Page 93

ATTIVITAJIET OĦRA

.

'

SOCJALI U SPORTIVI Minbarrra

t-tagħl i m ta l -mużika,

matul is-sena l-każin isiru diversi attivitajiet oħra sew soċjali kif ukoll sportivi.

tan-Nisa fi ħdan is-Soċjeta' ħadet ħsieb li torganiżża numru sabiħ ta' High Teas fis-sala tal-banda tal-każi n fejn minbarra l-aspett rikreattiv tagħhom , iħallu wkoll fondi ferm bżonjuż i għas-support sew tasSoċjeta' kif ukoll tal-Festa. L-attendenza dejjem kienet tajba pero' nħeġġu sabiex aktar partitarji jattendu għal dawn il-laqgħat soċjali tagħ na ħalli nibqgħu inżommu kuntatt flimkien Is-sena kollha. Il-Fergħa

Sar ukoll il-Party annwali tal-Milied għat-tfal tas-Soċji u Partitarji kollha, fejn għal darb'oħra kellna attendenza qawwija u, għal iex le, brijuża kif jafu jagħmlu biss it-tfal, li nafu kemm j ieħdu pjaċir b'kollox. interess kbir fost is-soċji kienet isSnooker Competition li ġi et organ iżżata bejn April' u Mejju. Kellna numru sabiħ ta' parteċipanti , b'etajiet varji, fejn, speċjalmentfl-ewwel fażi, rajna ħafna frames aggressivi u kulħadd lagħab biex jirbaħ minħabba li kienet organi żżata fuq bażi ta' knock-out. I r-rebbieħ kien is-Sur Joseph Sciberras, li fil-finali għeleb lis-sur Paul Mifsud u li għalhekk spiċċa fit-tieni post. Hawn ta' min wieħed jirringrazzja propju lis-Sur Mifsud talli ħa ħsieb l-organiżazzjoni ta' din il-kompetizjoni. Trophies oħra ingħataw lis-sinjuri Andrew Żammit , li spiċċa filtielet post u l-Paul. Mifsud għall-għola break waql ilkompetizzjoni kollha. Meta rajna daqshekk interess f'din i l-logħba, aħna l-kumitat eżekuttiv tlabna l-Association biex fi l-futur qarib ikollna soċji minn tagħna jfeħdu sehem fi l-kampjonat tat-tielet diviżjoni. Attivita' li

ġibdet

Fir-ritratt jidher il-President tas-Soċjeta' flimkien mar-reteree u r-rebbieħa.

Kevin Camilleri.

PROSIT

r-----------------,

MQABBA F.C. •

1 , _________________ J

TALLI

RBAĦTU

L-PROMOZZJONI

GĦALL-

PREMIER DIVISION NAWGURAWLKOM AKTAR SUĊĊESSI FIL-FUTUR.

Profile for Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, Mqabba

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Advertisement