Page 15

a “Monstruos S.A.” Screening of this animated film by Pixar. Free. 18 h / 6 pm. Sala Santart Infantil. Teatro Buratini: ‘O pazo de papel’ Sesión de monicreques para todos os públicos. Entrada: 5 €. Sesión de marionetas para todos los públicos. Entrada: 5 €. Children. Teatro Buratini: “O pazo de papel” Puppet session for all ages. Tickets: € 5. 18 h / 6 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘Monstruos en la maleta’ Coa compañía Teatro La Tartana para nenos a partir de 3 anos. Entrada: 5 €. Ata o día 3. Con la compañía Teatro La Tartana para niños a partir de 3 años. Entrada: 5 €. Hasta el día 3. Children. “Escena en familia” series: “Monstruos en la maleta” With the Teatro La Tartana company for children over 3. Tickets: € 5. Until April 3. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Berrobambán: ‘Pressing Catch’ Ver día 1. Theatre. Berrobambán: “Pressing Catch” See April 1. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Teatro de Adro: ‘Ai Carmela!’ Ver día 1. Theatre. Teatro de Adro: “Ai Carmela!” See April 1.

Children. “Escena en familia” series: “Monstruous en la maleta” See April 2. 20 h / 8 pm. Sala Nasa Circo. Lusco e Fusco: ‘Encontros’ Ver día 1. Circus. Lusco and Fusco: “Encontros” See April 1. 20.30 h / 8.30 pm. Sala Santart Teatro. Teatro en Punto: ‘Cambios de destino’ Monólogo interpretado por Gloria Rico que supón a primera montaxe da compañía. Entrada: 9 €. Monólogo interpretado por Gloria Rico que supone el primer montaje de la compañía. Entrada: 9 €. Theatre. Teatro en Punto: “Cambios de destino” Monologue starring Gloria Rico, which is the company’s first production. Tickets: € 9. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Ciclo ‘Ángel Brage’: Arkadi Volodós O pianista ruso ofrece un programa con obras de Mompou, Ravel e Liszt. Entrada: 10 €. El pianista ruso ofrece un programa con obras de Mompou, Ravel y Liszt. Entrada: 10 €.

21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Circo. Lusco e Fusco: ‘Encontros’ Ver día 1. Circus. Lusco and Fusco: “Encontros” See April 1.

DOMINGO / SUNDAY 3 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12.30 h / 12.30 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘Monstruos en la maleta’ Ver dia 2.

Music. “Ángel Brage” series: Arkadi Volodós The Russian pianist presents a programme featuring works by Mompou, Ravel and Liszt. Tickets: € 10.

LUNS / LUNES / MONDAY 4 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. ‘Os luns do Ateneo’

A cargo de D. Milagros Pérez Oliva. Gratuíto. Conferences: “Os luns do Ateneo” By Milagros Pérez Oliva. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Paraninfo da Universidade Música. Ciclo ‘Formacións de cámara da Real Filharmonía de Galicia’ Elina Viksne, Timour Sadykov e Barbara Switalska interpretan a Goldberg Variation BMV 988 de Bach (arranxo de D. Stikovetzky). Gratuíto. Elina Viksne, Timour Sadykov y Barbara Switalska interpretan la Goldberg Variation BMV 988 de Bach (arreglo de D. Stikovetzky). Gratuito. Music. “Formacións de cámara de Real Filhlarmonía de Galicia” series Eline Viksne, Timour Sadykov and Barbara Switalska perform Bach’s Goldberg Variation BMV 988 (arrangement by D. Stikovetzky). Free. 21 h / 9 pm. Salón Teatro Teatro. XVII Festival Internacional de Teatro Universitario: ‘Historia de Pura e Angelita’ Coa Aula de Teatro da USC. Gratuíto. Ata o día 5. Con el Aula de Teatro de la USC. Gratuito. Hasta el día 5. th Theatre. 17 International University Theatre Festival: “Historia de Pura e Angelita” With the University of Santiago de Compostela’s theatre group. Until April 15. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Aquarela do Brasil Con Sergio Tannus (guitarra, cavaquiño e voz) e Serginho Sales (teclado e acordeón). Con Sergio Tannus (guitarra, cavaquiño y voz) y Serginho Sales (teclado y acordeón). Music. Aquarela do Brasil With Sergio Tannus (guitar, cavaquiño and voice) and Serginho Sales (keys and accordion).

MARTES / TUESDAY 5 20.30 h / 8.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Berlín, historia dun século’: ‘Alemania, año 0’ Proxección do filme de Roberto Rossellini. Gratuíto. Proyección de la película de Roberto Rossellini. Gratuito.

Culturall abril 2011  

Culturall abril 2011

Culturall abril 2011  

Culturall abril 2011

Advertisement