Page 1

THE ESCAPE The Art of Escape – Indulge in New Experiences, Eat, Play and Relax

VOLUME 1

Cozy up this romantic season


LIVING AND LOVING

แม้เรียบง่าย แต่ก็ช่างเป็นโรแมนติกโมเม้นท์ที่สวยงาม กับฤดูที่คู่รักจะได้ใช้เวลาร่วมกัน ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดในรอบปี The Escape หนังสือฉบับพิเศษของโรงแรม Escape Hua Hin และ โรงแรม Escape Khao Yai จึงขอน�ำทางคู่รักเข้าสู่พื้นที่แห่งความสุข กับหลากหลายกิจกรรมสนุกๆ ภายในโรงแรม และอาหารจานอร่อยที่ผ่านการบรรจงปรุง รวมถึงแนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งพักผ่อนที่ซ่อนตัวอยู่ไม่ไกล แล้วพาไปสัมผัสกับเสน่ห์ของเขาใหญ่และหัวหิน ผ่านมุมมองของศิลปินหรือบุคคลที่น่าสนใจที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ให้ The Escape เป็นจุดเริ่มต้นของความสุขและความโรแมนติกของฤดูกาลนี้ Let The Escape, a special publication from Escape Hua Hin and Khao Yai hotels, guide you and your significant other through the most romantic of seasons, with fun activities and the finest foods in town. Learn local secrets as you explore the many hidden hotspots that are in close reach, and experience the distinct charms of Khao Yai and Hua Hin through the eyes of local artists. Trust in The Escape and prepare for the vacation of a lifetime!


ACTIVITIES

HAPPINESS ENHANCEMENT A TO-DO LIST FOR YOU AND YOUR SWEETHEART Enjoy an afternoon tea with Chill out by the pool during ‘Buy-One-Getdesserts from After You One-Free’ Happy Hour 17.00–19.00 hrs. daily Dessert Café เติ ม ความหวานด้ ว ยการจิ บ ชายามบ่ า ย คูก่ บั ช็อกโกแลตลาวา ของหวานทีส่ ง่ ตรงจาก After You Dessert Café และแกล้มด้วย บทสนทนาดีๆ ระหว่างคู่รัก

ตกเย็น นัง่ เล่นชิลล์ๆ ริมสระน�ำ้ และใกล้ๆ มือก็นา่ จะมีเครือ่ งดืม่ ดีๆ สักแก้ว เอสเคป หัวหิน และเขาใหญ่ ได้จดั ช่วง Happy Hour กับโปรโมชั่น Buy-One-Get-One-Free มาเอาใจคู่รัก สั่งเพียง หนึ่ง แต่ได้ดื่มเป็นคู่

Go on a play date with our fun-sized Share a candlelit dinner and a bottle Cycle in unison along our bike route at Snakes & Ladders game from the of wine at Red Coral Restaurant, Escape Escape Khao Yai and pay a visit to the Escape Mini Bar Hua Hin or Green Oak Bistro, Escape Escape Organic Farm ท้าประลองคู่ของคุณกับเกม Snakes & Ladders หนึ่งใน Khao Yai ราวกับอยู่ในฉากรักโรแมนติก หนุ่มสาวปั่นจักรยานเคียงคู่ Escape Signature Collection ที่วางจ�ำหน่ายใน Mini Bar ของ โรงแรม พับเก็บได้ แถมยังดัดแปลงให้เป็นเกมหมากฮอสไทย ได้ด้วย แล้วอย่าลืมตั้งกติกาก่อนเล่นว่าผู้แพ้จะต้องถูกท�ำโทษ อย่างไร ได้ทีแกล้งคนรักบ้างก็คราวนี้

ดินเนอร์ใต้แสงเทียนจะลงตัวยิ่งขึ้น ถ้ามีไวน์รสดีให้จิบไปด้วย ที่ Red Coral Restaurant ของ เอสเคป หัวหิน และ Green Oak Bistro ของ เอสเคป เขาใหญ่

ท่ามกลางความงามของขุนเขาและอากาศบริสุทธิ์ ที่เอสเคป เขาใหญ่ เรามีจักรยานให้คู่รักได้ออกก�ำลังกายเบาๆ ไปด้วยกัน

Escape Khao Yai Bike Route ปั่นท่ามกลางธรรมชาติสวยๆ ภายในโรงแรมตาม Bike Route แล้วอย่าลืมแวะชมแปลงผักออร์แกนิคของโรงแรม และถ่ายภาพ แชร์กันสักหน่อย

Pool Villa Lobby Function & Fitness

Pool Villa Pool

Pool Villa Pool Villa

For more information, contact our Front Desk or dial “0” from your room.

Escape Hua Hin & Red Coral Restaurant Tel. 032-653-456

Escape Khao Yai & Green Oak Bistro Tel. 044-756-669 / 092-823-2590


CHECK IN

YOUR NEXT ESCAPE IS ABOUT TO GET EVEN BETTER!

Exclusive Membership Programme สิทธิพิเศษที่มากกว่า เพื่อตอบแทนลูกค้าที่ Better perks to thank our guests who เข้าพักทีเ่ อสเคป หัวหิน หรือ เอสเคป เขาใหญ่ have stayed with us for 5 nights or more 5 คืนขึน้ ไปต่อปี in a year! 

 

การันตีเรทที่ดีที่สุดทุกวัน ตลอดปี (ลดสูงสุด 60%)* พร้อม อัพเกรดห้องฟรี* เพียงใส่ Escape Club Code เวลาจอง ห้องพักใน www.escape-hotel.com ส่วนลด 20% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สามารถมอบสิทธิ์ให้เพื่อนหรือครอบครัวใช้ได้เช่นกัน ร่วมเป็นหนึ่งในเอสเคปคลับ เพิ่มเติมได้ที่ www.escape-hotel.com *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก�ำหนด

Guaranteed best available rate throughout the year (up to 60% off)* and free room upgrade*. Simply enter your Escape Club Code when making room reservations at www.escape-hotel.com 20% off all food and drinks Privileges are transferrable to friends and family

Join the Escape Club! For more information, visit www.escape-hotel.com *Terms and conditions apply

ROOMS

FOOD

DRINKS

Escape Hua Hin and Khao Yai

Red Coral Restaurant, Escape Hua Hin Green Oak Bistro, Escape Khao Yai

Pool bar and Red Coral Restaurant, Escape Hua Hin Pool bar and Green Oak Bistro, Escape Khao Yai

Weekday stays are always sweeter! 

ลดกว่า 50%* ส�ำหรับการเข้าพักวันธรรมดา (อาทิตย์-พฤหัสบดี) เริม่ ต้นเพียง 2,900 บาท net ต่อคืน พร้อมอาหารเช้า ส�ำหรับ 2 ท่าน

*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทก�ำหนด ยกเว้นการเข้าพักช่วงวันหยุดยาว วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วง High Season

Early Bird Promotion!

 ลด 20% ส�ำหรับค่าอาหารเมื่อจองโต๊ะก่อน 17.00 น.  20% discount on food for advanced bookings before

17.00 hrs.

17.00-19.00 น. ซื้อ 1 แถม 1 ส�ำหรับค็อกเทล, เครื่องดื่ม ฟิซซี่รสต่างๆ และ เบียร์

17.00-19.00 hrs. Buy one, get one free! For all cocktails, fizzy drinks and beers

Receive over 50% discount* on weekday stays (Sunday – Thursday) starting at only THB 2,900 Net per night with breakfast for 2

Happy Hour!

GET IN TOUCH! Tel. : 032-653-456 Email: reservation-huahin@escape-hotel.com

*Terms and conditions apply. Not available for stays during public holidays, long weekends or high season. LOGO

OPTION 03

Tel. : 044-756-669 or 092-823-2590 Email: reservation-khaoyai@escape-hotel.com


THE SECOND HOME

A LIFE RECONNECTING TO THE NATURE เมื่อชีวิตและบ้านอยู่แนบอิงกับธรรมชาติ ถ้าการเทีย่ วเขาใหญ่เพียงไม่กวี่ นั ไม่เคยเพียงพอต่อผูท้ มี่ หี วั ใจรักธรรมชาติ อย่างคุณ มาลองจินตนาการไกลออกไปสักนิด ว่าจะเป็นอย่างไร ถ้าเขาใหญ่ จะมิใช่เพียงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอีกต่อไป แต่ยงั หมายถึงบ้านทีค่ ณ ุ สามารถใช้เวลา ได้อย่างเต็มที่ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อนบ้านของคุณคือต้นไม้ ใบหญ้า น�้ำตก ป่าเขา และตอนเช้าก็ อาจได้ยนิ เสียงนกมาปลุกถึงหน้าต่างห้องนอน เพือ่ ทีจ่ ะลุกจากเตียงขึน้ มาสูดอากาศ บริสุทธิ์และสดชื่นเข้าปอดที่มีอยู่ตลอดปี อีกทั้งในทุกฤดูกาลของที่นี่ยังสวยงามแตก ต่างกันไป ทัง้ ฤดูรอ้ นทีท่ อ้ งฟ้าสดใส ฤดูฝนอันเขียวขจี และฤดูหนาวทีส่ ดุ แสนโรแมนติก เขาใหญ่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผล สุขภาพของคุณจะดีขึ้น เพราะบน โต๊ะอาหารคือผลผลิตปลอดสารพิษจากไร่สวนออร์แกนิคของเกษตรกรท้องถิ่น แถม ยังมีเส้นทางธรรมชาติให้ปั่นจักรยานออกก�ำลังกาย เหนื่อยเมื่อไรก็แวะจิบกาแฟใน คาเฟ่เก๋ๆ ที่มีให้เลือกหลายร้าน หรือหากอยากสัมผัสธรรมชาติให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ก็ลอง คว้ากล้องออกไปถ่ายรูปภูเขา น�้ำตก สวน หรือฟาร์มซึ่งอยู่ห่างจากกันไม่ไกล และ ยังมีสถานที่อีกหลายแห่งที่เตรียมกิจกรรมทางธรรมชาติไว้ให้ได้เพลิดเพลิน ธรรมชาติที่สวยงามของเขาใหญ่ยังเป็นต้นก�ำเนิดของความคิดสร้างสรรค์ เหมาะส�ำหรับสายอาชีพที่ต้องบ่มเพาะไอเดีย ขณะเดียวกัน ที่นี่อยู่ห่างจากตัวเมือง ไม่มากนัก ดังนั้น บ้านที่เขาใหญ่จึงยังหมายถึงความครบในทุกด้านของการใช้ชีวิต ...และที่ เดอะ วัลลีย์ เขาใหญ่ จะเปลี่ยนจินตนาการเหล่านี้ ให้กลาย เป็นภาพความจริงแก่คุณ

เดอะ วัลลีย์ เขาใหญ่ ถูกสร้างอย่างอิงกับธรรมชาติ วางตัวอ่อนน้อมท่ามกลางแมกไม้ สอดประสานกับพืน้ ทีส่ เี ขียวและธารน�ำ้ เพือ่ เปิดมุมมองของผูอ้ ยูอ่ าศัยให้สมั ผัสกับ ธรรมชาติได้มากที่สุด พร้อมการออกแบบที่กลมกลืนไปกับบริบทของเขาใหญ่ ทั้ง ตัวสถาปัตยกรรม และพืน้ ทีใ่ ช้สอยทัง้ ภายนอก-ภายใน ทีล่ ว้ นเป็นแรงบันดาลใจอัน เกิดจากธรรมชาติบนพื้นที่งดงามแห่งนี้ ธรรมชาติที่โอบล้อมทุกด้านให้ความรู้สึก เสมือนการได้อาศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ นเล็กๆ กลางขุนเขาและผืนป่าธรรมชาติอนั เงียบสงบ บ้านกลางธรรมชาติแห่งนี้ จะเติมเต็มความสุข และสร้างความทรงจ�ำใหม่ทสี่ วยงาม The Valley, a place where relaxation and happiness combine with nature. For more information, please call 1685 or visit www.sansiri.com


GOOD FOOD BRINGS PEOPLE TOGETHER

Food: Rocket Pizza THB 300 / Grilled Marinated Pork Loin by Escape THB 250 / Tower Cheese Burger (Imported Australian Beef) THB 320/ Spicy Escape Ham Salad THB 280 / DIY Spicy Salmon Salad THB 380 / Escape Salad THB 240


อร่อยกับอาหาร เครื่องดื่ม และของหวานทั้งหมดนี้ได้ที่

LOGO

Escape Hua Hin Tel. 032-653-456 OPTION 03

Escape Khao Yai Tel. 044-756-669, 092-823-2590

Drink: Wild Honey Old-Fashioned THB 300 / Watermelon Fizzy THB 100 / Passion Fruit Fizzy THB 100 Dessert: Chocolate Lava by After You Dessert Café THB 195


ESCAPE ROUTE - HUA HIN

กาแฟดริ ป หั ว หิ น Slow Life, Slow Drip, Slow Sip

GALLERY

หลังจากร้านที่ตั้งอยู่ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กลายเป็นแหล่ง รวมตัวของคอกาแฟดริปไปแล้ว Gallery กาแฟดริป ก็ได้ขยับขยายมาสูห่ วั หิน ให้คนในพืน้ ที่ ที่ชื่นชอบรสสัมผัสของกาแฟดริป และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหัวหิน ได้นั่งจิบกาแฟ ท่ามกลางเวลาที่เคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆ ของเมืองเล็กๆ ริมทะเลแห่งนี้กันบ้าง คุณตัม้ เป็นบาริสต้าฝีมอื ดีของ Gallery กาแฟดริป กรุงเทพฯ มาก่อนหน้า แล้วจึงมาปักหลัก ทีห่ วั หิน พร้อมเปิดร้านกาแฟของตนเองทีน่ ี่ ด้วยความทีเ่ ป็นร้านพีร่ า้ นน้อง ร้านในหัวหินจึงยังใช้ชอื่ Gallery กาแฟดริป เช่นเดียวกัน และยังคงเอกลักษณ์ส�ำคัญของการท�ำกาแฟดริปเอาไว้ เสน่ห์และความสนุกของกาแฟดริปของร้าน คือเปิดประสบการณ์กาแฟใหม่ๆ ให้กับลูกค้า เมล็ดกาแฟของที่นี่เป็น Single Origin หรือกาแฟจากแหล่งเพาะปลูกเดียว เช่นจากเอธิโอเปีย จากเคนย่า และอีกหลากหลายแหล่งที่มาที่จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆ แล้วแต่ว่าทางร้านจะหยิบจับ เมล็ดกาแฟจากทีไ่ หนมาได้ ผูท้ รี่ กั การดืม่ กาแฟดริปก็นา่ จะสนุก เพราะมาทีร่ า้ นกีค่ รัง้ ก็จะได้ลองชิม รสชาติกาแฟใหม่ๆ กาแฟดริปที่เจ้าของร้าน (และรับบทบาทบาริสต้าประจ�ำร้าน) ชื่นชอบคือกาแฟที่ดริป จากเมล็ดกาแฟเอธิโอเปีย เยอกาเชฟ ซึ่งค�ำว่าเยอกาเชฟเป็นชื่อแหล่งปลูกเมล็ดกาแฟชนิดนี้ คาแร็กเตอร์ของกาแฟตัวนี้คือมีกลิ่นฟรุตตี้โทน รสออกเปรี้ยวๆ ฉ�่ำๆ คล้ายผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ใครไปถึงร้านแล้วเป็นจังหวะเดียวกับที่ร้านมีเมล็ดกาแฟตัวนี้ ก็น่าจะลองดูให้รู้รสสักครั้ง


ESCAPE ROUTE - HUA HIN

Located at the front of The Hua Hin Memory project, Soi Hua Hin 51, Naeb Kehardt Alley., Open every day except Tuesday from 10.00-21.00 hrs. Tel. 086-049-2731 Facebook: Gallery กาแฟดริป_หัวหิน

Hua Hin Beach NA NARESDAMRI RD. EB KE HA RD TA LLE Y

Hua Hin 51

Since the store in the Bangkok Art and Culture Centre became a firm favourite of coffee aficionados, Gallery Drip Coffee has now expanded beyond Bangkok to give local drip coffee devotees and tourists visiting Hua Hin the chance to slowly sip the magnificent brew amidst the tranquil surroundings of this peaceful town. Khun Tum was one of the top baristas at the Gallery Drip Coffee in Bangkok before settling down in Hua Hin and opening his own shop. As a sister branch of the original Bangkok location, the Hua Hin shop has kept to the same Gallery Drip Coffee name and retained the unique identity that has borne its name. The charm and liveliness of the store’s drip coffee opens up customers to new coffee experiences. The coffee beans used are single origin, from only a single plantation, and originate from many exotic countries, such as Kenya and Ethiopia, depending on what great coffee beans are available to the shop at the time. Because of this, coffee lovers will be able to discover new flavours of coffee on every visit.

Gallery Drip Coffee

Thongpunta Hua Hin Market Village

PETCHKASEM RD.

Bangkok Hospital

Cicada Market

PE TC HK AS

. RD

DAECHANUCHIT RD.

Wat Khao Takiab

EM

Hua Hin 51

Clock Tower Night Market

Hua Hin 79

Slow Life, Slow Drip, Slow Sip

Hua Hin 67

Gallery Drip Coffee Hua Hin

Hua Hin Temple

___________________________________________________

DAMNOEN KASEM RD.

ตั้งอยู่หน้าโครงการรฤก หัวหิน ซ.หัวหิน 51 ถ.แนบเคหาสน์ เปิดทุกวัน เว้นวันอังคาร 10.00-21.00 น. โทร. 086-049-2731 Facebook: Gallery กาแฟดริป_หัวหิน

The favourite drip coffee of the owner (and resident Barista) is made using beans from Ethiopia called Yirgacheffe . Yirgacheffe is the name of the area from which the beans come from. The coffee’s character has a fruity aroma, with a berry-like taste. The rarity and uniqueness of the coffee beans mean that anyone who ventures to the store definitely must give this coffee a try. Those who aren’t into drinking strong, heavy coffee may prefer to imbibe some coffee jelly, the store’s lighter signature which has become renowned through tremendous word of mouth. Coffee jelly is made by gelling drip coffee and filling up the remainder of the glass with milky foam. It is drunk by poking around in the coffee jelly with a straw and drawing up the coffee flavour perfectly combined with the smooth sweet taste of the milk. Those who prefer their drinks even sweeter can add more syrup. Extra milk is also provided by the store. The coffee store is also a small gallery providing a space for art lovers to appreciate regular painting and photographic exhibitions by artists in Hua Hin and nearby areas. Sipping drip coffee whilst gazing at artworks in the atmosphere of a seaside town - not to be missed moments like these are rare indeed and should be cherished at every opportunity.

DAECHANUCHIT RD.

ส่วนใครที่ไม่ถนัดกาแฟรสชาติเข้มๆ หนักๆ กาแฟวุ้น ก็เป็นอีกหนึง่ ซิกเนเจอร์ชอื่ ดัง ทีแ่ นะน�ำกันปากต่อปาก กาแฟวุน้ เกิดจากการน�ำกาแฟดริปไปท�ำให้เป็นวุ้น แล้วใส่ฟองนมตาม ลงไปจนเต็มแก้ว วิธีดื่มคือใช้หลอดจิ้มๆ ลงไปในเนื้อวุ้นกาแฟ เมื่อดูดขึ้นมาจะได้ครบทั้งเนื้อวุ้นที่ให้รสกาแฟและความหวาน นุ่มของนม ใครที่ชอบหวานหน่อยก็เติมน�้ำเชื่อมลงไปได้ หรือ ถ้าชอบนมมากหน่อย ทางร้านก็เสิรฟ์ นมส�ำหรับเติมมาให้พร้อม ร้านกาแฟแห่งนี้ยังเป็นแกลเลอรี่ขนาดย่อมส�ำหรับผู้รัก งานศิลปะ มีการจัดแสดงภาพวาด ภาพถ่ายจากฝีมือศิลปินใน หัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงอยู่เรื่อยๆ นั่งจิบกาแฟดริป ชมงานศิลปะ ในบรรยากาศของเมือง ริมทะเล โมงยามดีๆ เช่นนี้ ใครจะยอมปล่อยให้หลุดมือไปได้งา่ ยๆ

Together Bakery & Cafe Hua Hin Train Station

PHETKASEM RD.

Hua Hin Beach

Vana Nava Water Park


ARTIST IN FOCUS

โลเล-ทวีศักดิ์ ศรีทองดี ชีวิตที่กว้างขึ้นในเมืองเล็กๆ ริมทะเล

โลเล-ทวีศักดิ์ ศรีทองดี อาร์ทิสต์ผู้มีลายเส้นเป็นเอกลักษณ์ และภรรยา, แพร นัดดา ผู้เป็นศิลปิน วาดภาพเช่นกัน, ได้ชวนกันย้ายจากกรุงเทพฯ มาปักหลักอยูท่ หี่ วั หินนับตัง้ แต่ลกู ชายของทัง้ คูเ่ กิด หนุม่ น้อย โรมันจึงเติบโตขึ้นในเมืองที่ทะเลอยู่ไม่ไกลบ้าน และบ้านก็อยู่ห่างจากภูเขาไม่มากนัก กิจวัตรของบ้านนีไ้ ม่เคยต้องเร่งรีบแข่งกับเวลา เช้ามา โลเลจะพาลูกออกไปขับรถเทีย่ วเล่น แล้วแวะดืม่ กาแฟ ในร้านที่คุ้นเคยกันดี กลับเข้าบ้านก็ท�ำงาน อ่านหนังสือ หรือเล่นกับลูก ระหว่างที่ภรรยาเข้าครัวเตรียมอาหารให้กิน ที่หัวหิน ครอบครัวนี้ ไม่เคยมีเรื่องของเวลามาจ�ำกัดการใช้ชีวิต “ผมอยากออกจากกรุงเทพฯ มาตลอด เพราะกรุงเทพฯ แออัด ผมอยากมีทที่ ำ� งานกว้างๆ อยากมีเวลามากขึน้ พอมีลูก ก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วล่ะที่จะใช้ชีวิตแบบใหม่ และได้ท�ำงานเต็มที่จริงๆ เสียที” แม้เขาจะพาตัวเองออกจากเมืองใหญ่มาสูเ่ มืองเล็กๆ แต่กย็ งั สามารถท�ำงานได้ไม่ตา่ งจากเดิม อันทีจ่ ริงหัวหิน มีเวลาให้เขาได้คิด ได้สร้างสรรค์ ได้มีชีวิตมากกว่าเดิมเสียด้วยซ�้ำ โลเลเป็นศิลปินทีท่ ำ� งานศิลปะร่วมสมัยมาอย่างหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นเพ้นท์ตงิ้ ประติมากรรม ภาพประกอบ ในนิตยสาร เขียนหนังสือ (เรื่อง มนุษย์ที่ยืนอยู่บนปลา ซึ่งแน่นอนว่าต้องพ่วงลายเส้นของตัวเองเข้าไปด้วย) ชิ้นงาน สาธารณะพะยีห่ อ้ โลเลทีห่ ลายคนคุน้ ตากันดีคงไม่พน้ ‘Dollar’ หุน่ ไฟเบอร์กลาสสีขาวขนาดยักษ์ทเี่ คยเป็นแลนด์มาร์ค

หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มาระยะใหญ่ โลเลยังผลิต งานศิลป์ออกมาอีกหลายชิ้น หลายซีรี่ส์ จัดแสดงนิทรรศการทั้งเดี่ยวและ กลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่นที่ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ฯลฯ และยังแถมการเป็นนักดนตรีในนาม วง Happy Band ในเพลงสไตล์อิเล็กทรอนิกส์พังค์ เข้าไปด้วย ทีห่ วั หิน ลายเส้นสไตล์โลเลเริม่ ขยับขยายไปสูง่ านกราฟฟิตที้ ปี่ รากฏ ให้เห็นตามสถานที่ต่างๆ เช่นในร้าน Gallery กาแฟดริป หรือร้าน Velo Café ที่โลเล แพร และโรมัน ชอบพากันไปขลุกอยู่ที่นั่นบ่อยๆ รวมถึงบน ผนังก�ำแพงในตลาดสุดฮิปของหัวหินอย่าง Cicada ที่มองแว่บเดียวก็รู้ ได้ว่านี่ล่ะงานของศิลปินที่ชื่อโลเล รวมถึงที่อยู่อาศัยส่วนตัวของคนใน หัวหินและสถานที่ราชการที่ไม่ได้เปิดให้คนนอกเข้า แต่ก็ยังได้เห็นภาพ การท�ำงานของเขาผ่านโซเชียลมีเดีย เจ้าของผลงานไม่ได้คาดหวังว่าสองมือของเขาจะสามารถถึงขัน้ สร้างหัวหินให้กลายเป็นเมืองศิลปะ แต่อย่างไรก็ตาม กราฟฟิตี้ใน ร้านกาแฟ บนผนัง บนก�ำแพงของโลเล ได้สร้างสีสันให้หัวหินอยู่ ไม่น้อย. ชมผลงานกราฟฟิตใี้ นหัวหินของโลเลได้ที่ Velo Café ถ.แนบเคหาสน์, Gallery กาแฟดริป หน้าโครงการรฤก หัวหิน, The Cicada Market และผลงานอื่นที่ Instagram: Lolaytoon, Facebook: Lolay


Lolay

WORTH TAKING HOME

Thaweesak Srithongdee

Life in a small town by the sea

Lolay – Thaweesak Srithongdee is an artist whose lines have a unique characteristic with a wife, Pare Nadda, who is an artist in her own right. They both decided to make a move to Hua Hin since the birth of their son, giving the youngster, named Roman, the opportunity to live in a house close by the sea, with the mountains also moments away. The routine in this household is never a race against the clock. In the morning, Lolay takes his son on a jaunt by car and stops by to enjoy a coffee at one of his favourite haunts. He gets home to do a bit of work, reads for a while or plays with his son, whilst his wife prepares food for their meal. Living in Hua Hin, the family never lets the restrictions of time affect the way they lead their lives. “I’ve always wanted to leave Bangkok because it is so congested. I wished to work in a wide-open space and have more time. Once my son was born, I thought it was the right time to make a change to our way of life and to work fully on what I love” Even though he made the move from a big city to a small town, he has been able to keep up with the level of work he has always done. In actual fact, Hua Hin has given him the opportunity to think more, be more creative and live even more. Lolay is an artist well versed in various contemporary art, whether it is painting, sculpture, illustration in magazines or writing (a novel called “Man on Fish”, which he obviously illustrated himself). A piece of public

art that many people will be familiar with is “Dollar”, a giant white fiberglass robot that stood as a landmark in front of the Bangkok Art and Culture Centre for a very long time. Lolay also continually produces art pieces and series of works for solo and group exhibitions, both locally and overseas. He has already shown his work in Japan, France, England, The Netherlands and Germany amongst many others. He is also a musician in an electronic punk band called Happy Band. In Hua Hin, Lolay’s style transformed into the graffiti that can be found at a number of locations throughout the town including Gallery Drip Coffee and Velo Café, where Lolay, Pare and Roman like to hangout, as well as on the walls of Hua Hin’s renowned Cicada Market. His work is instantly recognisable at private residences in Hua Hin and government facilities that aren’t open to the public but can still be seen on social media. The creator of the art doesn’t expect his two hands alone will transform Hua Hin into an art and culture centre but, nevertheless, Lolay’s graffiti in the cafés and on the walls has made Hua Hin all the more colourful. You can view Lolay’s graffiti work at Velo Café, on Naeb Kehardt Rd., Gallery Drip Coffee, located at the front of the Hua Hin Memory project, or The Cicada Market. You can also take a look on Instagram: Lolaytoon and Facebook: Lolay.

ชีสทาร์ตไส้สับปะรดกวน @ ทองพันตา หัวหิน

ใช้เนื้อสับปะรดสดสายพันธุ์ปัตตาเวียที่ปลูก ในหัวหินมากวนเป็นไส้ มีให้เลือก 4 รสชาติ ทัง้ ไส้สบั ปะรดแบบดัง้ เดิม และแบบผสมถัว่ คือ อัลมอนด์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และฮาเซลนัท บรรจุในแพ็กเกจดีไซน์เก๋รูปทรงสับปะรด

ปากซอยหัวหิน 67 เปิดทุกวัน 8.00-17.00 น. โทร. 087-626-6946 Facebook: ทองพันตา หัวหิน Thongpunta Huahin

Cheese Tart with Pineapple filling @ Thongpunta Hua Hin Bursting with fresh pineapples from Hua Hin, 4 varieties are available including Original or Nut flavours with a choice of almonds, cashews or hazelnut filling in stylish pineapple shaped packaging.

Located at the top of Hua Hin Soi 67 Open every day from 8.00-17.00 hrs. Tel. 087-626-6946 Facebook: Thongpunta Huahin

เค้กมะพร้าว @ Together Bakery & Café

Coconut Cake @ Together Bakery & Café

ถ.เดชานุชิต บริเวณตลาดโต้รุ่ง เปิดทุกวัน 8.30-23.00 น. โทร. 032-531-059

Daechanuchit Rd., in the vicinity of Hua Hin Night Market Open every day from 8.30-23.00 hrs. Tel. 032-531-059

เค้ ก มะพร้ า วอ่ อ นท� ำ จากมะพร้ า วน�้ ำ หอม หน้ามะพร้าวแน่น เนือ้ เค้กนุม่ ท�ำสดใหม่ทกุ วัน หากซื้อเป็นของฝาก ทางร้านมีบริการแพ็ก ใส่กล่องให้อย่างดี

Coconut cake made from aromatic young coconuts with a rich frosting and moist cake texture. Freshly made every day, a gift box is also available for you to give away as presents.


ESCAPE ROUTE - KHAO YAI

ฟาร์มหมอปอ

A Farmtastic Experience ส�ำหรับคนรักการขีม่ า้ ทีน่ จี่ ะเหมือนสวรรค์! และส�ำหรับ คนที่ไม่เคยมีประสบการณ์การขี่ม้าเลย ที่นี่จะสร้างความ ทรงจ�ำใหม่ ฟาร์มหมอปอซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ ของเขาใหญ่ สร้างขึ้นโดย รศ.นพ.นพดล สโรบล หรือหมอปอ ที่ชาวบ้านเรียกกันติดปาก หมอปอเป็นคนรักการขี่ม้า และมี ความรู้เกี่ยวกับม้าชนิดหาตัวจับยาก คุณหมอจึงเปิดฟาร์มม้า ในรูปของการท่องเที่ยวเชิงปศุสัตว์ขึ้นในเขาใหญ่ โดยน�ำเข้า ม้าจากต่างประเทศในหลากสายพันธุ์ที่หาดูได้ยากในเมืองไทย ทั้งสายพันธุ์ม้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เล็กที่สุดในโลก และ 5 สาย พันธุ์ที่สวยที่สุดในโลก คือ Arabian, Andalusian, Friesian, Gypsy Vanner และ Rocky Mountain รวมแล้วกว่า 70 ตัว มาให้เราได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด เมื่อแดดร่มลมตก หมอปอจะชวนเรากระโดดขึ้นหลังม้า ควบไปบนเส้นทางธรรมชาติ (Trail Riding) โดยใช้เวลาประมาณ ครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงที่เราจะสนุกกับการขี่ม้าได้อย่างเต็มที่ ทั้งวิ่ง เหยาะๆ ไปบนทุง่ หญ้า ทัง้ ควบลอดผ่านต้นไม้ทโี่ ค้งเข้าหากันเป็น

อุโมงค์ และการบังคับม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางธรรมชาติ ให้ได้วัดความสามารถทั้งของม้าและคน ใครไม่เคยขึน้ นัง่ บนหลังม้ามาก่อน ก็อย่าเพิง่ หวัน่ ทางฟาร์ม มีเจ้าหน้าที่ผู้ช�ำนาญคอยสอน เริ่มตั้งแต่ให้ความรู้เกี่ยวกับม้า อธิบายการปฏิบัติตัวต่อม้าอย่างเข้าใจและใส่ใจ เพื่อให้ม้าเกิด ความไว้ใจในเรา และการบังคับม้าทีไ่ ม่ยากเกินแม้กระทัง่ ส�ำหรับเด็กๆ ฟาร์มหมอปอยังมีกิจกรรมสนุกๆ อีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็น เก็บไข่ไก่จากไก่ที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระ ให้อาหารลูกแพะ ทดลอง อาบน�้ำแต่งขนให้ม้าให้ความรู้สึกว่าเราได้เป็นเจ้าของม้าตัวนั้น พร้อมหรือยังที่จะควบไปข้างหน้าบนหลังม้าของ ฟาร์มหมอปอ?

178 บ้านคลองเสือ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร. 093-529-1919 Email: nsaropala@hotmail.com Website: www.farmmorpor.com Facebook: Farmmorpor


ESCAPE ROUTE - KHAO YAI Farm Mor Por

A Farmtastic Experience

For horse-riding enthusiasts this place is absolutely heaven. Even people who have never ridden a horse in their lives will create great new memories here. Farm Mor Por is nestled amidst the mountains and nature of Khao Yai, and is the creation of Associate Professor Dr. Nopadol Saropala MD, or Mor Por as he is more commonly known. Mor Por loves riding horses and has an unparalleled knowledge about them. That’s why he decided to open the horse farm as a tourism destination with so many rare species of horse you will have a hard time finding in Thailand. These include both the world’s largest and smallest species of horse, as well as 5 of the world’s most beautiful species namely Arabian, Andalusian, Friesian, Gypsy Vanner and Rocky Mountain. Altogether there are over 70 horses for you to discover. When the weather is at its best, Mor Por invites us to get on horseback and go riding in tandem to experience Trail Riding over the course of thirty minutes to an hour, during which time we get to appreciate the joys of horse riding fully. You’ll get the chance to enjoy trotting and galloping along the grass and through tree tunnels, as well as leaping over natural obstacles that test the endurance and ability of both horse and rider. Those who have never ridden a horse before need not be afraid as the farm has expert staff who can teach you everything from the basics, knowledge about horses, how to understand and behave around horses so they trust you, and techniques on how to control horses that are even easy enough for children to learn. Farm Mor Por has other great activities as well, whether you try collecting eggs from the free range chickens, feeding baby goats or even have a go at bathing and grooming a horse to give you the experience of being a horse owner. Are you ready to gallop forward on horseback at Farm Mor Por?

PAK CHONG PTT Gas Station RD. PHARP MITRA

SIMA NAKHON RATCHA

Chokchai Farm

Premium Outlet

Dairy Home

AN

AR

The Chocolate Factory

Sweet and Green Farm Shop

AT RD .

Farm Mor Por

TH

178 Baan Klong Suea, Tumbon Moo Si, Amphoe Pak Chong, Nakhon Ratchasima. Tel. 093-529-1919 Email: nsaropala@hotmail.com Website: www.farmmorpor.com Facebook : Farmmorpor

GranMonte

Palio

PAN S

UK-

GranMonte

PTT Gas Station

KUD

KLA

Primo Piazza RD. Khao Yai National Park

Premium Outlet


ARTIST IN FOCUS

ต้องการ-วลัยกร สมรรถกร ชีวิตวิถีออร์แกนิคในปากช่อง และภาพวาดจากสีของดอกและใบ หลังการผ่าตัดเพื่อให้หายจากอาการป่วยหนัก ‘ต้องการ’ สาวนักวาดภาพประกอบด้วยสีนำ �้ ได้พาตนเอง มาปักหลักอยู่ปากช่อง จวบจนเข้าปีที่ 6 ในปีนี้ บ้ า นที่ ป ากช่ อ งของเธอมี ข นาดกะทั ด รั ด มี พื้ น ที่ รอบบ้านให้เดินเล่น มีอากาศดีๆ ไม่วา่ จะในฤดูไหน มีพชื ผัก ออร์แกนิคให้ได้ทาน และ ณ ปากช่องนี่เองที่เธอค้นพบว่า สีจากดอกไม้ ใบไม้ สามารถกลายร่างมาเป็นสีในภาพวาด ของเธอได้ วันนี้เราจึงต้องเรียกขานเธอเสียใหม่ว่า ‘ต้องการ’ สาวนักวาดภาพประกอบด้วยสีจากธรรมชาติ เถาอัญชันที่แม่ของเธอปลูกไว้ออกดอกงาม ดอกจึง ถูกเด็ดขั้วเอามาท�ำเป็นชาดอกอัญชันเอาไว้จิบดื่ม นั่นเองที่ ต้องการสังเกตเห็นสีดอกอัญชันที่เจือออกมาในน�้ำ เธอจึง ลองน�ำอัญชันมาบดเอาสี แล้วมาแต้มบนภาพวาด นับแต่นั้น เธอก็เริ่มสนุกกับการทดลองใช้สีจากสารพันดอกและสารพัด ใบ สีน�้ำเงินจากอัญชัน สีแดงอมส้มจากพริกฝรั่ง สีเหลืองจาก กรรณิการ์ สีชมพูจากเฟื่องฟ้า และสีเขียวจากใบไม้ ภาพทีใ่ ช้สจี ากธรรมชาติในสไตล์ของต้องการปรากฏอยู่ ในนิตยสาร ในเว็บไซต์ และล่าสุดกับหนังสือ Organic101 ทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งการใช้ชวี ติ ในวิถอี อร์แกนิคทีม่ าจากประสบการณ์จริง ของผู้วาด ในปากช่อง เธอมิใช่เพียงนักวาดภาพ แต่ยังเป็นนักท�ำ ตลาด (ไม่เหมือนกับนักการตลาด) ตลาดนิดนิด (Niche Niche Market) ที่คนกรุงแห่แหนไปกันนั่นก็เป็นฝีมือการจัดของเธอ และเพือ่ นๆ ในปากช่อง นิดนิดเป็นตลาดเล็กๆ ทีข่ ายของท�ำมือ ขายพืชผลออร์แกนิค มีดนตรีเพราะๆ ให้ฟัง จะถูกจัดในทุก ต้นปี-ปลายปี

และด้วยผันชีวิตมาอยู่สายออร์แกนิคเต็มขั้น ต้องการ จึงเริ่มจัดเวิร์คช็อปขึ้นในปากช่องอันเกี่ยวข้องกับวิถีออร์แกนิค (ซึ่งต่อยอดมาจากหนังสือ Organic101 ด้วยเช่นกัน) เริ่มจาก เวิร์คช็อปการท�ำขนมปังออร์แกนิคด้วยตนเอง โดยมีพี่เยาแห่ง ไร่พนั พรรณมาเป็นครูสอน ซึง่ แน่นอนว่าการตอบรับนัน้ ล้นหลาม “เราอยากท�ำให้ปากช่องเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์” เวิรค์ ช็อปครัง้ ต่อๆ ไปทีเ่ กิดจากการรวมตัวของผูค้ นสายนี้ อาจท�ำให้ปากช่องกลายเป็นเมืองที่เธอฝันได้ในสักวัน ส�ำหรับต้องการ ปากช่องเอื้อต่อชีวิตในทุกด้านของเธอ รอบบ้านมีพื้นที่ให้ได้ปลูกต้นไม้ดอกไม้เพื่อน�ำมาท�ำสีวาดภาพ ความสูงของปากช่องจากระดับน�ำ้ ทะเล 400-500 เมตรท�ำให้พชื ผัก งอกงามให้เธอได้บริโภค แถมอากาศของทีน่ กี่ ช็ า่ งบริสทุ ธิ์ หน้าร้อน ไม่รอ้ นมาก ตรงกันข้ามกลับมีลมพัดเย็น รถราไม่เคยติด และหาก ต้องมีธรุ ะปะปังในเมือง ปากช่องก็อยูห่ า่ งจากกรุงเทพฯ ไม่มากนัก ชีวิตหนึ่งวันในปากช่องของต้องการแสนเรียบง่าย ตื่น เช้ามา ก็ทำ� อาหารจากวัตถุดบิ ออร์แกนิคทานเอง อิม่ แล้วก็ออก ไปเด็ดดอกไม้มาท�ำสี ถึงมื้อเที่ยง แม่เข้าครัวท�ำอาหารให้ทาน ตลอดบ่าย นั่งท�ำงานที่เธอรัก ตกเย็น ก็ได้อิ่มกับมื้อเย็นอีกแล้ว “นี่คือชีวิตที่เราอยากได้ และเราโชคดีที่ได้มีชีวิต แบบนี้แล้ว”. ติดตามผลงานและเวิร์คช็อปในปากช่องที่จัดโดย ต้องการ ได้ที่ Facebook: Organic101 Workshop


WORTH TAKING HOME เมล่อนญี่ปุ่น @ Sweet and Green Farm

Tongkarn

เมล่อนญี่ปุ่นจากฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ผลโต กลิ่นหอม มีทั้งแบบเนื้อสีเขียวรสหวานเนื้อ นุม่ และสีสม้ ให้รสหวานเนือ้ กรอบ ตัดขัว้ สดๆ แล้วน�ำมาขายในช็อปหน้าฟาร์ม

Valaikorn Samathakorn

The organic way of life in Pak Chong and paintings coloured with leaves and flowers After surgery to cure her heavy illness Tongkarn, an illustrator who usually works in watercolours, settled down in Pak Chong where she has now been living for nearly 6 years in a compact house. There is space around the house for her to walk in, fresh air whatever the season, organic vegetables to eat and it was here in Pak Chong that she discovered colour from leaves and flowers could be transformed to colour her paintings. Today we have come to know her as Tongkarn, the natural illustrator. Butterfly Pea vine that her mother planted bloomed with beautiful flowers, which have been picked to make perfectly sippable Butterfly Pea tea. That’s when she noticed the colour that seeped into the water, giving her the idea to grind the Butterfly Pea flowers for its colour and daubing it on her paintings. Since then, she has enjoyed experimenting with various colours from flowers and leaves: blue from Butterfly Pea flowers, orangetinged red from bell peppers, yellow from Night-Blooming Jasmine, pink from Bougainvillea and green from leaves. The paintings created in the natural style have appeared in magazines, websites and recently in the Organic 101 book that deals with the real organic way of life experiences of the illustrator. In Pak Chong she is not just a painter but also the creator, along with her friends, of the Niche Niche Market that has people from Bangkok flocking to in Pak Chong. Niche Niche is a small market that sells handmade items, organic produce and provides beautiful music to listen to that is held at the beginning and end of each year. Once she fully immersed herself in the organic way of life, Tongkarn started a workshop in Pak Chong on all things organic (which followed on from the Organic 101 book). Beginning with a workshop on how to make organic bread yourself, the

ถ.กุดคล้า-ผ่านศึก กม.8.5 เปิดทุกวัน 8.00-17.00 น. โทร. 086-601-4135 Facebook: Sweetandgreen

Japanese Melon @ Sweet and Green Farm

Japanese melons from an organic farm; fragrant and sweet with a tender and soft green flesh and orange coloured melons with a sweet and crisp texture, freshly cut and sold in the farm shop. class received overwhelming support. “We wanted to make Pak Chong an organic town” Workshops on the organic way of life may lead to the development of the area into the organic paradise of her dreams one of these days. For Tongkarn, Pak Chong contributes to every aspect of her life. The area around her house provides plants and flowers for her paintings; 400-500 metres above sea level, Pak Chong has a great environment for her vegetables to grow for consumption; plus the air is pure here, summers are not too hot with breezy winds, there’s never any traffic and, if there’s ever any call to go into town, Bangkok isn’t too far away. A day of life in Pak Chong is so simple. You wake up in the morning and make your own breakfast with organic ingredients. After you’re full, you can go out and pick flowers to make paint until lunchtime whilst mother makes lunch. Then you get to sit and do the work you love throughout the afternoon. This takes you on until dinnertime when you get full once again. “This is the life we want to lead and we are lucky to be able to live it already” Keep updated on the latest information and developments of the workshop run by Tongkarn by visiting her Facebook page at Organic101 Workshop

Pansuk-Kudkla Rd. KM 8.5 Open every day from 8.00-17.00 hrs. Tel. 086-601-4135 Facebook: Sweetandgreen

ช็อกโกแลต @The Chocolate Factory

ช็ อ กโกแลตพรี เ มี่ ย มน� ำ เข้ า จากเบลเยี่ ย ม ฝรั่งเศส และสวิสเซอร์แลนด์ สู่ช็อกโกแลตที่ มากด้วยความคิดสร้างสรรค์ เช่น ช็อกโกแลต รูปทรงผลไม้และลิปสติกฝีมอื ของสุดยอดเชฟ ขนมหวานจากอเมริกา

ถ.ธนะรัชต์ กม.11.8 เปิดทุกวัน 8.00-17.00 น. โทร. 092-443-8881 Facebook: The Chocolate Factory Thailand

Chocolate @ The Chocolate Factory

Premium chocolate imported from Belgium, France and Switzerland presented in a creative way, such as in the shape of fruits and lipsticks, made by a top dessert chef from America.

Thanarat Rd., KM 11.8. Open every day from 8.00-17.00 hrs. Tel. 092-443-8881 Facebook: The Chocolate Factory Thailand


ESCAPE COMMUNITY LET’S GET SOCIAL!

This is how we do breakfast at Escape! @escapehotels

@escapehotels

@bankpreedakorn

@chutjane_ck

@sweetjazz

@giggoo_

@tin_tinnakarn

@tol_sahawas

For your next Escape, check in at Escape Hua Hin or Escape Khao Yai and tag us at @escapehotels #escapehuahin or #escapekhaoyai for a chance to feature in this column!

ESCAPE MINI BAR เพราะโรงแรมเอสเคป หัวหิน และ เขาใหญ่ รู้ใจคนที่มาพักผ่อน จึงออกแบบ Escape Signature Collection ทีเ่ หมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมเซตไว้เป็นมินิบาร์สนุกๆ ในห้อง เพื่อเติมเต็มการพักผ่อนที่ เอสเคปของคุณและคนรักให้สนุก มีสีสัน และน่าจดจ�ำยิ่งขึ้น Make your holiday even more memorable with our fun Mini Bar items, available at both Escape Hua Hin and Escape Khao Yai.

2 4

1. Foldable, fun-sized Snakes 4. Waterproof Mobile & Ladders / Thai Checkers Phone Case convertible board game ซองกั น น�้ ำ ใส่ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ

เกมบันไดงูทสี่ ามารถดัดแปลง ที่ ช ่ ว ยให้ คุ ณ ถ่ า ยรู ป ได้ ทุ ก ที่ เป็นหมากฮอสไทย ทุกเวลา และแม้แต่ในน�้ำ THB 750 THB 350 2. Boutique Playing Cards 5. Marvis Toothpaste ประลองมือกับคนข้างๆ ด้วย เติ ม ความสดชื่ น ด้ ว ยยาสี ฟ ั น ไพ่สดี ำ� ลงลายสีทอง ระดับพรีเมีย่ มจากประเทศอิตาลี THB 650 THB 190-220

3

6

1

3. Ice-Cream Bubble Blower 6. Escape Tote Bag

สร้างบรรยากาศโรแมนติก ใส่ของกระจุกกระจิกในกระเป๋า กับทีเ่ ป่าลูกโป่งรูปทรงไอศกรีม หิ้วไปอย่างมีสไตล์ สุดน่ารัก THB 300 THB 150

5

Profile for Sansiri PLC

Escape Collection Hotels  

Escape Collection Hotels  

Advertisement