{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Läromedel 2020

Språklust!

Kartläggning vid övergången från förskolan till skolan


Förskolan Läromedel 2020 14 Mina första matteord

15 Så mattefrön sifferlandet

2

1

3

Innehåll sånger

4

SifferlandetBlinka lilla stjärna

egen bok 16 Min Sifferlandet

kort nr

A ram sam sam ................................................................................................... 1 ............................................................................................... 2 Blåsippor ............................................................................................................... 3

och fantasirikt sätt vill ge barnen Bom, möjligheter att bom........................................................................................ 5 bom, bom,

Bä, bä vita lamm ................................................................................................. 6 utveckla sin matematiska förmåga.

5

Daggmasken Pelle Jöns .................................................................................... 7 Den cyklande Sifferlandet ger pedagogen möjlighet att med elefanten ..................................................................................... 8 Det finns nå’noch av varje sort............................................................................... 9 fantasins hjälp låta barnen i förskolan utforska

6

Det satt två katter .............................................................................................. 10 Där hemma på vår gård .................................................................................. 11

8 Språklust 1 och 2 9 Språklust

träna grundläggande matematiska begrepp. Barnen får en inblick i matematikens värld, samtidigt som

5

2

4

3

Den här boken vänder sig till alla Blä-häpp, som på ettsabusigt grodan............................................................................................ 4

5

16

6

Ekorr’n satt i granen ........................................................................................ 12 En kulen natt ..................................................................................................... 13 En liten båt ......................................................................................................... 14 En nyckelpiga ................................................................................................... 15

deras förmåga att samverka i grupp stärks.

7

7

Färgerna ............................................................................................................. 16 För högt upp i luften ........................................................................................ 17 Fötter, ben och kropp ....................................................................................... 18 Fötter ut och fötter slut .................................................................................... 19

genom sagor

Grevens hund..................................................................................................... 20 Grodan Karl-Oskar .......................................................................................... 21

10 Svenska

Har du sett min lilla katt?................................................................................ 22 Hej vind............................................................................................................... 23 Herr Gurka ......................................................................................................... 24 Honkey Tonkey ................................................................................................. 25 Hoppe Hoppe Hare .......................................................................................... 26 Huvud axlar knä och tå ................................................................................... 27 Hänger öronen på dig ner? ............................................................................. 28 Här är Rakman.................................................................................................. 29

8

4 Så väcks små

barns språklust Intervju med Carin Rydja

5 Använd alla sinnen

vid språkinlärning Intervju med

10

9

lekande lätt

11 Förskolan

Idas sommarvisa ............................................................................................... 30 Imse Vimse spindel, Rock-spindeln.............................................................. 31 (xxx) Jag blir så glad ................................................................................................... 32 Jag bor på en bondgård ................................................................................... 33 Jag hamrar och spikar...................................................................................... 34

Regnbågen

1

20 Beställningssedel 10

9

8

Magdalena T Granholm

12 En rolig samling

Sandra Jensen

6 Språklust 1,

Titta vad jag kan!

12

Redaktion Sanoma Utbildning och AB Huset Makalösa Tryck Pipeline Nordic AB Foto More than Words Reservation för eventuella prisändringar efter publikationens tryckning. Aktuella priser finns på www.sanomautbildning.se

/ 2  /  Förskola 2020

  Förskolan 2020  / 3  /


Förskolan Läromedel 2020 14 Mina första matteord

1

3

Innehåll sånger

egen bok 16 Min Sifferlandet

kort nr

4

SifferlandetBlinka lilla stjärna

A ram sam sam ................................................................................................... 1 ............................................................................................... 2 Blåsippor ............................................................................................................... 3

och fantasirikt sätt vill ge barnen Bom, möjligheter att bom........................................................................................ 5 bom, bom,

Bä, bä vita lamm ................................................................................................. 6 utveckla sin matematiska förmåga.

5

Daggmasken Pelle Jöns .................................................................................... 7 Den cyklande Sifferlandet ger pedagogen möjlighet att med elefanten ..................................................................................... 8 Det finns nå’noch av varje sort............................................................................... 9 fantasins hjälp låta barnen i förskolan utforska

6

Det satt två katter .............................................................................................. 10 Där hemma på vår gård .................................................................................. 11

8 Språklust 1 och 2 9 Språklust

får en inblick i matematikens värld, samtidigt som

5

2

4

3

Den här boken vänder sig till alla Blä-häpp, som på ettsabusigt grodan............................................................................................ 4

träna grundläggande matematiska begrepp. Barnen

”Jag är så stolt över alla våra författare och medarbetare som tillsammans gör läromedel som engagerar och väcker elevers lust till lärande. ”

15 Så mattefrön sifferlandet

2

5

16

6

Ekorr’n satt i granen ........................................................................................ 12 En kulen natt ..................................................................................................... 13 En liten båt ......................................................................................................... 14 En nyckelpiga ................................................................................................... 15

deras förmåga att samverka i grupp stärks.

7

7

Färgerna ............................................................................................................. 16 För högt upp i luften ........................................................................................ 17 Fötter, ben och kropp ....................................................................................... 18 Fötter ut och fötter slut .................................................................................... 19

genom sagor

Grevens hund..................................................................................................... 20 Grodan Karl-Oskar .......................................................................................... 21

10 Svenska

Har du sett min lilla katt?................................................................................ 22 Hej vind............................................................................................................... 23 Herr Gurka ......................................................................................................... 24 Honkey Tonkey ................................................................................................. 25 Hoppe Hoppe Hare .......................................................................................... 26 Huvud axlar knä och tå ................................................................................... 27 Hänger öronen på dig ner? ............................................................................. 28 Här är Rakman.................................................................................................. 29

8

4 Så väcks små

barns språklust Intervju med Carin Rydja

5 Använd alla sinnen

vid språkinlärning Intervju med

10

9

lekande lätt

11 Förskolan

Idas sommarvisa ............................................................................................... 30 Imse Vimse spindel, Rock-spindeln.............................................................. 31 (xxx) Jag blir så glad ................................................................................................... 32 Jag bor på en bondgård ................................................................................... 33 Jag hamrar och spikar...................................................................................... 34

Regnbågen

1

20 Beställningssedel 10

9

8

Magdalena T Granholm

Christer Carlberg, VD på Sanoma Utbildning.

12 En rolig samling

Nu märker vi att blended learning gör skillnad i klassrummen

Sandra Jensen

6 Språklust 1,

Titta vad jag kan!

Behovet av beprövade läromedel har aldrig varit större. Senaste PISA undersökningen visar att spännvidden på kunskapsnivåer är fortsatt hög, och allt fler lärare uttrycker en önskan om nya verktyg för att kunna möta varje elevs unika förutsättningar att nå kunskapsmålen. Vi på Sanoma Utbildning fortsätter därför att satsa stort inom blended learning, så att du som lärare kan välja att arbeta med både tryckta och digitala läromedel – utifrån behov och situation.

12

För att verkligen bidra till att elever kan nå sin fulla potential så lägger vi ner stor möda på att skapa ett riktigt bra lärarstöd. Lärarhandledningarna till våra läromedel är fyllda med material som bidrar till en Redaktion Sanoma Utbildning och AB Huset Makalösa Tryck Pipeline Nordic AB Foto More than Words Reservation för eventuella prisändringar efter publikationens tryckning. Aktuella priser finns på www.sanomautbildning.se

/ 2  /  Förskola 2020

varierad undervisning på ett lustfyllt men ändå effektivt sätt. Allt detta ryms i vårt löfte om att skapa marknadens bästa läromedel, vilket efter 25 år i branschen känns viktigare än någonsin. Inom förskolan är det viktigt att ha ett medvetet språkligt arbete. Därför har vi skapat material som ökar språk­s timulansen. Vi har lekfulla övningar, sagor som ökar språklusten och verktyg som triggar barnens fantasi att utforska språket och träna på matematiska begrepp. Jag hoppas att du hittar precis det du letar efter i årets katalog. Lycka till!

Våra läromedel och våra kataloger är tryckta på FSC-märkt papper.

  Förskolan 2020  / 3  /


Tidig språkutveckling är nyckeln till allt lärande Text Anne Hammarskjöld  Foto Roland Hejdström

Forskningsrön om att daglig, strukture­ rad och lustfylld språkstimulans redan i för­ skolan är avgörande för senare läs- och skrivförmåga, inspirerade mig. Jag började arbeta i Torshälla, där jag fick gehör för mina idéer. Som stöd till personalen, gjorde jag då ett eget språkmaterial, ett tioveckorsprogram med färdiga förslag till pedagogiska och roliga språklekstunder. Vi startade också kontinuerlig fortbildning i språklig med­ vetenhet för all personal.

Använd alla sinnen vid språkinlärning Text Anne Hammarskjöld  Foto Roland Hejdström

Hela Sandra Jensens liv präglas av flerspråkighet. Själv talar hon fem olika språk, bor i Österrike och dessutom skriver hon läromedel för svenska som andraspråk i förskolan.

Talpedagogen Carin Rydja har skrivit Språklust-serien för förskola och för­skoleklasser. Själv står hon med en fot i sagorna och en fot i forskningen.

Språklust genom

Min barndoms berättelser stimulerade mitt stora språkintresse. Jag utbildade mig till grundskollärare men intresset för språkut­ veckling växte när jag fick barn. På prome­ naderna pratade jag ner i vagnen om allt jag såg. Att så tidigt som möjligt överskölja sitt barn med ord är grunden för en positiv språk­ utveckling och i förlängningen nyckeln till allt lärande. Senare sökte jag talpedagogut­ bildningen i Stockholm och det har jag aldrig ångrat.

SAGOR Carin Rydja

”Att så tidigt som möjligt överskölja sitt barn

med ord är grunden för en positiv språkutveckling och i förlängningen nyckeln till allt lärande.”

/ 4  /  Förskola 2020

Uppföljningen under tio år har visat att ande­ len språkligt medvetna 6–7-åringar ökat väsentligt, tack vare förskollärarnas stora engagemang. Jag fortsatte att tillverka mate­ rial och föreläsa. Efterfrågan gjorde att jag kontaktade förlaget. Resultatet är mina fyra hittills utgivna böcker. I boken, Språklust genom sagor, har jag gjort ett eget val av sagor. Favorit är sagan om Pricken som har ett viktigt budskap och ett lyckligt slut. För det ska sagor ha.

Du använder lekar och övningar för att barnen ska lära sig ett nytt språk. Vilka fungerar bäst? Lekarna när barnen rör på sig och samtidigt lär sig ett språk är bäst. De har jättekul och lär sig snabbt också. Det gäller att använda så många sinnen som möjligt vid inlärnings­ processen. Bilder är också viktiga.

Sedan år 2000 bor Sandra Jensen i Graz i Österrike, där hon är chef för skolkuratorer. Sedan hon flyttade dit har hon inte bara hunnit med att implementera skolkuratorer i skolor i länet och blivit en av landets främsta experter inom området, hon har dessutom skrivit läroböckerna Svenska lekande lätt och Förskolan Regnbågen-böckerna, båda för förskolan. Du är uppvuxen i ett trespråkigt hem, hur har det påverkat dig i din yrkesutövning? Det har påverkat mig väldigt mycket. Jag är halvt tjeck och halvt dansk och mina föräldrar pratade engelska med varandra i vårt hem i Skåne. Det har varit en självklarhet att kunna många språk. Vilken är grunden när barnen ska lära sig flera språk? Främst måste det finnas ett intresse och att barnet är motiverat, dvs att det finns ett behov

av att kunna ett annat språk. Omgivningen är jätteviktig, att föräldrarna är positiva till det nya språket, samtidigt som de fortsätter att stödja modersmålsutvecklingen.

”Lekarna när bar­

nen rör på sig och samtidigt lär sig ett språk är bäst.”

Vilka är dina bästa råd till förskollärare som jobbar med flerspråkiga barn? 1. Få barnen att känna sig trygga, ha roligt och se till att de använder de nya orden. 2. Prata långsamt och tydligt. En sak i taget. För många anvisningar på en gång leder till förvirring. 3. Alla situationer kan användas till att öva svenska! Hur många språk kan en 5-åring lära sig? Finns förutsättningarna och motivationen kan de lätt lära sig fem språk.

  Förskolan 2020  / 5  /


Tidig språkutveckling är nyckeln till allt lärande Text Anne Hammarskjöld  Foto Roland Hejdström

Forskningsrön om att daglig, strukture­ rad och lustfylld språkstimulans redan i för­ skolan är avgörande för senare läs- och skrivförmåga, inspirerade mig. Jag började arbeta i Torshälla, där jag fick gehör för mina idéer. Som stöd till personalen, gjorde jag då ett eget språkmaterial, ett tioveckorsprogram med färdiga förslag till pedagogiska och roliga språklekstunder. Vi startade också kontinuerlig fortbildning i språklig med­ vetenhet för all personal.

Använd alla sinnen vid språkinlärning Text Anne Hammarskjöld  Foto Roland Hejdström

Hela Sandra Jensens liv präglas av flerspråkighet. Själv talar hon fem olika språk, bor i Österrike och dessutom skriver hon läromedel för svenska som andraspråk i förskolan.

Talpedagogen Carin Rydja har skrivit Språklust-serien för förskola och för­skoleklasser. Själv står hon med en fot i sagorna och en fot i forskningen.

Språklust genom

Min barndoms berättelser stimulerade mitt stora språkintresse. Jag utbildade mig till grundskollärare men intresset för språkut­ veckling växte när jag fick barn. På prome­ naderna pratade jag ner i vagnen om allt jag såg. Att så tidigt som möjligt överskölja sitt barn med ord är grunden för en positiv språk­ utveckling och i förlängningen nyckeln till allt lärande. Senare sökte jag talpedagogut­ bildningen i Stockholm och det har jag aldrig ångrat.

SAGOR Carin Rydja

”Att så tidigt som möjligt överskölja sitt barn

med ord är grunden för en positiv språkutveckling och i förlängningen nyckeln till allt lärande.”

/ 4  /  Förskola 2020

Uppföljningen under tio år har visat att ande­ len språkligt medvetna 6–7-åringar ökat väsentligt, tack vare förskollärarnas stora engagemang. Jag fortsatte att tillverka mate­ rial och föreläsa. Efterfrågan gjorde att jag kontaktade förlaget. Resultatet är mina fyra hittills utgivna böcker. I boken, Språklust genom sagor, har jag gjort ett eget val av sagor. Favorit är sagan om Pricken som har ett viktigt budskap och ett lyckligt slut. För det ska sagor ha.

Du använder lekar och övningar för att barnen ska lära sig ett nytt språk. Vilka fungerar bäst? Lekarna när barnen rör på sig och samtidigt lär sig ett språk är bäst. De har jättekul och lär sig snabbt också. Det gäller att använda så många sinnen som möjligt vid inlärnings­ processen. Bilder är också viktiga.

Sedan år 2000 bor Sandra Jensen i Graz i Österrike, där hon är chef för skolkuratorer. Sedan hon flyttade dit har hon inte bara hunnit med att implementera skolkuratorer i skolor i länet och blivit en av landets främsta experter inom området, hon har dessutom skrivit läroböckerna Svenska lekande lätt och Förskolan Regnbågen-böckerna, båda för förskolan. Du är uppvuxen i ett trespråkigt hem, hur har det påverkat dig i din yrkesutövning? Det har påverkat mig väldigt mycket. Jag är halvt tjeck och halvt dansk och mina föräldrar pratade engelska med varandra i vårt hem i Skåne. Det har varit en självklarhet att kunna många språk. Vilken är grunden när barnen ska lära sig flera språk? Främst måste det finnas ett intresse och att barnet är motiverat, dvs att det finns ett behov

av att kunna ett annat språk. Omgivningen är jätteviktig, att föräldrarna är positiva till det nya språket, samtidigt som de fortsätter att stödja modersmålsutvecklingen.

”Lekarna när bar­

nen rör på sig och samtidigt lär sig ett språk är bäst.”

Vilka är dina bästa råd till förskollärare som jobbar med flerspråkiga barn? 1. Få barnen att känna sig trygga, ha roligt och se till att de använder de nya orden. 2. Prata långsamt och tydligt. En sak i taget. För många anvisningar på en gång leder till förvirring. 3. Alla situationer kan användas till att öva svenska! Hur många språk kan en 5-åring lära sig? Finns förutsättningarna och motivationen kan de lätt lära sig fem språk.

  Förskolan 2020  / 5  /


Språklust 1, Titta vad jag kan!

Gömda ljud

Vad händer?

Köksredskap

Frukter

Språklust 1

Köksredskap

Frukter

Carin Rydja

TITTA

VAD JAG KAN! NAMN:

LYSSNA - Förslag till muntlig instruktion: Välj sex av bilderna och framställ motsvarande ljud bakom ett skynke eller liknande. LYSSNA - Förslag till muntlig instruktion: Välj sex av bilderna och framställ motsvarande ljud bakom ett skynke eller liknande.

Titta vad jag kan! är en bok till varje barn under sista året i förskolan. En bok att sedan få ta hem och vara glad och stolt över.

6

3. ”Dra ett streck under bilden till det här ljudet.” 4. ”Gör två ringar runt bilden till det här ljudet.” 5. ”Sätt två kryss vid bilden till det här ljudet.” 6. ”Dra två streck under bilden till det här ljudet.”

1. ”Lyssna på ljudet jag gör och rita en ring runt bilden som visar det som låter.” 2. ”Lyssna igen och sätt ett kryss vid bilden som visar det som låter nu.”

1. ”Lyssna på ljudet jag gör och rita en ring runt bilden som visar det som låter.” 7 2. ”Lyssna igen och sätt ett kryss vid bilden som visar det som låter nu.”

LYSSNA - Förslag till muntlig instruktion: ”Sätt ett kryss vid bilden som visar det jag säger.” ”Flickan sparkar boll.” ”Pojken halkar på isen.” ”Hunden gnager på ett ben.”

6

3. ”Dra ett streck under bilden till det här ljudet.” 4. ”Gör två ringar runt bilden till det här ljudet.” 5. ”Sätt två kryss vid bilden till det här ljudet.” 6. ”Dra två streck under bilden till det här ljudet.”

Titta vad jag kan! – Protokoll Kopiera gärna hela uppslaget på A3-papper

ANTAL RÄTT

KLAR*

BEGREPP - Förslag till muntlig instruktion:

10

ÄNNU OBSERVATIONER EJ KLAR

s.5

BEGREPP - Förslag till muntlig instruktion: ”Apan Ada vill bara äta frukter. Hjälp henne att hitta dem. Gör en ring runt alla frukter du ser.”

”Kalle Kock letar efter sina köksredskap. Gör en ring runt alla saker som han kan behöva när han lagar mat.”

11

LYSSNA

LYSSNA

BARNETS NAMN: Vilka djur finns med i sagan? (5) s.6

Gömda ljud (6)

Språklust 1

Språklig medvetenhet

SAGOR

s. 8

Berätta! (3)

s. 9

BEGREPP

SAGOR

Vad händer? (3)

BEGREPP

Kartläggningar och observationer efter genomgång i Språklust 1

s. 7

Måla Ingrid (6) s. 10

Frukter (6) s. 11

Köksredskap (5) s. 12

Sortera (4) s. 13

Vilka är lika? (5) s. 14

Över – under (4)

Carin Rydja

s. 15

På – i (6) s. 16

Framför – bakom (5)

LYSSNA - Förslag till muntlig instruktion:

Handledning

s. 17

Minst (5)

Välj sex av bilderna och framställ motsvarande ljud bakom ett skynke eller liknande. s. 18

6

3. ”Dra ett streck under bilden till det här ljudet.” 4. ”Gör två ringar runt bilden till det här ljudet.” 5. ”Sätt två kryss vid bilden till det här ljudet.” 6. ”Dra två streck under bilden till det här ljudet.” s. 19

Hitta rimordet (5)

RIM

Störst (5)

”Titta vad jag kan!”

