Page 1

Así nacerán máis UNIDADES PASTORAIS San Pedro recórdanos: “Ao achegárdevos a Xesús, pedra vivificadora, sede tamén vós, como pedras vivas, parte da construcción do templo espiritual” (1Pe 2, 4-5). San Paulo dinos: “Fomos bautizados nun mesmo Espírito para formar un só Corpo” (1 Cor 12, 13). Os cristiáns acollemos o Tesouro da Fe en Xesucristo, vivida e transmitida polos seus Discípulos e Apóstolos, que chegou a nós, na travesía dos tempos, pola vida e testemuña de tantos Discípulos e Misioneiros de ámbitos moi diversos.

A publicación Pedras Vivas Interparroquial tratará de facer visible, a partir de agora, con certa frecuencia, esta necesidade e capacidade de camiñar xuntos entre varias parroquias do Arciprestazgo de O Lérez.

Na nosa Diocese de Santiago de Compostela, vivimos nos últimos anos un acontecemento do Espírito e da Igrexa: o Sínodo Diocesano. D. Xulián Barrio, que nos preside na Fe, na Esperanza, na Caridade, na Unidade, na Testemuña..., invitounos, dende a convocatoria, a unha experiencia fonda de Igrexa, na que vivimos a chamada a unha conversión persoal para unha verdadeira Conversión Pastoral. Os que quixemos responder á súa convocatoria, en diversos lugares e grupos desta Diocese, puidemos comprobar a riqueza que supón: a Oración e a preparación espiritual; a reflexión compartida; a variedade de temas, necesidades, sensibilidades e búsquedas; e a longa lista de propostas e suxestións.

Coa Luz e forza do Espírito Santo, queremos convertir as necesidades en oportunidades, compartir experiencias, darnos a coñecer no que somos e facemos. Teremos que ir superando “parroquialismos”, queixas e lamentacións inútiles, que nos bloquean e paralizan.

As disposicións e orientacións pastorais, froito do Sínodo, son claros indicadores para que vaiamos, entre todos, potenciando o nacemento e madurez de novas formas de ser Discípulos Misioneiros. Así o estamos a coidar en 26 centros da Escola Diocesana de Axentes de Pastoral (EDAP), en toda a Diocese; un deles en Pontevedra. A necesaria renovación pastoral pide que cultivemos a parroquia como comunidade crente, celebrante, orante, comprometida e corresponsable; teremos que ir potenciando a dimensión misioneira e interparroquial. Así naceron xa, noutras zonas, algunhas Unidades Pastoriais (Upas); e temos a corresponsabilidade de promover outras novas.

Ante a chamada evanxélica do Papa Francisco dispoñámonos para ser Igrexa en saída, Igrexa nas periferias e fronteiras da vida, coas súas necesidades reais, disfrutando de camiñar unidos, dando respostas dende a diversidade compartida!!! “O tesouro do ministerio, que levamos en vasos de barro, manifesta que a forza vén de Deus” (2 Cor 4,7). | Luis Seoane

Vista panorámica do Lérez e as parroquias veciñas que editan este Pedras Vivas.


Presentación del CURSO PASTORAL

a aquellas parejas que quieren una formación profunda” y que demanden esta formación no solo porque se trate de un trámite obligatorio para poder casarse por la Iglesia, “sino porque ciertamente quieran profundizar en lo que es la vocación al matrimonio”. Igualmente se procurará acompañar a los matrimonios jóvenes y, a fin de unificar los encuentros prematrimoniales en las tres Vicarías, “se han redactado cinco temas, intentando que se den a lo largo y ancho de toda la Diócesis, tratando de ganar así en comunión y en trabajo en equipo”. Al respecto, añade que tenemos delante de nosotros la tarea de ir poniendo en marcha Unidades Pastorales. En este sentido, D. Jesús ya se ha reunido con los sacerdotes de algunos lugares, “primer paso para poner en marcha esta estructura pastoral, que viene a ser un conjunto de parroquias que quieren trabajar corresponsablemente, compartiendo actividades e incluso al propio ministerio pastoral”.

