Page 1

culturall

67

2011/10

Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo.

Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Santiago de Compostela’s complete Culture, Leisure and Tourism guide.

O espírito compostelán El espíritu compostelano The Compostela spirit


Culturall. Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Culturall. Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Culturall. Santiago de Compostela's complete Culture, Leisure and Tourism Guide. Monthly publication of Santiago de Compostela Tourism. Coordinación_Coordinated by: Turismo de Santiago. Redacción_Texts: Turismo de Santiago. Fotos_Photography: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo, Matías Ascariz. Tradución_Traducción_Translation: Desmond Joyce. Deseño_Diseño_Design: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión_Printed by: Litonor. D.L.: C-809/2006

04

presentación

presentación presentation

culturall

índice index

05

imprescindibles

11

non faltes...

14

axenda

26

museos e exposicións permanentes

30

plano

32

exposicións

36

compostela escondida

46

que facer

50

directorios

imprescindibles essentials

no te pierdas... don’t miss... agenda listings

museos y exposiciones permanentes permanent museums and exhibitions plano map

exposiciones exhibitions

compostela escondida hidden compostela qué hacer what to do directorios directory


presentación presentation

Octubre devolve a Santiago de Compostela unha programación cultural estable que se estende ata xuño. Como os rapaces ás escolas ou a chuvia do outono ás rúas, van regresando ós teatros, salas e auditorios os ciclos e festivais que temos marcados hai xa anos no calendario e no corazón. Son os bos costumes dos que se nutre mes a mes o espírito eterno da cidade: a temporada de abono do Auditorio de Galicia, o festival de títeres na cidade histórica, o ciclo Compostela Organum, o cine de Amal e +Curtocircuito, as actividades infantís, os concertos da Capitol, o bulir da Cidade da Cultura…

Octubre devuelve a Santiago de Compostela una programación cultural estable que se extiende hasta junio. Como los niños a las escuelas o la lluvia de otoño a las rúas, van regresando a los teatros, salas y auditorios los ciclos y festivales que tenemos marcados hace ya años en el calendario y en el corazón. Son las buenas costumbres de las que se nutre mes a mes el espíritu eterno de la ciudad: la temporada de abono del Auditorio de Galicia, el festival de títeres en la ciudad histórica, el ciclo Compostela Organum, el cine de Amal y +Curtocircuito, las actividades infantiles, los conciertos de la Capitol, el bullir de la Cidade da Cultura…

Ós espazos que frecuentamos ven engadirse un novo recinto en pleno corazón monumental: o Auditorio Novacaixagalicia, que rescatou o fermoso Pazo de los Condes de Ximonde para aloxar nel unha ambiciosa temporada de concertos, teatro, maxia e danza.

A los espacios que frecuentamos ha venido a añadirse un nuevo recinto en pleno corazón monumental: el Auditorio Novacaixagalicia, que ha rescatado el hermoso Pazo de los Condes de Ximonde para alojar en él una ambiciosa temporada de conciertos, teatro, magia y danza.

The customary venues have been joined by a new auditorium right in the centre of old town: the Novacaixagalicia Auditorio, which has restored the beautiful Pazo de los Condes de Ximonde to host an ambitious season of concerts, theatre, magic and dance.

Y así, entre novedades y viejos conocidos, nos adentraremos en la ciudad buscando fechas, nombres, motivos y lugares que vuelvan más luminoso el paso hacia los días más fríos y oscuros del año.

And so, in the midst of novelties and old friends, we enter the city looking for dates, names, reasons and places to light up our road towards the coldest and darkest days of the year.

E a, entre novidades e vellos coñecidos, adentrarémonos na cidade buscando datas, nomes, motivos e lugares que volvan máis luminoso o paso cara os días máis fríos e oscuros do ano.

October marks the return of Santiago de Compostela's regular cultural programme, which lasts until June. Like children going back to school or autumn rain to the streets, the concerts and festivals that have been part of the calendar, and of our hearts, for years start returning to the city's theatres, galleries and auditoriums. These are the good habits that nourish, month after month, the city's eternal spirit: the Auditorio de Galicia's regular season, the puppet festival in the old town, the Compostela Organum concerts, the Amal and +Curtocircuito film festivals, children's activities, concerts in the Capitol, the hustle and bustle of the City of Culture...

culturall 04 | 05


imprescindibles essentials


culturall Monicreques / Títeres / Puppet

Invasión de monicreques! Un ano máis, o Festival Internacional Galicreques, organizado pola Asociación Cultural Barriga Verde, enche a cidade durante unha semana de múltiples actividades relacionadas co colorido mundo dos monicreques. Na súa XVI edición, o festival presta especial atención á cultura das marionetas en Hispanoamérica coa participación de compañías de Colombia, Uruguai, Brasil, Arxentina, Perú, Costa Rica e México, que se sumarán ás compañías españolas e galegas en funcións baixo teito e ó aire libre.

¡Invasión de títeres! Un año más, el Festival Internacional Galicreques, organizado por la Asociación Cultural Barriga Verde, llena la ciudad durante una semana de múltiples actividades relacionadas con el colorido mundo de los títeres. En su XVI edición, el festival presta especial atención a la cultura de las marionetas en Hispanoamérica con la participación de compañías de Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina, Perú, Costa Rica y Méjico, que se sumarán a las agrupaciones españolas y gallegas en funciones bajo techo y al aire libre.

Puppet invasion! One year more, the International Galicreques Festival, organised by the Barriga Verde cultural association, fills the city during a week of numerous activities related to the colorful world of puppets. In its 16th year, the Festival will highlight the culture of puppets in Latin America with the participation of companies from Colombia, Uruguay, Brazil, Argentina, Peru, Costa Rica and Mexico, chich will join Spanish and Galician groups in indoor and outdoor shows.

Festival Internacional Galicreques 2011 Teatro Principal, sede da SGAE, praza do Toural 1-9 de outubro /octubre. October 1-9. Consultar programa en p. 14. See programme on page 14. Entradas/tickets: Teatro Principal,Sede SGAE: 5 € / Praza do Toural: 2 € 06 | 07


i Música / Music

Outono retro A primeira edición do Outono Capit@l Rock Festival ven colorear máis o outono cun cartel de soul, rock e rhythm and blues de sabor retro que quedou inaugurado o pasado mes co concerto de JC Brooks & The Uptown Sound. O 15 de outubro debutará en Galicia a diva do soul Maxine Brown -que traballou con Sam Cooke, as Ronettes, Ray Charles ou Otis Redding- acompañada pola banda catalana Pepper Pots. E o día 29 actuará o británico Si Cranstoun, unha voz capaz de rivalizar coas estrelas soul dos 60, presentando o seu disco 'Alternative Floor Fillers' xunto ós galegos Dr. Gringo. Ademais celebraranse as exposicións 'Extra, extra!! Read all about it... A prensa beat nos anos 60' e '25 anos de Ruta 66', ambas no pub A Reixa, que será escenario de sesións de dj's.

Otoño retro La primera edición del Outono Capit@l Rock Festival viene a colorear más el otoño con un cartel de soul, rock y rhythm and blues de sabor retro que quedó inaugurado el pasado mes con el concierto de JC Brooks & The Uptown Sound. El 15 de octubre debutará en Galicia la diva del soul Maxine Brown -que se ha codeado con Sam Cooke, las Ronettes, Ray Charles u Otis Redding- acompañada por la banda catalana Pepper Pots. Y el día 29 actuará el británico Si Cranstoun, una voz capaz de rivalizar con las estrellas soul de los 60, presentando su disco 'Alternative Floor Fillers' junto a los gallegos Dr. Gringo. Además se celebrarán las exposiciones 'Extra, extra!! Read all about it... A prensa beat nos anos 60' y '25 anos de Ruta 66', ambas en el pub A Reixa, que será escenario de sesiones de dj's.

Retro Autumn The first Outono Capit@l Rock Festival brings more colour to autumn with a programme featuring retro-sounding soul, rock and rhythm and blues that began last month with a concert by JC Brooks & The Uptown Sound. October 15 will be Galician debut of the soul diva Maxine Brown, who has performed with Sam Cooke, the Ronettes, Ray Charles or Otis Redding, accompanied by the Catalan band Pepper Pots. And October 29 will be the turn of Britain's Si Cranstoun, a voice on a par with the soul stars of the 1960s, presenting his CD “Alternative Floor Fillers,” along with the Galicians Dr. Gringo. There will also be exhibitions called “Extra, extra!! Read all about it... A prensa beat nos anos 60” and “25 anos de Ruta 66,” both in the A Reixa club, which will also host DJ sessions.

Outono Capit@l Rock Festival Sala Capitol 15 -29 de outubro/octubre. 21.30 h. October 15 and 29. 9.30 pm. 15 out/oct. Maxine Brown & The Pepper Spots 29 out/oct. Si Cranstoun + Dr. Gringo Entradas / Tickets: 15 € anticipadas, 18 € en taquilla. Bono completo: 30 € / € 15 in advance, € 18 at ticket office. All concerts: € 30. A Reixa Tenda - Gong Discos - www.ticketmaster.es www.novacaixagalicia.es


culturall Música / Music

Sinfonías do noroeste Tralo espectacular comezo de temporada de setembro con 'O Barbeiro de Sevilla', o Auditorio de Galicia programa tres concertos en outubro coa Real Filharmonía de Galicia e a Orquestra Sinfónica de Porto. A formación compostelá e o seu titular, Antoni Ros Marbà, recibirán o xoves 6 al violinista inglés Jack Liebeck para interpretar o concerto de violín de Gerhard, a abertura de 'Oberon' de Weber e a primeira sinfonía de Schumann. A continuación, o xoves 13, volve a Santiago a Orquestra Sinfónica do Porto, dirixida por Grant Llewellyn, cun programa que inclúe as Danzas Sinfónicas de Rachmaninov e a sinfonía 3 de Harris, así como o concerto para violín de Sibelius coa solista Alina Pogostkina. Finalmente, o venres 21 a RFG será dirixida por Günter Pichler nun programa protagonizado polo Sexteto de Bach e obras para piano de Schumann e Strauss, interpretadas por Alexander Lonquich.

Sinfonías del noroeste Tras el espectacular comienzo de temporada de septiembre con 'El Barbero de Sevilla', el Auditorio de Galicia programa tres conciertos en octubre con la Real Filharmonía de Galicia y la Orquestra Sinfónica de Porto. La formación compostelana y su titular, Antoni Ros Marbà, recibirán el jueves 6 al violinista inglés Jack Liebeck para interpretar el concierto de violín de Gerhard, la 'obertura' de Oberon de Weber y la primera sinfonía de Schumann. A continuación, el jueves 13, vuelve a Santiago la Orquestra Sinfónica do Porto, dirigida por Grant Llewellyn, con un programa que incluye las Danzas Sinfónicas de Rachmaninov y la sinfonía 3 de Harris, así como el concierto para violín de Sibelius, con la solista Alina Pogostkina. Finalmente, el viernes 21 la RFG será dirigida por Günter Pichler en un programa protagonizado por el Sexteto de Bach y obras para piano de Schumann y Strauss interpretadas por Alexander Lonquich.

Symphonies from the northwest After the spectacular beginning of the season in September with “The Barber of Seville,” the Auditorio de Galicia presents three concerts in October featuring the Real Filharmonía de Galicia and the Porto Symphony Orchestra. The Compostela orchestra and its resident conductor, Antoni Ros Marbà, will accompany the violinist Jack Lieback on Thursday, October 6, to perform Gerhard's violin concert, Weber's Oberon “overture” and Schumann's first symphony. Then, on Thursday, October 13, the Porto Symphony Orchestra, conducted by Grant Llewellyn, returns to Santiago with a programme including Rachmaninov's Symphony Dances and Harris' Symphony No. 3, as well as Sibelius' Concert for violin, with the soloist Alina Pogostkina. Finally, on Friday, October 21, the RFG orchestra will be conducted by Günter Pichler in a programme featuring Bach's Sextet and works for piano by Schumann and Strauss performed by Alexander Lonquich. Temporada de abono Auditorio de Galicia 6 out/oct. 21 h / 9 pm. Real Filharmonía de Galicia. Antoni Ros Marbà, director/conductor. Jack Liebeck, violín: C. M. v. Weber, R. Gerhard, R. Schumann. 13 out/oct. 21 h / 9 pm. Orquestra Sinfónica do Porto. Grant Llewellyn, director/conductor. Alina Pogostkina. Kuusisto, violín: S. Rachmaninov, J. Sibelius, R. Harris. 20 out/oct. Real Filharmonía de Galicia. Günter Pichler, director /conductor. Alexander Lonquich, piano: R. Schumann, R. Strauss, J. Brahms. Entradas / Tickets: 12 €. Estudantes e xubilados/ estudiantes y jubilados / students and OAPs: 50%. www.novacaixagalicia.es / 902 434 443. Despacho de billetes / Taquilla / Ticket office: 981 571 026 - 981 573 979. 08 | 09


i Música / Music

Polo bosque máxico A 220 anos case exactos da estrea en Viena de 'A Frauta Máxica', que Mozart logrou ver escenificada dous meses antes da súa morte, chega a Santiago a Orquestra Sinfónica de Pleven cunha única función da famosa ópera. O novo auditorio da cidade histórica será o escenario no que Tamino e Papageno se encontrarán para emprender o rescate de Pamina, supostamente secuestrada por Sarastro, o seu pai e gran sacerdote do templo de Isis, nun camiño que os levará a descubrir as verdadeiras intencións da malvada Raíña da Noite.

Por el bosque mágico A 220 años casi exactos del estreno en Viena de 'La Flauta Mágica', que Mozart logró ver escenificada dos meses antes de su muerte, llega a Santiago la Orquesta Sinfónica de Pleven con una única función de la famosa ópera. El nuevo auditorio de la ciudad histórica será el escenario en que Tamino y el alegre Papageno se encontrarán para emprender el rescate de Pamina, supuestamente secuestrada por Sarastro, su padre y gran sacerdote del templo de Isis, en un camino que los llevará a descubrir las verdaderas intenciones de la malvada Reina de la Noche.

In the magical forest Almost exactly 220 years after the premiere in Vienna of “The Magical Flute,” which Mozart managed to see staged two months before his death, the Pleven Symphony Orchestra comes to Santiago with a single performance of the famous opera. The old town's new auditorium will be the setting in which Tamino and the cheerful Papageno will meet to undertake the rescue of Pamina, supposedly kidnapped by Sarastro, her father and the great priest of the temple of Isis, on a path that will lead to their discovering the wicked Queen of the Night's real intentions.

'Die Zauberflöte' Auditorio Novacaixagalicia 25 de outubro/octubre. 20.30 h. October 25. 8.30 pm. Orquesta Sinfónica de Pleven. Director / Conductor: Martin Mázik. Director artístico / artistic director: Luis Miguel Lainz Entradas/Tickets: www.servinova.es


culturall Música / Music

Michael Jackson Forever Convertido no único show no mundo en recibir o aval da Jackson Family Foundation, o espectáculo 'Forever King of Pop' chega a Santiago para render tributo a Michael Jackson e repasar, a dous anos da súa morte, a súa incalculable aportación á música pop. A produción de factura española, dotada de grandes efectos especiais, un coro gospel, máis de 40 músicos e bailaríns, fai un intenso percorrido por todos os seus éxitos en solitario e cos Jackson Five: 'Billie Jean', 'Beat It', 'Thriller', 'Bad' ou 'I Want You Back'. Ademais recrea en directo, por primeira vez nun escenario, os vídeos máis importantes da súa carreira, como 'Thriller' ou 'Smooth Criminal'.

Michael Jackson Forever Convertido en el único show en el mundo en recibir el aval de la Jackson Family Foundation, el espectáculo 'Forever King of Pop' llega a Santiago para rendir tributo a Michael Jackson y repasar, a dos años de su muerte, su incalculable aportación a la música pop. La producción de factura española, dotada de grandes efectos especiales, un coro gospel, más de 40 músicos y bailarines, hace un intenso recorrido por todos sus éxitos en solitario y con los Jackson Five: 'Billie Jean', 'Beat It', 'Thriller', 'Bad' o 'I Want You Back'. Además recrea en directo, por primera vez en un escenario, los vídeos más importantes de su carrera, como 'Thriller' o 'Smooth Criminal'.

Michael Jackson Forever The only show in the world endorsed by the Jackson Family Foundation, the show “Forever King of Pop” arrives in Santiago to pay tribute to Michael Jackson and highlight, two years after his death, his incalculable contribution to pop music. The Spanish production, featuring great special effects, a gospel choir, more than 40 musicians and dancers, takes an intensive look at all his solo hits and those with the Jackson Five: “Billie Jean,” “Beat It,” “Thriller,” “Bad” or “I Want You Back.” It also includes live screenings, for the first time on a stage, of the most important videos in his career, such as “Thriller” or “Smooth Criminal.”

Forever King of Pop Auditorio Novacaixagalicia 6–9 de outubro / octubre. October 6 to 9. Produción/ Producción / Productor: Carlos J. López. Dirección artística / Artistic director: Jesús Sanz-Sebastián. 6 out/oct. 20.30 h. 8.30 pm. 7 out/oct.19 h, 22.30 h. 7 pm, 10.30 pm. 8 out/oct.18 h, 22 h. 6 pm, 10 pm. 9 out/oct.17 h, 20.30 h. 5 pm, 8.30 pm. Entradas/Tickets: Desde/from 35,75 €. www.servinova.es Toda a axenda, día a día · Toda la agenda, día a día · The entire programme, day by day: www.santiagoturismo.com Séguenos en Síguenos en Follow us on 10 | 11

E no noso canle Y en nuestro canal And on our channel


non faltes no te pierdas don’t miss

Música Music

Música Music

Cine Cinema

Sinfónica Estatal de Rusia

Compostela Organum Festival 2011

Festival AMAL 2011

Auditorio Novacaixagalicia 18 de outubro. 20.30 h 18 octubre. 20.30 h October 18. 8.30 pm

Catedral - Igrexa da Universidade - Igrexa de San Paio 8, 16, 22 e 29 de outubro: 20.30 h 8, 16, 22 y 29 de octubre: 20.30 h October 8, 16, 22 and 29: 8.30 pm

Teatro Principal - Fundación Araguaney Do 24 ao 29 de outubro Del 24 al 29 de octubre October 24 to 29

A primeira orquesta en estrear o novo escenario do Pazo dos Condes de Ximonde será a Sinfónica Estatal de Rusia, considerada unha das mellores formacións do mundo desde que fora dirixida por Igor Stravinsky. A Santiago chega co seu director Mark Gorenstein e o violinista Ivan Pochekin para interpretar un programa 100% Tchaikovsky, que inclúe o seu concerto de violín. La primera orquesta en estrenar el nuevo escenario del Pazo de los Condes de Ximonde será la Orquesta Sinfónica Estatal de Rusia, considerada una de las mejores formaciones del mundo desde que fuera dirigida por Igor Stravinsky. A Santiago llega con su director Mark Gorenstein y el violinista Ivan Pochekin para interpretar un programa 100% Tchaikovsky, que incluye su concierto de violín. The first orchestra to perform on the new stage of former ancestral home of the Counts of Ximonde will be the State Symphony Orchestra of Russia, considered one of the best ensembles in the world under the leadership of Igor Stravinsky. It is visiting Santiago with its conductor Mark Gorenstein and the violinist Ivan Pochekin to perform a 100% Tchaikovsky programme, including his violin concert.

A Catedral, a igrexa de San Paio e a da Universidade serán os escenarios dos catro concertos que compoñen o ciclo de outono deste consolidado festival de música, un evento organizado polo Consorcio de Santiago e a Asociación Berenguela, que nesta edición contará coa participación dos organistas Gianluca Libertucci e Norbert Petry, ademáis das formacións Tasto Solo e Ars Combinatoria. La Catedral, la iglesia de San Paio y la de la Universidad serán los escenarios de los cuatro conciertos que componen el ciclo de otoño de este consolidado festival de música, un evento organizado por el Consorcio de Santiago y la Asociación Berenguela, que en esta edición contará con la participación de los organistas Gianluca Libertucci y Norbert Petry, además de las formaciones Tasto Solo y Ars Combinatoria. The Cathedral, Church of San Paio and University Church will be the venues of four concerts making up the autumn series of this well-established music festival, an event organised by Consorcio de Santiago and the Berenguela association. This year features the participation of the organists Gianluca Libertucci and Norbert Petry, as well as the ensembles Tasto Solo and Ars Combinatoria.

Entradas/Tickets: Desde/from 22,35 €. www.servinova.es

Entrada gratuíta ata completar aforamento / Entrada gratuita hasta completar aforo / Admission free until full.

A Fundación Araguaney celebra a novena edición do Festival de Cine Internacional Euro Árabe AMAL coa proxección de diversas producións, longametraxes de ficción, curtas ou documentais de autores consagrados e de novos talentos. Todo isto acompañado de sesións gastronómicas, concertos, obradoiros e un ciclo dedicado aos máis cativos, todas encamiñadas cara a un único obxectivo: achegar a Occidente a realidade do mundo árabe. La Fundación Araguaney celebra la novena edición del Festival de Cine Internacional Euro Árabe AMAL con la proyección de diversas producciones, largometrajes de ficción, cortos o documentales de autores consagrados y de nuevos talentos. Todo esto acompañado de sesiones gastronómicas, conciertos, talleres y un ciclo dedicado a los más pequeños, todas encaminadas hacia un único objetivo: acercar a Occidente la realidad del mundo árabe. The Araguaney Foundation hosts the 9th International Arab-European Film Festival AMAL with the screening of several productions, feature films, shorts or documentaries by wellestablished and new filmmakers. All of this accompanied by gastronomy sessions, concerts, workshops and a series devoted to young ones, with a sole objective: introducing the West to the reality of the Arab world. Entradas/tickets: 1-2 € (ciclo infantil gratis/children's series free)


n

Teatro Theatre

Cine Cinema

Música Music

'Oeste solitario'

+ Curtocircuíto

Symphony X

Salón Teatro 10, 11 e 12 de outubro: 21 h 10, 11 y 12 de octubre: 21 h October 10, 11 and 12: 9 pm

Auditorio de Galicia-CSC de Fontiñas 4, 11, 18 e 25 de outubro: 20.30 h 4, 11, 18 y 25 de octubre: 20.30 h October 4, 11, 18 and 25: 8.30 pm

Sala Capitol 16 de outubro: 19 h 16 de octubre: 19 h October 16: 7 pm

Tras o éxito obtido o pasado ano coa representación de 'Un cranio furado', a compañía teatral Excéntricas estrea en Compostela a terceira parte da Triloxía de Leenane, escrita polo dramaturgo irlandés Martin McDonagh e adaptada ao galego por Avelino González. Baixo a dirección de Quico Cadaval, os actores Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira interpretan a dous irmáns enfrontados nunha escura comedia chea de humor negro. Tras el éxito obtenido el pasado año con la representación de 'Un cranio furado, la compañía teatral Excéntricas estrena en Compostela la tercera parte de la Trilogía de Leenane, escrita por el dramaturgo irlandés Martin McDonagh y adaptada al gallego por Avelino González. Bajo la dirección de Quico Cadaval, los actores Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira interpretan a dos hermanos enfrentados en una oscura comedia llena de humor negro. After their success last year with “Un cranio furado,” the Excéntricas theatre company presents for the first time in Compostela the third part of the Leenane Trilogy, written by the Irish playwright Martin McDonagh and adapted to Galician by Avelino González. Directed by Quico Cadaval, the actors Evaristo Calvo and Víctor Mosqueira play two opposing brothers in a dark comedy full of black humour.

