Page 10

culturall Música / Music

Un pillabán Tralo seu paso polos festivais máis importantes de España (FIB, Primavera Sound, BBK Live, SOS Murcia…) e o seu show en solitario no prestixioso Royal Albert Hall, con todas as entradas esgotadas, debuta en Galicia Pete Doherty, o supermediático enfant terrible da música inglesa. E faino en solitario, para presentar o seu disco 'Grace / Wastelands'. Pode ser o comezo da 'redención' do exLibertine. De volta de ducias de escándalos públicos polos seus excesos extra-musicais, Doherty apostou por demostrar o seu talento compositivo cun listado de cancións sinxelas e directas. Froito de máis de dous anos de traballo nace o álbum que trae a Santiago, gravado en Londres co productor Stephen Street (The Smiths, Blur) e colaboracións como a de Dot Allison, Grahan Coxon (Blur) ) e excompañeiros da súa última banda, Babyshambles.

Un chico malo Tras su paso por los festivales más importantes de España (FIB, Primavera Sound, BBK Live, SOS Murcia…) y su show en solitario en el prestigioso Royal Albert Hall, con todas las entradas agotadas, debuta en Galicia Pete Doherty, el supermediático enfant terrible de la música inglesa. Y lo hace en solitario, para presentar su disco 'Grace / Wastelands'. Puede ser el comienzo de la 'redención' del exLibertine. De vuelta de docenas de escándalos públicos por sus excesos extra-musicales, Doherty apostó por demostrar su talento compositivo con un listado de canciones sencillas y directas. Fruto de más de dos años de trabajo nace el álbum que trae a Santiago, grabado en Londres con el productor Stephen Street (The Smiths, Blur) y colaboraciones como la de Dot Allison, Grahan Coxon (Blur) y excompañeros de su última banda, Babyshambles.

A bad boy After visiting the most important shows in Spain (FIB, Primavera Sound, BBK Live, SOS Murcia...) and his solo performance in the Royal Albert Hall, which was sold out, the famous enfant terrible of English music Pete Doherty makes his debut in Galicia. And he does so on his own, to present his CD “Grace / Wastelands.” This may be the beginning of the ex-Libertine's “redemption.” After dozens of public scandals due to his non-musical excesses, Doherty decided to demonstrate his talent for composing with a list of simple and direct songs. The result of more than two years of work is the album he is bringing to Santiago, recorded in London with the producer Stephen Street (The Smiths, Blur) and contributions by Dot Allison, Grahan Coxon (Blur) and ex-members of his last band, Babyshambles.

Sala Capitol 16 de abril. 20 h. April 16. 8 pm Entradas / Tickets: 18-20 €. www.servinova.com, Tel: 902 504 500, Discos Gong. 10 | 11

Culturall abril 2011  

Culturall abril 2011

Culturall abril 2011  

Culturall abril 2011

Advertisement