Page 85

SEHEM IL-BANED MISTIEDNA (1) BANDA "MARIA' MATER GRATIAE" - ZABBAR SETT TA' MARĊI LI SER JINDAQQU NHAR IL-ĦAMIS, 12 T'AWISSU

LILL·PADRU.NA IS-SIER FRANCES JOSEPH LAWRENCE TAL·MANNI TA' L·ILJUN ŻGĦAŻAGĦ BAQRISTI VIVA JUVENTUS REBBIEĦA GARA 1992 IL-MAJSI LORD ARMIZ PAWLINA L-MAJJISTRA LILL·ĦBIEBNA ŻABBARIN IŻ-ŻURRIEQI

MARIA DOLORES 50 ANNIVERSARJU TAŻ·ŻWIEĠ TAT·TROMBA WELL DONE RAV WALMAR L-AMERIKAN ALCYON MARLENE TA' SLADEN

Mro. Raymond Sciberras Mro. Raymond Sciberras Mro. Raymond Sciberras Mro. Raymond Sciberras Mro. Raymond Sciberras Mro. Raymond Sciberras Mro. Emanuel Spanjol Mro. Vincenzo Ciappara Maj. Anthony Aquilina Mro. Alfred Farruġia Mro. Archibald Mizzi Mro. John Mamo Joseph Muscat Mro. Alfred F arruġia Mro. John Theuma Mro. Paul Schembri Mro. Archibald Mizzi Mario Azzopardi Carmelo Mallia Mro. Emanuel Buġeja Mario Azzopardi Joseph Azzopardi Carmelo Vella

Mro. Raymond Sciberras, F.L.C.M., Surmast/Direttur. Tagħrif Ġenerali fuq il-Banda "Maria Mater Gratlae" ta' Ħaż-Żabbar: ls-Soċjeta· Filarmonika ..Maria Mater Gratiae .. twaqqfet fl-1883 taħt l-ewwel isem tagħha ..Societa' del Zabbar". Il-Fundatur kien is-Sur Francesco Saverio Briffa li twieled fit-22 ta' Mejju, 1854 f'Ħaż-Żaboar. Is-Sur Briffa dam President tas-Soċjeta' għal 31 sena w miet fil-21t'Otfubru,1935. Fost dawk li ffurmaw l-ewwel kumitat kien hemm is-surmast Giuseppe Micallef, magħruf bħala l-"Baqrambu", li nħatar bħala l-ewwel Surmast u għalhekk il-Banda baqgħet magħrufa bħala "Tat- Baqra". Is-surmast Micallef twieled Ħaż-Żabbar ukoll, f il-5 ta' Ġunju 1854, dam Surmast għal 20 sena u miet fl-201'0ttubru, 1914. Fl-1887, xi membri tal-kumitat deherilhom li għandhom jibdlu s-Surmast u jaħtru lis-Surmast Carmelo Abela Scolaro. Fuq dan ma kienx hemm qbil, u dawn ta' l-aħħar telqu u ffurmaw Soċjeta' oħra. Kif ġara dan. is-Soċjeta' bidlet isimha u ħadet dak tat-tit ular "Maria Mater Gratiae" u bdiet ittajjar bandiera bin-"Nome di Maria", fuq sfond abjad u md awra b'burdura blu. Tul iż-żmien , is-Soċjeta' u l-Banda tagħha kienet mistiedna !'diversi okkażjonijiet importanti, fejn esegwiet programmi mużikali. Nistgħu insemmu l-Ġublew tad-deheb tar-Reġina Victoria fl-1887, il-festi li saru f'ġieh l-Altezzi Rjali Duka u Dukessa ta' Cornwall u York fl-1901, il-festi lil Papa Ljun Xlii li saru fl-1903, l-lnkoronazzjoni tar-Reġina E liżabetta li ta' l-Ingilterra f l-1953 u oħrajn. Fis-snin tletin, il-Banda kienet għaddejja minn vena mill-aqwa taħt is-surmast Paċifico Scicluna u nxtrat strume ntatura ġdida għall-Banda li kienet komposta minn 60 bandist tal.·post. Settembru ta' 1-1951 kien wieħed memorabbli għax il-Ħolma taż-Żabbarin seħħet u raw lill-Madonna u l·Bambin jiġ u nkurunati. Saru festi kbar u s-Soċjeta' kienet minn ta' quddiem f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. F'din il-medda ta' 11 O snin, is-Soċjeta· kellha f1afna żjarat minn personalitajiet distinti u okkażjonijiet memorabbli u li huma mfakkra fi ktieb li ġie ppublikat f'għeluq l-ewwQI ĊQntinarju tas-Soċjeta· 11: 1983. Minn kemm ilha mwaqqfa is·Soċjeta' sallum, qatt ma għalqet il-bibien tagħha, u ħadmet biex tilħaq l-iskopijiet li għalihom ġiet imwaqqfa, u dejjem kellha nies li blgħajnuna tal-Madonna tal-Grazzja , ħabirku biex iżommu għoli isimha. (Tagħrif mgħoddi lid-direzzjoni mis-Sur Ġino Sciberras, segretarju Soċjeta' Filarmonika "Maria Mater Gratlae"

ta' ttaż-2abbar).

Profile for Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, Mqabba

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Advertisement