Page 1

JUNY

JUNIO

Està a punt de finalitzar la primavera i comença l’estiu i amb este, la fruita comença a madurar. Els alls sanjuaneros fan la seua aparició per a ser consumits directament o com a condiment de guisats.

Está a punto de finalizar la primavera y comienza el verano y con éste, la fruta empieza a madurar los ajos sanjuaneros hacen su aparición para ser consumidos directamente o como condimento de guisos.


COQUES DE CANSALADA / TORTAS DE TOCINO

Trini Llácer

INGREDIENTS / INGREDIENTES • ½ kg de farina • 250 gr de cansalada • 8 botifarres de ceba orejades • 1 tros de rent de forn, sal i oli

• ½ Kg. de harina • 250 gr. de tocino • 8 morcillas de cebolla oreadas • 1 trozo de levadura de panadería, sal y aceite

Es mescla la farina, un got d’aigua, el rent i un pessic de sal. Es pasta bé, i es deixa reposar de 30 minuts a un hora, fins que la pasta doble la seua grandària inicial.

Se mezcla la harina, un poco de agua, la levadura y un pellizco de sal. Se amasa bien, y se deja reposar de 30 minutos a hora, hasta que la pasta doble su tamaño inicial.

Amb la pasta es fan 4 parts i s’esclafen per a fer coques, es posa un tros de cansalada damunt, les botifarres i una untadeta d’oli damunt de cada una.

Con la pasta se hacen 4 partes y se aplastan para hacer tortas, se pone un trozo de tocino encima, las morcillas y un chorrito de aceite encima de cada una.

Es cou en el forn fins que estiga daurada de 30 a 40 minuts.

Se cuece en el horno hasta que esté dorada de 30 a 40 minutos.

50


PIMENTÓ AMB TOMACA I TONYINA / PIMIENTO CON TOMATE Y ATÚN Vicenta Rovira

INGREDIENTS / INGREDIENTES • 1 kg de tomaques madures • oli d’oliva • 1 all

• pimentons rojos • 2 llandes de tonyina • pinyons

• 1 Kg. de tomates maduros • aceite de oliva • 1 ajo

• 2 pimientos rojos • 2 latas de atún • piñones

Es fregeix el pimentó a trossos, es ratlla la tomaca i la dent d’all i s’agrega a la paella perquè es fregeixca també.

Se fríe el pimiento a trozos, se ralla el tomate y el diente de ajo y se agrega a la sartén para que se fría también.

Una vegada fregit es posa en un plat amb la tonyi­na i els pinyons.

Una vez frito se pone en un plato con el atún y los piñones.

51


ALL I PEBRE

Salvador Clerigues

INGREDIENTS / INGREDIENTES • 1 kg d’anguiles • 1 cabeça d’alls • Pebre roig, sal, vitet i aigua • 1 tallada de pa

• 1 got d’oli • 100 gr d’ametlles • un manoll de julivert

Es posa l’oli a calfar i se sofregeix el pa, s’aparta i se sofregeixen els alls sense pelar amb un tall al mig. Poc després se sofregeix una cullerada de cafè de pebre roig i el vitet, es remeneja tot bé i se li agrega un litre d’aigua aproximadament i s’afegeix la sal. Es deixa coure 10 minuts i es posen les anguiles netes i trossejades. En el morter es piquen quatre dents d’alls, les ametlles, el pa fregit i un poc de julivert. Se li afegeix al guisat i es deixa coure uns vint minuts fins que el caldo reduïsca a una salsa prou espessa.

52

• 1 Kg. de anguilas • 1 vaso de aceite • 1 cabeza de ajos • 100 gr. de almendras • Pimentón rojo, sal, guindilla y agua • un manojo de perejil • 1 cortada de pan

Se pone el aceite a calentar y se sofríe el pan, se aparta y se sofríen los ajos sin pelar con un corte al centro. Poco después se sofríe una cucharada de café de pimentón y la guindilla, se revuelve todo bien y se le agrega un litro de agua aproximadamente y se le añade la sal. Se deja cocer 10 minutos y se ponen las angui­ las limpias y troceadas. En el mortero se majan cuatro dientes de ajos, las almendras, el pan frito y un poco de perejil. Se le añade al guiso y se deja cocer unos veinte minutos hasta que el caldo reduzca a una salsa bastante espesa.