1. ”Lyssna på ljudet jag gör och rita en ring runt bilden som visar det som låter.” 2. ”Lyssna igen och sätt ett kryss vid bilden som visar det som låter nu.”

RIM

Tanken är att förskolläraren med hjälp av Titta vad jag kan! ska göra en enkel kartläggning av varje 5-årings språkutveckling, inför övergången till förskoleklass. Resultatet kan sedan delges föräldrarna vid utvecklingssamtalen. Med Titta vad jag kan! som utgångspunkt underlättas samtalet om varje barns språkliga medve­ tenhet och utvecklingsmöjligheter.

s. 20

Hjälp Lilla Bus! (4) s. 21

Para ihop rimorden (5)

Språklust 1, Titta vad jag kan! Med Titta vad jag kan! följer en handledning till förskolläraren, med Paket med 5 böcker och en handledning 523-3267-2 330:konkreta förslag, tips och råd. Den innehåller också ett kopieringsunder­ Författare Carin Rydja lag för protokoll över observationer och kartläggning. Illustratör Pia Niemi Syftet är att observera och kart­ lägga barnens språk­utveckling, för att så tidigt som möjligt upptäcka de barn som ännu inte nått språklig medvetenhet. Dessa barn behöver ytterligare stödLYSSNA och hjälp i formtillav fler instruktion: ”Sätt ett kryss vid bilden som visar det jag säger.” - Förslag muntlig struktu­rerade och lustfyllda ”Flickan sparkarspråk­ boll.” ”Pojken halkar på isen.” stunder i en mindre grupp.

”Hunden gnager på ett ben.”

s. 22

Peka på rimordet (6+6) (rimigenkänning) *(Vi måste ge ”Klar” även om 1 sak blivit fel. Det tyder ändå på förståelse!) SAMMANFATTNING: Namn: Lyssna

är duktig på att Berätta

Förstå begrepp

Känna igen rim

(Markera det du avser!)

Det var lite svårare med: Därför ska

/du få öva mer på just det, i en liten grupp.**

** Se det avsnitt i ”Språklust 1”, som behandlar det aktuella momentet.

Sidan 10

Sidan 12 Sortera

Frukter

Frukter

Sortera

– Apan Ada sitter här i mitten och undrar över sin mat. – Hon vill bara äta frukter. – Apan behöver din hjälp att hitta frukterna. – Hon skulle bli så glad då. – Gör en ring runt alla frukter du ser!

– Se så många muggar! – Fina muggar i olika färger, olika mönster och olika former. – Men de behöver sorteras. – De står ju huller om buller. – Du måste hjälpa till att ställa i ordning. – De som är lika ska stå tillsammans. – Ta pennan och dra streck från varje mugg till hörnet där den ska stå.

Titta vad jag kan! är ett utvärderingsmaterial som är knutet till boken Språklust 1 – ett tioveckors­program med förslag på dagliga språkövningar, ramsor, sånger BEGREPP - Förslag till muntlig instruktion: och lekar. 10 ”Apan Ada vill bara äta frukter. Hjälp henne att hitta dem. Gör en ring runt alla frukter du ser.” – Bra! Tack för hjälpen, säger Apan Ada!

– Tack för att du hjälpte till att sortera!

Kartläggningar och observationer

10

BEGREPP - Förslag till muntlig instruktion: ”Kalle Kock letar efter sina köksredskap. Gör en ring runt alla saker som han kan behöva när han lagar mat.”

Gå in på sanomautbildning.se och bläddra i boken!

11

BEGREPP - Förslag till muntlig instruktion:

BEGREPP - Förslag till muntlig instruktion:

12

”Apan Ada vill bara äta frukter. Hjälp henne att hitta dem. Gör en ring runt alla frukter du ser.”

Sidan 11

”De här muggarna behöver sorteras. De som är likadana ska stå tillsammans. Dra streck från varje mugg till hörnet där den ska stå.”

Sidan 13 Vilka är lika?

Köksredskap

Köksredskap

Vilka är lika?

– Kalle Kock söker efter sina köksredskap, han vet inte var de är. – Han behöver sina redskap när han ska laga mat och baka. – Du får hjälpa honom att leta! – Gör en ring runt alla köksredskap som du hittar.

– Titta på raden med flaggor. – Kan du hitta två som är exakt lika? – Gör en ring runt de flaggor som är lika.

Hjälp till och förklara närmare, om barnet har svårt att förstå begreppet köksredskap.

Fortsätt därefter med raderna med ansikten, äpplen och vantar. Instruera på samma sätt och kom ihåg att ge uppmuntran!

– Titta nu på nallarna. – Försök att hitta två nallar som är lika. – Gör en ring runt de som är lika.

– Vilken tur att Kalle Kock fick hjälp av dig! BEGREPP - Förslag till muntlig instruktion: ”Kalle Kock letar efter sina köksredskap. Gör en ring runt alla saker som han kan behöva när han lagar mat.”

BEGREPP - Förslag till muntlig instruktion:

11

”Titta på bilderna. Leta upp och ringa in två som är lika på varje rad.”

13

12

13

Enkel kartläggning av femåringens språkutveckling inför övergången till förskoleklass.

/ 6  /  Förskola 2020

  Förskolan 2020  / 7  /


Språklust 1, Titta vad jag kan!

Gömda ljud

Vad händer?

Köksredskap

Frukter

Språklust 1

Köksredskap

Frukter

Carin Rydja

TITTA

VAD JAG KAN! NAMN:

LYSSNA - Förslag till muntlig instruktion: Välj sex av bilderna och framställ motsvarande ljud bakom ett skynke eller liknande. LYSSNA - Förslag till muntlig instruktion: Välj sex av bilderna och framställ motsvarande ljud bakom ett skynke eller liknande.

Titta vad jag kan! är en bok till varje barn under sista året i förskolan. En bok att sedan få ta hem och vara glad och stolt över.

6

3. ”Dra ett streck under bilden till det här ljudet.” 4. ”Gör två ringar runt bilden till det här ljudet.” 5. ”Sätt två kryss vid bilden till det här ljudet.” 6. ”Dra två streck under bilden till det här ljudet.”

1. ”Lyssna på ljudet jag gör och rita en ring runt bilden som visar det som låter.” 2. ”Lyssna igen och sätt ett kryss vid bilden som visar det som låter nu.”

1. ”Lyssna på ljudet jag gör och rita en ring runt bilden som visar det som låter.” 7 2. ”Lyssna igen och sätt ett kryss vid bilden som visar det som låter nu.”

LYSSNA - Förslag till muntlig instruktion: ”Sätt ett kryss vid bilden som visar det jag säger.” ”Flickan sparkar boll.” ”Pojken halkar på isen.” ”Hunden gnager på ett ben.”

6

3. ”Dra ett streck under bilden till det här ljudet.” 4. ”Gör två ringar runt bilden till det här ljudet.” 5. ”Sätt två kryss vid bilden till det här ljudet.” 6. ”Dra två streck under bilden till det här ljudet.”

Titta vad jag kan! – Protokoll Kopiera gärna hela uppslaget på A3-papper

ANTAL RÄTT

KLAR*

BEGREPP - Förslag till muntlig instruktion:

10

ÄNNU OBSERVATIONER EJ KLAR

s.5

BEGREPP - Förslag till muntlig instruktion: ”Apan Ada vill bara äta frukter. Hjälp henne att hitta dem. Gör en ring runt alla frukter du ser.”

”Kalle Kock letar efter sina köksredskap. Gör en ring runt alla saker som han kan behöva när han lagar mat.”

11

LYSSNA

LYSSNA

BARNETS NAMN: Vilka djur finns med i sagan? (5) s.6

Gömda ljud (6)

Språklust 1

Språklig medvetenhet

SAGOR

s. 8

Berätta! (3)

s. 9

BEGREPP

SAGOR

Vad händer? (3)

BEGREPP

Kartläggningar och observationer efter genomgång i Språklust 1

s. 7

Måla Ingrid (6) s. 10

Frukter (6) s. 11

Köksredskap (5) s. 12

Sortera (4) s. 13

Vilka är lika? (5) s. 14

Över – under (4)

Carin Rydja

s. 15

På – i (6) s. 16

Framför – bakom (5)

LYSSNA - Förslag till muntlig instruktion:

Handledning

s. 17

Minst (5)

Välj sex av bilderna och framställ motsvarande ljud bakom ett skynke eller liknande. s. 18

6

3. ”Dra ett streck under bilden till det här ljudet.” 4. ”Gör två ringar runt bilden till det här ljudet.” 5. ”Sätt två kryss vid bilden till det här ljudet.” 6. ”Dra två streck under bilden till det här ljudet.” s. 19

Hitta rimordet (5)

RIM

Störst (5)

”Titta vad jag kan!”

1. ”Lyssna på ljudet jag gör och rita en ring runt bilden som visar det som låter.” 2. ”Lyssna igen och sätt ett kryss vid bilden som visar det som låter nu.”

RIM

Tanken är att förskolläraren med hjälp av Titta vad jag kan! ska göra en enkel kartläggning av varje 5-årings språkutveckling, inför övergången till förskoleklass. Resultatet kan sedan delges föräldrarna vid utvecklingssamtalen. Med Titta vad jag kan! som utgångspunkt underlättas samtalet om varje barns språkliga medve­ tenhet och utvecklingsmöjligheter.

s. 20

Hjälp Lilla Bus! (4) s. 21

Para ihop rimorden (5)

Språklust 1, Titta vad jag kan! Med Titta vad jag kan! följer en handledning till förskolläraren, med Paket med 5 böcker och en handledning 523-3267-2 330:konkreta förslag, tips och råd. Den innehåller också ett kopieringsunder­ Författare Carin Rydja lag för protokoll över observationer och kartläggning. Illustratör Pia Niemi Syftet är att observera och kart­ lägga barnens språk­utveckling, för att så tidigt som möjligt upptäcka de barn som ännu inte nått språklig medvetenhet. Dessa barn behöver ytterligare stödLYSSNA och hjälp i formtillav fler instruktion: ”Sätt ett kryss vid bilden som visar det jag säger.” - Förslag muntlig struktu­rerade och lustfyllda ”Flickan sparkarspråk­ boll.” ”Pojken halkar på isen.” stunder i en mindre grupp.

”Hunden gnager på ett ben.”

s. 22

Peka på rimordet (6+6) (rimigenkänning) *(Vi måste ge ”Klar” även om 1 sak blivit fel. Det tyder ändå på förståelse!) SAMMANFATTNING: Namn: Lyssna

är duktig på att Berätta

Förstå begrepp

Känna igen rim

(Markera det du avser!)

Det var lite svårare med: Därför ska

/du få öva mer på just det, i en liten grupp.**

** Se det avsnitt i ”Språklust 1”, som behandlar det aktuella momentet.

Sidan 10

Sidan 12 Sortera

Frukter

Frukter

Sortera

– Apan Ada sitter här i mitten och undrar över sin mat. – Hon vill bara äta frukter. – Apan behöver din hjälp att hitta frukterna. – Hon skulle bli så glad då. – Gör en ring runt alla frukter du ser!

– Se så många muggar! – Fina muggar i olika färger, olika mönster och olika former. – Men de behöver sorteras. – De står ju huller om buller. – Du måste hjälpa till att ställa i ordning. – De som är lika ska stå tillsammans. – Ta pennan och dra streck från varje mugg till hörnet där den ska stå.

Titta vad jag kan! är ett utvärderingsmaterial som är knutet till boken Språklust 1 – ett tioveckors­program med förslag på dagliga språkövningar, ramsor, sånger BEGREPP - Förslag till muntlig instruktion: och lekar. 10 ”Apan Ada vill bara äta frukter. Hjälp henne att hitta dem. Gör en ring runt alla frukter du ser.” – Bra! Tack för hjälpen, säger Apan Ada!

– Tack för att du hjälpte till att sortera!

Kartläggningar och observationer

10

BEGREPP - Förslag till muntlig instruktion: ”Kalle Kock letar efter sina köksredskap. Gör en ring runt alla saker som han kan behöva när han lagar mat.”

Gå in på sanomautbildning.se och bläddra i boken!

11

BEGREPP - Förslag till muntlig instruktion:

BEGREPP - Förslag till muntlig instruktion:

12

”Apan Ada vill bara äta frukter. Hjälp henne att hitta dem. Gör en ring runt alla frukter du ser.”

Sidan 11

”De här muggarna behöver sorteras. De som är likadana ska stå tillsammans. Dra streck från varje mugg till hörnet där den ska stå.”

Sidan 13 Vilka är lika?

Köksredskap

Köksredskap

Vilka är lika?

– Kalle Kock söker efter sina köksredskap, han vet inte var de är. – Han behöver sina redskap när han ska laga mat och baka. – Du får hjälpa honom att leta! – Gör en ring runt alla köksredskap som du hittar.

– Titta på raden med flaggor. – Kan du hitta två som är exakt lika? – Gör en ring runt de flaggor som är lika.

Hjälp till och förklara närmare, om barnet har svårt att förstå begreppet köksredskap.

Fortsätt därefter med raderna med ansikten, äpplen och vantar. Instruera på samma sätt och kom ihåg att ge uppmuntran!

– Titta nu på nallarna. – Försök att hitta två nallar som är lika. – Gör en ring runt de som är lika.

– Vilken tur att Kalle Kock fick hjälp av dig! BEGREPP - Förslag till muntlig instruktion: ”Kalle Kock letar efter sina köksredskap. Gör en ring runt alla saker som han kan behöva när han lagar mat.”

BEGREPP - Förslag till muntlig instruktion:

11

”Titta på bilderna. Leta upp och ringa in två som är lika på varje rad.”

13

12

13

Enkel kartläggning av femåringens språkutveckling inför övergången till förskoleklass.

/ 6  /  Förskola 2020

  Förskolan 2020  / 7  /


Språklust 1

Språklust genom sagor

Tioveckorsprogram med lekfulla språkövningar.

Språklust Språklust 1 är en handledning med tips och idéer till ett lustfyllt arbetssätt, som främjar barnens språkutveckling.

genom

SAGOR

Språklust genom sagor är en handledning i stort format med färdiga förslag till sago­ stunder kring 16 kända sagor. Till varje sago­ stund hör en utförlig beskrivning, ramsor, rim, sånger, tips och idéer samt ett inspire­rande bildmaterial, färdigt att klippa ut. Materialet kan användas från tidig för­sko­le­­ ålder och vidare upp i förskoleklassen.

Carin Rydja

I ett tioveckorsprogram ges dag för dag förslag på övningar, ramsor, sånger och lekar som passar till de olika momenten i språkträningen. Förutom det utförliga programmet innehåller boken också de föreslagna sångerna, lekarna, rimmen och ramsorna. Boken är rikt illustrerad och flera av bilderna kan lamineras och klippas ut, för att sedan användas i de olika övningarna. Du behöver inte leta efter lämpliga ramsor, sånger eller bilder – det mesta finns i boken! Du behöver inte leta efter lämpliga ramsor, sånger eller bilder – det mesta finns i boken! Till boken finns ett utvärderingsmaterial, ”Språklust 1, titta vad jag kan!”. Se föregående sida.

Här fortsätter språk­övningarna i ett tolvveckors­program.

Trollspråk "Tumpar du i Kallimallivandra?" sa det första trollet till det andra. "Nej, men Linkelunk har buritörsta", sa det andra trollet till det första. Det var inte underligt minsann, att de inte alls förstod varann!

Klumpa-Dumpa Lilla trollet Klumpa-Dumpa skulle gå på fest. Mamma sa: "Min lilla stumpa minns att du är gäst. Sväng på svansen elegant, nig sen riktigt fint för tant, hälsa från din mamma." Lilla trollet Klumpa-Dumpa spillde sin chokla'. Tanten sa: "Min lilla flicka det var inte bra." Trollet börja gråta då, sa: "Jag vill till mamma gå." Sprang så med detsamma.

Språklust 1

Lilla trollet Klumpa-Dumpa kila hem med fart. Trollemamma sa helt häpen: "Kommer du så snart?" Sen hon tröstade sitt troll med en väldig kokosboll. Gjorde trollets mamma. 126

Handledning i stort format med färdiga förslag till sagostunder kring sexton kända sagor.

Språklust 2 är avsedd för förskole­k lassen. Här fortsätter språk­övningarna i ett tolv­ veckorsprogram med allt från rim till meningar samt ord, stavelser och ljud. I boken finns också de föreslagna sångerna, rimmen och ramsorna samt ett omfattande och rikt illustrerat arbetsmaterial att klippa ut och laminera.

Till Språklust 2 finns en arbetsbok fylld av övningar. 127

622-7762-8

468:-

Språklust 1, Titta vad jag kan! 523-3267-2 (Paket med 5 böcker och en handledning, läs på sid 6)

330:-

Språklust 2

622-8508-1

485:-

Språklust 2 Arbetsbok

622-9770-1

67:-

Språklust genom sagor

523-0848-6

555:-

Författare Carin Rydja

Gå in på sanomautbildning.se och bläddra i boken!

Illustratör Pia Niemi

/ 8  /  Förskola 2020

  Förskolan 2020  / 9  /


Språklust 1

Språklust genom sagor

Tioveckorsprogram med lekfulla språkövningar.

Språklust Språklust 1 är en handledning med tips och idéer till ett lustfyllt arbetssätt, som främjar barnens språkutveckling.

genom

SAGOR

Språklust genom sagor är en handledning i stort format med färdiga förslag till sago­ stunder kring 16 kända sagor. Till varje sago­ stund hör en utförlig beskrivning, ramsor, rim, sånger, tips och idéer samt ett inspire­rande bildmaterial, färdigt att klippa ut. Materialet kan användas från tidig för­sko­le­­ ålder och vidare upp i förskoleklassen.

Carin Rydja

I ett tioveckorsprogram ges dag för dag förslag på övningar, ramsor, sånger och lekar som passar till de olika momenten i språkträningen. Förutom det utförliga programmet innehåller boken också de föreslagna sångerna, lekarna, rimmen och ramsorna. Boken är rikt illustrerad och flera av bilderna kan lamineras och klippas ut, för att sedan användas i de olika övningarna. Du behöver inte leta efter lämpliga ramsor, sånger eller bilder – det mesta finns i boken! Du behöver inte leta efter lämpliga ramsor, sånger eller bilder – det mesta finns i boken! Till boken finns ett utvärderingsmaterial, ”Språklust 1, titta vad jag kan!”. Se föregående sida.

Här fortsätter språk­övningarna i ett tolvveckors­program.

Trollspråk "Tumpar du i Kallimallivandra?" sa det första trollet till det andra. "Nej, men Linkelunk har buritörsta", sa det andra trollet till det första. Det var inte underligt minsann, att de inte alls förstod varann!

Klumpa-Dumpa Lilla trollet Klumpa-Dumpa skulle gå på fest. Mamma sa: "Min lilla stumpa minns att du är gäst. Sväng på svansen elegant, nig sen riktigt fint för tant, hälsa från din mamma." Lilla trollet Klumpa-Dumpa spillde sin chokla'. Tanten sa: "Min lilla flicka det var inte bra." Trollet börja gråta då, sa: "Jag vill till mamma gå." Sprang så med detsamma.

Språklust 1

Lilla trollet Klumpa-Dumpa kila hem med fart. Trollemamma sa helt häpen: "Kommer du så snart?" Sen hon tröstade sitt troll med en väldig kokosboll. Gjorde trollets mamma. 126

Handledning i stort format med färdiga förslag till sagostunder kring sexton kända sagor.

Språklust 2 är avsedd för förskole­k lassen. Här fortsätter språk­övningarna i ett tolv­ veckorsprogram med allt från rim till meningar samt ord, stavelser och ljud. I boken finns också de föreslagna sångerna, rimmen och ramsorna samt ett omfattande och rikt illustrerat arbetsmaterial att klippa ut och laminera.

