Page 1

Cultuurconnect is een labo en dienstverlener voor bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, op zoek naar oplossingen voor de digitale uitdagingen van onze samenleving.


Informatiseren Innoveren Rolverandering


Werking CultuurConnect

STIMULEREN

EXPERIMENTEREN

OPSCHALEN

gidsfunctie

labofunctie

dienstverleningsfunctie

EVENTS & CO

PROJECTEN

DIENSTEN

co-creatie testen en leren ontwikkelen cultuurpraktijk

efficiëntie collectieve kracht

Dig It up 19-20/02

inspireren leren connecteren

EBS


LEUVEN LEEST IEDEREEN LEEST


Leuven Leest onderzoeksvraag â—? Digitale hefbomen voor leescommunity â—? Een werkend digitaal prototype voor opstartcampagne


70% - 90% OF INNOVATION PROJECTS FAIL*

*Harvard Business Review


Leuven Leest - het traject


Het traject problem solution fit

juli 16

sept 16

okt 16

Summer of Code ● ● ● ●

dec 16

Sprint 2

ideate prototype test empathize

● ● ● ●

Sprint 1 ● ● ● ●

ideate prototype test empathize

jan-feb 17

april-mei 17

Diepteinterviews

ideate prototype test empathize

product market fit

juni-jan 18

empathize

● ● ●

prototype test empathize

febr-maart 18

Leuvenleest.be ●

Live test FB

business model fit?

leuvenleest.be ●

prototype

test (analytics) naamsbekendheidstudie interviews

Leuvenleest.be ● ●

business case betalingsbereidheid


Leuven Leest, failing fast

Summer of code


Leuven Leest, failing fast

Google design sprint


Leuven Leest, failing fast

live test op Facebookgroep


Leuven Leest, over het muurtje kijken


Empathie - wat geleerd over de doelgroep? Problem Solution Fit Wat geleerd uit alle testen en interviews? ● Lezers zijn op zoek naar leestips van ‘vertrouwelingen’ zoals vrienden, het bibpersoneel, boekhandelpersoneel, mensen die ‘bezig zijn met boeken’. NIET van Bekende Leuvenaren of van andere lezers ● Graag een overzicht van alles wat er bougeert op literair vlak in Leuven. Nu alleen de bib en 30cc zichtbaar, wat met alle andere events? ● Zouden graag andere Leuvense Lezers ontmoeten (zowel offline als online) ● Lokale is heel belangrijk ● Graag plekken leren kennen waar het ‘goed is om te lezen’ ● Lezen in Leuven moet zichtbaarder worden


Landen op... In dialoog met Leuvense lezers en stakeholders kwamen volgende prioriteiten naar voor ● ● ● ●

Leestips van Leuvense Leesambassadeurs Overzicht literaire events en leesactiviteiten van alle spelers Inspiratie voor lezers: leesplekken, boekentips, … Lezen in Leuven zichtbaarder maken zowel on- als offline

Lezende Leuvenaren verbinden


Wat is Leuven Leest? tips, events, plekken, artikels

interactie


Leestips van ambassadeurs


Literaire events in het Leuvense (UiTDB)


Leesplekken


Artikels


40+ ambass adeurs

110+ leestips

300+

extra uitleen

nieuwe intiatieven

nieuw merk

15+ redacte urs

meer volk op events


Lokaal gedragen 40 lokale ambassadeurs boekhandelaars, eigenaar van verpakkingsvrije winkel, initiatiefneemster slow book, geĂŤngageerde lezers, iemand van Lannoo, blogster, ...

15 lokale redacteurs lezers, bloggers, bibpersoneel, ...


Leuven Leest : doelstelling bereik • •

Leuven heeft 90 000 inwoners waarvan 19 000 onder de 19 jaar -> 70 000 40 000 studenten op kot (2015 en daalt blijkbaar)

→ maximale markt van 100 000

• •

34% vd bevolking leest 1 a 5 boeken/jaar 13% leest 20 boeken/jaar

→ uitgaan van 20% dat genoeg leest om op zoek te zijn naar ‘meer’ (tips, events, community)

---> 20 000 (niet in rekening -> % van de bevolking dat voldoende digitaal is)


20 juni -> 24 januari


Maandelijks bereik ● +/- 1500 unieke gebruikers juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

2046

3182

1866

1754

1306

1003

1098

jan >1682

● detailpagina’s van een leestip juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

unique page views van een leestip 979

1461

1376

576

547

413

658

% van totale unieke pageviews

15%

24%

10%

9,6%

13,5%

19,2%

11%


Populairste pagina’s

830 keer bekeken

Home (26%) filter op leestips (8%) filter op events (5%) filter op leesplekken (3%) 528 keer bekeken


110 tips Engagement

Intentie ∼20

320 keer

∼270

niet

59 keer


Instroomkanalen Gros via social en organic search ● paid search ook nodig én nuttig ●


Studie naamsbekendheid Doelpubliek ● Band met leuven ○ Woonachtig in (rand van) Leuven EN/OF ○ Werkend in Leuven

n = 203

● mensen die zichzelf omschrijven als ‘iemand die graag boeken leest’


