Page 83

SETT TA' MARC/

LI SER J/NDAQQU MILL-BANDA RE ĠORĠ V

FIL-FESTA TITULARI TA' SANTA MARIJA LI SSIR ĠEWWA L·IMQABBA

ISEM IL•MARĊ

IRREGALAT MINN

KOMPOŻITUR

Convoy Golden Jubilee Josephine Sarah Id-Domma ta' l-Assunta Ohio

Dilettanti tan-Nar G. Psaila L. Farruġia J. Camilleri R. Camilleri K. Camilleri A. Farruġia Familja Martin A. Camilleri

Mro. A. Camilleri Mro. E. Bugeja L. Farruġia Mro. J . Cuschieri Mro. A. Mizzi Maj. A. Aquilina Mro. A. Farruġia Mro. G. Martin Mro. A. Camilleri

Faċċata Majestuża

Lill-Benefatturi Briju Prima Classe

tas-Soċjeta'

v,

N.B. Dawn id-disa· marċi, flimkien ma' l-Innu ta l-Banda Re Ġorġ ġew Irrekordjati fuq Cassettegħand Botta Ltd. u jinsabu għall-bejgħ mill-każin. Ngħarfu wkoll li nhar Il-Ħadd, 8 t'Awissu, Radju Malta 1 ser Ixandar dawn Il-marċi flt-3.15 p.m.

Operation Pedestal Titanium Always Right ċelebrita'

M. Ghigo N. Galea M. Żammit C. Briffa

Mro. A. Coleiro B. Cassar Mro. R. Fenech Mro. A. Mizzi

MARĊI POPOLARI

Agrigento Marija Assunta Whisky Galore Ġawhra Mqabbija

l. Camilleri L. Farruġ ia R. Camilleri & A. żahra A. Camilleri

Mro. A. Coleiro L. Farruġia Mro. A. Coleiro Mro. A. Camilleri

SETI TA' MARĊI POPOLARI GĦALL-WAQT IL·MARĊ TA' FIL·GĦODU NHAR SANTA MARIJA

Omm l-Ommijiet Ta' Gerrew Felix Adriana Come on Baldass Prima Classe La Vincitrice Ferħanin

Ta' Gori Agrigento Superstars Marija Assunta

A. Camilleri V. Galea V. Galea M. Ghigo G. Psaila A. Camilleri V. Galea P. 2erata J. Galea l. Camilleri A. Camilleri L. Farruġia

Mro. A. Camilleri Maj. A. Aquilina Mro. A. Coleiro Mro. E. Buġeja Maj. A. Aquilina Mro. A. Camilleri Mro. A. Coleiro Mro. E. Buġeja Mro. A. Mizzi Mro. A. Coleiro Arr. Mro. A. Camilleri L. Farruġia

Profile for Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, Mqabba

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Advertisement