Praza da Quintana Elvis Costello + Diana Krall

28 20.30 h / 8.30 pm. Claustro de San Francisco Via Stellae. Magdalena Kozena, Orquestra

10

Entradas /tickets: El Corte Inglés- Caixa Galicia

31 22 h / 10 pm. Praza do Obradoiro Jean Michel Jarre Gratis / Free


Non faltes No te pierdas Don’t miss

Cine Cine Cinema

Música Música Music

Festas Fiestas Festival

'O Apóstolo’

Festival Via Stellae

Fogos do Apóstolo Fuegos del Apóstol Fireworks Display

Auditorio de Galicia 17 e 18 de xullo. 21 e 12 h 17 y 18 de julio. 21 e 12 h. July 17 and 18: 9 pm and 12 noon.

Varios escenarios Several venues Do 5 ao 28 de xullo. Varios horarios. Del 5 al 28 de julio. Varios horarios. July 4 to 28: Different times.

Praza do Obradoiro 24 de xullo. 23.30 h. 24 de julio. 23.30 h. July 24: 11.30 pm.

O Auditorio acolle durante dúas xornadas a première do filme de animación de Fernando Cortizo 'O Apóstolo', producción 'stop-motion' estereoscópica que narra unha historia de misterio e fantasía ambientada no Camiño de Santiago. A Real Filharmonía de Galicia interpretará en directo a banda sonora da película, composta por Arturo Vaquero, Xavier Font e Philip Glass, autor de partituras tan famosas como as de 'O show de Truman' ou 'O ilusionista'. El Auditorio acoge durante dos jornadas la première del film de animación de Fernando Cortizo 'O Apóstolo', producción 'stop-motion' estereoscópica que narra una historia de misterio y fantasía ambientada en el Camino de Santiago. La Real Filharmonía de Galicia interpretará en directo la banda sonora de la película, compuesta por Arturo Vaquero, Xavier Font y Philip Glass, autor de partituras tan famosas como las de 'El show de Truman' o 'El ilusionista'. During two days, the Auditorio hosts the premiere of Fernando Cortizo's animated feature “O Apóstolo,” a stereoscopic stop-motion production that tells a story of mystery and fantasy set along the Way of St. James. The Real Filharmonía de Galicia orchestra will perform live the film's soundtrack, composed by Arturo Vaquero, Xavier Font and Philip Glass, who also composed famous scores such as those of “The Truman Show” or “The Illusionist.”

Chega a quinta edición desta gran cita estival de música antiga, barroca e clásica que se estende a máis de 50 cidades galegas do Camiño de Santiago, con epicentro en Compostela. O cartel de 125 concertos inclúe nomes de altísimo prestixio internacional, actuacións exclusivas e estreas en Galicia; pero tamén música contemporánea, autores galegos, inesperadas fusións, espectáculos de cabaré e ata unha discoteca con cantantes líricos. Llega la quinta edición de este festival veraniego de música antigua, barroca y clásica que se extiende a más de 50 ciudades gallegas del Camino de Santiago, con epicentro en Compostela. El cartel de 125 conciertos incluye nombres de altísimo prestigio internacional, actuaciones exclusivas y estrenos en Galicia; pero también música contemporánea, autores gallegos, inesperadas fusiones, espectáculos de cabaré y hasta una discoteca con cantantes líricos. This is the 5th year of the summer festival featuring early, baroque and classical music, which encompasses 50 Galician towns along the Way of St. James, with its epicentre in Compostela. The programme of 125 concerts includes highly renowned international names, exclusive performances and Galician premieres; but also contemporary music, Galician composers, unexpected fusions, cabaret shows and even a disco session with lyrical singers. + Info: www.viastellae.es

Composteláns, turistas e peregrinos concéntranse ante a Catedral de Santiago en vésperas do Día do Apóstolo, para presenciar o grande espectáculo multimedia de luz e son sobre a tradición xacobea, a historia da cidade e o Camiño de Santiago. É tamén a noite da 'queima' da fachada gótica e dos fogos artificiais no ceo. Hai que chegar cedo ao Obradoiro para atopar sitio. Compostelanos, turistas y peregrinos se concentrarán ante la Catedral de Santiago en vísperas del Día del Apóstol, para presenciar el gran espectáculo multimedia de luz y sonido sobre la tradición jacobea, la historia de la ciudad y el Camino de Santiago. Es también la noche de la 'quema' de la fachada gótica y de los fuegos artificiales en el cielo. Hay que llegar temprano al Obradoiro para encontrar sitio. Numerous residents, tourists and pilgrims will gather in front of Santiago Cathedral on the eve of St. James' Day, to see the grand multimedia son et lumière show centred on the Jacobean tradition, the history of the city and the Way of St. James. The evening also features the “burning” of the Gothic façade and a fireworks display that lights up the sky. Come early to find a space in Plaza del Obradorio.

11


Música Música Music

Lecer Ocio Leisure

Música Música Music

Elvis Costello + Diana Krall

'Vive o Verán 2010’

Ben Harper & The Relentless 7

Praza da Quintana 27 de xullo. 22.30 h. 27 de julio. 22.30 h. July 27. 10.30 pm.

Toda a cidade. Entire city Do 1 de xullo ao 31 de agosto. Diversos horarios. Del 1 de julio al 31 de agosto. Diversos horarios. From July 1 until August 31. Different times.

Praza da Quintana 14 de xullo. 22.30 h. 14 de julio. 22.30 h. July 14. 10.30 pm.

O matrimonio formado pola canadense Diana Krall e o británico Elvis Costello actuará no mesmo escenario dentro das actividades organizadas polo Xacobeo 2010. Nun concerto sen precedentes, presentarán ao público compostelán os seus últimos traballos, 'Quiet Nights' e 'Secret, Profane & Sugarcane'. El matrimonio formado por la canadiense Diana Krall y el británico Elvis Costello actuará en el mismo escenario dentro de las actividades organizadas por el Xacobeo 2010. En un concierto sin precedentes, presentarán al público compostelano sus últimos trabajos, 'Quiet Nights' y 'Secret, Profane & Sugarcane'. The married couple made up of Canada's Diana Krall and Britain's Elvis Costello will perform on the same stage, as part of the activities organised for the Xacobeo 2010 holy year. In an unprecedented concert, they will present their latest recordings, “Quiet Nights” and “Secret, Profane & Sugarcane,” to the Compostela public.

O programa de actividades ao aire libre do Concello de Santiago 'Vive o verán' é unha oferta lúdica para gozar da época estival na cidade. Inclúe cursos de deportes saudables como o tai-chi e a ximnasia terapéutica coreografiada, obradoiros infantís, visitas culturais guiadas, rutas urbanas e excursións polo ámbito natural dos ríos e parques de Compostela. El programa de actividades al aire libre del Concello de Santiago 'Vive o verán' es una oferta lúdica para disfrutar la época estival en la ciudad. Incluye cursillos de deportes saludables como el tai-chi y la gimnasia terapéutica coreografiada, talleres infantiles, visitas culturales guiadas, rutas urbanas y excursiones por el entorno natural de los ríos y parques de Compostela. Santiago City Council's outdoor activity programme “Vive o Verán” guarantees summer enjoyment in the city. It includes courses featuring healthy sports such as tai-chi and choreographed therapeutic gymnastics, children's workshops, guided cultural tours, city routes and nature trips to Compostela's rivers and parks.

O guitarrista estadounidense Ben Harper e a súa nova banda pisan por primeira vez un escenario galego no marco dunha xira mundial que inclúe 23 cidades de Australia, Estados Unidos, Canadá, Marrocos e 12 países da Unión Europea. 'White lies for dark times' é o título do doudécimo traballo dun músico dificilmente clasificábel, gañador de dous premios Grammy. El guitarrista estadounidense Ben Harper y su nueva banda pisan por primera vez un escenario gallego en el marco de una gira mundial que incluye 23 ciudades de Australia, Estados Unidos, Canadá, Marruecos y 12 países de la Unión Europea. 'White lies for dark times' es el título del doudécimo trabajo de un músico difícilmente clasificable ganador de dos Premios Grammy. The American guitarist Ben Harper and his new band visit Galicia for the first time as part of their word tour taking in 23 cities in Australia, USA, Canada, Morocco and 12 European Union countries. “White Lies for Dark Times” is the title of the twelfth album by this hard-to-define musician who has won two Grammy Awards. Entradas/Tickets: 22 €

12


Non faltes No te pierdas Don’t miss

Cine Cine Cinema

Música Música Music

Música Música Music

Dream of the Way

Mark Knopfler

Jean Michel Jarre

Teatro Principal 29 de xullo. 21 h. 29 de julio. 21 h. July 29. 9 pm.

Multiusos Fontes do Sar 28 de xullo. 22 h. 28 de julio. 22 h. July 28. 10 pm.

Praza do Obradoiro 31 de xullo. 22 h. 31 de julio. 22 h. July 31. 10 pm.

Premiere mundial do primeiro dunha serie de cinco films sobre o Camiño de Santiago do director Erlendur Sveinsson, seguindo os pasos do famoso escritor islandés Thor Vilhjálmsson, que pregrinou aos 80 anos no 2005. Textos medievais islandeses orixinados no mundo xacobeo e os propios personaxes de Vilhjálmsson cobran vida nesta aventura de 800 quilómetros que simboliza a vida e fai realidade un soño de 40 anos. Premiere mundial del primero de una serie de cinco films sobre el Camino de Santiago del director Erlendur Sveinsson, siguiendo los pasos del famoso escritor Thor Vilhjálmsson, peregrinó en 2005 a la edad de 80. Textos medievales islandeses originados en el mundo jacobeo y los personajes de Vilhjálmsson cobran vida en esta aventura de 800 kilómetros que simboliza la vida y hace realidad un sueño de 40 años. World premiere of the first of a series of five films shot on the Camino by director Erlendur Sveinsson, following the steps of famous Islandic writer Thor Vilhjálmsson, who started his pilgrimage in 2005 at the age of 80. Icelandic medieval texts originated in the world of the way as well as Vilhjálmsson own characters come alive during the 800 kilometer walk that symbolizes life and makes a 40 year old dream come true. Gratis / Free.

Compostela será o escenario dun dos últimos concertos dunha xira que, ao longo de tres meses, levou ao mítico guitarrista e líder de Dire Straits por vinte países europeos, presentando os temas do seu novo disco, 'Get Lucky', xunto aos inmortais éxitos da súa banda. Compostela será el escenario de uno de los últimos conciertos de una gira que, a lo largo de tres meses, ha llevado al mítico guitarrista y líder de Dire Straits por 20 países europeos, presentando los temas de su nuevo disco, 'Get Lucky', junto a los inmortales éxitos de su banda. Compostela will be one of the last stops in a tour that, during three months, has taken the mythical guitarist and ex-leader of Dire Straits to 20 European countries, presenting the songs on his new album, “Get Lucky,” along with his band's immortal hits. Entradas/Tickets: 48 €

O aclamado músico e compositor francés chega a Santiago para ofrecer o único concerto en España do extenso tour europeo do seu álbum 'Oxygen 5.1'. Un peche de auténtico luxo para as Festas do Apóstolo 2010 da man do mestre da música electrónica, que volta á cidade tras a súa actuación no Xacobeo 93. El aclamado músico y compositor francés llega a Santiago para ofrecer el único concierto en España del extenso tour en el que está dando a conocer el último de sus trabajos discográficos, 'Oxygen 5.1'. Un final de auténtico lujo para las Fiestas del Apóstol 2010 de la mano del maestro de la música electrónica, que regresa a la ciudad tras su actuación en el Xacobeo 93. The acclaimed French musician and composer comes to Santiago to present the only Spanish concert in his extensive tour to promote his latest recording, “Oxygen 5.1.” A real treat to end the “Apóstol 2010” Festival with this maestro of electronic music, who is visiting the city again after his performance during the Xacobeo 93 holy year. Gratis/Free.

13


10 XULLO JULIO JULY

XOVES / JUEVES / THURSDAY 1

AXENDA

AGENDA LISTINGS

10-14 h / 10 am-2 pm. Sala Nasa Infantil. ‘Nanonasa Campus Cativos’ Campamento cultural de verán para nenos de 6 a 11 anos. Teatro, música, cinema e natureza urbana. Inscrición previa. Ata o día 9. Campamento cultural de verano para niños de 6 a 11 años. Teatro, música, cine y naturaleza urbana. Inscripción previa. Hasta el día 9. Children. “Nanonasa Campus Cativos” Cultural summer camp for children ages 6 to 11. Theatre, music, cinema and city nature. Prior registration. Until July 9. 11 h / 11 am. Varios espazos Deporte. Programa ‘Vive o verán’: ‘Roteiros medioambientais’ Percorrido polo Monte Pedroso e a Selva Negra partindo da Granxa do Sexto. Gratuíto con inscrición previa. Deporte. Programa ‘Vive o verán’: ‘Rutas medioambientales’ Recorrido por el Monte Pedroso y la Selva Negra, partiendo de la Granxa do Sexto. Gratuito con inscripción previa. Sport. “Vive o verán” programme: “Environmental Routes” Excursion around Monte Pedroso and Selva Negra, departing from Granxa do Sexto. Free with prior registration.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 2 17-20.30 h / 5-8.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Bibliopiscina’ Ver día 1. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Bibliopiscina” See July 1. 23 h / 11 pm. Sala Nasa Espectáculos. Ultranoite ‘Antolóxica II’ Nova entrega desta velada de humor corrosivo, sátira e improvisación. Entrada: 12 € (socios 6 €). Ata o día 3. Nueva entrega de esta velada de humor corrosivo, sátira e improvisación. Entrada: 12 € (socios 6 €). Hasta el día 3. Show. Ultranoite “Antolóxica II” Another evening featuring corrosive humour, satyr and improvisation. Tickets: € 12 (members: € 6). Until July 3.

SÁBADO / SATURDAY 3

19.30 h / 7.30 pm. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band

11-14 h / 11 am-2 pm. Parque de Belvís Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Sábados no parque’ Todos os sábados de verán (excepto festivos), divertida sesión matinal para toda a familia, con obradoiros, xogos, teatro e contacontos. Gratuíto. Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Sábados en el parque’ Todos los sábados de verano (excepto festivos), una divertida sesión matinal para toda la familia, con talleres, juegos, teatro y cuentacuentos. Gratuito. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Saturdays in the Park” Every Saturday during summer (except public holidays), an amusing morning session for all the family, with workshops, games, theatre and storytelling. Free.

22 h / 10 pm. Sala Capitol Espectáculos. ‘Elliot, o gladiador do humor’ Humor de altura a cargo do xenial actor belga Eric Jenicot. Entrada: 15 € (anticipada 12 €).

23 h / 11 pm. Sala Nasa Espectáculos. Ultranoite ‘Antolóxica II’ Ver día 2. Show. Ultranoite “Antolóxica II”

17-20.30 h / 5-8.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Bibliopiscina’ Actividade que combina a animación á lectura cos deportes acuáticos. Ata o 31 de agosto. Actividad que combina la animación a la lectura con los deportes acuáticos. Hasta el 31 de agosto. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Bibliopiscina” Activity combing reading promotion and water sports. Until August 31.

14

Espectáculos. ‘Elliot, el gladiador del humor’ Humor de altura a cargo del genial actor belga Eric Jenicot. Entrada: 15 € (anticipada 12 €). Show. “Elliot, the Gladiator of Humour” Top-level humour featuring the brilliant Belgian actor Eric Jenicot. Tickets: € 15 (advance ticket sales: € 12).


See July 2.

DOMINGO / SUNDAY 4 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band

LUNS / LUNES / MONDAY 5 10-14 h / 10 am-2 pm. Sala Nasa Infantil. ‘Nanonasa Campus Cativos’ Ver día 1. Children. “Nanonasa Campus Cativos” See July 1. 17-20.30 h / 5-8.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Bibliopiscina’ Ver día 1. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Bibliopiscina” See July 1. 21 h / 9 pm. San Martiño Pinario Música. Festival ‘Via Stellae’: Concerto inaugural O coro Tenebrae dirixido por Nigel Short abre a V edición do festival coa interpretación de ‘The path of miracles’ de Joby Talbot. Gratuíto con invitación. Música. Festival ‘Via Stellae’: Concierto inaugural

El coro Tenebrae dirigido por Nigel Short abre la V edición del festival con la interpretación de ‘The path of miracles’ de Joby Talbot. Gratuito con invitación. Music. “Via Stellae” Festival: Opening concert The Tenebrae choir, conducted by Nigel Short, opens the 5th festival with a performance of Joby Talbot’s “The Path of Miracles.” Free with invitation. 23 h / 11 pm. Pub Ultramarinos Música. ‘Noites de jazz’ Todos os luns, o percusionista L.A.R. Legido será o anfitrión dun serán de jazz galego. Entrada: 2 €. Todos los lunes, el percusionista . será el anfitrión de una velada de jazz gallego. Entrada: 2 €. Music. “Noites de jazz” Every Monday, the percussionist L.A.R. Legido will host a Galician jazz evening. Tickets: € 2.

MARTES / TUESDAY 6 17 h / 5 pm. Varios espazos/Different places Deporte. Programa ‘Vive o verán’: ‘Roteiros medioambientais’ Percorrido polos parques do Norte e río Corvo, partindo da estación de servizo de Meixonfrío. Gratuíto con inscrición previa. Deporte. Programa ‘Vive o verán’: ‘Rutas medioambientales’ Recorrido por los parques del Norte y río Corvo, partiendo de la estación de servicio de Meixonfrío. Gratuito con inscripción previa. Sport. “Vive o verán” programme: “Environmental routes” Excursion around parks of the North and Corvo River, departing from Meixonfrío petrol station. Free with prior registration. 17-20.30 h / 5-8.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Bibliopiscina’ Ver día 1. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Bibliopiscina” See July 1. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Música. Festival ‘Via Stellae’: Le Schlemil Théâtre + Cecile Roussat + Ensemble Contraste ‘A bela e a besta’, espectáculo de pantomima baseado nas óperas de Grétry. Entrada: 6 €. ‘La bella y la bestia’, espectáculo de pantomima basado en las óperas de . Entrada: 6 €. Music. “Via Stellae” Festival: Le Schlemil Théâtre +

Cecile Roussat + Ensemble Contraste “Beauty and the Beast,” pantomime show based on Gétry’s operas. Tickets: € 6.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 7 11.30 h / 11.30 am. ARTeria Noroeste Infantil. Programa ‘Vive o verán’: Obradoiro de pasarrúas Actividade creativa para nenos de 5 a 15 anos. Gratuíto con inscrición previa. Infantil. Programa ‘Vive o verán’: Taller de pasacalles Actividad creativa para niños de 5 a 15 años. Gratuito con inscripción previa. Children. “Vive o verán” programme: Parade workshop Creative activity for children ages 5 to 15. Free with prior registration. 11-13 h / 11 am-1 pm. Parque de Belvís Infantil. Programa ‘Vive o verán’: Obradoiros mediambientais Cada mércores, actividades medioambientais para nenos de 5 a 11 anos. Gratuíto con inscrición previa. Infantil. Programa ‘Vive o verán’: Talleres medioambientales Cada miércoles, actividades medioambientales para niños de 5 a 11 años. Gratuito con inscripción previa. Children. “Vive o verán” programme: Environmental workshops Every Wednesday, environmental activities for children ages 5 to 11. Fee with prior registration. 17-20.30 h / 5-8.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Bibliopiscina’ Ver día 1. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Bibliopiscina” See July 1. 18 h / 6 pm. Parque de Bonaval Infantil. Programa ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Todos os mércores de xullo e agosto, núsica, danza, percusión e Novo Circo ao aire libre. Gratuíto. Infantil. Programa ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Todos los miércoles de julio y agosto, música, danza, percusión y Nuevo Circo al aire libre. Gratuito. Children. “Vive o verán” programme: “Tardedarte” Every Wednesday in July and August, outdoor music, dance, percussion and New Circus. Free. 20 h / 8 pm. Paraninfo da Universidade

15


Axenda Agenda Listings Música. Coro do Condado de Mayo Actuación desta formación irlandesa dirixida por Brian Lennon. Gratuíto. Actuación de esta formación irlandesa dirigida por Brian Lennon. Gratuito. Music. County Mayo Choir Performance by this Irish ensemble conducted by Brian Lennon. Free. 20 h / 8 pm. Centro Galego de Arte Contemporánea Cine. Ciclo de Cine Chinés: ‘O orfo de Anyang’ Proxección do drama dirixido por Wang Chao en 2001. Gratuíto. Proyección del drama dirigido por Wang Chao en 2001. Gratuito. Cinema. Season of Chinese films: “O Orfo de Anyang” Screening of a dram directed by Wang Chao in 2001. Free. 20 h / 8 pm. Parque de Bonaval Obradoiros. Programa ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Cada mércores de xullo e agosto, mozos e mozos experimentarán ao aire libre con música, danza, percusión e Novo Circo. Gratuíto. Talleres. Programa ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Cada miércoles de julio y agosto, chicos y chicas experimentarán al aire libre con música, danza, percusión y Nuevo Circo. Gratuito. Workshops. “Vive o verán” programme: “Tardedarte” Every Wednesday in July and August, boys and girls will experiment outdoors with music, dance, percussion and New Circus. Free. 20.30 h / 8.30 pm. San Domingos de Bonaval Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Off Stellae’ Lamentos e folías célticas, con Jordi Savall (viola e lyra-viol), Andrew Lawrence-King (arpa céltica e salterio), Pedro Estevan (percusión) e Carlos Núñez (gaita). Gratuíto. Lamentos y folias célticas, con (viola y ), (arpa céltica y salterio), (percusión) y (gaita). Gratuito. Music. “Via Stellae” Festival: “Off Stellae” Celtic laments and “folias” with Jordi Savall (viola and lyra-viol), Andrew Lawrence-King (Celtic harp and salter), Pedro Estevan (percussion) and Carlos Núñez (bagpipes). Free. 22.30 h / 10.30 pm. Centro Galego de Arte Contemporánea Cine. Ciclo de Cine Chinés: ‘The Road’ Proxección do drama dirixido por Zhang Jiaru en 2002. Gratuíto.

