Page 163

Videvši kako je očigledno smekšala stav prema njemu, Tajler ju je privio u zagrljaj. – Nećeš mi se rasplakati, je li? Ne podnosim žene koje plaču. Odmičući se od njega koliko je dužina njegovih ruku dozvoljavala, Karli ga je netremice posmatrala s blagim osmehom na licu. – Obećavam da se neću rasplakati. – I tek što je obećala, ona ga je i prekršila, grcajući od tihog jecanja. Tajler je vrteo glavom. – Znači, stvarno misliš da sam neverovatan? – Mislim. Reči je prošaputala s takvom iskrenošću da je Tajleru zastao dah. Zatim se osmehnuo. – Odlično. – Misli su mu usporile, koncentrišuči se na samu jednu činjenicu: nalazi se pored Karli i njoj je stalo. Ali kad se nagnuo prema njoj, pobunila se. – Oh, Tajlere, nisam mislila... – Ššš. Poljubi me ponovo, Karli. – Ti si poljubio mene! Ja nisam... – Nemoj da se raspravljaš o semantici. Padaju mi na um pametnije stvari koje bi mogli da radimo. – Glas mu je bio dubok, sugestivan dok ju je rukama lagano privijao uz sebe. Malčice je skupila oči i opasno tihim glasom ga pitala: – Da li mi ti to predlažeš seks? – Ja, pa, ovaj, pretpostavljam da mi je takva misao proletela kroz glavu. – Oko miliőn puta za poslednjih sat vremena, dodao je u sebi. Ali je Karli nenadano izgledala tako razjarena da je tu sitnicu sačuvao za sebe. – Zato što si dao novac deci kojoj je taj novac potreban – pojasnila je – ti misliš da ću spavati s tobom? Kakva gnusnost! Kako si mogao da predložiš tako nešto? Srdžba i osujećenost prostrujali su mu telom i on skoči na noge. – Dobro, prokletstvo! Tebi se predlog ne dopada? Pa dobro, hoćeš drugi? – Duboko je udahnuo. – Udaj se za mene.

W&N

Profile for Sanja Kostadinovic

Lori foster nepromišljena  

Kada se Karli Makdanijels, namerno neugledna nastavnica, jedne večeri preruši u egzotičnu devojku iz harema, na nju istog trena obraća pažnj...

Lori foster nepromišljena  

Kada se Karli Makdanijels, namerno neugledna nastavnica, jedne večeri preruši u egzotičnu devojku iz harema, na nju istog trena obraća pažnj...