Page 1

Parròquia de Sant Esteve Vila-seca Número 20 Octubre - Desembre 2016

CLAUSURA DE L’ANY DE LA MISERICÒRDIA El diumenge 13 de novembre, a Tarragona com a totes les diòcesis del món, es va fer la cerimònia diocesana de clausura de l’Any de la Misericòrdia, que es va cloure a Roma el diumenge següent, festa de Jesucrist, rei de tot el món. En la carta apostòlica “Misericordia et misera”, el papa Francesc ens diu que “ara, conclòs aquest Jubileu, és temps de mirar cap endavant i de comprendre com seguir vivint amb fidelitat, alegria i entusiasme, la riquesa de la misericòrdia divina”. En aquest sentit, proposa un seguit d’iniciatives concretes per tal d’aprofundir en el camí de la misericòrdia: “Seria oportú que cada comunitat, en un diumenge de l’Any litúrgic, renovés el seu compromís a favor de la difusió, coneixement i aprofundiment de la Sagrada Escriptura.” “Desitjo que el ministeri dels Missioners de la Misericòrdia es prolongui encara, fins a nova disposició, com a signe concret que la gràcia del Jubileu continuï essent viva i eficaç, a tot el món.” “Una ocasió propícia per oferir a tothom la força alliberadora del perdó pot ser la celebració de la iniciativa 24 hores per al Senyor en la proximitat del IV Diumenge de Quaresma, que ha trobat un bon consens en les diòcesis i segueix essent una forta crida pastoral per viure intensament el Sagrament de la Confessió.” “En virtut d’aquesta exigència, perquè cap obstacle s’interposi entre la petició de reconciliació i el perdó de Déu, d’ara en endavant concedeixo a tots els preveres, en raó del seu ministeri, la facultat d’absoldre els qui hagin procurat el pecat d’avortament. El que havia concedit de manera limitada per al període jubilar, ho estenc ara en el temps, mentre no es disposi contràriament.“ “A la llum del «Jubileu de les persones socialment excloses», mentre a totes les catedrals i santuaris del món es tancaven les Portes de la Misericòrdia, vaig intuir que, com un altre signe concret d’aquest Any Sant extraordinari, se celebri a tota l’Església, el XXXIII Diumenge del Temps Ordinari, la Jornada mundial dels pobres.“

E L S I N FA N T S A M I S S A Durant els anys de catequesi, els infants es van incorporant a la comunitat cristiana que celebra l’eucaristia. Per això, de tant en tant, fem dins de la missa el lliurament dels elements principals de la nostra fe. Tan bon punt comença el primer curs, els lliurem el Nou Testament, que és la font i el nucli del missatge cristià. Més endavant fem el lliurament del Credo, que és la síntesi del que creiem sobre Déu Pare, Fill i Esperit Sant. I ja en el segon trimestre fem el lliurament del Parenostre, la pregària que Jesús ens va ensenyar.

Durant el segon curs fem encara el lliurament del manament de l’amor, que és la llei que ha de regir l’estil de vida dels cristians. Cada setmana els regalem un cromo de l’església de Sant Esteve de Vila-seca, petita recompensa a la constància en la participació a l’eucaristia. D’aquesta manera, en acabar el curs ja estan preparats per a rebre els sagraments del perdó i de l’eucaristia.


EL PILÓ - Número 20

Octubre - Desembre 2016

A P L E C D E S A N T B E R N AT C A LV Ó Prop de 300 persones van participar el diumenge 23 d’octubre en l’Aplec del Mas Calvó. Enguany la missa va ser presidida per Mn. Ignasi Olivé, rector de la parròquia de Sant Bernat Calbó de Reus, en ocasió de les seves noces d’or presbiterals. L’esbart Ramon d’Olzina va fer una ballada de danses tradicionals, i com cada any la família Ferrero va obrir el mas i va oferir coca i vi. El conseller d’Interior, Jordi Jané, i els alcaldes de Vila-seca i Reus, Josep Poblet i Carles Pellicer, van assistir a la celebració.

R O M E R I A A R X I P R E S TA L A M O N T S E R R AT El dissabte 23 d’octubre un bon grup de persones de la nostra parròquia va participar en la romeria de l’arxiprestat del Tarragonès Ponent a Montserrat. Pregària, formació i esbarjo són les tres paraules que serveixen per a definir els continguts del que vivim en aquest dia de convivència. A més de les intencions particulars de cadascú, presentem als peus de la Mare de Déu els projectes i el treball del curs que comença.