Ata finais de ano, o Festival Internacional de Curtametraxes ofrece diversas proxeccións que amosan ao público o mellor de cada una das súas categorías. No mes de outubro, os compostelán poderá gozar dunha selección do Palmarés 2011, así como o máis destacado da produción galega e as curtas galardoadas na última edición dos Premios Goya. Hasta finales de año, el Festival Internacional de Cortometrajes ofrece diversas proyecciones que muestran al público lo mejor de cada una de sus categorías. En el mes de octubre, los compostelanos podrá disfrutar de una selección del Palmarés 2011, así como lo más destacado de la producción gallega y los cortos galardonados en la última edición de los Premios Goya. Towards the end of the year, the International Short Film Festival presents different screenings to show the public the best of each category. During October, Compostela's residents and visitors can enjoy the 2011 Winners, as well as the best Galician productions and prize-winning shorts from the most recent Goya Awards.

A formación estadounidense de metal progresivo chega á cidade dentro da xira de presentación do seu traballo discográfico máis recente, 'Iconoclast', editado tras catro anos de descanso creativo. Unha cita imprescindible para os amantes dos sons heavy, na que tamén se poderá escoitar aos noruegueses Pagan's Mind e os italianos DGM. La formación estadounidense de metal progresivo llega a la ciudad dentro de la gira de presentación de su trabajo discográfico más reciente, 'Iconoclast', editado tras cuatro años de descanso creativo. Una cita imprescindible para los amantes de los sonidos heavy, en la que también se podrá escuchar a los noruegos Pagan's Mind y los italianos DGM. The American progressive metal group returns to the city as part of the tour presenting its latest CD, “Iconoclast,” released after a four-year rest. A must for heavy metal fans that also includes Norway's Pagan's Mind and Italy's DGM.

Entradas / Tickets: 10 €

12 | 13

Gratis / Free

Entrada/tickets: 20 € (+ gastos/expenses) Discos Gong, Carrefour, Halcón Viajes, http://www.ticketmaster.es


non faltes no te pierdas don’t miss

Maxia Magia Magic

Teatro Theatre

Música Music

'Magia Potagia'

'O Avaro'

Música na Cidade da Cultura

Auditorio Novacaixagalicia 15 e 16 de outubro: 20.30 e 19 h 15 y 16 de octubre: 20.30 y 19 h October 15 and 16: 8.30 and 7 pm

Auditorio Novacaixagalicia 26 de outubro: 20.30 h 26 de octubre: 20.30 h October 26: 8.30 pm

Cidade da Cultura de Galicia Varios días, diversos horarios Different days, different times

Os mellores números e ilusións realizadas por Juan Tamariz nos seus 40 anos de carreira reunidos nun espectáculo para toda a familia. Grandes ilusións, xogos de participación co público e maxia de preto co sentido do humor característico do 'Mago do violín imaxinario', un artista considerado como un dos mellores do mundo, que ostenta o récord de premios acadados en certames internacionais. Los mejores números e ilusiones realizadas por Juan Tamariz en sus 40 años de carrera reunidos en un espectáculo para toda la familia. Grandes ilusiones, juegos de participación con el público y magia de cerca con el sentido del humor característico del 'Mago del violín imaginario', un artista considerado como uno de los mejores del mundo, que ostenta el récord de premios conseguidos en certámenes internacionales. Juan Tamariz's best numbers and illusions during his 40-year career in a show for all the family. Great illusions, tricks with the public's participation and close-up magic with the characteristic humour of the “Magician with the imaginary violin,” an artist considered one of the world's best, who holds the record for the greatest number of international prizes.

A inmortal obra de Molière, una comedia en prosa en cinco actos tamén chamada 'A escola da mentira', abre a temporada de teatro clásico no novo Auditorio Novacaixagalicia. Nesta versión dirixida por Jorge Lavelli, o actor gaditano Juan Luis Galiardo, todo un veterano das táboas españolas, interpreta ao mesquiño Harpagón, un pai rico e obsesionado coa idea de sufrir un roubo. La inmortal obra de Molière, una comedia en prosa en cinco actos también llamada 'La escuela de la mentira', abre la temporada de teatro clásico en el nuevo Auditorio Novacaixagalicia. En esta versión dirigida por Jorge Lavelli, el actor gaditano Juan Luis Galiardo, todo un veterano de las tablas españolas, interpreta el mezquino Harpagón, un padre rico y obsesionado con la idea de sufrir un robo. Molière's immortal play, a five-act comedy in prose also called “The School for Lies,” begins the classical theatre season in the new Auditorio Novacaixagalicia. In this version directed by Jorge Lavelli, the Cadiz actor Juan Luis Galiardo, a veteran of the Spanish stage, plays the mean Harpagon, a rich father that is obsessed with the idea of being robbed.

Entradas/tickets: 22,75 € www.servinova.es

Entradas/tickets: www.servinova.es

O outono está cheo de música no Gaiás. A cuarta edición do ciclo gratuíto 'Espazos sonoros', co lema 'Novos camiños para a música' e concertos os días 1, 6, 8 e 22, o recital de música electrónica do batería Yoshimitsu Ichiraku Doravideo no 'Ruído de fondo' do día 25, dedicado á arte sonora nipona, ou a apertura do novo ciclo 'Diarios sonoros' o 22, son só algunhas das propostas musicais para este mes de outubro. El otoño está lleno de música en el Gaiás. La cuarta edición del ciclo gratuito 'Espazos sonoros', con el lema 'Nuevos caminos para la música' y conciertos los días 1, 6, 8 y 22, el recital de música electrónica del batería Yoshimitsu Ichiraku Doravideo en el 'Ruido de fondo' del día 25, dedicada al arte sonoro nipón, o la apertura del nuevo ciclo 'Diarios sonoros' el 22, son sólo algunas de las propuestas musicales para este mes de octubre. The autumn is full of music on Monte Gaiás. The fourth year of the free concerts “Espazos sonoros,” with the theme “New paths for music” and performances on October 1, 6, 8 and 22, an electronic music recital by the drummer Yoshimitsu Ichiraku Doravideo in “Ruido de fondo” on October 25, devoted to Japan's sonorous art, or the beginning of a new series called “Diarios sonoros” on October 22, are just some of the music events for this month of October. Entrada/tickets: Doravideo: 5,75 € www.servinova.es


outubro

octubre october SÁBADO / SATURDAY 1

axenda agenda listings Fotos cedidas por programadores culturais. Fotos cedidas por programadores culturales. Photos provided by cultural programmers.

Infantil. Festival Internacional Galicreques 2011 Comeza una nova edición do Festival Internacional de Títeres, con actividades e espectáculos para público infantil e familiar. Máis información en: www.santiagoturismo.com. Ata o día 9. Comienza una nueva edición del Festival Internacional de Títeres, con actividades y espectáculos para público infantil y familiar. Más información en: www.santiagoturismo.com. Hasta el día 9. Children. International Galicreques Festival 2011 Another International Puppet Festival begins with activities and shows for children and families. More information at: www.santiagoturismo.com. Until October 9. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. 'Os sábados, choiva de contos': Contacontos escenificados Coa compañía Titirimaña para todos os públicos. Gratuíto. Con la compañía Titirimaña para todos los públicos. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: Dramatised storyelling With the Titirimaña company, for all ages. Free. 18 h / 6 pm. Sede SGAE Infantil. Ciclo 'Escena en familia': 'El patito feo' Coa compañía A la Sombrita para nenos a partir de 3 anos. Entrada: 5 €. Ata o día 2. Con la compañía A la Sombrita para niños a partir de 3 años. Entrada: 5 €. Hasta el día 2. Children. “Escena en familia” series. “El patito feo” With the A la Sombrita company, for children over 3. Tickets: € 5. Until October 2. 20.30 h / 8.30 pm. Cidade da Cultura Música. IV Ciclo 'Espazos sonoros' Recital da soprano Laura Alonso e o pianista Lorenzo de los Santos. Obras de Liszt, Mahler e Schumann. Gratuíto. Recital de la soprano Laura Alonso y el pianista Lorenzo de los Santos. Obras de

14 | 15

2011 Liszt, Mahler y Schumann. Gratuito. Music. 4th “Espazos sonoros” series Recital by the soprano Laura Alonso and the pianist Lorenzo de los Santos. Works by Liszt, Mahler and Schumann. Free. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Música. Xoan Curiel O artista galego presenta o seu último traballo, 'Magnético-Zen'. El artista gallego presenta su último trabajo, 'Magnético-Zen'. Music. Xoan Curiel The Galician artist presents his latest CD, “Magnético-Zen.”

DOMINGO / SUNDAY 2 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12.30 h / 12.30 pm. Sede SGAE Infantil. Ciclo 'Escena en familia': 'El patito feo' Ver día 1. Children. “Escena en familia”: series: “El patito feo” See October 1. 19 h / 7 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo 'Galicia Classics': 'O soño dourado. De Rosalía a Cunqueiro' Homenaxe poético-musical con Antón de Santiago (barítono), Patricia Morchón (soprano) e o conxunto Instrumental Cítola. Gratuíto. Homenaje poético-musical con Antón de Santiago (barítono), Patricia Morchón (soprano) y el conjunto Instrumental Cítola. Gratuito. Music. “Galicia Classics” series: “O soño dourado. De Rosalía a Cunqueiro” Poetical-musical tribute with Antón de Santiago (baritone), Patricia Morchón (soprano) and the Cítola instrumental ensemble. Free.

LUNS / LUNES / MONDAY 3


a 11.30 h / 11.30 am. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2011: 'El EnmaZcarado' Compañía El Chonchón (Chile). Children. International Galicreques Festival 2011: “El EnmaZcarado” El Conchón company (Chile).

María Emilia Casas, ex-chairwoman of the Constitutional Court. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2011: 'Sopa' Compañía de Títeres Cachiporra (Uruguai/Uruguay). Children. International Galicreques Festival 2011: “Sopa” Cachiporra puppet company (Uruguay).

Proyección de los trabajos premiados en la VIII edición del Festival de Cortomentrajes. Gratuito. Cinema. +Curtocircuíto: Curtocircuíto 2011 Winners Screening of the prize-winning shorts from the 8th Short Film Festival. Free.

MARTES / TUESDAY 4 10.30 h / 10.30 am. Sede SGAE Infantil. Festival Internacional Galicreques 2011: 'Recuerdos' Taller de Arte El Colectivo (Arxentina /Argentina). Children. International Galicreques Festival 2011: “Recuerdos” El Colectivo art workshop (Argentina). 11.30 h / 11.30 am. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2011: 'El Señor del Mar' Compañía Madero (Perú). Children. International Galicreques Festival 2011: “El Señor del Mar” Madero company (Peru).

12.30 h / 12.30 pm. Teatro Principal Coloquios. Festival Internacional Galicreques 2011 Mesa redonda e presentación das compañías da XVI edición. Discussions. International Galicreques Festival 2011 Round table and presentation of this year's companies. 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. 'Os luns do Ateneo': 'Xurisdición constitucional e democracia' María Emilia Casas, expresidenta do Tribunal Constitucional. Gratuíto. María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional. Gratuito. Conferences. “Os luns do Ateneo”: “Xurisdicción constitucional e democracia”

20.30 h / 8.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo 'Elas tras a cámara': 'Bright Star' Proxección do filme de Jane Campion (2009). Gratuíto. Proyección de la película de Jane Campion (2009). Gratuito. Cinema. “Elas tras a cámara” series: “Bright Star” Screening of Jane Campion's film (2009). Free. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2011: 'Amor de Cuentos' Compañía Teatro Arbolé (Aragón). Children. International Galicreques Festival 2011: “Amor de Cuentos” Teatro Arbolé company (Aragon). 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio de Galicia Cine. +Curtocircuíto: Palmarés Curtocircuíto 2011 Proxección dos traballos premiados na VIII edición do Festival de Curtamentraxes. Gratuíto.

23 h / 11 pm. Jazz Club Dado Dadá Música. Casa Baubo Espectáculo sinestésico con Montse Merino (voz), Ton Risco (batería), Enrique Oliver (saxo), Xan Campos e Alejandro Vargas (piano). Music. Casa Baubo Synesthetic show with Montse Merino (vocals), Ton Risco (drums), Enrique Oliver (sax), Xan Campos and Alejandro Vargas (piano).

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 5 10.30 h / 10.30 am. Sede SGAE Infantil. Festival Internacional Galicreques 2011: 'El lobo Rodrigo' Compañía El Abrojito (Arxentina / Argentina). Children. International Galicreques Festival 2011: “El lobo Rodrigo” El Abrojito company (Argentina). 11.30 h / 11.30 am. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2011: 'Juanito y los frijoles mágicos' Compañía La Bicicleta (Costa Rica). Children. International Galicreques Festival 2011: “Juanito y los frijoles mágicos” La Bicicleta company (Costa Rica).


culturall 19 h / 7 pm. Praza do Toural Infantil. Galicreques 2011: Obradoiro de títeres Actividade para nenos de 5 a 10 anos. Inscrición: 1,5 €. Infantil. Galicreques 2011: Taller de títeres Actividad para niños de 5 a 10 años. Inscripción: 1,5 €. Children. Galicreques 2011: Puppet workshop Activity for children ages 5 to 10. Registration: € 1.50. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2011: 'O Nariz, de Nikolay Gogol' Compañía Marionetas, Actores & Objectos (Portugal). Children. International Galicreques Festival 2011: “O Nariz, de Nikolay Gogol” Marionetas, Actores & Objectos company (Portugal). 21.30 h / 9.30 pm. Centro Social O Pichel Cine. 'Cineclube de Compostela': 'O día do pan' + 'Na escuridade' Proxección de dúas mediometraxes de Sergei Dvortsevoy. Gratuíto. Proyección de dos mediometrajes de Sergei Dvortsevoy. Gratuito. Cinema. “Cineclube de Compostela”: “O día do pan” + “Na escuridade” Screening of two medium-length films by Sergei Dvortsevoy. Free. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Música. Nicolás y Los Papeles del Gobierno O vigués Nicolás Pastoriza presenta o seu traballo 'El niño con la raqueta en el espejo'. Entrada: 15 €. El vigués Nicolás Pastoriza presenta su trabajo 'El niño con la raqueta en el espejo'. Entrada: 15 €. Music. Nocolás and Los Papeles del Gobierno Vigo's Nicolás Pastoriza presents his CD “El niño con la raqueta en el espejo.” Tickets: € 15.

Children. International Galicreques Festival 2011: “Los Tres Reyes y Un Simple” Tesis Teatro company from Colombia. 11.30 h / 11.30 am. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2011: 'La Carpa de los Dos Colores' Compañía Guiñoleros UAS de México. Children. International Galicreques Festival 2011: “La Carpa de los Dos Colores” Guiñoleros UAS company from Mexico. 12.30 h / 12.30 pm. Teatro Principal Coloquios. Festival Internacional Galicreques 2011 Mesa redonda titulada 'Títeres en Hispanoamérica'. Children. International Galicreques Festival 2011 Round table entitled “Títeres en Hispanoamérica” 18 h / 6 pm. Cidade da Cultura Música. IV Ciclo 'Espazos sonoros' A contrabaixista de jazz Pamela Kurstin ofrece un obradoiro-concerto coa técnica que desenvolveu para o theremín, instrumento inventado en 1919. Gratuíto. La contrabajista de jazz Pamela Kurstin ofrece un taller-concierto con la técnica que ha desarrollado para el theremín, instrumento inventado en 1919. Gratuito. Music. 4th “Espazos sonoros” series The jazz double bass Pamela Kurstin presents a concert-workshop with the technique she has developed for the theremin, an instrument invented in 1919. Free.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 6

19 h / 7 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Cine. Ciclo 'Cinema galego': 'Romasanta, a caza da besta' Proxección do filme de Francisco Plaza (2004). Gratuíto. Proyección de la película de Francisco Plaza (2004). Gratuito. Cinema. “Cinema galego” series: “Romasanta, a caza da besta” Screening of Francisco Plaza's film (2004). Free.

10.30 h / 10.30 am. Sede SGAE Infantil. Festival Internacional Galicreques 2011: 'Los Tres Reyes y Un Simple' Compañía Tesis Teatro de Colombia.

19 h / 7 pm. Praza do Toural Infantil. Galicreques 2011: Obradoiro de títeres Infantil. Galicreques 2011: Taller de títeres

16 | 17

Ver día 5. Children. Galicreques 2011: Puppet workshop See October 5. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2011: 'Recuerdos' Taller de Arte El Colectivo (Arxentina / Argentina). Children. International Galicreques Festival 2011: “Recuerdos” El Colectivo art workshop (Argentina). 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio Novacaixagalicia Espectáculo. 'Forever King of Pop' Tributo a Michael Jackson no que se repasan todos os seus éxitos en solitario e cos Jackson Five. Entrada: 35,75 €. Ata o día 9. Tributo a Michael Jackson en el que se repasan todos sus éxitos en solitario y con los Jackson. Entrada: 35,75 €. Hasta el día 9. Show. “Forever King of Pop” Tribute to Michael Jackson featuring his solo hits and those with the Jackson Five. Tickets: € 35.75. Until October 9.

21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Real Filharmonía de Galicia Dirixida por Antoni Ros Marbà e con Jack Liebeck (violín). Obras de Schumann, Weber e Gerhard. Entrada: 12 €. Dirigida por Antoni Ros Marbà y con Jack Liebeck (violín). Obras de Schumann, Weber y Gerhard. Entrada: 12 €. Music. Real Filharmonía de Galicia Conducted by Antoni Ros Marbà and with Jack Liebeck (violin). Works by Schumann, Weber and Gerhard. Tickets: € 12.


a 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Música. Robert Pier Trio Sesión de jazz. Entrada: 3 €. Music. Robert Pier Trio Jazz session. Tickets: € 3. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues A Bakin' Blues Band reinterpreta temas clásicos. Entrada: 3 €. La Bakin' Blues Band reinterpreta temas clásicos. Entradas: 3 €. Music. Blues Jam Session The Bakin' Blues Band reinterprets classic songs. Tickets: € 3.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 7 10.30 h / 10.30 am. Sede SGAE Infantil. Festival Internacional Galicreques 2011: 'La Bella Durmiente' Compañía La Estrella (Valencia). Children. International Galicreques Festival 2011: “La Bella Durmiente” La Estrella company (Valencia). 11.30 h / 11.30 am. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2011: 'Nana Luna' Compañía La Mar de Marionetas (Madrid). Children. International Galicreques

Festival 2011: “Nana Luna” La Mar de Marionetas company (Madrid). 12.30 h / 12.30 pm. Teatro Principal Coloquios. Festival Internacional Galicreques 2011 Mesa redonda sobre os Premios Barriga Verde 2010 e entrega do Premio Galicreques 2011. Mesa redonda sobre los Premios Barriga Verde 2010 y entrega del Premio Galicreques 2011. Discussions. International Galicreques Festival 2011 Round table on the Barriga Verde 2010 Awards and prize-giving ceremony of the Galicreques 2011 Awards. 17-20.45 h / 5-8.45 pm. Praza do Toural Infantil. Festival Internacional Galicreques 2011: 'Teatrillo Mágico' Compañía El retrete de Dorian Gray (Cataluña). Varios pases. Ata o día 8. Hasta el día 8. Children. International Galicreques Festival 2011: “Teatrillo Mágico” El retrete de Dorian Gray company (Catalonia). Several performances. Until October 8. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro 'Un día con Luis Seoane' Con CreArte para nenos de 6 a 12 anos. Gratuíto con inscrición previa. Con CreArte para niños de 6 a 12 años. Gratuito con inscripción previa. Children. “Un día con Luis Seoane” workshop With CreArte for children ages 6 to 12. Free after registration. 19 h / 7 pm. Praza do Toural Infantil. Galicreques 2011: Obradoiro de títeres Infantil. Galicreques 2011: Taller de títeres Ver día 5. Children. Galicreques 2011: Puppet workshop See October 5. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2011: 'Histórias com desperdícios' Compañía Teatro de La Plaza (Brasil).

Children. International Galicreques Festival 2011: “Histórias com desperdícios” Teatro de La Plaza company (Brazil). 20.30 e 22.30 h / 8.30 and 10.30 pm. Auditorio Novacaixagalicia Espectáculo. 'Forever King of Pop' Ver día 6. Show. “Forever King of Pop” See October 6.

