Page 1

Eucaristia presidida pel Sr. Arquebisbe de Tarragona Mns. Jaume Pujol Balcells Celebració del sagrament de la Confirmació de, Helena Roca Mir Lidia Sevillano Sevillano Lidia Hidalgo Sendrós Marina Pujol Rey Mireia Gutierrez Valero Paola Camacho Sanz Paula Torres Cebrián Sergi Palomar Poveda

Parròquia de Sant Ramon Nonat de Salou 19 de gener 2014


 Monició d’entrada Cant d’entrada. L’Esperit del Senyor L’Esperit del Senyor vindrà a Vosaltres. No tingueu por d’obrir de bat a bat el vostre cor al seu amor. (2) Ell transformarà les vostre vides, us donarà un cor per estimar; serà foc que purifica, força en l’actuar. Ell transformarà les vostres penes, us sabreu fills seus ben estimats; vostres cors obriu joiosos a la llibertat. Ell enfortirà tota feblesa, us dirà com heu de pregar; posarà en els vostres llavis paraules de bondat. Ell canviarà tota tristesa pel gran goig de la fraternitat; vostre cor obriu joiosos a la llibertat. Paraules de benvinguda Acte Penitencial Glòria Litúrgia de la Paraula Lectura del llibre d’Isaïes 49,3.5-6. Salm. Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors Lectura la primera carta de sant Pau als cristians de Corint 1,1-3. Lectura de l’evangeli segons sant Joan 1,29-34. Presentació dels confirmands Homilia Litúrgia del sagrament de la Confirmació Renovació de les promeses de baptisme ¿Esteu disposats a lluitar contra el pecat que es manifesta en l’egoisme, l’enveja, la venjança, la mentida, en pensar només en nosaltres mateixos, en el desinterès envers els altres i especialment els qui pateixen? R. Sí, hi estic disposat. ¿Esteu disposats a perdonar quan us facin una injúria, a estimar fins i tot els qui no us volen bé, a ajudar a qui ho necessiti, sigui qui sigui, a treballar al servei d’un món més digne per a tothom sense distincions? R. Sí, hi estic disposat. ¿Creieu en Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra? R. Sí, hi crec.


¿Creieu en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, que nasqué de Maria Verge, patí i fou sepultat, ressuscità d’entre els morts i seu a la dreta del Pare? R. Sí, hi crec. ¿Creieu en l’Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida, i que avui se us dóna d’una manera particular pel sagrament de la Confirmació, com als Apòstols el dia de la Pentecosta? R. Sí, hi crec. ¿Creieu en la santa Església catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció dels morts i la vida perdurable? R. Sí, hi crec. I, d’acord amb l’Evangeli de Jesucrist, ¿voleu confiar en Déu en totes les circumstàncies de la vida? R. Sí, ho vull. ¿Tractareu tothom com a germans i germanes vostres, sense fer distincions per raó de cultura, maneres de pensar, raça o nivell econòmic? R. Sí, ho faré. ¿Voleu viure com Jesucrist va viure? R. Sí, ho vull. ¿Treballareu perquè arribi a tots els éssers humans la vida i la salvació de Déu? R. Sí, hi treballaré. Aquesta és la nostra fe. Aquesta és la fe de l’Església, que ens gloriem de professar en Crist Jesús, Senyor nostre. R. Amén. Monició i Imposició de mans Monició i Unció amb Sant Crisma ... rep el signe del do de l’Esperit Sant. R. Amén. La Pau sigui amb tu R. I amb el vostre esperit. Pregària dels fidels Ofertori i ofrenes. Glòria a vós, oh Crist Glòria a Vós, oh Crist, Senyor, que ens heu donat la vida. Que la Paraula vostra resti sempre en el nostre cor. Tots hem viscut amb joia les vostre meravelles. Feu que la nostra història trobi en vós l’acabament. Vós heu vingut avui, Senyor, enmig del vostre poble. Guardeu la vinya que heu plantat, l’obra de les vostres mans.


Vós sou el nostre Bon Pastor que ens guieu amb fermesa; amb vós anem fent dret camí vers la vida eterna. Glòria a vós, oh Pare etern i al vostre Fill, Senyor del món, i a l’esperit que ens fa cantar la lloança de glòria. Litúrgia de l’eucaristia Sant Pare Nostre. (Rimsky Korsakov) Anyell de Déu Cant de Comunió. Sou vós, Senyor, el pa del cel Sou Vós, Senyor, el pa del cel, partit per salvar el món. Sou vos la força que ens uneix, Senyor ressuscitat Jesús, la nit que fou lliurat, partint el pa, digué: “Preneu, mengeu, és el meu cos, lliurat pel bé de tots.” Jesús, la nit que fou lliurat, mostrant el vi digué: “Preneu, beveu la meva sang, vessada per tothom.” En mengen tots els desvalguts i mai no tenen fam. Que alabi amb goig el pa sagrat qui el cerca encès de fe. En beure el calze, els sedejants, mai més no tenen set. Que exulti el món joiosament: lloança al Crist Senyor! El pa del cel, que compartim en la mateixa fe, Ens fa un sol cos amb Jesucrist, per l’Esperit de Déu. És ara el temps de Jesucrist: ens cal preparar els cors. És ara el temps de Jesucrist: ens hem de convertir. Abans d’anar cap a l’altar, esguarda el teu germà Perdona i fes les paus amb ell, llavors vindràs a mi. Si tots sofrim amb Jesucrist, amb Ell tots regnarem. Si amb Ell morim en aquest món, amb Ell viurem de nou. Paraules d’agraïment Benedicció Cant de sortida. Virolai Rosa d’abril, Morena de la serra, de Montserrat estel: il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al Cel. Amb serra d’or els angelets serraren eixos turons per fer-vos un palau. Reina del Cel que els Serafins baixaren deu-nos abric dins vostre mantell blau. Alba naixent d’estrelles coronada, Ciutat de Déu que somnià David, a vostres peus la lluna s’és posada, el sol sos raigs vos dóna per vestit.

Profile for Parroquia de Santa Maria de Salou

Confirmacions 2014  

Confirmacions 2014