Till Språklust 2 finns en arbetsbok fylld av övningar. 127

622-7762-8

468:-

Språklust 1, Titta vad jag kan! 523-3267-2 (Paket med 5 böcker och en handledning, läs på sid 6)

330:-

Språklust 2

622-8508-1

485:-

Språklust 2 Arbetsbok

622-9770-1

67:-

Språklust genom sagor

523-0848-6

555:-

Författare Carin Rydja

Gå in på sanomautbildning.se och bläddra i boken!

Illustratör Pia Niemi

/ 8  /  Förskola 2020

  Förskolan 2020  / 9  /


Svenska lekande lätt

Förskolan Regnbågen

förskolepersonal r. Boken ger en bra t lära sig svenska

SVENSKA

Genom lekar och roliga övningar får barnen hjälp på vägen till ett nytt språk.

I början är barnets ordförråd mycket begränsat. Hur hade det kunnat vara på annat sätt? Men låt inte detta hindra dig från att använda språket barnet ska lära sig och prata, prata, prata. Ju mer du pratar, desto mer ”slinker in” och ordförrådet växer snabbt. Prata långsamt och tydligt och tillräckligt högt, men skrik inte. Många tycks tro att om man skriker förstår andra bättre, men så länge man talar hörbart räcker det mer än väl. Att någon skriker är bara obehagligt och enbart kontraproduktivt! Det kan ta ett tag innan barnet förstått det nya språkets uppbyggnad och ordföljden blir då ofta på modersmålet. Vissa språk är också mer ordrika än andra, vilket kan medföra att det helt enkelt inte finns ett motsvarande ord på det nya språket, eller så är ordet närmast omöjligt att översätta. Många barn tar till ursprungsordet i sådana situationer. Ibland kan det förvirra den vuxne att ett barn säger ett ord helt korrekt, men inte beter sig på förväntat sätt. Det kan bero på att barnet lärt sig glosan, men inte helt förstått betydelsen. Detta kan ta ytterligare ett tag. Ha tålamod! Inte heller uttalet är alltid så lätt! Ibland lär sig barnen rätt direkt, ibland upprepar de samma fel om och om igen oavsett hur ofta de blivit rättade. Välj när och om du ska rätta barnet. Det är inte meningen att barnet ska lära sig fel, men man kan heller inte kräva att barnet ska rätta sig själv! Som tur är, är de flesta barn inte så känsliga för att bli rättade. De är vana vid att inte kunna saker på en gång och är envisa med att vilja lära sig. Tänk bara på det lilla barnet som lär sig gå. I början trillar babyn efter ett par steg, men reser sig upp och försöker igen och igen och igen. Barn ger inte upp i första taget! Det påstås allt som oftast att man inte ska rätta barn när de säger fel. Man menar att om barnet vistas i en rik språklig miljö kommer det att höra den korrekta formuleringen tillräckligt ofta. Personligen tycker jag att det är orimligt att förvänta sig att ett barn ska lära sig rätt ord eller grammatik helt själv. Jag har inte haft några dåliga erfarenheter av att rätta

Anpassa övningarna efter individerna i gruppen – om ni till exempel går igenom yrken, så fokusera på de yrken som föräldrarna har. Eller varför inte diskutera barnens egna intressen eller favoriträtter? Många övningar bygger på barnens nyfikenhet. Genom att anpassa övningsuppgiften till din grupps behov och att ändra uppläggning och utförande blir det roligare för barnet. Ju roligare barnet har, och ju mer motiverat barnet är att lära sig något, desto lättare och snabbare går det!

11

10

Boken är uppdelad i tre delar. Första delen innehåller en kortare teoretisk bakgrund till språkinlärning och flerspråkighet.

Samtalsfrämjande övningar

Tema: Yrke Sång: . . . . .

Räven .raskar .över .isen Sockerbagaren Poliskonstapeln Jag .hamrar .och .spikar

Rörelseövning: . . .

Fruktsallad Lek .med .ballong

Kreativ övning: .

Hitta .bilderna .som .hör .ihop

Träna/repetera: . Repetition .1 .– .med .bilder . Minneslek Samtalsfr. övn.: .

Vad händer idag? Material: .Bilder .eller .egna .foton, .klister, .små .magneter .eller .kardborreband . Övar: .Aktivt .ordförråd, .hörförståelse Ord: .Ord .som .beskriver .vardagen .på .förskolan

Leta .föremål .på .en .bild

Träna/repetera glosor

Tema: Kroppen

Rörelseövningar

Sång: . . . . . .

Var .är .tummen Klappa .händerna Klappa .händerna .så .fort .man .kan . Vipp .på .rumpan .affär Kroppsbossa Huvud, .axlar, .knä .och .tå

Rörelseövning: . .

Fruktsallad Lär .känna .din .kropp

Det är viktigt för barn att förstå vad som händer runt omkring dem. Ett barn som inte kan kommunicera känner sig otryggt. Detta ger sig uttryck på olika sätt. Vissa barn drar sig tillbaka, vilket kan förväxlas med blyghet. Andra barn blir aggressiva. Tänk på att de tysta och tillbakadragna barnen behöver minst lika mycket uppmärksamhet och stöd som de högljudda och aggressiva! Ett sätt att förtydliga dagens förlopp och vad som ska hända är att använda sig av bilder. I slutet av boken finns en del bilder att arbeta med. Börja med att använda dig av dessa och komplettera efter hand med egna bilder – fotografera det du och barnet behöver kommunicera om vad gäller förskolan, såväl vardagssituationer och rutiner som speciella händelser.

Lugn interaktion: . Kroppen Kreativ övning: . .

Påklädningspappersdocka Hitta .bilderna .som .hör .ihop

Träna/repetera: . Repetition .2 .– .Snurra .flaskan

Lugn interaktion

Förslag på bilder:

Tema: Färg

Kreativa övningar

Sång: . . .

Färgerna Blåklint

Rörelseövning: . . .

Bollek Räkna .tillsammans

Samtalsfrämjande övningar

Samtalsfrämjande övningar

lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­

BONNIERS

TEORETISK BAKGRUND

er, årstid/dygn •(9657-5) Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, viteter • Aktiviteter • Aktivi­ id/dygn • Väder, årstid/dygn • r • Aktiviteter • Aktiviteter • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ viteter • Aktiviteter • Aktivi­ n • Väder, årstid/dygn • Väder, r • Aktiviteter • Aktiviteter • id/dygn • Väder, årstid/dygn • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ er, årstid/dygn • Väder, årstid/ r • Aktiviteter • Aktiviteter • n • Väder, årstid/dygn • Väder, viteter • Aktiviteter • Aktivi­ id/dygn • Väder, årstid/dygn • r • Aktiviteter • Aktiviteter • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ viteter • Aktiviteter • Aktivi­ n • Väder, årstid/dygn • Väder, r • Aktiviteter • Aktiviteter • id/dygn • Väder, årstid/dygn • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ er, årstid/dygn • Väder, årstid/ r • Aktiviteter • Aktiviteter • n • Väder, årstid/dygn viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter •

L EK A N D E L ÄT T

Följ vardagen i en förskola! TEORETISK BAKGRUND

ISBN 978-91-622-9657-5

Barnet och det nya språket

Språkinlärningen sker på ett lekfullt sätt. Det ska vara roligt att lära sig något nytt och helst ska tiden flyga iväg. Barnen ska se fram emot att få lära sig mer. Har de känslan av att de ”leker” och inte ”lär” blir undervisningen mycket roligare. En av mina elever sa till sin mamma när hon kom och hämtade honom: ”VA?! Har det redan gått två timmar?! Det kändes som en kvart! Vi har bara lekt!” Boken är uppdelad i tre delar. Första delen innehåller en kortare teoretisk bakgrund till språkinlärning och flerspråkighet. Därefter följer praktiska råd och anvisningar samt de olika övningarna. Sist i boken finns ett bildmaterial att klippa ut och laminera. Till varje övning finns beskrivet vad som övas, vilket material som behövs och hur övningen går till. Det finns även förslag på teman, hur man kan variera uppgiften och hur svårigheten kan ökas. Man kan anpassa de olika övningarna efter förkunskaper, ålder och storleken på gruppen. Det är inte meningen att man ska beta av boken från första till sista sidan, utan den är tänkt att användas som en inspirationskälla. Ta övningarna i den ordning som passar er. Uteslut övningar som inte känns rätt för den grupp av barn du har just nu. Verkar en övning rolig, men temat passar inte just nu – ändra då temat! Föredrar du att göra övningen med ett annat tema så gör det! Temat är endast ett förslag. Övningarna varierar från stillasittande och koncentrerat samarbete till lekar där banen får springa runt och röra på sig. I vissa övningar tränas det passiva ordförrådet, i andra det aktiva. En del övningar passar bättre för mindre grupper medan andra övningar inte har någon gräns för hur många som kan vara med. Somliga övningar förutsätter att barnet har en del förkunskaper, som till exempel att kunna benämna olika föremål eller färger, men de flesta övningarna kan du anpassa till individens förutsättningar. Efter hand som barnet lär sig mer kan du återvända till samma övning och öka svårighetsgraden. Det är även möjligt att göra samma övning, men med olika teman. Temat är bara ett förslag och det är upp till var och en att anpassa övningen till gruppens behov och intressen.

tisk bakgrund till

nklusive praktiska ch övningar. rial att klippa ut

Förskolan Regnbågen är en serie roliga och lärorika temaböcker. De handlar om vardagen i en förskola. Som ny i Sverige eller ny på en förskola kan det kännas tryggt att veta hur en dag på förskolan ser ut. Böckerna kan även vara en hjälp för föräldrar, som saknar erfarenhet av svenska förskolor.

Svenska lekande lätt vänder sig till förskole­­personal som har flerspråkiga barn i sina grupper. Boken tjänar som inspiration och ger en bra grund inför arbetet med att hjälpa barnen att lära sig svenska på ett lätt och lekfullt sätt.

Sandra Jensen

• alla rum och ”vrår” på förskolan, där barnet vistas: kapprum, toalett, lekrum, matrum, läshörna, dockhörna etc.

• de dagliga aktiviteterna: samling, måltider, sångstund, lekplats, fri lek, sömn

Kreativ övning: . . Färg .och .form

Våra traditioner Sara fyller år och har med sig en GRÖN tårta. Kan man äta den? undrar Ali. Några veckor senare kommer en rödklädd man med vitt skägg. I den här boken får vi veta hur olika traditioner firas på förskolan Regnbågen.

• klädesplagg för ombyte: regnkläder, ytterkläder, gymnastikkläder • utgången på förskolan som symbol för att gå hem. Alternativt kan man fotografera föräldrarna vilket är omständligare.

68

69

I den andra delen finns utförliga beskrivningar till många olika lekar och övningar, inklusive praktiska råd och tips. I bokens sista del finns många bilder att klippa ut och laminera.

Bilder att klippa ut och laminera 

Fyra årstider Fatima är ny i Sverige och har aldrig sett färg­ granna höstlöv förut. Ute regnar det och är kallt och så kommer Anna och säger att barnen ska gå ut?! I den här boken får vi följa Fatima under hennes första år på förskolan.

kan välja mellan

Träna/repetera: . Repetition .1 .– .med .bilder . Minneslek

Väder, årstid/dygn 151

Anna och barnen Ivan, Sara, Maryam, Lukas, Diego, Ali, Fatima och Isabella går alla på förskolan Regnbågen. Var kommer de ifrån och vilket språk pratar de hemma? Hur många syskon har de? Hur bor de och hur tar de sig till förskolan? Detta och mycket mer får vi veta i den andra boken.

• övriga aktiviteter: utflykt, gymnastik, traditioner, aktiviteter barnen

Lugn interaktion: . Vi .lär .oss .färgerna

Vår .(träd), .Sommar .(träd), .Höst .(träd), .Vinter .(träd), .Mulet .väder, .Dimma

En dag på förskolan Vad gör barnen på för­ skolan hela dagen? I den första boken får vi följa barnen på förskolan Regnbågen under en hel dag. I berättelsen ges utrymme för barnens egna funderingar samt förslag på frågor i anknytning till texten. Detta gäller alla böcker i serien.

Gå in på sanomautbildning.se och bläddra i böckerna!

Passar även för barn med svenska som andraspråk.

Förskolan Regnbågen Svenska lekande lätt Författare Sandra Jensen Illustratör Pia Niemi

622-9657-5

438:-

En dag på förskolan

523-1655-9

60:-

Anna och barnen

523-1656-6

60:-

Fyra årstider

523-1657-3

60:-

Våra traditioner

523-1658-0

60:-

Författare Sandra Jensen Illustratör Micaela Favilla

179

/ 1 0  /  Förskola 2020

  Förskolan 2020  / 1 1  /


Svenska lekande lätt

Förskolan Regnbågen

förskolepersonal r. Boken ger en bra t lära sig svenska

SVENSKA

Genom lekar och roliga övningar får barnen hjälp på vägen till ett nytt språk.

I början är barnets ordförråd mycket begränsat. Hur hade det kunnat vara på annat sätt? Men låt inte detta hindra dig från att använda språket barnet ska lära sig och prata, prata, prata. Ju mer du pratar, desto mer ”slinker in” och ordförrådet växer snabbt. Prata långsamt och tydligt och tillräckligt högt, men skrik inte. Många tycks tro att om man skriker förstår andra bättre, men så länge man talar hörbart räcker det mer än väl. Att någon skriker är bara obehagligt och enbart kontraproduktivt! Det kan ta ett tag innan barnet förstått det nya språkets uppbyggnad och ordföljden blir då ofta på modersmålet. Vissa språk är också mer ordrika än andra, vilket kan medföra att det helt enkelt inte finns ett motsvarande ord på det nya språket, eller så är ordet närmast omöjligt att översätta. Många barn tar till ursprungsordet i sådana situationer. Ibland kan det förvirra den vuxne att ett barn säger ett ord helt korrekt, men inte beter sig på förväntat sätt. Det kan bero på att barnet lärt sig glosan, men inte helt förstått betydelsen. Detta kan ta ytterligare ett tag. Ha tålamod! Inte heller uttalet är alltid så lätt! Ibland lär sig barnen rätt direkt, ibland upprepar de samma fel om och om igen oavsett hur ofta de blivit rättade. Välj när och om du ska rätta barnet. Det är inte meningen att barnet ska lära sig fel, men man kan heller inte kräva att barnet ska rätta sig själv! Som tur är, är de flesta barn inte så känsliga för att bli rättade. De är vana vid att inte kunna saker på en gång och är envisa med att vilja lära sig. Tänk bara på det lilla barnet som lär sig gå. I början trillar babyn efter ett par steg, men reser sig upp och försöker igen och igen och igen. Barn ger inte upp i första taget! Det påstås allt som oftast att man inte ska rätta barn när de säger fel. Man menar att om barnet vistas i en rik språklig miljö kommer det att höra den korrekta formuleringen tillräckligt ofta. Personligen tycker jag att det är orimligt att förvänta sig att ett barn ska lära sig rätt ord eller grammatik helt själv. Jag har inte haft några dåliga erfarenheter av att rätta

Anpassa övningarna efter individerna i gruppen – om ni till exempel går igenom yrken, så fokusera på de yrken som föräldrarna har. Eller varför inte diskutera barnens egna intressen eller favoriträtter? Många övningar bygger på barnens nyfikenhet. Genom att anpassa övningsuppgiften till din grupps behov och att ändra uppläggning och utförande blir det roligare för barnet. Ju roligare barnet har, och ju mer motiverat barnet är att lära sig något, desto lättare och snabbare går det!

11

10

Boken är uppdelad i tre delar. Första delen innehåller en kortare teoretisk bakgrund till språkinlärning och flerspråkighet.

Samtalsfrämjande övningar

Tema: Yrke Sång: . . . . .

Räven .raskar .över .isen Sockerbagaren Poliskonstapeln Jag .hamrar .och .spikar

Rörelseövning: . . .

Fruktsallad Lek .med .ballong

Kreativ övning: .

Hitta .bilderna .som .hör .ihop

Träna/repetera: . Repetition .1 .– .med .bilder . Minneslek Samtalsfr. övn.: .

Vad händer idag? Material: .Bilder .eller .egna .foton, .klister, .små .magneter .eller .kardborreband . Övar: .Aktivt .ordförråd, .hörförståelse Ord: .Ord .som .beskriver .vardagen .på .förskolan

Leta .föremål .på .en .bild

Träna/repetera glosor

Tema: Kroppen

Rörelseövningar

Sång: . . . . . .

Var .är .tummen Klappa .händerna Klappa .händerna .så .fort .man .kan . Vipp .på .rumpan .affär Kroppsbossa Huvud, .axlar, .knä .och .tå

Rörelseövning: . .

Fruktsallad Lär .känna .din .kropp

Det är viktigt för barn att förstå vad som händer runt omkring dem. Ett barn som inte kan kommunicera känner sig otryggt. Detta ger sig uttryck på olika sätt. Vissa barn drar sig tillbaka, vilket kan förväxlas med blyghet. Andra barn blir aggressiva. Tänk på att de tysta och tillbakadragna barnen behöver minst lika mycket uppmärksamhet och stöd som de högljudda och aggressiva! Ett sätt att förtydliga dagens förlopp och vad som ska hända är att använda sig av bilder. I slutet av boken finns en del bilder att arbeta med. Börja med att använda dig av dessa och komplettera efter hand med egna bilder – fotografera det du och barnet behöver kommunicera om vad gäller förskolan, såväl vardagssituationer och rutiner som speciella händelser.

Lugn interaktion: . Kroppen Kreativ övning: . .

Påklädningspappersdocka Hitta .bilderna .som .hör .ihop

Träna/repetera: . Repetition .2 .– .Snurra .flaskan

Lugn interaktion

Förslag på bilder:

Tema: Färg

Kreativa övningar

Sång: . . .

Färgerna Blåklint

Rörelseövning: . . .

Bollek Räkna .tillsammans

Samtalsfrämjande övningar

Samtalsfrämjande övningar

lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­ Känslor • lor • Käns­

BONNIERS

TEORETISK BAKGRUND

er, årstid/dygn •(9657-5) Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, id/dygn • Väder, årstid/dygn • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ n • Väder, årstid/dygn • Väder, viteter • Aktiviteter • Aktivi­ id/dygn • Väder, årstid/dygn • r • Aktiviteter • Aktiviteter • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ viteter • Aktiviteter • Aktivi­ n • Väder, årstid/dygn • Väder, r • Aktiviteter • Aktiviteter • id/dygn • Väder, årstid/dygn • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ er, årstid/dygn • Väder, årstid/ r • Aktiviteter • Aktiviteter • n • Väder, årstid/dygn • Väder, viteter • Aktiviteter • Aktivi­ id/dygn • Väder, årstid/dygn • r • Aktiviteter • Aktiviteter • er, årstid/dygn • Väder, årstid/ viteter • Aktiviteter • Aktivi­ n • Väder, årstid/dygn • Väder, r • Aktiviteter • Aktiviteter • id/dygn • Väder, årstid/dygn • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ er, årstid/dygn • Väder, årstid/ r • Aktiviteter • Aktiviteter • n • Väder, årstid/dygn viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter • viteter • Aktiviteter • Aktivi­ r • Aktiviteter • Aktiviteter •

L EK A N D E L ÄT T

Följ vardagen i en förskola! TEORETISK BAKGRUND

ISBN 978-91-622-9657-5

Barnet och det nya språket

Språkinlärningen sker på ett lekfullt sätt. Det ska vara roligt att lära sig något nytt och helst ska tiden flyga iväg. Barnen ska se fram emot att få lära sig mer. Har de känslan av att de ”leker” och inte ”lär” blir undervisningen mycket roligare. En av mina elever sa till sin mamma när hon kom och hämtade honom: ”VA?! Har det redan gått två timmar?! Det kändes som en kvart! Vi har bara lekt!” Boken är uppdelad i tre delar. Första delen innehåller en kortare teoretisk bakgrund till språkinlärning och flerspråkighet. Därefter följer praktiska råd och anvisningar samt de olika övningarna. Sist i boken finns ett bildmaterial att klippa ut och laminera. Till varje övning finns beskrivet vad som övas, vilket material som behövs och hur övningen går till. Det finns även förslag på teman, hur man kan variera uppgiften och hur svårigheten kan ökas. Man kan anpassa de olika övningarna efter förkunskaper, ålder och storleken på gruppen. Det är inte meningen att man ska beta av boken från första till sista sidan, utan den är tänkt att användas som en inspirationskälla. Ta övningarna i den ordning som passar er. Uteslut övningar som inte känns rätt för den grupp av barn du har just nu. Verkar en övning rolig, men temat passar inte just nu – ändra då temat! Föredrar du att göra övningen med ett annat tema så gör det! Temat är endast ett förslag. Övningarna varierar från stillasittande och koncentrerat samarbete till lekar där banen får springa runt och röra på sig. I vissa övningar tränas det passiva ordförrådet, i andra det aktiva. En del övningar passar bättre för mindre grupper medan andra övningar inte har någon gräns för hur många som kan vara med. Somliga övningar förutsätter att barnet har en del förkunskaper, som till exempel att kunna benämna olika föremål eller färger, men de flesta övningarna kan du anpassa till individens förutsättningar. Efter hand som barnet lär sig mer kan du återvända till samma övning och öka svårighetsgraden. Det är även möjligt att göra samma övning, men med olika teman. Temat är bara ett förslag och det är upp till var och en att anpassa övningen till gruppens behov och intressen.

tisk bakgrund till

nklusive praktiska ch övningar. rial att klippa ut

Förskolan Regnbågen är en serie roliga och lärorika temaböcker. De handlar om vardagen i en förskola. Som ny i Sverige eller ny på en förskola kan det kännas tryggt att veta hur en dag på förskolan ser ut. Böckerna kan även vara en hjälp för föräldrar, som saknar erfarenhet av svenska förskolor.

Svenska lekande lätt vänder sig till förskole­­personal som har flerspråkiga barn i sina grupper. Boken tjänar som inspiration och ger en bra grund inför arbetet med att hjälpa barnen att lära sig svenska på ett lätt och lekfullt sätt.

Sandra Jensen

• alla rum och ”vrår” på förskolan, där barnet vistas: kapprum, toalett, lekrum, matrum, läshörna, dockhörna etc.

• de dagliga aktiviteterna: samling, måltider, sångstund, lekplats, fri lek, sömn

Kreativ övning: . . Färg .och .form

Våra traditioner Sara fyller år och har med sig en GRÖN tårta. Kan man äta den? undrar Ali. Några veckor senare kommer en rödklädd man med vitt skägg. I den här boken får vi veta hur olika traditioner firas på förskolan Regnbågen.

• klädesplagg för ombyte: regnkläder, ytterkläder, gymnastikkläder • utgången på förskolan som symbol för att gå hem. Alternativt kan man fotografera föräldrarna vilket är omständligare.

68

69

I den andra delen finns utförliga beskrivningar till många olika lekar och övningar, inklusive praktiska råd och tips. I bokens sista del finns många bilder att klippa ut och laminera.

Bilder att klippa ut och laminera 

Fyra årstider Fatima är ny i Sverige och har aldrig sett färg­ granna höstlöv förut. Ute regnar det och är kallt och så kommer Anna och säger att barnen ska gå ut?! I den här boken får vi följa Fatima under hennes första år på förskolan.

kan välja mellan

Träna/repetera: . Repetition .1 .– .med .bilder . Minneslek

Väder, årstid/dygn 151

Anna och barnen Ivan, Sara, Maryam, Lukas, Diego, Ali, Fatima och Isabella går alla på förskolan Regnbågen. Var kommer de ifrån och vilket språk pratar de hemma? Hur många syskon har de? Hur bor de och hur tar de sig till förskolan? Detta och mycket mer får vi veta i den andra boken.

• övriga aktiviteter: utflykt, gymnastik, traditioner, aktiviteter barnen

Lugn interaktion: . Vi .lär .oss .färgerna

Vår .(träd), .Sommar .(träd), .Höst .(träd), .Vinter .(träd), .Mulet .väder, .Dimma

En dag på förskolan Vad gör barnen på för­ skolan hela dagen? I den första boken får vi följa barnen på förskolan Regnbågen under en hel dag. I berättelsen ges utrymme för barnens egna funderingar samt förslag på frågor i anknytning till texten. Detta gäller alla böcker i serien.

Gå in på sanomautbildning.se och bläddra i böckerna!

Passar även för barn med svenska som andraspråk.

Förskolan Regnbågen Svenska lekande lätt Författare Sandra Jensen Illustratör Pia Niemi

622-9657-5

438:-

En dag på förskolan

523-1655-9

60:-

Anna och barnen

523-1656-6

60:-

Fyra årstider

523-1657-3

60:-

Våra traditioner

523-1658-0

60:-

Författare Sandra Jensen Illustratör Micaela Favilla

179

/ 1 0  /  Förskola 2020

  Förskolan 2020  / 1 1  /


2. Han köpte först två russin (ögon) 3. ... och en liten bit ost (näsa)

t kor

4. ...och en korv. (mun)

En rolig samling

7. ... och jättemycket spaghetti. (hår)

Sångerna till En rolig samling ligger numera på Spotify. Läs av QR-koden på baksidan av boken 9. Alltsammans kostade 7 kronor, med mobiltelefonens kamera­ som han tog fram och la på disken. funktion. Smidigt och enkelt! (knappar på rocken+kroppen) 8. Han blev törstig och bad om ett glas vatten. (hals)

... ......

ll

ger sån

ehå

Författarna delar frikostigt med sig av erfarenheter från många år som förskollärare.

åll ri

Alla m

1

alla tja

m & ra

msor

kort nr

fs ............... 2 ..... Baka, ba ............... ...... ...... ............... ... ... 3 ka kaka ...... ...... ...... 4 ............... ............... ...... ...... ...... ............... En gum ..... ...... ...... ...... ............... ...... ...... ...... ...... ............ m ............... .5 ...... ...... ...... ...... 1 ...... ...... ............... Esike de a gick.................... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............... .... 6 ...... sik ............... ...... ... ...... ...... ... ...... e ... ... lun ... ... ... ... .........2 ... ... ... ... ............... Ett o två tan .......... ...... ...... 7 ...... ...... ...... ...... ............... ...... ...... ............... ...... ög ...... ...... ...... ...... ... m ... on ... ... ... ... ... ... ............... ... ... blå .......... ... ... ............... ... Ett troll ... m sa ...... ...... .... 8 ...... ...... ...... ......3 ...... ............... ............... ............... ...... m sa stjärna ............ ............ ............ ............ ...... ... 9 ra ..... . ... ..... ... ............... ............... ... ............... Ett, två A ...... ...... lla ............ ............ ............ ............ ...... ............... ...4 ............... ...... – gå ...... ... ka li ...... ... ... ... ...... ...... .... 10 Et ............... ...... Blin ppor ... grodan m......... ............ ...... ...... t, två, tre på tå .................... .............................. ...... ...... ......5 ...... ... ...... . 11 ...... ...... ............... ............... , fyra..... ...... ...... ...... Blåsi äpp, sa m, bo ............ ...... ...... ...... ...... ............. ...... ............... ...... ............... bo ...... 12 m sm .Fe 6 ............... Blä-h , bom, mm ...... s ............ ............... ............ ............ ............... ............... ...... å träd ..... ... ............... ............... ...... Fl 13 Bom vita la elle Jön n ............ ............... ............ ............ ............... ...... ..7 ..... ugan ............... ... ... ... bä ... ... P ... ... ..... Tjipp..... te ... ... ... ............... 14 ... ............... Bä, ken ...... ...... ...... efan e sort... ............ ............ ............... .....8 ............... ...... ...... ......Från ... rj gmas de el ... ..... ............... ...... ... 15tår na til ...... ...... Dag cyklan n av va ............ ............ ...... ...... ...... l knoppe ......................... ...... ............... ... ... ...... ......Gu . 16 ...... å’ ...... ... ..... ... ... n ... en ... ... ..... n ... ..... s ... ..... ... er 9 D ... ............... bb ... ............... ... ...... ...... finn katt ...... en gård ...... ...... ...... ...... .............. ............... . 17 Gran.......... ...... ...... ...... Det tt två på vår ...... ...... 10 ............... ...... ...... Gu ............... ...... ...... ...... sa ...... ......bben ...... 18i stubb ............... ............... en ... ............ ............ ............ Det hemma ...... ...... ...... en.......... .. 11 ............... ...... ...... ...... ...... ...... i gran ...... Ha ...... ............... ...... Där ...... llå ...... 19 ............... satt t ............ ............ ............ ...... ...... ...där! ...... ............... ............... ... ... rr’n ...... Kö ...... ...... ...... Ha ............... .. 12 ...... ...... ...... r du ..... 20 p blåbä ...... Eko len nat ............ ............... ...... r! ...... ...on ............... ...... ...... ..... ... ku båt ... ... ... ... ... ... ..... ... ... 21 ... t ... n ... ... ............... ... ......... 13 ... ... E ... ...... i magen? Hi a ... ...... ...... ...... ...... ............... ...... ck... ......i ...dic liten ............... ............... En yckelpig ............... ............... ............ ............ ............... ......or ko ............... .. 22 ... n Ho ............. ... ... ......ppla, ......... ri docka..... ...... ............... ...... ...... ... En ...... luften ... 14 ...... ...... ...... ...... ... 23 ............... pp ...... ho ...... i rna ...... la24hopp .............................. ...... ...... ...... ............. ...... ...... ! ............... Färge ögt upp ch kropp ut ......... ............... ............ ......Hu ...... mpe ............... 15 ...... ......-Dum h sl o ............... ... ...... pe...... ... Hä......... ............... ...... 25 ..... För , ben ... r är ......... ..... 16 ............... ............... fötter ............... ............... ............... ......... ...... hu ... er ... ch tt ... se ... ............... ............... ... ... to Fö ... 26 ...... ...... ...... ...... t so ...m ...... ...... Ha ......... 17 ............... er u ......g ......... ns ...... d...... ar ......... ...Ja ...... ...... 27 by n ... ... ... .. ..... ... ... ru u gg Fött ... ............... ... ... skar ... de .......... ...... ...... s h l-Osk oc tt?... ............ ............ ............ ............ ........ 18 h...sk 28 ............... ven ...... ..... ar ..... ... Ki...... ... Gre an Kar lla ka ...ak ............... ...... ...... ... sseka 29 .................... ...... d ...... in li ............... ............ ............... ...... .......... ..... ...... ...... tten Gro 19 tt m ............... ... ...... Kl ................ ...... ...... ...... ...... ............... ...... du se ......... ...... ......ocka ...... ........................... 30 ...... ..... ............... ............... Har nd...... ............ ............ ............... ............ ............n...1, ......2, 3 ..... ...... ............... vi ... ... 20 ... ... .. 31 ...... ................ ............... Hej Gurka key ...... ............... ............ .........M ...... ..................... ...... ar ... ... ia ... ..... ... Ny ... ... r ... ..... ... n ............... ... elp ...... ............... ...... ...ck Her key To e Hare tå ...... ............ ......Ni ...iga ..... ......... 32 .. 21 ............... ...... sse ... ...... ... ...Ti ..... n ch ... pp ... ? ... ... o o 33 ..... o ... ..... sse ... ............ er ... H .............. ...... ...... e H r knä ...... Tim ...... ...... ig n ...... 22 ......merm ...... 34 ......................... ...... ...... Hopp d axla en på d ............ ...... .......... ...... ...... an........ ...... ............... ...... n ... ...... ............... ...... n......... ............. ...... ...... Huvuger öro an......... ...... ...... ............... 23 ...... ndel ............... ............ ............ ............... Hän är Rakm sa ......... ock-spi ... ... ... ......... 24 ...... ...... ...... vi R ...... ...... ...... Här mar del, ...... ...... ...... ...... som se spin ...... ...... ... ... as ... ... ... Id ...... ...... Vim ...... ...... glad ndgård ............ Imse ... bo ir så

Inn

6. Sedan köpte han två chokladägg … (öron)

......

...

......

5. Han fick det inslaget i ett fint runt paket. (huvud)

Inneh

nr

... ......

ar bl på en ch spik Jag o bor Jag amrar h Jag

10. När han kom hem tog han fram en sopkvast och en kratta. (armarna)

11. Han sopade trappan och krattade den slingrande gången. (ben) r

12. Han tittade bort mot jordgubbslandet, där hansEn mamma ochsamling pappa plockade rolig jordgubbar. Vad fick han se då?

Mängder av roliga idéer inför samlingen i förskolan.

Tumvanten

1. Det var en gång en pojke som hette Nisse som skulle handla till sin mamma och pappa.

1. Det här är Ida.

2. Han köpte först två russin (ögon)

2. Hon bor vid en liten sjö.

n nvä ni a rten n a o r k ngsk hä Så samli

3. ... och en liten bit ost (näsa)

3. En dag var hon ute och åkte skidor på tomten.

4. ...och en korv. (mun) 5. Han fick det inslaget i ett fint runt paket. (huvud)

4. Hon åkte snabbt ner för den lilla, lilla backen. 6. Sedan köpte han två chokladägg … (öron)

5. Men oj! Vad hände nu? Hon föll omkull i den mjuka snön.

Ett block fyllt med inspirerande samlingskort i fem kategorier: rim och ramsor, sånger, lekar, sånglekar och fingerlekar. 245 tydliga och fint illustrerade kort att klippa ut och laminera.

6. Det gjorde inte ont. Hon knatade upp i backen igen. 8. Han blev törstig och bad om ett glas vatten. (hals)

7. Hon fortsatte lite framåt i spåret, men började frysa. Hennes ena hand var kall, så nu ville hon hem.

9. Alltsammans kostade 7 kronor, som han tog fram och la på disken. (knappar på rocken+kroppen)

Teknik och experiment

När barnen undersöker luft, ljud, vatten och ljus med olika enkla medel, kan de få utlopp för sin spontana nyfikenhet och vidga sina kunskaper. Genom att ta vara på barnens naturliga nyfikenhet och uppfinningsrikedom kan intresset för att forska vidare stärkas. Det är inte ovanligt att barn som fått prova på att experimentera som små får ökat självförtroende och som vuxna blir mindre rädda att prova på nya saker.

tänk på: Låt inte barnen göra de här ”tricken” själva. Använd endast experiment med tändstickor när ni känner att det är säkert med den barngrupp ni har. Säkra alltid med att ha en fuktig trasa och en skål med vatten till hands.

Experiment

Häll vatten och bakpulver i en filmburk. Tryck snabbt på locket. Ställ burken på bordet och se till att inget barn står för nära eller i lockets färdriktning. Efter en kort stund skjuts locket iväg. Bakpulvret reagerar med vattnet och en gas bildas. Nu ska både gasen och luften som fanns i burken få plats, trycket ökar och locket skjuts iväg. Samma effekt får man med en brustablett.

Du behöver:

- ett papper - en penna - en sax - en skål med vatten Rita en blomma på ett papper och klipp ut den. Vik ihop kronbladen mot mitten och lägg blomman i en skål med vatten. Blomman slår genast ut.

10. När hon kom hem böjde hon sig ner för att lossa skidorna. Vad fick hon nu syn på som låg där i snön? Jo hennes …

12. Han tittade bort mot jordgubbslandet, där hans mamma och pappa plockade jordgubbar. Vad fick han se då?

3. Vulkanen

... ... kängor ... ............... ... .8 se leke ............... ............... ............... ...............Karu ............... ...... ............... lle n ... ...... ..... ...... ............... ong ...... 18 ... ......tt oc ......... .................... ............... Ball ken...... ............ ............... ............... .........Ka ............... ......h råtta ..... ...9 ........... ... ... ... ... le ............... ...... ...... ............... 19 Ben leken... ............... ............... ............... ......Ka ............... ...... tten är ......... ............... 10 ... lat........ ............... k ... ........ ... ............... ..... ...... ... ........ 20 am ..... ... Blin stan...... ............ ............... ............... Kl... ............... ... ............... ... p-klam ......p-k ..... 11 ... si ... ............... ............... ...... lam ...... ... ...Li ... Boll ri bock ............... ............... ..... ... p ..... ... ............... .. 21 ............... lla...... ............ ...... e ... ... 2 ............... ............... ...... Ludd 1 ...... ... e ... ... ... ..... Bull leken ... ............ ..... ... ... ... ..... 22 n .......... ............... ... ... ... ... nde ...... ...... .......... ...... ............... . 13............... ...... Burr bo ......... ....... 23 ...... a hu ............... ............... ............... ...... ...... ngn ............... ... ...... ... .. 14 ...... Byta ...... ............... spru ............... ............... ...... ...... ...... ...... 24 ...... ...... bort ... ...... ... ...... ...... ...... . 15 ...... ...... Den äten ...... ............... ...... ...... ...... ...... ...... ...... rl ... 6 ...... ...... ... ... ... 1 ju . ... ... ... ... ... r D ... ...... ...... ...... n ... ...... ...... rspå ...... stat ...... r bo .. 17 ...... ...... Dju ...... ...... byte mer la ............... ...... 8 ...... ...... ...... s m rrar ...... ...... .... 1 ...... ...... ...... ...... Eko epp ko rött lju ...... 9 ...... ...... ...... ...... sk .... 1 ...... ...... ...... e– ...... ...... Ett ...... ...... ...... ...... å, tr ...... ...... ...... ...... ...... tv ... ... ... ... , ... ... 20 ... ... ... Ett ...... m...... ............... ............... ............... ............... ...... m ... a 21 ... ... ... d ... ...... ..... ...... Fisk t ............ ............... ............... ............... ...... ... 2 ... ... ... e ... ... ... ... ... .... 2 Flyg tsallad n ......... ............... ll ...... ............... ............ .. 23 ä v k se ... go’k ............ ............... ............ 4 Fru a svan ............ – 2 ... g ... ... ... g idda ............... ............... ............... .............. 25 Fån John ... ’m ... o ... ... ... a g ... ... ... ..... ...... Följ ...... ...... ...... n– ...... r ...... ...... . 26 orro ar öve ............... ............... ............ ...... ...... Go’m n kok ret......... ............... ............... ............... ............... ... te ... ... Grö ma dju kel ......... ............... ............... ............... c ... Göm ma ny ............... ............... ............... ... Göm en resa ............... ............... d ... Göra en bäd så ......... Gör si – gör Gör

A

Du behöver: - en liten glasflaska - en genomskinlig skål, så stor att den lilla flaskan kan stå helt under vatten i skålen - röd karamellfärg - varmt och iskallt vatten

Sånglekar

kort nr

Björnen sover ....................................................................................................................................................... 2 70 Gubben i lådan ................................................................................................................................................ 14 Härm-visa............................................................................................................................................................ 17 Fyll den lilla flaskan helt med iskallt vatten, rikligt färgat med karamellfärg. KattenFyll är lat ....................................................................................................................................................... 22 skålen med så mycket varmt vatten att flaskan kan ställas helt under ytan. Sänk och ägget................................................................................................................................... 29 Påskhönan försiktigt ner flaskan. Det rödfärgade vattnet stiger nu upp ur flaskan och Vemrinner knackar på hos trollet? ................................................................................................................... 37 sakta utmed flaskans sidor. ”Vulkanutbrott”.

Lukt

Du behöver: - maskrosor (helst med långa stjälkar) - vanligt vatten - en skål

Luktburkar

Samla några små, tomma glasburkar och lägg i saker som luktar. Det kan vara kaffepulver, teblad, tandkräm, ättika, nejlika, tvål, olika kryddor, diskmedel, lök, Häll vanligt vatten i en skål. Strimla maskrosstjälkarna på längden ochgrankvist lägg demetc. Lägg burkarna i en ”luktpåse”. Ta fram vid en samling och låt i skålen. Låt stjälkarna ligga i vattnet i ca 2 minuter. Maskrosstjälkarna krullar barnen lukta i burkarna. Hur luktar det? Vad luktar det? Luktar det gott/inte sig nu som spiraler. gott? Hur känner ni när ni luktar på … (ättika)? Vattnet tas upp av stjälkarna, som blir spända och rullar ihop sig.

