Page 1

2010 Ano Santo Compostelán · Año Santo Compostelano · Compostela Holy Year

Nº 51

Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo

2010

Xuño Junio June

E ti en que (e)tapa estás? ¿Y tú en qué (e)tapa estás? And what “(e)tapa” are you on?


Índice Índice Index O verán non pode ter mellor comezo en Compostela. A cidade sae da tranquila penumbra da primavera e dedícase a vivir intensamente a cultura. Xuño é, ante todo, un mes para o son -o 21 celébrase o Día Internacional da Música, pero o calendario non o debe encontrar suficiente, porque desborda concertos a cotío- e para a escena, coa XI Muestra de Teatro Universitario de Galicia e moitas montaxes en cartel. E agardando a noite máxica de San Juan, desde o 11 de xuño poderase ir abrindo boca co III Concurso 'Santiago (é)Tapas', un programa gastronómico de Turismo de Santiago con cinco rutas, 56 locais competidores e as mellores 108 tapas da cidade para degustar e votar. Como nunha peregrinación culinaria, os afeccionados a esta cociña en miniatura poderedes seguir as etapas de tapeo e cubrir un 'Tapasporte' para acadar premios a bocados. Á vosa saúde.

El verano no puede tener un mejor comienzo en Compostela. La ciudad sale de la tranquila penumbra de la primavera y se dedica a vivir intensamente la cultura. Junio es, ante todo, un mes para el sonido -el 21 se celebra el Día Internacional de la Música, pero el calendario no lo debe encontrar suficiente, porque desborda conciertos a diario- y para la escena, con la XI Muestra de Teatro Universitario de Galicia y muchos montajes en cartel. Y esperando la noche mágica de San Juan, desde el 11 de junio se podrá ir abriendo boca con el III Concurso 'Santiago (é)Tapas', un programa gastronómico de Turismo de Santiago con cinco rutas, 56 locales competidores y las mejores 108 tapas de la ciudad para degustar y votar. Como en una peregrinación culinaria, los aficionados a esta cocina en miniatura podréis seguir las etapas de tapeo y cubrir un 'Tapasporte' para conseguir premios a bocados. A vuestra salud.

Summer could not get off to a better start in Compostela. The city emerges from the peaceful shadow of spring and gives itself over to culture. June is, above all, a month for sound (the 21st is World Music Day, but that does not seem to be enough for the calendar, which is full of daily concerts…) and for the stage, with the 11th University Theatre Festival of Galicia and lots of productions to see. And leading up to the magical eve of St. John's Day, from June 11 our appetite will be whet by the 3rd “Santiago (é)Tapas” Competition, a gastronomy programme organised by Santiago Tourism featuring five routes, 56 competing bars and the city's best 108 tapas to be tasted and voted for. As if it were a culinary pilgrimage, lovers of this small-scale cuisine can complete tapas stages and fill in a “Tapasporte” in order to win prizes bite by bite. Good health!

04 11 14 26 30 32 36 46 50

Destacado Destacado Feature

Non faltes...

No te pierdas... Don’t miss...

Axenda Agenda Listings

Museos e exposicións permanentes

Museos y exposiciones permanentes Permanent museums and exhibitions

Plano Plano Map

Exposicións Exposiciones Exhibitions

Compostela escondida Compostela escondida Hidden Compostela

Que facer Qué hacer What to do

Directorios Directorios Directory

Culturall. Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela e do Consorcio de Santiago. Dirección: Tono Mugico. Coordinación: Yolanda Ferro e Celalba Rivera. Redacción: Turismo de Santiago, Isabel Vega e Trevisani, S.L. Fotos: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo e Matías Ascariz. Tradución: Desmond Joyce. Deseño: 100x100: comunicación + creatividad. Adaptación gráfica: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión: Litonor. D.L.: C-809/2006 Culturall. Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela y del Consorcio de Santiago. Dirección: Tono Mugico. Coordinación: Yolanda Ferro y Celalba Rivera. Redacción: Turismo de Santiago, Isabel Vega, S.L. Fotos: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo y Matías Ascariz. Traducción: Desmond Joyce. Diseño: 100x100: comunicación + creatividad. Adaptación gráfica: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión: Litonor. D.L.: C-809/2006 Culturall. Santiago de Compostela's complete Culture, Leisure and Tourism Guide. Monthly publication of Santiago de Compostela Tourism and Santiago Consortium. Edited by: Tono Mugico. Coordinated by: Yolanda Ferro and Celalba Rivera. Texts: Turismo de Santiago, Isabel Vega and Trevisani, S.L. Photography: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo and Matías Ascariz. Translation: Desmond Joyce. Design: 100x100: comunicación + creatividad. Map adaptation: Balsa Creatividad Publicitaria. Printed by: Litonor. D.L.: C-809/2006


Destacado Destacado Feature

E ti en que (e)tapa estás? ¿Y tú en qué (e)tapa estás? And what “(e)tapa” are you on?


Destacado Destacado Feature olve o concurso de tapas de Santiago de Compostela. Desde o 11 de xuño ao 4 de xullo, o público poderá percorrer 5 rutas, que abarcan 56 locais, para votar pola súa tapa favorita entre máis de 108 opcións. Facendo un símil coa credencial que utilizan os peregrinos cando chegan á súa meta, os usuarios levarán un 'Tapasporte' para reunir os selos que acrediten esta curiosa 'peregrinación' culinaria e obter premios.

V

uelve el concurso de tapas de Santiago de Compostela. Desde el 11 de junio al 4 de julio, el público podrá recorrer 5 rutas que abarcan 56 locales para probar y votar por su tapa favorita entre más de 108 opciones. Haciendo un símil con la credencial que utilizan los peregrinos cuando llegan a su meta, los usuarios llevarán un ‘Tapasporte’ para reunir los sellos que acrediten esta curiosa ‘peregrinación’ culinaria y obtener premios.

V

antiago de Compostela’s tapas competition is back. From June 11 to July 4, the public can follow 5 routes covering 56 bars to taste and vote for their favourite tapa from among 108 choices. Just like the card used by pilgrims, participants carry a “Tapasporte” that is stamped to certify this curious culinary “pilgrimage” and win prizes.

Para reunir as mellores tapas da cidade, medir as súas calidades e propoñer ao paseante unha verdadera peregrinación gastronómica, Turismo de Santiago organiza por terceiro amo consecutivo o Concurso ‘Santiago (é)Tapas’. No sue nome concéntranse o obxecto do desexo –as tapas– e a forma de alcanzalo, que consiste en seguir calquiera das cinco rutas deseñadas, ou mellor aínda: todas elas.

Para reunir las mejores tapas de la ciudad, medir sus cualidades y proponer al paseante una verdadera peregrinación gastronómica, Turismo de Santiago organiza por tercer año consecutivo el Concurso ‘Santiago (é)Tapas’. En su solo nombre se concentran el objeto del deseo –las tapas– y la forma de alcanzarlo, que consiste en seguir cualquiera de las cinco rutas diseñadas, o mejor aún: todas ellas.

To bring together the city’s best tapas, grade their qualities and provide strollers with a genuine gastronomic pilgrimage, Santiago Tourism is organising for the third year in a row the “Santiago (é)Tapas” Competition. Its very name focusses on the object of desire (tapas) and the way of obtaining them, which consists in following any of the five designed routes, or better still: all of them.

De acuerdo con Turismo de Santiago, este concurso no sólo permite a compostelanos y visitantes disfrutar de las rutas de tapeo, sino que premia el

According to Santiago Tourism, this competition not only enables Compostela residents and visitors to enjoy tapas routes, but also rewards the care

De acordo con Turismo de Santiago, este concurso non só permite a composteláns e visitantes gozar

Acio

S

Tapasporte


Destacado Destacado Feature das rutas de tapeo, senón que premia o agarimo e a creatividadw con que os bares e restaurantes sexan capaces de ofrecer a súa mellor cociña en pequeno. Este ano, como novidade, terán que facelo polo prezo único de 2 euros por tapa. Ademais se anuncian tapas para vexetarianos e celiacos.

mimo y la creatividad con que los bares y restaurantes sean capaces de ofrecer su mejor cocina en pequeño. Este año, como novedad, tendrán que hacerlo por el precio único de 2 euros por tapa. Además se anuncian tapas para vegetarianos y celiacos.

LEDICIAS EN PEQUENO O máis destacado do concurso son, qué súbida cabe, as receitas propostas. Os 56 locais afinan a sazón das súas tapas tradicionais e sacan do mandil novas ideas para que ninguén lles faga sombra. Nesta guerra do inxenio orbitan sorpresas e escumas, milfollas e crocantes, cazoliñas e montados, salteados e tostas, cocottes e espetos, marmeladas e niños para reinterpretar toda a despensa galega: polbo, centolo, berberechos, mexillóns,

DELICIAS EN PEQUEÑO Lo más destacado del concurso son, qué duda cabe, las recetas propuestas. Los 56 locales han afinado la sazón de sus tapas tradicionales y se han sacado del delantal nuevas ideas para que nadie les haga sombra. En esta guerra del ingenio orbitan sorpresas y espumas, milhojas y crocantes, cazuelitas y montados, salteados y tostas, cocottes y brochetas, mermeladas y nidos para reinterpretar toda la despensa gallega: pulpo, centollo, berberechos,

Castelao

and creativity that the bars and restaurants put into their best small-scale cuisine. This year, as a new feature, they will have to do so for the single price of 2 euros per tapa. There will also be tapas for vegetarians and celiacs. SMALL-SIZE DELIGHTS The most outstanding feature of the competition, naturally, is the proposed recipes. The 56 bars have fine-tuned the flavour of their traditional tapas and come up with new culinary ideas in order to stand out. This war of wits involves surprises and foams, mille feuille and crisps, little casseroles and sandwiches, sautés and toasts, cocottes and skewers, preserves and nests to reinterpret the most appetising fillings and all the Galician larder: octopus, crab, cockles, mussels, peppers, beef and Bicoca


Destacado Destacado Feature pementos, tenreira e porco, embutidos, verduras, froitas e queixos da terra.

mejillones, pimientos, ternera y cerdo, embutidos, verduras, frutas y quesos de la tierra.

pork, cold meats, vegetables, fruits and local cheeses.

Así atopamos dende o bombón de bonito de Burela sobre marmelada de tomate ata o ravioli de vieira con xamón ibérico, pasando polo vaso de bacallau, coliflor, ovo e migas ao curry; as empanadiñas de humus e lacón con mollo de iogur e menta; o langostino con crocante de chocolate e maíz ou o caramelo de roxóns, tetilla e espárragos… por non mencionar a gamba ao bloody mary ou o espeto de ibérico con mango.

Así encontramos desde el bombón de bonito de Burela sobre mermelada de tomate hasta el ravioli de vieira con jamón ibérico, pasando por el vaso de bacalao, coliflor, huevo y migas al curry; las empanadillas de humus y lacón con salsa de yogur y menta; el langostino con crujiente de chocolate y maíz o el caramelo de chicharrones, tetilla y espárragos… por no mencionar la gamba al bloody mary o la brocheta de carrilleras de ibérico con mango.

Tapas range from Burela bonito on tomato preserve to scallop ravioli with cured ham, passing through a glass of cod, cauliflower, egg and curry-flavoured breadcrumbs; humus pasties and ham foreleg with yoghurt-and-mint sauce; prawn with chocolate-and-corn crisp or pork scratchings, green cheese and asparagus… without overlooking blood mary-flavoured prawn or a skewer with cured meat and mango.

Outros nomes son evocadores e misteriosos: ‘Mar o fin do camiño’, ‘Para lamber o fuciño’, ‘Pajalao’, ‘Barca do Apóstolo’, ‘Capitán pemento’ e ‘O niño do pavo’… Que conterán? Haberá que probalos todos.

Otros nombres son evocadores y misteriosos: ‘Mar o fin do camiño’, ‘Para lamber o fuciño’, ‘Pajalao’, ‘Barca do Apóstolo’, ‘Capitán pemento’ y ‘O niño do pavo’… ¿Qué contendrán? Habrá que probarlos todos.

Other names are evocative and mysterious: “Mar o fin do camiño,” “Para lamber o fuciño,” “Pajalao,” “Barca do Apóstolo,” Capitán pemento,” and “O niño do pavo”… What is in them? We will have to try them all.

PEREGRINAR DE (E)TAPA EN (E)TAPA Para entregarse aos praceres do tapeo durante 24 días e aínda enriba gañar premios, o máis lóxico é

PEREGRINAR DE (E)TAPA EN (E)TAPA Para entregarse a los placeres del tapeo durante 24 días y encima ganar premios, lo más lógico es

ON A PILGRIMAGE FROM “(É)TAPA” TO “(É)TAPA” To enjoy the pleasure of tapas during 24 days and, on top of that, win prizes, the best thing is to obtain

07


Destacado Destacado Feature facerse cun ‘Tapasporte’. A credencial oficial do concurso permite ir recollendo os selos que proban ter visitado todos os bares dunha (é)TAPA ou ruta. E cantas máis rutas, mellor: o orixinal percorrido permite optar por unha serie de premios segundo o número de (é)TAPAS completadas.

hacerse con un ‘Tapasporte’. La credencial oficial del concurso permite ir recogiendo los sellos que prueban que se ha visitado todos los bares de una (é)TAPA o ruta. Y cuantas más rutas, mejor: el original recorrido permite optar por una serie de premios según el número de (é)TAPAS completadas.

a “Tapasporte.” The competition’s official card can be stamped as proof that you have visited all the bars in an “(é)TAPA” or route. And the more routes the better: this original itinerary gives you a chance to win a series of prizes according to the number of completed “(é)TAPAS.”

Ademais do Tapasporte ‘clásico’, hai outros dous: o Tapasporte Colectivo e o Tapasporte Exprés. O primeiro poderá ser solicitado por grupos de 5 a 15 persoas que estean dispostas a obter a mellor media de ‘tapeo’ de todos os colectivos participan-

Además del Tapasporte ‘clásico’, hay otros dos: el Tapasporte Colectivo y el Tapasporte Exprés. El primero podrá ser solicitado por grupos de 5 a 15 personas que estén dispuestas a obtener la mejor media de ‘tapeo’ de todos los colectivos participan-

Apart from the classic “Tapasporte,” there are another two: the Group “Tapasporte” and the Express “Tapasporte.” The former is for groups of 5 to 15 persons who try to obtain the best average number of tapas among all the participating groups and win an overnight stay in Pazo de Lestrove. The former, which is a smaller version of the “Tapasporte,” is meant for visitors and tourists who are staying in the city for a short time: their goal is to complete six bars, i.e. one per route… and an additional one. Another new feature this year is Gastrobingo, a game that encourages the consumption of official drinks along with the competition’s tapas. Whoever drinks an official red or white wine, water or soft drink will receive an additional stamp in the Gastrobingo part of the “Tapasporte” and is guaranteed to win a prize. VOTING Apart from trying tapas, the public has to reward the best of the 108 competing tapas, using a beermat to vote for each one. This will determine the winner of the Public’s Favourite Tapa 2010 and the Public’s “Excellent 2010” Award for the bar with the best service. On the other hand, a specialised jury (which for the first time this year includes a member chosen from the Facebook community) will firstly draw up a short list of ten tapas, and then choose, from along them, first, second and third prize, amounting to 2,500, 1,500 and 1,000 euros respectively.

Votación Voting

08


Destacado Destacado Feature tes e gañar unha estancia dunha noite no Pazo de Lestrove. O segundo, que é unha versión reducida do Tapasporte, pretende facilitar o tapeo aos visitantes e turistas que estean aloxados na cidade por pouco tempo: a súa meta será completar seis bares, é dicir, un por ruta… e un adicional.

tes y ganar una estancia de una noche en el Pazo de Lestrove. El segundo, que es una versión reducida del Tapasporte, pretende facilitar el tapeo a los visitantes y turistas que se encuentren alojados en la ciudad por poco tiempo: su meta es completar seis bares, es decir, uno por ruta… y uno adicional.

Outra novidade deste ano é o Gastrobingo, un xogo que incentiva o consumo das bebidas oficiais xunto ás tapas do concurso. Quen tome o viño tinto, blanco, auga ou refresco oficial, recibirá un selo adicional na zona do Tapasporte dedicada ao Gastrobingo e obterá premios seguros.

Otra novedad de este año es el Gastrobingo, un juego que incentiva el consumo de las bebidas oficiales junto a las tapas del concurso. Quien tome el vino tinto, blanco, agua o refresco oficial, recibirá un sello adicional en la zona del Tapasporte dedicada al Gastrobingo y obtendrá premios seguros.

VOTACIONES Además de probar las tapas, el público tiene la responsabilidad de premiar la mejor de las 108 propuestas a concurso, votando cada tapa con un posavasos. Así decidirán quién se lleva el premio a la ‘Tapa del Público 2010’ y el Premio del Público ‘Excelente 2010’ al local con mejor atención y servicio. Por otra parte, un jurado especializado –que como novedad incorpora este año a un miembro escogido de entre la comunidad de usuarios de Facebook- elegirá primero 10 tapas finalistas, y entre ellas el primero, el segundo y el tercer premios, dotados con 2.500, 1.500 y 1.000 euros respectivamente.

VOTACIÓNS Ademais de probar as tapas, o público ten a responsabilidad de premiar a mellor das 108 propostas a concurso, votando cada tapa cun posavasos. Así decidirán quén leva o premio á ‘Tapa do Público 2010’ e ol Premio do Público ‘Excelente 2010’ ao local con mellor atención e servizo. Por outra parte, un xurado especializado –que como novidade incorpora este ano a un membro escollido de entre a comunidade de usuarios de Facebook- elixirá primeiro 10 tapas finalistas, e entre elas o primeiro, segundo e terceiro premios, dotados con 2.500, 1.500 e 1.000 euros respectivamente.

+ INFO: www.santiagoetapas.com Tamén / También en / Also on Facebook!

A Tafona, Mellor Tapa 2009 Mejor Tapa 2009 Best Tapa 2009

09


Destacado Destacado Feature

CINCO RUTAS DE TAPAS · CINCO RUTAS DE TAPAS · FIVE TAPAS ROUTES Praza Obradoiro: Terraza Hotel Monumento San Francisco - Enxebre (Parador RRCC) - Hotel AC Palacio del Carmen - Acio Restaurante - Ángel - El Patio - O Celme do Caracol - A Cada do Medio - Los Caracoles - Central Restaurante - San Jaime. Praza Cervantes: Tafona Casa de Xantar - Cafetería República - Bicoca - La Bodeguilla de San Roque - Garum - Recantos - Algalia Café y Copas - A Curtidoía - A Cova do Feo - Tránsito dos Gramáticos Praza Galicia: Vinoteca Descorche - Cervecería Reno - La Codorniz - Caney - Parrillada Criolla - Lizarrán Taberna - Obradoiro do Xantar - Negreira ‘O Patata’ Porta Faxeira - Calderón. Praza Roxa: Restaurante Hipercor - Orense - A Viña de Xabi - Vivacce - La Cavita - Tapería Castelao - La Viura - Rincón de Gurpegui - El Malandro - A Colleita Madam Ragú - Barrigola - A Quinta da Auga. Camiño Francés: Casa Lorenzo - Hotel Husa Santiago Apóstol - La Bodeguilla de San Lázaro - Mesón de Lázaro - Brasería A Grella - Monterrey - Gasthof Área Central - El Olivo - Cervexería Merlego - La Barrika - O Afiador - O Catro. Mapa dispoñible co Tapasporte nas oficinas municipales de turismo · Mapa disponible con el Tapasporte en las oficinas municipales de turismo · Map available with “Tapasporte” in municipal tourist offices

10

PRECIO ÚNICO ¡Unha novidade! As tapas custan todas 2 euros.

PRECIO ÚNICO ¡Una novedad! Las tapas cuestan todas 2 euros.

SINGLE PRICE New! All tapas cost 2 euros.

108 TAPAS En www.santiagoetapas.com pode consultarse a ficha de cada tapa coa súa receita e o número chave para votar por ela. A decisión do xurado coñecerase o 8 de xullo, na gala de entrega de premios.

108 TAPAS En www.santiagoetapas.com puede consultarse la ficha de cada tapa con su receta y el número clave para votar por ella. La decisión del jurado se conocerá el 8 de julio, en la gala de entrega de premios.

108 TAPAS At www.santiagoetapas.com there is information about each tapa, with its recipe and voting number. The jury's decision will be announced on July 8, during the awards gala.

RECOLLE O TEU TAPASPORTE! O Tapasporte é o pasaporte ás rutas de tapas e poderá recollerse nos siguientes puntos: 1. Oficina de información turística municipal de Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). 2. Oficina municipal de Praza de Galicia, a partir do día 9 de xuño, en horario de 12.00 a 15.00 e de 17.00 a 21.00 horas todos os días. 3. En calquera dos establecementos adheridos ao Concurso SANTIAGO(é)TAPAS.

¡RECOGE TU TAPASPORTE! El Tapasporte es el pasaporte a las rutas de tapas y podrá recogerse en los siguientes puntos: 1. Oficina de información turística municipal de Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). 2. Oficina municipal de Praza de Galicia, a partir del día 9 de junio, en horario de 12.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas todos los días. 3. En cualquiera de los establecimientos adheridos al Concurso SANTIAGO(é)TAPAS.