SÁBADO / SATURDAY 8 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. 'Os sábados, choiva de contos': 'Contacontos dos libros contentos' Con Títeres Cachirulo para todos os públicos. Gratuíto. Con Títeres Cachirulo para todos los públicos. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Contacontos dos libros contentos” With Títeres Cachirulo for all ages. Free. 13.30-20 h / 1.30-8 pm. Praza do Toural Infantil. Festival Internacional Galicreques 2011: 'Teatrillo Mágico' Ver día 7. Children. International Galicreques Festival 2011: “Teatrillo Mágico” See October 7. 17 h / 5 pm. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2011: 'Sopa' Compañía de Títeres Cachiporra. Children. International Galicreques Festival 2011: “Sopa” Cachiporra puppet company. 18 e 22 h / 6 and 10 pm. Auditorio Novacaixagalicia Espectáculo. 'Forever King of Pop' Ver día 6. Show. “Forever King of Pop” See October 6. 18 h / 6 pm. Sede SGAE Infantil. Ciclo 'Escena en familia': 'La bella durmiente' Coa compañía La Estrella para nenos a partir de 3 anos. Entrada: 5 €. Ata o día 9. Con la compañía La Estrella para niños a partir de 3 años. Entrada: 5 €. Hasta el día 9.


culturall Children. “Escena en familia” series: “La bella durmiente” With the La Estrella company, for children over 3. Tickets: € 5. Until October 9. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2011: 'La República del Caballo Muerto' Compañía Guiñoleros UAS (México). Children. International Galicreques Festival 2011: “La República del Caballo Muerto” Guiñoleros UAS company (Mexico). 20.30 h / 8.30 pm. Cidade da Cultura Música. IV Ciclo 'Espazos sonoros' O pianista galego José Núñez Ares toca unha selección de 'Goyescas' de Enrique Granados e pezas de Rogelio Groba. Gratuíto. El pianista gallego José Núñez Ares toca una selección de 'Goyescas' de Enrique Granados y piezas de Rogelio Groba. Gratuito. Music. 4th “Espazos sonoros” series The Galician pianist José Ñúñez Ares performs a selection of “Goyescas” by Enrique Granados and works by Rogelio Groba. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa da Universidade Música. 'Compostela Organum Festival' Grupo Tasto Solo. Programa de pezas do século XIV. Gratuíto. Grupo Tasto Solo. Programa de piezas del siglo XIV. Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival” Tasto Solo group. Programme of 14th-century works. Free. 21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Bichakadela: 'Soños' Peza de teatro contemporáneo escrita e dirixida por Roberto Leal. Pieza de teatro contemporáneo escrita y dirigida por Roberto Leal.

Theatre. Bichakadela: “Soños” Contemporary play written and directed by Roberto Leal. 21 h / 9 pm. Sala Capitol Música. Pink Tones Concerto homenaxe aos míticos Pink Floyd. Entrada anticipada: 23 €. Concierto homenaje a los míticos Pink Floyd. Entrada anticipada: 23 €. Music. Pink Tones Pink Floyd tribute concert. Advance ticket sales: € 23.

DOMINGO / SUNDAY 9 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12 h / 12 noon. Cidade da Cultura Infantil. Ciclo 'Pequeclassics': 'As miñas primeiras catro estacións' Homenaxe ás Catro Estacións de Vivaldi co violinista libanés Ara Malikian. Para nenos a partir de 6 anos. Entradas esgotadas. Homenaje a las Cuatro Estaciones de Vivaldi con el violinista libanés Ara Malikian. Para niños a partir de 6 años. Entradas agotadas. Children. “Pequeclassics” series: “As miñas primeiras catro estacións” Tribute to Vivaldi's Four Seasons with the Lebanese violinist Ara Malikian. For children over 6. Tickets sold out. 12.30 h / 12.30 pm. Sede SGAE Infantil. Ciclo 'Escena en familia': 'La bella durmiente' Ver día 8. Children. “Escena en familia” series: “La bella durmiente” See October 8. 17 h / 5 pm. Teatro Principal Infantil. Festival Internacional Galicreques 2011: 'El Señor del Mar' Ver día 4. Children. International Galicreques Festival 2011: “El Señor del Mar” See October 4. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal

18 | 19

Infantil. Festival Internacional Galicreques 2011: 'El EnmaZcarado' Ver día 3. Children. International Galicreques Festival 2011: “El EnmaZcarado” See October 3. 17 e 20.30 h / 5 and 8.30 pm. Auditorio Novacaixagalicia Espectáculo. 'Forever King of Pop' Ver día 6. Show. “Forever King of Pop” See October 6. 21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Bichakadela: 'Soños' Ver día 8. Theatre. Bichakadela: “Soños” See October 8.

LUNS / LUNES / MONDAY 10 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. 'Os luns do Ateneo': 'No centenario de Marshall McLuhan (19112011) dende a aldea global' Darío Villanueva, Secretario da Real Academia Española. Gratuíto. Darío Villanueva, Secretario de la Real Academia Española. Gratuito. Conferences. “Os luns do Ateneo”: “No centenario de Marshall McLuhan (19112011) dende a aldea global” Darío Villanueva, Secretary of the Royal Spanish Academy. Free. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Excéntricas: 'Oeste solitario' Comedia negra dirixida por Quico Cadaval e interpretada por Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira. Ata o día 12. Entrada: 5 €. Comedia negra dirigida por Quico Cadaval e interpretada por Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira. Hasta el día 12. Entrada: 5 €. Theatre. Excéntricas: “Oeste solitario” Black comedy directed by Quico Cadaval and performed by Evaristo Calvo and Víctor Mosqueira. Until October 12. Tickets: € 5. 21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Bichakadela: 'Soños' Ver día 8. Theatre. Bichakadela: “Soños” See October 8. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos


a Música. Luis Pastor Recital dun dos cantautores españois máis recoñecidos. Entrada: 8 €. Recital de uno de los cantautores españoles más reconocidos. Entrada: 8 €. Music. Luis Pastor Recital by one of Spain's best renowned singer-songwriters. Tickets: € 8.

MARTES / TUESDAY 11 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio de Galicia Cine. +Curtocircuíto: Premios Goya 2011 Unha selección das curtas gañadoras e finalistas aos Premios Goya 2011. Gratuíto. Una selección de los cortos ganadores y finalistas a los Premios Goya 2011. Gratuito. Cinema. +Curtocircuíto: Goya 2011 Awards A selection of prize-winning and short-listed shorts from the Goya 2011 Awards. Free.

With Doctors Without Borders volunteers, for children ages 4 to 10. Free. 19 h / 7 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Cine. Ciclo 'Cinema galego': 'Trece badaladas' Película de Xavier F. Villaverde en 2002. Gratis. Cinema. “Cinema galego” series: “Trece badaladas” Film made by Xavier F. Villaverde in 2002. Free. 21 h / 9 pm. Sala Capitol Música. Guadalupe Plata + Dixie Town Sesión de hard blues co grupo andaluz e o trío vigués. Entrada anticipada: 12 €. Sesión de hard blues con el grupo andaluz y el trío vigués. Entrada anticipada: 12 €.

21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Excéntricas: 'Oeste solitario' Ver día 10. Theatre. Excénticas: “Oeste solitario” See October 10.

21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Excéntricas: 'Oeste solitario' Ver día 10. Theatre. Excéntricas: “Oeste solitario” See October 10.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 13 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Contacontos 'Que me pasa, Ntumba?' Con voluntarios de Médicos Sen Fronteiras para nenos de 4 a 10 anos. Gratuíto. Infantil. Cuentacuentos 'Qué me pasa, Ntumba?' Con voluntarios de Médicos Sin Fronteras para niños de 4 a 10 años. Gratuito. Children. Storytelling: “Qué me pasa, Ntumba?”

VENRES / VIERNES / FRIDAY 14 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Ciclo 'Teatro en xira': 'La colmena científica o el Café de Negrín' A compañía El Cruce interpreta a obra de José Ramón Fernández dirixida por Ernesto Caballero. Ata o día 15. La compañía El Cruce interpreta la obra de José Ramón Fernández dirigida por Ernesto Caballero. Hasta el día 15. Theatre. “Teatro en xira” series: “La colmena científica o el Café de Negrín” The El Cruce company performs José Ramón Fernández's play, directed by Ernesto Caballero. Until October 15. 21 h / 9 pm. Sede SGAE Música. Ciclo 'Autor 3.0': Kérkennai O grupo folk ourensano presenta o seu terceiro traballo, 'Xirovagos'. Gratuíto. El grupo folk orensano presenta su tercer trabajo, 'Xirovagos'. Gratuito. Music. “Autor 3.0” series: Kérkennai The Ourense folk group presents its third CD, “Xirovagos.” Free.

23 h / 11 pm. Jazz Club Dado Dadá Música. Casa Baubo Ver día 4. Music. Casa Baubo See October 4.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 12

Ver día 6. Music. Blues Jam Session With October 6.

Music. Guadalupe Plata + Dixie Town Hard blues session with this Andalusian group and Vigo trio. Advance ticket sales: € 12. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Orquestra Sinfónica do Porto Dirixida por Grant Llewellyn e con Pekka Kuusisto (violín). Obras de Rachmaninov e Sibelius. Entrada: 12 €. Dirigida por Grant Llewellyn y con Pekka Kuusisto (violín). Obras de Rachmaninov y Sibelius. Entrada: 12 €. Music. Porto Symphony Orchestra Conducted by Grant Llewellyn and with Pekka Kuusisto (violin). Works by Rachmaninov and Sibelius. Tickets: € 12. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues

21 h / 9 pm. Salón Teatro. Música. Ciclo 'ST Música Presente': The Blows O grupo vigués presenta o seu novo traballo discográfico, 'Ejército de fantasmas'. Entrada: 5 €. El grupo vigués presenta su nuevo trabajo discográfico, 'Ejército de fantasmas'. Entrada: 5 €. Music. “ST Música Presente” series: The


culturall Blows The Vigo group presents its latest CD, “Ejército de fantasmas.” Tickets: € 5.

SÁBADO / SATURDAY 15 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. 'Os sábados, choiva de contos': 'A maxia do debuxante' Con Anxo Fariña para nenos de 5 a 7 anos. Gratuíto. Con Anxo Fariña para niños de 5 a 7 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “A maxia do debuxante” With Anxo Fariña for children ages 5 to 7. Free. 18 h / 6 pm. Sede SGAE Infantil. Ciclo 'Escena en familia': 'Pío' Caramuxo Teatro conta unha historia chea de humor para toda a familia. Entrada: 5 €. Ata o día 16. Caramuxo Teatro cuenta una historia llena de humor para toda la familia. Entrada: 5 €. Hasta el día 16. Children. “Escena en familia” series: “Pío” Caramuxo Teatro presents a story full of humour for all the family. Tickets: € 5. Until October 16. 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio Novacaixagalicia Espectáculo. Juan Tamariz: 'Magia Potagia' Os mellores números e ilusións realizadas polo gran mago nos seus 40 anos de carreira. Entrada: 22,75 €. Ata o día 16.

Los mejores números e ilusiones realizadas por el gran mago en sus 40 años de carrera. Entrada: 22,75 €. Hasta el día 16. Show. Juan Tamariz: “Magia Potagia” The great magician's best numbers and illusions from his 40-year career. Tickets: € 22.75. Until October 16. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Ciclo 'Teatro en xira': 'La colmena científica o el Café de Negrín' Ver día 15. Theatre. “Teatro en xira” series: “La colmena científica o el Café de Negrín” See October 15. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Capitol Música. Outono Capit@l Rock Festival: Maxine Brown + The Pepper Pots Primeiro concerto en Galicia da lendaria diva do soul, acompañada da banda catalana Pepper Pots. Entrada: 18 € Primer concierto en Galicia de la legendaria diva del soul, acompañada de la banda catalana Pepper Pots. Entrada: 18 € Music. Outono Capit@l Rock Festival: Maxine Brown + The Pepper Pots First concert in Galicia by the legendary soul diva, accompanied by the Catalan group Pepper Pots. Tickets: € 18.

DOMINGO / SUNDAY 16 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12.30 h / 12.30 pm. Sede SGAE Infantil. Ciclo 'Escena en familia': 'Pío' Ver día 15. Children. “Escena en familia” series: “Pío” See October 15. 19 h / 7 pm. Sala Capitol Música. Symphony X + Pagan's Mind + DGM A banda norteamericana de heavy metal presenta o seu novo álbum de estudio, 'Iconoclast'. Entrada: 25 €. La banda norteamericana de heavy metal presenta su nuevo álbum de estudio, 'Iconoclast'. Entrada: 25 €.

20 | 21

Music. Symphony X + Pagan's Mind + DGM The American heavy metal band presents its latest studio album, “Iconoclast.” Tickets: € 25. 19 h / 7 pm. Auditorio Novacaixagalicia Espectáculo. Juan Tamariz: 'Magia Potagia' Ver día 15. Show. Juan Tamariz: “Magia Potagia” See October 15. 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa de San Paio de Antealtares Música. 'Compostela Organum Festival' Co grupo Ars Combinatoria. Concerto de Brandeburgo nº4 de Bach. Gratuíto. Con el grupo Ars Combinatoria. Concierto de Brandeburgo nº4 de Bach. Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival” With the Ars Combinatoria group. Bach's Brandenburg Concert No. 4. Free. 21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Bichakadela: 'Soños' Ver día 8. Theatre. Bichakadela: “Soños” See October 8.

LUNS / LUNES / MONDAY 17 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. 'Os luns do Ateneo': 'Química, benefactora da humanidade' Manuel Casalderrey, divulgador científico e colaborador de La Voz de Galicia. Gratuíto. Manuel Casalderrey, divulgador científico y colaborador de La Voz de Galicia. Gratuito. Conferences. “Os luns do Ateneo”: “Química, benefactora da humanidade” Manuel Casladerrey, science lecturer and La Voz de Galicia contributor. Free. 20 h / 8 pm. Escola de Altos Estudos


a Musicais Conferencias. 'De Beethoven a Brahms. Interpretación de Sexteto' Co director de orquestra Günter Pichler. Gratuíto. Con el director de orquesta Günter Pichler. Gratuito. Conferences. “De Beethoven a Brahms. Interpretación de Sexteto” With the orchestra conductor Günter Pichler. Free.

MARTES / TUESDAY 18 19 h / 7 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Cine. Ciclo 'Muller e Dereitos Humanos' Documental 'Sueños truncados' en conmemoración do Día Internacional contra a Pobreza, seguido dunha mesa redonda e debate. Gratuíto. Documental 'Sueños truncados' en conmemoración del Día Internacional contra la Pobreza, seguido de una mesa redonda y debate. Gratuito. Cinema. “Muller e Dereitos Humanos” series “Sueños truncados” documentary to mark International Anti-Poverty Day, followed by a round table and debate. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio Novacaixagalicia Música. Orquestra Sinfónica Estatal de Rusia Mark Gorenstein dirixe obras de Tchaikovsky, incluido o seu concerto de violín co solista Ivan Pochekin. Entrada: 22,35-30,75 €. Mark Gorenstein dirige obras de Tchaikovsky, incluido su concierto de violín con el solista Ivan Pochekin. Entrada: 22,35-30,75 €. Music. State Symphony Orchestra of Russia Mark Gorenstein conducts works by Tchaikovsky, including his violin concert with the soloist Ivan Pochekin. Tickets: € 22.3530.75. 20.30 h / 8.30 pm. Centro Sociocultural de Fontiñas Cine. +Curtocircuíto: Premios Goya 2011 Ver día 11. Cine. +Curtocircuíto: Goya 2011 Awards See October 11. 20.30 h / 8.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo 'Elas tras a cámara': 'La boda

del Monzón' Proxección do filme de Mira Nair (2001). Gratuíto. Proyección de la película de Mira Nair (2001). Gratuito. Cinema. “Elas tras a cámara” series: “La boda del Monzón” Screening of Mira Nair's film (2001). Free.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 19 18 h / 6 pm. Museo do Pobo Galego Congresos. 'Frei José de Vaquedano e o seu tempo (1642-1711)' Inauguración e conferencias de José Mª Díaz, Deán da Catedral, e Carlos Villanueva. Inauguración y conferencias de José Mª Díaz, Deán de la Catedral, y Carlos Villanueva. Congresses. “Frei José de Vaquedano e o seu temp (1642-1711)” Opening and conferences by José María Díaz, Cathedral Dean and Carlos Villanueva. 18 h / 6 pm. Sede SGAE Cine. Ciclo 'Cine por dentro': 'Tensión sexual no resuelta' Proxección do filme de Miguel Ángel Lamata (2006) e coloquio co director. Entrada: 3 €. Proyección de la película de Miguel Ángel Lamata (2006) y coloquio con el director. Entrada: 3 €. Cinema. “Cine por dentro” series: “Tensión sexual no resuelta” Screening of Miguel Ángel Lamata's film (2006) and discussion with the director. Tickets: € 3. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Música. La Familia O grupo de pop folk presenta o seu primeiro álbum, 'Esto es normal'. Entrada: 5 €. El grupo de pop folk presenta su primer álbum, 'Esto es normal'. Entrada: 5 €.

Music. La Familia The pop-folk group presents its first album, “Esto es normal.” Tickets: € 5.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 20 19 h / 7 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Cine. 'Un viaje por Galicia 1958' Proxección do filme de Manuel Arís. Gratuíto. Proyección de la película de Manuel Arís. Gratuito. Cinema. “Un viaje por Galicia 1958” Screening of Manuel Arís' film. Free. 21 h / 9 pm. Sala Capitol Música. Y & T Noite de heavy metal coa veterana banda californiana. Entrada: 27 €. Noche de heavy metal con la veterana banda californiana. Entrada: 27 €. Music. Y & T Heavy metal evening with the veteran Californian band. Tickets: € 27. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Real Filharmonía de Galicia Dirixida por Günter Pichler e con Alexander Lonquich (piano). Obras de Schumann, Strauss e Brahms. Entrada: 12 €. Dirigida por Günter Pichler y con Alexander Lonquich (piano). Obras de Schumann, Strauss y Brahms. Entrada: 12 €. Music. Real Filharmonía de Galicia Conducted by Günter Pichler and with Alexander Lonquich (piano). Works by Schumann, Strauss and Brahms. Tickets: € 12. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 6. Music. Blues Jam Session See October 6.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 21 18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de cociña en inglés Con Saint James Institute para nenos de 6 a 12 anos. Gratuíto con inscrición previa. Infantil. Taller de cocina en inglés Con Saint James Institute para niños de 6 a 12 años. Gratuito con inscripción previa. Children. Cooking workshop in English With Saint James Institute for children ages 6 to 12. Free after registration.


culturall SÁBADO / SATURDAY 22

With Marisa Irirmía, for children ages 9 to 13. Free.

10-14 h / 10 am-2 pm. Fundación Araguaney Obradoiros. Festival Amal 2011: Serigrafía árabe Impartido polo arqueólogo e experto caligrafista sirio Ihab Al Oumani. Prezo: 30 €. Talleres. Festival Amal 2011: Serigrafía árabe Impartido por el arqueólogo y experto caligrafista sirio Ihab Al Oumani. Precio: 30 €. Workshops. Amal 2011 Festival: Arab silkscreen printing Imparted by the Syrian archaeologist and hand-writing expert Ihad Al Oumani. Price: € 30.

12 h / 12 noon. Cidade da Cultura Música. Ciclo 'Diarios sonoros': 'Celtas sen filtro' Charla e concerto express con cornamusa bretoa e escocesa do coñecido gaiteiro bretón Patrick Molard. Charla y concierto express con cornamusa bretona y escocesa del conocido gaitero bretón Patrick Molard. Music. “Diarios sonoros” series: “Celtas sen filtro” Talk and express concert with Breton and Scottish bagpipes by the well-known Breton bagpipe player Patrick Molard.

10.30-13 h / 10.30 am-1 pm. Fundación Araguaney Obradoiros. Festival Amal 2011: Danza árabe Impartido por Martha Franco e Mariana Vieira Basso. Prezo: 5 €. Talleres. Festival Amal 2011: Danza árabe Impartido por Martha Franco y Mariana Vieira Basso. Precio: 5 €. Workshops. Amal Festival 2011: Arab dancing Imparted by Martha Franco and Mariana Vieira Basso. Price: € 5. 10.30-13 h / 10.30 am-1 pm. Fundación Araguaney Obradoiros. Festival Amal 2011: Cociña árabe Iniciación á cultura gastronómica árabe. Prezo: 30 €. Talleres. Festival Amal 2011: Cocina árabe Iniciación a la cultura gastronómica árabe. Precio: 30 €. Workshops. Amal Festival 2011: Arab cooking Introduction to Arab gastronomic culture. Price: € 30. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. 'Os sábados, choiva de contos': 'Historias desde o planeta Hip-Hop' Con Marisa Irirmía para nenos de 9 a 13 anos. Gratuíto. Con Marisa Irirmía para niños de 9 a 13 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Historias desde o planeta Hip-Hop” 22 | 23

18 h / 6 pm. Sede SGAE Infantil. Ciclo 'Escena en familia': 'Rei, rei?' Fantoches Baj conta unha historia sobre os merlos para nenos a partir de 3 anos. Entrada: 5 €. Ata o día 24. Fantoches Baj cuenta una historia sobre los mirlos para niños a partir de 3 años. Entrada: 5 €. Hasta el día 24. Children. “Escena en familia”: “Rei, rei?” Fantoches Baj relates a story about blackbirds, for children over 3. Tickets: € 5. Until October 24. 19 h / 7 pm. Teatro Principal Infantil. Galitoon: 'Rosalía, a pulga que escribía' Monicreques para nenos de 3 a 7 anos. Marionetas para niños de 3 a 7 años. Children. Galitoon: “Rosalía, a pulga que escribía” Puppets for children ages 3 to 7. 20.30 h / 8.30 pm. Catedral Música. 'Compostela Organum Festival' Gianluca Libertucci (órgano). Obras de Bach, Moretti, Liszt... Gratis. Music. “Compostela Organum Festival” Gianluca Libertucci (organ). Works by Bach, Moretti, Liszt... Free. 20.30 h / 8.30 pm. Cidade da Cultura Música. IV Ciclo 'Espazos sonoros' O grupo vocal Nova Lux Ensemble clausura o ciclo cun recital de obras de Francisco Guerreiro, Tomás Luis de Vitoria e Adriano Banchieri. Gratuíto. El grupo vocal Nova Lux Ensemble clausura el ciclo con un recital de obras de Francisco

Guerreiro, Tomás Luis de Vitoria y Adriano Banchieri. Gratuito. Music. 4th “Espazos sonoros” series The vocal group Nova Lux Ensemble ends the series with a recital of works by Francisco Guerreiro, Tomás Luis de Vitoria and Adriano Banchieri. Free.