16

Proyección del drama dirigido por Zhang Jiaru en 2002. Gratuito. Cinema. Season of Chinese films. “The Road” Screening of a drama directed by Zhang Jiaru in 2002. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Praza de San Martiño Pinario Cine. Programa ‘Vive o verán’: ‘Os clásicos á rúa!’ Presentación do programa de cine de verán con actuación da Banda Municipal de Música. Gratuíto. Presentación del programa de cine de verano con actuación de la Banda Municipal de Música. Gratuito. Cinema. “Vive o verán” programme: “Os clásicos á rúa!” Presentation of the summer film programme with a performance by the Municipal Music Band. Free. 23 h / 11 pm. Pub Ultramarinos Música. ‘Noites de bossa-nova’ Todos os mércores, Héctor Lorenzo interpreta música brasileira. Entrada: 2 €. Todos los miércoles, interpreta música brasileña. Entrada: 2 €. Music. “Noites de bossa-nova”

Every Wednesday, Héctor Lorenzo performs Brazilian music. Tickets: € 2.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 8 11 h / 11 am. Varios espazos/Different places Deporte. Programa ‘Vive o verán’: ‘Roteiros medioambientais’ Percorrido polo antigo trazado da vía férrea, partindo da estación de Verdía. Gratuíto con inscrición previa.

Deporte. Programa ‘Vive o verán’: ‘Rutas medioambientales’ Recorrido por el antiguo trazado de la vía férrea, partiendo de la estación de Verdía. Gratuíto con inscripción previa. Sport. “Vive o verán” programme: “Environmental routes” Excursion along the old railway, departing from Verdía station. Free with prior registration. 17-20.30 h / 5-8.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Bibliopiscina’ Ver día 1. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Bibliopiscina” See July 1. 19.30 h / 7.30 pm. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 20 h / 8 pm. Paraninfo da Universidade Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Unha noite coa canción inglesa (1): De Dowland a Dankworth’ Con Michael Chance (contratenor), Roderick Williams (barítono) e Roger Vignoles (piano). Gratuíto. Con (contratenor), () y (piano). Gratuito. Music. “Via Stellae” Festival: “Unha noite coa cación inglesa (1): De Dowland a Dankworth” With Michael Chance (countertenor), Roderick Williams (baritone) and Roger Vignoles (piano). Free. 21.30 h / 9.30 pm. Salón Teatro Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Via Stellae 20/21’ Con John Ainsley (tenor), Michael Chance (contratenor), Roderick Williams (barítono) e Roger Vignoles (piano e creación escénica). Entrada: 6 €. Con (tenor), (contratenor), (barítono) y (piano y creación escénica). Entrada: 6 €. Music. “Via Stellae” Festival: “Via Stellae 20/21” With John Ainsley (tenor), Michael Chance (countertenor), Roderick Williams (baritone) and Roger Vignoles (piano and stage design). Tickets: € 6. 22.30 h / 10.30 pm. Praza de San Martiño Pinario Cine. Programa ‘Vive o verán’: ‘Os clásicos á rúa!’ Proxección de ‘O maquinista da Xeneral’ (1926), con Buster Keaton. Gratuíto. Proyección de ‘El maquinista de la General’ (1926), con . Gratuito. Cinema. “Vive o verán” programme: “Os clásicos á rúa!” Screening of Buster Keaton’s “The General” (1926).


Free.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 9 11.30 h / 11.30 am. ARTeria Noroeste Infantil. Programa ‘Vive o verán’: Obradoiro de pasarrúas Infantil. Programa ‘Vive o verán’: Taller de pasacalles Ver día 7. Children. “Vive or verán” programme: Parade workshop See July 7.

O trío Dhamar interpreta pezas de Sánchez-Verdú, Hosokawa e Fürrer. Gratuíto. El trío interpreta piezas de Sánchez-Verdú, Hosokawa y Fürrer. Gratuito.

17-20.30 h / 5-8.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Bibliopiscina’ Ver día 1. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Bibliopiscina” See July 1. 20 h / 8 pm. Centro Galego de Arte Contemporánea Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Via Stellae 20/21’ ‘Os nosos compositores: Homenaxe a Jorge Berdullas no seu 50 aniversario’ a cargo do trío Dhamar. Gratuíto. ‘Nuestros compositores: Homenaje a en su 50 aniversario’ a cargo del trío . Gratuito. Music. “Via Stellae” Festival: “Via Stellae 20/21” “Our Composers: Tribute to Jorge Berdullas on His 50th Anniversary,” by the Dhamar trio. Free. 23 h / 11 pm. Praza de Abastos Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Off Stellae’ Música de cine con Mireia Pintó (mezzosoprano) e Manel Camp (piano). Gratuíto. Música de cine con Mireia Pintó (mezzosoprano) y Manel Camp (piano). Gratuito. Music. “Via Stellae” Festival: “Off Stellae” Film music with Mireia Pintó (mezzo-soprano) and Manel Camp (piano). Free.

SÁBADO / SATURDAY 10 11-14 h / 11 am-2 pm. Parque de Belvís Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Sábados no parque’ Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Sábados en el parque’ Ver día 3. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Saturdays in the Park” See July 3. 13 h / 1 pm. Centro Galego de Arte Contemporánea Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Via Stellae 20/21’

Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12.30 h / 12.30 pm. Centro Galego de Arte Contemporánea Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Via Stellae 20/21’ O grupo Ensemble Fonos 21 interpreta música electrónica. Gratuíto. El grupo Ensemble Fonos 21 interpreta música electrónica. Gratuito. Music. “Via Stellae” Festival: “Via Stellae 20/21” The group Ensemble Fonos 21 performs electronic music. Free.

LUNS / LUNES / MONDAY 12

Music. “Via Stellae” Festival: “Via Stellae 20/21” The Dhamar trio performs works by Sánchez-Verdú, Hosokawa and Fürrer. Free. 18 h / 6 pm. Paraninfo da Universidade Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Dowland e máis alá’ Con Mark Padmore (tenor) e Elizabeth Kenny (laúde e tiorba). Gratuíto. Con (tenor) y (laúd y tiorba). Gratuito. Music. “Via Stellae” Festival: “Dowland e máis alá” With Mark Padmore (tenor) and Elizabeth Kenny (lute and theorbo). Free. 20.30 h / 8.30 pm. San Domingos de Bonaval Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘O universo Bach, concertos e cantata nupcial’ Con Les Talents Lyriques, grupo dirixido por Christophe Rousset, e Céline Scheen (soprano). Gratuíto. Con , grupo dirigido por , y (soprano). Gratuito. Music. “Via Stellae” Festival: “ O universo Bach, concertos e cantata nupcial” With Les Talents Lyriques, a group led by Christophe Rousset, and Céline Scheen (soprano). Free.

DOMINGO / SUNDAY 11 12 h / 12 noon. Teatro Principal

10-14 h / 10 am-2 pm. Sala Nasa Infantil. ‘Nanonasa Campus Cativos’ Campamento cultural de verán para nenos de 6 a 11 anos. Segunda quenda. Inscrición previa. Ata o día 23. Campamento cultural de verano para niños de 6 a 11 años. Segundo turno. Inscripción previa. Hasta el día 23. Children. “Nanonasa Campus Cativos” Summer cultural camp for children ages 6 to 11. Second turn. Prior registration. Until July 23. 17-20.30 h / 5-8.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Bibliopiscina’ Ver día 1. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Bibliopiscina” See July 1. 20 h / 8 pm. Carballeira de San Lourenzo Deporte. Programa ‘Vive o verán’: ‘Roteiros medioambientais’ Percorrido na procura de plantas medicinais. Gratuíto con inscrición previa. Deporte. Programa ‘Vive o verán’: ‘Rutas medioambientales’ Recorrido en busca de plantas medicinales. Gratuito con inscripción previa. Sport. “Vive o verán” programme: “Environmental Routes” Excursion in search of medicinal plants. Free with prior registration. 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio de Galicia Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Rameau, a óperaballet: Anacreonte e Pigmalión’ Con Les Arts Florissants (orquestra e coro), Alain Buet

17


Axenda Agenda Listings (baixo), Sophie Karthause e Emmanuelle de Negri (sopranos). Entrada: 10 € (menores de 25 anos e xubilados: 5 €). Con (orquesta y coro), (bajo), y (sopranos). Entrada: 10 € (menores de 25 años y jubilados: 5 €). Music. “Via Stellae” Festival: “Rameau, a óperaballet: Anacreonte e Pigmalión” With Les Arts Florissants (orchestra and choir), Alain Buet (bass), Sophie Karthause and Emmanuelle de Negri (sopranos). Tickets: € 10 (under-25s and OAPs: € 5). 23 h / 11 pm. Pub Ultramarinos Música. ‘Noites de jazz’ Ver día 5. Music. “Noites de jazz” See July 5.

MARTES / TUESDAY 13 11 h / 11 am. Varios espazos/Different places Deporte. Programa ‘Vive o verán’: ‘Roteiros medioambientais’ Percorrido polo río Sarela, partindo da Ponte do Romaño. Gratuíto con inscrición previa. Deporte. Programa ‘Vive o verán’: ‘Rutas medioambientales’ Recorrido por el río Sarela, partiendo del Puente do Romaño. Gratuito con inscripción previa. Sport. “Vive o verán” programme: “Environmental Routes” Excursion along the Sarela River, starting at the Romaño bridge. Free with prior registration. 17-20.30 h / 5-8.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Bibliopiscina’ Ver día 1. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Bibliopiscina” See July 1. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Souvenir en estilo noruegués’ Con Trondheim Soloists, grupo dirixido por Øyvind Gimse, e Tine Thing Helseth (trompeta). Entrada: 6 € (menores de 25 anos e xubilados: 3 €). Con , grupo dirigido por , y (trompeta). Entrada: 6 € (menores de 25 años y jubilados: 3 €). Music. “Via Stellae” Festival: “Souvenir en estilo noruegués” With Trondheim Soloists, a group led by Øyvind Gimse, and Tine Thing Helseth (trumpet). Tickets: € 6 (under-

18

25s and OAPs: € 3).

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 14 11.30 h / 11.30 am. ARTeria Noroeste Infantil. Programa ‘Vive o verán’: Obradoiro de pasarrúas Infantil. Programa ‘Vive o verán’: Taller de pasacalles Ver día 7. Children. “Vive o verán” programme: Parade workshop See July 7. 11-13 h / 11 am-1 pm. Parque de Belvís Infantil. Programa ‘Vive o verán’: Obradoiros mediambientais Infantil. Programa ‘Vive o verán’: Talleres medioambientales Ver día 7. Children. “Vive o verán” programme: Environmental workshops See July 7. 17-20.30 h / 5-8.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Bibliopiscina’ Ver día 1. 18 h / 6 pm. Parque de Bonaval Obradoiros. Programa ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Talleres. Programa ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Ver día 7. Workshop. “Vive o verán” programme: “Tardedarte” See July 7. 18-21 h / 6-9 pm. Parque da Alameda Infantil. ‘Apóstolo 2010’: ‘Ferradura aberta’ Por décimo sétimo ano, o Concello converterá a Alameda no centro dun programa lúdico e educativo para toda a familia. Gratuíto. Ata o día 24 (agás fins de semana). Por decimoséptimo año, el Concello convertirá la Alameda en el centro de un programa lúdico y educativo para toda la familia. Gratuito. Hasta el día 24 (salvo fines de semana). Children. “Apóstolo 2010”: “Ferradura aberta” For the 17th year, the Council will turn Alameda Park into the centre of a leisure and educational programme for all the family. Free. Until July 24 (except weekends). 20 h / 8 pm. Centro Galego de Arte Contemporánea Cine. Ciclo de Cine Chinés: ‘Blind Shaft’

Proxección do drama dirixido por Li Yang en 2003. Gratuíto. Proyección del drama dirigido por Li Yang en 2003. Gratuito. Cinema. Season of Chinese films: “Blind Shaft” Screening of a dram directed by Li Yang in 2003. Free. 20 h / 8 pm. Parque de Bonaval Obradoiros. Programa ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Talleres. Programa ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Ver día 7. Workshop. “Vive o verán” programme: “Tardedarte” See July 7. 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio de Galicia Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Berlioz e o mito’ Con Les Musiciens du Louvre, dirixidos por Marc Minkowski, e Anne Sofie Von Otter (mezzosoprano). Entrada: 10 € (menores de 25 anos e xubilados: 5 €). Con , dirigidos por , y (mezzosoprano). Entrada: 10 € (menores de 25 años y jubilados: 5 €). Music. “Via Stellae” Festival: “Berlioz e o mito” With Les Musiciens du Louvre, conducted by Marc Minkowski, and Anne Sofie Von Otter (mezzo-soprano). Tickets: € 10 (under-25s and OAPs: € 5). 22.30 h / 10.30 pm. Praza da Quintana Música. Concerto de Ben Harper and Relentless 7 . Entrada: 22 €. Música. Concierto de Ben 7 Rock americano en estado puro de la mano del versátil músico californiano, que presenta los temas de su nuevo disco, ‘ for ’. Entrada: 22 €. Music. Concert by Ben Harper and Relentless 7


Pure American rock by this versatile Californian musician, who will present songs from new album, “White Lies for Dark Times.” Tickets: € 22. 22.30 h / 10.30 pm. Centro Galego de Arte Contemporánea Cine. Ciclo de Cine Chinés: ‘A última viaxe do xuíz Feng’ Proxección do drama dirixido por Jie Liu en 2006. Gratuíto. Proyección del drama dirigido por Jie Liu en 2006. Gratuito. Cinema. Season of Chinese films: “A última viaxe do xuíz Feng” Screening of a drama directed by Jie Liu in 2006. Free. 23 h / 11 pm. Pub Ultramarinos Música. ‘Noites de bossa-nova’ Ver día 7. Music. “Noites de bossa-nova” See July 7.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 15 11 h / 11 am. Varios espazos/Different places Deporte. Programa ‘Vive o verán’: ‘Roteiros medioambientais’ Percorrido polo río Santa Lucía, partindo da ermida de Santa Lucía. Gratuíto con inscrición previa. Deporte. Programa ‘Vive o verán’: ‘Rutas medioambientales’ Recorrido por el río Santa Lucía, partiendo de la ermita de Santa Lucía. Gratuito con inscripción previa. Sport. “Vive o verán” programme: “Rutas medioambientales” Excursion along the Santa Lucía River, departing from the Chapel of Santa Lucía. Free with prior registration. 17-20.30 h / 5-8.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Bibliopiscina’ Ver día 1. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Bibliopiscina” See July 1. 18-21 h / 6-9 pm. Parque da Alameda Infantil. ‘Apóstolo 2010’: ‘Ferradura aberta’ Ver día 14. Children. “Apóstolo 2010”: “Ferradura aberta” See July 14. 19.30 h / 7.30 pm. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música

Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 20.30 h / 8.30 pm. Claustro de San Francisco Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Formatos para orquestra: sinfonía, suite, serenata’ Coa Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por Paul Goodwin. Obras de Mozart, Brahms e Tchaikovski. Gratuíto. Con la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por . Obras de , y . Gratuito. Music. “Via Stellae” Festival: “Formatos para orquestra: sinfonía, suite, serenata” With the Orquesta Sinfónica de Galicia, conducted by Paul Goodwin. Works by Mozart, Brahms and Tchaikovski. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Praza de San Martiño Pinario Cine. Programa ‘Vive o verán’: ‘Os clásicos á rúa!’ Proxección de ‘Almorzo con diamantes’, dirixida por Blake Edwards en 1961. Gratuíto. Proyección de ‘Desayuno con diamantes’, dirigida por en 1961. Gratuito. Cinema. “Vive o verán” programme: “Os clásicos á rúa!” Screening of “Breakfast at Tiffany’s,” directed by Blake Edwards in 1961. Free.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 16

20 h / 8 pm. Teatro Principal Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Agrippina, ópera de Haendel’ Estrea en Galicia a cargo de Europa Galante, dirixidos por Fabio Biondi, Ann Hallenberg (soprano) e Lorenzo Regazzo (baixo). Entrada: 6 € (menores de 25 anos e xubilados: 3 €). Estreno en Galicia a cargo de , dirigidos por , (soprano) y (bajo). Entrada: 6 € (menores de 25 años y jubilados: 3 €). Music. “Via Stellae” Festival: “Agrippina, ópera de Haendel” Galician premiere by Europa Galante, conducted by Fabio Biondi, Ann Hallenberg (soprano) and Lorenzo Regazzo (bass). Tickets: € 6 (under-25s and OAPs: € 3). 22.30 h / 10.30 pm. Praza da Quintana Música. Concerto de Melendi + Martynez Na súa exitosa xira ‘Curiosa la cara de tu padre’, o cantante asturiano chega a Santiago Música. Concierto de + En su exitosa gira ‘Curiosa la cara de padre’, el cantante asturiano llega a con su rumba-pop. La banda viguesa actuará como . Gratuito. Music. Concert by Melendi + Martynez As part of his successful “Curiosa la cara de tu padre” tour, the Asturian singer visits Santiago with his rumba-pop, supported by the Vigo band Martynez. Free.

11.30 h / 11.30 am. ARTeria Noroeste Infantil. Programa ‘Vive o verán’: Obradoiro de pasarrúas Infantil. Programa ‘Vive o verán’: Taller de pasacalles Ver día 7. Children. “Vive o verán” programme: Parade workshop See July 7. 17-20.30 h / 5-8.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Bibliopiscina’ Ver día 1. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Bibliopiscina” See July 1. 18-21 h / 6-9 pm. Parque da Alameda Infantil. ‘Apóstolo 2010’: ‘Ferradura aberta’ Ver día 14. Children. “Apóstolo 2010”: “Ferradura aberta” See July l4.

19


Axenda Agenda Listings SÁBADO / SATURDAY 17 11-14 h / 11 am-2 pm. Parque de Belvís Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Sábados no parque’ Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Sábados en el parque’ Ver día 3. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Saturdays in the Park” See July 3. 12.30 h / 12.30 pm. Conservatorio Profesional de Música Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Via Stellae 20/21’ ‘Stravinski, a historia do soldado’ a cargo da Academia Contemporánea Via Stellae, dirixida por Rubén Gimeno, e Carlos Álvarez-Ossorio (actor). Gratuíto. ‘, la historia del soldado’ a cargo de la Academia Contemporánea , dirigida por , y (actor). Gratuito. Music. “Via Stellae” Festival: “Via Stellae 20/21” “Stravinsky, The soldier’s Tale,” by the Via Stellae Contemporary Academy, conducted by Rubén Gimeno, and Carlos Álvarez-Ossorio (actor). Free. 20 h / 8 pm. Teatro Principal Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Ano Pergolesi: a escola operística napolitana’ Con Le Musiche Nove, dirixidos por Claudio Osele, e Simone Kermes (soprano). Entrada: 6 € (menores de 25 anos e xubilados: 3 €). Con , dirigidos por , y (soprano). Entrada: 6 € (menores de 25 años y jubilados: 3 €). Music. “Via Stellae” Festival: “Ano Pergolesi: a escola operística napolitana” With Le Musiche Nove, conducted by Claudio Osele, and Simone Kermes (soprano): Tickets: € 6 (under-25s and OAPs: € 3).

21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Cine. Estrea de ‘O Apóstolo’ Première do primeiro filme de animación ‘stop-motion’ feito en Galicia. Acompañada polo Orfeón Caixa Galicia Terra a Nosa, a Real Filharmonía de Galicia interpretará a banda sonora en directo. Ata o día 18. Cine. Estreno de ‘O Apóstolo’ Première del primer film de animación ‘stop-motion’ hecho en Galicia. Acompañada por el Orfeón Caixa Galicia Terra a Nosa, la Real Filharmonía de Galicia interpretará la banda sonora en directo. Hasta el día 18. Cinema. Premiere of “O Apóstolo” Premiere of the first stop-motion animated feature made in Galicia. Accompanied by Orfeón Caixa Galicia Terra a Nosa, the Real Filharmonía de Galicia orchestra will perform the soundtrack live. Until July 18. 23 h / 11 pm. Praza de Abastos Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Off Stellae’ Co trío Forma Antiqva: Pablo Zapico (guitarra), Daniel Zapico (tiorba) e Aarón Zapico (clave). Gratuíto. Con el trío : (guitarra), (tiorba) y (clave). Gratuito. Music. “Via Stellae” Festival: “Off Stellae” With the trio Forma Antiqva: Pablo Zapico (guitar), Daniel Zapico (theorbo) and Aarón Zapico (harpsichord). Free.