Fibrerna i papperet suger åt sig vatten och sväller, och papperet förlorar lite av sin spänst.

Syn

71

Förmågan att uppfatta ljus och färg, djup och avstånd mognar under hela förskoletiden. Djup- och avståndsseendet är inte färdigutvecklat förrän vid 12 års ålder. Låt barnen titta nära i en spegel och studera sina egna ögonrörelser. Kan alla människor se? Låt barnen använda lupp. Låt dem prova kikare och skyddsglasögon. Hur uppfattar barnen former, figurer, mönster osv.?

Vattnet i flaskan utvidgas och behöver mer plats när det blir varmare.

4. Maskrosspiraler 1. Vattenblomma

9. Vid den lilla, lilla sjön fanns redan fina skidspår hemåt, som Ida åkte i.

11. Han sopade trappan och krattade den slingrande gången. (ben)

Bilder Samla bilder med starka färger och intryck! Låt varje barn beskriva vad han/hon ser på sin bild.

Fisk-pinne Klipp ut två fyrkantiga pappersbitar, ca 15 × 15 cm. Rita en fisk på ena pappersbiten och en akvarieskål på den andra. Sätt en blompinne i mitten och limma fast bitarna mot varandra. Snurra pinnen mellan handflatorna. Vad ser du?

Luktminnen Har ni tänkt på att vi kan minnas lukter? Våra sinnen bygger upp ett slags bildkontor i hjärnan, med händelser och lukter som är förknippade med varandra. Vi kan tänka på något och känna lukten, fast den inte finns där längre. På samma sätt kan en lukt väcka minnet av en tidigare händelse, när vi kände just den doften. Är det något speciell lukt som du kommer ihåg?

Lukta länge

47 Om vi luktar på en sak tillräckligt länge, så känner vi inte lukten längre. Prova! Varför är det så?

46

När bilden snurrar snabbt hinner inte ögat registrera varje bild för sig utan bilderna flyter ihop till en.

Lukt-upptäcksfärd Gå på upptäcksfärd i omgivningen! Gå till skogen, till vattnet, till affärer, fiskaffären, ostaffären, godisaffären, köttaffären, till bensinmacken, till simhallen … Hur luktar det? Jämför och försök känna igen olika lukter.

En bok fylld med handfasta tips, uppropsidéer, exempel på experiment, skuggspel, ritsagor, hand­dockor och mycket annat.

-

Luktar det gott/starkt/obehagligt? Lukta på banan, apelsin, äpple, citron … Lukta på gurka, tomat, persilja, dill …

38

Många idéer går att använda både ute och inne. / 1 2  /  Förskola 2020

n

Avdramatisera ordet ”teknik” och ge dig in i en värld som du kanske inte behärskar helt. Kom ihåg att ett experiment aldrig kan misslyckas, utan endast ge ett resultat och ökad förståelse.

Du behöver:

- ½ tsk bakpulver - vatten - en tom filmburk

2

.........

.........

.........

...... .........

t

Försök att få in minst en samling i veckan där ni experimenterar, eller ”trollar” som barnen gärna kallar det. Ta gärna på er en speciell hatt eller en cape när det är dags för trolleri. Det ökar lusten och spänningen!

8. Hon gjorde en sväng och fortsatte hemåt i ett annat skidspår.

10. När han kom hem tog han fram en sopkvast och en kratta. (armarna)

2. Kanonen

r 1 .... ko 2 .... .... .... .... .3 .... .... ...... 4 .... . .... .. .... .... .... ...... .... .... .... .. 5 .... .... .... .... .... .... .... 6 .... ...... .... .... .... .... ar .... .. .... .... .... .... .... ...... .... .... ..7 ek .... .... .... .. .... .... .... .... .... .... ...... .... .... .... .....8 gl .... .... .... .. .... .... .... .. 9 n .... .... .... ...... .... .... .... ...... ...... .... .... .... .. .... .... .... .. .. .. .. så ar ...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .. 10 l .. .. rn .... ål jö ...... las ...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ .... 11 2 .. .. .. .. .. 1 å b .... ka .... .... .... eh m ...... på ........ ........ ........ ........ ...... ........ ........ ........ ....... 3 n .. .. .. .. .. .. r s .... e .. 1 .. fö ver ull ........ ...... ........ ........ ........ ........ ...... ........ ...... ...... 4 In isa so sk e .. ........ ...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ..... 1 .. dv en aja us .. .. n .. 5 .. .. .... .... .... Ba örn a-M a Br ocka ågel il...... m .... ........ ........ ........ ........ ...... ........ ...... 1 6 Bj ck arn n d la f fjär nsa ........ ...... ........ ........ ........ ........ ...... ..... 1 7 .. .. i gu n .. e .... .... .... .. 1 Bo ck .... .... .... .... .... .... ...... ...... a m len lite ara ...... ...... ...... .... ...... .... .... 18 Bo .. s .. a .. .. .. . l v .. g .... .... .... .... 9 .... .... .... .... an y en t .... D en g lög a at ........ ........ de .. n stu ........ ........ ........ ........ ........ ........ ...... 1 0 ra h e ? ...... ...... ........ ........ ........ ...... ...... D et f r br ing .... .2 .... nse t .... 21 .... .... ...... .... ...... ...... D et ä ån oc .... ra .... a .... .... .. ... .... .. .. .. 2 .. .. .. .. .. .. .. .. D u Sk ........ bal båt .... am .... .... .... .... .. 2 .... .... .... D orre fant en lekk ........ ad .. ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .. 23 .. .. .. h .. .. r .. .. .. .. Ek ele l oc din n ...... an se.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ... 24 g i En n so bl åda lån nis ........ and ........ ........ ........ ........ ........ ........ l i te .. .... ag E tr .... .... ...... .... .... .. .... r j en i r vi tom ........ öas gor .... .... .... ...... .... .... .... .. Få a b .... .. sj r n .. .. .... .... ä l .... ...... .... ub ans me ........ .... .... til a k .... .. .... G d .... .. .. .... r .. .. e .... in .... .... .... .... är om a H är k -vis ig n t m ........ ........ ........ ........ ........ .. .. .. m it u .... H rm .... .... .... .. .... .. ä ick slit ........ ........ ........ ........ ........ H .. .. .. .. gg r Ja g ha llen åtta ........ amp ........ Ja ruse ch r lat.. -kl ........ p .. Ka att o n är lam ........ K atte p-k e .. K lam udd K la L l Li

7. ... och jättemycket spaghetti. (hår)

...... .........

r

ort ett k n dra arne låt b mans. h c o m rtlek tillsa ek n ko ni gör et rtl me m n. D Ko en so vitet so m ature kort ti et/n ni tillsa Håll gon ak mm r å i ru ramsa t på n n r e ko ka ställ ker/rim a r/le å oli mm Gö orten p s sjunge låt k itta och er hur Göm som h an, ll och stug agnar e ar ort var . k r, v ä eller ck a ans. a get , tågets et plo an n oändlig g m tå st , ä u St ! åten ns golv m barnns. / as n rna är e b d g i n n te ort so ä Inneh ma da. in /Tå . bå kort anv jlighete åll så ch ö Båt tt antal från t.ex er. Det k ni tillsam ån en lå .m.! kan ppa nglek fr r kort ationsm m te o och sto ll de ge ka ar nst pp tter n bit eu Läg en ploc och fö mramsa tliga rt ari ti Badvisa e v pa , gli kort Sam helst. V båd några ko t fodral som för små åt a på tyg gel av arn s dörr ker/ri b b n nr ll rt e Bj björnar n m n le o ör d tt e se a nen sove so ............... ort cka me ett specieskull. K bol. rka åla, sä ch gör stug sjunger/ r ............... e ............... k Bo n lv cka-Maja ............... ............... nvä nd t att plo ut. Ha etens en sym pp a . Til tejpa, m pinne o ............... sk ............... u ä ull n n Bo e e v ............... ckarna på kalas ........1 t , u ka i hobby . ............... Bruse ..... ............... An idealisk är ni ska hållbarhrkta med gbå klistra n blom D n ..... ............... ............... k ..........2 or! t.ex. Så p ut, Dansa ä n är ............... ............... för av e min do ett lo plåd a ............... ............... Det gsäcken orten, hus är m n. cka.......... Den gy Klip en mast pap att köp bilda agnar .3 ............... nge .......... lle a v ............... g av s i ryg stade k ra utom en ppåt i ri an gör .....4 Det flö ngula fågeln ..... .............................. Gör isväv. tt tå m finn låt dess lok och mellan g en liten u ............... ing ............... d ör e inpla ar sig b so r och ............... ............... Det är fjäril..... op sband mark v r dsidan m ni se t. G lådor ih a p ............... ..5 br o ..... e a ll ..... d m tt att il ..... u å ............... vara en lå lä åg Du Skån ten med b ramsa so .......6 r. Sä gt bom sam .......... .............................. ekt iga sm p två t a i ing n L ............... ............... ............... rd iho vag i m tal kort g/lek/ lån ............... .........7 ............... Ekorre ............... da fä r. Sätt om är a 7 cm rt ............... ..... ............... k ..........8 re Ko t ett an a en sån En elefan .............................. r ............... affä rna ba sta ett c ............... ............... t balan mso gu välj o ..... ....9 En sol tt & ra Läg arnen Låd m att fä och en serade .................... .............................. rim locka e k b s. bå ............... t r o ..... n t e å oc n ..... a h en stu ll ............... L .. 10 Får ge mm ............... ga .......... ar e arnen p eller le t n r jag bli din lek ........ 11 ............... rlek tillsa kamrat? kor Gubb1en ............... a nge ch låt b msan d fi ............... ..... d å ... ..... i lådan ra e o . 12 ... ............... il ............... ...... ............... Läs ort m påse ......Här ............... rt ............... da..2 ...... ............... .. 13 Ko tt antal k eller tyga på det. ...... ...... nsar vi i lån ............... ...... Hä ...... gan rad r ...... ............... ...... r ko....3 rg ge titt ..... ...... ...... Hä......... mmer tom ........ 14 eka ...... Läg låda, ko först ans. ...... tenisse..... ......................... ... .4 ...... ...... ...... rm...-vi ............... ......sa .......... tt ll l ............... ...... ...... ...... å ... ... ... ..... ... ..... ... ... i en utan a llsamm ... ..... .......... 5 ............... ... ............... eh ...... ...... 15 ...... ...... ...... g gic...k...m ............... ...Ja ti ............... ...... ...... ...... er...... Inn ............... ig .......... ...... ...... kort rleken ...... ...... ....6ner Ja...g...ha 16 flyg ............... ...... ...... ...... e r......... ..7 till sjöastrand ...... ...... ...... ............... ...... glar ...... ...... slitit...ut ...... fing ...... ...... ............... .... 17 mina ...... ...... ...... lla få ...... n...... ......

da

Fågelskrämman

......

.........

.........

.........

...1

.........

...... .........

.....3 ......... ......... ......... 4 ......... ......... ......... ......... tjafs ... ......... ......... ......... ......... malla ......... ......... ......5 Alla ......... ......... ka ...... ......... ......... ......... .6 ......... ka ka ... ... ... ... ... ... ba ......... ... ...... ...... Baka, ck...... .................. ..................... ..................... .......7 gi a ... an ... mm ......... ......... ......... En gu desike lunt .................. ..................... .................. .............8 å ... ... ...... Esike å ögon bl .................. ..................... .................. 9 ... ......... tv ... ... ......... Ett o l .................. .................. ..................... 10 ......... ol tå ... ........ ......... ......... Ett tr å – gå på .................. ......... ......... .... 11 ......... ... ......... ......... ......... ... ... ... Ett, tv å, tre, fyra ... ... ... ... ... ......... ......... ......... ... 12 ......... ......... ......... Ett, tv ......... ......... ......... träd ... ......... 13 små p.................. n .................. ....... ......... ......... ......... Fem ......... ......... oppe n Tjip .. 14 ......... ......... Fluga rna till kn ......... ......... ......... ......... tå ......... ......... ... . 15 ... ... n ... ... ... ... ... Frå ......... ......... ran... .................. ......... ......... G ... . 16 ... ... n ... ... n ... ......... ......... ......... Gubbe n i stubbe ......... ! ......... ... 17 ......... ......... blåbär ..................... .................. ..................... .. 18 Gubbe öp K ... ... ... ... ... en? där! ......... ......... ......... Hallå ont i mag cka......... ..................... ..................... ........... 19 ... ... do ... ! ......... .................. ..................... Har duri dickori .... 20 ... hopp ... ......... Hicko a, hoppla ..................... de ............ ......... ... gg ......... .. 21 ......... Hoppl -Dumpe Hans by ......... ......... ......... pe 22 m ......... ......... ... ......... ... Hum huset so ... ... ...... ......... ...... akar ......... ......... ... ... sk Här är ... ... ... 23 h ... oc ...... ......... ......... skar ......... ......... ......... ... ... ... ru ... ... .... 24 ... g ... Ja ...... ......... ......... ......... ......... en ......... ......... ... tt ... ... ... ... ... ... ka ... ......... 2, 3 ... ......... Kisse ......... ......... an 1, ......... ......... Klock lpiga an ...... Nycke merm Maria Tisse Tim Nisse

är ett tredelat paket som räcker till många roliga samlingar.

70

ll r

ehå

Inn

tn kor

r mso

ra im &

Färgad mjölk Färga lite mjölk i olika färger med karamellfärg. Häll upp i olika glas. Vad ser aptitligast ut? Vilken mjölk vill du helst dricka? Varför? Tänk på att vi ”äter” också med ögonen! Färgen på maten spelar stor roll för hur vi upplever smaken.

39

Gå in på sanomautbildning.se och bläddra i boken!

En rolig samling (bok, block och sånger)

622-8481-7

570:-

Författare Inga Horstmark och Linda Bäckström Illustratör Pia Niemi

  Förskolan 2020  / 1 3  /


2. Han köpte först två russin (ögon) 3. ... och en liten bit ost (näsa)

t kor

4. ...och en korv. (mun)

En rolig samling

7. ... och jättemycket spaghetti. (hår)

Sångerna till En rolig samling ligger numera på Spotify. Läs av QR-koden på baksidan av boken 9. Alltsammans kostade 7 kronor, med mobiltelefonens kamera­ som han tog fram och la på disken. funktion. Smidigt och enkelt! (knappar på rocken+kroppen) 8. Han blev törstig och bad om ett glas vatten. (hals)

... ......

ll

ger sån

ehå

Författarna delar frikostigt med sig av erfarenheter från många år som förskollärare.

åll ri

Alla m

1

alla tja

m & ra

msor

kort nr

fs ............... 2 ..... Baka, ba ............... ...... ...... ............... ... ... 3 ka kaka ...... ...... ...... 4 ............... ............... ...... ...... ...... ............... En gum ..... ...... ...... ...... ............... ...... ...... ...... ...... ............ m ............... .5 ...... ...... ...... ...... 1 ...... ...... ............... Esike de a gick.................... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............... .... 6 ...... sik ............... ...... ... ...... ...... ... ...... e ... ... lun ... ... ... ... .........2 ... ... ... ... ............... Ett o två tan .......... ...... ...... 7 ...... ...... ...... ...... ............... ...... ...... ............... ...... ög ...... ...... ...... ...... ... m ... on ... ... ... ... ... ... ............... ... ... blå .......... ... ... ............... ... Ett troll ... m sa ...... ...... .... 8 ...... ...... ...... ......3 ...... ............... ............... ............... ...... m sa stjärna ............ ............ ............ ............ ...... ... 9 ra ..... . ... ..... ... ............... ............... ... ............... Ett, två A ...... ...... lla ............ ............ ............ ............ ...... ............... ...4 ............... ...... – gå ...... ... ka li ...... ... ... ... ...... ...... .... 10 Et ............... ...... Blin ppor ... grodan m......... ............ ...... ...... t, två, tre på tå .................... .............................. ...... ...... ......5 ...... ... ...... . 11 ...... ...... ............... ............... , fyra..... ...... ...... ...... Blåsi äpp, sa m, bo ............ ...... ...... ...... ...... ............. ...... ............... ...... ............... bo ...... 12 m sm .Fe 6 ............... Blä-h , bom, mm ...... s ............ ............... ............ ............ ............... ............... ...... å träd ..... ... ............... ............... ...... Fl 13 Bom vita la elle Jön n ............ ............... ............ ............ ............... ...... ..7 ..... ugan ............... ... ... ... bä ... ... P ... ... ..... Tjipp..... te ... ... ... ............... 14 ... ............... Bä, ken ...... ...... ...... efan e sort... ............ ............ ............... .....8 ............... ...... ...... ......Från ... rj gmas de el ... ..... ............... ...... ... 15tår na til ...... ...... Dag cyklan n av va ............ ............ ...... ...... ...... l knoppe ......................... ...... ............... ... ... ...... ......Gu . 16 ...... å’ ...... ... ..... ... ... n ... en ... ... ..... n ... ..... s ... ..... ... er 9 D ... ............... bb ... ............... ... ...... ...... finn katt ...... en gård ...... ...... ...... ...... .............. ............... . 17 Gran.......... ...... ...... ...... Det tt två på vår ...... ...... 10 ............... ...... ...... Gu ............... ...... ...... ...... sa ...... ......bben ...... 18i stubb ............... ............... en ... ............ ............ ............ Det hemma ...... ...... ...... en.......... .. 11 ............... ...... ...... ...... ...... ...... i gran ...... Ha ...... ............... ...... Där ...... llå ...... 19 ............... satt t ............ ............ ............ ...... ...... ...där! ...... ............... ............... ... ... rr’n ...... Kö ...... ...... ...... Ha ............... .. 12 ...... ...... ...... r du ..... 20 p blåbä ...... Eko len nat ............ ............... ...... r! ...... ...on ............... ...... ...... ..... ... ku båt ... ... ... ... ... ... ..... ... ... 21 ... t ... n ... ... ............... ... ......... 13 ... ... E ... ...... i magen? Hi a ... ...... ...... ...... ...... ............... ...... ck... ......i ...dic liten ............... ............... En yckelpig ............... ............... ............ ............ ............... ......or ko ............... .. 22 ... n Ho ............. ... ... ......ppla, ......... ri docka..... ...... ............... ...... ...... ... En ...... luften ... 14 ...... ...... ...... ...... ... 23 ............... pp ...... ho ...... i rna ...... la24hopp .............................. ...... ...... ...... ............. ...... ...... ! ............... Färge ögt upp ch kropp ut ......... ............... ............ ......Hu ...... mpe ............... 15 ...... ......-Dum h sl o ............... ... ...... pe...... ... Hä......... ............... ...... 25 ..... För , ben ... r är ......... ..... 16 ............... ............... fötter ............... ............... ............... ......... ...... hu ... er ... ch tt ... se ... ............... ............... ... ... to Fö ... 26 ...... ...... ...... ...... t so ...m ...... ...... Ha ......... 17 ............... er u ......g ......... ns ...... d...... ar ......... ...Ja ...... ...... 27 by n ... ... ... .. ..... ... ... ru u gg Fött ... ............... ... ... skar ... de .......... ...... ...... s h l-Osk oc tt?... ............ ............ ............ ............ ........ 18 h...sk 28 ............... ven ...... ..... ar ..... ... Ki...... ... Gre an Kar lla ka ...ak ............... ...... ...... ... sseka 29 .................... ...... d ...... in li ............... ............ ............... ...... .......... ..... ...... ...... tten Gro 19 tt m ............... ... ...... Kl ................ ...... ...... ...... ...... ............... ...... du se ......... ...... ......ocka ...... ........................... 30 ...... ..... ............... ............... Har nd...... ............ ............ ............... ............ ............n...1, ......2, 3 ..... ...... ............... vi ... ... 20 ... ... .. 31 ...... ................ ............... Hej Gurka key ...... ............... ............ .........M ...... ..................... ...... ar ... ... ia ... ..... ... Ny ... ... r ... ..... ... n ............... ... elp ...... ............... ...... ...ck Her key To e Hare tå ...... ............ ......Ni ...iga ..... ......... 32 .. 21 ............... ...... sse ... ...... ... ...Ti ..... n ch ... pp ... ? ... ... o o 33 ..... o ... ..... sse ... ............ er ... H .............. ...... ...... e H r knä ...... Tim ...... ...... ig n ...... 22 ......merm ...... 34 ......................... ...... ...... Hopp d axla en på d ............ ...... .......... ...... ...... an........ ...... ............... ...... n ... ...... ............... ...... n......... ............. ...... ...... Huvuger öro an......... ...... ...... ............... 23 ...... ndel ............... ............ ............ ............... Hän är Rakm sa ......... ock-spi ... ... ... ......... 24 ...... ...... ...... vi R ...... ...... ...... Här mar del, ...... ...... ...... ...... som se spin ...... ...... ... ... as ... ... ... Id ...... ...... Vim ...... ...... glad ndgård ............ Imse ... bo ir så

Inn

6. Sedan köpte han två chokladägg … (öron)

......

