{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Kurslitteratur fรถr eftergymnasiala utbildningar 2020

1


Hej! Äntligen dags för en spännande vår och en katalog fylld med nyheter som The fearless organization, Konstruktiv religionskritik, Digital kompetens och källkritik i praktiken och Agilt eller projekt. Dessutom hittar du nya upplagor av exempelvis storsäljaren Juridik, Agil projektledning och IFRS i teori och praktik. Du kan alltid beställa utvärderingsexemplar på sanomautbildning.se. Saknar du något i vår utgivning - kanske inom ett visst ämne eller en pedagogisk ansats? Eller har du en bokidé som du vill förverkliga? Ta gärna kontakt med mig. Bläddra och låt dig inspireras!

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, anmäl dig på vår hemsida. Följ oss på Linkedin!

2

Foto: Juliana Wiklund

Bästa hälsningar, Anne Laurella, förläggare anne.laurella@sanomautbildning.se


´

AKTUELLA ÄMNEN Hållbarhet

4–5

Projektledning

6–8

Ledarskap och organisation

9–13

Företagsekonomi

14–15

Redovisning

16–18

Juridik och HR

19–22

Marknadsföring och kommunikation

23–27

Statistik och metodik

28–29

Lärarlitteratur och pedagogik

30–32

3


Hållbarhet CSR och hållbart företagande Andra upplagan

Boken är uppdelad i tre delar: Den första delen ger en överblick av ämnet, dess bakgrund och framväxt. Den andra delen tar upp företagens och affärsverksamhetens praktik. I den tredje delen lyfts fokus till styrning och strategier för ansvarsfullt och hållbart företagande. Boken innehåller verkliga case från olika företag.

Boken finns översatt till engelska med titeln CSR and Sustainable Business.

Avsedd för: Introducerande nivå för alla ämnen som berör ekonomi, miljö, hållbarhet och sociala frågor.

Författare: Hans de Geer, Tommy Borglund, Susanne Sweet, Magnus Frostenson, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström och Karolina Windell. Alla har en bakgrund som akademiska forskare. CSR och hållbart företagande ISBN 978-91-523-4045-5 366 sidor 379 kr CSR and Sustainable Business ISBN 978-91-523-5046-1 368 sidor 415 kr

4


Ansvarsfulla och hållbara investeringar har vuxit stadigt de senaste åren. Klimatfrågor, mänskliga rättigheter och korruption är några exempel på teman som investerare ägnar alltmer uppmärksamhet åt. Boken beskriver dagens marknad, de metoder som används i praktiken samt presenterar en teoretisk grund för området.

HÅLLBARHET

Hållbara investeringar

Författare: Emma Sjöström är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. Avsedd för: Kurser i företagsekonomi med inriktning på kapitalmarknaden, aktieplaceringar och investeringar.

ISBN 978-91-523-1903-1 173 sidor 233 kr

Redovisning för hållbarhet Hållbarhetsredovisning har de senaste åren vuxit fram som ett etablerat fält inom redovisning, och denna bok är en av de första inom ämnet på svenska. Den ger en övergripande bild och tar även upp hållbarhetsrevision och Social Responsible Investment. Boken är strukturerad i fyra delar: • Bakgrund och teoretiskt perspektiv • Hållbarhetsredovisning i praktiken • Rapportering av hållbarhet • Kapitalmarknad och revision Författare: Gunnar Rimmel (red.), Kristina Jonäll, Svetlana Sabelfeld, Matti Skoog, Susanne Arvidsson, Peter Beusch, Berit Hartmann ISBN 978-91-523-4388-3, 200 sidor, 244 kr Avsedd för: Introducerande och mer avancerade kurser i redovisning samt för studenter som ska skriva kandidat- och/eller magisteruppsats.

5


Projektledning Projektledning Sjunde upplagan

Boken behandlar projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt, vilket gör den lätt att använda som lärobok och handbok vid praktiskt projektarbete eller certifiering. Boken stödjer gällande standarder inom projektledning – ISO 21500, PMBOK Guide (PMI) och ICB (IPMA). I Projektledning Övningsbok kan läsaren testa och öva sina färdigheter. För att matcha den nya upplagan av boken har även övningsboken gjorts om och bokens webbplats uppdaterats, bland annat med interaktiva tester. www.sanomautbildning.se/projektledning Projektledning finns översatt på engelska med titeln Project Management. Avsedd för: Projektledningskurser på högskola och universitet samt YH-utbildningar och företagsinterna utbildningar.

Författare: Bo Tonnquist är lärare och konsult med lång erfarenhet av utbildning i projektledning, förändringsledning och marknadsföring. Projektledning ISBN 978-91-523-5498-8, 543 sidor, 385 kr Projektledning Övningsbok ISBN 978-91-523-5557-2, 314 sidor, 276 kr Projektledning (Paket)Faktabok + Övningsbok ISBN 978-91-523-5558-9, 513 kr Project Management ISBN 978-91-523-5599-2, 530 sidor, 437 kr

6


Ny titel

Att leda utveckling och verksamheter

Agilt eller projekt?

Agilt eller projekt? vänder sig till dig som har en ledande roll med ansvar för Boken är skriven för beställare av projekt, och affärs-, verksamhets- eller produktutveckling. Kanske är du vd, it-chef, utvecklingschef, marknadschef eller produktägare? Även projektledare, scrum masters och hjälper läsaren att avgöra vilken verksamhetsarkitekter har nytta av bokens innehåll. av arbetsformerna med boken är att visapassar hur man kan organisera och leda utveckling samt projekt ellerSyftetagilt som en verksamhet bäst. bygga verksamheter baserat på arbetsformen projekt och agila metoder. Begreppviktiga som används inom projektverksamheten och de agilaområdet arbetssätten Den förklarar begrepp inom förklaras och sätts in i sina sammanhang. och hur du I inför portföljprogramstyrning, boken beskrivs hur man leder ochoch samordnar självorganiserande team, vilka krav som ställs på framtidens ledare och vikten av ständigt lärande. Den tar också implementerar en organisation och etablerar upp vad som krävsagil för att införa portfölj- och programstyrning, implementera en agil organisation, en så kallad agil transformation, och hur man etablerar ett ett projektkontor (PMO). PMO (projektkontor). Boken är rikligt illustrerad och innehåller många exempel på praktisk tillämpning samt mallar för affärsanalys och projektstyrning.

Boken är rikligt illustrerad och innehåller många exempel på praktisk tillämpning samt mallar för affärsanalys och projektstyrning.

Bo Tonnquist är föreläsare och konsult med lång operativ erfarenhet inom projektled-

ning, verksamhetsutveckling och marknadsföring. Sedan mer än 20 år arbetar han med att utveckla och implementera projektorienterade arbetssätt baserade på best practice inom projektmetodik och agila metoder. Inom ramen för Baseline Management är han också

engagerad i att mäta och utveckla projektmognaden inom företag och organisationer. Han var med och utvecklade IPMA:s certifiering i Sverige och har varit medlem av IPMA:s svenska certifieringsstyrelse, samt skrivit storsäljaren Projektledning.