21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Bichakadela: 'Soños' Ver día 8. Theatre. Bichakadela: “Soños” See October 8. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Capitol Música. Revólver A banda liderada por Carlos Goñi presenta o seu noveno álbum, 'Argán'. Entrada: 25 €. La banda liderada por Carlos Goñi presenta su noveno álbum, 'Argán'. Entrada: 25 €. Music. Revólver The band led by Carlos Goñi presents its ninth album, “Argán.” Tickets: € 25.

DOMINGO / SUNDAY 23 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12.30 h / 12.30 pm. Sede SGAE Infantil. Ciclo 'Escena en familia': 'Rei, rei?' Ver día 22. Children. “Escena en familia” series: “Rei, rei?” See October 22. 19 h / 7 pm. Pub Ultramarinos


Animación. 'Dar no cravo' O tradicional de preguntas e respostas en edición especial Amal. Entrada: 1 €. El tradicional juego de preguntas y respuestas en edición especial Amal. Entrada: 1 €. Entertainment. “Dar no cravo” A special Amal version of the traditional quiz game. Tickets: € 1. 21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Bichakadela: 'Soños' Ver día 8. Theatre. Bichakadela: “Soños” See October 8. 22 h / 10 pm. Teatro Principal Música. Festival Amal 2011: Le Trio Joubran Sons árabes con influencias do jazz e o flamenco. Entrada con invitación. Sonidos árabes con influencias del jazz y el flamenco. Entrada con invitación. Music. Amal Festival 2011: Le Trio Joubran Arab sounds with jazz and flamenco influences. Admission by invitation only.

LUNS / LUNES / MONDAY 24 11 h / 11 am. Fundación Araguaney Infantil. Festival Amal 2011: Ciclo de cine infantil Proxección de curtametraxes para nenos. Proyección de cortometrajes para niños. Children. Amal Festival 2011: Series of children's films Screening of short films for children. 11.30 h / 11.30 am. Sede SGAE Infantil. Ciclo 'Escena en familia': 'Rei, rei?' Ver día 22. Children. “Escena en familia” series: “Rei, rei?” See October 22. 12 h / 12 noon. Galería Caroní Araguaney Cine. Festival Amal 2011: Sección Oficial Gratuíto. Cinema. Amal Festival 2011: Official Section Free. 18, 20, 22 e 24 h / 6, 8, 10 and 12 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2011: Sección Oficial Entrada: 1-2 €.

Cinema. Amal Festival 2011: Official Section Tickets: € 1-2. 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro 'A Biblioteca imaxinaria' Con Teatro Buratini para nenos de 5 a 10 anos. Gratuíto con inscrición previa. Con Teatro Buratini para niños de 5 a 10 años. Gratuito con inscripción previa. Children. Workshop “A Biblioteca imaxinaria” With Teatro Buranini, for children ages 5 to 10. Free after registration. 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. 'Os luns do Ateneo': 'Crise económica: o mundo perfecto da economía financeira' José Antonio Redondo, Catedrático de Economía Financeira. Gratuíto. José Antonio Redondo, Catedrático de Economía Financera. Gratuito. Conferences. “Os luns do Ateneo”: “Crise económica: o mundo perfecto da economía financeira” José Antonio Redondo, Financial Economy professor. Free.

MARTES / TUESDAY 25 11 h / 11 am. Fundación Araguaney Infantil. Festival Amal 2011: Ciclo de cine infantil Ver día 24. Children. Amal Festival 2011: Series of children's films See October 24.

20.30 h / 8.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo 'Elas tras a cámara': 'Te doy mis ojos' Proxección do filme de Icíar Bollaín (2003). Gratuíto. Proyección de la película de Icíar Bollaín (2003). Gratuito. Cinema. “Elas tras a cámara” series: “Te doy mis ojos” Screening of Icíar Bollaín's film (2003). Free. 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio de Galicia Cine. +Curtocircuíto: Panorama Galicia Unha selección das mellores curtas galegas da VIII edición do Festival. Gratuíto. Una selección de los mejores cortos gallegos de la VIII edición del Festival. Gratuíto. Cinema. +Curtocircuíto: Panorama Galicia A selection of the best Galician shorts from the 7th Festival. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio Novacaixagalicia Música. 'A frauta máxica' A Orquestra Sinfónica de Pleven interpreta a obra mestra de Mozart. La Orquesta Sinfónica de Pleven interpreta la obra maestra de Mozart. Music. “A frauta máxica” The Pleven Symphony Orchestra performs Mozart's masterpiece.

12 h / 12 noon. Galería Caroní Araguaney Cine. Festival Amal 2011: Sección Oficial Gratuíto. Cinema. Amal Festival 2011: Official Section Free. 18, 20, 22,e 24 h / 6, 8, 10 and 12 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2011: Sección Oficial Entrada: 1-2 €. Cinema. Amal Festival 2011: Official Section Tickets: € 1-2.

21 h / 9 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo 'Ruido de fondo': 'Especial Xapón' Sons experimentais nipones con Doravideo e Kokusyoku Sumire. Entrada: 5,75 €. Sonidos experimentales nipones con Doravideo y Kokusyoku Sumire. Entrada: 5,75 €.


Music. “Ruido de fondo” series: “Especial Xapón” Experimental Japanese sounds with Doravideo and Kokusyoku Sumire. Tickets: € 5.75. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dado Dadá Música. Casa Baubo Ver día 4. Music. Casa Baubo See October 4.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 26 11 h / 11 am. Fundación Araguaney Infantil. Festival Amal 2011: Ciclo de cine infantil Ver día 24. Children. Amal Festival 2011: Series of children's films See October 24.

Section Tickets: € 1-2. 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio Novacaixagalicia Teatro. 'O avaro' A comedia de Molière nunha adaptación dirixida por Jorge Lavelli, co popular actor Juan Luis Galiardo no papel de Harpagón. La comedia de Molière en una adaptación dirigida por Jorge Lavelli, con el popular actor Juan Luis Galiardo en el papel de Harpagón. Theatre. “O avaro” Molière's comedy in an adaptation directed by Jorge Lavelli, with the popular actor Juan Luis Galiardo as Harpagon.

18 h / 6 pm. Museo do Pobo Galego Congresos. 'Frei José de Vaquedano e o seu tempo (1642-1711)' Conferencias de Xosé Luis Barreiro Rivas e Andrés Rosende Valdés. Conferencias de Xosé Luis Barreiro Rivas y Andrés Rosende Valdés. Congresses. “Frei José de Vaquedano e o seu tempo (1642-1711)” Conferences by Xosé Luis Barreiro Rivas and Andrés Rosende Valdés. 18, 20, 22,e 24 h / 6, 8, 10 and 12 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2011: Sección Oficial Entrada: 1-2 €. Cinema. Amal Festival 2011: Official 24 | 25

11 h / 11 am. Auditorio de Galicia Música. Banda Municipal de Música Ver día 26. Music. Municipal Music Band See October 26. 12 h / 12 noon. Galería Caroní Araguaney Cine. Festival Amal 2011: Sección Oficial Gratuíto. Cinema. Amal Festival 2011: Official Section Free. 18, 20, 22,e 24 h / 6, 8, 10 and 12 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2011: Sección Oficial Entrada: 1-2 €. Cinema. Amal Festival 2011: Official Section Tickets: € 1-2.

11 h / 11 am. Auditorio de Galicia Música. Banda Municipal de Música Concerto didáctico para escolares. Ata o día 28. Concierto didáctico para escolares. Hasta el día 28. Music. Municipal Music Band Educational concert for schoolchildren. Until October 28. 12 h / 12 noon. Galería Caroní Araguaney Cine. Festival Amal 2011: Sección Oficial Gratuíto. Cinema. Amal Festival 2011: Official Section Free.

Ver día 24. Children. Amal Festival 2011: Series of children's films See October 24.

21 h / 9 pm. Sede SGAE Música. Ciclo 'Autor 3.0': Combo Dinamo O grupo de rock presenta o seu segundo traballo, 'Quieto, muere, resucita!!!'. Gratuíto. El grupo de rock presenta su segundo trabajo, 'Quieto, muere, resucita!!!'. Gratuito. Music. “Autor 3.0” series: Combo Dinamo The rock group presents its second CD, “Quieto, muere, resucita!!!” Free. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 6. Music. Blues Jam Session See October 6.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 27 11 h / 11 am. Fundación Araguaney Infantil. Festival Amal 2011: Ciclo de cine infantil

21 h / 9 pm. Salón Teatro. Música. Ciclo 'Galicia Importa': Adam Cohen O cantante e compositor presenta o seu novo disco, 'Like a man'. El cantante y compositor presenta su nuevo disco, 'Like a man'. Music. “Galicia Importa” series: Adam Cohen The singer and composer presents his new CD, “Like a man.” 21 h / 9 pm. Sede SGAE Teatro. Ciclo 'Escena contemporánea': 'Kamouraska' Vanesa Sotelo firma e dirixe un espectáculo que propón facer mofa da infelicidade para ser feliz. Entrada: 5 €. Ata o día 28. Vanesa Sotelo firma y dirige un espectáculo que propone hacer mofa de la infelicidad para ser feliz. Entrada: 5 €. Hasta el día 28. Theatre. “Escena contemporánea” series: “Kamouraska” Show written and directed by Vanesa Sotelo that makes fun of unhappiness in order to find happiness. Tickets: € 5. Until October 28. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Música. 'A Pata de Mono' Paula Carballeira e Suso Cortegoso ofrecen


unha ópera-rock repleta de terror e humor. Entrada: 4 €. Paula Carballeira y Suso Cortegoso ofrecen una ópera-rock repleta de terror y humor. Entrada: 4 €. Music. “A Pata de Mono” Paula Carballeira and Suso Cortegoso present a rock-opera full of terror and humour. Tickets: € 4.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 28 11 h / 11 am. Fundación Araguaney Infantil. Festival Amal 2011: Ciclo de cine infantil Ver día 24. Children. Amal Festival 2011: Series of children's films See October 24. 11 h / 11 am. Auditorio de Galicia Música. Banda Municipal de Música Ver día 26. Music. Municipal Music Band See October 26. 12 h / 12 noon. Galería Caroní Araguaney Cine. Festival Amal 2011: Sección Oficial Gratuíto. Cinema. Amal Festival 2011: Official Section Free. 18, 20, 22 e 24 h / 6, 8, 10 and 12 pm. Teatro Principal Cine. Festival Amal 2011: Sección Oficial Entrada: 1-2 €. Cinema. Amal Festival 2011: Official Section Tickets: € 1-2. 20 h / 8 pm. Igrexa da Universidade Música. Ensemble Galante Concerto programado polo congreso 'Frei José de Vaquedano e o seu tempo'. Obras de Bach, Locatelli, Justini e Scarlatti. Concierto programado por el congreso 'Frei José de Vaquedano e o seu tempo'. Obras de Bach, Locatelli, Justini y Scarlatti. Music. Ensemble Galante Concert programmed for the concert “Frei José de Vaquedano e o seu tempo.” Works by Bach, Locatelli, Justini and Scarlatti. 21 h / 9 pm. Sede SGAE Teatro. Ciclo 'Escena contemporánea':

'Kamouraska' Ver día 27. Theatre. “Escena contemporánea” series: “Kamouraska” See October 27.

SÁBADO / SATURDAY 29 10.30-13 h / 10.30 am-1 pm. Fundación Araguaney Obradoiros. Festival Amal 2011: Cociña árabe Iniciación á cultura gastronómica árabe. Prezo: 30 €. Talleres. Festival Amal 2011: Cocina árabe Iniciación a la cultura gastronómica árabe. Precio: 30 €. Workshops. Amal Festival 2011: Arab cooking Introduction to Arab gastronomic culture. Price: € 30. 10.30-13 h / 10.30 am-1 pm. Fundación Araguaney Obradoiros. Festival Amal 2011: Danza árabe Impartido por Martha Franco e Mariana Vieira Basso. Prezo: 5 €. Talleres. Festival Amal 2011: Danza árabe Impartido por Martha Franco y Mariana Vieira Basso. Precio: 5 €. Workshops. Amal Festival 2011: Arab dancing Imparted by Martha Franco and Mariana Vieira Basso. Price: € 5. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. 'Os sábados, choiva de contos': 'Contacontos en linguaxe de signos' A Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia interpreta contos en lingua de signos española. Para nenos de 6 a 12 anos. Gratuíto. Infantil. 'Los sábados, lluvia de cuentos': 'Cuentacuentos en lenguaje de signos' La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia interpreta cuentos en lengua de signos española. Para niños de 6 a 12 años. Gratuito. Children. “Los sábados, lluvia de cuentos”: “Storytelling in sign language” The Galician Federation of Associations for the Deaf presents stories in Spanish sign language. For children ages 6 to 12. Free.

20.30 h / 8.30 pm. Catedral Música. 'Compostela Organum Festival' Norbert Petry (órgano). Obras dos séculos XIV, XV e XVI. Gratuíto. Norbert Petry (órgano). Obras de los siglos XIV, XV y XVI. Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival” Norbert Petry (organ). Works from the 14th, 15th and 16th centuries. Free. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Capitol Música. Outono Capit@l Rock Festival: SI Cranstoun + Dr. Gringo Unha das grandes figuras do R&B actual presenta o seu debut en solitario, 'Alternative Floor Fillers', acompañado dos galegos Dr. Gringo. Entrada: 18 €. Una de las grandes figuras del R&B actual presenta su debut en solitario, 'Alternative Floor Fillers', acompañado de los gallegos Dr. Gringo. Entrada: 18 €. Music. Outono Capit@l Rock Festival: SIU Cranstoun + Dr. Gringo One of today's great R&B figures presents her debut solo album, “Alternative Floor Fillers,” accompanied by Galicia's Dr. Gringo. Tickets: € 18.

Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com


e

MUSEO E TESOURO DA CATEDRAL MUSEO Y TESORO DE LA CATEDRAL CATHEDRAL MUSEUM AND TREASURY. d2 00 Praza do Obradoiro. Tel: 981 569 327.

Outubro-maio: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Xuño-setembro: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos (todo o ano), só horario de mañá. O

26 | 27

museos e exposicións permanentes museos y exposiciones permanentes permanent museums and exhibitions percorrido polo claustro e as súas salas, a cripta do Pórtico da Gloria, a Capela das Reliquias, o Panteón Real e o Tesouro permite coñecer a historia da cidade e do santuario do Apóstolo Santiago grazas á preservación do patrimonio cultural, artístico e documental da Catedral. Octubre-mayo: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Junio-septiembre: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos y festivos (todo el año), sólo horario de mañana. El recorrido por el claustro y sus salas, la cripta del Pórtico de la Gloria, la Capilla de las Reliquias, el Panteón Real y el Tesoro permite conocer la historia de la ciudad y del santuario del Apóstol Santiago gracias a la preservación del patrimonio cultural, artísitico y documental de la Catedral. October-May: Mon-Sat: 10 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June-September: Mon-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sundays and holidays: closed in the afternoon. The tour around the cloister and its rooms, the "Pórtico de la Gloria" crypt, The Relics Chapel, the Royal Pantheon and the Treasury familiarises visitors with the history of the city and of the Apostle James' sanctuary, thanks to the Cathedral's cultural, artistic and

documentary heritage. MUSEO DO POBO GALEGO MUSEO DO POBO GALEGO GALICIAN ETHNOGRAPHIC MUSEUM. f3 02 Convento de San Domingos de Bonaval. Tel: 981 583 620. www.museodopobo.es Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos: 1114 h. Ampla panorámica da cultura de Galicia a través de salas acerca do mar, os oficios tradicionais, o campo, a indumentaria e a arquitectura popular. Seccións de arqueoloxía, pintura e escultura galegas. Exposicións temporais e visitas pedagóxicas. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Do y festivos: 11-14 h. Amplia panorámica de la cultura de Galicia a través de salas sobre el mar, los oficios tradicionales, el campo, la indumentaria y la arquitectura popular. Secciones de arqueología, pintura y escultura gallegas. Exposiciones temporales y visitas pedagógicas. Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm. An extensive look at Galician culture by meansof rooms devoted to the sea, traditio-


e nal trades, the countryside, clothing and traditional architecture. Galician archaeology, painting and sculpture sections. Temporary exhibitions and educational visits. CGAC - CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA GALICIAN CONTEMPORARY ART CENTRE. e3 03 Ramón María del Valle Inclán s/n.Tel: 981 546 619. www.cgac.org 21 set-20 maio: Ma-Do, 11-20 h. 21 maio-20 set: Ma-Do, 12-21 h. Luns pechado. Entrada libre. Nun edificio deseñado por Álvaro Siza amósanse as liñas directrices da arte das últimas décadas mediante retrospectivas, revisións críticas e proxectos específicos de novos creadores, ademais dunha colección propia e a colección ARCO. Ciclos de conferencias, obradoiros de artistas, actividade pedagóxica, biblioteca, libraría e centro de documentación.

21 sept-20 mayo: Ma-Do, 11-20 h. 21 mayo-20 sept: Ma-Do, 12-21 h. Lunes cerrado. Entrada libre. En un edificio diseñado por Alvaro Siza se muestran las líneas directrices del arte de las últimas décadas mediante retrospectivas, revisiones críticas y pro-

yectos específicos de nuevos creadores, además de una colección propia y la colección ARCO. Ciclos de conferencias, talleres de artistas, actividad pedagógica, biblioteca, librería y centro de documentación. Sept 21-May 20: Tue-Sun, 11 am-8 pm. May 21Sept 20: Tue-Sun, 12-9 pm. Monday closed. Free entrance. The building designed by Álvaro Siza plays host to the latest art tendencies by means of retrospective exhibitions, critical reviews and special projects by new creators. Sreries of conferences, artistic workshops, educational activities, library, bookshop and documentation centre. MUSEO DA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL MUSEO DE LA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL GRANELL FOUNDATION MUSEUM. d3 04 Pazo de Bendaña. Praza do Toural. s/n. Tel.: 981 572 124 e 981 576 394. www.fundaciongranell.org. 1 xun-30 set: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto do ano: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Pechado luns e festivos. Reúne pinturas, esculturas e textos do artista Eugenio Granell, chave de entrada do surrealismo en Galicia, que trabou contactos cos máis importantes artistas do movemento durante os longos exilios que asumiu en defensa das súas ideas políticas. O espazo organiza exposicións temporais, obradoiros e visitas didácticas e está aberto a actividades como concertos, teatro, recitais de poesía e conferencias. 1 jun-30 sep: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto del año: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Cerrado lunes y festivos. Reúne pinturas, esculturas y textos del artista Eugenio Granell, llave de entrada del surrealismo en Galicia, que trabó contactos con los más importantes artistas del movimiento durante los largos exilios que asumió en defensa de sus ideas políticas. El espacio organiza exposiciones temporales, talleres y visitas didácticas y está abierto a actividades como conciertos, teatro, recitales de poesía y conferencias. Jun 1-Sept 30: Tue-Sat, 11 am-9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Rest of the year: Tue-Sat, 11 am-2 pm, 4- 9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Closed Monday and holidays. lncludes paintings, sculptures and texts by the artist Eugenio Granell, who introduced surrealism into Galicia and met the movement's most important artists during the long exile he assumed in defence of his political ideas. The museum orga-

nises temporary exhibitions, workshops and educational visits and is open to activities such as concerts, theatre, poetry recitals and conferences. MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS MUSEO DE LAS PEREGRINACIONES PILGRIMAGE MUSEUM. e2 05 Casa Gótica. Rúa de San Miguel, 4. Tel.: 981 581 558. www.mdperegrinacions.com Ma-Ve: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. A transcendencia das peregrinacións e do culto a Santiago queda reflectida en coleccións de pintura, escultura, libros de viaxe, indumentaria e ourivaría. Ma-Vi: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. La trascendencia de las peregrinaciones y del culto a Santiago queda reflejada en colecciones de pintura, escultura, libros de viaje, indumentaria y orfebrería. Tue-Fri: 10 am-8 pm. Sat: 10.30 am-1.30 pm 5-8 pm. Sun: 10.30 am-1.30 pm. The significance of pilgrimages and the worship of St. James is reflected in collections of paintings, sculptures, travel books, garments, and gold and silver articles. MUSEO DE ARTE SACRA MUSEO DE ARTE SACRO SACRED ART MUSEUM. e2 07 Mosteiro de San Paio de Antealtares. Tel: 981 583 127. Lu-Sa: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Do e festivos: 16-19 h.. Recolle o legado cultural da comunidade monástica de Antealtares, fundada no século IX a raíz do descubrimento das reliquias de Santiago. Posúe o primitivo altar do sepulcro, escultura, pintura, ourivaría, ornamentos litúrxicos e documentos. Lu-Sa: 10.30 - 13.30 h, 16-19 h. Do y festivos: 1619 h.. Recoge el legado cultural de la comunidad monástica de Antealtares, fundada en el siglo IX a raiz del descubrimiento de las reliquias de Santiago. Posee el primitivo altar del sepulcro, escultura, pintura, orfebrería, ornamentos litúrgicos y documentos. Mon-Sat: 10.30 am- 1.30 pm., 4-7 pm. Sunday and public holidays 4-7 pm. Houses the cultural legacy of the Antealtares monastic community, founded in the 9th century as a result of the discovery of St. James' relics. Features the tomb's original altar, sculpture, gold and silver articles, liturgical orna-


culturall ments and documents. 'PETER EISENMAN. A CIDADE'. 'PETER EISENMAN. LA CIUDAD'. “PETER EISENMAN. THE CITY.” Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás. Tel.: 881 997 570 Todos os días, 10-14,16-20 h. Unha mostra permanente que, a modo de centro de interpretación, permite 'ler' a arquitectura da Cidade da Cultura e seguir as liñas que organizan o conxunto. Entrada gratuíta. www.cidadedacultura.org

MUSEO DIOCESANO MUSEO DIOCESANO DIOCESAN MUSEUM. e2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel: 981 583 008. www.museosanmartinpinario.com 1 out-14 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 15-30 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-19 h. 1 xul-30 set: LuDo, 11-19 h. Aos fabulosos retablos barrocos e os cadeirados do coro da igrexa de San Martiño Pinario engádese a colección visitábel deste mosteiro de orixe beneditina, con interesantes esculturas, obxectos litúrxicos, gravados e outras pezas de moito valor, como a súa imprenta ou a súa antiga botica. 1 oct-14 jun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 15-30 jun: Lu-Do: 11-13.30 h, 16-19 h. 1 jul-30 sep: LuDo, 11-19 h. A los fabulosos retablos barrocos y las sillerías del coro de la iglesia de San Martiño Pinario, se añade la colección visitable de este monasterio de origen benedictino, con interesantes esculturas, objetos litúrgicos, grabados y otras piezas de gran valor, como su imprenta o su antigua botica. Oct 1-Jun 14: Mon-Sun, 11 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June 15-30: Mon-Sun: 11 am-1.30 pm, 4-7.30 pm. Jul 1-Sept 30: Mon-Sun, 11 am-7 pm. Apart from fabulous baroque altarpieces and choir stalls from San Martiño Pinario's church, you can also visit this Benedictine monastery's collection, with interesting sculptures, liturgical objects, engravings and other features of great value, such as its pressroom or old pharmacy. MUSEO DE TERRA SANTA MUSEO DE TIERRA SANTA HOLY LAND MUSEUM. e2 12 Convento de San Francisco, s/n. Tel: 981 58 16 00.