...

......

5. Han fick det inslaget i ett fint runt paket. (huvud)

Inneh

nr

... ......

ar bl på en ch spik Jag o bor Jag amrar h Jag

10. När han kom hem tog han fram en sopkvast och en kratta. (armarna)

11. Han sopade trappan och krattade den slingrande gången. (ben) r

12. Han tittade bort mot jordgubbslandet, där hansEn mamma ochsamling pappa plockade rolig jordgubbar. Vad fick han se då?

Mängder av roliga idéer inför samlingen i förskolan.

Tumvanten

1. Det var en gång en pojke som hette Nisse som skulle handla till sin mamma och pappa.

1. Det här är Ida.

2. Han köpte först två russin (ögon)

2. Hon bor vid en liten sjö.

n nvä ni a rten n a o r k ngsk hä Så samli

3. ... och en liten bit ost (näsa)

3. En dag var hon ute och åkte skidor på tomten.

4. ...och en korv. (mun) 5. Han fick det inslaget i ett fint runt paket. (huvud)

4. Hon åkte snabbt ner för den lilla, lilla backen. 6. Sedan köpte han två chokladägg … (öron)

5. Men oj! Vad hände nu? Hon föll omkull i den mjuka snön.

Ett block fyllt med inspirerande samlingskort i fem kategorier: rim och ramsor, sånger, lekar, sånglekar och fingerlekar. 245 tydliga och fint illustrerade kort att klippa ut och laminera.

6. Det gjorde inte ont. Hon knatade upp i backen igen. 8. Han blev törstig och bad om ett glas vatten. (hals)

7. Hon fortsatte lite framåt i spåret, men började frysa. Hennes ena hand var kall, så nu ville hon hem.

9. Alltsammans kostade 7 kronor, som han tog fram och la på disken. (knappar på rocken+kroppen)

Teknik och experiment

När barnen undersöker luft, ljud, vatten och ljus med olika enkla medel, kan de få utlopp för sin spontana nyfikenhet och vidga sina kunskaper. Genom att ta vara på barnens naturliga nyfikenhet och uppfinningsrikedom kan intresset för att forska vidare stärkas. Det är inte ovanligt att barn som fått prova på att experimentera som små får ökat självförtroende och som vuxna blir mindre rädda att prova på nya saker.

tänk på: Låt inte barnen göra de här ”tricken” själva. Använd endast experiment med tändstickor när ni känner att det är säkert med den barngrupp ni har. Säkra alltid med att ha en fuktig trasa och en skål med vatten till hands.

Experiment

Häll vatten och bakpulver i en filmburk. Tryck snabbt på locket. Ställ burken på bordet och se till att inget barn står för nära eller i lockets färdriktning. Efter en kort stund skjuts locket iväg. Bakpulvret reagerar med vattnet och en gas bildas. Nu ska både gasen och luften som fanns i burken få plats, trycket ökar och locket skjuts iväg. Samma effekt får man med en brustablett.

Du behöver:

- ett papper - en penna - en sax - en skål med vatten Rita en blomma på ett papper och klipp ut den. Vik ihop kronbladen mot mitten och lägg blomman i en skål med vatten. Blomman slår genast ut.

10. När hon kom hem böjde hon sig ner för att lossa skidorna. Vad fick hon nu syn på som låg där i snön? Jo hennes …

12. Han tittade bort mot jordgubbslandet, där hans mamma och pappa plockade jordgubbar. Vad fick han se då?

3. Vulkanen

... ... kängor ... ............... ... .8 se leke ............... ............... ............... ...............Karu ............... ...... ............... lle n ... ...... ..... ...... ............... ong ...... 18 ... ......tt oc ......... .................... ............... Ball ken...... ............ ............... ............... .........Ka ............... ......h råtta ..... ...9 ........... ... ... ... ... le ............... ...... ...... ............... 19 Ben leken... ............... ............... ............... ......Ka ............... ...... tten är ......... ............... 10 ... lat........ ............... k ... ........ ... ............... ..... ...... ... ........ 20 am ..... ... Blin stan...... ............ ............... ............... Kl... ............... ... ............... ... p-klam ......p-k ..... 11 ... si ... ............... ............... ...... lam ...... ... ...Li ... Boll ri bock ............... ............... ..... ... p ..... ... ............... .. 21 ............... lla...... ............ ...... e ... ... 2 ............... ............... ...... Ludd 1 ...... ... e ... ... ... ..... Bull leken ... ............ ..... ... ... ... ..... 22 n .......... ............... ... ... ... ... nde ...... ...... .......... ...... ............... . 13............... ...... Burr bo ......... ....... 23 ...... a hu ............... ............... ............... ...... ...... ngn ............... ... ...... ... .. 14 ...... Byta ...... ............... spru ............... ............... ...... ...... ...... ...... 24 ...... ...... bort ... ...... ... ...... ...... ...... . 15 ...... ...... Den äten ...... ............... ...... ...... ...... ...... ...... ...... rl ... 6 ...... ...... ... ... ... 1 ju . ... ... ... ... ... r D ... ...... ...... ...... n ... ...... ...... rspå ...... stat ...... r bo .. 17 ...... ...... Dju ...... ...... byte mer la ............... ...... 8 ...... ...... ...... s m rrar ...... ...... .... 1 ...... ...... ...... ...... Eko epp ko rött lju ...... 9 ...... ...... ...... ...... sk .... 1 ...... ...... ...... e– ...... ...... Ett ...... ...... ...... ...... å, tr ...... ...... ...... ...... ...... tv ... ... ... ... , ... ... 20 ... ... ... Ett ...... m...... ............... ............... ............... ............... ...... m ... a 21 ... ... ... d ... ...... ..... ...... Fisk t ............ ............... ............... ............... ...... ... 2 ... ... ... e ... ... ... ... ... .... 2 Flyg tsallad n ......... ............... ll ...... ............... ............ .. 23 ä v k se ... go’k ............ ............... ............ 4 Fru a svan ............ – 2 ... g ... ... ... g idda ............... ............... ............... .............. 25 Fån John ... ’m ... o ... ... ... a g ... ... ... ..... ...... Följ ...... ...... ...... n– ...... r ...... ...... . 26 orro ar öve ............... ............... ............ ...... ...... Go’m n kok ret......... ............... ............... ............... ............... ... te ... ... Grö ma dju kel ......... ............... ............... ............... c ... Göm ma ny ............... ............... ............... ... Göm en resa ............... ............... d ... Göra en bäd så ......... Gör si – gör Gör

A

Du behöver: - en liten glasflaska - en genomskinlig skål, så stor att den lilla flaskan kan stå helt under vatten i skålen - röd karamellfärg - varmt och iskallt vatten

Sånglekar

kort nr

Björnen sover ....................................................................................................................................................... 2 70 Gubben i lådan ................................................................................................................................................ 14 Härm-visa............................................................................................................................................................ 17 Fyll den lilla flaskan helt med iskallt vatten, rikligt färgat med karamellfärg. KattenFyll är lat ....................................................................................................................................................... 22 skålen med så mycket varmt vatten att flaskan kan ställas helt under ytan. Sänk och ägget................................................................................................................................... 29 Påskhönan försiktigt ner flaskan. Det rödfärgade vattnet stiger nu upp ur flaskan och Vemrinner knackar på hos trollet? ................................................................................................................... 37 sakta utmed flaskans sidor. ”Vulkanutbrott”.

Lukt

Du behöver: - maskrosor (helst med långa stjälkar) - vanligt vatten - en skål

Luktburkar

Samla några små, tomma glasburkar och lägg i saker som luktar. Det kan vara kaffepulver, teblad, tandkräm, ättika, nejlika, tvål, olika kryddor, diskmedel, lök, Häll vanligt vatten i en skål. Strimla maskrosstjälkarna på längden ochgrankvist lägg demetc. Lägg burkarna i en ”luktpåse”. Ta fram vid en samling och låt i skålen. Låt stjälkarna ligga i vattnet i ca 2 minuter. Maskrosstjälkarna krullar barnen lukta i burkarna. Hur luktar det? Vad luktar det? Luktar det gott/inte sig nu som spiraler. gott? Hur känner ni när ni luktar på … (ättika)? Vattnet tas upp av stjälkarna, som blir spända och rullar ihop sig.

Fibrerna i papperet suger åt sig vatten och sväller, och papperet förlorar lite av sin spänst.

Syn

71

Förmågan att uppfatta ljus och färg, djup och avstånd mognar under hela förskoletiden. Djup- och avståndsseendet är inte färdigutvecklat förrän vid 12 års ålder. Låt barnen titta nära i en spegel och studera sina egna ögonrörelser. Kan alla människor se? Låt barnen använda lupp. Låt dem prova kikare och skyddsglasögon. Hur uppfattar barnen former, figurer, mönster osv.?

Vattnet i flaskan utvidgas och behöver mer plats när det blir varmare.

4. Maskrosspiraler 1. Vattenblomma

9. Vid den lilla, lilla sjön fanns redan fina skidspår hemåt, som Ida åkte i.

11. Han sopade trappan och krattade den slingrande gången. (ben)

Bilder Samla bilder med starka färger och intryck! Låt varje barn beskriva vad han/hon ser på sin bild.

Fisk-pinne Klipp ut två fyrkantiga pappersbitar, ca 15 × 15 cm. Rita en fisk på ena pappersbiten och en akvarieskål på den andra. Sätt en blompinne i mitten och limma fast bitarna mot varandra. Snurra pinnen mellan handflatorna. Vad ser du?

Luktminnen Har ni tänkt på att vi kan minnas lukter? Våra sinnen bygger upp ett slags bildkontor i hjärnan, med händelser och lukter som är förknippade med varandra. Vi kan tänka på något och känna lukten, fast den inte finns där längre. På samma sätt kan en lukt väcka minnet av en tidigare händelse, när vi kände just den doften. Är det något speciell lukt som du kommer ihåg?

Lukta länge

47 Om vi luktar på en sak tillräckligt länge, så känner vi inte lukten längre. Prova! Varför är det så?

46

När bilden snurrar snabbt hinner inte ögat registrera varje bild för sig utan bilderna flyter ihop till en.

Lukt-upptäcksfärd Gå på upptäcksfärd i omgivningen! Gå till skogen, till vattnet, till affärer, fiskaffären, ostaffären, godisaffären, köttaffären, till bensinmacken, till simhallen … Hur luktar det? Jämför och försök känna igen olika lukter.

En bok fylld med handfasta tips, uppropsidéer, exempel på experiment, skuggspel, ritsagor, hand­dockor och mycket annat.

-

Luktar det gott/starkt/obehagligt? Lukta på banan, apelsin, äpple, citron … Lukta på gurka, tomat, persilja, dill …

38

Många idéer går att använda både ute och inne. / 1 2  /  Förskola 2020

n

Avdramatisera ordet ”teknik” och ge dig in i en värld som du kanske inte behärskar helt. Kom ihåg att ett experiment aldrig kan misslyckas, utan endast ge ett resultat och ökad förståelse.

Du behöver:

- ½ tsk bakpulver - vatten - en tom filmburk

2

.........

.........

.........

...... .........

t

Försök att få in minst en samling i veckan där ni experimenterar, eller ”trollar” som barnen gärna kallar det. Ta gärna på er en speciell hatt eller en cape när det är dags för trolleri. Det ökar lusten och spänningen!

8. Hon gjorde en sväng och fortsatte hemåt i ett annat skidspår.

10. När han kom hem tog han fram en sopkvast och en kratta. (armarna)

2. Kanonen

r 1 .... ko 2 .... .... .... .... .3 .... .... ...... 4 .... . .... .. .... .... .... ...... .... .... .... .. 5 .... .... .... .... .... .... .... 6 .... ...... .... .... .... .... ar .... .. .... .... .... .... .... ...... .... .... ..7 ek .... .... .... .. .... .... .... .... .... .... ...... .... .... .... .....8 gl .... .... .... .. .... .... .... .. 9 n .... .... .... ...... .... .... .... ...... ...... .... .... .... .. .... .... .... .. .. .. .. så ar ...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .. 10 l .. .. rn .... ål jö ...... las ...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ .... 11 2 .. .. .. .. .. 1 å b .... ka .... .... .... eh m ...... på ........ ........ ........ ........ ...... ........ ........ ........ ....... 3 n .. .. .. .. .. .. r s .... e .. 1 .. fö ver ull ........ ...... ........ ........ ........ ........ ...... ........ ...... ...... 4 In isa so sk e .. ........ ...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ..... 1 .. dv en aja us .. .. n .. 5 .. .. .... .... .... Ba örn a-M a Br ocka ågel il...... m .... ........ ........ ........ ........ ...... ........ ...... 1 6 Bj ck arn n d la f fjär nsa ........ ...... ........ ........ ........ ........ ...... ..... 1 7 .. .. i gu n .. e .... .... .... .. 1 Bo ck .... .... .... .... .... .... ...... ...... a m len lite ara ...... ...... ...... .... ...... .... .... 18 Bo .. s .. a .. .. .. . l v .. g .... .... .... .... 9 .... .... .... .... an y en t .... D en g lög a at ........ ........ de .. n stu ........ ........ ........ ........ ........ ........ ...... 1 0 ra h e ? ...... ...... ........ ........ ........ ...... ...... D et f r br ing .... .2 .... nse t .... 21 .... .... ...... .... ...... ...... D et ä ån oc .... ra .... a .... .... .. ... .... .. .. .. 2 .. .. .. .. .. .. .. .. D u Sk ........ bal båt .... am .... .... .... .... .. 2 .... .... .... D orre fant en lekk ........ ad .. ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .. 23 .. .. .. h .. .. r .. .. .. .. Ek ele l oc din n ...... an se.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ... 24 g i En n so bl åda lån nis ........ and ........ ........ ........ ........ ........ ........ l i te .. .... ag E tr .... .... ...... .... .... .. .... r j en i r vi tom ........ öas gor .... .... .... ...... .... .... .... .. Få a b .... .. sj r n .. .. .... .... ä l .... ...... .... ub ans me ........ .... .... til a k .... .. .... G d .... .. .. .... r .. .. e .... in .... .... .... .... är om a H är k -vis ig n t m ........ ........ ........ ........ ........ .. .. .. m it u .... H rm .... .... .... .. .... .. ä ick slit ........ ........ ........ ........ ........ H .. .. .. .. gg r Ja g ha llen åtta ........ amp ........ Ja ruse ch r lat.. -kl ........ p .. Ka att o n är lam ........ K atte p-k e .. K lam udd K la L l Li

7. ... och jättemycket spaghetti. (hår)

...... .........

r

ort ett k n dra arne låt b mans. h c o m rtlek tillsa ek n ko ni gör et rtl me m n. D Ko en so vitet so m ature kort ti et/n ni tillsa Håll gon ak mm r å i ru ramsa t på n n r e ko ka ställ ker/rim a r/le å oli mm Gö orten p s sjunge låt k itta och er hur Göm som h an, ll och stug agnar e ar ort var . k r, v ä eller ck a ans. a get , tågets et plo an n oändlig g m tå st , ä u St ! åten ns golv m barnns. / as n rna är e b d g i n n te ort so ä Inneh ma da. in /Tå . bå kort anv jlighete åll så ch ö Båt tt antal från t.ex er. Det k ni tillsam ån en lå .m.! kan ppa nglek fr r kort ationsm m te o och sto ll de ge ka ar nst pp tter n bit eu Läg en ploc och fö mramsa tliga rt ari ti Badvisa e v pa , gli kort Sam helst. V båd några ko t fodral som för små åt a på tyg gel av arn s dörr ker/ri b b n nr ll rt e Bj björnar n m n le o ör d tt e se a nen sove so ............... ort cka me ett specieskull. K bol. rka åla, sä ch gör stug sjunger/ r ............... e ............... k Bo n lv cka-Maja ............... ............... nvä nd t att plo ut. Ha etens en sym pp a . Til tejpa, m pinne o ............... sk ............... u ä ull n n Bo e e v ............... ckarna på kalas ........1 t , u ka i hobby . ............... Bruse ..... ............... An idealisk är ni ska hållbarhrkta med gbå klistra n blom D n ..... ............... ............... k ..........2 or! t.ex. Så p ut, Dansa ä n är ............... ............... för av e min do ett lo plåd a ............... ............... Det gsäcken orten, hus är m n. cka.......... Den gy Klip en mast pap att köp bilda agnar .3 ............... nge .......... lle a v ............... g av s i ryg stade k ra utom en ppåt i ri an gör .....4 Det flö ngula fågeln ..... .............................. Gör isväv. tt tå m finn låt dess lok och mellan g en liten u ............... ing ............... d ör e inpla ar sig b so r och ............... ............... Det är fjäril..... op sband mark v r dsidan m ni se t. G lådor ih a p ............... ..5 br o ..... e a ll ..... d m tt att il ..... u å ............... vara en lå lä åg Du Skån ten med b ramsa so .......6 r. Sä gt bom sam .......... .............................. ekt iga sm p två t a i ing n L ............... ............... ............... rd iho vag i m tal kort g/lek/ lån ............... .........7 ............... Ekorre ............... da fä r. Sätt om är a 7 cm rt ............... ..... ............... k ..........8 re Ko t ett an a en sån En elefan .............................. r ............... affä rna ba sta ett c ............... ............... t balan mso gu välj o ..... ....9 En sol tt & ra Läg arnen Låd m att fä och en serade .................... .............................. rim locka e k b s. bå ............... t r o ..... n t e å oc n ..... a h en stu ll ............... L .. 10 Får ge mm ............... ga .......... ar e arnen p eller le t n r jag bli din lek ........ 11 ............... rlek tillsa kamrat? kor Gubb1en ............... a nge ch låt b msan d fi ............... ..... d å ... ..... i lådan ra e o . 12 ... ............... il ............... ...... ............... Läs ort m påse ......Här ............... rt ............... da..2 ...... ............... .. 13 Ko tt antal k eller tyga på det. ...... ...... nsar vi i lån ............... ...... Hä ...... gan rad r ...... ............... ...... r ko....3 rg ge titt ..... ...... ...... Hä......... mmer tom ........ 14 eka ...... Läg låda, ko först ans. ...... tenisse..... ......................... ... .4 ...... ...... ...... rm...-vi ............... ......sa .......... tt ll l ............... ...... ...... ...... å ... ... ... ..... ... ..... ... ... i en utan a llsamm ... ..... .......... 5 ............... ... ............... eh ...... ...... 15 ...... ...... ...... g gic...k...m ............... ...Ja ti ............... ...... ...... ...... er...... Inn ............... ig .......... ...... ...... kort rleken ...... ...... ....6ner Ja...g...ha 16 flyg ............... ...... ...... ...... e r......... ..7 till sjöastrand ...... ...... ...... ............... ...... glar ...... ...... slitit...ut ...... fing ...... ...... ............... .... 17 mina ...... ...... ...... lla få ...... n...... ......

da

Fågelskrämman

......

