Page 67

••• •

LIL OMMNA MARIJA

0 ħelwa Ommna Marija, Int qiegħedna taħt il-kenn ti egħek, U kemm nixtieq li xi darba, Niltaqa' l-ġenna miegħek.

Ferħ kbir, sinċier inti tqanqal,

Fil-qlub tagħna lkoll lmqabbin , Tul il-jiem tal-festa tiegħek, Kollha nifirħu magħqudin.

Qiegħed

nikteb

dal-ħsieb

umli, t=tsieb ġenwin mingħajr xejn ħażin , Għax ku ll festa li issierlek, Kif jixraq tkun ta' kull każin.

'Tina Int dejjem is-saħħa, W'kattar fina dik l- i mħabba, Liema mħabba trid twassalna, Għall-paċi ġewwa l-Imqabba.

Carmen Briffa.

REWAEL MABBLES Gra11,ite a11,1l Resi11, Wo1•ks

Tel: 685760

Stair·s · Facades · Kitclieri C1111lJoa1•tls To1>s · Pavernerits - 1'Ion111nents etc. Workshop:· J osmir Ga rage Valletta Road,

Mqabba,

Profile for Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, Mqabba

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Advertisement