ISBN 978-91-523-5729-3, 280 sidor, 298 kr F OTO : A N D E R S W I K B E R G

Avsedd för: Projektledningskurser på högskola och universitet samt YH-utbildningar och företagsinterna utbildningar.

Bo Tonnquist

Författare: Bo Tonnquist som även är författare till storsäljaren Projektledning.

Att leda utveckling och bygga verksamheter

PROJEKTLEDNING

Agilt eller projekt

Bo Tonnquist

Psykologi för projektledare Många projektledare känner till och behärskar olika modeller och teorier om projektledning. Men hur får man människorna i projektet att göra som modellerna säger? Hur hanterar man en grupp när man inte har valt medarbetarna? Boken ledsagar dig genom alla projektets stadier – från idéstadiet till avslutet – och de situationer som en projektledare ställs inför. Den blandar teori med praktik och dess synsätt präglas av OBM Organizational Behaviour Management. Boken presenterar psykologiska verktyg som hjälper till att få projektet i mål.

Avsedd för: Eftergymnasiala utbildningar inom projektledning, ledarskap, personalvetenskap och HR.

Författare: Leif E. Andersson är utbildad psykolog och har arbetat med ledarskapsfrågor i många år. ISBN 978-91-523-2781-4, 317 sidor, 335 kr

7


PROJEKTLEDNING

Agil projektledning FJÄRDE UPPLAGAN

Tomas Gustavsson

Agil projektledning Fjärde upplagan

Ny upplaga

I Agil projektledning varvas teori om agila metoder med konkreta exempel, tillvägagångssätt och verktyg. I den nya upplagan förklaras utmaningarna med att skala upp det agila arbetssättet i större organisationer samt hur man bäst arbetar inom ramverket SAFe (Scaled Agile Framework). Boken finns översatt till engelska med titeln Agile Project Management samt som e-bok.

Agil projektledning – Övningsbok är tänkt som ett komplement till textboken Agil projektledning. Böckerna följer samma struktur: från förstudien till projektets avslut. Författare: Tomas Gustavsson undervisar i projektledning vid Karlstads universitet, han är certifierad scrum master och har arbetat med agila metoder sedan 2002. Agil projektledning ISBN 978-91-523-5836-8, 238 sidor, 352 kr Agil projektledning Övningsbok ISBN 978-91-523-2646-6, 219 sidor, 276 kr Agil projektledning E-bok ISBN 978-91-523-5914-3, ca 200 kr inkl. moms Agil projektledning (Paket) Faktabok & Övningsbok ISBN 978-91-523-5982-2, 483 kr Agile Project Management ISBN 978-91-523-5743-9, 236 sidor, 326 kr

Avsedd för: Utbildningar inom högskola, YH och näringsliv, inriktade på projektledning, organisation och ledarskap.

8


Ledarskap och organisation Ledarskap och organisation Boken betonar människans roll i organisationen och ger läsaren möjlighet att förstå begrepp, teorier och modeller inom detta tvärvetenskapliga ämne. Den tydliga strukturen gör ämnet överskådligt. Boken är indelad i fyra block: • Individen • Gruppen • Ledaren • Organisationen I boken finns reflektionsfrågor och fördjupningsavsnitt för den som vill lära sig mer. Varje kapitel avslutas med sammanfattning, studieuppgifter, diskussionsfrågor och verklighetsbaserade case. Avsedd för: YH-utbildningar eller övriga eftergymnasiala utbildningar där kurser om ledarskap ingår.

Författare: Maria Bergengren är pedagog och ekonom med bred erfarenhet från näringsliv och offentlig förvaltning. Hon är lärare och konsult i ledarskaps- och organisationsfrågor. ISBN 978-91-523-5372-1, 223 sidor, 328 kr

The Fearless Organization

Ny titel

Psykologisk trygghet på jobbet

The Fearless Organization handlar om psykologisk trygghet, ett vetenskapligt utvärderat mått på hur orädd en organisation är. Författaren beskriver steg för steg ett ramverk för att skapa psykologisk trygghet inom ett team eller en organisation. Boken innehåller många fallbaserade exempel och visar en tydlig väg framåt för den som vill bygga en framgångsrik organisationskultur genom att främja engagemang och ansvarstagande. Författare: Amy C. Edmonson är Novartis Professor of Leadership and Management vid Harvard Business School. Edmondson, som har funnits med på Thinkers 50:s globala rankning över managementprofiler sedan 2011, undervisar och skriver om ledarskap, team och organisatoriskt lärande. Avsedd för: Ledarskaps- och projektledarutbildningar på universitet och högskolor.

the

fearless

organization Psykologisk trygghet på jobbet

Amy C. Edmondson

ISBN 978-91-523-5897-9, 257 kr inkl. moms

9


LEDARSKAP OCH ORGANISATION

OBM-boken Psykologi för ledare

OBM står för Organizational Behavior Mangagement och visar på ett enkelt sätt hur modern psykologisk kunskap kan användas i ledarskap och organisationsförändring. I fem avsnitt förklarar författaren varför problem uppstår och hur de kan lösas med hjälp av OBM. Han redogör för teorier och bakgrund, och presenterar vassa verktyg som skapar förändring på riktigt. Avslutningsvis visar han hur OBM förhåller sig till andra förändringsmodeller som Lean och agilt. Författare: Leif E. Andersson är leg. psykolog, utbildare och föreläsare. ISBN 978-91-523-5379-0, 360 sidor, 350 kr Avsedd för: Utbildningar inom ledarskap, projektledning personalvetenskap och HR, bland annat Organisationskommunikation II. Boken är också lämplig för utbildningar inom projektledning.

Förändringsprincipen Skapa en kultur av förändring och omvärldsanalys

För att lyckas i arbetet med förändring krävs det inte bara att ledaren, utan varje medarbetare, är delaktig i arbetet – det gäller att skapa en kultur. Författarna tar sin utgångspunkt i aktuell forskning och ger en unik inblick i hur effektivt förändringsarbete kan bedrivas i kombination med omvärldsanalys. De presenterar både de avgörande framgångsfaktorerna och verktygen som skapar resultat. Författare: Bobo Af Ekenstam arbetar som rådgivare, utbildare och entreprenör. Pär Lager har lång erfarenhet av omvärldsanalys och ledarskap från en mängd olika verksamheter, framför allt som vd och styrelseordförande. ISBN 978-91-523-5373-8 300 sidor 263 kr

10

Avsedd för: Ledarskaps- och organisationsutbildningar på universitet och högskola.


Strategi och praktik för effektivare företag Verksamhetsarkitektur innefattar allt från strategiska beslut på ledningsnivå till val av lösningar på detaljerad systemnivå. Genom att visualisera verksamheten med bilder får alla medarbetare en bra och gemensam kunskap om hur verksamheten fungerar. Det blir då enklare att hitta lösningar på komplexa utmaningar och besluta hur de ska realiseras. Boken innehåller en teoretisk och en praktisk del. Med hjälp av övningar och lösningsförslag kan läsaren öva på modellering. Författare: Anita Jansson är en erfaren verksamhetsarkitekt och kravanalytiker, yrkesverksam inom IT- och verksamhetsutveckling sedan 1987. Avsedd för: Studenter inom IT, affärsutveckling, affärsledning, verksamhetsutveckling, förändringsledning, organisation och ledarskap.