Todos los días, 10-14,16-20 h.Una muestra permanente que, a modo de centro deinterpretación, permite 'leer' la arquitectura de la Cidade da Cultura y seguir las líneas que marcan y organizan todo el conjunto. Entrada gratuita. www.cidadedacultura.org Every day, 10 am-2 pm, 4-8 pm. A permanent exhibition that, like an interpretation centre, enables you to “read” the City of Culture architecture and follow the designs that organise the entire complex. Free admission. www.cidadedacultura.org 28 | 29

Aberto todo o ano: 10.30-13.30, 16-19 h. Luns pechado. Un dos claustros do convento franciscano alberga esta exposición permanente de pezas de distintas épocas provenientes de Terra Santa, que permiten coñecer a cultura material do Oriente Próximo e tenden unha ponte cultural entre Santiago e Xerusalén. Abierto todo el año: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Lunes cerrado. En uno de los claustros del convento franciscano se aloja esta exposición permanente de piezas de distintas épocas provenientes de Tierra Santa, que permiten conocer la cultura material del Oriente Próximo y tienden un puente cultural entre Santiago y Jerusalén.

Open all year: 10.30-13.30, 16-19 h. Closed Monday. One of the Franciscan convent’s cloisters houses this permanent exhibition featuring Holy Land objects from different periods. These acquaint visitors with the Near East’s material culture and provide a cultural bridge between Santiago and Jerusalem. CASA DA TROIA CASA DE LA TROYA. e2 09 Rúa da Troia, 5. Tel: 981 585 159. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Temporalmente pechado. Recrea o ambiente da típica pensión estudantil do século XIX, inmortalizada polo escritor Pérez Lugín na súa novela homónima. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Temporalmente cerrado. Recrea el ambiente de la típica pensión estudiantil del siglo XIX, inmortalizada por el escritor Pérez Lugín en su novela homónima. Tu-Sat: 11 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed temporarily. Recreates the atmosphere of a typical student boarding house in the 19th century, immortalised by the writer Pérez Lugín in his novel of the same name. MUSEO DO ACIBECHE MUSEO DEL AZABACHE JET STONE MUSEUM. e2 Praza de Cervantes, 12. Tel: 981 552 807. Lu e Me-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes pechado. Con pezas antigas e vangardistas de mestres acibecheiros composteláns, o museo repasa a tradición da acibecharía en Santiago, a orixe deste mineral fósil e a súa utilización como amuleto polas súas propiedades curativas e máxicas. Lu y Mi-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes cerrado. Con piezas antiguas y vanguardistas de maestros azabacheros compostelanos, el museo repasa la tradición de la azabachería en Santiago, el origen de este mineral fósil y su utilización como amuleto por sus propiedades curativas y mágicas. Mon and Wed-Sat: 11 am-2 pm, 4.30-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed Tuesday. The museum explains the tradition of jet-stone jewellery in Santiago, the origin of this mineral fossil and its use as a charm due to its curative and magical properties, featuring articles made by Compostela's master jet-stone workers.


e MUSEO DA COLEXIATA DE SAR MUSEO DE LA COLEGIATA DE SAR COLLEGIATE CHURCH OF SAR MUSEUM. d4 08 Colexiata de Santa María a Real de Sar. Tel: 981 562 891. Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos pechado. Pezas de valor histórico e documental, ourivaría, obxectos litúrxicos do Barroco compostelán e restos arqueolóxicos do antigo claustro románico exhíbense nesta igrexa fundada no século XII.

Aberto todo o ano (agás agosto). Lu-Ve: 10-13 h, 17-19 h. Creado no curso 1840-41, constitúe o conxunto de patrimonio histórico científico máis importante de Galicia. A través das súas coleccións pódese facer un percorrido polo labor dos máis sobranceiros científicos galegos, desde o século XIX ata actualidade. Abierto todo el año (excepto agosto). Lu-Vi: 1013 h, 17-19 h. Creado en el curso 1840-41, constituye el conjunto de patrimonio histórico científico más importante de Galicia. A través de sus colecciones puede hacerse un recorrido por la labor de los más destacados científicos gallegos, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Open all year (except August). Mon-Fri: 10 am-1 pm, 5-7 pm. Established in the 1840-41 academic year, it is Galicia's most important scientific heritage. Its collections highlight the work of the most outstanding Galician scientists from the 19th century to the present. MUSEO DE ANESTESIOLOXÍA MUSEO DE ANESTESIOLOGÍA ANESTHESIOLOGOY MUSEUM. b3 Facultade de Medicina da USC. Rúa de San Francisco. Tel: 981 563 100, ext. 12239.

Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos cerrado. Piezas de valor histórico y documental, orfebrería, objetos litúrgicos del Barroco compostelano y restos arqueológicos del antiguo claustro románico se exhiben en esta iglesia fundada en el siglo Xll. Mon-Sat: 10 am-1 pm, 4-7 pm. Closed Sunday. ltems of historical and documentary value, gold and silver articles, liturgical objects from Compostela's baroque period and archaeological remains from the old Romanesque cloister of this church founded in the 12th century. MUSEO DE HISTORIA NATURAL LUIS IGLESIAS LUIS IGLESIAS NATURAL HISTORY MUSEUM. c2 10 Avda. das Ciencias, s/n. Campus Sur Universitario: 981 563 000, extensión 14202. www.usc.es/museohn.

Lu-Ve: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado á evolución da Medicina en Santiago e Galicia, a través da exposición de instrumental antigo. Lu-Vi: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado a la evolución de la Medicina en Santiago y Galicia, a través de la exposición de instrumental antiguo. Mon-Fri: 8.30 am - 9 pm. Free entrance. Monographic museum devoted to the development of Medicine in Santiago and Galicia, featuring an exhihition of old instruments. MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA MUSEO PEDAGÓGICO DE GALICIA GALICIAN PEDAGOGIC MUSEUM. g4 11 Rúa de San Lázaro, 107. Tel: 981 540 155. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, luns e festivos pechado. Entrada libre. Centro da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudar e difun-

dir todas as expresións educativas que poñan de manifesto a variedade do patrimonio pedagóxico de Galicia. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, lunes y festivos cerrado. Entrada libre. Centro de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudiar y difundir todas las expresiones educativas que pongan en manifiesto la variedad del patrimonio pedagógico de GaIicia. Tue-Sat: 10 am-2 pm ,4-8 pm. Closed Monday, Sunday and public holidays. Free entrance. Centre dependent on the Xunta de Galicia's Department of Education and University Regulation, designed to restore, study and disseminate all the educational expressions highlighting the variety of Galicia's pedagogic heritage. PAVILLÓN DE GALICIA PABELLÓN DE GALICIA GALICIA PAVILION San Lázaro s/n. Tel: 981 557 359. Lu-Do: 10-20 h. Pechado temporalmente. A exposición permanente «Presenzas e esencias dunha cultura» achéganos ás tradicións galegas. Lu-Do: 10-20 h. Cerrado temporalmente. La exposición permanente “Presencias y esencias de una cultura” nos acerca a las tradiciones gallegas. Mon-Sun: 10 am-8 pm. Closed temporarily. The permanent exhibition “Presences and Essences of a Culture” familiarises us with Galician traditions. MUSEO DE ANTROPOLOXÍA E ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO “SOTELO BLANCO” ANTHROPOLOGICAL AND ETHNOLOGICAL MUSEUM. San Marcos, 77. Tel: 981 582 571. www.fundacionsoteloblanco.org Lu-Ve: 9-14 h. Pechado en agosto. Recupera e conserva os utensilios tradicionais do modo de vida dos campesiños da Galicia interior. Lu-Vi: 9-14 h. Cerrado en agosto. Recupera y conserva los utensilios tradicionales del modo de vida de los campesinos de la Galicia interior. Mon-Fri: 9 am-2 pm. Closed in August. The museum restores and preserves traditional implements used by peasant farmers in inland Galicia.


INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION MIRADOIROS / MIRADORES / VIEWPOINTS RUTAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED ROUTES: RUTA MONUMENTAL / MONUMENTAL ROUTE (3 h aprox.) Catedral e principais monumentos, rúas e prazas da cidade histórica. Visita audioguiada dispoñíbel en mp3 nos puntos de venda Compostur. Catedral y principales monumentos, calles y plazas de la ciudad histórica. Visita audioguiada disponible en mp3 en los puntos de venta Compostur. Cathedral and main monuments, streets and squares in the old town. Audioguided visit available in mp3 at Compostur points of sale. RUTA PANORÁMICA / PANORAMIC ROUTE (3 h aprox.) Arrodea a cidade histórica por parques e xardíns, con panorámicas da zona monumental, monumentos e arquitecturas contemporáneas de autor. Rodea la ciudad histórica por parques y jardines, con panorámicas de la zona monumental, monumentos y arquitecturas contemporáneas de autor. A tour around the parks and gardens bordering the old town, with views of the monumental quarter, monuments and singular contemporary architectures. OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION OFFICES Turismo de Santiago (lncolsa) Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Información Turística Municipal (aeroporto) / Oficina de Información Turística Municipal (aeropuerto) / Municipal Tourist Information Office (airport) (fóra do mapa / fuera mapa / off map) Oficina de Información Turística Municipal* / Municipal Tourist Information Office* e2 **só tempada alta / sólo temporada alta / only peak season Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) e Camiños de Santiago (Xacobeo) / Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) y Caminos de Santiago (Xacobeo) / Galicia Tourist Information Office (Turgalicia) and Ways of St. James Information Office (Xacobeo) d2 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 PUNTO DE VENDA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / PUNTO DE VENTA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / OFFICIAL BOOKING CENTRE POINT OF SALE AT:* Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 *ver derradeira páxina / ver última página / see last page TREN TURÍSTICO / TOURIST TRAIN e2, d2 Tíckets á venda no punto de saída / Tickets a la venta en el punto de salida / Tickets on sale at departure points. EXCURSIÓNS POR GALICIA / EXCURSIONES POR GALICIA / SIGHTSEEING TOURS AROUND GALICIA Puntos de saída / Puntos de salida: / Departure points: c3, h5 Tíckets á venda en Central de Reservas Oficial e nos puntos de saída / Tickets a la venta en Central de Reservas Oficial y en los puntos de salida / Tickets on sale at Official Booking Centre and departure points SERVIZO DE BUSES AO AEROPORTO / SERVICIO DE BUSES AL AEROPUERTO / BUS SERVICE TO AIRPORT Praza de Galicia (voos Ryanair / vuelos Ryanair / Ryanair flights) c3 Doutor Teixeiro c3 Avenida de Lugo b4 Estación de Autobuses / Bus Station g3 Zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall Area (fóra do mapa / fuera mapa / off map)

PRINCIPAIS INSTITUCIÓNS CULTURAIS / PRINCIPALES INSTITUCIONES CULTURALES / MAIN CULTURAL INSTITUTIONS MUSEOS MUSEUMS 00 Museo da Catedral d2

SALAS DE EXPOSICIÓNS SALAS DE EXPOSICIONES / EXHIBITION HALLS

Pazo de Xelmírez d2

19 Zona ‘C’ e3 20 Centro Social NovaCaixaGalicia e2 12 Museo de Terra Santa e2


00

20

19


e

PAZO DE XELMÍREZ. d2 01 Horario: Ma-S: 10-14 h., 16-20 h. Do: 10-14 h. Open: Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 10 am2 pm.

'A Catedral de Santiago, corazón de Compostela'. Ata decembro. Exposición divulgativa sobre o Plan Director de restauración e mantemento da Catedral, con paneis, maquetas e recreacións virtuais. 'La Catedral de Santiago, corazón de Compostela'. Hasta diciembre. Exposición divulgativa sobre el Plan Director de restauración y mantenimiento de la Catedral, con paneles, maquetas y recreaciones virtuales. “La Catedral de Santiago, corazón de Compostela.” Until December. Educational exhibition on the Master Plan to restore and maintain the Cathedral, featuring panels, models and virtual recreations. SAN DOMINGOS DE BONAVAL. f3 Horario: Ma-Sa: 11-14, 17-20.30 h. Do: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm. 'Cerimonial, festa e liturxia na Catedral de Santiago'. Ata o 30 de outubro. Percorrido polo 32 | 33

AUDITORIO DE GALICIA. 'Cartografías silenciadas’

exposicións temporais exposiciones temporales temporary exhibitions Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programme subject to modifications and time changes. Updated information at: www.SantiagoTurismo.com

cerimonial compostelán, desde as orixes do Locus Sancti Iacobi ata a actualidade, pasando polo renacemento e os esplendores do barroco. 'Ceremonial, fiesta y liturgia en la Catedral de Santiago'. Hasta el 30 de octubre. Recorrido por el ceremonial compostelano, desde los orígenes del Locus Sancti Iacobi hasta la actualidad, pasando por el renacimiento y los esplendores del barroco. “Ceremonial, fiesta y liturgia en la Catedral de Santiago.” Until October 30. A look at Compostela's ecclesiastical liturgy, from the origin of the Locus Sancti Iacobi to the present day, passing through the Renaissance and the splendour of the Baroque period. FUNDACIÓN CAIXA GALICIA. d3 17 Horario: L-V: 12-14 h., 16-21 h. Sábados, domingos, festivos: 12-21 h. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 4-9 pm. Sat, Sun and public holidays: 12-9 pm. 'Pablo Picasso. Suite Vollard'. Ata o 2 de outubro. Unha das series de grabados máis importantes da Historia do Arte relizadas polo xenio malagueño con buril, punta seca e augaforte. 'Pablo Picasso. Suite Vollard'. Hasta el 2 de

octubre. Una de las series de grabados más importantes de la Historia del Arte relizadas por el genio malagueño con buril, punta seca y aguafuerte. “Pablo Picasso. Suite Vollard.” Until October 2. Santiago hosts one of the most important engraving series in the history of art, made by the brilliant Malaga artist using burin, dry point and etching. FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL. d3 04 Horario: M-S: 11-21 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-9 pm. Sun: 11 am-2 pm. 'A biblioteca de Granell'. Ata o 30 de outubro. Exposición a modo de catálogo bibliográfico razoado que compila toda unha vida deste artista surrealista galego. 'A biblioteca de Granell'. Hasta el 30 de octubre. Exposición a modo de catálogo bibliográfico razonado que compila toda una vida del artista surrealista gallego. “A biblioteca de Granell.” Until October 30. Exhibition like a reasoned bibliographic catalogue featuring an entire life of the Galician surrealist artist's intellectual effervescence. 'Granell e Rubia Barcia: unha colaboración


e poética'. Ata o 30 de outubro. Mostra dedicada á colaboración entre os dous artistas na realización da obra literaria 'Umbral de sueños' na que se rende tributo ao que foi amigo de Granell durante toda a súa vida. 'Granell y Rubia Barcia: una colaboración poética'. Hasta el 30 de octubre. Muestra dedicada a la colaboración entre los dos artistas en la realización de la obra literaria 'Umbral de sueños' en la que se rinde tributo al que fue amigo de Granell durante toda su vida. “Granell and Rubia Barcia: una colaboración poética.” Until October 20. An exhibition featuring the collaboration between the two artists in the literary work “Umbral de sueños,” which pays tribute to one of Granell's lifelong friends. AUDITORIO DE GALICIA. f1 12 Horario: L-D: 10-14 h, 16-20 h. Open: Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm. 'Cartografías silenciadas'. Ata o 20 de novembro. Ana Teresa Ortega fotografa os espazos que foron utilizados como campos de concentración franquista. 'Cartografías silenciadas'. Hasta el 20 de noviembre. Ana Teresa Ortega fotografía los espacios que fueron utilizados como campos de concentración franquista. “Cartografías, silenciadas.” Until November 20. Ana Teresa Ortega photographs places used as concentration camps by Franco's regime. CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA. e3 03 Horario: Ma-D: 11-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-8 pm. 'Lección de cousas'. Ata o 16 de outubro. O artista Antón Reixa presenta unha escolma das súas intervencións audiovisuais máis relevantes, xunto a 8 obras inéditas que mesturan imaxe, palabra e performance. 'Lección de cousas'. Hasta el 16 de octubre. El artista Antón Reixa presenta una antología de sus intervenciones audiovisuales más relevantes, junto a 8 obras inéditas que aúnan imagen, palabra y performance. “Lección de cousas.” Until October 16. Antón Reixa presents an anthology of his audiovisual projects, along with 8 new works combining images, words and performance. 'Cómo nos miran'. Ata o 16 de outubro. Con fondos da colección permanente do CGAC e a colección Fundación ARCO, a mostra incide sobre os modos nos que a (auto)representación se manifesta artísticamente. 'Cómo nos miran'. Hasta el 16 de octubre. Con fondos de la colección permanente del CGAC y la

colección Fundación ARCO, la muestra incide sobre los modos en los que la (auto)representación se manifiesta artísticamente. “Como nos miran.” Until October 16. With works from the CGAC's permanent collection and the ARCO Foundation collection, the exhibition highlights the different ways in which (self)representation is artistically expressed. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA Horario: Lu-Do: 10-14 h, 16-20 h. Open:Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm. 'Figuras para a batalla'. Ata o 8 de xaneiro de 2012. O consagrado escultor Miquel Navarro presenta unha serie de 24 colosais estatuas de aluminio concibidas expresamente para a Cidade da Cultura. 'Figuras para la batalla'. Hasta el 8 de enero de 2012. El consagrado escultor Miquel Navarro presenta una serie de 24 colosales estatuas de aluminio concebidas expresamente para la Ciudad de la Cultura. “Figuras para la batalla.” Until January 8, 2012. The sculptor Miquel Navarro presents a series of 24 giant aluminium statues conceived especially for the City of Culture. 'Typewriter'. Ata o 8 de xaneiro de 2012. Máis de 3000 máquinas de escribir, procedentes da Colección Sirvent, trazan un percorrido pola historia dunha ferramenta xa en desuso. 'Typewriter'. Hasta el 8 de enero de 2012. Más de 3000 máquinas de escribir, procedentes de la Colección Sirvent, trazan un recorrido por la historia de una herramienta ya en desuso. “Typewriter.” Until January 8, 2012. More than 3000 typewriters, from the Sirvent Collection, recreate the history of a tool that is becoming obsolete. 'Cartografía antiga de Galicia'. Ata o 30 de setembro. Percorrido pola evolución nos mapas que representaban Galicia. 'Cartografía antigua de Galicia'. Hasta el 30 de septiembre. Recorrido por la evolución en los mapas que representaban Galicia. “Cartografía antigua de Galicia.” Until September 30. A look at the development of maps representing Galicia. COLEXIO DE FONSECA. d2 15 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm. IGREXA DA UNIVERSIDADE. d3 18 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11

am-2 pm. 'Fotopres La Caixa'09'. Ata o 2 de outubro. Os fotoxornalistas gañadores das bolsas concedidas pola Fundación La Caixa amosan diversas imaxes de denuncia sobre marxinación, pobreza, violencia e conflitos internacionais. 'Fotopres La Caixa'09'. Hasta el 2 de octubre. Los fotoperiodistas ganadores de las becas concedidas por la Fundación La Caixa muestran diversas imágenes de denuncia sobre marginación, pobreza, violencia y conflictos internacionales. “Fotopres La Caixa '09.” Until October 2. The photojournalists that won scholarships from La Caixa Foundation present images drawing attention to marginalization, poverty, violence and international conflicts. PARLAMENTO DE GALICIA. c3 Horario: Lu-V: 9.30-13.30 h. Open: Mon-Fri: 9.30 am-1.30 pm. 'Aqueles primeiros anos (1981-1989)'. Ata decembro. Exposición retrospectiva sobre a orixe da institución e o autogoberno da Comunidade Autónoma Galega a través dun percorrido documental, fotográfico e audiovisual. 'Aquellos primeros años (1981-1989)'. Hasta diciembre. Exposición retrospectiva sobre el origen de la institución y el autogobierno de la Comunidad Autónoma Gallega a través de un recorrido documental, fotográfico y audiovisual. “Aquellos primeros años (1981-1989).” Until december. A documentary, photographic and audiovisual look at the origin of the institution and self-government of the Autonomous Region of Galicia. MUSEO DO POBO GALEGO. f3 02 Horario: Ma-Sa: 10-14, 16-20 h. Do: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am2 pm. 'Desexar o mundo'. Ata o 23 de outubro. Imaxes do fotógrafo Xaime Fandiño que ilustran a loita dos pobos indíxenas de América Latina por


culturall manter unha cultura herdada, defender o seu rico patrimonio natural e reivindicar a súa propia identidade. 'Desear el mundo'. Hasta el 23 de octubre. Imágenes del fotógrafo Xaime Fandiño que ilustran la lucha de los pueblos indígenas de América Latina por mantener una cultura heredada, defender su rico patrimonio natural y reivindicar su propia identidad. “Desear el mundo.” Until October 23. Images by the photographer Xaime Fandiño that illustrate the fight of Latin America's indigenous peoples to preserve their inherited culture, defend their rich natural heritage and demand respect for their own identity. CENTRO SOCIAL NOVACAIXAGALICIA. e2 20 Horario: L-V: 17-20.30 h. Sa-Do: 11- 14 h, 1720.30 h.. Open: Mon-Fri: 5 -8.30 pm. Sat Sun: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. 'Faces do país. O retrato en Galicia 18901950'. Ata o 20 de novembro. Colección de pinturas que recupera os retratos da Galicia de finais do XIX e principios do XX con obras de Sotomayor, Castelao, Julia Minguillón, Laxeiro, Maruja Mallo ou Colmeiro, entre outros.

