Issuu on Google+

Sano Agrar Institut

Tylko zdrowe racice (u)niosą mleko Od stanu racic zależy wydajność i zdrowotność krów. Racice niosą mleko. Dlatego należy zrobić wszystko, aby zawsze były zdrowe.

C

horoby racic stanowią jedną z trzech głównych przyczyn brakowania krów. Na pierwszym miejscu znajdują się wymiona (23 %), na drugim płodność (19 %), a na trzecim problemy z  racicami (16 %). Kulawizny

dzisiaj zdrowotność racic odgrywa dużo większą rolę. A do tego trzeba sobie zdać sprawę, że kulawizny wiążą się także z odczuwaniem dużego bólu i  koniecznością długoterminowego leczenia, co jeszcze bardziej

Nawet najlepsza pasza nie zapewni wysokiej wydajności, kiedy z powodu kulawizn krowy nie będą mogły jej pobrać. najczęściej występują w  stadach zaniedbanych, źle żywionych, utrzymywanych w  złych warunkach środowiskowych. Oczywiście, również w bardzo dobrych stadach będą się zdarzać kulawizny, ale powinny być one sporadyczne, a kiedy zostaną zauważone musi być szybko podjęta interwencja. Kulawizny – dzisiaj bardziej widoczne Wraz ze zmianą systemu utrzymania krów i  przechodzeniem z obór uwięziowych na wolnostanowiskowe wzrosło znaczenie zdrowotności racic. Krowa trzymana na łańcuchu praktycznie cały czas stała lub leżała, a  chodzić musiał hodowca. Stan zdrowotny racic nie był tu tak bardzo istotny. To zdrowotność i  wytrzymałość nóg hodowcy była dużo ważniejsza. W oborach wolnostanowiskowych krowy muszą dojść do paszy, do poidła z  wodą, do doju, stąd 18

1/2013

pogarsza i tak już trudną sytuację. Profilaktyka i leczenie chorób racic stanowi dziś duże wyzwanie zarówno dla zootechnika jak i le-

gdzie drogi przepędowe są długie, a wydajność i związane z tym obciążenie organizmu wysokie. Coraz większe obciążenia Wraz ze wzrastającą wydajnością krów racice muszą codziennie nosić coraz większe ciężary. Nacisk wynosi ponad 50 kg na 1 cm2 powierzchni styku z  posadzką. Dlatego racice muszą być zdrowe i  w  nienagannym stanie. Niestety nie zawsze ma to miejsce, do czego przyczyniają się zarówno złe warunki utrzymania (śliskie, mo-

Wraz z wydajnością krów wzrasta liczba chorób i konieczność korekcji racic. karza weterynarii, szczególnie w wielkostadnej hodowli zwierząt,

kre i  brudne posadzki, duża wilgotność), jak również niewłaściwe

Krowy dobrze żywione posiadają twardy róg racicowy, co powoduje, że korekcja racic nie sprawia większych trudności i odbywa się regularnie dwa razy do roku.


Sano Magazyn 2013- 1