DOMINGO / SUNDAY 18 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12 h / 12 noon. Auditorio de Galicia Cine. Estrea de ‘O Apóstolo’ Cine. Estreno de ‘O Apóstolo’ Ver día 17. Cinema. Premiere of “O Apóstolo” See July 17. 12.30 h / 12.30 pm. Centro Galego de Arte Contemporánea Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Via Stellae 20/21’ ‘Os nosos compositores: Yortog, a obra de Octavio Vázquez’ a cargo de Enrique Pérez Piquer (clarinete) e Aníbal Bañados Lira (piano). Gratuíto. ‘Nuestros compositores: , la obra de ’ a cargo de (clarinete) y (piano). Gratuito. Music. “Via Stellae” Festival: “Via Stellae 20/21” “Our Composers: Yortog, Octavio Vázquez’s work” by Enrique Pérez Piquer (clarinet) and Aníbal Bañados Lira (piano). Free.

20

11-13 h / 11 am-1 pm. Paseo Central da Alameda Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Xogos populares’ Unha tarde de xogos tradicionais para nenos e maiores. Gratuíto. Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Juegos populares’ Una tarde de juegos tradicionales para niños y mayores. Gratuito. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Traditional Games” An afternoon of traditional games for children and adults. Free. 18 h / 6 pm. Capela do Hostal dos Reis Católicos Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Os moitos camiños de Santiago’ Obras de Bach, Monteverdi e Sor a cargo de Soledad Cardoso (soprano) e José Miguel Moreno (laúdes e guitarra romántica). Gratuíto. Obras de , y Sor a cargo de (soprano) y (laúdes y guitarra romántica). Gratuito. Music. “Via Stellae” Festival: “Os moitos camiños de Santiago” Works by Bach, Monteverdi and Sor by Soledad Cardoso (soprano) and José Miguel Moreno (lutes and romantic guitar). Free. 20.30 h / 8.30 pm. Capela das Ánimas Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Missa Sancti Jacobi’ Música do Códice Calixtino co grupo Obdhecaton, dirixido por Paolo da Col. Gratuíto. Música del Códice Calixtino con el grupo Obdhecaton, dirigido por Paolo da Col. Gratuito. Music. “Via Stellae” Festival: “Missa Sancti Jacobi” Music of the Codex Calixtinus with the group Obdhecaton, conducted by Paolo da Col. Free.

LUNS / LUNES / MONDAY 19 17-20.30 h / 5-8.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Bibliopiscina’ Ver día 1. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Bibliopiscina” See July 1. 18-21 h / 6-9 pm. Parque da Alameda Infantil. ‘Apóstolo 2010’: ‘Ferradura aberta’ Ver día 14. Children. “Apóstolo 2010”: “Ferradura aberta” See July 14.


20 h / 8 pm. Teatro Principal Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Orlando Furioso, ópera de Vivaldi en concerto’ Coa Orquestra Barroca de Venecia, dirixida por Andrea Marcon, Nicole Lemieux (contralto) e Marina Prudenskaya (mezzo). Entrada: 6 €. Con la Orquesta Barroca de Venecia, dirigida por , (contralto) y (). Entrada: 6 €. Music. “Via Stellae” Festival: “Orlando Furioso, ópera de Vivaldi en concierto” With Baroque Orchestra of Venice, conducted by Andrea Marcon, Nicole Lemieux (contralto) and Marina Prudenskaya (mezzo). Tickets: € 6. 22.30 h / 10.30 pm. Praza da Quintana Música. Nova Galega de Danza O folcrore galego e a vangarda conflúen en ‘Tradición’, o terceiro traballo dunha compañía artística pioneira en Galicia. Gratuíto.

El folklore gallego y la vanguardia confluyen en ‘Tradición’, el tercer trabajo de una compañía artística pionera en Galicia. Gratuito. Music. Nova Galega de Danza Galician folklore and vanguard come together in “Tradición,” the third album of a groundbreaking artistic company in Galicia. Free.

17 h / 5 pm. Varios espazos/Different places Deporte. Programa ‘Vive o verán’: ‘Roteiros medioambientais’ Percorrido polo río Sar, partindo da Papeleira de Brandía. Gratuíto con inscrición previa. Deporte. Programa ‘Vive o verán’: ‘Rutas medioambientales’ Recorrido por el río Sar, partiendo de la Papelera de Brandía. Gratuito con inscripción previa. Sport. “Vive o verán” programme: “Environmental Routes” Excursion along the River Sar, departing from the Brandía paper mill. Free with prior registration. 17-20.30 h / 5-8.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Bibliopiscina’ Ver día 1. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Bibliopiscina” See July 1. 18-21 h / 6-9 pm. Parque da Alameda Infantil. ‘Apóstolo 2010’: ‘Ferradura aberta’ Ver día 14. Children. “Apóstolo 2010”: “Ferradura aberta” See July 14. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Off Stellae’ ‘Diálogos: cabaré á antiga’ con Simone Kermes (soprano) e a formación Le Musiche Nove. Entrada: 6 €. 'Diálogos: cabaret a la antigua' con (soprano) y la formación . Entrada: 6 €. Music. “Via Stellae” Festival: “Off Stellae” “Dialogues: old-style cabaret” with Simone Kermes (soprano) and the group Le Musiche Nove. Tickets: € 6. 23 h / 11 pm. Praza do Irmán Gómez Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Off Stellae’ ‘A noite folk: Fantasía irlandesa sobre Vivaldi e as músicas célticas irlandesas’ cos grupos O’Stravaganza e ‘La noche folk: Fantasía irlandesa sobre y las músicas célticas irlandesas’ con los grupos y & . Gratuito. Music. “Via Stellae” Festival: “Off Stellae” “Folk evening: Irish fantasy on Vivaldi and Irish Celtic music” with the groups O’Stravaganza and Dolce & Tempesta. Free.

23 h / 11 pm. Pub Ultramarinos Música. ‘Noites de jazz’ Ver día 5. Music. “Noites de jazz” See July 5.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 21

MARTES / TUESDAY 20

11-13 h / 11 am-1 pm. Parque de Belvís Infantil. Programa ‘Vive o verán’: Obradoiros

mediambientais Infantil. Programa ‘Vive o verán’: Talleres medioambientales Ver día 7. Children. “Vive o verán” programme: Environmental workshops See July 7. 17-20.30 h / 5-8.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Bibliopiscina’ Ver día 1. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Bibliopiscina” See July 1. 18 h / 6 pm. Parque de Bonaval Obradoiros. Programa ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Talleres. Programa ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Ver día 7. Workshops. “Vive o verán” programme: “Tardedarte” See July 7. 18-21 h / 6-9 pm. Parque da Alameda Infantil. ‘Apóstolo 2010’: ‘Ferradura aberta’ Ver día 14. Children. “Apóstolo 2010”: “Ferradura aberta” See July 14. 20 h / 8 pm. Centro Galego de Arte Contemporánea Cine. Ciclo de Cine Chinés: ‘Good Cats’ Proxección do drama dirixido por Ying Liang en 2008. Gratuíto.

Proyección del drama dirigido por Ying Liang en 2008. Gratuito. Cinema. Season of Chinese films: “Good Cats”

21


Axenda Agenda Listings Screening of a drama directed by Ying Liang in 2008. Free. 20 h / 8 pm. Parque de Bonaval Obradoiros. Programa ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Talleres. Programa ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Ver día 7. Workshop. “Vive o verán” programme: “Tardedarte” See July 7. 20 h / 8 pm. Teatro Principal Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Where shall I fly, arias de ópera de Haendel e Vivaldi’ Con Nicole Lemieux (contralto) e a Orquestra Barroca de Venecia. Entrada: 6 € (menores de 25 anos e xubilados: 3 €).

Proyección del drama dirigido por Jia Zangke en 2008. Gratuito. Cinema. Season of Chinese films: “City” Screening of a drama directed by Jia Zangke in 2008. Free. 23 h / 11 pm. Praza de Abastos Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Off Stellae’ Con Efrén López (zanfona, ud, rabab, kopuz, lauto de Creta), Stelios Petrakis (lyra de Creta, lauto de Creta, lavta) e Bijan Chemirani (tombak, bendir, daf, tinaja). Gratuíto. Con (zanfoña, , , , de Creta), ( de Creta, de Creta, ) y (, , , ). Gratuito. Music. “Via Stellae” Festival: “Off Stellae” With Efrén López (hurdy-gurdy, ud, rabad, kopuz, Cretan lute), Stelios Petrakis (Cretan lyre, Cretan lute, lavta) and Bijan Chemirani (tombak, bendir, daf, tinaja). Free. 23 h / 11 pm. Pub Ultramarinos Música. ‘Noites de bossa-nova’ Ver día 7. Music. “Noites de bossa-nova” See July 7.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 22

Con (contralto) y la Orquesta Barroca de Venecia. Entrada: 6 € (menores de 25 años y jubilados: 3 €). Music. “Via Stellae” Festival: “Where shall I fly, opera arias by Handel and Vivaldi” With Nicole Lemieux (contralto) and the Baroque Orchestra of Venice. Tickets: € 6 (under-25s and OAPs: € 3). 22.30 h / 10.30 pm. Centro Galego de Arte Contemporánea Cine. Ciclo de Cine Chinés: ‘City’ Proxección do drama dirixido por Jia Zangke en 2008. Gratuíto.

22

11 h / 11 am. Varios espazos/Different spaces Deporte. Programa ‘Vive o verán’: ‘Roteiros medioambientais’ Percorrido polo río Sarela, partindo da Ponte de Lermo. Gratuíto con inscrición previa. Deporte. Programa ‘Vive o verán’: ‘Rutas medioambientales’ Recorrido por el río Sarela, partiendo del puente de Lermo. Gratuito con inscripción previa. Sport. “Vive o verán” programme: “Environmental routes” Excursion along the Sarela River, departing from Lermo bridge. Free with prior registration. 17-20.30 h / 5-8.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Bibliopiscina’ Ver día 1. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Bibliopiscina” See July 1. 18-21 h / 6-9 pm. Parque da Alameda Infantil. ‘Apóstolo 2010’: ‘Ferradura aberta’ Ver día 14. Children. “Apóstolo 2010”: “Ferradura aberta”

See July 14. 19.30 h / 7.30 pm. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio de Galicia Música. Festival ‘Via Stellae”: ‘O sinfonismo eslavo’ Coa Mahler Chamber Orchestra, dirixida por Tugan Sokhiev, e Viktoria Mullova (violín). Entrada: 10 € (menores de 25 anos e xubilados: 5 €). Con la , dirigida por , y (violín). Entrada: 10 € (menores de 25 años y jubilados: 5 €). Music. “Via Stellae” Festival: “O sinfonismo eslavo” With the Mahler Chamber Orchestra, conducted by Tugan Sokhiev, and Viktoria Mullova (violin). Tickets: € 10 (under-25s and OAPs: € 5). 22.30 h / 10.30 pm. Praza de San Martiño Pinario Cine. Programa ‘Vive o verán’: ‘Os clásicos á rúa!’ Proxección de ‘Cantando baixo a chuvia’, dirixida por Stanley Donen en 1952. Gratuíto. Proyección de ‘Cantando bajo la lluvia’, dirigida por en 1952. Gratuito. Cinema. “Vive o verán” programme: “Os clásicos á rúa!” Screening of “Singing in the Rain,” directed by Stanley Donen in 1952. Free.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 23 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Contacontos ‘Contos do Camiño’ Lendas dramatizadas para nenos a partir de 5 anos. Gratuíto. Infantil. ‘Contos do Camiño’ Leyendas dramatizadas para niños a partir de 5 años. Gratuito. Children. Storytelling “Contos do Camiño”


Dramatised legends for children over 5. Free. 17-20.30 h / 5-8.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Bibliopiscina’ Ver día 1. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Bibliopiscina” See July 1. 18-21 h / 6-9 pm. Parque da Alameda Infantil. ‘Apóstolo 2010’: ‘Ferradura aberta’ Ver día 14. Children. “Apóstolo 2010”: “Ferradura aberta” See July 14. 20.30 h / 8.30 pm. Paraninfo da Universidade Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘L’isola amorosa: madrigais e cancións do Seicento italiano’ Con Roberta Invernizzi (soprano) e Manuel Vilas (arpa doppia). Gratuíto. Con Roberta Invernizzi (soprano) y Manuel Vilas (arpa doppia). Gratuito. Music. “Via Stellae” Festival: “L’isola amorosa: madrigais e cancións do Seicento italiano” With Roberta Invernizzi (soprano) and Manuel Vilas (arpa doppia). Free. 23 h / 11 pm. Sala Capitol Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Off Stellae’ ‘Disco-Barroco: Se Haendel e Vivaldi levantasen a cabeza...’ con Simone Kermes (soprano), Manuela Custer (mezzo) e o grupo Dolce & Tempesta. ‘Disco-Barroco: Si y levantaran la cabeza ...’ con (soprano), () y el grupo & . Music. “Via Stellae” Festival: “Off Stellae” “Baroque-Disco: Handel and Vivaldi must be turning in their graves…” with Simone Kermes (soprano), Manuela Custer (mezzo) and the group Dolce & Tempesta.

SÁBADO / SATURDAY 24 12 h / 12 noon. Campus Universitario Sur Animación. ‘Festigal 10’ Arranca a novena edición do Festival, con concertos, mesas redondas, presentacións de libros e espectáculos. Ata o día 25. Arranca la novena edición del Festival, con concertos, mesas redondas, presentaciones de libros y espectáculos. Hasta el día 25. Entertainment. “Festigal 10” The Festival enters its seventh year with concerts, round tables, book presentations and shows. Until July 25.

23 h / 11 pm. Campus Universitario Sur Música. ‘Festigal 10’ Concerto colectivo coa actuación de Os Cuchufellos, GalegoZ, Banda Potemkin e Santa Macairo Orkestar. Gratuíto. Concierto colectivo con la actuación de Os Cuchufellos, GalegoZ, Banda Potemkin y Santa Macairo Orkestar. Gratuito. Music. “Festigal 10” Collective concert featuring Os Cuchufellos, GalegoZ, Banda Potemkin and Santa Macairo Orkestra. Free. 23.30 h / 11.30. Praza do Obradoiro Festas. ‘ 2010’: Espectáculo extraordinario de luz e son A Praza do acolle o maior espectáculo de luz e son de . Ás proxeccións de imaxes multimedia sobre a fachada da Catedral seguen a queima da chamada 'fachada gótica' e, a media noite, os fogos artificiais, visibles dende toda a cidade. Fiestas. ‘Apóstolo 2010’: Espectáculo extraordinario de luz y sonido La Plaza del Obradoiro acoge el mayor espectáculo de luz y sonido de Santiago. A las proyecciones de imágenes multimedia sobre la fachada de la Catedral siguen la quema de la llamada 'fachada gótica' y, a medianoche, los fuegos artificiales, visibles desde toda la ciudad. Festival. “Apóstolo 2010”: Special son et lumière show The Plaza del Obradoiro hosts Santiago’s biggest son et lumière show. The screening of multimedia images on the Cathedral “façade” is followed by the burning of the so-called “Gothic façade” and, at midnight, a fireworks display visible throughout the city.

DOMINGO / SUNDAY 25 10 h / 10 am. Catedral Festas. ‘ 2010’: Procesión e Ofrenda Nacional ao Apóstolo No Día de e Día de Galicia, celébrase a procesión do Padroado do Apóstolo , seguida da solemne misa e a ofrenda nacional, que realiza o Delegado Rexio ante representantes da sociedade galega. Fiestas. ‘Apóstolo 2010’: Procesión y Ofrenda Nacional al Apóstol En el Día de Santiago y Día de Galicia, se celebra la procesión del Patronato del Apóstol Santiago, seguida de la solemne misa y la ofrenda nacional, que realiza el Delegado Regio ante representantes de la sociedad gallega. Festival. “Apóstolo 2010”: Procession and National

Offering to the Apostle St. James’ Day and Galicia Day features the procession of the Apostle James Trust, followed by a solemn mass and national offering, made by the Royal Representative in the presence of Galician authorities. 12 h / 12 noon. Campus Universitario Sur Animación. ‘Festigal 10’ Ver día 24. Entertainment. “Festigal 10” See July 24. 18 h / 6 pm. Centro Galego de Arte Contemporánea Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Via Stellae 20/21’ ‘Os nosos compositores: Homenaxe a García-Picos’ co grupo Taller Atlántico Contemporáneo. Gratuíto. ‘Nuestros compositores: Homenaje a ’ con el grupo Atlántico Contemporáneo. Gratuito. Music. “Via Stellae” Festival: “Via Stellae 20/21” “Our Composers: Tribute to García-Picos” with the group Taller Atlántico Contemporáneo. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Capela das Ánimas Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Misa peregrina: a porta do Paraíso’ Concerto do grupo Speculum, dirixido por Ernesto Schmied. Gratuíto. Concierto del grupo Speculum, dirigido por Ernesto Schmied. Gratuito. Music. “Via Stellae” Festival: “Misa peregrina: a porta do Paraíso” Concert by the group Speculum, conducted by Ernesto Schmied. Free. 22 h / 10 pm. Campus Universitario Sur Música. ‘Festigal 10’ Concerto colectivo coa actuación de Bellón Maceiras Quinteto, O’Questrada e Susana Seivane. Gratuíto. Concierto colectivo con la actuación de Bellón Maceiras Quinteto, O’Questrada y Susana Seivane. Gratuito. Music. “Festigal 10”

23


Axenda Agenda Listings Collective concert featuring the Bellón Maceiras Quintet, O’Questrada and Susana Seivane. Free.

LUNS / LUNES / MONDAY 26 17-20.30 h / 5-8.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Bibliopiscina’ Ver día 1. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Bibliopiscina” See July 1. 20.30 h / 8.30 pm. Paraninfo da Universidade Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Via Stellae 20/21’ ‘Os nosos compositores: Carta branca a Eduardo Soutullo’ co Ensemble S21. Gratuíto. ‘Nuestros compositores: Carta blanca a ’ con el S21. Gratuito. Music. Festival “Via Stellae”: “Via Stellae 20/21” “Our composers: Carte blanche for Eduardo Soutullo” with Ensemble 21. Free. 23 h / 11 pm. Pub Ultramarinos Música. ‘Noites de jazz’ Ver día 5. Music. “Noites de jazz” See July 5.

MARTES / TUESDAY 27

Música. Festival ‘Via Stellae’: ‘Off Stellae’ ‘Italia-Arxentina: o barroco, o popular… sen fronteiras’ con Verónica Cangemi (soprano) e o grupo Bach Consort Wien, dirixido por Rubén Dubrovsky. Gratuíto. ‘Italia-Argentina: el barroco, lo popular ... sin fronteras’ con Verónica (soprano) y el grupo , dirigido por . Gratuito. Music. “Via Stellae” Festival: “Off Stellae” “Italy-Argentina: the baroque, the traditional… without borders” with Verónica Cangemi (soprano) and the group Bach Consort Wien, conducted by Rubén Dubrovsky. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Praza da Quintana Música. Concerto de Elvis Costello + Diana Krall pianista e cantante canadense de jazz e o músico, cantante e compositor británico ofrecen suben xuntos ao escenario para un espectáculo irrepetible. Música. Concierto de + Diana La pianista y cantante canadiense de jazz y el músico, cantante y compositor británico suben juntos al escenario para un espectáculo irrepetible. Music. Concert by Elvis Costello + Diana Krall The Canadian pianist and jazz singer the British musician, singer and composer appear together for an unforgettable show.

20.30 h / 8.30 pm. Capela do Hostal dos Reis Católicos

24

17-20.30 h / 5-8.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Bibliopiscina’ Ver día 1. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Bibliopiscina” See July 1. 18 h / 6 pm. Parque de Bonaval Obradoiros. Programa ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Talleres. Programa ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Ver día 7. Workshops. “Vive o verán” programme: “Tardedarte” See July 7. 20 h / 8 pm. Centro Galego de Arte Contemporánea Cine. Ciclo de Cine Chinés: ‘Jalainur’ Proxección do drama dirixido por Zhao Ye en 2008. Gratuíto. Proyección del drama dirigido por Zhao Ye en 2008. Gratuito. Cinema. Season of Chinese films: “Jalainur” Screening of a drama directed by Zhao Ye in 2008. Free. 20 h / 8 pm. Parque de Bonaval Obradoiros. Programa ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Talleres. Programa ‘Vive o verán’: ‘Tardedarte’ Ver día 7. Workshop. “Vive o verán” programme: “Tardedarte” See July 7.