COLLECT YOUR TAPASPORTE! The “Tapasporte” is the passport for the tapas routes and is available at the following points: 1. Santiago Tourism's municipal tourist information office (Rúa do Vilar, 63). 2. Municipal office in Praza de Galicia, starting from June 9, every day from noon to 3 pm and 5 to 9 pm. 3. In any establishing participating in the SANTIAGO(é)TAPAS competition.

PREMIOS GOLOSOS Os usuarios do Tapasporte poderán optar a unha serie de premios seguros, segundo completen de 1 a 5 etapas. Hai oitros premios para a sección Gastrobingo. E os usuarios que ademais teñan todos os sellos do Tapasporte entrarán nun sorteo adicional. Tamén irán a sorteos de premios todos os posavasos con votos emitidos.

PREMIOS GOLOSOS Los usuarios del Tapasporte podrán optar a una serie de premios seguros, según completen de 1 a 5 etapas. Hay otros premios para la sección Gastrobingo. Y los usuarios que además tengan todos los sellos del Tapasporte entrarán en un sorteo adicional. También irán al sorteo todos los posavasos con votos emitidos.

ATTRACTIVE PRIZES Users of the “Tapasporte” are guaranteed to win a series of prizes as they complete from 1 to 5 routes. There are other prizes in the Gastrobingo section. And those who have their “Tapasporte” completely stamped will enter an additional prize draw.


Non faltes No te pierdas Don’t miss

Música Música Music

Eventos literarios Literature

Celebración Celebration

Real Filharmonía de Galicia

Feira do Libro Antigo Feria del Libro Antiguo Antique Book Fair

Noite de San Xoán Noche de San Juan Eve of St. John´s Day

Auditorio de Galicia 4 de xuño. 21 h. 4 de junio. 21 h. June 4: 9 pm.

Paseo dos Leóns (Alameda) Do 5 ao 20 de xuño. De 11 a 21.30 h. Del 5 al 20 de junio. De 11 a 21.30 h. June 5 to 20: 11 am-9.30 pm.

Toda a cidade Toda la ciudad Entire city 23 de xuño: 23 h. 23 de junio: 23 h. June 23: 11pm.

O programa de abono da Real Filharmonía de Galicia 2009/2010 chega ao seu fin este mes cun concerto dedicado íntegramente á zarzuela. Dirixida por Antoni Ros Marbà e acompañada polo tenor Vicente Ombuena, o barítono Alfredo García e as sopranos Milagros Martín e Raquel Lojendio, a RFG ofrecerá un programa que inclúe 'La Gran Vía', de F. Chueca e 'Bohemios', de A. Vives i Roig. Entrada: 14 €. El programa de abono de la Real Filarmonía de Galicia 2009/2010 llega a su fin este mes con un concierto dedicado íntegramente a la zarzuela. Dirigida por Antoni Ros Marbà y acompañada por el tenor Vicente Ombuena, el barítono Alfredo García y las sopranos Milagros Martín y Raquel Lojendio, la RFG ofrecerá un programa que incluye 'La Gran Vía', de F. Chueca y 'Bohemios', de A. Vives i Roig. Entrada: 14 €. The Real Filharmonía de Galicia orchestra's 2009/2010 season comes to an end this month with a concert devoted entirely to the zarzuela. Conducted by Antoni Ros Marbà and accompanied by the tenor Vicente Ombuena, the baritone Alfredo García and the sopranos Milagros Martín and Raquel Lojendio, the RFG orchestra will present a programme including F. Chueca's “La Gran Vía” and A. Vives i Roig's “Bohemios.” Tickets: 14 €. www.caixagalicia.es. Tel: 902 43 44 43

A Alameda compostelá acolle durante dúas semanas a XIX Feira do Libro Antigo e de Ocasión, un tradicional evento para atopar rarezas bibliográficas en interesantes ofertas e adquirir a moi bo prezo todo tipo de material impreso: desde edicións de libros dos séculos XVIII e XIX ata vellos xornais, mapas, cartas, pósters, revistas ou postais. La Alameda compostelana acoge durante dos semanas la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, un tradicional evento para encontrar rarezas bibliográficas en interesantes ofertas y adquirir a muy buen precio todo tipo de material impreso: desde ediciones de libros de los siglos XVIII y XIX hasta viejos periódicos, mapas, cartas, pósters, revistas o postales. During two weeks, Compostela's Alameda Park hosts the Antique and Second-Hand Book Fair, a traditional event where you can find bibliographic rarities with interesting offers and buy all kinds of printed material at a reasonable price: from 18th- and 19thcentury editions to old newspapers, maps, letters, posters, magazines or postcards.

A cidade celebra con intensidade a noite do día máis longo do ano, a véspera de San Xoan. Todos os barrios se enchen de fogueiras ou 'cacharelas', coas que os veciños intentan escorrentar ás ''meigas' e aos malos espíritos no solsticio de verán. É tradición asar sardiñas e chourizos ao calor da cacharela. La ciudad celebra con intensidad la noche del día más largo del año, la víspera de San Juan. Todos los barrios se llenan de hogueras o 'cacharelas', con las que los vecinos intentan ahuyentar a las 'meigas' y a los malos espíritus en el solsticio de verano. Es tradición asar sardinas o chorizos al calor de la hoguera. The city is full of life during the longest night of the year, the eve of St. John's Day. All the neighbourhoods set up their “cacharelas” or bonfires and jump over them to keep the “meigas” (witches) and evil spirits away on the summer solstice. Sardines or chorizos are traditionally roasted over the bonfires.

11


Teatro Theatre

Eventos literarios Literature

Gastronomía Gastronomy

XI Mostra de Teatro Universitario de Galicia

LITVI Galicia 2010

Santiago(é)Tapas

Salón Teatro Do 1 ao 7 de xuño: 21 h. Del 1 al 7 de junio: 21 h. June 1 to 7: 9 pm.

Toda a cidade Toda la ciudad Entire city Do 20 ao 27 de xuño. Del 20 al 27 de junio. June 20 to 27.

Toda a cidade Toda la ciudad Entire city 11 de xuño – 4 de xullo. 11 de junio - 4 de julio. June 11 to July 4.

A Universidade de Santiago de Compostela celebra por undécimo ano consecutivo esta cita que reúne diversas propostas escénicas a cargo das compañías Enlata, Os sigillatos galaicos, Mequetrefes, Tolemia e Teatro da Falúa (USC). Entregaranse premios á mellor montaxe, dirección de escena, vestiario e interpretación feminina e masculina. La Universidad de Santiago de Compostela celebra por undécimo año consecutivo esta cita que reúne diversas propuestas escénicas a cargo de las compañías Enlata, Os sigillatos galaicos, Mequetrefes, Tolemia y Teatro da Falúa (USC). Se entregarán premios al mejor montaje, dirección de escena, vestuario e interpretación femenina y masculina. For the eleventh year in a row, the University of Santiago de Compostela is holding the University Theatre Festival of Galicia, featuring a variety of stage productions by the companies Enlata, Os sigillatos galaicos, Mequetrefes, Tolemia and Teatro da Falúa (USC). Prizes will be awarded for the best production, stage director, wardrobe, actor and actress. Entrada gratuíta previo paso polo despacho de billetes. Entrada gratuita previo paso por el despacho de billetes. Free tickets available from ticket office.

Santiago acolle o I Encontro Internacional de Literatura de Viaxes, un novidoso proxecto que inclúe unha Feira Internacional de Dereitos para editores, axentes literarios e autores; unha grande feira de editores e libreiros aberta ao público, un encontro de autores no Camiño, o Congreso LITVI Galicia 2010, conferencias maxistrais, debates, firmas de libros e actos de animación na rúa. Santiago acoge el I Encontro Internacional de Literatura de Viaxes, un novedoso proyecto que incluye una Feria Internacional de Derechos para editores, agentes literarios y autores; una gran Feria de editores y libreros abierta al público, un encuentro de autores en el Camino, el Congreso LITVI Galicia 2010, conferencias magistrales, debates, firmas de libros y actos de animación callejera. Santiago hosts the 1st International Travel Literature Festival, an innovative project that includes an International Rights Fair for publishers, literary agents and authors; a large Fair featuring publishers and bookshop owners open to the public, a meeting for authors on the Way, the LITVI Galicia 2010 Congress, master conferences, debates, book signings and street entertainment.

Este verán regresa o pracer de ir de tapas por Santiago de Compostela. Durante 24 días o público poderá percorrer 5 rutas que abarcan 56 locais para probar e votar pola súa tapa favorita entre máis de 108 opcións. Facendo un símil coa credencial que utilizan os peregrinos, os usuarios levarán un 'Tapasporte' para reunir os selos que acrediten esta curiosa 'peregrinación' culinaria e obter premios. Este verano regresa el placer de ir de tapas por Santiago de Compostela. Durante 24 días el público podrá recorrer 5 rutas que abarcan 56 locales para probar y votar por su tapa favorita entre más de 108 opciones. Haciendo un símil con la credencial que utilizan los peregrinos, los usuarios llevarán un 'Tapasporte' para reunir los sellos que acrediten esta curiosa 'peregrinación' culinaria y obtener premios. This summer, the pleasure of going out for tapas returns to Santiago de Compostela. During 24 days, the public can follow 5 routes covering 56 bars to taste and vote for their favourite tapa from among 108 choices. Just like the card used by pilgrims, participants carry a “Tapasporte” that is stamped to certify this curious culinary “pilgrimage” and win prizes.

12


Non faltes No te pierdas Don’t miss

Música Música Music

Danza Dance

Exposición Exposición Exhibition

Zubin Mehta

'Nearly 90-2’

'Santiago punto de encontro’

Auditorio de Galicia 11 de xuño. 21 h. 11 de junio. 21 h. June 11: 9 pm.

Auditorio de Galicia 27 de xuño: 21 h. 27 de junio: 21 h. June 27: 9 pm.

Fundación Caixa Galicia Ata o 7 de novembro Hasta el 7 de noviembre Until November 7

O aclamado director indio Zubin Metha dirixe unha das orquestras de referencia da música europea nun concerto organizado polo Xacobeo 2010. Os solistas son o pianista español Javier Perianes e a soprano escandinava Camilla Nylund, que ofrecerá a impresionante escena final da obra mestra de Richard Strauss, 'Salomé' precedida pola célebre ‘Danza dos sete veos’. El aclamado director indio Zubin Metha dirige una de las orquestas de referencia de la música europea en un concierto organizado por el Xacobeo 2010. Los solistas son el pianista español Javier Perianes y la soprano escandinava Camilla Nylund, que ofrecerá la impresionante escena final de la obra maestra de Richard Strauss, ‘Salomé’ precedida por la célebre ‘Danza de los siete velos’. The acclaimed Indian conductor Zubin Metha conducts one of Europe’s leading orchestras in a concert organised by Xacobeo 2010. It also features the young Spanish pianist Javier Perianes and the Scandinavian soprano Camilla Nylund, who will perform the impressive final scene of Richard Strauss’ masterpiece “Salome,” preceded by the famous “Dance of the Seven Veils.” Entradas esgotadas. Entradas agotadas. Tickets sold out.

A compañía fundada polo mítico coreógrafo norteamericano Merce Cunningham, revolucionador dos cimentos da danza moderna e finado o pasado ano, continúa no seu esforzo por compartir e preservar o seu legado cun espectáculo póstumo que mestura a danza coa música, as novas tecnoloxías e as artes visuais. La compañía fundada por el mítico coreógrafo norteamericano Merce Cunningham, revolucionador de los cimientos de la danza moderna y fallecido el pasado año, continúa en su esfuerzo por compartir y preservar su legado con un espectáculo póstumo que mezcla la danza con la música, las nuevas tecnologías y las artes visuales. The company founded by the mythical American choreographer Merce Cunningham, who revolutionised the foundations of modern dance and died last year, continues with its goal of sharing and preserving his legacy with a posthumous show combining dance with music, new technologies and visual arts. Entrada: 22 €. Venta por adiantado en www.caixagalicia.es Entrada: 22 €. Venta por adelantado en www.caixagalicia.es Tickets: € 22. Advance sales at www.caixagalicia.es

A Fundación Caixa Galicia acolle na súa sede a grande exposición do Ano Santo en Compostela, unha espectacular montaxe na que obras mestras da Catedral de Santiago e da propia Fundación establecen un diálogo entre as artes sacras e as artes modernas. Firmas oma Dalí ou Picasso, entre outros destacados artistas, coinciden con algunhas das pezas máis destacadas dos fondos do Cabido Catedralicio compostelán. La Fundación Caixa Galicia acoge en su sede la gran exposición del Año Santo en Compostela, un espectacular montaje en el que obras maestras de la Catedral de Santiago y de la propia Fundación establecen un diálogo entre las artes sacras y las artes modernas. Firmas como Dalí o Picasso, entre otros destacados artistas, coinciden con algunas de las piezas más destacadas de los fondos del Cabildo Catedralicio compostelano. The Caixa Galicia Foundation hosts the most important exhibition during Compostela's Holy Year, a spectacular show in which masterpieces from Santiago Cathedral and the Foundation itself establish a dialogue between religious art and modern art. Names such as Dalí or Picasso, among other outstanding artists, coincide with some of the most outstanding works from the collection of Compostela's Cathedral Chapter.

13


10 XUÑO

JUNIO JUNE

MARTES / TUESDAY 1 18-21.30 h / 6-9.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. ‘Ciclo de documentais cataláns’ Conferencia, coloquio e proxección de ‘Mirant al cel’ de Jesús Garay. Gratuíto. Conferencia, coloquio y proyección de ‘Mirant al cel’ de Jesús Garay. Gratuito. Cinema. “Ciclo de documentais cataláns” Conference, discussion and screening of “Mirant al cel” by Jesús Garay. Free.

AXENDA

AGENDA LISTINGS

20 h / 8 pm. Sala Nasa Teatro. ‘IV Obradoiro do Espectador’: Sesión de adestramento Actividade previa á representación de ‘Knochenblume’ da compañía Arraiana e Estela Lloves, os días 2 e 3Teatro. ‘IV Obradoiro do Espectador’: Sesión de adiestramiento Actividad previa a la representación de ‘’ de la compañía y , los días 2 y 3. Theatre. “IV Obradoiro do Espectador”: Training session Activity prior to performance of “Knochenblume” by the Arraiana company and Estela Lloves, on June 2 and 3. 20.30 h / 8.30 pm. Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Camiños’: ‘Erleuchtung garantiert (Sabedoría garantida)’ Proxección do filme de Doris Dörrie. Gratuíto. Proyección de la película de Doris Dörrie. Gratuito. Cinema. “Camiños” series: “Erleuchtung garantiert (Guaranteed Wisdom)” Screening of Doris Dörrie’s film. Free. 21 h / 9 pm. Salón Teatro Teatro. XI Mostra de Teatro Universitario de Galicia: ‘Unha merenda de tolos’ Dramaturxia propia a partir de textos de Saramago e Eduardo Galeano. A cargo do grupo Tolemia (USC). Gratuíto.

14

Dramaturgia propia a partir de textos de Saramago y . A cargo del grupo Tolemia (). Gratuito. Theatre. 11th University Theatre Festival of Galicia: “Unha merenda de tolos” Own playwriting based on texts by Saramago and Eduardo Galeano. Performed by the Tolemia group (USC). Free. 22 h / 10 pm. Pub Atlántico Animación. ‘Contos do Atlántico’: Pepo Suevos Sesión de contacontos para adultos a cargo do actor e humorista galego. Entrada: 3 €. Sesión de cuentacuentos para adultos a cargo del actor y humorista gallego. Entrada: 3 €. Entertainment. “Contos do Atlántico”: Pepo Suevos

Storytelling session for adults by this Galician actor and comedian. Tickets: € 3. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Concerto de TiempoCuatro Música. Concierto de Sesión de tango instrumental contemporáneo. Music. Concert by TiempoCuatro Session featuring contemporary instrumental tango.


MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 2 16.30-21.30 h / 4.30-9.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. ‘Ciclo de documentais cataláns’ Proxección de filmes de Lluís Danés e Pablo García. Gratuíto. Proyección de filmes de Lluís Danés y Pablo García. Gratuito. Cinema. “Ciclo de documentais cataláns” Screening of films by Lluís Danés and Pablo García. Free. 21 h / 9 pm. Salón Teatro Teatro. XI Mostra de Teatro Universitario de Galicia: ‘The Falúa´s Rocky Horror Show’ Obra de Richard O´Brien a cargo do grupo Teatro da Falúa (USC). Gratuíto. Obra de Richard O´Brien a cargo del grupo Teatro da Falúa (USC). Gratuito. Theatre. 11th University Theatre Festival of Galicia: “The Falúa’s Rocky Horror Show” Play by Richardo O’Brien, performed by the Teatro da Falúa group (USC). Free. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Danza. ‘Knochenblume (flordehueso)’ Peza da compañía Arraiana e a coreógrafa Estela Lloves. Entrada: 7 € (socios 5 €). Ata o día 3. Pieza de la compañía Arraiana y la coreógrafa Estela Lloves. Entrada: 7 € (socios 5 €). Hasta el día 3. Dance. “Knochenblume (flordehueso)” Show by the Arraiana company and the choreographer Estela Lloves. Tickets: € 7 (members: € 5). Until June 3. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belém Música. Sumrrá Sesión de jazz contemporáneo feito en Galicia. Sesión de jazz contemporáneo hecho en Galicia. Music. Sumrrá Session featuring contemporary jazz made in Galicia.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 3

16.30-21.30 h / 4.30-9.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. ‘Ciclo de documentais cataláns’ Proxección de filmes de Santiago Fillol e Lucas Vermal, e Albert Solé. Gratuíto. Proyección de filmes de Santiago Fillol y Lucas Vermal, y Albert Solé. Gratuito. Cinema. “Ciclo de documentais cataláns” Screening of films by Santiago Fillol and Lucas Vermal, and Albert Solé. Free. 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Gigi’ Proxección do filme de Vincent Minelli. Gratuíto. Proyección de la película de Vincent Minelli. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “Gigi” Screening of Vincent Minelli’s film. Free.

Darío Fo’s intelligent satyr in a performance by the Brazilian company Leões de Circo. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Danza. ‘Knochenblume (flordehueso)’ Ver día 2. Dance. “Knochenblume (flordehueso)” See June 2.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 4 16.30-21.30 h / 4.30-9.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. ‘Ciclo de documentais cataláns’ Proxección de filmes de Joaquim Jordà e Núria Villazán, e Lluís Danés. Gratuíto.

19.30 h / 7.30 pm. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. FITEI 2010 Extensión Compostela: ‘A Descoberta das Américas’ A intelixente sátira de Darío Fo nunha interpretación da compañía brasileira Leões de Circo. La inteligente sátira de Darío Fo en una interpretación de la compañía brasileña Leões de Circo. Theatre. FITEI 2010 Extensión Compostela: “A Descoberta das Américas”

Proyección de filmes de Joaquim Jordà y Núria Villazán, y Lluís Danés. Gratuito. Cinema. “Ciclo de documentais cataláns” Screening of films by Joaquim Jordà and Núria Villazán, and Lluís Danés. Free. 18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal

15


Axenda Agenda Listings Infantil. Animación á lectura para bebés A cargo de Andaina, para nenos de 2 a 3 anos. Gratuíto con inscrición previa. A cargo de Andaina, para niños de 2 a 3 años. Gratuito con inscripción previa. Children. Reading promotion for babies By Andaina, for children ages 2 to 3. Free with prior registration. 20 h / 8 pm. Lar das Meigas Eventos gastronómicos. ‘Cultura do viño, literatura e música’ Terceira sesión do curso, dedicada a Miguel de Cervantes e á súa relación co mundo do viño. Charlas e degustación. Entrada: 9,5 €. Tercera sesión del curso, dedicada a y su relación con el mundo del vino. Charlas y degustación. Entrada: 9,5 €. Gastronomic events. “Cultura do viño, literatura e música” Third session in the course, devoted to Miguel de Cervantes and his relationship with the world of wine. Talks and tasting. Tickets: € 9.50. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Danza. Ciclo ‘SCQ Danza’: ‘Tabú resOrte (tabú revuelta)’ Peza de baile contemporáneo do coreógrafo Javier Martín. Pieza de baile contemporáneo del coreógrafo Javier Martín. Dance. “SCQ Danza” series: “Tabú resOrte (tabú revuelta)” Contemporary dance show by the choreographer Javier Martín. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Concerto da Real Filharmonía de Galicia Clausura de temporada cun concerto dedicado á zarzuela dirixido por Antoni Ros Marbà. Obras de F. Chueca e A. Vives i Roig. Entrada: 14 €. Música. Concierto de la Real Filharmonía de Galicia Clausura de temporada con un concierto dedicado a la zarzuela dirigido por . Obras de . y . . Entrada: 14 €.