ISBN 978-91- 523-4635-8 214 sidor 311 kr

Ny chef Tredje upplagan

Boken ger praktisk och mental beredskap för nya chefer och ledare – även för ledare utan chefsmandat. Ny chef behandlar det viktigaste som en nybliven eller tillträdande chef eller ledare behöver känna till och lära sig. Denna tredje upplaga innehåller ett nytt kapitel om transformativ förändring, samt aktuella intervjuer med erfarna ledare som delar med sig av sina ledarskapstips och ärligt talar om utmaningarna i chefsrollen.

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

Verksamhetsarkitektur

Ny upplaga

Boken finns som e-bok och översatt till engelska med titeln Taking the Lead. Författare: Eva Norrman Brandt, fil.lic., organisationskonsult och tidigare psykoterapeut. ISBN 978-91-523-5827-6, 270 sidor , 296 kr

Avsedd för: Ledarskapsutbildningar samt för projektledarutbildningar.

E-bok ISBN: 978-91-523-5913-6, 203 kr inkl. moms. Taking the Lead ISBN 978-91-523-2651-0, 230 sidor, 288 kr 11


LEDARSKAP OCH ORGANISATION

The Mind of The Leader

Hur du leder dig själv, dina medarbetare och din organisation mot enastående resultat Med stöd av forskning, enkätsvar från över 35 000 ledare samt 250 djupintervjuer med framgångsrika företagsledare världen runt har författarna skrivit The Mind of the Leader. I boken drar författarna slutsatsen att organisationer och ledare inte möter de anställdas grundläggande mänskliga behov av att finna mening, syfte, kontakt och glädje i sina jobb. Boken erbjuder en lång rad lösningar på problemen. För att lösa ledarskapskrisen behöver organisationer sätta människorna i centrum för affärsstrategin. De behöver utveckla chefer och ledare som leder med hjälp av tre kärnkvaliteter: mindfulness, osjälviskhet och medkänsla. Författare: Rasmus Hougaard är grundare och vd för Potential Project. Han har forskat inom och jobbat med organisationsutveckling och skriver kontinuerligt för Harvard Business Review och Forbes. Rasmus håller ledarskapsutbildningar på bland annat IMD Business School for Management, Rotman School of Management och IESE Business School. Marie Boregrim är Country Director för Potential Project Sverige. Hon är civilekonom, chefscoach, organisationskonsult och föreläsare. Martin Ström är grundare till Potential Project Sverige. Han är civilingenjör, psykolog, organisationskonsult och en efterfrågad föreläsare. ISBN 978-91-523-5626-5, 288 sidor, 260 kr Avsedd för: Ledarskaps- och projektledarutbildningar.

12


Inre ledarskap och professionell utveckling Boken ger dig verktyg för personlig utveckling och går igenom ämnen som mental träning, självkänsla, självkännedom, arv och miljö, hjärnan och positiv psykologi. Del 1 fokuserar på grunder och teori och del 2 på praktiska metoder. Författare: Bertil Thomas, lärare och forskare på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. ISBN 978-91-523-4769-0, 246 sidor, 206 kr Avsedd för: Universitets- och högskoleutbildningar i ledarskap, professionell utveckling och kommunikation men även till gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningar.

Health Management

Att göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig Att leda hälsoverksamheter med service i fokus Vinst, värde, kvalitet i hälso- och sjukvården

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

Personlig utveckling från grunden

Att leda hälsoverksamheter med service i fokus Författare: Lars Nordgren (red.) och Henrik Loodin (red.) ISBN 978-91-523-2667-1, 332 sidor, 279 kr Att göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig Författare: Lars Nordgren (red.) ISBN 978-91-523-4895-6 232 sidor, 290 kr Vinst, värde, kvalitet i hälso- och sjukvården Författare: Lars Nordgren (red.) och Kristoffer Hansson (red.) ISBN 978-91-523-5606-7, 216 sidor, 285 kr Avsedd för: Kurser inom företagsekonomi, Service Management, offentlig förvaltning och andra samhällsvetenskapliga discipliner inom universitet och högskola.

13


Företagsekonomi Företagsekonomi Från begrepp till beslut

Med aktuella exempel från industri-, handels-, tjänste- och kunskapsföretag samt från offentliga verksamheter förklaras företagsekonomiska begrepp, principer och samband. Tonvikten ligger på lönsamhetstänkande och ekonomistyrning. I den sjunde upplagan finns mer fakta och fler uppgifter knutna till tjänsteföretag. Många företag består enbart av personal som säljer tjänster, och förutsättningarna är därmed annorlunda. Boken har också kompletterats med hur man arbetar med att attrahera och behålla personal genom att aktivt arbeta med företagskultur och employer branding, samt hur man marknadsför sig i den alltmer digitaliserade världen. Författare: Jeanette Berggård, konsult och utbildare. Faktabok ISBN 978-91-523-4387-6 470 sidor 399 kr Övningar/facit ISBN 978-91-523-5523-7 374 sidor 350 kr

Avsedd för: Grundläggande kurser i företagsekonomi.

14


I praktik och princip

Boken täcker alla delar som bildar ämnesområdet: organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning. Genom hela boken finns en växelverkan mellan teori och praktik, läsaren får följa ett företag i verklighetstrogna scener och dialoger, en berättelse för varje kapitel. Författare: Docenterna Magnus Frostenson och Frans Prenkert är verksamma vid Örebro universitet. Faktabok ISBN 978-91-523-2355-7, 415 sidor, 339 kr Avsedd för: Inledande studier i företagsekonomi på universitet, högskola och andra eftergymnasiala utbildningar.

Övningsbok ISBN 978-91-523-2356-4, 200 sidor, 364 kr

FÖRETAGSEKONOMI

Företagsekonomi

Paket ISBN 978-91-523-3688-5, 528 kr

Företagsekonomi för icke-ekonomer

Tredje upplagan

Företagsekonomiska begrepp och samband förklaras på ett lättförståeligt sätt och läsaren behöver inga förkunskaper i ämnet. Boken täcker upp alla relevanta delar av företagsekonomin, allt från företagets affärsidé, marknadsföring, inköp och försäljning till skatter, bokföring, kalkyler, budgetering och avveckling av företag. Den innehåller dessutom flera exempel från verkligheten. Författare: Wolfram Trostek har mångårig erfarenhet av undervisning på olika nivåer: gymnasieskola, komvux och utbildningar för yrkesverksamma bland annat på Företagsekonomiska institutet i Stockholm. Faktabok ISBN 978-91-523-5598-5, 326 sidor, 373 kr Uppgiftsbok ISBN 978-91-523-5629-6, 338 sidor, 312 kr

Avsedd för: Kurser där grundläggande företagsekonomi ingår. Boken kräver inga förkunskaper.

