Page 1


Wat is Amateurama? • Nieuw vierdaags festival waarbij amateurkunsten de kans krijgen om zich te tonen in al hun disciplines aan een zo breed mogelijk publiek in Leuven en omstreken • Georganiseerd door Cultuurcentrum 30CC en directie cultuur stad Leuven • Jaarlijks eind april


Hoe ontstaan? • • • •

Vanuit de deelraad amateurkunsten Niet langer tevreden over concept WAK Enquête Voorstander voor een soort Kulturamaconcept


Opzet? • Gemeenschapsgevoel creëren en samenwerking stimuleren • Amateurkunsten nemen initiatief op eigen kracht en eigen middelen • Amateurkunsten zijn zelf verantwoordelijk voor programma’s, uitwerking en realisatie


Ondersteuning 30CC + stadsbestuur • Stelt gratis (zo veel mogelijk) culturele infrastructuur ter beschikking • Geeft (tegen een kleine vergoeding - 10% ticketverkoop) technische ondersteuning in de culturele infrastructuur • Zorgt voor sterke communicatieve ondersteuning (website – uitgebreide promotiecampagne) • Geen financiële tussenkomst in de activiteiten


Wat willen we bereiken? • Unieke samenwerking tussen verschillende verenigingen • Jaarlijks een bruisend cultuur weekend • Zoveel mogelijk Leuvenaars overhalen een uitstap te plannen naar een ruim en betaalbaar aanbod


Programma 2013 • • • •

31 verenigingen 20 verschillende activiteiten 45 toonmomenten Verschillende disciplines: toneelverenigingen, fotoclubs, beeldend kunstenaars, koren, dansverenigingen, … • Unieke samenwerking tussen verenigingen, zoals: -> de Leuvense fotoclubs die samen aan de slag gingen voor de expo RedBall -> Leuven inHarmony, een project van Koninklijke Harmonie Volharding, Showkoor Amuse en stadssopraan Noémie Schellens

Deel 4 verslag 1 maart 2013 voorbeeld 3  
Advertisement