16

prensa e revistas a moi bo prezo. Ata o día 20. Ferias. XIX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión L de toda España ofrecen curiosidades y rarezas bibliográficas, primeras ediciones, , prensa y revistas a muy buen precio. Hasta el día 20. Fair. 19th Antique and Second-Hand Book Fair Bookshops from all over Spain offer bibliographic curiosities and rarities, first editions, posters, newspapers and magazines at a very good price. Until June 20. Music. Concert by Real Filharmonía de Galicia The orchestra’s season ends with a concert devoted to the zarzuela, conducted by Antoni Ros Marbà. Works by F. Chueca and A. Vives i Roig. Tickets: € 14. 21 h / 9 pm. Salón Teatro Teatro. XI Mostra de Teatro Universitario de Galicia: ‘Chéjov en xogo’ Dramaturxia propia a partir de textos de Chéjov. Compañía Enlata (USC). Gratuíto. Dramaturgia propia a partir de textos de . Compañía (). Gratuito. Theatre. 11th University Theatre Festival of Galicia: “Chéjov en xogo” Own playwriting based on texts by Chéjov. Enlata company (USC). Free. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Danza. ‘Des-memoria2’ Peza da compañía Disque Danza. Entrada: 7 € (socios 5 €). Ata o día 5. Pieza de la compañía Disque Danza. Entrada: 7 € (socios 5 €). Hasta el día 5. Dance. “Des-memoria2” Show by the Disque Danza company. Tickets: € 7 (members: € 5). Until June 5.

SÁBADO / SATURDAY 5 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XIX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Librerías de toda España ofrecen curiosidades e rarezas bibliográficas, primeiras edicións, carteis,

12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Lume’ A cargo de Babaluva Teatro para nenos de 2 a 8 anos. Gratuíto. A cargo de Babaluva Teatro para niños de 2 a 8 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Lume” By Babaluva Teatro, for children ages 2 to 8. Free. 16.30-21.30 h / 4.30-9.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. ‘Ciclo de documentais cataláns’ Proxección de filmes de Jesús Garay, Santiago Fillol e Lucas Vermal. Gratuíto. Proyección de filmes de Jesús Garay, Santiago Fillol y Lucas Vermal. Gratuito. Cinema. “Ciclo de documentais cataláns” Screening of films by Jesús Garay, Santiago Fillol and Lucas Vermal. Free. 21 h / 9 pm. CSC O Ensanche


Free. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Danza. ‘Des-memoria2’ Ver día 4. Dance. “Des-memoria2” See June 4.

DOMINGO / SUNDAY 6

Música. Ciclo ‘Revelando Voces’: Liridade Noctámbula Concerto do grupo granadino gañador do concurso Música Xove 09. Gratuíto. Concierto del grupo granadino ganador del concurso Música Xove 09. Gratuito. Music. “Revelando Voces” series: Liridade Noctámbula Concert by the Granada group that won the Música Xove 09 award. Free. 21 h / 9 pm. Salón Teatro Teatro. XI Mostra de Teatro Universitario de Galicia: ‘Basta xa!’ Dramaturxia propia a partir de textos de Shakespeare e Boris Vian, coa compañía Os Sigillatos Galaicos (USC). Gratuíto. Dramaturgia propia a partir de textos de Shakespeare y Boris Vian, con la compañía Os Sigillatos Galaicos (USC). Gratuito. Theatre. 11th University Theatre Festival of Galicia: “Basta xa!” Own playwriting based on texts by Shakespeare and Boris Vian, with the Os Sigillatos Galaicos company (USC). Free. 21 h / 9 pm. CSC José Saramago de Vite Música. Ciclo ‘Revelando Voces’: Os Mordecáns Rumba catalana misturada con reggae, funky e ská. Gratuíto. Rumba catalana combinada con reggae, funky o ská. Gratuito. Music. “Revelando Voces” series: Os Mordecáns Catalan rumba combined with reggae, funky or ska.

11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XIX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XIX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 5. Fair. 19th Antique and Second-Hand Book Fair See June 5. 16.30-21.30 h / 4.30-9.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. ‘Ciclo de documentais cataláns’ Proxección de filmes de Albert Solé, Joaquim Jordà e Núria Villazán. Gratuíto. Proyección de filmes de Albert Solé, Joaquim Jordà y Núria Villazán. Gratuito. Cinema. “Ciclo de documentais cataláns” Screening of films by Albert Solé, Joaquím Jordà and Núria Villazán. Free. 20 h / 8 pm. Sala Nasa Teatro. ‘Esopo e as súas fábulas’ Estrea desta peza teatral da Fundación Down Compostela. Entrada: 3 €. Estreno de esta pieza teatral de la Fundación Down Compostela. Entrada: 3 €. Theatre. “Esopo e as súas fábulas” Premiere of this play by the Down Compostela Foundation. Tickets: € 3. 21 h / 9 pm. Salón Teatro Teatro. XI Mostra de Teatro Universitario de Galicia: ‘In-comunicando’ Dramaturxia propia a partir de textos de Sanchis Sinisterra e Gabriel Calderón, coa compañía Mequetrefes (USC). Gratuíto. Dramaturgia propia a partir de textos de Sanchis

Sinisterra y Gabriel Calderón, con la compañía Mequetrefes (USC). Gratuito. Theatre. 11th University Theatre Festival of Galicia. “In-comunicando” Own playwriting based on texts by Sanchis Sinisterra and Gabriel Calderón, with the Mequetrefes company (USC). Free. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Ciclo ‘Xacobeo Raíces’: Luar na Lubre Ritmos celtas neste concerto dun dos grupos de referencia da música galega. Entrada: 8 € Ritmos celtas en este concierto de uno de los grupos de referencia de la música gallega. Entrada: 8 € Music. “Xacobeo Raíces” series: Luar na Lubre Celtic rhythms in this concert by one of the leading Galician music groups. Tickets: € 8

LUNS / LUNES / MONDAY 7 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XIX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XIX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 5. Fair. 19th Antique and Second-Hand Book Fair See June 5. 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. ‘Os luns do Ateneo’: ‘A flora de Galicia’ Con Carmen Salinero, presidenta da Sociedad Española de la Camelia. Gratuíto. Con Carmen Salinero, presidenta de la Sociedad Española de la Camelia. Gratuito. Conferences. “Os luns do Ateneo”: “A flora de

17


Axenda Agenda Listings Simone Negrín. Entrada: 1 €. Entertainment. “Dar no cravo” Quiz game presented by Simone Negrín. Tickets: € 1. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belém Música. Jam flamenca Sesión de ritmos sureños a ritmo de guitarras. Music. Jam flamenca Southern rhythms featuring guitars. Galicia” With Carmen Salinero, chairwoman of the Spanish Camellia Association. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Paraninfo da Universidade Música. Ciclo ‘Formacións de cámara da Real Filharmonía de Galicia’ Con . Obras de Boccherini. Gratuíto. Con . Obras de Boccherini. Gratuito. Music. “Formacións de cámera da Real Filharmonía de Galicia” series With Anna Alexandrova (violin), Michal Ryczel (violin), Ionela Ciobotaru (viola), Ailsa Lewin (violoncello), Laurent Blaiteau (flute) and Juan Carlos Otero (fagot). Works by Boccherini. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Nobre da Universidade Teatro. XI Mostra de Teatro Universitario de Galicia: Entrega de premios Premiaicón das mellores montaxes, direccións de escena, interpretacións femininas e masculinas, espazo escénico e vestiario. Gratuíto. Premiación de los mejores montajes, direcciones de escena, interpretaciones femeninas y masculinas, espacio escénico y vestuario. Gratuito. Theatre. 11th University Theatre Festival of Galicia. Awards ceremony Prizes for the best productions, stage directors, actors, actresses, sets and wardrobe. Free. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Animación. ‘Dar no cravo’ Xogo de preguntas e respostas presentado por Simone Negrín. Entrada: 1 €. Juego de preguntas y respuestas presentado por

18

MARTES / TUESDAY 8 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XIX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XIX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 5. Fair. 19th Antique and Second-Hand Book Fair See June 5. 22 h / 10 pm. Pub Atlántico Animación. ‘Contos do Atlántico’: Cándido Pazó Sesión de contacontos para adultos. Entrada: 3 €. Sesión de cuentacuentos para adultos. Entrada: 3 €. Entertainment. “Contos do Atlántico”: Cándido Pazó Storytelling session for adults. Tickets: € 3.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 9 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XIX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XIX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 5. Fair. 19th Antique and Second-Hand Book Fair See June 5. 20 h / 8 pm. Lar das Meigas Eventos gastronómicos. ‘Cultura do viño, literatura e música’ Cuarta sesión do curso, dedicada a Valle-Inclán e á súa relación co mundo do viño. Charlas e degustación. Entrada: 9,5 €. Cuarta sesión del curso, dedicada a y su relación con el mundo del vino. Charlas y degustación. Entrada: 9,5 €. Gastronomic event. “Cultura do viño, literatura e música” Fourth session in the course, devoted to Valle-Inclán and his relationship with the world of wine. Talks and tasting. Tickets: € 9.50. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. Untamed Youth + Deke Dickerson & The Ecco Fonics Sesión de ritmos surf e garage con estas dúas abndas estadounidenses. Sesión de ritmos surf y con estas dos bandas estadounidenses. Music. Untamed Youth + Deke Dickerson & The Ecco Fonics Session of surf and garage rhythms with these two American bands. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belém Música. Oh Trío Sesión de jazz europeo. Sesión de jazz europeo. Music. Oh Trío European jazz session.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 10


11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XIX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XIX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 5. Fair. 19th Antique and Second-Hand Book Fair See June 5.

11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XIX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XIX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 5. Fair. 19th Antique and Second-Hand Book Fair See June 5.

18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Animación á lectura para bebés Ver día 4. Children. Reading promotion for babies See June 4.

21 h / 9 pm. Catedral de Santiago Música. Vocal Ensemble Camerata Kobe Dirixida por Eric Colon e acompañada polo organista Joaquin Barreira, a agrupación feminina nipona ofrecerá a interpretación da Misa ‘Lux in Kobe’, entre outras pezas. Dirigida por y acompañada por el organista , la agrupación femenina nipona ofrecerá la interpretación de la Misa ‘Lux ’, entre otras piezas. Music. Vocal Ensemble Camerata Kobe Conducted by Eric Colon and accompanied by the organist Joaquín Barreira, the Japanese female group will perform the “Lux in Kobe” Mass, among other compositions.

18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Obradoiros. ‘Alternativas aos productos tóxicos no fogar’ A cargo da Asociación Ecoloxista ADEGA, para nenos a partir de 4 anos acompañados dun adulto. Gratuíto con inscrición previa. Talleres. ‘Alternativas a los productos tóxicos en el hogar’ A cargo de la Asociación Ecologista ADEGA, para niños a partir de 4 años acompañados de un adulto. Gratuito con inscripción previa. Workshop. “Alternativas a los producots tóxicos en el hogar” By the ADEGA Ecologist Association, for children over 4 accompanied by an adult. Free with prior registration. 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘My fair lady’ Proxección do filme de George Cukor. Gratuíto. Proyección de la película de George Cukor. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “My Fair Lady” Screening of George Cukor’s film. Free. 19.30 h / 7.30 pm. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. Ciclo ‘Son Estrella Galicia’: Alondra Bentley A cantautora británica de folk afincada en España pre-

senta novo álbum. Entrada: 14 € (socios 7 €). La cantautora británica de folk afincada en España que presenta nuevo álbum. Entrada: 14 € (socios 7 €). Music. “Son Estrella Galicia” series: Alondra Bentley The British folk singer-songwriter living n Spain presents her new album. Tickets: € 14 (members: € 7).

VENRES / VIERNES / FRIDAY 11 III Concurso Santiago (é)Tapas Toda a cidade. Comeza o concurso de tapas con 56 locais inscritos, 5 rutas para percorrer, 108 tapas para degustar e moitos premios para os máis larpeiros. Ata o 4 de xullo. Toda la ciudad. Comienza el concurso de tapas con 56 locales inscritos, 5 rutas para recorrer, 108 tapas para degustar y muchos premios para los más golosos. Hasta el 4 de julio. Entire City The tapas competition begins with 56 competing bars, 5 routes to follow, 108 tapas to taste and lots of prizes for the best appetites. Until July 4.

21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Los Ulén: ‘Maná maná’ A veterana compañía sevillana recupera esta peza chea de humor e sarcasmo. Ata o día 12. La veterana compañía sevillana recupera esta pieza llena de humor y sarcasmo. Hasta el día 12. Theatre. Los Ulén: “Maná maná” The veteran Sevillian company revives this play full of humour and sarcasm. Until June 12.

21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia

19


Axenda Agenda Listings Música. Ciclo ‘Grandes Orquestas’: Orquesta de la Comunitat Valenciana Entradas esgotadas. Entradas agotadas. Music. “Grandes Orquestas” series: Orquesta de la Comunitat Valenciana Conducted by the prestigious Zubin Mehta, and accompanied by the pianist Javier Perianes and the soprano Camilla Nylund. Works by Schubert, Chopin and Strauss. Tickets sold out.

Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Había unha vez…’ A cargo da Asociación Garola para nenos de 5 a 10 anos. Gratuíto. A cargo de la Asociación Garola para niños de 5 a 10 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Había unha vez…” By the Garola Association for children ages 5 to 10. Free. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Los Ulén: ‘Maná maná’ Ver día 11. Theatre. Los Ulén: “Maná maná” See June 11.

23 h / 11 pm. Sala Nasa Animación. Carlos Blanco + Carles Flaviá: ‘Man a man’ Humor galego e catalán. Entrada: 10 €. Ata o día 12. Humor gallego y catalán. Entrada: 10 €. Hasta el día 12. Entertainment. Carlos Blanco + Carles Flaviá: “Man a man” Galician and Catalan humour. Tickets: € 10. Until June 12.

21 h / 9 pm. Salón Teatro Teatro. Sapristi Teatro: ‘Por que o meniño se coce na polenta?’ Estrea da última peza de Quico Cadaval sobre textos da romanesa Aglaja Veteranyi. Ata o día 13. Estreno de la última pieza de Quico Cadaval sobre textos de la rumana Aglaja Veteranyi. Hasta el día 13. Theatre. Sapristi Teatro: “Por que o meniño se coce na polenta?” Premiere of Quico Cadaval’s latest play, based on texts by Rumania’s Aglaja Veteranyi. Until June 13.

SÁBADO / SATURDAY 12 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XIX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XIX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 5. Fair. 19th Antique and Second-Hand Book Fair See June 5. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal

20

23 h / 11 pm. Sala Nasa Animación. Carlos Blanco + Carles Flaviá: ‘Man a man’ Ver día 11. Entertainment. Carlos Blanco + Carles Flaviá:

“Man a man” See June 11.

DOMINGO / SUNDAY 13 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XIX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XIX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 5. Fair. 19th Antique and Second-Hand Book Fair See June 5. 18 h / 6 pm. Salón Teatro Teatro. Sapristi Teatro: ‘Por que o meniño se coce na polenta?’ Ver día 12. Theatre. Sapristi Teatro: “Por que o meniño se coce na polenta?” See June 12.

LUNS / LUNES / MONDAY 14 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XIX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XIX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 5. Fair. 19th Antique and Second-Hand Book Fair See June 5. 20 h / 8 pm. Fundación Araguaney Conferencias. ‘Breaking the Silence’ A ONG israelí que agrupa a ex soldados denuncia a brutalidade coa que actúa o Exército contra os palestinos. Gratuíto. La israelí agrupa a ex soldados que denuncian la brutalidad con la que actúa el Ejército contra los palestinos. Gratuito. Conferences. “Breaking the Silence” The Israeli NGO includes ex-soldiers that denounce the army’s brutality against the Palestinians. Free. 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. ‘Os luns do Ateneo’: ‘Os xardíns de Galicia’


Con Jesús Izco, escritor e profesor do Departamento de Bioloxía Vexetal da USC. Gratuíto. Con , escritor y profesor del Departamento de Biología Vegetal de la . Gratuito. Conferences. “Os luns do Ateneo”: “Os xardíns de Galicia” With Jesús Izco, writer and lecturer in the USC’s Department of Plant Biology. Free. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Animación. ‘Dar no cravo’ Ver día 7. Entertainment. “Dar no cravo” See June 7. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belém Música. Free Jazz Con L.A.R. Legido (batería) e Alejandro Vargas (piano). Con L.A.R. Legido (batería) y Alejandro Vargas (piano). Music. Free Jazz With L.A.R. Legido (drums) and Alejandro Varga (piano).

20 h / 8 pm. Lar das Meigas Eventos gastronómicos. ‘Cultura do viño, literatura e música’ Última sesión do curso, dedicada a Aymeric Picaud, autor do Códice Calixtino, e ao viño no Camiño de Santiago. Charlas e degustación. Entrada: 9,5 €. Última sesión del curso, dedicada a , autor del Códice , y al vino en el Camino de . Charlas y degustación. Entrada: 9,5 €. Gastronomy event. “Cultura do viño, literatura e música” Last session in the course, devoted to Aymeric Picaud, author of the Codex Calixtinus, and wine along the Way of St. James. Talks and tasting. Tickets: € 9.50. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Danza. Programa África Vive 2010 Extensión Compostela: ‘Traces’ A compañía burkinesa Auguste Bienvenue ofrece un espectáculo de danza contemporánea africana. La compañía burkinesa Auguste Bienvenue ofrece un espectáculo de danza contemporánea africana. Dance. Programa África Vive 2010 Extensión Compostela: “Traces” The Burkina company Auguste Bievenue presents a show featuring African contemporary dance.

Cuenteras Storytelling session for adults. Tickets: € 3.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 16 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XIX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XIX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 5. Fair. 19th Antique and Second-Hand Book Fair See June 5. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. Ciclo ‘Sesións Vibracionais’: Parto Trío Música improvisada cun dúo de baterías multipersusionistas e guitarra. Entrada: 5 €. Música improvisada con un dúo de baterías multipersusionistas y guitarra. Entrada: 5 €. Music. “Sesións Vibracionais” series: Parto Trío Improvised music with a duo of multi-percussionist drums and guitar. Tickets: € 5. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belém Música. Chefa Alonso Cuarteto Sesión de jazz da formación liderada pola percusionista coruñesa. Sesión de jazz de la formación liderada por la percusionista coruñesa. Music. Chefa Alsono Cuarteto Jazz session with the group led by the Coruña percussionist.

MARTES / TUESDAY 15 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XIX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XIX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 5. Fair. 19th Antique and Second-Hand Book Fair See June 5.

22 h / 10 pm. Pub Atlántico Animación. ‘Contos do Atlántico’: Palique Cuenteras Sesión de contacontos para adultos Entrada: 3 €. Sesión de cuentacuentos para adultos. Entrada: 3 €. Entertainment. “Contos do Atlántico”: Palique

21


Axenda Agenda Listings XOVES / JUEVES / THURSDAY 17 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XIX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XIX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 5. Fair. 19th Antique and Second-Hand Book Fair See June 5.

Música. Dios Ke Te Crew Sesión de hip-hop feito en Galicia. Entrada: 10 € (socios: 5 €). Sesión de hip-hop hecho en Galicia. Entrada: 10 € (socios: 5 €). Music. Dios Ke Te Crew Session featuring hip-hop made in Galicia. Tickets: € 10 (members: € 5).

18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘The Sound of Music (Sorrisos e bágoas)’ Proxección do popular filme de Robert Wise. Gratuíto. Proyección de la popular película de Robert Wise. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “The Sound of Music” Screening of Robert Wise’s popular film. Free. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Animación. ‘A vida é conto’ Sesión de contacontos para adultos. Gratuíto. Sesión de cuentacuentos para adultos. Gratuito. Entertainment. “A vida é conto” Storytelling session for adults. Free. 19.30 h / 7.30 pm. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 20 h / 8 pm. Centro Sociocultural de Fontiñas Conferencias. II Xornadas Sociosanitarias: ‘Hipertrofia benigna de próstata’ Dr. José Mª Dios Diz, médico de Atención Primaria de Tordoia. Gratuíto. Dr. José Mª Dios Diz, médico de Atención Primaria de Tordoia. Gratuito. Conferences. II Xornadas Sociosanitarias: “Hipertrofia benigna de próstata” Dr. José María Dios Diz, primary-care doctor in Tordoia. Free. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa

22

21.30 h / 9.30 pm. Casa das Asociacións Eventos sociais. Festa da chegada do solsticio de verán Eventos sociales. Fiesta de la llegada del solsticio de verano Celebración popular con sardiñada, música en vivo, queimada e bruxas para conxurar a crise. Gratuíto. Celebración popular con sardiñada, música en directo, queimada y brujas para conjurar la crisis. Gratuito. Social event. Summer solstice party Traditional celebration with sardines, live music, flamed eau-de-vie and witches to chase away the crisis. Free. 23 h / 11 pm. Sala Nasa Espectáculos. Circo á Feira Mostra de Novo Circo Galego. Entrada: 9 € (socios: 5 €). Ata o día 19. Muestra de Novo Circo Galego. Entrada: 9 € (socios: 5 €). Hasta el día 19. Show. Circo á Feira New Galician Circus show. Tickets: € 9 (members: € 5). Until June 19.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 18 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XIX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XIX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 5. Fair. 19th Antique and Second-Hand Book Fair See June 5. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Trabapalabras’ Obradoiro de animación á lectura para nenos a partir de 6 anos con Teatro Patán. Gratuíto. Taller de animación a la lectura para niños a partir de 6 años con Teatro Patán. Gratuito. Children. “Trabapalabras” Reading promotion workshop for children over 6 with Teatro Patán. Free.


SÁBADO / SATURDAY 19

in Compostela. Tickets: € 15 (OAPs and under-25s: € 7.50).

11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XIX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XIX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 5. Fair. 19th Antique and Second-Hand Book Fair See June 5.