Paket ISBN 978-91-523-5663-0, 535 kr 15


Redovisning Extern redovisning Femte upplagan

I alla företag sker mängder av aktiviteter och dagligen fattas ett stort antal viktiga beslut. Boken beskriver hur redovisningen kan tillhandahålla underlag för dessa beslut. Den behandlar allt från redovisningens grunder och sambandet mellan olika finansiella rapporter till beräkning av finansiella nyckeltal för interna och externa intressenter. Författare: Christer Johansson, Rolf Johansson, Jan Marton och Gunvor Pautsch. De har lång erfarenhet av undervisning inom redovisning på bland annat Handelshögskolan i Stockholm, Företagsekonomiska Institutet i Stockholm och Handelshögskolan i Göteborg. Faktabok ISBN 978-91-523-4959-5, 440 sidor, 439 kr Övningsbok ISBN 978-91-523-5043-0, 300 sidor, 359 kr Avsedd för: Kurser i redovisning på grundläggande nivå på universitet och högskolor. Boken kan även användas inom YH-utbildning.

En introduktion till intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll är ett styr- och kontrollsystem som bidrar till att företag och organisationer har en rättvisande redovisning och rapportering, följer lagar och regler samt uppnår sina mål om effektivitet och produktivitet. Författare: Olof Arwinge är ekonomie doktor och lärare vid Uppsala universitet på masterprogrammet i redovisning, revision och företagsanalys. Avsedd för: Kurser inom revision, redovisning, ekonomistyrning och organisation. ISBN 978-91-523-3135-4, 200 sidor, 285 kr 16


REDOVISNING

Ekonomistyrning från grunden Boken bygger upp förståelsen för det sammanhang som den ekonomiska styrningen sker i, och hjälper läsaren att räkna på detta. Boken förklarar allt från företag som fenomen och ekonomistyrningens sju färdigheter, till hur företagsledaren måste arbeta med den övergripandehelhetsbilden. Författare: Krister Bredmar är docent i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Avsedd för: Ekonomistyrning på grundnivå på högskola och universitet. ISBN 978-91-523-3642-7, 350 sidor, 396 kr

IFRS i teori och praktik Femte upplagan

Ny upplaga ht 2020

Boken behandlar samtliga värderingsfrågor inom IFRS (International Financial Reporting Standards) med undantag för standarder som enbart berör en enskild bransch. Till varje kapitel finns koppling till svenska regler samt instuderingsfrågor och övningsuppgifter. Författare: Jan Marton, Pernilla Lundqvist och Anna Karin Pettersson. Alla är verksamma vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet av både undervisning och av praktiskt redovisningsarbete. Avsedd för: Kurser i extern redovisning på avancerad nivå, alternativt för avslutande kurs på grundnivå på universitet och högskola. ISBN 978-91-523-5434-6, 526 sidor, 411 kr

17


REDOVISNING

Redovisningsteorier Boken är indelad i tre delar. Den första delen ger en översikt och är tänkt att användas av studenter i redovisning på grundnivå. Del två innehåller teoretiska ansatser samt specifika redovisningsteorier, såsom den positiva redovisningsteorin, disclosureteorin och institutionell teori. Den sista delen vänder sig till studenter på avancerad nivå och innehåller aktörsbaserade och kritiska redovisningsteorier. Författare: Gunnar Rimmel (red.), Kristina Jonäll (red.), Diogenis Baboukardos, Peter Beusch, Johan Dergård, Ann-Christine Frandsen, Berit Hartmann Petra Inwinkl och Svetlana Sabelfeld. Författarna är verksamma vid Handelshögskolan i Göteborg, Internationella Högskolan i Jönköping, Lunds universitet och Henley Business School i Storbritannien. Avsedd för: Kurser i redovisning på grundläggande och avancerad nivå. ISBN 978-91-523-1826-3, 210 sidor, 296 kr

Internrevision

– en introduktion

Internrevision utvärderar och förbättrar styrning, riskhantering och kontroll i företag och organisationer. Verksamheten skapar värde åt företag och organisationer genom att hjälpa styrelsen och ledningen att hantera risker på ett effektivt sätt. Internrevision en introduktion är den första läroboken inom ämnet på svenska. Författare: Olof Arwinge är ekonomie doktor och lärare vid Uppsala universitet på masterprogrammet i redovisning, revision och företagsanalys. Avsedd för: Kurser på universitet och högskolor som handlar om styrning av organisationer i allmänhet, och redovisning och revision i synnerhet. ISBN 978-91-523-3829-2, 300 sidor, 288 kr

18

u


Juridik och HR Juridik

Civilrätt, Straffrätt, Processrätt Femte upplagan En introducerande bok inom juridik som ger en bred kunskap om civilrätt, straffrätt och processrätt. Boken är indelad i följande temaområden: juridik, familj, avtal, näring, fordran, ersättning, straff och process. Boken är avsedd för grundläggande juridiska studier på universitet och högskola, men passar även för privata utbildningsanordnare och internutbildningar.

Ny upplaga

Juridik – Övningar, Rättsfall, Tentamen Övningsboken innehåller olika slags övningar, rättsfall, exempel, mallar och skrivningar.Textboken innehåller hänvisningar till övningsboken och skapar därmed ett samspel mellan teori och praktik. Författare: Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Shirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman, Per Jonas Nordell, Annina H Persson, Marcus Radetzki och Josef Zila. Samtliga är mycket erfarna advokater och jurister verksamma vid Stockholms och Örebro universitet. Faktabok ISBN 978-91-523-5756-9, 633 sidor, 416 kr

Avsedd för: Studier i juridik på grundnivå.

Övningar, Rättsfall, Tentamen ISBN 978-91-523-4624-2, 614 sidor, 225 kr Paket ISBN 978-91-523-5833-7, 570 kr

Juridik

– ord och begrepp En uppslagsbok som innehåller förklaringar till alla ord och begrepp som ingår i huvudboken Juridik – Civilrätt, Straffrätt, Processrätt. ISBN 978-91-523-4735-5, 150 sidor, 198 kr

19


JURIDIK OCH HR

Dataskyddsförordningen GDPR Förstå och tillämpa i praktiken Andra upplagan Boken kombinerar juridik och management och är uppdelad i tre delar: Del 1 och 3 fokuserar på det juridiska regelverket. Del 2 ger konkreta tips hur man kan arbeta rent praktiskt med personuppgifter. Författare: Monika Wendleby är en kvalificerad jurist med stor praktisk erfarenhet av dataskyddsförordningen. Dag Wetterberg är advokat och grundare av Wetterberg Advokatbyrå. Dataskyddsförordningen GDPR. Förstå och tillämpa i praktiken ISBN 978-91-523-5634-0, 528 sidor, 360 kr E-bok ISBN 978-91-523-5856-6, 359 kr inkl. moms Avsedd för: Studier inom juridik , ledarskap, och HR på universitet och högskola, liksom på YH-utbildning.

