Page 37

c A beleza dunha Cidade Patrimonio da Humanidade, a intensa emoción das súas procesións, un festival de músicas sacras do mundo nas igrexas monumentais e un bo catálogo de actividades turísticas fan da Semana Santa compostelá un tempo privilexiado para a cidade e os seus visitantes. La belleza de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad, la intensa emoción de sus procesiones, un festival de músicas sacras del mundo en las iglesias monumentales y un buen catálogo de visitas turísticas hacen de la Semana Santa compostelana un tiempo privilegiado para la ciudad y sus visitantes. The beauty of a World Heritage City, the intense emotion of its processions, a festival of sacred music from around the world in monumental churches and a fine catalogue of sight-seeing tours make Compostela's Holy Week a privileged time for the city and its visitors.

A conmemoración da Paixón, morte e resurrección de Cristo reviste un esplendor único en Santiago de Compostela. As rúas medievais, as prazas barrocas e os templosoutorgan ás tradicionais procesións unha solemnidade particular, que as distingue sen dúbida das doutras localidades de España.

La conmemoración de la Pasión, muerte y resurrección de Cristo reviste un esplendor único en Santiago de Compostela. Las calles medievales, las plazas barrocas y los templos otorgan a las tradicionales procesiones una solemnidad particular, que las distingue sin duda de las de otras localidades de España. The memorial of Christ's Passion, death and resurrection features a unique splendour in Santiago de Compostela. The medieval streets, baroque squares and churches give the traditional processions a particular solemnity, which undoubtedly makes them stand out from those in other Spanish localities.

Culturall abril 2011  

Culturall abril 2011

Culturall abril 2011  

Culturall abril 2011

Advertisement