LUNS / LUNES / MONDAY 21 Varios horarios / Different times. Toda a cidade Eventos literarios. LITVI Galicia 2010 Ver día 20. Literary event. LITVI Galicia 2010 See June 20.

12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Contacontos pola convivencia e a igualdade’ A cargo de Eduvía para nenos a partir de 3 anos. Gratuíto. A cargo de Eduvía para niños a partir de 3 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Contacontos pola convivencia e a igualdade” By Eduvía for children over 3. Free. 21 h / 9 pm. CSC O Castiñeiriño Música. Ciclo ‘Revelando Voces’: LeManiot Acordeón, violonchelo, contrabaixo, percusión e voz neste cuarteto musical. Gratuíto. Acordeón, violonchelo, contrabajo, percusión y voz en este cuarteto musical. Gratuito. Music. “Revelando Voces” series: LeManiot Accordion, violoncello, double bass, percussion and vocals in this musical quartet. Free. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Ciclo ‘Sons da Diversidade’: Meredith Monk O Vocal Ensemble Quartet da compositora, cantante e coreógrafa norteamericana ofrece en Compostela as súas ‘paisaxes sonoras’. Entrada: 15 € (7,5 € xubilados e menores de 25 anos). El Vocal Ensemble Quartet de la compositora, cantante y coreógrafa norteamericana ofrece en Compostela sus ‘paisajes sonoros’. Entrada: 15 € (7,5 € jubilados y menores de 25 años). Music. “Sons da Diversidade” series: Meredith Monk The American composer, singer and choreographer’s Vocal Ensemble Quartet presents its “soundscapes”

turismo.com Hasta el día 27. Literary event. LITVI Galicia 2010 The 1st International Travel Literature Festival beings, featuring conferences, debates, fair open to the public, presentation and a lot more. See programme at: www.santiagoturismo.com. Until June 27.

DOMINGO / SUNDAY 20 11-21.30 h / 11 am-9.30 pm. Paseo dos Leóns (Alameda) Feiras. XIX Feira do Libro Antigo e de Ocasión Ferias. XIX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Ver día 5. Fair. 19th Antique and Second-Hand Book Fair See June 5. Varios horarios / Different times. Toda a cidade Eventos literarios. LITVI Galicia 2010 Comeza o I Encontro Internacional sobre Literatura de Viaxes, que inclúe conferencias, debates, feira aberta ao público, presentación e moitas máis actividades. Consultar programación en: www.santiagoturismo.com Ata o día 27. Comienza el I Encuentro Internacional sobre Literatura de Viajes, que incluye conferencias, debates, feria abierta al público, presentación y muchas más actividades. Consultar programación en: www.santiago-

16-21 h / 4-9 pm. Fundación Araguaney Conferencias. Ciclo ‘Salud con Salud’ Xornada especial con motivo da Semana de Enfermedades Dixestivas. Gratuíto. Jornada especial con motivo de la Semana de Enfermedades Digestivas. Gratuito. Conferences. “Salud con Salud” Special conference to mark the Week of Digestive Illnesses. Free. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Animación. ‘Dar no cravo’ Ver día 7. Entertainment. “Dar no cravo” See June 7. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belém Música. Jam flamenca Ver día 7. Music. Jam flamenca See June 7.

MARTES / TUESDAY 22 Varios horarios / Different times. Toda a cidade Eventos literarios. LITVI Galicia 2010 Ver día 20. Literary event. LITVI Galicia 2010 See June 20. 19.30 h / 7.30 pm. Fundación Araguaney

23


Axenda Agenda Listings Eventos literarios. Presentación de ‘Os Eidos. Libro del Caurel’ Primeira edición en castelán da obra clásica de Novoneyra a cargo de Ignacio Castro e Luis Gallero. Gratuíto. Primera edición en castellano de la obra clásica de Novoneyra a cargo de Ignacio Castro y Luis Gallero. Gratuito. Literary event. Presentation of “Os Eidos. Libro del Caurel” First Spanish edition of Novoneyra’s classic by Ignacio Castro and Luis Gallero. Free.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 23 Varios horarios / Different times. Toda a cidade Eventos literarios. LITVI Galicia 2010 Ver día 20. Literary event. LITVI Galicia 2010 See June 20. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Animación. ‘Nada na manga’ Percorrido pola cartomaxia, micromaxia e xogos clásicos a cargo de ALTEGA para todos os públicos. Gratuíto. Recorrido por la , micromagia e juegos clásicos a cargo de para todos los públicos. Gratuito. Entertainment. “Nada na manga” A look at magic card tricks, micro-magic and classic games by ALTEGA for all ages. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. O Retrete de Dorian Gray: ‘Rúa Aire’

Representación no marco do Gathering Jeunes Talents Cirque Europe, un encontro internacional de novos talentos do circo organizado polo CDG. Representación en el marco del Gathering Jeunes Talents Cirque Europe, un encuentro internacional de jóvenes talentos del circo organizado por el CDG. Theatre. O Retrete de Dorian Gray: “Rúa Aire” Performance included in Gathering Jeunes Talents Cirque Europe, an international young circus talent gathering organised by CDG.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 24 Varios horarios / Different times. Toda a cidade Eventos literarios. LITVI Galicia 2010 Ver día 20. Literary event. LITVI Galicia 2010 See June 20. 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘The Red Shoes (As zapatillas vermellas)’ Proxección do filme de Michael Powell. Gratuíto. Proyección de la película de Michael Powell. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “The Red Shoes” Screening of Michael Powell’s film. Free. 19.30 h / 7.30 pm. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Música. Dúo Fernández & Quintá A zanfoña e o acordeón diatónico protagonizan este concerto folk. La zanfoña y el acordeón diatónico protagonizan este concierto folk. Music. Dúo Fernández & Quintá The hurdy-gurdy and diatonic accordion are featured in this folk concert.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 25 24

Varios horarios / Different times. Toda a cidade Eventos literarios. LITVI Galicia 2010 Ver día 20. Literary event. LITVI Galicia 2010 See June 20. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Música. Ciclo ‘Revelando Voces’: Jamila Purofilin + Liridade Noctámbula Jazz latino acompañado dunha fusión de samba, bossa nova, reggae e flamenco. Gratuíto. Jazz latino acompañado de una fusión de samba, nueva, reggae y flamenco. Gratuito. Music. “Revelando Voces” series: Jamila Purofilin + Liridade Noctámbula Latin jazz accompanied by a fusion of samba, bossa nova, reggae and flamenco. Free. 23 h / 11 pm. Sala Nasa Espectáculos. Ultranoite ‘Antolóxica II’ Nova entrega da velada de humor corrosivo, sátira e improvisación. Entrada: 12 € (socios 6 €). Ata o día 26. Nueva entrega de la velada de humor corrosivo, sátira e improvisación. Entrada: 12 € (socios 6 €). Hasta el día 26. Show. Ultranoite “Antolóxica II” Another show featuring corrosive humour, satyr and


improvisation. Tickets: € 12 (members: € 6). Until June 26.

Proyección de una película del festival Amal elegida por votación en la web. Gratuito. Cinema. “As lúas de Amal” series Screening of a film from the Amal festival, chosen by voting on the web. Free.

SÁBADO / SATURDAY 26 Varios horarios / Different times. Toda a cidade Eventos literarios. LITVI Galicia 2010 Ver día 20. Literary event. LITVI Galicia 2010 See June 20. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Contacontos en linguaxe de signos’ A Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia interpreta contos en lingua de signos española. Para nenos de 6 a 12 anos. Gratuíto. Infantil. ‘Los sábados, lluvia de cuentos’: ‘Cuentacuentos en lenguaje de signos’ La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia interpreta cuentos en lengua de signos española. Para niños de 6 a 12 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Contacontos en linguaxe de signos” The Galician Federation for the Deaf presents stories using Spanish sign language. For children ages 6 to 12. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Doble Mandoble: ‘Mi otro yo’ Representación no marco do Gathering Jeunes Talents Cirque Europe, encontro de novos talentos do circo organizado polo CDG. Ata o día 27. Representación en el marco del Gathering Jeunes Talents Cirque Europe, encuentro de jóvenes talentos del circo organizado por el CDG. Hasta el día 27. Theatre. Doble Mandoble: “Mi otro yo” Performance included in the Gathering Jeunes Talents Cirque Europe, a young circus talent gathering organised by CDG. Until June 27.

DOMINGO / SUNDAY 27 Varios horarios / Different times. Toda a cidade Eventos literarios. LITVI Galicia 2010 Ver día 20.

22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belém Música. Jam flamenca Ver día 7. Music. Jam flamenca See June 7.

MARTES / TUESDAY 29

“Mi otro yo”

Literary event. LITVI Galicia 2010 See June 20. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Doble Mandoble: ‘Mi otro yo’ Ver día 26. Theatre. Doble Mandoble: “Mi otro yo” See June 26. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Danza. Merce Cunningham Dance Company: ‘Nearly 90-2’ Espectáculo do Espectáculo del

LUNS / LUNES / MONDAY 28 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Animación. ‘Dar no cravo’ Ver día 7. Entertainment. “Dar no cravo” See June 7. 22 h / 10 pm. Fundación Araguaney Cine. Ciclo ‘As lúas de Amal’ Proxección dunha película do festival Amal elixida por votación na web. Gratuíto.

21 h / 9 pm. Salón Teatro Teatro. I European Circus Party (I Festa do Circo Europeo) No marco do Gathering Jeunes Talents Cirque Europe. En el marco del Gathering Jeunes Talents Cirque Europe. Theatre. 1st European Circus Party Included in the Gathering Jeunes Talents Cirque Europe.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 30 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belém Música. Pablo Seoane Cuarteto Sesión de jazz contemporáneo a cargo de Pablo Seoane (piano), Juan Cañada (contrabaixo), Javier Barral (batería) e Toño Otero (saxo). Sesión de jazz contemporáneo a cargo de Pablo Seoane (piano), Juan Cañada (contrabajo), Javier Barral (batería) y Toño Otero (saxo). Music. Pablo Seoane Quartet Contemporary jazz session by Pablo Seoane (piano), Juan Cañada (double bass), Javier Barral (drums) and Toño Otero (sax). Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com

25


Museos e exposicións permanentes

Museos y exposiciones permanentes Permanent museums and exhibitions MUSEO E TESOURO DA CATEDRAL MUSEO Y TESORO DE LA CATEDRAL CATHEDRAL MUSEUM AND TREASURY. d2 00 Praza do Obradoiro. Tel: 981 569 327. Outubro-maio: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Xuño-setembro: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos (todo o ano), só horario de mañá. O percorrido polo claustro e as súas salas, a cripta do Pórtico da Gloria, a Capela das Reliquias, o Panteón Real e o Tesouro permite coñecer a historia da cidade e do santuario do Apóstolo Santiago grazas á preservación do patrimonio cultural, artístico e documental da Catedral. Octubre-mayo: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Junio-septiembre: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos y festivos (todo el año), sólo horario de mañana. El recorrido por el claustro y sus salas, la cripta del Pórtico de la Gloria, la Capilla de las Reliquias, el Panteón Real y el Tesoro permite conocer la historia de la ciudad y del santuario del Apóstol Santiago gracias a la preservación

26

del patrimonio cultural, artísitico y documental de la Catedral. October-May: Mon-Sat: 10 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June-September: Mon-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sundays and holidays: closed in the afternoon. The tour around the cloister and its rooms, the "Pórtico de la Gloria" crypt, The Relics Chapel, the Royal Pantheon and the Treasury familiarises visitors with the history of the city and of the Apostle James' sanctuary, thanks to the Cathedral's cultural, artistic and documentary heritage. MUSEO DO POBO GALEGO MUSEO DO POBO GALEGO GALICIAN ETHNOGRAPHIC MUSEUM. f3 02 Convento de San Domingos de Bonaval. Tel: 981 583 620. www.museodopobo.es Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos: 1114 h. Entrada libre. Ampla panorámica da cultura de Galicia a través de salas acerca do mar, os oficios tradicionais, o campo, a indumentaria e a arquitectura popular. Seccións de arqueoloxía, pin-

tura e escultura galegas. Exposicións temporais e visitas pedagóxicas. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Do y festivos: 11-14 h. Entrada libre. Amplia panorámica de la cultura de Galicia a través de salas sobre el mar, los oficios tradicionales, el campo, la indumentaria y la arquitectura popular. Secciones de arqueología, pintura y escultura gallegas. Exposiciones temporales y visitas pedagógicas. Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm. Free entrance. An extensive look at Galician culture by meansof rooms devoted to the sea, traditional trades, the countryside, clothing and traditional architecture. Galician archaeology, painting and sculpture sections. Temporary exhibitions and educational visits. CGAC - CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA GALICIAN CONTEMPORARY ART CENTRE. e3 03 Ramón María del Valle Inclán s/n.Tel: 981 546


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

619. www.cgac.org Ma-Do: 11-20 h. Entrada libre. Nun edificio deseñado por Álvaro Siza amósanse as liñas directrices da arte das últimas décadas mediante retrospectivas, revisións críticas e proxectos específicos de novos creadores, ademais dunha colección propia e a colección ARCO. Ciclos de conferencias, obradoiros de artistas, actividade pedagóxica, biblioteca, libraría e centro de documentación. Ma-Do: 11-20h. Entrada libre. En un edificio diseñado por Alvaro Siza se muestran las líneas directrices del arte de las últimas décadas mediante retrospectivas, revisiones críticas y proyectos específicos de nuevos creadores, además de una colección propia y la colección ARCO. Ciclos de conferencias, talleres de artistas, actividad pedagógica, biblioteca, librería y centro de documentación. Tue-Sun: 11 am-8 pm. Free entrance. The building designed by Álvaro Siza plays host to the latest art tendencies by means of retrospective exhibitions, critical reviews and special projects by new creators. Sreries of conferences, artistic workshops, educational activities, library, bookshop and documentation centre. MUSEO DA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL MUSEO DE LA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL GRANELL FOUNDATION MUSEUM. d3 04 Pazo de Bendaña. Praza do Toural. s/n. Tel.: 981 572 124 e 981 576 394. www.fundaciongranell.org. Temporalmente pechado. Reúne pinturas, esculturas e textos do artista Eugenio Granell, chave de entrada do surrealismo en Galicia, que trabou contactos cos máis importantes artistas do movemento durante os longos exilios que asumiu en defensa das súas ideas políticas. O espazo organiza exposicións temporais, obradoiros e visitas didácticas e está aberto a actividades como concertos, teatro, recitais de poesía e conferencias. Temporalmente cerrado. Reúne pinturas, esculturas y textos del artista Eugenio Granell, llave de entrada del surrealismo en Galicia, que trabó contactos con los más importantes artistas del movimiento durante los largos exilios que asumió en defensa de sus ideas políticas. El espacio organi-

za exposiciones temporales, talleres y visitas didácticas y está abierto a actividades como conciertos, teatro, recitales de poesía y conferencias. Temporarily closed. lncludes paintings, sculptures and texts by the artist Eugenio Granell, who introduced surrealism into Galicia and met the movement's most important artists during the long exile he assumed in defence of his political ideas. The museum organises temporary exhibitions, workshops and educational visits and is open to activities such as concerts, theatre, poetry recitals and conferences. MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS MUSEO DE LAS PEREGRINACIONES PILGRIMAGE MUSEUM. e2 05 Casa Gótica. Rúa de San Miguel, 4. Tel.: 981 581 558. www.mdperegrinacions.com Ma-Ve: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. A transcendencia das peregrinacións e do culto a Santiago queda reflectida en coleccións de pintura, escultura, libros de viaxe, indumentaria e ourivaría. Ma-Vi: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. La trascendencia de las peregrinaciones y del culto a Santiago queda reflejada en colecciones de pintura, escultura, libros de viaje, indumentaria y orfebrería. Tue-Fri: 10 am-8 pm. Sat: 10.30 am-1.30 pm 5-8 pm. Sun: 10.30 am-1.30 pm. The significance of pilgrimages and the worship of St. James is reflected in collections of paintings, sculptures, travel books, garments, and gold and silver articles.

h, 16-19 h. Do y festivos: cerrado. Recoge el legado cultural de la comunidad monástica de Antealtares, fundada en el siglo IX a raiz del descubrimiento de las reliquias de Santiago. Posee el primitivo altar del sepulcro, escultura, pintura, orfebrería, ornamentos litúrgicos y documentos. Open from April to December. Mon-Sat: 10.30 am- 1.30 pm., 4-7 pm. Sunday and public holidays closed. Houses the cultural legacy of the Antealtares monastic community, founded in the 9th century as a result of the discovery of St. James' relics. Features the tomb's original altar, sculpture, gold and silver articles, liturgical ornaments and documents. GALICIA DIXITAL. d2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel.: 981 554 048. Lu-Sa e festivos: 10.30-14 h, 16-20.30 h. Escenarios virtuais para realizar un percorrido fascinante polos novos camiños da comunicación plástica e pola Galicia máis moderna. Lu-Sa y festivos: 10:30-14 h, 16-20.30 h. Escenarios virtuales para realizar un recorrido fasci-

MUSEO DE ARTE SACRA MUSEO DE ARTE SACRO SACRED ART MUSEUM. e2 07 Mosteiro de San Paio de Antealtares. Tel: 981 583 127. Aberto de abril a decembro. Lu-Sa: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Do e festivos: pechado. Recolle o legado cultural da comunidade monástica de Antealtares, fundada no século IX a raíz do descubrimento das reliquias de Santiago. Posúe o primitivo altar do sepulcro, escultura, pintura, ourivaría, ornamentos litúrxicos e documentos. Abierto de abril a diciembre. Lu-Sa: 10.30 - 13.30

27


Exposicións Permanentes Exposiciones Permanentes Permanent Exhibitions nante por los nuevos caminos de la comunicación plástica y por la Galicia más moderna. Mon-Sat and holidays: 10.30 am-2 pm. 4-8.30 pm. Virtual settings for undertaking a fascinating exploration along the new paths of plastic communication and around cutting-edge Galicia. MUSEO DIOCESANO MUSEO DIOCESANO DIOCESAN MUSEUM. d2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel: 981 583 008. www.museosanmartinpinario.com Ma-Do: 11-13.30 h, 16-18.30 h. Luns pechado. Aos fabulosos retablos barrocos e os cadeirados do coro da igrexa de San Martiño Pinario engádese a colección visitábel deste mosteiro de orixe beneditina, con interesantes esculturas, obxectos litúrxicos, gravados e outras pezas de moito valor, como a súa imprenta ou a súa antiga botica. Ma-Do: 11-13.30 h, 16-18.30 h. Lunes cerrado. A los fabulosos retablos barrocos y las sillerías del coro de la iglesia de San Martiño Pinario, se añade la colección visitable de este monasterio de origen benedictino, con interesantes esculturas, objetos litúrgicos, grabados y otras piezas de gran valor, como su imprenta o su antigua botica. Tue-Sun: 11 am-1.30 p, 4-6.30 pm. Closed Monday. Apart from fabulous baroque altarpieces and choir stalls from San Martiño Pinario's church, you can also visit this Benedictine monastery's collection, with interesting sculptures, liturgical objects, engravings and other features of great value, such as its pressroom or old pharmacy. MUSEO DE TERRA SANTA MUSEO DE TIERRA SANTA HOLY LAND MUSEUM. e2 12 Convento de San Francisco, s/n. Tel: 981 58 16 00. Aberto todo o ano: 10.30-13.30, 16-19 h. Luns pechado. Un dos claustros do convento franciscano alberga esta exposición permanente de

28

pezas de distintas épocas provenientes de Terra Santa, que permiten coñecer a cultura material do Oriente Próximo e tenden unha ponte cultural entre Santiago e Xerusalén. Abierto todo el año: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Lunes cerrado. En uno de los claustros del convento franciscano se aloja esta exposición permanente de piezas de distintas épocas provenientes de Tierra Santa, que permiten conocer la cultura material del Oriente Próximo y tienden un puente cultural entre Santiago y Jerusalén. Open all year: 10.30-13.30, 16-19 h. Closed Monday. One of the Franciscan convent’s cloisters houses this permanent exhibition featuring Holy Land objects from different periods. These acquaint visitors with the Near East’s material culture and provide a cultural bridge between Santiago and Jerusalem. CASA DA TROIA CASA DE LA TROYA. e3 09 Rúa da Troia, 5. Tel: 981 585 159. Temporalmente pechado. Recrea o ambiente da típica pensión estudantil do século XIX, inmortalizada polo escritor Pérez Lugín na súa novela homónima. Temporalmente cerrado. Recrea el ambiente de la típica pensión estudiantil del siglo XIX, inmortalizada por el escritor Pérez Lugín en su novela homónima. Temporarily closed. Recreates the atmosphere of a typical student boarding house in the 19th century, immortalised by the writer Pérez Lugín in his novel of the same name. MUSEO DO ACIBECHE MUSEO DEL AZABACHE JET STONE MUSEUM. e2 Praza de Cervantes, 12. Tel: 981 552 807. Lu e Me-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes pechado. Con pezas antigas e vangardistas de mestres acibecheiros composteláns, o museo repasa a tradición da acibecharía en Santiago, a orixe deste mineral fósil e a súa utilización como amuleto polas súas propiedades curativas e máxicas. Lu y Mi-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h.