Affärsjuridik i praktiken Andra upplagan Boken ger läsaren kunskap om hur lagar styr affärslivet samtidigt som den skapar förståelse för juridiska begrepp som förekommer inom olika rättsområden och i det juridiska språket. Stor vikt har lagts vid att läsaren ska känna sig bekväm med det juridiska språket. Författare: Marie Bråberg har erfarenhet inom de civilrättsliga ämnena som verksam jurist sedan 1995. Åsa Svedberg är gymnasielärare med mer än 20 års erfarenhet av undervisning i juridik och ekonomi. Avsedd för: Grundläggande kurser i affärsjuridik på YH. ISBN 978-91-523-4528-3, 398 sidor, 404 kr

20


– besiktning av företag

Due diligence innebär att ett företag undersöks inför en transaktion för att minska risken för negativa överraskningar. Företagsbesiktningar har blivit allt viktigare i näringslivet på grund av det växande behovet att veta med vem och med vad man egentligen gör affärer. I boken beskrivs företagsbesiktning på ett allomfattande och djupgående sätt utifrån svenska förhållanden. Författare: Robert Sevenius, jurist och ekonom med specialisering inom företagsförvärv.

JURIDIK OCH HR

Due Diligence

Avsedd för: Kurser inom företagsförvärv, affärsstrategi, företagsorganisation, entreprenörskap och företagsfinansiering samt övrig affärsjuridik, företagsekonomi, organisation och industriell ekonomi. ISBN 978-91-523-1785-3, 611 sidor, 407 kr

Mervärdesskattens grunder Tredje upplagan Boken ger läsaren en tydlig överblick av mervärdesskatten och presenterar både dess praktiska användning, teori och historiska bakgrund. Varje kapitel innehåller hänvisningar till relevanta lagrum och direktiv. Författare: Anna Sandberg Nilsson är momsexpert på Svenskt Näringsliv och Lena Westfahl är auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton. Avsedd för: Kurser inom skattelagstiftning, juridik och ekonomi. ISBN 978-91-523-5391-2, 144 sidor, 212 kr 21


JURIDIK OCH HR

Familjejuridik Andra upplagan

En introducerande bok som erbjuder en övergripande redogörelse av de centrala delarna av familjerätten. Boken innehåller fem ämnesområden: • Personrätt • Äktenskapsrätt • Samborätt • Barnrätt • Arvs- och testamentsrätt.

Familjejuridik innehåller även rättsfallsreferat, exempel på bodelningar samt övningar med tillhörande facit.

Avsedd för: Juridik- och socionomstudenter på högskola och universitet.

Författare: Gunilla Olsson, advokat och lärare vid Stockholms universitet med inriktning på barnrätt. Theddo Rother-Schirren, advokat och universitetslektor vid Stockholms universitet med inriktning på ekonomisk familjerätt. Johan Schüldt, advokat och universitetslektor vid Stockholms universitet med inriktning på ekonomisk familjerätt. ISBN 978-91-523-5535-0, 175 sidor, 228 kr

Diskriminering på arbetsplatsen – en handbok

Vad ska en arbetsgivare tänka på för att undvika att diskriminera vid en rekrytering? Vilka krav ställs på aktiva åtgärder på arbetsplatsen? Vad är det för skillnad på diskriminering, mobbning och trakasserier? Diskriminering på arbetsplatsen innehåller många praktiska exempel. I slutet av boken finns även användbara checklistor, hänvisningar till domstolspraxis samt relevant lagstiftning på området. Författare: Advokaterna Stefan Flemström och Martina Slorach, har lång erfarenhet av arbetsrättsliga frågor och undervisar inom området. Avsedd för: PA-programmet, kurser i diskrimineringsrätt och arbetsrätt samt vidareutbildningar inom HR. ISBN 978-91-523-0929-2, 168 sidor, 202 kr

22


Marknadsföring och kommunikation Marknadsföring

FJÄRDE UPPLAGAN

Ä FJ RD E U PP LA GA N

Marknadsföring – MODELLER OCH PRINCIPER

Ny 5:e upplaga ht 2020

– modeller och principer Fjärde upplagan

En grundläggande bok i marknadsföring med fokus på svenska förhållanden. Den presenterar bland annat planeringsverktyg för konkurrensstrategi, segmentering och positionering. Även varumärkestänkande, marknadskommunikation, relationsmarknadsföring, nyckelkundsbearbetning och företagets sociala ansvar behandlas ingående.

– MODELLER OCH PRINCIPER

BN 978-91-523-5377-6

PER WILDENSTAM HENRIK UGGLA

Den fjärde upplagan är uppdaterad med aktuell forskning och de senaste trenderna inom marknadsföring, samt innehåller många kreativa och pedagogiska exempel. Boken har en tillhörande övningsbok, Marknadsföring - modeller och principer. Övning, fördjupning och reflektion

Avsedd för: Grundläggande kurser i marknadsföring på universitet, högskola och YH-utbildningar.

Författare: Henrik Uggla och Per Wildenstam, båda med lång erfarenhet av undervisning i marknadsföring på bland annat IHM Business School, Stockholms universitet och KTH.

Marknadsföring –

ISBN 978-91-523-5377-6, 548 sidor, 419 kr

– modeller och principer Övning, fördjupning och reflektion Detta är en djupdykning i några av de viktigaste och mest aktuella områdena som förenar traditionell och digital marknadsföring. I boken diskuteras begrepp som autenticitet, influenserstrategier och internationell marknadsföring, med fokus på hur globala varumärken kan göra misstag lokalt. Författare: Henrik Uggla och Per Wildenstam, båda med lång erfarenhet av undervisning i marknadsföring på bland annat IHM Business School, Stockholms universitet och KTH. Avsedd för: Grundläggande kurser i marknadsföring på universitet, högskola och YH-utbildningar. ISBN 978-91-523-5651-7, 184 sidor, 202 kr

23


MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

E-handel i praktiken – från strategi till affärsnytta

Boken har tydligt fokus på både strategi och praktik. Den förklarar först teorin bakom e-handel, sedan hur man bygger upp en egen e-handel och därefter hur man optimerar en e-handel och maximerar försäljningen. Författare: Hanna-Karin Grensman har djup kunskap i ämnesområdet och en gedigen utbildning inom beteendevetenskap. Hon håller kurser på yrkeshögskolan inom projektledning, e-handel och digital kommunikation. Avsedd för: Grundläggande studier i e-handel och marknadsföring på universitet, högskola och YH-utbildningar. ISBN 978-91-523-5112-3 350 sidor 309 kr

24


Andra upplagan Med ny teknik kan marknadsföring skräddarsys efter individ och situation och bli mycket pricksäker. I den här boken fästs extra vikt på detaljhandeln och co-creation mellan konsumenter och företag. Stort fokus ligger på mobil marknadsföring, sociala medier och lojalitetsprogram. Boken ger en god introduktion till digital marknadsföring med aktuell forskning och praktiska exempel. Författare: Roger Ström och Martin Vendel har lång och praktisk erfarenhet i kombination med forskning på bland annat Högskolan i Halmstad och KTH i Stockholm. Avsedd för: Grundläggande studier i marknadsföring på universitet, högskola och YH-utbildningar. ISBN 978-91-523-5398-1, 221 sidor, 296 kr

Marknadsföring av lyx och premium Allt fler företag och konsumenter attraheras av lyx. Medan konsumenternas längtan efter lyx drivs av psykologiska och symboliska motiv, är företagen på jakt efter bättre marginaler och högre lönsamhet. Men varken konsumenter eller företag kan blunda för trenderna kring hållbarhet och uthållig konsumtion, så lyx måste även omfamna detta perspektiv. Boken tar ett bredare och djupare perspektiv på strategi och konsumtion av lyx.

MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

Digital marknadsföring

Författare: Henrik Uggla, docent i varumärkesstrategi på KTH. Avsedd för: Fördjupningskurser i strategisk marknadsföring och management på universitet och högskolor. ISBN 978-91-523-4958-8, 190 sidor, 243 kr

25


MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

Employer branding – utmaningar och tendenser

Employer branding ger nya perspektiv på arbetsgivarvarumärket. Boken visar hur en djupare och mer grundad syn på varumärkesstrategi och individens drivkrafter kan bygga arbetsgivarvarumärket på lång sikt. I boken finns en mängd exempel och case från olika företag som Virgin, McDonalds och Patagonia. Författare: Henrik Uggla , docent i varumärkesstrategi på KTH. Avsedd för: Kurser inom HR, strategisk marknadsföring, organisation och management på högskola och universitet. ISBN 978-91-523-4770-6, 198 sidor, 223 kr

Service

– så mycket mer än ett leende Boken lyfter fram service som ett medel att nå konkurrensfördelar genom fler nöjda och lojala kunder. Den tar upp vikten av ett strategiskt servicearbete och att service inte reduceras till en fråga om att personalen i kundledet ger ett trevligt bemötande. Författare: Satish Sen och Anders Örtengren, har båda lång erfarenhet av att arbeta med utveckling och implementering av kund- och servicekoncept inom både varu- och tjänstesektorn. Avsedd för: Praktiskt inriktade utbildningar inom service på eftergymnasial nivå. ISBN 978-91-523-3144-6 384 sidor 342 kr

26


– ansvar i ett nytt medielandskap

Med internet och sociala medier har gamla sanningar vänts upp och ned. Nya aktörer har kapat åt sig läsare och annonsörer. Vad blir medieetikens roll i det medielandskap som växer fram? Kan en etisk hållning bli en konkurrensfördel för de traditionella medierna när konkurrensen om publiken ökar? Hur ska den enskilda, eller blivande, journalisten se på sin egen roll ur ett etiskt perspektiv? Det försöker denna bok ta reda på. Boken innehåller fall från Pressombudsmannen (PO), yrkesetiska regler, diskussionsfrågor och ett flertal intervjuer med ledande personer i branschen. Författare: Martin Ahlquist är är redaktionell chef på Svenska Dagbladet. Tommy Borglund arbetar som CSR-konsult och är adjungerad lektor vid Örebro universitet. Avsedd för: Kurser inom kommunikation och journalistik.

ISBN 978-91-523-3939-8, 136 sidor, 201 kr

Skriva för att övertyga Andra upplagan

En praktiskt inriktad handbok för dig som skriver alla typer av marknadsförings-, informations- och reklamtexter. Boken innehåller över 100 exempel från olika typer av företag, myndigheter och organisationer. Exemplen visar hur du skriver texter för webb, e-handel, banner och reklam. Här får du också lära dig hur du bäst formulerar pressmeddelanden, debattartiklar och policydokument.

Avsedd för: Kurser som behandlar textbearbetning, framför allt inom reklam, information och kommunikation.

Ur innehållet: • Dispositionsmodeller • Målgruppsmodeller • Varumärkesanpassade texter • Att välja argument • Läsbarhet • Att skriva i olika kanaler • Mall för kommunikationsplan

MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

Medierna och etiken

Författare: Mikael Rosén är skribent, kommunikationsstrateg och föreläsare, och har en historia som chef på olika kommunikationsbyråer. Han har även varit utbildningsansvarig på Berghs School of Communication. ISBN 978-91-523-4046-2, 409 sidor, 334 kr 27


Statistik och metodik Tillämpad statistik – en grundkurs Andra upplagan Boken är skriven med särskilt fokus på samhällsvetenskap och ekonomi. Den skiljer sig från befintliga läromedel genom sin pedagogiska struktur, och är uppbyggd kring frågorna ”Varför?”, ”När?” och ”Hur?”. Varje metod som behandlas i boken förankras i praktiska tillämpningar och exempel, för att läsaren hela tiden ska förstå varför metodiken behövs. Författare: Karl Wahlin är konsult. Han är doktor i statistik och har tidigare arbetat vid Linköpings universitet. Han är en populär föreläsare och har tilldelats flera utmärkelser för sina pedagogiska insatser. ISBN 978-91-523-2782-1, 422 sidor, 418 kr Avsedd för: Studier i statistik på högskolenivå.

Metoder för undersökande arbete Boken ger en lång rad handfasta tips för att samla in fakta, tolka dem, dra slutsatser och sedan presentera resultatet. Den bygger på en modell i sju steg som är lika användbar i daglig problemlösning som i projektarbeten och uppsatsskrivning. Författare: Kerstin Burell och Jan-Axel Kylén. Båda författarna har lång och bred erfarenhet av undervisning på högskola och av utveckling av kurslitteratur. Avsedd för: Studerande på eftergymnasial nivå som skriver uppsatser, arbetar i projektgrupper eller som genomför undersökningar, utredningar eller forskningsrapporter på grundläggande nivå. ISBN 978-91-622-5952-5, 207 sidor, 332 kr

28


– din handbok till att skriva en lyckad uppsats Boken bygger på kunskap och beprövad erfarenhet från praktiska handledningssituationer och skapar trygghet och säkerhet i processen fram till färdig uppsats. Den används som komplement till metodböcker för uppsatsskrivning och hjälper studenten att hålla ordning och reda i uppsatsskrivandet och fungerar som en loggbok. Författare: Jörgen Lundälv är docent vid Göteborgs universitet och docent vid Umeå universitet. Han har mångårig erfarenhet som uppsatshandledare, metodforskare, journalist och författare. Avsedd för: Studerande på eftergymnasial nivå som skriver uppsatser, arbetar i projektgrupper eller som genomför undersökningar, utredningar eller forskningsrapporter på grundläggande nivå.

STATISTIK OCH METODIK

Uppsatskalendern

ISBN 978-91-523-5734-7, 215 sidor, 142 kr

Studieteknik

Din guide till framgångsrika studier Boken hjälper studenter att lyckas med studier och tentor. Den börjar med att beskriva hur hjärnan fungerar och presenterar sedan olika minnestekniker samt hjälper studenten att välja den studiestrategi som passar bäst. Boken avslutas med flera praktiska råd inför och under tentatillfällen. Författare: Niklas Ericsson är fil dr och legitimerad gymnasielärare i historia. Han undervisar i studietekniker på både gymnasiet och på universitet. Avsedd för: Introducerande kurser till högre utbildningar samt självstudier. ISBN 978-91-523-5577-0, 172 sidor, 145 kr

29


Lärarlitteratur och pedagogik

CHARLOTTA GR ANATH

DIGITAL KOMPETENS

DEMOKR ATIUPPDR AGET I SKOLAN

OCH

KÄLLKRITIK I PRAKTIKEN

Metodhandbok med undervisningsexempel LOTTA BERGSETH CHARLOTTA GRANATH JENNY SKÖLD

Digital kompetens och källkritik i praktiken I skolan har vi en unik möjlighet att rusta unga människor för det digitaliserade samhället. Med utgångspunkt i forskning och egna erfarenheter som lärare och journalister ger författarna till denna metodhandbok en mängd handfasta exempel på hur elevernas medieoch informationskunnighet (MIK) kan stärkas.