.........

.........

.........

...1

.........

...... .........

.....3 ......... ......... ......... 4 ......... ......... ......... ......... tjafs ... ......... ......... ......... ......... malla ......... ......... ......5 Alla ......... ......... ka ...... ......... ......... ......... .6 ......... ka ka ... ... ... ... ... ... ba ......... ... ...... ...... Baka, ck...... .................. ..................... ..................... .......7 gi a ... an ... mm ......... ......... ......... En gu desike lunt .................. ..................... .................. .............8 å ... ... ...... Esike å ögon bl .................. ..................... .................. 9 ... ......... tv ... ... ......... Ett o l .................. .................. ..................... 10 ......... ol tå ... ........ ......... ......... Ett tr å – gå på .................. ......... ......... .... 11 ......... ... ......... ......... ......... ... ... ... Ett, tv å, tre, fyra ... ... ... ... ... ......... ......... ......... ... 12 ......... ......... ......... Ett, tv ......... ......... ......... träd ... ......... 13 små p.................. n .................. ....... ......... ......... ......... Fem ......... ......... oppe n Tjip .. 14 ......... ......... Fluga rna till kn ......... ......... ......... ......... tå ......... ......... ... . 15 ... ... n ... ... ... ... ... Frå ......... ......... ran... .................. ......... ......... G ... . 16 ... ... n ... ... n ... ......... ......... ......... Gubbe n i stubbe ......... ! ......... ... 17 ......... ......... blåbär ..................... .................. ..................... .. 18 Gubbe öp K ... ... ... ... ... en? där! ......... ......... ......... Hallå ont i mag cka......... ..................... ..................... ........... 19 ... ... do ... ! ......... .................. ..................... Har duri dickori .... 20 ... hopp ... ......... Hicko a, hoppla ..................... de ............ ......... ... gg ......... .. 21 ......... Hoppl -Dumpe Hans by ......... ......... ......... pe 22 m ......... ......... ... ......... ... Hum huset so ... ... ...... ......... ...... akar ......... ......... ... ... sk Här är ... ... ... 23 h ... oc ...... ......... ......... skar ......... ......... ......... ... ... ... ru ... ... .... 24 ... g ... Ja ...... ......... ......... ......... ......... en ......... ......... ... tt ... ... ... ... ... ... ka ... ......... 2, 3 ... ......... Kisse ......... ......... an 1, ......... ......... Klock lpiga an ...... Nycke merm Maria Tisse Tim Nisse

är ett tredelat paket som räcker till många roliga samlingar.

70

ll r

ehå

Inn

tn kor

r mso

ra im &

Färgad mjölk Färga lite mjölk i olika färger med karamellfärg. Häll upp i olika glas. Vad ser aptitligast ut? Vilken mjölk vill du helst dricka? Varför? Tänk på att vi ”äter” också med ögonen! Färgen på maten spelar stor roll för hur vi upplever smaken.

39

Gå in på sanomautbildning.se och bläddra i boken!

En rolig samling (bok, block och sånger)

622-8481-7

570:-

Författare Inga Horstmark och Linda Bäckström Illustratör Pia Niemi

  Förskolan 2020  / 1 3  /


Mina första matteord

Så mattefrön Matematik i förskolan

Mina första matteord är en storbok som man kan samlas kring och gemensamt träna grundläggande matematiska begrepp. Boken är indelad i temaområden: jämföra, rumsuppfattning, antal, former och tid. Här tränas ord som mycket – lite, kort – lång, före – efter, hel – halv, talen 1–10 och mycket mer.

Matematiken finns överallt i barnens vardag. Vi i barnens närhet kan upp­ märksamma detta och göra dem medvetna om den. Författarna be­ rättar hur de har gått tillväga för att göra matematiken synlig. Med ut­ gångspunkt i läro­planen har de in­ venterat vad i vardagen som har en matematisk struktur som är bra att ta tillvara.

Så mattefrön

I den här boken ges inspiration, råd och tips till att väcka bar­ nens nyfikenhet och lust att lära. Den lusten har barnen sedan med sig genom hela livet och de mate­ma­tiska upplevelser barnen får blir till erfarenheter som de kan återkoppla till, vilket underlättar inlärningsprocessen.

Matematik i förskolan

”Det matematiska tänkandet finns redan hos barnen, vi peda­goger skapar förutsätt­ningar för att utveckla det.” Begreppen tränas utifrån en samtalsbild med tillhörande övningar. Bokens sidor är laminerade, vilket innebär att man kan skriva i den med en whiteboard-penna. Detta utnyttjas i övningarna.

Mina första matteord

622-9159-4

Britt-Marie Andersson Susanne Kowalski

10-08-20 11.06.24

30

.00.

2

20

8-

-0

10

När alla maskar är på rätt plats räknar vi dem som är frånvarande för dagen. Vi har två snören uppsatta, ett för närvaro och ett för frånvaro. Vi placerar lika många klädnypor som det är frånvarande på frånvarosnöret. De närvarandes klädnypor placeras i femtal på närvarosnöret. När detta är gjort räknar vi så att allt stämmer och jämför även kallikåmaskarnas antal och placering med klädnypornas. På det här sättet blir alla barn lika viktiga, även de som inte är närvarande.

11

Gå in på sanomautbildning.se och bläddra i boken!

3

468:-

4

Författare Ulla Hägglund och Susanne Magne Illustratör Marta Coronel

Vid matbordet

Samling

Laminerade samtalsbilder att skriva på med whiteboardpenna.

Så mattefrön omslag2.indd 1

1 Vår vardag

BONNIERS

Gå in på sanomautbildning.se och bläddra i boken!

6

Kl. 09.15 samlar vi barnen och går igenom närvaron för dagen. Varje barn har en egen kallikåmask. Vi har en tavla där alla maskar sitter, och beroende på vem som är närvarande, ledig eller sjuk så placeras maskarna på olika platser på tavlan. Med tanke på vad vi för tillfället arbetar med i matematiken ställer vi tematiskt relevanta frågor. Till exempel när vi jobbar med par kan vi ta sex maskar och fråga hur många par det är. Arbetar vi med längd kan vi ta upp maskarna och jämföra dem med varandra (vilken är längst?). Jobbar vi med antal tar vi ett antal och frågar hur många det är.

12

1

-9

Så

I Så mattefrön delar författarna med sig av sina erfarenheter från många års arbete med matematik i förskolan. Boken innehåller förutom berättelser ur vardagen även mängder av inspiration i form av råd, tips och övningar.

tefr

mat

la n in

dd

.in

ga

Så mattefrön inlaga.indd 12-13

90

5

I matsituationen finns många bra möjligheter för att uppmärksamma olika matematiska begrepp. − Du kan ta sex köttbullar. − Hur många par köttbullar blir det? − Vill du ha ett helt eller halvt glas mjölk?

Matematik i skogen

Listan kan göras lång. Vid maten finns det verkligen tid till samtal med barnen.

När vi påbörjade vårt arbete med matematik kände vi att skogen var en bra plats att utgå från. Där fanns allt material vi behövde, som kottar, pinnar, stenar, löv, träd och barr. Det är bra och viktigt att i introduktionsfasen arbeta med en övning i taget, och dessutom jobba med detta en längre tid och göra om övningen flera gånger.

Kommentar från ett barn som skalade sin potatis: ”Jag tycker det är väldigt lätt att det är lite svårt.”

Par

Geometri varje dag

Vad är ett par? Jo, det är ju två som hör ihop. I skogen kan man hitta många par. Vi kom fram till att vi skulle börja arbeta med begreppet par.

På vår förskola har vi knäckebröd i olika geometriska former, cirkel, rektangel och triangel. Barnen kan välja vilken geometrisk form på knäckebrödet de vill ha. Gustav, tre år, väljer alltid samma form. Han säger klart och tydligt rektang-el. Ett annat barn kom på att om rektangeln delades kunde han13 få en kvadrat.

Övning Ta gärna med ett skynke eller lakan indelat i rutor till den här övningen. Det gör att resultatet blir tydligt när materialet läggs på lakanet.

• Hämta ett par kottar. • Hämta ett par stenar. • Hämta ett par …

10-08-20 11.00.28

listan kan göras hur lång som helst! Barnen kommer och visar upp vad de hämtat och att de lyckats få ihop ett par. Övningen passar även för de yngre barnen, då parbegreppet är något som även de förstår.

19

18 Så mattefrön inlaga.indd 18-19

Berättelser ur vardagen – råd, tips och övningar.

/ 1 4  /  Förskola 2020

10-08-20 11.00.30

Så mattefrön

622-9929-3

216:-

Författare Susanne Kowalski och Britt-Marie Andersson

  Förskolan 2020  / 1 5  /


Mina första matteord

Så mattefrön Matematik i förskolan

Mina första matteord är en storbok som man kan samlas kring och gemensamt träna grundläggande matematiska begrepp. Boken är indelad i temaområden: jämföra, rumsuppfattning, antal, former och tid. Här tränas ord som mycket – lite, kort – lång, före – efter, hel – halv, talen 1–10 och mycket mer.

Matematiken finns överallt i barnens vardag. Vi i barnens närhet kan upp­ märksamma detta och göra dem medvetna om den. Författarna be­ rättar hur de har gått tillväga för att göra matematiken synlig. Med ut­ gångspunkt i läro­planen har de in­ venterat vad i vardagen som har en matematisk struktur som är bra att ta tillvara.

Så mattefrön

I den här boken ges inspiration, råd och tips till att väcka bar­ nens nyfikenhet och lust att lära. Den lusten har barnen sedan med sig genom hela livet och de mate­ma­tiska upplevelser barnen får blir till erfarenheter som de kan återkoppla till, vilket underlättar inlärningsprocessen.

Matematik i förskolan

”Det matematiska tänkandet finns redan hos barnen, vi peda­goger skapar förutsätt­ningar för att utveckla det.” Begreppen tränas utifrån en samtalsbild med tillhörande övningar. Bokens sidor är laminerade, vilket innebär att man kan skriva i den med en whiteboard-penna. Detta utnyttjas i övningarna.

Mina första matteord

622-9159-4

Britt-Marie Andersson Susanne Kowalski

10-08-20 11.06.24

30

.00.

2

20

8-

-0

10

När alla maskar är på rätt plats räknar vi dem som är frånvarande för dagen. Vi har två snören uppsatta, ett för närvaro och ett för frånvaro. Vi placerar lika många klädnypor som det är frånvarande på frånvarosnöret. De närvarandes klädnypor placeras i femtal på närvarosnöret. När detta är gjort räknar vi så att allt stämmer och jämför även kallikåmaskarnas antal och placering med klädnypornas. På det här sättet blir alla barn lika viktiga, även de som inte är närvarande.

11

Gå in på sanomautbildning.se och bläddra i boken!

3

468:-

4

Författare Ulla Hägglund och Susanne Magne Illustratör Marta Coronel

Vid matbordet

Samling

Laminerade samtalsbilder att skriva på med whiteboardpenna.

Så mattefrön omslag2.indd 1

1 Vår vardag

BONNIERS

Gå in på sanomautbildning.se och bläddra i boken!

6

Kl. 09.15 samlar vi barnen och går igenom närvaron för dagen. Varje barn har en egen kallikåmask. Vi har en tavla där alla maskar sitter, och beroende på vem som är närvarande, ledig eller sjuk så placeras maskarna på olika platser på tavlan. Med tanke på vad vi för tillfället arbetar med i matematiken ställer vi tematiskt relevanta frågor. Till exempel när vi jobbar med par kan vi ta sex maskar och fråga hur många par det är. Arbetar vi med längd kan vi ta upp maskarna och jämföra dem med varandra (vilken är längst?). Jobbar vi med antal tar vi ett antal och frågar hur många det är.

12

1

-9

Så

I Så mattefrön delar författarna med sig av sina erfarenheter från många års arbete med matematik i förskolan. Boken innehåller förutom berättelser ur vardagen även mängder av inspiration i form av råd, tips och övningar.

tefr

mat

la n in

dd

.in

ga

Så mattefrön inlaga.indd 12-13

90

5

I matsituationen finns många bra möjligheter för att uppmärksamma olika matematiska begrepp. − Du kan ta sex köttbullar. − Hur många par köttbullar blir det? − Vill du ha ett helt eller halvt glas mjölk?

Matematik i skogen

Listan kan göras lång. Vid maten finns det verkligen tid till samtal med barnen.

När vi påbörjade vårt arbete med matematik kände vi att skogen var en bra plats att utgå från. Där fanns allt material vi behövde, som kottar, pinnar, stenar, löv, träd och barr. Det är bra och viktigt att i introduktionsfasen arbeta med en övning i taget, och dessutom jobba med detta en längre tid och göra om övningen flera gånger.

Kommentar från ett barn som skalade sin potatis: ”Jag tycker det är väldigt lätt att det är lite svårt.”

Par

Geometri varje dag

Vad är ett par? Jo, det är ju två som hör ihop. I skogen kan man hitta många par. Vi kom fram till att vi skulle börja arbeta med begreppet par.

På vår förskola har vi knäckebröd i olika geometriska former, cirkel, rektangel och triangel. Barnen kan välja vilken geometrisk form på knäckebrödet de vill ha. Gustav, tre år, väljer alltid samma form. Han säger klart och tydligt rektang-el. Ett annat barn kom på att om rektangeln delades kunde han13 få en kvadrat.

Övning Ta gärna med ett skynke eller lakan indelat i rutor till den här övningen. Det gör att resultatet blir tydligt när materialet läggs på lakanet.

• Hämta ett par kottar. • Hämta ett par stenar. • Hämta ett par …

10-08-20 11.00.28

listan kan göras hur lång som helst! Barnen kommer och visar upp vad de hämtat och att de lyckats få ihop ett par. Övningen passar även för de yngre barnen, då parbegreppet är något som även de förstår.

19

18 Så mattefrön inlaga.indd 18-19

Berättelser ur vardagen – råd, tips och övningar.

/ 1 4  /  Förskola 2020

10-08-20 11.00.30

Så mattefrön

622-9929-3

216:-

Författare Susanne Kowalski och Britt-Marie Andersson

  Förskolan 2020  / 1 5  /


a m o n as © t e

101

h s ta r i p a t r ok , n e p o tu appilk tt o arenimal hc nalreffis m o n as © t e d

kort

g

den nedujbröf g 101 rbju nier reinigpfö ok · g n i n d l i btu a · kopi

m

pen,

101

in

is

ko

ff

pie

re

dn bil

f

ut ma no

©s a t

de

an

rl

fe

sif

ffis

utb

ild

nin

utb

ild

g· ko p ie

nin

g· ko p ier

ing

för

bju

den pir

rin

gf ör

bju

at s

hop

den at s

hop

en,

3 år

en,

ko r o c h l a t at t kl miner ippa a ut

ko r o c h l a t at t kl miner ippa a ut

2 år

101

101

1 år Elefanten är 5 år.

Jag är

år.

Min kompis är

år.

ff

13

siffer

landet

nd

© sanom

a utbi ld

© sa

ning · kopier in

o

no

© sa n

et

et

6 det hemliga paketet | Prata med barnen om ljusen och tårtorna. Räcker ljusen till de tre födelsedagsbarnen? Prata också om diagrammet och visa barnen hur de ska fylla i rutorna, om de inte förstår.

kapitel

la

and

6 det hemliga paketet | Prata med barnen om bilden. Finns det 6 stycken av något? Prata också om uppgiften att dela tårtan. Hur många bitar blir det? Ska alla få en lika stor bit? Låt barnen berätta hur de tänker.

kapitel

g förb jud

m

ma utb

a ut bi ld

ild

ni ng

nin

·k

g· ko p

op ie ri fö ju

pira

n ma u tbil

pi ho

dnin

g · ko pi

förb

tsho

juden

rt at t kl ippa och ut lam iner a

101

pe

Sifferlandet, Min egen bok

37

n,

523-1515-6

210:-

523-1221-6

44:-

en

ut a pa r ip ne kl i t am at h l rt o c

hop

ko

at s

siff

sano

ts

et ©

ra

pir

erla nd

erin g

pen, ko

b jud en

de

för

rb

ing

ng

ier

Boken passar bra för de lite äldre barnen, till exempel i ”femårsgruppen”.

at t och klipp lam a ut ine ra

Författare Magdalena T Granholm 10

Illustratör Marta Coronel

1

101 tedna

lreffi

s

s© sifferlandet © sanoma utbildning · kopiering förbjuden btu amonapiratshopen, kort att klippa ut ndli och laminera k · gni ireipo

/ 1 6  /  Förskola 2020

t r ok , i l k t ta tu app l hco a arenim

101

101 1

tsho

tu appilk tt a t r ok , n e p o h s ta r i p arenimal hc o

en

en

ud

bj

ör

gf

al

rin

dn

jbrö

alre

ma

ma

pir

Sifferlandet 36

te

nedu

© ted n

ano

ano

4 år

, ko rt

Boken innehåller tio kapitel, ett för varje tal från 1 till 10. I varje kapitel finns en saga samt en praktisk handledning till dig som pedagog. Till sagan knyts olika typer av uppdrag och matematiska fråge­ ställningar som barnen ska lösa tillsammans. Längst bak i boken finns hemliga brev, uppgifts- och frågekort samt liknande rekvisita som hör till kapitlet.

is

n as

et © s

et © s

si

erl

12

ff

tu a mo

and

er

Nu hade självaste kapten Fyrben hoppat ombord på Kajsas skepp. ”Ge hit allt du har sa jag, annars får du smaka på mitt svärd”, sa kaptenen och skrattade elakt. ”Oj, oj, oj”, sa Kajsa och log i smyg. ”Här har du nätet och äpplet.” Kapten fyrben ryckte till sig nätet och

ibt

re

,k

dlib

erl

and

5 år

siff

Gå in på sanomautbildning.se och bläddra i boken!

Nu ni, kan ni komma, tänkte Kajsa och satte sig på en tunna som stod på skeppsdäcket. Hon började laga ett gammalt fiskenät medan hon väntade. Kapten Fyrbens skepp närmade sej snabbt och seglade upp bredvid Kajsas skepp. Kapten Fyrben kastade över sin änter-

”Vi är havets skräck! Ge oss allt du äger och har, om du livet vill ha kvar!” De otäcka piraterna som hade hoppat över till Kajsa viftade med sina svärd och gnisslade med sina tänder. ”Oj, oj, oj”, sa Kajsa med en rädd och knarrig gammal röst. ”Det enda jag har är mitt nät och några gamla fiskar”, sa hon och darrade på rösten. ”Hm, var det allt?” röt Fyrben. Kajsa blinkade förskräckt.” Jag har ju också ett utsökt smaskigt äpple, men det hade jag tänkt behålla för mig själv”, sa hon och höll upp äpplet så att alla kunde se det.

dl

al

or

jb

© as on am u bt li nd ni ·g tu a ok p aren pilkretitp a t r ok imanli ,nep g hco ohst f arip

du ok · gnin

Med fyra raska kliv var hon uppe på däck igen, och halade ner piratflaggan med den läskiga dödskallen och de fyra benknotorna. Snabbt upp med en ny flagga, med fyra fiskar som simmade i en rad.

hake, och sedan svingade sig hans tre otäcka pirater över till Kajsas skepp. Kapten Fyrben stod kvar på sitt eget skepp med armarna i kors och alla fyra ben stadigt vid relingen. Han glodde argt på Kajsa och sa:

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

(523-1515-6)

8

hoppade snabbt ur sina sjörövarkläder och klädde sej kvickt i en klänning och ett förkläde. Hon tittade i spegeln, men det var något som inte stämde. Då upptäckte hon att hon hade glömt att ta av sej sjörövarhatten. Snabbt av med hatten och sedan knöt hon en schal runt huvudet. När hon var klar såg hon precis ut som en snäll gammal fiskaregumma.

in

dn

ta t oc t kl h la ippa mi ne ut ra

101

ne gnir eip

is

●● Måla lika många rutor.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

9

ta

gn

te

ip

fis

siff

erl

6 år

10

hs

©

ar

siff

nalr eff

ref

7

po

ipo

as

rip

st

nal ●● Hur gammal är du?

pira siffe

oh

ted

as © ted

s© ●● Dela tårtan så att du, Pelle, Kajsa och papegojan får var sin bit.

pa ut klip era att lamin och

n jude rb g fö erin kopi ng · ldni utbi noma t © sa de rlan

ep

ibtu amo n

ona

Kreativt och fantasifullt! Material att klippa ut och laminera 

,ne

jb

ire

on

1

,n

rip

l reff is

am

8 9

n

●● Rita ljus på tårtorna.

btu

6

indl

dli

1

101

piratshopen, kort att klippa ut och laminera

bröf gnir

●● Räcker ljusen?