Martes cerrado. Con piezas antiguas y vanguardistas de maestros azabacheros compostelanos, el museo repasa la tradición de la azabachería en Santiago, el origen de este mineral fósil y su utilización como amuleto por sus propiedades curativas y mágicas. Mon and Wed-Sat: 11 am-2 pm, 4.30-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed Tuesday. The museum explains the tradition of jet-stone jewellery in Santiago, the origin of this mineral fossil and its use as a charm due to its curative and magical properties, featuring articles made by Compostela's master jet-stone workers. MUSEO DA COLEXIATA DE SAR MUSEO DE LA COLEGIATA DE SAR COLLEGIATE CHURCH OF SAR MUSEUM. d4 08 Colexiata de Santa María a Real de Sar. Tel: 981 562 891. Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos pechado. Pezas de valor histórico e documental, ourivaría, obxectos litúrxicos do Barroco compostelán e restos arqueolóxicos do antigo claustro románico exhíbense nesta igrexa fundada no século XII. Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos cerrado. Piezas de valor histórico y documental, orfebrería,


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

objetos litúrgicos del Barroco compostelano y restos arqueológicos del antiguo claustro románico se exhiben en esta iglesia fundada en el siglo Xll. Mon-Sat: 10 am-1 pm, 4-7 pm. Closed Sunday. ltems of historical and documentary value, gold and silver articles, liturgical objects from Compostela's baroque period and archaeological remains from the old Romanesque cloister of this church founded in the 12th century.

de instrumental antigo. Lu-Vi: 9-15 h. Cerrado agosto. Entrada libre. Museo monográfico dedicado a la evolución de la Medicina en Santiago y Galicia, a través de la exposición de instrumental antiguo. Mon-Fri: 9 am-3 pm. Closed August. Free entrance. Monographic museum devoted to the development of Medicine in Santiago and Galicia, featuring an exhihition of old instruments.

MUSEO DE HISTORIA NATURAL LUIS IGLESIAS LUIS IGLESIAS NATURAL HISTORY MUSEUM. c2 10 Avda. das Ciencias, s/n. Campus Sur Universitario: 981 563 000, extensión 14202. www.usc.es/museohn.

MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA MUSEO PEDAGÓGICO DE GALICIA GALICIAN PEDAGOGIC MUSEUM. g4 11 Rúa de San Lázaro, 107. Tel: 981 540 155.

Aberto todo o ano (agás agosto). Lu-Ve: 10-13 h, 17-19 h. Creado no curso 1840-41, constitúe o conxunto de patrimonio histórico científico máis importante de Galicia. A través das súas coleccións pódese facer un percorrido polo labor dos máis sobranceiros científicos galegos, desde o século XIX ata actualidade. Abierto todo el año (excepto agosto). Lu-Vi: 10- 13 h, 17-19 h. Creado en el curso 1840-41, constituye el conjunto de patrimonio histórico científico más importante de Galicia. A través de sus colecciones puede hacerse un recorrido por la labor de los más destacados científicos gallegos, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Open all year (except August). Mon-Fri: 10 am-1 pm, 5-7 pm. Established in the 1840-41 academic year, it is Galicia's most important scientific heritage. Its collections highlight the work of the most outstanding Galician scientists from the 19th century to the present. MUSEO DO COLEXIO MÉDICO MUSEO DEL COLEGIO MÉDICO MEDICAL ASSOCIATION MUSEUM. b3 Rúa de San Pedro de Mezonzo, 41.Tel.: 981 595 562. Lu-Ve: 9-15 h. Pechado agosto. Entrada libre. Museo monográfico dedicado á evolución da Medicina en Santiago e Galicia, a través da exposición

Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, luns e festivos pechado. Entrada libre. Centro da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudar e difundir todas as expresións educativas que poñan de manifesto a variedade do patrimonio pedagóxico de Galicia. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, lunes y festivos cerrado. Entrada libre. Centro de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudiar y difundir todas las expresiones educativas que pongan en manifiesto la variedad del patrimonio pedagógico de GaIicia. Tue-Sat: 10 am-2 pm ,4-8 pm. Closed Monday, Sunday and public holidays. Free entrance. Centre dependent on the Xunta de Galicia's Department of Education and University Regulation, designed to restore, study and disseminate all the educational expressions highlighting the variety of Galicia's pedagogic heritage.

Mon-Sun: 10 am-8 pm. Closed temporarily. The permanent exhibition “Presences and Essences of a Culture” familiarises us with Galician traditions. MUSEO DE ANTROPOLOXÍA E ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO “SOTELO BLANCO” ANTHROPOLOGICAL AND ETHNOLOGICAL MUSEUM. San Marcos, 77. Tel: 981 582 571. www.fundacionsoteloblanco.org Lu-Ve: 9-14 h. Pechado en agosto. Recupera e conserva os utensilios tradicionais do modo de vida dos campesiños da Galicia interior. Lu-Vi: 9-14 h. Cerrado en agosto. Recupera y conserva los utensilios tradicionales del modo de vida de los campesinos de la Galicia interior. Mon-Fri: 9 am-2 pm. Closed in August. The museum restores and preserves traditional implements used by peasant farmers in inland Galicia.

PAVILLÓN DE GALICIA PABELLÓN DE GALICIA GALICIA PAVILION San Lázaro s/n. Tel: 981 557 359. Lu-Do: 10-20 h. Pechado temporalmente. A exposición permanente «Presenzas e esencias dunha cultura» achéganos ás tradicións galegas. Lu-Do: 10-20 h. Cerrado temporalmente. La exposición permanente “Presencias y esencias de una cultura” nos acerca a las tradiciones gallegas.

29


INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION MIRADOIROS / MIRADORES / VIEWPOINTS RUTAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED ROUTES: RUTA MONUMENTAL / MONUMENTAL ROUTE (3 h aprox.) Catedral e principais monumentos, rúas e prazas da cidade histórica. Visita audioguiada dispoñíbel en mp3 nos puntos de venda Compostur. Catedral y principales monumentos, calles y plazas de la ciudad histórica. Visita audioguiada disponible en mp3 en los puntos de venta Compostur. Cathedral and main monuments, streets and squares in the old town. Audioguided visit available in mp3 at Compostur points of sale. RUTA PANORÁMICA / PANORAMIC ROUTE (3 h aprox.) Arrodea a cidade histórica por parques e xardíns, con panorámicas da zona monumental, monumentos e arquitecturas contemporáneas de autor. Rodea la ciudad histórica por parques y jardines, con panorámicas de la zona monumental, monumentos y arquitecturas contemporáneas de autor. A tour around the parks and gardens bordering the old town, with views of the monumental quarter, monuments and singular contemporary architectures. OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION OFFICES Turismo de Santiago (lncolsa) Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Información Turística Municipal (aeroporto) / Oficina de Información Turística Municipal (aeropuerto) / Municipal Tourist Information Office (airport) (fóra do mapa / fuera mapa / off map) Oficina de Información Turística Municipal* / Municipal Tourist Information Office* e2 **só tempada alta / sólo temporada alta / only peak season Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) e Camiños de Santiago (Xacobeo) / Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) y Caminos de Santiago (Xacobeo) / Galicia Tourist Information Office (Turgalicia) and Ways of St. James Information Office (Xacobeo) d2 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 PUNTOS DE VENDA COMPOSTUR EN:* / PUNTOS DE VENTA COMPOSTUR EN:* / COMPOSTUR POINTS OF SALE AT:* Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 Viajes Viloria / Viajes Viloria Travel Agency c3 *ver derradeira páxina / ver última página / see last page TREN TURÍSTICO / TOURIST TRAIN e2, d2 Tíckets á venda no punto de saída / Tickets a la venta en el punto de salida / Tickets on sale at departure points. EXCURSIÓNS POR GALICIA / EXCURSIONES POR GALICIA / SIGHTSEEING TOURS AROUND GALICIA Puntos de saída / Puntos de salida: / Departure points: c3, h5 Tíckets á venda en Compostur e nos puntos de saída / Tickets a la venta en Compostur y en los puntos de salida / Tickets on sale at Compostur and departure points SERVIZO DE BUSES AO AEROPORTO / SERVICIO DE BUSES AL AEROPUERTO / BUS SERVICE TO AIRPORT Praza de Galicia (voos Ryanair / vuelos Ryanair / Ryanair flights) c3 Doutor Teixeiro c3 Avenida de Lugo b4 Estación de Autobuses / Bus Station g3 Zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall Area (fóra do mapa / fuera mapa / off map)

PRINCIPAIS INSTITUCIÓNS CULTURAIS / PRINCIPALES INSTITUCIONES CULTURALES / MAIN CULTURAL INSTITUTIONS MUSEOS MUSEUMS 00 Museo da Catedral d2

Pazo de Xelmírez d2

12 Museo de Terra Santa e2

SALAS DE EXPOSICIÓNS SALAS DE EXPOSICIONES / EXHIBITION HALLS

19 Zona ‘C’ e3 20 Centro Social Caixanova e2


00

20

19


Exposicións Exposiciones Exhibitions

Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com

Exposicións Temporais

Exposiciones Temporales Temporary Exhibitions

FUNDACIÓN CAIXA GALICIA. d3 17 Horario: L-V: 12-14 h., 16-21 h. Sábados, domingos, festivos: 12-21 h. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 4-9 pm. Sat, Sun and public holidays: 12-9 pm. ‘Santiago, punto de encontro’. Ata o 7 de novembro. Montaxe que reúne obras mestras da catedral de e da propia Fundación, establecendo un diálogo entre as artes sacras e as artes modernas. Inclúe obras de ou e pezas destacadas dos fondos do Cabido . ', punto de encuentro'. Hasta el 7 de noviembre.

32

que reúne obras de la catedral de de la propia Fundación, un diálogo entre las artes sacras las artes modernas. obras de Dalí o de los fondos del . “Santiago, punto de encuentro.” Until November 7. Show featuring masterpieces belonging to Santiago Cathedral and the Foundation itself, establishing a dialogue between religious art and modern art. Includes paintings by Dalí or Picasso and outstanding works from the Cathedral Chapter’s collection. AUDITORIO DE GALICIA. d2 12 Horario: L-D: 10-14 h, 16-20 h. Open: Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm. ‘María Xosé Díaz 1980-2010’. Ata o 20 de xuño. Exposición da producción da artista multidisciplinar pontevedresa nunha mostra comisariada por Antonio Garrido Moreno. ‘María Xosé Díaz 1980-2010’. Hasta el 20 de junio. Exposición de la producción de la artista multidisciplinar pontevedresa en una muestra comisariada por Antonio Garrido Moreno. “María Xosé Díaz 1980-2010.” Until June

20. Exhibition featuring this multidisciplinary artist from Pontevedra’s work in the last two decades. CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA. d2 03 Horario: Ma-D: 11-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-8 pm. Gilberto Zorio. Ata o 27 de xuño. En colaboración co MAMbo (Museo d´Arte Moderna di Bologna), mostra que percorre a traxectoria do creador italiano desde os seus inicios ata a actualidade. . Hasta el 27 de junio. En colaboración con el MAMbo (Museo ´Arte Moderna di ), muestra que recorre la trayectoria del creador italiano desde sus inicios hasta la actualidad. Gilberto Zorio. Until June 27. In collaboration with the MAMbo (Museo d’Arte Moderna di Bologna), the exhibition traces the career of the Italian creator from his first steps to the present. CENTRO SOCIAL CAIXANOVA. e2 20 Horario: L-V: 18-21.30 h. S,D, festivos: 11-14 h. Open: Mon-Fri: 6-9.20 pm. Sat, Sund and holi-


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

dras litográficas, grabados y diversos materiales de principios del siglo XX. “Debuxantes da pedra, fabricantes da lata.” Until June 16. Exhibition featuring the history of La Artística, Galicia’s main can-making company, made up of lithographic stones, engravings and different materials from the early 20th century.

days: 11 am-2 pm. ‘El Pórtico de la Gloria. Misterio y sentido’. Ata o 31 de decembro. Durante todo o Ano Santo, esta mostra desvela os detalles do monumental conxunto escultórico do século XII que preside a entrada occidental da Catedral, actualmente en proceso de restauración. ‘El Pórtico de la Gloria. Misterio y sentido’. Hasta el 31 de diciembre. Durante todo el Año Santo, esta muestra desvela los detalles del monumental conjunto escultórico del siglo XII que preside la entrada occidental de la Catedral, actualmente en proceso de restauración. “El Pórtico de la Gloria. Misterio y sentido.” Until December 31. During the entire Holy Year, this exhibition reveals the details of the monumental 12th-century sculpture dominating the Cathedral’s west entrance; it is currently being restored. MUSEO DO POBO GALEGO. f3 02 Horario: M-S: 10-14 h, 16-20 h. Domingos - festivos: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sunday and public holidays: 11 am-2 pm. ‘Debuxantes da pedra, fabricantes da lata’. Ata o 16 de xuño. Mostra sobre a historia de La Artística, principal empresa galega na elaboración de latas de conserva, por medio de pedras litográficas, gravados e diversos materiais de principios do século XX. ‘Debuxantes da pedra, fabricantes da lata’. Hasta el 16 de junio. Muestra sobre la historia de La Artística, principal empresa gallega en la elaboración de latas de conserva, por medio de pie-

MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS. e2 05 Horario: M-V: 10-20 h. Sábados: 10.30-13.30, 17-20 h. Domingos: 10.30-13.30 h. Open: Tue-Fri: 10 am-8 pm. Sat: 10.30 am1.30 pm, 5-8 pm. Sun: 10.30 am-1.30 pm. ‘Cristianos puros de África: Peregrinaciones’. Ata o 4 de xullo. Exposición fotográfica do artista Luis López que se complementa coa mostra da Casa da Parra e presenta unha visión acerca dos primeiros cristiáns africanos. ‘Cristianos puros de África: Peregrinaciones’. Hasta el 4 de julio. Exposición fotográfica del artista Luis López que se complementa con la muestra de la Casa da Parra y presenta una visión acerca de los primeros cristianos africanos. “Cristianos puros de África: Peregrinaciones.” Until July 4. Photography exhibition by the artist Luis López, which accompanies the exhibition in Casa da Parra and presents a view of Africa’s first Christians. CASA DA PARRA. d2 13 Horario: M-S: 11-14 h, 16-20 h. Do: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Cristianos puros de África: Culto y fe’. Ata o 4

de xullo. O fotógrafo Luis López, ‘Gabú’, ofrece unha visión moi intimista sobre os cristiáns das altas terras de Etiopia e Eritrea. ‘Cristianos puros de África: Culto y fe’. Hasta el 4 de julio. El fotógrafo Luis López, ‘Gabú’, ofrece una visión muy intimista sobre los cristianos de las altas tierras de Etiopia y Eritrea. “Cristianos puros de África: Culto y fe.” Until July 4. The photographer Luis López, “Gabú,” presents a very intimate vision of Christians in the highlands of Ethiopia and Eritrea. SAN MARTIÑO PINARIO. d2-e2 Horario: Ma-D: 10-14, 16-20.30 h. Open: Tue-Sun: 10 am-2 pm, 4-8.30 pm. ‘Regreso al origen. Jerusalén, Roma, Santiago. Un viaje contemporáneo’. Ata o 1 de agosto. O fotógrafo galego Manuel Valcárcel e o compositor Alejandro González recollen nesta mostra audiovisual as súas “Peregrinacións Maiores” dende Xerusalén a Roma e dende Roma ata Santiago. ‘Regreso al origen. Jerusalén, Roma, Santiago. Un viaje contemporáneo’. Hasta el 1 de agosto. “Regreso al origen. Jerusalén, Roma, Santiago. Un viaje contemporáneo.” Until August 1. The Galician photographer Manuel Valcárcel and the composer Alejandro González present in this audiovisual exhibition their “Major Pilgrimages” from Jerusalem to Rome and from Rome to Santiago. ‘Terre de Personne’. Do 10 de xuño ao 1 de agosto. O prestixioso fotógrafo francés Pierre Gonnord presenta un exercicio de complexa elaboración onde a técnica fotográfica se mestura coa aproximación psicolóxica dos personaxes retratados. ‘Terre de Personne’. Del 10 de junio al 1 de agosto. El prestigioso fotógrafo francés Pierre Gonnord presenta un ejercicio de compleja elaboración donde la técnica fotográfica se entremezcla con la aproximación psicológica de los personajes retratados. “Terre de Personne.” From June 10 to August 1. The prestigious French photographer Pierre Gonnord presents a complex project, in which the photographic technique combines with the

33


Exposicións Temporais Exposiciones Temporales Temporary Exhibitions psychological approach to the persons being photographed.

Open: Mon-Fri: 09 am-2 pm, 4.30-9.30 pm. Sat: 10 am-2 pm, 4.30-9.30 pm.

COLEXIO DE FONSECA. d2 15 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 1114 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm. Igrexa da Universidade Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm.

‘A linguaxe do cómic’. Ata o 2 de xuño. Mostra de orixinais e obradoiro de comic e ilustración no marco do programa ‘Maio das Letras’. ‘A linguaxe do cómic’. Hasta el 2 de junio. Muestra de originales y taller de comic e ilustración en el marco del programa ‘Maio das Letras’. “A linguaxe do cómic.” Until June 2. Exhibition featuring originals and a comic and illustration workshop included in the “Maio das Letras” programme.

‘Beijing Time /La hora de China’. Ata o 25 de xullo. Selección de pezas de gran formato de diversos artistas beijineses de vangarda. ‘Beijing Time /La hora de China’. Hasta el 25 de julio. Selección de piezas de gran formato de diversos artistas beijineses de vanguardia. “Beijing Time /La hora de China.” Until July 25. A selection of large-size works by avantgarde Beijing artists. FUNDACIÓN TORRENTE BALLESTER. d2 16 Horario: Ma-V: 12-14.30 h., 17.30-20.30 h. Sa: 11-15 h., 16-21 h. Do: 11-15 h. Open: Tue-Fri: 12 noon-4.30 pm, 5.30-8.30 pm. Sat: 11 am-3 pm, 4-9 pm. Sun: 11-3 pm.

34

‘Ecos de ruta. Unha expedición en bicicleta’. Do 3 ao 16 de xuño. Exposición fotográfica de Brais Palmás, que en 4 meses percorreu máis de 5.000 kilómetros polos espazos naturais de Europa. ‘Ecos de ruta. Unha expedición en bicicleta’. Del 3 al 16 de junio. Exposición fotográfica de Brais Palmás, que en 4 meses recorrió más de 5.000 kilómetros por los espacios naturales de Europa. “Ecos de ruta. Unha expedición en bicicleta.” From June 3 to 16. Photography exhibition by Brais Palmás, who during 4 months cycled more than 5,000 kilometres around Europe’s nature reserves.

‘Los mundos de Gonzalo Torrente Ballester’. Do 13 de xuño ao 19 de setembro. A traxectoria do escritor a través de máis de 200 pezas personais, entre manuscritos, libros, artigos de prensa, cartas, fotografías, cadros, debuxos e diversos documentos. ‘Los mundos de Gonzalo Torrente Ballester’. Del 13 de junio al 19 de septiembre. La trayectoria del escritor a través de más de 200 piezas personales, entre manuscritos, libros, artículos de prensa, cartas, fotografías, cuadros, dibujos y diversos documentos. “Los mundos de Gonzalo Torrente Ballester.” From June 13 to September 19. The writer’s career by means of more than 200 personal items, including manuscripts, books, newspaper articles, letters, photographs, paintings, drawings and different documents.

BIBLIOTECA FUNDACIÓN CAIXA GALICIA. d3 17 Horario: L-V: 16.30-20.30 h. S: 11-14 h. Open: Mon-Fri: 4.30-8.30 pm. Sat: 11 am-2 pm.

CASA DAS ASOCIACIÓNS. b3 Horario: L-V: 09-14 h, 16.30-21.30 h. Sa: 1014 h, 16.30-21.30 h.

‘Aventura no Camiño de Santiago’. Do 1 ao 30 de xuño. Ilustracións orixinais realizadas por Primitivo Marcos para esta obra publicada por El

Patito Editorial. ‘Aventura no Camiño de Santiago’. Del 1 al 30 de junio. Ilustraciones originales realizadas por Primitivo Marcos para esta obra publicada por El Patito Editorial. “Aventura no Camiño de Santiago.” From June 1 to 30. Original illustrations made by Primitivo Marcos for this book published by El Patito Editorial. GALERÍA SCQ. c3 Horario: L-V: 12-14 h, 18-21.30 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 6-9.30 pm. Saturday: by appointment. ‘Discontinuidades’. Ata o 4 de xuño. Mostra do traballo pictórico máis recente de Pedro Calapez, un dos artistas portugueses mellor coñecidos e valorados. ‘’. Hasta el 4 de junio. Muestra del trabajo pictó-

‘O traxe de Muros’. Do 18 de xuño ao 3 de xullo. Exposición fotográfica ‘Ría de Muros’ de Xurxo Lobato e Mostra de Indumentaria Tradicional Galega. ‘O traxe de Muros’. Del 18 de junio al 3 de julio. Exposición fotográfica ‘Ría de Muros’ de Xurxo Lobato y Mostra de Indumentaria Tradicional Galega. “O traxe de Muros.” From June 18 to July 3. “Ría de Muros” photography exhibition by Xurxo Lobato and Traditional Galician Costume Exhibition. rico más reciente de , uno de los artistas portugueses mejor conocidos y valorados. “Discontinuidades.” Until June 4. Painting exhibition featuring recent work by Pedro Calapez, one of Portugal’s best known and esteemed artists. Menchu Lamas. Do 10 de xuño ao 18 de xullo.