'Faces do país. El retrato en Galicia 18901950'. Hasta el 20 de noviembre. Colección de pinturas que recupera los retratos de la Galicia de finales del XIX y principios del XX con obras de Sotomayor, Castelao, Julia Minguillón, Laxeiro, Maruja Mallo o Colmeiro, entre otros. “Faces do país. El retrato de Galicia 18901950.” Until November 20. Painting collection featuring portraits of Galicia at the end of the 19th century and beginning of the 20th century, with works by Sotomayor, Castelao, Julia Minguillón, Laxeiro, Maruja Mallo o Colmeiro, among others. 'As cores do mar de Galicia'. Ata o 25 de marzo de 2012. Selección de medio centenar de sorprendentes fotografías realizadas por José Luis González ao longo da súa carreira como fotógrafo submariño. 'As cores do mar de Galicia'. Hasta el 25 de marzo de 2012. Selección de medio centenar de 34 | 35

sorprendentes fotografías realizadas por José Luis González a lo largo de su carrera como fotógrafo submarino. “As cores do mar de Galicia.” Until March 25, 2012. A selection of fifty surprising photographs taken by José Luis González throughout his career as an underwater photographer.” BIBLIOTECA PÚBLICA ÁNXEL CASAL. e2 Horario: L-V: 8.30-21 h. S: 10-14 h. Open: Mon-Fri: 8.30 am-9 pm. Sat: 10 am-2 pm. 'Que é MSF?'. Do 3 ao 13 de outubro. Aproximación ao traballo e principios de actuación desta organización médicohumanitaria internacional con máis de 350 proxectos en 65 países de todo o mundo. '¿Qué es MSF?'. Del 3 al 13 de octubre. Aproximación al trabajo y principios de actuación de esta organización médico-humanitaria internacional con más de 350 proyectos en 65 países de todo el mundo. “¿Qué es MSF?” From October 3 to 13. A look at the work and guiding principles behind this international medical-humanitarian organisation that has more than 350 projects in 65 countries throughout the world. 'Peregrino 12000'. Do 17 ao 31 de outubro. Exposición de imaxes do Camiño de Santiago realizadas polo fotógrafo Andreas Scheunig. 'Peregrino 12000'. Del 17 al 31 de octubre. Exposición de imágenes del Camino de Santiago realizadas por el fotógrafo Andreas Scheunig. “Peregrino 12000.” From October 17 to 31. An exhibition featuring pictures of the Way of St. James by the photographer Andreas Scheunig. FUNDACIÓN ARAGUANEY. d2 Horario: L-V: 10-14 h, 16-20 h. Sa: 11.30-14 h. Open: Mon-Fri: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sat: 11.30 am-2 pm. 'Espacios de mi infancia'. Ata o 1 de outubro. O artista sirio Ali Ali amosa unha serie de obras moi marcadas polo mundo oriental e inspiradas nos seus recordos da nenez. 'Espacios de mi infancia'. Hasta el 1 de octubre. El artista sirio Ali Ali muestra una serie de obras muy marcadas por el mundo oriental e inspiradas en sus recuerdos de la niñez. “Espacios de mi infancia.” Until October 1. The Syrian artist Ali Ali displays works greatly influenced by the Oriental world and inspired by his childhood memories. FUNDACIÓN TORRENTE BALLESTER. d2 16 Horario: M-V: 11-14 h, 17-20.30 h. Sa-Do: 11-14 h. Open: Tue-Fri: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sat Sun: 11 am-2 pm.

'Francisco Asorey'. Ata o 30 de outubro. Exposición que reúne 14 pezas do afamado escultor pontevedrés, considerado como unha das figuras máis relevantes da renovación da arte escultórica española do século XX. 'Francisco Asorey'. Hasta el 30 de octubre. Exposición que reúne 14 piezas del afamado escultor pontevedrés, considerado como una de las figuras más relevantes de la renovación del arte escultórico español del siglo XX. “Francisco Asorey.” Until October 30. Exhibition combining 14 works by the famous Pontevedra sculptor, considered one of the most important figures in the renaissance of th Spanish sculptural art in the 20 century. ZONA 'C'. e3 19 Horario: Ma-Do: 11-14 h, 16-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-2 pm, 4-8 pm. 'Cal e canto'. Do 21 de outubro de 2011 ao 22 de xaneiro de 2012. Exposición do Colectivo Batbirulau cuxo eixe é a intimidade e o carácter da muller manchega no tempo de loito. 'Cal y canto'. Del 21 de octubre de 2011 al 22 de enero de 2012. Exposición del Colectivo Batbirulau cuyo eje es la intimidad y el carácter de la mujer manchega en el tiempo de luto. “Cal y canto.” From October 21, 2011, to January 22, 2012. Exhibition by the Batbirulau group, based on the intimacy and character of La Mancha women during mourning. GALERÍA SCQ. c3 Horario: L-V: 12-14 h, 18-21.30 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 6-9.30 pm. Saturday: by appointment. 'Area Load'. Ata o 10 de novembro. A multidisciplinar artista polaca Natalia Stachon abre a nova tempada da galería presentando unha recompilación das súas últimas creacións. 'Area Load'. Hasta el 10 de noviembre. La multidisciplinar artista polaca Natalia Stachon abre la nueva temporada de la galería presentando una recopilación de sus últimas creaciones. “Area Load.” Until November 10. The multidisciplinary Polish artist Natalia Stachon begins the gallery's new season with a compilation of her latest work. GALERÍA TRINTA. e3 Horario: L-V: 12.30-14.30 h, 17.30-21 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12.30-2.30 pm, 5.30-9 pm. Saturday: by appointment. 'Amores'. Ata o 1 de novembro. O veterano


e artista canario Juan Hidalgo presenta una colección dos seus traballos máis recentes. 'Amores'. Hasta el 1 de noviembre. El veterano artista canario Juan Hidalgo presenta una colección de sus trabajos más recientes. “Amores.” Until November 1. The veteran Canary Island artist Juan Hidalgo presents a collection of his recent work. GALERÍA ESPACIO 48. d3 Horario: L-V: 12.30-14 h, 18.30-21 h. Open: Mon-Fri: 12.30-2 pm, 6.30-9 pm. 'Bar'. Ata o 17 de outubro. Selección de debuxos e óleos realizados polo artista Denís Estévez no último ano. 'Bar'. Hasta el 17 de octubre. Selección de dibujos y óleos realizados por el artista Denís Estévez en el último año. “Bar.” Until October 17. Selection of drawings and oil paintings made by the artist Denís Estévez in the last year.

GALERÍA DE ARTE CONTEMPORÁNEO JOSÉ LORENZO. d3 Horario: L-S: 11.30-14.30 h, 17.30-21 h. D: 11.30-14 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-2.30 pm, 5.30-9 pm. Sun: 11.30 am-2 pm. Álvaro de la Vega. Ata o 30 de outubro. O escultor lugués, cuxa obra se inclúe na denominada estética relacional, presenta una serie de traballos realizados en madeira e ferro. Álvaro de la Vega. Hasta el 30 de octubre. El escultor lugués, cuya obra se incluye en la denominada estética relacional, presenta una serie de trabajos realizados en madera y hierro.

'Modelos de Ulm 1953-1968'. Ata o 15 de outubro. Exposición que amosa a creatividade e pegada histórica da influente escola de deseño alemá e que conmemora o 50 aniversario da súa fundación. 'Modelos de Ulm 1953-1968'. Hasta el 15 de octubre. Exposición que muestra la creatividad y huella histórica de la influyente escuela de diseño alemana y que conmemora el 50 aniversario de su fundación. “Modelos de Ulm 1953-1968.” Until October 15. Exhibition that highlights the creativity and historic mark made by the influential German design school and commemorates th the 50 anniversary of its foundation.

Exposición colectiva. Ata o 23 de outubro. Tres exposicións simultáneas dos artistas Manolo Moldes, Xavier Cuiñas e Rosendo Cid, que amosan os seus traballos máis recentes. Exposición colectiva. Hasta el 23 de octubre. Tres exposiciones simultáneas de los artistas Manolo Moldes, Xavier Cuiñas y Rosendo Cid, que muestran sus trabajos más recientes. Collective exhibition. Until October 23. Three simultaneous exhibitions by the artists Manolo Moldes, Xavier Cuiñas and Rosendo Cid, highlighting their recent work.

HOTEL PUERTA DEL CAMINO Horario: L-S: 12-14 h, 16-21 h. Open: Mon-Sat: 12 noon-2 pm, 4-9 pm. 'A forza Ibérica'. Ata o 15 de outubro. Cunha formulación artística poliédrica, do naif a ao informalismo, Matilde Allones mostra o seu traballo da última etapa, xunto a gravados e fotografías de etapas anteriores. 'A forza Ibérica'. Hasta el 15 de octubre. Con un planteamiento artístico poliédrico, del naif a al informalismo, Matilde Allones muestra su trabajo de la última etapa, junto a grabados y fotografías de etapas anteriores. “A forza Ibérica.” Until October 15. Featuring a polyhedric artistic approach, from naif to informalism, Matilde Allones displays her recent work, along with engravings and photographs from earlier periods.

GALERÍA SARGADELOS. d3 Horario: L-S: 10.30-13.45 h, 16.30-20.30 h. Open: Mon-Sat: 10.30-1.45 pm, 4.30-8.30 pm.

GALERÍA METRO. d3 Horario: L-V: 11-14 h, 17-21 h. S: previa cita. Open: Mon-Fri: 11 am-2 pm, 5-9 pm. Sat: by appointment.

Mantecón, Moldes, Antón Goyanes e José Freixanes, entre outros. Grupo Atlántica. Hasta el 15 de octubre. Exposición colectiva del grupo de artistas gallegos formado en la década de los 80. Obras de Mantecón, Moldes, Antón Goyanes y José Freixanes, entre otros. Atlántica Group. Until October 15. Collective exhibition by the group of Galician artists formed in the 1980s. Works by Antón Lamazares, Menchu Lamas, Antón Patiño, Antón Goyanes and José Freixanes, among others.

A REIXA PUB. e3

Álvaro de la Vega. Until October 30. The Lugo sculptor, whose work belongs to so-called relational aesthetics, presents a series of wooden and iron works. GALERÍA JOSÉ LORENZO. d3 Horario: L-S: 11.30-14.30 h, 17.30-21 h. D: 11.30-14 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-2.30 pm, 5.30-9 pm. Sun: 11.30 am-2 pm. Grupo Atlántica. Ata o 15 de outubro. Exposición colectiva do grupo de artistas galegos formado na década dos 80. Obras de

'Extra, extra!! Read all about it... A prensa beat nos anos 60'. Ata o 10 de outubro. Selección de prensa musical, fundamentalmente británica, pero con algún exemplar australiano e español (representado pola revista Fans), nunha mostra comisariada polo músico Alex Cooper. 'Extra, extra!! Read all about it ... La prensa beat en los años 60'. Hasta el 10 de octubre. Selección de prensa musical, fundamentalmente británica, pero con algún ejemplar australiano y español (representado por la revista Fans), en una muestra comisariada por el músico Alex Cooper. “Extra, extra!! Read all about it... La prensa beat en los años 60.” Until October 10. A selection of musical magazines, mainly British but also including Australian and Spanish issues (represented by the Fans magazine), in an exhibition curated by the musician Alex Cooper. '25 anos de Ruta 66'. Do 11 ao 25 de outubro. “25 anos de Ruta 66.” From October 11 to 25.


compostela escondida hidden compostela

A cidade invisible: Santiago espiritual La ciudad invisible: Santiago espiritual The Invisible City: Spiritual Santiago 36 | 37


c Só parcialmente poden os seguintes textos e imaxes captar algo da forza espiritual e a transcendente solemnidade de Santiago de Compostela, unha cidade cuxa esencia vai moito máis alá do tópico destino relixioso e se revela inequivocamente fóra dos tempos e os itinerarios turísticos habituais. Porque Santiago, a pesares do seu potente aspecto, ten a súa mellor baza na parte que non se ve pero se sinte: a súa espiritualidade.

Sólo parcialmente pueden los siguientes textos e imágenes captar algo de la fuerza espiritual y la trascendente solemnidad de Santiago de Compostela, una ciudad cuya esencia va mucho más allá del tópico destino religioso y se revela inequívocamente fuera de los tempos y los itinerarios turísticos habituales. Porque Santiago, a pesar de su potente aspecto, tiene su mejor baza en la parte que no se ve pero se siente: su espiritualidad.

The following texts and images can only partially convey the spiritual force and transcendental solemnity of Santiago de Compostela, a city whose essence goes beyond the typical religious destination; there is undoubtedly more to it that the customary tourist itineraries and tempos. Because, despite its powerful appearance, Santiago's main attraction lies in the part that you feel but cannot see: its spirituality.


culturall O LUGAR ELIXIDO, ONDE SE PON O SOL

EL LUGAR ELEGIDO, DONDE SE PONE EL SOL

Conta unha antiga tradición, que Santiago, un dos doce apóstolos, viaxou a Hispania e chegou a Galicia, ao fin da terra, o oeste máis occidental, para difundir o Cristianismo.

Cuenta una antigua tradición, que Santiago, uno de los doce apóstoles, viajó a Hispania y llegó a Galicia, al fin de la tierra, al oeste más occidental,para difundir el Cristianismo.

No ano 44 foi executado en Xerusalén, e o seu enterro foi prohibido. Os seus discípulos sucaron o mar ata Galicia, onde lle deron sepultura. A súa tumba quedou esquecida ata que no ano 813 unha luzada indicou o lugar no que se atopaba. Naquel lugar construíuse unha ermida, que o paso do tempo converteu nunha monumental Catedral. Arredor dela naceu e creceu una marabillosa cidade levítica: Santiago de Compostela.

38 | 39

En el año 44 fue ejecutado en Jerusalén, y prohibido su entierro. Sus discípulos surcaron el mar hasta Galicia, donde le dieron sepultura. Su tumba quedó olvidada hasta que en el año 813 un resplandor indicó el lugar donde se encontraba. En aquel lugar se levantó una ermita, que el paso del tiempo convirtió en una monumental Catedral. Alrededor de ella nació y creció una maravillosa ciudad levítica: Santiago de Compostela.

THE CHOSEN PLACE, WHERE THE SUN SETS According to ancient tradition, St. James, one of the twelve apostles, travelled to Hispania and came to Galicia, the end of the earth, the most western place, to spread Christianity. In the year 44, he was executed in Jerusalem and refused burial. His disciples sailed the sea as far as Galicia, where they buried him. His tomb remained forgotten until, in the year 813, a shining light indicated the place where he was buried. The chapel that was erected on the site was eventually turned into a monumental Cathedral, which became the centre of a marvellous levitical city: Santiago de Compostela.


c DESTINO DUNHA RUTA MILENARIA

DESTINO DE UNA RUTA MILENARIA

A partir do descubrimento da tumba, os milagres e aparicións sucedéronse e proliferaron as lendas. Guiados pola Vía Láctea, o itinerario marcado no ceo, milleiros de peregrinos comezaron a acudir desde todos os países de Europa. E así se foi trazando a rede de calzadas que formou o Camiño de Santiago, e ao seu carón construíronse igrexas e mosteiros, refuxios, albergues e hospitais, e medraron cidades e mercados.

A partir del descubrimiento los milagros y apariciones se sucedieron y proliferaron las leyendas. Guiados por la Vía Láctea, el itinerario marcado en el cielo, miles de peregrinos comenzaron a acudir desde lejanos países de Europa. Y así se fue trazando la red de calzadas que formó el Camino de Santiago, a cuya vera se construyeron iglesias y monasterios, refugios, albergues y hospitales, y crecieron ciudades y mercados.

Intanxible vía de comunicación de ideas, de propagación da fe, de relacións comerciais e intercambios artísticos e culturais, o Camiño foi a ruta espiritual que construíu Europa e fixo de Compostela encrucillada da Cristiandade medieval.

Intangible vía de comunicación de ideas, de propagación de la fe, de relaciones comerciales e intercambios artísticos y culturales, el Camino fue la ruta espiritual que construyó Europa e hizo a Compostela encrucijada de la Cristiandad medieval.

DESTINATION OF A THOUSAND-YEAROLD ROUTE The discovery was followed by a series of miracles and apparitions, giving rise to numerous legends. Guided by the Milky Way, the itinerary marked in the sky, thousands of pilgrims started coming from distant European lands. And thus the network of roads making up the Way of St. James was gradually established, leading to the construction of churches and monasteries, shelters, hostels and hospitals, and the foundation of cities and markets. An intangible channel communicating ideas, spreading the faith, promoting trade relations as well as artistic and cultural exchanges, the Way was the


culturall Hoxe, igual que onte, segue a atraer pola súa inxente riqueza. Ruta de espiritualidade, camiño de fe, de encontro e de hospitalidade, proba de superación persoal ou ruta artística e cultural, cada un atopa nel o que busca, e mesmo máis.

Hoy como ayer, el Camino a Santiago sigue atrayendo por su ingente riqueza. Ruta de espiritualidad, camino de fe, de encuentro y de hospitalidad, prueba de superación personal o ruta artística y cultural, cada uno encuentra en él lo que busca, e incluso más.

O LEGADO A Catedral é a alma da cidade. O conxunto do que forma parte é un dos máis interesantes e ricos de Europa. Todo un universo de contidos históricos e artísticos, de significados espirituais e de rituais cristiáns, ao que é preciso dedicar polo menos varias horas.

40 | 41

EL LEGADO La Catedral es el alma de la ciudad. El conjunto del que forma parte es uno de los más interesantes y ricos de Europa. Todo un universo de contenidos históricos y artísticos, de significados espirituales y de rituales cristianos, al que es necesario dedicar al menos varias horas.

spiritual route that built Europe and made Compostela the crossroads of medieval Christendom. Today, as in the past, the Way of St. James still attracts people due to its great riches. A route of spirituality, a road of faith, encounters and hospitality, a personal challenge or an artistic and cultural route, each person finds what he or she is looking for, and even more.

THE LEGACY The Cathedral is the soul of the city. The complex of which it forms part is one of the most interesting and richest in Europe. An entire universe of historical and artistic


c Pero Santiago é moito máis que a súa catedral. Arredor da basílica do Apóstolo levantáronse a partir do Medievo conventos e mosteiros de múltiples ordes relixiosas: carmelita, beneditina, franciscana, dominica, clarisa, xesuíta, agostiña, mercedaria, etc.

Pero Santiago es mucho más que su catedral. Alrededor de la basílica del Apóstol se levantaron a partir del Medioevo conventos y monasterios de múltiples órdenes religiosas: carmelita, benedictina, franciscana, dominica, clarisa, jesuita, agustina, mercedaria, etc.

Envoltos nun halo de misterio, que se esconde tras dos seus altos muros, reixas e celosías, neles o tempo semella terse detido. Algúns conservan intacta a súa vida monástica inicial. Outros téñense convertido en magníficos espazos culturais, evocadoras salas de exposicións ou mesmo aloxamentos turísticos. Independentemente da súa función

Envueltos en un halo de misterio, que se esconde tras sus altos muros, rejas y celosías, en ellos el tiempo parece haberse detenido. Algunos conservan intacta su vida monástica inicial. Otros se han convertido en magníficos espacios culturales, evocadoras salas de exposiciones o incluso alojamientos turísticos. Independientemente de su

content, of spiritual meaning and Christian rites, which requires at least several hours to explore. But Santiago is a lot more than its cathedral. Starting in the Middle Ages, convents and monasteries belonging to numerous religious orders were erected around the Apostle's basilica: Carmelites, Benedictines, Franciscans, Dominicans, Sisters of St. Claire, Jesuits, Augustinians, Sisters of Mercy, etc. Shrouded in mystery, which is hidden behind their high walls, railings and lattice windows, time seems to have come to a standstill in them. Some still preserve their original monastic life.


culturall actual, todos sen excepción seguen a ser lugares nos que se respira silencio, serenidade e paz.

función actual, todos sin excepción siguen siendo lugares en los que se respira silencio, serenidad y paz.

O inxente patrimonio relixioso e espiritual de Santiago complétase con cinco museos de temática sacra, trece igrexas monumentais e unha colexiata románica.

El ingente patrimonio religioso y espiritual de Santiago se completa con cinco museos de temática sacra, trece iglesias monumentales y una colegiata románica.

