Page 4

presentación presentation

No mes en que a Catedral de Santiago arriba aos 800 anos da súa consagración, e se da inicio a un vistoso ano de celebracións que terá o seu punto forte en maio, Santiago volve escoitar o estremecedor ritmo dos tambores que anuncian unha nova Semana Santa Compostelá. A Catedral acolle as vixilias e as rúas os pasos das confrarías e das imaxes veneradas, en procesións arroupadas pola beleza da Cidade Patrimonio.

En el mes en que la Catedral de Santiago llega a los 800 años de su consagración, y se da inicio a un vistoso año de celebraciones que tendrá su punto fuerte en mayo, Santiago vuelve a escuchar el estremecedor ritmo de los tambores que anuncian una nueva Semana Santa Compostelana. La Catedral aloja las vigilias, y las calles los pasos de las cofradías y de las imágenes veneradas, en procesiones arropadas por la belleza de la Ciudad Patrimonio.

Coa Semana Santa retorna un 'highlight' da nosa axenda cultural: o Festival de Músicas Contemplativas, que alenta o feliz diálogo entre a espiritualidade de Oriente e Occidente nas monumentais igrexas urbanas. E chegan tamén novos horarios e máis días de saída nas visitas guiadas dos Compostela Walking Tours, que se asoman á intimidade de igrexas e conventos, e deixan descubrir a Santiago nocturna y gastronómica. Máis música, máis teatro e máis danza completan un calendario en verdadeira eclosión, que aguilloa e renova a nosa 'paixón' pola cidade.

Con la Semana Santa retorna un 'highlight' de nuestra agenda cultural: el Festival de Músicas Contemplativas, que alienta el feliz diálogo entre la espiritualidad de Oriente y Occidente en las monumentales iglesias urbanas. Y llegan también nuevos horarios y más días de salida en las visitas guiadas de los Compostela Walking Tours, que se asoman a la intimidad de iglesias y conventos, y dejan descubrir la Santiago nocturna y gastronómica. Más música, más teatro y más danza completan un calendario cultural en verdadera eclosión, que espolea y renueva nuestra 'pasión' por la ciudad.

In the month that the Cathedral of Santiago reaches the 800th year since its consecration, marking the beginning of a colourful year of celebrations that reaches its climax in May, Santiago once again hears the deafening sound of drums that announce a new Holy Week in Compostela. The Cathedral hosts vigils, and the streets the processions of brotherhoods and venerated images, surrounded by the beauty of World Heritage. The Holy Week sees the return of a cultural highlight: the Contemplative Music Festival, which promotes the timely combination of Eastern and Western spirituality in the city's monumental churches. And there are also new times and more days for the guided visits of Compostela Walking Tours, which allow us to peer into the intimacy of churches and convents, and discover nocturnal and gastronomic Santiago. More music, more theatre and more dance complete a cultural calendar that is in full bloom, which incites and renews our “passion” for the city.

culturall 04 | 05

Culturall abril 2011  

Culturall abril 2011

Culturall abril 2011  

Culturall abril 2011

Advertisement