Naamsbekendheid ● Ik weet precies wat Leuven Leest inhoudt: 14,3 % ● Ja, ik heb er al van gehoord, maar weet niet wat het juist is : ● Nog nooit van gehoord: 56,3%

]

43,7%

29,4%

● naamsbekendheid ligt iets hoger bij vrouwen (15,5% en 32,4% resp = 47,9%) ● naamsbekendheid ligt hoger bij mensen die dagelijks lezen ter ontspanning (22,9% en 25,0% resp = 47,9%) en bij mensen die wekelijks lezen ter ontspanning (13,9% en 30,6% resp=44,5%) dan bij zij die minder dan wekelijks lezen (0% en 35,5% resp = 35,5%) ● vooral leestips en events interessant


Acties ten gevolge van bezoek site / FB groep Aangevinkt Naar een evenement geweest omtrent boeken (leessessies, boekenvoorstellingen,‌)

34,8%

leestip gebruikt

30,4%

boekhandel bezocht die vermeld werd

26,1%

commentaar geplaatst bij FB post

13%

nieuwe leesplek uitgeprobeerd

13%

andere leuvense lezer leren kennen

13%

iets gepost op de FB groep

4,3%

andere

4,3%

nog geen specifieke actie ondernomen

30,4%


Lijkt het project iets voor jou? (na uitleg) ja, helemaal wel:

18,8%

ja, eerder wel:

39,6%

nee, eerder niet:

35,4%

] 58,3%

nee, helemaal niet : 6,3% opm: geen grote verschillen in mensen die dagelijks/wekelijks of minder dan wekelijks lezen ‘ja, eerder wel’ iets hoger bij vrouwen (21,8%) dan mannen (17,1%)


Leuven Leest - Product Market Fit Analytics: ● Maandelijks bereik : 1500 unieke bezoekers ● Lange gemiddelde sessie duurtijd: 2 min 22 ● Gemiddeld 3 pages/ sessie wat hoog is voor een ‘platte’ website ● Maandelijks worden de detailpages van leestips gemiddeld 800x gelezen ● Instroom via social (23%), organic search (22%), paid search (19%) direct (16%), en mail (8%) ○

zij die binnenkomen via social en paid (vluchtigere media) surfen iets minder lang (1min32 resp. 1min10 ) en bezoeken iets minder pages/sessie (2,17 resp 2,01) maar dit is nog steeds hoog


Wat hebben we geleerd? (uit analytics, focusgroepen, interviews, studie) Product Market Fit ● ● ● ● ● ● ●

● ●

Leestips worden sterk gelezen en gewaardeerd Events worden veel bekeken en sommigen zien een toename in publiek. Meer kleinschalige events op de radar Ondersteunend communicatieplan is nodig Fysieke in combinatie met digitale werkt Mensen die iets willen organiseren vinden de weg naar ‘Leuven Leest’ voor begeleiding LL is uitgesproken niet-commercieel, neutraal, ‘iets van de Leuvenaren’ meer dan ‘van de bib’ Grote betrokkenheid bij stakeholders (maken tijd vrij voor meetings, hebben uitgesproken mening over toekomsttraject) Interacties op facebook, niet op de site Veel intentie om leestips te lezen


5%° - 95%* website°

community building* Dok Delft - Boekenkast van Nederland


Leuven investeert ● ● ● ● ●

3 lokale projectmedewerkers (ca. 1FTE) Communitymanagement (ambassadeurs, redacteurs, lezers, …) Stakeholdermeetings Inbedding in beleid (beleidsplan) Marketingbudget

DOEL= verankering in werking en beleid


Leuven Leest opschalingsvraagstuk â—? Maken andere steden gelijkaardige beleidskeuzes rond literatuur, lezen en leescommunities? â—? Hebben andere steden interesse in een gelijkaardig product om hun leescommunity te ondersteunen?


Vlaams beleid – bovenbouwspelers – media ● Actieplan Leesbevordering – Iedereen Leest ● Memorandum Boekenoverleg ● Lang Zullen We Lezen


Leuven Leest - Business model fit ● Methodes: ● inschattingen door leveranciers ● Gesprekken met 8-tal gemeentes waarvan 6 centrumsteden (Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Mechelen, Oostende) + Brussel (VGC trefdag) ● Polsen naar inzet/mandaat personeel (1 FTE) ● Opschalingsscenario’s


IEDEREEN LEEST! Noordrand Leest


Beleidsruimte ● Maken andere steden/regio’s gelijkaardige beleidskeuzes rond literatuur, lezen en leescommunities? ○ mensen en mandaat ○ community- en stakeholdermanagement ○ marketing


Product en dienst ● Hebben andere steden/regio’s interesse in een gelijkaardig product om hun leescommunity te ondersteunen? ○ product (technisch, product- en servicemanagement (hosting, ○

helpdesk), evolutief onderhoud, innovatie) ondersteuningstraject ■ communitymanagement ■ digitale marketing ■ technisch


