Page 53

Il-Banda Re Gorġ V tilqa' lVigarju Ġenerali Emeritus Monsinjur Carmelo Xuereb bid-daqq tal-/nno Pontltlclo

..

Il-wasla tal-E.T. President ta' Malta u s-Sinjura tiegħu .

Il-Banda !esegwixxi l-Innu Malti hekk kif l-E.T. President ta' Malta ħa postu.

L-ewwel parti tas-serata bis-sehem attiv tal -Banda t as-Soċjeta'

.

taħt

Santa Marija,

id-direzzjoni ta·

t: ---··:·:========:=::::: A. Camilleri, L. Mus V.C.M.. A. Mus L.S.M.

Profile for Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, Mqabba

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Advertisement