Page 1

Celebració d’admissió a Ordes Sagrats de Josep M. Calderó Villanueva Eucaristia presidida pel Sr. Arquebisbe de Tarragona Mns. Jaume Pujol Balcells

   

Parròquia de Sant Esteve Protomàrtir Vila-seca, 12 de juliol de 2013


Cant d’entrada   

Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa,  aclamem la Roca que ens salva!  Presentem‐nos davant seu a lloar‐lo,  aclamem‐lo amb els nostres cants.   

Salveu‐nos, Fill de Déu, ressuscitat d’entre els morts!  Nosaltres us cantem: al∙leluia, al∙leluia.   

Litúrgia de la paraula   

Lectura primera.  Gn 46, 1‐7. 28‐30   

Salm responsorial  Senyor, veniu a salvar‐nos.   

Evangeli. Mt. 10, 16‐23 

Admissió a ordes  Crida del candidat. El candidat respon:  Sóc aquí.   

L’arquebisbe es dirigeix al candidat  Fill estimat:  Els pastors i els mestres a qui va ser encomanada la teva formació i tots  els qui et coneixen han parlat de tu favorablement i nosaltres confiem en  el seu testimoni.   

¿Vols, doncs,  com  a  resposta  a  la  crida  del  Senyor,  continuar  la  teva  preparació  de  manera  que  arribis  a  ser  apte  per  rebre  un  ministeri  en  l’Església, per mitjà de l’Orde sagrat quan sigui el temps oportú?   

L’aspirant respon:  Sí, ho vull.   

L’arquebisbe: ¿Vols formar el teu esperit de tal manera que puguis servir fidelment  Crist, el Senyor, i el seu Cos que és l’Església?   

L’aspirant: Sí, ho vull.   

L’arquebisbe afegeix:  L’Església  rep  amb  goig  el  teu  propòsit.  Que  Déu  mateix  dugui  a  terme  allò que ha començat en tu.   


L’arquebisbe invita els fidels a pregar:  Germans estimats:  Preguem  Déu  i  Senyor  nostre  que  es  digni  a  beneir  aquest  servent  seu  que vol consagrar‐se al servei de l’Església.   

Perquè aquest germà nostre s’uneixi més íntimament a Crist i pugui ser  el seu testimoni entre els homes.  Preguem el Senyor.   

Perquè sàpiga fer seves les necessitats de tots els homes i pugui escoltar  la veu de l’Esperit Sant.   Preguem el Senyor.   

Perquè esdevingui ministre de l’Església que, amb l’exemple i la paraula,  confirmi  els  seus  germans  en  la  fe  i  els  congregui  per  participar  en  l’eucaristia.   Preguem el Senyor.   

Litúrgia de l’Eucaristia i ritu de la comunió   

Cant de comunió   

Jo sóc el bon pastor, diu el Senyor.  El bon pastor dóna la vida per les  ovelles. Al∙leluia, al∙leluia.    El Senyor és el meu pastor,   no em manca res,  em fa descansar en prats deliciosos,  em mena al repòs vora l’aigua  i allí em retorna.    En guia pels camins segurs   del seu nom.  Ni quan passo per barrancs  tenebrososno tinc por de res, 

perquè us tinc vora meu;  la vostra vara de pastor  m’asserena i en conforta.    Davant meu pareu taula vós mateix,  i els enemics ho veuen;  m’heu ungit el camp amb perfums  ompliu a vesar la meva copa.    Oh sí! la vostra bondat   i els vostre amor  m’acompanyen tota la vida  i viuré anys i més anys  a la casa del Senyor. 

 

Aclamació final   

Senyor, que sempre us servim amb amor i llibertat. 


Pregària d’abandó Pare, m’abandono a Tu fes de mi el que vulguis. El que facis de mi, te’n dono gràcies. Estic disposat a tot, ho accepto tot. Mentre la teva voluntat es faci en mi i en totes les teves criatures, no desitjo altre cosa, Déu meu. Poso la meva vida a les teves mans te la dono, Déu meu, amb tot l’amor del meu cor, perquè t’estimo, i és per a mi una necessitat d’amor, el donar-me, el lliurar-me a les teves mans sense mesura, amb infinita confiança perquè Tu ets el meu Pare.

Celebració admissió ordes  

Parròquia de Sant Esteve, 12 de juliol 2013