17 h / 5 pm. Varios espazos Deporte. Programa ‘Vive o verán’: ‘Roteiros medioambientais’ Percorrido polo río Tambre, partindo da parada do Castromil en Sigüeiro. Gratuíto con inscrición previa. Deporte. Programa ‘Vive o verán’: ‘Rutas medioambientales’ Recorrido por el río Tambre, partiendo de la parada del Castromil en Sigüeiro. Gratuito con inscripción previa. Sport. “Vive o verán” programme: “Environmental routes” Excursion along the Tambre River, departing from Castromil bus stop in Sigüeiro. Free with prior registration. 17-20.30 h / 5-8.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Bibliopiscina’ Ver día 1. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Bibliopiscina” See July 1.

Children. “Vive o verán” programme: Environmental workshops See July 7.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 28 11-13 h / 11 am-1 pm. Parque de Belvís Infantil. Programa ‘Vive o verán’: Obradoiros mediambientais Infantil. Programa ‘Vive o verán’: Talleres medioambientales Ver día 7.

20.30 h / 8.30 pm. Claustro de San Francisco Música. Festival ‘Via Stellae’: Concerto de clausura ‘Tornar voglio: arias de ópera de Vivaldi’ con Magdalena Kozena (mezzosoprano) e a Orquestra Barroca de Venecia, dirixida por Andrea Marcon. Gratuíto con invitación. Música. Festival ‘Via Stellae’: Concierto de clausura ‘Tornar : arias de ópera de ’ con (mezzosoprano) y la Orquesta Barroca de Venecia, dirigida por . Gratuito con invitación. Music. “Via Stellae” Festival: Closing concert “Tornar voglio: opera arias by Vivaldi” with Magdalena Kozena (mezzo-soprano) and the Baroque Orchestras of Venice, conducted by Andrea Marcon. Free with invitation.


22 h / 10 pm. Multiusos Fontes do Sar Música. Concerto de Mark Knopfler O mítico guitarrista escocés, exlíder da banda , presenta o seu novo traballo, ''. Entrada: 48 €.Música. Concierto de Mark Knopfler El mítico guitarrista escocés, exlíder de la banda Dire Straits, presenta su nuevo trabajo, ‘Get Lucky’. Entrada: 48 €. Music. Concert by Mark Knopfler The mythical Scottish guitarist, ex-leader of Dire Straits, presents his new album, “Get Lucky.” Tickets: € 48.

Deporte. Programa ‘Vive o verán’: ‘Rutas medioambientales’ Recorrido por el río Tambre, partiendo del Área Recreativa de Chaián. Gratuito con inscripción previa. Sport. “Vive o verán” programme: “Environmental routes” Excursion along the Tambre River, departing form the Chaián Recreational Area. Free with prior registration. 17-20.30 h / 5-8.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Bibliopiscina’ Ver día 1. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Bibliopiscina” See July 1. 19.30 h / 7.30 pm. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band

22.30 h / 10.30 pm. Centro Galego de Arte Contemporánea Cine. Ciclo de Cine Chinés: ‘O ser e a nada’ + ‘Ás aforas de Xi’an’ + ‘Chórame un río’ Proxección de documentais do 2008. Gratuíto. Proyección de documentales del 2008. Gratuito. Cinema. Season of Chinese films: “O ser e a nada” + “Ás aforas de Xi’an” + “Chórame un río” Screening of documentaries made in 2008. Free. 23 h / 11 pm. Pub Ultramarinos Música. ‘Noites de bossa-nova’ Ver día 7. Music. “Noites de bossa-nova” See July 7.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 29 11 h / 11 am. Varios espazos Deporte. Programa ‘Vive o verán’: ‘Roteiros medioambientais’ Percorrido polo río Tambre, partindo da Área Recreativa de Chaián. Gratuíto con inscrición previa.

21 h / 9 pm. Teatro Principal Cine. Premiere de ‘Dream of the Way’. Premiere mundial do primeiro dunha serie de cinco films documentais sobre o Camiño de Santiago do director Erlendur Sveinsson, seguindo os pasos do famoso escritor islandés Thor Vilhjálmsson. Premiere mundial del primero de una serie de cinco films documentales sobre el Camino de Santiago del director Erlendur Sveinsson, siguiendo los pasos del famoso escritor islandés Thor Vilhjálmsson. Cine. ‘Dream of the Way’ premiere. World premiere of the first of a series of five documentary films shot on the Camino by director Erlendur Sveinsson, following the steps of famous Islandic writer Thor Vilhjálmsson. 22.30 h / 10.30 pm. Praza de San Martiño Pinario Cine. Programa ‘Vive o verán’: ‘Os clásicos á rúa!’ Proxección de ‘Benvido, Mr. Marshall’, dirixida por Luis G. Berlanga en 1953. Gratuíto. Proyección de ‘, . ’, dirigida por . en 1953. Gratuito. Cinema. “Vive o verán” programme: “Os clásicos á rúa!” Screening of “Bienvenido, Mr. Marshall,” directed by Luis G. Berlanga in 1953. Free.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 30 17-20.30 h / 5-8.30 pm. Multiusos Fontes do Sar Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Bibliopiscina’ Ver día 1. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Biblio-

piscina” See July 1.

SÁBADO / SATURDAY 31 11-14 h / 11 am-2 pm. Parque de Belvís Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Sábados no parque’ Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Sábados en el parque’ Ver día 3. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Sábados no parque” See July 3. 22 h / 10 pm. Praza do Obradoiro Música. Concerto de Jean Michel Jarre Para despedir as Festas do Apóstolo, o mestre da música electrónica ofrece o seu único concerto en España no ano 2010. Gratuíto.Música. Concierto de Jean Michel Jarre Para despedir las Fiestas del Apóstol, el maestro de la música electrónica ofrece su única concierto en España para el año 2010. Gratuito. Music. Concert by Jean Michel Jarre The “Apóstol” Festival ends with the electronic music maestro’s only concert in Spain during 2010. Free. 23 h / 11 pm. Campus Universitario Sur Festas. ' 2010': Fogos de fin de festa Dúas semanas de festa chegan á súa fin. Dende as escalinatas do Campus Sur, os fogos despiden ata o próximo ano as celebracións máis vistosas da capital galega. Fiestas. ‘Apóstolo 2010’: Fuegos de fin de fiesta Dos semanas de fiesta llegan a su fin. Desde las escalinatas del Campus Sur, los fuegos despiden hasta el próximo año las celebraciones más vistosas de la capital gallega. Festival. “Apóstolo 2010”: End-of-festival fireworks The festival’s two weeks come to an end. With a fireworks display at the South Campus stairway, the Galician capital’s most striking festivities bid farewell until next year. Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com

25


Museos e exposicións permanentes

Museos y exposiciones permanentes Permanent museums and exhibitions MUSEO E TESOURO DA CATEDRAL MUSEO Y TESORO DE LA CATEDRAL CATHEDRAL MUSEUM AND TREASURY. d2 00 Praza do Obradoiro. Tel: 981 569 327. Outubro-maio: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Xuño-setembro: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos (todo o ano), só horario de mañá. O percorrido polo claustro e as súas salas, a cripta do Pórtico da Gloria, a Capela das Reliquias, o Panteón Real e o Tesouro permite coñecer a historia da cidade e do santuario do Apóstolo Santiago grazas á preservación do patrimonio cultural, artístico e documental da Catedral. Octubre-mayo: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Junio-septiembre: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos y festivos (todo el año), sólo horario de mañana. El recorrido por el claustro y sus salas, la cripta del Pórtico de la Gloria, la Capilla de las Reliquias, el Panteón Real y el Tesoro permite conocer la historia de la ciudad y del santuario del Apóstol Santiago gracias a la preservación

26

del patrimonio cultural, artísitico y documental de la Catedral. October-May: Mon-Sat: 10 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June-September: Mon-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sundays and holidays: closed in the afternoon. The tour around the cloister and its rooms, the "Pórtico de la Gloria" crypt, The Relics Chapel, the Royal Pantheon and the Treasury familiarises visitors with the history of the city and of the Apostle James' sanctuary, thanks to the Cathedral's cultural, artistic and documentary heritage. MUSEO DO POBO GALEGO MUSEO DO POBO GALEGO GALICIAN ETHNOGRAPHIC MUSEUM. f3 02 Convento de San Domingos de Bonaval. Tel: 981 583 620. www.museodopobo.es Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos: 1114 h. Entrada libre. Ampla panorámica da cultura de Galicia a través de salas acerca do mar, os oficios tradicionais, o campo, a indumentaria e a arquitectura popular. Seccións de arqueoloxía, pin-

tura e escultura galegas. Exposicións temporais e visitas pedagóxicas. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Do y festivos: 11-14 h. Entrada libre. Amplia panorámica de la cultura de Galicia a través de salas sobre el mar, los oficios tradicionales, el campo, la indumentaria y la arquitectura popular. Secciones de arqueología, pintura y escultura gallegas. Exposiciones temporales y visitas pedagógicas. Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm. Free entrance. An extensive look at Galician culture by meansof rooms devoted to the sea, traditional trades, the countryside, clothing and traditional architecture. Galician archaeology, painting and sculpture sections. Temporary exhibitions and educational visits. CGAC - CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA GALICIAN CONTEMPORARY ART CENTRE. e3 03 Ramón María del Valle Inclán s/n.Tel: 981 546


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

619. www.cgac.org Ma-Do: 11-20 h. Entrada libre. Nun edificio deseñado por Álvaro Siza amósanse as liñas directrices da arte das últimas décadas mediante retrospectivas, revisións críticas e proxectos específicos de novos creadores, ademais dunha colección propia e a colección ARCO. Ciclos de conferencias, obradoiros de artistas, actividade pedagóxica, biblioteca, libraría e centro de documentación. Ma-Do: 11-20h. Entrada libre. En un edificio diseñado por Alvaro Siza se muestran las líneas directrices del arte de las últimas décadas mediante retrospectivas, revisiones críticas y proyectos específicos de nuevos creadores, además de una colección propia y la colección ARCO. Ciclos de conferencias, talleres de artistas, actividad pedagógica, biblioteca, librería y centro de documentación. Tue-Sun: 11 am-8 pm. Free entrance. The building designed by Álvaro Siza plays host to the latest art tendencies by means of retrospective exhibitions, critical reviews and special projects by new creators. Sreries of conferences, artistic workshops, educational activities, library, bookshop and documentation centre. MUSEO DA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL MUSEO DE LA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL GRANELL FOUNDATION MUSEUM. d3 04 Pazo de Bendaña. Praza do Toural. s/n. Tel.: 981 572 124 e 981 576 394. www.fundaciongranell.org. Temporalmente pechado. Reúne pinturas, esculturas e textos do artista Eugenio Granell, chave de entrada do surrealismo en Galicia, que trabou contactos cos máis importantes artistas do movemento durante os longos exilios que asumiu en defensa das súas ideas políticas. O espazo organiza exposicións temporais, obradoiros e visitas didácticas e está aberto a actividades como concertos, teatro, recitais de poesía e conferencias. Temporalmente cerrado. Reúne pinturas, esculturas y textos del artista Eugenio Granell, llave de entrada del surrealismo en Galicia, que trabó contactos con los más importantes artistas del movimiento durante los largos exilios que asumió en defensa de sus ideas políticas. El espacio organi-

za exposiciones temporales, talleres y visitas didácticas y está abierto a actividades como conciertos, teatro, recitales de poesía y conferencias. Temporarily closed. lncludes paintings, sculptures and texts by the artist Eugenio Granell, who introduced surrealism into Galicia and met the movement's most important artists during the long exile he assumed in defence of his political ideas. The museum organises temporary exhibitions, workshops and educational visits and is open to activities such as concerts, theatre, poetry recitals and conferences. MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS MUSEO DE LAS PEREGRINACIONES PILGRIMAGE MUSEUM. e2 05 Casa Gótica. Rúa de San Miguel, 4. Tel.: 981 581 558. www.mdperegrinacions.com Ma-Ve: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. A transcendencia das peregrinacións e do culto a Santiago queda reflectida en coleccións de pintura, escultura, libros de viaxe, indumentaria e ourivaría. Ma-Vi: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. La trascendencia de las peregrinaciones y del culto a Santiago queda reflejada en colecciones de pintura, escultura, libros de viaje, indumentaria y orfebrería. Tue-Fri: 10 am-8 pm. Sat: 10.30 am-1.30 pm 5-8 pm. Sun: 10.30 am-1.30 pm. The significance of pilgrimages and the worship of St. James is reflected in collections of paintings, sculptures, travel books, garments, and gold and silver articles.

h, 16-19 h. Do y festivos: cerrado. Recoge el legado cultural de la comunidad monástica de Antealtares, fundada en el siglo IX a raiz del descubrimiento de las reliquias de Santiago. Posee el primitivo altar del sepulcro, escultura, pintura, orfebrería, ornamentos litúrgicos y documentos. Open from April to December. Mon-Sat: 10.30 am- 1.30 pm., 4-7 pm. Sunday and public holidays closed. Houses the cultural legacy of the Antealtares monastic community, founded in the 9th century as a result of the discovery of St. James' relics. Features the tomb's original altar, sculpture, gold and silver articles, liturgical ornaments and documents. GALICIA DIXITAL. d2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel.: 981 554 048. Lu-Sa e festivos: 10.30-14 h, 16-20.30 h. Escenarios virtuais para realizar un percorrido fascinante polos novos camiños da comunicación plástica e pola Galicia máis moderna. Lu-Sa y festivos: 10:30-14 h, 16-20.30 h. Escenarios virtuales para realizar un recorrido fasci-

MUSEO DE ARTE SACRA MUSEO DE ARTE SACRO SACRED ART MUSEUM. e2 07 Mosteiro de San Paio de Antealtares. Tel: 981 583 127. Aberto de abril a decembro. Lu-Sa: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Do e festivos: pechado. Recolle o legado cultural da comunidade monástica de Antealtares, fundada no século IX a raíz do descubrimento das reliquias de Santiago. Posúe o primitivo altar do sepulcro, escultura, pintura, ourivaría, ornamentos litúrxicos e documentos. Abierto de abril a diciembre. Lu-Sa: 10.30 - 13.30

27


Exposicións Permanentes Exposiciones Permanentes Permanent Exhibitions nante por los nuevos caminos de la comunicación plástica y por la Galicia más moderna. Mon-Sat and holidays: 10.30 am-2 pm. 4-8.30 pm. Virtual settings for undertaking a fascinating exploration along the new paths of plastic communication and around cutting-edge Galicia. MUSEO DIOCESANO MUSEO DIOCESANO DIOCESAN MUSEUM. d2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel: 981 583 008. www.museosanmartinpinario.com Ma-Do: 11-13.30 h, 16-18.30 h. Luns pechado. Aos fabulosos retablos barrocos e os cadeirados do coro da igrexa de San Martiño Pinario engádese a colección visitábel deste mosteiro de orixe beneditina, con interesantes esculturas, obxectos litúrxicos, gravados e outras pezas de moito valor, como a súa imprenta ou a súa antiga botica. Ma-Do: 11-13.30 h, 16-18.30 h. Lunes cerrado. A los fabulosos retablos barrocos y las sillerías del coro de la iglesia de San Martiño Pinario, se añade la colección visitable de este monasterio de origen benedictino, con interesantes esculturas, objetos litúrgicos, grabados y otras piezas de gran valor, como su imprenta o su antigua botica. Tue-Sun: 11 am-1.30 p, 4-6.30 pm. Closed Monday. Apart from fabulous baroque altarpieces and choir stalls from San Martiño Pinario's church, you can also visit this Benedictine monastery's collection, with interesting sculptures, liturgical objects, engravings and other features of great value, such as its pressroom or old pharmacy. MUSEO DE TERRA SANTA MUSEO DE TIERRA SANTA HOLY LAND MUSEUM. e2 12 Convento de San Francisco, s/n. Tel: 981 58 16 00. Aberto todo o ano: 10.30-13.30, 16-19 h. Luns pechado. Un dos claustros do convento franciscano alberga esta exposición permanente de

28

pezas de distintas épocas provenientes de Terra Santa, que permiten coñecer a cultura material do Oriente Próximo e tenden unha ponte cultural entre Santiago e Xerusalén. Abierto todo el año: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Lunes cerrado. En uno de los claustros del convento franciscano se aloja esta exposición permanente de piezas de distintas épocas provenientes de Tierra Santa, que permiten conocer la cultura material del Oriente Próximo y tienden un puente cultural entre Santiago y Jerusalén. Open all year: 10.30-13.30, 16-19 h. Closed Monday. One of the Franciscan convent’s cloisters houses this permanent exhibition featuring Holy Land objects from different periods. These acquaint visitors with the Near East’s material culture and provide a cultural bridge between Santiago and Jerusalem. CASA DA TROIA CASA DE LA TROYA. e3 09 Rúa da Troia, 5. Tel: 981 585 159. Temporalmente pechado. Recrea o ambiente da típica pensión estudantil do século XIX, inmortalizada polo escritor Pérez Lugín na súa novela homónima. Temporalmente cerrado. Recrea el ambiente de la típica pensión estudiantil del siglo XIX, inmortalizada por el escritor Pérez Lugín en su novela homónima. Temporarily closed. Recreates the atmosphere of a typical student boarding house in the 19th century, immortalised by the writer Pérez Lugín in his novel of the same name. MUSEO DO ACIBECHE MUSEO DEL AZABACHE JET STONE MUSEUM. e2 Praza de Cervantes, 12. Tel: 981 552 807. Lu e Me-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes pechado. Con pezas antigas e vangardistas de mestres acibecheiros composteláns, o museo repasa a tradición da acibecharía en Santiago, a orixe deste mineral fósil e a súa utilización como amuleto polas súas propiedades curativas e máxicas. Lu y Mi-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h.

Martes cerrado. Con piezas antiguas y vanguardistas de maestros azabacheros compostelanos, el museo repasa la tradición de la azabachería en Santiago, el origen de este mineral fósil y su utilización como amuleto por sus propiedades curativas y mágicas. Mon and Wed-Sat: 11 am-2 pm, 4.30-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed Tuesday. The museum explains the tradition of jet-stone jewellery in Santiago, the origin of this mineral fossil and its use as a charm due to its curative and magical properties, featuring articles made by Compostela's master jet-stone workers. MUSEO DA COLEXIATA DE SAR MUSEO DE LA COLEGIATA DE SAR COLLEGIATE CHURCH OF SAR MUSEUM. d4 08 Colexiata de Santa María a Real de Sar. Tel: 981 562 891. Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos pechado. Pezas de valor histórico e documental, ourivaría, obxectos litúrxicos do Barroco compostelán e restos arqueolóxicos do antigo claustro románico exhíbense nesta igrexa fundada no século XII. Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos cerrado. Piezas de valor histórico y documental, orfebrería,


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

objetos litúrgicos del Barroco compostelano y restos arqueológicos del antiguo claustro románico se exhiben en esta iglesia fundada en el siglo Xll. Mon-Sat: 10 am-1 pm, 4-7 pm. Closed Sunday. ltems of historical and documentary value, gold and silver articles, liturgical objects from Compostela's baroque period and archaeological remains from the old Romanesque cloister of this church founded in the 12th century.

de instrumental antigo. Lu-Vi: 9-15 h. Cerrado agosto. Entrada libre. Museo monográfico dedicado a la evolución de la Medicina en Santiago y Galicia, a través de la exposición de instrumental antiguo. Mon-Fri: 9 am-3 pm. Closed August. Free entrance. Monographic museum devoted to the development of Medicine in Santiago and Galicia, featuring an exhihition of old instruments.

MUSEO DE HISTORIA NATURAL LUIS IGLESIAS LUIS IGLESIAS NATURAL HISTORY MUSEUM. c2 10 Avda. das Ciencias, s/n. Campus Sur Universitario: 981 563 000, extensión 14202. www.usc.es/museohn.

MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA MUSEO PEDAGÓGICO DE GALICIA GALICIAN PEDAGOGIC MUSEUM. g4 11 Rúa de San Lázaro, 107. Tel: 981 540 155.

Aberto todo o ano (agás agosto). Lu-Ve: 10-13 h, 17-19 h. Creado no curso 1840-41, constitúe o conxunto de patrimonio histórico científico máis importante de Galicia. A través das súas coleccións pódese facer un percorrido polo labor dos máis sobranceiros científicos galegos, desde o século XIX ata actualidade. Abierto todo el año (excepto agosto). Lu-Vi: 10- 13 h, 17-19 h. Creado en el curso 1840-41, constituye el conjunto de patrimonio histórico científico más importante de Galicia. A través de sus colecciones puede hacerse un recorrido por la labor de los más destacados científicos gallegos, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Open all year (except August). Mon-Fri: 10 am-1 pm, 5-7 pm. Established in the 1840-41 academic year, it is Galicia's most important scientific heritage. Its collections highlight the work of the most outstanding Galician scientists from the 19th century to the present. MUSEO DO COLEXIO MÉDICO MUSEO DEL COLEGIO MÉDICO MEDICAL ASSOCIATION MUSEUM. b3 Rúa de San Pedro de Mezonzo, 41.Tel.: 981 595 562. Lu-Ve: 9-15 h. Pechado agosto. Entrada libre. Museo monográfico dedicado á evolución da Medicina en Santiago e Galicia, a través da exposición

Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, luns e festivos pechado. Entrada libre. Centro da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudar e difundir todas as expresións educativas que poñan de manifesto a variedade do patrimonio pedagóxico de Galicia. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, lunes y festivos cerrado. Entrada libre. Centro de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudiar y difundir todas las expresiones educativas que pongan en manifiesto la variedad del patrimonio pedagógico de GaIicia. Tue-Sat: 10 am-2 pm ,4-8 pm. Closed Monday, Sunday and public holidays. Free entrance. Centre dependent on the Xunta de Galicia's Department of Education and University Regulation, designed to restore, study and disseminate all the educational expressions highlighting the variety of Galicia's pedagogic heritage.

