Page 1

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus (40 ov) Koulutus on suunnattu nuorille ja aikuisille, jotka osaavat jo tyydyttävästi suomea (taso A2) ja suunnittelevat ammatillisia opintoja. Opiskelijat valitaan hakemuksen, kielikokeen sekä haastattelun perusteella. Koulutuksen tavoite: • Opiskelijan kielitaidon kehittyminen niin, että hän voi tulevaisuudessa opiskella suomalaisessa ammatillisessa oppilaitoksessa tai muussa koulussa. • Opiskelija saa tietoa suomalaisesta opiskelusta, työelämästä ja yhteiskunnasta. Koulutuksen sisältö: Kielelliset taidot, suomen kieli • suullinen ja kirjallinen viestintä • työhön, opiskeluun ja henkilökohtaiseen elämään liittyvä sanasto • ammattisanaston perusteita • kieliopin rakenteiden kertaus ja kartuttaminen Vieraat kielet, englannin kieli • alkeet: fraasit, perussanastoa Matemaattiset, tietotekniset ja luonnontieteelliset taidot • matematiikka • fysiikka ja kemia • tietotekniikka Yhteiskuntatietous ja kulttuurin tuntemus • suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri • työelämätieto Opiskelu- ja ammatinvalintataidot • suomalainen koulutusjärjestelmä • tutustuminen ammatilliseen koulutukseen • työssäoppiminen Muut opinnot • liikunta • ravitsemus ja terveys • ensiapu

Koulutus alkaa

Imatralla 14.8.2012, päättyy 1.6.2013. Lappeenrannassa 13.8.2012, päättyy 31.5.2013.

Hakuaika on

2.-27.4.2012

Lisätietoja koulutuksesta sekä hakulomakkeita: Imatra: Sanna Paunonen p. 040 149 5006, Tuula Soikkanen, p. 040 136 4633 Lappeenranta: Hanna Paukkonen, p. 040 484 2531, Marja-Liisa Ekholm, p. 040 136 4607

Tekniikan ala Koulukatu 5, 55120 Imatra p. 040 136 4633

www.ekamo.fi

Sosiaali- ja terveysala Armilankatu 40, 53100 Lappeenranta p. 040 136 4607

Maahanmuuttajakoulutus  

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus