Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Vall d’Arús

Carrer dels Mestres Esqué i Artó, s/n 08759 Vallirana Tel. 93 683 33 07 Fax 93 683 33 07 valldarus@gmail.com http://valldarus.cat

Estructura Curricular Batxillerat Curs 2014-2016 El nostre centre ofereix dues modalitats, amb diferents itineraris: A. Modalitat de Ciències i Tecnologia. B. Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials.

Matèries

Part Comuna

Part Diversificada

1r Batx.

2n Batx.

Llengua Catalana i Literatura

2

2

Llengua Castellana i Literatura

2

2

Llengua estrangera: Anglès

3

3

Educació Física

2

--

Filosofia i Ciutadania

2

--

Ciències per al Món Contemporani

2

--

Història de la Filosofia

--

3

Història

--

3

Tutoria

1

1

Treball de Recerca

--

(1)

Matèria de modalitat 1

4

4

Matèria de modalitat 2

4

4

Matèria de modalitat 3

4

4

Matèria de modalitat 4 : 2+2 (Religió+opt 70 h)

4

4

30

30

Total

NO PODREM GARANTIR LES OPTATIVES SI NO S’ARRIBA A UN MÍNIM D’ ALUMNES.

Estructura Curricular 1r Batxillerat Curs 2014-15


Carrer dels Mestres Esqué i Artó, s/n 08759 Vallirana Tel. 93 683 33 07 Fax 93 683 33 07 valldarus@gmail.com http://valldarus.cat

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Vall d’Arús

Les optatives s’han d’escollir en funció del grau o CFGS que es vulgui cursar posteriorment, us podeu guiar per les ponderacions de les PAU. NOM I COGNOMS: S’ha d'escollir una matèria de cada optativa entre les dues o tres matèries ofertes.

1r Batxillerat Ciències i Tecnologia Optativa 1 Matemàtiques I

Optativa 2

Optativa 3

Optativa 4

 Química I

 Biologia I

 Ciències de la

 Tecnologia I

 Dibuix Tècnic I

Terra I  Física I

 Religió/Optativa 2h/setm

 Francès

1r Batxillerat Humanitats i Ciències Socials Optativa 1

Optativa 2

Optativa 3

Optativa 4

 Matemàtiques aplicades

 Economia i

 Economia

 Història del món

a les Ciències Socials I

Organització d'empresa I

 Literatura

contemporani

 Llatí I

 Psicologia-Sociologia

Universal

 Grec I

 Dibuix Tècnic I

 Francès

 Religió/Optativa 2h/setm

Estructura Curricular 2n Batxillerat Curs 2015-16


Carrer dels Mestres Esqué i Artó, s/n 08759 Vallirana Tel. 93 683 33 07 Fax 93 683 33 07 valldarus@gmail.com http://valldarus.cat

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Vall d’Arús

NOM I COGNOMS: S’ha d'escollir una matèria de cada optativa entre les dues o tres matèries ofertes.

2n Batxillerat Ciències i Tecnologia Optativa 1  Matemàtiques II

Optativa 2

Optativa 3

Optativa 4

 Química II

 Biologia II

 Ciències de la

 Tecnologia II

 Dibuix Tècnic II

Terra II  Física II  Electrotècnia

 Estada a l'empresa*

* Es pot cursar des de qualsevol optativa, no es fa presencial al centre.

Optativa 1

2n Batxillerat Humanitats i Ciències Socials Optativa 2 Optativa 3

Optativa 4

 Matemàtiques aplicades

 Economia i Organització  Geografia

 Història de l'art

a les Ciències Socials II

d'empresa II

 Literatura

 Grec II

 Llatí II

 Literatura Castellana

Catalana

 Dibuix Tècnic II  Estada a l'empresa*

* Es pot cursar des de qualsevol optativa, no es fa presencial al centre.

Batx 2014 16