Page 1

Regio Oost-Brabant Presentatie Tweedaagse Vlabra’ccent 26 november 2018 - Londerzeel


ExistentiĂŤle vraag

Is Oost-Brabant, gezien zijn geografische uitgestrektheid, in staat een effectieve regiowerking uit te bouwen?


Denkdag op 23 mei 2018 - Conclusies • Bedreiging door het wegvallen van de ondersteuning vanuit Vlabra’ccent vanaf 2019 • Andere regio’s: meer “gelijkgestemden” • Geografische afbakening in kleinere subregio’s geen optie • Op basis van culturele noden/ideeën komen tot concrete bovenlokale samenwerkingsinitiatieven • Netwerkstructuur kan evolueren naar een projectstructuur met geïnteresseerde partners • Decreet bovenlokale cultuurwerking: organisatie van een nieuwe structuur met bijhorende middelen en een coördinator op langere termijn?


Regio-overleg 06 november 2018 • Leuven ziet (voorlopig) geen heil in de realisatie van een formele regionale samenwerkingsstructuur (IGS) • Optie om projectmatig verder werken (eventueel gespreid over meerdere jaren volgens nieuwe decreet) • Dwarsafspraken niet evident door wegvallen coördinerende rol vanuit Vlabra’ccent – meer afhankelijk van goodwill – welke voedingsbodem is nog aanwezig om ideeën/ervaringen uit te wisselen, laat staan samen projecten te ontwikkelen? • Leuven engageert zich ertoe de groep verder samen te roepen – zal zelf aantal projecten lanceren met regionale uitrol, bv. Leuven Jazz


• Brengt als opvolger van “Zomer op Straat” op een betaalbare wijze circus naar de (kleinere) gemeenten • Acrobatie, muziek, workshops, acrobatie,… begeesteren jong en oud • Zelfstandige activiteit of gekoppeld aan een mixt van andere activiteiten binnen concept familiedag • Samenwerking met Cirkus in Beweging • Participatie aan het project door een 4-tal centra in 2018 • Voor 2019 hebben voorlopig opnieuw een 6-tal centra kandidaat gesteld • Inbreng vanuit de regio-middelen bedraagt 2.750 euro/centrum • Inbreng van de centra: 1.000 tot 300 euro volgens de vroegere categorie van het centrum, te vermeerderen met eigen programmatorische aanvulling op basisaanbod.


• Internationaal figurentheaterfestival • 6de editie in 2018 • Initiatiefnemer: CC Het Gasthuis Aarschot • Decentralisatie naar 8 centra voor jongste editie • Promotiekosten ten bedrage van 13.000 euro worden gedragen door regiomiddelen


• Platform voor talentontwikkeling • Opgestart vanuit 30CC Leuven • 8-tal deelnemende centra (regio-overschrijdend) • Geen financiële inbreng vanuit de regio • Beroep op transitiereglement • Vraag hoe het ondersteunen van nieuw talent in de toekomst (financieel) opgevangen zal worden • Indien geen middelen vanuit Vlaanderen wordt experiment moeilijk

2018 Tweedaagse stuurgroep regio Oost-Brabant  
2018 Tweedaagse stuurgroep regio Oost-Brabant