Larrialdi plana

Page 1

ARMARIOAK

EMERGENTZIA PLANA

IGOG.

KOM.. MUSIKA GELA

LOGOP.LAGUNT. GELA

BIDEO GELA

INFORM. GELA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------…………................................................................. IRAK. GELA

KOMUNAK

IGOG.

KOM..

IRAKASLE GELA

3.M

4.M

5. M

6. M

INGELES

LIBURUTEGIA

GELA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------......................................................................................................... FOTOKOP..

KOMUNAK

IGOG.

KOM..

SIESTA GELA ZUZENDAR.

2.M

1,M

HH 5

HH 4

HH 3

PLAST. GELA LABORAT.G

BARRU. PATI K. ---------------------------------------.---------------------------------------------------------------------------.............................-............................................................................. TARTEKO SOLAIRUA 2 URTE

HEGOALDEKO IRTEERA IPARRALDEKO IRTEERA OHARRAK * * * *

GELAN: Argiak itzali, entxufeak atera, ateak eta leihoak itxi. PASILOETAN: Leiho aldeko hormaren ondotik irten. ESKILERETAN: Hormaren ondotik jeitsi poliki-poliki. PATIOETAN: Saski baloiko kantxan talde bakoitza bateratuta eduki. Eskilera ondoan talde bakoitza bateratuta eduki.

0.SOLAIRUA GALDARA ALMAZENA

SUKALDEA

JANTOKIA

KOM


LUDOTE. OHIA

KOMU. BILTE GIA

BILTE GIA

GIMNASIOA

IPARMENDEBALDEKO IRTEERA


OHARRAK ABISUA: * Zuzendaritzan dagoena: + 112ra deitu + Txirrina jo + pasatzen du abisua 1. SOLAIRURA 2 mailara 2 .SOLAIRURA 3 mailara 3. SOLAIRURA Musika, 0 SOLAIRURA Jantokia -1 SOLAIRUA Gimnasioa * Solairu bakoitzean gelaz gela dagoen irakasleak pasatzen du abisua hurrengoari. 3.solairuan: Musika: bideo gela- logop. – inform. gela 2.solairuan: 3m / 4m / 5m /6m / Ingeles gela 1.solairuan: 2m / 1m /HH5/ HH4/ HH3 /HH2 * LIBRE DAGOENA txirrina entzun ondoren ZUZENDARITZAN azaltzen da. IRTETZEKO: * GELAN: Argiak itzali, entxufeak atera, ateak eta leihoak itxi.  PASILOETAN: Leiho aldeko hormaren ondotik irten.  ESKILERETAN: Hormaren ondotik jaitsi poliki-poliki.  ORDENA: + Goiko solairutik datorrena lehentasuna dauka. + 3.solairuan: bideo g./ logop. –lag / inform./ Iparraldeko eskailera musika g. Hegoaldeko eskailera + 2.solairuan: 3m /4m / 5m/ 6m/ ingel. G/ komunak / lag. Gela/ irak g./irak kom./. Hego. Esk. + 1. solairuan: 2m/ 1m/ fotok. G/ zuzend. Hegoaldeko eskailera HH3 /HH4 /HH5/komunak/siesta g./ plast. G./laborat./ barruko pa./komuna / irak. G  PATIOETAN: HEGOALDEKO IRTEERA: Saski baloiko kantxan talde bakoitza bateratuta eduki.

IPAR-MENDEBALDEKO IRTEERA: Eskailera ondoan talde bakoitza bateratuta eduki.

ARDURADUNAK: Txirrina jo duenak

HH 5 HHko irak.

3. solairua liburutegia Plast. Gela- laborateg. Siesta gela- barr. patioa HH 2 urte HH 3-4-5 gelak Komunak

Ingel. Irak. 5.maila

2.solairua irakasle gela laguntza gela irak. komuna

2.m irakasleak

1-2. mailak fotokop. gela

- 1 solairua gimnasioa

Zuzendaritza

Zuzendaritza 0 solairua (jangela,..)

Ipar. Esk.