SUC D’ANGUILES

Vicenta Rovira

INGREDIENTS / INGREDIENTES • 1 kg d’anguiles • 1 got d’oli • 100 gr d’ametlles • Pebre roig, sal, vitet i aigua

• 3 creïlles • una cabeça d’alls • 1 manoll de julivert • Una tallada de pa

Este guisat és igual que l’anterior només que se li agreguen les creïlles trossejades quant es fa el sofregit i per tant més aigua, no sols per a coure les creïlles sinó perquè ha de quedar més caldós. En algunes cases quan es vol fer més complet, en els últims minuts de cocció es deixa caure un ou per comensal i s’apaga el foc de seguida per a que només es qualle la clara un poc i el rovell quede tendre.

53

• 1 Kg. de anguilas • 1 vaso de aceite • 100 gr. de almendras • Pimentón rojo, sal, guindilla y agua

• 3 patatas • una cabeza de ajos • 1 manojo de perejil • Una cortada de pan

Este guiso es igual que el anterior solo que se le agregan las patatas troceadas y por tanto más agua no solo para cocer las patatas sino porque debe quedar más caldoso. En algunas casas cuando se quiere hacer más completo, en los últimos minutos de cocción se deja caer un huevo por comensal y se apaga el fuego enseguida para que solo se cuaje la clara un poco y la yema quede tierna.


SARDINES EN ESCABETX / SARDINAS EN ESCABECHE

Salvador Clérigues

INGREDIENTS / INGREDIENTES • 1 kg de sardines • 5 dents d’alls • 1 got de vinagre • 3 o 4 fulles de llorer

• oli • pebre roig • 1 got d’aigua

• 1 Kg. de sardinas • 5 dientes de ajos • 1 vaso de vinagre • 3 o 4 hojas de laurel

• aceite • pimentón rojo • 1 vaso de agua

Es netegen les sardines i es posen en una cassola ben arreglades.

Se limpian las sardinas y se ponen en una cazuela bien arregladas.

Es cobreixen amb el vinagre i l’aigua i se li posa el pebre roig, els alls i el llorer.

Se cubren con el vinagre y el agua y se le pone el pimentón, los ajos y el laurel.

A continuació es posa al foc i es deixa coure durant 30 minuts a foc lent.

A continuación se pone al fuego y se deja cocer durante 30 minutos a fuego lento.

54


ARRÒS AL FORN / ARROZ AL HORNO

Salvador Clérigues

INGREDIENTS / INGREDIENTES • VERDURES: 1 creïlla, 1 nap, 1 cabeça d’alls, ½ kg de fesols o cigrons remullats, 3 tomaques (1 per a sofregir-ho i 2 per a obrir-los) • Oli • Sal • ½ l d’aigua • 1 got d’arròs • pebre roig dolç

• VERDURAS: 1 patata, 1 nabo, 1 “cabeza” de ajos, ½ kg de alubias secas o garbanzos remojados, 3 tomates, 1 para sofreírlo y 2 para abrirlos • Aceite • Sal • ½ l de agua • 1 vaso de arroz • pimentón rojo dulce

Se sofregeix la cabeça d’alls, una culleradeta de pebre roig, la tomaca ratllada, el nap a ros­ ques i la creïlla.

Se sofríe la “cabeza” de ajos, una cucharadita de pimentón, el tomate rallado, el nabo a roscas y la patata.

D’altra banda es couen els fesols o cigrons durant 2 hores aproximadament i es reserva el caldo per a després.

Por otra parte se cuecen las alubias o garban­ zos durante 2 horas aproximadamente y se reserva el caldo para después.

En la cassola de fang es posa l’arròs, el sofregit anterior, 2 gots de caldo calent i les 2 tomaques obertes.

En la cazuela de barro se pone el arroz, el sofrito anterior, 2 vasos de caldo caliente y los 2 tomates abiertos.

A continuació es posa en el forn prèviament calfat a 250 graus i es deixa coure 25 minuts aproximadament.

A continuación se pone en el horno previa­ mente calentado a 250º C y se deja cocer 25 minutos aproximadamente.

55

Junio  

Recetas de platos autoctonos con productos de temporada

Junio  

Recetas de platos autoctonos con productos de temporada

Advertisement