El pasado 24 de septiembre, el Obispo Auxiliar, D. Jesús Fernández, estuvo en Pontevedra para presentar en esta Vicaría el programa previsto para este curso pastoral. Se trata del segundo año del plan trienal concebido a partir de las conclusiones del Sínodo Diocesano y que en esta ocasión lleva el lema “Sentándose a la mesa con ellos”.

Y dando ánimos a los diocesanos para asumir el comienzo de este nuevo curso, el Obispo Auxiliar nos invita a todos a compartir el gran sueño de la Iglesia, que no es otro que el de “anunciar la alegría del Evangelio a los demás”. | Alfonso Fernández

D. Jesús señala cómo “el año pasado contemplábamos a Jesucristo en el momento en el que explica las Escrituras y, por eso, nos fijábamos en el ministerio de la palabra. Este año, al contemplarle sentado a la mesa, se nos sugiere el ministerio de la santificación y, por lo tanto, nos vamos a fijar, sobre todo, en los sacramentos, en la celebración litúrgica, en la piedad popular –intentando purificarla, redescubriendo sus raíces cristianas y evitando cualquier apariencia que pudiera haber de magia, superstición o mercantilismo-, así como también en la oración, creando espacios o ámbitos de oración en las comunidades”. Se trata de un proyecto marco que cada parroquia o arciprestazgo debe adaptar a sus realidades, sus posibilidades y necesidades. Entre los puntales de este nuevo curso se encuentra la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral, que entre 2017 y 2018 formó a más de mil personas, en los 26 centros con que cuenta en nuestra Diócesis. El Obispo Auxiliar apunta que la EDAP continuará siendo una opción prioritaria: “En este año se va a dar una formación más especializada en distintos campos como son la Catequesis, la Liturgia, la Pastoral Familiar, la Pastoral de la Salud, el voluntariado de Cáritas o los medios de comunicación social”, ayudando a crear comunidades que tengan muy presente la espiritualidad del discípulo misionero. En este nuevo curso pastoral también se va a prestar especial importancia a la Pastoral Familiar, tratando de fortalecer la relación de las parroquias con las familias. Entre otras actividades, se pondrá en marcha “un itinerario para novios, con el que se pretende acompañar

| Jesús y Feli, Delegados Diocesanos de Pastoral Familiar

| Xermán Torres, Director de la EDAP


CÁRITAS: O Compromiso da Comunidade coas Persoas Pobres e Excluídas Toda persoa crente ten como misión traballar por un mundo máis xusto, no que se vaian facendo realidade a igualdade, a solidariedade, a paz, a fraternidade..., ou o que é o mesmo: construir o Reino de Deus. A comunidade cristiá debe facelo realidade a través do servizo ou acción solidaria, tendo como referencia a dignidade de todo ser humano. Así estaríase a facer visible a un Deus que ama con inmensa tenrura a toda persoa e que se preocupa especialmente polas máis desvalidas. O anagrama ou símbolo de Cáritas exprésao moi ben con eses catro corazóns, que representan: • Acollida: Aos máis pobres ou a un novo membro do voluntariado (corazón grande). • Organización: Traballo en equipo para “facer ben o ben”. • Servizo e solidariedade: Dende a gratuidade e o respecto fondo á persoa, coma imaxe de Deus. • Entrega: “Cruz” que une aos catro corazóns (carácter eclesial). A finalidade de Cáritas é traballar pola xustiza, a promoción humana e a participación das persoas que están nas marxes da sociedade. Para confirmar e fundamentar dende a fe esta profunda afirmación vaiamos ás fontes bíblicas: 1. Deus implícase nas situacións de dor e inxustiza: “O Señor libera aos cautivos, abre os ollos dos cegos, endereita aos dobrados, ama aos xustos. O Señor protexe aos forasteiros, sostén aos orfos e ás viuvas.” (Salmo 146). “Se un emigrante se instala na vosa terra, non o molestedes. Será para vós como un nativo máis e amaralo como a ti mesmo, pois tamén vós fostes emigrantes en Exipto”. (Levítico 19,33-34). “Estou farto dos vosos moitos sacrificios..., aprendede a facer o ben, buscade a xustiza” (Isaías 1).