Mon-Sun: 10 am-8 pm. Closed temporarily. The permanent exhibition “Presences and Essences of a Culture” familiarises us with Galician traditions. MUSEO DE ANTROPOLOXÍA E ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO “SOTELO BLANCO” ANTHROPOLOGICAL AND ETHNOLOGICAL MUSEUM. San Marcos, 77. Tel: 981 582 571. www.fundacionsoteloblanco.org Lu-Ve: 9-14 h. Pechado en agosto. Recupera e conserva os utensilios tradicionais do modo de vida dos campesiños da Galicia interior. Lu-Vi: 9-14 h. Cerrado en agosto. Recupera y conserva los utensilios tradicionales del modo de vida de los campesinos de la Galicia interior. Mon-Fri: 9 am-2 pm. Closed in August. The museum restores and preserves traditional implements used by peasant farmers in inland Galicia.

PAVILLÓN DE GALICIA PABELLÓN DE GALICIA GALICIA PAVILION San Lázaro s/n. Tel: 981 557 359. Lu-Do: 10-20 h. Pechado temporalmente. A exposición permanente «Presenzas e esencias dunha cultura» achéganos ás tradicións galegas. Lu-Do: 10-20 h. Cerrado temporalmente. La exposición permanente “Presencias y esencias de una cultura” nos acerca a las tradiciones gallegas.

29


INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION MIRADOIROS / MIRADORES / VIEWPOINTS RUTAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED ROUTES: RUTA MONUMENTAL / MONUMENTAL ROUTE (3 h aprox.) Catedral e principais monumentos, rúas e prazas da cidade histórica. Visita audioguiada dispoñíbel en mp3 nos puntos de venda Compostur. Catedral y principales monumentos, calles y plazas de la ciudad histórica. Visita audioguiada disponible en mp3 en los puntos de venta Compostur. Cathedral and main monuments, streets and squares in the old town. Audioguided visit available in mp3 at Compostur points of sale. RUTA PANORÁMICA / PANORAMIC ROUTE (3 h aprox.) Arrodea a cidade histórica por parques e xardíns, con panorámicas da zona monumental, monumentos e arquitecturas contemporáneas de autor. Rodea la ciudad histórica por parques y jardines, con panorámicas de la zona monumental, monumentos y arquitecturas contemporáneas de autor. A tour around the parks and gardens bordering the old town, with views of the monumental quarter, monuments and singular contemporary architectures. OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION OFFICES Turismo de Santiago (lncolsa) Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Información Turística Municipal (aeroporto) / Oficina de Información Turística Municipal (aeropuerto) / Municipal Tourist Information Office (airport) (fóra do mapa / fuera mapa / off map) Oficina de Información Turística Municipal* / Municipal Tourist Information Office* e2 **só tempada alta / sólo temporada alta / only peak season Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) e Camiños de Santiago (Xacobeo) / Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) y Caminos de Santiago (Xacobeo) / Galicia Tourist Information Office (Turgalicia) and Ways of St. James Information Office (Xacobeo) d2 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 PUNTOS DE VENDA COMPOSTUR EN:* / PUNTOS DE VENTA COMPOSTUR EN:* / COMPOSTUR POINTS OF SALE AT:* Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 Viajes Viloria / Viajes Viloria Travel Agency c3 *ver derradeira páxina / ver última página / see last page TREN TURÍSTICO / TOURIST TRAIN e2, d2 Tíckets á venda no punto de saída / Tickets a la venta en el punto de salida / Tickets on sale at departure points. EXCURSIÓNS POR GALICIA / EXCURSIONES POR GALICIA / SIGHTSEEING TOURS AROUND GALICIA Puntos de saída / Puntos de salida: / Departure points: c3, h5 Tíckets á venda en Compostur e nos puntos de saída / Tickets a la venta en Compostur y en los puntos de salida / Tickets on sale at Compostur and departure points SERVIZO DE BUSES AO AEROPORTO / SERVICIO DE BUSES AL AEROPUERTO / BUS SERVICE TO AIRPORT Praza de Galicia (voos Ryanair / vuelos Ryanair / Ryanair flights) c3 Doutor Teixeiro c3 Avenida de Lugo b4 Estación de Autobuses / Bus Station g3 Zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall Area (fóra do mapa / fuera mapa / off map)

PRINCIPAIS INSTITUCIÓNS CULTURAIS / PRINCIPALES INSTITUCIONES CULTURALES / MAIN CULTURAL INSTITUTIONS MUSEOS MUSEUMS 00 Museo da Catedral d2

Pazo de Xelmírez d2

12 Museo de Terra Santa e2

SALAS DE EXPOSICIÓNS SALAS DE EXPOSICIONES / EXHIBITION HALLS

19 Zona ‘C’ e3 20 Centro Social Caixanova e2


00

20

19


Exposicións Exposiciones Exhibitions

Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com

Exposicións Temporais

Exposiciones Temporales Temporary Exhibitions

FUNDACIÓN CAIXA GALICIA. d3 17 Horario: L-V: 12-14 h., 16-21 h. Sábados, domingos, festivos: 12-21 h. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 4-9 pm. Sat, Sun and public holidays: 12-9 pm. ‘Santiago, punto de encontro’. Ata o 1 de novembro. Montaxe que reúne obras mestras da catedral de e da propia Fundación, establecendo un diálogo entre as artes sacras e as artes modernas. Inclúe obras de ou e pezas destacadas dos fondos do Cabido . ', punto de encuentro'. Hasta el 1 de noviembre.

32

que reúne obras de la catedral de de la propia Fundación, un diálogo entre las artes sacras las artes modernas. obras de Dalí o de los fondos del . “Santiago, punto de encuentro.” Until November 1. Show featuring masterpieces belonging to Santiago Cathedral and the Foundation itself, establishing a dialogue between religious art and modern art. Includes paintings by Dalí or Picasso and outstanding works from the Cathedral Chapter's collection. AUDITORIO DE GALICIA. d2 12 Horario: L-D: 10-14 h, 16-20 h. Open: Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm. ‘Outumuro LOOKS. Vinte anos fotografiando moda’. Do 8 de xullo ao setembro. Testemuño gráfico de dúas décadas de traballo (1990-2010) do recoñecido fotógrafo Manuel Outumuro con publicacións, entidades e deseñadores do ámbito da moda. ‘Outumuro LOOKS. Veinte años fotografiando moda’. Del 8 de julio a septiembre. Testimonio gráfico de dos

décadas de trabajo (1990-2010) del reconocido fotógrafo Manuel Outumuro realizado con publicaciones, entidades y diseñadores del ámbito de la moda. “Outumuro LOOKS. Veinte años fotografiando moda.” From July 8 to September. Graphic testimony of two decades’ work (1990-2010) by the renowned photographer Manuel Outumuro for fashion publications, entities and designers. CENTRO GALEGO CONTEMPORÁNEA. d2 03 Horario: Ma-D: 11-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-8 pm.

DE

ARTE

In Search of the Miraculous: trinta anos despois’. Ata o 5 de setembro. Primeira mostra monográfica en España dedicada ao traballo de Bas Jan Ader, artista conceptual holandés que desapareceu no Atlántico en 1975, cando trataba de cruzar o océano nun pequeno bote. In Search of the Miraculous: trinta anos despois’. Hasta el 5 de septiembre. Primera muestra monográfica en España dedicada al trabajo de Bas Jan Ader, artista conceptual


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

holandés que desapareció en el Atlántico en 1975, cuando trataba de cruzar el océano en un pequeño bote. “In Search of the Miraculous: trinta anos despois.” Until September 5. First monographic exhibition in Spain devoted to the work of Bas Jan Ader, the Dutch concept artist who disappeared in the Atlantic in 1975, while trying to cross the ocean in a small boat.

MUSEO DO POBO GALEGO. f3 02 Horario: M-S: 10-14 h, 16-20 h. Domingos festivos: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sunday and public holidays: 11 am-2 pm. ‘Estopa e pano sedán’. Ata o 28 de xullo. Rica colección de traxes tradicionais galegos que plasma o afán de Piluca Montenegro por promover a súa revalorización e o seu uso en ocasións sinaladas. ‘Estopa y pano sedán’. Hasta el 28 de julio. Rica colección de trajes tradicionales gallegos que plasma el afán de Piluca Montenegro por promover su revalorización y su uso en ocasiones señaladas. “Estopa y pano sedán.” Until July 28. Rich collection of traditional Galician costumes, which reflects Piluca Montenegro’s endeavour to promote their prestige and use on special occasions. MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS. e2 05 Horario: M-V: 10-20 h. Sábados: 10.30-13.30, 17-20 h. Domingos: 10.30-13.30 h.

Open: Tue-Fri: 10 am-8 pm. Sat: 10.30 am-1.30 pm, 5-8 pm. Sun: 10.30 am-1.30 pm. ‘Cristianos puros de África: Peregrinaciones’. Ata o 4 de xullo. Exposición fotográfica do artista Luis López que se complementa coa mostra da Casa da Parra e presenta unha visión acerca dos primeiros cristiáns africanos. ‘Cristianos puros de África: Peregrinaciones’. Hasta el 4 de julio. Exposición fotográfica del artista Luis López que se complementa con la muestra de la Casa da Parra y presenta una visión acerca de los primeros cristianos africanos. “Cristianos puros de África: Peregrinaciones.” Until July 4. Photography exhibition by the artist Luis López, which accompanies the exhibition in Casa da Parra and presents a view of Africa’s first Christians. CASA DA PARRA. d2 13 Horario: M-S: 11-14 h, 16-20 h. Do: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Cristianos puros de África: Culto y fe’. Ata o 4 de xullo. O fotógrafo Luis López, ‘Gabú’, ofrece unha visión moi intimista sobre os cristiáns das altas terras de Etiopia e Eritrea. ‘Cristianos puros de África: Culto y fe’. Hasta el 4 de julio. El fotógrafo Luis López, ‘Gabú’, ofrece una visión muy intimista sobre los cristianos de las altas tierras de Etiopia y Eritrea. “Cristianos puros de África: Culto y fe.” Until July 4. The photographer Luis López, “Gabú,” presents a very intimate vision of Christians in the highlands of Ethiopia and Eritrea. SAN MARTIÑO PINARIO. d2-e2 Horario: Ma-D: 10-14, 16-20.30 h. Open: Tue-Sun: 10 am-2 pm, 4-8.30 pm. ‘Regreso al origen. Jerusalén, Roma, Santiago. Un viaje contemporáneo’. Ata o 1 de agosto. O fotógrafo galego Manuel Valcárcel e o compositor Alejandro González recollen nesta mostra audiovisual as súas “Peregrinacións Maiores” dende Xerusalén a Roma e dende Roma ata Santiago. ‘Regreso al origen. Jerusalén, Roma,

Santiago. Un viaje contemporáneo’. Hasta el 1 de agosto. “Regreso al origen. Jerusalén, Roma, Santiago. Un viaje contemporáneo.” Until August 1. The Galician photographer Manuel Valcárcel and the composer Alejandro González present in this audiovisual exhibition their “Major Pilgrimages” from Jerusalem to Rome and from Rome to Santiago. ‘Terre de Personne’. Ata o 1 de agosto. ‘Terre de Personne’. Hasta el 1 de agosto. “Terre de Personne.” Until August 1. The prestigious French photographer Pierre Gonnord presents a project in which the photographic technique combines with the psychological approach to the persons being photographed. COLEXIO DE FONSECA. d2 15 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm. IGREXA DA UNIVERSIDADE.d3 18 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Beijing Time /La hora de China’. Ata o 25 de xullo. Selección de pezas de gran formato de diversos artistas beijineses de vangarda. ‘Beijing Time /La hora de China’. Hasta el 25 de julio. Selección de piezas de gran formato de diversos artistas beijineses de vanguardia. “Beijing Time /La hora de China.” Until July 25. A selection of large-size works by avant-garde Beijing artists. FUNDACIÓN TORRENTE BALLESTER. d2 16 Horario: Lu-Do: 12-20 h. Open: Mon-Sun: 12 noon-8 pm. ‘Los mundos de Gonzalo Torrene Ballester’. Ata o 26 de setembro. Mostra que percorre a traxectoria vital e literaria do escritor a través de máis de 200 pezas entre manuscritos, libros, artigos de prensa, cartas, fotografías, cadros, debuxos e diversos documentos e obxectos que nos achegan á súa iconografía persoal.

33


Exposicións Temporais Exposiciones Temporales Temporary Exhibitions ‘Los mundos de Gonzalo Torrene Ballester’. Hasta el 26 de septiembre. Muestra que recorre la trayectoria vital y literaria del escritor a través de más de 200 piezas entre manuscritos, libros, artículos de prensa, cartas, fotografías, cuadros, dibujos y diversos documentos y objetos que nos acercan a su iconografía personal. “Los mundos de Gonzalo Torrente Ballester.” Until September 26. Features the writer’s career by means of more than 200 personal items, including manuscripts, books, newspaper articles, letters, photographs, paintings, drawings and different documents. CENTRO SOCIAL CAIXANOVA. e2 20 Horario: L-V: 18-21.30 h. S, D, festivos: 11-14 h. Open: Mon-Fri: 6-9.20 pm. Sat, Sun and holidays: 11 am-2 pm. ‘El Pórtico de la Gloria. Misterio y sentido’. Ata o 31 de decembro. Durante todo o Ano Santo, esta mostra desvela os detalles do monumental conxunto escultórico do século XII que preside a entrada occidental da Catedral, actualmente en proceso de restauración. ‘El Pórtico de la Gloria. Misterio y sentido’. Hasta el 31 de diciembre. Durante todo el Año Santo, esta muestra desvela los detalles del monumental conjunto escultórico del siglo XII que preside la entrada occidental de la Catedral, actualmente en proceso de restauración. “El Pórtico de la Gloria. Misterio y sentido.” Until December 31. During the entire Holy Year, this exhibition reveals the details of the monumental 12th-century sculpture dominating the Cathedral’s west entrance, which is currently being restored. CENTRO SOCIOCULTURAL CAIXA GALICIA. c2 Horario: L-V: 11-14 h. Open: Mon-Fri:11 am-2 pm. ‘Interiores do Vía Stellae (imaxes dun festival)’. Do 1 ao 28 de xullo. Exposición fotográfica realizada por Fuco Reyes con motivo da celebración do V Festival de Música de Compostela Vía Stellae.

34

‘Interiores do Vía Stellae (imaxes dun festival)’. Del 1 al 28 de xulio. Exposición fotográfica realizada por Fuco Reyes con motivo de la celebración del V Festival de Música de Compostela Vía Stellae. “Interiores do Vía Stellae (imaxes dun festival).” From July 1 to 28. Photography exhibition by Fuco Reyes marking the 5th Vía Stellae Music Festival of Compostela. ZONA ‘C’. e3 19 Horario: Ma-Do: 11-14 h, 16-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-2 pm, 4-8 pm. ‘Entre a razón e a pel’. Ata o 12 de setembro. Instalación efémera da artista Nuria Ruibal, que supón unha metáfora do traslado a outra realidade. ‘Entre a razón e a pel’. Hasta el 12 de septiembre. Instalación efímera de la artista Nuria Ruibal, que supone una metáfora del traslado a otra realidad. “Entre a razón e a pel.” Until September 12. Temporary installation by the artist Nuria Ruibal, representing a metaphor for being transferred to another reality.

xullo. Ilustracións orixinais realizadas por Primitivo Marcos para esta obra publicada por El Patito Editorial. ‘Aventura no Camiño de Santiago’. Hasta el 15 de julio. Ilustraciones originales realizadas por Primitivo Marcos para esta obra publicada por El Patito Editorial. “Aventura no Camiño de Santiago.” Until July 15. Original illustrations made by Primitivo Marcos for this book published by El Patito Editorial. SALA ARQUINATURA. e3 Horario: L-J: 11-22 h. V-S: 20-01 h. Open: Mon-Thu: 11 am-10 pm. Fri-Sat: 20 pm-1 am. Carlos Pardo. Ata o 15 de xullo. O artista ferrolán presenta unha colección de paisaxes urbanas de cidades visitadas e imaxinadas. Carlos Pardo. Hasta el 15 de julio. El artista ferrolano presenta una colección de paisajes urbanos de ciudades visitadas e imaginadas. Carlos Pardo. Until July 15. The Ferrol artist presents a collection of cityscapes from visited and imagined towns.

CASA DAS ASOCIACIÓNS. b3 Horario: L-V: 09-14 h, 16.30-21.30 h. Sa: 10-14 h, 16.30-21.30 h. Open: Mon-Fri: 09 am-2 pm, 4.30-9.30 pm. Sat: 10 am-2 pm, 4.30-9.30 pm.

GALERÍA SCQ. c3 Horario: L-V: 12-14 h, 18-21.30 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 6-9.30 pm. Saturday: by appointment.

‘O traxe de Muros’. Ata o 3 de xullo. Exposición fotográfica ‘Ría de Muros’ de Xurxo Lobato e Mostra de Indumentaria Tradicional Galega. ‘O traxe de Muros’. Hasta el 3 de julio. Exposición fotográfica ‘Ría de Muros’ de Xurxo Lobato y Mostra de Indumentaria Tradicional Galega. “O traxe de Muros.” Until July 3. “Ría de Muros” photography exhibition by Xurxo Lobato and Traditional Galician Costume Exhibition. BIBLIOTECA FUNDACIÓN CAIXA GALICIA.d3 17 Horario: L-V: 16.30-20.30 h. S: 11-14 h. Open: Mon-Fri: 4.30-8.30 pm. Sat: 11 am-2 pm.

‘A chuvia do soño’. Ata o 16 de xullo. Exposición da pintora viguesa Menchu Lamas cuxa obra se caracteriza por unha grande expresividade simbólica, a intensidade da cor e a eficacia compositiva. ‘A chuvia do soño’. Hasta el 16 de julio. Exposición de la pintora viguesa Menchu Lamas cuya obra se caracteriza por una gran expresividad simbólica, la intensidad del color y la eficacia compositiva. “A chuvia do soño.” Until July 16. Exhibition by the Vigo painter Menchu Lamas, whose work is characterised by great symbolic expressiveness, intense colour and compositional efficiency.

‘Aventura no Camiño de Santiago’. Ata o 15 de

GALERÍA ESPACIO 48. d3


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

Horario: L-V: 12.30-14 h, 18.30-21 h. Open: Mon-Fri: 12.30-2 pm, 6.30-9 pm. ‘48 metros de Camiño’. Ata o 30 de xullo. Mostra colectiva cunha temática común: as diversas significacións do Camiño de Santiago e a súa paisaxe, cultura e tradición. ‘48 metros de Camiño’. Hasta el 30 de julio. Muestra colectiva con una temática común: las diversas significaciones del Camino de Santiago y su paisaje, cultura y tradición. “48 metros de Camiño.” Until July 30. Collective exhibition with a common theme: the different meanings of the Way of St. James and its scenery, culture and tradition. GALERÍA METRO. d3 Horario: L-V: 11-14 h, 17-21 h. S: previa cita. Open: Mon-Fri: 11 am-2 pm, 5-9 pm. Sat: by appointment. ‘Todas las cosas bellas’. Ata o 22 de xullo. A polifacética artista ourensá Neves Seara presenta os seus últimos traballos. ‘Todas las cosas bellas’. Hasta el 22 de julio. La polifacética artista orensana Neves Seara presenta sus últimos trabajos. “Todas las cosas bellas.” Until July 22. The versatile Ourense artist Neves Seara presents her recent work. FACTORÍA COMPOSTELA. d2 Horario: L-S: 11.30-13.30 h, 17-21 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-1.30 pm, 5-9 pm. ‘OPIUM’. Ata o 17 de xullo. Primeira mostra individual de Meira Marrero e José Toirac en España con obras dos últimos 10 anos en técnicas como pan de ouro sobre madeira, óleo sobre tea e vídeo arte. ‘OPIUM’. Hasta el 17 de julio. Primera muestra individual de Meira Marrero y José Toirac en España con obras de los últimos 10 años con técnicas como pan de oro sobre madera, óleo sobre tela y vídeo arte. “OPIUM.” Until July 17. First individual exhibition by Meira Marrero and José Toirac in Spain with oils from the last 10 years, featuring techniques such as gold-foil on wood, oil on fabric and video art.