●● Måla paketen och rita snören på dem.

sifferlandet © sanoma utbildning · kopiering förbjuden

ok

du

n fg

m ua

10

k

a m o n as © t e dnalreffis

1

as © tedn a

in · gn

7

nindlibtu n i r e i p ok · g nedujbröf g

101 pa ut klip att nera lami och kort pen, tsho pira

o tr a tt o c lk pi l h ap ma nedujbröf g n i r e i p ok · g t u e n i nindrlibtu a

1

10

eipo k·g n

p ok

amo n

rei

u

gni

indl ibt

röf

2

digt som

s.

tr

ta kt o pil hc ap al tu enim ar

eduj

ujb

pp. Barnen

ne

e

i p ok · gn

ned

6

orska och

,nep10 1 ohst a

nedu

jbrö f gn ir

Magdalena T Granholm

5

5

med

10

ip

8

rip

eter att

4

3

Efter varje kapitel kan barnen befästa sina nyvunna kunskaper ytterligare i en egen arbetsbok, Sifferlandet Min egen bok. En del uppgifter kan lösas av barnen var för sig, men tanken är att arbetet ska ske gemensamt, med stöd och ledning av pedagogen.

s ta

4 (xxx)

ett busigt

9

poh

10

109

piratshopen, prislista att klippa ut och laminera

101

9

ohso a m o n as © och tednalam lreffine r is tara

sifferlandet © sanoma utbildning · kopiering förbjuden

10

1

,ne

Magdalena T Granholm

SKATTKISTA 8 GULDMYNT

k tr o t ta ilk hco app tu nimal are

PIRATGODIS 2 GULDMYNT

101

PAPEGOJA 7 GULDMYNT

8

sifferlandet

3

7 101

VATTEN 2 GULDMYNT

2

7

KIKARE 6 GULDMYNT

imal nedujbröf g n i r e i p ok · g nindlibtu

SPAGETTI 2 GULDMYNT

op

6

deras förmåga att samverka i grupp stärks.

sh

2

får en inblick i matematikens värld, samtidigt som

a m o n as © t e dnalreffis

SVÄRD 5 GULDMYNT

at

6

träna grundläggande matematiska begrepp. Barnen

BRÖD 1 GULDMYNT

101

fantasins hjälp låta barnen i förskolan utforska och

tu appilk tt a t r ok , n e p o h s ta r i p arenimal hc o

101

5

Sifferlandet ger pedagogen möjlighet att med

sifferlandet 101 © tu asan ppilk om utb tta ta ild r ok ,nepo hstanin arenimal hc rip g · kop ier 10o1

101

5

nedujbring tu a öf gniför tu a reipokbju tu appilk tt · gniden ppil ndlibtu amo ppil a t r ok , n e p o nas © tedna pir ats k tt h s ta r i p lreffis a r hop arenimal hc ttaa r e n en en,k kor a tr o ttratt i kli 101 ok ppa ut h c o ok m ,naelp h c

utveckla sin matematiska förmåga.

PIRATKLÄDER 4 GULDMYNT

tu appilk tt kort att klippa ut piratshopen, a t r ok , n e p o h s ta r i p arenimal hc och laminera o

och fantasirikt sätt vill ge barnen möjligheter att

4

3

Den här boken vänder sig till alla som på ett busigt

nedujbröf g n i r e i p ok · g nindlibtu

a ut kort att klipp och laminera

PRESENT 4 GULDMYNT

ÄPPLE 1 GULDMYNT

piratshopen,

Min egen bok

Sifferlandet

GLASS 1 GULDMYNT

förbjuden · kopiering

Piratshopens prislista

pir

utbildning

3

SOPPA 3 GULDMYNT

4

Sifferlandet är en rikt illustrerad bok fylld med sagor och material att klippa ut och laminera. Med hjälp av bokens anvisningar, tips och råd kan du som pedagog inspirera barnen att utforska olika matematiska begrepp på ett kreativt och fantasifullt sätt.

sifferlandet

2

1

dnalreffis

sifferlandet © sanoma utbildning · kopiering förbjuden

sanoma sifferlandet ©

Sifferlandet

ne

tr i l k t ta tu app l hco a arenim

neduj

arip pohst

pohs ok , n e

ta r i p

n bröf g

neduj

lreffi

s

  Förskolan 2020  / 1 7  / dlibtu · gnin s© amona

nirei bröf g

p ok

tedna

101

en

pirats

ho


a m o n as © t e

101

h s ta r i p a t r ok , n e p o tu appilk tt o arenimal hc nalreffis m o n as © t e d

kort

g

den nedujbröf g 101 rbju nier reinigpfö ok · g n i n d l i btu a · kopi

m

pen,

101

in

is

ko

ff

pie

re

dn bil

f

ut ma no

©s a t

de

an

rl

fe

sif

ffis

utb

ild

nin

utb

ild

g· ko p ie

nin

g· ko p ier

ing

för

bju

den pir

rin

gf ör

bju

at s

hop

den at s

hop

en,

3 år

en,

ko r o c h l a t at t kl miner ippa a ut

ko r o c h l a t at t kl miner ippa a ut

2 år

101

101

1 år Elefanten är 5 år.

Jag är

år.

Min kompis är

år.

ff

13

siffer

landet

nd

© sanom

a utbi ld

© sa

ning · kopier in

o

no

© sa n

et

et

6 det hemliga paketet | Prata med barnen om ljusen och tårtorna. Räcker ljusen till de tre födelsedagsbarnen? Prata också om diagrammet och visa barnen hur de ska fylla i rutorna, om de inte förstår.

kapitel

la

and

6 det hemliga paketet | Prata med barnen om bilden. Finns det 6 stycken av något? Prata också om uppgiften att dela tårtan. Hur många bitar blir det? Ska alla få en lika stor bit? Låt barnen berätta hur de tänker.

kapitel

g förb jud

m

ma utb

a ut bi ld

ild

ni ng

nin

·k

g· ko p

op ie ri fö ju

pira

n ma u tbil

pi ho

dnin

g · ko pi

förb

tsho

juden

rt at t kl ippa och ut lam iner a

101

pe

Sifferlandet, Min egen bok

37

n,

523-1515-6

210:-

523-1221-6

44:-

en

ut a pa r ip ne kl i t am at h l rt o c

hop

ko

at s

siff

sano

ts

et ©

ra

pir

erla nd

erin g

pen, ko

b jud en

de

för

rb

ing

ng

ier

Boken passar bra för de lite äldre barnen, till exempel i ”femårsgruppen”.

at t och klipp lam a ut ine ra

Författare Magdalena T Granholm 10

Illustratör Marta Coronel

1

101 tedna

lreffi

s

s© sifferlandet © sanoma utbildning · kopiering förbjuden btu amonapiratshopen, kort att klippa ut ndli och laminera k · gni ireipo

/ 1 6  /  Förskola 2020

t r ok , i l k t ta tu app l hco a arenim

101

101 1

tsho

tu appilk tt a t r ok , n e p o h s ta r i p arenimal hc o

en

en

ud

bj

ör

gf

al

rin

dn

jbrö

alre

ma

ma

pir

Sifferlandet 36

te

nedu

© ted n

ano

ano

4 år

, ko rt

Boken innehåller tio kapitel, ett för varje tal från 1 till 10. I varje kapitel finns en saga samt en praktisk handledning till dig som pedagog. Till sagan knyts olika typer av uppdrag och matematiska fråge­ ställningar som barnen ska lösa tillsammans. Längst bak i boken finns hemliga brev, uppgifts- och frågekort samt liknande rekvisita som hör till kapitlet.

is

n as

et © s

et © s

si

erl

12

ff

tu a mo

and

er

Nu hade självaste kapten Fyrben hoppat ombord på Kajsas skepp. ”Ge hit allt du har sa jag, annars får du smaka på mitt svärd”, sa kaptenen och skrattade elakt. ”Oj, oj, oj”, sa Kajsa och log i smyg. ”Här har du nätet och äpplet.” Kapten fyrben ryckte till sig nätet och

ibt

re

,k

dlib

erl

and

5 år

siff

Gå in på sanomautbildning.se och bläddra i boken!

Nu ni, kan ni komma, tänkte Kajsa och satte sig på en tunna som stod på skeppsdäcket. Hon började laga ett gammalt fiskenät medan hon väntade. Kapten Fyrbens skepp närmade sej snabbt och seglade upp bredvid Kajsas skepp. Kapten Fyrben kastade över sin änter-

”Vi är havets skräck! Ge oss allt du äger och har, om du livet vill ha kvar!” De otäcka piraterna som hade hoppat över till Kajsa viftade med sina svärd och gnisslade med sina tänder. ”Oj, oj, oj”, sa Kajsa med en rädd och knarrig gammal röst. ”Det enda jag har är mitt nät och några gamla fiskar”, sa hon och darrade på rösten. ”Hm, var det allt?” röt Fyrben. Kajsa blinkade förskräckt.” Jag har ju också ett utsökt smaskigt äpple, men det hade jag tänkt behålla för mig själv”, sa hon och höll upp äpplet så att alla kunde se det.

dl

al

or

jb

© as on am u bt li nd ni ·g tu a ok p aren pilkretitp a t r ok imanli ,nep g hco ohst f arip

du ok · gnin

Med fyra raska kliv var hon uppe på däck igen, och halade ner piratflaggan med den läskiga dödskallen och de fyra benknotorna. Snabbt upp med en ny flagga, med fyra fiskar som simmade i en rad.

hake, och sedan svingade sig hans tre otäcka pirater över till Kajsas skepp. Kapten Fyrben stod kvar på sitt eget skepp med armarna i kors och alla fyra ben stadigt vid relingen. Han glodde argt på Kajsa och sa:

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

(523-1515-6)

8

hoppade snabbt ur sina sjörövarkläder och klädde sej kvickt i en klänning och ett förkläde. Hon tittade i spegeln, men det var något som inte stämde. Då upptäckte hon att hon hade glömt att ta av sej sjörövarhatten. Snabbt av med hatten och sedan knöt hon en schal runt huvudet. När hon var klar såg hon precis ut som en snäll gammal fiskaregumma.

in

dn

ta t oc t kl h la ippa mi ne ut ra

101

ne gnir eip

is

●● Måla lika många rutor.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

9

ta

gn

te

ip

fis

siff

erl

6 år

10

hs

©

ar

siff

nalr eff

ref

7

po

ipo

as

rip

st

nal ●● Hur gammal är du?

pira siffe

oh

ted

as © ted

s© ●● Dela tårtan så att du, Pelle, Kajsa och papegojan får var sin bit.

pa ut klip era att lamin och

n jude rb g fö erin kopi ng · ldni utbi noma t © sa de rlan

ep

ibtu amo n

ona

Kreativt och fantasifullt! Material att klippa ut och laminera 

,ne

jb

ire

on

1

,n

rip

l reff is

am

8 9

n

●● Rita ljus på tårtorna.

btu

6

indl

dli

1

101

piratshopen, kort att klippa ut och laminera

bröf gnir

●● Räcker ljusen?

●● Måla paketen och rita snören på dem.

sifferlandet © sanoma utbildning · kopiering förbjuden

ok

du

n fg

m ua

10

k

a m o n as © t e dnalreffis

1

as © tedn a

in · gn

7

nindlibtu n i r e i p ok · g nedujbröf g

101 pa ut klip att nera lami och kort pen, tsho pira

o tr a tt o c lk pi l h ap ma nedujbröf g n i r e i p ok · g t u e n i nindrlibtu a

1

10

eipo k·g n

p ok

amo n

rei

u

gni

indl ibt

röf

2

digt som

s.

tr

ta kt o pil hc ap al tu enim ar

eduj

ujb

pp. Barnen

ne

e

i p ok · gn

ned

6

orska och

,nep10 1 ohst a

nedu

jbrö f gn ir

Magdalena T Granholm

5

5

med

10

ip

8

rip

eter att

4

3

Efter varje kapitel kan barnen befästa sina nyvunna kunskaper ytterligare i en egen arbetsbok, Sifferlandet Min egen bok. En del uppgifter kan lösas av barnen var för sig, men tanken är att arbetet ska ske gemensamt, med stöd och ledning av pedagogen.

s ta

4 (xxx)

ett busigt

9

poh

10

109

piratshopen, prislista att klippa ut och laminera

101

9

ohso a m o n as © och tednalam lreffine r is tara

sifferlandet © sanoma utbildning · kopiering förbjuden

10

1

,ne

Magdalena T Granholm

SKATTKISTA 8 GULDMYNT

k tr o t ta ilk hco app tu nimal are

PIRATGODIS 2 GULDMYNT

101

PAPEGOJA 7 GULDMYNT

8

sifferlandet

3

7 101

VATTEN 2 GULDMYNT

2

7

KIKARE 6 GULDMYNT

imal nedujbröf g n i r e i p ok · g nindlibtu

SPAGETTI 2 GULDMYNT

op

6

deras förmåga att samverka i grupp stärks.

sh

2

får en inblick i matematikens värld, samtidigt som

a m o n as © t e dnalreffis

SVÄRD 5 GULDMYNT

at

6

träna grundläggande matematiska begrepp. Barnen

BRÖD 1 GULDMYNT

101

fantasins hjälp låta barnen i förskolan utforska och

tu appilk tt a t r ok , n e p o h s ta r i p arenimal hc o

101

5

Sifferlandet ger pedagogen möjlighet att med

sifferlandet 101 © tu asan ppilk om utb tta ta ild r ok ,nepo hstanin arenimal hc rip g · kop ier 10o1

101

5

nedujbring tu a öf gniför tu a reipokbju tu appilk tt · gniden ppil ndlibtu amo ppil a t r ok , n e p o nas © tedna pir ats k tt h s ta r i p lreffis a r hop arenimal hc ttaa r e n en en,k kor a tr o ttratt i kli 101 ok ppa ut h c o ok m ,naelp h c

utveckla sin matematiska förmåga.

PIRATKLÄDER 4 GULDMYNT

tu appilk tt kort att klippa ut piratshopen, a t r ok , n e p o h s ta r i p arenimal hc och laminera o

och fantasirikt sätt vill ge barnen möjligheter att

4

3

Den här boken vänder sig till alla som på ett busigt

nedujbröf g n i r e i p ok · g nindlibtu

a ut kort att klipp och laminera

PRESENT 4 GULDMYNT

ÄPPLE 1 GULDMYNT

piratshopen,

Min egen bok

Sifferlandet

GLASS 1 GULDMYNT

förbjuden · kopiering

Piratshopens prislista

pir

utbildning

3

SOPPA 3 GULDMYNT

4

Sifferlandet är en rikt illustrerad bok fylld med sagor och material att klippa ut och laminera. Med hjälp av bokens anvisningar, tips och råd kan du som pedagog inspirera barnen att utforska olika matematiska begrepp på ett kreativt och fantasifullt sätt.

sifferlandet

2

1

dnalreffis

sifferlandet © sanoma utbildning · kopiering förbjuden

sanoma sifferlandet ©

Sifferlandet

ne

tr i l k t ta tu app l hco a arenim

neduj

arip pohst

pohs ok , n e

ta r i p

n bröf g

neduj

lreffi

s

  Förskolan 2020  / 1 7  / dlibtu · gnin s© amona

nirei bröf g

p ok

tedna

101

en

pirats

ho


Vill du bli författare hos oss? SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ

Vi söker alltid personer som har tankar och idéer kring morgon­dagens läromedel. Du kanske har en färdig idé eller bara funderingar i allmänhet på våra läromedel?

Läromedel för förskoleklassen På vår hemsida kan du läsa om våra läromedel avsedda för elever i förskoleklassen och även se utdrag ur böckerna.

Sanoma Utbildning

Svarspost 200 826 50 110 30 Stockholm

Beställ så här:

Förskoleklass

Hanna Almström Pernilla Tengvall

Förskoleklass

Koll på matematik

matematik

Koll på

WORKBOOK

2

Märta Glaveby Therése Ljunglöf

school bus Hanna Almström Pernilla Tengvall

Fyll i blanketten på baksidan, riv ut sidan och posta. Portot är betalt.

Ledande läromedel

Läs mer om läromedlen och bläddra i böckerna på sanomautbildning.se

/ 1 8  /  Förskola 2020


Vill du bli författare hos oss? SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ

Vi söker alltid personer som har tankar och idéer kring morgon­dagens läromedel. Du kanske har en färdig idé eller bara funderingar i allmänhet på våra läromedel?

Läromedel för förskoleklassen På vår hemsida kan du läsa om våra läromedel avsedda för elever i förskoleklassen och även se utdrag ur böckerna.

Sanoma Utbildning

Svarspost 200 826 50 110 30 Stockholm

Beställ så här:

Förskoleklass

Hanna Almström Pernilla Tengvall

Förskoleklass

Koll på matematik

matematik

Koll på

WORKBOOK

2

Märta Glaveby Therése Ljunglöf

school bus Hanna Almström Pernilla Tengvall

Fyll i blanketten på baksidan, riv ut sidan och posta. Portot är betalt.

Ledande läromedel

Läs mer om läromedlen och bläddra i böckerna på sanomautbildning.se

/ 1 8  /  Förskola 2020


B Returadress: Speed Group AB, Box 4005, 195 04 Rosersberg

Beställning

Kundnummer:

Leveransadress

Fakturaadress (om annan än leveransadressen)

Förskola/Namn:

Förskola/Namn:

Gata, väg eller box:

Gata, väg eller box:

Postnummer Ort:

Postnummer Ort:

Märkning leverans:

Märkning faktura:

Best.nr

Antal

Titel

Förlagspris Summa

523-3267-2

Språklust 1, Titta vad jag kan!

330:-

622-7762-8

Språklust 1

468:-

523-0848-6

Språklust genom sagor

555:-

622-8508-1

Språklust 2

485:-

622-9770-1

Språklust 2, Min arbetsbok

622-9657-5

Svenska lekande lätt

438:-

523-1655-9

Förskolan Regnbågen, En dag på förskolan

60:-

523-1656-6

Förskolan Regnbågen, Anna och barnen

60:-

523-1657-3

Förskolan Regnbågen, Fyra årstider

60:-

67:-

523-1658-0

Förskolan Regnbågen, Våra traditioner

60:-

622-8481-7

En rolig samling

570:-

622-9159-4

Mina första matteord

468:-

622-9929-3

Så mattefrön

216:-

523-1515-6

Sifferlandet 210:-

523-1221-6

Sifferlandet, Min egen bok

44:-

Vårt övriga sortiment hittar du på vår hemsida www.sanomautbildning.se

Kontakta oss! Kundtjänst telefon 08-587 642 10  info@sanomautbildning.se  www.sanomautbildning.se / 2 0  /  Förskola 2020

Ledande läromedel 9789152320617

SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ

Profile for Sanoma Utbildning

Sanoma Utbildning Katalog 2020 Förskola  

Se hela Sanoma Utbildnings utgivning för förskola.

Sanoma Utbildning Katalog 2020 Förskola  

Se hela Sanoma Utbildnings utgivning för förskola.