Exposicións

Exposiciones Exhibitions

Exposición da pintora viguesa cuxa obra se caracteriza por unha grande expresividade simbólica, a intensidade da cor e a eficacia compositiva. Menchu Lamas. Del 10 de junio al 18 de julio. Exposición de la pintora viguesa cuya obra se caracteriza por una gran expresividad simbólica, la intensidad del color y la eficacia compositiva. Menchu Lamas. From June 10 to July 18. Exhibition by this Vigo painter, whose work is characterised by great symbolic expressiveness, intense colour and compositional efficiency. GALRÍA ESPACIO 48. d3 Horario: L-V: 12.30-14 h, 18.30-21 h. Open: Mon-Fri: 12.30-2 pm, 6.30-9 pm. ‘Holyrood 0809’. Ata o 4 de xuño. Taballos recentes do lugués Roberto González Fernández. Hasta el 4 de junio. Trabajos recientes del

‘48 metros de Camiño’. Del 10 de junio al 30 de julio. Muestra colectiva con una temática común: las diversas significaciones del Camino de Santiago y su paisaje, cultura y tradición. “48 metros de Camiño.” From June 10 to July 30. Collective exhibition with a common theme: the different meanings of the Way of St. James and its scenery, culture and tradition. GALERÍA METRO. d3 Horario: L-V: 11-14 h, 17-21 h. S: previa cita. Open: Mon-Fri: 11 am-2 pm, 5-9 pm. Sat: by appointment. ‘Los silencios de la luz’. Ata o 22 de xuño. Exposición do recoñecido pintor e ilustrador galego Xoán Guerreiro. ‘Los silencios de la luz’. Hasta el 22 de junio. Exposición del reconocido pintor e ilustrador gallego Xoán Guerreiro. “Los silencios de la luz.” Until June 22. Exhibition by the renowned Galician painter and illustrator Xoán Guerreiro. ‘Todas las cosas bellas’. Do 25 de xuño ao 22 de xullo. A polifacética artista ourensá Neves Seara presenta os seus últimos traballos. ‘Todas las cosas bellas’. Del 25 de junio al 22 de julio. La polifacética artista orensana Neves Seara presenta sus últimos trabajos. “Todas las cosas bellas.” From June 25 to July 22. The versatile Ourense artist Neves Seara presents her recent work.

ring the human figure. GALERÍA SABOR A MENTA. d3 Horario: L-V: 17-21 h. Sábado: 11-14 h. Open: Mon-Fri: 7-9 pm. Saturday: 11 am-2 pm. Toto Zumpano. Ata o 19 de xuño. Exposición de pinturas do arquitecto e artista arxentino, de desbordante fantasía e colorido. Toto Zumpano. Hasta el 19 de junio. Exposición de pinturas del arquitecto y artista argentino, de desbordante fantasía y colorido. Toto Zumpano. Until June 19. Painting exhibition by this Argentinean architect and artist, featuring dazzling fantasy and colours. GALERÍA TRINTA. e3 Horario: L-V: 12.30-14.30 h, 17.30-21 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12.30-2.30 pm, 5.30-9 pm. Saturday: by appointment. ‘El mundo entero es medicina’. Do 10 de xuño ao 31 de xullo. A artista ferrolana afincada en Valencia Pamen Pereira presenta una selección de pinturas. ‘El mundo entero eres medicina’. Del 10 de junio al 31 de julio. La artista ferrolana afincada en Valencia Pamen Pereira presenta una selección de pinturas. “El mundo entero eres medicina.” From June 10 to July 31. The Ferrol artist living in Valencia, Pamen Pereira, presents a selection of paintings.

GALERÍA JOSÉ LORENZO. d3 Horario: L-S: 11.30-14 h, 17.30-21 h. D: 11.30-14 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-2 pm, 5.30-9 pm. Sun: 11.30 am-2 pm. lugués Roberto González Fernández. “Holyrood 0809.” Until June 4. The Lugo artist Roberto González Fernández shows a selection of his work. ‘48 metros de Camiño’. Do 10 de xuño ao 30 de xullo. Mostra colectiva cunha temática común: as diversas significacións do Camiño de Santiago e a súa paisaxe, cultura e tradición.

‘La piedra a través del tiempo’. Ata o 7 de xuño. O artista Armando Martínez esculturas realizadas en bronce, mármore e granito arredor da figura humana. ‘La piedra a través del tiempo’. Hasta el 7 de junio. El artista Armando Martínez expone esculturas realizadas en bronce, mármol y granito en torno a la figura humana. “La piedra a través del tiempo.” Until June 7. The artist Armando Martínez exhibits sculptures made in bronze, marble and granite featu-

35


Compostela Escondida Hidden Compostela

Ao final do Cami単o Al final del Camino The End of the Way 36


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

A

enerxía que se respira en Santiago débese en gran medida á chegada incesante de peregrinos a través de todos os Camiños de Santiago, especialmente nun Ano Santo como o actual.

L

a energía que se respira en Santiago se debe en gran medida a la llegada incesante de peregrinos a través de todos los Caminos de Santiago, especialmente en un Año Santo como el actual.

T

he energy you can feel in Santiago is largely due to the continuous arrival of pilgrims along all the different Ways of St. James, especially during a Holy Year like this year.

Neste mes de xuño, desde estas páxinas queremos facerlle unha pequena homenaxe aos peregrinos, os verdadeiros protagonistas do renome internacional da nosa cidade. Para elo os acompañamos no último tramo do Camiño Francés, desde que entran no termo municipal de Compostela ata a súa chegada á cidade.

En este mes de junio, desde estas páginas queremos hacerles un pequeño homenaje a los peregrinos, los verdaderos protagonistas del renombre internacional de nuestra ciudad. Para ello los hemos acompañado en el último tramo del Camino Francés, desde que entran en el término municipal de Compostela hasta su llegada a la ciudad.

In this month of June, we would like to use these pages to pay tribute to such pilgrims, thanks to whom our city enjoys international renown. To that end we have accompanied them along the final stage of the French Way, from the time they enter the municipal district of Compostela until their arrival in the city.

Stefan & Dio [Deutschland, 42 & 45] De volta no albergue tras recoller a Compostela. De vuelta en el albergue tras recoger la Compostela. Back in the hostel after obtaining the “Compostela” certificate.

37


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela Camino [Santander; 42] “Empecei en Burgos o Camiño. Chámome Camino e nacín no Camiño [León] e levo o Camiño comigo desde que nacín”. “Empecé en Burgos el Camino. Me llamo Camino y nací en el Camino [León] y llevo el Camino conmigo desde que nací”. “I started the Way in Burgos. I'm called Camino and was born in Camino [León] and I've had the “Camino” (Way) with me from birth.”

DESCANSANDO EN SAN PAIO DA SABUGUEIRA · DESCANSANDO EN SAN PAIO DA SABUGUEIRA RESTING IN SAN PAIO DA SABUGUEIRA En Sahagún, Mª José e Camino atoparon a Gabriele e continuaron xuntos cara a Santiago. En Sahagún, Mª José y Camino encontraron a Gabriele y continuaron juntos hacia Santiago. In Sahagún, María José and Camino met Gabriele and continued together towards Santiago.

María José [Ushuaia, Argentina; 34] “Empecei o Camiño en Burgos… A miña avoa faleceu en xaneiro e a súa familia era de Burgos… Dedícolle o meu Camiño á miña avoa”. “Empecé el Camino en Burgos… Mi abuela falleció en enero y su familia era de Burgos… Le dedico mi Camino a mi abuela”. “I started the Way in Burgos… My grandmother died in January and her family was from Burgos… I'm dedicating my Way to my grandmother.”

38

Gabriele [Rieti, Italia; 42] “Desta volta empecei en SaintJean-Pied-de-Port. Fixérao antes en bici e non é o mesmo: só andando sénteste realmente peregrino.” “Esta vez empecé en Saint-Jean-Pied-de-Port. Lo había hecho antes en bici y no es lo mismo: sólo andando te sientes realmente un peregrino.” “This time I started in Saint-Jean-Pied-de-Port. I'd done it before by bike and it's not the same: you only really feel like a pilgrim by walking.”


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

A ÚLTIMA COSTA ANTES DE CHEGAR Á LAVACOLLA LA ÚLTIMA CUESTA ANTES DE LLEGAR A LAVACOLLA THE LAST HILL BEFORE COMING TO LAVACOLLA Luis e Manuel María empezaron o Camiño en León. Luis y Manuel María empezaron el Camino en León. Luis and Manuel María started the Way in León. Luis [Valpaços, Portugal] “Decidímonos a facelo [o Camiño] por moitas razóns: deporte e un pouco de todo”. “Nos decidimos a hacerlo [el Camino] por muchas razones: deporte y un poco de todo”. “We decided to do it [the Way] for a lot of reasons: sport and a bit of everything.”

39


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela DELANTE DA IGREXA DA LAVACOLLA DELANTE DE LA IGLESIA DE LAVACOLLA IN FRONT OF THE CHURCH OF LAVACOLLA Luis (vermello), Jaime (branco), Gonzalo (amarelo) e José Antonio (gris) empezaron a pedalear en León. Luis (rojo), Jaime (blanco), Gonzalo (amarillo) y José Antonio (gris) empezaron a pedalear en León. Luis (red), Jaime (white), Gonzalo (yellow) and José Antonio (grey) started pedalling in León.

Luis [Valladolid. Fotógrafo] “O santo [Santiago Apóstolo] verdadeiramente fai milagres: caín nunha poza grande coma un lago e a miña Leica non se mollou!” “El santo [Santiago Apóstol] verdaderamente hace milagros: ¡me caí en un charco del tamaño de un lago y mi Leica ni se mojó!” “The saint [Apostle James] really performs miracles: I fell into a puddle the size of a lake and my Leica didn't even get wet!”

40


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela

Melanie [Nordhein- Westfalen, Deutschland; 31] “Facendo o Camiño atopeime a min mesma.” “Haciendo el Camino me encontré a mí misma.” “By doing the Way I found myself.”

TEMPO PARA TODO: LENDO NA ESCALINATA DA LAVACOLLA TIEMPO PARA TODO: LEYENDO EN LA ESCALINATA DE LAVACOLLA TIME FOR EVERYTHING: READING ON STEPS IN LAVACOLLA Melanie comezou o seu Camiño en Astorga. Melanie empezó su Camino en Astorga. Melanie started her Way in Astorga.

41


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela EN BANDO, DESEXANDO XA CHEGAR AO MONTE DO GOZO EN BANDO, DESEANDO YA LLEGAR AL MONTE DO GOZO IN BANDO, LOOKING FORWARD TO REACHING MONTE DO GOZO José Mª & Mª Vicenta [Alcañiz; 54 ] “Facemos o Camiño polo sentimento de ter que vir a Santiago.” “Hacemos el Camino por el sentimiento de tener que venir a Santiago.” “We undertook the Way out of an urge to come to Santiago.”

UNHA PARADIÑA ANTES DE ALCANZAR O MONTE DO GOZO UNA PARADITA ANTES DE ALCANZAR EL MONTE DO GOZO A BRIEF STOP BEFORE COMING TO MONTE DO GOZO Dionisio [Teruel; 53], Carmen Mª [Teruel; 47], Eduardo [Teruel; 25] & Sonia [Zaragoza; 25] Desta volta empezaron a andar en Sarria, pero levan facendo o Camiño por tramos ao longo dos últimos anos. “O ano que vén gustaríame facer o Camiño do Norte, pola costa”, dinos Dionisio. En esta ocasión empezaron a andar en Sarria, pero han estado haciendo el Camino por tramos a lo largo de los últimos años. “El año que viene me gustaría hacer el Camino del Norte, por la costa”, nos dice Dionisio. This time, they started walking in Sarria, but they have been doing the Way by stages during the last few years. “Next year I'd like to do the North Way, along the coast,” Dionisio tells us.

42


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela ESPERANDO AOS QUE VEÑEN ATRÁS, NO MONTE DO GOZO ESPERANDO A LOS REZAGADOS EN EL MONTE DO GOZO WAITING FOR THE STRAGGLERS AT MONTE DO GOZO Salva [Valencia; 30], Ainhoa [Tarancón, Cuenca; 30] & Ricardo [Madrid; 27] Salva coñeceu no Camiño a Ainhoa e a Ricardo, que empezaron en Sarria. “Esta é a miña primeira vez, pero o meu pai xa o leva feito 15 veces”, di Salva, de camiseta amarela. Salva conoció en el Camino a Ainhoa y a Ricardo que empezaron en Sarria. “Esta es mi primera vez, pero mi padre ya lo ha hecho 15 veces”, nos dice Salva, de camiseta amarilla. Salva coincided along the Way with Ainhoa and Ricardo, who started in Sarria. “This is my first time, but my father's done it 15 times,” Salva (in the yellow T-shirt) tells us.

O ÚLTIMO SELO NA CREDENCIAL, NA CAPELA DE SAN MARCOS EL ÚLTIMO SELLO EN LA CREDENCIAL, EN LA CAPILLA DE S. MARCOS THE LAST STAMP ON THE PILGRIM CARD, AT THE CHAPEL OF SAN MARCOS José Vicente & Pilar [Aragón; 53 & 51] “Mañá [21 de maio] hai exactamente 4 anos que comezamos a facer o Camiño en Somport”. (José Vicente e Pilar fan o Camiño por etapas, en anos sucesivos, como moita outra xente que non dispón de tantos días libres consecutivos). “Mañana [21 de maio] hace exactamente 4 años que empezamos a hacer el Camino en Somport”. (José Vicente y Pilar realizan el Camino por etapas, en años sucesivos, como mucha otra gente que no dispone de tantos días libres consecutivos). “Tomorrow [May 21] it'll be exactly 4 years since we started doing the Way in Somport.” (José Vicente and Pilar are doing the Way by stages, in successive years, like a lot of other people that do not have many consecutive free days.)

43


Compostela Escondida Compostela Escondida Hidden Compostela NA LAVANDERÍA DO ALBERGUE EN LA LAVANDERÍA DEL ALBERGUE IN THE HOSTEL LAUNDRY Richi [Cádiz; 28] “Empecei en Pamplona e a verdade que é moi sufrido (e hai que lavar todos os días!), pero compensa moito, e fanse amigos a moreas. Fíxeno por unha promesa e por facer algo de deporte e superarme un pouco. “Empecé en Pamplona y la verdad que es muy sufrido (¡y hay que lavar todos los días!), pero compensa mucho, y se hacen muchos amigos. Lo hice por una promesa y por hacer algo de deporte y superarme un poco”. “I started in Pamplona and it really is hard going (and you have to wash clothes every day!), but it's well worth it, and you make a lot of friends. I did it because of a promise and to do some sport, and to better myself a little. DE VOLTA NO ALBERGUE DESPOIS DE RECOLLER A COMPOSTELA DE VUELTA EN EL ALBERGUE DESPUÉS DE RECOGER LA COMPOSTELA BACK IN THE HOSTEL AFTER OBTAINING THE “COMPOSTELA” CERTIFICATE Stefan [Deutschland; 42] “Empezamos o Camiño en Pamplona, por razóns espirituais que van máis alá da relixión… O Camiño é Enerxía!” “Empezamos el Camino en Pamplona, por razones espirituales que van más allá de la religión… ¡El Camino es Energía!” “We started the Way in Pamplona, for spiritual reasons that go beyond religion… The Way is Energy!”

Dio [Deutschland; 45] “Cando cheguei á Catedral e a vin de fronte por primeira vez, chorei.” “Cuando llegué a la Catedral y la vi de frente por primera vez, lloré.” “When I arrived at the Cathedral and saw it in front of me for the first time, I cried.”

44


O Concello rehabilita e sinaliza os Camiños Francés e de Fisterra no termo municipal O Concello de Santiago, a través dos fondos de investimento local, levou a cabo tres obras de rehabilitación e sinalización dos Camiños Francés e de Fisterra, cun orzamento conxunto de 1 millón de euros. Estas intervencións foron a primeira actuación ambiciosa na posta en valor do Camiño de Santiago no termo municipal.

El Ayuntamiento rehabilita y señaliza los Caminos Francés y de Fisterra en el término municipal El Ayuntamiento de Santiago, a través de los fondos de inversión local, llevó a cabo tres obras de rehabilitación y señalización de los Caminos Francés y de Fisterra, con un presupuesto conjunto de 1 millón de euros. Estas intervenciones fueron la primera actuación ambiciosa en la puesta en valor del Camino de Santiago en el término municipal. Antes · Antes

Agora · Ahora

Rehabilitación do Camiño de Santiago a Fisterra en Ponte Sarela Rehabilitación del Camino de Santiago a Fisterra en Ponte Sarela

Rehabilitación do Camiño de Santiago Francés na rúa Fontiñas Rehabilitación del Camino de Santiago Francés en la rúa Fontiñas

Nova sinalización e mobiliario urbano · Nueva señalización y mobiliario urbano

Empresas construtoras · Empresas constructoras: CPS - Construcciones en Piedra Sigras · Jesús Martrínez Álvarez Construcciones


Que Facer Qué hacer What to do VISITAS GUIADAS / VISITAS GUIADAS / GUIDED TOURS

cal MP3 audio-guide, which is easy to use and enables you to customise your visit or repeat it as often as you wish. Available in Spanish, English, German, ltalian, French and Portuguese.

10.30 am. Duration: 2h 30min. Starting point: Turismo de Santiago Main Office, 63 Rúa do Vilar. Price: € 10.

Unha marca de: Una marca de: A brand of:

Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Coñece paseando o máis destacado de Santiago e os seus recunchos máis ocultos, da man dun guía profesional. Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Conoce paseando lo más destacado de Santiago y sus rincones más ocultos, de la mano de un guía profesional. Architecture, heritage, gastronomy, convents... Discover Santiago´s attractions and secret spots with a professional guide. + Info & Reserv: Compostur Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoReservas.com

Audioguía / Audioguía / Audiowalk Visita á cidade histórica a través dun cómodo sistema de audioguía mp3 que poderás manexar con facilidade, dosificando os tempos da visita ao teu gusto ou repetíndoa tantas veces como queiras. Dispoñíbel en castelán, inglés, alemán, italiano, francés e portugués. Visita a la ciudad histórica a través de un cómodo sistema de audioguía mp3 que podrás manejar con facilidad, dosificando los tiempos de la visita a tu gusto o repitiéndolo cuantas veces quieras. Disponible en español, inglés, alemán, italiano, francés y portugués. Guided tour around the old town by means of a practi-

46

Visita guiada aos conventos de clausura / Visita guiada a los conventos de clausura / Guided visit to enclosed convents Un percorrido guiado polos lugares da contemplación e o silencio. Santiago conta cun inxente patrimonio, entre o que destacan os conventos de clausura. Días e horarios: T. ALTA: (1 xuño a 31 outubro): todos os venres (bilingüe español / inglés), ás 10.30h. Duración: 2 h 30 min Punto de saída: oficina principal de Turismo de Santiago, Rúa do Vilar 63. Prezo: 10 €. Un recorrido guiado por los lugares de la contemplación y el silencio. Santiago cuenta con un ingente patrimonio, entre el que destacan los conventos de clausura. Días y horarios: T. ALTA: (1 junio a 31 octubre): todos los viernes (bilingüe español / inglés), a las 10.30h. Punto de salida: oficina principal de Turismo de Santiago, Rúa do Vilar 63. Precio: 10 €. A guided tour around sites of contemplation and silence. Santiago's abundant heritage features enclosed convents. Days and times: HIGH SEASON: (June 1st to October 31th): every Friday (bilingual Spanish / English), at

Tour gastronómico / Tour gastronómico / Gastronomy tour A visita discorre por tendas de alimentación tradicionais e percorre o moi auténtico e popular Mercado de Abastos, que é a un tempo un conxunto monumental e o segundo lugar máis visitado logo da Catedral. Remata cunha degustación de produtos 100% galegos. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: T. BAIXA 09-10 (Nov-Semana Santa): bilingüe ESP/ING, Sáb, 11 h. SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Xov 1 e Sáb 3 abril, 11:00 h. La visita discurre por tiendas de alimentación tradicionales y recorre el muy auténtico y popular Mercado de Abastos, que es a la vez un conjunto monumental y el segundo lugar más visitado después de la Catedral. Termina con una degustación de productos 100% gallegos. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: T. BAJA 09-10 (Nov-Semana Santa): bilingüe ES/IN, sáb, 11.00 h. SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Jue 1 y Sáb 3 abril, 11:00 h. The tour goes around traditional grocer's shops and visits the very genuine and popular “Mercado de Abastos” (Food Market), which is also a monumental site and the second-most visited place after the Cathedral. The visit ends with a tasting of 100% Galician products. Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: LOW SEASON 09-10 (NovHoly Week): bilingual Spanish/English, Sat, 11 am. HOLY WEEK: bilingual ENG/SPA, Thu 1 and Sat 3 April, 11:00 am.


Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoReservas.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoReservas.com. Tel. 902 190 160. Information subject to modifications. Updated information at

Days and times: HOLY WEEK: Fri 2 and Sat 3 April., 10:30 pm. HIGH SEASON (June 1st to October 31th): every Friday and Saturday, at 10:30 pm. Languages: Spanish. English on request with a minimum of 15 persons. Price: € 12.