A súa beleza e características acústicas fan destes lugares do espírito escenarios privilexiados de concertos de música clásica e sacra, en especial de órgano. E é que a música eleva o espírito, e por iso Santiago, cidade sagrada, gabase dunha tradición musical que se remonta á Idade

Su belleza y características acústicas hacen de ellos escenarios privilegiados de conciertos de música clásica y sacra, en especial de órgano. Y es que la música eleva el espíritu, y por eso Santiago, ciudad sagrada, hace gala de una tradición musical que se remonta a la Edad Media, y

42 | 43

Others have become magnificent cultural venues, evocative exhibition halls or even accommodation for tourists. Regardless of their present-day function, each and every one of them is still characterised by an air of silence, serenity and peace. Santiago's huge religious and spiritual heritage includes five museums devoted to religious themes, thirteen monumental churches and a Romanesque collegiate church. Their beauty and acoustic characteristics make them privileged settings for classical and sacred music concerts,


c Media, e que se deixa sentir ao romper de cada día nos cantos de laudes das monxas de clausura, unha experiencia imprescindible. Na atmosfera que envolve a cidade, que emana da súa Catedral, percíbese o seu esplendor medieval. A paisaxe desta cidade Patrimonio da Humanidade é un bosque de pedra cheo de monumentos, e de casas nobres e pequenas vivendas, dispostas en estreitas rúas de tramos con soportais. É unha cidade tranquila, imperturbalble, que pide ser paseada devagariño. Unha cidade á medida do corazón.

que se deja sentir al romper el día en los cantos de laudes de las monjas de clausura, una experiencia imprescindible. En la atmósfera que envuelve la ciudad, que emana de su Catedral, se percibe su serenidad. El paisaje de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad es un entramado de piedra lleno de monumentos, y de casas nobles y pequeñas viviendas, dispuestas en apretadas rúas de tramos asoportalados. Es una ciudad tranquila, imperturbable, que pide ser paseada despacio. Una ciudad a la medida del corazón.

especially organ concerts. And the fact is that music raises one's spirit, and that is why Santiago, a holy city, prizes a musical tradition that goes back to the Middle Ages and which can be heard at the break of day, when enclosed nuns sing lauds -an experience that should not be missed. In the atmosphere surrounding the city, which emanates from its Cathedral, its serenity stands out. The cityscape of this World Heritage City features a framework of stone full of monuments, as well as stately homes and small houses, in closeknit arcaded streets. It is a peaceful, unruffled city that is made for strolling. A


culturall Pero Santiago de Compostela á aínda máis mística ao caer o sol. Os solpores teñen un resplandor único e as noites unha melódica resonancia nas silenciosas rúas de pedra da cidade histórica. A iluminación ambarina baña con sutileza os monumentos, suavizando as arestas e creando un ambiente melancólico, á vez que definitivamente atemporal.

44 | 45

Pero Santiago de Compostela es todavía más mística al caer el sol. Los atardeceres tienen un resplandor único y las noches una melódica resonancia en las silenciosas calles de piedra de la ciudad histórica. La iluminación ambarina baña con sutileza los monumentos, suavizando las aristas y creando un ambiente melancólico, a la vez que definitivamente atemporal.

city that can be felt with the heart. But Santiago de Compostela is even more mystical at dusk. Sunsets have a unique brilliance and nights a melodic resonance in the old town's silent streets of stone. The amber lighting subtly bathes its monuments, smoothing their edges and creating a melancholic and timeless atmosphere.


c Dise que “en Santiago, a choiva é arte”. A cidade, como corresponde aos lugares míticos, é incluso máis inspiradora para a alma cando se lla contempla asistir grave, impertérrita, ao impenitente acoso do orballo.

culturall

Se dice que “en Santiago, la lluvia es arte”. La ciudad, como corresponde a los lugares míticos, es incluso más inspiradora para el alma cuando se la contempla asistir grave, impertérrita, al impenitente acoso de la llovizna.

culturall

They say that “in Santiago, rain is art.” The city, as is the case of mythical places, is even more inspiring for one's spirit when contemplated, solemn and unshaken, under the relentless falling of light rain.

culturall


q

Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058

Visitas guiadas Visitas guiadas Guided tours

Unha marca de: Una marca de: A brand of:

Audioguías Santiago en mp3 Audioguías Santiago en mp3 Santiago in mp3 Audioguides

NEW

!

Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Coñece paseando o máis destacado de Santiago e os seus recunchos máis ocultos, da man dun guía profesional. [Visitas temáticas dispoñibles para grupos baixo petición] Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Conoce paseando lo más destacado de Santiago y sus rincones más ocultos, de la mano de un guía profesional. [Visitas temáticas disponibles para grupos bajo petición] Architecture, heritage, gastronomy, convents... Discover Santiago´s attractions and secret spots with a professional guide. [Thematic guided tours available for groups on request] + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058 www.SantiagoTurismo.com

46 | 47

Moi cómodo e fácil de usar! Santiago en mp3 permíteche descubrir a cidade e os seus museos e monumentos. Goza dunha animada locución que te irá guiando e coa que aprenderás a nosa historia, persoeiros, costumes e anécdotas de forma amena e ao teu ritmo. Mp3 dispoñibles: ·Ruta pola cidade ·Museo do Pobo Galego [Convento de San Domingos de Bonaval] ·Museo de Arte Sacra [Mosteiro de San Paio de Antealtares] ·Colexiata de Sar ·Hostal dos Reis Católicos ·Museo de Terra Santa [Convento de San Francisco] Onde conseguilos: ·Mp3 Ruta pola cidade: dispoñible en Oficina Central Turismo de Santiago [Rúa do Vilar, 63 - T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museos/Monumentos: dispoñibles

na recepción correspondente. Dispoñibles en idiomas Non o perdas... a cidade fálache, escóitaa. ¡Muy cómodo y fácil de usar! Santiago en mp3 te permite descubrir la ciudad y sus museos y monumentos. Disfruta de una animada locución que te irá guiando y de la que aprenderás nuestra historia, personajes, costumbres y anécdotas de forma amena y a tu ritmo. Mp3 disponibles: ·Ruta por la ciudad ·Museo do Pobo Galego [Convento de San Domingos de Bonaval] ·Museo de Arte Sacro [Monasterio de San Paio de Antealtares] ·Colegiata de Sar ·Hostal de los Reyes Católicos ·Museo de Tierra Santa [Convento de San Francisco] Dónde conseguirlos: ·Mp3 Ruta por la ciudad: disponible en Oficina Central Turismo de Santiago [Rúa do Vilar, 63 - T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museos/Monumentos: disponibles en la recepción correspondiente. Disponibles en idiomas No te lo pierdas... la ciudad te habla, escúchala. Very practical and easy to use! Santiago in mp3 lets you discover the city as well as its museums and monuments. Enjoy a lively commentary that will guide you as you go, informing you about our history, characters, customs and anecdotes in an enjoyable way at your own pace. Available MP3 recordings: ·City Route ·Museo do Pobo Galego [Convent of San Domingos de Bonaval] ·Sacred Art Museum [Monastery of San Paio de Antealtares] ·Collegiate Church of Sar ·Hostal de los Reyes Católicos ·Holy Land Museum [Convent of San


q Franciso] For hire at: ·Mp3 City Route: available in Central Santiago Tourism Office [Rúa do Vilar, 63 T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museums/Monuments: available in corresponding reception. Available in different languages Don't miss it... the city is speaking to you, listen to it.

Tren turístico Tren turístico Tourist train

que facer qué hacer what to do 18 h. * Horarios sujetos a modificaciones: consultar. Idiomas: Guía acompañante en español e inglés. Precio: Adultos: 6 €; Niños de 0 a 3 años: gratis. Niños de 4 a 12 años: 4 €. Starting point: Obradoiro Square. Days and times: HIGH SEASON*: every day, departures every hour, from 11 am to 8 pm. MID-SEASON*: Mon to Sun departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 7 pm. LOW SEASON*: Fri, Sat and Sun, departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 6 pm. * Times subject to modifications: consult. Languages: Tourguide in English and Spanish. Price: Adults: € 6; Children ages 0 to 3: free. Children ages 4 to 12: € 4.

Visitas á cidade histórica Visitas a la ciudad histórica Tours around the old town

Saídas: Praza do Obradoiro. Días e horarios: TEMPORADA ALTA*: todos os días, saídas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: luns a domingos, saídas cada hora de 11 h. a 13 h. e de 16 h. a 19 h. T. BAIXA*: venres, sábados e domingos, saídas cada hora de 11 h a 13 h e das 16 h a 18 h. * Horarios suxeitos a modificacións: consultar. Idiomas: Guía acompañante en castelán e inglés. Prezo: Adultos: 6 €. Nenos de 0 a 3 anos: gratis. Nenos de 4 a 12 anos: 4 €. Salidas: Praza do Obradoiro. Días y horarios: TEMPORADA ALTA*: todos los días, salidas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: lunes a domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 19 h. T. BAJA*: viernes, sábados y domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a

todos os días ás 12 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 10 €. Organiza: Asoc. Prof. Guías Turísticos de Galicia. Recorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán y Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Monasterio de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. VISITAS EN ESPAÑOL Del 1 abr al 15 oct: todos los días a las 12 h y 18 h. Del 16 oct al 31 mar: todos los días a las 12 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 10 €. Organiza: Asoc. Prof. Guías Turísticos de Galicia. Itinerary: Praterías Square; Casa do Deán and Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Obradoiro Square; Colexio de San Xerome; Pazo de Raxoi; HostalParador de los Reyes Católicos; lnmaculada Square; Casa da Troia; Monastery of San Paio de Antealtares; Quintana Square; Cathedral. GUIDED TOURS IN SPANISH From Apr 1st to Oct 15th: every day at 12 noon and 6 pm. From Oct 16th Mar 31st: everyday at 12 noon. Starting point: Praza das Praterías. Price: € 10. Organizer: Galician Association of Professional Tourist Guides.

Percorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán e Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador dos Reis Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Mosteiro de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. VISITAS EN ESPAÑOL Do 1 de abril ao 15 out.: todos os días ás 12 h e 18 h. Do 16 out. ao 31 mar.:

+ Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058 www.SantiagoTurismo.com


q

Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058

Visita ao patrimonio histórico da Universidade Visita al patrimonio histórico de la Universidad Visit to University historic heritage USC Tours

Guided tour around the most significant university buildings, exploring the institution's histoty from its origin in the Middle Age. Days and times: Mon to Fri at 12:00 am and 4.30 pm. Sat: 12:00 am (other dates and times on request with a minimumof 15 persons). Languages: Spanish, English, Galician, Portuguese and Italian (others languages: on request). Duration: 1h 30min approx. Starting point: Fonseca Cloister. Price: € 7. + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058 www.SantiagoTurismo.com

Ruta guiada polos edificios históricos máis significativos da Universidade de Santiago para coñecer a historia desta institución de orixe medieval. Días e horarios: lun a ven ás 12.00 e 16.30 h. sáb: 12.00 h. (outras datas e horarios a petición, cun mín. 15 pax). Idiomas: castelán, inglés, galego, portugués e italiano (outros idiomas a petición). Duración: 1 h 30 min aprox. Punto de saída: Claustro de Fonseca. Prezo: 7 €. Ruta guiada por los edificios históricos más significativos de la Universidad de Santiago para conocer la historia de esta institución de origen medieval. Días y horarios: lun a vie a las 12.00 y 16.30 h. sáb: 12.00 h. (otras fechas y horarios a petición, con mín. 15 pax). Idiomas: español, inglés, gallego, portugués e italiano (otros idiomas bajo petición). Duración: 1h30min aprox. Punto de salida: Claustro de Fonseca. Precio: 7 €. 48 | 49

Tamén dispoñibles en También disponibles en Also available at Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre

Voos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, sendeirismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alugamento de bicicletas, spa... Vuelos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, senderismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alquiler de bicicletas, spa... Light aircraft flights, Active Tourism (rafting, canyoning, trekking, hydrospeed, canoe routes, bungee jumping, paintball...), bike rental, spa...


que facer qué hacer what to do Excursións por Galicia Excursiones por Galicia Tours around Galicia Goza de fermosas paisaxes de Galicia en excursións dun día dende Santiago. Disfruta de hermosos paisajes de Galicia en excursiones de un día desde Santiago. Enjoy Galicia´s beautiful scenery during one-day trips from Santiago. + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058 www.SantiagoTurismo.com

Excursións operadas por Art Natura Excursiones operadas por ArtNatura Tours operated by Art Natura. EXCURSIÓNS A MEDIDA POR GALICIA O servicio inclúe un vehículo e acompañamento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Baixas. Costa da Morte e Fisterra. A Coruña e Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda e Tui. Ribeira Sacra. EXCURSIONES A MEDIDA POR GALICIA El servicio incluye un vehículo y acompañamiento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Bajas. Costa da Morte y Fisterra. A Coruña y Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda y Tui. Ribeira Sacra. CUSTOMISED PRIVATE TOURS AROUND GALICIA A customised service that includes vehicle and an oficial guide-driver that will accompany you during the route. From € 210.

Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Low Estuaries. Costa da Morte & Fisterra. A Coruña & High Estuaries. Ribeiro. Baiona. A Guarda & Tui. Ribeira Sacra. Excursións operadas por Viajes Viloria Excursiones operadas por Viajes Viloria Tours operated by Viajes Viloria RÍAS BAIXAS Inclúe travesía en barco. Incluye travesía en barco. Includes boat trip. T. ALTA 2011 (1 Xul-30 Set): Mér, Ven, Dom. Precio: 45 €. Saídas especiais 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12. T. ALTA 2011 (1 Jul-30 Sep): Mie, Vie, Dom. Precio: 45 €. Salidas especiales 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12. HIGH SEASON 2011 (1 Jul-30 Sep.): Wed, Fri, Sun. Price: € 45 Special departures 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12.

FISTERRA - COSTA DA MORTE T. ALTA 2011 (1 Xul-30 Set): Mar, Xov, Sáb. Precio: 40 €. Saídas especiais 2011: 08/01, 23/04, 30/04, Sábados de Xuño, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12. T. ALTA 2011 (1Jul-30 Set): Mar, Jue, Sáb. Precio: 40 €. Salidas especiales 2011: 08/01, 23/04, 30/04, Sábados de Junio, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12. HIGH SEASON 2011 (1 Jul-30 Sep.): Tue, Thu, Sat. Price: € 40 Special departures 2011: 08/01, 23/04, 30/04, every Saturday in June, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12.


d directorios directorios directory Cultura Cultura Culture Referencias mapa Referencias mapa Map references Arquinauta. Santo Agostiño, 6. e3 Auditorio da Universidade. Avenida de Vigo. Campus Sur. 981 563 100. b1 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións. (+34) 981 552 290. f1 12 Aula de Cultura de Caixa Galicia. Carreira do Conde, 18. (+34) 981 580 891. c3 Biblioteca Caja Madrid. Casas Reais, 14. (+34) 981 571 347. e3 Biblioteca Pública Ánxel Casal. Avenida de Xoán XXIII, s/n (+34) 881 999 416. e2 Casa da Parra. Praza da Quintana. (+34) 981 585 809. d2 13 Casa da Troia. Troia, 5. (+34) 981 585 159. e3 09 Casa das Asociacións. Avenida de Vilagarcía, 43. (+34) 981 542 350. b3 Casino de Santiago. Rúa do Vilar, 35. (+34) 981 577 503. d3 Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Valle Inclán, s/n. (+34) 981 546 619. e3 03 Centro Social Caixanova. Praza de Cervantes, 17. (+34) 902 922 461. e2 20 Colexio de Arquitectos (COAG). Casa da Conga. Praza da Quintana, 1. (+34) 981 580 100. d2 14 Colexio de Fonseca. Praza de Fonseca, s/n. (+34) 981 563 100. d2 15 Factoría Compostela. Rúa da Conga, 9. (+34) 981 55 78 53. d2 Fundación Araguaney. Alfredo Brañas, 5. (+34) 981 559 600. c3 Fundación Caixa Galicia. Rúa do Vilar, 19. (+34) 981 552 577. d2 17 Fundación Eugenio Granell. Pazo de Bendaña. Praza do Toural. (+34) 981 572 124. d3 04 Fundación Torrente Ballester. Rúa do Vilar, 7. (+34) 981 552 304. d2 16 Galería Auriol Arte. Rúa República de El Salvador, 2. (+34) 981 561 764. c3 Galería Citania. Algalia de Abaixo, 39. (+34) 981 589 385. e2 Galería Durán. Montero Ríos, 18. (+34) 981 577 158. c3 Galería Espacio 48. Rúa do Vilar, 48. (+34) 981 575 568. d3 Galería Paloma Pintos. Xelmírez, 25. (+34) 981 576 239. d3 Galería Sabor a Menta. Rúa Xelmírez, 12. (+34) 881 031 811. d3 Galería SCQ. Pérez Costanti, 12. (+34) 981 579 946. c3 Galería José Lorenzo. Travesa do Franco, 6. (+34) 981 587 433. d2 Galería José Lorenzo 2. Praza do Toural, 9. (+34) 981 587 433. d3 Galería Metro. Rúa Nova, 24. (+34) 881 031 479. d3 Galería Sargadelos. Rúa Nova, 16. (+34) 981 581 905. d3 Galería Sol & Bartolomé. San Francisco, 30. (+34) 981 575 085. e2 Galería Trinta. Virxe da Cerca, 24. (+34) 981 584 623. e3 Galyarte. Xelmírez, 12. (+34) 881 03 18 11. d3 Igrexa da Universidade. Praza da Universidade. (+34) 981 563 100. d3 18 Librería Aenea. Rúa dos Irmáns Rey Alvite, 5. (+34) 981 572 567. c4 Multiusos Fontes do Sar. Diego Bernal, s/n. (+34) 981 568 160. e4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Museo da Colexiata do Sar. Sar (+34) 981 583 127. d4 08 Museo das Peregrinacións. San Miguel, 4. (+34) 981 581 558. e2 05 Museo de Arte Sacra. Mosteiro de San Paio de Antealtares. (+34) 981 583 127. e2 07 Museo de Antropoloxía e Etnografía Sotelo Blanco. San Marcos, 77. (+34) 981 582 571. Museo de Historia Natural. Fac. de Química. Av. das Ciencias. Campus Sur. (+34) 981 563 100. c2 10 Museo de Terra Santa. Convento de San Francisco. (+34) 981 581 600. e2 12

50 | 51

Museo Diocesano. Praza da Inmaculada. (+34) 981 572 300. d2 Museo do Acibeche. Praza de Cervantes, 12. (+34) 981 552 807. Museo do Colexio Médico. San Pedro de Mezonzo, 41.(+34) 981 595 562. Museo do Pobo Galego. Convento de San Domingos de Bonaval. (+34) 981 583 620. e3 02 Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA). San Lázaro, 107. (+34) 981 540 155. g4 11 Museo e Tesouro de la Catedral. Praza do Obradoiro. (+34) 981 560 527. d2 00 Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Miguel Ferro Caaveiro, s/n. (+34) 981 519 988. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pavillón de Galicia. San Lázaro. (+34) 981 557 359. Pazo de Xelmírez. Praza do Obradoiro. (+34) 981 552 985. d2 01 Sala Capitol. Concepción Arenal, 5. (+34) 981 574 399. d3 Sala Nasa. San Lourenzo, 51 -53, (+34) 981 573 998. c1 Sala Santart. Ruela de Brión, 5. (+34) 981 592 665. b4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Salón Teatro. Rúa Nova, 34. 981 581 111. d3 Sede SGAE / Fundación Autor. Parque Vista Alegre. Rúa das Salvadas, 2A. e1 Teatro Principal. Rúa Nova, 22. 981 542 347 (ofic.) / 981 542 349 (tickets). d3 Zona 'C'. Bonaval, 1. e3 19

Gastronomía Gastronomía Gastronomy Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L. Marisquerías / Marisquerías / Seafood Restaurants

Ambiente de viños e cervexas, tapas e racións Ambiente de vinos y cervezas, tapas y raciones Wine and beer atmosphere, "tapas" and portions A Casa do Medio. Raíña, 18. [cidade histórica / c. hca. / old town]. d2 A Colleita. Avenida de Ferrol, 11 [cidade / ciudad / the city]. b2 A Despensa da Troia. Troia, 9 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 546. e2 A Taberna do Bispo. Franco, 37 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 045. d3 A Viña de Xabi. Fernando III o Santo, 4 [z. centro / central area]. (+34) 981 940 071. b3 Abellá. Franco, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Agarimo. Preguntoiro, 2 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 573 094 Barrigola. Avenida de Ferrol, 54 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 978 880. b2 Bicoca. Entremuros, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 Sushi Bierzo Enxebre. Troia, 10 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 909. e2


d Bodega Abrigadoiro. Carreira do Conde, 5 [z. centro / central area]. (+34) 981 563 163. c2 Bodeguilla de San Lázaro. San Lázaro, 104 [zona Palacio de Congresos / zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 607. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Bodeguilla de San Roque. San Roque, 13 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 564 379. e2 Caracoles. Raíña, 14 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 561 498. d2 Casa Felisa. Porta da Pena, 5 [cidadehca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 582 602. e2 Casa Pepe. Pescadería Vella [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Casa Rosalía. Franco, 10 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 441. d2 Cava de Saint James. República de El Salvador, 28 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 745. c3 Central. Raíña, 15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 583 664. d2 Cervecería Internacional. Montero Ríos, 38-b [z. centro / c. area]. (+34) 981 563 496. c3 Cervecería La Marmita. Alfredo Brañas, 7 [zona centro / central area]. c3 Descorche. Hórreo, 96 [zona centro / central area]. (+34) 881 976 012. c3 El Patio. Franco, 33 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 747 d3 Forest. Abril Ares, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 811. e2 Gamela. Oliveira, 5 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 587 025. e3 Garum. Praciña das Penas, 1 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 062 631. e2 La Barrika. Rúa de San Pedro, 21 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 309. e3 La Cavita. San Pedro de Mezonzo, 9 [z. centro / central area]. (+34) 981 93 50 98. b3 La Codorniz. Alfredo Brañas, 15 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 173. c3 Latino. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 063. b3 Leal. Rúa de San Pedro de Mezonzo, 5 [zona centro / central area]. b3 Lizarrán. Orfas, 25 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 577 684. d3 María Castaña. Raíña, 19 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 560 137. d3 Mera. Rúa de Sempre en Galiza, 9 [zona hospital / hospital area]. b2 Mesón Caney. Alfredo Brañas, 5 [zona centro / central area]. (+34) 981 559 600. c3 Negreira ("O Pataca"). Rúa do Vilar, 77 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 580 740. d2 O Afiador. Rúa de San Pedro, 28 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 O Catro. Rúa de San Pedro, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 103 794. e3 O Dezaseis. Rúa de San Pedro, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 633. e3 O Ferro. Rúa de Sempre en Galiza, 1 [zona hospital / hospital area]. b2 O Gato Negro. Raíña [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 583 105. d3 O'42. Franco, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 009. d3 Obradoiro do Xantar. Rúa Nova, 39 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3 O'Filandón. Acibechería, 6 [cidade hca. / ciudad hca. / old town].(+34) 981 572 738. e2 Orella. Raíña, 21 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Petiscos. Aller Ulloa, 7 (Porta do Camiño) [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 368. e3 Reno. Doutor Teixeiro, 28 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 018. c3 República. Casas Reais, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 San Jaime. Raíña, 4. [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Sant Yago. Raíña, 12 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 444. d2 Tapería Castelao. Rúa Nova de Abaixo, 7 [z. centro / central area]. (+34) 881 976 005. b2 Tapería Senra. Senra, 4 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 576 134. c3 Terrazas bares Rúa de San Clemente / Pavement bars in Rúa de San Clemente [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Trafalgar. Travesa do Franco, 1 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Ventosela. Raíña, 28 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 669 942 206. d3 Vinoteca O Beiro. Raíña, 3 [cidade histórica / hca. / old town]. (+34) 981 581 370. d2 Vivacce. Ramón Cabanillas, 13 [zona centro / central area]. (+34) 665 805 586. b3