Multisite? Voorkeurscenario ● ● ● ● ● ●

1 platform, 1 code -> meerdere websites elke site kan eigen look&feel, theming, menu hebben budget/schaalvoordeel onderhoudsvriendelijk evolutief innovatiekader voor nieuwe projecten leescommunity en koppeling met andere initiatieven


Scenario

● ●

Het multisite scenario Cultuurconnect bouwt multisite + inhoudelijke support

“multisite” platform = 1 framework, gedeelde code, afzonderlijke databases (content, users,..). Drupal8. eigen theme per stad ○ intake + design + 1 iteratie voorzien 2 versies homepage (masonry + grid) menu + submenu configureerbaar


Scenario

Het multisite scenario Mogelijkheden op front-end niveau

We voorzien een intake per gemeente. Elke gemeente heeft eigen ‘theme’. Wat kan hier standaard mee: ● ● ● ●

● ●

kleuren / lettertypes layout header, footer aanpassen grootte tegels stijl van de tegels animatie van de tegels

Gemeente voorziet een style guide: logo, typografie, kleurenpalet, buttons Indien extra aanpassingen vereist -> op bestelling, aan meerkost


Scenario

Het multisite scenario kost

Gemeente/Regio:

Eenmalige opstart 5500 Jaarlijkse licentie: 7000 tot 9000

Cultuurconnect Eenmalige investering: 55000 (software) + 13000 (personeel)

recurrent: hosting,SLA + supportdagen + product manager CC + opleiding (communitymanagement, digitale communicatie & marketing, partnerdag) + 5500/stad (sign + theming)


Scenario

Het multisite scenario kost

Business case: principes ● ● ●

● ●

Gebaseerd op inschattingen webleveranciers m.b.t. huidige functionaliteiten Product owner CC(30pd), tester CC (10pd) Per opstartende gemeente extra pd CC voorzien in recurrente kost Per deelnemende gemeente extra pd CC voorzien in recurrente kost Recurrent leveranciers supportbudget kan voorzien worden in overleg met instappende gemeentes

Haalbaar vanaf 5 instappende deelnemende steden/gemeenten/regio’s.


Scenario

Het multisite scenario Voorstel techn implementatie en doorlooptijden

3 maand

3 weken

3-4 maanden iteratief development (5tal 2w-sprints)

Bestek + gunning

● ● ●

User flows + wireframing Visual design Basic, obv bestaande UX ( 32u)

BE dev (25 pd) FE dev (18 pd)

4 weken

per gemeente

Vooraf: Ambassadeurs Stakeholders Look ‘n’ feel – huisstijl - marketing

evt usertesting (indien grote wijzigingen, atm niet voorzien)

intake gemeent e

design (12u)

2 weken

acceptatie testen gemeente feedback ronde

design iteratie (6u)

impleme nt theme

lancering


Scenario

Het multisite scenario Voor/nadelen

PLUSPUNTEN ● ● ●

● ●

Samenwerking wbt functionele evoluties Drupal 8, toekomstgericht Meer mogelijkheden op innovatie binnen leescommunities (wel extra investingskost) Onderhoudsvriendelijker Langetermijnstrategie die inhaakt op Iedereen Leest (actieplan leesbevordering - lokale/regionale leesbevorderingsnetwerken) - memorandum boekenoverleg Grote interesse bij steden (Antwerpen, Brugge, Gent, Mechelen, …) om in dit scenario mee te stappen

AANDACHTSPUNTEN ●

Hoog investeringsrisico (maar weg te halen door pas te starten vanaf 5 steden) Meer lange-termijn commitment van Cultuurconnect voor leescommunities. Product mgr zal het platform moeten laten evolueren ism consortium Minder vrijheid per gemeente wat betreft functionaliteiten – afstemmen met consortium


Wat als ‌ Onvoldoende steden participeren aan multisitescenario?


Scenario

● ● ●

Het kopieer-scenario Cultuurconnect faciliteert kopiëren + inhoudelijke support

Cultuurconnect engageert webleverancier om lokale kopieën van Leuven Leest op te zetten Eigen look&feel per gemeente (kleuren, tegels aanpassen, animaties, header, menu aanpassen ..) CC voorziet contract met web dev, hosting, support ed nieuwe gewenste functionaliteiten worden 1 per 1 bekeken en geïmplementeerd CC voorziet inhoudelijke support


Scenario

Het kopieer-scenario Voor/nadelen

VOORDEEL ●

● ● ●

mogelijk scenario voor deze functionaliteiten, om ze 2-3 jaar te laten draaien. laag risico bij weinig steden meer korte termijn-oplossing kan snel (doorlooptijd 1 stad = 1a2 maand)

NADEEL ● ● ● ● ● ●

Drupal7 Geen lange termijnstrategie voor leescommunities Geen samenwerking wbt functionele evoluties Gaat er innovatieve evolutie zijn? Nog niet gecheckt bij de gemeentes Niet interessant bij grote interesse bij meerdere steden (cf. supra)

Noordrand: Voorstelling leuven leest  

voorstelilng leuven leest als mogelijk transversaal project in de Noordrand (wg IGS)

Noordrand: Voorstelling leuven leest  

voorstelilng leuven leest als mogelijk transversaal project in de Noordrand (wg IGS)