Page 16

OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića

POSJET SALZBURGU 22. lipnja 2013. Zbor naše škole , na poziv i u organizaciji Kulturnoumjetničkog društva “Hrvatski san”, sudjelovao je u Salzburgu na koncertu povodom ulaska Hrvatske u EU. Prvi nastup bio je na Residenzplatzu 22. lipnja 2013., a drugi dan kasnije u crkvi sv. Elizabete.

Učenici viših razreda naše škole, pod vodstvom profesorice Ivane Bajsić, izradili su plakate na temu HRVATSKA KRAVATA.

16

www.os-sskranjcevic-zg.skole.hr

Slap 2013  
Slap 2013  

Školske novine OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića, Zagreb

Advertisement