Page 54

PRIĦE LTD.

HAM, BACON, MORTADELLA, SAUSAGES, BURGERS, GROUNDBEEF, PIES Produced by PRIME LTD. Mgieret Road.Marsa. Malta. Tel' 222291/ 2

MALLIA PETROL STATION PJAZZA SAN NIKOLA, SIĠĠIEWI - TELEPHONE: 467764 Għal

kull bżonn fil-karozza tiegħek, asal wasla sa' għand MALLIA PETROL STATION fil-Pjazza tas-Siġġiewi fejn issib kull ħaġa li tinħtieġ għall-karrozza tiegħek, u issa jixtiequ jħabbru li għandhom batteriji ta' barra għall-karrozzi kollha li jibdew bi prezzijiet ta' Lm 18.50. Kif ukoll: * Silencers għall- karozzi kollha * Crash Helmets kbar u żgħar * Kull kwalita' ta' żjut * Tyres ġodda ta' kwalunkwe daqs *Għodod

* Tiswija ta' Tyres fil-pront b'apparat modern * Aċċessorji u spare parts ta' kull kwalita' tajba * Għandek issib ukoll muturi u karozzi għall- bejgħ.

Profile for Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, Mqabba

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Advertisement