Page 134

nasuprot njene ženstvenosti. Bio je nag, razgoropađen i sukob se nije dao izbeći. Odbijala je da ustukne, da obori oči od njegovog prodornog pogleda. – Već sam priznala da je to bilo glupo od mene. Misli o tome kao o još jednom primeru moje gluposti. – Nije imala nameru da mu ispriča kako je tragala za istinom iza njegove pažljivosti, za nekim znakom da se ne poigrava s njom. Već se previše odala. – Ali zašto, Karli? Zašto si uopšte pribegla prokletom pretvaranju? – Opet je vikao, potamneo u licu od obnovljenog besa. A još uvek nijednu krpicu nije metnuo na sebe. Karli se brzo odmakla od njega i krenula ka kupatilu. Morala je da pobegne, da nađe trenutak u kome će biti sama, kada će moći da se pribere i prizove u pomoć svu preostalu snagu. Gušila ju je potreba da se prepusti bolu i zaplače kao dete. Nikada više neće osetiti silinu gubitka kao sada. Izgubila je Tajlera. Ma koga ona to zavarava? Nikada ga nije ni imala. Često je sebe morala da podseća na to. A opet, zbog seksa – jer više o tome neće moći misliti kao o vođenju ljubavi – dopustila je sebi da je opije hirovit san. Kako se prevarila. Okrenula se prema Tajleru i uhvatila ga kako je gorljivo posmatra, pogledom koji je vrlo ličio na brigu što sija u njegovim očima. Odbacila je tu mogućnost. Sada je mrzi. Mogla je to da oseti. – Pretvaranje nije bilo namerno, ako se dobro sećaš. Ja sam napustila zabavu. Ti si krenuo za mnom. Ali pretpostavljam da je neki deo mene dovoljno patetičan da uživa u pruženoj pažnji. Ta pažnja me je iznenadila. Ona me je... – Progutala je. – Bila sam polaskana. Ali učim iz svojih grešaka, Tajlere. Veruj mi. – A onda se nasmejala, bio je to groktav, trzav zvuk. Oborila je glavu zbog njega. Osetila je kako joj se Tajler primiče i pruža ruku. – Karli? Jedna jedina reč, oštra i puna nejasnog osećanja koje Karli nije mogla da dokuči ni u snovima. Odmakla se, još uvek se smejući. – Ah, baš je smešno. Tajler Ramzi, gradski zavodnik koga je

W&N

Profile for Sanja Kostadinovic

Lori foster nepromišljena  

Kada se Karli Makdanijels, namerno neugledna nastavnica, jedne večeri preruši u egzotičnu devojku iz harema, na nju istog trena obraća pažnj...

Lori foster nepromišljena  

Kada se Karli Makdanijels, namerno neugledna nastavnica, jedne večeri preruši u egzotičnu devojku iz harema, na nju istog trena obraća pažnj...