Page 21

TAGĦRIF ĠENERALI FUQ IS·SILTIET MUŻIKALI LI • •

L-BANDA RE GORG V TA' L-IMQABBA

SER TESEGWIXXI WAQT IL-PROGRAMM STRUMENTALI TA' NHAR L-ERBGĦA, 11T'AWISSU,1993.

tmoressions of Seville: Suite ·Harry Simeone. Ikolli nistqarr illi l-ewwel darba li smajt din 1s-suite mill-Filarmonica La Vallette waqt il-programm annwali tagħha (1983) u li tagħmel fl-Istitut Kattoliku, saħritni bi l-ġmiel ta' mużika Spanjola li fuqha hi mibnija. Harry Simeone, kompożitur Sud-Amerikan, ifforma dan is-suite minn erba' movimenti li huma: 1. El Torero; 2. Santa Maria de la Sede; 3. La Gitana; 4. El Ballador Flamenco.

La Forza del Destino: Reminiscenze - Giuseppe Verdi. Dan l-arranġament għall-banda ta' R. Cristiano jinkludi uħud mill-isbaħ mumenti ta' din l-opra li Verdi kien ikkompona fl-1862 għal St. Petersburg. Guiseppe Verdi (1813 - 1901) wara s-suċċessi li kiseb permezz talopri Rlgoletto(1851), Trovatoreu Travlata(it-tnejn tal-1853), kien għadda minn perjodu ta' maturita' artistika u għalhekk m'għandniex neħduha bi kbira li din l-opra hija meqjusa fost l-aqwa ta l-ġeneru tagħha.

El Capitan: March - John Philip Sousa. John Philip Sousa, vjolinist u direttur tal-baned militari, twieled f'Washington, nhar is-6 ta' Novembru 1854 u miet l'Reading, nhar is-6 ta' Marzu 1932. Wara li tgħallem il-vjolin u xi strumenti tar-ram, ta· 14-il sena sab ruħu filbanda tal-Marines. Bejn 1-1864 u 1-1867 kompla jieħu llezzjonijiet għand George F. Benkert u beda jikkomponi xi xogħol 'l hawn u 'l hinn. Wara perjodu bħala vjolinist ma Ollenbach u aktar tard bħala direttur tal-orkestra li kienet takkumpanja il -preżentazzjoni ta' xogħolijiet għall-palk ta' Gilbert and Sullivan. ġie maħtur direttur tal-banda talMarinesu mill-ewwel insibuh jikkomponi l-marċi. L-ewwel sensiela ma tantx impressjonat iżda bil· Gladtator ta' l- .·. 1886 fetaħ era ġdida għall-marċi militari. Warajh kellu suċċess bil-Washington Post, fejn fih i ntroduċa 1-tl-'10 step. Fl-1897 ikkompona l-marċ The Stars and Stripes tor Ever, illi s-suċċess kbir li kellu huwa rifless f'aktar minn $300,000 drittijiet tal-kompożitur li rrendielu. Wara li telaq il-banda tal-Marines. għaqqad waħda għal rasu u biha dar id-dinja. Ġieli ttanta jikteb xi xogħol għal l -palk bħal Desiree tal-1884 u El capitan tal- 1896, xogħol John Philip Sousa

verament tajjeb u li minnu

ttieħed

dan

i l -marċ .

..... Ikompli

t'paġ

na 21

Profile for Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, Mqabba

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993  

Programm tal-Festa Titulari ta' Santa Marija fl-Imqabba 1993

Advertisement