Page 40

culturall E MOITO MÁIS QUE FACER

Y MUCHO MÁS QUE HACER

AND MUCH MORE TO DO

En Semana Santa Turismo de Santiago ofrece regularmente os seus Compostela Walking Tours, que inclúen visitas guiadas ás principais igrexas e conventos de clausura, o tour gastronómico, o tour nocturno, a visita guiada pola cidade histórica e as audioguías en mp3. Todas pódense consultar e reservar en www.santiagoreservas.com.

En Semana Santa Turismo de Santiago ofrece regularmente sus Compostela Walking Tours, que incluyen visitas guiadas a las principales iglesias y conventos de clausura, el tour gastronómico, el tour nocturno, la visita guiada por la ciudad histórica y las audioguías en mp3. Todas pueden consultarse y reservarse en www.santiagoreservas.com.

At Easter, Turismo de Santiago offers its regular Compostela Walking Tours, which include tours of the main churches and enclosed convents, gastronomy tour, night tour, old town tour and mp3 audio-guides. More information and bookings at www.santiagoreservas.com

O tren turístico e as excursións ás Rías Baixas e Fisterra completan o abano de posibilidades para descubrir a cidade esta Coresma… e apaixonarse por ela.

El tren turístico y las excursiones a las Rías Baixas y a Finisterre completan el abanico de posibilidades para descubrir la ciudad esta Cuaresma… y apasionarse por ella.

+info: ver páxinas 45-49

+info: ver páginas 45-49

40 | 41

The tourist train and trips to the Rías Baixas and Finisterre complete the range of possibilities for discovering the city this Lent... and adoring it. +info: see pages 45-49

Culturall abril 2011  

Culturall abril 2011

Culturall abril 2011  

Culturall abril 2011

Advertisement