GALERÍA JOSÉ LORENZO. d3 Horario: L-S: 11.30-14.30 h, 17.30-21 h. D: 11.30-14 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-2.30 pm, 5.30-9 pm. Sun: 11.30 am-2 pm. ‘De tripas corazón’. Ata o 20 de xullo. Exposición da obra escultórica recente de Camilo Seira, fundamentalmente granito, madeira e escaiola. ‘De tripas corazón’. Hasta el 20 de julio. Exposición de la obra escultórica reciente de Camilo Seira, fundamentalmente granito, madera y escayola. “De tripas corazón.” Until July 20. Exhibition of recent sculptures by Camilo Seira, made mainly of granite, wood and plaster. Suso León. Do 21 de xullo ao 21 de agosto. Mostra do traballo escultórico do consagrado artista compostelano autor da Porta Santa da Catedral de Santiago en 2004. Suso León. Del 21 de julio al 21 de agosto. Muestra del trabajo escultórico del consagrado artista compostelano autor de la Puerta Santa de la Catedral de Santiago en 2004. Suso León. From July 21 to August 21. Exhibition of sculptures by the Compostela artist that made the Holy Door for Santiago Cathedral in 2004. GALERÍA DE ARTE CONTEMPORÁNEO JOSÉ LORENZO. d3 Horario: L-S: 11.30-14.30 h, 17.30-21 h. D: 11.30-14 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-2.30 pm, 5.30-9 pm. Sun: 11.30 am-2 pm. ‘Gallaecia ex umbra in solem’. Ata o 9 de xullo. Mostra pictórica de artistas galegos tan destacados como Eugenio Granell, Isaac Díaz Pardo, Manuel Colmeiro ou Lugrís Vadillo. ‘Gallaecia ex umbra in solem’. Hasta el 9 de julio. Muestra pictórica de artistas gallegos como Eugenio Granell, Isaac Díaz Pardo, Manuel Colmeiro o Lugrís Vadillo. “Gallaecia ex umbra in solem.” Until July 9. Painting exhibition by Galician artists such as Eugenio Granell, Isaac Díaz Pardo, Manuel Colmeiro or Lugrís Vadillo.

Julio Sanjurjo. Ata o 9 de xullo. Exposición de esculturas realizadas en mármore, pedra caliza negra e ferro polo creador coruñés. Julio Sanjurjo. Hasta el 9 de julio. Exposición de esculturas realizadas en mármol, piedra caliza negra y hierro por el creador coruñés. Julio Sanjurjo. Until July 9. Exhibition of sculptures made of marble, black limestone and iron by this Coruña creator.

GALERÍA TRINTA. e3 Horario: L-V: 12.30-14.30 h, 17.30-21 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12.30-2.30 pm, 5.30-9 pm. Saturday: by appointment. ‘El mundo entero es medicina’. Ata o 31 de xullo. A artista ferrolana afincada en Valencia Pamen Pereira presenta una selección de pinturas caracterizadas pola súa capacidade de evocación. ‘El mundo entero es medicina’. Hasta el 31 de julio. La artista ferrolana afincada en Valencia Pamen Pereira presenta una selección de pinturas caracterizadas por su capacidad de evocación. “El mundo entero eres medicina.” Until July 31. The Ferrol artist living in Valencia, Pamen Pereira, presents a selection of paintings characterised by their evocative nature.

35


Compostela Escondida Hidden Compostela

Flor de Santiago Flor de Santiago Jacobean Lily 36


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

E

is aquí a Flor de Santiago. A suxestiva beleza da súa incríbel estrutura harmónica e colorista veu xurdir entre nós, co seu feitío fascinante dende os remotos horizontes do descoñecido e dende os espazos frondosos de ignotas xeografías, para converterse no símbolo floral da cidade de Santiago. Enigma de ardente cromatismo na súa airosa arquitectura vexetal rítmica, case unha íntima melodía de silencio na evanescente presenza do delicado encantamento da súa beleza, aluma o peregrinar da vida. Metáfora do roibén na pedra da resistencia e da esperanza, como unha chama do altar do sol na Fisterra galega álzase vermella de luz crepuscular no aire chegado de todos os camiños que traen a Compostela.

E

sta es la Flor de Santiago. La sugestiva belleza de su increíble estructura armónica y colorista ha venido a surgir entre nosotros con su apariencia fascinante, desde los remotos horizontes de lo desconocido y desde los frondosos espacios de ignotas geografías, para convertirse en el símbolo floral de la ciudad de Santiago. Enigma de ardiente cromatismo en su airosa arquitectura vegetal rítmica, casi una íntima melodía de silencio en la evanescente presencia del delicado encantamiento de su belleza, ilumina el peregrinar de la vida. Metáfora del arrebol en la piedra de la resistencia y de la esperanza, como una llama del altar del sol en el Finisterre gallego, se alza roja de luz crepuscular en el aire llegado de todos los caminos que vienen a Compostela.

T

his is the Jacobean Lily. The suggestive beauty of its incredible harmonious structure, so charged with colour, so fascinating in appearance, surges forth amongst us, from the remote horizons of the unknown, through the thick foliage of unfamiliar landscapes to become, today, the floral symbol of Santiago. An ardently colourful enigma, with its rhythmic plant architecture, almost an intimate melody of silence that nestles in the evanescent presence and delicate charm of its beauty to illuminate the pilgrimage that is life. A metaphor of bright red cast against the stone of hope and resistance, like a flame on the altar of the sun in Fisterra, it surges forth, beaming with the red light of dusk within the air that blows in from all the routes that lead to Compostela.

Textos: Salvador García-Bodaño, Ruth Varela | Fotos: Pablo Carreño

37


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

F

Flor de Santiago 1 é o nome común que designa a unha das flores de maior beleza e de maior pregnancia simbólica do reino das plantas. Unha flor que chega até nós co apelido botánico de Formosissima, que significa “a máis fermosa” (adxectivo concedido polo ilustre botánico sueco Carl von Linné en 1753). A Flor de Santiago é unha flor exótica, solitaria e maxestosa de extraordinaria beleza pero tamén, e sobretodo, a Flor de Santiago é un “elemento de comunicación simbólica” debido á súa cor vermella e á súa forma en cruz. O nome orixinal, en lingua náhuatl, Atzcalxóchitl, é o primeiro berce simbólico desta Flor, orixinaria de México, que estaría presente no seu tempo nos grandes centros cerimoniais de Mesoamérica, como no Cerro de la Estrella, e nos Xardíns Botánicos Reais, como o de Moctezuma II.

A finais do século XVI a Flor viaxará a España no interior dunha “arca de madeira”, co delicado material da Primera expedición naturalista financiada pola Coroa Española. A partir dese momento a exaltación relixiosa da Flor non tardaría en producirse. A flor atzcalxochitl, a fermosísima flor roxa en forma de cruz, era bautizada como “Flor de Santiago” polo seu parecido coa Cruz dos Cabaleiros da Orde de Santiago. A fervorosa mensaxe bautismal, pronunciada polo médico hispano-luso Simón de Tovar, sería inmediatamente difundida alén das fronteiras españolas polo afamado naturalista flamenco Charles de l´Écluse.

Tras este episodio, e a partir do século XVII, a Flor de Santiago chegará aos Xardíns máis importantes de Europa, entre eles ao selecto Xardín da Basílica de San Pedro, converténdose deseguida nun obxecto de culto das elites europeas, nun sinal de espiritualidade, de cultura, de gusto e de distinción. E así acontecería tamén en Galicia, onde o noso sabio ilustrado Frei Martin Sarmiento recollería un bulbo para plantalo na súa cela do Mosteiro de San Martín. Sarmiento describiría a Flor como “hermosísima de color fuego, que parece lilio y no es”. Asemade, a principios do século XIX un dos Coengos da Catedral de Santiago, o botánico Pierre-André Pourret, levaría a Flor para admirala ao seu Xardín compostelán. Entre os personaxes que admiraron a Flor de Santiago ou que a introduciron na súa obra cabe destacar a Rousseau, Thomas Jefferson, Goëthe, Bocage, Runge, Rückert, Erasmus Darwin, Emily Dickinson ou a nosa Emilia Pardo Bazán. Apartado especial merecerían as fermosas láminas botánicas realizadas por artistas como Mary Delany, Pierre-Joseph Redouté e Paul Landacre, entre outros. A recuperación da Flor de Santiago abre un novo espazo simbólico de extraordinaria riqueza e de extraordinaria beleza para a cidade de Santiago de Compostela, para Galicia e para o culto xacobeo.

1

38

Nome científico actual: “Sprekelia formosissima (L.) Herb.”.


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela Lirio de S達o Tiago

Lis de Saint-Jacques

Flor de Santiago

Giglio di San Giacomo

Jacobean lily

Jakobslilie

Jakabliliom

Jakobslilja

Jaakopinlilja

Sprekelia formosissima

39


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

F

1

Flor de Santiago es el nombre común que designa a una de las flores de mayor belleza y de mayor pregnancia simbólica del Reino de las plantas. Una flor que llega hasta nosotros con el apellido botánico de Formosissima, que significa “la más hermosa” (adjetivo concedido por el ilustre botánico sueco Carl von Linné en 1753). La Flor de Santiago es una flor exótica, solitaria y majestuosa de extraordinaria belleza pero también, y sobretodo, la Flor de Santiago es un “elemento de comunicación simbólica” gracias a su color rojo y a su inusual forma en cruz. El nombre original, en lengua náhuatl, Atzcalxóchitl, es la primera referencia simbólica de esta Flor, originaria de México, que en otro tiempo estuvo presente en los grandes centros ceremoniales de Mesoamérica, como en el Cerro de la Estrella, y en los Jardines Botánicos Reales, como el de Moctezuma II.

A finales del siglo XVI la Flor viaja a España en el interior de un “arca de madera”, con el delicado material de la Primera expedición naturalista financiada por la Corona Española. A partir de ese momento la exaltación religiosa de la Flor no tardaría en producirse. La flor atzcalxochitl, la hermosísima flor roja en forma de cruz, era bautizada como “Flor de Santiago” por su parecido con la Cruz de los Caballeros de la Orden de Santiago. El fervoroso mensaje bautismal, pronunciado por el médico hispano-luso Simón de Tovar, sería inmediatamente difundido fuera de las fronteras españolas por el afamado naturalista flamenco Charles de l´Écluse.

Tras este episodio, y a partir del siglo XVII, la Flor de Santiago llegará a los Jardines más importantes de Europa, entre ellos al selecto Jardín de la Basílica de San Pedro, convirtiéndose enseguida en objeto de culto entre las élites europeas, en señal de espiritualidad, de cultura, de gusto y de distinción. Y así sucedería también en Galicia, donde nuestro sabio ilustrado Fray Martín Sarmiento recogería un bulbo para plantarlo en su celda del Monasterio de San Martín. Sarmiento describiría la Flor como “hermosísima de color fuego, que parece lilio y no es”. Asimismo, a principios del siglo XIX uno de los Canónigos de la Catedral de Santiago, el botánico Piere-André Pourret, llevaría la Flor para admirarla a su Jardín compostelano. Entre los personajes que admiraron la Flor de Santiago o que la introdujeron en su obra cabe destacar a Rousseau, Thomas Jefferson, Goëthe, Bocage, Runge, Rückert, Erasmus Darwin, Emily Dickinson o nuestra Emilia Pardo Bazán. Apartado especial merecerían las hermosas láminas botánicas realizadas por artistas como Mary Delany, Pierre-Joseph Redouté y Paul Landacre, entre otros. La recuperación de la Flor de Santiago abre un nuevo espacio simbólico de extraordinaria riqueza y de extraordinaria belleza para la ciudad de Santiago de Compostela, para Galicia y para el culto jacobeo.

1

40

Nombre científico actual: “Sprekelia formosissima (L.) Herb.”.


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

41


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

F

1

Flor de Santiago, or Jacobean Lily , is the name commonly given to one of the most beautiful and most symbolic flowers of the plant Kingdom. Its botanical surname, Formosissima, as it has come down to us, means “pleasant to behold” (as the illustrious Swedish botanist, Carl von Linné, put it in 1753). The Jacobean Lily is an exotic flower, which blossoms on its own, with unspeakable majesty and beauty. But the Jacobean Lily is, above all, “an element of symbolic communication”, bright red in colour and quite singular in shape – like a cross. The original name, Atzcalxóchitl, in Nahuatl, is the first symbolic reference pertaining to this flower, which originates in Mexico, and which was always prominent in the great ceremonies of Mesoamerica, such as Cerro de la Estrella. It could also be found in many Royal Botanical Gardens, such as Montezuma II's.

The flower came to Spain towards the end of the XVI century, enveloped in “a wooden arch”, as part of the delicate material of the First nature expedition financed by the Spanish Crown. It was soon greeted with religious exaltation. The atzcalxochitl flower, the most beautiful, red flower, shaped like a cross, was baptised “The Flower of Santiago”, because of its resemblance to the Cross of the Knights of Santiago. The far-reaching significance of the message contained in the words spoken by Hispano-Portuguese doctor, Simón de Tovar, when that name was bestowed upon it, was immediately spread beyond Spain by the renowned Flemish naturalist, Charles de l'Écluse.

Thereafter, from the XVII century onwards, the Flower of Santiago found its way into all of the most important gardens of Europe, among them the select Jardín de la Basílica de San Pedro. It immediately became a cult object among European elites, a symbol of spirituality, culture, class and good taste. Galicia was no exception. Our own and learned Friar Martin Sarmiento carefully chose the bulb for planting in his cell in the Monastery of San Martín. Sarmiento described the flower as being of “a most beautiful fiery colour, which looks like a lily, but isn't”. At the beginning of the XIX century, the flower was taken by a canon of the Cathedral of Santiago, Pierre-André Pourret, to his garden in Santiago de Compostela, to be contemplated and admired. Among other admirers of the Jacobean Lily, some of whom made mention of it in their works, are figures such as Rousseau, Thomas Jefferson, Goëthe, Bocage, Runge, Rückert, Erasmus, Darwin, Emily Dickinson, and our own Emilia Pardo Bazán. Artists such as Mary Delany, Pierre-Joseph Redouté and Paul Landacre have also done beautiful botanical prints of the flower that are worthy of mention. The recovery, today, of the Jacobean Lily allows us to cast a new look upon its great beauty and symbolism, which are key first of all to the city of Santiago de Compostela, then to Galicia, and ultimately to the Jacobean cult as a whole.

1

42

The scientific term today is: “Sprekelia formosissima (L.) Herb.”.


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

43


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

ONDE DÓNDE WHERE Exposición de fotografía Flor de Santiago Sala “Espacio de Arte do Grupo Correo Gallego”. Rúa do Preguntoiro, 29 Todo o mes de xullo, de luns a venres, de 9.00 a 21.00 h. Sábados e domingos, de 9.00 h a 15.00 h. Exposición de fotografía Flor de Santiago Sala “Espacio de Arte do Grupo Correo Gallego”. Rúa do Preguntoiro, 29 Todo el mes de julio, de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 h. Sábados y domingos, de 9.00 h a 15.00 h. Photography exhibition Flor de Santiago Exhibition hall “Espacio de Arte do Grupo Correo Gallego”. Rúa do Preguntoiro, 29 All July, Monday to Friday, 9 am to 9 pm. Saturdays and Sundays, 9 am to 3 pm.

Tenda - Punto de información Flor de Santiago Mercado de Abastos, Rúa das Ameas 7-8 De luns a sábado de 10.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.30 h. Domingos de 10.00 a 14.00 h. Tienda - Punto de información Flor de Santiago Mercado de Abastos, Rúa das Ameas 7-8 De lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 h. Domingos, de 10.00 a 14.00 h. Shop – Information point Flor de Santiago Mercado de Abastos, Rúa das Ameas 7-8 Monday to Saturday, 10 am to 2 pm and 5 pm to 8.30 pm. Sundays, 10 am to 2 pm.

+ info www.flordesantiago.com Tel: (+34) 981 556 110

44


Audioguías MP3 Descubre a cidade facilmente e ao teu ritmo. O percorrido dicorre polos puntos máis emblemáticos de Santiago. Prezo:12 € Aluguer por 24 horas

Audioguías MP3 Descubre la ciudad fácilmente y a tu ritmo. El recorrido te llevará por los puntos más emblemáticos de Santiago. Precio:12 € Alquiler por 24 horas

Audiowalks MP3 Explore the city conveniently at your own pace. The itinerary will take you around Compostela´s most emblematic sights. Price: €12 Rental for 24 hours

e Where Onde Dónd o al de Turism tr Oficina Cen go tia de San 63 Rúa do Vilar, 5 129 55 1 98 ) T: (+34

Idiomas | Languages: Deutsch English Español Français Italiano Português


Que Facer Qué hacer What to do VISITAS GUIADAS / VISITAS GUIADAS / GUIDED TOURS

cal MP3 audio-guide, which is easy to use and enables you to customise your visit or repeat it as often as you wish. Available in Spanish, English, German, ltalian, French and Portuguese.

10.30 am. Duration: 2h 30min. Starting point: Turismo de Santiago Main Office, 63 Rúa do Vilar. Price: € 10.

Unha marca de: Una marca de: A brand of:

Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Coñece paseando o máis destacado de Santiago e os seus recunchos máis ocultos, da man dun guía profesional. Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Conoce paseando lo más destacado de Santiago y sus rincones más ocultos, de la mano de un guía profesional. Architecture, heritage, gastronomy, convents... Discover Santiago´s attractions and secret spots with a professional guide. + Info & Reserv: Compostur Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoReservas.com

Audioguía / Audioguía / Audiowalk Visita á cidade histórica a través dun cómodo sistema de audioguía mp3 que poderás manexar con facilidade, dosificando os tempos da visita ao teu gusto ou repetíndoa tantas veces como queiras. Dispoñíbel en castelán, inglés, alemán, italiano, francés e portugués. Visita a la ciudad histórica a través de un cómodo sistema de audioguía mp3 que podrás manejar con facilidad, dosificando los tiempos de la visita a tu gusto o repitiéndolo cuantas veces quieras. Disponible en español, inglés, alemán, italiano, francés y portugués. Guided tour around the old town by means of a practi-

46

Visita guiada aos conventos de clausura / Visita guiada a los conventos de clausura / Guided visit to enclosed convents Un percorrido guiado polos lugares da contemplación e o silencio. Santiago conta cun inxente patrimonio, entre o que destacan os conventos de clausura. Días e horarios: T. ALTA: (1 xuño a 31 outubro): todos os venres (bilingüe español / inglés), ás 10.30h. Duración: 2 h 30 min Punto de saída: oficina principal de Turismo de Santiago, Rúa do Vilar 63. Prezo: 10 €. Un recorrido guiado por los lugares de la contemplación y el silencio. Santiago cuenta con un ingente patrimonio, entre el que destacan los conventos de clausura. Días y horarios: T. ALTA: (1 junio a 31 octubre): todos los viernes (bilingüe español / inglés), a las 10.30h. Punto de salida: oficina principal de Turismo de Santiago, Rúa do Vilar 63. Precio: 10 €. A guided tour around sites of contemplation and silence. Santiago's abundant heritage features enclosed convents. Days and times: HIGH SEASON: (June 1st to October 31th): every Friday (bilingual Spanish / English), at

Tour gastronómico / Tour gastronómico / Gastronomy tour A visita discorre por tendas de alimentación tradicionais e percorre o moi auténtico e popular Mercado de Abastos, que é a un tempo un conxunto monumental e o segundo lugar máis visitado logo da Catedral. Remata cunha degustación de produtos 100% galegos. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: T. BAIXA 09-10 (Nov-Semana Santa): bilingüe ESP/ING, Sáb, 11 h. SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Xov 1 e Sáb 3 abril, 11:00 h. La visita discurre por tiendas de alimentación tradicionales y recorre el muy auténtico y popular Mercado de Abastos, que es a la vez un conjunto monumental y el segundo lugar más visitado después de la Catedral. Termina con una degustación de productos 100% gallegos. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: T. BAJA 09-10 (Nov-Semana Santa): bilingüe ES/IN, sáb, 11.00 h. SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Jue 1 y Sáb 3 abril, 11:00 h. The tour goes around traditional grocer's shops and visits the very genuine and popular “Mercado de Abastos” (Food Market), which is also a monumental site and the second-most visited place after the Cathedral. The visit ends with a tasting of 100% Galician products. Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: LOW SEASON 09-10 (NovHoly Week): bilingual Spanish/English, Sat, 11 am. HOLY WEEK: bilingual ENG/SPA, Thu 1 and Sat 3 April, 11:00 am.


Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoReservas.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoReservas.com. Tel. 902 190 160. Information subject to modifications. Updated information at

Days and times: HOLY WEEK: Fri 2 and Sat 3 April., 10:30 pm. HIGH SEASON (June 1st to October 31th): every Friday and Saturday, at 10:30 pm. Languages: Spanish. English on request with a minimum of 15 persons. Price: € 12.

