Page 42

culturall Festival de Músicas Contemplativas 2011 Contemplative Music Festival 2011 April 18 abril 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa de San Agustín. The New London Consort (Inglaterra/England) April 19 abril 19.30 h / 7.30 pm. Igrexa das Ánimas. The Gustaf Sjökvist´s Chamberchoir (Suecia/Sweden) 21.30 h / 9.30 pm. Igrexa da Universidade. Nodira Ensemble (Uzbekistán/Uzbekistan) April 20 abril 19.30 h / 7.30 pm. Claustro do Hotel San

Francisco. Fargana Qasimova Ensemble (Azerbaixán/Azerbaiyán /Azerbaijan) 21.30 h. Igrexa do Convento de Santa Clara. Rheinische Kantorei (Alemaña/Alemania/Germany) 23.30 h. Igrexa da Universidade. Deba (Mayotte – Océano Índico/Indian Ocean – Africa) April 21 abril 19.30 h / 7.30 pm. Igrexa da Orde Terceira de San Francisco. Diabolus in Musica (Francia / France). 21.30 h. Igrexa de San Martiño Pinario. Hilliard Ensemble (Inglaterra/England). 23.30 h. Igrexa da Universidade.

Nouredine Khourchid & Derviches (Siria/Syria). April 22 abril 19.30 h / 7.30 pm. Igrexa de San Martiño Pinario. Vishwa Mohan Bhatt & Divana (India) 21:30 h. Igrexa das Ánimas. Il Complesso Barocco (Holanda/Holland) 23:30 h. Igrexa da Universidade. Sheikh Yasin Al Tuhami (Exipto/Egipto/Egypt) April 23 abril 19:30 h / 7.30 pm. Igrexa das Ánimas. The King´s Consort (Inglaterra/England).

Procesións de Semana Santa 2011 Procesiones de Semana Santa 2011 Holy Week processions 2011 Venres / Viernes 15 abril / Friday, April 15 21 h. PROCESIÓN DA VIRXE DAS DORES / PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES Confraría do Noso Pai Xesús Nazareno e a Santísima Virxe das Dores. Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de los Dolores / Brotherhood. Ruta / Itinerary: Igrexa de San Miguel dos 42 | 43

Agros – Rúa de Abril Ares – Rúa das Campás de San Xoán – Rúa da Acibechería – Catedral – Praza das Praterías – Rúa do Vilar – Praza do Toural – Rúa Nova – Rúa da Conga – Rúa do Preguntoiro – Praza de Cervantes – Rúa da Algalia de Arriba – Praza de San Miguel dos Agros – Igrexa de San Miguel dos Agros. Domingo de Ramos. 17 abril / Palm Sunday, April 17

Hora. BENDICIÓN DE PALMAS E RAMOS. BENDICIÓN DE PALMAS Y RAMOS. BLESSING OF PALMS. Lugar 11.30 h. PROCESIÓN DA ENTRADA EN XERUSALÉN / PROCESIÓN DE LA ENTRADA EN JERUSALÉN Orde Franciscana Segrar. Orden Franciscana Seglar. Secular Franciscan Order.

Culturall abril 2011  

Culturall abril 2011

Culturall abril 2011  

Culturall abril 2011

Advertisement