Page 5

SOĊJETA' SANTA MARIJA U BANDA RE ĠORĠ V MQABBA - EST. 1910 PRESIDENTI ONORARJI

Onor. Dr. Louis Galea, B.A., LL.D., M.P. Mr. Joseph

Farruġia

Mr. Leonard

Farruġia.

KUMITAT EŻEKUTTIV 1993

(Ritratt tat-Kumitat Eżekuttiv mal-E.T. Dr. Ċensu Tabone,is·Sinjura tiegħu u l-Vigarju Ġenerali Emetitus.) Mix-xellug: Adrian Żahra, Raymond Camilleri, Carmel Ellul, Mro. Anthony Camilleri, Carmel Briffa, Peter Psaila, is-Sinjura Tabone u l-E.T. President ta' Malta, Carmel Zahra, Mons. Carmelo Xuereb, Teddy Baldacchino, Kevin Camilleri, Ġino Farruġia, u Paul Gauċi.

.

PRESIDENT Carmel żahra VIĊI-PRESIDENT

Anthony Camilleri, B. Mech. Eng. (Hons) , L. Mus. V.C.M., A. Mus. L.S.M.

. SEGRETARJU

KAXXIER

Peter Psaila

Carmel Briffa

ASST. SEGRETARJU

ASST. KAXXIER

Carme,1Ellul

Raymond Camilleri B.Sc MEMBRI

Teddy Baldacchino Kevin Camilleri Ġino Farruġia

Paul Gauċi Adrian żahra DIRETIUR SPIRITWALI Patri Joseph Ghigo S.J. SURMAST DIRETIUR TAL·BANDA Mro. A. Camilleri, L. Mus. V.C.M., A. Mus. L.S.M. KUMMISSJONI BANDA

Raymond Camilleri Kevin Camilleri Adrian Żahra Mark Żammit RAPPREŻENTANT FIL-"BAND CLUB.S ASSOCIATION"

Carmel Briffa DELEGAT TAN-NAR Carmel Ellul

REVIŻURI

Mario Farruġia Francis Vella

Profile for Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, Mqabba

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Advertisement