Visita guiada ás igrexas / Visita guiada a las iglesias / Churches tour Santiago de Compostela conta cun abafante total de 30 igrexas históricas. O seu número e importancia testemuñan o protagonismo de Santiago de Compostela como un dos principais destinos relixiosos de Europa desde a Idade Media ata a actualidade. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: TEMPORADA ALTA (1 xuño a 31 outubro): mércores (español / inglés), 11: 00 h. Prezo: 10€. Santiago de Compostela cuenta con un abrumador total de 30 iglesias históricas. Su número e importancia dan cuenta del protagonismo de Santiago de Compostela como uno de los principales destinos religiosos de Europa desde la Edad Media hasta la actualidad. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: TEMPORADA ALTA (1 junio a 31 octubre): miércoles (español / inglés), 11:00 h. Precio: 10 €. Santiago de Compostela has an amazing total of 30 historic churches. Their number and importance reflect Santiago de Compostela's prominence as one of Europe's main religious destinations from the Middle Ages to the present. Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: HIGH SEASON (June 1 to October 31): Wednesday (Spanih / English), 11 am. Price: € 10.

Tour nocturno / Tour nocturno / Nocturnal tour Agora tamén podes descubrir os principais atractivos de Santiago pola noite, fóra dos horarios turísticos habituais, co encanto engadido de ver a cidade iluminada, entrar nos silenciosos claustros do Hostal dos Reis Católicos e coñecer algunhas das zonas máis animadas da vida nocturna. A visita remata nun pub, cunha popular queimada. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: SEMANA SANTA: Ven 2 e Sáb 3 abril, 22:30 h. T. ALTA (1 xuño a 31 outubro): venres e sábados, ás 22.30 h. Idiomas: Español. Inglés so baixo petición (mínimo 15 pax). Prezo: 12 €. Ahora también puedes descubrir los principales atractivos de Santiago por la noche, fuera de los horarios turísticos habituales, con el atractivo añadido de ver la ciudad iluminada, entrar en los silenciosos claustros del Hostal dos Reis Católicos y conocer las zonas de vida nocturna más animadas. La visita termina en un pub, con una popular queimada. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: SEMANA SANTA: Vie 2 y Sáb 3 abril, 22:30 h. T. ALTA (1 junio-31 octubre): todos los viernes y sábados, a las 22.30 h. Idiomas: Español. Inglés sólo bajo petición (mínimo 15 pax). Precio: 12 €. Now you can also discover Santiago's main attractions at night, after normal tourist hours, with the added attraction of seeing the city lit up, entering the Hostal dos Reis Católicos' silent cloisters and getting to know the areas with the liveliest nightlife. The visit ends in a club, with a popular “queimada” (flamed eau-de-vie). Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63).

Tamén dispoñíbeis en Compostur / También disponibles en Compostur / Also available at Compostur Tel 902 190 160 / (+34) 981 568 521. www.SantiagoReservas.com Voos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, sendeirismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alugamento de bicicletas, spa... Vuelos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, senderismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alquiler de bicicletas, spa... Light aircraft flights, Active Tourism (rafting, canyoning, trekking, hydrospeed, canoe routes, bungee jumping, paintball...), bike rental, spa...

Tren turístico / Tren Turístico / Tourist train Saídas: Praza do Obradoiro. Días e horarios: TEMPORADA ALTA*: todos os días, saídas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: luns a domingos, saídas cada hora de 11 h. a 13 h. e de 16 h. a 19 h. T. BAIXA*: venres, sábados e domingos, saídas cada hora de 11 h a 13 h e das 16 h a 18 h. * Horarios suxeitos a modificacións: consultar. Idiomas: Guía acompañante en castelán e inglés. Prezo: Adultos: 5 €. Nenos de 0 a 3 anos: gratis.

47


Que Facer Qué hacer What to do Nenos de 4 a 12 anos: 3 €. Salidas: Praza do Obradoiro. Días y horarios: TEMPORADA ALTA*: todos los días, salidas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: lunes a domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 19 h. T. BAJA*: viernes, sábados y domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 18 h. * Horarios sujetos a modificaciones: consultar. Idiomas: Guía acompañante en español e inglés. Precio: Adultos: 5 €; Niños de 0 a 3 años: gratis. Niños de 4 a 12 años: 3 €. Starting point: Obradoiro Square. Days and times: HIGH SEASON*: every day, departures every hour, from 11 am to 8 pm. MID-SEASON*: Mon to Sun departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 7 pm. LOW SEASON*: Fri, Sat and Sun, departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 6 pm. * Times subject to modifications: consult. Languages: Tourguide in English and Spanish. Price: Adults: € 5; Children ages 0 to 3: free. Children ages 4 to 12: € 3.

Galician music. An unforgettable experience featuring all the essence of Galician traditions. Place: Lar das Meigas (Rúa do Vilar, 47). Days and time: Saturdays, 8 pm. + Info & Reserv: Compostur. Tel: 902 190 160 / (+34) 981 568 521. www.SantiagoReservas.com

VISITAS EN INGLÉS / VISITAS EN INGLÉS / TOURS IN ENGLISH

Visita guiada á cidade histórica / Visita guiada a la ciudad histórica / Guided tour around the old town

Queimada Galega Queimada Galega co "conxuro máxico", que afasta os malos espíritos, e música tradicional galega en vivo. Unha experiencia inesquecíbel e con toda a esencia das tradicións de Galicia. Lugar: Lar das Meigas (Rúa do Vilar, 47). Días e horarios: sábados, 20.00 h. Queimada Galega con el "conxuro máxico", que aleja los malos espíritus, y música tradicional gallega en vivo. Una experiencia inolvidable y con toda la esencia de las tradiciones de Galicia. Lugar: Lar das Meigas (Rúa do Vilar, 47). Días e horarios: sábados, 20.00 h. Galician 'Queimada' featuring the 'magic spell', to keep the evil spirits away, as well as live traditional

48

Prof. Guías Turísticos de Galicia. Máis info e reservas: Individuais: tel. 981 569 890; Grupos: Compostur (ver derradeira páxina). VISITAS EN ESPAÑOL Del 1 abr al 15 oct: todos los días a las 12 h y 18 h. Del 16 oct al 31 mar: todos los días a las 12 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 10€. Organiza: Asoc. Prof. GuíasTurísticos de Galicia. Más info y reservas: Individuales: tel. 981 569 890; Grupos: Compostur (ver última página). GUIDED TOURS IN SPANISH From Apr 1st to Oct 15th: every day at 12 noon and 6 pm. From Oct 16th Mar 31st: everyday at 12 noon. Startingpoint: Praza das Praterías. Price: € 10. Organizer: Galician Association of Professional Tourist Guides. More info and bookings: Individuals: tel. 981 569 890, Groups: Compostur (see last page)

Descubrirás a esencia da cidade no seguinte percorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán e Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador dos Reis Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Mosteiro de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. Descubrirás la esencia de la ciudad en el siguiente recorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán y Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Monasterio de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. You will discover the city's essence in the following itinerary: Praterías Square; Casa do Deán and Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Obradoiro Square; Colexio de San Xerome; Pazo de Raxoi; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; lnmaculada Square; Casa da Troia; Monastery of San Paio de Antealtares; Quintana Square; Cathedral. VISITAS EN ESPAÑOL Do 1 de abril ao 15 out.: todos os días ás 12 h e 18 h. Do 16 out. ao 31 mar.: todos os días ás 12 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 10€. Organiza: Asoc.

+ Info & Reserv: Compostur Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 T. MEDIA (fin S. Santa - 31 Maio): Mar e Dom, 13:00 h. T. ALTA (1 Xuñ-31 Oct): Mar e Sáb, 13:00 h. Prezo: 10 €. T. MEDIA (fin S. Santa - 31 Mayo): Mar y Dom, 13:00 h. T. ALTA (1 Jun-31 Oct): Mar e Sáb, 13:00 h. Precio: 10 €. MID-SEASON (Holy Week - May 31st): Sun & Tue, 1 pm. HIGH SEASON (June 1st - Oct 31st): Tue & Sat, 1 pm. Price: € 10.

Visita ao patrimonio histórico da Universidade / Visita al patrimonio


Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoReservas.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoReservas.com. Tel. 902 190 160. Information subject to modifications. Updated information at

histórico de la Universidad / Visit to University historic heritage USC Tours

+ Info & Reserv: Compostur Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoReservas.com Ruta guiada polos edificios históricos máis significativos da Universidade de Santiago para coñecer a historia desta institución de orixe medieval. Días e horarios (out-maio): lu a ven ás 12.00 e 16.30 h. sáb: 12.00 h. (outras datas e horarios a petición, cun mín. 15 pax). Idiomas: castelán, inglés, galego e portugués (outros idiomas a petición). Duración: 1 h 30 min aprox. Punto de saída: Claustro de Fonseca. Prezo: 7 €. Ruta guiada por los edificios históricos más significativos de la Universidad de Santiago para conocer la historia de esta institución de origen medieval. Días y horarios (oct-mayo): lu a vie a las 12.00 y 16.30 h. sáb: 12.00 h. (otras fechas y horarios a petición, con mín. 15 pax). Idiomas: Español, Inglés, Gallego y Portugués (otros idiomas bajo petición). Duración: 1h30min aprox. Punto de salida: Claustro de Fonseca. Precio: 7 €. Guided tour around the most significant university buildings, exploring the institution's histoty from its origin in the Middle Age. Days and times (Oct-May): Mon to Fri at 12:00 am and 4.30 pm. Sat: 12:00 am (other dates and times on request with a minimumof 15 persons). Languages: Spanish, English, Galician and Portuguese (others languages: on request). Duration: 1h 30min approx. Starting point: Fonseca Cloister. Price: € 7.

Excursións por Galicia / Excursiones por Galicia / Tours around Galicia

rra. Lugo. Low Estuaries. Costa da Morte & Fisterra. A Coruña & High Estuaries. Ribeiro. Baiona. A Guarda & Tui. Ribeira Sacra.

Goza de fermosas paisaxes de Galicia en excursións dun día dende Santiago. Disfruta de hermosos paisajes de Galicia en excursiones de un día desde Santiago. Enjoy Galicia´s beautiful scenery during one-day trips from Santiago. + Info & Reserv: Compostur Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoReservas.com Excursións operadas por Art Natura Excursiones operadas por ArtNatura Tours operated by Art Natura. EXCURSIÓNS A MEDIDA POR GALICIA Deseña a túa excursión por terras galegas para grupos de ata sete personas. O servicio inclúe un vehículo e acompañamento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Rutas día completo desde 340 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Baixas. Costa da Morte e Fisterra. A Coruña e Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda e Tui. Ribeira Sacra. EXCURSIONES A MEDIDA POR GALICIA Diseña tu excursión por tierras gallegas para grupos de hasta siete personas. El servicio incluye un vehículo y acompañamiento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Rutas día completo desde 340 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Bajas. Costa da Morte y Fisterra. A Coruña y Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda y Tui. Ribeira Sacra. CUSTOMISED PRIVATE TOURS AROUND GALICIA You can design your excursion for the Galician landscapes in trips for groups of up to seven people. A customised service that includes vehicle and an oficial guide-driver that will accompany you during the route. From € 210. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fiste-

Excursión operadas por Viajes Viloria Excursiones operadas por Viajes Viloria Tours operated by Viajes Viloria RÍAS BAIXAS Inclúe travesía en barco. SEMANA SANTA: Ven 2 abril, 9:00 h. Precio: 45 €/persona. Incluye travesía en barco. SEMANA SANTA: Vie 2 abril, 9:00 h. Precio: 45 €/persona. Includes boat trip. HOLY WEEK: Fri 2 April, 9:00 am. Price: € 45. FISTERRA-COSTA DA MORTE SEMANA SANTA: Sáb 3 abril, 9:00 h. Prezo: 40 €/persoa. SEMANA SANTA: Sáb 3 abril, 9:00 h. Precio: 40€/persona. HOLY WEEK: Sat 3 April, 9:00 am. Price: € 40.

49


D Directorios Directorios Directory Cultura Cultura Culture Referencias mapa Referencias mapa Map references

ARTeria Noroeste. Parque Vista Alegre. Rúa das Salvadas, 2A. e1 Auditorio da Universidade. Avenida de Vigo. Campus Sur. 981 563 100. b1 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións. (+34) 981 552 290. f1 12 Aula de Cultura de Caixa Galicia. Carreira do Conde, 18. (+34) 981 580 891. c3 Biblioteca Caja Madrid. Casas Reais, 14. (+34) 981 571 347. e3 Biblioteca Pública Ánxel Casal. Avenida de Xoán XXIII, s/n (+34) 881 999 416. e2 Casa da Parra. Praza da Quintana. (+34) 981 585 809. d2 13 Casa da Troia. Troia, 5. (+34) 981 585 159. e3 09 Casa das Asociacións. Avda. De Vilagarcía, 43. (+34) 981 542 350. b3 Casino de Santiago. Rúa do Vilar, 35. (+34) 981 577 503. d3 Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Valle Inclán, s/n. (+34) 981 546 619. e3 03 Centro Social Caixanova. Praza de Cervantes, 17. (+34) 902 922 461. e2 20 Colexio de Arquitectos (COAG). Casa da Conga. Praza da Quintana, 1. (+34) 981 580 100. d2 14 Colexio de Fonseca. Praza de Fonseca, s/n. (+34) 981 563 100. d2 15 Factoría Compostela. Rúa da Conga, 9. (+34) 981 55 78 53. d2 Fundación Araguaney. Alfredo Brañas, 5. (+34) 981 559 600. c3 Fundación Caixa Galicia. Rúa do Vilar, 19. (+34) 981 552 577. d2 17 Fundación Eugenio Granell. Pazo de Bendaña. Praza do Toural. (+34) 981 572 124. d3 04 Fundación Torrente Ballester. Rúa do Vilar, 7. (+34) 981 552 304. d2 16 Galería Auriol Arte. Rúa República de El Salvador, 2. (+34) 981 561 764. c3 Galería Citania. Algalia de Abaixo, 39. (+34) 981 589 385. e2 Galería Durán. Montero Ríos, 18. (+34) 981 577 158. c3 Galería Espacio 48. Rúa do Vilar, 48. (+34) 981 575 568. d3 Galería Goran Govorcin Contemporary. Campo do Cruceiro do Gaio, 17. (+34) 981 590 478. c1 Galería Paloma Pintos. Xelmírez, 25. (+34) 981 576 239. d3 Galería Sabor a Menta. Rúa Xelmírez, 12. (+34) 881 031 811. d3 Galería SCQ. Pérez Costanti, 12. (+34) 981 579 946. c3 Galería José Lorenzo. Travesa do Franco, 6. (+34) 981 587 433. d2 Galería José Lorenzo 2. Praza do Toural, 9. (+34) 981 587 433. d3 Galería Metro. Rúa Nova, 24. (+34) 881 031 479. d3 Galería Sargadelos. Rúa Nova, 16. (+34) 981 581 905. d3 Galería Sol & Bartolomé. San Francisco, 30. (+34) 981 575 085. e2 Galería Trinta. Virxe da Cerca, 24. (+34) 981 584 623. e3 Galicia Dixital Exposición/Exhibition. San Martiño Pinario. (+34) 981 554 048. d2 06 Galyarte. Xelmírez, 12. (+34) 881 03 18 11. d3 Igrexa da Universidade. Praza da Universidade. (+34) 981 563 100. d3 18 Librería Aenea. Rúa dos Irmáns Rey Alvite, 5. (+34) 981 572 567. c4 Multiusos Fontes do Sar. Diego Bernal, s/n. (+34) 981 568 160. e4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Museo da Colexiata do Sar. Sar (+34) 981 583 127. d4 08 Museo das Peregrinacións. San Miguel, 4. (+34) 981 581 558. e2 05 Museo de Arte Sacra. Monasterio de San Paio de Antealtares. (+34) 981 583 127. e2 07

50

Museo de Antropoloxía e Etnografía Sotelo Blanco. San Marcos, 77. (+34) 981 582 571. Museo de Historia Natural. Fac. de Química. Avda. das Ciencias. Campus Sur. (+34) 981 563 100. c2 10 Museo de Terra Santa. Convento de San Francisco. (+34) 981 581 600. e2 12 Museo Diocesano. Praza da Inmaculada. (+34) 981 572 300. d2 Museo do Acibeche. Praza de Cervantes, 12. (+34) 981 552 807. Museo do Colexio Médico. San Pedro de Mezonzo, 41.(+34) 981 595 562. Museo do Pobo Galego. Convento de San Domingos de Bonaval. (+34) 981 583 620. e3 02 Museo Pedagóxico de Galicia. San Lázaro, 107. (+34) 981 540 155. g4 11 Museo e Tesouro de la Catedral. Praza do Obradoiro. (+34) 981 560 527. d2 00 Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Miguel Ferro Caaveiro . (+34) 981 519 988. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pavillón de Galicia. San Lázaro. (+34) 981 557 359. Pazo de Xelmírez. Praza do Obradoiro. (+34) 981 552 985. d2 01 Sala Capitol. Concepción Arenal, 5. (+34) 981 574 399. d3 Sala Nasa. San Lourenzo, 51 -53, (+34) 981 573 998. c1 Sala Santart. Ruela de Brión, 5. (+34) 981 592 665. b4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Sala Yago. Rúa do Vilar, 51. (+34) 981 589 288. d3 Salón Teatro. Rúa Nova, 34. 981 581 111. d3 Teatro Principal. Rúa Nova, 22. 981 542 347 (ofic.) / 981 542 349 (tickets). d3 Zona 'C'. Bonaval, 1. e3 19

Gastronomía Gastronomía Gastronomy Directorio seleccionado por Trevisani, S.L. Directorio seleccionado por Trevisani, S.L. Directory selected by Trevisani, S.L.

Mariscarías / Marisquerías / Seafood Restaurants

Ambiente de viños e cervexas, tapas e racións Ambiente de vinos y cervezas, tapas y raciones Wine and beer atmosphere, "tapas" and portions A Taberna do Bispo. Franco, 37 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 045. d3 Casa Rosalía. Franco, 10 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 441. d2


El Patio. Franco, 33 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 747 d3 Abellá. Franco, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 O'42. Franco, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 009. d3 María Castaña. Raíña, 19 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 560 137. d3 Ventosela. Raíña, 28 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 669 942 206. d3 O Gato Negro. Raíña [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 583 105. d3 Trafalgar. Travesa do Franco, 1 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Orella. Raíña, 21 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Caracoles. Raíña, 14 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 561 498. d2 Sant Yago. Raíña, 12 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 444. d2 Central. Raíña, 15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 583 664. d2 Vinoteca O Beiro. Raíña, 3 [cidade histórica / hca. / old town]. (+34) 981 581 370. d2 Negreira ("O Pataca"). Rúa do Vilar, 77 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 580 740. d2 O'Filandón. Acibechería, 6 [cidade hca. / ciudad hca. / old town].(+34) 981 572 738. e2 Bierzo Enxebre. Troia, 10 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 909. e2 A Despensa da Troia. Troia, 9 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 554 546. e2 Forest. Abril Ares, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 811. e2 Casa Felisa. Porta da Pena, 5 [cidadehca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 582 602. e2 Bodeguilla de San Roque. San Roque, 13 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 564 379. e2 Garúm. Praciña das Penas, 1 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 062 631. e2 Casa Pepe. Pescadería Vella [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Belgo Mejillones. Rúa Travesa, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 881 259 030. e3 Gamela. Oliveira, 5 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 587 025. e3 Petiscos. Aller Ulloa, 7 (Porta do Camiño) [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 368. e3 O Catro. Rúa de San Pedro, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 103 794. e3 O Dezaseis. Rúa de San Pedro, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 633. e3 La Barrika. Rúa de San Pedro, 21 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 309. e3 Terrazas bares Rúa de San Clemente / Pavement bars in Rúa de San Clemente [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Agarimo. Preguntoiro, 2 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 573 094 Yunque. Rúas das Orfas, 27 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 947. d3 Lizarrán. Orfas, 25 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 577 684. d3 Tapería Senra. Senra, 4 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 576 134. c3 Iacobus. Acibechería, 5 [cidade histórica / c. histórica / old town]. e2 Merlego. Angustia, 22 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 572 975. f3 Bodega Abrigadoiro. Carreira do Conde, 5 [z. centro / central area]. (+34) 981 563 163. c2 Descorche. Hórreo, 96 [zona centro / central area]. (+34) 881 976 012. c3 Reno. Doutor Teixeiro, 28 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 018. c3 Cervecería Internacional. Montero Ríos, 38-b [z. centro / c. area]. (+34) 981 563 496. c3 Mesón Caney. Alfredo Brañas, 5 [zona centro / central area]. (+34) 981 559 600. c3 Cervecería La Marmita. Alfredo Brañas, 7 [zona centro / central area]. c3 La Codorniz. Alfredo Brañas, 15 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 173. c3 Cava de Saint James. República de El Salvador, 28 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 745. c3 Atalaya. Rosalía de Castro, 53 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 592 740. b2 Tapería Castelao. Rúa Nova de Abaixo, 7 [z. centro / central area]. (+34) 881 976 005. b2 La Viura. Rúa Nova de Abaixo, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 939 259. c2 La Viña de Xabi. Fernando III o Santo, 4 [z. centro / central area]. (+34) 981 940 071. b3 Vivacce. Ramón Cabanillas, 13 [zona centro / central area]. (+34) 665 805 586. b3 La Cavita. San Pedro de Mezonzo, 9 [z. centro / central area]. (+34) 981 93 50 98. b3