Visita guiada ás igrexas / Visita guiada a las iglesias / Churches tour Santiago de Compostela conta cun abafante total de 30 igrexas históricas. O seu número e importancia testemuñan o protagonismo de Santiago de Compostela como un dos principais destinos relixiosos de Europa desde a Idade Media ata a actualidade. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: TEMPORADA ALTA (1 xuño a 31 outubro): mércores (español / inglés), 11: 00 h. Prezo: 10€. Santiago de Compostela cuenta con un abrumador total de 30 iglesias históricas. Su número e importancia dan cuenta del protagonismo de Santiago de Compostela como uno de los principales destinos religiosos de Europa desde la Edad Media hasta la actualidad. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: TEMPORADA ALTA (1 junio a 31 octubre): miércoles (español / inglés), 11:00 h. Precio: 10 €. Santiago de Compostela has an amazing total of 30 historic churches. Their number and importance reflect Santiago de Compostela's prominence as one of Europe's main religious destinations from the Middle Ages to the present. Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: HIGH SEASON (June 1 to October 31): Wednesday (Spanih / English), 11 am. Price: € 10.

Tour nocturno / Tour nocturno / Nocturnal tour Agora tamén podes descubrir os principais atractivos de Santiago pola noite, fóra dos horarios turísticos habituais, co encanto engadido de ver a cidade iluminada, entrar nos silenciosos claustros do Hostal dos Reis Católicos e coñecer algunhas das zonas máis animadas da vida nocturna. A visita remata nun pub, cunha popular queimada. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: SEMANA SANTA: Ven 2 e Sáb 3 abril, 22:30 h. T. ALTA (1 xuño a 31 outubro): venres e sábados, ás 22.30 h. Idiomas: Español. Inglés so baixo petición (mínimo 15 pax). Prezo: 12 €. Ahora también puedes descubrir los principales atractivos de Santiago por la noche, fuera de los horarios turísticos habituales, con el atractivo añadido de ver la ciudad iluminada, entrar en los silenciosos claustros del Hostal dos Reis Católicos y conocer las zonas de vida nocturna más animadas. La visita termina en un pub, con una popular queimada. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: SEMANA SANTA: Vie 2 y Sáb 3 abril, 22:30 h. T. ALTA (1 junio-31 octubre): todos los viernes y sábados, a las 22.30 h. Idiomas: Español. Inglés sólo bajo petición (mínimo 15 pax). Precio: 12 €. Now you can also discover Santiago's main attractions at night, after normal tourist hours, with the added attraction of seeing the city lit up, entering the Hostal dos Reis Católicos' silent cloisters and getting to know the areas with the liveliest nightlife. The visit ends in a club, with a popular “queimada” (flamed eau-de-vie). Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63).

Tamén dispoñíbeis en Compostur / También disponibles en Compostur / Also available at Compostur Tel 902 190 160 / (+34) 981 568 521. www.SantiagoReservas.com Voos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, sendeirismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alugamento de bicicletas, spa... Vuelos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, senderismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alquiler de bicicletas, spa... Light aircraft flights, Active Tourism (rafting, canyoning, trekking, hydrospeed, canoe routes, bungee jumping, paintball...), bike rental, spa...

Tren turístico / Tren Turístico / Tourist train Saídas: Praza do Obradoiro. Días e horarios: TEMPORADA ALTA*: todos os días, saídas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: luns a domingos, saídas cada hora de 11 h. a 13 h. e de 16 h. a 19 h. T. BAIXA*: venres, sábados e domingos, saídas cada hora de 11 h a 13 h e das 16 h a 18 h. * Horarios suxeitos a modificacións: consultar. Idiomas: Guía acompañante en castelán e inglés. Prezo: Adultos: 5 €. Nenos de 0 a 3 anos: gratis.

47


Que Facer Qué hacer What to do Nenos de 4 a 12 anos: 3 €. Salidas: Praza do Obradoiro. Días y horarios: TEMPORADA ALTA*: todos los días, salidas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: lunes a domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 19 h. T. BAJA*: viernes, sábados y domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 18 h. * Horarios sujetos a modificaciones: consultar. Idiomas: Guía acompañante en español e inglés. Precio: Adultos: 5 €; Niños de 0 a 3 años: gratis. Niños de 4 a 12 años: 3 €. Starting point: Obradoiro Square. Days and times: HIGH SEASON*: every day, departures every hour, from 11 am to 8 pm. MID-SEASON*: Mon to Sun departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 7 pm. LOW SEASON*: Fri, Sat and Sun, departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 6 pm. * Times subject to modifications: consult. Languages: Tourguide in English and Spanish. Price: Adults: € 5; Children ages 0 to 3: free. Children ages 4 to 12: € 3.

Galician music. An unforgettable experience featuring all the essence of Galician traditions. Place: Lar das Meigas (Rúa do Vilar, 47). Days and time: Saturdays, 8 pm. + Info & Reserv: Compostur. Tel: 902 190 160 / (+34) 981 568 521. www.SantiagoReservas.com

VISITAS EN INGLÉS / VISITAS EN INGLÉS / TOURS IN ENGLISH

Visita guiada á cidade histórica / Visita guiada a la ciudad histórica / Guided tour around the old town

Queimada Galega Queimada Galega co "conxuro máxico", que afasta os malos espíritos, e música tradicional galega en vivo. Unha experiencia inesquecíbel e con toda a esencia das tradicións de Galicia. Lugar: Lar das Meigas (Rúa do Vilar, 47). Días e horarios: sábados, 20.00 h. Queimada Galega con el "conxuro máxico", que aleja los malos espíritus, y música tradicional gallega en vivo. Una experiencia inolvidable y con toda la esencia de las tradiciones de Galicia. Lugar: Lar das Meigas (Rúa do Vilar, 47). Días e horarios: sábados, 20.00 h. Galician 'Queimada' featuring the 'magic spell', to keep the evil spirits away, as well as live traditional

48

Prof. Guías Turísticos de Galicia. Máis info e reservas: Individuais: tel. 981 569 890; Grupos: Compostur (ver derradeira páxina). VISITAS EN ESPAÑOL Del 1 abr al 15 oct: todos los días a las 12 h y 18 h. Del 16 oct al 31 mar: todos los días a las 12 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 10€. Organiza: Asoc. Prof. GuíasTurísticos de Galicia. Más info y reservas: Individuales: tel. 981 569 890; Grupos: Compostur (ver última página). GUIDED TOURS IN SPANISH From Apr 1st to Oct 15th: every day at 12 noon and 6 pm. From Oct 16th Mar 31st: everyday at 12 noon. Startingpoint: Praza das Praterías. Price: € 10. Organizer: Galician Association of Professional Tourist Guides. More info and bookings: Individuals: tel. 981 569 890, Groups: Compostur (see last page)

Descubrirás a esencia da cidade no seguinte percorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán e Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador dos Reis Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Mosteiro de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. Descubrirás la esencia de la ciudad en el siguiente recorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán y Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Monasterio de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. You will discover the city's essence in the following itinerary: Praterías Square; Casa do Deán and Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Obradoiro Square; Colexio de San Xerome; Pazo de Raxoi; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; lnmaculada Square; Casa da Troia; Monastery of San Paio de Antealtares; Quintana Square; Cathedral. VISITAS EN ESPAÑOL Do 1 de abril ao 15 out.: todos os días ás 12 h e 18 h. Do 16 out. ao 31 mar.: todos os días ás 12 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 10€. Organiza: Asoc.

+ Info & Reserv: Compostur Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 T. MEDIA (fin S. Santa - 31 Maio): Mar e Dom, 13:00 h. T. ALTA (1 Xuñ-31 Oct): Mar e Sáb, 13:00 h. Prezo: 10 €. T. MEDIA (fin S. Santa - 31 Mayo): Mar y Dom, 13:00 h. T. ALTA (1 Jun-31 Oct): Mar e Sáb, 13:00 h. Precio: 10 €. MID-SEASON (Holy Week - May 31st): Sun & Tue, 1 pm. HIGH SEASON (June 1st - Oct 31st): Tue & Sat, 1 pm. Price: € 10.

Visita ao patrimonio histórico da Universidade / Visita al patrimonio


Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoReservas.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoReservas.com. Tel. 902 190 160. Information subject to modifications. Updated information at

histórico de la Universidad / Visit to University historic heritage USC Tours

+ Info & Reserv: Compostur Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoReservas.com Ruta guiada polos edificios históricos máis significativos da Universidade de Santiago para coñecer a historia desta institución de orixe medieval. Días e horarios (out-maio): lu a ven ás 12.00 e 16.30 h. sáb: 12.00 h. (outras datas e horarios a petición, cun mín. 15 pax). Idiomas: castelán, inglés, galego e portugués (outros idiomas a petición). Duración: 1 h 30 min aprox. Punto de saída: Claustro de Fonseca. Prezo: 7 €. Ruta guiada por los edificios históricos más significativos de la Universidad de Santiago para conocer la historia de esta institución de origen medieval. Días y horarios (oct-mayo): lu a vie a las 12.00 y 16.30 h. sáb: 12.00 h. (otras fechas y horarios a petición, con mín. 15 pax). Idiomas: Español, Inglés, Gallego y Portugués (otros idiomas bajo petición). Duración: 1h30min aprox. Punto de salida: Claustro de Fonseca. Precio: 7 €. Guided tour around the most significant university buildings, exploring the institution's histoty from its origin in the Middle Age. Days and times (Oct-May): Mon to Fri at 12:00 am and 4.30 pm. Sat: 12:00 am (other dates and times on request with a minimumof 15 persons). Languages: Spanish, English, Galician and Portuguese (others languages: on request). Duration: 1h 30min approx. Starting point: Fonseca Cloister. Price: € 7.

Excursións por Galicia / Excursiones por Galicia / Tours around Galicia

rra. Lugo. Low Estuaries. Costa da Morte & Fisterra. A Coruña & High Estuaries. Ribeiro. Baiona. A Guarda & Tui. Ribeira Sacra.

Goza de fermosas paisaxes de Galicia en excursións dun día dende Santiago. Disfruta de hermosos paisajes de Galicia en excursiones de un día desde Santiago. Enjoy Galicia´s beautiful scenery during one-day trips from Santiago. + Info & Reserv: Compostur Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoReservas.com Excursións operadas por Art Natura Excursiones operadas por ArtNatura Tours operated by Art Natura. EXCURSIÓNS A MEDIDA POR GALICIA Deseña a túa excursión por terras galegas para grupos de ata sete personas. O servicio inclúe un vehículo e acompañamento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Rutas día completo desde 340 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Baixas. Costa da Morte e Fisterra. A Coruña e Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda e Tui. Ribeira Sacra. EXCURSIONES A MEDIDA POR GALICIA Diseña tu excursión por tierras gallegas para grupos de hasta siete personas. El servicio incluye un vehículo y acompañamiento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Rutas día completo desde 340 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Bajas. Costa da Morte y Fisterra. A Coruña y Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda y Tui. Ribeira Sacra. CUSTOMISED PRIVATE TOURS AROUND GALICIA You can design your excursion for the Galician landscapes in trips for groups of up to seven people. A customised service that includes vehicle and an oficial guide-driver that will accompany you during the route. From € 210. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fiste-

Excursión operadas por Viajes Viloria Excursiones operadas por Viajes Viloria Tours operated by Viajes Viloria RÍAS BAIXAS Inclúe travesía en barco. SEMANA SANTA: Ven 2 abril, 9:00 h. Precio: 45 €/persona. Incluye travesía en barco. SEMANA SANTA: Vie 2 abril, 9:00 h. Precio: 45 €/persona. Includes boat trip. HOLY WEEK: Fri 2 April, 9:00 am. Price: € 45. FISTERRA-COSTA DA MORTE SEMANA SANTA: Sáb 3 abril, 9:00 h. Prezo: 40 €/persoa. SEMANA SANTA: Sáb 3 abril, 9:00 h. Precio: 40€/persona. HOLY WEEK: Sat 3 April, 9:00 am. Price: € 40.

49


D Directorios Directorios Directory Cultura Cultura Culture Referencias mapa Referencias mapa Map references

ARTeria Noroeste. Parque Vista Alegre. Rúa das Salvadas, 2A. e1 Arquinauta. Santo Agostiño, 6. e3 Auditorio da Universidade. Avenida de Vigo. Campus Sur. 981 563 100. b1 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións. (+34) 981 552 290. f1 12 Aula de Cultura de Caixa Galicia. Carreira do Conde, 18. (+34) 981 580 891. c3 Biblioteca Caja Madrid. Casas Reais, 14. (+34) 981 571 347. e3 Biblioteca Pública Ánxel Casal. Avenida de Xoán XXIII, s/n (+34) 881 999 416. e2 Casa da Parra. Praza da Quintana. (+34) 981 585 809. d2 13 Casa da Troia. Troia, 5. (+34) 981 585 159. e3 09 Casa das Asociacións. Avda. De Vilagarcía, 43. (+34) 981 542 350. b3 Casino de Santiago. Rúa do Vilar, 35. (+34) 981 577 503. d3 Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Valle Inclán, s/n. (+34) 981 546 619. e3 03 Centro Social Caixanova. Praza de Cervantes, 17. (+34) 902 922 461. e2 20 Colexio de Arquitectos (COAG). Casa da Conga. Praza da Quintana, 1. (+34) 981 580 100. d2 14 Colexio de Fonseca. Praza de Fonseca, s/n. (+34) 981 563 100. d2 15 Factoría Compostela. Rúa da Conga, 9. (+34) 981 55 78 53. d2 Fundación Araguaney. Alfredo Brañas, 5. (+34) 981 559 600. c3 Fundación Caixa Galicia. Rúa do Vilar, 19. (+34) 981 552 577. d2 17 Fundación Eugenio Granell. Pazo de Bendaña. Praza do Toural. (+34) 981 572 124. d3 04 Fundación Torrente Ballester. Rúa do Vilar, 7. (+34) 981 552 304. d2 16 Galería Auriol Arte. Rúa República de El Salvador, 2. (+34) 981 561 764. c3 Galería Citania. Algalia de Abaixo, 39. (+34) 981 589 385. e2 Galería Durán. Montero Ríos, 18. (+34) 981 577 158. c3 Galería Espacio 48. Rúa do Vilar, 48. (+34) 981 575 568. d3 Galería Goran Govorcin Contemporary. Campo do Cruceiro do Gaio, 17. (+34) 981 590 478. c1 Galería Paloma Pintos. Xelmírez, 25. (+34) 981 576 239. d3 Galería Sabor a Menta. Rúa Xelmírez, 12. (+34) 881 031 811. d3 Galería SCQ. Pérez Costanti, 12. (+34) 981 579 946. c3 Galería José Lorenzo. Travesa do Franco, 6. (+34) 981 587 433. d2 Galería José Lorenzo 2. Praza do Toural, 9. (+34) 981 587 433. d3 Galería Metro. Rúa Nova, 24. (+34) 881 031 479. d3 Galería Sargadelos. Rúa Nova, 16. (+34) 981 581 905. d3 Galería Sol & Bartolomé. San Francisco, 30. (+34) 981 575 085. e2 Galería Trinta. Virxe da Cerca, 24. (+34) 981 584 623. e3 Galicia Dixital Exposición/Exhibition. San Martiño Pinario. (+34) 981 554 048. d2 06 Galyarte. Xelmírez, 12. (+34) 881 03 18 11. d3 Igrexa da Universidade. Praza da Universidade. (+34) 981 563 100. d3 18 Librería Aenea. Rúa dos Irmáns Rey Alvite, 5. (+34) 981 572 567. c4 Multiusos Fontes do Sar. Diego Bernal, s/n. (+34) 981 568 160. e4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Museo da Colexiata do Sar. Sar (+34) 981 583 127. d4 08 Museo das Peregrinacións. San Miguel, 4. (+34) 981 581 558. e2 05

50

Museo de Arte Sacra. Monasterio de San Paio de Antealtares. (+34) 981 583 127. e2 07 Museo de Antropoloxía e Etnografía Sotelo Blanco. San Marcos, 77. (+34) 981 582 571. Museo de Historia Natural. Fac. de Química. Avda. das Ciencias. Campus Sur. (+34) 981 563 100. c2 10 Museo de Terra Santa. Convento de San Francisco. (+34) 981 581 600. e2 12 Museo Diocesano. Praza da Inmaculada. (+34) 981 572 300. d2 Museo do Acibeche. Praza de Cervantes, 12. (+34) 981 552 807. Museo do Colexio Médico. San Pedro de Mezonzo, 41.(+34) 981 595 562. Museo do Pobo Galego. Convento de San Domingos de Bonaval. (+34) 981 583 620. e3 02 Museo Pedagóxico de Galicia. San Lázaro, 107. (+34) 981 540 155. g4 11 Museo e Tesouro de la Catedral. Praza do Obradoiro. (+34) 981 560 527. d2 00 Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Miguel Ferro Caaveiro . (+34) 981 519 988. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pavillón de Galicia. San Lázaro. (+34) 981 557 359. Pazo de Xelmírez. Praza do Obradoiro. (+34) 981 552 985. d2 01 Sala Capitol. Concepción Arenal, 5. (+34) 981 574 399. d3 Sala Nasa. San Lourenzo, 51 -53, (+34) 981 573 998. c1 Sala Santart. Ruela de Brión, 5. (+34) 981 592 665. b4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Sala Yago. Rúa do Vilar, 51. (+34) 981 589 288. d3 Salón Teatro. Rúa Nova, 34. 981 581 111. d3 Teatro Principal. Rúa Nova, 22. 981 542 347 (ofic.) / 981 542 349 (tickets). d3 Zona 'C'. Bonaval, 1. e3 19

Gastronomía Gastronomía Gastronomy Directorio seleccionado por Trevisani, S.L. Directorio seleccionado por Trevisani, S.L. Directory selected by Trevisani, S.L.

Mariscarías / Marisquerías / Seafood Restaurants

Ambiente de viños e cervexas, tapas e racións Ambiente de vinos y cervezas, tapas y raciones Wine and beer atmosphere, "tapas" and portions A Taberna do Bispo. Franco, 37 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 045. d3 Casa Rosalía. Franco, 10 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 441. d2


El Patio. Franco, 33 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 747 d3 Abellá. Franco, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 O'42. Franco, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 009. d3 María Castaña. Raíña, 19 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 560 137. d3 Ventosela. Raíña, 28 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 669 942 206. d3 O Gato Negro. Raíña [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 583 105. d3 Trafalgar. Travesa do Franco, 1 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Orella. Raíña, 21 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 A Casa do Medio. Raíña, 18. [cidade histórica / c. hca. / old town]. d2 Caracoles. Raíña, 14 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 561 498. d2 Sant Yago. Raíña, 12 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 444. d2 Central. Raíña, 15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 583 664. d2 San Jaime. Raíña, 4. [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Vinoteca O Beiro. Raíña, 3 [cidade histórica / hca. / old town]. (+34) 981 581 370. d2 Negreira ("O Pataca"). Rúa do Vilar, 77 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 580 740. d2 O'Filandón. Acibechería, 6 [cidade hca. / ciudad hca. / old town].(+34) 981 572 738. e2 Bierzo Enxebre. Troia, 10 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 909. e2 A Despensa da Troia. Troia, 9 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 554 546. e2 Forest. Abril Ares, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 811. e2 Casa Felisa. Porta da Pena, 5 [cidadehca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 582 602. e2 Bodeguilla de San Roque. San Roque, 13 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 564 379. e2 Garum. Praciña das Penas, 1 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 062 631. e2 Casa Pepe. Pescadería Vella [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Belgo Mejillones. Rúa Travesa, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 881 259 030. e3 Gamela. Oliveira, 5 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 587 025. e3 República. Casas Reais, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 Bicoca. Entremuros, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 Petiscos. Aller Ulloa, 7 (Porta do Camiño) [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 368. e3 O Catro. Rúa de San Pedro, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 103 794. e3 O Dezaseis. Rúa de San Pedro, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 633. e3 La Barrika. Rúa de San Pedro, 21 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 309. e3 Terrazas bares Rúa de San Clemente / Pavement bars in Rúa de San Clemente [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Agarimo. Preguntoiro, 2 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 573 094 Obradoiro do Xantar. Rúa Nova, 39 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3 Yunque. Rúas das Orfas, 27 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 947. d3 Lizarrán. Orfas, 25 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 577 684. d3 Tapería Senra. Senra, 4 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 576 134. c3 Iacobus. Acibechería, 5 [cidade histórica / c. histórica / old town]. e2 Merlego. Angustia, 22 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 572 975. f3 Bodega Abrigadoiro. Carreira do Conde, 5 [z. centro / central area]. (+34) 981 563 163. c2 Descorche. Hórreo, 96 [zona centro / central area]. (+34) 881 976 012. c3 Reno. Doutor Teixeiro, 28 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 018. c3 Cervecería Internacional. Montero Ríos, 38-b [z. centro / c. area]. (+34) 981 563 496. c3 Mesón Caney. Alfredo Brañas, 5 [zona centro / central area]. (+34) 981 559 600. c3 Cervecería La Marmita. Alfredo Brañas, 7 [zona centro / central area]. c3 La Codorniz. Alfredo Brañas, 15 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 173. c3 Cava de Saint James. República de El Salvador, 28 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 745. c3 Atalaya. Rosalía de Castro, 53 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 592 740. b2 Tapería Castelao. Rúa Nova de Abaixo, 7 [z. centro / central area]. (+34) 881 976 005. b2