EL PILÓ - Número 20

Octubre - Desembre 2016

P R E S E N TA C I Ó D E “ S A L M S D ’ AV U I ” L’església de Sant Esteve va ser el marc de la presentació de “Salms d’avui”, llibre de pregàries de Mn. Ricard Cabré, antic rector de la nostra parròquia. A l’estil dels salms bíblics, l’autor ens convida a pregar fent-nos ressò de les diverses situacions en què ens trobem les persones en el món d’avui. Joan M. Pujals va presentar molt encertadament l’obra. Vam poder gaudir també de la declamació i la interpretació musical d’alguns salms del llibre.

C O N C E R T D E N A DA L El Cor Dacapo de Tarragona ens va fer gaudir del concert de Nadal a l’església de Sant Esteve. El seu director, el noruec Lars Isdahl, ens va oferir una tria de les millors nadales escandinaves, amanides amb algunes tradicionals catalanes. La forta ressonància de la nostra església no va entelar la qualitat de les veus d’aquests joves tarragonins, entre els quals es troben els vila-secans Lourdes Albadalejo, Hortènsia Escolar i Andrés Moya, sinó que més aviat va ajudar a crear una atmosfera de misteri, gairebé hipnòtica. Una gran vetllada.


EL PILÓ - Número 20

Octubre - Desembre 2016

BAPTISMES

DEFUNCIONS

2 octubre: Enzo Villar Ferré Lucía Torrente Torres Ángel Rosa Muñoz

Filomena Ximénez Pubill, el 6 d’octubre als 88 anys

9 octubre: Sara Garrido Iszlai Hugo Señas Cano 30 octubre: Marta Tena Pestritu Dídac Herreros Pérez Eloy López Mogollón Alejandro Ramírez Gomes

Ramon Carceller Salvadó, el 8 d’octubre als 43 anys Josep Maria Garcia Meix, el 17 d’octubre als 74 anys Alba Rosa Ripoll Cabré, el 22 d’octubre als 78 anys Consuelo Serrano Madrid, el 4 de novembre als 63 anys Manuel Gutiérrez López, el 5 de novembre als 78 anys Tomás Sáiz Adeba, el 6 de novembre als 87 anys Pedro Amat Mesas, el 8 de novembre als 70 anys

6 novembre: Ronny David Gil Carceller Chloé Alba González

Juan Pedro Ballesteros Vega, el 8 de novembre als 77 anys

19 novembre: Hugo Franco López David Palomares Díaz Hugo Moreno Fernández

Ramon Vallverdú Vallverdú, el 17 de novembre als 79 anys

Francisca Hurtado Guirado, el 10 de novembre als 90 anys

Rosario Palma García, el 17 de novembre als 86 anys Josep Anton Saltó Garrabè, el 23 de novembre als 56 anys Mariana Martínez Sánchez, el 5 de desembre als 85 anys

MATRIMONIS

Damián Porlán López, el 8 de desembre als 59 anys

Fernando Torres González i Judit Rubio González, l’1 d’octubre.

Tecla Solé Bové, l’11 de desembre als 86 anys

Isidro González Parra i Elisabet Mañas Tíscar , el 29 d’octubre.

Al santuari de la Pineda Juan José Palomares Baranda i Esther Serrano Cabrera, el 22 d’octubre.

Visiteu-nos a :

http://sesteve.vila-seca.arqtgn.cat i segueix-nos al facebook

Miguel Aguilar Gámez, el 12 de desembre als 76 anys Maria Antonieta Fàbregas Gavaldà, el 25 de desembre als 58 anys Manuel Castro Muñoz, el 26 de desembre als 76 anys José María Vidal Pujals, el 28 de desembre als 86 anys

A l’església de l’Esperit Sant Rafael Galera Sánchez, el 14 de novembre als 88 anys

FULL INFORMATIU EL PILÓ Parròquia de Sant Esteve de Vila-seca Plaça de l’Església 17 - 43480 Vila-seca Tel. 977 390 368

Profile for Parròquia de Sant Esteve de Vila-seca

El pìlo 20  

El pìlo 20  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded