Page 18

culturall tre Festival. “In-Comunicando” With the Mequetrefes theatre company. Free. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Música. María do Ceo: ‘Fados nos sentidos’ A artista, considerada como a sucesora de Amalia Rodrigues, ofrece un recital de fados tradicionais. Entrada: 10 €. La artista, considerada como la sucesora de Amalia Rodrigues, ofrece un recital de fados tradicionales. Entrada: 10 €. Music. María do Ceo: “Fados nos sentidos” The artist, considered the successor of Amalia Rodrigues, presents a recital featuring traditional fados. Tickets: € 10. 21.15 h / 9.15 pm. Catedral de Santiago Música. Concerto inauguración do 800 aniversario da Catedral A Real Filharmonía de Galicia e a Capela Compostelana interpretan a Misa de Réquiem de Melchor López e obras corais de José de Vaquedano, mestres de capela da Catedral nos séculos XVII e XVIII. Música. Concierto inauguración del 800 aniversario de la Catedral La Real Filharmonía de Galicia y la Capela Compostelana interpretan la Misa de Réquiem de Melchor López y obras corales de José de Vaquedano, maestros de capilla de la Catedral en los siglos XVII y XVIII. Music. Opening concert of the Cathedral’s 800th anniversary The Real Filharmonía de Galicia orchestra and the Capela Compostela choir will perform the Requiem Mass by Melchor López and choral compositions by José Vaquedano, Cathedral chapel masters in the 17th and 18th centuries. 23 h / 11 pm. Sala Nasa Espectáculos. Ultranoite Ver día 8. Shows. Ultranoite See April 8. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. IV Ciclo ‘1906’: Arthur Kell Quartet A formación liderada polo contrabaixista norteamericano presenta o seu novo traballo, ‘Victoria and her sisters’. La formación liderada por el contrabajista norteamericano presenta su tercer trabajo, ‘Victoria and her sisters’. th Music. 4 “1906” series: Arthur Kell Quartet The group led by the American double bassist presents its third CD, “Victoria and Her Sisters.” 18 | 19

DOMINGO / SUNDAY 10 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12.30 h / 12.30 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘As aventuras de Tolín, o fillo do panadeiro’ Ver día 9. Children. “Escena en familia” series: “As aventuras de Tolín, o fillo do panadeiro” See April 9. 21 h / 9 pm. Igrexa da Universidade Danza. IX Encontro Universitario de Danza Contemporánea Diversas compañías nacionais amosan os seus traballos escénicos. Gratuíto. Ata o día 12. Diversas compañías nacionales muestran sus trabajos escénicos. Gratuito. Hasta el día 12. Dance. 9th University Contemporary Dance Festival Different Spanish companies present their stage productions. Free. Until April 12.

LUNS / LUNES / MONDAY 11 11.30 h / 11.30 am. ARTeria Noroeste Infantil. Títeres Cascanueces: ‘As aventuras de Tolín, o fillo do panadeiro’ Ver día 9. Children. Títeres Cascanueces: “As aventuras de Tolín, o fillo do panadeiro” See April 9. 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. ‘Os luns do Ateneo’: ‘A muller na investigación química’ A cargo de D. Manuel Bermejo. Gratuíto. Conferences. “Os luns do Ateneo”: “A muller na investigación química” By Manuel Bermejo. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Carlos Blanco & Abada Teatro: ‘Ordem e progresso’ O humor de Carlos Blanco mesturado cos ritmos brasileiros da man de Sergio Tannus Trío. Ata o día 12. El humor de Carlos Blanco combinado con los ritmos brasileños de la mano de Sergio Tannus Trío. Hasta el día 12.

Theatre. Carlos Blanco & Abado Teatro: “Ordem e progresso” Carlos Blanco’s humour combined with Brazilian rhythms by the Sergio Tannus Trio. Until April 12. 21 h / 9 pm. Igrexa da Universidade Danza. IX Encontro Universitario de Danza Contemporánea Ver día 10. Dance. 9th University Contemporary Dance Festival See April 10. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Sol de Farola Versións e temas propios de Héctor Lorenzo & Quim Farinha. Entrada: 4 €. Versiones y temas propios de Héctor Lorenzo & Quim Farinha. Entrada: 4 €. Music. Sol de Farola Versions and own themes by Héctor Lorenzo & Quim Farinha. Tickets: € 4. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Música. Implicadas A ONG Implicadas no Desenvolvemento organiza unha velada lúdica e musical. Entrada: 3 €. Music. Implicados The NGO Implicados no Desenvolvemento presents an amusing, musical evening. Tickets: € 3. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Verde Rama Jam session de música flamenca. Music. Verde Rama Jam session featuring flamenco music.

MARTES / TUESDAY 12

Culturall abril 2011  

Culturall abril 2011

Culturall abril 2011  

Culturall abril 2011

Advertisement