Digital kompetens och källkritik är uppdelad i tre delar: Bakgrund, teori och forskning, Praktik och Undervisningsexempel förskoleklass – gymnasium. I varje kapitel finns checklistor, tips på var man kan hitta mer material och andra värdefulla verktyg. Författare: Lotta Bergseth är bildjournalist och bildredaktör med bakgrund från Metro, Dagens Industri och bildbyråer. Jenny Sköld är journalist med lång erfarenhet från några av Sveriges största nyhetsredaktioner. Lotta och Jenny har grundat och driver företaget Mobile Stories, som jobbar för att utbilda unga i medie- och informationskunnighet. Charlotta Granath, flerfaldigt prisad lärare, lärarutbildare vid Södertörns högskola och författare till Demokratiuppdraget i skolan samt Studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar. ISBN 978-91-523-5780-4, 336 sidor, 280 kr Avsedd för: Lärarstudenter, huvudmän, skolledare, lärare, bibliotekarier och annan personal som arbetar inom eller med skolan. 30


– hela skolans ansvar

Boken förklarar hur skolan kan arbeta med studie- och yrkesvägledning så att elevernas studie- och yrkesval inte begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund. Boken är uppdelad i tre delar: teori, praktik och undervisningsexempel, och den ger många verktyg och tips för att arbeta med elever från förskoleklass till gymnasium. Författare: Charlotta Granath, flerfaldigt prisad lärare, lärarutbildare vid Södertörns högskola. ISBN 978-91-523-5607-4, 189 sidor, 205 kr Avsedd för: Lärarstudenter, huvudmän, skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare och annan personal som arbetar inom eller med skolan.

Demokratiuppdraget i skolan

LÄRARLITTERATUR OCH PEDAGOGIK

Studie- och yrkesvägledning

Demokratiuppdraget i skolan förklarar hur skolans demokratiarbete kan utformas i vardagen. Boken utgår från styrdokument och aktuell forskning. Den innehåller många övningar, elevuppgifter och undervisningsexempel där förmågor som att ta ställning, värdera, argumentera och resonera övas. Författare: Charlotta Granath har arbetat som lärare i förskola och grundskola i många år. Som lärare i SOämnena och förstelärare i demokrati har hon forskat om demokrati i skola och undervisning. Hon är verksam på lärarutbildningen vid Södertörns högskola. ISBN 978-91-523-5044-7, 268 sidor, 245 kr

Avsedd för: Lärarstudenter, huvudmän, skolledare, lärare och annan personal som arbetar inom eller med skolan.

31


LÄRARLITTERATUR OCH PEDAGOGIK

Konstruktiv religionskritik Filosofiska, teologiska och pedagogiska perspektiv Bokens syfte är att lyfta fram olika perspektiv på konstruktiv religionskritik. Den är ett stöd för lärare som undervisar i religionskunskap och ger verktyg till fördjupning, breddning, reflektion och diskussion inom de fem ”världsregionerna”. Målet att få studenter att bli nyfikna och tänka kritiskt, och att på sikt motverka generaliseringar och fördomar. Författare: Olof Franck (red.), Mikael Stenmark (red.), Mohammad Fazlhashemi, Cristina Grenholm, Stefan Larsson, Ferdinando Sardella, Ute Steyer. De sju författarna är bland annat verksamma vid Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Stockholms universitet.

Avsedd för: Lärarstudenter och lärare i religionskunskap.

ISBN 978-91-523-5591-6 226 sidor 223 kr

Ny som lärare

- allt det du inte visste att du behövde veta Boken tar upp alltifrån hur en nybliven lärare håller ett utvecklingssamtal och är en bra ledare i klassrummet till hur hen kan lösa en konflikt med en elev, förälder eller kollega. Ny som lärare är strukturerad efter skolans läsår. Varje kapitel innehåller en konkret beskrivning av ämnesområdet, ett kort råd från rektorn, lärares berättelser från verkligheten samt tips och råd från experter. Författare: Carolina Hanneberg och Sophie Hedberg är utbildade grundskolelärare. Tillsammans driver de podcasten Skolpodden med Carro och Sophie och det egna företaget Practeach. Avsedd för: Lärarstudenter och nyblivna lärare. ISBN 978-91-523-5532-9 182 sidor 202 kr

32


HAR DU EN BOKIDÉ? Kontakta vår förläggare Anne Laurella, anne.laurella@sanomautbildning.se, och berätta mer! Vi är alltid på jakt efter nya författare inom våra utgivningsområden.

33


Prefekt

Framtidens ledarskap för forskning och utveckling Boken riktar sig till chefer och ledare inom forskning och utveckling. Fokus ligger på ledare inom universitet och högskolor. Boken går igenom allt från styrmodeller, ledartyper och personlig utveckling, till hur man uppnår goda resultat genom att involvera medarbetare och delegera arbetsuppgifter, hålla i utvecklingssamtal och lösa konflikter. Den ger också värdefulla tips på hur man samarbetar i ledningsgrupper och styrelser. Avsedd för: Chefer och ledare inom universitet och högskolor, samt alla som leder kunskapsarbete inom forskning och utveckling och som vill finna formeln för det goda ledarskapet. Författare: Anders Risling är fil.dr och leg. psykolog. Mats Edenius är fil.dr och professor i informationssystem. ISBN 978-91-523-5733-0, 272 sidor, 201 kr Denna bok går inte att beställa som utvärderingsex.

34


FÖRSÄLJNINGSVILLKOR Orderadress

Frakter

gottgörelse är fem omärkta, felfria exemplar av

SANOMA UTBILDNING

Frakter betalas av köparen. Frakt för restnote-

samma titel. Kunden ska utan anmaning styrka

Box 38013, 100 64 Stockholm

rade titlar inräknas vid fraktberäkningen vid

att inköpet skett under den angivna perioden

första leveranstillfället och kostnaden för frakten

genom att med de returnerade läromedlen

portioneras ut proportionerligt per leverans av

bipacka kopia på faktura eller följesedel.

respektive restnoterad titel. Vid palleverans debi-

Returfrakten betalas av köparen. Returnerade

Beställ gärna via vår hemsida:

teras 90 kr per pall om pallregistreringsnummer

varor krediteras vid mottagandet. Kreditering

www.sanomautbildning.se

för mottagande kund inte lämnats till förlaget.

sker till varans pris per den 15:e oktober med

Priser

Plats för gods avlämnande

Samtliga priser i katalogen är f-priser (förlags-

Godset ska i köprättsligt hänseende anses som

Lageradress:

nettopriser) exkl moms. Priserna gäller vid leve-

avlämnat till köparen då självständig transportör

Speed Group

rans direkt från förlaget. Sanoma Utbildning har

mottagit varorna. Avlämnandeplatsen är m.a.o.

