Page 25

a 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Verónica Valois Cuarteto A cantautora brasileiro presenta os seus novos temas. La cantautora brasileña presenta sus nuevos temas. Music. Verónica Valois Quartet The Brazilian singer-songwriter presents her new songs. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 7. Music. Blues Jam Session See April 7.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 29 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘As 9 sinfonías de Beethoven’ Proxección da gravación da sinfonía 9 dirixida por Karajan. Gratuíto. Proyección de la grabación de la sinfonía 9 dirigida por Karajan. Gratuito. Cinema. “As 9 sinfonías de Beethoven” series Screening of the recording of symphony 9 conducted by Karajan. Free. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Danza. Ciclo ‘SCQ Danza’: ‘Habelas’ O colectivo Traspediante presenta unha peza escénica multidisciplinar, con música en directo, danza contemporánea, audiovisual e maxia. Entradas: 5 €. El colectivo Traspediante presenta una pieza escénica multidisciplinar, con música en directo, danza contemporánea, audiovisual y magia. Entradas: 5 €. Dance. “SCQ Dance” series: “Habelas” The Traspediante group presents a multidisciplinary group, with live music, contemporary dance, audiovisual and magic. Tickets: € 5. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. A Tribu O novo proxecto do contrabaixista Xacobe Martínez Antelo, que mestura rock, funk, hip hop, groove e jazz. Entrada: 10 € (anticipada 8 €). El nuevo proyecto del contrabajista Xacobe Martínez Antelo, que combina rock, funk, hip hop, groove y jazz. Entrada: 10 € (anticipada 8 €). Music. A Tribu

The double bassist Xacobe Martínez Antelo’s new project, combining rock, funk, hip-hop, groove and jazz. Tickets: € 10 (advance sales, € 8).

SÁBADO / SATURDAY 30 12 h / 12 noon. Cidade da Cultura Eventos literarios. Ciclo ‘O ceo das letras’: ‘Valente ou a erótica do baleiro’ Relatorio de Claudio Rodríguez Fer e concerto de Mauricio Sotelo, Raquel Rivera e María Luz Rivera. Gratuíto con inscrición previa. Conferencia de Claudio Rodríguez Fer y concierto de Mauricio Sotelo, Raquel Rivera y María Luz Rivera. Gratuito con inscripción previa. Literary events. “O ceo das letras” series: “Velante ou a erótica do baleiro” Conference by Claudio Rodríguez Fer and concert by Mauricio Sotelo, Raquel Rivera and María Luz Rivera. Free after registration. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Contacontos en linguaxe de signos’ A Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia interpretará contos en lingua de signos española para os que non poden oír. Para nenos de 6 a 12 anos. Gratuíto. Infantil. ‘Los sábados, lluvia de cuentos’: ‘Cuentacuentos en lenguaje de signos’ La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia interpretará cuentos en lengua de signos española para los que no pueden oír. Para niños de 6 a 12 años. Gratuito. Children. “Los sábados, lluvia de cuentos.” “Storytelling in Sign Language” The Galician Federation of Associations for the Deaf performs stories in Spanish sign language for those that cannot hear. For children ages 6 to 12. Free. 18 h / 6 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘A guerra das Galicsias’ Con Títeres Cachirulo para nenos a partir de 4 anos. Entrada: 5 €. Con Títeres Cachirulo para niños a partir de 4 años. Entrada: 5 €. Children. “Escena en familia” series: “A guerra das Galicsias” With the Títeres Cachirulo puppet company for children over 4. Tickets: € 5. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Música. XVI Ciclo de Jazz Fundación Barrié de la

Maza: David Murray Black Saint Quartet Con David Murray (saxos e clarinete baixo), Steve Colson (piano), Jaribu Shahid (contrabaixo) e Chris Beck (batería). Con David Murray (saxos y clarinete bajo), Steve Colson (piano), Jaribu Shahid (contrabajo) y Chris Beck (batería). Music. 16th Fundación Barrié de la Maza Jazz Series: David Murray Black Saint Quartet With David Murray (saxos and low clarinet), Steve Colson (piano), Jaribu Shahid (double bass) and Christ Beck (drums). 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa. Danza. Cía. Iker Gómez: ‘Apple Love’ Peza de danza, con música en directo, vídeo aplicado á escena e moito humor. Entrada: 10 € (anticipada: 8 €). Ata o día 1. Pieza de danza, con música en directo, vídeo aplicado a la escena y mucho humor. Entrada: 10 € (anticipada: 8 €). Hasta el día 1. Dance. Iker Gómez Company: “Apple Love” Dance show, with live music, video applied to the stage and a lot of humour. Tickets: € 10 (advance sales, € 8). Until April 1. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. IV Ciclo ‘1906’: Yul Ballesteros O reputado guitarrista canario ofrece un concerto de jazz clásico. El reputado guitarrista canario ofrece un conciertoth de jazz clásico. Music. 4 “1906” series: Yul Ballesteros The renowned Canary Island guitarist presents a classical jazz concert.

DOMINGO / SUNDAY 1 11 h / 11 am. Casco histórico Festas. Semana Santa 2011: Procesión do Cristo da Paciencia Punto de saída: Catedral. Fiestas. Semana Santa 2011: Procesión del Cristo de la Paciencia Punto de salida: Catedral. Holiday. Holy Week 2011: Christ of Patience Procession Starting point: Cathedral. Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com

Culturall abril 2011  

Culturall abril 2011

Culturall abril 2011  

Culturall abril 2011

Advertisement