Page 38

culturall É fondamente estética e fondamente espiritual a Semana Santa de Santiago. O ceo énchese de capirotes baixo os pináculos, de cruces procesionais baixo as torres, de flores que case rozan os balcóns e as gárgolas, mentres as procesións avanzan á luz do día ou case cortando a noite de néboa.

38 | 39

Es profundamente estética y profundamente espiritual la Semana Santa de Santiago. El cielo se eriza de capirotes bajo los pináculos, de cruces procesionales bajo las torres, de flores que casi rozan los balcones y las gárgolas, mientras las procesiones avanzan a la luz del día o casi cortando la noche de niebla.

The Holy Week is profoundly aesthetic and spiritual in Santiago. Eyes gaze upwards at the pointed hoods under the pinnacles, the processional crosses under the towers, the flowers that almost touch the balconies and gargoyles, while the processions advance in daylight or through the night mist.

Culturall abril 2011  

Culturall abril 2011

Culturall abril 2011  

Culturall abril 2011

Advertisement