La Viura. Rúa Nova de Abaixo, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 939 259. c2 A Viña de Xabi. Fernando III o Santo, 4 [z. centro / central area]. (+34) 981 940 071. b3 Vivacce. Ramón Cabanillas, 13 [zona centro / central area]. (+34) 665 805 586. b3 La Cavita. San Pedro de Mezonzo, 9 [z. centro / central area]. (+34) 981 93 50 98. b3 Latino. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 063. b3 A Colleita. Avenida de Ferrol, 11 [cidade / ciudad / the city]. b2 Barrigola. Avenida de Ferrol, 54 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 978 880. b2 Bodeguilla de San Lázaro. San Lázaro, 104 [zona Palacio de Congresos / zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 607. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Cociña galega Cocina gallega Galician Cuisine San Clemente. San Clemente, 6 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 565 426. d2 Carretas. Carretas, 21 [c. histórica / c. histórica / old town]. (+34) 981 563 111. d2 Asesino. Praza de Universidade, 16 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 568. d3 Tránsito dos Gramáticos. Tránsito dos Gramáticos, 1 [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 572 640. d3 Don Gaiferos. Rúa Nova, 23 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 894. d3 Ribadavia. O Franco, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 902. d2 El Cayado. O Franco, 20 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 587 861. d2 A Barrola I & II. O Franco, 29 & 41 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 999. d2 El Franco. O Franco, 28 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 588 814. d2 Casa Elisa. O Franco, 36-38 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 112. d3 Xantares. O Franco, 40 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 198. d3 Porta Faxeira. O Franco, 50 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 840. d3 El Pasaje. O Franco, 54 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 557 081. c3 El Submarino. O Franco, 49 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 428. d3 O Celme do Caracol. A Raíña, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 746. d2 Sexto II. A Raíña, 23 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 560 524. d3 Camilo. A Raíña, 24 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 58 45 93. d2 Ángel. San Clemente, 6 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 392. d2 O Picho da Cerca. Virxe da Cerca, 27 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 569 350. e3 Domínguez. Sar, 102 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 565 477. d4 Enxebre. Parador Hostal Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 050 527. d2 Restaurante dos Reis. Parador Hostal dos Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 200. d2 Raxoi. Raxoi, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 190. d2 Casal do Cabildo. Rúa de San Pedro, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 057. e3 Don Quijote. Galeras, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 859. d1 Bonaval. Rúa do Medio, 1-2 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 883. e3 La Tacita de Juan. Hórreo, 31 [zona centro / central area]. (+34) 981 562 041. c3 Vilas. Rosalía de Castro, 88 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 000. b2 Mesón Ferradura. Rosalía de Castro, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 589 120. c2 Green. Montero Ríos, 16 [zona centro / central area]. (+34) 981 580 976. c3 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. (+34) 981 554 356. c3 Fornos. Hórreo, 24 [zona centro / central area]. (+34) 981 565 721. c3 El Bocalino. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. (+34) 981 566 482 c3 Paz Nogueira. Castiñeiriño, 14-16 [periferia / outskirts]. (+34) 981 592 016. b5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Monterrey. Fontiñas, 82 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 587 557. g4

51


Directorios Directorios Directory Mesón de Lázaro. San Lázaro, 73 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 525. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Doña Ana. Rúa de San Lázaro, 85 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 390 g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Finca. San Lázaro, 103 [periferia / outskirts]. (+34) 981 580 361. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Husa Santiago Apóstol. Costa de San Marcos, 1 [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 680 625 735. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pedra Santa. Costa de San Marcos, 18 [periferia / outskirts]. (+34) 981 557 415. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Sexto. San Marcos. A Grela [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 507. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) San Paio. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 205. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Ruta Jacobea. Lavacolla, 41 [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 211. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Lorenzo. Sabugueira, s/n. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 326. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Adrán. San Xoán de Calo. Teo [5 km]. (+34) 981 570 000. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Roberto. San Xulián de Sales, 17. Vedra [10 km] (+34) 981 511 769. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Villa Verde. Lugar de Figueiredo, 10. Ponte Ulla [10 km]. (+34) 981 512 652. (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Pulperías Pulperías Octopus taverns Los Sobrinos del Padre Benito. San Miguel, 7. (+34) 981 583 566. e2 Mesón do Pulpo. Vista Alegre, 57 (+34) 981 586 416. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pulpería Fuentes. Campo de Conxo, 5. (+34) 981 521 007. (fóra mapa / f. mapa / off map) Bodegón Concheiros. Fonte dos Concheiros, 2A.[cidade. / ciudad / the city]. (+34) 981 588 690. g3

Cociña española Cocina española Spanish Cuisine Rincón de Gurpegui. Frei Rosendo Salvado, 15 [z. centro / central area]. (+34) 981 598 178. b2 Asador Castellano. Rúa Nova de Abaixo, 2 [z. centro / central area]. (+34) 981 590 357. c2

Restaurantes 'in': nova cociña galega e española Restaurantes 'in': nueva cocina gallega y española In' Restaurants: New Galician and Spanish Cuisine Casa Marcelo. Rúa Hortas, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 580. d2 MICHELIN Ana. Sar, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 792. d4 Escoffier. Avenida de Ferrol, 7 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 523 005. b3 El Mercadito. Galeras, 18 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 574 239. d1 Acio. Galeras, 28 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 577 003. d1 Pedro Roca. Domingo García Sabell, 1 [cidade / cdad. / the city]. (+34) 981 585 776. d1 AC Palacio del Carmen. Hotel AC. Oblatas, s/n [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 552 444. c1 Abastos 2.0. Mercado de Abastos, casetas 13-18 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 576 145. e3 Tafona. Virxe da Cerca, 7 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 923. e3

52

A Curtidoría. Rúa da Conga, 2-3 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 342. d3 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. c3 Boga. Rúa dos Feáns, local 3B [zona centro / central area]. (+34) 981 592 227. b2 De Profundis. Hotel Monumento San Francisco. Campiño de San Francisco, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 634. e2 Azabache. Hotel NH. Avda. Burgo das Nacións, s/n [cidade / cdad. / the city]. 902 115 116. f1 El Olivo. Rúa da Raxeira, 50 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 660 327 669. f4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Madam Ragú. Avda. de Ferrol, 17 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 976 741. b3 De Carmen. As Arribadas, 9 [periferia / outskirts]. (+34) 981 943 858. b2 (fóra mapa / fuera mapa / off map) A Quinta da Auga.Paseo da Amaía, 23B. Brandía, Vidán. [periferia / outskirts]. (+34)981 534 636. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Churrascarías e carnes e peixes á brasa Churrasquerías y carnes y pescados a la brasa Steak houses and barbecued meat and fish San Clodio. Rúa de San Pedro, 26 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 997. e3 Quitapenas II. Sar, 80 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 938 433. d4 A Cova do Feo. Rúa do Cardeal Payá, 5 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 675 660 035. d3 La Criolla. Montero Ríos, 10 [zona centro / central area]. (+34) 981 586 940. c3 Parrillada Argentina. Rosalía de Castro, 12 [z. centro / central area]. (+34) 981 586 071. c2 Parrillada 9 de julio. Santiago de Chile, 27 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 685. b3 A Taverna do Ensanche. Santiago de Chile, 12 [z. centro / c. area]. (+34) 981 590 788. b2 Gonzaba. Rúa Nova de Abaixo, 17 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 874. b2 A Costela de Román. San Pedro de Mezonzo, 26. [z. centro / c. area]. (+34) 981 598 811. b3 O Almacén. Sarela de Abaixo, 25 [periferia / outskirts]. (+34) 981 530 393. d1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) A Grella. Rúa do 25 de Xullo, 35. Camping As Cancelas. [cidade / ciudad / the city ]. (+34) 981 580 266. h4

Comida ecolóxica Comida ecológica Ecologic food Comarca 54. San Clemente, 11 [c. hca./ c. hca. / old town]. (+34) 981 104 586. c2

Chineses Chinos Chinese food Palacio Oriental. Fernando III o Santo, 11 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 428. b3 Imperial. Rosalía de Castro, 100 [zona centro / central area]. (+34) 981 597 626. b2 China Ming. Avenida Romero Donallo, 25 [z. centro / central area]. (+34) 981 593 673. b3

Kebabs Kebabs Kebabs Istambul Dönner Kebap. Rosalía de Castro, 5 [zona centro / central area]. c2 Asia Express. Rúa do Vilar, 81[cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Nevroz Döner Kebap. Cantón do Toural [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. c3 Nevroz Dönner Kebap. Rúa de San Pedro [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. e3 Beritan. Ruela dos Feáns, 2 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 109 . b2

Brasileiros Brasileños Brazilian food O´Rodicio. Carretera Santiago a Noia. A Barcia, 19 [periferia / outskirts]. (+34) 981 537 372. a1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Italianos Italianos ltalian food


Gambrinus. Pza. de Fonseca, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 020. d2 Tivolino. Galeras, 9 [ciudad / the city].(+34) 981 577 108. d1 Góndola II. Diego de Muros, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 596 446. b3 La Tagliatella. Frei Rosendo Salvado, 10 [z. centro / city centre]. (+34) 881 939 822. b2 Dolce Vita. Rosalía de Castro, 98 [zona centro / city centre]. (+34) 664 773 157. b2

Grego Griego Greek food Góndola I. Santiago del Estero, 7 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 348. b2

Filipino Filipino Philippine food Las Cien Islas. Avda. Vilagarcía, 2, semisótano [zona centro / central area]. 881 976 390 / 881 976 391 (servizo a domicilio / serv. a domicilio / takeaway phone number). b2

Gasthof. Centro Comercial Área Central, local 22 [ciudad / the city]. (+34) 981 560 426. g4 Pizza Grill. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 588 546. g4 McDonald´s. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 554 132. g4 McDonald´s. Praza de España, s/n [periferia / outskirts]. (+34) 981 554 132. h2 Burguer King. Senra, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 574 031. c3 Mister Burguer. Santiago de Chile, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 547. b2 Mac Burger. Santiago de Chile, 22 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 039. b3 Frankfurt. Rúa Nova de Abaixo [zona centro / central area]. (+34) 981 597 599. c2 Galeón. Alfredo Brañas, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 599 017. b3 Galeón Toural. Cantón do Toural, 4 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 599 017. d3 Bocalino Eleuvepizza. Santa Marta de Arriba, 2 [zona centro]. (+34) 981 534 647. b2 Casa Elena. Praza de Mazarelos, 12 [cidade histórica]. (+34) 981 581 114. d3

Indio Indio Indian food Punjabi Food. Fernando III o Santo, 37 [z. centro / central area]. (+34) 666 681 270. b3

A noite La noche The night

Crêpes Crêpes Crêpes

Directorio seleccionado por Trevisani, S.L. Directorio seleccionado por Trevisani, S.L. Directory selected by Trevisani, S.L.

Crêperie Cre-Cotté. Praza da Quintana, 1- 1º [c. hca. / old town]. (+34) 981 577 643. d2

Música folk galega frecuente Música folk gallega frecuente Frequent Galician folk music

Menús a bo prezo Menús asequibles Reasonably priced menus Casa Manolo. Pza. de Cervantes [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 582 950. e2 Entre-Rúas. Entrerrúas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 108. d3 A Tulla. Entrerrúas, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 580 889. d3 Caamaño Bar. Cruceiro do Gaio, 8 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 561 677. c2 Suso. Rúa do Vilar, 65 [c. histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 586 611. d3 Marte. Rodrigo de Padrón, 11 [c. histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 905. d2 Las Vegas. Rodrigo de Padrón, 9 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 988. d2 Rey David. Alfredo Brañas, 25 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 114. b3 Casa Román. San Pedro de Mezonzo, 26 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 522. b3 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [c. hca. / old town]. (+34) 981 582 516. d3 CGAC. Ramón M. Valle Inclán [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 546 624. e3 Auditorio de Galicia. Avda. Burgo das Nacións, sn [cdad / the city]. (+34) 981 554 366. f3 Rúa Nova. Rúa Nova, 36 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 566 980. d3 Granxa do Xesto. Parque da Granxa do Xesto, sn [periferia / outskirts]. (+34) 620 642 254. e1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Comida rápida e para levar Comida rápida y para llevar Fast food and take away Pizza Polo. Casas Reais, 27 [c. hca. / old town]. (+34) 981 587 272 / (+34) 981 585 656. e3 Pizza Móvil. Orfas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 355. d3 Pizza Móvil. San Pedro de Mezonzo, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 300. b3 Pizza Móvil. Praza de Vigo, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 553 232. b2 Pizza Hut. Romero Donallo, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 211. b3 Telepizza. Avenida Rosalía de Castro, 126 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 525 619. b2 Pizza Piccolo. Frei Rosendo Salvado, 24 [z. centro / central area]. (+34) 981 595 655. b3 Pizza Móvil. Centro Comercial Área Central [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 560 909. g4 Quick. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. h4

Wi-Fi

Cafés, infusións, chocolates e licores de primeira hora Cafés, infusiones, chocolates y licores de primera hora Coffee, herbal tea, hot chocolate and liqueurs from early on Casino. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 35 [cidade histórica / c. hca. / old town]. 981 577 503. d3 Café Iacobus. Caldeirería, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Derby. Rúa das Orfas, 29 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Conga. Wi-Fi. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Literarios. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Café Santiagués. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Recantos. Wi-Fi. San Miguel [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Carrilana. San Paio de Antealtares, 16 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. b3 Metate. San Paio de Antealtares [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Terrazas en S. Paio de Antealtares / Pavement cafés in San Paio de Antealtares [c. hca./old town]. d2 Terrazas de Avda. de Figueroa / Pavement cafés in Avenida de Figueroa [c. hca. / old town]. c2 Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Garigolo. Wi-Fi. Praciña da Algalia de Arriba [cidade histórica / c. hca. / old town]. e2 Bonche. Rosalía de Castro, 128 [zona centro / central area]. b2 Terraza Hostal Reyes Católicos. Praza do Obradoiro [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Terraza-Jardín Hotel Costa Vella. Porta da Pena, 17 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e2

Clásicos composteláns Clásicos compostelanos Compostela classics Galo D´Ouro. Conga, 14-15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Borriquita de Belem. San Paio de Antealtares, 22 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Casa das Crechas. Vía Sacra, 3. [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2

53


Directorios Directorios Directory Modus Vivendi. Praza de Feixóo, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Pepa a Loba. Castro, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Atlántico. Fonte de San Miguel, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Paraíso Perdido. Antealtares, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Momo... a rúa. Virxe da Cerca, 23 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Dado Dadá Jazz Club. Alfredo Brañas, 19 [zona centro / central area]. b3

Ritmos latinos Ritmos latinos Latin rhythms Conga 8. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town] . d2 Guayaba. Nova de Abaixo, 26 [zona centro/ central area]. b2

A partir de trinta e tantos A partir de 30 y tantos 30-odd and older Discoteca Don Juan. Alfredo Brañas, 29 [zona centro/ central area]. b3 Sabáh. Doutor Teixeiro, 10 [zona centro / central area]. c3

Alternativos Alternativos Alternative clubs Tarasca. Entremuros, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Avante. Cantón de San Bieito, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Bar-tolo. Rúa da Troia [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Embora. Tras San Fiz de Solovio, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Pubs que preparan queimadas Pubs que preparan queimadas Clubs that prepare "queimada" (flamed eau-de-vie)

Forum. Rúa Travesa, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Man Ray. Hospitaliño, 18 [cidade histórica / ciudad histórica / old town). e2 Coffee Pop. Wi-Fi. Rúa de San Pedro, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

*Fonte Sequelo. Xelmírez, 24 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 *Retablo. Rúa Nova,13 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 564 851. d3 *Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 629 635 451. d3 *Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 617 082 447. e2 Calderería. Caldeirería, 26 [ cidade hca / ciudad hca / old town]. (+34) 981 573 625. d3 * Reservar con antelación / Order in advance.

As Dúas. Rúa da Oliveira, 3 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 669 440 436. e3

Especial Wi-Fi Especial Wi-Fi Wi-Fi Specials

Gais Gays Gays

Música temática Música temática Thematic music Bolengo. Wi-Fi. Ramón Cabanillas, 17-19 [zona centro / central area]. b3 Tupperware Café. Wi-Fi. Frei Rosendo Salvado, 28 [zona centro/ central area]. b3 Krooner. República Arxentina, 48 [zona centro / central area]. b3 A Reixa. Tras Salomé, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 A Medusa. Praza de Salvador Parga, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Camalea. Praza de San Martiño, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Cachán. Loureiros, 16 [cidade hca./ ciudad hca. / old town]. e2 Matadero. Praza do Matadoiro, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 La Radio. Praza San Fiz de Solovio, 6 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Para marchosos Para marchosos Lively clubs Retablo. Rúa Nova, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. 981 564 851. d3 Capitol. Concepción Arenal, 5 [zona centro / central area]. d3 Sónar. Rúa de Mazarelos 4-5 [c. histórica / old town]. d3 Leblón Meia. Rúa das Ameas, [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Quintana Sur. Praza da Quintana, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Meia. Algalia de Abaixo, 22 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Ultramarinos. Casas Reais, 34 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Garoa. Rodrigo de Padrón [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Yacaré. Santiago de Chile, 15 [zona centro / central area]. b3 Ruta. Pérez Costanti, 4 [zona centro / central area]. c3 Discoteca Liberty. Alfredo Brañas, 6 [zona centro /central area]. c3 Discoteca Apolo. Santiago del Estero, 8 [zona centro / central area]. c2 La Catedral. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. b3 Gabanna. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. b3 Charlotte. Fernado III o Santo, 1 [zona centro / central area]. b3

54

Moon Music Club. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Deluxe. Santiago de Chile, 31 [zona centro / central area]. b3 Blaster. República Arxentina, 6 [zona centro / central area]. c3 Maycar. Douctor Teixeiro, 5 [zona centro / central area]. c3

El Nido de Cuco. Virxe da Cerca, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. Lembranza. Montero Ríos, 39 [zona centro / central area]. c3 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións, s/n [cidade / ciudad / the city]. f1 Sport. República Arxentina, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 283. b3 Rock Café Santiago. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Fusión. Frei Rosendo Salvado, 9 [zona centro / central area]. (+34) 981 938 687. b2 Astra I. Santiago de Chile, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 595 510. b2 M* Café e Copas. Fonte de Santo Antonio [c. hca. / c. hca. / old town]. 981 572 559. d3

Karaokes Makumba. Frei Rosendo Salvado, 16 [zona centro /central area]. b2 Manhattan. Alfredo Brañas, 18 [zona centro / central area]. c3


OFICINAS DE TURISMO TOURIST OFFICES Oficina Central de Información Turística Municipal. Turismo de Santiago Municipal Tourist Main Office. Turismo de Santiago Rúa do Vilar, 63 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 555 129 www.santiagoturismo.com info@santiagoturismo.com Aberta todo o ano. Out-abr: Lu-Ve: 9-19 h. Sa-Do e festivos: 9-14 h., 16-21 h. Semana Santa-out:Todos os días, 9-21 h. Abierta todo el año. Oct-abr: Lu-Vi: 9-19 h. Sa-Do y festivos: 9-14 h., 16-21 h. Semana Santa-oct: Todos los días, 9-21 h. Open all year. Oct-Apr: Mon-Fri: 9 am-7 pm. Sat-Sun and holidays: 9 am-2 pm, 4-7 pm Easter-Oct: Everyday, 9 am - 9 pm. Oficina Municipal de Información Turística Municipal Tourist Office Dársena de autobuses Xoán XXIII. Tel. (+34) 981 576 456 Aberta todo o ano. Lu-Do e festivos: 9-14 h., 16-19 h. Abierta todo el año. Lu-Do y festivos: 9-14 h., 16-19 h. Open all year. Mon-Sun and holidays: 9 am-2 pm, 4-7 pm. COMPOSTUR Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela's Official Reservation Center Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 Fax: (+34) 981 572 736 www.SantiagoReservas.com info@SantiagoReservas.com

Oficina de Acollida ao Peregrino Oficina de Acogida al Peregrino Pilgrim Reception Office Rúa do Vilar, 1 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 568 846 www.archicompostela.org Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do e festivos: 1014 h., 16-20 h. Abr-out: Todos os días, 9-21 h. Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do y festivos: 1014 h., 16-20 h. Abr-oct: Todos los días, 9-21 h. Nov-Apr: Mon-Sat: 10 am-8 pm. Sun and holidays: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Apr-Oct: 9 am – 9 pm. Oficina de Turismo de Galicia (Turgalicia) Galician Tourist Information Office (Turgalicia) Rúa do Vilar, 30 - 32 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 584 081 / 902 332 010 www.turgalicia.es Lu-Ve: 10-20 h. Sa: 11-14 h, 17-19 h. Do e festivos: 11-14 h. Lu-Vi: 10-20 h. Sa: 11-14 h., 17-19 h. Do y festivos: 11-14 h. Mon - Fri: 10 am-8 pm. Sat: 11 am-2 pm, 57 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm.


Culturall. Nº 52 Xullo 2010  
Culturall. Nº 52 Xullo 2010  

Toda a axenda mensual de Santiago de Compostela: cultura, lecer e turismo. Nº 52, Xullo 2010. Galego-Español-Inglés. / Santiago de Compostel...

Advertisement