Comento brevemente tres experiencias vividas na parroquia do Bo Pastor de Monteporreiro: Sopa solidaria. Arredor dunha sinxela mesa (con “vaixela” de plástico de cores) ceamos, conversamos, cantamos... Logo compartimos dende o que podemos, destinando o recadado ás necesidades urxentes. Organizamos cinco ao ano: a finais de setembro foi a primeira deste curso e a última será a de Corpus. Xornada dos pobres. O pasado novembro xuntámonos os equipos de Cáritas e familias. Iniciamos explicando o sentido do encontro e logo invitamos, dende o respeto, a facer unha oración multiconfesional. Despois limos uns textos fondos e tomamos un pequeno ágape. Experiencia moi positiva que imos repetir… Charlas-coloquio. A elas invitamos ás persoas que veñen a Cáritas e participan moi activamente nelas.

2. Xesús adica a súa vida a amar e a liberar das cadeas opresoras o ser humano: A fame (multiplicacións dos pans) ou a exclusión social e relixiosa (curacións; encontros con mulleres, pecadores...). “Os cegos ven, os coxos andan, os leprosos quedan limpos..., e aos pobres anúnciaselles a Boa Nova” (Mateo 11,5); “Benaventurados os pobres, porque deles é o Reino dos Ceos” (Lucas 6,20). Quen siga a Xesús deberá acoller e amar aos “Cristos viventes”, porque tiven fame, sede, estiven espido, no cárcere..., e déchesme de comer, de beber, vestíchesme, visitáchesme… 3. As primeiras comunidades teñen como prioridade o amor e o compartir os bens: “Os crentes vivían todos unidos e tíñano todo en común; vendían posesións e bens e repartíano entre todos segundo a necesidade de cadaquén… Partían o pan nas casas e comían, louvando a Deus con alegría e de todo corazón” (Feitos 2, 44-47). ¿É utópica ou é posible esta vivencia hoxe? As persoas que nos criamos no rural coñecemos de preto o que é a solidariedade espontánea, nacida dun corazón sensible. Cando unha familia sufría o drama de quedar sen o sustento básico (colleita, vaca, porquiño...) a “procesión” de veciños levándolle trigo, millo, patacas... (incluso cartos!!) facíalle sentir ese calor humano, que brota dunha xenerosidade tan auténtica. É´ fundamental recuperar como crentes a ledicia do compartir os nosos bens, potenciando ademais a acollida e a cercanía ás persoas máis vulnerables. Arroupa, é un proxecto de inserción laboral promovida por Cáritas Diocesana.

Son pequenos xestos que fan que nos sintamos persoas libres e gozosas de vivir a solidariedade e a fraternidade. | Conchi Vázquez Val


¡La misa del domingo es muy importante! Os presentamos 10 misas dominicales en distintos horarios y lugares, sabiendo que en la ciudad hay muchas otras más. 9:30 h. Divino Salvador de Lérez. 10:00 h. Santa María de Alba. 11:00 h. Santiago Peregrino de O Burgo y Basílica de Santa María. 11:30 h. Divino Salvador de Poio. 12:15 h. O Bo Pastor de Monteporreiro. 12:30 h. A Caeira y Basílica de Santa María. 13:00 h. Divino Salvador de Lérez. 20:00 h. Basílica de Santa María.

OFRECEMOS las siguientes actividades interparroquiales para todos los miembros de la familia: • Taller de TEATRO PARA NIÑOS: Los martes. 10 sesiones (5 € sesión) entre el 16 de octubre y el 18 de diciembre. Para 1º, 2º y 3º de Primaria, de 17:30 a 18:30 h. Para 4º, 5º y 6º de Primaria, de 18:30 a 19:30 h. • CLASES DE TANGO: Los martes. 10 sesiones (5 € sesión) entre el 16 de octubre y el 18 de diciembre. Los martes de 20:10 a 21:25 h. • CLASES DE LENGUA DE SIGNOS: Los miércoles, de 17:30 a 19:30 h. Empieza el 17 de octubre. • CURSO DE FORMACIÓN AFECTIVO-SEXUAL para padres y educadores: Los cuatro domingos de noviembre, de 17:30 a 19:30 h. Habrá actividades paralelas para los hijos pequeños. (Se admite donativo para afrontar los gastos o merienda para compartir). • FORMACIÓN SOBRE EL DUELO. El Centro Diocesano de Escucha San Camilio (Pontevedra) organiza un curso de formación sobre “El duelo en los adolescentes”. Viernes 30 de noviembre (17:00 – 21:00 h.) y sábado 1 de diciembre (10:00 – 14:00 h. y 16:00 - 20:00 h.) Matrícula 40 €. En centrodeescuchapontevedra. blogspot.com. Más información: 652.385.332 • JORNADA DIOCESANA DE LOS JÓVENES. El 6 de diciembre los jóvenes son convocados por el Sr. Arzobispo a un encuentro con él. Más información en tu parroquia.

