Page 6

GĦALL-TRASPORT

TA' KULL XORTA TA' MATERJAL GĦALL~BINI, BRICKS, XIBKA U ĠEBEL,TORBA, RAMEL, ŻRAR, XAĦX GĦAL TAĦT IL-MADUM U SIMENT,

TRUCK BILr"HI-UP" "MICO" TRIQ IL-KILEB, MQABBA. TELEPHONE: 685729 - MOBILE: 099 4128

GOLIATH DEVELOPMENTS LTD. 38, VALLETTA RQAD, MQABBA.

XOGĦOL

TA' ALTERAZZJONI, TWAQQIEGĦ TA' BINI U KULL XOGĦOL IEĦOR. TELEPHONE: 683369 TELECELL: 099 4901 - 099 4902

Profile for Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, Mqabba

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Advertisement