Latino. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 063. b3 Bokados Tapería. A Rosa, 34 [zona centro / central area]. (+34) 881 973 289. b3 A Colleita. Avenida de Ferrol, 11 [cidade / ciudad / the city]. b2 Barrigola. Avenida de Ferrol, 54 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 978 880. b2 Bodeguilla de San Lázaro. San Lázaro, 104 [zona Palacio de Congresos / zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 607. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Cociña galega Cocina gallega Galician Cuisine San Clemente. San Clemente, 6 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 565 426. d2 Carretas. Carretas, 21 [c. histórica / c. histórica / old town]. (+34) 981 563 111. d2 Asesino. Praza de Universidade, 16 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 568. d3 Tránsito dos Gramáticos. Tránsito dos Gramáticos, 1 [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 572 640. d3 Don Gaiferos. Rúa Nova, 23 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 894. d3 Ribadavia. O Franco, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 902. d2 El Cayado. O Franco, 20 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 587 861. d2 A Barrola I & II. O Franco, 29 & 41 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 999. d2 El Franco. O Franco, 28 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 588 814. d2 Casa Elisa. O Franco, 36-38 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 112. d3 Xantares. O Franco, 40 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 198. d3 Porta Faxeira. O Franco, 50 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 840. d3 El Pasaje. O Franco, 54 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 557 081. c3 El Submarino. O Franco, 49 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 428. d3 O Celme do Caracol. A Raíña, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 746. d2 Sexto II. A Raíña, 23 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 560 524. d3 Camilo. A Raíña, 24 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 58 45 93. d2 Ángel. San Clemente, 6 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 392. d2 O Picho da Cerca. Virxe da Cerca, 27 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 569 350. e3 Domínguez. Sar, 102 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 565 477. d4 Enxebre. Parador Hostal Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 050 527. d2 Restaurante dos Reis. Parador Hostal dos Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 200. d2 Raxoi. Raxoi, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 190. d2 Casal do Cabildo. Rúa de San Pedro, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 057. e3 Don Quijote. Galeras, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 859. d1 Bonaval. Rúa do Medio, 1-2 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 883. e3 La Tacita de Juan. Hórreo, 31 [zona centro / central area]. (+34) 981 562 041. c3 Vilas. Rosalía de Castro, 88 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 000. b2 Mesón Ferradura. Rosalía de Castro, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 589 120. c2 Green. Montero Ríos, 16 [zona centro / central area]. (+34) 981 580 976. c3 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. (+34) 981 554 356. c3 Fornos. Hórreo, 24 [zona centro / central area]. (+34) 981 565 721. c3 El Bocalino. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. (+34) 981 566 482 c3 Paz Nogueira. Castiñeiriño, 14-16 [periferia / outskirts]. (+34) 981 592 016. b5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Monterrey. Fontiñas, 82 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 587 557. g4 Mesón de Lázaro. San Lázaro, 73 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 525. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

51


Directorios Directorios Directory Doña Ana. Rúa de San Lázaro, 85 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 390 g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Finca. San Lázaro, 103 [periferia / outskirts]. (+34) 981 580 361. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Husa Santiago Apóstol. Costa de San Marcos, 1 [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 680 625 735. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pedra Santa. Costa de San Marcos, 18 [periferia / outskirts]. (+34) 981 557 415. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Sexto. San Marcos. A Grela [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 507. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) San Paio. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 205. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Ruta Jacobea. Lavacolla, 41 [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 211. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Lorenzo. Sabugueira, s/n. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 326. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Adrán. San Xoán de Calo. Teo [5 km]. (+34) 981 570 000. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Roberto. San Xulián de Sales, 17. Vedra [10 km] (+34) 981 511 769. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Villa Verde. Lugar de Figueiredo, 10. Ponte Ulla [10 km]. (+34) 981 512 652. (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Pulperías Pulperías Octopus taverns Los Sobrinos del Padre Benito. San Miguel, 7. (+34) 981 583 566. e2 Mesón do Pulpo. Vista Alegre, 57 (+34) 981 586 416. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pulpería Fuentes. Campo de Conxo, 5. (+34) 981 521 007. (fóra mapa / f. mapa / off map) Bodegón Concheiros. Fonte dos Concheiros, 2A.[cidade. / ciudad / the city]. (+34) 981 588 690. g3

Cociña española Cocina española Spanish Cuisine Rincón de Gurpegui. Frei Rosendo Salvado, 15 [z. centro / central area]. (+34) 981 598 178. b2 Asador Castellano. Rúa Nova de Abaixo, 2 [z. centro / central area]. (+34) 981 590 357. c2

Restaurantes 'in': nova cociña galega e española Restaurantes 'in': nueva cocina gallega y española In' Restaurants: New Galician and Spanish Cuisine Casa Marcelo. Rúa Hortas, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 580. d2 MICHELIN Ana. Sar, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 792. d4 Escoffier. Avenida de Ferrol, 7 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 523 005. b3 El Mercadito. Galeras, 18 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 574 239. d1 Acio. Galeras, 28 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 577 003. d1 Pedro Roca. Domingo García Sabell, 1 [cidade / cdad. / the city]. (+34) 981 585 776. d1 AC Palacio del Carmen. Hotel AC. Oblatas, s/n [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 552 444. c1 Abastos 2.0. Mercado de Abastos, casetas 13-18 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 576 145. e3 Tafona. Virxe da Cerca, 7 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 923. e3 A Curtidoría. Rúa da Conga, 2-3 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 342. d3

52

Boga. Rúa dos Feáns, local 3B [zona centro / central area]. (+34) 981 592 227. b2 De Profundis. Hotel Monumento San Francisco. Campiño de San Francisco, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 634. e2 Azabache. Hotel NH. Avda. Burgo das Nacións, s/n [cidade / cdad. / the city]. 902 115 116. f1 El Olivo. Rúa da Raxeira, 50 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 660 327 669. f4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Madam Ragú. Avda. de Ferrol, 17 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 976 741. b3 De Carmen. As Arribadas, 9 [periferia / outskirts]. (+34) 981 943 858. b2 (fóra mapa / fuera mapa / off map) A Quinta da Auga.Paseo da Amaía, 23B. Brandía, Vidán. [periferia / outskirts]. (+34)981 534 636. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Churrascarías e carnes e peixes á brasa Churrasquerías y carnes y pescados a la brasa Steak houses and barbecued meat and fish San Clodio. Rúa de San Pedro, 26 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 997. e3 Quitapenas II. Sar, 80 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 938 433. d4 A Cova do Feo. Rúa do Cardeal Payá, 5 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 675 660 035. d3 La Criolla. Montero Ríos, 10 [zona centro / central area]. (+34) 981 586 940. c3 Parrillada Argentina. Rosalía de Castro, 12 [z. centro / central area]. (+34) 981 586 071. c2 Parrillada 9 de julio. Santiago de Chile, 27 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 685. b3 A Taverna do Ensanche. Santiago de Chile, 12 [z. centro / c. area]. (+34) 981 590 788. b2 Gonzaba. Rúa Nova de Abaixo, 17 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 874. b2 A Costela de Román. San Pedro de Mezonzo, 26. [z. centro / c. area]. (+34) 981 598 811. b3 O Almacén. Sarela de Abaixo, 25 [periferia / outskirts]. (+34) 981 530 393. d1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) A Grella. Rúa do 25 de Xullo, 35. Camping As Cancelas. [cidade / ciudad / the city ]. (+34) 981 580 266. h4

Comida ecolóxica Comida ecológica Ecologic food Comarca 54. San Clemente, 11 [c. hca./ c. hca. / old town]. (+34) 981 104 586. c2

Chineses Chinos Chinese food Palacio Oriental. Fernando III o Santo, 11 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 428. b3 Imperial. Rosalía de Castro, 100 [zona centro / central area]. (+34) 981 597 626. b2 China Ming. Avenida Romero Donallo, 25 [z. centro / central area]. (+34) 981 593 673. b3

Kebabs Kebabs Kebabs Istambul Dönner Kebap. Rosalía de Castro, 5 [zona centro / central area]. c2 Asia Express. Rúa do Vilar, 81[cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Nevroz Döner Kebap. Cantón do Toural [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. c3 Nevroz Dönner Kebap. Rúa de San Pedro [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. e3 Beritan. Ruela dos Feáns, 2 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 109 . b2

Brasileiros Brasileños Brazilian food O´Rodicio. Carretera Santiago a Noia. A Barcia, 19 [periferia / outskirts]. (+34) 981 537 372. a1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Italianos Italianos ltalian food Gambrinus. Pza. de Fonseca, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 020. d2


Tivolino. Galeras, 9 [ciudad / the city].(+34) 981 577 108. d1 Góndola II. Diego de Muros, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 596 446. b3 La Tagliatella. Frei Rosendo Salvado, 10 [z. centro / city centre]. (+34) 881 939 822. b2 Dolce Vita. Rosalía de Castro, 98 [zona centro / city centre]. (+34) 664 773 157. b2

Grego Griego Greek food Góndola I. Santiago del Estero, 7 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 348. b2

Filipino Filipino Philippine food Las Cien Islas. Avda. Vilagarcía, 2, semisótano [zona centro / central area]. 881 976 390 / 881 976 391 (servizo a domicilio / serv. a domicilio / takeaway phone number). b2

Indio Indio Indian food

Gasthof. Centro Comercial Área Central, local 22 [ciudad / the city]. (+34) 981 560 426. g4 Pizza Grill. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 588 546. g4 McDonald´s. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 554 132. g4 McDonald´s. Praza de España, s/n [periferia / outskirts]. (+34) 981 554 132. h2 Burguer King. Senra, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 574 031. c3 Mister Burguer. Santiago de Chile, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 547. b2 Mac Burger. Santiago de Chile, 22 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 039. b3 Frankfurt. Rúa Nova de Abaixo [zona centro / central area]. (+34) 981 597 599. c2 Galeón. Alfredo Brañas, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 599 017. b3 Galeón Toural. Cantón do Toural, 4 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 599 017. d3 Bocalino Eleuvepizza. Santa Marta de Arriba, 2 [zona centro]. (+34) 981 534 647. b2 Casa Elena. Praza de Mazarelos, 12 [cidade histórica]. (+34) 981 581 114. d3

Punjabi Food. Fernando III o Santo, 37 [z. centro / central area]. (+34) 666 681 270. b3

Crêpes Crêpes Crêpes Crêperie Cre-Cotté. Praza da Quintana, 1- 1º [c. hca. / old town]. (+34) 981 577 643. d2

Menús a bo prezo Menús asequibles Reasonably priced menus Casa Manolo. Pza. de Cervantes [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 582 950. e2 Entre-Rúas. Entrerrúas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 108. d3 A Tulla. Entrerrúas, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 580 889. d3 Caamaño Bar. Cruceiro do Gaio, 8 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 561 677. c2 Suso. Rúa do Vilar, 65 [c. histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 586 611. d3 Marte. Rodrigo de Padrón, 11 [c. histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 905. d2 Las Vegas. Rodrigo de Padrón, 9 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 988. d2 Rey David. Alfredo Brañas, 25 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 114. b3 Casa Román. San Pedro de Mezonzo, 26 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 522. b3 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [c. hca. / old town]. (+34) 981 582 516. d3 CGAC. Ramón M. Valle Inclán [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 546 624. e3 Auditorio de Galicia. Avda. Burgo das Nacións, sn [cdad / the city]. (+34) 981 554 366. f3 Rúa Nova. Rúa Nova, 36 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 566 980. d3 Granxa do Xesto. Parque da Granxa do Xesto, sn [periferia / outskirts]. (+34) 620 642 254. e1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Comida rápida e para levar Comida rápida y para llevar Fast food and take away Pizza Polo. Casas Reais, 27 [c. hca. / old town]. (+34) 981 587 272 / (+34) 981 585 656. e3 Pizza Móvil. Orfas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 355. d3 Pizza Móvil. San Pedro de Mezonzo, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 300. b3 Pizza Móvil. Praza de Vigo, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 553 232. b2 Pizza Hut. Romero Donallo, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 211. b3 Telepizza. Avenida Rosalía de Castro, 126 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 525 619. b2 Pizza Piccolo. Frei Rosendo Salvado, 24 [z. centro / central area]. (+34) 981 595 655. b3 Pizza Móvil. Centro Comercial Área Central [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 560 909. g4 Quick. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. h4

A noite La noche The night Directorio seleccionado por Trevisani, S.L. Directorio seleccionado por Trevisani, S.L. Directory selected by Trevisani, S.L.

Música folk galega frecuente Música folk gallega frecuente Frequent Galician folk music Wi-Fi

Cafés, infusións, chocolates e licores de primeira hora Cafés, infusiones, chocolates y licores de primera hora Coffee, herbal tea, hot chocolate and liqueurs from early on Casino. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 35 [cidade histórica / c. hca. / old town]. 981 577 503. d3 Café Iacobus. Caldeirería, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Derby. Rúa das Orfas, 29 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Conga. Wi-Fi. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Literarios. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Café Santiagués. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Recantos. Wi-Fi. San Miguel [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Carrilana. San Paio de Antealtares, 16 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. b3 Metate. San Paio de Antealtares [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Terrazas en S. Paio de Antealtares / Pavement cafés in San Paio de Antealtares [c. hca./old town]. d2 Terrazas de Avda. de Figueroa / Pavement cafés in Avenida de Figueroa [c. hca. / old town]. c2 Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Garigolo. Wi-Fi. Praciña da Algalia de Arriba [cidade histórica / c. hca. / old town]. e2 Bonche. Rosalía de Castro, 128 [zona centro / central area]. b2 Terraza Hostal Reyes Católicos. Praza do Obradoiro [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Terraza-Jardín Hotel Costa Vella. Porta da Pena, 17 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e2

Clásicos composteláns Clásicos compostelanos Compostela classics Galo D´Ouro. Conga, 14-15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Borriquita de Belem. San Paio de Antealtares, 22 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Casa das Crechas. Vía Sacra, 3. [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2

53


Directorios Directorios Directory Modus Vivendi. Praza de Feixóo, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Pepa a Loba. Castro, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Atlántico. Fonte de San Miguel, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Paraíso Perdido. Antealtares, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Momo... a rúa. Virxe da Cerca, 23 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Dado Dadá Jazz Club. Alfredo Brañas, 19 [zona centro / central area]. b3

Ritmos latinos Ritmos latinos Latin rhythms Conga 8. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town] . d2 Guayaba. Nova de Abaixo, 26 [zona centro/ central area]. b2

A partir de trinta e tantos A partir de 30 y tantos 30-odd and older Discoteca Don Juan. Alfredo Brañas, 29 [zona centro/ central area]. b3 Sabáh. Doutor Teixeiro, 10 [zona centro / central area]. c3

Alternativos Alternativos Alternative clubs Tarasca. Entremuros, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Avante. Cantón de San Bieito, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Bar-tolo. Rúa da Troia [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Embora. Tras San Fiz de Solovio, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Pubs que preparan queimadas Pubs que preparan queimadas Clubs that prepare "queimada" (flamed eau-de-vie)

Forum. Rúa Travesa, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Man Ray. Hospitaliño, 18 [cidade histórica / ciudad histórica / old town). e2 Coffee Pop. Wi-Fi. Rúa de San Pedro, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

*Fonte Sequelo. Xelmírez, 24 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 *Retablo. Rúa Nova,13 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 564 851. d3 *Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 629 635 451. d3 *Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 617 082 447. e2 Calderería. Caldeirería, 26 [ cidade hca / ciudad hca / old town]. (+34) 981 573 625. d3 * Reservar con antelación / Order in advance.

As Dúas. Rúa da Oliveira, 3 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 669 440 436. e3

Especial Wi-Fi Especial Wi-Fi Wi-Fi Specials

Gais Gays Gays

Música temática Música temática Thematic music Bolengo. Wi-Fi. Ramón Cabanillas, 17-19 [zona centro / central area]. b3 Tupperware Café. Wi-Fi. Frei Rosendo Salvado, 28 [zona centro/ central area]. b3 Krooner. República Arxentina, 48 [zona centro / central area]. b3 A Reixa. Tras Salomé, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 A Medusa. Praza de Salvador Parga, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Camalea. Praza de San Martiño, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Cachán. Loureiros, 16 [cidade hca./ ciudad hca. / old town]. e2 Matadero. Praza do Matadoiro, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 La Radio. Praza San Fiz de Solovio, 6 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Para marchosos Para marchosos Lively clubs Retablo. Rúa Nova, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. 981 564 851. d3 Capitol. Concepción Arenal, 5 [zona centro / central area]. d3 Sónar. Rúa de Mazarelos 4-5 [c. histórica / old town]. d3 Leblón Meia. Rúa das Ameas, [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Quintana Sur. Praza da Quintana, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Meia. Algalia de Abaixo, 22 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Ultramarinos. Casas Reais, 34 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Garoa. Rodrigo de Padrón [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Yacaré. Santiago de Chile, 15 [zona centro / central area]. b3 Ruta. Pérez Costanti, 4 [zona centro / central area]. c3 Discoteca Liberty. Alfredo Brañas, 6 [zona centro /central area]. c3 Discoteca Apolo. Santiago del Estero, 8 [zona centro / central area]. c2 La Catedral. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. b3 Gabanna. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. b3 Charlotte. Fernado III o Santo, 1 [zona centro / central area]. b3

54

Moon Music Club. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Deluxe. Santiago de Chile, 31 [zona centro / central area]. b3 Blaster. República Arxentina, 6 [zona centro / central area]. c3 Maycar. Douctor Teixeiro, 5 [zona centro / central area]. c3

El Nido de Cuco. Virxe da Cerca, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. Lembranza. Montero Ríos, 39 [zona centro / central area]. c3 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións, s/n [cidade / ciudad / the city]. f1 Sport. República Arxentina, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 283. b3 Rock Café Santiago. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Fusión. Frei Rosendo Salvado, 9 [zona centro / central area]. (+34) 981 938 687. b2 Astra I. Santiago de Chile, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 595 510. b2 M* Café e Copas. Fonte de Santo Antonio [c. hca. / c. hca. / old town]. 981 572 559. d3

Karaokes Makumba. Frei Rosendo Salvado, 16 [zona centro /central area]. b2 Manhattan. Alfredo Brañas, 18 [zona centro / central area]. c3


OFICINAS DE TURISMO TOURIST OFFICES Oficina Central de Información Turística Municipal. Turismo de Santiago Municipal Tourist Main Office. Turismo de Santiago Rúa do Vilar, 63 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 555 129 www.santiagoturismo.com info@santiagoturismo.com Aberta todo o ano. Out-abr: Lu-Ve: 9-19 h. Sa-Do e festivos: 9-14 h., 16-21 h. Semana Santa-out:Todos os días, 9-21 h. Abierta todo el año. Oct-abr: Lu-Vi: 9-19 h. Sa-Do y festivos: 9-14 h., 16-21 h. Semana Santa-oct: Todos los días, 9-21 h. Open all year. Oct-Apr: Mon-Fri: 9 am-7 pm. Sat-Sun and holidays: 9 am-2 pm, 4-7 pm Easter-Oct: Everyday, 9 am - 9 pm. Oficina Municipal de Información Turística Municipal Tourist Office Dársena de autobuses Xoán XXIII. Tel. (+34) 981 576 456 Aberta todo o ano. Lu-Do e festivos: 9-14 h., 16-19 h. Abierta todo el año. Lu-Do y festivos: 9-14 h., 16-19 h. Open all year. Mon-Sun and holidays: 9 am-2 pm, 4-7 pm. COMPOSTUR Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela's Official Reservation Center Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 Fax: (+34) 981 572 736 www.SantiagoReservas.com info@SantiagoReservas.com

Oficina de Acollida ao Peregrino Oficina de Acogida al Peregrino Pilgrim Reception Office Rúa do Vilar, 1 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 568 846 www.archicompostela.org Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do e festivos: 1014 h., 16-20 h. Abr-out: Todos os días, 9-21 h. Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do y festivos: 1014 h., 16-20 h. Abr-oct: Todos los días, 9-21 h. Nov-Apr: Mon-Sat: 10 am-8 pm. Sun and holidays: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Apr-Oct: 9 am – 9 pm. Oficina de Turismo de Galicia (Turgalicia) Galician Tourist Information Office (Turgalicia) Rúa do Vilar, 30 - 32 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 584 081 / 902 332 010 www.turgalicia.es Lu-Ve: 10-20 h. Sa: 11-14 h, 17-19 h. Do e festivos: 11-14 h. Lu-Vi: 10-20 h. Sa: 11-14 h., 17-19 h. Do y festivos: 11-14 h. Mon - Fri: 10 am-8 pm. Sat: 11 am-2 pm, 57 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm.


Culturall. Nº 51 Xuño 2010  

Toda a axenda mensual de Santiago de Compostela: cultura, lecer e turismo. Nº 51, Xuño 2010. Galego-Español-Inglés. / Santiago de Compostela...

Culturall. Nº 51 Xuño 2010  

Toda a axenda mensual de Santiago de Compostela: cultura, lecer e turismo. Nº 51, Xuño 2010. Galego-Español-Inglés. / Santiago de Compostela...

Advertisement