Sanoma Utbildnings returlager

rätt att prisjustera när som helst utan förvarning.

normalt förlagets lageranläggning.

Metallvägen 31

Telefon: 08-587 642 10

ett avdrag om 25 %.

195 72 Rosersberg

F-pris gäller för bokhandlare och andra av förlaget erkända återförsäljare, statliga, kommunala

Betalningsvillkor och leveranstider

och landstingskommunala skolor och studie-

30 dagar netto från fakturadatum. För huvud-

I de fall varor har beställts via en annan

förbund samt, efter be-dömning, utbildnings-

leveranser till statliga, kommunala och lands-

distributör/kanal än Sanoma Utbildning ska

anordnare som bedri-ver organiserad utbildning.

tingskommunala skolor (direkt eller via

reklamationer och returer handhas av den

F-priset är det pris som gäller vid leverans-

kommunal samordningsfunktion) under april

distributören.

tidpunkten exkl. moms. F-priset utgör basen för

t.o.m. juli är dock kredittiden förlängd till den

rabattsätt-ning och fakturering.

31 augusti samma år.

Orderbegrepp

Observera:

levereras vid samma tillfälle medräknas dessa

Med order avses

Om specificerade krav på leveranstid under

ändå i ordervärdet och debiteras vid leveransen

· en samlad beställning för leverans till

perioden april t.o.m. juli önskas, ska detta anges

med ursprungsorderns rabatt. Då en artikel

· en adressat vid

vid orderläggning och betalningsvillkor 30

restnoteras är ej alltid det slutliga priset bestämt.

· ett tillfälle och där godset har

dagar netto gäller. Om önskemål om bestämd

För beräkning av det sammanlagda ordervärdet

· en godsmärkning

leveranstid ej kan tillgodoses meddelar förlaget

åsätts artikeln ett preliminärt pris som kan skilja

Beställningsnummer för varje artikel ska alltid

kunden detta.

sig från det pris som senare debiteras. Detta

Kommentarer · Om alla i en order ingående artiklar inte kan

preliminära pris ligger till grund för rabattberäk-

anges på ordern. Aktuella beställningsnummer finns i Sanoma Utbildnings kataloger och på

Försenad betalning:

www.sanomautbildning.se

Om betalning inte erläggs inom föreskriven tid

ningen enligt ovan.

är förlaget berättigat att debitera dröjsmålsränta

· Med ”specificerade krav om leveranstid” under

Rabatter

efter en räntesats som är anpassad till det

rubriken Betalningsvillkor avses varje krav om

Två typer av rabatter tillämpas:

aktuella ränteläget.

vecka eller månad då leverans ska ske, liksom krav om senaste vecka eller månad då leverans

Ordervärdesrabatt och samordningsrabatt. Skador och felaktiga leveranser

ska ha skett. Krav om bestämt leveransdatum

· Ordervärdesrabatt lämnas med utgångspunkt

Levererade varor skall kontrolleras omedelbart

kan aldrig beaktas.

från orderns f-prisvärde exkl moms.

efter mottagandet. Vid transportskada är mot-

· Samordningsrabatt lämnas om en titel före-

tagaren skyldig att senast inom sju arbetsdagar

· Hämtning av leverans med kundens eget

kommer endast en gång per order.

göra anmälan om detta till transportföretaget.

fraktfordon eller av befraktare, kontrakterad av

Om något kolli saknas ska detta anges på frakt-

kunden, kan ske om tidpunkten får bestämmas

sedeln innan kvittens sker.

av förlaget och dess distributionsenhet samt

Samordningsrabatt och ordervärdesrabatt är

om hämtning kan ske inom 48 timmar efter

beroende av orderns värde exklusive moms. Vid offertförfarande lämnar Sanoma Utbildning

Observera:

påringning från förlaget till en i ordern angiven

inga rabatter.

Transportskadat gods ska som regel inte åter-

kontaktman hos kunden resp hos kundens

sändas till förlaget. Om en leverans i något annat

befraktare.

Ordervärde kr

Rabatt i procent Ordervärde

Samordning

Total rabatt

avseende är felaktig ska anmälan göras till Sanoma Utbildnings Kundtjänst senast 30 dagar

Välkommen med din beställning!

från leveransdagen. Eventuellt återsändande får

Kontakta vår kompetenta kundtjänst om du

ske endast efter godkännande från Kundtjänst,

har frågor.

0 – 14 999

0

0

0

15 000 – 34 999

2

0

2

35 000 – 79 999

2

1

3

80 000 – 179 999

2

2

4

180 000 – 269 999

2

3

5

270 000 – 599 999

3

4

7

vara SAMDISTRIBUTION tillhanda senast den

600 000 –

4

5

9

15 oktober samma år. För bokhandlare är tiden

som då också ger besked om hur återsändandet ska ske. Fraktkostnaden för återsändandet

Gäller från 2020-01-01

betalas av Sanoma Utbildning. Returer Titlar som inköpts under perioden 1 april t.o.m. 30 september får returneras och ska då

utsträckt till 15 november. Lägsta returantal för

35


AVS: Bring Citymail Box 90108 120 21 Stockholm

Returadress: Speed Group AB Box 4005 195 04 Rosersberg

Prefekt. Framtidens ledarskap för forsking och utveckling I en uppsjö av managementlitteratur och studier av chefskap och ledarstilar finns ett tomrum när det gäller ledarskapet där produktionen av forskning och utbildning sker, institutionerna.

Ny titel

Universitet ses som en garant för kunskap och utveckling, men förvånansvärt lite fokus har lagts på det goda ledarskapet som krävs för att lyfta verksamheten och kunskapsarbetet. Prefekt baseras på egna erfarenheter och tolkningar av konsulter, forskare och ledare inom akademi och näringslivsorganisationer kombinerat med stöd i relevant litteratur. Författarna visar genom konkret handledning hur ledarskapet kan vara framgångsrikt och främja den kollegiala ledningen av institutionerna. Till stöd finner du analysscheman, tabeller och praktikfall samt många goda exempel.

Avsedd för: Boken vänder sig till chefer och ledare inom universitet och högskolor, men även till de som leder kunskapsarbete inom forskning och utveckling och som vill finna formeln för det goda ledarskapet. Författare: Anders Risling är fil.dr och leg. psykolog. Mats Edenius är fil.dr och professor.

Prefekt ISBN 978-91-523-5733-0 200 sidor 198 kronor

08-587 642 10 info@sanomautbildning.se www.sanomautbildning.se

ISBN 9789162269418

Profile for Sanoma Utbildning

Kurslitteratur för eftergymnasiala utbildningar 2020  

Se Sanoma Utbildnings hela utgivning för eftergymnasiala utbildningar

Kurslitteratur för eftergymnasiala utbildningar 2020  

Se Sanoma Utbildnings hela utgivning för eftergymnasiala utbildningar