Yunque. Rúas das Orfas, 27 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 947. d3

Cociña galega Cocina gallega Galician Cuisine A Barrola I & II. O Franco, 29 & 41 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 999. d2 A Casa da Viña. San Lázaro, 54 [periferia / otskirts]. (+34) 680 448 975.g4 (fóra mapa/ fuera mapa / off map) Sushi Ángel. San Clemente, 6 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 392. d2 Asesino. Praza de Universidade, 16 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 568. d3 Bonaval. Rúa do Medio, 1-2 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 883. e3 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. (+34) 981 554 356. c3 Camilo. A Raíña, 24 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 58 45 93. d2 Carretas. Carretas, 21 [c. histórica / c. histórica / old town]. (+34) 981 563 111. d2 Casa Elisa. O Franco, 36-38 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 112. d3 Casa Lorenzo. Sabugueira, s/n. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 326. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Roberto. San Xulián de Sales, 17. Vedra [10 km] (+34) 981 511 769. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casal do Cabildo. Rúa de San Pedro, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 057. e3 Domínguez. Sar, 102 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 565 477. d4 Don Gaiferos. Rúa Nova, 23 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 894. d3 Don Quijote. Galeras, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 859. d1 El Bocalino. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. (+34) 981 566 482 c3 El Cayado. O Franco, 20 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 587 861. d2 El Franco. O Franco, 28 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 588 814. d2 El Pasaje. O Franco, 54 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 557 081. c3 El Submarino. O Franco, 49 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 428. d3 Enxebre. Parador Hostal Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 050 527. d2 Fornos. Hórreo, 24 [zona centro / central area]. (+34) 981 565 721. c3 Green. Montero Ríos, 16 [zona centro / central area]. (+34) 981 580 976. c3 Husa Santiago Apóstol. Costa de San Marcos, 1 [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 680 625 735. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Casa de la Marquesa. Costa de San Domingos de Bonaval [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 573 958. e3 Sushi La Finca. San Lázaro, 103 [periferia / outskirts]. (+34) 981 580 361. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Tacita de Juan. Hórreo, 31 [zona centro / central area]. (+34) 981 562 041. c3 Mesón de Lázaro. San Lázaro, 73 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 525. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Mesón Ferradura. Rosalía de Castro, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 589 120. c2 Monterrey. Fontiñas, 82 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 587 557. g4 O Celme do Caracol. A Raíña, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 746. d2 O Picho da Cerca. Virxe da Cerca, 27 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 569 350. e3 Paz Nogueira. Castiñeiriño, 14-16 [periferia / outskirts]. (+34) 981 592 016. b5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Adrán. San Xoán de Calo. Teo [5 km]. (+34) 981 570 000. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Altamira. Altamira, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 542. e3 Pedra Santa. Costa de San Marcos, 18 [periferia / outskirts]. (+34) 981 557 415. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Porta Faxeira. O Franco, 50 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 840. d3 Restaurante dos Reis. Parador Hostal dos Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade


culturall histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 200. d2 Ribadavia. O Franco, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 902. d2 Rúa. Rúa de San Pedro, 24 [cidade hca. / c. Hca. / old town]. e3 Ruta Jacobea. Lavacolla, 41 [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 211. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) San Clemente. San Clemente, 6 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 565 426. d2 San Paio. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 205. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Sexto II. A Raíña, 23 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 560 524. d3 Sexto. San Marcos. A Grela [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 507. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Tránsito dos Gramáticos. Tránsito dos Gramáticos, 1 [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 572 640. d3 Vilas. Rosalía de Castro, 88 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 000. b2 Villa Verde. Lugar de Figueiredo, 10. Ponte Ulla [10 km]. (+34) 981 512 652. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Xantares. O Franco, 40 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 198. d3

Pulperías Pulperías Octopus taverns Bodegón Concheiros. Fonte dos Concheiros, 2A.[cidade. / ciudad / the city]. (+34) 981 588 690. g3 Los Sobrinos del Padre Benito. San Miguel, 7. (+34) 981 583 566. e2 Mesón do Pulpo. Vista Alegre, 57 (+34) 981 586 416. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pulpería Fuentes. Campo de Conxo, 5. (+34) 981 521 007. (fóra mapa / f. mapa / off map)

mapa / off map) Escoffier. Avenida de Ferrol, 7 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 523 005. b3 O Curro da Parra. Rúa Travesa, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 556 059. e3 Pedro Roca. Domingo García Sabell, 1 [cidade / cdad. / the city]. (+34) 981 585 776. d1 Tafona.Virxe da Cerca, 7 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 923. e3

Churrascarías e carnes e peixes á brasa Churrasquerías y carnes y pescados a la brasa Steak houses and barbecued meat and fish A Costela de Román. San Pedro de Mezonzo, 26. [z. centro / c. area]. (+34) 981 598 811. b3 A Cova do Feo. Rúa do Cardeal Payá, 5 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 675 660 035. d3 A Grella. Rúa do 25 de Xullo, 35. Camping As Cancelas. [cidade / ciudad / the city ]. (+34) 981 580 266. h4 A Taverna do Ensanche. Santiago de Chile, 12 [z. centro / c. area]. (+34) 981 590 788. b2 Gonzaba. Rúa Nova de Abaixo, 17 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 874. b2 La Criolla. Montero Ríos, 10 [zona centro / central area]. (+34) 981 586 940. c3 O Almacén. Sarela de Abaixo, 25 [periferia / outskirts]. (+34) 981 530 393. d1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Parrillada Argentina. Rosalía de Castro, 12 [z. centro / central area]. (+34) 981 586 071. c2 Parrillada 9 de julio. Santiago de Chile, 27 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 685. b3 Quitapenas II. Sar, 80 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 938 433. d4 San Clodio. Rúa de San Pedro, 26 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 997. e3

Comida ecolóxica Comida ecológica Ecologic food Comarca 54. San Clemente, 11 [c. hca./ c. hca. / old town]. (+34) 981 104 586. c2

Cociña española Cocina española Spanish Cuisine Asador Castellano. Rúa Nova de Abaixo, 2 [z. centro / central area]. (+34) 981 590 357. c2 Rincón de Gurpegui. Frei Rosendo Salvado, 15 [z. centro / central area]. (+34) 981 598 178. b2

Restaurantes 'in': nova cociña galega e española Restaurantes 'in': nueva cocina gallega y española In' Restaurants: New Galician and Spanish Cuisine A Curtidoría. Rúa da Conga, 2-3 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 342. d3 A Quinta da Auga.Paseo da Amaía, 23B. Brandía, Vidán. [periferia / outskirts]. (+34)981 534 636. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Abastos 2.0. Mercado de Abastos, casetas 13-18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 576 145. e3 AC Palacio del Carmen. Hotel AC. Oblatas, s/n [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 552 444. c1 Acio. Galeras, 28 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 577 003. d1 Ana. Sar, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 792. d4 Azabache. Hotel NH. Avda. Burgo das Nacións, s/n [cidade / cdad. / the city]. 902 115 116. f1 Boga. Rúa dos Feáns, local 3B [zona centro / central area]. (+34) 981 592 227. b2 Broa. San Miguel dos Agros, 9. [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 779. e2 Casa dos Albardonedo. Rúa de Muros, 112 - Roxos. (+34) 981 815 967. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Marcelo. Rúa Hortas, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 580. d2 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. c3 De Carmen. As Arribadas, 9 [periferia / outskirts]. (+34) 981 943 858. b2 (fóra mapa / fuera mapa / off map) De Profundis. Hotel Monumento San Francisco. Campiño de San Francisco, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 634. e2 El Mercadito. Galeras, 18 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 574 239. d1 El Olivo. Rúa da Raxeira, 50 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 660 327 669. f4 (fóra mapa / fuera

52 | 53

Vexetarianos Vegetarianos Vegetarian O Elefante. Acibechería, 5 [c. hca / old townn]. (+34) 981 071 604. e2

Mexicano Mejicano Mexican food Azteca-Grill. Avda. de Lugo, 16 [zona centro / central area]. (+34) 687 671 311. b4

Chineses Chinos Chinese food China Ming. Avenida Romero Donallo, 25 [z. centro / central area]. (+34) 981 593 673. b3 Imperial. Rosalía de Castro, 100 [zona centro / central area]. (+34) 981 597 626. b2 Palacio Oriental. Fernando III o Santo, 11 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 428. b3

Kebabs Kebabs Kebabs Cedros Restaurant. Rúa do Vilar, 81[cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Beritan. Ruela dos Feáns, 2 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 109. b2 Istambul Dönner Kebap. Rosalía de Castro, 5 [zona centro / central area]. c2 Nevroz Dönner Kebap. Cantón do Toural [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. c3 Nevroz Dönner Kebap. Rúa de San Pedro [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. e3

Brasileiros Brasileños Brazilian food O´Rodicio. Carretera Santiago a Noia. A Barcia, 19 [periferia / outskirts]. (+34) 981 537 372. a1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Italianos Italianos ltalian food Dolce Vita. Rosalía de Castro, 98 [zona centro / city centre]. (+34) 664 773 157. b2 Gambrinus. Pza. de Fonseca, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 020. d2


d Góndola II. Diego de Muros, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 596 446. b3 La Tagliatella. Frei Rosendo Salvado, 10 [z. centro / city centre]. (+34) 881 939 822. b2 Tivolino. Galeras, 9 [ciudad / the city].(+34) 981 577 108. d1

Grego Griego Greek food Góndola I. Santiago del Estero, 7 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 348. b2

Filipino Filipino Philippine food Las Cien Islas. Avda. Vilagarcía, 2, semisótano [zona centro / central area]. 881 976 390 / 881 976 391 (servizo a domicilio / serv. a domicilio / takeaway phone number). b2

Indio Indio Indian food Punjabi Food. Fernando III o Santo, 37 [z. centro / central area]. (+34) 666 681 270. b3

McDonald´s. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 554 132. g4 McDonald´s. Praza de España, s/n [periferia / outskirts]. (+34) 981 554 132. h2 Mister Burguer. Santiago de Chile, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 547. b2 Pizza Hut. Romero Donallo, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 211. b3 Pizza Móvil. Centro Com. Área Central [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 560 909. g4 Pizza Móvil. Orfas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 355. d3 Pizza Móvil. Praza de Vigo, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 553 232. b2 Pizza Móvil. San Pedro de Mezonzo, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 300. b3 Pizza Piccolo. Frei Rosendo Salvado, 24 [z. centro / central area]. (+34) 981 595 655. b3 Pizza Polo. Casas Reais, 27 [c. hca. / old town]. (+34) 981 587 272 / (+34) 981 585 656. e3 Quick. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. h4 Telepizza. Avenida Rosalía de Castro, 126 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 525 619. b2

Crêpes Crêpes Crêpes Crêperie Cre-Cotté. Praza da Quintana, 1- 1º [c. hca. / old town]. (+34) 981 577 643. d2

Cociñas do mundo Cocinas del mundo World cuisine Mercedes Morigosa. Salvadas, 49 [cidade / ciudad / the city]. e1

Menús a bo prezo Menús asequibles Reasonably priced menus A Tulla. Entrerrúas, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 580 889. d3 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [c. hca. / old town]. (+34) 981 582 516. d3 Auditorio de Galicia. Avda. Burgo das Nacións, sn [cdad / the city]. (+34) 981 554 366. f3 Caamaño Bar. Cruceiro do Gaio, 8 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 561 677. c2 Casa Manolo. Pza. de Cervantes [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 582 950. e2 Casa Román. San Pedro de Mezonzo, 26 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 522. b3 CGAC. Ramón M. Valle Inclán [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 546 624. e3 Entre-Rúas. Entrerrúas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 108. d3 Granxa do Xesto. Parque da Granxa do Xesto, sn [periferia / outskirts]. (+34) 620 642 254. e1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Las Vegas. Rodrigo de Padrón, 9 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 988. d2 Marte. Rodrigo de Padrón, 11 [c. histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 905. d2 Rey David. Alfredo Brañas, 25 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 114. b3 Rúa Nova. Rúa Nova, 36 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 566 980. d3 Suso. Rúa do Vilar, 65 [c. histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 586 611. d3

Comida rápida e para levar Comida rápida y para llevar Fast food and take away Bocalino Eleuvepizza. Santa Marta de Arriba, 2 [zona centro]. (+34) 981 534 647. b2 Burguer King. Senra, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 574 031. c3 Casa Elena. Praza de Mazarelos, 12 [cidade histórica]. (+34) 981 581 114. d3 Frankfurt. Rúa Nova de Abaixo [zona centro / central area]. (+34) 981 597 599. c2 Galeón. Alfredo Brañas, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 599 017. b3 Galeón Toural. Cantón do Toural, 4 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 599 017. d3 Gasthof. Centro Comercial Área Central, local 22 [ciudad / the city]. (+34) 981 560 426. g4 La Piazzetta. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 561 232. g4 Mac Burger. Santiago de Chile, 22 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 039. b3

A noite La noche The night Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L.

Música folk galega frecuente Música folk gallega frecuente Frequent Galician folk music Wi-Fi Cafés, infusións, chocolates e licores de primeira hora Cafés, infusiones, chocolates y licores de primera hora Coffee, herbal tea, hot chocolate and liqueurs from early on Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [cidade hca. / ciudad histórica / old town]. d2 Café Iacobus. Caldeirería, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Café Santiagués. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Carrilana. San Paio de Antealtares, 16 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. b3 Casino. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 35 [cidade histórica / c. hca. / old town]. 981 577 503. d3 Conga. Wi-Fi. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Derby. Rúa das Orfas, 29 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Garigolo. Wi-Fi. Praciña da Algalia de Arriba [cidade histórica / c. hca. / old town]. e2 La Flor. Rúa das Casas Reais, 25 [cidade hca. / c. Hca. / old town]. e3 Literarios. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Metate. San Paio de Antealtares [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Recantos. Wi-Fi. San Miguel [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Terraza Hostal Reyes Católicos. Praza do Obradoiro [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Terraza-Jardín Hotel Costa Vella. Porta da Pena, 17 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e2 Terrazas de Avda. de Figueroa / Pavement cafés in Avenida de Figueroa [c. hca. / old town]. c2 Terrazas en S. Paio de Antealtares / Pavement cafés in San Paio de Antealtares [c. hca./old town]. d2 Vaová Gin-Bar. Algalia de Arriba, 18. [c. hca / c. hca. / old town]. (+34) 610 358 461. e2

Clásicos composteláns Clásicos compostelanos Compostela classics Atlántico. Fonte de San Miguel, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Borriquita de Belem. San Paio de Antealtares, 22 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3


culturall Casa das Crechas. Vía Sacra, 3. [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Dado Dadá Jazz Club. Alfredo Brañas, 19 [zona centro / central area]. b3 Galo D´Ouro. Conga, 14-15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Modus Vivendi. Praza de Feixóo, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Momo... a rúa. Virxe da Cerca, 23 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Paraíso Perdido. Antealtares, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Pepa a Loba. Castro, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Ritmos latinos Ritmos latinos Latin rhythms Conga 8. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town] . d2 Guayaba. Nova de Abaixo, 26 [zona centro/ central area]. b2

A partir de trinta e tantos A partir de 30 y tantos 30-odd and older Discoteca Don Juan. Alfredo Brañas, 29 [zona centro/ central area]. b3 π 3.14. Doutor Teixeiro, 10 [zona centro / central area]. c3

Gais Gays Gays As Dúas. Rúa da Oliveira, 3 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 669 440 436. e3 Coffee Pop. Wi-Fi. Rúa de San Pedro, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Forum. Rúa Travesa, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

Música temática Música temática Thematic music A Medusa. Praza de Salvador Parga, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 A Reixa. Tras Salomé, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Bolengo. Wi-Fi. Ramón Cabanillas, 17-19 [zona centro / central area]. b3 Camalea. Praza de San Martiño, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Cachán. Loureiros, 16 [cidade hca./ ciudad hca. / old town]. e2 Trapitos y Joyas. República Arxentina, 48 [zona centro / central area]. b3 La Radio. Praza San Fiz de Solovio, 6 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Matadero. Praza do Matadoiro, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Tupperware Café. Wi-Fi. Frei Rosendo Salvado, 28 [zona centro/ central area]. b3

Para marchosos Para marchosos Lively clubs Blaster. República Arxentina, 6 [zona centro / central area]. c3 Capitol. Concepción Arenal, 5 [zona centro / central area]. d3 Charlotte. Fernado III o Santo, 1 [zona centro / central area]. b3 Deluxe. Santiago de Chile, 31 [zona centro / central area]. b3 Discoteca Apolo. Santiago del Estero, 8 [zona centro / central area]. c2 Discoteca Liberty. Alfredo Brañas, 6 [zona centro /central area]. c3 Gabanna. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. b3 Garoa. Rodrigo de Padrón [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 La Catedral. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. b3 Leblón Meia. Rúa das Ameas, [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Maycar. Doutor Teixeiro, 5 [zona centro / central area]. c3 Meia. Algalia de Abaixo, 22 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Moon Music Club. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Quintana Sur. Praza da Quintana, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Retablo. Rúa Nova, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. 981 564 851. d3 Ruta. Pérez Costanti, 4 [zona centro / central area]. c3

54 | 55

Sónar. Rúa de Mazarelos 4-5 [c. histórica / old town]. d3 Ultramarinos. Casas Reais, 34 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Shangó. Santiago de Chile, 15 [zona centro / central area]. b3

Alternativos Alternativos Alternative clubs Avante. Cantón de San Bieito, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Bar-tolo. Rúa da Troia [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Embora. Tras San Fiz de Solovio, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Tarasca. Entremuros, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

Pubs que preparan queimadas Pubs que preparan queimadas Clubs that prepare "queimada" (flamed eau-de-vie) Babel. Caldeirería, 26 [ cidade hca / ciudad hca / old town]. (+34) 981 573 625. d3 *Fonte Sequelo. Xelmírez, 24 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 *Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 629 635 451. d3 *Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 617 082 447. e2 *Retablo. Rúa Nova,13 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 564 851. d3 * Reservar con antelación / Order in advance.

Especial Wi-Fi Especial Wi-Fi Wi-Fi Specials Astra I. Santiago de Chile, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 595 510. b2 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións, s/n [cidade / ciudad / the city]. f1 El Nido de Cuco. Virxe da Cerca, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. Fusión. Frei Rosendo Salvado, 9 [zona centro / central area]. (+34) 981 938 687. b2 Lembranza. Montero Ríos, 39 [zona centro / central area]. c3 M* Café e Copas. Fonte de Santo Antonio [c. hca. / c. hca. / old town]. 981 572 559. d3 Rock Café Santiago. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Sport. República Arxentina, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 283. b3

Karaokes Makumba. Frei Rosendo Salvado, 16 [zona centro /central area]. b2 Manhattan. Alfredo Brañas, 18 [zona centro / central area]. c3


OFICINAS DE TURISMO · TOURIST OFFICES Oficina Central de Información Turística Municipal. Turismo de Santiago Municipal Tourist Main Office. Turismo de Santiago Rúa do Vilar, 63 - 15705 Santiago de Compostela. d3 T: (+34) 981 555 129 www.santiagoturismo.com info@santiagoturismo.com Aberta todo o ano. Inverno: Lu-Ve, 9-19 h. Sa-Do e festivos, 914, 16-19 h. Semana Santa-verán: Todos os días, 9-21 h Abierta todo el año. Invierno: Lu-Vi, 9-19 h. Sa-Do y festivos, 9-14, 16-19 h. Semana Santa-verano: Todos los días, 9-21 h. Open all year. Winter: Mon-Fri, 9 am-7 pm. Sat-Sun and holidays, 9 am-2 pm, 4-7 pm. Easter-summer: Every day, 9 am-9 pm. Punto de Información Turística Tourist Office Dársena de autobuses Xoán XXIII e2 Tel. (+34) 981 576 456 Aberta todo o ano. Lu-Do e festivos: 9-14 h., 16-19 h. Abierta todo el año. Lu-Do y festivos: 9-14 h., 16-19 h. Open all year. Mon-Sun and holidays: 9 am-2 pm, 4-7 pm. Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela's Official Reservation Center Rúa do Vilar, 63 - 15705 Santiago de Compostela. d3 T: 981 958 058 www.SantiagoReservas.com info@SantiagoReservas.com Oficina de Acollida ao Peregrino Oficina de Acogida al Peregrino Pilgrim Reception Office Rúa do Vilar, 1 - 15705 Santiago de Compostela. d2 T: (+34) 981 562 419 www.archicompostela.org Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do e festivos: 10-14 h., 16-20 h. Abr-out: Todos os días, 9-21 h. Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do y festivos: 10-14 h., 16-20 h. Abr-oct: Todos los días, 9-21 h. Nov-Apr: Mon-Sat: 10 am-8 pm. Sun and holidays: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Apr-Oct: 9 am – 9 pm.

Oficina de Turismo de Galicia (Turgalicia) Galician Tourist Information Office (Turgalicia) Rúa do Vilar, 30 - 32 - 15705 Santiago de Compostela. d2 T: (+34) 981 584 081 / 902 332 010 www.turgalicia.es Lu-Ve: 10-20 h. Sa: 11-14 h, 17-19 h. Do e festivos: 11-14 h. Lu-Vi: 10-20 h. Sa: 11-14 h., 17-19 h. Do y festivos: 11-14 h. Mon - Fri: 10 am-8 pm. Sat: 11 am-2 pm, 5-7 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm.


Culturall Outubro 2011  

Culturall Outubro 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you