EN SANTA MARÍA DE ALBA: • NOVENA DE DIFUNTOS: Del 2 al 10 de noviembre, a las 18:30 h., salvo el domingo 4 que será a las 10:00 h. Acto general de ánimas: Sábado 10 a las 18:30 h. EN SANTIAGO PEREGRINO DE O BURGO: • ENSAYO DE CANTOS para domingos y festividades, un jueves al mes (25 de octubre, 22 de noviembre y 3 de enero) a las 19:30 h. EN EL DIVINO SALVADOR DE LÉREZ: • MISA CANTADA en honor de San Benito, el día 21 de cada mes, a las 18:00 h. EN O BO PASTOR DE MONTEPORREIRO: • MESA REDONDA “Compartindo experiencias de acollida”. Viernes 26 de octubre, 20:30 h. • BOCATA SOLIDARIO a beneficio de Manos Unidas. Sábado 10 de noviembre. • JORNADA DE LOS POBRES. Encuentro y ágape familias - equipo de Cáritas. Viernes 23 de noviembre, 20:30 h. • SOPA SOLIDARIA a favor de Cáritas. Sábado 24 de noviembre, 21:00 h. EN EL DIVINO SALVADOR DE POIO: • El próximo 21 de octubre se cumplen 40 años de la primera misa que D. Vicente Cerdeiriña celebró en Poio. Con este motivo habrá misa de fiesta dicho domingo a las 11:30 h. así como la inauguración de una exposición y la presentación de un libro sobre estos 40 años. EN SANTA MARÍA LA MAYOR (BASÍLICA): • MISA EN LENGUA DE SIGNOS: El día 11 de cada mes, a las 11:00 h.

Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral EDAP PONTEVEDRA

12 temas agrupados en 6 sábados + 2 retiros espirituales Se trata de la formación oficial de nuestra Archidiócesis dirigida a todos aquellos que deseen profundizar su vocación laical y en alguno de los tres itinerarios de especialización que se ofrecen: Familia, Liturgia y Catequesis. Se impartirán 12 temas agrupados en 6 sesiones (1 sábado al mes) y con la posibilidad de participar en 2 retiros espirituales (Adviento y Pascua). FECHAS: Los sábados del curso son los siguientes: 27 de octubre, 24 de noviembre, 22 de diciembre, 19 de enero, 23 de febrero y 23 de marzo. LUGAR: Centro Parroquial de Santa María la Mayor (Basílica). MATRÍCULA: Para ayudar en los gastos de desplazamientos y materiales desde la Archidiócesis nos piden una colaboración de 20 € por persona. HORARIO: De 10:00 a 11:00 h. Charla espiritual sobre ser discípulos-misioneros. // De 11:00 h. a 11:30 h. Descansocafé. // De 11:30 a 13:30 h. Formación. Se ofrecen tres talleres a escoger uno: FAMILIA, LITURGIA o CATEQUESIS.

Pedras Vivas  

Pedras Vivas interparroquial, publicado por las parroquias de Alba, O Burgo, Lérez, Monteporreiro, Poio Pequeno y Santa María, en Pontevedra...

Pedras Vivas  

Pedras Vivas interparroquial, publicado por las parroquias de Alba, O Burgo, Lérez, Monteporreiro, Poio Pequeno y Santa María, en Pontevedra...

Advertisement